33. ÅRGANG JUNI Nr. 5 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "33. ÅRGANG JUNI Nr. 5 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP"

Transkript

1 33. ÅRGANG JUNI Nr KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

2 FORENINGER & KONTAKTPERSONER MENIGHEDSRÅDENE I TYBJERG, AVERSI, TYVELSE OG VRANGRSTUP Formand: Ida Laustsen tlf Kirkeværge Tyvelse Kirke: Knud Erik Ingerslev Jensen tlf Kirkeværge Vrangstrup Kirke: Henri Larsen tlf Kirkeværge Aversi Kirke: Holger Lunden tlf Kirkeværge Tybjerg Kirke: Susanne Haunstrup Jeppesen tlf Kasserer: Knud Myrhøj tlf SANDBY MENIGHEDSRÅD Formand: Kirsten Larsen tlf Kontaktperson: Leif Jensen. Tlf Kirkeværge: Bente Vistisen, tlf Kasserer: Naja Mejer, tlf TYBJERG GYMNASTIKFORENING Formand: Susanne Feldthusen Tlf TYBJERGLILLE BAKKER VANDVÆRK Formand Johnny Sørvin Tlf SANDBY-VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS Kontaktperson: Lise Nielsen , mobil bedst mellem kl TYBJERG FORSAMLINGSHUS Formand Mitzi Jensen. Tlf Husbestilling v/solveig Olsen Tlf.: torsdag i hver måned mellem kl. 19 og 20 er Forsamlingshuset åbent for besigtigelse. LANDSBYFORENINGEN TYBJERG & OMEGN ww.tybjerg.info Formand Jørn Haaber Christiansen Tlf.: TYBJERG PRIVATSKOLE Kontakt: Skoleleder Kenneth Oksborg Tlf FORENINGEN TYBJERGHUS Formand: Tina Olsen Tlf.: Vedr. Café: Lene Pedersen. Tlf LOKALRÅDET TYBJERG & OMEGN Formand Peter Seedorff Tlf TYBJERG SPEJDERNE Kontaktperson: Helge Christensen Tlf AVERSI FALDSKÆRMS CLUB Tornelundsvej 8, Aversi, 4690 Haslev. Form.: Michael Kattrup Lassen Tlf HERLUFLILLE MØLLELAUG Formand: Peter Castberg Tvedevej 10, Tybjerglille, 4160 Herlufmagle Tlf Møllen: TYBJERG OG OMEGNS FOLKEDANSERFORENING Formand: Nina Hossy Tlf.: Mobil TYBJERG ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB (TØF) Formand: Steen Sørensen Tlf SUSÅ HUSHOLDNINGSFORNING Formand: Liselotte Andersen Tlf.: SUSÅ EGNSHISTORISKE FORENING Formand: Anni Dam Tlf RIDERS CUP Kontaktperson: Jesper Poulsen Tlf SOGNEBLADETS BESTYRELSE Formand: Johnny Sørvin tlf Næstformand: Jens Barlund tlf Kasserer: Knud Arne Jensen tlf

3 VELKOMMEN I DEN GRØNNE LUND Med denne glade sommersang af Grundtvig introduceres en ny krea on af bladets forside. I sidste nummer e erlystes idéer l forsiden, og selvom Grundtvig ikke har direkte rela on l vores område så alligevel, idet han bliver temaet i Suså Sognehøjskoles næste sæson, og derfor var det oplagt, at bringe netop de e indbydende billede af denne statue af Grundtvig i Vartov, København, idet Suså Sognehøjskoles afslutning foregik netop dér. Læs meget mere herom inde i bladet. Denne udgave er den sidste inden sommerferien så husk at gemme det mht. de arrangementer, der a oldes det næste par måneder. Alt anført på Opslagstavlen. Der er allerede nu meget i støbeskeerne rundt omkring i foreninger, ins tu oner m.v. med henblik på den kommende sæson, så ingen skal komme og sige, at livet på landet er dødens pølse. Jo, det kan det blive, dersom man ønsker det, men det er der heldigvis ingen inten oner l i bladets udgivelsesområde. Og hermed også velkommen l et par nye annoncører. Der er masser af ak viteter, som ini a vtagerne skal have stor ros for f.eks. Grundlovsmøde, 2. pinsedag i Gunderslevholm Park, hornfiskea en i Caféen, Åben mølledag, Riders Cup distriktsstævne, Ølfes val og midsommermarked, Sankt Hans fes vitas, grill a ener og meget mere. Læs om det hele og deltag!! De bedste ønsker for en rar og lun sommer og så udkommer SB igen l august. Annegrete Forside: Velkommen i den grønne lund Statue af Grundtvig, Vartov. Foto Kirsten Larsaen ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Annegrete Schmidt (agt) Tlf , mobil DEADLINE: 15. JULI TRYK: Sangill Grafisk, Holme-Olstrup OPLAG: eksemplarer OBS. OBS. Udebliver månedens udgave af Sognebladet, kontakt da venligst Jens Barlund på tlf , mobil: ANNONCEPRISER 1/1 side: 350,00 kr. 1/2 side: kr. 1/4 side: 87,50 kr. SOGNEBLADET kan også læses via Udkommer 10 gange årligt, dvs. ikke i januar og juli måneder. Udgives af Foreningen Sognebladet. Brug af tekst og fotos eller dele deraf er kun tilladt med kildeangivelse. 3

4 Kirkelig vejviser BEGRAVELSESKAFFE En god afslutning er altid vigtig. Vi kan garantere rolige og harmoniske omgivelser, og personale, der har fuld forståelse for, hvordan I har det netop denne dag. Vores begravelseskaffe består af kaffebord med boller og kringle/lagkage. Kontakt Lene Andersen på tlf.: Mobil Med venlig hilsen Støtteforeningen for Tybjerg Forsamlingshus Sognepræst Vagn Birk Jensen Birkelundsvej 10, Tyvelse 4171 Glumsø Træffes på tlf.: eller Træffetider: tirsdag 10-11, onsdage kl , torsdag og fredag kl Mandag er fridag. Afløser for sognepræsten i ferier og friweekender er pastor Connie B. Beier, Storegade 24, 4171 Glumsø, tlf.: , Graver for Aversi og Tybjerg kirker: Annette Olsen tlf.: Graver for Vrangstrup - Sandby og Tyvelse kirker: Jørgen Jensen tlf.: Gravermedhjælper Tanja Saamkopf Jacobsen Organist: Flemming Mørk Pedersen tlf Kirkesangere for de 5 sogne er: Stine Horslev og Knud Østergaard Jensen Tlf Kirkebil: Der kan bestilles kirkebil til gudstjenester og arrangementer i Præstegården samt til Sognehøjskolen både i og udenfor sognet. 1). Der kan bestilles kirkebil med Flextrafik, tlf , hvis man er visiteret til handicapkørsel. Bestil venligst dagen før. 2). Er man ikke visiteret til Flextrafik, kan kørsel bestilles hos Næstved Taxa, tlf Bestil venligst dagen før. Kirkekassen betaler. 4

5 Aversi Tybjerg Tyvelse Sandby Vrangstrup Gudstjenester Oplysning om tidspunkter for gudstjenester, hvis du har adgang til nettet: Klik ind på Indtast sogn, eller kirke, hvorefter du efter et enter og endnu et klik vil kunne se de planlagte gudstjenester. Kirkens aktivitetskalender. JUNI 3. Tyvelse-Vrangstup-Aversi-Tybjerg Menighedsråd: Budgetmøde 19:30 Tyvelse Præstegård 9. Gunderslevholm Park. stor udendørs gudstjeneste.17 sogne deltager. Husk tæppe, stol og måske madpakke. Se side 7. 11:00 Gunderslevholm 18: Landsmøde i Roskilde Domkirke www. Roskildestift.dk 29. Efter gudstjenesten er der kaffe og underholdning i Tyvelse Præstegårdshave. Se side 8 14:00 Tyvelse Kirke AUGUST 9. Indskrivning af konfirmander. Se side 8 16:00-18:00 Tyvelse Præstegård 5

6 SØVANG. Altergangsgudstjeneste torsdage kl Torsdag d. 5. juni: Connie Beier Torsdag d. 3. juli: Vagn Birk Jensen Torsdag d. 7. august: Connie Beier Alle er velkomne! Sognepræsten: Tirsdag den juni kursus (begge dage inkl.) Tirsdag den juli ferie Månedens salme juni og juli 2014: DDS 290: I al sin glans nu stråler solen Hør melodien på I al sin glans nu stråler solen, livslyset over nåde stolen, nu kom vor pinselilje d, nu har vi sommer skær og blid, nu spår os mer end englerøst i Jesu navn en gylden høst. I sommerna ens korte svale slår højt fredskovens na ergale, så alt, hvad Herren kalder sit, må slumre sødt og vågne blidt, må drømme sødt om Paradis og vågne l vor Herres pris. Det ånder himmelsk over støvet, det vi er hjemligt gennem løvet, det lu er lifligt under sky fra Paradis, opladt på ny, og yndig risler ved vor fod i engen bæk af livets flod. Det volder alt den Ånd, som daler, det virker alt den Ånd, som taler, ej af sig selv, men os l trøst af kærlighed med sandheds røst, i Ordets navn, som her blev kød og fór l Himmels hvid og rød. Opvågner, alle dybe toner, l pris for menneskets forsoner! Forsamles, alle tungemål, i takkesangens offerskål! Istemmer over Herrens bord nu menighedens fulde kor! I Jesu navn da tungen gløder hos hedninger så vel som jøder; i Jesus navnets offerskål hensmelter alle modersmål; i Jesu navn udbryder da det evige halleluja. Vor Gud og Fader uden lige! Da blomstrer rosen i dit rige, som sole vi går op og ned i din Enbårnes herlighed; thi du for hjertet, vi gav dig, gav os med ham dit Himmerig. 6

7 Pinse kommer af det græske ord pentekoste, der betyder 50 og hentyder l den 50.dag e er påske. Ifølge jødernes tradi on fejres der takkefest for høsten og man mindes lovgivningen på Sinai og pagten mellem Gud og det jødiske folk, der netop var befriet fra det egyp ske fangenskab. Pinsens tekster fortæller om hvordan Helligånden udgydes over folket ved jødernes fest. De e bevirkede, at de kunne forkynde evangeliet, så alle folkeslag kunne forstå det. Ved jødernes fest fejres både pagten og hvedehøsten. Pinseunderet skete på festens første dag. Helligånden udgydes over apostlene. Vi hører om de e under flere steder i bibelen, hvor mennesker gribes af Guds ånd. I Skabelsesberetningen forkyndes at Guds ånd 'svævede over vandene'. Ved Jesu dåb daler Guds ånd i skikkelse af en due ned fra himlen. De e under er beskrevet og gengivet i flere salmer. Helt central er nr. 290 i salmebogen(i al sin glans nu stråler solen), der på en festlig og nærværende måde illustrerer pinseunderet. Teksten er fyldt med billeder og associa oner l paradiset og naturen, der vågner og det blomstrende liv. Vi hører lyden af na ergale i sommerna en og de milde vinde og den blide bæk, der leder tankerne hen på den danske sommer ved pinse d. Sproget udtrykker meget fint hvad pinse betyder. Salmen er et billede på livet i al sin vækst. Med ordet pinselilje d formulerer Grundtvig sammenhængen med den danske natur. I første vers er pinseunderet meget nærværende. Med ordet nu, der forekommer fire gange, vil Grundtvig udtrykke den forvandling der sker. Både mennesker og natur gennemstrømmes af Helligånden. Alt i naturen vågner og er i en paradisisk lstand. Bækken har direkte forbindelse med livets flod fra Edens Have. Ånd er det der lever og ånder. For Grundtvig er ånd det nærværende liv. Helligånden betyder, at evangeliet og det kristne budskab ikke er noget for digt, men kommer os ved i dag. I salmen udtrykkes at Jesus Kristus med sin død sonede menneskets synd og at menneskene må forenes både i et fælles sprog(tungemål) og l nadveren i den kristne gudstjeneste. Organist Flemming Mørk Pedersen. Udendørs gudstjeneste i Gunderslevholm Park Anden pinsedag mandag den 9. juni 2014 kl Når udendørsgudstjenesten løber af stablen anden pinsedag, er det syvende gang den a oldes. Pinsen kaldes som bekendt for kirkens fødselsdag, fordi Helligånden fik mange l at tro og følge disciplene. Derved blev den kristne menighed dannet. Anden pinsedag vil kirkerne i pastoratet stå tomme, idet vi sammen med omkring 17 andre sogne fly er ud i den forårsgrønne natur. Her vil det være muligt for både store og små, at takke for fællesskabet og skaberværket ved at deltage i gudstjenesten. Under gudstjenesten deltager rig g mange korsangere, som med deres sang beriger gudstjenesten. Gudstjenesten foregår i Gunderslevholm Park kl Medbring gerne en velforsynet frokostkurv, tæpper, venner og bekendte samt godt humør. 7

8 Gudstjeneste i Tyvelse Kirke søndag den 29. juni kl med e erfølgende kaffe og lagkage i Tyvelse Præstegårdshave. E er kaffen fortæller dligere atomfysiker fra Niels Bohr Ins tu et Jakob Bondorf om sine erindringer fra Suså landet og sin opvækst i Sandby Præstegård. Jacob Bondorf, søn af sognepræst Volmer Bondorf, er en yderst levende og spændende fortæller. Alle er velkomne Konfirmandindskrivning : Onsdag den 13. august mellem kl og Indskrivningen finder sted i Tyvelse Præstegård. Konfirmandundervisningen foregår på 7. klassetrin. Konfirmander og deres forældre bedes medbringe barnets dåbs eller navnea est. Hvis man er forhindret i at komme l indskrivning, kan man kontakte sognepræsten pr. mail eller træffe anden a ale. Konfirmandforberedelsen begynder sidst i august måned. Der vil senere blive informeret om d og sted Konfirma onsdatoer for de kommende år: Aversi og Tybjerg Kirke: 2015: 3. maj. 2016: 1. maj. 2017: 7. maj Tyvelse Kirke: 2015: 17. maj. 2016: 22. maj. 2017:14. maj Vrangstrup og Sandby Kirke: maj og 2016: 29. maj. 2017:28. maj Suså Sognehøjskole 2014/2015 På et møde den 15. maj blev det beslu et at sæ e Grundtvig på programmet for 2014/15. Grundtvig har i sit liv skrevet omkring sider. Deltagerne kan derfor ikke forvente at nå hele stoffet igennem! Det er planen at arrangere tre foredrag, bl.a. om hans salmer, hans betydning for kirken og danskernes dannelse. Det er endvidere planen at arrangere en eller flere ture. Udby Præstegård og Grundtvigskirken er et par af mulighederne. 8

9 Menighedsrådet håber på stø e fra fonde l restaurering af kalkmalerier i Tybjerg Kirke. Tybjerg Kirkes kalkmalerier har stort behov for restaurering. I den forbindelse har Na onalmuseet udført en forundersøgelse af kalkmalerierne. Konklusionen, som kan læses i en lang og fyldig rapport, er at restaureringen bør påbegyndes snarest muligt. Det blev derfor beslu et på et møde den 13. maj, at menighedsrådet vil søge forskellige danske fonde om økonomisk stø e l projektet. Na onalmusset er fremkommet med et overslag, der viser at restaureringen vil koste omkring kr. Kalkmalerierne i først og andet hvælv i kirkens skib er udført af Højelses værksteder, fra hvilket kun tre udsmykninger er kendte. Derfor udtaler Na onalmusset, at Tybjerg Kirkes kalkmalerier har høj prioritet. Menighedsrådet håber derfor, at det vil være muligt at få lsagn om stø e fra fonde rimeligt hur gt. Sct. Jørgens kamp med dragen Præstens hjørne Lige siden jeg var helt ung har jeg holdt rig g meget af den fra pinse l Sankt Hans. Måske er det Helligåndens komme, der har iver, livsmod og styrke. Måske er det den, der gør sanserne skarpe, og får os l at mærke i sjæl og krop, at lyset får større og større kra og styrke dag for dag. En kort stund kan det synes, som om kra en, lyset og op mismen vil vare l evig d. Men så kommer Sankt Hans a en alt for hur gt, næsten som et lyn fra en klar himmel. Noget af kra en forsvinder denne vemodige a en, hvor tankerne ved bålet let dvæler ved sommeren, der så has gt flyr. De lyse næ er bliver igen alt for hur gt l mørke næ er. Det føles vemodigt, at den går så hur gt. Hvad er Sankt Hans? Det er Johannes Døberens helgendag som fejres den 24. juni. På dansk er hans navn, Johannes, blevet l Hans og dagen før hans dag er derfor Sankt Hans a en. I bibelen er hans historie som bekendt nært forbundet med Jesus. På mange dlige frems llinger mv. ser man, hvordan Jesus og Johannes Døberen hilser på hinanden som fostre, inden i deres mødres maver. Senere døber Johannes Jesus, og får også selv et trist endeligt. Herodes An pas stedda er Salome forlanger hans hoved på et fad e er en bemærkelsesværdig danseopvisning og får det. Johannes har strengt taget to helgendagen nemlig foruden 24. juni også 29. august, der er hans dødsdag. I Johannes evangeliet sammenligner Johannes Døberen sig med Jesus og siger: at han (dvs. Jesus) skal vokse, og jeg selv skal forringes". De e svarer fint l årets gang, hvor dagene jo bliver kortere e er Sankt Hans og længere e er jul. Jeg ønsker alle en glædelig pinse og en god sommer De bedste hilsner Vagn Birk Jensen Provst og sognepræst 9

10 På Tybjerg Privatskole oser det af ak vitet både inde og ude. Skolens arealer er netop shinet op ved årets første arbejdsdag, hvor ca. 50 voksne knoklede sidste lørdag i april. Legepladsen er frisket op, hjørnegrunden er lsået, ukrudt er bekæmpet, p pladsen er blevet "udvidet" og ny hæk er plantet. Gangarealer er malet og lokaler er grundigt rengjort og skolens bus fik også en grundig omgang. I maj måned har skolen taget imod 19 nye før skoleelever. Børnene bliver primært ak veret udendørs dels på skolens område og i "skoleskoven". Skolens elever har taget godt imod de små "Spirer". På 1. skoledag havde 1. klasse tegnet tegninger l Spirerne. 0. Klasse havde lavet navne og billedballoner, som en hjælp l Spirerne, når de skal lære navnene på skolens mange elever. Over de sidste uger og frem l sommerferien er der løbende børn på prøve i de mellemste klasser. Desuden er der aktuelt en dejlig interesse l kommende afgangsklasse. Vi håber derfor at kunne byde flere nye elever velkommen e er sommerferien. Skolens største elever var i april måned på den første lejrskole i skolens historie. Turen gik l Sønderjylland og omhandlede bla. besøg på Danfoss Universe. Her i maj afvikles flere ture og arrangementer for eleverne. 5/6 klasse er i Roskilde på hhv. Vikingemuseum og i Domkirken og 4 klasse er på ekskursion l Omø. Senere på måneden er skolens kor heldige at komme l kortræf med elever fra Ingrid Jespersens Gymnasieskoles Kor i København. Dagen slu er med en fælles tur i Tivoli. I dagene e er drager 3. Klasse på lejrtur I juni måned deltager elever og forældre, med Stø eforeningen som arrangør, i Bondens Marked på Gisselfeld. I uge 27 drager elever fra 4. Klasse og ope er på musikfes val med en gruppe af skolens pædagoger l Svenstrup naturskole. E ermiddagene i skolens SFO er en fornøjelse at opleve; børn og voksne er ak ve med boldspil, bål, syning, bagning, og o e er det meget svært at finde sit barn og at få dem med hjem..!! Personalegruppen arbejder hårdt på at forberede næste skoleår både i lokalefordeling og indretning samt me/lærer fordeling. I de kommende uger afvikles årets sidste skole hjem samtaler og snart er næste fokus skolefesten i Juni. Aktuelt er der også igangværende proces med udvidelse af personalegruppen fra 1/8. Skolen har i skrivende stund 159 elever og 17 ansa e. I uge er skole og SFO lukket, så personalet kan få sig en meget velfortjent ferie. Specielt det sidste år har skolen gennemgået en rivende posi v udvikling på mange områder. Meget af æren for denne fantas ske udvikling lfalder skolens leder Kenneth Oksborg. Kenneth arbejder meget kompetent og energisk med fokus på både små og store forhold, der har betydning for elevernes skolegang og personalets arbejde. Den øvrige personalegruppe bidrager ligeledes med stort engagement og stor arbejdsindsats, som samlet fremmer den fortsa e udvikling af skolen. 10. august slår Tybjerg Privatskole dørene op for 4. Skoleår som selvstændig skole; en "bedri " vi er stolte af på hele lokalområdets vegne og vi glæder os l endnu et nyt spændende skoleår i Tybjerg! Der arbejdes dybt koncentreret i hulen. Tekst: Sabine Hansen, Foto fra skolens billedgalleri 10

11 Nyt fra Lokalrådet: Den forgangne måned har bragt den kedelige nyhed, at bu kken i Tybjerghus, pga. det opsagte samarbejde med Susågården får meget indskrænkede åbnings der i den kommende som mer Vi håber alle, at de ini a ver, der er i gang med henblik på at give bu kken en større bredde, vil kunne appellere l et bredt kundegrundlag og således kunne sikre bu kken og Tybjerghus på langt sigt, og det dermed endnu engang skal lykkes at vende, hvad der ligner et nederlag l en sejr, som vi e erhånden må siges at have opbygget tradi on for her i Tybjerg! Den 24. april a oldt Lokalrådet et velbesøgt møde for områdets foreninger om a oldelsen af Alle Foreningers Dag. Der er igen i år kommet nye l, der gerne vil deltage, hvilket vi er meget glade for. Det blev på mødet beslu et, at vi frem over vil a olde Alle Foreningers Dag om foråret. Resultatet er, at der ikke bliver noget arrangement i Til gengæld håber vi, at den ekstra forberedelses d kan give os en rig g god søndag d. 10. maj 2015, som I meget gerne må krydse af i kalenderen allerede nu. Desuden har måneden budt på et møde med Lokaldemokra udvalget, hvor Lokalrådenes frem dsperspek v blev diskuteret, nogle af de hovedindtryk, jeg tog med hjem fra mødet var, at Lokalrådene de fleste steder fungerer l freds s llende, men at mange savnede en større synlighed, der måske kunne opnås ved at kommunen udlagde et større ansvar l rådene omvendt er for mange pålagte opgaver også problema sk, da arbejdet skal udføres af frivillige. Og endelig arbejdes der videre med en Lokal Udviklingsplan for området i skriv ende stund regner vi med at fokusere på tre indsatsområder: Kommunika on udny else af de elektroniske muligheder l at le e hverdagen på landet og sikre at de er lgængeligt for alle. S er s forbindelser langs og på tværs af eksisterende vejnet, der kan le e og sikre ikke motoriseret transport og give nye rekrea ve muligheder. Kultur, Idræts og Naturfaciliteter i Tybjerg Privatskolens behov for at udvide tænkes ind i en fælles ramme, så ny faciliteter bliver l gavn for hele området. Vi hører gerne fra alle der har lyst l at tage del i de e arbejde, eller har helt andre idéer, der skal på bordet. Der vil blive holdt et eller flere møder for interesserede i starten af e eråret mere om de e i Bladets augustnummer. God Sommer! Peter Seedorff 11

12 Skattekisten har haft besøg af en flok ihærdige forældre der har givet legepladsen en omgang med penslen. Det hele har fået en gang olie og maling og vi er dem meget taknemmelige. I maj måned havde vi et sommerfugleprojekt, hvor vi fulgte sommerfuglens cyklus fra larve til sommerfugl, det var yderst spændende, og børnene havde selv fundet små larver på legepladsen, som blev studeret grundigt. Vi har også fundet ud af, hvilke planter der tiltrækker sommerfuglen, og da vi har inviteret bedsteforældre til hygge den 28. maj, bliver det spændende at se, hvad de har med af blomster. I maj skal vi også afsted på vores årlige strandtur, og i år går turen til Stillinge strand. Skulle der være nogen, der har lyst at se, hvad vi går og laver her i Skattekisten, er man meget velkommen til at besøge os. Vi bor Tybjerg Bygade 7 tlf Tekst og fotos: Pernille E. Stuhr. Butikken i Tybjerghus Pr. 1. juni ændres åbningstiderne i butikken til: Onsdag: Lørdag: Søndag Det er frivillige som sørger for at butikken kører videre med disse åbningstider, som udgangspunkt indtil 1. september. Så alle opfordres til at handle i butikken og dermed støtte op om butikken og dermed Tybjerghus s fortsatte eksistens! Indtil videre vil vareudvalget være stort set uændret, men som det kan læses andetsteds i bladet, arbejder bestyrelsen på at finde nye og alternative muligheder for en mere holdbar og spændende løsning for butikken og lokalsamfundet :-) Venlig hilsen Bestyrelsen for Tybjerghus 12

13 Tømrermester Søren Dahl Jensen Klintemarksvej 2 Tybjerg 4160 Herlufmagle Tlf Kontakt os med dine ønsker og få et uforpligtende tilbud Kender du Forever Living Products? Hvis ikke, så kommer jeg gerne og præsenterer produkterne for dig og dine venner. Jeg kan tilbyde præsentationer inden for wellness, hudpleje og kosttilskud. Produkterne er baseret på økologisk dyrket Aloe Vera. Hvis ja, men ved du ikke hvor du kan købe produkterne, så kan du kontakte mig. Jeg kommer selvfølgelig også gerne og holder en præsentation hos dig. Hjulmandens Aloe Vera v/ Christian Jensen Krogsøvej Herlufmagle Tlf.: CVR-nr.: TØF STARTER IGEN MED AT LEVERE GRØNTSAGER Vi starter op igen først i juni (påregnet d. 3.) og er klar til at levere nye friske grøntsager. Håber, at I igen vil bestille en kasse! Udleveringsted er fra Tybjerg Privatskole, hver tirsdag kl. 17:00 til Alle er velkommen til at bestille, dog skal du først være medlem, se vores hjemmeside eller ring/mail til formanden Steen Sørensen tlf NYE MEDLEMMER ER MEGET VELKOMNE TÆNK, AT DU KUN BEHØVER AT KØRE TIL TYBJERG FOR AT KØBE FRISKE ØKOLOGISKE GRØNTSAGER! 13

14 Det har været et godt vinterhalvår for Landsbyforeningen med diverse mødeak viteter specielt sammen med Lokalrådet. Men også for visea nerne, som ltrækker stadigt flere sangglade gæster l Caféen i Tybjerghus. E er mødet d.10. april vedr. Nabohjælp er der nu opsat skilte på byskiltenes ved Tybjerglille Bakker. For at få nærmere informa on og lmelding kan beboerne i denne landsby henvende sig l Ole Svejstrup, tlf , idet Ole er tovholder for de e område. Mht. Tybjerg, Tybjerglille, Aversi og Hjelmsølille følger nærmere, så snart det formelle er på plads. Nu er det blevet sommer, og Landsbyforeningen ønsker alle en rig g dejlig ferie d. Når vi starter den nye sæson, vil der igen være gode arrangementer. Bestyrelsen har nogle spændende ak viteter på bedding, men mere herom l august. Venlig hilsen Jørn Haaber Chris ansen, formand Jord søges i forpagtning Mejetærskning udføres Henvendelse til Kroggaarden Henrik Jensen Dadevej 6, Glumsø Tlf

15 Sognebladet har sakset i en mail, som kan have interesse for flere: Transport er en vigtig forudsætning for at bo på landet. Hvert år bliver der sparet på den kollektive trafik i landdistrikterne, mens den ofte styrkes i byområderne og på hovedstrækninger. Kommunerne forsøger at kompensere med Flextrafik - en ordning, som kan slå bunden ud af enhver kommune kasse, hvis mange bruger denne udmærkede ordning. Samkørsel har vi altid benyttet os af på landet, men vi vil kunne gøre det endnu mere, og det er meget blevet meget nemmere at koordinere nu - vi behøver ikke længere ringe og spørge, sms eller maile, vi kan i stedet enten bruge en hjemmeside eller en app: - og det er gratis, ja, du får endda en gratis kop kaffe. Du kan se, hvilken bil du kommer ud at køre i. Der er ingen problemer i forhold til forsikring og skattevæsen - det er tjekket, og man vil altid kunne finde frem til, hvem der har kørt med hvem. Det er ikke bare pendling til arbejde, men også de korte ture - når der skal dyrkes motion, til skolefest, til et foredrag i forsamlingshuset... Udover at vi vil kunne spare penge og skåne miljøet, vil den største gevinst nok være, at vi får mulighed for at snakke og lære nogle flere at kende. For mere dybtgående info kontakt ØLFESTIVAL! og MIDSOMMERMARKED ved Tybjerghus søndag d. 22. juni 2014 kl. 12:00 Foreningen Tybjerghus a older i samarbejde med Danske Øl entusiaster en spændende ølfes val og et midsommermarked. Pladsen åbner kl. 12:00 med boder, sildebord, smagsprøver og salg af sommerbryg fra bl.a. NÆSTVED BRYG HUS, KONGEBRYG OG PLADDERBALLER BRYGHUS Kl. 15:00 holdes AUKTION over loppe ng. I løbet af dagen fil der være flo e motorcykler både at se på og prøve en tur på fra den lokale motorcykelklub IRON EAGLES. Salg af grillpølser, drikkevarer etc. På pladsen og i Caféen. I Caféen serveres endvidere frikadeller m/kartoffelsalat og endvidere toast, kaffe osv. ENTRE: voksne kr. 50,00 inkluderet øl smagsprøver og sildebord! Børn gra s adgang! LEVENDE MUSIK V/FEDTSTEENS TRIO I LØBET AF EFTERMIDDAGEN! I forbindelse med loppe ng arrangerer vi en AUKTION, med vores egen auk onarius, hammer og det hele. Det betyder at du får mulighed for at sæ e dine bedste ng på auk on du betaler 20% af salgsprisen for at sælge på auk onen. Prisen for en stand hvor du selv skal komme med det du skal bruge af bord, stole osv. er kun kr. 100, Herudover skal sæ es minimum 3 og maksimum 5 ng, på auk onen.. Så skynd dig at maile l eller ring l Tina på hvis du ønsker at få en stand på denne dag. Venlig hilsen Foreningen Tybjerghus, Smedebakken 30 a b, Tybjerglille Bakker, 4160 Herlufmagle. 15

16 Sommer d SOMMERVIN i bu kken i Tybjerghus.. Vi har gjort et kæmpe KUP meget skønne kvalitetsvine velegnet l sommerens grilla ener Og l en kanon billig pris!!! Der er en dejlig frisk og delikat portugisisk hvidvin kr. 59, En pikant rosé fra Spanien Rioja kr. 59, Samt en spansk Rioja rødvin med du af blåbær, solbær og rosiner kr. 62, Det er absolut kvalitetsvine l en god pris, som vi har fået her fra vores leverandør Kom ind og køb en af hver slags (eller bland selv :) samlet pris 3 stk.150, 16

17 GRUNDLOVSMØDE TORSDAG D. 5. JUNI 2014 Sted: Broksø Gods, Broksøvej 60, 4160 Herlufmagle. Program 09:30 Velkoms ale ved Malene Louise Snedgaard, Formand for Venstre i Faxe 09:45 Velkommen l Broksø ved Godsejer Cathrine Rigels Guldbergsen 10:00 Grundlovstale ved Sophie Løhde, Venstres sundhedsordfører 10:45 Grundlovstale ved Peter Madsen, folke ngskandidat Faxe/Stevns 11:15 Underholdning ved Ane es danseins tut Disco Show 11:45 Frokost: Faxes Egnsret 12:45 Underholdning ved Ane es danseins tut Ballet opvisning 13:15 Grundlovstale ved Karsten Nonbo, folke ngskandidat for Næstved 13:40 Spørge d l de to folke ngskandidater 14:00 Tak for i dag ved Hans Bay, formand for Venstre i Næstved 14:15 Løb med Venstre, det sunde valg. Indgang kr. 30,00 Gra s kaffe og hjemmebagt kage Frokost kr. 65,00 Startgebyr for løbet kr. 50,00 Firmaet FR Consult sponserer kr. 2,00 pr. løbet kilometer. Overskuddet fra løbet går ubeskåret l Julemærkehjemmet i Skælskør. Man kan melde sig ind i Venstre på dagen og få indgangen gra s. 17

18 Riders Cup er en rideklub beliggende på Sjælland mellem Næstved og Ringsted. Udover at a olde mange årlige arrangementer, hvor ry ere, deres familier og publikum fra hele landet mødes l træning, konkurrencer og masser af socialt samvær, står klubben også som arrangør af flere store interna onale stævner. Stævner som alle er koordineret med Dansk Rideforbund. Riders Cup arrangementerne er en lokal folkefest, hvor alle fra nær og ern mødes l en weekend med hygge, god mad og socialt samvær byder også på na onale og interna onale ridestævner se nærmere på vores hjemmeside: Desuden holder Riders Cup dressurstævner i Stævnet inviterer også l en række spændende ak viteter, som er omtalt på førnævnte hjemmeside. Der er mulighed for at købe super vel lberedt mad, pølser og drikkevarer l meget rimelige priser. Klubbens udendørs arealer er af mange kaldet Danmarks smukkeste ridebane for den ligger i et meget naturskønt terræn lige op l en dejlig skov, hvor man også kan nyde en dejlig gåtur. I 2014 suppleres udendørs faciliteterne med en opvarmet ridehal. Det er gra s for publikum at deltage. Vi håber, at rig g mange vil kigge forbi for at opleve stævnerne på tæ este hold og få en fornøjelig stund med hjem l gemmebogen. 18

19 Afslutning af musikhold på Tybjerg Privatskole Fra venstre ses Elis mormor, Harald, Eli, Clara, Tifiny og Iben. Så er vores musik hold ved at nå sin afslutning for i år. Vi har spillet musik, sunget, danset og leget en masse. Vi har udviklet os meget gennem året ved at øve os i at spille sammen, men også i at skulle vente medens en spillede solo. Vi har lært at synge i mikrofon,og når vi var lidt træ e var det dejligt at ligge på gulvet og ly e l musikken. Vi børn og forældre/bedsteforældre vil gerne takke Peter Sommer for endnu en god sæson. Der er allerede nu mulighed for at lmelde sig l næste år. Næstved musik og kultur skole. Musikkultur.dk Bommelomme lomme Harald slår på tromme På holdes vegne Clara og mor. Fotos: Mai Bri Sieben Hansen 19

20 Kom l Skt. Hans i Tybjerg Forsamlingshus Mandag den 23. juni kl Menu: Alt godt fra grillen samt salatbuffet kaffe & kage l dessert. Kl tænder vi bålet i parken på Tybjerggård, hvor båltalen bliver holdt Pris voksne: 90,00 kr. Børn: 40,00 kr. Tilmelding senest onsdag d. 18. juni tlf.: eller på www. Med venlig hilsen og på gensyn Stø eforeningen for Tybjerg Forsamlingshus 20

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

290 I al sin glans nu stråler solen Mel.: Henrik Rung 1859

290 I al sin glans nu stråler solen Mel.: Henrik Rung 1859 290 I al sin glans nu stråler solen Mel.: Henrik Rung 1859 1 I al sin glans nu stråler solen, livslyset over nåde-stolen, nu kom vor pinselilje-tid, nu har vi sommer skær og blid, nu spår os mer end englerøst

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP 34. ÅRGANG SEPTEMBER 2015 NR. 7 FORENINGER & KONTAKTPERSONER MENIGHEDSRÅDENE I TYBJERG, AVERSI, TYVELSE OG VRANGRSTUP Formand: Ida Laustsen

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

Pinsen - den glemte højtid

Pinsen - den glemte højtid Pinsen - den glemte højtid Britt Caroline Juul Pinsen fejres 50 dage efter påske Pinsen har sine rødder i Det Gamle Testamente, hvor højtiden er en takkefest for kornhøsten. Den kaldes også for ugefesten

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP 34. ÅRGANG JUNI 2015 NR. 5 TYBJERG PRIVATSKOLES FANTASTISKE SKOLEKOR INDLEDTE I TYBJERG KIRKE ALLE FORENINGERS DAG D. 10 MAJ FORENINGER

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed VSVAvisen September 2013 Vordingborg Sociale Virksomhed Nyt siden sidst - Regentparret var på besøg i vores kommune. - Miljøminister Ida Auken kom forbi Hyldevang. Danmarks Den 5. september besøgte Dronning

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! D. 26. april blev der holdt arbejdsdag på skolen. Det var en rigtig god dag og der blev lavet rigtig mange gode ting til jeres børn.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

ENGBLOMMEN. NR. 3 2014 Juni Juli ENGHAVENS VENNER

ENGBLOMMEN. NR. 3 2014 Juni Juli ENGHAVENS VENNER ENGBLOMMEN NR. 3 2014 Juni Juli ENGHAVENS VENNER Jernbanegade 9 6900 Skjern Tlf. 97350286 www.acacia-skjern.dk 2 BESTYRELSEN Formand: Edith Sørensen, Klostervej 66 97351238 Mobil 52666130 Næstformand:

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP 33. ÅRGANG OKTOBER Nr. 8 2014 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP Camma,NanogCathrinekommedfrugtoggrønt lauk onenvedhøstgudstjenesteniaversikirke FORENINGER & KONTAKTPERSONER

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Velkommen til januarmødet. Tirsdag, den 17. januar kl. 18:00 på hotel Comwell, Kolding Tankefelt terapi effektiv behandling mod f.eks. præsentationsangst

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S Indhold: Side 3 Blå Sommer 4 Sjovt, vildt, skægt 5 Mikro-/Mini 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mærkedage mikro/mini 8 Juniorprogram 9 Junior Nyt 10 Trop 11 Raftekunst 11

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Nyhedsbrev juni Langemosen

Nyhedsbrev juni Langemosen NYBORG UNGDOMSSKOLE Nyhedsbrev juni Langemosen Juni 2015 DENN E G ANG: Nyt på skolen 1 Program for resten af skoleåret 2 Tider for mundtlige prøver i uge 25 Invitation til dimission 3 Københavnertur d.

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Oplevelser i Ringsted

Oplevelser i Ringsted Oplevelser i Ringsted Ringsted indbyder til en perfekt weekend og anderledes oplevelser i særklasse. Ringsted er en af Sjællands ældste købstæder og ligger i hjertet af Sjælland. Tag motorvejen og afkørsel

Læs mere

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP 33. ÅRGANG NOVEMBER 2014 Nr. 9 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP Tybjerg Privatskole indledte kartoffelferien på deres helt egen facon! FORENINGER & KONTAKTPERSONER MENIGHEDSRÅDENE

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

VNI BYFEST I VESTER NEBEL

VNI BYFEST I VESTER NEBEL VNI BYFEST I VESTER NEBEL 11. juni 14. juni 2015 Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag

Læs mere