Betjeningsvejledning Tilbehør TV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning Tilbehør TV"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Tilbehør TV Network Mediaplayer

2 Inhoudsfortegnelse Fjernbetjening Network Mediaplayer-funktioner... 3 Om Network Mediaplayer...4 Hjælp ved problemer med hjemmenetværket...4 Adgang til MediaNetwork...4 Valg af menupunkter...4 Afslutning af MediaNetwork...4 Første ibrugtagning... 5 Eksempel på forbindelse via kabel...5 Eksempel på trådløs forbindelse...5 Tilslutning af tv og hjemmenetværk...5 Tilslutning af ekstraantenne...5 Første ibrugtagning...6 Valg af netværksinterface...6 Valg af trådløs router...6 Indtastning af WLAN-kode...6 Valg af tildelingsmetode for IP-adresse...7 Netværksindstillinger...7 Valg af server...7 Betjeningskomfort... 8 Medievalg...8 Valg af medietype...8 Forlad Network Mediaplayer...8 Farvetasternes funktion i medievalget...8 Betjeningskomfort...9 MediaNetwork menu...9 Forklaring til indstillingsmuligheder i MediaNetwork menu...9 Device information (oplysninger om enheden)...9 Forklaring til visningspunkterne...9 Medieoversigt fotofunktion Fuldskærmsvisning Diasshow Medieoversigt videoafspilning Afspilning af videofiler Medieoversigt musikafspilning Afspilning af musikfiler Funktionen af farvetasterne under musikafspilning Statuspanel Internetradio Afhjælpning af fejl Henvisning om film i højopløsning Øvrigt Tekniske data Understøttede filformater Ethernet (netværk via kabel) WLAN (trådløst netværk) Understøttet hjemmenetværksstandard Mediaserver-software Rettighedsoplysninger Kontaktoplysninger Ordliste Indeks Slå venligst denne omslagsside ud.

3 Fjernbetjening Network Mediaplayer-funktioner Indtastning af en statisk IP-adresse / netmaske...(side 7) (side 4)... Åbn Assist+ -menuen (side 7)...Indtastning af skillepunkter for IP-adresse / netmaske (side 9)...Åbn MediaNetwork menu Vælg objekt / indstil menupunkt (side 8)...Order by... (sorteret efter...) (side 11,12)...VIDEO / MUSIC: Repeat (gentagelse) (side 12)...Screen off/on (skærm fra/til) (side 6, 7)...Søg server / router (side 6, 7)...Slet WLAN key / IP-adresse / netmaske (side 4)... I medieoversigten: Et niveau tilbage (side 10)...PHOTO: foregående fil (side 11)...VIDEO: tilbagespoling (side 12)... MUSIC: foregående titel Medieoversigt: Tilbage til medievalg...(side 4) Medievalg: Forlad Network Mediaplayer...(side 8) PHOTO: Vis / skjul billedinformation...(side 10) VIDEO: Vis statuspanel...(side 11) Vis Device information (oplysninger om enheden)...(side 9) Informationer om multimedia-fil... (side 10, 11, 12) P+/P- Skift en side op / ned ad gangen... (side 10, 11, 12) Bekræft valg...(side 4) I billedoversigten: fuldskærmsvisning til/fra...(side 10) Slet sidste tegn i IP-adresse / netmaske...(side 7) Change view (skift visning)...(side 8) MUSIC: Random on/off (tilfældig til/fra)...(side 12) Go to page... (gå til side...)...(side 8) PHOTO / MUSIC: næste fil...(side 10, 12) VIDEO: spoling fremad...(side 11) Start / fortsæt afspilning / diasshow... (side 10, 11, 12) Stop afspilning / diasshow... (side 10, 11, 12) Pause i afspilning / diasshow... (side 10, 11, 12) -

4 Introduktion Om Network Mediaplayer Dit Loewe tv er udstyret med Network Mediaplayer. Den giver dig mulighed for at afspille multimedia-indhold (fotos, musikfiler, videoer), der kan lagres på et datamedium i dit hjemmenetværk, og som kan hentes via en mediaserver (se også side 16). Network Mediaplayeren kan benytte forskellige typer lagringsmedier i netværket (f.eks. pc'er, Network Attached Storages (NAS)). Dit tv kan forbindes med hjemmenetværket både via kabel (Ethernet, PowerLine) og via en trådløs forbindelse (WLAN). Tv'et har trådløse forbindelser via en intern WLAN-antenne. Til drift under dårlige modtageforhold medfølger en ekstraantenne (ikke ved Connect 32). Du finder tilslutningseksempler på side 5 til højre. Network Mediaplayer understøtter UPnP AV-standarden. Yderligere oplysninger findes i afsnittet om tekniske data på side 16 og i glosaret fra side 17. Alle fotos, musiktitler, albums og album covers i denne betjeningsvejledning fungerer blot som eksempler. Hjælp ved problemer med hjemmenetværket Loewe kan på grund af de mangfoldige konfigurationsmuligheder for hjemmenetværk ikke yde support til pc-hardware og -software eller netværkskomponenter. For at få støtte ved opsætning og vedligeholdelse af netværksforbindelser, lagringsmedier, mediaserver-software og netværksenheder som f.eks. routere (positionerne 4, 5 og 8 i tilslutningseksemplerne på side 5) skal du henvende dig til administratoren af netværket og/eller din forhandler. Adgang til MediaNetwork Start MediaNetwork via Assist+ -menuen. Åbn Assist+ -menuen. 56 Markér MediaNetwork, bekræft. Assist + Valg af menupunkter Ved hjælp af piletasterne 5634 bevæges markeringen på brugerfladen. Det aktuelt markerede objekt vælges eller bekræftes med tasten. Med tasten 7 går man et niveau tilbage. Med END-tasten går man fra et vilkårligt punkt i medieoversigten tilbage til medievalget (side 8). Dette skærmsymbol angiver, at den ønskede betjeningsfunktion ikke er aktuelt tilgængelig. Afslutning af MediaNetwork TV Radio digital Tekst-tv DR-arkiv PhotoViewer MusicBox MediaNetwork CA-modulet Stikordsfortegnelse END Adgang til Deres PC-netværk Åbn Assist+ -menuen, og vælg en anden funktion (se ovenfor). Eller: Tryk på TV- eller RADIO-tasten for at skifte til den pågældende funktionstype. Eller: Tryk på END-tasten i medievalget (side 8) for at skifte til den sidst aktive funktionstype (tv, radio). - 4

5 C Første ibrugtagning Tilslutning af tv og hjemmenetværk Eksempel på forbindelse via kabel Connectivity Netværksbøsning på Loewe tv Kabelforbindelse mellem tv og hjemmenetværk med et netværkskabel (fås hos radioforhandleren) 4 LAN-switch / router 5 Pc 6 7 Intern WLAN-antenne Ekstraantenne (ekstraudstyr, se nedenfor) Eksempel på trådløs forbindelse 8 WLAN-router 9 Connectivity-visning (se side 7) 6 Tilslutning af ekstraantenne (ikke ved Connect 32) Hvis tv'et på trods af en korrekt opsat router ikke registrerer denne, hjælper det under nogle omstændigheder at placere den medfølgende ekstraantenne på apparatet. Skru antennen fast på den dertil beregnede plads (tilslutning på højre side set bagfra af tv'et under en dækklap). Ret evt. antennen ind for at opnå den bedst mulige modtagelse

6 Første ibrugtagning Første ibrugtagning Første gang MediaNetwork åbnes, startes første ibrugtagning. Valg af netværksinterface Angiv her, om tv'et skal forbindes Wired (via kabel) eller Wireless (with wireless router) (trådløst via router) med dit hjemmenetværk. Du finder tilslutningseksempler på side Select Network Interface (valg af netværksinterface), bekræft. Hvis routeren ikke blev fundet i første forsøg, kan du vælge Rescan (søge efter routere igen) ved at trykke på den røde farvetast. Ved problemer med at oprette en trådløs forbindelse kan det hjælpe at installere ekstraantennen på tv'et (se side 5). Læs i forbindelse med trådløs forbindelse også henvisningerne på side 15. Indtastning af WLAN-kode Hvis dit trådløse netværk er beskyttet af en kode, er det nødvendigt at indtaste WLAN-koden, der tillader adgang til netværket. Der vises et skærmtastatur, som koden kan indtastes på. Please enter password 12378_ky& Select Network Interface Wired Wireless (with wireless router) Activate a b c d e f g h i j Adopt Password Select character a..z A..Z k l m n o p q r s t u v w x y z!? ( # $ % & ^ * ` { } _ - ~ + = / \ [ ] : ;,. < > Delete password Delete last position Hvis der vælges Wired, fortsættes første ibrugtagning med menupunktet Select IP Address Assignment Method (valg af tildelingsmetode for IP-adresse) (side 7). Valg af trådløs router Hvis der er valgt Wireless (with wireless router), begynder tv'et at søge efter trådløse routere. Select a wireless router WLAN-Router_1 WLAN-Router_2 Activate Rescan Piletaster: Markér tegn. Farvetasternes funktion: Blå: Overtag det markerede tegn (Select character). Gul: Slet det sidste tegn (Delete last position). Rød: Sletning af et helt password fra indlæsningslinjen. (Delete password). Grøn: Skift fra små til store bogstaver og omvendt. Bekræft WLAN-koden. WLAN-nøglen må ikke overskride en maksimums længde på 32 tegn. Omlyde understøttes generelt ikke. Spørg netværks-administratoren, hvis du ikke kender WLAN-koden. Understøttede krypteringer: side Vælg den ønskede WLAN-router, bekræft. Ved at bruge kommer du et trin tilbage pr. tastetryk. - 6

7 Første ibrugtagning Valg af tildelingsmetode for IP-adresse 56 Select IP Address Assignment Method (Vælg tildelingsmetode for IP-adresse og netmaske), bekræft. Netværksindstillinger Efterfølgende ser du en sammenfatning af indstillingerne. Bekræft indstillingerne. Trinvis baglæns for ændringer. Select IP Address Assignment Method Automatic (DHCP) Input Static IP Address Activate Network Setting Adopt the following settings? Network mode : Wireless SSID : WLAN-Router_1 IP address : Subnet mask : Adopt Automatic (DHCP): IP-adresse og netmaske tildeles automatisk af en DHCP-server i hjemmenetværket. Der skal være installeret en DHCP-server på en enhed i netværket (f.eks. WLAN-routeren). Input Static IP Address (Indtast statisk IP-adresse): IPadresse og netmaske indtastes manuelt. Valg af server Hvis der er mere end én media-server til rådighed på Deres hjemme-netværk, skal De til sidst vælge den server, hvorfra der skal hentes data. Set Device IP Address IP Address _ Adopt Delete address - Input digits Delete last position 0 9 Input. EPG Select Server Media-Server 1 Media-Server 2 Activate Rescan Taltaster: Indtast cifrene i IP-adressen. EPG: Indtast punktummer. Farvetasternes funktion: Gul: Slet sidste ciffer (Delete last position). Rød: Slet hele linjen (Delete address). Bekræft IP-adressen (Adopt). Gå frem på samme måde ved den efterfølgende indtastning af netmasken. Connectivity-visning 56 Vælg server, bekræft. Hvis den ønskede mediaserver ikke blev fundet i første forsøg, kan du Rescan (søge efter mediaservere igen) ved at trykke på den røde farvetast. Når den første ibrugtagning er udført korrekt, åbnes medieoversigten (side 8), og connectivity-visningen på venstre side af af tv'et lyser. Connectivity-visningen kan, hvis det ønskes, deaktiveres via MediaNetwork menu (side 9). 7 -

8 Betjeningskomfort Medievalg MediaNetwork Photo Music Video Farvetasternes funktion i medievalget Grøn tast: Order by... (sorteret efter...) Ændring af sortering af de viste objekter (mapper eller filer). De tilgængelige sorteringsmuligheder afhænger af Deres anvendte mediaserver. Gul tast: Change view (skift visning) Skifter mellem thumbnail- og listevisning: MediaNetwork Photo Open folder Order by... Change view MENU END INFO Network Mediaplayeren starter med medievalget. Vælg den ønskede medietype. Back LOEWE_1... LOEWE_2... LOEWE_3... LOEWE_4... Valg af medietype Forlad Network Mediaplayer 34 Vælg den ønskede mediemappe. bekræft for at åbne den pågældende oversigt. Fotofunktion: se side 10. Videoafspilning: se side 11. Musikafspilning: se side 12. END: Network Mediaplayer forlades i den sidste aktive driftstype (tv, radio). LOEWE_5... Photo\LOEWE_2_highres View picture P+ P Page / (1/5) Order by... Change view Go to page... Slide show Eksempel: Fotofunktion, thumbnail-visning MediaNetwork Photo\LOEWE_2_highres View picture P+ P Page / (1/5) LOEWE_6... LOEWE_7... LOEWE_8... LOEWE_9... Back LOEWE_1_highres LOEWE_2_highres LOEWE_3_highres LOEWE_4_highres LOEWE_5_highres LOEWE_6_highres LOEWE_7_highres LOEWE_8_highres LOEWE_9_highres LOEWE_A_highres LOEWE_B_highres Order by... Change view Go to page... Slide show 47 Title(s) MENU MENU END INFO 47 Title(s) END INFO Eksempel: Fotofunktion, listevisning Blå tast: Go to page... (gå til side...) Som et alternativ til at bladre med P+/P- kan du også springe direkte til de enkelte sider i oversigten. I Go to page...- oversigten vises den første titel på hver side. Kun aktiv, hvis der er flere objekter, end der kan vises. Antallet af sider afhænger af den valgte visning (thumbnails eller liste). Det vises nederst til venstre. - 8

9 Betjeningskomfort MediaNetwork menu Åbn MediaNetwork menu. Åbn Device information (oplysninger om enheden) (se højre spalte). 56 Vælg menupunkt, 34 eller foretag indstillinger. Forlad MediaNetwork menu. Forklaring til indstillingsmuligheder i MediaNetwork menu Background play (afspilning i baggrunden) MediaNetwork LED Photo info Slide show interval (diasshowinterval) Select / search media server (søg / vælg mediaserver) Change network (Ændr netværk) MediaNetwork menu Background play MediaNetwork LED Photo info Slide show interval Select / search media server Change network Yes On Off 5 Sec. Vælg On for fortsat at lytte til afspillede musikfiler, når du ikke længere er i musik-visningen (f.eks. som baggrundsmusik til et diasshow i fotofunktionen). Vælg, om connectivity-visningen på venstre side af tv'et skal lyse, så længe der er forbindelse. Vælg On for altid ved fuldskærmsvisning eller diasshow (fotofunktion, se side 10) at få vist fotoinformationerne (filnavn og antal filer i mappen). Vælg, hvor længe hvert billede skal vises under diasshowet. Fremvisningstiden kan være 2, 3, 5, 10, 30 og 60 sekunder. Du kan søge efter en mediaserver i det aktuelle netværk, f.eks. når der er kommet en ny server til. Her kan du fastlægge et nyt netværk, f.eks. skifte fra wired (via kabel) til wireless (trådløs). No END INFO Device information (oplysninger om enheden) Device information Network mode Wireless SSID WLAN-Router 1 IP address Subnet mask WLAN signal level max. WLAN transfer rate 17 Mbit/sec active WLAN channel 1 WLAN MediaNetwork MAC address menu 00:0F:65:02:81:19 Server Background Name play Media-Server Yes MediaNetwork LED On Photo info Off Slide show interval 5 Sec. Select / search media server Change network Åbn Device information (oplysninger om enheden). Dette vindue indeholder alle oplysninger om den aktive netværksforbindelse. Forklaring til visningspunkterne Network mode Angiver forbindelsestypen (wired eller wireless). (netværkstilstand) SSID IP address (IP-adresse) Subnet mask (netmaske) WLAN signal level (WLANsignalstyrke) max. WLAN transfer rate (maks. WLAN-overførselshastighed) active WLAN channel (aktiv WLANkanal) WLAN MAC address (WLAN MACadresse) Server Name (servernavn) (vises kun ved trådløs forbindelse) Navnet på dit netværk. SSID for det trådløse hjemmenetværk skal overføres synligt, da netværket ellers ikke registreres. Den aktuelle IP-adresse. Den aktuelle netmaske. (vises kun ved trådløs forbindelse) Visning af den aktuelle modtagestyrke: Jo flere felter der er udfyldt med hvidt, desto bedre er modtagelsen. (vises kun ved trådløs forbindelse) Viser, hvor mange data der maksimalt kan overføres trådløst pr. sekund. (vises kun ved trådløs forbindelse) Viser, på hvilken af de i alt 13 WLAN-kanaler datatrafikken mellem tv og router foregår. (vises kun ved trådløs forbindelse) Viser MAC-adressen, der er fast knyttet til WLANkomponenten i tv'et. Navnet på din mediaserver. No END INFO 9 -

10 Betjeningskomfort Medieoversigt fotofunktion Medievalg vises (side 8). 34 Vælg mappe med fotos. Åbn mappen. MediaNetwork Photo Music Video Fuldskærmsvisning Et billede er valgt i fotooversigten. Åbn/luk fuldskærmsvisning. Vis foregående/næste billede. INFO: Vis/skjul kontekstinformationer (f.eks. optagedato, anvendt kameramodel, billedformat osv.). END: Vis/skjul midlertidigt filnavne og filer i mappen. En permanent visning af disse informationer kan indstilles i MediaNetwork menu (side 9). Photo Open folder Order by... Change view Mappens navn afhænger af dine mediaserver-indstillinger (i eksemplet: Photo). 5634Vælg den ønskede undermappe. Åbn mappen. Gentag ved behov. P+/P- Skift en side op/ned ad gangen. Se det markerede billede i fuldskærmsvisning. MENU: Åbn MediaNetwork menu (side 9). Grøn tast: Order by... (sorteret efter...) Ændring af sortering af de viste objekter (mapper eller filer). De tilgængelige sorteringsmuligheder afhænger af Deres anvendte mediaserver. Gul tast: Change view (skift visning) Skifter mellem thumbnail- og listevisning. Blå tast: Go to page... (gå til side...) Som et alternativ til at bladre med P+/P- kan du også springe direkte til de enkelte sider i oversigten. I Go to page...- oversigten vises den første titel på hver side. Kun aktiv, hvis der er flere objekter, end der kan vises. Antallet af sider afhænger af den valgte visning (thumbnails eller liste). Det vises nederst til venstre. MENU END INFO Diasshow PLAY-tast: Start diasshowet. Fra fotooversigten: Begynd diasshowet med det markerede billede. I fuldskærmsvisning: Begynd diasshowet med det viste billede. 2 / 47 <Loewe_2_highres> Slide show PAUSE-tast: Stands diasshowet. PLAY-tast: Fortsæt diasshowet. STOP-tast: Afslut diasshowet, og vend tilbage til oversigten. - 10

11 Betjeningskomfort Medieoversigt videoafspilning Medievalg vises (side 8). 34 Vælg mappe med videoer. Åbn mappen. MediaNetwork Photo Music Video Afspilning af videofiler PLAY-tast eller Afspilning af markeret fil. Grøn tast: Indstil afspilningstilstand: Repeat title (gentag titel) / Repeat all (gentag alt) / Repeat off (ingen gentagelse). En meddelelse om den aktuelle afspilningstilstand vises kortvarigt ved den nederste skærmkant. INFO: Vis informationer om den afspillede video. Video Open folder Order by... Change view MENU END INFO END: Vis video-statuspanel. Mappens navn afhænger af dine mediaserver-indstillinger (i eksemplet: Video). 5634Vælg den ønskede undermappe. Åbn mappen. Gentag ved behov. P+/P- Skift en side op/ned ad gangen. MENU: Åbn MediaNetwork menu (side 9). Grøn tast: Order by... (sorteret efter...) Ændring af sortering af de viste objekter (mapper eller filer). De tilgængelige sorteringsmuligheder afhænger af Deres anvendte mediaserver. Gul tast: Change view (skift visning) Skifter mellem thumbnail- og listevisning. Blå tast: Go to page... (gå til side...) Som et alternativ til at bladre med P+/P- kan du også springe direkte til de enkelte sider i oversigten. I Go to page...- oversigten vises den første titel på hver side. Kun aktiv, hvis der er flere objekter, end der kan vises. Antallet af sider afhænger af den valgte visning (thumbnails eller liste). Det vises nederst til venstre. Status Repeat (gentag) <Toskana_Video1> Status Statuspanelet indeholder flere oplysninger om den aktuelle afspilning. Afspil ( ), pause ( ) eller spol ( eller ). Indikerer, om én titel eller alle gentages, eller om gentagelse er sat til off. Bjælken i højre side viser progressionen i afspilning af videoen. PAUSE-tast: PLAY-tast: STOP-tast: Repeat 0:06:20 Off 0:00:00 0:12:39 Stands den igangværende afspilning. Fortsæt afspilningen. Afslut igangværende afspilning, og vend tilbage til oversigten. Spol Man kan spole videoer frem og tilbage for at søge ønskede scener. Tilbagespoling med 2 x hastighed. Tryk igen for 4 x hastighed. Spoling fremad med 2 x hastighed. Tryk igen for 4 x hastighed. Fortsæt afspilningen på det markerede sted. END: Afbryd søgningen, og forsæt afspilningen fra spolingens begyndelsessted. 11 -

12 Betjeningskomfort Medieoversigt musikafspilning Medievalg vises (side 8). 34 Vælg mappe med musikfiler. Åbn mappen. MediaNetwork Photo Music Video Music Open folder Order by... Change view Mappens navn afhænger af dine mediaserver-indstillinger (i eksemplet: Music). 5634Vælg den ønskede undermappe. Åbn mappen. Gentag ved behov. P+/P- Skift en side op/ned ad gangen. MENU: Åbn MediaNetwork menu (side 9). Grøn tast: Order by... (sorteret efter...) Ændring af sortering af de viste objekter (mapper eller filer). De tilgængelige sorteringsmuligheder afhænger af Deres anvendte mediaserver. Gul tast: Change view (skift visning) Skifter mellem thumbnail- og listevisning. Blå tast: Go to page... (gå til side...) Som et alternativ til at bladre med P+/P- kan du også springe direkte til de enkelte sider i oversigten. I Go to page...- oversigten vises den første titel på hver side. Kun aktiv, hvis der er flere objekter, end der kan vises. Antallet af sider afhænger af den valgte visning (thumbnails eller liste). Det vises nederst til venstre. MENU END INFO Afspilning af musikfiler PLAY-tast eller Afspilning af markeret fil. Tryk atter for at springe til begyndelsen af filen. PAUSE-tast: Stands den igangværende afspilning. PLAY-tast: Fortsæt afspilningen. STOP-tast: Afslut igangværende afspilning, og vend tilbage til oversigten. Afspil foregående / næste titel. INFO: Vis informationer om den markerede musikfil (metadata). Funktionen af farvetasterne under musikafspilning Rød tast: Sæt Screen on/off (skærm fra/til). Grøn tast: Gentag enkelt titel / gentag alle titler / gentagelse off. Gul tast: Random on/off (tilfældig afspilning til/fra). Random (tilfældig afspilning) og Repeat (gentagelse) udelukker hinanden. I tillægsinformationerne (metadata) om en musikfil kan et billede danne baggrund som albumcover. Hvis der findes et sådant billede for det aktuelt afspillede stykke, vises dette på skærmen. MediaNetwork P+ P Play back Page / 001. (I Wish I Knew How It Would Feel To Be) Free (You Can Keep On) Fallin Forever And Ever 003. (You Make Me Feel Like) A Natural Woman Elton John - The Emperors New Clothes Elton John - Dark Diamond Elton John - Look Ma No Hands Elton John - American Triangle Elton John - Original Sin Elton John - Birds Status Repeat Random Title Elton John - Dark Diamond Off Screen off/on Repeat title/all/off 00:00 Random on/off 02:13 MENU END INFO Musikafspilning listevisning med albumcover 04:26-12

13 MediaNetwork Betjeningskomfort Statuspanel Statuspanelet under 007. listen 04 Elton med John musikfiler - American Triangle indeholder flere oplysninger Elton John - Original Sin om den aktuelle afspilning. P+ P Status Play back Page / Repeat Random 001. (I Wish I Knew How It Would Feel To Be) Free (You Can Keep On) Fallin Forever And Ever 003. (You Make Me Feel Like) A Natural Woman Elton John - The Emperors New Clothes Elton John - Dark Diamond Elton John - Look Ma No Hands Elton John - Birds Status Repeat Random Title Elton John - Dark Diamond Afspilning ( ), pause ( ) eller stop ( ). Screen off/on Random on/off Indikerer, om Repeat én title/all/off MENU INFO titel eller alle gentages, eller om gentagelse er sat til off. Indikerer, om tilfældig afspilning er aktiveret. Bjælken i højre side viser progressionen i afspilning af filen. Off 00:00 02:13 04:26 END Internetradio Nogle medieservere giver mulighed for, ud over det lagrede multimediaindhold, også at afspille internetradioudsendelser (f.eks. TwonkyMedia, se afsnittet Mediaserver-software på side 16). Disponible internetradioprogrammer vises ligeledes i Musik-mappen i medieoversigten. Den nøjagtige betegnelse for mappen eller filen afhænger i den forbindelse af mediaserverens indstillinger og af internetradiostationen. 13 -

14 Afhjælpning af fejl Problem Mulig årsag Afhjælpning Tv'et opnår ingen forbindelse med serveren. På hovedskærmbilledet vises Connect (Opret forbindelse), og connectivity-visningen lyser ikke. Tv'et får ikke tildelt en IP-adresse, selv om IPtildelingsmåden Automatic (DHCP) er valgt. Trods afspillet video- eller musikfil høres ingen lyd. a) Ingen forindelse med mediaserveren. b) På din pc med Windows XP kører flere mediaservere samtidig, f.eks. Windows Media Player (WMP) 11 og TwonkyMedia (se også side 16). a) Der arbejder ingen DHCP-server i netværket. b) Du har indtastet forkert kode ved en krypteret trådløs forbindelse. a) Tv'et er stillet på mute, eller lydstyrken er skruet for langt ned. b) Der er tilmeldt en ikke eksisterende eller slukket audioenhed i TV-menuen under Tilslutninger Lydkomponenter (f.eks. HiFi/ AV-forstærker). a) Kontrollér, om mediaserveren er tilkoblet. Tryk på for at gøre et nyt forsøg på at oprette forbindelse. Kontrollér forbindelsen ved hjælp af PING-kommandoen. Det gøres ved indtaste kommandoen ping.exe efterfulgt af tv'ets IP-adresse, når du bliver bedt om det på pc'en. Den aktuelle IPadresse finder du i Device information (oplysninger om enheden) (se side 9). Eksempel: ping.exe Hvis der ikke sendes datapakker, er der i forvejen et problem med netværkssammenkoblingen. Ved kabelforbindelse: Kontrollér ledningsføringen. Ved trådløs forbindelse: Kontrollér den trådløse router. Placer ekstraantennen på tv'et (side 5). b) Forskellige mediaservere kan blokere for hinanden. Afslut f.eks. filfrigivelse fra WMP11 for at arbejde med TwonkyMedia. a) Installer en DHCP-server. Tildel tv et en fast IP-adresse. b) Vælg Change network (Ændr netværk) i MediaNetwork menu. Søg igen efter routere ved hjælp af den røde farvetast. Indtast derefter WLAN-koden til routeren korrekt. a) Skru op for lydstyrken ved at trykke på tasten V+ på fjernbetjeningen. Dette ophæver et eventuelt valg af mute. b) Tilslut audioenheden, og tænd for den. Skift i Lydkomponent-assistenten tilbage til TV-højttalere. - 14

15 Afhjælpning af fejl Problem Mulig årsag Afhjælpning Filen kan ganske vist ses på mediaserveren, men vises ikke på Network Mediaplayeren. Filen stilles ikke til disposition af mediaserveren. Skift din mediaserver. Læs herom i afsnittet "Mediaserver-software" på side 16. En vist mediefil kan ikke afspilles. Nogle tegn i WLAN-koden vises ikke på indtastningsskærmbilledet (side 6). Nøglen til Deres trådløse netværk indeholder flere tegn end der kan indlæses i dialogen WLAN-nøgle indlæsning (Please enter password) (side 6). Ved søgning efter trådløse routere findes der ikke en enhed. Filformatet understøttes ikke (se også begrænsningerne i punktet Understøttede filformater på side 16). Apparatet understøtter kun de viste tegn (ASCII-standard). Apparatet understøtter kun WLAN-nøgler med op til 32 tegn. Routeren er ikke klar til trådløs kommunikation. Ingen afhjælpning. Ret routerens WLAN-kode. Ret routerens WLAN-kode. Kontrollér den trådløse router. Prøv at oprette forbindelsen igen efter nogle minutter. Hvis der forekommer fejl under trådløs drift som f.eks. afbrydelser ved afspilning, eller at enhederne reagerer langsomt ved betjening, kan du forsøge følgende: - Hold mindst tre meters afstand til mikrobølgeovne, Bluetooth-apparater, mobiltelefoner og Wi-Fi-kompatible apparater som printere og PDA'er. - Skift den aktive kanal på WLAN-routeren. Henvisning om film i højopløsning Højopløst filmmateriale (HD-film) fra formatet 720p (opløsning 1280 x 720 eller højere) skal afspilles via en kabelforbindelse. Hvis der bruges en trådløs forbindelse, kan tekniske begrænsninger (f.eks. støjfølsomhed, indsnævret båndbredde) medføre udsættere og endda fuldstændig afbrydelse af afspilningen. 15 -

16 Øvrigt Tekniske data Understøttede filformater Billeder: JPG, PNG, BMP Billedfiler bør generelt ikke overskride en størrelse på 6 MB. Fotos i bitmap-format (BMP) understøttes i 8 bit og 24 bit ukomprimeret (ikke RLE) og kun i Windows-format. Fotos i progressive JPEG-format må ikke overskride en opløsning på 1024x768 pixel. Musik: MP3, WAV (uden ADPCM), WMA 8/9 (komprimeret), LPCM, AAC-LC Video: MPEG 1/2/4, WMV 9/HD, DivX Video, Xvid Dette apparat kan ikke afspille DRM-beskyttet indhold. I enkelte tilfælde kan det forekomme, at mediefiler ikke kan afspilles på grund af de mange mulige tekniske fremstillings- og bearbejdningsmuligheder. Ethernet (netværk via kabel) Understøttede standarder: 10 Mbit/s Ethernet (10Base-T), 100 Mbit/s Fast Ethernet (100Base-T) WLAN (trådløst netværk) Understøttede standarder: IEEE b og IEEE g Anvendt frekvensområde: ,5 MHz Understøttede krypteringer: WEP 64 og 128 bit (ASCII og HEX), WPA PSK og TKIP (maks. 32 tegn), WPA2 AES (maks. 32 tegn) Understøttet hjemmenetværksstandard Universal Plug and Play Audio / Video (UPnP AV) Mediaserver-software Til afspilning af multimedia-indhold skal du bruge en mediaserver-software, der stiller tilsvarende filer til rådighed. Håndteringen af de enkelte filer er ud over de tekniske egenskaber også afhængig af den anvendte mediaserver-software. En testversion af mediaserveren TwonkyMedia kan downloades fra vores hjemmeside Sammen med tv'et har du erhvervet muligheden for at få en gratis licens til denne mediaserver. Alternativt kan du også benytte andre mediaservere som f.eks. Windows Media Player (WMP) fra version 11. Til kommunikationen med pc'en kræves bestemte portadresser til netværksforbindelsen. Disse må i tilfælde af en aktiv firewall ikke blokeres. Er de det, kan det medføre alvorlige forbindelsesfejl. Windows Media Player 11 har brug for port-adresserne 1900 og blokken fra til og med (alle til UDP) samt 2869 og (begge til TCP). Til TwonkyMedia skal port-adresserne 1030, 1900 og 9080 (alle til UDP) samt 9000 (til TCP) være til rådighed. Yderligere porte, som skal holdes fri, afhænger af det anvendte styresystem. Kontakt din netværksadministrator vedrørende konfiguration af firewall. Rettighedsoplysninger Skærmfonten "LoeweL2700" er baseret på fonten "Tavmjong Bah Arev (tavmjong.free.fr)", der igen er baseret på "Bitstream Vera". Bitstream Vera er et registreret varemærke tilhørende Bitstream Inc. Dette apparat indeholder software, der til dels er baseret på Independent JPEG Groups arbejde. DivX og dertil hørende DivX-logoer er registrerede varemærker tilhørende DivX, Inc. Kontaktoplysninger Loewe Opta GmbH Industriestraße 11 D Kronach Printed in Germany Redigeringsdato 08/ FP ID: V Loewe Opta GmbH, Kronach Alle rettigheder forbeholdes, også for oversættelse, tekniske ændringer og fejl. Dette apparat opfylder de grundlæggende krav og de øvrige tilsvarende krav i Rådets direktiv 1999/5/EU og må bruges i alle lande i EU (med undtagelse af Bulgarien) og desuden i Island, Norge og Schweiz. I Frankrig og Italien er brug kun tilladt indendørs. - 16

17 Ordliste A Administrator: Person, der administrerer netværket, dvs. tager sig af konfigurering og vedligeholdelse af alle komponenter, der hører til netværket. AVI: Forkortelse for Audio Video Interleave, et video-container-filformat udviklet af Microsoft. En eneste AVI-videofil kan indeholde flere audio-, video- og tekstdatastrømme (deraf navnet containerformat). B BMP: Forkortelse for bitmap, et rastergrafikformat, der er udviklet til Microsoft Windows og OS/2, og som er vidt udbredt og derfor problemfrit understøttet af næsten al gængs grafiksoftware. D DHCP: Forkortelse for Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP tillader automatisk tildeling af IP-adresser ved hjælp af en DHCP-server. DHCP-server: Netværkstjeneste, der varetager den automatiske tildeling af IP-adressen til klienter. DivX: Video codec, der tillader en forholdsvis kraftig komprimering af store filstørrelser, uden at det medfører væsentlige kvalitetstab. DRM: Digital Rights Management (engelsk for digital rettighedsadministration). Metode til kontrol af opretshavsbeskyttede data. For at DRMbeskyttet indhold benyttes korrekt, kræves ud over et DRM-kompatibelt apparat også, at brugeren har en licens, der er udstedt af udbyderen mod betaling. E Ethernet: Kabelforbundet datanetteknologi til lokale netværk (LANs). Omfatter også standarder for f.eks. stikforbindelser og overførselshastigheder. H Host: Oversat: vært. Computer, som udfører server-tjenester, der altså stiller data til rådighed. Se også mediaserver. I ID3-tags: Tillægsinformationer ved MP3-filer. Her kan bl.a være lagret oplysninger om kunstner, titel, album og albumcover. Disse data bearbejdes på pc'en ved hjælp af ID3-Tag-Editor. IP-adresse: IP-adresser (Internet-Protocol-adresser) bruges til at identificere enheder i et Internet-Protocol-(IP-)netværk. IP-adresser består af fire talgrupper hver bestående af tre cifre. J JPEG/JPG: Joint Photographic Experts Group. En gruppe, der har udviklet en standardiseret metode til komprimering af digitale billeder. Denne metode JPEG (kort JPG), som er opkaldt efter gruppen, er et vidt udbredt grafikformat til fotos. K Kanal (WLAN): Ved kanal forstår man en bestemt del af WLANfrekvensbåndet. Enheder, der vil kommunikere med hinanden, skal benytte den samme WLAN-kanal. I Europa er WLAN-frekvensbåndet p.t. opdelt i 13 kanaler. Klient: Også kaldet netværksklient; betegner en slutenhed som f.eks. dit tv, der er tilsluttet netværket, og som henter data fra en (media-) server for at gøre disse tilgængelige for brugeren. L LAN: Forkortelse for Local Area Network (på dansk omtrent: lokalt begrænset netværk). Anvendes hovedsageligt som betegnelse for netværk via kabel (Ethernet). M MAC-adresse: Hardwareadresse for en netværksadapter, f.eks. netværkskortet i pc'en. Den er fast tildelt af producenten og bruges til en entydig identifikation af enheder i netværkene. Mbit/sec: Angivelse af overførselshastigheden i netværkene i Megabit, altså millioner tegn, pr sekund. Ved WLAN er den maksimale hastighed 11 (IEEE b) hhv. 54 (IEEE g) Mbit/sec, i kabelnetværk 10 Mbit/sec eller 100 Mbit/sec (Fast Ethernet). Mediaserver: Er i den ene betydning den enhed, hvorpå multimediaindholdet er lagret, men betegner også den tjeneste, der stiller disse data til rådighed for netværket. MP3: Dataformat til komprimerede audiofiler. Multimedia-indhold: Videoer, musikfiler og fotos sammenfattes under dette begreb. N NAS: Forkortelse for Network Attached Storage, på dansk omtrent: netværksbundet lagringsmedium. Udtrykket beskriver en harddisk, der er integreret selvstændigt (dvs. uden pc) med netværket. Network Mediaplayer: Teknikken i dit Loewe tv, som bringer multimediaindholdet frem på skærmen. Netværk via kabel: Se LAN. 17 -

18 Ordliste P PNG: Forkortelse for Portable Network Graphics, et frit disponibelt rastergrafikformat til komprimering uden kvalitetstab. Port: En port er en del af en netværksadresse (eller IP-adresse). Den muliggør allokering af datapakker til forskellige tjenester, der kører på en enhed under samme netværksadresse. PSK: Står i forbindelse med WLAN-krypteringer for Pre-Shared Key, på dansk: "forhåndstildelt kode". Klienter, der vil logge på et trådløst netværk, der er sikret med PSK, skal kende denne kode. R Router: Enhed til sammenkobling af flere net, f.eks. hjemmenetværk og internet. S Switch: Enhed til opkobling af flere pc'er til et netværk. T Trådløst netværk: Se WLAN. U UPnP AV: Forkortelse for Universal Plug and Play Audio/Video. Bruges til aktivering af netværksenheder på tværs af fabrikater. Efterhånden vidt udbredt standard for hjemmenetværk. W WEP: Forkortelse for Wired Equivalent Privacy (på dansk omtrent: "privatzone svarende til kabelforbindelse"). Tidligere standardmetode til WLAN-kryptering, efterhånden forældet. WLAN: Forkortelse for Wireless Local Area Network (på dansk omtrent "trådløst, lokalt begrænset netværk"). Oftest kaldt trådløst netværk. WMA: Forkortelse for Windows Media Audio, Microsofts eget audiodataformat. Som ved MP3-filer er indholdet også her komprimeret. WMV: Forkortelse for Windows Media Video, Microsofts eget videodataformat. WPA: Forkortelse for Wi-Fi Protected Access (på dansk omtrent: "Wi-Fibeskyttet adgang"). Har afløst WEP som standardmetode til kryptering af trådløse netværk. - 18

19 Indeks A Aktiv WLAN-kanal 9 E Ekstraantenne 4, 5 F Farvetaster 8 Fjernbetjening 3 Første ibrugtagning 5 Fotofunktion 10 Diasshow 10 Fuldskærmsvisning 10 I Indtastning af WLAN-kode 6 Intern WLAN-antenne 4, 5 IP-adresse 7, 9 M Maksimal WLAN-overførselshastighed 9 MediaNetwork 4 adgang 4 afslutning af 4 Valg af menupunkter 4 Multimedia-indhold 4 Musikafspilning 12 N NAS 4 Netmaske 9 netmaske 7 Netværksforbindelse trådløs 4, 5 via kabel 4, 5 Netværksindstillinger 7 Netværkstilstand 9 P Pc 4 S Servernavn 9 Skift af netværkstype 9 SSID 9 U UPnP 4 V Valg af netværksinterface 6 Valg af server 7 Valg af tildelingsmetode for IP-adresse 7 Valg af trådløs router 6 Videoafspilning 11 W WLAN-signalstyrke 9 WLAN MAC-adresse

20 - 20

Betjeningsvejledning Tilbehør TV

Betjeningsvejledning Tilbehør TV Betjeningsvejledning Tilbehør TV Network Mediaplayer 233 33898.031 Inhoudsfortegnelse Fjernbetjening MediaNetwork-funktioner... 3 Introduktion... 4 Om MediaNetwork...4 Hjælp ved problemer med hjemmenetværket...4

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Forbind til din PC. Hvad kan du gøre med din PC Installererings-CD? Wireless Music Center PC installer

Forbind til din PC. Hvad kan du gøre med din PC Installererings-CD? Wireless Music Center PC installer All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring, lending, public performance and broadcasting prohibited. 2004 oyal Philips Electronics www.philips.com / www.philips.com\support.12nc 3141

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Understøttede operativsystemer Ved hjælp af cd'en Software og dokumentation kan du installere printersoftwaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

Generel vejledning Indendørs kamera

Generel vejledning Indendørs kamera Generel vejledning Indendørs kamera 1 Indhold 2 3 6 13 14 15 16 17 Generel vejledning til App Profil Indstillinger (Settings) Se live video Playback Alert Alarm Hjælp til trådløs opsætning Tekniske specifikationer

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Denne guide beskriver hvordan man hurtigt kan lave opsætning på Powerline Netværkssæt. Ønskes der en mere detaljeret beskrivelse af opsætningen se manual: www.accessionx.com/download/documents_downloads/1278_-_danish_manual.pdf

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Router U270 funktionsbeskrivelse

Router U270 funktionsbeskrivelse Router U270 funktionsbeskrivelse Dashboard På oversigtssiden (Dashboard) kan brugeren se informationer om forskellige indstillinger og tilslutninger til routeren, for eksempel IP adresse, MAC adresser,

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Hvis du ønsker at tilgå Internet trådløst, skal du selv anskaffe dette udstyr. Det kaldes ofte et access point eller en trådløs router.!

Hvis du ønsker at tilgå Internet trådløst, skal du selv anskaffe dette udstyr. Det kaldes ofte et access point eller en trådløs router.! Internetopkobling Afd. 45 Som beboer på Afd 45, har du mulighed for at opnå Internetforbindelse gennem et stik i lejemålet. Denne vejledning gennemgår, hvordan du sørger for din PC eller Mac er korrekt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VW og FW modeller

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VW og FW modeller Nexus IP Quickguide Til alle Nexus VW og FW modeller Indhold 1.0 Første Opsætning... 3 1.1 FYSISK TILSLUTNING... 3 1.2 FIND KAMERAET... 3 1.3 LOG PÅ KAMERAET MED INTERNET EXPLORER 11... 4 2.0 Udvidet forklaring

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router TRE BRE booklet 120x120 router TILGIN HG2301 rev04.indd 1

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router TRE BRE booklet 120x120 router TILGIN HG2301 rev04.indd 1 Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router 25517 - TRE BRE booklet 120x120 router TILGIN HG2301 rev04.indd 1 28-10-2011 09:47:43 Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks.

Læs mere

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde:

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde: B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K K E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E S O M R Å D E 4 I N S TA L L AT I O N A F H A R D W A R E

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VP og F modeller

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VP og F modeller Nexus IP Quickguide Til alle Nexus VP og F modeller Indhold 1.0 Første Opsætning... 3 1.1 FYSISK TILSLUTNING... 3 1.2 FIND KAMERAET... 3 1.3 LOG PÅ KAMERAET MED INTERNET EXPLORER 11... 4 1.4 MENUEN...

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER

OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER Opsætning af router Opkopling af computer til trådløst netværk Waoo leveres af dit lokale energiselskab 1 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI ENIIG 2017 2 INDHOLD Opsætning af trådløs

Læs mere

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Sådan opsætter du den lejede eksterne trådløse router fra AURA Fiber Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Installationsvejledning VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Denne installationsvejledning beskriver, hvordan Check Point s VPN-klient SecureClient (version NGX R60) installeres. Med SecureClient

Læs mere

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig?

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløse acces points er blevet så billige, at enhver der har brug for en nettilsluttet computer et andet sted end ADSL modemmet står, vil vælge denne løsning. Det

Læs mere

OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer. DabWiFi 2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk

OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer. DabWiFi 2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer DabWiFi 2 Type 30012724 Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012724u1dk Daglig betjening Beo4, Beo5, Beo6 Beolink 1000 Skift mellem DAB/ FM/ Internet

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

PacketFront fiberboks

PacketFront fiberboks Kom godt i gang med PacketFront fiberboks med indbygget router 27-10-2011 08:42:06 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet.

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet. Produktoplysninger A: Indikator for strøm/forbindelse (Forbindelse: LED tændt/blinker) B: USB.0-stik C: Beskyttelseshætte Installation Tænd Start pc'en. I denne vejledning beskrives installationen på Windows

Læs mere

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning Divar - Archive Player DA Betjeningsvejledning Divar Archive Player Betjeningsvejledning DA 1 Dansk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Læs mere

Installationsguide. Router Tilgin HG13xx serien. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. Router Tilgin HG13xx serien. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide Router Tilgin HG13xx serien Fiberbredbånd TV Telefoni Kære Kunde Tillykke med dit nye Waoo! produkt. Det er vigtigt, at du læser nedenstående inden, du begynder at bruge din router.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Trådløs sikkerhed Windows XP

Trådløs sikkerhed Windows XP 8 trins guide til øget sikkerhed i dit trådløse netværk (Windows XP). Denne guide gælder for det trådløse modem Billion BiPAC 5200GR3. Med hjælp fra denne guide kan du registrere de computere, som du ønsker

Læs mere

Optimering af dit trådløse net

Optimering af dit trådløse net Optimering af dit trådløse net Her er en lille guide til nogle forslag du selv kan gøre for at optimere dit trådløse net. Du skal dog være opmærksom på følgende: - Den hastighed du køber er garanteret

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet.

Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet. Netservice Netservice-menuen giver dig mulighed for at opsætte og aktivere/deaktivere forskellige netfunktioner på kameraet. Det giver mulighed for at opsætte PPPoE, NTP, e-mail, DDNS, UPnP og WiFi samt

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt.

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. WiFi forstærker/router med op til 2500 meters rækkevidde og med DANSK quick guide/installationsvejledning. Denne WiFi forstærker

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg Mobiltelefonen som videokamera i Steen Grønbæk Mercantec Viborg 1 Video i - Lærer-/skoleproduceret video Typer Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden anvendes der ikke tid på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Relevante modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definition af

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

RC9800i Lynstarthåndbog

RC9800i Lynstarthåndbog RC9800i Lynstarthåndbog Tillykke med dit køb af vores nye RC9800ifjernbetjening med berøringsskærm! Denne enhed er et absolut must, hvis du vil have en topmoderne home entertainment-oplevelse. Du vil opdage,

Læs mere

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP Installering N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

Multiguide til C903IP

Multiguide til C903IP Multiguide til C903IP Om IP kameraer For at kunne installere et IP kamera er det vigtigt at vide, at der finder flere forskellige slags IP adresser: - Den eksterne IP adresse har du fået tildelt af din

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Vejledning i Express Scribe

Vejledning i Express Scribe Forside Vejledning i Express Scribe Introduktion Express Scribe er et program til transskribering af interviews og andre optagelser. Det er gratis og nemt at gå til. Det kan de mest basale funktioner til

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Polski Magyar Čeština Svenska Suomi Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Bemærkninger til

Læs mere

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning FORBIND KABLEDE ENHEDER TRÅDLØST TRÅDLØS UDVIDELSE Udvidet trådløst rækkevidde Rækkevidde for eksisterende router EKSISTERENDE ROUTER

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1 02-11-2011 10:03:07 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

KOM GODT I GANG MED TILGIN HG 2381

KOM GODT I GANG MED TILGIN HG 2381 KOM GODT I GANG MED TILGIN HG 2381 Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere end en

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring Vigtige tip N91 og N91 8 GB - standardmodel Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimeret til håndtering af data på telefonens hukommelse [C:]. Nokia PC Suite anbefales til

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk. S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk. S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt 5.5.15 S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt Bestillings nummer: 60000700 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Opstart 2 Opstart tryk

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere