33. ÅRGANG JUNI Nr. 5 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "33. ÅRGANG JUNI Nr. 5 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP"

Transkript

1 33. ÅRGANG JUNI Nr KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

2 FORENINGER & KONTAKTPERSONER MENIGHEDSRÅDENE I TYBJERG, AVERSI, TYVELSE OG VRANGRSTUP Formand: Ida Laustsen tlf Kirkeværge Tyvelse Kirke: Knud Erik Ingerslev Jensen tlf Kirkeværge Vrangstrup Kirke: Henri Larsen tlf Kirkeværge Aversi Kirke: Holger Lunden tlf Kirkeværge Tybjerg Kirke: Susanne Haunstrup Jeppesen tlf Kasserer: Knud Myrhøj tlf SANDBY MENIGHEDSRÅD Formand: Kirsten Larsen tlf Kontaktperson: Leif Jensen. Tlf Kirkeværge: Bente Vistisen, tlf Kasserer: Naja Mejer, tlf TYBJERG GYMNASTIKFORENING Formand: Susanne Feldthusen Tlf TYBJERGLILLE BAKKER VANDVÆRK Formand Johnny Sørvin Tlf SANDBY-VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS Kontaktperson: Lise Nielsen , mobil bedst mellem kl TYBJERG FORSAMLINGSHUS Formand Mitzi Jensen. Tlf Husbestilling v/solveig Olsen Tlf.: torsdag i hver måned mellem kl. 19 og 20 er Forsamlingshuset åbent for besigtigelse. LANDSBYFORENINGEN TYBJERG & OMEGN ww.tybjerg.info Formand Jørn Haaber Christiansen Tlf.: TYBJERG PRIVATSKOLE Kontakt: Skoleleder Kenneth Oksborg Tlf FORENINGEN TYBJERGHUS Formand: Tina Olsen Tlf.: Vedr. Café: Lene Pedersen. Tlf LOKALRÅDET TYBJERG & OMEGN Formand Peter Seedorff Tlf TYBJERG SPEJDERNE Kontaktperson: Helge Christensen Tlf AVERSI FALDSKÆRMS CLUB Tornelundsvej 8, Aversi, 4690 Haslev. Form.: Michael Kattrup Lassen Tlf HERLUFLILLE MØLLELAUG Formand: Peter Castberg Tvedevej 10, Tybjerglille, 4160 Herlufmagle Tlf Møllen: TYBJERG OG OMEGNS FOLKEDANSERFORENING Formand: Nina Hossy Tlf.: Mobil TYBJERG ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB (TØF) Formand: Steen Sørensen Tlf SUSÅ HUSHOLDNINGSFORNING Formand: Liselotte Andersen Tlf.: SUSÅ EGNSHISTORISKE FORENING Formand: Anni Dam Tlf RIDERS CUP Kontaktperson: Jesper Poulsen Tlf SOGNEBLADETS BESTYRELSE Formand: Johnny Sørvin tlf Næstformand: Jens Barlund tlf Kasserer: Knud Arne Jensen tlf

3 VELKOMMEN I DEN GRØNNE LUND Med denne glade sommersang af Grundtvig introduceres en ny krea on af bladets forside. I sidste nummer e erlystes idéer l forsiden, og selvom Grundtvig ikke har direkte rela on l vores område så alligevel, idet han bliver temaet i Suså Sognehøjskoles næste sæson, og derfor var det oplagt, at bringe netop de e indbydende billede af denne statue af Grundtvig i Vartov, København, idet Suså Sognehøjskoles afslutning foregik netop dér. Læs meget mere herom inde i bladet. Denne udgave er den sidste inden sommerferien så husk at gemme det mht. de arrangementer, der a oldes det næste par måneder. Alt anført på Opslagstavlen. Der er allerede nu meget i støbeskeerne rundt omkring i foreninger, ins tu oner m.v. med henblik på den kommende sæson, så ingen skal komme og sige, at livet på landet er dødens pølse. Jo, det kan det blive, dersom man ønsker det, men det er der heldigvis ingen inten oner l i bladets udgivelsesområde. Og hermed også velkommen l et par nye annoncører. Der er masser af ak viteter, som ini a vtagerne skal have stor ros for f.eks. Grundlovsmøde, 2. pinsedag i Gunderslevholm Park, hornfiskea en i Caféen, Åben mølledag, Riders Cup distriktsstævne, Ølfes val og midsommermarked, Sankt Hans fes vitas, grill a ener og meget mere. Læs om det hele og deltag!! De bedste ønsker for en rar og lun sommer og så udkommer SB igen l august. Annegrete Forside: Velkommen i den grønne lund Statue af Grundtvig, Vartov. Foto Kirsten Larsaen ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Annegrete Schmidt (agt) Tlf , mobil DEADLINE: 15. JULI TRYK: Sangill Grafisk, Holme-Olstrup OPLAG: eksemplarer OBS. OBS. Udebliver månedens udgave af Sognebladet, kontakt da venligst Jens Barlund på tlf , mobil: ANNONCEPRISER 1/1 side: 350,00 kr. 1/2 side: kr. 1/4 side: 87,50 kr. SOGNEBLADET kan også læses via Udkommer 10 gange årligt, dvs. ikke i januar og juli måneder. Udgives af Foreningen Sognebladet. Brug af tekst og fotos eller dele deraf er kun tilladt med kildeangivelse. 3

4 Kirkelig vejviser BEGRAVELSESKAFFE En god afslutning er altid vigtig. Vi kan garantere rolige og harmoniske omgivelser, og personale, der har fuld forståelse for, hvordan I har det netop denne dag. Vores begravelseskaffe består af kaffebord med boller og kringle/lagkage. Kontakt Lene Andersen på tlf.: Mobil Med venlig hilsen Støtteforeningen for Tybjerg Forsamlingshus Sognepræst Vagn Birk Jensen Birkelundsvej 10, Tyvelse 4171 Glumsø Træffes på tlf.: eller Træffetider: tirsdag 10-11, onsdage kl , torsdag og fredag kl Mandag er fridag. Afløser for sognepræsten i ferier og friweekender er pastor Connie B. Beier, Storegade 24, 4171 Glumsø, tlf.: , Graver for Aversi og Tybjerg kirker: Annette Olsen tlf.: Graver for Vrangstrup - Sandby og Tyvelse kirker: Jørgen Jensen tlf.: Gravermedhjælper Tanja Saamkopf Jacobsen Organist: Flemming Mørk Pedersen tlf Kirkesangere for de 5 sogne er: Stine Horslev og Knud Østergaard Jensen Tlf Kirkebil: Der kan bestilles kirkebil til gudstjenester og arrangementer i Præstegården samt til Sognehøjskolen både i og udenfor sognet. 1). Der kan bestilles kirkebil med Flextrafik, tlf , hvis man er visiteret til handicapkørsel. Bestil venligst dagen før. 2). Er man ikke visiteret til Flextrafik, kan kørsel bestilles hos Næstved Taxa, tlf Bestil venligst dagen før. Kirkekassen betaler. 4

5 Aversi Tybjerg Tyvelse Sandby Vrangstrup Gudstjenester Oplysning om tidspunkter for gudstjenester, hvis du har adgang til nettet: Klik ind på Indtast sogn, eller kirke, hvorefter du efter et enter og endnu et klik vil kunne se de planlagte gudstjenester. Kirkens aktivitetskalender. JUNI 3. Tyvelse-Vrangstup-Aversi-Tybjerg Menighedsråd: Budgetmøde 19:30 Tyvelse Præstegård 9. Gunderslevholm Park. stor udendørs gudstjeneste.17 sogne deltager. Husk tæppe, stol og måske madpakke. Se side 7. 11:00 Gunderslevholm 18: Landsmøde i Roskilde Domkirke www. Roskildestift.dk 29. Efter gudstjenesten er der kaffe og underholdning i Tyvelse Præstegårdshave. Se side 8 14:00 Tyvelse Kirke AUGUST 9. Indskrivning af konfirmander. Se side 8 16:00-18:00 Tyvelse Præstegård 5

6 SØVANG. Altergangsgudstjeneste torsdage kl Torsdag d. 5. juni: Connie Beier Torsdag d. 3. juli: Vagn Birk Jensen Torsdag d. 7. august: Connie Beier Alle er velkomne! Sognepræsten: Tirsdag den juni kursus (begge dage inkl.) Tirsdag den juli ferie Månedens salme juni og juli 2014: DDS 290: I al sin glans nu stråler solen Hør melodien på I al sin glans nu stråler solen, livslyset over nåde stolen, nu kom vor pinselilje d, nu har vi sommer skær og blid, nu spår os mer end englerøst i Jesu navn en gylden høst. I sommerna ens korte svale slår højt fredskovens na ergale, så alt, hvad Herren kalder sit, må slumre sødt og vågne blidt, må drømme sødt om Paradis og vågne l vor Herres pris. Det ånder himmelsk over støvet, det vi er hjemligt gennem løvet, det lu er lifligt under sky fra Paradis, opladt på ny, og yndig risler ved vor fod i engen bæk af livets flod. Det volder alt den Ånd, som daler, det virker alt den Ånd, som taler, ej af sig selv, men os l trøst af kærlighed med sandheds røst, i Ordets navn, som her blev kød og fór l Himmels hvid og rød. Opvågner, alle dybe toner, l pris for menneskets forsoner! Forsamles, alle tungemål, i takkesangens offerskål! Istemmer over Herrens bord nu menighedens fulde kor! I Jesu navn da tungen gløder hos hedninger så vel som jøder; i Jesus navnets offerskål hensmelter alle modersmål; i Jesu navn udbryder da det evige halleluja. Vor Gud og Fader uden lige! Da blomstrer rosen i dit rige, som sole vi går op og ned i din Enbårnes herlighed; thi du for hjertet, vi gav dig, gav os med ham dit Himmerig. 6

7 Pinse kommer af det græske ord pentekoste, der betyder 50 og hentyder l den 50.dag e er påske. Ifølge jødernes tradi on fejres der takkefest for høsten og man mindes lovgivningen på Sinai og pagten mellem Gud og det jødiske folk, der netop var befriet fra det egyp ske fangenskab. Pinsens tekster fortæller om hvordan Helligånden udgydes over folket ved jødernes fest. De e bevirkede, at de kunne forkynde evangeliet, så alle folkeslag kunne forstå det. Ved jødernes fest fejres både pagten og hvedehøsten. Pinseunderet skete på festens første dag. Helligånden udgydes over apostlene. Vi hører om de e under flere steder i bibelen, hvor mennesker gribes af Guds ånd. I Skabelsesberetningen forkyndes at Guds ånd 'svævede over vandene'. Ved Jesu dåb daler Guds ånd i skikkelse af en due ned fra himlen. De e under er beskrevet og gengivet i flere salmer. Helt central er nr. 290 i salmebogen(i al sin glans nu stråler solen), der på en festlig og nærværende måde illustrerer pinseunderet. Teksten er fyldt med billeder og associa oner l paradiset og naturen, der vågner og det blomstrende liv. Vi hører lyden af na ergale i sommerna en og de milde vinde og den blide bæk, der leder tankerne hen på den danske sommer ved pinse d. Sproget udtrykker meget fint hvad pinse betyder. Salmen er et billede på livet i al sin vækst. Med ordet pinselilje d formulerer Grundtvig sammenhængen med den danske natur. I første vers er pinseunderet meget nærværende. Med ordet nu, der forekommer fire gange, vil Grundtvig udtrykke den forvandling der sker. Både mennesker og natur gennemstrømmes af Helligånden. Alt i naturen vågner og er i en paradisisk lstand. Bækken har direkte forbindelse med livets flod fra Edens Have. Ånd er det der lever og ånder. For Grundtvig er ånd det nærværende liv. Helligånden betyder, at evangeliet og det kristne budskab ikke er noget for digt, men kommer os ved i dag. I salmen udtrykkes at Jesus Kristus med sin død sonede menneskets synd og at menneskene må forenes både i et fælles sprog(tungemål) og l nadveren i den kristne gudstjeneste. Organist Flemming Mørk Pedersen. Udendørs gudstjeneste i Gunderslevholm Park Anden pinsedag mandag den 9. juni 2014 kl Når udendørsgudstjenesten løber af stablen anden pinsedag, er det syvende gang den a oldes. Pinsen kaldes som bekendt for kirkens fødselsdag, fordi Helligånden fik mange l at tro og følge disciplene. Derved blev den kristne menighed dannet. Anden pinsedag vil kirkerne i pastoratet stå tomme, idet vi sammen med omkring 17 andre sogne fly er ud i den forårsgrønne natur. Her vil det være muligt for både store og små, at takke for fællesskabet og skaberværket ved at deltage i gudstjenesten. Under gudstjenesten deltager rig g mange korsangere, som med deres sang beriger gudstjenesten. Gudstjenesten foregår i Gunderslevholm Park kl Medbring gerne en velforsynet frokostkurv, tæpper, venner og bekendte samt godt humør. 7

8 Gudstjeneste i Tyvelse Kirke søndag den 29. juni kl med e erfølgende kaffe og lagkage i Tyvelse Præstegårdshave. E er kaffen fortæller dligere atomfysiker fra Niels Bohr Ins tu et Jakob Bondorf om sine erindringer fra Suså landet og sin opvækst i Sandby Præstegård. Jacob Bondorf, søn af sognepræst Volmer Bondorf, er en yderst levende og spændende fortæller. Alle er velkomne Konfirmandindskrivning : Onsdag den 13. august mellem kl og Indskrivningen finder sted i Tyvelse Præstegård. Konfirmandundervisningen foregår på 7. klassetrin. Konfirmander og deres forældre bedes medbringe barnets dåbs eller navnea est. Hvis man er forhindret i at komme l indskrivning, kan man kontakte sognepræsten pr. mail eller træffe anden a ale. Konfirmandforberedelsen begynder sidst i august måned. Der vil senere blive informeret om d og sted Konfirma onsdatoer for de kommende år: Aversi og Tybjerg Kirke: 2015: 3. maj. 2016: 1. maj. 2017: 7. maj Tyvelse Kirke: 2015: 17. maj. 2016: 22. maj. 2017:14. maj Vrangstrup og Sandby Kirke: maj og 2016: 29. maj. 2017:28. maj Suså Sognehøjskole 2014/2015 På et møde den 15. maj blev det beslu et at sæ e Grundtvig på programmet for 2014/15. Grundtvig har i sit liv skrevet omkring sider. Deltagerne kan derfor ikke forvente at nå hele stoffet igennem! Det er planen at arrangere tre foredrag, bl.a. om hans salmer, hans betydning for kirken og danskernes dannelse. Det er endvidere planen at arrangere en eller flere ture. Udby Præstegård og Grundtvigskirken er et par af mulighederne. 8

9 Menighedsrådet håber på stø e fra fonde l restaurering af kalkmalerier i Tybjerg Kirke. Tybjerg Kirkes kalkmalerier har stort behov for restaurering. I den forbindelse har Na onalmuseet udført en forundersøgelse af kalkmalerierne. Konklusionen, som kan læses i en lang og fyldig rapport, er at restaureringen bør påbegyndes snarest muligt. Det blev derfor beslu et på et møde den 13. maj, at menighedsrådet vil søge forskellige danske fonde om økonomisk stø e l projektet. Na onalmusset er fremkommet med et overslag, der viser at restaureringen vil koste omkring kr. Kalkmalerierne i først og andet hvælv i kirkens skib er udført af Højelses værksteder, fra hvilket kun tre udsmykninger er kendte. Derfor udtaler Na onalmusset, at Tybjerg Kirkes kalkmalerier har høj prioritet. Menighedsrådet håber derfor, at det vil være muligt at få lsagn om stø e fra fonde rimeligt hur gt. Sct. Jørgens kamp med dragen Præstens hjørne Lige siden jeg var helt ung har jeg holdt rig g meget af den fra pinse l Sankt Hans. Måske er det Helligåndens komme, der har iver, livsmod og styrke. Måske er det den, der gør sanserne skarpe, og får os l at mærke i sjæl og krop, at lyset får større og større kra og styrke dag for dag. En kort stund kan det synes, som om kra en, lyset og op mismen vil vare l evig d. Men så kommer Sankt Hans a en alt for hur gt, næsten som et lyn fra en klar himmel. Noget af kra en forsvinder denne vemodige a en, hvor tankerne ved bålet let dvæler ved sommeren, der så has gt flyr. De lyse næ er bliver igen alt for hur gt l mørke næ er. Det føles vemodigt, at den går så hur gt. Hvad er Sankt Hans? Det er Johannes Døberens helgendag som fejres den 24. juni. På dansk er hans navn, Johannes, blevet l Hans og dagen før hans dag er derfor Sankt Hans a en. I bibelen er hans historie som bekendt nært forbundet med Jesus. På mange dlige frems llinger mv. ser man, hvordan Jesus og Johannes Døberen hilser på hinanden som fostre, inden i deres mødres maver. Senere døber Johannes Jesus, og får også selv et trist endeligt. Herodes An pas stedda er Salome forlanger hans hoved på et fad e er en bemærkelsesværdig danseopvisning og får det. Johannes har strengt taget to helgendagen nemlig foruden 24. juni også 29. august, der er hans dødsdag. I Johannes evangeliet sammenligner Johannes Døberen sig med Jesus og siger: at han (dvs. Jesus) skal vokse, og jeg selv skal forringes". De e svarer fint l årets gang, hvor dagene jo bliver kortere e er Sankt Hans og længere e er jul. Jeg ønsker alle en glædelig pinse og en god sommer De bedste hilsner Vagn Birk Jensen Provst og sognepræst 9

10 På Tybjerg Privatskole oser det af ak vitet både inde og ude. Skolens arealer er netop shinet op ved årets første arbejdsdag, hvor ca. 50 voksne knoklede sidste lørdag i april. Legepladsen er frisket op, hjørnegrunden er lsået, ukrudt er bekæmpet, p pladsen er blevet "udvidet" og ny hæk er plantet. Gangarealer er malet og lokaler er grundigt rengjort og skolens bus fik også en grundig omgang. I maj måned har skolen taget imod 19 nye før skoleelever. Børnene bliver primært ak veret udendørs dels på skolens område og i "skoleskoven". Skolens elever har taget godt imod de små "Spirer". På 1. skoledag havde 1. klasse tegnet tegninger l Spirerne. 0. Klasse havde lavet navne og billedballoner, som en hjælp l Spirerne, når de skal lære navnene på skolens mange elever. Over de sidste uger og frem l sommerferien er der løbende børn på prøve i de mellemste klasser. Desuden er der aktuelt en dejlig interesse l kommende afgangsklasse. Vi håber derfor at kunne byde flere nye elever velkommen e er sommerferien. Skolens største elever var i april måned på den første lejrskole i skolens historie. Turen gik l Sønderjylland og omhandlede bla. besøg på Danfoss Universe. Her i maj afvikles flere ture og arrangementer for eleverne. 5/6 klasse er i Roskilde på hhv. Vikingemuseum og i Domkirken og 4 klasse er på ekskursion l Omø. Senere på måneden er skolens kor heldige at komme l kortræf med elever fra Ingrid Jespersens Gymnasieskoles Kor i København. Dagen slu er med en fælles tur i Tivoli. I dagene e er drager 3. Klasse på lejrtur I juni måned deltager elever og forældre, med Stø eforeningen som arrangør, i Bondens Marked på Gisselfeld. I uge 27 drager elever fra 4. Klasse og ope er på musikfes val med en gruppe af skolens pædagoger l Svenstrup naturskole. E ermiddagene i skolens SFO er en fornøjelse at opleve; børn og voksne er ak ve med boldspil, bål, syning, bagning, og o e er det meget svært at finde sit barn og at få dem med hjem..!! Personalegruppen arbejder hårdt på at forberede næste skoleår både i lokalefordeling og indretning samt me/lærer fordeling. I de kommende uger afvikles årets sidste skole hjem samtaler og snart er næste fokus skolefesten i Juni. Aktuelt er der også igangværende proces med udvidelse af personalegruppen fra 1/8. Skolen har i skrivende stund 159 elever og 17 ansa e. I uge er skole og SFO lukket, så personalet kan få sig en meget velfortjent ferie. Specielt det sidste år har skolen gennemgået en rivende posi v udvikling på mange områder. Meget af æren for denne fantas ske udvikling lfalder skolens leder Kenneth Oksborg. Kenneth arbejder meget kompetent og energisk med fokus på både små og store forhold, der har betydning for elevernes skolegang og personalets arbejde. Den øvrige personalegruppe bidrager ligeledes med stort engagement og stor arbejdsindsats, som samlet fremmer den fortsa e udvikling af skolen. 10. august slår Tybjerg Privatskole dørene op for 4. Skoleår som selvstændig skole; en "bedri " vi er stolte af på hele lokalområdets vegne og vi glæder os l endnu et nyt spændende skoleår i Tybjerg! Der arbejdes dybt koncentreret i hulen. Tekst: Sabine Hansen, Foto fra skolens billedgalleri 10

11 Nyt fra Lokalrådet: Den forgangne måned har bragt den kedelige nyhed, at bu kken i Tybjerghus, pga. det opsagte samarbejde med Susågården får meget indskrænkede åbnings der i den kommende som mer Vi håber alle, at de ini a ver, der er i gang med henblik på at give bu kken en større bredde, vil kunne appellere l et bredt kundegrundlag og således kunne sikre bu kken og Tybjerghus på langt sigt, og det dermed endnu engang skal lykkes at vende, hvad der ligner et nederlag l en sejr, som vi e erhånden må siges at have opbygget tradi on for her i Tybjerg! Den 24. april a oldt Lokalrådet et velbesøgt møde for områdets foreninger om a oldelsen af Alle Foreningers Dag. Der er igen i år kommet nye l, der gerne vil deltage, hvilket vi er meget glade for. Det blev på mødet beslu et, at vi frem over vil a olde Alle Foreningers Dag om foråret. Resultatet er, at der ikke bliver noget arrangement i Til gengæld håber vi, at den ekstra forberedelses d kan give os en rig g god søndag d. 10. maj 2015, som I meget gerne må krydse af i kalenderen allerede nu. Desuden har måneden budt på et møde med Lokaldemokra udvalget, hvor Lokalrådenes frem dsperspek v blev diskuteret, nogle af de hovedindtryk, jeg tog med hjem fra mødet var, at Lokalrådene de fleste steder fungerer l freds s llende, men at mange savnede en større synlighed, der måske kunne opnås ved at kommunen udlagde et større ansvar l rådene omvendt er for mange pålagte opgaver også problema sk, da arbejdet skal udføres af frivillige. Og endelig arbejdes der videre med en Lokal Udviklingsplan for området i skriv ende stund regner vi med at fokusere på tre indsatsområder: Kommunika on udny else af de elektroniske muligheder l at le e hverdagen på landet og sikre at de er lgængeligt for alle. S er s forbindelser langs og på tværs af eksisterende vejnet, der kan le e og sikre ikke motoriseret transport og give nye rekrea ve muligheder. Kultur, Idræts og Naturfaciliteter i Tybjerg Privatskolens behov for at udvide tænkes ind i en fælles ramme, så ny faciliteter bliver l gavn for hele området. Vi hører gerne fra alle der har lyst l at tage del i de e arbejde, eller har helt andre idéer, der skal på bordet. Der vil blive holdt et eller flere møder for interesserede i starten af e eråret mere om de e i Bladets augustnummer. God Sommer! Peter Seedorff 11

12 Skattekisten har haft besøg af en flok ihærdige forældre der har givet legepladsen en omgang med penslen. Det hele har fået en gang olie og maling og vi er dem meget taknemmelige. I maj måned havde vi et sommerfugleprojekt, hvor vi fulgte sommerfuglens cyklus fra larve til sommerfugl, det var yderst spændende, og børnene havde selv fundet små larver på legepladsen, som blev studeret grundigt. Vi har også fundet ud af, hvilke planter der tiltrækker sommerfuglen, og da vi har inviteret bedsteforældre til hygge den 28. maj, bliver det spændende at se, hvad de har med af blomster. I maj skal vi også afsted på vores årlige strandtur, og i år går turen til Stillinge strand. Skulle der være nogen, der har lyst at se, hvad vi går og laver her i Skattekisten, er man meget velkommen til at besøge os. Vi bor Tybjerg Bygade 7 tlf Tekst og fotos: Pernille E. Stuhr. Butikken i Tybjerghus Pr. 1. juni ændres åbningstiderne i butikken til: Onsdag: Lørdag: Søndag Det er frivillige som sørger for at butikken kører videre med disse åbningstider, som udgangspunkt indtil 1. september. Så alle opfordres til at handle i butikken og dermed støtte op om butikken og dermed Tybjerghus s fortsatte eksistens! Indtil videre vil vareudvalget være stort set uændret, men som det kan læses andetsteds i bladet, arbejder bestyrelsen på at finde nye og alternative muligheder for en mere holdbar og spændende løsning for butikken og lokalsamfundet :-) Venlig hilsen Bestyrelsen for Tybjerghus 12

13 Tømrermester Søren Dahl Jensen Klintemarksvej 2 Tybjerg 4160 Herlufmagle Tlf Kontakt os med dine ønsker og få et uforpligtende tilbud Kender du Forever Living Products? Hvis ikke, så kommer jeg gerne og præsenterer produkterne for dig og dine venner. Jeg kan tilbyde præsentationer inden for wellness, hudpleje og kosttilskud. Produkterne er baseret på økologisk dyrket Aloe Vera. Hvis ja, men ved du ikke hvor du kan købe produkterne, så kan du kontakte mig. Jeg kommer selvfølgelig også gerne og holder en præsentation hos dig. Hjulmandens Aloe Vera v/ Christian Jensen Krogsøvej Herlufmagle Tlf.: CVR-nr.: TØF STARTER IGEN MED AT LEVERE GRØNTSAGER Vi starter op igen først i juni (påregnet d. 3.) og er klar til at levere nye friske grøntsager. Håber, at I igen vil bestille en kasse! Udleveringsted er fra Tybjerg Privatskole, hver tirsdag kl. 17:00 til Alle er velkommen til at bestille, dog skal du først være medlem, se vores hjemmeside eller ring/mail til formanden Steen Sørensen tlf NYE MEDLEMMER ER MEGET VELKOMNE TÆNK, AT DU KUN BEHØVER AT KØRE TIL TYBJERG FOR AT KØBE FRISKE ØKOLOGISKE GRØNTSAGER! 13

14 Det har været et godt vinterhalvår for Landsbyforeningen med diverse mødeak viteter specielt sammen med Lokalrådet. Men også for visea nerne, som ltrækker stadigt flere sangglade gæster l Caféen i Tybjerghus. E er mødet d.10. april vedr. Nabohjælp er der nu opsat skilte på byskiltenes ved Tybjerglille Bakker. For at få nærmere informa on og lmelding kan beboerne i denne landsby henvende sig l Ole Svejstrup, tlf , idet Ole er tovholder for de e område. Mht. Tybjerg, Tybjerglille, Aversi og Hjelmsølille følger nærmere, så snart det formelle er på plads. Nu er det blevet sommer, og Landsbyforeningen ønsker alle en rig g dejlig ferie d. Når vi starter den nye sæson, vil der igen være gode arrangementer. Bestyrelsen har nogle spændende ak viteter på bedding, men mere herom l august. Venlig hilsen Jørn Haaber Chris ansen, formand Jord søges i forpagtning Mejetærskning udføres Henvendelse til Kroggaarden Henrik Jensen Dadevej 6, Glumsø Tlf

15 Sognebladet har sakset i en mail, som kan have interesse for flere: Transport er en vigtig forudsætning for at bo på landet. Hvert år bliver der sparet på den kollektive trafik i landdistrikterne, mens den ofte styrkes i byområderne og på hovedstrækninger. Kommunerne forsøger at kompensere med Flextrafik - en ordning, som kan slå bunden ud af enhver kommune kasse, hvis mange bruger denne udmærkede ordning. Samkørsel har vi altid benyttet os af på landet, men vi vil kunne gøre det endnu mere, og det er meget blevet meget nemmere at koordinere nu - vi behøver ikke længere ringe og spørge, sms eller maile, vi kan i stedet enten bruge en hjemmeside eller en app: - og det er gratis, ja, du får endda en gratis kop kaffe. Du kan se, hvilken bil du kommer ud at køre i. Der er ingen problemer i forhold til forsikring og skattevæsen - det er tjekket, og man vil altid kunne finde frem til, hvem der har kørt med hvem. Det er ikke bare pendling til arbejde, men også de korte ture - når der skal dyrkes motion, til skolefest, til et foredrag i forsamlingshuset... Udover at vi vil kunne spare penge og skåne miljøet, vil den største gevinst nok være, at vi får mulighed for at snakke og lære nogle flere at kende. For mere dybtgående info kontakt ØLFESTIVAL! og MIDSOMMERMARKED ved Tybjerghus søndag d. 22. juni 2014 kl. 12:00 Foreningen Tybjerghus a older i samarbejde med Danske Øl entusiaster en spændende ølfes val og et midsommermarked. Pladsen åbner kl. 12:00 med boder, sildebord, smagsprøver og salg af sommerbryg fra bl.a. NÆSTVED BRYG HUS, KONGEBRYG OG PLADDERBALLER BRYGHUS Kl. 15:00 holdes AUKTION over loppe ng. I løbet af dagen fil der være flo e motorcykler både at se på og prøve en tur på fra den lokale motorcykelklub IRON EAGLES. Salg af grillpølser, drikkevarer etc. På pladsen og i Caféen. I Caféen serveres endvidere frikadeller m/kartoffelsalat og endvidere toast, kaffe osv. ENTRE: voksne kr. 50,00 inkluderet øl smagsprøver og sildebord! Børn gra s adgang! LEVENDE MUSIK V/FEDTSTEENS TRIO I LØBET AF EFTERMIDDAGEN! I forbindelse med loppe ng arrangerer vi en AUKTION, med vores egen auk onarius, hammer og det hele. Det betyder at du får mulighed for at sæ e dine bedste ng på auk on du betaler 20% af salgsprisen for at sælge på auk onen. Prisen for en stand hvor du selv skal komme med det du skal bruge af bord, stole osv. er kun kr. 100, Herudover skal sæ es minimum 3 og maksimum 5 ng, på auk onen.. Så skynd dig at maile l eller ring l Tina på hvis du ønsker at få en stand på denne dag. Venlig hilsen Foreningen Tybjerghus, Smedebakken 30 a b, Tybjerglille Bakker, 4160 Herlufmagle. 15

16 Sommer d SOMMERVIN i bu kken i Tybjerghus.. Vi har gjort et kæmpe KUP meget skønne kvalitetsvine velegnet l sommerens grilla ener Og l en kanon billig pris!!! Der er en dejlig frisk og delikat portugisisk hvidvin kr. 59, En pikant rosé fra Spanien Rioja kr. 59, Samt en spansk Rioja rødvin med du af blåbær, solbær og rosiner kr. 62, Det er absolut kvalitetsvine l en god pris, som vi har fået her fra vores leverandør Kom ind og køb en af hver slags (eller bland selv :) samlet pris 3 stk.150, 16

17 GRUNDLOVSMØDE TORSDAG D. 5. JUNI 2014 Sted: Broksø Gods, Broksøvej 60, 4160 Herlufmagle. Program 09:30 Velkoms ale ved Malene Louise Snedgaard, Formand for Venstre i Faxe 09:45 Velkommen l Broksø ved Godsejer Cathrine Rigels Guldbergsen 10:00 Grundlovstale ved Sophie Løhde, Venstres sundhedsordfører 10:45 Grundlovstale ved Peter Madsen, folke ngskandidat Faxe/Stevns 11:15 Underholdning ved Ane es danseins tut Disco Show 11:45 Frokost: Faxes Egnsret 12:45 Underholdning ved Ane es danseins tut Ballet opvisning 13:15 Grundlovstale ved Karsten Nonbo, folke ngskandidat for Næstved 13:40 Spørge d l de to folke ngskandidater 14:00 Tak for i dag ved Hans Bay, formand for Venstre i Næstved 14:15 Løb med Venstre, det sunde valg. Indgang kr. 30,00 Gra s kaffe og hjemmebagt kage Frokost kr. 65,00 Startgebyr for løbet kr. 50,00 Firmaet FR Consult sponserer kr. 2,00 pr. løbet kilometer. Overskuddet fra løbet går ubeskåret l Julemærkehjemmet i Skælskør. Man kan melde sig ind i Venstre på dagen og få indgangen gra s. 17

18 Riders Cup er en rideklub beliggende på Sjælland mellem Næstved og Ringsted. Udover at a olde mange årlige arrangementer, hvor ry ere, deres familier og publikum fra hele landet mødes l træning, konkurrencer og masser af socialt samvær, står klubben også som arrangør af flere store interna onale stævner. Stævner som alle er koordineret med Dansk Rideforbund. Riders Cup arrangementerne er en lokal folkefest, hvor alle fra nær og ern mødes l en weekend med hygge, god mad og socialt samvær byder også på na onale og interna onale ridestævner se nærmere på vores hjemmeside: Desuden holder Riders Cup dressurstævner i Stævnet inviterer også l en række spændende ak viteter, som er omtalt på førnævnte hjemmeside. Der er mulighed for at købe super vel lberedt mad, pølser og drikkevarer l meget rimelige priser. Klubbens udendørs arealer er af mange kaldet Danmarks smukkeste ridebane for den ligger i et meget naturskønt terræn lige op l en dejlig skov, hvor man også kan nyde en dejlig gåtur. I 2014 suppleres udendørs faciliteterne med en opvarmet ridehal. Det er gra s for publikum at deltage. Vi håber, at rig g mange vil kigge forbi for at opleve stævnerne på tæ este hold og få en fornøjelig stund med hjem l gemmebogen. 18

19 Afslutning af musikhold på Tybjerg Privatskole Fra venstre ses Elis mormor, Harald, Eli, Clara, Tifiny og Iben. Så er vores musik hold ved at nå sin afslutning for i år. Vi har spillet musik, sunget, danset og leget en masse. Vi har udviklet os meget gennem året ved at øve os i at spille sammen, men også i at skulle vente medens en spillede solo. Vi har lært at synge i mikrofon,og når vi var lidt træ e var det dejligt at ligge på gulvet og ly e l musikken. Vi børn og forældre/bedsteforældre vil gerne takke Peter Sommer for endnu en god sæson. Der er allerede nu mulighed for at lmelde sig l næste år. Næstved musik og kultur skole. Musikkultur.dk Bommelomme lomme Harald slår på tromme På holdes vegne Clara og mor. Fotos: Mai Bri Sieben Hansen 19

20 Kom l Skt. Hans i Tybjerg Forsamlingshus Mandag den 23. juni kl Menu: Alt godt fra grillen samt salatbuffet kaffe & kage l dessert. Kl tænder vi bålet i parken på Tybjerggård, hvor båltalen bliver holdt Pris voksne: 90,00 kr. Børn: 40,00 kr. Tilmelding senest onsdag d. 18. juni tlf.: eller på www. Med venlig hilsen og på gensyn Stø eforeningen for Tybjerg Forsamlingshus 20

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré.

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré. Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 4 35. årgang August 2012 Picnickoncert ved Stillingehallen fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré Læs mere side 10 Hvide Løgne DE STØRSTE DANSKE HITS Markedsdag/Gadeteaterfestival

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 5 35. årgang Oktober 2012 Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3 Generalforsamlinger i HUSET 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26

Læs mere

Vejrup Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt En festlig afslutning på 5 forrygende dage til Vejrup Sportsfest Pigerne her, har en god tilgang til fælles sang, sammen med Kandis søndag aften. 23.

Læs mere

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11 Nummer 1, 14. årgang, januar 2008 Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jens tager kampen op Læs side 3 Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

Nummer 33 8. Årgang Juni 2010

Nummer 33 8. Årgang Juni 2010 Nummer 33 8. Årgang Juni 2010 Konfirmanderne fra Serup Kirke Konfirmanderne fra Lemming Kirke Lukas, konfirmeret i Lemming Kirke LÆS OM: Rejsebrev fra Australien, Kirkenyt, U15-drenge i Holland, LGIFtrænere,

Læs mere

Vigersted & Kværkeby lokalnyt

Vigersted & Kværkeby lokalnyt Vigersted & Kværkeby lokalnyt 1 2014 Nyt fra VIF 2 Dilettant 4 De grønne pigespejdere 5 Vigersted Lokalråd 6 Vigersted 4H 7 Jystrup Vuggestue 7 Vigersted Børnehus 8 Vigersted Skole 9 Vigersted Forsamlingshus

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Nors - Tved Tidende. Jul. - aug. 2014 4. udg. - årg. 10. Lokalt vinderbillede -fra fotokonkurrencen i Nationalpark Thy

Nors - Tved Tidende. Jul. - aug. 2014 4. udg. - årg. 10. Lokalt vinderbillede -fra fotokonkurrencen i Nationalpark Thy Nors - Tved Tidende Jul. - aug. 2014 4. udg. - årg. 10 Lokalt vinderbillede -fra fotokonkurrencen i Nationalpark Thy Sankt Hans Fest i Parken Det er nu blevet en tradition, at vi afholder bålfest i Parken

Læs mere

Nummer 40 10. Årgang Marts 2012

Nummer 40 10. Årgang Marts 2012 Nummer 40 10. Årgang Marts 2012 Læs om Møbelhuset Silkeborg Hygge efter gåturen med Landsbyliv Fastelavnsfest i Serup Borgerforening Børne- og Familiehuset Skægkærblæserne i København 2010 1 Tikma EL A/S

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Side 4: Affaldsindsamling. Side 7: Konfirmation 2013. Side 17: Pælesidning i Ansager. Side 35: Byfestprogram 2013

Side 4: Affaldsindsamling. Side 7: Konfirmation 2013. Side 17: Pælesidning i Ansager. Side 35: Byfestprogram 2013 Borgerbladet Nr. 2 35. årgang April 2013 Billede er taget da de var 6.klassens elever, da 7. klasse (konfirmanderne) nu ikke er på Starup Skole længere... Side 4: Affaldsindsamling Side 7: Konfirmation

Læs mere

SSC overlevede på den korte bane - men det kræver... Læs side 3

SSC overlevede på den korte bane - men det kræver... Læs side 3 Nummer 5, 16. årgang, maj 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup SSC overlevede på den korte bane - men det kræver... Læs side 3 Borgerfesten i Bjert blev bragende

Læs mere

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold Nummer 48 12. Årgang Marts 2014 Opfindsomhed i Børne og Familiehuset Flot parade i jagtforeningen Julemarked i Serup Forsamlingshus IF Centrum Håndbold Motionsholdene i LIF: Et stort hold motionister siger

Læs mere

Brink s Begravelsesforretning

Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

16. årgang Nr. 3 september 2012

16. årgang Nr. 3 september 2012 16. årgang Nr. 3 september 2012 Mad & Motion 2012 2 // Mad & Motion Nr. 3 september 2012 Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Rersnæs Nørreballe Pårup Østofte Erikstrup

Læs mere

Juni 2014 Årgang 24. Læs også om: Thuriner-træf Smagen af Fyn på øen Nye ansiger på Thurø Camping - 70 år med l hombre på Thurø

Juni 2014 Årgang 24. Læs også om: Thuriner-træf Smagen af Fyn på øen Nye ansiger på Thurø Camping - 70 år med l hombre på Thurø Juni 2014 Årgang 24 Læs også om: Thuriner-træf Smagen af Fyn på øen Nye ansiger på Thurø Camping - 70 år med l hombre på Thurø Helt i hegnet eller.. 12-13 4-5 15 Thuriner-træf - nu med pølsevogn... 4-5

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING Rundt om Vaarst Juni 2013, nr. 2-7. årgang Bankospil. Tour de Vaarst. Uglekasser. Fællesspisning i VFB. Åben Åbred. Zikelprinsesserne. Friskolen Borgerforeningen for Vaarst

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk marts - maj 2014 Indhold Fra

Læs mere

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3 2. b i Bærmoseskoven Læs inde i bladet: Halfest med 2 Montana Band 9 13 22 Legestue med fut i Glimt fra en Sportsdag..om børn og unge i Trige

Læs mere