HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger"

Transkript

1 Husorden afd.17

2 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som tilfældet er her. Ikke alt kan komme med i en husorden men generelt skal det påpeges, at selv om alt ikke er nedskrevet, siger den sunde fornuft, hvor grænsen går. Er der tvivl afgøres denne af afdelingsbestyrelsen. 1 Bygninger Markiser, flagstænger, skilte, reklamer, antenner m.v. må ikke anbringes på bygningerne eller i haverne uden godkendelse fra afdelingsbestyrelsen. Cykler, knallerter, barnevogne, legeredskaber m.v. må ikke henstilles op ad mure i porte og på andre steder, hvor de er til gene. Beboerne er økonomisk ansvarlige for de skader som leg, hærværk eller lignende måtte påføre bygninger og andre bygningsdele. Hærværk og bevidste ødelæggelser vil medføre erstatningskrav. 2 - Parkering m.v... Lastvogne, større varevogne samt campingvogne og lignende, må ikke parkeres indenfor boligområdet samt på stamvejene. Parkering må kun finde sted på de dertil indrettede parkeringspladser og skal altid ske under hensyntagen til øvrige beboeres adgang til indgangspartier m.v. I øvrigt må personbiler parkeres på østre side af stamvejen ved nr. 1 op til haveaffaldscontainer og på venstre side af stamvej ved nr. 43. Under hensyn til færdselsloven. Reparationer af biler, motorcykler, knallerter og cykler m.v. må ikke give anledning til støj eller forurening i boligområdet. Kørsel m.v. på stiarealerne er forbudt. 3 - Leg m.v. Fodboldspil henvises til de grønne områder. Anden boldspil i boligområdet skal af hensyn til vinduer m.v. foregå med forsigtighed og aldrig op ad murene eller vinduerne.

3 Legeredskaber og barnevogne skal være fjernet fra fællesområdet før mørkets frembrud. 4 Vaskeriet Stk. 5 Tøj i vaskemaskine og tørretumbler må ikke henligge i maskinerne efter programmet er afsluttet. Leg i vaskeri samt uvedkommende ophold i vaskeriet er forbudt. Efterlad vaskeriet i samme rengjort stand som I ønsker at forefinde det. Husk at låse døren efter endt brug. Husk efter endt vasketur at fjerne låsen. 5 Tørring af tøj m.v. Tørrestativer skal være parasoltypen eller transportabel type. 6 Haver Det påhviler beboere med haver at vedligeholde disse, således at helhedsindtrykket af afdelingen bliver så godt som muligt. Det gælder både haven foran som bagved huset. Hækkene skal være rengjorte og holdes klippede, og må i udvokset stand ikke overstige 110 cm i højden (dog 160 cm i haver parallel med Poulstrupvej), træer og buske må ikke genere naboerne. Der kan opsættes grønt plastbehandlet trådnet i hækkene til beskyttelse af planterne og som forebyggelse af hundes strejfen i haverne. Kontakt afdelingsbestyrelsen for en godkendelse og oplysning om type og højde. Ikke godkendte hegn kan medføre krav om fjernelse. Tommelfinger regel: 1) 1-11 om terrasse H=1,20 B=2,00 L=5,00 2) Individuel aftale 3) resten om terrasse som i 1) eller i skel H=1,50 L=2,00 Stakit som hører til byggeriet eller flethegn skal være hvid undtagen 1-11 som enten er natur eller hvid. Stakit i afdelingen vil ikke fremover blive malet, i stedet plantes hæk. Afdelingsbestyrelsen afgør, hvornår nuværende stakit fjernes. Beboere der alternativt ønsker ufarvet, trykimprægneret stakit, skal selv

4 afholde udgiften til dette. Materialevalg m.m. afgøres af afdelingsbestyrelsen. Jf. beslutning på afdelingsmødet den 6. december Husdyr Det er tilladt beboerne at holde en hund eller en kat under forudsætning af, at følgende ordensregler overholdes: a) Hund skal føres i bånd. b) Hund eller kat skal bære halsbånd med ejerens navn og adresse. c) Hund og kat må ikke være til gene for andre beboere. d) Det er forbudt at lade husdyr»besørge«indenfor bebyggelse, herunder haver, vej- og stianlæg samt fællesarealer. e) Det pålægges ejere af husdyr omgående at fjerne eventuelle efterladenskaber som følge af uheld. 8 - Vis hensyn Stk. 5 Stk. 6 Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj m.v. bedes så vidt muligt undgås om aftenen og på søn- og helligdage. Musik og anden støjende adfærd skal undgås på hverdags aftener og skal altid foregå for lukkede vinduer og døre og under hensyn til naboer m.v. Trafik i området skal foregå med forsigtighed og de opsatte trafikskilte skal respekteres. Beboerne er ansvarlige for deres gæsters adfærd i boligområdet. Knallert- og anden unødig motorlarm er forbudt i boligområdet. Gentagne overtrædelser af husordenen kan medføre opsigelse af lejemålet. Vaskeregulativ Beboeren kan på vasketavlen sikre sig en bestemt dato og tid ved at anbringe låsen ud for dato og tid. Såfremt vaskepladsen ikke er taget i brug senest 15 min. fra vasketidens begyndelse, kan en anden benytte pladsen. En vasketur indebærer, at man disponerer over vaskemaskine nr. 1 og 2, samt tørretumbler nr. 4, og således at tørretumbler benyttes forskudt en time fremad. Låsen forbliver på tavlen til vasken er slut. Efter vasken fjerner man låsen og reserverer næste vask eller hænger låsen i venteplads.

5 Stk. 5 Får man ikke brug for en reserveret vasketid, skal låsen fjernes, så en anden kan benytte pladsen. Stk. 6 Vaskeriet vil være lukket på onsdage mellem kl for rengøring. Stk. 7 Overtrædelse af regulativet kan i grove tilfælde medføre udelukkelse fra vaskeriet. Uheld Udenfor normal arbejdstid. Ved pludselig opståede skader eksempelvis rør- eller radiatorsprængning, der kræver omgående indgriben, kan der rettes henvendelse til afdelingsbestyrelsen. I nødstilfælde ring til Blikas Aalborg A/S på Ved større uheld/skader kontaktes Falck på tlf Husk: Skader på dit indbo m.v. skal dækkes af din egen forsikring. Varmemester Træffes på kontoret i nr. 35 på hverdage fra kl og på tlf Denne husorden er vedtaget på afdelingens ordinære beboermøde den 25. januar Bestyrelsen

6 HUSORDEN Kirkeageren Nøvling Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som KIRKEAGEREN, hvor flere mennesker bor så tæt, som tilfældet er her. Ikke alt kan komme med i en husorden men generelt skal det påpeges, at selv om alt ikke er nedskrevet, siger den sunde fornuft, hvor grænsen går. Er der tvivl, afgøres denne af afdelingsbestyrelsen. 1 Bygninger Stk.: 2 Markiser, flagstænger, skilte, reklamer m.v. må ikke anbringes på bygninger eller i haver. Cykler og knallerter m.v. må ikke henstilles op ad murene og på andre steder, hvor de er til gene. Beboerne er økonomisk ansvarlige for de skader som f.eks. leg, hærværk eller lignende måtte påføre bygningerne og andre bygningsdele. Hærværk og bevidste ødelæggelser vil medføre erstatningskrav. 2 - Parkering m.v. Lastvogne, større varevogne, campingvogne og lignende må ikke par- keres indenfor boligområdet. Parkering må kun finde sted på de dertil indrettede parkeringspladser og skal altid ske under hensyntagen til øvrige beboere. Reparationer af biler, motorcykler, knallerter og cykler m.v. må ikke give anledning til støj eller forurening i boligområdet. 3 Tørring af tøj m.v.

7 Tøj, sengelinned og lignende må kun anbringes til tørre i egen have ved terrasse og skal anbringes, således det generer evt. naboer mindst muligt. 4 Haver Det påhviler beboere med haver at vedligeholde haverne, således at helhedsindtrykket af afdelingen bliver så godt som muligt. Under haver hører klipning af hække på begge sider samt renholdelse mellem hæk-planter. 5 Husdyr Det er tilladt beboerne at holde en hund eller en kat under forudsætning af, at følgende ordensregler overholdes: a) Hund skal føres i bånd. b) Hund eller kat skal bære halsbånd med ejerens navn og adresse. c) Hund og kat må ikke være til gene for andre beboere. d) Det er forbudt at lade husdyr»besørge«indenfor bebyggelse, herunder haver, vej- og stianlæg samt fællesarealer. e) Det pålægges ejere af husdyr omgående at fjerne eventuelle efterladenskaber som følge af uheld. 6 - Vis hensyn Stk. 5 Boremaskiner og andet støjende værktøj m.v. må benyttes på hverdage i tidsrummet mellem kl og skal undgås på sønog helligdage. Musik og anden støjende adfærd skal undgås efter kl og skal altid foregå for lukkede vinduer og døre og under hensyn til naboer m.v. Trafik i området skal foregå med forsigtighed. Beboerne er ansvarlige for deres gæsters adfærd i boligområdet. Knallert- og anden unødig motorlarm er forbudt i boligområdet.

8 Stk. 6 Gentagne overtrædelser af husordenen kan medføre opsigelse af lejemålet. Denne husorden er vedtaget på afdelingens ordinære beboermøde den 2. marts Bestyrelsen Uheld Udenfor normal arbejdstid Ved pludselig opståede skader eksempelvis rør- eller radiatorsprængning, der kræver omgående indgriben, kan der rettes henvendelse til afdelingsbestyrelsen. I nødstilfælde ring til Blikas Aalborg A/S på Ved større uheld/skader kontaktes Falck på tlf Husk: Skader på dit indbo m.v. skal dækkes af din egen forsikring. Varmemester Træffes på telefon på hverdage fra kl og på tlf

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 414 Kastanie Alle Godkendt på afdelingsmødet den 04.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik...

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård Hvorfor skal vi have regler for husorden Det skal vi for at vi alle kan være glade for at bo i Blåkildegård og for at du som beboer ikke får påført dig selv nogle unødvendige omkostninger ved f.eks. ikke

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden.

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden. 1 HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD I og ved lejligheden. Altaner og terrasser. Altankasser skal hænge indvendig. På 4 sal skal altankasser fastgøres forsvarligt til gelænderet/rækværket udenfor vinduerne. Ved

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil HUMLEVÆNGET /SAB ****************************************************************************************************************** Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det syn s jeg

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

BEBOERMAPPE PAB AFDELING 6 VINKELHUSE

BEBOERMAPPE PAB AFDELING 6 VINKELHUSE BEBOER MAPPE PAB - AFDELING 6 VINKELHUSE Indhold 1. Forord... 4 2. Et godt klima er meget værd... 5 3. Oversigt Vinkelhuse... 6 Lejlighedstyper... 7 4. Administration og hovedbestyrelse... 9 PAB s hovedkontor...

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup Beboermappe PAB Afdeling 6 - Vinkelhuse 2015 En boligforening med mange beboere er ligesom et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting - og derfor

Læs mere

Husorden 1-3071 Kløvermarken

Husorden 1-3071 Kløvermarken Husorden 1-3071 Kløvermarken Revideret på afdelingsmødet den 8. september 2010 Bofællesskabet Kløvermarken kan sammenlignes med et miniaturesamfund, hvor vi er mere eller min dre af hængige af hinanden

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 Bebyggelsen, der består af 24 lejligheder på i alt 1503 etagemeter, blev opført som almennyttig Boligbyggeri i 1984. Bebyggelsen har en særdeles central beliggenhed midt

Læs mere

Praktiske oplysninger og Husorden

Praktiske oplysninger og Husorden Praktiske oplysninger og Husorden 2013 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger... 3 Bestyrelsen for A/B Veksøhuse... 3 Åbningstider i bestyrelseslokalet... 3 Ejendommens funktionærer... 4 Kontortider

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere