Slægtsbog for Aage Elkjær Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber"

Transkript

1 Revideret marts 2015

2 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af juli 2015

3 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation: Bedsteforældre: Ane 4-7: 3. generation: Oldeforældre: Ane 8-15: 4. generation: Tipoldeforældre: Ane 16-31: 5. generation: Tip 2 oldeforældre: Ane 32-63: 6. generation: Tip 3 oldeforældre: Ane : 7. generation: Tip 4 oldeforældre: Ane : 8. generation: Tip 5 oldeforældre: Ane : 9. generation: Tip 6 oldeforældre: Ane : 10. generation: TipT 7 oldeforældre: Ane : 11. generation: Tips 8 oldeforældre: Ane : 12. generation: Tip 9 oldeforældre: Ane : 13. generation: Tip 10 oldeforældre: Ane : De Rinds Herreds Knaber Anetavle for Aage Elkjær Indholdsfortegnelse: Se side 253. Materialet til denne bog er indsamlet af Thomas Elkjær, dels på lokalarkiver og dels på Landsarkivet i Viborg. Under indsamlingen har han fået både inspiration og hjælp fra andre ivrige slægtsforskere, bl.a. fra Edith og Vagn Overgaard, Glerup, Hans Gjedsted, Støvring, Christian Sloth, Tove Nielsen, Frede Ørris, Henry Larsen, Axel Bach Nielsen, Billund, Christen Nielsen, Gedsted, og Jenny Larsen, Hals, Sigrid Aunsbjørn, Randers, Kirsten Marie og Kresten B. Pedersen, Alstrup. Det indsamlede materiale er derpå skrevet og redigeret af Anne-Lise Ø. Kræmmer og Anton Blaabjerg, Viborg. Hjælp til Tillæg 2000: Jenny Larsen, Hals. Ejnar Jensen, Aarhus. Per Meldøgaard, Viborg. Frede Ørris, Møldrup. Flemming Aagaard Winther, Kronshagen, Tyskland. Dorethe Ramberg, Norge. Lone Andreasen, Thise. Lindy Kjær, Byrsted, Hans Gjedsted, m. fl. Bemærkninger til denne OCR-kopi: Tak til Thomas Elkjær for hjælp til vore fælles aner, samt for lån og tilladelse til kopiering af denne bog. Rettelser skrevet i kursiv- eventuelt overstreget. [#xxx] = Person ID nr. på hj. side. Bemærkninger og rettelser sendes til: Jens P. Kragh, Engskolevej 14, DK-2730 Herlev. jp(udskift)kragh.biz --- (udskift) Revideret juli 2015 efter aftale med Thomas Elkjær. Ane 27 har skiftet forældre og dermed aner. Rettelser fra Thomas Elkjærs Tillæg fra 2000 indsat. OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 3 af juli 2015

4 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 4 af juli 2015

5 Forord Vi er kun et led i slægtens lange kæde, kun et fnug at regne mod det store Alt, paa Vor Herres væv dog bliver et lille sæde, alle tråde på hans væv bli'r talt. Jeg vil gerne prøve at fortælle lidt om mig selv fra min tidligste barndom og ungdom. Jeg blev født i Nyrup i Gislum sogn 27. marts 1939 og er den ældste af os tre søskende. - Jeg havde mange interesser, især dværghøns, tamme vildænder og duer i mange racer, f.eks. trommere, skadeduer og tumlinger, som jeg handlede med. Dværghønsene rugede tit kyllinger ud. Jeg kan huske en især, hun lå på 16 æg, og der kom 16 kyllinger; det vidste jeg 8 dage før, fordi jeg havde æggene i et fad lunkent vand, og alle æggene vippede i det her vand. Med tiden blev det mere arbejde i mark og have, som jeg skulle være med i. Der skulle luges roer, hakkes i kartofler og graves tørv. Vi havde en mand til at grave tørvene, far tog overjord af, og jeg s1æbte tørvene ud på en slæber med hesten som trækkraft; vi hjalp hinanden med at stikke, vende og stakke tørvene. Høet skulle slåes og stakkes, det var et stort arbejde, og så skulle der kalkes både stuehus og udhuse. Det varede til 16 års alderen, så fik jeg halvdelsplads, hos naboen 3 dage og 3 dage hjemme. 1. november 1956 fik jeg heldagsplads hos min farbror Niels, som var vores nærmeste nabo; der tjente jeg i 2 år. - Vinteren 1958/59 tog jeg på Rønde højskole april 1959 kom jeg til at tjene hos Poul Thomsen i Nyrup ca. 1 km. fra mit hjem, her blev jeg i godt 1½ år, altså til 1. november Så kom jeg til at tjene hos Ingvard Dollerup i Knudstrup i Vesterbølle sogn og tjente her til 1. november Min far blev syg i foråret 1961, ramt af en blodprop i hjertet; det bevirkede, at jeg flyttede hjem 1. november I november 1965 syntes far, det blev ved tiden, at jeg skulle overtage ejendommen. Jeg var den eneste af mine søskende med landbrugsuddannelse. 20. november 1965 overtog jeg så mit hjem, far og mor blev boende hos mig; men far fik kun lov til at leve til 7. december Jeg havde ejendommen i 11 år indtil Så flyttede mor og jeg herind til Aars på grund af mit syn, der blev aftagende. Men trods alt kunne jeg brodere stramaj og rejse til Viborg for på Landsarkivet at forske i slægtens historie. - Til at begynde med, vi var her i Aars, gjorde jeg haver i stand for folk. Men i de sidste tre år er synet taget så meget af, at jeg har måttet holde op med det. Jeg kan stadig læse lidt endnu under en god belysning. Folk er utrolig gode mod os. - Tak til jer alle. Kærvej 83, Aars, august 1992 Thomas Elkjær OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 5 af juli 2015

6 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 6 af juli 2015

7 Slægtsforskning Som indledning til og motto for slægtshistorier bruges ofte dele af Jeppe Aakjærs Historiens Sang, skrevet 1916 til et historisk stævne i Skive. Heri hedder det bl.a.: Som dybest brønd gi'r altid klarest vand, og lifligst drik fra dunkle væld udrinder, så styrkes slægtens marv hos barn og mand ved folkets arv af dybe, stærke minder. Din egen dag er kort, men slægtens lang; læg øret ydmygt til dens rod forneden: årtusind toner op i gråd og sang, mens toppen suser imod evigheden! Vi søger slægtens spor i stort og småt, i flinteøksen efter harvens tænder, i mosefundets smykke, plumpt og råt, i kirkens kvadre, lagt af brede hænder. Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog har gemt et gran af slægtens ve og våde; nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog, og løfte mig en flig af livets gåde. Som motto for specielt denne slægtsbog kan med mindst lige så stor ret sættes dele af sangen Hvor smiler fager den danske kyst, som Johannes V. Jensen skrev i anledning af et besøg af dansk-amerikanere i juli 1925, idet både forfatteren og denne slægt stammer fra Vesthimmerland. I sangen hedder det: Alvorlig taler ved alfarvej med grønsvær tækket de gamles grave. Henfarne slægter - forglem dem ej! - i arv de gav dig en ædel gave. Henfarne slægter i landets marv sig ej fornægter. Bevar din arv. OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 7 af juli 2015

8 Hvad hånden former er åndens spor. Med flint har oldbonden tømret, kriget. Hver spån, du finder i Danmarks jord, er sjæl af dem, der har bygget riget. Vil selv du fatte dit væsens rod, skøn på de skatte, de efterlod! Begge de foregående digterværker understreger betydningen af og samhørigheden med slægtens og hjemstavnens - ja, hele landets historie. OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 8 af juli 2015

9 Slægtens udforskning - din Danmarkshistorie Siden Anden Verdenskrig er interessen for både slægtsforskning og lokalhistorie vokset frem alle vegne. Flere og flere er blevet interesseret i deres fortid, i slægtens historie - i "rødderne", altså i de enkeltes helt personlige Danmarkshistorie. Rigsarkivar Johan Hvidtfeldt ( ) har udtalt: Vil mennesket forstå sig selv og prøve at få rede på forudsætningerne for de mange forskellige, og ofte modstridende evner og tilbøjeligheder, som findes hos den enkelte, må han søge tilbage i slægtens fortid for at finde forklaringen. - Slægtshistorisk studium er derfor ikke et pedantisk samleri, der kun egner sig for folk med god tid. - Det er i virkeligheden et udslag af menneskets trang til at prøve at finde indre sammenhæng i livets mangeartede foreteelser, den samme trang, som er forudsætningen for kunst og videnskab. Den velkendte venstrepolitiker, konseilspræsident "I.C." eller rettere J.C. Christensen ( ) har engang sagt: Det er en ringe s1ægt, der ikke har slægtsminder, og det er en ringe slægt, der ikke efterlader sig sådanne. - Men den mand og den slægt er endnu ringere, som ikke vil værne om sine minder, så de kan gå videre til børn og børnebørn, slægt efter slægt. Interesse for slægtsforskning har vel eksisteret altid tallets adelsdamer nedskrev deres "slægtsbøger", - i 1700-allet blev de førende slægters historie dyrket, - og i 1800-tallet fulgte borgerskabet efter. Men først i vort århundrede er slægtshistoriske arbejder vedrørende jævne bonde- og håndværkerslægter blevet udarbejdet i større stil. - Og først i de seneste par årtier er slægtsforskning blevet en hobby for et bredt udsnit af befolkningen. Arkivvæsen og slægtsforskning De danske arkiver har til opgave at bevare de skrevne kilder til vor historie og ved ordning, registrering og på anden måde gøre dem tilgængelige for forskningen. I Danmark omfatter Statens Arkiver foruden Rigsarkivet, Rigsdagsgården 9, 1218 København K, de 4 landsarkiver, der er centralarkiver for den lokale statsadministration for hver sit område: - Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, Jagtvej 10,2200 København N. - Landsarkivet for tryn og omliggende øer, Jernbanegade 36, 5000 Odense C. - Landsarkivet for Nørrejylland, Lille Sct. Hansgade 4, 8800 Viborg (dækkende Jylland fra Skagen i nord til Kongeaaen i syd). - Landsarkivet for Sønderjylland, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa. Hertil kommer tillige Erhvervsarkivet, Statens erhvervshistoriske Arkiv, Vester A116 12, 8000 Aarhus C, og Dansk Data Arkiv, Islandsgade 10, 5000 Odense C. - Et statsligt arkiv er tillige Kort- og Matrikelstyrelsen, Rentemestervej 8, 2400 København NV. Mens Rigsarkivet opbevarer kongehusets og de centrale myndigheders arkivalier (kongebreve, aktstykker fra kancellier og ministerier, indsendte regnskaber og folketællinger mv., samt det tidligere Hærens eller Forsvarets Arkiv), er de lokale statslige embeders arkivalier afleveret til landsarkiverne, hvor således slægtsforskerens vigtigste kilder findes, bl.a. kirkebøger, skiftearkivalier, skøde- og panteprotokoller med tilhørende realregistre samt dertil de private godser/herregårdes arkivalier. OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 9 af juli 2015

10 Erhvervsarkivet indeholder afleveringer fra private virksomheder og foreninger, f.eks. kreditforeninger. Kort- og Matrikelstyrelsens arkiv omfatter det tidligere Matrikelarkivet (udskiftnings- og udstykningsforretninger med tilhørende kort og matrikler) og dels Geodætisk Instituts og Søkortdirektoratets samlinger. På kommunal basis findes der over hele landet mange hundrede lokalarkiver, som indsamler arkivalier, billeder mv. - Her skal blot nævnes Københavns Stadsarkiv, Københavns Rådhus, 1599 København V, samt Det danske Udvandrerarkiv, Arkivstræde 1, 9100 Aalborg. Slægtsforskning dyrkes overalt i Danmark, der er dækket af slægtshistoriske foreninger. - I 1995 findes der knap 40 sådanne foreninger, hvoraf de 32 (med ca enkeltmedlemmer) samarbejder i Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger (SSF). Arkivbesøg De offentlige arkivers samlinger er - med visse tidsmæssige begrænsninger til beskyttelse af privatlivets fred - tilgængelige på samme måde som bibliotekernes bøger. Forskellen er blot, at arkivalierne er håndskrevne og kun eksisterer i et eksemplar, - samt at alt kun kan benyttes på arkivernes læsesale. For den, som for første gang besøger f.eks. Landsarkivet i Viborg, vil det måske undre, at bygningen rummer over 30 km. bogreoler fyldt med protokoller og dokumentpakker, hvoraf alt fra før 1875 er skrevet med gotisk håndskrift, der kan forekomme nutidsmennesker ulæselig. Landsarkivets læsesal i Viborg modtager i disse år årligt op mod 20 tusinde besøg, så dagen lang ses folk sidde bøjet over arkivalierne, ivrigt optaget af at grave stof frem om de hedengangne. - Side om side finder vi her forskere med akademisk baggrund og folk, der har brugt masser af tid på arkiver og har opnået et indgående kendskab til den gamle skrift og arkivaliernes mangfoldighed, samt mere uøvede amatører, der nøjes med at studere kirkebøger, folketællinger og enkelte skifteprotokoller. Fælles for alle er imidlertid, at de i deres forskning konstant støder på problemer og vanskeligheder. Størstedelen af tiden går da også med undersøgelser med negative resultater; - men så meget større er forskerglæden, når løsningen på problemerne omsider foreligger. Kilderne Slægtsforskerens vigtigste kilde er kirkebøger, og udforskningen af slægten er afhængig af, om kirkebøgerne og de øvrige arkivalier er bevaret. Præsternes pligt til i kongeriget Danmark at føre kirkebøger blev pålagt dem af den dansk-norske konge Christian IV i årene Enkelte præster havde dog allerede før den tid påbegyndt kirkebøger, der således kendes fra f.eks. både Aalborg og enkelte sogne i nærheden af Arhus fra omkr Og fra det nuværende Sønderjylland, dengang en del af hertugdømmet Slesvig, findes enkelte kirkebøger fra slutningen af 1500-tallet. Dette betyder imidlertid ikke, at kirkebøger normalt findes fra midten af 1600-tallet og frem til vor tid. I de ældste tider førtes kirkebogen nemlig kun i et eksemplar; først fra er de blevet ført i to eksemplarer, nemlig både af præst og degn. Fra årene 1646-L813, hvor præsterne alene skulle føre kirkebøger, mangler disse desværre fra en lang række sogne, hvor de for størstepartens vedkommende er gået tabt ved brande i præstegårdene; fra mange sogne findes der først kirkebøger for tiden efter I kirkebøgerne har præsterne i tidens løb indført oplysninger om sognets beboere såsom fødsel, dåb, konfirmation, vielse, død og begravelse. Men findes kirkebøgerne ikke mere, må andre kilder inddrages til belysning af slægtens historie. En god oversigt over familiens omfang fås af folketællingerne, der er bevaret fra følgende år: 1787, 1801, 1834 og fra 1840 hver 5. år. - Især tællingerne fra 1845 og fremover har betydning, da det af disse OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 10 af juli 2015

11 fremgår, hvor personerne var født, mens de øvrige tællinger kun oplyser om navn, alder, stilling, ægtefælle og hjemmeværende børn samt tjenestefolk. Blandt retskredsenes afleveringer findes både skøde- og panteprotokoller - påbudt samt skifteprotokoller fra omkring år Disse arkivalier fortæller om ejendomshandler, optagelse af lån og bo behandling efter dødsfald. I 1700-tallet var næsten alle bønder fæstere under en af landets mange herregårde, hvorfor godsarkivernes fæste- og skiftearkivalier er af stor betydning for opklaringen af familierelationerne. - Førelse af egentlige fæste- og skifteprotokoller blev påbudt 1719; men også her gælder det, at mange protokoller er gået tabt i tidens løb. Matrikler og jordebøger / hartkornsspecifikationer i f.eks. gods- og amtstuearkiver hjælper med til at kaste lys over landsbyernes ejendoms- og fæsteforhold. Herredernes ting- og senere justitsprotokoller samt landstingets dombøger, der oftest begynder henholdsvis i og 1500+a11et, indeholder mange retssager vedrørende ejendoms- og arveforhold, der kaster lys over familieforhold tilbage i 1500-tallet. Denne indledning skulle i korthed give et indblik i arkivverdenen og påpege, at udforskningen af slægten kan give problemer. Udforskningen af denne forslægt. Denne er afhængig af, om kirkebøgerne og de øvrige arkivalier, bl.a. godsarkivernes fæste- og skiftearkivalier, er bevaret langt tilbage i tiden. - Og som nævnt er mange arkivalier gået tabt i tidens løb. Blandt andet på baggrund af disse forhold skriver landsarkivaren i Aabenraa, cand.mag. Hans H. Worsøe i sin bog Slægtshistorie - en vejledning, 1977, at "man må indstille sig på, at det hører til sjældenhederne at komme bag om år 1700 med anetavler for bondeslægter." Glædeligt er det derfor, at det er lykkedes at følge flere bondeslægter tilbage til personer, der er født i begyndelsen af 1600-ta11et i Christian IVs yngre år. Usædvanligt er det, at denne bondeslægt kan følges tilbage til De Rinds Herreds Knaber i slutningen af middelalderen. OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 11 af juli 2015

12 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 12 af juli 2015

13 Slægtens hjemstavn Rinds herred -Efter Th. Gravlunds Herredsbogen, bd. 2, Jylland, 1930 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 13 af juli 2015

14 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 14 af juli 2015

15 Ane 1 Aage Elkjær, f. 1911, d Gerda Margrethe Thomasen, f Proband: Ane 1: Fra giftermålet 1938 til 1965 ejede Aage Elkjær og Gerda ejendommen "Bakkely" i Nyrup i Gislum sogn; den ejedes af sønnen Thomas Elkjær flyttede Thomas Elkjær og moderen til parcelhuset Kærvej 83 i Aars. Gerda Margrethe Thomasen blev født 5. oktober l9l5 i Knudstrup i Vesterbølle sogn som datter af Thomas Andersen Thomasen og hustru Karen Margrethe Christensen. Gerda Margrethe Thomasen blev gift 26. januar 1938 i Vesterbølle med Aage Elkjær, født 6. juni 1911 i Knudstrup i Vesterbølle sogn, død 7. december 1965 i Nyrup i Gislum sogn. Han var søn af Søren Elkjær Jensen og hustru Ane Kirstine Jensen. Børn Parret fik 3 børn, alle født i Nyrup i Gislum sogn: 1 Thomas Elkjær, født 27. marts Efter skolegang i Gislum tjente han forskellige steder som landbrugsmedhjælper, afbrudt af et ophold på Rønde Højskole vinteren kom han på grund af faderens sygdom hjem for at hjælpe til på ejendommen, som han overtog 1965 og drev til 1976, da han solgte på grund af svigtende syn og flyttede til Kærvej 83 i Aars. 2 Søren Elkjær, født 7. februar Efter realeksamen i Aalestrup blev han uddannet hos manufakturhandler Johan Andersen i Aars. Efter at have arbejdet på kontor i Viborg var han ansat i Gedsted Sparekasse fra 1964 til 1983, da han måtte holde op på grund af dårligt syn; han bor nu Nylandsvej 8 A i Aalborg. 3 Betty Margrethe Elkær, født 24. juni Gift 6. oktober 1969 i Gislum med Egon Laustsen, født 29. september 1945 på Dalsgaard Mark i Simested sogn, søn af gårdejer Holger Theodor Laustsen og hustru Elvine Hansen. Betty M. Elkjær var efter skolegang i Gislum på Rønde Efterskole Efter at have arbejdet som husassistent forpraktikant i en børnehave i Aars ½ år og derpå atter husassistent. Efter et ophold på Hoptrup Højskole arbejdede hun 1½ år i en børnehave på Amager, hvorefter hun blev uddannet som børnehavelærer i Aalborg. Efter at have arbejdet i børnehaver i Hammerum, Herning og Aalestrup virkede hun som freelance fotograf i nogle år og driver nu Aalestrup Campingplads. Egon Laustsen gik i skole i Korsø, arbejdede hjemme i ½ år og blev derpå udlært som mekaniker i Aalestrup Sin værnepligt aftjente han ved Hærens Materielkommando i Varde og Aalborg, hvorefter han arbejdede som mekanikersvend i Aalborg, Brande og Herning til Derpå blev han ansat på Falcks Redningsstation i Aalestrup som redder og driver tillige forretning med bl.a. cykler. - Familien bor Aaparken 36 i Aalestrup. 3 børn: 1. Carsten Elkjær Laustsen, født 6. april 1971 i Hammerum. 2. Michael Elkjær Laustsen, født 16. januar 7974 Aalestrup. 3. Morten Elkjær Laustsen, født 31. august 1978 Aalestrup. OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 15 af juli 2015

16 Søren, Thomas og Betty Margrethe Elkjær. Gerda Margrethe Thomasen Hun gik i Knudstrup Privatskole og arbejdede dels hjemme og dels ude indtil giftermålet, hvorpå hun blev medhjælpende hustru. Ind imellem har hun været beskæftiget ved rengøring. Aage Elkjær Han gik i Knudstrup Privatskole og tjente som landbrugsmedhjælper forskellige steder, bl.a. i Sønderjylland og på Fyn, afbrudt af et ophold på Hoptrup Højskole. Efter at have været bestyrer på en gård i Simested købte han 1938 en ejendommen "Bakkely" på 19 tdr. land i Nyrup, som han drev til 1965, da han solgte den til sønnen Thomas. Ved Aage Elkjærs død skrev avisen følgende: Gårdejer Aage Elkjær, Nyrup, er død på Farsø sygehus i en alder af 54 år. Ved sit giftermål for ca. 28 år siden overtog Aage Elkjær "Bakkely" i Nyrup, hvor familien siden har haft deres hjem. Han var kendt som en ordensmand med et pænt landbrug, dertil en hjælpsom nabo, og som en god familiefar medvirkende til at skabe et dejligt hjem. En hjertelidelse standsede til dels den virksomme mand i hans arbejde allerede i 1961, og nu i efteråret afstod Aage Elkjær hjemmet til sin æ1dste søn, Thomas Elkjær, der arbejdede hjemme i bedriften. - Afdøde var født i Knudstrup. Han efterlader hustru og tre voksne børn, to sønner og en datter. Og efter begravelsen blev følgende skrevet: Ved Aage Elkjærs begravelse var Gislum kirke pyntet og smykke med en væld af kranse, heraf flere med signerede bånd. Til indledning blev holdt en højtidelighed i hjemmet på "Bakkely". I kirken talte sognepræst E. Nykjær i personlig prægede ord ved båren og henvendte trøstende ord til afdødes hustru og de tre børn, hvorefter den nærmeste familie bar kisten til graven. Her bragte sognepræsten familiens tak til det store følge med en særlig tak for kransene samt for pyntning af kirken og for den pengegave, der var skænket til et minde ved graven. Senere samledes følget til en mindekomsammen i Nyrup forsamlingshus. OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 16 af juli 2015

17 Ved kaffebordet talte afdødes broder, Niels Elkjær, Nyrup, der som nærmeste nabo gennem 28 år sagde tak og fremdrog minder fra samværet i de mange år. Endvidere blev udtalt mindeord af broderen Holger Elkjær, Vestrup, og en svigerinde, fru Kristine Elkjær, Knudstrup. Pastor Nykjær sluttede samværet. I familien har der været 2 dødsfald omtrent på samme tid. Aage Elkjær døde i tirsdags, og dagen efter døde hans søster, fru Kirstine Poulsen, gift med fhv. gårdejer Poul Poulsen, Vesterbølle. Hun blev 69 år gl. Lejlighedssange Til Gerda og Aage Elkjærs bryllup 26. januar 1938 blev følgende skrevet: Mel. Langt højere Bjerge Hvor Isbræen kæ1ved i Tidernes Gry nu Bjergkammen hæver sin kæde som peger med skovklædte Tinder mod Sky og favner i Sorg og i Glæde det Hjem hvor i Dag vi er stævnet til Fest, vi mindes dog Sorgen har nys været Gæst. I Kirken vort Brudepar sluttet nu har den Pagt skal gælde for Livet og Takken opstiger til ham som dem bar paa Vinger som Ørn, og hav givet dem lykkeligt Hjem gennem Barndommens Aar og sammen dem ledte i Ungdommens Vaar. I Jylland det Søndre, Paa Fynboens ø der Aage har Kundskaber vundet men her i vort Norden han fandt dog sin Mø hvor Barndommens Aar er henrundet. Og her vil han bygge og her vil han bo med hende som gav ham sin Haand og sin Tro. OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 17 af juli 2015

18 I Dag skal der lyde til Aage, vor Bror en Tak for de Aar vi ej glemme, da sygdom og Savn satte ind over Mor og trange var Dagene hjemme. Da gik du saa stille og røgted tro din Gerning, skønt Sorgen og Døden to Bo. Og Gerda vi byde af Hjertet nu Her "Velkommen iblandt os du være" Det Navn, dit det nye i Dag som du bær vi søge at holde i Ære, at vandre med Troskab i Fædrenes Spor mod Maalet, vort Hjem efter Rejsen paa Jord. Saa vil vi nu ønske Guds Lykke og Fred maa følge jer kommende Dage. Og naar det bli'r Aften og Solen gaar ned Gudsfreden maa blive tilbage. At Røsten maa lyde i Kvælden saa tyst, "Gaa ind til min g1æde min Tjener med Lyst" En anden sang fra Gerda og Aages bryllup 26. januar 1938 lyder: Mel.: Nu tak for alt da vi var små På Rolsiggaard er der fest i dag og alle stuer er fyldt med gæster for to i dag vajer højt vort flag for disse to her vi fester. Om Aage ved vi, han dygtig er, han sparer ikke på sine kræfter. Det har han vist i sin færd, det vil han vise herefter. Ja, det er Aage, vor lille bror, der med sin Gerda i dag sig gifter. Han vil ha' ben under eget bord, og eget hjem vil de stifte. Om Gerda trofast ham hjælpe vil, hun har jo været så go en pige, et frisk humør har hun også til, og det har meget at sige. OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 18 af juli 2015

19 Hun vil nu glad hygge om sin mand, og Aage ser vi så vel til måde, den bedste hustru det har nu han, som vil ham altid det gode. Så tror vi også, eders hjem vil blive et af de allerbedste og sikkert bliver et af dem, som og er herligt at gæste. Og så til lykke i kære to, med løftet I har hinanden givet i kærlighed I bli'r tro, det bære kan gennem livet. Og så til slut vi det ønske har, at Guds velsignelse alle dage må være over voft brudepar, så trygt de sammen kan drage. Til parrets sølvbryllupsfest lød det: Mel.: Der er et land - De fem og tyve år er som en dråbe i tidens uopfyldte, dybe hav, men for et ægtepar en blomsterkåbe, der dækker mange kære ønskers grav. En mindekrans af fem og tyve perler i sølverglans fra minders varme skær, et sælsomt spejl hvor skikkelser fuldkære nu træder frem af svundne dages hær. Et Sekel kvart er rundet over vange, forsvundet hist i evighedens trav, det vår har været fem og tyve gange, brat efterfulgt af vinterens mørke grav. Snart viben atter er til Danmark kommen, og da vil grønnes skrænt og høj og dal, der spirer liv i marken og i skoven, og blomster myldrer frem i tusindtal. I unge dage Aage gården købte i Nyrup hist ved Kimbrerfolkets by. I der et smukt og dejligt hjem jer skabte, med læ omkranset ligger "Bakkely". Med tiden kom der trende børn tilstede, forhøjed kærlighedens dyre pant, så godt i to om hjem og børn har værnet, i pagt med ham, hvis hånd der styrer alt. For trofasthed så vel som vennesindet i dag I tak og hilsen fra os får, med ønske og med håb om sølverskinnet må gyldnes næste fem og tyve år. Og gid så glæde, lykke, fred og sundhed jer altid gennem livet følge må, og det er dog den allerstørste rigdom, det er den største lykke I kan nå. OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 19 af juli 2015

20 Til Thomas på konfirmationsdagen Melodi: Jeg en gård mig bygge vil Her er rigtig fest i dag, Det så længe vared ej, og det har sin egen sag, før du fandt det stykke vej, Thomas er nu konfirmeret, der gik op til os på bakken, dåbens pagt bekræftet blevet, vi i dag dig bringe takken vi en flok er bænket her, for besøgene, vi fik, stævnet til fra fjern og nær. medens barndomstiden gik. 2 Her i dette vennelag mindes vi den første dag, gutten han kom her til verden, bragte uro i vor færden, thi en sådan lille fyr rigtig lave kan postyr. 6 Første gang du på besøg ene op ad vejen strøg, var du kun så ganske lille, men besøge os du ville, prøve helt på egen hånd, være fri for alle bånd. 3 Først han ikke drikke vil modermælken, som skal til, for at kinden rund kan blive vi en flaske ham da give, bossemælk han nu skal ha`, siger farbror Aage da. 7 Men hvad skal nu Thomas til? Landbrug nok han drive vil, alt, hvad der til faget høre, gerne har han med at gøre, læsse korn han kan som få, sidste sommer nok vi så. 4 Og vi så til ham i løn, nej, hvor drengen dog blev køn, voksede, fik huld på kroppen, fine krøller små i toppen, og da han så kunne gå, vi os glade på ham så. 8 Og han alt så godt får gio.t, pusler glad om småt og stor, gæs og ænder, høns og duer, fine racer vi beskuer, og har vi dig ret bedømt, blir' for fjerkræ du berømt. OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 20 af juli 2015

21 9 Her du fra dit gode hjem trofast hjælp fik vejen frem, thi din far og mor, de kære, dig det bedste ville lære, alt hvad stort og godt de ved, gav de dig i kærlighed. 11 Før vi slutte må vor sang, føler vi af hjertet trang til at takke jer hernede, altid er med hjælp I rede, gerne tar' for os en tørn, mor og far og alle børn. 10 Lystig blink r øjet har du jo efter bedstefar, og vi synes, at du bære navnet efter ham med ære, og vi derfor alle tror, tit du glæder bedstemor. 12 Vor lykønskning har vi bragt, må til sidst kun have sagt; Thomas ønsker vi det bedste, stedse rod i dig må fæste, lykke til din ungdomsfærd og alt godt fra hjemmet her. OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 21 af juli 2015

22 Bakkely i Nyrup Dette brev fik Thomas fra sin far, da han var på Rønde højskole: Dette brev fik Thomas fra sin far, da han var på Rønde højskole: Kære Thomas Nyrup Onsdag Aften Ja, vi synes lige, du skal have en li1le Hilsen igen. Mor og jeg har lige været en lille tur nede ved Niels Nyrups i Aften, vi skulle hilse dig fra dem. Søren var vældig glad for turen i Søndags, han syntes du boede saa dejligt, og du lærer jo en masse, du blir jo nok saa klog til det er forskrækkelig. Vi har faaet vores Mødning kørt ud, det tog godt 3 Timer, saa det var dejlig nem, saa kunde jeg begynde og pløje med det samme, han tog 48 Kr. for det. Du kan tro, den nye Hest er dygtig, den gaar næsten lige saa haardt til som Farbror Nielses den skimlet, jeg pløjede møj ned paa 2 Tdr. Land, paa godt halvanden Dag. Vi har ogsaa faaet det sidste Kaalrabitop hjem, og de sidste roer kørt op, saa nu begynder det og hjælpe. Du kan tro hønsene gør Æg nu, i gaar fik vi 100 og i dag 101, synes du ikke de er dygtige. Frits har købt den ene af Henry Mosbæks Plage, det er Hoppeplagen, han skal give 1150 Kr. for den. Farbror Nielses havde en Ko der fik Kalv i Aftes, det var den de fik den parteret fra sidste Aar, og den her gang var den saa baglæns til fødsel, men den fik jo fat i Robert, og saa var Martins i Tisted deroppe, saa kunde de godt selv ordne det, jeg var ikke deroppe. Hvis du vil have din Cykel derned, saa kan vi sagtens sende den, det var da rart at kunne cykle en tur om Søndagen. Nu har jeg vist ikke mere at fortælle, Mor vil ogsaa skrive lidt, til slut en kærlig Hilsen fra os alle Far OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 22 af juli 2015

23 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 23 af juli 2015

24 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 24 af juli 2015

25 1. generation: Forældre: Ane 2-3: Ane 2 Søren Elkjær Jensen, f. 1857, d Ane 3 Ane Kirstine Jensen, f. 1868, d Parret Overtog ved giftermålet 1889 konens mors forældres gård, matr. nr. 3a m.fl., Toftegaard i Knudstrup i Vesterbølle sogn. På aftægt hos sig havde de Ane Kirstine Jensens morforældre, ane 14-15, Niels Andersen Meilstrup og hustru Ane Kirstine Sørensdatter, til deres død Søren Elkjær Jensen blev født 28. april1857 i Alstrup sogn og døde 15. april 1930 i Knudstrup i Vesterbølle sogn, 72 år gl. Han var søn af Jens Jensen og hustru Kirsten Marie Sørensdatter. Som ungkarl Søren Elkjær Jensen, 32 år gl., håndværker af Alstrup, blev han gift 8. november 1889 i Vesterbølle med pige Ane Kirstine Jensen, 21, år gl., hjemme hos bedstefaderen Niels Andersen Meilstrup, gårdmand i Knudstrup. Hun blev født 27. september 1868 i Knudstrup i Vesterbølle sogn og døde sst. 16. april 1932, 63 fr gl. Hun var uægte født datter af Lauritz Jensen og Petrine Nielsdatter. Børn Parret fik flg. 11 børn. 1. Kirsten Marie Elkjær, født , død i Aalestrup. Gift 16. november 1916 i Vesterbølle med Niels Laursen, født 23. oktober Jens Jensen, født , død Jens Jensen Elkjær, født , død Gift i Simested med Signe Hansen, født Kirstine Elkjær, født , død Gift i Vesterbølle med Poul Poulsen, født i Vesterbølle. 5. Niels Meilstrup Elkjær, født , død Gift i Kgs. Tisted med Kirstine Marie Nielsen, født Niels Peter Kristian Elkjær, født , død Gift i Vesterbølle med Kristine Byrialsen Pedersen, født i Søkbæk i Ullits sogn. 7. Petrine Elkjær, født , død Gift i Vesterbølle med Jacob Christensen, født i Kgs. Tisted. 8. Karen Marie Elkjær, født , død i Knudstrup i Vesterbølle sogn. 9. Johannes Elkjær, født , død Gift i Vesterbølle med Sigrid Andersen, født i Vesterbølle. 10. Holger Elkjær, født , død Gift i Vesterbølle med Anne Mortensen. 11. Aage Elkjær, født , ane 1. OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 25 af juli 2015

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Slægtsbog for Gerda M. Elkjær, født Thomasen, født 1915, Gennem kvindeled ætling af den adelige slægt Rosenørn. Bind 1

Slægtsbog for Gerda M. Elkjær, født Thomasen, født 1915, Gennem kvindeled ætling af den adelige slægt Rosenørn. Bind 1 Gerda M. Elkjær, født Thomasen, født 1915, Gennem kvindeled ætling af den adelige slægt Rosenørn. Bind 1 Udarbejdet af sønnen Thomas Elkjær, Aars. 1995 OCR kopi: Jens P. Kragh 16. marts 2015 Side 2 af

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1834-1919 KB Hørby (Holbæk) 1834 op 26 nr 9 Anders Jeppesen født 17/7 Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli, Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup KB

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012 Slægtsforskning Tirsdag d. 11. september : Kursus Tirsdag d. 18. september : Kursus Tirsdag d. 25. september : Kursus Tirsdag

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Betty Karsberg 2010-01 side - 1

Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Jens Christensen (1820-1885) og Johanne Marie Nielsdatter (1816-1882) Ane nr. 48 og 49 1820 20. sep 22. sep. 22. okt Født Hjdbt. Bølling Kirke Kastberg,

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Familiegrupperapport for Anders Hansen og Ingeborg Christensdatter Mand Anders Hansen 1

Familiegrupperapport for Anders Hansen og Ingeborg Christensdatter Mand Anders Hansen 1 Mand Anders Hansen 1 Født Før 29 Jun. 1725 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg 2 Dåb 29 Jun. 1725 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg 2 Død Før 5 Jun. 1813 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere

JENS KRISTIAN MADSEN

JENS KRISTIAN MADSEN JENS KRISTIAN MADSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen - Jens Kristian Madsen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS KRISTIAN MADSEN "1 Jens Kristian Madsen *1853-1941 Jens Kristian

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere