Betjeningsvejledning Tilbehør TV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning Tilbehør TV"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Tilbehør TV Network Mediaplayer

2 Inhoudsfortegnelse Fjernbetjening Network Mediaplayer-funktioner... 3 Om Network Mediaplayer...4 Hjælp ved problemer med hjemmenetværket...4 Adgang til MediaNetwork...4 Valg af menupunkter...4 Afslutning af MediaNetwork...4 Første ibrugtagning... 5 Eksempel på forbindelse via kabel...5 Eksempel på trådløs forbindelse...5 Tilslutning af tv og hjemmenetværk...5 Tilslutning af ekstraantenne...5 Første ibrugtagning...6 Valg af netværksinterface...6 Valg af trådløs router...6 Indtastning af WLAN-kode...6 Valg af tildelingsmetode for IP-adresse...7 Netværksindstillinger...7 Valg af server...7 Betjeningskomfort... 8 Medievalg...8 Valg af medietype...8 Forlad Network Mediaplayer...8 Farvetasternes funktion i medievalget...8 Betjeningskomfort...9 MediaNetwork menu...9 Forklaring til indstillingsmuligheder i MediaNetwork menu...9 Device information (oplysninger om enheden)...9 Forklaring til visningspunkterne...9 Medieoversigt fotofunktion Fuldskærmsvisning Diasshow Medieoversigt videoafspilning Afspilning af videofiler Medieoversigt musikafspilning Afspilning af musikfiler Funktionen af farvetasterne under musikafspilning Statuspanel Internetradio Afhjælpning af fejl Henvisning om film i højopløsning Øvrigt Tekniske data Understøttede filformater Ethernet (netværk via kabel) WLAN (trådløst netværk) Understøttet hjemmenetværksstandard Mediaserver-software Rettighedsoplysninger Kontaktoplysninger Ordliste Indeks Slå venligst denne omslagsside ud.

3 Fjernbetjening Network Mediaplayer-funktioner Indtastning af en statisk IP-adresse / netmaske...(side 7) (side 4)... Åbn Assist+ -menuen (side 7)...Indtastning af skillepunkter for IP-adresse / netmaske (side 9)...Åbn MediaNetwork menu Vælg objekt / indstil menupunkt (side 8)...Order by... (sorteret efter...) (side 11,12)...VIDEO / MUSIC: Repeat (gentagelse) (side 12)...Screen off/on (skærm fra/til) (side 6, 7)...Søg server / router (side 6, 7)...Slet WLAN key / IP-adresse / netmaske (side 4)... I medieoversigten: Et niveau tilbage (side 10)...PHOTO: foregående fil (side 11)...VIDEO: tilbagespoling (side 12)... MUSIC: foregående titel Medieoversigt: Tilbage til medievalg...(side 4) Medievalg: Forlad Network Mediaplayer...(side 8) PHOTO: Vis / skjul billedinformation...(side 10) VIDEO: Vis statuspanel...(side 11) Vis Device information (oplysninger om enheden)...(side 9) Informationer om multimedia-fil... (side 10, 11, 12) P+/P- Skift en side op / ned ad gangen... (side 10, 11, 12) Bekræft valg...(side 4) I billedoversigten: fuldskærmsvisning til/fra...(side 10) Slet sidste tegn i IP-adresse / netmaske...(side 7) Change view (skift visning)...(side 8) MUSIC: Random on/off (tilfældig til/fra)...(side 12) Go to page... (gå til side...)...(side 8) PHOTO / MUSIC: næste fil...(side 10, 12) VIDEO: spoling fremad...(side 11) Start / fortsæt afspilning / diasshow... (side 10, 11, 12) Stop afspilning / diasshow... (side 10, 11, 12) Pause i afspilning / diasshow... (side 10, 11, 12) -

4 Introduktion Om Network Mediaplayer Dit Loewe tv er udstyret med Network Mediaplayer. Den giver dig mulighed for at afspille multimedia-indhold (fotos, musikfiler, videoer), der kan lagres på et datamedium i dit hjemmenetværk, og som kan hentes via en mediaserver (se også side 16). Network Mediaplayeren kan benytte forskellige typer lagringsmedier i netværket (f.eks. pc'er, Network Attached Storages (NAS)). Dit tv kan forbindes med hjemmenetværket både via kabel (Ethernet, PowerLine) og via en trådløs forbindelse (WLAN). Tv'et har trådløse forbindelser via en intern WLAN-antenne. Til drift under dårlige modtageforhold medfølger en ekstraantenne (ikke ved Connect 32). Du finder tilslutningseksempler på side 5 til højre. Network Mediaplayer understøtter UPnP AV-standarden. Yderligere oplysninger findes i afsnittet om tekniske data på side 16 og i glosaret fra side 17. Alle fotos, musiktitler, albums og album covers i denne betjeningsvejledning fungerer blot som eksempler. Hjælp ved problemer med hjemmenetværket Loewe kan på grund af de mangfoldige konfigurationsmuligheder for hjemmenetværk ikke yde support til pc-hardware og -software eller netværkskomponenter. For at få støtte ved opsætning og vedligeholdelse af netværksforbindelser, lagringsmedier, mediaserver-software og netværksenheder som f.eks. routere (positionerne 4, 5 og 8 i tilslutningseksemplerne på side 5) skal du henvende dig til administratoren af netværket og/eller din forhandler. Adgang til MediaNetwork Start MediaNetwork via Assist+ -menuen. Åbn Assist+ -menuen. 56 Markér MediaNetwork, bekræft. Assist + Valg af menupunkter Ved hjælp af piletasterne 5634 bevæges markeringen på brugerfladen. Det aktuelt markerede objekt vælges eller bekræftes med tasten. Med tasten 7 går man et niveau tilbage. Med END-tasten går man fra et vilkårligt punkt i medieoversigten tilbage til medievalget (side 8). Dette skærmsymbol angiver, at den ønskede betjeningsfunktion ikke er aktuelt tilgængelig. Afslutning af MediaNetwork TV Radio digital Tekst-tv DR-arkiv PhotoViewer MusicBox MediaNetwork CA-modulet Stikordsfortegnelse END Adgang til Deres PC-netværk Åbn Assist+ -menuen, og vælg en anden funktion (se ovenfor). Eller: Tryk på TV- eller RADIO-tasten for at skifte til den pågældende funktionstype. Eller: Tryk på END-tasten i medievalget (side 8) for at skifte til den sidst aktive funktionstype (tv, radio). - 4

5 C Første ibrugtagning Tilslutning af tv og hjemmenetværk Eksempel på forbindelse via kabel Connectivity Netværksbøsning på Loewe tv Kabelforbindelse mellem tv og hjemmenetværk med et netværkskabel (fås hos radioforhandleren) 4 LAN-switch / router 5 Pc 6 7 Intern WLAN-antenne Ekstraantenne (ekstraudstyr, se nedenfor) Eksempel på trådløs forbindelse 8 WLAN-router 9 Connectivity-visning (se side 7) 6 Tilslutning af ekstraantenne (ikke ved Connect 32) Hvis tv'et på trods af en korrekt opsat router ikke registrerer denne, hjælper det under nogle omstændigheder at placere den medfølgende ekstraantenne på apparatet. Skru antennen fast på den dertil beregnede plads (tilslutning på højre side set bagfra af tv'et under en dækklap). Ret evt. antennen ind for at opnå den bedst mulige modtagelse

6 Første ibrugtagning Første ibrugtagning Første gang MediaNetwork åbnes, startes første ibrugtagning. Valg af netværksinterface Angiv her, om tv'et skal forbindes Wired (via kabel) eller Wireless (with wireless router) (trådløst via router) med dit hjemmenetværk. Du finder tilslutningseksempler på side Select Network Interface (valg af netværksinterface), bekræft. Hvis routeren ikke blev fundet i første forsøg, kan du vælge Rescan (søge efter routere igen) ved at trykke på den røde farvetast. Ved problemer med at oprette en trådløs forbindelse kan det hjælpe at installere ekstraantennen på tv'et (se side 5). Læs i forbindelse med trådløs forbindelse også henvisningerne på side 15. Indtastning af WLAN-kode Hvis dit trådløse netværk er beskyttet af en kode, er det nødvendigt at indtaste WLAN-koden, der tillader adgang til netværket. Der vises et skærmtastatur, som koden kan indtastes på. Please enter password 12378_ky& Select Network Interface Wired Wireless (with wireless router) Activate a b c d e f g h i j Adopt Password Select character a..z A..Z k l m n o p q r s t u v w x y z!? ( # $ % & ^ * ` { } _ - ~ + = / \ [ ] : ;,. < > Delete password Delete last position Hvis der vælges Wired, fortsættes første ibrugtagning med menupunktet Select IP Address Assignment Method (valg af tildelingsmetode for IP-adresse) (side 7). Valg af trådløs router Hvis der er valgt Wireless (with wireless router), begynder tv'et at søge efter trådløse routere. Select a wireless router WLAN-Router_1 WLAN-Router_2 Activate Rescan Piletaster: Markér tegn. Farvetasternes funktion: Blå: Overtag det markerede tegn (Select character). Gul: Slet det sidste tegn (Delete last position). Rød: Sletning af et helt password fra indlæsningslinjen. (Delete password). Grøn: Skift fra små til store bogstaver og omvendt. Bekræft WLAN-koden. WLAN-nøglen må ikke overskride en maksimums længde på 32 tegn. Omlyde understøttes generelt ikke. Spørg netværks-administratoren, hvis du ikke kender WLAN-koden. Understøttede krypteringer: side Vælg den ønskede WLAN-router, bekræft. Ved at bruge kommer du et trin tilbage pr. tastetryk. - 6

7 Første ibrugtagning Valg af tildelingsmetode for IP-adresse 56 Select IP Address Assignment Method (Vælg tildelingsmetode for IP-adresse og netmaske), bekræft. Netværksindstillinger Efterfølgende ser du en sammenfatning af indstillingerne. Bekræft indstillingerne. Trinvis baglæns for ændringer. Select IP Address Assignment Method Automatic (DHCP) Input Static IP Address Activate Network Setting Adopt the following settings? Network mode : Wireless SSID : WLAN-Router_1 IP address : Subnet mask : Adopt Automatic (DHCP): IP-adresse og netmaske tildeles automatisk af en DHCP-server i hjemmenetværket. Der skal være installeret en DHCP-server på en enhed i netværket (f.eks. WLAN-routeren). Input Static IP Address (Indtast statisk IP-adresse): IPadresse og netmaske indtastes manuelt. Valg af server Hvis der er mere end én media-server til rådighed på Deres hjemme-netværk, skal De til sidst vælge den server, hvorfra der skal hentes data. Set Device IP Address IP Address _ Adopt Delete address - Input digits Delete last position 0 9 Input. EPG Select Server Media-Server 1 Media-Server 2 Activate Rescan Taltaster: Indtast cifrene i IP-adressen. EPG: Indtast punktummer. Farvetasternes funktion: Gul: Slet sidste ciffer (Delete last position). Rød: Slet hele linjen (Delete address). Bekræft IP-adressen (Adopt). Gå frem på samme måde ved den efterfølgende indtastning af netmasken. Connectivity-visning 56 Vælg server, bekræft. Hvis den ønskede mediaserver ikke blev fundet i første forsøg, kan du Rescan (søge efter mediaservere igen) ved at trykke på den røde farvetast. Når den første ibrugtagning er udført korrekt, åbnes medieoversigten (side 8), og connectivity-visningen på venstre side af af tv'et lyser. Connectivity-visningen kan, hvis det ønskes, deaktiveres via MediaNetwork menu (side 9). 7 -

8 Betjeningskomfort Medievalg MediaNetwork Photo Music Video Farvetasternes funktion i medievalget Grøn tast: Order by... (sorteret efter...) Ændring af sortering af de viste objekter (mapper eller filer). De tilgængelige sorteringsmuligheder afhænger af Deres anvendte mediaserver. Gul tast: Change view (skift visning) Skifter mellem thumbnail- og listevisning: MediaNetwork Photo Open folder Order by... Change view MENU END INFO Network Mediaplayeren starter med medievalget. Vælg den ønskede medietype. Back LOEWE_1... LOEWE_2... LOEWE_3... LOEWE_4... Valg af medietype Forlad Network Mediaplayer 34 Vælg den ønskede mediemappe. bekræft for at åbne den pågældende oversigt. Fotofunktion: se side 10. Videoafspilning: se side 11. Musikafspilning: se side 12. END: Network Mediaplayer forlades i den sidste aktive driftstype (tv, radio). LOEWE_5... Photo\LOEWE_2_highres View picture P+ P Page / (1/5) Order by... Change view Go to page... Slide show Eksempel: Fotofunktion, thumbnail-visning MediaNetwork Photo\LOEWE_2_highres View picture P+ P Page / (1/5) LOEWE_6... LOEWE_7... LOEWE_8... LOEWE_9... Back LOEWE_1_highres LOEWE_2_highres LOEWE_3_highres LOEWE_4_highres LOEWE_5_highres LOEWE_6_highres LOEWE_7_highres LOEWE_8_highres LOEWE_9_highres LOEWE_A_highres LOEWE_B_highres Order by... Change view Go to page... Slide show 47 Title(s) MENU MENU END INFO 47 Title(s) END INFO Eksempel: Fotofunktion, listevisning Blå tast: Go to page... (gå til side...) Som et alternativ til at bladre med P+/P- kan du også springe direkte til de enkelte sider i oversigten. I Go to page...- oversigten vises den første titel på hver side. Kun aktiv, hvis der er flere objekter, end der kan vises. Antallet af sider afhænger af den valgte visning (thumbnails eller liste). Det vises nederst til venstre. - 8

9 Betjeningskomfort MediaNetwork menu Åbn MediaNetwork menu. Åbn Device information (oplysninger om enheden) (se højre spalte). 56 Vælg menupunkt, 34 eller foretag indstillinger. Forlad MediaNetwork menu. Forklaring til indstillingsmuligheder i MediaNetwork menu Background play (afspilning i baggrunden) MediaNetwork LED Photo info Slide show interval (diasshowinterval) Select / search media server (søg / vælg mediaserver) Change network (Ændr netværk) MediaNetwork menu Background play MediaNetwork LED Photo info Slide show interval Select / search media server Change network Yes On Off 5 Sec. Vælg On for fortsat at lytte til afspillede musikfiler, når du ikke længere er i musik-visningen (f.eks. som baggrundsmusik til et diasshow i fotofunktionen). Vælg, om connectivity-visningen på venstre side af tv'et skal lyse, så længe der er forbindelse. Vælg On for altid ved fuldskærmsvisning eller diasshow (fotofunktion, se side 10) at få vist fotoinformationerne (filnavn og antal filer i mappen). Vælg, hvor længe hvert billede skal vises under diasshowet. Fremvisningstiden kan være 2, 3, 5, 10, 30 og 60 sekunder. Du kan søge efter en mediaserver i det aktuelle netværk, f.eks. når der er kommet en ny server til. Her kan du fastlægge et nyt netværk, f.eks. skifte fra wired (via kabel) til wireless (trådløs). No END INFO Device information (oplysninger om enheden) Device information Network mode Wireless SSID WLAN-Router 1 IP address Subnet mask WLAN signal level max. WLAN transfer rate 17 Mbit/sec active WLAN channel 1 WLAN MediaNetwork MAC address menu 00:0F:65:02:81:19 Server Background Name play Media-Server Yes MediaNetwork LED On Photo info Off Slide show interval 5 Sec. Select / search media server Change network Åbn Device information (oplysninger om enheden). Dette vindue indeholder alle oplysninger om den aktive netværksforbindelse. Forklaring til visningspunkterne Network mode Angiver forbindelsestypen (wired eller wireless). (netværkstilstand) SSID IP address (IP-adresse) Subnet mask (netmaske) WLAN signal level (WLANsignalstyrke) max. WLAN transfer rate (maks. WLAN-overførselshastighed) active WLAN channel (aktiv WLANkanal) WLAN MAC address (WLAN MACadresse) Server Name (servernavn) (vises kun ved trådløs forbindelse) Navnet på dit netværk. SSID for det trådløse hjemmenetværk skal overføres synligt, da netværket ellers ikke registreres. Den aktuelle IP-adresse. Den aktuelle netmaske. (vises kun ved trådløs forbindelse) Visning af den aktuelle modtagestyrke: Jo flere felter der er udfyldt med hvidt, desto bedre er modtagelsen. (vises kun ved trådløs forbindelse) Viser, hvor mange data der maksimalt kan overføres trådløst pr. sekund. (vises kun ved trådløs forbindelse) Viser, på hvilken af de i alt 13 WLAN-kanaler datatrafikken mellem tv og router foregår. (vises kun ved trådløs forbindelse) Viser MAC-adressen, der er fast knyttet til WLANkomponenten i tv'et. Navnet på din mediaserver. No END INFO 9 -

10 Betjeningskomfort Medieoversigt fotofunktion Medievalg vises (side 8). 34 Vælg mappe med fotos. Åbn mappen. MediaNetwork Photo Music Video Fuldskærmsvisning Et billede er valgt i fotooversigten. Åbn/luk fuldskærmsvisning. Vis foregående/næste billede. INFO: Vis/skjul kontekstinformationer (f.eks. optagedato, anvendt kameramodel, billedformat osv.). END: Vis/skjul midlertidigt filnavne og filer i mappen. En permanent visning af disse informationer kan indstilles i MediaNetwork menu (side 9). Photo Open folder Order by... Change view Mappens navn afhænger af dine mediaserver-indstillinger (i eksemplet: Photo). 5634Vælg den ønskede undermappe. Åbn mappen. Gentag ved behov. P+/P- Skift en side op/ned ad gangen. Se det markerede billede i fuldskærmsvisning. MENU: Åbn MediaNetwork menu (side 9). Grøn tast: Order by... (sorteret efter...) Ændring af sortering af de viste objekter (mapper eller filer). De tilgængelige sorteringsmuligheder afhænger af Deres anvendte mediaserver. Gul tast: Change view (skift visning) Skifter mellem thumbnail- og listevisning. Blå tast: Go to page... (gå til side...) Som et alternativ til at bladre med P+/P- kan du også springe direkte til de enkelte sider i oversigten. I Go to page...- oversigten vises den første titel på hver side. Kun aktiv, hvis der er flere objekter, end der kan vises. Antallet af sider afhænger af den valgte visning (thumbnails eller liste). Det vises nederst til venstre. MENU END INFO Diasshow PLAY-tast: Start diasshowet. Fra fotooversigten: Begynd diasshowet med det markerede billede. I fuldskærmsvisning: Begynd diasshowet med det viste billede. 2 / 47 <Loewe_2_highres> Slide show PAUSE-tast: Stands diasshowet. PLAY-tast: Fortsæt diasshowet. STOP-tast: Afslut diasshowet, og vend tilbage til oversigten. - 10

11 Betjeningskomfort Medieoversigt videoafspilning Medievalg vises (side 8). 34 Vælg mappe med videoer. Åbn mappen. MediaNetwork Photo Music Video Afspilning af videofiler PLAY-tast eller Afspilning af markeret fil. Grøn tast: Indstil afspilningstilstand: Repeat title (gentag titel) / Repeat all (gentag alt) / Repeat off (ingen gentagelse). En meddelelse om den aktuelle afspilningstilstand vises kortvarigt ved den nederste skærmkant. INFO: Vis informationer om den afspillede video. Video Open folder Order by... Change view MENU END INFO END: Vis video-statuspanel. Mappens navn afhænger af dine mediaserver-indstillinger (i eksemplet: Video). 5634Vælg den ønskede undermappe. Åbn mappen. Gentag ved behov. P+/P- Skift en side op/ned ad gangen. MENU: Åbn MediaNetwork menu (side 9). Grøn tast: Order by... (sorteret efter...) Ændring af sortering af de viste objekter (mapper eller filer). De tilgængelige sorteringsmuligheder afhænger af Deres anvendte mediaserver. Gul tast: Change view (skift visning) Skifter mellem thumbnail- og listevisning. Blå tast: Go to page... (gå til side...) Som et alternativ til at bladre med P+/P- kan du også springe direkte til de enkelte sider i oversigten. I Go to page...- oversigten vises den første titel på hver side. Kun aktiv, hvis der er flere objekter, end der kan vises. Antallet af sider afhænger af den valgte visning (thumbnails eller liste). Det vises nederst til venstre. Status Repeat (gentag) <Toskana_Video1> Status Statuspanelet indeholder flere oplysninger om den aktuelle afspilning. Afspil ( ), pause ( ) eller spol ( eller ). Indikerer, om én titel eller alle gentages, eller om gentagelse er sat til off. Bjælken i højre side viser progressionen i afspilning af videoen. PAUSE-tast: PLAY-tast: STOP-tast: Repeat 0:06:20 Off 0:00:00 0:12:39 Stands den igangværende afspilning. Fortsæt afspilningen. Afslut igangværende afspilning, og vend tilbage til oversigten. Spol Man kan spole videoer frem og tilbage for at søge ønskede scener. Tilbagespoling med 2 x hastighed. Tryk igen for 4 x hastighed. Spoling fremad med 2 x hastighed. Tryk igen for 4 x hastighed. Fortsæt afspilningen på det markerede sted. END: Afbryd søgningen, og forsæt afspilningen fra spolingens begyndelsessted. 11 -

12 Betjeningskomfort Medieoversigt musikafspilning Medievalg vises (side 8). 34 Vælg mappe med musikfiler. Åbn mappen. MediaNetwork Photo Music Video Music Open folder Order by... Change view Mappens navn afhænger af dine mediaserver-indstillinger (i eksemplet: Music). 5634Vælg den ønskede undermappe. Åbn mappen. Gentag ved behov. P+/P- Skift en side op/ned ad gangen. MENU: Åbn MediaNetwork menu (side 9). Grøn tast: Order by... (sorteret efter...) Ændring af sortering af de viste objekter (mapper eller filer). De tilgængelige sorteringsmuligheder afhænger af Deres anvendte mediaserver. Gul tast: Change view (skift visning) Skifter mellem thumbnail- og listevisning. Blå tast: Go to page... (gå til side...) Som et alternativ til at bladre med P+/P- kan du også springe direkte til de enkelte sider i oversigten. I Go to page...- oversigten vises den første titel på hver side. Kun aktiv, hvis der er flere objekter, end der kan vises. Antallet af sider afhænger af den valgte visning (thumbnails eller liste). Det vises nederst til venstre. MENU END INFO Afspilning af musikfiler PLAY-tast eller Afspilning af markeret fil. Tryk atter for at springe til begyndelsen af filen. PAUSE-tast: Stands den igangværende afspilning. PLAY-tast: Fortsæt afspilningen. STOP-tast: Afslut igangværende afspilning, og vend tilbage til oversigten. Afspil foregående / næste titel. INFO: Vis informationer om den markerede musikfil (metadata). Funktionen af farvetasterne under musikafspilning Rød tast: Sæt Screen on/off (skærm fra/til). Grøn tast: Gentag enkelt titel / gentag alle titler / gentagelse off. Gul tast: Random on/off (tilfældig afspilning til/fra). Random (tilfældig afspilning) og Repeat (gentagelse) udelukker hinanden. I tillægsinformationerne (metadata) om en musikfil kan et billede danne baggrund som albumcover. Hvis der findes et sådant billede for det aktuelt afspillede stykke, vises dette på skærmen. MediaNetwork P+ P Play back Page / 001. (I Wish I Knew How It Would Feel To Be) Free (You Can Keep On) Fallin Forever And Ever 003. (You Make Me Feel Like) A Natural Woman Elton John - The Emperors New Clothes Elton John - Dark Diamond Elton John - Look Ma No Hands Elton John - American Triangle Elton John - Original Sin Elton John - Birds Status Repeat Random Title Elton John - Dark Diamond Off Screen off/on Repeat title/all/off 00:00 Random on/off 02:13 MENU END INFO Musikafspilning listevisning med albumcover 04:26-12

13 MediaNetwork Betjeningskomfort Statuspanel Statuspanelet under 007. listen 04 Elton med John musikfiler - American Triangle indeholder flere oplysninger Elton John - Original Sin om den aktuelle afspilning. P+ P Status Play back Page / Repeat Random 001. (I Wish I Knew How It Would Feel To Be) Free (You Can Keep On) Fallin Forever And Ever 003. (You Make Me Feel Like) A Natural Woman Elton John - The Emperors New Clothes Elton John - Dark Diamond Elton John - Look Ma No Hands Elton John - Birds Status Repeat Random Title Elton John - Dark Diamond Afspilning ( ), pause ( ) eller stop ( ). Screen off/on Random on/off Indikerer, om Repeat én title/all/off MENU INFO titel eller alle gentages, eller om gentagelse er sat til off. Indikerer, om tilfældig afspilning er aktiveret. Bjælken i højre side viser progressionen i afspilning af filen. Off 00:00 02:13 04:26 END Internetradio Nogle medieservere giver mulighed for, ud over det lagrede multimediaindhold, også at afspille internetradioudsendelser (f.eks. TwonkyMedia, se afsnittet Mediaserver-software på side 16). Disponible internetradioprogrammer vises ligeledes i Musik-mappen i medieoversigten. Den nøjagtige betegnelse for mappen eller filen afhænger i den forbindelse af mediaserverens indstillinger og af internetradiostationen. 13 -

14 Afhjælpning af fejl Problem Mulig årsag Afhjælpning Tv'et opnår ingen forbindelse med serveren. På hovedskærmbilledet vises Connect (Opret forbindelse), og connectivity-visningen lyser ikke. Tv'et får ikke tildelt en IP-adresse, selv om IPtildelingsmåden Automatic (DHCP) er valgt. Trods afspillet video- eller musikfil høres ingen lyd. a) Ingen forindelse med mediaserveren. b) På din pc med Windows XP kører flere mediaservere samtidig, f.eks. Windows Media Player (WMP) 11 og TwonkyMedia (se også side 16). a) Der arbejder ingen DHCP-server i netværket. b) Du har indtastet forkert kode ved en krypteret trådløs forbindelse. a) Tv'et er stillet på mute, eller lydstyrken er skruet for langt ned. b) Der er tilmeldt en ikke eksisterende eller slukket audioenhed i TV-menuen under Tilslutninger Lydkomponenter (f.eks. HiFi/ AV-forstærker). a) Kontrollér, om mediaserveren er tilkoblet. Tryk på for at gøre et nyt forsøg på at oprette forbindelse. Kontrollér forbindelsen ved hjælp af PING-kommandoen. Det gøres ved indtaste kommandoen ping.exe efterfulgt af tv'ets IP-adresse, når du bliver bedt om det på pc'en. Den aktuelle IPadresse finder du i Device information (oplysninger om enheden) (se side 9). Eksempel: ping.exe Hvis der ikke sendes datapakker, er der i forvejen et problem med netværkssammenkoblingen. Ved kabelforbindelse: Kontrollér ledningsføringen. Ved trådløs forbindelse: Kontrollér den trådløse router. Placer ekstraantennen på tv'et (side 5). b) Forskellige mediaservere kan blokere for hinanden. Afslut f.eks. filfrigivelse fra WMP11 for at arbejde med TwonkyMedia. a) Installer en DHCP-server. Tildel tv et en fast IP-adresse. b) Vælg Change network (Ændr netværk) i MediaNetwork menu. Søg igen efter routere ved hjælp af den røde farvetast. Indtast derefter WLAN-koden til routeren korrekt. a) Skru op for lydstyrken ved at trykke på tasten V+ på fjernbetjeningen. Dette ophæver et eventuelt valg af mute. b) Tilslut audioenheden, og tænd for den. Skift i Lydkomponent-assistenten tilbage til TV-højttalere. - 14

15 Afhjælpning af fejl Problem Mulig årsag Afhjælpning Filen kan ganske vist ses på mediaserveren, men vises ikke på Network Mediaplayeren. Filen stilles ikke til disposition af mediaserveren. Skift din mediaserver. Læs herom i afsnittet "Mediaserver-software" på side 16. En vist mediefil kan ikke afspilles. Nogle tegn i WLAN-koden vises ikke på indtastningsskærmbilledet (side 6). Nøglen til Deres trådløse netværk indeholder flere tegn end der kan indlæses i dialogen WLAN-nøgle indlæsning (Please enter password) (side 6). Ved søgning efter trådløse routere findes der ikke en enhed. Filformatet understøttes ikke (se også begrænsningerne i punktet Understøttede filformater på side 16). Apparatet understøtter kun de viste tegn (ASCII-standard). Apparatet understøtter kun WLAN-nøgler med op til 32 tegn. Routeren er ikke klar til trådløs kommunikation. Ingen afhjælpning. Ret routerens WLAN-kode. Ret routerens WLAN-kode. Kontrollér den trådløse router. Prøv at oprette forbindelsen igen efter nogle minutter. Hvis der forekommer fejl under trådløs drift som f.eks. afbrydelser ved afspilning, eller at enhederne reagerer langsomt ved betjening, kan du forsøge følgende: - Hold mindst tre meters afstand til mikrobølgeovne, Bluetooth-apparater, mobiltelefoner og Wi-Fi-kompatible apparater som printere og PDA'er. - Skift den aktive kanal på WLAN-routeren. Henvisning om film i højopløsning Højopløst filmmateriale (HD-film) fra formatet 720p (opløsning 1280 x 720 eller højere) skal afspilles via en kabelforbindelse. Hvis der bruges en trådløs forbindelse, kan tekniske begrænsninger (f.eks. støjfølsomhed, indsnævret båndbredde) medføre udsættere og endda fuldstændig afbrydelse af afspilningen. 15 -

16 Øvrigt Tekniske data Understøttede filformater Billeder: JPG, PNG, BMP Billedfiler bør generelt ikke overskride en størrelse på 6 MB. Fotos i bitmap-format (BMP) understøttes i 8 bit og 24 bit ukomprimeret (ikke RLE) og kun i Windows-format. Fotos i progressive JPEG-format må ikke overskride en opløsning på 1024x768 pixel. Musik: MP3, WAV (uden ADPCM), WMA 8/9 (komprimeret), LPCM, AAC-LC Video: MPEG 1/2/4, WMV 9/HD, DivX Video, Xvid Dette apparat kan ikke afspille DRM-beskyttet indhold. I enkelte tilfælde kan det forekomme, at mediefiler ikke kan afspilles på grund af de mange mulige tekniske fremstillings- og bearbejdningsmuligheder. Ethernet (netværk via kabel) Understøttede standarder: 10 Mbit/s Ethernet (10Base-T), 100 Mbit/s Fast Ethernet (100Base-T) WLAN (trådløst netværk) Understøttede standarder: IEEE b og IEEE g Anvendt frekvensområde: ,5 MHz Understøttede krypteringer: WEP 64 og 128 bit (ASCII og HEX), WPA PSK og TKIP (maks. 32 tegn), WPA2 AES (maks. 32 tegn) Understøttet hjemmenetværksstandard Universal Plug and Play Audio / Video (UPnP AV) Mediaserver-software Til afspilning af multimedia-indhold skal du bruge en mediaserver-software, der stiller tilsvarende filer til rådighed. Håndteringen af de enkelte filer er ud over de tekniske egenskaber også afhængig af den anvendte mediaserver-software. En testversion af mediaserveren TwonkyMedia kan downloades fra vores hjemmeside Sammen med tv'et har du erhvervet muligheden for at få en gratis licens til denne mediaserver. Alternativt kan du også benytte andre mediaservere som f.eks. Windows Media Player (WMP) fra version 11. Til kommunikationen med pc'en kræves bestemte portadresser til netværksforbindelsen. Disse må i tilfælde af en aktiv firewall ikke blokeres. Er de det, kan det medføre alvorlige forbindelsesfejl. Windows Media Player 11 har brug for port-adresserne 1900 og blokken fra til og med (alle til UDP) samt 2869 og (begge til TCP). Til TwonkyMedia skal port-adresserne 1030, 1900 og 9080 (alle til UDP) samt 9000 (til TCP) være til rådighed. Yderligere porte, som skal holdes fri, afhænger af det anvendte styresystem. Kontakt din netværksadministrator vedrørende konfiguration af firewall. Rettighedsoplysninger Skærmfonten "LoeweL2700" er baseret på fonten "Tavmjong Bah Arev (tavmjong.free.fr)", der igen er baseret på "Bitstream Vera". Bitstream Vera er et registreret varemærke tilhørende Bitstream Inc. Dette apparat indeholder software, der til dels er baseret på Independent JPEG Groups arbejde. DivX og dertil hørende DivX-logoer er registrerede varemærker tilhørende DivX, Inc. Kontaktoplysninger Loewe Opta GmbH Industriestraße 11 D Kronach Printed in Germany Redigeringsdato 08/ FP ID: V Loewe Opta GmbH, Kronach Alle rettigheder forbeholdes, også for oversættelse, tekniske ændringer og fejl. Dette apparat opfylder de grundlæggende krav og de øvrige tilsvarende krav i Rådets direktiv 1999/5/EU og må bruges i alle lande i EU (med undtagelse af Bulgarien) og desuden i Island, Norge og Schweiz. I Frankrig og Italien er brug kun tilladt indendørs. - 16

17 Ordliste A Administrator: Person, der administrerer netværket, dvs. tager sig af konfigurering og vedligeholdelse af alle komponenter, der hører til netværket. AVI: Forkortelse for Audio Video Interleave, et video-container-filformat udviklet af Microsoft. En eneste AVI-videofil kan indeholde flere audio-, video- og tekstdatastrømme (deraf navnet containerformat). B BMP: Forkortelse for bitmap, et rastergrafikformat, der er udviklet til Microsoft Windows og OS/2, og som er vidt udbredt og derfor problemfrit understøttet af næsten al gængs grafiksoftware. D DHCP: Forkortelse for Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP tillader automatisk tildeling af IP-adresser ved hjælp af en DHCP-server. DHCP-server: Netværkstjeneste, der varetager den automatiske tildeling af IP-adressen til klienter. DivX: Video codec, der tillader en forholdsvis kraftig komprimering af store filstørrelser, uden at det medfører væsentlige kvalitetstab. DRM: Digital Rights Management (engelsk for digital rettighedsadministration). Metode til kontrol af opretshavsbeskyttede data. For at DRMbeskyttet indhold benyttes korrekt, kræves ud over et DRM-kompatibelt apparat også, at brugeren har en licens, der er udstedt af udbyderen mod betaling. E Ethernet: Kabelforbundet datanetteknologi til lokale netværk (LANs). Omfatter også standarder for f.eks. stikforbindelser og overførselshastigheder. H Host: Oversat: vært. Computer, som udfører server-tjenester, der altså stiller data til rådighed. Se også mediaserver. I ID3-tags: Tillægsinformationer ved MP3-filer. Her kan bl.a være lagret oplysninger om kunstner, titel, album og albumcover. Disse data bearbejdes på pc'en ved hjælp af ID3-Tag-Editor. IP-adresse: IP-adresser (Internet-Protocol-adresser) bruges til at identificere enheder i et Internet-Protocol-(IP-)netværk. IP-adresser består af fire talgrupper hver bestående af tre cifre. J JPEG/JPG: Joint Photographic Experts Group. En gruppe, der har udviklet en standardiseret metode til komprimering af digitale billeder. Denne metode JPEG (kort JPG), som er opkaldt efter gruppen, er et vidt udbredt grafikformat til fotos. K Kanal (WLAN): Ved kanal forstår man en bestemt del af WLANfrekvensbåndet. Enheder, der vil kommunikere med hinanden, skal benytte den samme WLAN-kanal. I Europa er WLAN-frekvensbåndet p.t. opdelt i 13 kanaler. Klient: Også kaldet netværksklient; betegner en slutenhed som f.eks. dit tv, der er tilsluttet netværket, og som henter data fra en (media-) server for at gøre disse tilgængelige for brugeren. L LAN: Forkortelse for Local Area Network (på dansk omtrent: lokalt begrænset netværk). Anvendes hovedsageligt som betegnelse for netværk via kabel (Ethernet). M MAC-adresse: Hardwareadresse for en netværksadapter, f.eks. netværkskortet i pc'en. Den er fast tildelt af producenten og bruges til en entydig identifikation af enheder i netværkene. Mbit/sec: Angivelse af overførselshastigheden i netværkene i Megabit, altså millioner tegn, pr sekund. Ved WLAN er den maksimale hastighed 11 (IEEE b) hhv. 54 (IEEE g) Mbit/sec, i kabelnetværk 10 Mbit/sec eller 100 Mbit/sec (Fast Ethernet). Mediaserver: Er i den ene betydning den enhed, hvorpå multimediaindholdet er lagret, men betegner også den tjeneste, der stiller disse data til rådighed for netværket. MP3: Dataformat til komprimerede audiofiler. Multimedia-indhold: Videoer, musikfiler og fotos sammenfattes under dette begreb. N NAS: Forkortelse for Network Attached Storage, på dansk omtrent: netværksbundet lagringsmedium. Udtrykket beskriver en harddisk, der er integreret selvstændigt (dvs. uden pc) med netværket. Network Mediaplayer: Teknikken i dit Loewe tv, som bringer multimediaindholdet frem på skærmen. Netværk via kabel: Se LAN. 17 -

18 Ordliste P PNG: Forkortelse for Portable Network Graphics, et frit disponibelt rastergrafikformat til komprimering uden kvalitetstab. Port: En port er en del af en netværksadresse (eller IP-adresse). Den muliggør allokering af datapakker til forskellige tjenester, der kører på en enhed under samme netværksadresse. PSK: Står i forbindelse med WLAN-krypteringer for Pre-Shared Key, på dansk: "forhåndstildelt kode". Klienter, der vil logge på et trådløst netværk, der er sikret med PSK, skal kende denne kode. R Router: Enhed til sammenkobling af flere net, f.eks. hjemmenetværk og internet. S Switch: Enhed til opkobling af flere pc'er til et netværk. T Trådløst netværk: Se WLAN. U UPnP AV: Forkortelse for Universal Plug and Play Audio/Video. Bruges til aktivering af netværksenheder på tværs af fabrikater. Efterhånden vidt udbredt standard for hjemmenetværk. W WEP: Forkortelse for Wired Equivalent Privacy (på dansk omtrent: "privatzone svarende til kabelforbindelse"). Tidligere standardmetode til WLAN-kryptering, efterhånden forældet. WLAN: Forkortelse for Wireless Local Area Network (på dansk omtrent "trådløst, lokalt begrænset netværk"). Oftest kaldt trådløst netværk. WMA: Forkortelse for Windows Media Audio, Microsofts eget audiodataformat. Som ved MP3-filer er indholdet også her komprimeret. WMV: Forkortelse for Windows Media Video, Microsofts eget videodataformat. WPA: Forkortelse for Wi-Fi Protected Access (på dansk omtrent: "Wi-Fibeskyttet adgang"). Har afløst WEP som standardmetode til kryptering af trådløse netværk. - 18

19 Indeks A Aktiv WLAN-kanal 9 E Ekstraantenne 4, 5 F Farvetaster 8 Fjernbetjening 3 Første ibrugtagning 5 Fotofunktion 10 Diasshow 10 Fuldskærmsvisning 10 I Indtastning af WLAN-kode 6 Intern WLAN-antenne 4, 5 IP-adresse 7, 9 M Maksimal WLAN-overførselshastighed 9 MediaNetwork 4 adgang 4 afslutning af 4 Valg af menupunkter 4 Multimedia-indhold 4 Musikafspilning 12 N NAS 4 Netmaske 9 netmaske 7 Netværksforbindelse trådløs 4, 5 via kabel 4, 5 Netværksindstillinger 7 Netværkstilstand 9 P Pc 4 S Servernavn 9 Skift af netværkstype 9 SSID 9 U UPnP 4 V Valg af netværksinterface 6 Valg af server 7 Valg af tildelingsmetode for IP-adresse 7 Valg af trådløs router 6 Videoafspilning 11 W WLAN-signalstyrke 9 WLAN MAC-adresse

20 - 20

Betjeningsvejledning TV

Betjeningsvejledning TV Betjeningsvejledning TV Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100 233 33837.031 Connectivity Inhold Fjernbetjening Tv-funktioner... 3 Betjeningspanel på enhedens forside...

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

Art. TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED. Betjeningsvejledning 233 34480.032

Art. TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED. Betjeningsvejledning 233 34480.032 Art TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED 233 34480.032 Betjeningsvejledning Oversigt over de vigtigste funktioner Indstilling af funktionstype Farvetasternes funktion i radio-funktion TV-funktion

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Connect. TV Connect 40 3D, Connect 32 3D. Betjeningsvejledning 233 35016.030

Connect. TV Connect 40 3D, Connect 32 3D. Betjeningsvejledning 233 35016.030 Connect TV Connect 40 3D, Connect 32 3D 233 35016.030 Betjeningsvejledning Oversigt over de vigtigste funktioner Indstilling af funktionstype Farvetasternes funktion i radio-funktion TV-funktion Radio-funktion

Læs mere

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation 2008 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bekendtgørelse om version September 2008 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

OVERSIGT. Hovedapparat

OVERSIGT. Hovedapparat OVERSIGT Hovedapparat Forside 1. Blå LED-lampe for standbytilstand 2. Disk-skuffe 3. PLAY: Afspilning 4. OPEN/CLOSE: Åbn og luk diskskuffen 5. STANDBY: Tænd fra standbytilstand, og skift tilbage til standbytilstand

Læs mere

Design af AirPort-netværk vha. AirPort-værktøj. Mac OS X v10.5 + Windows

Design af AirPort-netværk vha. AirPort-værktøj. Mac OS X v10.5 + Windows Design af AirPort-netværk vha. AirPort-værktøj Mac OS X v10.5 + Windows 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 3 Introduktion 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhed til Internetadgang vha. AirPort-værktøj 6 Udvide

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 55PUS9109 55PUS9109 65PUS9109 65PUS9109. Vejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 55PUS9109 55PUS9109 65PUS9109 65PUS9109. Vejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome 9000 series 55PUS9109 55PUS9109 65PUS9109 65PUS9109 Vejledning Indhold 1 TV-rundtur 4 1.1 Android TV 4 1.2 Ultra HD-TV 4 1.3 Apps 4 1.4

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Alt om netværk. 20 siders tema

Alt om netværk. 20 siders tema 0 siders tema Alt om netværk Netværk i hjemmet sådan gør du Vælg mellem tre netværkstyper Installation og opsætning Del mapper og printer Guide til trådløse routere Guide til homeplugs Spørgsmål og svar

Læs mere

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-modtager Brugsanvisning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080 1. Introduktion Dette afsnit omhandler udpakning af dit IP sikkerhedssystem med HOLARS 2080IP Panel, Sensorer og CTC-1807 IP kamera (hvis købt). Der henvises til senere kapitler for at få oplysninger om

Læs mere

Hurtig reference 7009518

Hurtig reference 7009518 Hurtig reference 7009518 Om PS3 -systemdokumentationen PS3 -systemdokumentationen indeholder følgende: Sikkerhed og support Læs dette dokument grundigt, før du bruger produktet. Det indeholder sikkerhedsoplysninger,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai

DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai Bruksanvisning Brugsanvisning FORSIGTIG: STANDBY/ON-AFBRYDEREN ER KUN TILSLUTTET SEKUNDÆRT OG AFBRYDERDERFOR IKKE STRØMMEN FRA ENHEDEN I STANDBY-TILSTAND. ENHEDEN BØRDERFOR

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330 DK Betjeningsvejledning Indhold Oversigt... 3 Kære kunde,... 3 Om denne brugsvejledning... 3 1 Generelle sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo!

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! Brugervejledning til Waoo! TV-portal Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! fjernbetjening Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Waoo! fjernbetjening...

Læs mere