Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31"

Transkript

1 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN

2 KEND DIN EMHÆTTE : Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1

3 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at De gennemlæser denne brugsanvisning grundigt inden emhætten tages i brug. Brugsanvisningen indeholder en række vigtige sikkerhedsforanstaltninger for installation og brug af emhætten. Gem brugsanvisningen til eventuel senere brug. Bemærk: Denne brugsvejledning gælder for flere modeller emhætter. Det er derfor ikke sikkert, at alle funktioner er netop på din emhætte. Garantibestemmelser: Dette apparat er omfattet af fabriksgaranti jævnfør købeloven Garantien dækker ikke skader opstået som følge af forkert brug, manglende vedligeholdelse eller forkert opstilling og installation. Garantien er gældende for apparater der bruges i en normal husholdning, ikke apparater opstillet i udlejningsejendomme, hvor mere end en familie bruger apparatet. Sikkerhed: Dette apparat skal installeres af en faguddannet tekniker i overensstemmelse med de anførte anvisninger. Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for ukorrekt installation, der kan forårsage skade på personer, dyr eller ting. Vigtigt: afbryd altid strømmen til apparatet, inden der udføres nogen form for ændringer, reparationer vedligeholdelse eller lignende herpå.

4 Når emhætten bruges med apparater som eksempelvis gaskomfurer eller andre ikke elektriske apparater skal udluftningen være passende, eftersom emhætten kan forringe de andre apparaters funktionsevne. Emhætten kan bevirke, at der skabes et undertryk der forringer funktionsevnen for andre apparater. Afstanden fra komfurets overkant til emhættens underkant må ikke være mindre end 55 cm. Udsugningen må ikke ledes til samme udluftningskanal/skorsten som boligopvarmningen, hvad enten der er tale om gasfyr, oliefyr mv. Følg altid de gældende regler for ventilation og aftrækskanaler. Ved eltilslutning må påses at, spændingen modsvarer værdien på typeskiltet, og at tilslutningen udføres i overensstemmelse med reglerne for stærkstrøm. Afbryd altid emhætten forud for rengøring og anden vedligeholdelse. Hvis emhætten er forsynet med fast ledning og stik, skal det monteres, så ledningen kan nå stikkontakten Undgå brændbare materialer og enhver for åben flamme i nærheden af emhætten. Vær især opmærksom ved åben friturestegning og stegning i olie. Stil heller ikke åbne elektriske grillriste under emhætten. Rengør endvidere kun fedtfiltret som angivet i denne vejledning. Figur

5 Installation og udpakning af emhætten Tjek emballagen for skader, skulle der være synlige skader på emballage så kontakt deres fragtmand som har stået for leveringen. Informer også deres forhandler om eventuelle skader. Lad ikke børn eller dyr lege med emballagen efter udpakning. Ophængning/højderegulering Minimumsafstanden mellem kogeoverfladen, målt fra selve kogepladerne og den nederste del af emhætten skal være minimum 55 cm ved elkomfurer ved gaskomfurer skal minimumsafstanden være minimum 75 cm. (figur 3) Strømtilslutning Emhætten er fabriksmonteret med el-tilslutningskabel ved el-tilslutning må påses, et spændingen modsvarer værdien på typeskiltet, og at tilslutningen udføres i overensstemmelse med reglerne for stærkstrøm. El-installation skal foretages af en aut. El-installatør. Montering af emhætten under skabet 1. Lav 4 huller i væggen som passer til punkterne A,B,C,D ved figur Tilslut aftræksstudsen Ø120 mm Montering under væggen 1. Mål afstanden bag emhættens ophængs huller og lav 6 mm huller. (figur 2 punkt E,F)

6 Montering på væggen Sæt rawlplugs fast i væggen. Herefter skrues ophængs beslagene ind i rawlsplugsene. Sæt nu emhætten fast på ophængs beslagene Montertering under skab Som vist på billedet skrues emhætten fast med 4 skruer oppe igennem skabet. Tilslut aftræksstudsen.

7 Sikre dem aftræksstudsen monteres korrekt. Emhætten er fra start fabriksindstillet til at skulle fører luften ud i det fri. Dertil er det nødvendig at montere flexaftræksslange fra emhætten og ud til det fri. Korrekt forkert Kulfilter Kulfilter (recirkulations) metoden anvendes i tilfælde af det ikke er muligt at kunne benytte flexslange til det fri. Luften som emhætten suger, vil blive smidt tilbage i rummet. Det gøre den via luftudgangen i toppen. Hvis ikke der mulighed for anvendelse af hullet i toppen, skal følgende gøres: 1: Tag fedt filteret af i bunden 2: Udskift de lange klapper med de korte klapper, som sidder på motorblokken. De korte klapper sørger for at luften udledes gennem lufthullerne på emhætten. (figur 14 & 15) Figur14 korte klapper til brug ved kulfilter figur 15 Lange klapper til brug ved flexslange figur 16 afdækningsdæksel til brug ved kulfilter 3: Sæt afdækningsdæksel på i toppen af emhætten (figur 16) 4: Påsæt kulfilter på motoren, og drej en smule med uret, indtil den sætter sig fast (figur 17) 5: Sæt alufedtfilteret fast igen. Produktet er nu klar til brug med hjælp af kulfilter. Figur 17 Kulfilter kan ikke rengøres eller genbruges. Afhængig af brug skal kulfilteret udskiftes ca mellem 3-5 måneder. Kulfilter bruges kun i køkkener hvor der ikke er mulighed for aftræk til det fri. Kulfilter kan ikke bruges som fedfilter. Der skal altid anvedes alufedtfilter ved brug af emhætten. Der kan købes nyt kulfilter hos jeres lokale forhandler.

8 Ved udskiftning af kulfilter gøres følgende: 1- Sluk alt strøm 2- tag alufedtfilteret af. 3- Drej kulfilteret mod urets retning indtil den er fri. 4- Påsæt den nye kulfilter og drej med uretsretning 5- Sæt alufedtfilteret på igen, og produktet er klar til brug

9 Betjening Denne model emhætte har 3 hastigheder. Du betjener hastighederne med skydeknappen. Vi anbefaler i kører på højeste trin ved madtilberedning hvor det oser og lugter meget. Motoren tænder og slukker ved at du skyder knappen fra side til side. Knap til lys knapper til motor Husk altid at start emhætten mindst 5 før du begynder at lave mad, og lade emhætten kører min. 2 minutter efter endt madlavning. Belysning Du kan tænde og slukke emhætten med lys-knappen. Denne skyde knap skal stå på tænd for at tænde lyset. Tilbehør Standard udstyr som medfølger: Montage materialer Aftræksstuds Afdækningsdæksel Kort klappe Lang klappe Ekstra udstyr Aktiv kulfilter Aktiv kulfilter kan købes hos den lokale forhandler. Denne anvendes når der ikke er mulighed for udtræk i køkkenet. Til brug ved luftudgangen er der en aftræksstuds med slangeudgang på Ø120mm. N-RV (No Return Valve) ventil systemet søger for at luft ikke returner tilbage i køkkenet fra skorstenen. Advarsel!!! Emhættens yderdel må ikke kobles til andre luftkanaler. Ved brug uden aftræk(recirkulation metoden): Emhætter til recirkulering er med aktiv kulfilter der renser luften inden den sendes tilbage ud i rummet igen. Bruges typisk i boliger hvor der ikke er aftræk til det fri.

10 Effektiv ventilation For at opnå korrekt ventilation, skal vinduer ud til det fri være lukkede. Døre og vinduer til andre rum må gerne være åbne. VIGTIGT Sørg for ordentlig ventilation ved samtidig brug af emhætte og komfur eller ovn, der ikke drives af elektricitet (gas, petroleum mv). Emhætten kan bevirke undertryk, der forringer lufttilførslen til ovnen eller komfuret. Hvilket kan bevirke, at komfuret eller ovnen kan afgive Gas-/petroleumsdampe. Skorstenen skal altid være monteret på emhætten ved brug. Vedligeholdelse: Sluk for strømmen til emhætten ved at afbryde på stikkontakt eller ved at tage stikket ud. Aluminiumsfilter: Fedtfilteret bør rengøres ved almindelig opvaks mindst hver anden måned Eller afhængig af brug (filteret tåler også almindelig maskinopvask 60grader) Filteret tages af ved at trykke håndtagene ind. Efter rengøring skal filteret tørres inden det sættes i igen. Kulfilter: Bruger man kulfilter i emhætten, skal det udskiftes regelmæssigt dvs. ved hver 4-5 måneder under normalt brug. Kulfilter kan ikke renses men skal udskiftes. For udskiftning af kulfilter drej mod uret. Rengøring: Emhættens yderside rengøres med vand tilsat et mildt rengøringsmiddel. Modeller med stål blankholdes med specielle stålmidler spørg forhandler. Udskiftning af pærer: Sluk altid for emhætten forud for al rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af pærer. 1- sluk for strømmen 2- tag aluminiumsfilter (fedtfilteret) af 3- tag fat i pæren og skru mod urets retning 4- udskift med en ny følg proceduren som ovenfor i modsat retning 4-1

11 Kontroller den aktive kulfilter. Ved almindelige brug bør filtret udskiftes ca. hver 4.måned Kontroller om luftudgangene ved skorsten ikke er blokeret. Kontroller om halogen belysningen er spruget. Der skal være en summen lyd Kontroller fedtfiltret. (filtrene bør rengøres minimum 1.gang om måneden) Kontroller om knappen står på ON position ved knappen for lyset. Kontroller om knappen står på ON position ved knappen for motor tændt Kontroller strøm tilslutningen. Emhætten suger ikke Lampen virker ikke Sugeevnen er lav Luften kan ikke trænge igennem (i tilfælde af ingen skorsten monteret) Hvis emhætten ikke virker: Før servicemontør tilkaldes Sikre dig/jer at apparatet er tilsat strøm og sikringen ikke er sprunget. Fortag ikke noget indgreb som kan skade apparatet. Før servicemontør tilkaldes kontroller emhætten jævnfør Tabel 1. Hvis problemet vedvarer kontakt forhandleren eller JGN på Du kan købe/få reservedele hos din lokale forhandler eller autoriseret servicemontør. Den autoriserede servicenummer står på emhætten eller i emballagen. Husk altid at opgive dette nummer sammen med model typen ved bestilling af service eller reservedele. Henvendelse kan også ske hos under service. I sin stræben efter produktforbedringer, forbeholder JGN/Silverline sig ret til uden varsel at ændre specifikationer for sine produkter. JGN tager forbehold for eventuelle trykfejl i denne brugsvejledning

12 Model STRØM LYS (W) BETJENINGSPANEL EM1300 W V 50Hz 2 x 25 W SKYDEKNAPPER MOTOREFFEKT (W) SUGEEVNE (m³/h) 1x125 W 380m³/h SUG (m³/h) Motor KLASSE K o n u m F PRODUKT KLASSE CLASS I For udnyttelse af bedst sugevne: 1- Brug så kort flexslange som muligt 2- Vær opmærksom på rengøring af fedtfilteret og udskiftning af kulfilteret 3- Hvis ikke det er nødvendigt med brug af højstesugetrin, anvend da mellem trinet 4- Hold døre og vinduer som er placeret op af komfuret lukket

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET Fläkt, Kjøkkenventilator, Emhætte, Liesituuletin BRUKSAVISIG BRUKSAVISIG BRUGSAVISIG KÄYTTÖOHJEET EFT 541,641,741 S 821 27 58-04 SERVICE S Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse MANUAL MONICA MAINTENANCE DATE TECNICAL OPERATION MANUAL MONICA MAINTENANCE

Læs mere