VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning"

Transkript

1 DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning

2 * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK

3 Montering uden aftræk DK 3

4 * Medfølger ikke 4 DK

5 DK 5

6 Montering med aftræk * Medfølger ikke 6 DK

7 DK 7

8 * Medfølger ikke 8 DK

9 DK 9

10 Anvend forsidernes fig. med betegnelser der gengives i teksten. Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader - derunder Space-emhætten skal monteres i en afstand af mindst 50 cm over et el-komfur og mindst 65 cm over et gas- eller kombi-komfur. HVIS monteringsvejledning for gas- eller kombikomfur angiver større afstand skal denne anvisning følges. Emhætten er designet så den kan benyttes enten med aftræk eller i filterversion. Version med aftræk Emhætten har en øvre luftudgang B til at lede køkkenos ud i det fri (aftræksdrift - aftræksrør og spændebånd er ikke omfattet af leveringen). Bemærk. Hvis emhætten leveres incl. kulfilter må dette fjernes før montering. Version med filter Hvis det ikke er muligt at lede em og køkkenos ud i det fri, kan emhætten arbejde i recirkulationsdrift; i dette tilfælde skal der monteres et aktiv kulfilter og et omledningsgitter F på holderen (bøjlen) G; på denne måde føres luften tilbage gennem det øvre gitter H vha. et aftræksrør, der er tilsluttet den øvre luftudgang B, og en tilslutningsring på omledningsgitteret F (aftræksrør og spændebånd er ikke omfattet af leveringen).bemærk. Hvis emhætten ikke leveres incl. kulfilter må dette anskaffes og monteres. Installering Indledende informationer om installering af emhætten Afbryd strømmen til emhætten i boligens sikringsskab, før tilslutning. Fjern metalfedtfilteret. Aftræksrøret må ikke fastgøres til møbler eller hylder medmindre den let kan fjernes igen ved behov for vedligehold. Hvis der findes et kulfilter i emhætten fjernes dette hvis der skal laves en montering med aftræk. Forbered arbejdspladsen f.eks. med et tykt beskyttende underlag til at lægge delene på samt beskyttelse af bordplade / kogetop. Udvælg et område med plan flade hvorpå enheden kan samles. Før monteringen påbegyndes bør det sikres at der er omkring det område som er udvalgt for montage er nødvendig adgang til elektricitet hhv. aftræk. Emhætten er forsynet med rawlplugs, der passer til de fleste vægge/lofter. Alligevel bør en kvalificeret tekniker afgøre, om materialerne er egnet til det pågældende underlag, som desuden skal kunne bære emhættens vægt. 10 DK

11 Montering af emhætte uden aftræk til det fri 1. Træk en midterlinje på væggen op til loftet med en blyant for at lette monteringen. 2. Læg boreskabelonen op mod væggen: boreskabelonens vertikale midterlinje skal stemme overens med linjen på væggen, desuden skal boreskabelonens nederste kant passe med emhættens underkant: der skal i denne forbindelse tages højde for, at emhættens underkant efter monteringen skal være mindst 50 cm over elkogeplader eller 65 cm over gasblus eller kombinerede kogeplader. 3. Læg emhættens monteringsbøjle på boreskabelonen. Bøjlen skal stemme overens med den skraverede rektangel; markér de to yderste borehuller og bor; Bemærk: Hullerne er formarkeret på skabelonen. To øvre huller for korrekt placering samt lavere placerede huller (normalt 1 hul i center eller flere ud til siderne) Fjern boreskabelonen og sæt rawlplugs i; fastgør derefter emhættens monteringsbøjle med to skruer 5x45 mm. 4. Hæng emhætten på bøjlen. 5. Regulér emhættens afstand til væggen. 6. Bring emhætten i vater. 7. Foretag en sikker fastgørelse til væggen. (ABSOLUT NØDVENDIGT). 8 Tilslut røret til afledning af emmen på tilslutningsringen på oversiden af sugemotoren (rør og spændebånd er ikke omfattet at leveringen men skal købes) Den anden rørende skal ved aftræksdrift tilsluttes en anordning, der leder emmen ud i det fri. (Fig. 10 s. 8) Hvis emhætten skal arbejde i recirkulationsdrift, fastgør da omledningsgitteret F til bøjlen G, og forbind den anden del af røret til tilslutningsringen på omledningsgitteret F. OBS! Hvis emhætten ikke leveres incl. kulfilter, må et sådan bestilles og monteres. 9. Luk frontpanelet. 10. Sørg for at frontpanelet er fastgjort med 6 skruer (3 i hver side). 11. Sæt skorstenen på plads. Undgå at ridse skorstenen mens den nederste del af skorstenen glider ned for at dække suge gruppen helt. Skub den ind på sin plads på emhætten. 12. Fastgør øverste del af skorstenen foroven med 2 skruer. 13. Foretag den elektriske tilslutning. Montér metalfedtfilteret igen og controller at emhætten fungerer korrekt. Er det ikke tilfældet, tjek da først tilslutningen af kontrolpanel og den elektiske tilslutning. DK 11

12 Montering af emhætte med aftræk til det fri 1. Træk en midterlinje på væggen op til loftet med en blyant for at lette monteringen. 2. Læg boreskabelonen op mod væggen: boreskabelonens vertikale midterlinje skal stemme overens med linjen på væggen, desuden skal boreskabelonens nederste kant passe med emhættens underkant: der skal i denne forbindelse tages højde for, at emhættens underkant efter monteringen skal være mindst 50 cm over elkogeplader eller 65 cm over gasblus eller kombinerede kogeplader. 3. Læg emhættens monteringsbøjle på boreskabelonen. Bøjlen skal stemme overens med den skraverede rektangel; markér de to yderste borehuller og bor; Bemærk: Hullerne er formarkeret på skabelonen. To øvre huller for korrekt placering samt lavere placerede huller (normalt 1 hul i center eller flere ud til siderne) Fjern boreskabelonen og sæt rawlplugs i; fastgør derefter emhættens monteringsbøjle med to skruer 5x45 mm. 4. Fastgør aftrækkets monteringsbøjle G på væggen (skal ligge an mod loftet). Anvend emhættens monteringsbøjle som boreskabelon (det lille langhul på bøjlen skal stemme overens med den linje, der allerede er markeret på væggen - arbejdstrin 4); markér to boringer med blyanten; bor (Ø8mm) og sæt 2 rawlplugs i. 5. Fastgør aftrækkets monteringsbøjle på væggen med 2 skruer 5x45mm. 6. Hæng emhætten op på den nederste bøjle. 7. Regulér emhættens afstand til væggen. 8. Bring emhætten i vater. 9. Foretag en sikker fastgørelse til væggen. (ABSOLUT NØDVENDIGT). 10. Tilslut røret til afledning af emmen på tilslutningsringen på oversiden af sugemotoren (rør og spændebånd er ikke omfattet at leveringen men skal købes) Den anden rørende skal ved aftræksdrift tilsluttes en anordning, der leder emmen ud i det fri. Hvis emhætten skal arbejde i recirkulationsdrift, fastgør da omledningsgitteret F til bøjlen G, og forbind den anden del af røret til tilslutningsringen på omledningsgitteret F. 11. Foretag elektrisk tilslutning. 12. Sæt skorstenen på plads 13. Fastgør skorstenen foroven med 2 skruer på aftrækkets monteringsbøjle G. 14. Luk frontpanelet og færdiggør elektrisk tilslutning til kontrolpanelet. 15. Sørg for at frontpanelet er fastgjort med 6 skruer (3 i hver side). 16. Sæt skorstenen på plads. Undgå at ridse skorstenen mens den nederste del af aftrækket glider ned for at dække suge gruppen helt. Skub den ind på sin plads på emhætten. 17. Fastgør øverste del af skorstenen foroven med 2 skruer. Montér metalfedtfilteret igen og controller at emhætten fungerer korrekt. Er det ikke tilfældet, tjek da først tilslutningen af kontrolpanel og den elektiske tilslutning. Elektrisk tilslutning Netspændingen skal svare til den angivne spænding på typeskiltet, der findes indvendigt i emhætten. Elinstallation skal foretages af autoriseret elinstallatør i henhold til gældende forskrifter i Stærkstrømsbekendtgørelsen. 12 DK

13 Beskrivelse af emhætten - fig Betjeningsfelt 2. Kasettefedtfilter 3. Haspe til kasettefedtfilter 4. Halogenlampe 5. Emskærm 6. Teleskopskorsten 7. Luftafgang (kun ved recirkulationsdrift) 8. Skærm Kontrol panel 1. Lys tænd/sluk taste: Tryk og slip atter tasten, for at slukke / tænde lyset på forrige indstilling. Hold tasten inde for at justere lysniveauet. 2. Sluk/tænd for emhætten. Tryk tasten og vent til tasten lyser alternativt slukker. I slukket tilstand er det kun funktionen for lys (taste 1) som virker. 3. Kontakt for valg af laveste sugestyrke og automatisk eftersug 20 minutter. Tast en gang for at vælge denne hastighed. Tryk på tasten igen og hold den inde for at aktivere 20 minutters eftersug (tasten blinker). Efter 20 minutter vil emhætten slukke (stand by) 4. Kontakt for valg af sugestyrke trin 2 og automatisk eftersug 15 minutter. Tast en gang for at vælge denne hastighed. Tryk på tasten igen og hold den inde for at aktivere 15 minutters eftersug (tasten blinker). Efter 15 minutter vil emhætten slukke (stand by). 5. Kontakt for valg af sugestyrke trin 3 og automatisk eftersug 10 minutter. Tast en gang for at vælge denne hastighed. Tryk på tasten igen og hold den inde for at aktivere 10 minutters eftersug (tasten blinker). Efter 10 minutter vil emhætten slukke (stand by). 6. Kontakt for valg af intensiv sugestyrke. Kører på intensiv i 5 minutter hvorefter emhætten går tilbage til tidligere valg (OFF eller forrige sugestyrke). 7. Taste for REN teknologi. Emhætten vil rense luften cyklisk. Motoren vil blive aktiveret ved laveste sugestyrke i 5 minutter med 30 minutters interval. Dette valg vil fortsætte indtil emhætten slukkes på OFF tasten eller der vælges en anden sugestyrke. 8. Reset indikation for filtermætning: At denne taste lyser fortæller at det er tid for at rengøre og vedligeholde fedtfildre og evt. kulfilter. Grønt lys betyder at fedtfiltret skal renses. Når det er gjort nulstilles alarmen ved at tasten trykkes ind i ca. 3 sekunder. Lyset vil slukke. Rødt lys betyder at evt. kulfiltre skal vedligeholdes. Når det er gjort nulstilles alarmen ved at tasten trykkes ind i ca. 3 sekunder. Lyset vil slukke. Bemærk: Emhætten er kun forudstillet til at indikere vedligeholdelse af fedtfiltre. I recirkulationsversionen skal kulfilter indikationen aktiveres. Dette gøres ved, at emhætten slukkes (OFF) - hold tasten 8 inde i 3 sekunder. Tasten tænder rødt for at signalere at aktiveringen er foretaget. For at deaktivere signal for mætning af kulfiltre gentages handlingerne (tasten lyser nu grønt). Der vil fremkomme et lydsignal hver gang denne taste aktiveres. DK 13

14 Indstilling for type af kogeplade Denne funktion har til formål at optimere de automatiske funktioner i emhætten. Fremgangsmåden er følgende: - Sluk emhætten på OFF - Tryk på tasterne 7 og 8 på samme tid for at få adgang til at vælge type af kogeplade. Tasten som lyser indikerere det foretagne valg. Taste 3: Kogetop med gas Taste 4: Induktions kogeplade Taste 5: Elektrisk kogeplade - Tryk på ny, samtidigt på tasterne 7 og 8 for at vælge den ønskede type af kogeplade. - Tryk på taste 2 for at aktivere valget. Funktionsmåde - alle versioner Indstil på højeste sugestyrke ved kraftig koncentration af køkkenos. Det anbefales at tilslutte emhætten allerede fem minutter før madlavningen, og når madlavningen er færdig at lade emhætten køre videre i ca. 15 minutter. Service Før alle servicearbejder skal strømtilførslen til emhætten afbrydes. Rengøring Emhætten skal rengøres ofte både indvendigt og udvendigt. Anvend en klud med husholdningssprit eller et flydende neutralt rengøringsmiddel. Anvend ikke produkter, der indeholder skuremidler eller alkohol. OBS: Tilsidesættelse af anvisningerne til rengøring af emhætten og udskiftning og rengøring af filtrene kan medføre brandfare. Følg derfor nedenstående anvisninger: Kassettefedtfilter fig. 2 Kassettefedtfilteret skal vaskes en gang om måneden. Vask filteret i hånden med et mildt rengøringsmiddel eller i opvaskemaskinen ved lav temperatur og kort vaskeprogram. Metalfilteret kan misfarves ved rengøring i opvaskemaskinen, hvilket dog ikke reducerer filtreringsevnen på nogen måde. Drej hægterne (g) for at frigøre kasettefedtfilteret fra basen (fig. 2). Aktiv kulfilter (kun ved version med recirkulation) fig. 3 Dette filter binder ubehagelig lugt, der opstår ved madlavning. Aktiv kulfilteret vaskes hver anden måned ved daglig brug på 2½ time - Ved modeller med elektronisk betjeningsfelt, hver gang indikator for filtermæthed begynder at blinke. Filtret rengøres i varmt vand og med et egnet vaskemiddel eller i opvaskemaskine ved 65 C (vælg i dette tilfælde fuldt opvaskeprogram uden andre genstande i opvaskemaskinen). Fjern overskydende vand uden at beskadige filteret; læg det i ovnen ved 100 C i 10 minutter og lad det tørre helt. Vliesen skal udskiftes hvert tredje år, eller hvis det beskadiges. Læg kulpuden tilbage omkring rammen og montér alt på det rigtige sted igen (fig. 3). 14 DK

15 Udskiftning af pære fig. 4 Bemærk: Vær sikker på at pæren er kølet af før berøring. 1. Løsn lyskilden med en lille skruetrækker eller lignende værktøj, som placeres under pærens kant. 2. Afmonter forbindelsen. 3. Udskift den defekte pære ved at trække lyskilden ud og istedet placere en ny lyskilde. Anvend kun halogenpærer med max. 20W (12V GU4). Pærerne må ikke berøres direkte med fingrene. 3. Genmonter i modsat rækkefølge. Hvis lyset ikke virker, bedes De kontrollere, om pæren er isat rigtigt, før De henvender Dem til kundeservice. Advarsel Emhætten er ikke et legetøj og børn bør ikke benytte produktet uden tilpas overvågning. Benyt ikke emhætten medmindre den er korrekt fastgjort. Såfremt emhætten benyttes gas og anden brændmateriale må det tilsikres at der foretages en tilstrækkelig ventilation til området. Tænd aldrig for emhætten uden et korrekt monteret beklædning! Den indsugede luft må ikke ledes ud i et aftræk, der benyttes til røggas fra ikke-elektrisk drevne apparater. Rum, hvor en emhætte er i drift sammen med ikke-elektrisk drevne apparater, så som åben ildsted, gasvandvarmer eller lignende, skal altid være velventilerede. Flambering under emhætten er strengt forbudt. Brug af åben ild ødelægger filtrene og kan være årsag til brand. Undgå derfor madlavning over åben ild. Ved friturestegning skal den opvarmede olie altid være under kontrol for at undgå, at den går i brand. I forbindelse med afledning af dampen skal de lokale myndigheders sikkerhedsforskrifter og tekniske krav overholdes. Flambering direkte under emhætten bør undgås. Brug af åben ild er skadeligt for filtre og kan være årsag til ildebrand og bør i det hele taget undgås. Stegning med friture bør foretages under rette hensyntagen til at olie ikke overophedes og antændes. I øvrigt bør der tages hensyn til relevante retningslinier udstukket af myndighederne. Emhætten bør med jævne mellemrum rengøres både indvendig og udvendigt (mindst en gang om måneden) Under alle omstændigheder er det nødvendigt at følge de udstukne anvisninger for vedligehold. Såfremt anvisningerne for vedligehold af emhætte og filtre ikke følges kan det give anledning til risiko for brænd. Brug ikke emhætten hvis lyset ikke er korrekt monteret - der kan være risiko for stød. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader - derunder brandskader -, der skyldes manglende overholdelse af anvisningerne i vejledningen. Symbolet på produktet eller på indpakningen viser, at dette produkt ikke kan behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på et genbrugsdepot for elektriske eller elektroniske apparater. Ved at sikre, at dette apparat bortskaffes på korrekt vis, hjælper De med at undgå en negativ indvirkning på sundhed og miljø. For detaljerede oplysninger om genbrug af dette produkt, bedes De kontakte Deres lokale tekniske forvaltning eller Deres forhandler. DK 15

16 1108

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 Trinvis guide til korrekt installation af dit nye køkken Denne brochure er din guide til selv at forberede og installere dit nye køkken. Her får du tips og idéer,

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET Fläkt, Kjøkkenventilator, Emhætte, Liesituuletin BRUKSAVISIG BRUKSAVISIG BRUGSAVISIG KÄYTTÖOHJEET EFT 541,641,741 S 821 27 58-04 SERVICE S Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

Stregtegninger og indbygningstips

Stregtegninger og indbygningstips Stregtegninger og indbygningstips 2008 Indholdsfortegnelse Installationsskema indbygningsapparater 3 Indbygningstips Indbygningskomfurer 4 Indbygningsovne 5 Mikro- og mikro-kombiovne 6 Kogesektioner 7

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere