HD medieafspiller. O!Play HD2. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HD medieafspiller. O!Play HD2. Brugervejledning"

Transkript

1 HD medieafspiller / O!Play HD2 Brugervejledning

2 DA5763 Første udgave August, 2010 Ophavsret 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret beskrevet i den, må på nogen måde reproduceres, overføres, transkriberes eller lagres i et søgesystem eller oversættes til noget sprog, undtagen dokumentation holdt af køberen for reservekopieringsformål, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ). Produktgarantien eller -servicen vil ikke blive forlænget, hvis: (1) produktet er repareret, modificeret eller ændret, medmindre en sådan reparation, modifikation eller ændring er skriftligt godkendt af ASUS, eller (2) produktets serienummer er skamferet eller mangler. ASUS LEVERER DENNE VEJLEDNING SOM ER, UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER VILKÅR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. I INTET TILFÆLDE ER ASUS, DETS DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE ELLER AGENTER ANSVARLIGE FOR NOGEN INDIREKTE, SÆRLIG, HÆNDELIG ELLER FØLGAGTIG SKADE (HERUNDER SKADER I FORM AF TABT FORTJENESTE, TABT FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, AFBRYDELSE AF FORRETNING OG LIGNENDE), OGSÅ SELVOM ASUS ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER PÅ GRUND AF NOGEN DEFEKT ELLER FEJL I DENNE BRUGERVEJLEDNING ELLER DETTE PRODUKT. SPECIFIKATIONER OG OPLYSNINGER I DENNE VEJLEDNING ER KUN TIL INFORMATION. DE KAN PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT ÆNDRES UDEN FORUDGÅENDE MEDDELELSE DEROM OG MÅ IKKE ANSES SOM EN FORPLIGTELSE FOR ASUS. ASUS PÅTAGER SIG IKKE NOGET ANSVAR OG GARANTI FOR EVENTUELLE FEJL ELLER UNØJAGTIGHEDER I DENNE VEJLEDNING, HERUNDER PRODUKTERNE OG SOFTWARET BESKREVET DERI. Produkter og virksomhedsnavne i denne vejledning kan være eller ikke være registrerede varemærker og ophavsretter tilhørende de respektive virksomheder. De er kun brugt som produktidentifikation eller forklaring og til ejernes fordel uden nogen hensigt om krænkelse. ii

3 Indhold Indhold... iii Sikkerhedsinformation... v Licensbemærkning og anerkendelse af varemærke for Dolby Digital.. vii Licensbemærkning og anerkendelse af varemærke for DTS... vii Om denne brugervejledning... vii Kapitel 1 Kom i gang Velkommen Pakkeindhold Specifikationer Systemkrav Lær din O!Play HD2 medieafspiller at kende Forpanel Bagpanel Fjernbetjening Klargøring af O!Play HD2 medieafspilleren Kapitel 2 Installation af harddiskdrevet Tilslutning af strømadapteren Tilslutning af enheder til HD medieafspilleren Når der startes første gang Netværksinstallation og servicer Tilslutning til et netværk Brug af DHCP IP (netværksinstallation med ruter) Brug af FIX IP (netværksinstallation med direke forbindelse til en computer) PPPoE DLNA UPnP Deling af filer via netværket Kapitel 3 Deling af filer med Windows XP OS Deling af filer med Windows Vista OS Deling af filer med Windows 7 OS Deling af filer i Mac OS X 10.5.xx Sådan bruges din O!Play HD2 medieafspiller Startskærmen iii

4 Konfigurering af O!Play HD2 indstillingerne Afspilning af videofil Video-kontrolknapper på fjernbetjeningen Afspilning af videofil Konfiguration af undertekstindstillingerne Konfigurering af videoafspilnings-indstillingerne Afspilning af musik Musik-kontrolknapper på fjernbetjeningen Afspilning af musikfil Konfigurering af lydafspilnings-indstillingerne Se billeder Se billeder Visning af billeder i diasshow-tilstand Indstilling af baggrundsmusik til diasshow'et Konfigurering af billedafspilnings-indstillingerne Filstyrer Online-medier NAS Styring af O!Play HD2 ved hjælp af iphone Kapitel 4 Fejlfinding Fejlfinding Skærm Lyd Video USB lagerenhed Fjernbetjening Firmware-opdateringer Ledningsførte internetforbindelser Drifts-/funktionsfejl Tillæg Bemærkninger... T-1 GNU General Public License... T-2 ASUS kontaktinformation... T-8 iv

5 / / / / Sikkerhedsinformation Rengør kun apparatet med en tør klud. Anbring IKKE på ujævne eller ustabile arbejdsoverflader. Send til reparation, hvis kabinettet er blevet beskadiget. Alt servicearbejde skal udføres af kvalificerede servicefolk. Udsæt og brug den IKKE i nærheden af væsker, regn eller fugt. SIKRE TEMPERATURER: Denne enhed må kun anvendes i omgivelser med temperaturer mellem 5 o C og 35 o C. Installer IKKE nær varmeproducerende kilder såsom radiatorer, varmeriste, varmeovne og forstærkere. Kontroller, at apparatet er forbundet til den rigtige strømforsyning (12V jævnstrøm (DC), 2A). Bortskaf IKKE apparatet sammen med almindeligt husholdingsaffald. Dette apparat er designet, så det kan genbruges. Tjek de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter. Advarselsmærkater Lynet med pilehovedet i den ligesidede trekant skal advare brugeren mod tilstedeværelsen af uisoleret, farlig spænding under produktdækslet, stærk nok til at giver personer elektrisk stød. For at nedsætte risikoen for elektrisk stød må bagdækslet ikke fjernes. Apparatet indeholder ingen brugerservicerbare dele. Alt servicearbejde skal udføres af kvalificerede servicefolk. Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal oplyse brugeren om tilstedeværelsen af vigtige drifts- og vedligeholdelsesanvisninger (service) i det trykte materiale, som følger med apparatet. Fare for eksplosion, hvis batteriet anbringes forkert. Udskift kun med den samme eller med den anbefalede batteritype. Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale forordninger. v

6 Sikkerhedsforholdsregler 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Følg alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Brug ikke dette apparat i nærheden af vand. 6. Rengør kun med en tør klud. 7. Bloker ikke nogen af ventilationsåbningerne. Installer i henhold til fabrikantens instruktioner. 8. Installer ikke i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmeriste, varmeovne eller andre apparater (inklusive forstærkere), som producerer varme. 9. Omgå ikke sikkerheden i forbindelse med det polariserede jordforbindelsesstik. Et polariseret stik har to ben, hvoraf det ene er bredere end det andet. Et jordforbindelsesstik har to ben plus et tredje til jordforbindelse. Det brede - eller det tredje - ben er af hensyn til din sikkerhed. Hvis det medfølgende stik ikke passer til din stikkontakt, skal du bede en elektriker udskifte stikkontakten til en, der passer. 10. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og der, hvor ledningen forlader apparatet. 11. Brug kun tilbehør anført af farbrikanten. 12. Brug kun med vogn, fod, stativ, holder eller bord anført af fabrikanten eller solgt sammen med apparatet. Når der bruges en vogn, så vær forsigtig, når vognen med apparatet bevæges, så det ikke vælter og medfører personskade. 13. Fjern netledningen fra stikkontakten under uvejr eller, når apparatet ikke skal bruges i længere tid. 14. Alt servicearbejde skal udføres af kvalificerede servicefolk. Servicering skal foretages, hvis apparatet på en eller anden måde er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen er blevet beskadiget, hvis der er trængt væske eller ting ind apparatet, hvis det har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt eller har været tabt. vi

7 Licensbemærkning og anerkendelse af varemærke for Dolby Digital Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-d symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Licensbemærkning og anerkendelse af varemærke for DTS Fremstillet i henhold til licens under USA pantentnumre: 5,451,942; 5,956,674; 5,974, 380; 5,978,762; 6,487,535 og andre udstedte og anmeldte patenter i USA og andre steder i verden. DTS og DTS Digital Out er registrerede varemærker, og DTS bomærker (logoer) og symboler er varemærker for DTS, Inc DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Om denne brugervejledning Opdelingen af vejledningen Kapitel 1: Kom i gang Basale oplysninger om ASUS O!Play HD2 medieafspiller. Kapitel 2: Netværksinstallation og servicer Oplyser om, hvordan ASUS O!Play HD2 medieafspilleren forbindes til et hjemme- eller LAN netværk. Kapitel 3: Sådan bruges ASUS O!Play HD2 medieafspilleren Oplyser om brugen af ASUS O!Play HD2 medieafspiller. Kapitel 4: Fejlfinding Indeholder svar på hyppigt, stillede spørgsmål om ASUS O!Play HD2 medieafspilleren. vii

8 Konventioner brugt i denne vejledning For at sikre, at du udfører bestemte opgaver korrekt, skal du følge nedenstående symboler, brugt i vejledningen. FARE/ADVARSEL: Oplysninger for at undgå, at du skader dig selv under udførelse af et job. FORSIGTIG: Oplysninger for at undgå skader på dele under udførelse af et job. VIGTIGT: Instruktioner, som SKAL følges, for at kunne fuldføre et job. BEMÆRK: Tips og yderligere oplysninger, som kan hjælpe dig med at fuldføre en opgave. Yderligere oplysninger Med hensyn til yderligere oplysninger vedrørende produkter og softwareopdateringer, se følgende kilder: 1. ASUS hjælpested Download det nyeste firmware og de nyeste drivere og værktøjer fra ASUS hjælpestedet på 2. ASUS Forum Få de seneste nyheder og oplysninger om dette produkt fra ASUS Forum på 3. Ekstra dokumentation Produktpakken kan indeholde ekstra dokumentation såsom garantioversigter, der kan være lagt i af forhandleren. Disse dokumenter hører ikke til standardparkken. viii

9 / Quick Start Guide Kapitel 1 Kom i gang Velkommen Tak fordi du har anskaffet dig en ASUS O!Play HD2 medieafspiller! Med ASUS O!Play HD2 medieafspiller kan du nyde digitale mediefiler fra din computer via UPnP funktioner, udskiftelige USB/eSATA enheder, ekstra 3,5" harddiskdrev, hukommelseskort eller over netværket til dit tv eller hjemmebiografsystem. Pakkeindhold O!Play HD2 medieafspiller HDD beslag og skruer HDD strøm- og signalkabel Fjernbetjening med to AAA batterier Netledning AC adapteren Komposit AV (lyd-video) kabel O!Play HD Media Player Hjælpe-cd (brugervejledning) Quick-start vejledning Garantibevis Hvis nogle af ovennævnte dele er beskadiget eller mangler, skal du kontakte din forhandler. 1-1

10 Specifikationer Understøttede videoformater Understøttet videofilforlængelse Understøttede lydformater Understøttede billedformater Understøttede undertekstformater MPEG1/2/4, H.264, VC-1, RM/RMVB mp4, mov, xvid, avi, asf, wmv, mkv, flv, ts, m2ts, dat, mpg, vob, mts, iso, ifo, trp MP3, WAV, AAC, OGG, WAV, FLAC, AIFF, Dolby Digital AC3, Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround, ID3 Tag, Dolby TrueHD, PCM/LPCM JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF SRT, SUB, SMI, SSA, TXT Filsystemer FAT 16/32, NTFS, HFS/HFST, ext 3 I/U porte Mål Strømindgang Strømforbrug Arbejdstemperatur 1 x strøm (DC) indgang 1 x USB 2.0 port 1 x USB 3.0 port 1 x USB/eSATA kombinationsport 1 x LAN port (10/100Mbps) 1 x HDMI port 1 x komposit lyd-video (AV) port 1 x komponentport 1 koaksial digital (S/PDIF) port 1 x CF kortlæser 1 x SD/MMC kortlæser 1 x MS/MS-Duo kortlæser B x D x H: 230,0mm x 178,0mm x 60,5mm Vægt: 720g 12V DC (jævnstrøm), 3A 10W 5 C 35 C Specifikationerne kan ændres uden varsel. 1-2 Kapitel 1: Kom i gang

11 Systemkrav Høj-definitions tv (HDTV), standard tv eller HDMI skærm Lagerenhed (USB flash-drev / USB HDD/ esata flash-drev/ esata HDD/ 3,5" HDD) Hukommelseskort (SD/MMC, CF eller MS/MS-Duo kort) RJ-45 kabel til tilslutning til hjemme- og kontornetværk (valgfrit) Forbind HD medieafspilleren til en HDTV eller HDMI skærm med et HDMI kabel. Forbind HD medieafspilleren til et standard-tv med det medfølgende, kompositte AV kabel. Lær din O!Play HD2 medieafspiller at kende Forpanel / CF kortindstik Anbring CF kortet i dette indstik. Enheden understøtter 64GB CF v4.1. SD/MMC kortindstik Anbring SD/MMC kortet i dette indstik. Enheden understøtter 32GB SDHC v2.0 og 2GB MMC v4.2. MS/MS-Duo kortindstik Anbring MS/MS-Duo kortet i dette indstik. Enheden understøtter 128MB MS v1.43 og 32GB MS Pro v1.03. esata/usb 2.0 kombinationsport Forbind en USB 2.0/eSATA enhed som f.eks. et eksternt harddiskdrev til denne port. ASUS O!Play HD2 medieafspiller 1-3

12 5 6 7 USB 2.0 port Forbind en USB 2.0 enhed til denne port. IR (Infrarød) modtager Gør det muligt at betjene HD medieafspilleren med IR fjernbetjeningen. LED indikatorer Viser HD medieafspillerens status. LED Status Beskrivelse Strøm SLUKKET Enheden er slukket. Orange Blå Enheden er i standby. Enheden er tændt. Sørg for, at IR modtageren ikke blokeres. Ellers kan medieafspilleren ikke modtage kommandoer fra fjernbetjeningen. 1-4 Kapitel 1: Kom i gang

13 Bagpanel Strøm (DC ind) indgang Forbind strømadapteren til denne port. Komponent udgang Anbring et YPbPr videokabel for at forbinde til et tv eller en skærm. Digital lydudgang (COAXIAL) Forbind et eksternt Hi-Fi lydsystem med et koaksialkabel til denne port. HDMI port Forbind til en højdefinitions multimedie-grænseflade (HDMI) enhed med et HDMI kabel til denne port. LAN (RJ-45) port Forbind til et lokalt områdenetværk (LAN) med et RJ-45 kabel i denne port. USB 2.0 port Forbind en USB 2.0 enhed til denne port. USB 3.0 PC link Forbind en USB 3.0 enhed til denne port. Tilbagestillingsknap Tryk på denne knap med en spids genstand eller papirclips for at tilbagestille enheden til fabriksindstillingerne. Digital lydudgang (OPTISK) Forbind et eksternt Hi-Fi lydsystem med et optisk kabel til denne port. Analog lyd/video udgang Forbind til et tv eller andet lyd/video udstyr med et komposit AV kabel. ASUS O!Play HD2 medieafspiller 1-5

14 Fjernbetjening Brug fjernbetjeningen til at tænde og slukke for O!Play HD2 medieafspilleren, gennemse menuer og vælge mediefilen, der skal ses eller lyttes til. Skærm 1 16 Strøm tændt/slukket Diskmenu 2 Rediger Gentag Stop Tilbage Foregående Disk udskyd Musikblanding Zoom ind 20 Hurtigt fremad 21 Afspil/Pause Næste Installation 8 23 Undertekst Funktion 9 Sprog Navigationsknapper /OK knap Hjem Lydstyrke op Tilbage Tavs 12 Lydstyrke ned NAS Film Online-medier Musik Billede 1-6 Kapitel 1: Kom i gang

15 Skærm Tryk for at se filnavn, filtype og klokkeslæt. Diskmenu Tryk for at åbne diskmenuen, hvis et ekternt, optisk drev er installeret. Rediger Tryk for at kopiere, slette, omdøbe og flytte filerne. Gentag Tryk for at gentage afspilningen af den nuværende musik-, film- eller billedfil. Stop Stopper afspilningen. Tilbage Tryk for at tilbagespole afspilningen. Foregående Returnerer til den foregående mediefil. Installation Starter menuen Installation. Funktion Tryk for at vælge film-, musik- og billedeffekterne. Navigations-/OK knapper Lydstyrke op Øger lydstyrken. Tryk på op/ned knapperne for at bevæge dig gennem menulinjen i en undermenu. Tryk på op/ned knapperne for at nedsætte/øge en talværdi. Tryk på venstre/højre knapperne for at bevæge dig gennem hovedmenuerne på startskærmen. Tryk på venstre/højre knapperne for at bevæge dig gennem punkterne i en undermenu. Tryk på OK for at bekræfte et valg. Tavs Tryk for at fjerne lyden. Lydstyrke ned Reducerer lydstyrken. Film Tryk for at gå til Movies (Film) tilstand. Musik Tryk for at gå til Music (Musik) tilstand. ASUS O!Play HD2 medieafspiller 1-7

16 Strøm tændt/slukket Sluk/tænd for HD medieafspilleren. Disk udskyd Tryk for at udskyde disken i det eksterne, optiske drev. Musikblanding Tryk for at gruppere alle dine musikfiler på lagerenheden og derefter afspille dem i vilkårlig rækkefølge. Zoom ind Zoomer ind på skærmen. Frem Tryk for at køre afspilningen fremad. Pause/afspil Skifter mellem afspilning og pause. Næste Går til den næste mediefil. Undertekst Tryk for at konfigurere undertekstindstillingerne såsom farve og Sprog Tryk for at vælge sproget for videoen, som vises i øjeblikket. Hjem Viser startmenuen. Tilbage Returnerer til den foregående skærm. NAS Tryk for at gå til NAS tilstand. Online-medier Tryk for at gå til On-line Media (Online-medier) tilstand. Billede Tryk for at gå til Photo (Billede) tilstand. 1-8 Kapitel 1: Kom i gang

17 Klargøring af O!Play HD2 medieafspilleren Hvis du vil have udført garantireparation af din HD medieafspiller, skal den sendes tilbage i sin originale emballage, som bedst beskytter produktet under transporten. Garantien kan annulleres, hvis produktet er beskadiget på grund af forkert emballering. ASUS erstatter eller udskifter ingen dele, der er skadet på grund af forkert emballering. Installation af harddiskdrevet Der kan installeres et 3,5" harddiskdrev på HD medieafspilleren. Harddiskdrevet skal anskaffes separat. Hvis du installerer et nyt harddiskdrev på din HD medieafspiller, ses en advarselsskærm, der husker dig på at formatere harddiskdrevet. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre formateringsprocessen. Enhver unormal nedlukning medfører længere startoptid og længere disktjek ved næste startop. Tjek-processen kan tage adskillige minutter, afhængigt af harddiskdrevets kapacitet. Hvis du ønsker at slette alle data på dit gamle harddiskdrev, skal du gå til Setup (Opsætning) > System og derefter klikke på HDD Format (HDD formater). ASUS er ikker ansvarlig for nogen skade/fejlfunktion på grund af forkert installation af harddiskdrevet. ASUS er ikke ansvarlig for datatab eller -genskabelse. Hvis du vil genscanne harddiskdrevet, skal du gøre en af følgende ting: Gå til Setup (Opsætning) > System > Scan Storage (Scan lager) > Auto Scan (Autom. scanning) og klik på on (Til). Gå til Setup (Opsætning) > System > Scan Storage action (Scan lager handling) og klik på rescan storage (Genscan lager). Sikkerhedskiopiér Sikkerhedskiopi r vigtige filer og mapper periodisk for at undgå muligt datatab på grund af disknedbrud. Pas på med overophedning, hvis du bruger harddiskdrevet i lang tid. ASUS O!Play HD2 medieafspiller 1-9

18 Sådan installeres harddiskdrevet: 1. Anbring harddiskdrevet i HDD beslaget ( 1 ) og sikr det derefter med fire skruer ( 2 ). 2. Forbind den ene ende af det medfølgende HDD strøm- og signalkabel til harddiskdrevet ( 3 ) Åbn låget i bunden af HD medieafspilleren Forbind den anden ende af det medfølgende HDD strøm- og signalkabel til HD medieafspilleren ( 6 ). 5. Anbring forsigtigt HDD beslaget i HD medieafspilleren ( 7 ). 6. Sikr HDD beslaget i HD medieafspilleren med fire skruer ( 8 ) Kapitel 1: Kom i gang

19 7. Saml HDD strøm- og signalkablet i HD medieafspilleren, så de kan dækkes helt til med låget ( 9 ) Luk låget i bunden af HD medieafspilleren ASUS O!Play HD2 medieafspiller 1-11

20 Tilslutning af strømadapteren Sådan tilsluttes strømadapteren: 1. Forbind AC el-ledningen til AC adapteren. 2. Forbind AC adapteren til DC IN porten bag på HD medieafspilleren. 3. Forbind AC adapteren til en strømkilde. Tilslutning af enheder til HD medieafspilleren Sådan tilsluttes enheder til HD medieafspilleren: 1. Forbind en skærm til HD medieafspilleren på følgende måde: Forbind HD medieafspilleren til en HDTV eller HDMI skærm med et HDMI kabel. HDMI kablet skal anskaffes separat Kapitel 1: Kom i gang

21 Forbind HD medieafspilleren til et standard-tv med det medfølgende, kompositte AV kabel. Forbind HD medieafspilleren til et tv eller en skærm med et YPbPr videokabel og det medfølgende, kompositte AV kabel. YPbPr kablet anskaffes separat. ASUS O!Play HD2 medieafspiller 1-13

22 / / Forbind HD medieafspilleren til Cine5 PC højtaleren med RCA lydkablet. RCA kablet følger med Cine5 PC højtaleren. 2. Forbind en lagerenhed eller et hukommelseskort til HD medieafspilleren på følgende måde: Anbring en USB/eSATA lagerenhed som for eksempel et flytbart harddiskdrev eller en USB flash-disk i USB porten eller USB/eSATA kombinationsporten i HD medieafspillerens venstre side. Anbring et hukommelseskort som for eksempel SD/MMC, CF og MS/ MS-Duo kort i det tilsvarende kortindstik i HD medieafspillerens højre side. Mediefiler kan også tilgås fra en delt mappe i en netværkscomputer. For yderligere oplysninger, se afsnittet Tilslutning til et netværk i Kapitel Kapitel 1: Kom i gang

23 3. Forbind lydsystemet til HD medieafspilleren med enten det medfølgende, kompositte AV kabel eller et S/PDIF kabel. 4. Forbind HD medieafspillerens strømkabel til en strømkilde. 5. Tænd for HDTV, TV eller HDMI skærmen. 6. Hvis der bruges et HDTV eller standard tv, skal HDTV/TV'et indstilles på videotilstand. Hvis der bruges en HDMI skærm, skal skærmopløsningen indstilles på HDMI. Se HDMI skærmens dokumentation. Når der startes første gang Når HD medieafspilleren startes første gang, vil en række skærme guide dig med hensyn til konfigurering af HD medieafspillerens basale indstillinger. Sådan startes der første gang: 1. Tænd for HD medieafspilleren og HDTV, TV eller HDMI skærmen. Hvis der bruges et HDTV eller standard tv, skal HDTV/TV'et indstilles på videotilstand. Hvis der bruges en HDMI skærm, skal skærmopløsningen indstilles på HDMI. 2. Installationsguiden ses. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen. Brug fjernbetjeningen til at navigere på skærmen. ASUS O!Play HD2 medieafspiller 1-15

24 1-16 Kapitel 1: Kom i gang

25 SPLENDID MENU Kapitel 2 Netværksinstallation og servicer Tilslutning til et netværk Brug af DHCP IP (netværksinstallation med ruter) Ved at bruge en DHCP IP kan ruteren automatisk tildele medieafspilleren en IP adresse. Desktop Pc eller bærbar Desktop computer PC or Notebook LAN Ruter Router LAN Sådan tilsluttes til netværket: 1. Forbinde RJ-45 kablets ene ende til LAN porten bag på HD medieafspilleren og den anden ende til ruterens LAN port. 2. Forbind computeren og andre nødvendige enheder til ruteren. Se ruterens dokumentation. 3. Forbind alle nødvendige enheder til HD medieafspilleren. For yderligere oplysninger, se afsnittet Tilslutning af enheder til HD medieafspilleren i Kapitel

26 4. På startskærmen, tryk på venstre/ højre knapperne / for at navigere til Setup (Installation) og tryk derefter på. Du kan også starte menuen Setup (Installation) ved at trykke på. 5. Vælg Network (Netværk) > Wired Lan Setup (Ledningsført LAN installation) og tryk på. 6. Vælg DHCP IP (AUTO) og tryk på. 7. Vælg enten DNS (AUTO) eller DNS (Manual) (DNS (Manuel)) som installationsform og tryk på : Hvis du vælger DNS (AUTO), tildeler ruteren automatisk medieafspilleren en DNS server IP adresse. Hvis der vælges DNS (Manual) (DNS (Manuel)), indtast DNS Server IP address (DNS server IP-adressen). Tryk på op/ned knapperne / for at øge/reducere en talværdi. Brug venstre/højre knapperne / til at gå til andre punkter i systemmenuen. 8. På bekræftelsesmeddelelsen, vælg Yes (Ja) for at gemme indstillingen. Hvis du ikke kan forbinde til dit kontornetværk, skal du kontakte din netværksadministrator. Hvis du ønsker at gå til delte netværksfiler, skal du sikre, at computerens filer er delt på netværket. For yderligere oplysninger, se afsnittet Deling af mediefiler via netværket i dette kapitel. 2-2 Kapitel 2: Netværksinstallation og servicer

27 SPLENDID MENU Brug af FIX IP (netværksinstallation med direke forbindelse til en computer) Med FIX IP kan medieafspilleren forbinde direkte til en computer. Desktop Desktop Pc PC eller or bærbar Notebook computer LAN Sådan tilsluttes til netværket: 1. Forbind RJ-45 kablets ene ende til LAN porten bag på HD medieafspilleren og den anden ende til computeren. 2. Forbind alle nødvendige enheder til HD medieafspilleren. For yderligere oplysninger, se afsnittet Tilslutning af enheder til HD medieafspilleren i Kapitel På startskærmen, tryk på venstre/højre knapperne / for at navigere til Setup (Installation) og tryk derefter på. Du kan også starte menuen Setup (Installation) ved at trykke på. 4. Vælg Network (Netværk) > Wired Lan Setup (Ledningsført LAN installation) og tryk på. 5. Vælg FIX IP (MANUAL) (FIX IP (MANUEL)) og tryk på. ASUS O!Play HD2 medieafspiller 2-3

28 6. På FIX IP skærmen, indtast IPadressen og undernetmasken. Tryk på op/ned knapperne / for at øge/reducere en talværdi. Brug venstre/højre knapperne / til at gå til andre punkter i systemmenuen. Du kan bruge IP-adressens og undernetmaskens standardindstillinger: IP-adresse: Undernetmaske: Du kan også få IP-adressen og undernetmasken fra din internetudbyder (ISP). 7. På bekræftelsesmeddelelsen, vælg Yes (Ja) for at gemme indstillingen. 8. På computeren, indtast den samme undernetmaske som den på HD medieafspilleren. For yderligere oplysninger, se næste afsnit Konfigurering af IP-adresse indstillingerne på computeren. 2-4 Kapitel 2: Netværksinstallation og servicer

29 Konfigurering af IP-adresse indstillingerne på computeren For at kunne gå til HD medieafspilleren, når der bruges FIX IP, skal der være de rigtige TCP/IP indstillinger på computeren. Følg nedenstående anvisninger, som svarer til styresystemet installeret på din computer. Brug følgende standard IP-indstillinger: IP-adresse: xxx xxx kan være ethvert tal mellem 2 og 254. Kontroller, at IP-adressen ikke bruges af en anden enhed. Undernetmaske: (samme som HD medieafspilleren) Windows XP OS 1. Klik på Start > Control Panel (Kontrolpanel) > Network Connection (Netværksforbindelse). Højreklik på Local Area Connection (Lokalområdeforbindelse) og vælg derefter Properties (Egenskaber). 2. Vælg Internet Protocol (TCP/IP) (Internet-protokol (TCP/IP)) og klik derefter på Properties (Egenskaber). 3. Vælg Use the following IP address: (Brug den følgende IP-adresse:) og indtast IP address (IP-adressen) og Subnet mask (Undernetmaske). 4. Klik på OK, når det er udført. ASUS O!Play HD2 medieafspiller 2-5

30 Windows Vista/7 OS 1. Klik på Start > Control Panel (Kontrolpanel) > Network and Sharing Center (Netværkog delecenter). Højreklik på Local Area Connection (Lokalområdeforbindelse) og vælg derefter Properties (Egenskaber). 2. Vælg Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Internetprotokolversion 4 (TCP/IPv4)) og klik derefter på Properties (Egenskaber). 3. Vælg Use the following IP address: (Brug den følgende IP-adresse:) og indtast IP address (IP-adressen) og Subnet mask (Undernetmaske). 4. Klik på OK, når det er udført. 2-6 Kapitel 2: Netværksinstallation og servicer

31 Mac OS X 10.5.xx 1. Vælg Apple menu > System Preferences (Systemindstillinger). Klik på Network (Netværk). 2. Vælg Manually (Manuelt). 3. Indtast IP Address (IPadressen) og Subnet Mask (Undernetmasken). 4. Klik på Apply (Anvend), når det er gjort Tjek af computerens IP-adresse Sådan tjekkes computerens IP-adresse med Windows OS: 1. Klik på Start > Run (Kør). 2. I Run (Kør) vinduet, indtast cmd eller command og klik derefter på OK. 3. MS DOS vinduet ses. Indtast ipconfig. og tryk derefter på Enter tasten. Computerens IP-adresse ses. ASUS O!Play HD2 medieafspiller 2-7

32 PPPoE PPPoE ("Point-to-Point Protocol over Ethernet") er en specifikation for tilslutning af mange computer-brugere i et ethernet lokalområdenetværk til et fjernt sted via almindeligt brugerudstyr. Med PPPoE kan der tilsluttes til et netværk af værter via en simpel broadgangsenhed til en fjern koncentrator. Mange beboelsesejendomme, hoteller og virksomheder tilbyder nu delt internetadgang over DSL linjer med ethernet og PPPoE. Sådan konfigureres PPPoE indstillinger på O!Play HD2: 1. På startskærmen, tryk på venstre/højre knapperne / for at navigere til Setup (Installation) og tryk derefter på. Du kan også starte menuen Setup (Installation) ved at trykke på. 2. Vælg Network (Netværk) > PPPoE Setup (PPPoE installation) og tryk på. 3. Vælg PPPoE Username (PPPoE brugernavn) eller PPPoE password og tryk derefter på. 4. Brug skærmtastaturet for at indlæse PPPoE Username (PPPoE brugernavnet) og PPPoE Password (PPPoE passwordet), som du fik fra internetudbyderen (ISP). 5. På bekræftelsesmeddelelsen, vælg Yes (Ja) for at gemme indstillingen. 2-8 Kapitel 2: Netværksinstallation og servicer

33 DLNA DLNA ("Digital Living Network Alliance") er en standard, der bruges af fabrikanter af forbrugerelektronik, så biografsystemer i hjemmet kan dele og nyde deres indhold med hinanden på tværs af hjemmenetværk. Det digitale hjem er en udvikling af ideen om, at Pc'er, forbrugerelektronik og mobile enheder skal arbejde sammen via et ledningsført eller trådløst netværk for at dele digitalt indhold i hjemmet. "Digital living" udvider denne ide til deling af aktuelt indhold. Formålet med "digital living" er, uanset mærke, at give dig en umiddelbar forbindelse mellem dine digitale enheder. Du vil opleve friheden til at kunne gå til, afspille og dele dine foretrukne film, musik og billeder hjemme. Når du har oprettet et ledningsført hjemmenetværk, er du klar til at gå i gang. Det er fordi, DLNA enheder forbinder, opdager og kommunikerer med hinanden over et hjemmenetværk. Sådan aktiveres DLNA funktionen på O!Play HD2: 1. På startskærmen, tryk på venstre/højre knapperne / for at navigere til Setup (Installation) og tryk derefter på. Du kan også starte menuen Setup (Installation) ved at trykke på. 2. Vælg System. Tryk på op/ned knapperne / for at navigere til DLNA Renderer (DLNA meddeler) og tryk derefter på. 3. Vælg On (Aktiver) for at aktivere DLNA funktionen: ASUS O!Play HD2 medieafspiller 2-9

34 UPnP O!Play HD2 understøtter UPnP. Musik-, billede- og videofilerne på UPnP medieserveren sorteres automatisk. Windows Media Player 11 skal være installeret på computeren som UPnP medieserveren. Sådan installeres UPnP til Windows XP: 1. Klik på Start > Control Panel (Kontrolpanel) > Add or Remove Programs (Tilføj eller fjern programmer). 2. Klik på Add/Remove Windows Components (Tilføj/fjern Windows komponenter). 3. Vælg Networking Services (Netværks-servicer) og klik derefter på Details... (Detaljer...). 4. Vælg Internet Gateway Discovery and Control Client (Internet-adgangspunkt, opdagelse og kontrol klient) og UPnP User Interface (UPnP brugergrænseflade). Tryk derefter på OK for at installere de valgte funktioner. 5. Gå til Control Panel (Kontrolpanel) > Administrative Tools (Administrative værktøjer) > Services (Servicer) Kapitel 2: Netværksinstallation og servicer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Smart TV-digitalboks SD/MMC USB O!PLAY MEDIA PRO. Brugervejledning

Smart TV-digitalboks SD/MMC USB O!PLAY MEDIA PRO. Brugervejledning Smart TV-digitalboks USB SD/MMC O!PLAY MEDIA PRO Brugervejledning DA7276 Første udgave April, 2012 Ophavsret 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder

Læs mere

HD medieafspiller. O!Play MINI. Brugervejledning

HD medieafspiller. O!Play MINI. Brugervejledning HD medieafspiller O!Play MINI Brugervejledning DA6072.indb 1 11/2/10 6:22:06 PM DA6072 Første udgave Ocktober, 2010 Ophavsret 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne

Læs mere

Travelair N. Trådløs lagerenhed. bruger aktiviteter

Travelair N. Trådløs lagerenhed. bruger aktiviteter Travelair N Trådløs lagerenhed bruger aktiviteter DA11181 Første udgave Januar 2016 Ophavsret 2016 ASUSTeK Computer Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug af

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 3:44:20 PM DA3656 Første Udgave januar 2008 Ophavsret 2008 ASUSTeK Computers, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100 / 5100W Trådløs ADSL-router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder.

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder. 1. Installer harddisk Bemærk: Vær sikker på, at du kun bruger en kompatibel harddisk (kan købes på www.cinema-shop.dk). Beregn størrelsen på harddisken ud fra hvor længe du ønsker at kunne gå tilbage og

Læs mere

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100S ADSL-Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100S ADSLModem/Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall Router,

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

NeoTV 350-medieafspiller NTV350

NeoTV 350-medieafspiller NTV350 NeoTV 350-medieafspiller NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i et downloadsystem eller oversættes til

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138 DANSK -PAKNINGENS INDHOLD -TEKNISKE SPECIFIKATIONER -HARDWAREINSTALLATION -GARANTI MULTIMEDIA PLAYER 2,5 SATA CASING

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

1 Tilslut ADSL-kabel til ADSL-linieforbindelse I

1 Tilslut ADSL-kabel til ADSL-linieforbindelse I Produktoplysninger A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømindikator B: Indikator for LAN-port C: Indikator for LAN-port D: Indikator for LAN-port E: Indikator for LAN-port 4 F: Indikator for ADSL-data

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

4K Android Streaming Box med Fly Mus

4K Android Streaming Box med Fly Mus Generel information Tilslut denne 4K Android-streamingboks til dit TV, og stream film, opdater din Facebook-profil, vis billeder, eller planlæg en gaming-aften med venner, alt sammen fra din TV-skærm.

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

4K Android Streaming Box med Fly Mus

4K Android Streaming Box med Fly Mus Generel information Tilslut denne 4K Android-streamingboks til dit TV, og stream film, opdater din Facebook-profil, vis billeder, eller planlæg en gaming-aften med venner, alt sammen fra din TV-skærm.

Læs mere

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Kom hurtigt i gang Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL2+ Modem / Router Kom hurtigt i gang BiPAC 7202/7202G (802.11g) ADSL2+Modem/ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276 Indhold Forberedelse af mobile WiFi... 3 Fejlfinding... 5 Hvis installationen mislykkes... 5 Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet via dit modem... 5 Hvis det tager lang tid, før modemmet

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

Adaptiv monterings- & brugermanual. Citroen og Peugeot med 7 OEM Touchskræm WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

Adaptiv monterings- & brugermanual. Citroen og Peugeot med 7 OEM Touchskræm WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM Adaptiv monterings- & brugermanual Citroen og Peugeot med 7 OEM Touchskræm WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 INDHOLD Indhold Om 3 Connection Diagram 4 Quick Start Guide 6 System 8 Sådan opdaterer du dine navigationskort

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center

Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center Køb FI9853P Udendørs Camara Klik Her Køb FI9851P Indendørs Camara Klik Her Der er 3 Stik / Ledninger på dit Camara: 1 : Til Strømforsyning 2: Til Netværk

Læs mere

KONTAKT. Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse.

KONTAKT. Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. KONTAKT www.fullrate.dk/kontakt Finder du ikke svar på dine spørgsmål via denne vejledning, på vores hjemmeside eller forum er du meget velkommen til at skrive til os. Kundeservice: kundeservice@fullrate.dk

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Hvis du ønsker at tilgå Internet trådløst, skal du selv anskaffe dette udstyr. Det kaldes ofte et access point eller en trådløs router.!

Hvis du ønsker at tilgå Internet trådløst, skal du selv anskaffe dette udstyr. Det kaldes ofte et access point eller en trådløs router.! Internetopkobling Afd. 45 Som beboer på Afd 45, har du mulighed for at opnå Internetforbindelse gennem et stik i lejemålet. Denne vejledning gennemgår, hvordan du sørger for din PC eller Mac er korrekt

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Multiguide til C903IP

Multiguide til C903IP Multiguide til C903IP Om IP kameraer For at kunne installere et IP kamera er det vigtigt at vide, at der finder flere forskellige slags IP adresser: - Den eksterne IP adresse har du fået tildelt af din

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Brugermanual. EnVivo HD Media Player 1 PO-1059

Brugermanual. EnVivo HD Media Player 1 PO-1059 Brugermanual EnVivo HD Media Player 1 CONTENT Vigtig!... 5 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 SPECIFICATIONS... 7 Filindhold... 7 Pakkens indhold... 8 Front og overside...

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning FORBIND KABLEDE ENHEDER TRÅDLØST TRÅDLØS UDVIDELSE Udvidet trådløst rækkevidde Rækkevidde for eksisterende router EKSISTERENDE ROUTER

Læs mere

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL P-2812HNU-F1

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL P-2812HNU-F1 Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse Opsætning af router, computer og telefon ZyXEL P-8HNU-F Tillykke med din Fullrate bredbåndsforbindelse Indholdsfortegnelse Denne vejledning beskriver,

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Dansk version LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Udsæt ikke det trådløse LAN PCI kort 300Mbps for meget høje temperaturer. Enheden må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt over kameraet 5. 3 Installation 6

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt over kameraet 5. 3 Installation 6 Indhold 1 Introduktion 3 1.1 Funktioner 3 2 Kom godt i gang 4 2.1 Pakkens indhold 4 2.2 Oversigt over kameraet 5 3 Installation 6 3.1 Hardware Installation 6 3.2 Tilføj IP kameraet i app 6 3.3 Tilgå IP

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang GB-HD8272C-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VW og FW modeller

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VW og FW modeller Nexus IP Quickguide Til alle Nexus VW og FW modeller Indhold 1.0 Første Opsætning... 3 1.1 FYSISK TILSLUTNING... 3 1.2 FIND KAMERAET... 3 1.3 LOG PÅ KAMERAET MED INTERNET EXPLORER 11... 4 2.0 Udvidet forklaring

Læs mere

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Om Seas-Nve Citrix Reciver 2015 Tidligere kunne Citrix kun tilgås fra en Browser (eks. Internet explorer, Safari,

Læs mere

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse.

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse. M A N U A L N I - 7 0 7 5 1 3 1 P A K N I N G E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I O N 5 K O N F I G U R AT I O N

Læs mere