Vejledning til firmwareopdatering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til firmwareopdatering"

Transkript

1 Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken Firmware-pakken du har downloadet fra vores hjemmeside kan kun anvendes med SP C231SF eller SP C232SF modellen og kan ikke anvendes med andre modeller. Vær sikker på, at du bekræfter modellen på din maskine. Ansvarsfraskrivelse Leverandøren er ikke ansvarlig for eventuelle tilfældige eller indirekte skader samt følgeskader (inklusive, men ikke begrænset til, skader som følge af tabt fortjeneste, virksomhedsafbrydelse eller tab af information osv.) på grund af fejl i softwaren eller tab af dokumenter eller data eller for andre skader, som skyldes brugen af denne software, hvis leverandøren er blevet oplyst om muligheden for sådanne skader. Før opdatering af firmwaren Tjek dit driftsmiljø inden du påbegynder opdateringen. Din computers styresystem Du computer skal have et af følgende styresystemer: Windows 2000/XP (32/64 bit)/vista (32/64 bit) eller Mac OS eller nyere. Sikkerhedskopiering af maskinens indstillinger Efter firmware-opdateringer nulstilles maskinens indstillinger muligvis til fabrikkens standardindstillinger. Inden du kobler maskinen til igen for at opdatere, anbefaler vi, at du sikkerhedskopierer maskinens indstillinger ved at koble dig på den via en webbrowser fra en computer der er tilknyttet gennem et netværk. For detaljer, se "Konfiguration af administratorindstillingerne", Brugervejledning. Du kan også udskrive en liste over scan- og faxdestinationer eller en konfigurationsside ved at anvende en webbrowser eller maskinens kontrolpanel. For yderligere oplysninger, se "Udskrivning af rapporter" eller "Udskrivningsrapporter", Brugervejledning. Forbindelse Forbind din computer og maskinen gennem et netværk eller direkte via USB. 1

2 Advarsel Vi anbefaler, at du opdaterer firmwaren via USB. Hvis du opdaterer firmwaren via netværket, vil maskinen muligvis modtage data via netværket, f.eks. et printjob under opdateringerne. Dette kan forstyrre opdateringsprocessen. Hvis du opdaterer firmwaren via USB, skal printerdriveren til USB-forbindelsen være installeret på din computer i forvejen. Hvis du opdaterer via et netværk er en printerdriver dog ikke nødvendig. Vær sikker på, at din computer og maskinen er korrekt forbundet ved hjælp af det kabel (USB- eller netværkskabel) du anvender til opdateringerne. Frakobl alle andre kabler, som ikke er nødvendige for at udføre firmware-opdateringen, f.eks. telefonkabel. Vær sikker på, at din computer ikke går i standby- eller dvaletilstand under opdateringsprocessen. Følgende er en procedure til konfiguration af indstillingen baseret på Windows XP som et eksempel: 1. På menuen [Start], klik på [Kontrolpanel]. 2. Klik på [Ydelse og vedligeholdelse]. 3. Klik på [Strømstyring]. 4. På fanen [Strømstyringsmodeller] vælges [Aldrig] for [Systemstandby:] og [Systemdvale:]. Opdatering af controllerfirmwaren Brug følgende procedure til at opdatere controllerfirmwaren. Udskriv konfigurationssiden både før og efter opdateringen. Ved at sammenligne konfigurationssiderne før og efter opdateringen kan du tjekke, om opdateringen var vellykket. Følg proceduren nøje og vær opmærksom på, at den vil variere alt efter hvilken version af firmwaren der er installeret pt. ADVARSEL Betjen ikke maskinen via kontrolpanelet, og foretag ikke faxtransmissioner, udskrifter eller WAIN-scanning under opdateringsprocessen. Det kan tage noget tid, før opdateringen er fuldført. Sluk ikke for strømmen under opdateringen. Sluk først for strømmen når maskinen bipper og "Firmwareopdatering udført. Genstart" fremtoner på kontrolpaneldisplayet. Frakobl aldrig kablet, som du anvender til opdateringerne, under opdateringsprocessen. Vigtigt Når du anvender en computer, der kører med Windows operativsystem, skal du have en konto, der har tilladelse til at håndtere printere. Log på som administrator eller gruppemedlem af strømbrugere for at få denne tilladelse. 2

3 Skærmene vist i følgende procedure er eksempler baseret på Windows XP, med mindre andet er angivet. 1. Forbind maskinen og computeren med det kabel der skal anvendes til opdateringen og kobl alle andre kabler fra maskinen. 2. Tænd for maskinen. 3. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] på maskinens kontrolpanel. 4. Tryk på tasterne [ ][ ] for at vælge [Udskriv rapp.] og tryk derefter på [OK] tasten. 5. Tryk på tasterne [ ][ ] for at vælge [Konfigurationsside] og tryk derefter på [OK] tasten. Konfigurationssiden udskrives. Bemærk hvilken firmware-version der anvendes (angivet under "Firmwareversion" på konfigurationssiden). 6. Dobbeltklik på [UpdateTool.exe] (Windows) eller [Firmware Update Tool] (Mac OS X) ikonet for at opstarte firmwareopdateringsværktøjet. Der fremtoner en dialogboks med advarsler. 7. Læs advarsler nøje og klik derefter på [OK]. Firmwareopdateringsværktøjet åbner. Luk ikke for opdateringsværktøjet, medmindre du bliver bedt om det. 3

4 8. For en USB-tilslutning, klik på [F/W Update (USB)]. For en netværksforbindelse, indtast maskinens IP-adresse under [MFP IP Address] og klik derefter på [F/W Update (NET)]. Hvis din computer kører på Mac OS X, vises følgende bekræftelsesskærm. Klik [OK]. Maskinen bipper når opdateringen begynder. Hvis "New version: Update FW" vises i opdateringsværktøjsvinduet, gå til trin9. Hvis "Old version: Update bootloader" vises i opdateringsværktøjsvinduet,, udfør trin A og B angivet forneden. A. Vent indtil maskinen bipper igen og "Firmwareopdatering udført. Genstart" vises på kontrolpaneldisplayet. Sluk derefter for strømmen og tænd igen. Firmwareopdateri udført. Genstart B. Vent indtil startskærmen vises igen på kontrolpaneldisplayet og klik da [F/W Update (USB)] eller [F/W Update (NET)] igen. Klar A4 100% Blandet 01 Hvis din computer kører på Mac OS X, vises følgende bekræftelsesskærm. Klik [OK]. 4

5 Maskinen bipper når opdateringen begynder. 9. Tjek kontrolpaneldisplayet for beskeder og hvor langt opdateringen er nået i procent. Firmwareopdater Opdatering057% 10. Vent indtil maskinen bipper en gang og "Firmwareopdatering udført. Genstart" vises på kontrolpaneldisplayet. Firmwareopdateri udført. Genstart Klik på [Close] for at lukke opdateringsværktøjet. 11. Sluk for strømmen og tænd derefter for den. Når du har tændt for strømmen igen vises "Initializing" på kontrolpaneldisplayet. Initializing 12. Vent indtil startskærmen vises på kontrolpaneldisplayet. Klar A4 100% Blandet 01 Hvis startskærmen ikke vises efter et minut, er opdateringen ikke fuldført. I dette tilfælde se side9 "Hvis startskærmen ikke fremtoner efter firmware-opdateringen". 13. Gentag trin 3 til 5 for at udskrive konfigurationssiden igen. Noter dig den nye firmwareversion (vises under "Firmwareversion" på konfigurationssiden). 14. Isæt kablerne som de sad inden opdateringen. 5

6 Bemærk Udover at udskrive en konfigurationsside kan du kontrollere maskinens firmwareversion fra maskinen ved hjælp af en webbrowser. For detaljer se "Tjekker systemoplysninger", Brugervejledning. Alt efter hvordan maskinen er konfigureret, vil den måske opstarte i faxtilstand efter firmwareopdateringen. Hvis maskinens indstillinger er blevet nulstillet til fabrikkens standardindstilling, vises opsætningsmenuen på kontrolpaneldisplayet når du tænder for maskinen. For detaljer se Indledende konfiguration", Brugervejledning. Du kan gendanne maskinens indstillinger fra den sikkerhedskopi du har oprettet via webbrowseren. Se "Gendannelse af maskinens indstillinger fra en sikkerhedskopi", Brugervejledning. Opdatering af PDL-firmware Brug følgende procedure til at opdatere PDF-firmwaren. Udskriv konfigurationssiden både før og efter opdateringen. Ved at sammenligne konfigurationssiderne før og efter opdateringen kan du tjekke, om opdateringen var vellykket. Følg proceduren omhyggeligt. ADVARSEL Betjen ikke maskinen via kontrolpanelet, og foretag ikke faxtransmissioner, udskrifter eller WAIN-scanning under opdateringsprocessen. Det kan tage noget tid, før opdateringen er fuldført. Sluk ikke for strømmen under opdateringen. Sluk først for strømmen når maskinen bipper og "PDL F/W-opdatering Completed" vises på kontrolpaneldisplayet. Frakobl aldrig kablet, som du anvender til opdateringerne, under opdateringsprocessen. Vigtigt Når du anvender en computer, der kører med Windows operativsystem, skal du have en konto, der har tilladelse til at håndtere printere. Log på som administrator eller gruppemedlem af strømbrugere for at få denne tilladelse. Skærmene vist i følgende procedure er eksempler baseret på Windows XP, med mindre andet er angivet. 1. Forbind maskinen og computeren med det kabel der skal anvendes til opdateringen og kobl alle andre kabler fra maskinen. 2. Tænd for maskinen. 3. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] på maskinens kontrolpanel. 4. Tryk på tasterne [ ][ ] for at vælge [PDL-indstill.] og derefter på [OK]-tasten. 5. Tryk på tasterne [ ][ ] for at vælge [Udskriv liste] og derefter på [OK]-tasten. 6

7 6. Tryk på tasterne [ ][ ] for at vælge [Konfigurationsside] og tryk derefter på [OK] tasten. Konfigurationssiden udskrives. Bemærk hvilken firmware-version der anvendes (angivet under "Firmwareversion" på konfigurationssiden). 7. Dobbeltklik på [UpdateTool.exe] (Windows) eller [Firmware Update Tool] (Mac OS X) ikonet for at opstarte firmwareopdateringsværktøjet. Der fremtoner en dialogboks med advarsler. 8. Læs advarsler nøje og klik derefter på [OK]. Firmwareopdateringsværktøjet åbner. Luk ikke for opdateringsværktøjet, medmindre du bliver bedt om det. 7

8 9. For en USB-tilslutning, klik på [F/W Update (USB)]. For en netværksforbindelse, indtast maskinens IP-adresse under [MFP IP Address] og klik derefter på [F/W Update (NET)]. Hvis din computer kører på Mac OS X, vises følgende bekræftelsesskærm. Klik [OK]. Maskinen bipper når opdateringen begynder. 10. Tjek kontrolpanelet for beskeder og opdateringens nuværende status. PDL F/W-data Opdaterer Vent indtil maskinen bipper igen og "PDL F/W-opdatering Completed" vises på kontrolpaneldisplayet. PDL F/W-opdateri Completed Klik på [Close] for at lukke opdateringsværktøjet. 12. Sluk for strømmen og tænd derefter for den. Når du har tændt for strømmen igen vises "Initializing" på kontrolpaneldisplayet. Initializing 8

9 13. Vent indtil startskærmen vises på kontrolpaneldisplayet. Klar A4 100% Blandet 01 Hvis følgende skærm vises på kontrolpaneldisplayet, betyder det, at opdateringen ikke kunne udføres pga. strømsvigt eller lignende fejl. Please Download FW Again Now! Hvis dette sker, skal du gentage trin 7 og opdatere PDL-firmwaren igen. 14. Gentag trin 3 til 6 for at udskrive konfigurationssiden igen. Noter dig den nye firmwareversion (vises under "Firmwareversion" på konfigurationssiden). 15. Isæt kablerne som de sad inden opdateringen. Bemærk Udover at udskrive en konfigurationsside kan du kontrollere maskinens firmwareversion fra maskinen ved hjælp af en webbrowser. For detaljer se "Tjekker systemoplysninger", Brugervejledning. Alt efter hvordan maskinen er konfigureret, vil den måske opstarte i faxtilstand efter firmwareopdateringen. Fejlfinding Dette afsnit giver løsninger til hyppigt forekommende opdaterings-relaterede problemer. Hvis startskærmen ikke fremtoner efter firmware-opdateringen Hvis startskærmen ikke fremtoner og nedenstående besked forbliver på kontrolpaneldisplayet i mere end et minut efter firmwareopdateringen, er opdateringen blevet forhindret i at blive udført på grund af strømsvigt eller lignende fejl. Initializing Hvis dette sker, læs s.1 "Før opdatering af firmwaren" igen, og anvend derefter følgende procedure til at afhjælpe fejlen og fuldføre opdateringen. Vigtigt For at kunne gendanne efter en mislykket opdatering, skal maskinen være forbundet til en computer via USB. 9

10 Når du anvender en computer, der kører med Windows operativsystem, skal du have en konto, der har tilladelse til at håndtere printere. Log på som administrator eller gruppemedlem af strømbrugere for at få denne tilladelse. Skærmene vist i følgende procedure er eksempler baseret på Windows XP, med mindre andet er angivet. 1. Hvis du har udført opdateringen via en netværksforbindelse, skal du frakoble netværkskablet og derefter forbinde maskinen til din computer via et USB-kabel. 2. Mens "Initializing" vises på kontrolpaneldisplayet skal du dobbeltklikke på [UpdateTool.exe] (Windows) eller [Firmware Update Tool] (Mac OS X) ikonet for at starte firmware-opdateringsværktøjet. Der fremtoner en dialogboks med advarsler. 3. Læs advarsler nøje og klik derefter på [OK]. Firmwareopdateringsværktøjet åbner. Luk ikke for opdateringsværktøjet, medmindre du bliver bedt om det. 10

11 4. Klik på [F/W Update (USB)]. Hvis din computer kører på Mac OS X, vises følgende bekræftelsesskærm. Klik [OK]. 5. Vent indtil "Please Download FW Again Now!" vises på kontrolpaneldisplayet. Please Download FW Again Now! Sørg for, at der er strøm til maskinen. 6. Klik på [F/W Update (USB)] igen. Hvis din computer kører på Mac OS X, vises følgende bekræftelsesskærm. Klik [OK]. Maskinen bipper når opdateringen begynder. 11

12 7. Tjek kontrolpaneldisplayet for beskeder og hvor langt opdateringen er nået i procent. Firmwareopdater Opdatering057% 8. Vent indtil maskinen bipper igen og "Firmwareopdatering udført. Genstart" vises på kontrolpaneldisplayet. Firmwareopdateri udført. Genstart Klik på [Close] for at lukke opdateringsværktøjet. 9. Sluk for strømmen og tænd derefter for den. Når du har tændt for strømmen igen vises "Initializing" på kontrolpaneldisplayet. Initializing 10. Vent indtil startskærmen vises på kontrolpaneldisplayet. Klar A4 100% Blandet Tryk på tasten [Brugerfunktioner] på maskinens kontrolpanel. 12. Tryk på tasterne [ ][ ] for at vælge [Udskriv rapp.] og tryk derefter på [OK] tasten. 13. Tryk på tasterne [ ][ ] for at vælge [Konfigurationsside] og tryk derefter på [OK] tasten. Noter dig den nye firmwareversion (vises under "Firmwareversion" på konfigurationssiden). 14. Isæt kablerne som de sad inden opdateringen. 12

13 Bemærk Udover at udskrive en konfigurationsside kan du kontrollere maskinens firmwareversion fra maskinen ved hjælp af en webbrowser. For detaljer se "Tjekker systemoplysninger", Brugervejledning. Alt efter hvordan maskinen er konfigureret, vil den måske opstarte i faxtilstand efter firmwareopdateringen. Hvis maskinens indstillinger er blevet nulstillet til fabrikkens standardindstilling, vises opsætningsmenuen på kontrolpaneldisplayet når du tænder for maskinen. For detaljer se Indledende konfiguration", Brugervejledning. Du kan gendanne maskinens indstillinger fra den sikkerhedskopi du har har oprettet via webbrowseren. Se "Gendannelse af maskinens indstillinger fra en sikkerhedskopi", Brugervejledning. Besked i firmwareopdateringsværktøj Følgende tabel viser hvilke beskeder i firmwareopdateringsværktøjet der kan fremtone under en firmwareopdatering og forklarer de sandsynlige årsager for disse beskeder og proceduren der skal følges når de gør. (Beskeder er i alfabetisk rækkefølge.) Besked Årsager Løsninger Can't open ROM file. Please check ROM file. Firmware-filen (*.brn/*.dwn) eller indstillingsfilen (*.ini) er ikke gemt i samme mappe som opdateringsværktøjet. (Bemærk, at indstillingsfilen kun findes hvis du anvender en computer der anvender et Windows-styresystem.) Sørg for, at firmwarefilen (*.brn/*.dwn) og indstillingsfilen (*.ini) er lagret i den samme mappe som opdateringsværktøjet. Sørg også for, at du ikke ændrer indstillingsfilen. Stien til opdateringsværktøjets lokation er for lang. Vær sikker på, at stien til opdateringsværktøjet ikke er for lang. For nemheds skyld, skal du gemme opdateringsværktøjet i en undermappe lige under din computers C: drev. Can't open Bootloader file. Please check Bootloader file. Bootloader-filen "*.brn" er ikke gemt i samme mappe som opdateringsværktøjet. Vær sikker på, at bootloader-filen "*.brn" er gemt i samme mappe som opdateringsværktøjet. 13

14 Besked Årsager Løsninger Can't open Bootloader file. Please check Bootloader file. Stien til opdateringsværktøjets lokation er for lang. Vær sikker på, at stien til opdateringsværktøjet ikke er for lang. For nemheds skyld, skal du gemme opdateringsværktøjet i en undermappe lige under din computers C: drev. Connecting Din computer leder efter netværket til maskinen. Vent venligst indtil maskinen er fundet. FW Update Done. *** Please reboot the Machine.*** The [F/W Update (USB)] eller [F/W Update (NET)] tasten blev klikket på, efter at opdateringsprocessen var Opdateringen er allerede gennemført. Genstart maskinen for at afslutte opdateringen. afsluttet. Machine is busy. Tasten [F/W Update (USB)] eller [F/W Update (NET)] blev allerede klikket mens opdateringen var i gang. Hvis du klikker på tasten [F/W Update (USB)] eller [F/W Update (NET)] under opdateringsprocessen, vil dette ikke forstyrre en pågående opdatering. Ignorer denne besked og fuldfør opdateringen via processen angivet i denne vejledning. Denne maskine betjenes via kontrolpanelet. Annuller handlinger der udføres via kontrolpanelet. Sæt maskinen på standby og udfør derefter opdateringen igen. Machine is not PDL Model. Du forsøgte at opdatere PDL-firmwaren, men maskinen, du anvendte, var modellen SP C231SF. PDL-firmwaren er kun installeret i SP C232SF-modellen. Bekræft hvilken model din maskine er. Machine is not ready. USB-kablet er ikke forbundet. Vær sikker på, at USB-forbindelsen mellem maskine og computer er sikker. Hvis beskeden forbliver, forsøg da med et andet USB-kabel. USB-printerdriveren er ikke installeret på din computer. Installer USB-printerdriveren på din computer. 14

15 Besked Årsager Løsninger Machine is not ready. Maskinen er slukket eller der er opstået en fejl. Sluk for strømmen, tænd for den igen, og udfør opdateringen igen. Hvis beskeden vises igen efter at du har tændt for strømmen, se "Fejl- og statusmeddelelser på skærmen", Brugervejledning. IP-adressen specificeret for enten Tjek at begge IP-adresser er gyldige. maskinen eller computeren er ugyldig. Maskinen er ikke korrekt forbundet til netværket. Tjek at maskinen er korrekt forbundet til netværket. Net Upload : End of data Overførsel af firmwaren til maskinen var vellykket. Følg instruktionerne i denne manuel for at fuldføre opdateringen. Net Upload : FAIL Netværkskablet blev frakoblet lige efter at der blev klikket på tasten [F/W Isæt netværkskablet korrekt og prøv igen. Update (NET)]. USB Upload : End of data Overførsel af firmwaren til maskinen var vellykket. Følg instruktionerne i denne manuel for at fuldføre opdateringen. USB Upload : FAIL USB-kablet blev frakoblet lige efter at Isæt USB-kablet korrekt og prøv igen. der blev klikke på tasten [F/W Update (USB)]. Wrong Model. Maskinen, du forsøgte at opdatere var ikke en SP C231SF- eller SP C232SF-model. Firmware-pakken du har downloadet fra vores hjemmeside kan kun anvendes med SP C231SF eller SP C232SF modellen og kan ikke anvendes med andre modeller. Bekræft hvilken model din maskine er. 15

16 Kontrolpanel-displaybeskeder Følgende tabel angiver kontrolpanel-displaybeskederne der kan forekomme hvis der opstår en fejl under firmware-opdateringen, og forklarer de sandsynlige årsager samt hvordan man afhjælper disse. (Beskeder er i alfabetisk rækkefølge.) Besked Årsager Løsninger Initializing Hvis denne besked forbliver på kontrolpaneldisplayet i mere end et minut efter firmwareopdateringen, er opdateringen blevet forhindret i at blive udført på grund ad strømsvigt eller lignende fejl. Se side 9 "Hvis startskærmen ikke fremtoner efter firmware-opdateringen" og anvend den angivne procedure for at gendanne efter en fejl og fuldføre opdateringen. Hvis beskeden vedbliver og gendannelse ikke er mulig, skal du kontakte din salgs- og servicerepræsentant. Genstart systemet Hvis denne besked vises på kontrolpaneldisplayet når du har tændt for strømmen efter en firmwareopdateringen, betyder det, at opdateringen ikke kunne gennemføres pga. strømsvigt eller lignende fejl. Sluk for strømmen og tænd derefter for den. Hvis beskeden vedbliver skal du kontakte din salgs- og servicerepræsentant. 16

17 Varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac OS er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Andre produktnavne, der anvendes i denne manual, er for identifikationsformål, og er eventuelt varemærker tilhørende deres virksomheder. Vi frasiger os enhver og alle rettigheder til disse mærker. De korrekte navne for Windows operativsystemer er som følger: Produktnavne for Windows 2000 er som følger: Microsoft Windows 2000 Professional Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Advanced Server Produktnavne for Windows XP er som følger: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Produktnavne for Windows Vista er som følger: Microsoft Windows Vista Ultimate Microsoft Windows Vista Business Microsoft Windows Vista Home Premium Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Enterprise Copyright 2008 DA DK M

Dette afsnit indeholder oplysninger om operativmiljøet for opdatering af firmwaren.

Dette afsnit indeholder oplysninger om operativmiljøet for opdatering af firmwaren. Modelnr. SP 377-serien Guide til firmwareopdatering Det følgende beskriver, hvordan du opdaterer firmwaren til nedenstående enheder: Multifunktionsprinter: SP 377SNwX/377SFNwX Printer: SP 377DNwX Du kan

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4 Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De OS Update (ClassPad OS version 2.20) Program Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Programmet OS Update Programmet OS Update

Læs mere

Din brugermanual SHARP AR-M205

Din brugermanual SHARP AR-M205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SHARP AR-M205 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 5 Hvad du har brug for 6 Oversigt over installation 6 Trin 1: Søg efter opdateringer. 6 Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent.

Læs mere

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh Sørg for at læse denne vejledning, inden produktet benyttes. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Softwareinstallationsvejledning HP LaserJet Enterprise M4555 MFPserien Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-B381 MULTIFUNKTIONELT DIGITALT SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ Gem denne vejledning. Som

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Opdateringsinstruktioner for navigationsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT og AVIC-F8430BT som er blevet

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Installationsguide 1 2 3 Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og håndtere forskellige data som f.eks. filer oprettet af applikationer,

Læs mere

Brugermanual. AirPrint

Brugermanual. AirPrint Brugermanual AirPrint INDLEDNING Der er gjort alt, hvad der er muligt for at sikre, at oplysningerne i dette dokument er komplette, nøjagtige og up-to-date. Producenten påtager sig ikke ansvaret for følgerne

Læs mere

Opdatering af firmware til digitalt SLR-kamera

Opdatering af firmware til digitalt SLR-kamera Opdatering af firmware til digitalt SLR-kamera Tak for at du har valgt et Nikon-produkt. Denne guide forklarer, hvordan man foretager firmwareopdateringen. Hvis du ikke er sikker på at du selv kan udføre

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Xerox Device Agent, XDA-Lite. hurtig vejledning til installation

Xerox Device Agent, XDA-Lite. hurtig vejledning til installation Xerox Device Agent, XDA-Lite hurtig vejledning til installation Hvad er XDA-Lite? XDA-Lite er en software, som registrerer data på kontormaskiner med det primære formål at sende automatiske tælleraflæsninger

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

For kunder, der bruger Windows til netværkstilslutninger

For kunder, der bruger Windows til netværkstilslutninger For kunder, der bruger Windows til netværkstilslutninger Når der bruges et andet styresystem eller en anden arkitektur for serveren og klienten, vil forbindelsen muligvis ikke fungere korrekt ved brug

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Til alle brugere Indledning... 3 Sådan læses denne vejledning... 3 Varemærker... 4 Hvad er RICOH Smart Device

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Opdatering af firmware til digitalt SLR-kamera

Opdatering af firmware til digitalt SLR-kamera Opdatering af firmware til digitalt SLR-kamera Tak for at du har valgt et Nikon-produkt. Denne guide forklarer, hvordan man foretager firmwareopdateringen. Hvis du ikke er sikker på at du selv kan udføre

Læs mere

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Installationsvejledning VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Denne installationsvejledning beskriver, hvordan Check Point s VPN-klient SecureClient (version NGX R60) installeres. Med SecureClient

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX Antares Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX 911325 Indhold 1. Introduktion 2. Antares software installation 3. Antares software opdatering 4.

Læs mere

Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning

Husk først at læse Sikkerhedsoplysninger i vejledningen Kopireference for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og

Læs mere

Scan to RightFax. Administratorvejledning

Scan to RightFax. Administratorvejledning Scan to RightFax Administratorvejledning November 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Tjekliste over parathed til implementering... 4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til konfigurationssiden

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

Sådan bruges P-touch Transfer Manager

Sådan bruges P-touch Transfer Manager Sådan bruges P-touch Transfer Manager Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden

Læs mere

Softwareinstallationsvejle dning NPD4758-00 DA

Softwareinstallationsvejle dning NPD4758-00 DA Softwareinstallationsvejle dning NPD4758-00 DA Softwareinstallation Bemærk angående USB-tilslutning: Tilslut ikke USB-kablet før du bliver bedt om at gøre det. Hvis skærmen ikke vises, skal du klikke på

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Opdatering af kamerafirmware

Opdatering af kamerafirmware Opdatering af kamerafirmware Tak for at du har valgt et Nikon-produkt. Denne guide forklarer, hvordan man foretager firmwareopdateringen. Hvis du ikke er sikker på at du selv kan udføre opgraderingen,

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Relevante modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definition af

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

Betjeningsvejledning Applikationssite

Betjeningsvejledning Applikationssite LÕs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgõngeligt sted. Betjeningsvejledning Applikationssite INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...2 Anvendte symboler...2

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Softwareinstallationsvejledning

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Softwareinstallationsvejledning COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Softwareinstallationsvejledning HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2010 Copyright Hewlett-Packard

Læs mere

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Om Seas-Nve Citrix Reciver 2015 Tidligere kunne Citrix kun tilgås fra en Browser (eks. Internet explorer, Safari,

Læs mere

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Sådan opsætter du den lejede eksterne trådløse router fra AURA Fiber Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

TomTom ecoplus. Update Tool

TomTom ecoplus. Update Tool TomTom ecoplus Update Tool Velkommen Velkommen Med TomTom ecoplus-opdateringsprogrammet kan du opdatere softwaren på din TomTom ecoplus ved hjælp af TomTom LINK 3xx/510 og ecoplusstrømadapteren. Forudsætninger

Læs mere

OTOsuite. Installationsmanual. Dansk

OTOsuite. Installationsmanual. Dansk OTOsuite Installationsmanual Dansk Dette dokument beskriver, hvordan du installerer OTOsuite-software fra en DVD, en memory stick eller en zippet fil. Systemkrav 1,5 GHz processor eller bedre (2 GHz anbefales)

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE

DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE Mamut Business Software INSTALLATIONSGUIDE Opdatering af dit Mamut-system DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE Mamut kundskabsserie,

Læs mere

Udbedring af fejlsituationer ved anvendelse af BridgeMate

Udbedring af fejlsituationer ved anvendelse af BridgeMate Udbedring af fejlsituationer ved anvendelse af BridgeMate Indhold: Kort om BridgeCentral og BridgeMate funktionen Resumé PC en går i dvale eller lukker ned under en session Serveren mister strøm Et bord

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Windows Vista Installationsanvisning

Windows Vista Installationsanvisning Windows Vista Installationsanvisning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista Installationsanvisning for

Læs mere

Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning

Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning Windows 8.1 installation og opdatering Opdater BIOS, programmer og drivere, og kør Windows Update Vælg installationstypen Installer Windows 8.1 Gå til supportwebsted

Læs mere