Vejledning til firmwareopdatering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til firmwareopdatering"

Transkript

1 Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken Firmware-pakken du har downloadet fra vores hjemmeside kan kun anvendes med SP C231SF eller SP C232SF modellen og kan ikke anvendes med andre modeller. Vær sikker på, at du bekræfter modellen på din maskine. Ansvarsfraskrivelse Leverandøren er ikke ansvarlig for eventuelle tilfældige eller indirekte skader samt følgeskader (inklusive, men ikke begrænset til, skader som følge af tabt fortjeneste, virksomhedsafbrydelse eller tab af information osv.) på grund af fejl i softwaren eller tab af dokumenter eller data eller for andre skader, som skyldes brugen af denne software, hvis leverandøren er blevet oplyst om muligheden for sådanne skader. Før opdatering af firmwaren Tjek dit driftsmiljø inden du påbegynder opdateringen. Din computers styresystem Du computer skal have et af følgende styresystemer: Windows 2000/XP (32/64 bit)/vista (32/64 bit) eller Mac OS eller nyere. Sikkerhedskopiering af maskinens indstillinger Efter firmware-opdateringer nulstilles maskinens indstillinger muligvis til fabrikkens standardindstillinger. Inden du kobler maskinen til igen for at opdatere, anbefaler vi, at du sikkerhedskopierer maskinens indstillinger ved at koble dig på den via en webbrowser fra en computer der er tilknyttet gennem et netværk. For detaljer, se "Konfiguration af administratorindstillingerne", Brugervejledning. Du kan også udskrive en liste over scan- og faxdestinationer eller en konfigurationsside ved at anvende en webbrowser eller maskinens kontrolpanel. For yderligere oplysninger, se "Udskrivning af rapporter" eller "Udskrivningsrapporter", Brugervejledning. Forbindelse Forbind din computer og maskinen gennem et netværk eller direkte via USB. 1

2 Advarsel Vi anbefaler, at du opdaterer firmwaren via USB. Hvis du opdaterer firmwaren via netværket, vil maskinen muligvis modtage data via netværket, f.eks. et printjob under opdateringerne. Dette kan forstyrre opdateringsprocessen. Hvis du opdaterer firmwaren via USB, skal printerdriveren til USB-forbindelsen være installeret på din computer i forvejen. Hvis du opdaterer via et netværk er en printerdriver dog ikke nødvendig. Vær sikker på, at din computer og maskinen er korrekt forbundet ved hjælp af det kabel (USB- eller netværkskabel) du anvender til opdateringerne. Frakobl alle andre kabler, som ikke er nødvendige for at udføre firmware-opdateringen, f.eks. telefonkabel. Vær sikker på, at din computer ikke går i standby- eller dvaletilstand under opdateringsprocessen. Følgende er en procedure til konfiguration af indstillingen baseret på Windows XP som et eksempel: 1. På menuen [Start], klik på [Kontrolpanel]. 2. Klik på [Ydelse og vedligeholdelse]. 3. Klik på [Strømstyring]. 4. På fanen [Strømstyringsmodeller] vælges [Aldrig] for [Systemstandby:] og [Systemdvale:]. Opdatering af controllerfirmwaren Brug følgende procedure til at opdatere controllerfirmwaren. Udskriv konfigurationssiden både før og efter opdateringen. Ved at sammenligne konfigurationssiderne før og efter opdateringen kan du tjekke, om opdateringen var vellykket. Følg proceduren nøje og vær opmærksom på, at den vil variere alt efter hvilken version af firmwaren der er installeret pt. ADVARSEL Betjen ikke maskinen via kontrolpanelet, og foretag ikke faxtransmissioner, udskrifter eller WAIN-scanning under opdateringsprocessen. Det kan tage noget tid, før opdateringen er fuldført. Sluk ikke for strømmen under opdateringen. Sluk først for strømmen når maskinen bipper og "Firmwareopdatering udført. Genstart" fremtoner på kontrolpaneldisplayet. Frakobl aldrig kablet, som du anvender til opdateringerne, under opdateringsprocessen. Vigtigt Når du anvender en computer, der kører med Windows operativsystem, skal du have en konto, der har tilladelse til at håndtere printere. Log på som administrator eller gruppemedlem af strømbrugere for at få denne tilladelse. 2

3 Skærmene vist i følgende procedure er eksempler baseret på Windows XP, med mindre andet er angivet. 1. Forbind maskinen og computeren med det kabel der skal anvendes til opdateringen og kobl alle andre kabler fra maskinen. 2. Tænd for maskinen. 3. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] på maskinens kontrolpanel. 4. Tryk på tasterne [ ][ ] for at vælge [Udskriv rapp.] og tryk derefter på [OK] tasten. 5. Tryk på tasterne [ ][ ] for at vælge [Konfigurationsside] og tryk derefter på [OK] tasten. Konfigurationssiden udskrives. Bemærk hvilken firmware-version der anvendes (angivet under "Firmwareversion" på konfigurationssiden). 6. Dobbeltklik på [UpdateTool.exe] (Windows) eller [Firmware Update Tool] (Mac OS X) ikonet for at opstarte firmwareopdateringsværktøjet. Der fremtoner en dialogboks med advarsler. 7. Læs advarsler nøje og klik derefter på [OK]. Firmwareopdateringsværktøjet åbner. Luk ikke for opdateringsværktøjet, medmindre du bliver bedt om det. 3

4 8. For en USB-tilslutning, klik på [F/W Update (USB)]. For en netværksforbindelse, indtast maskinens IP-adresse under [MFP IP Address] og klik derefter på [F/W Update (NET)]. Hvis din computer kører på Mac OS X, vises følgende bekræftelsesskærm. Klik [OK]. Maskinen bipper når opdateringen begynder. Hvis "New version: Update FW" vises i opdateringsværktøjsvinduet, gå til trin9. Hvis "Old version: Update bootloader" vises i opdateringsværktøjsvinduet,, udfør trin A og B angivet forneden. A. Vent indtil maskinen bipper igen og "Firmwareopdatering udført. Genstart" vises på kontrolpaneldisplayet. Sluk derefter for strømmen og tænd igen. Firmwareopdateri udført. Genstart B. Vent indtil startskærmen vises igen på kontrolpaneldisplayet og klik da [F/W Update (USB)] eller [F/W Update (NET)] igen. Klar A4 100% Blandet 01 Hvis din computer kører på Mac OS X, vises følgende bekræftelsesskærm. Klik [OK]. 4

5 Maskinen bipper når opdateringen begynder. 9. Tjek kontrolpaneldisplayet for beskeder og hvor langt opdateringen er nået i procent. Firmwareopdater Opdatering057% 10. Vent indtil maskinen bipper en gang og "Firmwareopdatering udført. Genstart" vises på kontrolpaneldisplayet. Firmwareopdateri udført. Genstart Klik på [Close] for at lukke opdateringsværktøjet. 11. Sluk for strømmen og tænd derefter for den. Når du har tændt for strømmen igen vises "Initializing" på kontrolpaneldisplayet. Initializing 12. Vent indtil startskærmen vises på kontrolpaneldisplayet. Klar A4 100% Blandet 01 Hvis startskærmen ikke vises efter et minut, er opdateringen ikke fuldført. I dette tilfælde se side9 "Hvis startskærmen ikke fremtoner efter firmware-opdateringen". 13. Gentag trin 3 til 5 for at udskrive konfigurationssiden igen. Noter dig den nye firmwareversion (vises under "Firmwareversion" på konfigurationssiden). 14. Isæt kablerne som de sad inden opdateringen. 5

6 Bemærk Udover at udskrive en konfigurationsside kan du kontrollere maskinens firmwareversion fra maskinen ved hjælp af en webbrowser. For detaljer se "Tjekker systemoplysninger", Brugervejledning. Alt efter hvordan maskinen er konfigureret, vil den måske opstarte i faxtilstand efter firmwareopdateringen. Hvis maskinens indstillinger er blevet nulstillet til fabrikkens standardindstilling, vises opsætningsmenuen på kontrolpaneldisplayet når du tænder for maskinen. For detaljer se Indledende konfiguration", Brugervejledning. Du kan gendanne maskinens indstillinger fra den sikkerhedskopi du har oprettet via webbrowseren. Se "Gendannelse af maskinens indstillinger fra en sikkerhedskopi", Brugervejledning. Opdatering af PDL-firmware Brug følgende procedure til at opdatere PDF-firmwaren. Udskriv konfigurationssiden både før og efter opdateringen. Ved at sammenligne konfigurationssiderne før og efter opdateringen kan du tjekke, om opdateringen var vellykket. Følg proceduren omhyggeligt. ADVARSEL Betjen ikke maskinen via kontrolpanelet, og foretag ikke faxtransmissioner, udskrifter eller WAIN-scanning under opdateringsprocessen. Det kan tage noget tid, før opdateringen er fuldført. Sluk ikke for strømmen under opdateringen. Sluk først for strømmen når maskinen bipper og "PDL F/W-opdatering Completed" vises på kontrolpaneldisplayet. Frakobl aldrig kablet, som du anvender til opdateringerne, under opdateringsprocessen. Vigtigt Når du anvender en computer, der kører med Windows operativsystem, skal du have en konto, der har tilladelse til at håndtere printere. Log på som administrator eller gruppemedlem af strømbrugere for at få denne tilladelse. Skærmene vist i følgende procedure er eksempler baseret på Windows XP, med mindre andet er angivet. 1. Forbind maskinen og computeren med det kabel der skal anvendes til opdateringen og kobl alle andre kabler fra maskinen. 2. Tænd for maskinen. 3. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] på maskinens kontrolpanel. 4. Tryk på tasterne [ ][ ] for at vælge [PDL-indstill.] og derefter på [OK]-tasten. 5. Tryk på tasterne [ ][ ] for at vælge [Udskriv liste] og derefter på [OK]-tasten. 6

7 6. Tryk på tasterne [ ][ ] for at vælge [Konfigurationsside] og tryk derefter på [OK] tasten. Konfigurationssiden udskrives. Bemærk hvilken firmware-version der anvendes (angivet under "Firmwareversion" på konfigurationssiden). 7. Dobbeltklik på [UpdateTool.exe] (Windows) eller [Firmware Update Tool] (Mac OS X) ikonet for at opstarte firmwareopdateringsværktøjet. Der fremtoner en dialogboks med advarsler. 8. Læs advarsler nøje og klik derefter på [OK]. Firmwareopdateringsværktøjet åbner. Luk ikke for opdateringsværktøjet, medmindre du bliver bedt om det. 7

8 9. For en USB-tilslutning, klik på [F/W Update (USB)]. For en netværksforbindelse, indtast maskinens IP-adresse under [MFP IP Address] og klik derefter på [F/W Update (NET)]. Hvis din computer kører på Mac OS X, vises følgende bekræftelsesskærm. Klik [OK]. Maskinen bipper når opdateringen begynder. 10. Tjek kontrolpanelet for beskeder og opdateringens nuværende status. PDL F/W-data Opdaterer Vent indtil maskinen bipper igen og "PDL F/W-opdatering Completed" vises på kontrolpaneldisplayet. PDL F/W-opdateri Completed Klik på [Close] for at lukke opdateringsværktøjet. 12. Sluk for strømmen og tænd derefter for den. Når du har tændt for strømmen igen vises "Initializing" på kontrolpaneldisplayet. Initializing 8

9 13. Vent indtil startskærmen vises på kontrolpaneldisplayet. Klar A4 100% Blandet 01 Hvis følgende skærm vises på kontrolpaneldisplayet, betyder det, at opdateringen ikke kunne udføres pga. strømsvigt eller lignende fejl. Please Download FW Again Now! Hvis dette sker, skal du gentage trin 7 og opdatere PDL-firmwaren igen. 14. Gentag trin 3 til 6 for at udskrive konfigurationssiden igen. Noter dig den nye firmwareversion (vises under "Firmwareversion" på konfigurationssiden). 15. Isæt kablerne som de sad inden opdateringen. Bemærk Udover at udskrive en konfigurationsside kan du kontrollere maskinens firmwareversion fra maskinen ved hjælp af en webbrowser. For detaljer se "Tjekker systemoplysninger", Brugervejledning. Alt efter hvordan maskinen er konfigureret, vil den måske opstarte i faxtilstand efter firmwareopdateringen. Fejlfinding Dette afsnit giver løsninger til hyppigt forekommende opdaterings-relaterede problemer. Hvis startskærmen ikke fremtoner efter firmware-opdateringen Hvis startskærmen ikke fremtoner og nedenstående besked forbliver på kontrolpaneldisplayet i mere end et minut efter firmwareopdateringen, er opdateringen blevet forhindret i at blive udført på grund af strømsvigt eller lignende fejl. Initializing Hvis dette sker, læs s.1 "Før opdatering af firmwaren" igen, og anvend derefter følgende procedure til at afhjælpe fejlen og fuldføre opdateringen. Vigtigt For at kunne gendanne efter en mislykket opdatering, skal maskinen være forbundet til en computer via USB. 9

10 Når du anvender en computer, der kører med Windows operativsystem, skal du have en konto, der har tilladelse til at håndtere printere. Log på som administrator eller gruppemedlem af strømbrugere for at få denne tilladelse. Skærmene vist i følgende procedure er eksempler baseret på Windows XP, med mindre andet er angivet. 1. Hvis du har udført opdateringen via en netværksforbindelse, skal du frakoble netværkskablet og derefter forbinde maskinen til din computer via et USB-kabel. 2. Mens "Initializing" vises på kontrolpaneldisplayet skal du dobbeltklikke på [UpdateTool.exe] (Windows) eller [Firmware Update Tool] (Mac OS X) ikonet for at starte firmware-opdateringsværktøjet. Der fremtoner en dialogboks med advarsler. 3. Læs advarsler nøje og klik derefter på [OK]. Firmwareopdateringsværktøjet åbner. Luk ikke for opdateringsværktøjet, medmindre du bliver bedt om det. 10

11 4. Klik på [F/W Update (USB)]. Hvis din computer kører på Mac OS X, vises følgende bekræftelsesskærm. Klik [OK]. 5. Vent indtil "Please Download FW Again Now!" vises på kontrolpaneldisplayet. Please Download FW Again Now! Sørg for, at der er strøm til maskinen. 6. Klik på [F/W Update (USB)] igen. Hvis din computer kører på Mac OS X, vises følgende bekræftelsesskærm. Klik [OK]. Maskinen bipper når opdateringen begynder. 11

12 7. Tjek kontrolpaneldisplayet for beskeder og hvor langt opdateringen er nået i procent. Firmwareopdater Opdatering057% 8. Vent indtil maskinen bipper igen og "Firmwareopdatering udført. Genstart" vises på kontrolpaneldisplayet. Firmwareopdateri udført. Genstart Klik på [Close] for at lukke opdateringsværktøjet. 9. Sluk for strømmen og tænd derefter for den. Når du har tændt for strømmen igen vises "Initializing" på kontrolpaneldisplayet. Initializing 10. Vent indtil startskærmen vises på kontrolpaneldisplayet. Klar A4 100% Blandet Tryk på tasten [Brugerfunktioner] på maskinens kontrolpanel. 12. Tryk på tasterne [ ][ ] for at vælge [Udskriv rapp.] og tryk derefter på [OK] tasten. 13. Tryk på tasterne [ ][ ] for at vælge [Konfigurationsside] og tryk derefter på [OK] tasten. Noter dig den nye firmwareversion (vises under "Firmwareversion" på konfigurationssiden). 14. Isæt kablerne som de sad inden opdateringen. 12

13 Bemærk Udover at udskrive en konfigurationsside kan du kontrollere maskinens firmwareversion fra maskinen ved hjælp af en webbrowser. For detaljer se "Tjekker systemoplysninger", Brugervejledning. Alt efter hvordan maskinen er konfigureret, vil den måske opstarte i faxtilstand efter firmwareopdateringen. Hvis maskinens indstillinger er blevet nulstillet til fabrikkens standardindstilling, vises opsætningsmenuen på kontrolpaneldisplayet når du tænder for maskinen. For detaljer se Indledende konfiguration", Brugervejledning. Du kan gendanne maskinens indstillinger fra den sikkerhedskopi du har har oprettet via webbrowseren. Se "Gendannelse af maskinens indstillinger fra en sikkerhedskopi", Brugervejledning. Besked i firmwareopdateringsværktøj Følgende tabel viser hvilke beskeder i firmwareopdateringsværktøjet der kan fremtone under en firmwareopdatering og forklarer de sandsynlige årsager for disse beskeder og proceduren der skal følges når de gør. (Beskeder er i alfabetisk rækkefølge.) Besked Årsager Løsninger Can't open ROM file. Please check ROM file. Firmware-filen (*.brn/*.dwn) eller indstillingsfilen (*.ini) er ikke gemt i samme mappe som opdateringsværktøjet. (Bemærk, at indstillingsfilen kun findes hvis du anvender en computer der anvender et Windows-styresystem.) Sørg for, at firmwarefilen (*.brn/*.dwn) og indstillingsfilen (*.ini) er lagret i den samme mappe som opdateringsværktøjet. Sørg også for, at du ikke ændrer indstillingsfilen. Stien til opdateringsværktøjets lokation er for lang. Vær sikker på, at stien til opdateringsværktøjet ikke er for lang. For nemheds skyld, skal du gemme opdateringsværktøjet i en undermappe lige under din computers C: drev. Can't open Bootloader file. Please check Bootloader file. Bootloader-filen "*.brn" er ikke gemt i samme mappe som opdateringsværktøjet. Vær sikker på, at bootloader-filen "*.brn" er gemt i samme mappe som opdateringsværktøjet. 13

14 Besked Årsager Løsninger Can't open Bootloader file. Please check Bootloader file. Stien til opdateringsværktøjets lokation er for lang. Vær sikker på, at stien til opdateringsværktøjet ikke er for lang. For nemheds skyld, skal du gemme opdateringsværktøjet i en undermappe lige under din computers C: drev. Connecting Din computer leder efter netværket til maskinen. Vent venligst indtil maskinen er fundet. FW Update Done. *** Please reboot the Machine.*** The [F/W Update (USB)] eller [F/W Update (NET)] tasten blev klikket på, efter at opdateringsprocessen var Opdateringen er allerede gennemført. Genstart maskinen for at afslutte opdateringen. afsluttet. Machine is busy. Tasten [F/W Update (USB)] eller [F/W Update (NET)] blev allerede klikket mens opdateringen var i gang. Hvis du klikker på tasten [F/W Update (USB)] eller [F/W Update (NET)] under opdateringsprocessen, vil dette ikke forstyrre en pågående opdatering. Ignorer denne besked og fuldfør opdateringen via processen angivet i denne vejledning. Denne maskine betjenes via kontrolpanelet. Annuller handlinger der udføres via kontrolpanelet. Sæt maskinen på standby og udfør derefter opdateringen igen. Machine is not PDL Model. Du forsøgte at opdatere PDL-firmwaren, men maskinen, du anvendte, var modellen SP C231SF. PDL-firmwaren er kun installeret i SP C232SF-modellen. Bekræft hvilken model din maskine er. Machine is not ready. USB-kablet er ikke forbundet. Vær sikker på, at USB-forbindelsen mellem maskine og computer er sikker. Hvis beskeden forbliver, forsøg da med et andet USB-kabel. USB-printerdriveren er ikke installeret på din computer. Installer USB-printerdriveren på din computer. 14

15 Besked Årsager Løsninger Machine is not ready. Maskinen er slukket eller der er opstået en fejl. Sluk for strømmen, tænd for den igen, og udfør opdateringen igen. Hvis beskeden vises igen efter at du har tændt for strømmen, se "Fejl- og statusmeddelelser på skærmen", Brugervejledning. IP-adressen specificeret for enten Tjek at begge IP-adresser er gyldige. maskinen eller computeren er ugyldig. Maskinen er ikke korrekt forbundet til netværket. Tjek at maskinen er korrekt forbundet til netværket. Net Upload : End of data Overførsel af firmwaren til maskinen var vellykket. Følg instruktionerne i denne manuel for at fuldføre opdateringen. Net Upload : FAIL Netværkskablet blev frakoblet lige efter at der blev klikket på tasten [F/W Isæt netværkskablet korrekt og prøv igen. Update (NET)]. USB Upload : End of data Overførsel af firmwaren til maskinen var vellykket. Følg instruktionerne i denne manuel for at fuldføre opdateringen. USB Upload : FAIL USB-kablet blev frakoblet lige efter at Isæt USB-kablet korrekt og prøv igen. der blev klikke på tasten [F/W Update (USB)]. Wrong Model. Maskinen, du forsøgte at opdatere var ikke en SP C231SF- eller SP C232SF-model. Firmware-pakken du har downloadet fra vores hjemmeside kan kun anvendes med SP C231SF eller SP C232SF modellen og kan ikke anvendes med andre modeller. Bekræft hvilken model din maskine er. 15

16 Kontrolpanel-displaybeskeder Følgende tabel angiver kontrolpanel-displaybeskederne der kan forekomme hvis der opstår en fejl under firmware-opdateringen, og forklarer de sandsynlige årsager samt hvordan man afhjælper disse. (Beskeder er i alfabetisk rækkefølge.) Besked Årsager Løsninger Initializing Hvis denne besked forbliver på kontrolpaneldisplayet i mere end et minut efter firmwareopdateringen, er opdateringen blevet forhindret i at blive udført på grund ad strømsvigt eller lignende fejl. Se side 9 "Hvis startskærmen ikke fremtoner efter firmware-opdateringen" og anvend den angivne procedure for at gendanne efter en fejl og fuldføre opdateringen. Hvis beskeden vedbliver og gendannelse ikke er mulig, skal du kontakte din salgs- og servicerepræsentant. Genstart systemet Hvis denne besked vises på kontrolpaneldisplayet når du har tændt for strømmen efter en firmwareopdateringen, betyder det, at opdateringen ikke kunne gennemføres pga. strømsvigt eller lignende fejl. Sluk for strømmen og tænd derefter for den. Hvis beskeden vedbliver skal du kontakte din salgs- og servicerepræsentant. 16

17 Varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac OS er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Andre produktnavne, der anvendes i denne manual, er for identifikationsformål, og er eventuelt varemærker tilhørende deres virksomheder. Vi frasiger os enhver og alle rettigheder til disse mærker. De korrekte navne for Windows operativsystemer er som følger: Produktnavne for Windows 2000 er som følger: Microsoft Windows 2000 Professional Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Advanced Server Produktnavne for Windows XP er som følger: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Produktnavne for Windows Vista er som følger: Microsoft Windows Vista Ultimate Microsoft Windows Vista Business Microsoft Windows Vista Home Premium Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Enterprise Copyright 2008 DA DK M

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Installationsguide 1 2 3 Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og håndtere forskellige data som f.eks. filer oprettet af applikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Brother QL-serien Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte

Læs mere

DDST Unit Type F. Printer-/Scannerreference. Betjeningsvejledning

DDST Unit Type F. Printer-/Scannerreference. Betjeningsvejledning DDST Unit Type F Betjeningsvejledning Printer-/Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Kom godt i gang Installering af software Brug af printerfunktionen Brug af TWAIN-scannerfunktionen Fejlfinding Appendiks Denne

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerindstillinger Brug af Dokumentserver Maskinens funktioner

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktionen Fejlsøgning i printerfunktionen Fejlsøgning i scannerfunktionen Sådan tilføjes papir,

Læs mere

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 Forberedelse af udskrivning 2 Opsætning af printerdriveren 3 Andre udskriftsfunktioner 4 Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Valg

Læs mere

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.84

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.84 VEJLEDNING TIL Nokia PC Suite 6.84 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Nødvendige elementer...2 1.3 Yderligere oplysninger...4 2. Installation af Nokia PC Suite...5

Læs mere

Brugsanvisning QL-710W/720NW. Labelprinter

Brugsanvisning QL-710W/720NW. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-710W/720NW Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne brugsanvisning, så du har den til fremtidig reference.

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor Vedligeholdelseafmaskinen Problemløsning Tillæg Husk først at læse

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING TAK fordi du har købt ClickFree Backup. Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe dig med at bruge produktet, men generelt håber vi at produktet er intuitivt og at

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 5 Hvad du har brug for 6 Oversigt over installation 6 Trin 1: Søg efter opdateringer. 6 Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent.

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

OPDATERINGSGUIDE. Opdatering af dit Mamut-system

OPDATERINGSGUIDE. Opdatering af dit Mamut-system OPDATERINGSGUIDE Opdatering af dit Mamut-system DETALJERET TRIN-FOR-TRIN VEJLEDNING I HVORDAN DU OPDATERER FRA MAMUT BUSINESS SOFTWARE VERSION 11 TIL VERSION 12. Mamut Temasserie, 6 2009 2 TJEKLISTE INDHOLD

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGSANVISNING HL-2150N HL-2170W Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren.

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte specifikationer

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Forberedelse til udskrivning Opsætning af printerdriveren Andre udskrivningsopgaver Direkte udskrivning fra et digitalt kamera (PictBridge)

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSf BRUGSANVISNING HL-5250DN HL-5270DN Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning PT-E550W PT-E550W Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om konfiguration af trådløse netværk og Wireless Direct-indstillinger med din Brother-printer. Du kan

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne Netværksbrugsanvisning giver nyttige informationer om indstilling af kabelbaseret

Læs mere

Brugsanvisning. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installation af SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report

Brugsanvisning. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installation af SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Brugsanvisning 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installation af SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Enhedsstyring 4 Styring af adresseinformation 5

Læs mere