VEJLEDNING OM EKSPEDITION STATSRÅDSSAGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM EKSPEDITION STATSRÅDSSAGER"

Transkript

1 STATSMINISTERIET VEJLEDNING OM EKSPEDITION AF STATSRÅDSSAGER NOVEMBER 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 1 2. Fremsættelse af lovforslag (og beslutningsforslag) 2.a Forelæggelse af lovforslag (og beslutningsforslag) i statsråd 3 2.b Forelæggelse af lovforslag (og beslutningsforslag) uden for statsråd 4 2.c Efterfølgende bekræftelse i statsråd af fremsættelse af lovforslag (og beslutningsforslag) uden for statsråd 5 3. Stadfæstelse af lovforslag 3.a Stadfæstelse af lovforslag i statsråd 6 3.b Stadfæstelse af lovforslag uden for statsråd 7 3.c Efterfølgende bekræftelse i statsråd af lovforslag stadfæstet uden for statsråd 8 3.d Godkendelse i statsråd af efterfølgende stadfæstelse af lovforslag uden for statsråd 9 3.e Efterfølgende stadfæstelse gennem Kabinetssekretariatet Følgebrev Afholdelse af statsrådsmøde m.v., herunder lovens kundgørelse 12 6 Bilag - Paradigmer til forestillinger Bilag A 15 Bilag B 16 Bilag C 17 Bilag D.1 18 Bilag D.2 19 Bilag E 22 Bilag F 23 Bilag G 24 Bilag H 25 Bilag I Ministerens tale ved forelæggelse af sager i statsråd 27 Punkt 2.a Bilag A 28 Punkt 2.c Bilag C 29 Punkt 3.a Bilag D.1 og D.2 30 Punkt 3.c Bilag F 31 Punkt 3.d Bilag G 32 Private forslag 33

3 1. Indledning Statsrådet som institution er nedfældet i grundloven. Statsrådet udgøres af ministrene og tronfølgeren under Kongens forsæde. Ifølge grundloven skal alle love og vigtige regeringsforanstaltninger forhandles i statsrådet. I praksis betyder dette, at alle lovforslag og beslutningsforslag, som regeringen fremsætter i Folketinget, skal forelægges i statsråd inden fremsættelsen. Private lovforslag og private beslutningsforslag skal ikke behandles i statsråd i forbindelse med fremsættelsen. I statsrådet foretages endvidere den stadfæstelse, som ifølge grundloven er nødvendig for at give vedtagne lovforslag lovkraft. Alle lovforslag, der er vedtaget af Folketinget, herunder også private lovforslag, forelægges således i statsråd til stadfæstelse. Denne vejledning indeholder retningslinjer for forelæggelse af statsrådssager: - Afsnit 2 med underpunkterne 2.a 2.c vedrører forelæggelse af sager om fremsættelse af lovforslag og beslutningsforslag. - Afsnit 3 med underpunkterne 3.a 3.e vedrører forelæggelse af sager om stadfæstelse af lovforslag. - Afsnit 4 giver retningslinjer for det følgebrev, der skal sendes til Dronningen ved forelæggelse af sager i statsråd. - Afsnit 5 indeholder en række supplerende retningslinjer, herunder vedrørende tidspunkt for afholdelse af statsrådsmøde, ministerfravær, fremsendelse af sager samt forholdet til Retsinformation i forbindelse med lovforslags stadfæstelse og kundgørelse. - Afsnit 6 indeholder skabeloner til de forskellige typer sager, som behandles i statsråd. 1

4 - Afsnit 7 indeholder skabeloner for ministerens mundtlige forelæggelse af sager i statsråd. 2

5 2. Fremsættelse af lovforslag (og beslutningsforslag) 2.a Forelæggelse af lovforslag (og beslutningsforslag) i statsråd (Bilag A) Til Dronningen Til Dronningen sendes følgebrev (Bilag I), forestilling (Bilag A) samt et eksemplar af lovforslaget (beslutningsforslaget). Til Kronprinsen og statsrådssekretæren Til Kronprinsen og statsrådssekretæren sendes kopi af følgebrevet, kopi af forestillingen samt et eksemplar af lovforslaget (beslutningsforslaget) (kun side 1 af lovforslaget til statsrådssekretæren). Materiale til statsrådssekretæren/statsministeriet sendes til hovedadressen samt til den medarbejder i Statsministeriet, der har hovedansvaret for forberedelsen af møder i statsrådet. Der sendes ikke kopi af materiale til øvrige ministerier. Når Dronningen har bifaldet fremsættelsen i statsråd har ministeren resolutionen med tilbage til ministeriet. Ministeriet forsyner herefter resolutionen i venstre kolonne med påtegningen I Statsråd samt sted og dato for underskrivelsen. En kopi af forestillingen sendes til Kabinetssekretariatet på mail. Såfremt et forslag skal genfremsættes (f.eks. på grund af bortfald ved folketingsårets udløb eller i forbindelse med nyvalg), skal det behandles i en fornyet statsrådsprocedure. Der bruges de almindelige skabeloner. Det skal således ikke fremgå af resolutionens ordlyd, at der er tale om en genfremsættelse. Det kan derimod med fordel anføres i ministerens tale, såfremt der er tale om en genfremsættelse. 3

6 2.b Forelæggelse af lovforslag (og beslutningsforslag) uden for statsråd (Bilag B) Såfremt fremsættelsen af et lovforslag (beslutningsforslag) ikke kan afvente førstkommende statsrådsmøde, kan forslaget forelægges uden for statsråd gennem Kabinetssekretariatet. Til Kabinetssekretariatet sendes forestilling (Bilag B), en kopi af forestillingens forside samt et eksemplar af lovforslaget (beslutningsforslaget). Statsministeriet skal ikke modtage kopi af materialet. Dette gælder tillige materiale vedrørende stadfæstelser uden for statsråd, jf. pkt. 3.b. Kabinetssekretariatet bør orienteres om sagen forud for oversendelse af forestillinger uden for statsråd, herunder om det forventede fremsættelsestidspunkt. Fremsættelsen af lovforslaget (beslutningsforslaget) skal bekræftes i det førstkommende statsrådsmøde, jf. pkt. 2.c nedenfor. 4

7 2.c Efterfølgende bekræftelse i statsråd af fremsættelse af lovforslag (og beslutningsforslag) uden for statsråd (Bilag C) Fremsættelse af lovforslag (beslutningsforslag), der er forelagt uden for statsråd gennem Kabinetssekretariatet, jf. pkt. 2.b ovenfor, skal efterfølgende bekræftes i det førstkommende statsrådsmøde. Forelæggelse i statsråd skal ske uanset, at det efterfølgende eventuelt besluttes, at det pågældende forslag ikke skal fremsættes i Folketinget. Dette hænger sammen med, at Regentens/rigsforstanderens underskrift uden for statsråd altid skal bekræftes i det førstkommende statsrådsmøde. Til Dronningen Til Dronningen sendes følgebrev (Bilag I), ny forestilling (Bilag C), den tidligere forestilling underskrevet uden for statsråd samt et eksemplar af lovforslaget (beslutningsforslaget). Til Kronprinsen og statsrådssekretæren Til Kronprinsen og statsrådssekretæren sendes kopier af følgebrevet, den nye forestilling og den tidligere forestilling underskrevet uden for statsråd samt et eksemplar af lovforslaget (beslutningsforslaget) (kun side 1 af lovforslaget til statsrådssekretæren). Materialet til statsrådssekretæren/statsministeriet sendes til hovedadressen samt til den medarbejder i Statsministeriet, der har hovedansvaret for forberedelsen af møder i statsrådet. Der sendes ikke kopi af materiale til øvrige ministerier. 5

8 3. Stadfæstelse af lovforslag 3.a Stadfæstelse af lovforslag i statsråd (Bilag D.1 og D.2) Når lovforslaget er vedtaget af Folketinget, forelægges det til stadfæstelse i førstkommende statsrådsmøde. Ifølge grundlovens 22 og 42, stk. 2, jf. stk. 1, kan stadfæstelse normalt tidligst finde sted efter forløbet af 3 søgnedage efter vedtagelsesdagen og skal senest være sket 30 dage efter forslagets endelige vedtagelse i Folketinget. Det bemærkes, at der i forhold til begge frister regnes med hele dage. Visse typer lovforslag, jf. grundlovens 42, stk. 6 og 7, vil i hastende tilfælde kunne stadfæstes inden forløbet af 3 søgnedage. Til Dronningen Til Dronningen sendes følgebrev (Bilag I), forestilling (Bilag D.1), den særlige lovekspedition (Bilag D.2), hvori der er indsyet et titelløst loveksemplar(hentes i Lex Dania), samt det eksemplar af lovforslaget, som Folketingets formand har underskrevet. Til Kronprinsen og statsrådssekretæren Til Kronprinsen og statsrådssekretæren sendes kopi af følgebrevet, kopi af forestillingen samt et eksemplar af det vedtagne lovforslag (kun side 1 af lovforslaget til statsrådssekretæren). Materialet til statsrådssekretæren/statsministeriet sendes til hovedadressen samt til den medarbejder i Statsministeriet, der har hovedansvaret for forberedelsen af møder i statsrådet. Der sendes ikke kopi af materiale til øvrige ministerier. Det bemærkes, at ministeren efter godkendelsen af sagen i statsråd har denne med tilbage til ministeriet. Ministeriet forsyner herefter resolutionen i venstre kolonne med påtegningen I Statsråd. Desuden forsynes resolutionen og den særlige lovekspedition med sted og dato for underskrivelsen. En kopi af forestillingen sendes til Kabinetssekretariatet på mail. 6

9 3.b Stadfæstelse af lovforslag uden for statsråd (Bilag E) Såfremt ministeriet finder det hensigtsmæssigt, at stadfæstelsen af et lovforslag ikke afventer førstkommende statsrådsmøde, kan lovforslaget (efter udløbet af fristen på 3 søgnedage) forelægges til stadfæstelse uden for statsråd gennem Kabinetssekretariatet. Til Kabinetssekretariatet sendes forestilling (Bilag E), en kopi af forestillingens forside, den særlige lovekspedition (Bilag D.2), hvori er indsyet et titelløst loveksemplar, samt det eksemplar af lovforslaget, som Folketingets formand har underskrevet. Kabinetssekretariatet bør orienteres om sagen forud for oversendelse af forestillinger uden for statsråd. Stadfæstelsen af lovforslaget skal bekræftes i det førstkommende statsrådsmøde, jf. pkt. 3.c nedenfor. 7

10 3.c Efterfølgende bekræftelse i statsråd af lovforslag stadfæstet uden for statsråd (Bilag F) Lovforslag, der er stadfæstet uden for statsråd gennem Kabinetssekretariatet, jf. pkt. 3.b ovenfor, skal i det førstkommende statsrådsmøde forelægges med henblik på, at stadfæstelsen bekræftes. Til Dronningen Til Dronningen sendes følgebrev (Bilag I), ny forestilling (Bilag F), den tidligere forestilling og lovekspedition underskrevet uden for statsråd, det eksemplar af lovforslaget, som Folketingets formand har underskrevet, samt en kopi af første side af det vedtagne lovforslag. Til Kronprinsen og statsrådssekretæren Til Kronprinsen og statsrådssekretæren sendes kopier af følgebrevet, den nye forestilling, den tidligere forestilling underskrevet uden for statsråd samt et eksemplar af det vedtagne lovforslag (kun side 1 af det vedtagne lovforslag til statsrådssekretæren). Materialet til statsrådssekretæren/statsministeriet sendes til hovedadressen samt til den medarbejder i Statsministeriet, der har hovedansvaret for forberedelsen af møder i statsrådet. Der sendes ikke kopi af materiale til øvrige ministerier. 8

11 3.d Godkendelse i statsråd af efterfølgende stadfæstelse af lovforslag uden for statsråd (Bilag G) Såfremt statsrådsmøde afholdes inden udløbet af fristen på 3 søgnedage, og lovforslaget ikke er omfattet af bestemmelserne i grundlovens 42, stk. 6 eller 7 om skatteforslag mv., kan sagen refereres i statsrådet med henblik på efterfølgende stadfæstelse gennem Kabinetssekretariatet. Til Dronningen Til Dronningen sendes følgebrev (Bilag I), forestilling (Bilag G), det eksemplar af lovforslaget, som Folketingets formand har underskrevet, samt en kopi af første side af det vedtagne lovforslag. Til Kronprinsen og statsrådssekretæren Til Kronprinsen og statsrådssekretæren sendes kopi af følgebrevet, kopi af forestillingen samt et eksemplar af det vedtagne lovforslag (kun side 1 af lovforslaget til statsrådssekretæren). Materialet til statsrådssekretæren/statsministeriet sendes til hovedadressen samt til den medarbejder i Statsministeriet, der har hovedansvaret for forberedelsen af møder i statsrådet. Der sendes ikke kopi af materiale til øvrige ministerier. Umiddelbart efter udløbet af 3-dages-fristen forelægges lovforslaget til stadfæstelse gennem Kabinetssekretariatet, jf. pkt. 3.e nedenfor. 9

12 3.e Efterfølgende stadfæstelse gennem Kabinetssekretariatet (Bilag H) Lovforslag, som inden udløbet af 3 dages-fristen er refereret i statsråd med henblik på efterfølgende stadfæstelse gennem Kabinetssekretariatet, jf. pkt. 3.d ovenfor, sendes umiddelbart efter udløbet af 3 dages-fristen til stadfæstelse gennem Kabinetssekretariatet. Til Kabinetssekretariatet sendes forestilling (Bilag H), den særlige lovekspedition (Bilag D.2), hvori er indsyet et titelløst loveksemplar, den i statsrådet tidligere underskrevne forestilling samt det eksemplar af lovforslaget, som Folketingets formand har underskrevet. Kabinetssekretariatet bør orienteres om sagen forud for oversendelse af forestillinger uden for statsråd. Det bemærkes, at denne stadfæstelse ikke senere skal forelægges i statsråd til bekræftelse. 10

13 4. Følgebrev (Bilag I) Til Dronningen Til Dronningen sendes et af ministeren underskrevet følgebrev (dobbeltark), hvori samtlige sager er opført i venstre kolonne i denne rækkefølge: 1. Fremsættelse af lovforslag (og beslutningsforslag) 2. Bekræftelse af fremsættelse af lovforslag (og beslutningsforslag) 3. Stadfæstelse af lovforslag 4. Bekræftelse af stadfæstelse af lovforslag 5. Godkendelse af efterfølgende stadfæstelse Følgebrevet underskrives I ærbødighed af ministeren. Brevet paraferes ikke. 11

14 5. Afholdelse af statsrådsmøde m.v. Tidspunkt for afholdelse af statsrådsmøde, ministerfravær m.v. Tidspunktet for afholdelse af statsrådsmøde meddeles ministrene af Kabinetssekretariatet. Tidspunktet meddeles også normalt af statsministeren på et ministermøde. Statsråd afholdes normalt en onsdag kl på Christiansborg Slot. Ministrene bør tilrettelægge deres aktiviteter på en sådan måde, at de kan deltage i statsrådsmøder. Hvis en minister bortset fra udlandsrejser undtagelsesvis er forhindret i at deltage i et statsrådsmøde, skal ministeren underrette Kabinetssekretariatet og Statsministeriet herom. Den pågældende minister aftaler selv med en anden minister, at denne forelægger en sag i statsråd. Såfremt der er udpeget en fungerende minister forelægger denne sagen i statsrådet. Kabinetssekretariatet og Statsministeriet orienteres om, hvilken minister, der forelægger sagen. Fremsendelse af sager m.v. Det er de enkelte ministre, der har ansvaret for, at deres respektive sager forelægges i statsråd i overensstemmelse med de gældende regler, herunder grundlovens 30 dagesfrist for stadfæstelse af lovforslag. Når et statsrådsmøde er berammet, sendes samtlige de sager, som vedkommende minister ønsker behandlet, til Dronningen. Fremsendelsen skal ske så hurtigt som muligt og så vidt muligt senest 2 dage inden mødets afholdelse, dvs. normalt mandag formiddag, når statsrådsmødet afholdes onsdag. Alle sager fra vedkommende ministerium sendes medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende samlet. Kan enkelte sager ikke sendes indenfor den nævnte frist på 2 dage, bør de øvrige sager ikke vente, men sendes med respekt for 2-dages fristen sammen med følgebrevet. De forsinkede sager eftersendes så hurtigt som muligt. Hvis en forsinket sag undtagelsesvis ikke er opført i følgebrevet sendes samtidigt et nyt følgebrev. 12

15 Sager til Dronningen lægges i kuvert med påskrift Til Dronningen og mrk. Statsrådssag i nederste venstre hjørne. Kuverten bringes til Kabinetssekretariatet, Amaliegade 18, 1015 København K. Sager til Kronprinsen bringes i kuvert med påskrift Til Hans Kongelige Højhed Kronprinsen og mrk. Statsrådssag i nederste venstre hjørne. Kuverten afleveres ligeledes til Kabinetssekretariatet, Amaliegade 18, 1015 København K. Materialet bedes afleveret inden kl. 16:00. Sager til statsrådssekretæren fremsendes til Statsministeriet på mail, jf. afsnit 2. Kabinetssekretariatet udsender - som en service for ministerierne - en sagsliste i forbindelse med statsrådsmøder. Sagslisten er Dronningens arbejdspapir (dagsorden), og listen udarbejdes, når alle sager er modtaget og gennemgået i Kabinetssekretariatet. Sagslisten kan efter udsendelsen til ministerierne ændres, eksempelvis hvis en minister melder forfald umiddelbart inden statsrådsmødet. Generelt i forbindelse med forestillinger m.v. Forestillingerne Bilag C, F, H indeholder i 1. afsnit formuleringen har Deres Majestæt/er det ved kongelig resolution/bifaldet. Deres Majestæt anvendes, når den tidligere resolution er foretaget af Dronningen. Kongelig resolution anvendes, når den tidligere resolution er foretaget af Kronprinsen eller Rigsforstanderen. Samme princip anvendes i ministerens tale i forbindelse med statsråd. Forestillingerne indeholder et afsnit, der indledes med at det må behage Deres Majestæt. Deres Majestæt anvendes uanset om resolutionen skal foretages af Dronningen, Kronprinsen eller en rigsforstander. Der kan i visse tilfælde være tale om, at en resolution gives andre steder end på Amalienborg Slot eller Christiansborg Slot. I alle tilfælde påføres det angivne sted af Kabinetssekretariatet 13

16 Retsinformation lovens kundgørelse Proceduren i forbindelse med kundgørelse i Lovtidende er fuldt ud digitaliseret. Så hurtigt som muligt efter lovforslagets vedtagelse, og senest dagen inden stadfæstelsen, sendes med henblik på lovens kundgørelse i Lovtidende en anmodning om forhåndsoptagelse til Retsinformation. Der skal anmodes om forhåndsoptagelse både i Lex Dania klient og pr. mail til Mail med anmodning om forhåndsoptagelse skal indeholde følgende oplysninger: - Forventet underskriftssted. - Forventet underskriftsdato. - Forventede underskrivere (regent og medunderskriver). - Lovforslagsnummer. Der bedes også givet kontaktoplysninger til Retsinformation på personer i ministeriet, som er ansvarlige for at anmode om optagelse i Lex Dania klient i forbindelse med stadfæstelsen af loven. De ministerier, der ikke selv forestår produktion af forskrifter, anmoder Rosendahls - Schultz Grafisk om konvertering af lovforslaget til lov ved at sende kopi af forhåndsanmodningen til Loven kundgøres dagen efter stadfæstelsen. Når stadfæstelsen har fundet sted, foretages derfor straks en egentlig optagelsesanmodning til Retsinformation både i Lex Dania klient og pr. mail til Anmodningen skal bekræfte, at loven ønskes optaget i Lovtidende, og det skal af mailen fremgå, hvorvidt stadfæstelsen har fundet sted i overensstemmelse med oplysningerne afgivet i anmodningen om forhåndsoptagelse. Det er således vigtigt at oplyse stedet for stadfæstelsen, dato og underskrivere, navnlig hvis der er sket ændringer i forhold til anmodningen om forhåndsoptagelse. Procedurerne i Lex Dania klient for kundgørelse af love er beskrevet på Civilstyrelsens hjemmeside. 14

17 6. Bilag Bilag A ministeriets forestilling til foretagelse i Statsråd om fremsættelse for Folketinget af et forslag til lov / forslag til folketingsbeslutning / om... I ministeriet er udarbejdet et forslag til lov / forslag til folketingsbeslutning / om.. Idet jeg vedlægger et eksemplar af lovforslaget / beslutningsforslaget / og de dertil knyttede bemærkninger, tillader jeg mig at indstille: at det må behage Deres Majestæt at bifalde, at det nævnte forslag til lov / forslag til folketingsbeslutning / om fremsættes for Folketinget. ministeriet, den I ærbødighed Underskrift (ministeren) /Paraf. 15

18 Bilag B ministeriets forestilling om fremsættelse for Folketinget af et forslag til lov / forslag til folketingsbeslutning / om... I ministeriet er udarbejdet et forslag til lov / forslag til folketingsbeslutning / om.. Da det vil være af interesse, at denne sag kan fremmes så hurtigt som muligt, tillader jeg mig ved at forelægge sagen gennem Deres Majestæts Kabinetssekretariat, og idet jeg vedlægger et eksemplar af lovforslaget/beslutningsforslaget og de dertil knyttede bemærkninger, at indstille: at det må behage Deres Majestæt at bifalde, at det nævnte forslag til lov / forslag til folketingsbeslutning / om fremsættes for Folketinget, således at sagen forelægges til bekræftelse i førstkommende statsrådsmøde....ministeriet, den I ærbødighed Underskrift (ministeren) /Paraf. 16

19 Bilag C...ministeriets forestilling til foretagelse i Statsråd om bekræftelse af resolution af angående fremsættelse for Folketinget af et forslag til lov / forslag til folketingsbeslutning / om... Den / har Deres Majestæt / er det ved kongelig resolution / bifaldet, at forslag til lov / forslag til folketingsbeslutning / om fremsættes for Folketinget, således at sagen forelægges til bekræftelse i førstkommende statsrådsmøde. I overensstemmelse hermed tillader jeg mig, idet...ministeriets tidligere forestilling i sagen vedlægges, at indstille: at det må behage Deres Majestæt at bekræfte resolutionen af om fremsættelse for Folketinget af forslag til lov om... ministeriet, den I ærbødighed Underskrift (ministeren) /Paraf. 17

20 ministeriets forestilling til foretagelse i Statsråd om stadfæstelse af et af Folketinget vedtaget forslag til lov om Bilag D.1 Folketinget har den vedtaget vedlagte forslag til lov om. Da jeg kan tiltræde lovforslaget, således som det er vedtaget af Folketinget, tillader jeg mig at indstille: at det må behage Deres Majestæt at stadfæste det af Folketinget vedtagne forslag til lov om..., idet jeg samtidig tillader mig at forelægge en i overensstemmelse hermed udfærdiget ekspedition til underskrift. ministeriet, den I ærbødighed Underskrift (ministeren) /Paraf. 18

21 Bilag D.2 (side 1) Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet 19

22 Bilag D.2 (side 2) Lov om 20

23 Bilag D.2 (side 3) Givet på UNDER VOR KONGELIGE HÅND OG SEGL (Underskrift ministeren, under linien) 21

24 ministeriets forestilling om stadfæstelse af et af Folketinget vedtaget forslag til lov om. Bilag E Folketinget har den vedtaget vedlagte forslag til lov om. Da jeg kan tiltræde lovforslaget, således som det er vedtaget af Folketinget, og da det må anses for ønskeligt, at stadfæstelsen ikke afventer næste statsrådsmøde, men finder sted straks, tillader jeg mig ved at forelægge sagen gennem Deres Majestæts Kabinetssekretariat at indstille: at det må behage Deres Majestæt at stadfæste det af Folketinget vedtagne forslag til lov om, således at sagen forelægges til bekræftelse i førstkommende statsrådsmøde, idet jeg samtidig tillader mig at forelægge en i overensstemmelse hermed udfærdiget ekspedition til underskrift. ministeriet, den I ærbødighed Underskrift (ministeren) /Paraf. 22

25 Bilag F ministeriets forestilling til foretagelse i Statsråd om bekræftelse af stadfæstelse af et af Folketinget vedtaget forslag til lov om Den / har Deres Majestæt stadfæstet / er der ved kongelig resolution meddelt stadfæstelse af / et af Folketinget vedtaget forslag til lov om, således at sagen forelægges til bekræftelse i førstkommende statsrådsmøde. I overensstemmelse hermed tillader jeg mig, idet jeg vedlægger ministeriets tidligere forestilling i sagen, at indstille: at det må behage Deres Majestæt at bekræfte resolutionen af om stadfæstelse af det af Folketinget vedtagne forslag til lov om....ministeriet, den I ærbødighed Underskrift (ministeren) /Paraf. 23

26 ministeriets forestilling til foretagelse i Statsråd om at et af Folketinget vedtaget forslag til lov om senere må stadfæstes. Bilag G Folketinget har den. vedtaget vedlagte forslag til lov om. Da jeg kan tiltræde lovforslaget, således som det er vedtaget af Folketinget, tillader jeg mig, uanset at den i grundlovens 42 nævnte frist ikke er udløbet, i Statsrådet at udbede mig Deres Majestæts tilslutning til at forelægge lovforslaget til stadfæstelse gennem Deres Majestæts Kabinetssekretariat, når den i grundlovens 42 nævnte frist er udløbet, og der ikke forinden er fremsat begæring om folkeafstemning om lovforslaget, og således at stadfæstelsen ikke derefter skal forelægges til bekræftelse i Statsråd. ministeriet, den I ærbødighed Underskrift (ministeren) / Paraf. 24

27 ministeriets forestilling om stadfæstelse af et af Folketinget vedtaget forslag til lov om. Bilag H I statsrådsmødet den / har Deres Majestæt / er det ved Kongelig resolution / bifaldet, at det af Folketinget vedtagne forslag til lov om forelægges til stadfæstelse, når den i grundlovens 42 nævnte frist er udløbet, og der ikke forinden er fremsat begæring om folkeafstemning om lovforslaget. Da den nævnte frist nu er udløbet, uden at der er fremsat begæring om, at lovforslaget underkastes folkeafstemning, tillader jeg mig, idet jeg vedlægger ministeriets tidligere forestilling, at indstille: at det må behage Deres Majestæt at stadfæste det af Folketinget vedtagne forslag til lov om..., idet jeg samtidig tillader mig at forelægge en i overensstemmelse hermed udfærdiget ekspedition til underskrift. ministeriet, den I ærbødighed Underskrift (ministeren) /Paraf. 25

28 Bilag I Fra ministeren 1. Forestilling om fremsættelse af forslag til lov / forslag til folketingsbeslutning / om. 2. Forestilling om bekræftelse af fremsættelse af forslag til lov / forslag til folketingsbeslutning / om.. 3. Forestilling om stadfæstelse af forslag til lov om.. 4. Forestilling om bekræftelse af stadfæstelse af forslag til lov om Til Dronningen Medfølgende forestilling(er) tillader jeg mig herved at forelægge, idet jeg udbeder mig Deres Majestæts allerhøjeste tilladelse til at måtte foredrage sagerne i det forestående statsrådsmøde. ministeriet, den I ærbødighed 5. Godkendelse af efterfølgende stadfæstelse af forslag til lov om Underskrift (ministeren) 26

29 7. Ministerens tale ved forelæggelse af sager i statsråd Ministeren holder i forbindelse med behandlingen af en sag i statsråd en kort tale. Nedenfor følger skabeloner svarende til de forskellige typer sager i statsråd. Det skal understreges, at titlen på en sag (det med fed skrift angivne) siges af Dronningen, og at det kun er den efterfølgende tekst, der siges af ministeren. Eks.: Punkt 2.a. Bilag A: Fremsættelse af forslag til lov om. [Siges af Dronningen bemærk at Dronningen ikke siger forslagets undertitel ] I lovforslaget foreslås det, at / Dette lovforslag har til formål / [Siges af ministeren] 27

30 Punkt 2.a Bilag A [Fremsættelse af forslag til lov om / forslag til folketingsbeslutning om/ ] I lovforslaget foreslås det, at / Dette lovforslag har til formål / (helt kortfattet beskrivelse uden tekniske detaljer). Jeg skal anmode Deres Majestæt / Deres Kongelige Højhed / om at bifalde, at lovforslaget fremsættes for Folketinget. 28

31 Punkt 2. c Bilag C [Bekræftelse af resolution om fremsættelse for Folketinget af forslag til lov om / forslag til folketingsbeslutning om ] Ved resolution af er det uden for statsråd bifaldet, at lovforslaget / beslutningsforslaget / kunne fremsættes for Folketinget. Jeg skal anmode Deres Majestæt / Deres Kongelige Højhed / om her i statsrådet at bekræfte denne resolution. 29

32 Punkt 3.a Bilag D.1 og D.2 [Stadfæstelse af forslag til lov om ] Lovforslaget er vedtaget af Folketinget. Jeg skal anmode Deres Majestæt / Deres Kongelige Højhed / om at stadfæste lovforslaget. 30

33 Punkt 3.c Bilag F [Bekræftelse af stadfæstelse af forslag til lov om ] Den er lovforslaget stadfæstet uden for statsråd. Jeg skal anmode Deres Majestæt / Deres Kongelige Højhed / om her i statsrådet at bekræfte denne stadfæstelse. 31

34 Punkt 3.d Bilag G [Efterfølgende stadfæstelse af forslag til lov om (grundlovens 42)] Lovforslaget er vedtaget af Folketinget. Jeg anmoder Deres Majestæt / Deres Kongelige Højhed / om tilladelse til at fremsende lovforslaget til stadfæstelse uden for statsråd, når 3-dages-fristen, som er fastsat i grundlovens 42, er udløbet. 32

35 [Stadfæstelse af forslag til lov om... (privat forslag)] Folketinget har vedtaget dette lovforslag, der er fremsat af medlemmer af Folketinget. Jeg skal anmode Deres Majestæt / Deres Kongelige Højhed / om at stadfæste det vedtagne lovforslag. 33

Procedure. for. udarbejdelse af lov til optagelse i Lovtidende, herunder frister - ved stadfæstelse i statsråd

Procedure. for. udarbejdelse af lov til optagelse i Lovtidende, herunder frister - ved stadfæstelse i statsråd Procedure for udarbejdelse af lov til optagelse i Lovtidende, herunder frister - ved stadfæstelse i statsråd (df text 2003- og Lex Dania klientbrugere) 2. Det er herefter ministeriets egen opgave i df

Læs mere

Procedure for udarbejdelse af lov til optagelse i Lovtidende, herunder frister - ved stadfæstelse i statsråd

Procedure for udarbejdelse af lov til optagelse i Lovtidende, herunder frister - ved stadfæstelse i statsråd Procedure for udarbejdelse af lov til optagelse i Lovtidende, herunder frister - ved stadfæstelse i statsråd (df text 2003- og Lex Dania klientbrugere) 2. Det er herefter ministeriets egen opgave i df

Læs mere

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt:

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt: www.per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog En ærlig Grundlov Per-Olof Johansson [Læserbrev trykt i Jyllands-Posten 19.9.1969], på Internet her: En ærlig Grundlov Hjulpet af nutidens teknik har jeg

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Randers Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af bidrag til lovprogrammet 2009/2010

Retningslinier for udarbejdelse af bidrag til lovprogrammet 2009/2010 Bilag 1 24. marts 2009 Retningslinier for udarbejdelse af bidrag til lovprogrammet 2009/2010 Ministeriet bedes udarbejde bidraget til lovprogrammet efter de vedlagte skabeloner 1, 2 og 3. En elektronisk

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af bidrag til lovprogrammet 2012/2013

Retningslinier for udarbejdelse af bidrag til lovprogrammet 2012/2013 Bilag 1 30. april 2012 Retningslinier for udarbejdelse af bidrag til lovprogrammet 2012/2013 Ministeriet bedes udarbejde bidraget til lovprogrammet efter de vedlagte skabeloner 1, 2 og 3. En elektronisk

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Møder i Udvalget for Ældre og Handicappede 1. Udvalget for Ældre og Handicappedes møder afholdes som udgangspunkt på rådhuset i

Læs mere

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt Indfødsretsudvalget 2013-14 IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED SAGER OM INDFØDSRETS MEDDELELSE Sammenfatning: Straffelovens

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg Dokumentnr.: 387231 Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg I medfør af 17 f og 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007, fastsættes:

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om information til Folketinget vedrørende implementering af EU-direktiver, forordninger og administrative forskrifter

Forslag til folketingsbeslutning om information til Folketinget vedrørende implementering af EU-direktiver, forordninger og administrative forskrifter Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. december 2014 af Eva Kjer Hansen (V), Pia Adelsteen (DF), Mette Bock (LA) og Lars Barfoed (KF) Forslag til folketingsbeslutning om information

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse

Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse Sag: I-261 Dato: 21. december 2016 Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse 1. Indledning Voldgiftsnævnet har gennem de seneste år gennemført en række tiltag for at sikre

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD Byrådets Forretningsorden Side 1 BYRÅDETS MØDER Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for det i henhold til 4, stk. 3 i Hovedaftalen af 1974 med senere ændringer nedsatte permanente nævn Afskedigelsesnævnet for Landbrugsområdet August 2006 Pkt. 1 Afskedigelsesnævnet

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tronfølgeloven

Forslag. Lov om ændring af tronfølgeloven 2008/1 LSF 1 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Statsministeriet Journalnummer: Statsmin. Fremsat den 7. oktober 2008 af statsministeren (Anders Fogh Rasmussen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje

Lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje LOV nr 379 af 02/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3462 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Forretningsorden VEJEN BYRÅD

Forretningsorden VEJEN BYRÅD Forretningsorden VEJEN BYRÅD Indhold Vejen Byråds møder.................................................. 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse........................ 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

UDVALGSSEKRETARIATET NOTAT TIL PRÆSIDIET OM HØRINGSFRISTER I FOLKETINGSÅRET

UDVALGSSEKRETARIATET NOTAT TIL PRÆSIDIET OM HØRINGSFRISTER I FOLKETINGSÅRET UDVALGSSEKRETARIATET NOTAT TIL PRÆSIDIET OM HØRINGSFRISTER I FOLKETINGSÅRET 2015-16 Sammenfatning: Notatet beskriver resultatet af Folketingets Administrations undersøgelse af høringsperioder for lovforslag

Læs mere

Velkommen til Udvalget vedrørende grønlandske forhold - GRU. Udvalgssekretær Jette Christensen tlf (

Velkommen til Udvalget vedrørende grønlandske forhold - GRU. Udvalgssekretær Jette Christensen tlf ( Grønlandsudvalget 2011-12 GRU alm. del Bilag 1 Offentligt Velkommen til Udvalget vedrørende grønlandske forhold - GRU Mødetidspunkt m.v. Udvalget vedrørende Grønlandske forhold har ingen fast mødedag,

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

N O T A T. Danmarks tiltrædelse af apostillekonventionen

N O T A T. Danmarks tiltrædelse af apostillekonventionen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 42 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 6. oktober 2006 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2005-748/5-0004 Dok.: MDT40464 N O T A T om Danmarks tiltrædelse

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014 Udenrigsministeriet Att.: Tina Rosendahl Nielsen tironi@um.dk, um@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13009 Doknr.

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens 9, stk. 4, eller 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Bestyrelsen for Danmarks Farmaceutiske Universitet har den 17. november 2004 vedtaget følgende standardforretningsorden

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Forretningsorden for Ringsted Byråd

Forretningsorden for Ringsted Byråd Forretningsorden for Ringsted Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. 10 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2.

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Studienævnets møder. 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november Udenrigsministeriet um@um.dk, cc: tironi@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114949 Dato 15-08-2013

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Forretningsorden for Planklagenævnet

Forretningsorden for Planklagenævnet Forretningsorden for Planklagenævnet Anvendelsesområde 1.1 Dette er en intern forretningsorden, der gælder for Planklagenævnets behandling af sager efter de love, hvorefter Planklagenævnet er myndighed.

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Vedrørende skemaets enkelte felter: (1) Titel: I feltet anføres den fulde titel på det dokument, der skal indlægges. (2) Filnavn:

Vedrørende skemaets enkelte felter: (1) Titel: I feltet anføres den fulde titel på det dokument, der skal indlægges. (2) Filnavn: Vejledning til skema om indrapportering af redaktionelle oplysninger/konsekvensrettelser ved produktion af forskrifter m.v. til Lovtidende og Retsinformation Denne vejledning er udarbejdet til hjælp ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet 1. UDKAST Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet I overensstemmelse med 12, stk. 7 i Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet har Akademisk Råd den xxxxxx vedtaget

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Nærværende forretningsorden er udarbejdet i henhold til Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet,

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE Forretningsordenen for Hvidovre Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Beslutningsdygtighed, mødeledelse

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske Danmark 5. april 1989 Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre,

Læs mere

Brevstemmeafgivning til folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 på danske skibe i udenrigsfart og danske havanlæg uden for dansk område

Brevstemmeafgivning til folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 på danske skibe i udenrigsfart og danske havanlæg uden for dansk område Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Søfartsstyrelsen Kontoret for søfarende og fiskere KSF@dma.dk Cc: Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Studienævnets møder 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle organets medlemmer tiltræder

Læs mere

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder... 2 Forespørgelser... 2 Pressekontakt og formidling af beslutninger... 3 Dagsorden... 3 Udsendelse

Læs mere

Forretningsorden for Hørsholm Kommune

Forretningsorden for Hørsholm Kommune Forretningsorden for Hørsholm Kommune November 2001 Indholdsfortegnelse 1 Kapitel I... 1 1.1 Kommunalbestyrelsens møder... 1 2 Kapitel II... 1 2.1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd

UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd I medfør af 17 f, 17 g, stk. 2, og 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 298 af 14. marts 2013,

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Nærværende standardforretningsorden er udarbejdet i henhold til vedtægtens 3, stk. 3, nr. 4 og regulerer de formelle rammer for

Læs mere

Vedtægter for Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO

Vedtægter for Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO Vedtægter for Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO Navn og hjemsted 1 Stk. 1 Organisationens navn er ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation) og har hjemsted i København.

Læs mere

LOV OM GRØNLANDS HJEMMESTYRE Vi Margrethe den Anden,

LOV OM GRØNLANDS HJEMMESTYRE Vi Margrethe den Anden, LOV OM GRØNLANDS HJEMMESTYRE Vi Margrethe den Anden, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I erkendelse af den særstilling, som Grønland i national, kulturel og geografisk henseende indtager

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet 1. Bedømmelsesudvalgets sammensætning

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere