VEU-center Syd - Positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse. AMUkode Titel på AMU-kursus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEU-center Syd - Positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse. AMUkode Titel på AMU-kursus"

Transkript

1 VEU-center Syd - Positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Nummer Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet Kursusindhold FKB-kode AMUkode Titel på AMU-kursus Varighed af det enkelte AMU- kursus (dage) EUC SYD UDVS BC SYD IBC TOHA SOSU SYD Aabenraa 21 Omsorg for borgere med demens Rehabilitering og det gode hverdagsliv Dokumentation og kvalitet I omsorgsarbejdet 28 Social- og sundhedsassistenten i socialpsykiatrien Pædagogmedhjælper Omsorgsmedhjælper Projektleder 20 Forløbet retter sig mod social- og sundhedshjælpere, der ønsker at styrke deres kompetencer i arbejdet med borgere med demens tidlig opsporing af demens, personer med demens, aktiviteter og livskvalitet, uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens, neurorehabilitering af senhjerneskadede, borgere med misbrugsproblemer, palliativ omsorg for mennesker med demens samt samarbejde med pårørende. Uddannelsesforløbet retter sig mod social- og sundhedshjælpere, der ønsker at styrke deres kompetencer inden for arbejdet med rehabilitering og det gode hverdagsliv i hjemmeplejen og på plejecentre. Forløbet indeholder en række kompetencer inden for rehabilitering og hverdagslivet i omsorgsarbejdet. Forløbet indeholder ligeledes viden om sundhedspædagogik, velfærdsteknologi og dokumentation i omsorgssystemer samt et fokus på samarbejde med pårørende og frivillige. Forløbet retter sig mod social- og sundhedshjælpere, der ønsker at styrke deres kompetencer inden for dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet i hjemmeplejen og på plejecentre. Forløbet sætter fokus på dokumentationsopgaven, skrivefærdigheder, arbejdet med handleplaner og anvendte omsorgssystemer samt færdigheder i brug af It. Forløbet fokuserer endvidere på anvendelsen af dokumentation inden for en række anvendelsesområder eksempelvis patientsikkerhed, ernæringsscreening og tidlig opsporing af sygdomstegn. Uddannelsesforløbet retter sig mod social- og sundhedsassistenter, der ønsker at styrke deres kompetencer i forhold til at arbejde inden for socialpsykiatrien. Forløbet indeholder et 10 dages uddannelsesforløb om fagligt samarbejde i socialpsykiatrien. Derudover indeholder forløbet viden om medicinadministration og farmakologi, samt arbejdet med handleplaner. Forløbet giver ligeledes et øget kendskab til arbejdet med borgere med sindslidelser, misbrug eller kognitive Kurset retter sig mod jobfunktionen som pædagomedhjælper i daginstitutioner og skolefritidsordninger, og er for ledige pædagogmedhjælpere, der har grundmodulet. Kursisten får yderligere viden om pædagogisk arbejde, herunder pædagogiske aktiviteter og samspilsprocesser ift. børn,forældre og kollegaer. Der arbejdes særligt med inklusion og inkluderende pædagogiske miljøer, og der sættes særligt fokus på leg, dels ift. stimulering af barnets sproglige udvikling Kurset retter sig mod jobfunktionen som omsorgsmedhjælper indenfor specialområdet. Målgruppen er personer, der ikke har kendskab til området eller personer, der har arbejdet indenfor området, og som enten ikke har grundmodulet, eller evt. har et ældre grundmodul. Kursisten får derfor en bred introduktion til lovgivning, samfundssyn, pædagogiske begreber og metoder ift. brugergruppen, samt kommunikationsteori. Derudover er der specielt fokus på begreber som Formålet med forløbet er at lære, hvad god projektledelse er og træne i at kunne varetage projektlederrollen i gennemførelsen af projekter på operationelt niveau. Uddannelsen giver dig værktøjer til at planlægge, organisere og følge op på projektstatus samt ressourcestyring. Dette kursusforløb er til dig som gerne vil arbejde som Accountmanager Neurorehabilitering af senhjerneskade 3 SOSU SYD Personer med demens aktiviteter og livskvalitet 5 SOSU SYD Palliativ omsorg for mennesker med demens 4 SOSU SYD Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens 5 SOSU SYD Tidlig opsporing af demens 3 SOSU SYD Samarbejde med pårørende 3 SOSU SYD Borgere med misbrugsproblemer 5 SOSU SYD Rehabilitering som arbejdsform 2 SOSU SYD Medvirken til rehabilitering 3 SOSU SYD Hverdagslivet i omsorgsarbejdet 4 SOSU SYD Neurorehabilitering af senhjerneskadede 3 SOSU SYD Samarbejde med pårørende 3 SOSU SYD Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde 3 SOSU SYD Træning i eget hjem 3 SOSU SYD Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet 3 SOSU SYD Dokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen 3 SOSU SYD Samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet 2 SOSU SYD Implementering af handleplaner ifølge serviceloven 2 SOSU SYD Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde 3 SOSU SYD Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 1 SOSU SYD Innovation - gennemførelse og formidling 2 SOSU SYD Ernæringsscreening i ældreplejen mm. 3 SOSU SYD Brug af pc på arbejdpladsen 3 SOSU SYD Informationssøgning på internettet til jobbrug 1 SOSU SYD Anvend informationer fra internettet til jobbrug 1 SOSU SYD Tidlig opsporing af sygdomstegn 5 SOSU SYD Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde 3 SOSU SYD Dokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen 3 SOSU SYD Omsorgssystemer på PDA i hjemmeplejen 1 SOSU SYD Handleplaner ifølge serviceloven 2 SOSU SYD Arbejde med sindslidende med misbrug 5 SOSU SYD Neurorehabilitering af senhjerneskadede 3 SOSU SYD Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien 10 SOSU SYD Medicinadministration 5 SOSU SYD Assistenten i det tværgående samarbejde 4 SOSU SYD Leg og sprog 5 SOSU SYD Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og SFO 5 SOSU SYD Børns leg 5 SOSU SYD Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 5 SOSU SYD Planlægning af pædagogiske aktiviteter 5 SOSU SYD Leg og læring med digitale medier i dagtilbud 5 SOSU SYD Implementering af handleplaner ifølge serviceloven 2 SOSU SYD Omsorgsmedhjælper -arbejde med udviklingshæmmede 14 SOSU SYD Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 3 SOSU SYD Magt og Omsorg 4 SOSU SYD Neuropædagogik som redskab i det pædagogiske arbejde 3 SOSU SYD Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 3 SOSU SYD Lederens projektplanlægning 3 IBC Projektledelse 3 IBC Lederens forhandlingsteknik 3 IBC Resultatbudgettering (Projektets økonomistyring) 2 IBC Projektudvikling og gennemførelse 2 IBC Projektorienteret arbejde 2 IBC Udarbejdelse af projektrapporter 2 IBC Ledelse og samarbejde 3 IBC Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 3 IBC Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen 2 IBC

2 Dette kursusforløb er til dig som gerne vil arbejde som Accountmanager. 51 Accountmanager 52 Salgskonsulent 53 Salg og markedsføring Frontmedarbejder inden for salg, service og anden kundebetjening Forløbet vil klæde dig på i forhold til de mangfoldige kompetencer den attraktive salgskonsulent skal have. Har du tidligere arbejdet i salgs- og servicefaget og ønsker et brush-up på salgsteknikker? Er du iværksætter med manglende indsigt i salgsrelaterede aktiviteter? Kurset for dig der er virksomhedens første møde med kunden. Er du i job som eller søger du job som f.eks. kundeservicemedarbejder, salgskonsulent, servicemedarbejder, kundekonsulent, receptionist. Et grundlæggende must i alle jobfunktioner. Bliv fortrolig i arbejdet med en computer og få kendskab til de mest anvendte programmer Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 IBC Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen 1 IBC Projektorienteret arbejde 2 IBC Personligt salg kundens behov og løsninger 3 IBC Rådgiverrollen indenfor B2B-handel 2 IBC Opsøgende salgsarbejde på B2B markedet 2 IBC Produkt- og kundevejledning i handelsvirksomheden 2 IBC Indskrivning og formatering af mindre tekster 2 IBC Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2 IBC Kulturafstemt kommunikation i salg og service 2 IBC Skriftlig kommunikation sprog og sprogbrug 2 IBC Segmentering og målgruppevalg i markedsføring 2 IBC Opbygning/anvendelse af kundedatabase i CRM-system 2 IBC Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen 2 IBC Kreativitet i grafisk produktion - grafisk design 2 IBC Nye kunder via viral markedsføring 2 IBC Præsentationsteknik i administrative funktioner 3 IBC Reklamationshåndtering 1 IBC Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen 1 IBC E-markedsføring og reklameindsats 2 IBC Personligt salg - kundens behov og løsninger 3 IBC Online kundeservice og -rådgivning 2 IBC Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner 2 IBC Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner 2 IBC Kundeservice i administrative funktioner 1 IBC Sociale medier som kommunikationskanal i detail 1 IBC Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 3 IBC Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 2 IBC Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 2 IBC Nye kunder via viral markedsføring 2 IBC Fastlæggelse af mål ved personligt salg 2 IBC Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen 1 IBC Salgsstyring i detailhandlen 3 IBC E-markedsføring og reklameindsats 2 IBC Personligt salg - kundens behov og løsninger 3 IBC Fastlæggelse af markedsføringsmål 2 IBC Segmentering og målgruppevalg i markedsføring 2 IBC Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer 1 IBC Fletning af dokumenter til masseproduktion 1 IBC Jobrelateret fremmedsprog med balsalt ordforråd 5 IBC Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen 1 IBC Samarbejde i grupper i virksomheden 2 IBC Online kundeservice og -rådgivning 2 IBC Opstilling og layout i tekst 2 IBC Indskrivning og formatering af mindre tekster 2 IBC Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2 IBC Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner 2 IBC Samtalestyring i kundekontaktfunktioner 2 IBC Kundeservice i administrative funktioner 1 IBC Kommunikation og feedback i administrativt arbejde 1 IBC Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug 2 IBC Tekster på papir - formulering og opbygning 2 IBC Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport 2 IBC Præsentation af tal i regneark 1 IBC Anvendelse af etb til administrative opgaver 1 IBC Jobrelateret brug af styresystemer på pc 2 IBC Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 IBC Brug af pc på arbejdspladsen 3 IBC

3 Et grundlæggende must i alle jobfunktioner. Bliv fortrolig i arbejdet med en computer og få kendskab til de mest anvendte programmer. 55 Grundlæggende it Finansiel rådgiver 57 Den vejledende kunderådgiver Den Grundlæggende Lederuddannelse 59 Salgsmedarbejder Dette kursusforløb er til dig som gerne vil arbejde som finansiel rådgiver. Som kunderådgiver skal du hver dag kunne skifte kommunikationsform mange gange. Kursuspakken giver dig det bedst mulige grundlag for, på kortest mulige tid, at pejle dig ind på kundernes forventninger gennem en respektfuld og effektiv spørgeteknik. Og du vil lære, hvordan konflikter i vanskelige samtaler kan forebygges eller opløses Integration af data mellem adm. it-systemer 2 IBC Informationssøgning på internettet til jobbrug 1 IBC Anvend informationer fra internettet til jobbrug 1 IBC Brug af grafik i tekstbehandlingsprogram 1 IBC Opstillinger og layout i tekst 2 IBC Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem 3 IBC Indskrivning og formatering af mindre tekster 2 IBC Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2 IBC til jobbrug 2 IBC Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 3 IBC Salgsteknik for salgs- og service medarbejdere 2 IBC Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen 2 IBC Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 IBC Projektorienteret arbejde 2 IBC Personligt salg kundens behov og løsninger 3 IBC Indskrivning og formatering af mindre tekster 2 IBC Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2 IBC Kulturafstemt kommunikation i salg og service 2 IBC Skriftlig kommunikation sprog og sprogbrug 2 IBC Segmentering og målgruppevalg i markedsføring 2 IBC Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer 1 IBC Kvalitet og kundeservice i kundekontaktfunktioner 1 IBC Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner 2 IBC Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner 2 IBC Samtalestyring i kundekontaktfunktioner 2 IBC Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner 2 IBC Produktvejledning i kundekontaktfunktioner 2 IBC Den Grundlæggende Lederuddannelse er for dig, der har brug for Medarbejderinvolvering i ledelse 3 IBC en praktisk uddannelse og en solid værktøjskasse, som du kan 2250 anvende i den daglige ledelse, selvom du ikke har en lang teoretisk uddannelsesbaggrund. Uddannelsen har til formål at udvikle dine faglige og personlige ledelseskompetencer og er baseret på læringsformer, som er aktivitets- og erfaringsbaserede. Du får derfor mulighed for hele tiden, at Kommunikation som ledelsesværktøj 2 IBC Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler 2 IBC Ledelse og samarbejde 3 IBC Mødeledelse 1 IBC forholde det du lærer til din egen hverdag og erfaringer Anvendelse af situationsbestemt ledelse 2 IBC Forløbet henvender sig til dig, der arbejder eller vil arbejde i detailhandlen og yde en optimal kundeservice. Du vil lære om salg og den personlige kontakt til kunden, at kunne gennemføre og afslutte et salg samt at arbejde med forskellige kundetyper og kulturer. Målrettet job i supermarkeder og butikker. Kursusforløbet stiler mod jobfunktioner i både den offentlige og private sektor, som omhandler administration med særlig vægt på tal og økonomi Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 2 IBC Salgsplanlægning i Detailhandlen 1 IBC Lean i administrative funktioner 1 IBC Optimering ved 5S af den administrative funktion 1 IBC Lean-kortlægning af værdistrøm i administration 2 IBC Salgsledelse 3 IBC Fastlæggelse af mål ved personligt salg 2 IBC Reklamationshåndtering 1 IBC Kundeservice i detailhandlen 2 IBC Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen 1 IBC Mersalg i butikken 2 IBC Personligt salg Kundens behov og løsninger 3 IBC Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 2 IBC Årsafslutning af bogholderiet 2 IBC Design og automatisering af regneark 2 IBC Økonomiske styring af lageret 2 IBC Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom 2 IBC Kreditorstyring 1 IBC Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov 2 IBC Konteringsinstrukser 1 IBC Debitorstyring 2 IBC Placering af resultat- og balancekonti 2 IBC Registreringsmetoder ved virksomhedens drift 2 IBC Daglig registrering i et økonomisystem 2 IBC Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2 IBC 60 Grundlæggende regnskab 30

4 60 Grundlæggende regnskab Controller Løn og personale Grundlæggende administration 30 Et forløb for dig der har erfaring med arbejde i en regnskabsafdeling. Stillingsbetegnelse: Lønmedarbejder, Kontormedarbejder med løn og personale som speciale. Jobfunktioner: lønberegning, udarbejdelse og afstemning af lønsedler, håndtere overenskomster ifm. løn, praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver, personalesamtaler og administrativ behandling af afskedigelsessager. Alle virksomheder har brug for medarbejdere med uddannelse og indsigt i administration, hvad enten de er store eller små. Hvis du gerne vil udvikle dig i et job i den branche, har vi et grundlæggende kursus til dig. Kurset består af lige dele administration-salg-udvikling, IT og regnskab. Du vil blive præsenteret for mål og strategier for administrative medarbejdere, skriftlig kommunikation og tekstformulering, elementær brug af regneark samt brug af internettets mange muligheder. På regnskabsdelen vil du kunne lære at behandle kontotyper og kasserapporter, du kan lære fakturahåndtering og andre vigtige funktioner inden for virksomhedens regnskab. Medarbejdere med uddannelse og indsigt i administration. Opgradér dine kompetencer med det mål at blive virksomhedens professionelle bruger af relevante it- & kommunikationsværktøjer. Forløbet tilgodeser både dig, som ønsker et brush-up inden for dine nuværende administrative jobfunktioner og dig, som måske har et ønske om at skifte branche og derfor har brug for nye kompetencer inden for it og administration. Forløbet henvender sig til medarbejdere inden for sundhedssektoren, den offentlige eller den private sektor Udarbejdelse og afstemning af lønsedler 2 IBC Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport 2 IBC Anvendelse af periodisk beregning og registrering 2 IBC Årsafslutning af bogholderiet 2 IBC Økonomisk styring af lagret 2 IBC Kontering af køb,salg,drift af biler og ejendom 2 IBC Kreditorstyring 1 IBC Kontorplaner og virksomhedens rapporteringsbehov 2 IBC Konteringsinstrukser 1 IBC Debitorstyring 2 IBC Placering af resultat- og balancekonti 2 IBC Registeringsmetoder ved virksomhedens drift 2 IBC Daglig registrering i et økonomistyringsprogram 2 IBC Controlling af kreditor, indkøb og lager 2 IBC Controlling af salgs- og debitorområdet 2 IBC Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2 IBC Personalejura i lønberegning 2 IBC Lønberegning og lønrapportering 2 IBC De svære samtaler - procedurer og værktøjer 2 IBC Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver 1 IBC Formidling af information om personalejura 1 IBC Gennemførelse af personalesamtaler 3 IBC Administrativ anv. af tidsregistreringssystemer 1 IBC Administrativ behandling af afskedigelsessager 2 IBC Skriftlig kommunikation sprog og sprogbrug 2 IBC Udarbejdelse og afstemning af lønsedler 2 IBC Overenskomster mm. i lønberegning 2 IBC Anvendelse af periodisk beregning og registrering 2 IBC Praktisk administrativ håndtering af sygefravær 1 IBC Lean i administrative funktioner 1 IBC Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 IBC Placering af resultat- og balancekonti 2 IBC Daglig registrering i økonomistyringsprogram 2 IBC Mål og strategier for administrative medarbejdere 2 IBC Arbejdsplanlægning i den administrative funktion 2 IBC Kvalitetsudvikling af den administrative funktion 2 IBC Informationssøgning på internettet til jobbrug 1 IBC Indskrivning og formatering af mindre tekster 2 IBC Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2 IBC til jobbrug 2 IBC Kommunikation og feedback i administrativt arbejde 1 IBC Referat- og notatteknik 2 IBC Skriftlig kommunikation sprog og sprogbrug 2 IBC Tekster på papir formulering og opbygning 2 IBC Virksomhedens sprogpolitik i praksis 1 IBC Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport 2 IBC Anvendelse af ESDH til sagsbehandling 1 IBC Anvendelse af store datamængder i regneark 1 IBC Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer 1 IBC Anvendelse af pivot-tabeller 1 IBC Effektiv anvendelse af teksthandling 1 IBC Samarbejde om dokumenter 1 IBC Elektronisk korrektur med PDF 1 IBC Anvendelse af regneark til statistik 1 IBC Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer 2 IBC Oprettelse af database til jobbrug 2 IBC Oprette brugerflader og udskrifter i database 2 IBC Design og automatisering af regneark 2 IBC 64 Administrativ it 26

5 64 Administrativ it Kommunikations- og administrationsmedarbejder 66 Administration med salgsfokus Godt i gang med webshop Telemarketing og kundeservice Lær at mestre de nyeste redskaber inden for kommunikation og administration. En moderne kommunikations- og administrationsmedarbejder skal kunne langt mere end for få år siden. Engelsk er blevet det dominerende, internationale handelssprog, og vi bruger elektroniske værktøjer til alt fra udarbejdelse af præsentationer til markedsføring via internettet. Virksomhedens moderne kommunikationsog administrations- medarbejder. For alle, der arbejder med eller skal arbejde med kommunikation i bredeste forstand. Hvis du vil arbejde med administration, men også har flair for og lyst til at sælge, har vi et kursus i administration med fokus på salg. Du vil blive præsenteret for skriftlig kommunikation, notatteknik og mødetilrettelæggelse, projektorienteret arbejde og kundeservice samt forskellige teknikker til brug ved kundekontakt i din virksomhed. Kurset vil sætte dig i stand til at få indsigt i organisationens strukturelle opbygning og at arbejde med kvalitetsudvikling, især på området kundeservice. Administration, men også flair for og lyst til at sælge. 3 ugers kursus for dig som gerne vil arbejde med hvordan man opretter en webshop og ønsker en grundig introduktion. Stillingsbetegnelse: Call center medarbejder, kundeservicemedarbejder/konsulent, servicemedarbejder, telemarketingkonsulent, salgsmedarbejder/konsulent. Jobfunktioner: Salg og service, herunder bl.a. telefonsalg Standardisering af virksomhedens dokumenter 1 IBC Fletning af dokumenter til masseproduktion 1 IBC Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 IBC Integration af data mellem adm. it-systemer 2 IBC Anvendelse af elektronisk samarbejdsrum på job 1 IBC Håndtering og strukturering af længere tekster 1 IBC Opstillinger og layout i tekst 2 IBC Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 IBC Møde- og konferencetilrettelæggelse 3 IBC Præsentationsteknik i administrative funktioner 3 IBC Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd 5 IBC Projektudvikling og gennemførelse 2 IBC Projektorienteret arbejde 2 IBC Kommunikation og feedback i administrativt arbejde 1 IBC Referat- og notatteknik 2 IBC Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug 2 IBC Tekster på papir - formulering og opbygning 2 IBC Virksomhedens sprogpolitik i praksis 1 IBC Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 2 IBC Møde- og konferencetilrettelæggelse 3 IBC Organisationens strukturelle opbygning 1 IBC Mål og strategier for administrative medarbejdere 2 IBC Projektorienteret arbejde 2 IBC Kvalitetsudvikling af den administrative funktion 2 IBC Administrationens rolle i salg, indkøb og lager 1 IBC Administrative opgaver i salgsarbejdet 2 IBC Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner 2 IBC Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner 2 IBC Samtalestyring i kundekontaktfunktioner 2 IBC Mersalg i kundekontaktfunktioner 1 IBC Kundeservice i administrative systemer 1 IBC Referat- og notatteknik 2 IBC Skriftlig kommunikation sprog og sprogbrug 2 IBC Tekster på papir formulering og opbygning 2 IBC Virksomhedens sprogpolitik i praksis 1 IBC Design af hjemmesider med CMS 2 IBC Grafik og tekster til virksomhedens webside 2 IBC Billedredigering i medarbejderens jobfunktion 2 IBC E-administration og betalingssystemer 2 IBC Medvirken til virksomhedens webstrategi 1 IBC Opbygning af virksomhedens website 2 IBC Tekster til nettet - formulering og opbygning 2 IBC Valg af markedsføringskanal 2 IBC Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 2 IBC Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer 1 IBC Fastlæggelse af mål ved personligt salg 2 IBC Personlig udvikling til arbejde og uddannelse 5 IBC Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen 1 IBC Samarbejde i grupper i virksomheden 2 IBC Kvalitet og kundeservice i kundekontaktfunktioner 1 IBC Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner 2 IBC Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner 2 IBC Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner 2 IBC Mersalg i kundekontaktfunktioner 1 IBC Kulturafstemt kommunikation i salg og service 2 IBC Kundeservice i administrative funktioner 1 IBC Kommunikation og feedback i administrativt arbejde 1 IBC Kursusforløbet er for dig, der ønsker at blive rustet til at indgå i en HR-støtte til konfliktløsning 2 IBC

6 70 HR- og personalemedarbejder Webmedarbejder Installationsteknik - service/anlæg Installationsteknik - vedvarende energi 49 28,8 Svejsning i bygninger og på distributionsledninger - TIG 28 personaleadministration og være med til at håndtere forandringsprocesser i organisationen. Vi arbejder med emner som rekruttering af personale, arbejdsplanlægning, organisationsopbygning og organisering af arbejdsgange og processer. Kurset indfører dig i grundlæggende kommunikations- og coachingprincipper, som kan bruges i dagligdagen ifm. coaching af kollegaer og kommunikationen i forskellige situationer også de vanskelige. Vil du kunne oprette og redigere en hjemmeside? Og vil du gerne vide hvordan du bedst optimerer og vedligeholder en hjemmeside for en virksomhed? Ønsker du - kort sagt - at arbejde med hjemmesider og billedbehandling og planlægge webbaseret kommunikation? Så læs her! På Webredaktør får du mulighed for at opbygge en hjemmeside fra A til Z. Du lærer bl.a. at skrive tekster til nettet, at redigere billeder til web, at varetage virksomhedens søgemaskineoptimering og lave markedsføring på nettet. Kursusforløbet gennemgår de vigtigste elementer af vvsinstallationsarbejde og forbedrer deltagerens kompetencer i forhold til at søge arbejde i VVS-installationsvirksomheder. HOLD Kursusforløbet gennemgår de vigtigste elementer af VVSinstallationsarbejde i relation til vedvarende energi-installationer og forbedrer deltagerens kompetencer ift. at søge arbejde i VVSinstallationsvirksomheder. HOLD Retter sig mod VVS'ere, der skal arbejde med svejsning af varmeinstallationer inden for større byggeri- og infrastrukturprojekter, f.eks. Femern Bælt, superhospitaler og alment boligbyggeri. Ingen beskrivelse HOLD Ansættelse af nye medarbejdere 1 IBC Forebyggelse af stress på arbejdspladsen 2 IBC Administrativ HR-støtte ved stress 1 IBC Vejledning om personlig planlægning 2 IBC De svære samtaler - procedurer og værktøjer 2 IBC Formidling af information om personalejura 1 IBC Gennemførelse af personalesamtaler 3 IBC Medarbejdere som deltager i forandringsprocesser 2 IBC Præsentationsteknik i administrative funktioner 3 IBC Organisationens strukturelle opbygning 1 IBC Mål og strategier for adm. medarbejdere 2 IBC Administrativ behandling af afskedigelsessager 2 IBC Kommunikation og feedback i administrativt arbejde 1 IBC Design af hjemmesider med CMS 2 IBC Oprettelse af e-formularer 2 IBC Anvendelse af hyperlinkteknik 0,5 IBC Databasevedligeholdelse til jobbrug 1,5 IBC Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 IBC Grafik og tekster til virksomhedens webside 2 IBC Billedredigering i medarbejderens jobfunktion 2 IBC Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion 2 IBC It-ressourcer til virksomhedens online profilering 1 IBC Opbygning af virksomhedens website 2 IBC Planlægning og valg af virksomhedens webløsning 3 IBC Programmering i virksomhedens adm. it-systemer 3 IBC Udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens web 3 IBC Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug 2 IBC Tekster til nettet - formulering og opbygning 2 IBC Energiservice, tekniske installationer 1 EUC SYD Installation af varmeproducerende anlæg 2, Installation af varmefordelende anlæg 3, El-teknik i VVS-installationer 3, Fejlfinding på el-tekniske komponenter i vvs installationer 2, Styring og regulering af varmefordelende anlæg 3, Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg Salg af energibesparende installationer Tjek på vandinstallationer Ændring af eksisterende varmeanlæg Egentlig beregning af vandinstallationer Energiservice, tekniske installationer 1 EUC SYD Installation af varmeproducerende anlæg 2, Installations af varmefordelende anlæg 3, El-teknik i vvs installationer 3, Fejlfinding på el-tekniske komponenter i vvs installationer 2, Styring og regulering af varmefordelende anlæg 3, Salg af energibesparende installationer Varmepumpeinstallation Installation af solvarmeanlæg Installation af mindre biomassekedler og ovne Ændring af eksisterende varmeanlæg TIG-svejs-kants uleg plade/rør 5 EUC SYD TIG-svejs-stumps uleg plade 5 EUC SYD TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos 10 EUC SYD personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater 2 EUC SYD TIG-svejsning 5 EUC SYD Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk EUC SYD Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job 2 EUC SYD 104 Køkken 24

7 Plejecentre Gastronomi uden fødevareallergi Grundtilberedning i restaurant og kantine Sammensætning af menu i restaurant og kantine Almen Fødevarehygiejne 3 EUC SYD Prisberegning i den daglige madproduktion Sundere retter med Nøglehulsmærke på spisesteder 2 EUC SYD Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen Råvarer i køkkenet 2 EUC SYD Salg og service i gæstebetjening Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 2 EUC SYD Tilberedningsmetoder i institutionskøkkener Mad og måltider til forskellige brugergrupper Råvarer i køkkenet 2 EUC SYD Grundlæggende ernæring og måltidsplanlægning Grundlæggende madproduktion Grundlæggende kost- og menuplanlægning 2 Opdateret på de nyeste trends indenfor kostområdet Sensorisk anretning med værtsskab Kommunikation og konflikthåndtering - service 3 EUC SYD Madlavningstekniske egenskaber i madfremstilling Smagen i centrum 2 EUC SYD Prisberegning i den daglige madproduktion Økologi i den daglige madproduktion Omlægning til økologisk madproduktion Indførelse af økologi i storkøkkener Reducering af madspild Kød som råvare i madproduktionen 3 Ernæringsassistent - Mester i mad og 110 sundhed Alt godt fra fisk i storkøkkener Ny i branchen - vejgodstransport 30 Kursusforløbet indeholder mulighed for at få de grundlæggende kompetencer indenfor vejgodstransport. Kursusforløbet henvender sig til personer der er nye inden for vejgodstransportbranchen, og som er i besiddelse af gyldigt kørekort til almindelig personbil (kategori B) Godstransport med lastbil 30 EUC SYD Køkken 24 Vogntog, lovpligtig efteruddannelse og ADR Lastbilmonterede kraner D og E samt lovpligtig efteruddannelse 30 Lovpligtig efteruddannelse samt truck og ADR og andre relevante 155 kompetencer for chauffører 156 Grunduddannelses for nye buschauffører Ingen beskrivelse HOLD Ingen beskrivelse HOLD HOLD Kursusforløbet indeholder mulighed for at erhverve sig ret til at køre lastbil med påhængskøretøj. Endvidere kan deltagerne erhverve bevis for gennemført lovpligtig efteruddannelse. Der bliver undervist i de nyeste regler inden for køre-, hviletider og transportdokumenter. Der bliver ligeledes undervist i de regler, der er for afmærkning af adgangsveje ifm. arbejde ved veje. Der er mulighed for at opnå certifikat til kørsel med farligt gods. Kursusforløbet henvender sig til personer, der er i besiddelse af gyldigt kørekort til lastbil over kg (kategori C). Kursusforløbet indeholder mulighed for at erhverve krancertifikat til lastbilmonterede kraner D og E. Desuden bliver der undervist i køreteknik på glatbane, vejen som arbejdsplads, køre- hviletidsregler og flakkøretøjer. Kursusforløbet henvender sig til personer der er i besiddelse af kørekort til lastbil over kg. (kategori C) Køre- og hviletidsregler Transportpapirer inden for vejtransport Kørsel med vogntog, kategori C/E 20 EUC SYD ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb Vejen som arbejdsplads - Certifikat 2 EUC SYD EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del Grundlæggende flakkøretøjer Køre- og hviletidsregler Køreteknik Vejen som arbejdsplads - Certifikat 2 EUC SYD Lastbilmonteret kran, certifikat D 10 EUC SYD Lastbilmonteret kran, certifikat E EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del 3 Kursusforløbet giver kompetencer til at køre gaffeltruck, arbejde med Køre- og hviletidsregler 1 lastsikring og stuvning af gods. Endvidere kan deltageren erhverve bevis Brug af diagramark og kontrolapparat 1 for gennemført lovpligtig efteruddannelse. Kurset indeholder mulighed for at erhverve certifikat til kørsel med farligt gods. Der bliver undervist i Sundhed, sikkerhed, service og logistik 3 de nyeste regler inden for køre- hviletider samt brug af diagramark og Køreteknik 2 kontrolapparat. Der undervises i kundeservice samt natdistribution, sundhed, service og logistik. Kursusforløbet henvender sig til personer, Kundeservice 3 der er i besiddelse af gyldigt kørekort til lastbil over kg (kategori Lastsikring og stuvning af gods 3 C) ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb Gaffeltruck certifikatkursus B 7 EUC SYD Natdistribution for godschauffører i byområder EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. Del 3 30 "Grunduddannelse for nye buschauffører " indeholder erhervsmæssigt Personbefordring med bus 30 EUC SYD kørekort til bus D-ep samt lovpligtig kvalifikationsuddannelse, som giver deltageren komptence som buschauffør. "Opkvalificering af buschauffører med kørekort D-ep", er et kursusforløb til jobsøgende buschauffører, som allerede har erhvervskørekort til bus. Uddannelsespakken opkvalificerer deltageren i efterspurgte kompetencer som køreteknik, konflikthåndtering, kommunikation, kundeservice, køre- og hviletidsregler samt brug af diagramark og kontrolapparat. Derdover opnår deltageren de nødvendige branchecertifikater til at kunne udføre offentlig servicetrafik; herunder befordring af handicappede og sygdoms- og alderssvækkede passagerer. Deltageren gennemfører endvidere den obligatoriske efteruddannelse, som alle chauffører skal gennemgå hvert femte år EU-Efteruddannelse for buschauffører - obl. Del 3 EUC SYD Køreteknik ajourføring 1

8 Rengøring Opkvalificering af buschauffører med kørekort D-ep Grundpakke for nye taxichauffører 159 Ny på lageret Lagerstyring og logistik Lean-kørekort og produktionsplanlægning "Opkvalificering af buschauffører med kørekort D-ep", er et kursusforløb til jobsøgende buschauffører, som allerede har erhvervskørekort til bus. Uddannelsespakken opkvalificerer deltageren i efterspurgte kompetencer som køreteknik, konflikthåndtering, kommunikation, kundeservice, køre- og hviletidsregler samt brug af diagramark og kontrolapparat. Derdover opnår deltageren de nødvendige branchecertifikater til at kunne udføre offentlig servicetrafik; herunder befordring af handicappede og sygdoms- og alderssvækkede passagerer. Deltageren gennemfører endvidere den obligatoriske efteruddannelse, som alle chauffører skal gennemgå hvert femte år. Deltageren får kørekort til erhvervsmæsig personbefordring B og herunder den lovpligtige kvalifikationsuddannelse. Derdover opnår deltageren de nødvendige branchecertifikater til at kunne udføre offentlig servicetrafik; herunder befordring af handicappede og sygdoms- og alderssvækkede passagerer. Kurset vedrører praktisk lagerarbejde, lagerstyring og lagerindretning. Kurset indeholder blandt andet gaffeltruckførercertifikat B. Kurset indeholder de mere overordnede og teoretiske aspekter ved lagerarbejde. Kurset omfatter emner vedrørende logistik og betydningen af kommunikation og samarbejde, om it- lagerstyring samt om lagerøkonomi. Du lærer om mikroorganismer og smitteveje, så du kan tage de nødvendige hensyn i planlægningen og udførelsen af det daglige rengøringsarbejde. Du lærer at anvende egnede midler, redskaber og maskiner til rengøring af forskellige lokale- og materialetyper ud fra hygiejniske og rationelle metoder. Du lærer at måle og bedømme den udførte rengøringskvalitet ud fra f.eks. DS/INSTA 800 standarden og hygiejnestandarden.du lærer om kommunikation og samtaleteknik, så du får bedre forståelse for andres situation og kan håndtere konflikter ift. kunder og kolleger på en god måde. Du lærer også hvordan du kan planlægge, prioritere og udføre en systematisk arbejdsgang. Desuden får du styrker og videreudvikler dine færdigheder i læsning af fagtekster. Du lærer at anvende et mailsystem samt formulere gode og læsevenlige mails. Kursusforløb for faglærte med en træfaglig uddannelses som ønsker kompetencer inden for produktplanlægning og Lean Rutebuskørsel Køre- og hviletidsregler Brug af diagramark og kontrolapparat Billettering og kundeservice Kommunikation og kulturforståelse Konflikthåndtering Introduktion til offentlig servicetrafi 1 EUC SYD Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer 2 EUC SYD Befordring af fysisk handicappede passagerer 2 EUC SYD Introduktion til offentlig servicetrafik Personbefordring med taxi Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer Befordring af fysisk handicappede passagerer Lagerindretning og lagerarbejde 3 EUC SYD Enhedslaster Kundebetjening - lager Manuel lagerstyring 2 EUC SYD Lagerstyring med it Opbevaring og forsendelse af farligt gods 5 EUC SYD Gaffeltruckcertifikatkursus B 7 EUC SYD Lagerøkonomi Lagerstyring med it - udvidede funktioner 5 EUC SYD Kundebetjening - lager Logistik og samarbejde 5 EUC SYD Udvikling og teknologi i transporterhvervene Efteruddannelse for erfarne truckførere Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner 5 EUC SYD Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejdet Kommunikation og konflikthåndtering - service 3 EUC SYD God ergonomi i rengøringsarbejdet Grundlæggende rengøringshygiejne Hygiejne på skoler og institutioner Måling og vurderering af rengøringskvalitet Personlig planlægning af rengøringsarbejdet Rengøringsmidler og materialekendskab Rengøringsudstyr og- metoder til jobbrug Mikrofiberrengøring Optimering af rengøringsmetoder og arbejdsgange Faglig læsning Produktionsplanlægning Produktionsoptimering for operatører 1 EUC SYD Lean værktøjsanvendelse for operatører Anvendelse af 5 S modellen for operatører Lean kortlægning af værdistrøm for operatører Systematisk problemløsning for operatører Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere Lean support i produktionen 2 Sønderborg Et grundlæggende must i alle jobfunktioner. Bliv fortrolig i arbejdet med en computer og få kendskab til de mest anvendte programmer Præsentation af tal i regneark 1 BC SYD Anvendelse af etb til administrative opgaver 1 BC SYD Jobrelateret brug af styresystemer på pc 2 BC SYD Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 BC SYD

9 Et grundlæggende must i alle jobfunktioner. Bliv fortrolig i arbejdet med en computer og få kendskab til de mest anvendte programmer. 55 Grundlæggende it Den Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende regnskab 61 Controller Brug af pc på arbejdspladsen 3 BC SYD Integration af data mellem adm. it-systemer 2 BC SYD Informationssøgning på internettet til jobbrug 1 BC SYD Anvend informationer fra internettet til jobbrug 1 BC SYD Brug af grafik i tekstbehandlingsprogram 1 BC SYD Opstillinger og layout i tekst 2 BC SYD Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem 3 BC SYD Indskrivning og formatering af mindre tekster 2 BC SYD Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2 BC SYD til jobbrug 2 BC SYD Den Grundlæggende Lederuddannelse er for dig, der har brug for Medarbejderinvolvering i ledelse 3 BC SYD en praktisk uddannelse og en solid værktøjskasse, som du kan 2250 anvende i den daglige ledelse, selvom du ikke har en lang teoretisk uddannelsesbaggrund. Uddannelsen har til formål at udvikle dine faglige og personlige ledelseskompetencer og er baseret på læringsformer, som er aktivitets- og erfaringsbaserede. Du får derfor mulighed for hele tiden, at Kommunikation som ledelsesværktøj 2 BC SYD Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler 2 BC SYD Ledelse og samarbejde 3 BC SYD Mødeledelse 1 BC SYD forholde det du lærer til din egen hverdag og erfaringer Anvendelse af situationsbestemt ledelse 2 BC SYD Kursusforløbet stiler mod jobfunktioner i både den offentlige og private sektor, som omhandler administration med særlig vægt på tal og økonomi. Et forløb for dig der har erfaring med arbejde i en regnskabsafdeling. Alle virksomheder har brug for medarbejdere med uddannelse og indsigt i administration, hvad enten de er store eller små. Hvis du gerne vil udvikle dig i et job i den branche, har vi et grundlæggende kursus til dig. Kurset består af lige dele administration-salg-udvikling, IT og regnskab. Du vil blive præsenteret for mål og strategier for administrative medarbejdere, skriftlig kommunikation og tekstformulering, elementær brug af regneark samt brug af internettets mange muligheder. På regnskabsdelen vil du kunne lære at behandle kontotyper og kasserapporter, du kan lære fakturahåndtering og andre vigtige funktioner inden for virksomhedens regnskab. Medarbejdere med uddannelse og indsigt i administration Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 2 BC SYD Årsafslutning af bogholderiet 2 BC SYD Design og automatisering af regneark 2 BC SYD Økonomiske styring af lageret 2 BC SYD Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom 2 BC SYD Kreditorstyring 1 BC SYD Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov 2 BC SYD Konteringsinstrukser 1 BC SYD Debitorstyring 2 BC SYD Placering af resultat- og balancekonti 2 BC SYD Registreringsmetoder ved virksomhedens drift 2 BC SYD Daglig registrering i et økonomisystem 2 BC SYD Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2 BC SYD Udarbejdelse og afstemning af lønsedler 2 BC SYD Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport 2 BC SYD Anvendelse af periodisk beregning og registrering 2 BC SYD Årsafslutning af bogholderiet 2 BC SYD Økonomisk styring af lagret 2 BC SYD Kontering af køb,salg,drift af biler og ejendom 2 BC SYD Kreditorstyring 1 BC SYD Kontorplaner og virksomhedens rapporteringsbehov 2 BC SYD Konteringsinstrukser 1 BC SYD Debitorstyring 2 BC SYD Placering af resultat- og balancekonti 2 BC SYD Registeringsmetoder ved virksomhedens drift 2 BC SYD Daglig registrering i et økonomistyringsprogram 2 BC SYD Controlling af kreditor, indkøb og lager 2 BC SYD Controlling af salgs- og debitorområdet 2 BC SYD Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2 BC SYD Lean i administrative funktioner 1 BC SYD Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 BC SYD Placering af resultat- og balancekonti 2 BC SYD Daglig registrering i økonomistyringsprogram 2 BC SYD Mål og strategier for administrative medarbejdere 2 BC SYD Arbejdsplanlægning i den administrative funktion 2 BC SYD Kvalitetsudvikling af den administrative funktion 2 BC SYD Informationssøgning på internettet til jobbrug 1 BC SYD Indskrivning og formatering af mindre tekster 2 BC SYD Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2 BC SYD til jobbrug 2 BC SYD Kommunikation og feedback i administrativt arbejde 1 BC SYD Referat- og notatteknik 2 BC SYD 63 Grundlæggende administration 30

10 vigtige funktioner inden for virksomhedens regnskab. Medarbejdere med uddannelse og indsigt i administration. 63 Grundlæggende administration 64 Administrativ it Skriftlig kommunikation sprog og sprogbrug 2 BC SYD Tekster på papir formulering og opbygning 2 BC SYD Virksomhedens sprogpolitik i praksis 1 BC SYD Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport 2 BC SYD Anvendelse af ESDH til sagsbehandling 1 BC SYD Anvendelse af store datamængder i regneark 1 BC SYD Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer 1 BC SYD Anvendelse af pivot-tabeller 1 BC SYD Effektiv anvendelse af teksthandling 1 BC SYD Samarbejde om dokumenter 1 BC SYD Elektronisk korrektur med PDF 1 BC SYD Anvendelse af regneark til statistik 1 BC SYD Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer 2 BC SYD Oprettelse af database til jobbrug 2 BC SYD Oprette brugerflader og udskrifter i database 2 BC SYD Design og automatisering af regneark 2 BC SYD Standardisering af virksomhedens dokumenter 1 BC SYD Fletning af dokumenter til masseproduktion 1 BC SYD Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 BC SYD Integration af data mellem adm. it-systemer 2 BC SYD Anvendelse af elektronisk samarbejdsrum på job 1 BC SYD Håndtering og strukturering af længere tekster 1 BC SYD Opstillinger og layout i tekst 2 BC SYD Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 BC SYD Møde- og konferencetilrettelæggelse 3 BC SYD Præsentationsteknik i administrative funktioner 3 BC SYD Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd 5 BC SYD Projektudvikling og gennemførelse 2 BC SYD Projektorienteret arbejde 2 BC SYD Kommunikation og feedback i administrativt arbejde 1 BC SYD Referat- og notatteknik 2 BC SYD Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug 2 BC SYD Tekster på papir - formulering og opbygning 2 BC SYD Kommunikations- og 65 administrationsmedarbejder Virksomhedens sprogpolitik i praksis 1 BC SYD 181 Ledelse 30 Akademiuddannelse i ledelse Projektstyring i praksis 30 BC SYD 182 Ledelse 30 Akademiuddannelse i ledelse Human Ressource Management 30 BC SYD 183 Ledelse 30 Akademiuddannelse i ledelse Ledelse i praksis 30 BC SYD 189 Merkantilt fagområde 30 Akademiuddannelse i kommunikation og formidling Kommunikation i praksis 30 BC SYD Svejsning i bygninger og på distributionsledninger - elektrode Svejsning proces 111 Sort stål Svejsning proces 135 Sort stål 30 Svejsning proces 141 Sort stål og rustfast stål Opgradér dine kompetencer med det mål at blive virksomhedens professionelle bruger af relevante it- & kommunikationsværktøjer. Forløbet tilgodeser både dig, som ønsker et brush-up inden for dine nuværende administrative jobfunktioner og dig, som måske har et ønske om at skifte branche og derfor har brug for nye kompetencer inden for it og administration. Forløbet henvender sig til medarbejdere inden for sundhedssektoren, den offentlige eller den private sektor. Lær at mestre de nyeste redskaber inden for kommunikation og administration. En moderne kommunikations- og administrationsmedarbejder skal kunne langt mere end for få år siden. Engelsk er blevet det dominerende, internationale handelssprog, og vi bruger elektroniske værktøjer til alt fra udarbejdelse af præsentationer til markedsføring via internettet. Virksomhedens moderne kommunikationsog administrations- medarbejder. For alle, der arbejder med eller skal arbejde med kommunikation i bredeste forstand. Retter sig mod vvs'ere, der skal arbejde med svejsning af varmeinstallationer inden for større byggeri- og infrastrukturprojekter, f.eks. Femern Bælt, superhospitaler, alment boligbyggeri. De vil med kurset kunne udføre svejsning i forbindelse med rørinstallations montage og forbedrer deltagerens kompetencer i forhold til at søge arbejde i vvs- branchens virksomheder. Kursuspakken retter sig mod personer, der søger eller har beskæftigelse i metalindustrien inden for svejse/skære området og som skal beherske svejseprocessen 111 på højeste certifikatniveau. Kursuspakken retter sig mod personer der søger eller har beskæftigelse i metalindustrien inden for svejse/skære området og som skal beherske svejseprocessen 135 på højeste certifikatniveau. Kursuspakken retter sig mod personer der søger, eller har beskæftigelse i metalindustrien inden for svejse/skære området og som skal beherske svejseprocessen 141 på højeste certifikatniveau. Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde med CNC spåntagende bearbejdning inden for jern- og metalindustrien. Kursuspakken giver dig et grundlæggende kendskab til de materialer, værktøjer og maskiner, som bruges i produktionen. Du lærer også at tegne enkle emner og bruge simple måleværktøjer Lys b svejsning kants plade/rør 10 EUC SYD Lys b svejsning stumps rør alle pos 10 EUC SYD personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater 2 EUC SYD Lys b svejsning adgang 5 EUC SYD Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk EUC SYD Lys b. svejs-kants plade/plade 10 EUC SYD Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF 10 EUC SYD Lys b svejs-stumps plade alle pos 10 EUC SYD MAG-svejs-kants plade/plade pr EUC SYD MAG-svejs-kants plade/rør pr EUC SYD MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr EUC SYD MAG-svejs-stumps plade alle pos pr EUC SYD MAG-svejs-stumps rør alle pos pr EUC SYD TIG-svejs-kants uleg plade/rør 5 EUC SYD TIG-svejs-stumps uleg plade 5 EUC SYD TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos 10 EUC SYD TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade 5 EUC SYD TIG-svejs-stumps svær rustfri plade 5 EUC SYD Operatør i metalindustrien, brancheintroduktion CNC fræsning, overvågning og produktion 3 82 Intro til CNC-bearbejdning i jern- og metal 26

11 Intro til CNC-bearbejdning i jern- og metal Intro til automatisering og robot Intro til elektronikindustrien Intro til EL-forsyning og tavlemontage Intro til CNC drejebænke Intro til CNC fræsemaskiner 25 Intro til programmering af CNC drejebænke 25 Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde med CNC spåntagende bearbejdning inden for jern- og metalindustrien. Kursuspakken giver dig et grundlæggende kendskab til de materialer, værktøjer og maskiner, som bruges i produktionen. Du lærer også at tegne enkle emner og bruge simple måleværktøjer. Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde med betjening af automatiske produktionsprocesser. Du lærer at betjene robotter. Du får en introduktion til PLC-programering. Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde i elektronikindustrien. Kursuspakken giver dig viden om lodning og montage af elektronikkomponenter. Du lærer at arbejde under ESD-sikring. Du får ligeledes industriens Lean-kørekort. Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde inden for elforsyningsbranchen. Kursuspakken kan også bruges af dig, der ønsker at arbejde som tavlemontør. Du lærer om arbejdet på elforsyningsanlæg med baggrund og viden om L-AUS. Du lærer om el- og relæteknik. Du får endvidere industriens Lean-kørekort. Du opnår certifikat inden for vejen som arbejdsplads. Dette er relevant for dig, som ønsker at arbejde inden for el-forsyning. HOLD HOLD Kursuspakken er til dig, som ønsker at arbejde med produktion på CNC drejebænke i jern- og metalindustrien. Kursuspakken giver dig viden om betjening og overvågning af CNC drejebænke til produktion af emner i større serier. Du lærer også at tegne og måle emner, kontrollere produkternes kvalitet samt forebygge og håndtere fejl og afvigelser i produktionen. Kursuspakken er til dig, som ønsker at arbejde med produktion på CNC fræsemaskiner i jern- og metalindustrien. Kursuspakken giver dig viden om betjening og overvågning af CNC fræsemaskiner til produktion af emner i større serier. Du lærer også at tegne og måle emner, kontrollere produkternes kvalitet samt forebygge og håndtere fejl og afvigelser i produktionen. Kursuspakken er til dig, som ønsker at arbejde med produktion på CNC drejebænke i jern- og metalindustrien. Kursuspakken giver dig viden om betjening og enkel programmering af CNC drejebænke, kontrolmåling, emnetegning, værktøjsskift samt lettere opstilling og indkøring. Kursuspakken er til dig, som ønsker at arbejde med produktion på CNC fræsemaskiner i jern- og metalindustrien. Kursuspakken giver dig viden om betjening og enkel programmering af CNC fræsemaskiner, kontrolmåling, emnetegning, værktøjsskift samt lettere opstilling og indkøring CNC fræsning, produktion og emnemåling Emnetegning i retvinklet projektion Tegningsinformation og -fremstilling Kontrolmåling med fast og stilbart måleværktøj CNC drejning, overvågning og produktion CNC drejning, produktion og emnemåling CNC plan- og profildrejning, programmering 5 EUC SYD Robotter i industrien for operatører 2 EUC SYD Robotbetjening for operatører 3 EUC SYD PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg 5 EUC SYD El-introduktion for maskinreparatører, el-lære 5 EUC SYD El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik 5 EUC SYD Robot, fejlfinding på periferiudstyr - operatør 2 EUC SYD Robot, montage/betjening periferiudstyr operatør 3 EUC SYD Installation af pneumatiske komponenter 2 EUC SYD Fejlfinding på pneumatiske anlæg 3 EUC SYD Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean 1 EUC SYD Lean værktøjsanvendelse for operatører Identifikation af specielle elektronikkomponenter 3 EUC SYD Identifikation af gængse elektronikkomponenter 2 EUC SYD ESD-sikring af elektronikarbejdspladser 2 EUC SYD Systematisk problemløsning for operatører Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater 2 EUC SYD Lean support i produktionen Grundlæggende montage- og loddeteknik på print 10 EUC SYD produktionsoptimering for operatører 1 EUC SYD Lean værktøjsanvendelse for operatører Operatør arbejde på el-forsyningsanlæg El-komponent kendskab for operatører Systematisk problemløsning for operatører Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik L-AUS, tavle- og installationsarbejde 1 EUC SYD Montage af kabler Brandforanstaltninger ved el-forsynings arbejde Lean-support i produktionen Vejen som arbejdsplads Certifikat 2 EUC SYD IT-baseret Statistisk Proces Control (SPC) Emnetegning i CAD, introduktion 5 EUC SYD Præcisionsmåling med stilbart kontrolværktøj CNC drejning, overvågning og produktion CNC drejning, produktion og emnemåling CNC plan- og profildrejning, programmering 5 EUC SYD Antikollision på CNC drejebænk IT-baseret Statistisk Proces Control (SPC) CNC fræsning, overvågning og produktion CNC fræsning, produktion og emnemåling CNC fræsning, enkel programmering og bearbejdning 5 EUC SYD Tegningsinformation og -fremstilling Emnetegning i CAD, introduktion 5 EUC SYD Præcisionsmåling med stilbart kontrolværktøj 5 EUC SYD Emnetegning i CAD, assembly med 2-4 parter 5 EUC SYD GPS målsætning Måleteknisk kontroldokumentation i metalindustrien CAM drejning CNC drejning, programmering med cyklus/dialog 5 EUC SYD CNC drejning, programmering og opstilling, 1-sidet 5 EUC SYD CNC fræsning, enkel programmering og bearbejdning 5 EUC SYD CNC fræsning, programmering og opstilling, 1-sidet 5 EUC SYD 103 Intro programmering af CNC fræsemaskiner 30

12 149 Lean-kørekort og produktionsplanlægning CNC drejning - opstilling og indkøring 117 CNC fræsning - opstilling og indkøring Intro programmering af CNC fræsemaskiner 30 Automatiske maskiner og anlæg, PLCprogrammering, pneumatik, hydraulik og energioptimering 30 Automatiske maskiner og anlæg, PLCstyring, montage og fejlfinding 30 Serveradministration/Serverteknik 30 Introduktion til automatiske maskiner og anlæg 143 Rengøring Kursuspakken er til dig, som ønsker at arbejde med produktion på CNC fræsemaskiner i jern- og metalindustrien. Kursuspakken giver dig viden om betjening og enkel programmering af CNC fræsemaskiner, kontrolmåling, emnetegning, værktøjsskift samt lettere opstilling og indkøring. Kursusforløbet henvender sig primært til faglærte inden for metalområdet, f.eks. mekanikere, smede, industriteknikere/maskinarbejdere eller andre, som har en grundlæggende viden svarende til forløbet "Introduktion til automatiske maskiner og anlæg". Kursusforløbet giver dig mulighed for at opgraduere din uddannelse, så du kan arbejde med reparation og opstilling på automatiske maskiner og anlæg. De typiske arbejdsopgaver er at idriftsætte, indjustere, fejlsøge og fejlrette på automatiske maskiner og anlæg. Kursusforløbet henvender sig primært til faglærte inden for metalområdet, f.eks. mekanikere, smede, industriteknikere/maskinarbejdere eller andre, som har en grundlæggende viden svarende til forløbet "Introduktion til automatiske maskiner og anlæg". Kursuspakken giver dig mulighed for at opgradere din uddannelse, så du kan arbejde med reparation og opstilling på automatiske maskiner og anlæg. De typiske arbejdsopgaver er med fokus på PLC-delen at idriftsætte og fejlrette på automatiske maskiner og anlæg, der indeholder PLC-styringer. Serveradministration er et jobområde i løbende teknologisk udvikling. Kursusforløbet styrker dine muligheder for at arbejde med installation, konfiguration, administration og løbende optimering af netværksservere samt serverapplikationer. Arbejdsopgaverne omfatter også fejlsøgning og fejlretning. Det er en fordel, hvis du i forvejen har beskæftiget dig med enkle installationer og konfigurationer af netværksserversystemer og har en grundlæggende viden om netværk, netværksbegreber og serveradministrationinden. På kurserne lærer du at stille op på og indkøre CNC-drejebænke (3- aksede) til produktion i virksomheder, hvor der ofte vil indgå en høj grad af industriel automation og anvendelse af robotter. Kursusforløbet henvender sig primært til industriteknikere eller maskinarbejdere, der har brug for at få bygget oven på eller opdatere deres kompetencer inden for CNC drejning. Kursusforløbet kan også være relevant for andre faglærte, hvis du har meget erfaring med programmering, opstilling og betjening af CNC-drejebænke. På kurserne lærer du at stille op og indkøre CNC-fræsemaskiner (3/4- aksede) til produktion i virksomheder, hvor der ofte vil indgå en høj grad af industriel automation og anvendelse af robotter. Kursusforløbet henvender sig primært til industriteknikere eller maskinarbejdere, der har brug for at opdatere deres kompetencer inden for CNC-fræsning. Kursusforløbet kan også være relevant for andre faglærte, hvis man har meget erfaring med programmering, opstilling og betjening af CNCfræsemaskiner. Kursusforløbet henvender sig til nybegyndere inden for automatikområdet, som ikke har en forudgående viden. Det kan f.eks. være ufaglærte eller faglærte (smede, industriteknikere, elektronikfagteknikere eller andre), der har brug for mere viden om reparation, service og vedligehold på mindre automatiske maskiner og anlæg. Du får også viden om gældende sikkerhedsregler, såvel drifts- som personsikkerhed ved arbejde på automatiske produktionsanlæg ud fra Arbejdstilsynets bestemmelser og stærkstrømsbekendtgørelsen. Du lærer om mikroorganismer og smitteveje, så du kan tage de nødvendige hensyn i planlægningen og udførelsen af det daglige rengøringsarbejde. Du lærer at anvende egnede midler, redskaber og maskiner til rengøring af forskellige lokale- og materialetyper ud fra hygiejniske og rationelle metoder. Du lærer at måle og bedømme den udførte rengøringskvalitet ud fra f.eks. DS/INSTA 800 standarden og hygiejnestandarden.du lærer om kommunikation og samtaleteknik, så du får bedre forståelse for andres situation og kan håndtere konflikter ift. kunder og kolleger på en god måde. Du lærer også hvordan du kan planlægge, prioritere og udføre en systematisk arbejdsgang. Desuden får du styrker og videreudvikler dine færdigheder i læsning af fagtekster. Du lærer at anvende et mailsystem samt formulere gode og læsevenlige mails. Kursusforløb for faglærte med en træfaglig uddannelses som ønsker kompetencer inden for produktplanlægning og Lean CNC fræsning, programmering og opstilling, 2-sidet 5 EUC SYD Emnetegning i CAD, assembly med 2-4 parter 5 EUC SYD GPS målsætning Måleteknisk kontroldokumentation i metalindustrien CAM fræsning (2D) 5 EUC SYD PLC programmering af kombinatoriske styringer PLC programmering af sekventielle styringer Automatiske anlæg, fejlf. relæstyringer og motorer Automatiske anlæg, El-pneumatik fejlfinding L-AUS, tavle- og installationsarbejde 1 EUC SYD Hydraulik, energioptimering af regulerede anlæg 5 EUC SYD Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg 4 EUC SYD Automatiske anlæg, PLC styring, følere og motorer 5 EUC SYD Automatiske anlæg, PLC montage og fejlfinding 5 EUC SYD Automatiske anlæg, idriftsætning PLC styringer 5 EUC SYD Automatiske anlæg, PLC fejlfinding46589 Momenttilspænd/efterspænd af b 5 EUC SYD Tilstandsbaseret vedligehold automatiske maskiner 5 EUC SYD Sikkerhed på komplekse automatiske maskiner 5 EUC SYD Netteknik, serversystemer, teknisk administration Netteknik, serversystemer, installation og konfig. 5 EUC SYD Netteknik, serverapplikation, install. og konfig Netteknik, server virtualisering Netteknik, opbygning af clustersystemer Netteknik, databaseserver, install. og konfig Mekanisk måleudstyr, kalibrering og måleusikkerhed CNC-drejning, programmering og opstilling, 1-sidet 5 EUC SYD CNC-drejning, programmering med cyklus/dialog 5 EUC SYD CNC-drejning, programmering og opstilling, 2-sidet 5 EUC SYD CNC-drejning med C-akse (2-sidet) CNC-drejning med C-akse, avanceret (2-sidet) CNC-fræsning, programmering og opstilling, 2-sidet 5 EUC SYD CNC-fræsning, opspænding og flersidet bearbejdning 5 EUC SYD CNC-fræsning, 4-akset bearbejdning/programmering CAM-fræsning (3D) 5 EUC SYD CAM-fræsning med dobbeltkrumme overflader 5 EUC SYD CAM-fræsning, flerakset bearbejdning Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater 2 EUC SYD Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk 1 EUC SYD PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg 5 EUC SYD El-introduktion for maskinreparatører, el-lære 5 EUC SYD El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik 5 EUC SYD Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 1 EUC SYD Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejdet Kommunikation og konflikthåndtering - service 3 EUC SYD God ergonomi i rengøringsarbejdet Grundlæggende rengøringshygiejne Hygiejne på skoler og institutioner Måling og vurderering af rengøringskvalitet Personlig planlægning af rengøringsarbejdet Rengøringsmidler og materialekendskab Rengøringsudstyr og- metoder til jobbrug Mikrofiberrengøring Optimering af rengøringsmetoder og arbejdsgange Faglig læsning Produktionsplanlægning 2

13 149 Lean-kørekort og produktionsplanlægning 19 Kursusforløb for faglærte med en træfaglig uddannelses som ønsker kompetencer inden for produktplanlægning og Lean Produktionsoptimering for operatører 1 EUC SYD Lean værktøjsanvendelse for operatører Anvendelse af 5 S modellen for operatører Lean kortlægning af værdistrøm for operatører Systematisk problemløsning for operatører Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere Lean support i produktionen 2 Haderslev 54 Frontmedarbejder inden for salg, service og anden kundebetjening Grundlæggende it Den vejledende kunderådgiver 12 Kurset for dig der er virksomhedens første møde med kunden. Er du i job som eller søger du job som f.eks. kundeservicemedarbejder, salgskonsulent, servicemedarbejder, kundekonsulent, receptionist. Et grundlæggende must i alle jobfunktioner. Bliv fortrolig i arbejdet med en computer og få kendskab til de mest anvendte programmer. Som kunderådgiver skal du hver dag kunne skifte kommunikationsform mange gange. Kursuspakken giver dig det bedst mulige grundlag for, på kortest mulige tid, at pejle dig ind på kundernes forventninger gennem en respektfuld og effektiv spørgeteknik. Og du vil lære, hvordan konflikter i vanskelige samtaler kan forebygges eller opløses Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer 1 UDVS Fletning af dokumenter til masseproduktion 1 UDVS Jobrelateret fremmedsprog med balsalt ordforråd 5 UDVS Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen 1 UDVS Samarbejde i grupper i virksomheden 2 UDVS Online kundeservice og -rådgivning 2 UDVS Opstilling og layout i tekst 2 UDVS Indskrivning og formatering af mindre tekster 2 UDVS Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2 UDVS Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner 2 UDVS Samtalestyring i kundekontaktfunktioner 2 UDVS Kundeservice i administrative funktioner 1 UDVS Kommunikation og feedback i administrativt arbejde 1 UDVS Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug 2 UDVS Tekster på papir - formulering og opbygning 2 UDVS Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport 2 UDVS Præsentation af tal i regneark 1 UDVS Anvendelse af etb til administrative opgaver 1 UDVS Jobrelateret brug af styresystemer på pc 2 UDVS Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 UDVS Brug af pc på arbejdspladsen 3 UDVS Integration af data mellem adm. it-systemer 2 UDVS Informationssøgning på internettet til jobbrug 1 UDVS Anvend informationer fra internettet til jobbrug 1 UDVS Brug af grafik i tekstbehandlingsprogram 1 UDVS Opstillinger og layout i tekst 2 UDVS Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem 3 UDVS Indskrivning og formatering af mindre tekster 2 UDVS Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2 UDVS til jobbrug 2 UDVS Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer 1 UDVS Kvalitet og kundeservice i kundekontaktfunktioner 1 UDVS Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner 2 UDVS Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner 2 UDVS Samtalestyring i kundekontaktfunktioner 2 UDVS Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner 2 UDVS Produktvejledning i kundekontaktfunktioner 2 UDVS Den Grundlæggende Lederuddannelse er for dig, der har brug for Medarbejderinvolvering i ledelse 3 UDVS 58 Den Grundlæggende Lederuddannelse 13 en praktisk uddannelse og en solid værktøjskasse, som du kan 2250 anvende i den daglige ledelse, selvom du ikke har en lang teoretisk uddannelsesbaggrund. Uddannelsen har til formål at udvikle dine faglige og personlige ledelseskompetencer og er baseret på læringsformer, som er aktivitets- og erfaringsbaserede. Du får derfor mulighed for hele tiden, at Kommunikation som ledelsesværktøj 2 UDVS Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler 2 UDVS Ledelse og samarbejde 3 UDVS Mødeledelse 1 UDVS forholde det du lærer til din egen hverdag og erfaringer Anvendelse af situationsbestemt ledelse 2 UDVS Kursusforløbet stiler mod jobfunktioner i både den offentlige og private sektor, som omhandler administration med særlig vægt på tal og økonomi Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 2 UDVS

14 60 Grundlæggende regnskab Grundlæggende administration Administrativ it 26 Kursusforløbet stiler mod jobfunktioner i både den offentlige og private sektor, som omhandler administration med særlig vægt på tal og økonomi. Alle virksomheder har brug for medarbejdere med uddannelse og indsigt i administration, hvad enten de er store eller små. Hvis du gerne vil udvikle dig i et job i den branche, har vi et grundlæggende kursus til dig. Kurset består af lige dele administration-salg-udvikling, IT og regnskab. Du vil blive præsenteret for mål og strategier for administrative medarbejdere, skriftlig kommunikation og tekstformulering, elementær brug af regneark samt brug af internettets mange muligheder. På regnskabsdelen vil du kunne lære at behandle kontotyper og kasserapporter, du kan lære fakturahåndtering og andre vigtige funktioner inden for virksomhedens regnskab. Medarbejdere med uddannelse og indsigt i administration. Opgradér dine kompetencer med det mål at blive virksomhedens professionelle bruger af relevante it- & kommunikationsværktøjer. Forløbet tilgodeser både dig, som ønsker et brush-up inden for dine nuværende administrative jobfunktioner og dig, som måske har et ønske om at skifte branche og derfor har brug for nye kompetencer inden for it og administration. Forløbet henvender sig til medarbejdere inden for sundhedssektoren, den offentlige eller den private sektor. Lær at mestre de nyeste redskaber inden for kommunikation og administration. En moderne kommunikations- og administrationsmedarbejder skal kunne langt mere end for få år siden. Engelsk er blevet det dominerende, internationale handelssprog, og vi bruger elektroniske værktøjer til alt fra udarbejdelse af præsentationer til markedsføring via internettet. Virksomhedens moderne kommunikationsog administrations- medarbejder. For alle, der arbejder med eller skal arbejde med kommunikation i bredeste forstand Årsafslutning af bogholderiet 2 UDVS Design og automatisering af regneark 2 UDVS Økonomiske styring af lageret 2 UDVS Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom 2 UDVS Kreditorstyring 1 UDVS Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov 2 UDVS Konteringsinstrukser 1 UDVS Debitorstyring 2 UDVS Placering af resultat- og balancekonti 2 UDVS Registreringsmetoder ved virksomhedens drift 2 UDVS Daglig registrering i et økonomisystem 2 UDVS Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2 UDVS Udarbejdelse og afstemning af lønsedler 2 UDVS Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport 2 UDVS Anvendelse af periodisk beregning og registrering 2 UDVS Lean i administrative funktioner 1 UDVS Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 UDVS Placering af resultat- og balancekonti 2 UDVS Daglig registrering i økonomistyringsprogram 2 UDVS Mål og strategier for administrative medarbejdere 2 UDVS Arbejdsplanlægning i den administrative funktion 2 UDVS Kvalitetsudvikling af den administrative funktion 2 UDVS Informationssøgning på internettet til jobbrug 1 UDVS Indskrivning og formatering af mindre tekster 2 UDVS Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2 UDVS til jobbrug 2 UDVS Kommunikation og feedback i administrativt arbejde 1 UDVS Referat- og notatteknik 2 UDVS Skriftlig kommunikation sprog og sprogbrug 2 UDVS Tekster på papir formulering og opbygning 2 UDVS Virksomhedens sprogpolitik i praksis 1 UDVS Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport 2 UDVS Anvendelse af ESDH til sagsbehandling 1 UDVS Anvendelse af store datamængder i regneark 1 UDVS Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer 1 UDVS Anvendelse af pivot-tabeller 1 UDVS Effektiv anvendelse af teksthandling 1 UDVS Samarbejde om dokumenter 1 UDVS Elektronisk korrektur med PDF 1 UDVS Anvendelse af regneark til statistik 1 UDVS Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer 2 UDVS Oprettelse af database til jobbrug 2 UDVS Oprette brugerflader og udskrifter i database 2 UDVS Design og automatisering af regneark 2 UDVS Standardisering af virksomhedens dokumenter 1 UDVS Fletning af dokumenter til masseproduktion 1 UDVS Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 UDVS Integration af data mellem adm. it-systemer 2 UDVS Anvendelse af elektronisk samarbejdsrum på job 1 UDVS Håndtering og strukturering af længere tekster 1 UDVS Opstillinger og layout i tekst 2 UDVS Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 UDVS Møde- og konferencetilrettelæggelse 3 UDVS Præsentationsteknik i administrative funktioner 3 UDVS Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd 5 UDVS Projektudvikling og gennemførelse 2 UDVS Projektorienteret arbejde 2 UDVS Kommunikation og feedback i administrativt arbejde 1 UDVS 65 Kommunikations- og administrationsmedarbejder 25

15 Lær at mestre de nyeste redskaber inden for kommunikation og administration. En moderne kommunikations- og administrationsmedarbejder skal kunne langt mere end for få år siden. Engelsk er blevet det dominerende, internationale handelssprog, og vi bruger elektroniske værktøjer til alt fra udarbejdelse af præsentationer til markedsføring via internettet. Virksomhedens moderne kommunikationsog administrations- medarbejder. For alle, der arbejder med eller skal arbejde med kommunikation i bredeste forstand. 65 Kommunikations- og administrationsmedarbejder Administration med salgsfokus Telemarketing og kundeservice 25 Hvis du vil arbejde med administration, men også har flair for og lyst til at sælge, har vi et kursus i administration med fokus på salg. Du vil blive præsenteret for skriftlig kommunikation, notatteknik og mødetilrettelæggelse, projektorienteret arbejde og kundeservice samt forskellige teknikker til brug ved kundekontakt i din virksomhed. Kurset vil sætte dig i stand til at få indsigt i organisationens strukturelle opbygning og at arbejde med kvalitetsudvikling, især på området kundeservice. Administration, men også flair for og lyst til at sælge. Stillingsbetegnelse: Call center medarbejder, kundeservicemedarbejder/konsulent, servicemedarbejder, telemarketingkonsulent, salgsmedarbejder/konsulent. Jobfunktioner: Salg og service, herunder bl.a. telefonsalg Referat- og notatteknik 2 UDVS Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug 2 UDVS Tekster på papir - formulering og opbygning 2 UDVS Virksomhedens sprogpolitik i praksis 1 UDVS Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 2 UDVS Møde- og konferencetilrettelæggelse 3 UDVS Organisationens strukturelle opbygning 1 UDVS Mål og strategier for administrative medarbejdere 2 UDVS Projektorienteret arbejde 2 UDVS Kvalitetsudvikling af den administrative funktion 2 UDVS Administrationens rolle i salg, indkøb og lager 1 UDVS Administrative opgaver i salgsarbejdet 2 UDVS Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner 2 UDVS Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner 2 UDVS Samtalestyring i kundekontaktfunktioner 2 UDVS Mersalg i kundekontaktfunktioner 1 UDVS Kundeservice i administrative systemer 1 UDVS Referat- og notatteknik 2 UDVS Skriftlig kommunikation sprog og sprogbrug 2 UDVS Tekster på papir formulering og opbygning 2 UDVS Virksomhedens sprogpolitik i praksis 1 UDVS Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 2 UDVS Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer 1 UDVS Fastlæggelse af mål ved personligt salg 2 UDVS Personlig udvikling til arbejde og uddannelse 5 UDVS Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen 1 UDVS Samarbejde i grupper i virksomheden 2 UDVS Kvalitet og kundeservice i kundekontaktfunktioner 1 UDVS Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner 2 UDVS Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner 2 UDVS Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner 2 UDVS Mersalg i kundekontaktfunktioner 1 UDVS Kulturafstemt kommunikation i salg og service 2 UDVS Kundeservice i administrative funktioner 1 UDVS Kommunikation og feedback i administrativt arbejde 1 UDVS Tønder 55 Grundlæggende it 25 Et grundlæggende must i alle jobfunktioner. Bliv fortrolig i arbejdet med en computer og få kendskab til de mest anvendte programmer Præsentation af tal i regneark 1 TOHA Anvendelse af etb til administrative opgaver 1 TOHA Jobrelateret brug af styresystemer på pc 2 TOHA Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 TOHA Brug af pc på arbejdspladsen 3 TOHA Integration af data mellem adm. it-systemer 2 TOHA Informationssøgning på internettet til jobbrug 1 TOHA Anvend informationer fra internettet til jobbrug 1 TOHA Brug af grafik i tekstbehandlingsprogram 1 TOHA Opstillinger og layout i tekst 2 TOHA Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem 3 TOHA Indskrivning og formatering af mindre tekster 2 TOHA Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2 TOHA til jobbrug 2 TOHA Den Grundlæggende Lederuddannelse er for dig, der har brug for Medarbejderinvolvering i ledelse 3 TOHA en praktisk uddannelse og en solid værktøjskasse, som du kan 2250 anvende i den daglige ledelse, selvom du ikke har en lang Kommunikation som ledelsesværktøj 2 TOHA 58 Den Grundlæggende Lederuddannelse 13

16 58 Den Grundlæggende Lederuddannelse Administrativ it 26 teoretisk uddannelsesbaggrund. Uddannelsen har til formål at udvikle dine faglige og personlige ledelseskompetencer og er baseret på læringsformer, som er aktivitets- og erfaringsbaserede. Du får derfor mulighed for hele tiden, at Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler 2 TOHA Ledelse og samarbejde 3 TOHA Mødeledelse 1 TOHA forholde det du lærer til din egen hverdag og erfaringer Anvendelse af situationsbestemt ledelse 2 TOHA Opgradér dine kompetencer med det mål at blive virksomhedens professionelle bruger af relevante it- & kommunikationsværktøjer. Forløbet tilgodeser både dig, som ønsker et brush-up inden for dine nuværende administrative jobfunktioner og dig, som måske har et ønske om at skifte branche og derfor har brug for nye kompetencer inden for it og administration. Forløbet henvender sig til medarbejdere inden for sundhedssektoren, den offentlige eller den private sektor Anvendelse af ESDH til sagsbehandling 1 TOHA Anvendelse af store datamængder i regneark 1 TOHA Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer 1 TOHA Anvendelse af pivot-tabeller 1 TOHA Effektiv anvendelse af teksthandling 1 TOHA Samarbejde om dokumenter 1 TOHA Elektronisk korrektur med PDF 1 TOHA Anvendelse af regneark til statistik 1 TOHA Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer 2 TOHA Oprettelse af database til jobbrug 2 TOHA Oprette brugerflader og udskrifter i database 2 TOHA Design og automatisering af regneark 2 TOHA Standardisering af virksomhedens dokumenter 1 TOHA Fletning af dokumenter til masseproduktion 1 TOHA Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 TOHA Integration af data mellem adm. it-systemer 2 TOHA Anvendelse af elektronisk samarbejdsrum på job 1 TOHA Håndtering og strukturering af længere tekster 1 TOHA Opstillinger og layout i tekst 2 TOHA

31 Salgskonsulent Forløbet vil klæde dig på i forhold til de mangfoldige kompetencer den attraktive salgskonsulent skal have.

31 Salgskonsulent Forløbet vil klæde dig på i forhold til de mangfoldige kompetencer den attraktive salgskonsulent skal have. Efteruddannelsesudvalgets prioriterede liste over kursusforløb vedr. 6 uges jobrettet uddannelse Navn på Efteruddannelsesudvalg: Kursusforløb (Et kursusforløb kan bestå af et enkelt kursus.) Prioritering

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Betegnelse Mål Fagbetegnelse Beståelse s-procent Antal elever CØSAformål Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel (kun en titel pr. felt)

Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel (kun en titel pr. felt) Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel titel pr. felt) Navn på uddannelsesforløb (n) Kort beskrivelse af indholdet i kursus(skriv kun i første linje) Grundlæggende it 40750 Præsentation af tal i regneark

Læs mere

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 97,6 331 97,6 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 97,2 143 97,9 40008 Årsafslutning af bogholderiet 99,3 140 99,3 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2791 Administration 01-01-2010

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015 Udlagt AMU-undervisning til EUC Nordvest 2015 2245 Offentlig forvaltning og 44383 Medarbejderen som deltager i sagsbehandling forandringsprocesser 2256 Handel og logistik 40976 Logistikopgaver ved internationalt

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2015

Oversigt over udlagt undervisning 2015 Oversigt over udlagt undervisning 2015 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader UC Holstebro 01.07.2015-31.12.2015

Læs mere

2. Kvartal 2015. Beståelse sprocent. Antal elever

2. Kvartal 2015. Beståelse sprocent. Antal elever CØSA formål UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelse sprocent Antal elever Gennemf ørelsespr ocent 2411 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 14 100 2411 40007 Regnskabsafstemninger ifm.

Læs mere

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse UVM Fag betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 145 100 Produktinformation og vejledning i detailhandlen 100 53 100 Årsafslutning

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2017

Oversigt over udlagt undervisning 2017 Oversigt over udlagt undervisning 2017 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40003 Salgsteknik for salgs-og servicemedarbejdere UC Holstebro 31.01.2017-31.03.2017

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 86,8 53 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 12 657401 Herningsholm Erhvervsskole 40002 Markedsføringsplanen i detail- og 01-10-2010 til 31-12-2010 Godkendt til udlagt undervisning 280052 Uddannelsescenter Holstebro AMU-mål 40003 Salgsteknik

Læs mere

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Varde handelsskole har fået udlagt nedenstående AMU-kurser til gennemførelse fra Rybners. Varde handelsskole kan derfor udbyde og gennemføre de anførte kurser

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse 6 ugers jobrettet uddannelse For ledige Uddannelsespakker Omsorg for borgere med demens 28 dage (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) Dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet 28 dage (Forløb

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Side 1 af 6 BILAG 1 Nummer: 2791 Administration Adm Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere AD 2,0 30-04-2008 og fremefter 40015 Kvalitet og kundeservice

Læs mere

Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser

Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser 1. halvår 2014 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 45141 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

og forbedrer deltagerens kompetencer i forhold til at HOLD

og forbedrer deltagerens kompetencer i forhold til at HOLD Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.12.14 Nummer Navn på kursusforløb Samlet varighed AMU Kursusindhold FKB-kode AMUkode Kursusforløbet gennemgår de vigtigste elementer

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til 31-03-2014 40547 Behandlingsopbygning og lakering af træværk

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016 Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016 UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

Læs mere

1. Kvartal 2015. Antal elever. Beståelsespr ocent

1. Kvartal 2015. Antal elever. Beståelsespr ocent CØSA formål Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsespr ocent Antal elever Gennemførelsesp rocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 14 100 2411

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelseforløb. Uddannelsespakker med. for ledige

KURSUS. jobrettede uddannelseforløb. Uddannelsespakker med. for ledige Uddannelsespakker med jobrettede uddannelseforløb for ledige 2016 KURSUS VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende IT.................. 2 Grundlæggende regnskab............. 3 Frontmedarbejder...................

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm.

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 40008 Årsafslutning af bogholderiet 40029 Udarbejdelse og bearbejdning

Læs mere

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 2. halvår 2015 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Læs mere

Gennemførelses procent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 100 24 100

Gennemførelses procent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 100 24 100 CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelses procent Antal elever Gennemførelses procent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 100 24

Læs mere

Jobrettet uddannelse for ledige

Jobrettet uddannelse for ledige NORD EUC UDBUD 2016: R EFTE U D D A N N ELSE Jobrettet uddannelse for ledige JOBRETTET uddannelse Jobrettet uddannelse er målrettet ledige, som i løbet af kort tid kan få kompetencer, der efterspørges

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Beståelses- og gennemførelsesprocenter på AMU-kurser hele året 2013

Beståelses- og gennemførelsesprocenter på AMU-kurser hele året 2013 Beståelses 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 19 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 98 49 98 40013 Lønberegning og lønrapportering 95 20 100 40029 Udarbejdelse og bearbejdning af

Læs mere

Juni 2015 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE. Positivlisten. KURSUSPAKKER PÅ AMU-Vest. xxxxxxxxx

Juni 2015 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE. Positivlisten. KURSUSPAKKER PÅ AMU-Vest. xxxxxxxxx 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE Positivlisten Juni 2015 KURSUSPAKKER PÅ AMU-Vest xxxxxxxxx 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til AMU-Vest...3 Pakke 14: Stillads -offshore...4 Pakke 84: Rigger offshore/onshore...5

Læs mere

Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal Gennemførel- Beståelses- elever sesprocent procent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40003 Salgsteknik

Læs mere

Positivliste AMU Kurser HAKL

Positivliste AMU Kurser HAKL Positivliste AMU Kurser HAKL Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 2607 FKB IKT-administration og vedligeholdelse 40137 - Fagunderstøttende dansk som andetsprog for

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Efterår 2015. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Efterår 2015. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS KURSUS Efterår 2015 Uddannelsespakker med jobrettede uddannelsesforløb for ledige April 2015 VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT..................... 3 Administrativ

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent Udstedt kursusbevis 2100 IV, salg af kurser

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS KURSUS 2015 Uddannelsespakker med jobrettede uddannelsesforløb for ledige Marts 2015 VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT..................... 3 Administrativ IT........................

Læs mere

Beståelses procent. Antal elever

Beståelses procent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelses procent Antal elever Gennemførelsesp rocent 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 35 100 40022 Effektive, individuelle brugerflader 100 4 100 40073

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelseforløb. Uddannelsespakker med. for ledige. efterår 2016

KURSUS. jobrettede uddannelseforløb. Uddannelsespakker med. for ledige. efterår 2016 Uddannelsespakker med jobrettede uddannelseforløb for ledige efterår 2016 KURSUS VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende IT.................. 2 Grundlæggende regnskab............. 3 Frontmedarbejder...................

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelseforløb. Uddannelsespakker med. for ledige

KURSUS. jobrettede uddannelseforløb. Uddannelsespakker med. for ledige Uddannelsespakker med jobrettede uddannelseforløb for ledige 2016 KURSUS VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende IT... 2 Grundlæggende regnskab... 3 Frontmedarbejder... 4 Projektleder... 5 Medico medarbejder...

Læs mere

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse!

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! AMU-kurser og efteruddannelse fra Kursuscentret på Roskilde Handelsskole gør dig ekstra attraktiv på arbejdsmarkedet. Populære kompetencer Kom videre med it

Læs mere

UVM_fag_kort_ betegnelse UVM_fag_betegnelse

UVM_fag_kort_ betegnelse UVM_fag_betegnelse CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_ betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 93,8 2100 IV, salg af kurser og konferencer

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013 DU VÆLGER SELV 2. halvår 2013 6praksis teori - Brug din ret til 2. halvår 2013 byder på tre forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Kurserne er sammensat af en

Læs mere

Beståelses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser

Beståelses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser Beståelses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2015 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Læs mere

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk Brug din 6-ugers ret! AMU-kurser Hvis du er ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har du i denne brochure gode muligheder for at finde spændende kurser inden for Personlig udvikling, IT, Salg,

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Efteråret 2015 Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste)

Læs mere

Kvikguide Forår 2015. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242

Kvikguide Forår 2015. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Kvikguide Forår 2015 Transport- & lagerkurser 15.01.2015 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd.dk Erhvervsuddannelsescenter Syd Tilmelding Tilmeld

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest CØSA formål 2100 2100 2100 Betegnelse IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer UVM fag UVM fag betegnelse 42595 44349 44993 40003 40015 40020

Læs mere

Fag 2012 2013 Beståelses-% Gennemførelses-% Beståelses-% Gennemførelses-%

Fag 2012 2013 Beståelses-% Gennemførelses-% Beståelses-% Gennemførelses-% ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1 97,8 97,8 95,3 98,1 ADR Repetition - Grundkursus 100,0 100,0 100,0 100,0 ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1 100,0 100,0 ADR Repetition - Grundkursus

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) (Kursusnummer:

Læs mere

KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017

KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017 KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017 TRANSPORT- OG LAGERKURSER EUC Syd Lundsbjerg Industrivej 0 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Mere info på www.eucsyd.dk SYD Buschauffør/Rutebil- og turistbuschauffør Kørekort Bus

Læs mere

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste:

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: FKB Skolefag og titel på kursus Udlagt af EUC Syd Periode 2257 47066

Læs mere

Beståelsesp rocent. Antal elever

Beståelsesp rocent. Antal elever UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent Antal elever Gennemførelsesp rocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 10 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 10 100 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 6 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder Område-/specialefag B 1,0 01-02-2010 og fremefter 4672 Oplagring og forsendelse af farligt gods Rutineret Område-/specialefag

Læs mere

SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE. - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG KOLDING

SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE. - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG KOLDING 2015 SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse KOLDING JSNING SVE P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG SVEJSNING - POSITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-Kødbranchen 2257 Mad til grupper med varierede behov for ernæring Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40037 Sundere måltider til patienter/borgere

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse 40112 40164 44465 40003 40015 40016 40029 40080 40086 40091 40092 40093 40094 40095 40096 40097

Læs mere

Beståelsesprocent/gennemførelsesprocent på AMU SYD 1. kvartal 2013. Beståelses % Antal elever

Beståelsesprocent/gennemførelsesprocent på AMU SYD 1. kvartal 2013. Beståelses % Antal elever 40602 Sikkerhed ved polyesterstøbning 100 3 100 42893 Reparation af vingestrukturer 100 3 100 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater 100 6 100 47209 Støbning af epoxy komposit emner 100

Læs mere

arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2015

arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2015 arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2015 Positivliste :: svejsning 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - DEN LANDSDÆKKENDE POSITIVLISTE - GÆLDER FOR HELE 2015 Her kan

Læs mere

CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411

CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411 CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 6 - Service Service 96,8 156 100 2411

Læs mere

1. Kvartal 2014. Beståelsespr ocent. Antal elever

1. Kvartal 2014. Beståelsespr ocent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsespr ocent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 14 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 14 100 40022 Effektive,

Læs mere

Godkendte kurser November 2014

Godkendte kurser November 2014 Opdateret 10. juni 2015 Positivliste for kurser under Kantineoverenskomsten Godkendte kurser November 2014 Indhold: 1 Arbejdsmiljø/ergonomi 2 2 Brød, kager, desserter og konfektfremstilling 2 3 Dørmand

Læs mere

Kvikguide 2014. Transport- & lagerkurser. Forside. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242

Kvikguide 2014. Transport- & lagerkurser. Forside. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Forside Kvikguide 014 Transport- & lagerkurser 14.01.014 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 600 Aabenraa Telefon 741 44 Eller se mere på www.eucsyd.dk Erhvervsuddannelsescenter Syd Tilmelding Tilmeld dig

Læs mere

Beståelsesp rocent. Antal elever

Beståelsesp rocent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 16 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 15 100 40012 Personalejura

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 16.12.14 Nummer Navn på kursusforløb Samlet_ varighed_amu Kursusindhold Deltageren kan komme i beskæftigelse som ufaglært anlægsarbejder/specialarbejder.

Læs mere

Beståelsesproc ent. Antal elever

Beståelsesproc ent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesproc ent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 13 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 14 100 40011 Udarbejdelse

Læs mere

JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE

JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE POSITIVLISTEN 2017 Bygge og anlæg Hotel, restauration, køkken og kantine Industriel produktion Jern, metal og auto Kontor, administration, regnskab og finans Salg, indkøb

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelseforløb. Uddannelsespakker med. for ledige 2016/2017

KURSUS. jobrettede uddannelseforløb. Uddannelsespakker med. for ledige 2016/2017 Uddannelsespakker med jobrettede uddannelseforløb for ledige 2016/2017 KURSUS VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende IT.................. 2 Grundlæggende regnskab............. 3 Frontmedarbejder...................

Læs mere

Aktuelle udbudsgodkendelser

Aktuelle udbudsgodkendelser Side 1 af 12 851402 Aalborg Handelsskole Kompetencebeskrivelse: EUU: Periode: Godkendelsestype: 2237 Administration i sundhedssektoren AD 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2245 Offentlig forvaltning

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

Alle Kvartal 2014. Antal elever. CØSA formål UVM-fag UVM_fag_betegnelse. Beståelsesp rocent

Alle Kvartal 2014. Antal elever. CØSA formål UVM-fag UVM_fag_betegnelse. Beståelsesp rocent CØSA formål UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent Antal elever Gennemføre lsesprocent 2411 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 19 100 2411 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100

Læs mere

FORNY DIN VIDEN KURSER & EFTERUDDANNELSE

FORNY DIN VIDEN KURSER & EFTERUDDANNELSE FORNY DIN VIDEN KURSER & EFTERUDDANNELSE Kurser målrettet dig, der: vil have suppleret din viden med en efteruddannelse Har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse Har fået udarbejdet en jobplan 1. HALVÅR

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 19.12.14

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 19.12.14 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.1.14 Nummer Navn på kursusforløb Varighed Kursusindhold AMU-kode Titel 1 På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør 4 3 På

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.12.14

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.12.14 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.12.14 Nummer 1 2 3 4 5 Navn på kursusforløb Samlet varighed AMU På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør 24 På vej til

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.10.2015

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.10.2015 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.10.20 Nummer 1 2 3 4 5 Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør

Læs mere

KURSER 2018 FORÅR. Kursuscentret euc nordvest. Kurserne er tidssvarende og tilpasset. erhvervslivets krav og behov. Innovation og iværksætteri

KURSER 2018 FORÅR. Kursuscentret euc nordvest. Kurserne er tidssvarende og tilpasset. erhvervslivets krav og behov. Innovation og iværksætteri FORÅR KURSER 2018 Kurserne er tidssvarende og tilpasset erhvervslivets krav og behov Innovation og iværksætteri Vejledning Transport Kommunikation itet Digitalisering/ automatik Kursuscentret euc nordvest

Læs mere

Kvikguide efterår 2014. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242

Kvikguide efterår 2014. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Kvikguide efterår 2014 Transport- & lagerkurser 22.05.2014 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Erhvervsuddannelsescenter Syd Eller se mere på www.eucsyd.dk 140522_Kvikguide_efterår2014_transport_lager_Færdig.indd

Læs mere

6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher

6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher 6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher Branche Kursusgruppenummer Administration 62-66 + 69-70 + 74 Akademiuddannelse 163-221 Bygge & anlæg 1-6 + 11-13 + 16-20 El 39-42 Maler 5 + 6 Murer 10 Tømrer

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Fora r 2016 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12 AD Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 40383 Administrativ HR-støtte ved stress (AD) (08-04-2013 og fremefter) 40680 Købmandsskab og forretningsforståelse i detail (AD) (21-06-2013 og fremefter)

Læs mere

Beståelses procent. Antal elever

Beståelses procent. Antal elever UVM_fag_betegnelse Beståelses procent Antal elever Gennemførelses procent Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 85,7 21 95,2 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 90 20 95 Udarbejdelse

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.20 Nummer 1 2 3 4 5 Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør

Læs mere

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE POSITIVLISTEN Revideret MARTS 2017 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - DIN VEJ TIL ET NYT JOB Find dine kurser fra den landsdækkende positivliste her på AMU Vest. Forsikrede

Læs mere

Branchepakker: Transport

Branchepakker: Transport Branchepakker: Transport Titel på branchepakken gruppe Kør bus og lær dansk Primært for ledige tosprogede, der ønsker job som buschauffør. Dansksproglige krav: Bestået prøve i danskuddannelse 1 eller tilsvarende

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.20 Nummer 1 2 3 4 5 Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør

Læs mere