33. ÅRGANG JUNI Nr. 5 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "33. ÅRGANG JUNI Nr. 5 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP"

Transkript

1 33. ÅRGANG JUNI Nr KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

2 FORENINGER & KONTAKTPERSONER MENIGHEDSRÅDENE I TYBJERG, AVERSI, TYVELSE OG VRANGRSTUP Formand: Ida Laustsen tlf Kirkeværge Tyvelse Kirke: Knud Erik Ingerslev Jensen tlf Kirkeværge Vrangstrup Kirke: Henri Larsen tlf Kirkeværge Aversi Kirke: Holger Lunden tlf Kirkeværge Tybjerg Kirke: Susanne Haunstrup Jeppesen tlf Kasserer: Knud Myrhøj tlf SANDBY MENIGHEDSRÅD Formand: Kirsten Larsen tlf Kontaktperson: Leif Jensen. Tlf Kirkeværge: Bente Vistisen, tlf Kasserer: Naja Mejer, tlf TYBJERG GYMNASTIKFORENING Formand: Susanne Feldthusen Tlf TYBJERGLILLE BAKKER VANDVÆRK Formand Johnny Sørvin Tlf SANDBY-VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS Kontaktperson: Lise Nielsen , mobil bedst mellem kl TYBJERG FORSAMLINGSHUS Formand Mitzi Jensen. Tlf Husbestilling v/solveig Olsen Tlf.: torsdag i hver måned mellem kl. 19 og 20 er Forsamlingshuset åbent for besigtigelse. LANDSBYFORENINGEN TYBJERG & OMEGN ww.tybjerg.info Formand Jørn Haaber Christiansen Tlf.: TYBJERG PRIVATSKOLE Kontakt: Skoleleder Kenneth Oksborg Tlf FORENINGEN TYBJERGHUS Formand: Tina Olsen Tlf.: Vedr. Café: Lene Pedersen. Tlf LOKALRÅDET TYBJERG & OMEGN Formand Peter Seedorff Tlf TYBJERG SPEJDERNE Kontaktperson: Helge Christensen Tlf AVERSI FALDSKÆRMS CLUB Tornelundsvej 8, Aversi, 4690 Haslev. Form.: Michael Kattrup Lassen Tlf HERLUFLILLE MØLLELAUG Formand: Peter Castberg Tvedevej 10, Tybjerglille, 4160 Herlufmagle Tlf Møllen: TYBJERG OG OMEGNS FOLKEDANSERFORENING Formand: Nina Hossy Tlf.: Mobil TYBJERG ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB (TØF) Formand: Steen Sørensen Tlf SUSÅ HUSHOLDNINGSFORNING Formand: Liselotte Andersen Tlf.: SUSÅ EGNSHISTORISKE FORENING Formand: Anni Dam Tlf RIDERS CUP Kontaktperson: Jesper Poulsen Tlf SOGNEBLADETS BESTYRELSE Formand: Johnny Sørvin tlf Næstformand: Jens Barlund tlf Kasserer: Knud Arne Jensen tlf

3 VELKOMMEN I DEN GRØNNE LUND Med denne glade sommersang af Grundtvig introduceres en ny krea on af bladets forside. I sidste nummer e erlystes idéer l forsiden, og selvom Grundtvig ikke har direkte rela on l vores område så alligevel, idet han bliver temaet i Suså Sognehøjskoles næste sæson, og derfor var det oplagt, at bringe netop de e indbydende billede af denne statue af Grundtvig i Vartov, København, idet Suså Sognehøjskoles afslutning foregik netop dér. Læs meget mere herom inde i bladet. Denne udgave er den sidste inden sommerferien så husk at gemme det mht. de arrangementer, der a oldes det næste par måneder. Alt anført på Opslagstavlen. Der er allerede nu meget i støbeskeerne rundt omkring i foreninger, ins tu oner m.v. med henblik på den kommende sæson, så ingen skal komme og sige, at livet på landet er dødens pølse. Jo, det kan det blive, dersom man ønsker det, men det er der heldigvis ingen inten oner l i bladets udgivelsesområde. Og hermed også velkommen l et par nye annoncører. Der er masser af ak viteter, som ini a vtagerne skal have stor ros for f.eks. Grundlovsmøde, 2. pinsedag i Gunderslevholm Park, hornfiskea en i Caféen, Åben mølledag, Riders Cup distriktsstævne, Ølfes val og midsommermarked, Sankt Hans fes vitas, grill a ener og meget mere. Læs om det hele og deltag!! De bedste ønsker for en rar og lun sommer og så udkommer SB igen l august. Annegrete Forside: Velkommen i den grønne lund Statue af Grundtvig, Vartov. Foto Kirsten Larsaen ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Annegrete Schmidt (agt) Tlf , mobil DEADLINE: 15. JULI TRYK: Sangill Grafisk, Holme-Olstrup OPLAG: eksemplarer OBS. OBS. Udebliver månedens udgave af Sognebladet, kontakt da venligst Jens Barlund på tlf , mobil: ANNONCEPRISER 1/1 side: 350,00 kr. 1/2 side: kr. 1/4 side: 87,50 kr. SOGNEBLADET kan også læses via Udkommer 10 gange årligt, dvs. ikke i januar og juli måneder. Udgives af Foreningen Sognebladet. Brug af tekst og fotos eller dele deraf er kun tilladt med kildeangivelse. 3

4 Kirkelig vejviser BEGRAVELSESKAFFE En god afslutning er altid vigtig. Vi kan garantere rolige og harmoniske omgivelser, og personale, der har fuld forståelse for, hvordan I har det netop denne dag. Vores begravelseskaffe består af kaffebord med boller og kringle/lagkage. Kontakt Lene Andersen på tlf.: Mobil Med venlig hilsen Støtteforeningen for Tybjerg Forsamlingshus Sognepræst Vagn Birk Jensen Birkelundsvej 10, Tyvelse 4171 Glumsø Træffes på tlf.: eller Træffetider: tirsdag 10-11, onsdage kl , torsdag og fredag kl Mandag er fridag. Afløser for sognepræsten i ferier og friweekender er pastor Connie B. Beier, Storegade 24, 4171 Glumsø, tlf.: , Graver for Aversi og Tybjerg kirker: Annette Olsen tlf.: Graver for Vrangstrup - Sandby og Tyvelse kirker: Jørgen Jensen tlf.: Gravermedhjælper Tanja Saamkopf Jacobsen Organist: Flemming Mørk Pedersen tlf Kirkesangere for de 5 sogne er: Stine Horslev og Knud Østergaard Jensen Tlf Kirkebil: Der kan bestilles kirkebil til gudstjenester og arrangementer i Præstegården samt til Sognehøjskolen både i og udenfor sognet. 1). Der kan bestilles kirkebil med Flextrafik, tlf , hvis man er visiteret til handicapkørsel. Bestil venligst dagen før. 2). Er man ikke visiteret til Flextrafik, kan kørsel bestilles hos Næstved Taxa, tlf Bestil venligst dagen før. Kirkekassen betaler. 4

5 Aversi Tybjerg Tyvelse Sandby Vrangstrup Gudstjenester Oplysning om tidspunkter for gudstjenester, hvis du har adgang til nettet: Klik ind på Indtast sogn, eller kirke, hvorefter du efter et enter og endnu et klik vil kunne se de planlagte gudstjenester. Kirkens aktivitetskalender. JUNI 3. Tyvelse-Vrangstup-Aversi-Tybjerg Menighedsråd: Budgetmøde 19:30 Tyvelse Præstegård 9. Gunderslevholm Park. stor udendørs gudstjeneste.17 sogne deltager. Husk tæppe, stol og måske madpakke. Se side 7. 11:00 Gunderslevholm 18: Landsmøde i Roskilde Domkirke www. Roskildestift.dk 29. Efter gudstjenesten er der kaffe og underholdning i Tyvelse Præstegårdshave. Se side 8 14:00 Tyvelse Kirke AUGUST 9. Indskrivning af konfirmander. Se side 8 16:00-18:00 Tyvelse Præstegård 5

6 SØVANG. Altergangsgudstjeneste torsdage kl Torsdag d. 5. juni: Connie Beier Torsdag d. 3. juli: Vagn Birk Jensen Torsdag d. 7. august: Connie Beier Alle er velkomne! Sognepræsten: Tirsdag den juni kursus (begge dage inkl.) Tirsdag den juli ferie Månedens salme juni og juli 2014: DDS 290: I al sin glans nu stråler solen Hør melodien på I al sin glans nu stråler solen, livslyset over nåde stolen, nu kom vor pinselilje d, nu har vi sommer skær og blid, nu spår os mer end englerøst i Jesu navn en gylden høst. I sommerna ens korte svale slår højt fredskovens na ergale, så alt, hvad Herren kalder sit, må slumre sødt og vågne blidt, må drømme sødt om Paradis og vågne l vor Herres pris. Det ånder himmelsk over støvet, det vi er hjemligt gennem løvet, det lu er lifligt under sky fra Paradis, opladt på ny, og yndig risler ved vor fod i engen bæk af livets flod. Det volder alt den Ånd, som daler, det virker alt den Ånd, som taler, ej af sig selv, men os l trøst af kærlighed med sandheds røst, i Ordets navn, som her blev kød og fór l Himmels hvid og rød. Opvågner, alle dybe toner, l pris for menneskets forsoner! Forsamles, alle tungemål, i takkesangens offerskål! Istemmer over Herrens bord nu menighedens fulde kor! I Jesu navn da tungen gløder hos hedninger så vel som jøder; i Jesus navnets offerskål hensmelter alle modersmål; i Jesu navn udbryder da det evige halleluja. Vor Gud og Fader uden lige! Da blomstrer rosen i dit rige, som sole vi går op og ned i din Enbårnes herlighed; thi du for hjertet, vi gav dig, gav os med ham dit Himmerig. 6

7 Pinse kommer af det græske ord pentekoste, der betyder 50 og hentyder l den 50.dag e er påske. Ifølge jødernes tradi on fejres der takkefest for høsten og man mindes lovgivningen på Sinai og pagten mellem Gud og det jødiske folk, der netop var befriet fra det egyp ske fangenskab. Pinsens tekster fortæller om hvordan Helligånden udgydes over folket ved jødernes fest. De e bevirkede, at de kunne forkynde evangeliet, så alle folkeslag kunne forstå det. Ved jødernes fest fejres både pagten og hvedehøsten. Pinseunderet skete på festens første dag. Helligånden udgydes over apostlene. Vi hører om de e under flere steder i bibelen, hvor mennesker gribes af Guds ånd. I Skabelsesberetningen forkyndes at Guds ånd 'svævede over vandene'. Ved Jesu dåb daler Guds ånd i skikkelse af en due ned fra himlen. De e under er beskrevet og gengivet i flere salmer. Helt central er nr. 290 i salmebogen(i al sin glans nu stråler solen), der på en festlig og nærværende måde illustrerer pinseunderet. Teksten er fyldt med billeder og associa oner l paradiset og naturen, der vågner og det blomstrende liv. Vi hører lyden af na ergale i sommerna en og de milde vinde og den blide bæk, der leder tankerne hen på den danske sommer ved pinse d. Sproget udtrykker meget fint hvad pinse betyder. Salmen er et billede på livet i al sin vækst. Med ordet pinselilje d formulerer Grundtvig sammenhængen med den danske natur. I første vers er pinseunderet meget nærværende. Med ordet nu, der forekommer fire gange, vil Grundtvig udtrykke den forvandling der sker. Både mennesker og natur gennemstrømmes af Helligånden. Alt i naturen vågner og er i en paradisisk lstand. Bækken har direkte forbindelse med livets flod fra Edens Have. Ånd er det der lever og ånder. For Grundtvig er ånd det nærværende liv. Helligånden betyder, at evangeliet og det kristne budskab ikke er noget for digt, men kommer os ved i dag. I salmen udtrykkes at Jesus Kristus med sin død sonede menneskets synd og at menneskene må forenes både i et fælles sprog(tungemål) og l nadveren i den kristne gudstjeneste. Organist Flemming Mørk Pedersen. Udendørs gudstjeneste i Gunderslevholm Park Anden pinsedag mandag den 9. juni 2014 kl Når udendørsgudstjenesten løber af stablen anden pinsedag, er det syvende gang den a oldes. Pinsen kaldes som bekendt for kirkens fødselsdag, fordi Helligånden fik mange l at tro og følge disciplene. Derved blev den kristne menighed dannet. Anden pinsedag vil kirkerne i pastoratet stå tomme, idet vi sammen med omkring 17 andre sogne fly er ud i den forårsgrønne natur. Her vil det være muligt for både store og små, at takke for fællesskabet og skaberværket ved at deltage i gudstjenesten. Under gudstjenesten deltager rig g mange korsangere, som med deres sang beriger gudstjenesten. Gudstjenesten foregår i Gunderslevholm Park kl Medbring gerne en velforsynet frokostkurv, tæpper, venner og bekendte samt godt humør. 7

8 Gudstjeneste i Tyvelse Kirke søndag den 29. juni kl med e erfølgende kaffe og lagkage i Tyvelse Præstegårdshave. E er kaffen fortæller dligere atomfysiker fra Niels Bohr Ins tu et Jakob Bondorf om sine erindringer fra Suså landet og sin opvækst i Sandby Præstegård. Jacob Bondorf, søn af sognepræst Volmer Bondorf, er en yderst levende og spændende fortæller. Alle er velkomne Konfirmandindskrivning : Onsdag den 13. august mellem kl og Indskrivningen finder sted i Tyvelse Præstegård. Konfirmandundervisningen foregår på 7. klassetrin. Konfirmander og deres forældre bedes medbringe barnets dåbs eller navnea est. Hvis man er forhindret i at komme l indskrivning, kan man kontakte sognepræsten pr. mail eller træffe anden a ale. Konfirmandforberedelsen begynder sidst i august måned. Der vil senere blive informeret om d og sted Konfirma onsdatoer for de kommende år: Aversi og Tybjerg Kirke: 2015: 3. maj. 2016: 1. maj. 2017: 7. maj Tyvelse Kirke: 2015: 17. maj. 2016: 22. maj. 2017:14. maj Vrangstrup og Sandby Kirke: maj og 2016: 29. maj. 2017:28. maj Suså Sognehøjskole 2014/2015 På et møde den 15. maj blev det beslu et at sæ e Grundtvig på programmet for 2014/15. Grundtvig har i sit liv skrevet omkring sider. Deltagerne kan derfor ikke forvente at nå hele stoffet igennem! Det er planen at arrangere tre foredrag, bl.a. om hans salmer, hans betydning for kirken og danskernes dannelse. Det er endvidere planen at arrangere en eller flere ture. Udby Præstegård og Grundtvigskirken er et par af mulighederne. 8

9 Menighedsrådet håber på stø e fra fonde l restaurering af kalkmalerier i Tybjerg Kirke. Tybjerg Kirkes kalkmalerier har stort behov for restaurering. I den forbindelse har Na onalmuseet udført en forundersøgelse af kalkmalerierne. Konklusionen, som kan læses i en lang og fyldig rapport, er at restaureringen bør påbegyndes snarest muligt. Det blev derfor beslu et på et møde den 13. maj, at menighedsrådet vil søge forskellige danske fonde om økonomisk stø e l projektet. Na onalmusset er fremkommet med et overslag, der viser at restaureringen vil koste omkring kr. Kalkmalerierne i først og andet hvælv i kirkens skib er udført af Højelses værksteder, fra hvilket kun tre udsmykninger er kendte. Derfor udtaler Na onalmusset, at Tybjerg Kirkes kalkmalerier har høj prioritet. Menighedsrådet håber derfor, at det vil være muligt at få lsagn om stø e fra fonde rimeligt hur gt. Sct. Jørgens kamp med dragen Præstens hjørne Lige siden jeg var helt ung har jeg holdt rig g meget af den fra pinse l Sankt Hans. Måske er det Helligåndens komme, der har iver, livsmod og styrke. Måske er det den, der gør sanserne skarpe, og får os l at mærke i sjæl og krop, at lyset får større og større kra og styrke dag for dag. En kort stund kan det synes, som om kra en, lyset og op mismen vil vare l evig d. Men så kommer Sankt Hans a en alt for hur gt, næsten som et lyn fra en klar himmel. Noget af kra en forsvinder denne vemodige a en, hvor tankerne ved bålet let dvæler ved sommeren, der så has gt flyr. De lyse næ er bliver igen alt for hur gt l mørke næ er. Det føles vemodigt, at den går så hur gt. Hvad er Sankt Hans? Det er Johannes Døberens helgendag som fejres den 24. juni. På dansk er hans navn, Johannes, blevet l Hans og dagen før hans dag er derfor Sankt Hans a en. I bibelen er hans historie som bekendt nært forbundet med Jesus. På mange dlige frems llinger mv. ser man, hvordan Jesus og Johannes Døberen hilser på hinanden som fostre, inden i deres mødres maver. Senere døber Johannes Jesus, og får også selv et trist endeligt. Herodes An pas stedda er Salome forlanger hans hoved på et fad e er en bemærkelsesværdig danseopvisning og får det. Johannes har strengt taget to helgendagen nemlig foruden 24. juni også 29. august, der er hans dødsdag. I Johannes evangeliet sammenligner Johannes Døberen sig med Jesus og siger: at han (dvs. Jesus) skal vokse, og jeg selv skal forringes". De e svarer fint l årets gang, hvor dagene jo bliver kortere e er Sankt Hans og længere e er jul. Jeg ønsker alle en glædelig pinse og en god sommer De bedste hilsner Vagn Birk Jensen Provst og sognepræst 9

10 På Tybjerg Privatskole oser det af ak vitet både inde og ude. Skolens arealer er netop shinet op ved årets første arbejdsdag, hvor ca. 50 voksne knoklede sidste lørdag i april. Legepladsen er frisket op, hjørnegrunden er lsået, ukrudt er bekæmpet, p pladsen er blevet "udvidet" og ny hæk er plantet. Gangarealer er malet og lokaler er grundigt rengjort og skolens bus fik også en grundig omgang. I maj måned har skolen taget imod 19 nye før skoleelever. Børnene bliver primært ak veret udendørs dels på skolens område og i "skoleskoven". Skolens elever har taget godt imod de små "Spirer". På 1. skoledag havde 1. klasse tegnet tegninger l Spirerne. 0. Klasse havde lavet navne og billedballoner, som en hjælp l Spirerne, når de skal lære navnene på skolens mange elever. Over de sidste uger og frem l sommerferien er der løbende børn på prøve i de mellemste klasser. Desuden er der aktuelt en dejlig interesse l kommende afgangsklasse. Vi håber derfor at kunne byde flere nye elever velkommen e er sommerferien. Skolens største elever var i april måned på den første lejrskole i skolens historie. Turen gik l Sønderjylland og omhandlede bla. besøg på Danfoss Universe. Her i maj afvikles flere ture og arrangementer for eleverne. 5/6 klasse er i Roskilde på hhv. Vikingemuseum og i Domkirken og 4 klasse er på ekskursion l Omø. Senere på måneden er skolens kor heldige at komme l kortræf med elever fra Ingrid Jespersens Gymnasieskoles Kor i København. Dagen slu er med en fælles tur i Tivoli. I dagene e er drager 3. Klasse på lejrtur I juni måned deltager elever og forældre, med Stø eforeningen som arrangør, i Bondens Marked på Gisselfeld. I uge 27 drager elever fra 4. Klasse og ope er på musikfes val med en gruppe af skolens pædagoger l Svenstrup naturskole. E ermiddagene i skolens SFO er en fornøjelse at opleve; børn og voksne er ak ve med boldspil, bål, syning, bagning, og o e er det meget svært at finde sit barn og at få dem med hjem..!! Personalegruppen arbejder hårdt på at forberede næste skoleår både i lokalefordeling og indretning samt me/lærer fordeling. I de kommende uger afvikles årets sidste skole hjem samtaler og snart er næste fokus skolefesten i Juni. Aktuelt er der også igangværende proces med udvidelse af personalegruppen fra 1/8. Skolen har i skrivende stund 159 elever og 17 ansa e. I uge er skole og SFO lukket, så personalet kan få sig en meget velfortjent ferie. Specielt det sidste år har skolen gennemgået en rivende posi v udvikling på mange områder. Meget af æren for denne fantas ske udvikling lfalder skolens leder Kenneth Oksborg. Kenneth arbejder meget kompetent og energisk med fokus på både små og store forhold, der har betydning for elevernes skolegang og personalets arbejde. Den øvrige personalegruppe bidrager ligeledes med stort engagement og stor arbejdsindsats, som samlet fremmer den fortsa e udvikling af skolen. 10. august slår Tybjerg Privatskole dørene op for 4. Skoleår som selvstændig skole; en "bedri " vi er stolte af på hele lokalområdets vegne og vi glæder os l endnu et nyt spændende skoleår i Tybjerg! Der arbejdes dybt koncentreret i hulen. Tekst: Sabine Hansen, Foto fra skolens billedgalleri 10

11 Nyt fra Lokalrådet: Den forgangne måned har bragt den kedelige nyhed, at bu kken i Tybjerghus, pga. det opsagte samarbejde med Susågården får meget indskrænkede åbnings der i den kommende som mer Vi håber alle, at de ini a ver, der er i gang med henblik på at give bu kken en større bredde, vil kunne appellere l et bredt kundegrundlag og således kunne sikre bu kken og Tybjerghus på langt sigt, og det dermed endnu engang skal lykkes at vende, hvad der ligner et nederlag l en sejr, som vi e erhånden må siges at have opbygget tradi on for her i Tybjerg! Den 24. april a oldt Lokalrådet et velbesøgt møde for områdets foreninger om a oldelsen af Alle Foreningers Dag. Der er igen i år kommet nye l, der gerne vil deltage, hvilket vi er meget glade for. Det blev på mødet beslu et, at vi frem over vil a olde Alle Foreningers Dag om foråret. Resultatet er, at der ikke bliver noget arrangement i Til gengæld håber vi, at den ekstra forberedelses d kan give os en rig g god søndag d. 10. maj 2015, som I meget gerne må krydse af i kalenderen allerede nu. Desuden har måneden budt på et møde med Lokaldemokra udvalget, hvor Lokalrådenes frem dsperspek v blev diskuteret, nogle af de hovedindtryk, jeg tog med hjem fra mødet var, at Lokalrådene de fleste steder fungerer l freds s llende, men at mange savnede en større synlighed, der måske kunne opnås ved at kommunen udlagde et større ansvar l rådene omvendt er for mange pålagte opgaver også problema sk, da arbejdet skal udføres af frivillige. Og endelig arbejdes der videre med en Lokal Udviklingsplan for området i skriv ende stund regner vi med at fokusere på tre indsatsområder: Kommunika on udny else af de elektroniske muligheder l at le e hverdagen på landet og sikre at de er lgængeligt for alle. S er s forbindelser langs og på tværs af eksisterende vejnet, der kan le e og sikre ikke motoriseret transport og give nye rekrea ve muligheder. Kultur, Idræts og Naturfaciliteter i Tybjerg Privatskolens behov for at udvide tænkes ind i en fælles ramme, så ny faciliteter bliver l gavn for hele området. Vi hører gerne fra alle der har lyst l at tage del i de e arbejde, eller har helt andre idéer, der skal på bordet. Der vil blive holdt et eller flere møder for interesserede i starten af e eråret mere om de e i Bladets augustnummer. God Sommer! Peter Seedorff 11

12 Skattekisten har haft besøg af en flok ihærdige forældre der har givet legepladsen en omgang med penslen. Det hele har fået en gang olie og maling og vi er dem meget taknemmelige. I maj måned havde vi et sommerfugleprojekt, hvor vi fulgte sommerfuglens cyklus fra larve til sommerfugl, det var yderst spændende, og børnene havde selv fundet små larver på legepladsen, som blev studeret grundigt. Vi har også fundet ud af, hvilke planter der tiltrækker sommerfuglen, og da vi har inviteret bedsteforældre til hygge den 28. maj, bliver det spændende at se, hvad de har med af blomster. I maj skal vi også afsted på vores årlige strandtur, og i år går turen til Stillinge strand. Skulle der være nogen, der har lyst at se, hvad vi går og laver her i Skattekisten, er man meget velkommen til at besøge os. Vi bor Tybjerg Bygade 7 tlf Tekst og fotos: Pernille E. Stuhr. Butikken i Tybjerghus Pr. 1. juni ændres åbningstiderne i butikken til: Onsdag: Lørdag: Søndag Det er frivillige som sørger for at butikken kører videre med disse åbningstider, som udgangspunkt indtil 1. september. Så alle opfordres til at handle i butikken og dermed støtte op om butikken og dermed Tybjerghus s fortsatte eksistens! Indtil videre vil vareudvalget være stort set uændret, men som det kan læses andetsteds i bladet, arbejder bestyrelsen på at finde nye og alternative muligheder for en mere holdbar og spændende løsning for butikken og lokalsamfundet :-) Venlig hilsen Bestyrelsen for Tybjerghus 12

13 Tømrermester Søren Dahl Jensen Klintemarksvej 2 Tybjerg 4160 Herlufmagle Tlf Kontakt os med dine ønsker og få et uforpligtende tilbud Kender du Forever Living Products? Hvis ikke, så kommer jeg gerne og præsenterer produkterne for dig og dine venner. Jeg kan tilbyde præsentationer inden for wellness, hudpleje og kosttilskud. Produkterne er baseret på økologisk dyrket Aloe Vera. Hvis ja, men ved du ikke hvor du kan købe produkterne, så kan du kontakte mig. Jeg kommer selvfølgelig også gerne og holder en præsentation hos dig. Hjulmandens Aloe Vera v/ Christian Jensen Krogsøvej Herlufmagle Tlf.: CVR-nr.: TØF STARTER IGEN MED AT LEVERE GRØNTSAGER Vi starter op igen først i juni (påregnet d. 3.) og er klar til at levere nye friske grøntsager. Håber, at I igen vil bestille en kasse! Udleveringsted er fra Tybjerg Privatskole, hver tirsdag kl. 17:00 til Alle er velkommen til at bestille, dog skal du først være medlem, se vores hjemmeside eller ring/mail til formanden Steen Sørensen tlf NYE MEDLEMMER ER MEGET VELKOMNE TÆNK, AT DU KUN BEHØVER AT KØRE TIL TYBJERG FOR AT KØBE FRISKE ØKOLOGISKE GRØNTSAGER! 13

14 Det har været et godt vinterhalvår for Landsbyforeningen med diverse mødeak viteter specielt sammen med Lokalrådet. Men også for visea nerne, som ltrækker stadigt flere sangglade gæster l Caféen i Tybjerghus. E er mødet d.10. april vedr. Nabohjælp er der nu opsat skilte på byskiltenes ved Tybjerglille Bakker. For at få nærmere informa on og lmelding kan beboerne i denne landsby henvende sig l Ole Svejstrup, tlf , idet Ole er tovholder for de e område. Mht. Tybjerg, Tybjerglille, Aversi og Hjelmsølille følger nærmere, så snart det formelle er på plads. Nu er det blevet sommer, og Landsbyforeningen ønsker alle en rig g dejlig ferie d. Når vi starter den nye sæson, vil der igen være gode arrangementer. Bestyrelsen har nogle spændende ak viteter på bedding, men mere herom l august. Venlig hilsen Jørn Haaber Chris ansen, formand Jord søges i forpagtning Mejetærskning udføres Henvendelse til Kroggaarden Henrik Jensen Dadevej 6, Glumsø Tlf

15 Sognebladet har sakset i en mail, som kan have interesse for flere: Transport er en vigtig forudsætning for at bo på landet. Hvert år bliver der sparet på den kollektive trafik i landdistrikterne, mens den ofte styrkes i byområderne og på hovedstrækninger. Kommunerne forsøger at kompensere med Flextrafik - en ordning, som kan slå bunden ud af enhver kommune kasse, hvis mange bruger denne udmærkede ordning. Samkørsel har vi altid benyttet os af på landet, men vi vil kunne gøre det endnu mere, og det er meget blevet meget nemmere at koordinere nu - vi behøver ikke længere ringe og spørge, sms eller maile, vi kan i stedet enten bruge en hjemmeside eller en app: - og det er gratis, ja, du får endda en gratis kop kaffe. Du kan se, hvilken bil du kommer ud at køre i. Der er ingen problemer i forhold til forsikring og skattevæsen - det er tjekket, og man vil altid kunne finde frem til, hvem der har kørt med hvem. Det er ikke bare pendling til arbejde, men også de korte ture - når der skal dyrkes motion, til skolefest, til et foredrag i forsamlingshuset... Udover at vi vil kunne spare penge og skåne miljøet, vil den største gevinst nok være, at vi får mulighed for at snakke og lære nogle flere at kende. For mere dybtgående info kontakt ØLFESTIVAL! og MIDSOMMERMARKED ved Tybjerghus søndag d. 22. juni 2014 kl. 12:00 Foreningen Tybjerghus a older i samarbejde med Danske Øl entusiaster en spændende ølfes val og et midsommermarked. Pladsen åbner kl. 12:00 med boder, sildebord, smagsprøver og salg af sommerbryg fra bl.a. NÆSTVED BRYG HUS, KONGEBRYG OG PLADDERBALLER BRYGHUS Kl. 15:00 holdes AUKTION over loppe ng. I løbet af dagen fil der være flo e motorcykler både at se på og prøve en tur på fra den lokale motorcykelklub IRON EAGLES. Salg af grillpølser, drikkevarer etc. På pladsen og i Caféen. I Caféen serveres endvidere frikadeller m/kartoffelsalat og endvidere toast, kaffe osv. ENTRE: voksne kr. 50,00 inkluderet øl smagsprøver og sildebord! Børn gra s adgang! LEVENDE MUSIK V/FEDTSTEENS TRIO I LØBET AF EFTERMIDDAGEN! I forbindelse med loppe ng arrangerer vi en AUKTION, med vores egen auk onarius, hammer og det hele. Det betyder at du får mulighed for at sæ e dine bedste ng på auk on du betaler 20% af salgsprisen for at sælge på auk onen. Prisen for en stand hvor du selv skal komme med det du skal bruge af bord, stole osv. er kun kr. 100, Herudover skal sæ es minimum 3 og maksimum 5 ng, på auk onen.. Så skynd dig at maile l eller ring l Tina på hvis du ønsker at få en stand på denne dag. Venlig hilsen Foreningen Tybjerghus, Smedebakken 30 a b, Tybjerglille Bakker, 4160 Herlufmagle. 15

16 Sommer d SOMMERVIN i bu kken i Tybjerghus.. Vi har gjort et kæmpe KUP meget skønne kvalitetsvine velegnet l sommerens grilla ener Og l en kanon billig pris!!! Der er en dejlig frisk og delikat portugisisk hvidvin kr. 59, En pikant rosé fra Spanien Rioja kr. 59, Samt en spansk Rioja rødvin med du af blåbær, solbær og rosiner kr. 62, Det er absolut kvalitetsvine l en god pris, som vi har fået her fra vores leverandør Kom ind og køb en af hver slags (eller bland selv :) samlet pris 3 stk.150, 16

17 GRUNDLOVSMØDE TORSDAG D. 5. JUNI 2014 Sted: Broksø Gods, Broksøvej 60, 4160 Herlufmagle. Program 09:30 Velkoms ale ved Malene Louise Snedgaard, Formand for Venstre i Faxe 09:45 Velkommen l Broksø ved Godsejer Cathrine Rigels Guldbergsen 10:00 Grundlovstale ved Sophie Løhde, Venstres sundhedsordfører 10:45 Grundlovstale ved Peter Madsen, folke ngskandidat Faxe/Stevns 11:15 Underholdning ved Ane es danseins tut Disco Show 11:45 Frokost: Faxes Egnsret 12:45 Underholdning ved Ane es danseins tut Ballet opvisning 13:15 Grundlovstale ved Karsten Nonbo, folke ngskandidat for Næstved 13:40 Spørge d l de to folke ngskandidater 14:00 Tak for i dag ved Hans Bay, formand for Venstre i Næstved 14:15 Løb med Venstre, det sunde valg. Indgang kr. 30,00 Gra s kaffe og hjemmebagt kage Frokost kr. 65,00 Startgebyr for løbet kr. 50,00 Firmaet FR Consult sponserer kr. 2,00 pr. løbet kilometer. Overskuddet fra løbet går ubeskåret l Julemærkehjemmet i Skælskør. Man kan melde sig ind i Venstre på dagen og få indgangen gra s. 17

18 Riders Cup er en rideklub beliggende på Sjælland mellem Næstved og Ringsted. Udover at a olde mange årlige arrangementer, hvor ry ere, deres familier og publikum fra hele landet mødes l træning, konkurrencer og masser af socialt samvær, står klubben også som arrangør af flere store interna onale stævner. Stævner som alle er koordineret med Dansk Rideforbund. Riders Cup arrangementerne er en lokal folkefest, hvor alle fra nær og ern mødes l en weekend med hygge, god mad og socialt samvær byder også på na onale og interna onale ridestævner se nærmere på vores hjemmeside: Desuden holder Riders Cup dressurstævner i Stævnet inviterer også l en række spændende ak viteter, som er omtalt på førnævnte hjemmeside. Der er mulighed for at købe super vel lberedt mad, pølser og drikkevarer l meget rimelige priser. Klubbens udendørs arealer er af mange kaldet Danmarks smukkeste ridebane for den ligger i et meget naturskønt terræn lige op l en dejlig skov, hvor man også kan nyde en dejlig gåtur. I 2014 suppleres udendørs faciliteterne med en opvarmet ridehal. Det er gra s for publikum at deltage. Vi håber, at rig g mange vil kigge forbi for at opleve stævnerne på tæ este hold og få en fornøjelig stund med hjem l gemmebogen. 18

19 Afslutning af musikhold på Tybjerg Privatskole Fra venstre ses Elis mormor, Harald, Eli, Clara, Tifiny og Iben. Så er vores musik hold ved at nå sin afslutning for i år. Vi har spillet musik, sunget, danset og leget en masse. Vi har udviklet os meget gennem året ved at øve os i at spille sammen, men også i at skulle vente medens en spillede solo. Vi har lært at synge i mikrofon,og når vi var lidt træ e var det dejligt at ligge på gulvet og ly e l musikken. Vi børn og forældre/bedsteforældre vil gerne takke Peter Sommer for endnu en god sæson. Der er allerede nu mulighed for at lmelde sig l næste år. Næstved musik og kultur skole. Musikkultur.dk Bommelomme lomme Harald slår på tromme På holdes vegne Clara og mor. Fotos: Mai Bri Sieben Hansen 19

20 Kom l Skt. Hans i Tybjerg Forsamlingshus Mandag den 23. juni kl Menu: Alt godt fra grillen samt salatbuffet kaffe & kage l dessert. Kl tænder vi bålet i parken på Tybjerggård, hvor båltalen bliver holdt Pris voksne: 90,00 kr. Børn: 40,00 kr. Tilmelding senest onsdag d. 18. juni tlf.: eller på www. Med venlig hilsen og på gensyn Stø eforeningen for Tybjerg Forsamlingshus 20

I al sin glans. Elevhæfte. Salmesang om pinse og Helligånd for 4. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er skrevet af

I al sin glans. Elevhæfte. Salmesang om pinse og Helligånd for 4. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er skrevet af Elevhæfte I al sin glans Salmesang om pinse og Helligånd for 4. - 6. klasse Kolofon Materialet er skrevet af Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Konsulent Svende Grøn t: 23432337

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

I al sin glans nu stråler solen. Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1843 Melodi: Henrik Rung, 1859

I al sin glans nu stråler solen. Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1843 Melodi: Henrik Rung, 1859 I al sin glans nu stråler solen Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1843 Melodi: Henrik Rung, 1859 I al sin glans nu stråler solen, livslyset over nådestolen, nu kom vor pinseliljetid, nu har vi sommer skær og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! D. 26. april blev der holdt arbejdsdag på skolen. Det var en rigtig god dag og der blev lavet rigtig mange gode ting til jeres børn.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

September-Oktober 2009

September-Oktober 2009 September-Oktober 2009 Så er sommerlejr og sommerferie overstået, og vi er startet op på den nye sæson med en fantastisk opstart. Foran os ligger en masse onsdage med eventyr for store og små. Se alle

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Årgang 8, nr. 1 Januar Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Årgang 8, nr. 1 Januar Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 8, nr. 1 Januar 2018 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen Renovering af Rosengårdens tag Den 2. januar rykker håndværkerne ind (efter planen). De

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Pinsedag Salmevalg Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes

Pinsedag Salmevalg Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes Pinsedag Salmevalg 290: I al sin glans nu stråler solen 448: Fyldt af glæde over livets under 291: Du som går ud fra den levende Gud 294: Talsmand som på jorderige 725: Det dufter lysegrønt af græs Dette

Læs mere

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS 23. Årgang nr. 3 1. marts - 1. april 2013 IS 0906-6519 SKULDERBLADET for Nørre Søby og omegn I lyst og nød Når man i denne tid passerer det gamle plejehjem Humlehaven, bliver man let lidt trist til mode

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 22. maj 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 823 Næste uge: 26.maj 26. maj 27. maj 28. maj 29. maj 30. + 31. maj Lærermøde Fællesfoto (hele skolen) Lærermøde SFO-dyredag Skole-Hjem indskol.

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned.

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned. Kære forældre Goddag og Farvel Juni måned er på en skole tiden for velkomst og afsked. Vi har lige budt de kommende 0. klasses børn velkommen ved Forårsprojektet i Mosen. Vi glæder os til at byde dem rigtigt

Læs mere

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid).

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Festen slutter med, at vi spiser sammen. Alle bedes bidrage med en lille ret til den fælles buffet. Hanne

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

HELLIGÅNDEN AARHUS UNIVERSITET ANDERS-CHRISTIAN JACOBSEN

HELLIGÅNDEN AARHUS UNIVERSITET ANDERS-CHRISTIAN JACOBSEN HELLIGÅNDEN INDHOLD Helligå nd og livså nde Helligånden i bekendelserne Helligåndens plads i treenigheden Helligå ndens gerning Helligånden og de andre religioner Helligå nden og kirken G rundtvigs helligå

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Juni 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Arbejdslørdag Så er tiden kommet, hvor vi får chancen for endnu en dag sammen i vore skønne omgivelser på Hedegade 29

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter HUSK på søndag Loppemarked på BØF! Der er stadig plads til DIG og dine LOPPER så kom frisk. Søndag d.18. maj fra

Læs mere

KLC-Bladet November 2014

KLC-Bladet November 2014 KLC-Bladet November 2014 1 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk Bruger- og pårørende rådet på KLC 2014/2015

Læs mere

Rolstrup Tidende. Marts udgave 9. årgang.

Rolstrup Tidende. Marts udgave 9. årgang. Rolstrup Tidende Marts 2016 81. udgave 9. årgang. Gerda s hjørne Hvor er det skønt, når man kører på arbejde om morgenen, at man kan se, det så småt bliver lyst i øst. Når jeg når frem til Rolstruplund

Læs mere

Bladets indhold. Broen side 1. 26 årgang nummer 2 1. juni 2015. Tårnfalkeunger i Skelby Kirketårn ( vestlige side) Se side 2

Bladets indhold. Broen side 1. 26 årgang nummer 2 1. juni 2015. Tårnfalkeunger i Skelby Kirketårn ( vestlige side) Se side 2 26 årgang nummer 2 1. juni 2015 Tårnfalkeunger i Skelby Kirketårn ( vestlige side) Se side 2 Bladets indhold Side 2 hvad sker der i sognet Side 3 kirkelig vejviser Side 4 generalforsamling i Lokalrådet

Læs mere

Søndag d. 8. maj kl. 15.00 har Roskilde Vineyard besøg af Curtis Hinds fra Toronto.

Søndag d. 8. maj kl. 15.00 har Roskilde Vineyard besøg af Curtis Hinds fra Toronto. Som mange vil vide, har Roskilde Vineyard fra denne måned benyttet Roskilde Frikirkes lokaler til deres ugentlige gudstjenester, som afholdes søndag kl. 15. Søndag d. 8. maj kl. 15.00 har Roskilde Vineyard

Læs mere

Nyhedsbrev No. 10 juni 2014 33. Årg. Grundlovsmødet 2014 Årets grundlovstaler. Anders Lund Madsen

Nyhedsbrev No. 10 juni 2014 33. Årg. Grundlovsmødet 2014 Årets grundlovstaler. Anders Lund Madsen Nyhedsbrev No. 10 juni 2014 33. Årg Grundlovsmødet 2014 Årets grundlovstaler Anders Lund Madsen Kom til Grundlovsmøde på Øse Efterskole Torsdag den 5. juni Anders Lund Madsen taler kl. 16. Fri entrè Tag

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Stjernebrevet SFO1 Pavillonen april 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 I april måned holder støttebenet børnebanko i Pavillonen for alle medlemmer af støttebenet. Fra personalets side vil vi gerne benytte lejligheden

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

Aktiviteter Juni Vestergården. Annebergvej Aalborg. Tlf: Åbningstider mandag til fredag fra kl

Aktiviteter Juni Vestergården. Annebergvej Aalborg. Tlf: Åbningstider mandag til fredag fra kl Aktiviteter Juni 2016 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 9.00 15.45 Kære efterlønsmodtager og pensionist i Aalborg Kommune Velkommen på Centret

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Aktiviteter April 2016

Aktiviteter April 2016 Aktiviteter April 2016 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 9.00 15.45 Kære efterlønsmodtager og pensionist i Aalborg Kommune Velkommen på Centret

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 7. juni Fredagsbrev nr. 743 Næste uger: 8. juni 10+11. juni 12. juni 13.juni 13.+14. juni 14. juni Fælles arbejdsdag Mundt.prøve Historie Lærermøde + P-møde Helle L- kursus Lejrskole

Læs mere

Prædiken til Pinsedag 2015, Joh. 14, Vrå og Em kirker.

Prædiken til Pinsedag 2015, Joh. 14, Vrå og Em kirker. Prædiken til Pinsedag 2015, Joh. 14,22 31. Vrå og Em kirker. 290 299 282 292-725 Apostlene sad i Jerusalem og bied på Herrens time. Man ser det for sig. De første disciple, der siden påsken havde oplevet

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere