Impressum: NordNyt, Apenrader Str. 25, Flensborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Impressum: NordNyt, Apenrader Str. 25, 24939 Flensborg"

Transkript

1 NordNyt Årsmøde maj 2011 Det danske mindretal i Sydslesvig inviterer alle interesserede til sine 87. årsmøder - i år i weekenden maj under mottoet»hvordan præger vi Sydslesvig«. SSF står som arrangør, men alle danske foreninger og institutioner i Sydslesvig er med til at festligholde dagene, hvor mindretallet viser, hvem og hvad man er, mødes sammen med venner nordfra for at understrege samhørigheden - og hygger sig sammen ved omkring 40 møder rundt omkring i landsdelen. Ved årsmødeeftermiddag om lørdagen kl. 15 i Tønnsenhuset vil Flensborgs overborgmester Simon Faber være hovedtaler. Ved årsmødet lørdag aften på Flensborghus holder videnskabsminister Charlotte Sahl- Madsen hovedtalen. Flensborg-optoget årsmødesøndag indledes traditionen tro kl. 14 på Nørretorv, og selve mødet indledes ved 15-tiden på festpladsen ved Skovgade/ Waldstrasse. Der bliver faneborg i spidsen af optoget, FDF- og andre orkestre medvirker, og også anden underholdning er der sørget for. Dansk festtaler den dag i Flensborg bliver Folketingets formand Thor Pedersen. Også landsregeringen er repræsenteret ved landdagens præsident Thorsten Geerdts, der overbringer en hilsen. Flensborg By er traditionen tro i år repræsenteret ved bypræsident Dr. Chr. Dewanger. Talrige informationsboder, serveringsvogne og underholdning afrunder tilbuddet i Flensborg den eftermiddag. Det er meningen, at deltagerne også i år skal rykke lidt tættere på talerstol og solsejl, idet disse som i fjor er placeret foran idrætsparkens hovedbygning, hvilket skulle mindske afstanden til folk. Så velkommen til årsmøderne i Flensborg, 6 lokale steder i byen og afsluttende til friluftsmødet søndag eftermiddag. Vel mødt! Årsmøderne i Sydslesvig afsluttes med alle deltagende FDF - orkestres store fælleskoncert på Søndertorv i Flensborg kl. 19. Viggo M. Petersen, Bykonsulent Impressum: NordNyt, Apenrader Str. 25, Flensborg Udgiver: Ansgar Kirke og SSF Flensborg Nord Bladet udsendes til alle medlemmer af forening og/eller kirke (1200 eks.) Næste nummer udkommer slut august 2011 Redaktion: Preben K. Mogensen, Edita Siebert, Jette Hanisch, Thomas Ole Hegelund og Sten Haarløv Tryk/Druck: Layout & Copy, Flensborghus > 1

2 Spætteklubben i 25 år Lørdag den 6. august 1986 slog Spætteklubben for første gang sine døre op ved en reception. Den dag for 25 år siden var der festlig indvielse af lokalerne i Harreslevgade 65 som forsamlingshus for SSF 3. distrikt og dets ældreklubarbejde. Elke Riemer var formand for distriktet og Else Martensen fra bestyrelsen (foto) overtog ledelsen af ældreklubben, der begyndte med to ugentlige møder. Distriktets ønsker om et forsamlingslokale var blevet akut, da mødestedet indtil da, Hotel Norden på hjørnet af Nystaden/Harreslevgade, lukkede. Karen Scheew fra bestyrelsen og daværende generalsekretær Karl Kring skal nævnes som dem, der især virkede for at ønsket blev opfyldt, da en af lejlighederne blev indrettet med køkken og plads til ca. 50 personer. Lokalerne har igennem årene ofte været overfyldte med den trofaste flok, der er kommet til møder i 3. distrikt, som siden blev til 2./3. distrikt og nu er en uundværlig del af SSF i Flensborg Nord. Trofastheden kan man også mærke, når man ser på lederne af ældreklubarbejdet. Der har kun været tre. Else Martensen lagde ud i mange år, blev efterfulgt af Nanny Matzen, og siden var det Elke Riemer, der tog over. De to sidste er stadig midt i begivenhederne i Spætteklubben. Selvom de sammen med de andre nævnte - og flere til - burde være særligt indbudt ved jubilæet, så er de - igen - værter. Alle venner af SSF og klubben er nemlig inviteret til festligholdelse af de 25 år ved en reception i Spætteklubben den 27. august fra kl PKM Bygningen havde været i mindretallets eje som ældrelejligheder siden Det minder en marmortavle om straks man kommer indenfor døren. SSF overtog bygningen fra kirken efter en større istandsættelse i > 2

3 Ingrid-Hjemmets drøm om et legeskib Ingrid-Hjemmets børn drømmer om et nyt legeskib Forår 2010 besluttede Ingrid-Hjemmets samarbejdsråd, som består af både pædagoger og forældre, at sammensætte en projektgruppe, som beskæftiger sig med at få ønsket om et nyt legeredskab på børnehavens legeplads opfyldt. Da børnehaven ligger i en bydel, hvor der kun findes meget få offentlige legepladser, har det været børnehavens ønske at oprette et legeredskab, som giver børnene mulighed for bl.a. bevægelse og motoriske udfordringer, og samtidig at kunne udvikle deres fantasi. Projektgruppen har været på besøg i andre institutioner for at blive inspireret og lære af deres erfaringer med nye legeredskaber, såvel på et pædagogisk som et teknisk plan. I dette forløb blev vi enige om, at et skib ville være optimalt for at opfylde Ingrid- Hjemmets ønsker. For at få penge ind til dette formål arrangerede samarbejdsrådet en forårsfest i 2010, en fernisering af børnenes billedkunst til Ingrid-Hjemmets 60 års fødselsdag i november 2010, og i februar 2011 lagde vi ud ved de mange Åbent Hus Arrangementer i Nord, og nu er næsten halvdelen af summen til legeskibet samlet. Med det nye legeskib ønsker børnehaven at skabe et nyt legeområde, der har følgende kvaliteter og dermed opfylder de pædagogiske krav om: - Legeskibet skal stimulere børnenes fantasi - Legeskibet skal give børnene lysten til at igangsætte lege - Legeskibet skal styrke børnenes motorik - Legeskibet skal give børnene motion og træning af balance og koordination - Legeskibet skal have plads til mange børn, så der kan opstå lege, der kan styrke børnenes sociale kompetencer - Legeskibet skal bruges til uformelle rollespil - Legeskibet skal give legepladsen karakter og identitet Da der stadigvæk mangler penge, vil samarbejdsrådet søge forskellige fonde. Børnehaven håber dermed at kunne realisere drømmen om et flot legeskib til børnene. Vi håber snart at kunne se børnenes glæde, når de overtager kommandoen på skibet. Sylvia Purrucker > 3

4 Dicker Willis Koppel - en oase i Nord For børn bosiddende på Votanvej i halvtredsserne var det stærk kuperede terræn mellem Sol-Lie og Bjergmøllen på Bov Landevej et eftertragtet mål, når sneen dækkede marken - selvom der undertiden dukkede en kraftig, lidt bøs mand op for at brokke sig over, at den muntre slædekørsel gik ud over hans indhegning. I halvfjerdserne opstod der i Flensborg mangel på byggegrunde, og området, der i folkemunde blev kaldt Dicker Willis Koppel, kom i søgelyset. Der var dog stor modstand mod en bebyggelse fra diverse naboer, og desuden voksede blandt byrådsmedlemmerne forståelsen for, at byen også havde brug for rekreative områder, ikke mindst i den nordlige bydel. i øvrigt er det op til foreningerne selv at finde frem til penge og holde opsyn med det hele. På Dicker Willis Koppel står der i sommerhalvåret en eftermiddag om ugen en naturpædagog til rådighed for sammen med interesserede børn at lege og arbejde med naturens materialer. Hvert andet år afholder vi påskeblus og kartoffelfest. Endvidere står børne- og fritidsinstitutioner for aktiviteter. Men der er plads til mere, så hvis I har mulighed for at inddrage arealet i forehavender i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf, så er I velkomne til at henvende jer hos Kirsten Krienke-Tønnsen, tlf Også Arne Borg (lærer på Cornelius Hansen Skolen og byrådsmedlem for SSW) gjorde en stor indsats for at bevare det grønne område. I 1994 blev der dannet en forening, Dicker Willis Koppel e.v. med det formål at fremme sociale, pædagogiske og økologiske tiltag for at høje livskvaliteten i Flensborg Nord. Foreningens første formand blev ganske naturligt Arne Borg. Efter hans død tog Kirsten Krienke-Tønnsen over. Byen råder p.t. over fire sådanne naturnære legearealer (ud over Dicker Willis Koppel, i Tarup, på Vogelsang og på Sophienhof). Den stiller en årlig sum til rådighed til vedligeholdelse af arealerne og diverse aktiviteter, men > 4

5 Ansgar Kirke - Menighedsrådets hjørne Den danske kirke i Flensborg Nord, Kobbermølle, Wassersleben, Klus og Nyhus Siden generalforsamlingen i marts har menighedsrådet holdt 2 møder, som altid med mange praktiske dagsordenspunkter. Skønt vi har mange arrangementer, er det især vore bygninger og hvad dertil hører, som optager os ved møderne. Vores kirkeværge, hvis direkte ansvar disse ting er, er ofte travlt optaget. Slesvigsk Samfund har skænket os et større beløb til indkøb af en sneslynge med saltvogn. Det får vi lejlighed til at sige tak for, når de kommer til frokost den 30. maj på vej hjem fra årsmøderne i landsdelen. Sidste 2 vintre har overbevist os om, at det vil være nyttigt med en sådan maskine - og det hører med til pasningen. Kirkens anlæg har vi til samme pris som en havemand koster overgivet til et firma. Det kan vi ikke gøre med rengøringen ved kirken. Flittig brug gør det til et meget krævende job, som vi nu senest har nybesat. Hver lørdag har foreningen Hand in Hand für den Norden madvareuddeling til trængende. Vi skønner meget på deres uegennyttige indsats, tager os meget bevidst ringe leje-betalt for det, og de pladsproblemer det har givet, forsøger vi at løse ved bedre fordeling. Hertil hører så også køb af et redskabshus i præstegårdshaven til havegrej. Så skulle der være plads til alle igen. Udskiftningen af nogle knækkede tagsten, der havde ført til brune vandstriber på vore kirkevinduer, mindede os om, at en fornyelse af dem ikke kan vente i mange år endnu. Og så snakker vi stadig om opsætning af præstetavle og et solidt udhængsskab ud mod vejen. Selv når man får rigtig meget fra hånden, tager ting tid! Tiden til konfirmationerne kom og var selvfølgelig kronen på forberedelsen. Den krone, som konfirmanderne denne gang havde lavet til at smykke kirken, kostede en del hegnstråd m.v. - og tid. Leons mor kom for at se, hvor han blev af, men da var der også kun ham og Rene tilbage. Og vi var færdige. Det var en god tid sammmen med holdet, siger præsten. Vi ønsker tillykke - og på gensyn! Thomas Ole Hegelund/pkm > 5

6 Ansgar Kirke - Konfirmationerne 2011 Den 15. maj 2011 kl Fra venstre: Nina Hansen; Anna-Lena Kulski; (PKM); Julie Buch Frantsen, Nyhus; Jana Frederikke Kessler; Kim Lara Brinks; Maikel Robert Kulski, Kobbermølle; Jonas Kopf; Leon Petersen, Wassersleben; Niklas Christian Sawirucha, Kobbermølle; Morten Jorde, Kobbermølle; Mats Jacobsen og Rene Pascal Koschinski (Foto Michael Buch Svoldgaard, konfirmand 2005) Søndag den 22. maj 2011 kl (Fra venstre: Kim Pia Albrecht; Franziska Buhr, Lotte Diedrichsen; Jannek Jahnny Lund, og Marius Thomas Lund Harreslev (Foto: Nicholas Peter Lund, konfirmand 2004) > 6

7 Ansgar Kirke - Pinse og sommer 2011 Årsmødegudstjeneste og kirkefrokost den 29. maj kl Ansgar er efter årsmødegudstjensten vært ved en frokost, hvortil alle er hjerteligt indbudte. Vi glæder os over gæster fra Hadsund og Åbenrå. På årsmødepladsen er der igen en kirkebod ved de flensborgske menigheder med quiz for børn m.v. Se altså gerne ind! Midt Syd Kantori giver koncert i Ansgar Kirke lørdag den 4. juni kl Koret består af 45 sangere godt fordelt på alle 4 stemmer. Koret har eksisteret siden 2006, hvor Toftlund og Agerskov kirkekor blev slået sammen. Det medvirker ved gudstjenester og holder koncerter med klassisk kirkemusik, men også salmer, folkelige sange og rytmisk musik. Aften i den økumeniske Bibeluge i Ansgars Menighedshus, onsdag den 8. juni kl Det økumeniske runde bord i Flensborg er en kreds med repræsentanter for (næsten) alle kirker og (fri)menigheder i Flensborg. Vi inviterer hvert år til en bibeluge, dette år med læsning i Efeser-brevet, i Ansgar Ef. 4, Desuden er den katolske kirke, frikirken Arche i Sporskifte og baptisterne værter i år. Program i kirken. Når der er stor friluftsgudstjeneste i forbindelsen med Dampf rund um søndag den 10. juli kl. 10, vil der også være dansk deltagelse - og det økumeniske runde bord står som samlende kreds.. > 7

8 Ansgar Kirke Fælles salmesangsgudstjeneste i Skt. Jørgen, Adelbyer Kirchenweg 34, den 13. juni kl Aftensang og grill i præstegårdshaven torsdag den 30. juni kl Aftensangssæsonen slutter før en pause i juli og august med grill i præstegårdshaven den sidste torsdag i juni. Den 29. september er der så igen aftensang og High Tea, og det bliver med efterårssange, sang og fortælling, med Tove Holm og Anne- Louise Lund Jensen, Sønderborg. Konfirmandindskrivning til konfirmationerne 2012 tirsdag den 21. juni og torsdag den 23. juni, begge dage kl Konfirmationerne 2012 vil findes sted Kristi Himmelfart den 17. maj 2012 og søndag den 20. maj Afhængigt af antallet af konfirmander, vil der blive to (ved begge præster) eller kun et forberedelseshold (ved SH). Ved indskrivningen, som også vil blive annonceret i skolernes kommende 8-klasser, bedes man medbringe dåbsattest/stambog. Konfirmationsforberedelsen begynder med konfirmandlejr på Rendbjerg og afgang fra Ansgar kl den 9.9. og varer til og med gudstjenesten i Ansgar den 11. september kl Koncert med Aarhus Universitetskor tirsdag den 2. august kl Aarhus Universitetskor er et klassisk kor med fokus på nyere musik. Efter koncerten med det virkeligt ypperlige kor er alle meget velkomne til at blive til en bid aftensmad. Fælles gudstjeneste under åben himmel ved Østersøbadet den 28. august kl (med tysk dåb). HUSK: Høstweekend den 16. / 18. september. Børnehavehøstgudstjeneste den 16. september kl (SH) og høstgudstjeneste den 18. september kl , og efter gudstjenesten er der høstfest med fællesspisning og trækning af vinderne i dette års lodseddelsalg. Guldkonfirmation den september. Der holdes et forberedende møde (mere) i menighedshuset den 21. juni kl > 8

9 Ansgar Kirke - Gudstjenester 26/5 17:00 Aftensang og High Tea. Foredrag med Erik Johansen: Turen går til Peking 29/5 10:00 5. s. eft. Påske. De sydslesvigske årsmøder. Gæster fra Hadsund og Åbenrå. Kirkefrokost. 2/6 10:00 Kristi Himmelfart. PKM 5/6 10:00 6. s. eft. Påske. PKM 5/6 14:00 6. s. eft. Påske. Gudstjeneste i Kobbermølle PKM 12/6 10:00 Pinsedag Kühl 13/6 17:00 2. Pinsedag. Fælles salmesangsgudstjeneste i Skt. Jørgen 19/6 10:00 Trinitatis. Månedens salme og kirkekaffe PKM 26/6 10:00 1. s. efter Trinitatis PKM 30/6 17:00 Aftensang. Sommergrill i præstegårdshaven. PKM 3/7 10:00 2. s. efter Trinitatis PKM 10/7 10:00 3. s. efter Trinitatis PKM 17/7 10:00 4. s. efter Trinitatis. Dåb. Månedens salme og PKM kirkekaffe. 24/7 10:00 5. s. efter Trinitatis Kühl 31/7 10:00 6. s. efter Trinitatis PKM 7/8 10:00 7. s. efter Trinitatis. Dåb PKM 14/8 10:00 8. s. efter Trinitatis PKM 21/8 10:00 9. s. efter Trinitatis SH 28/8 10:30 NB 10. s. efter Trinitatis. Frilufstgudstjeneste ved Østersøbadet sammen med St. Petri (da.-ty.) SH SH PKM/ Touche 4/9 10: s. efter Trinitatis PKM 4/9 14: s. efter Trinitatis. PKM Gudstjeneste i Kobbermølle 11/9 10: s. efter Trinitatis. Konfirmandstart SH 16/9 10:00 Børnehavehøstgudstjeneste. SH 18/9 10: s. efter Trinitatis. Høstgudstjeneste. Djurs Kammerkor deltager. Efterfølgende høstfest i menighedshuset og kort koncert med koret PKM 24/9 16:00 Optaktsgudstjeneste til guldkonfirmationen 2011 før aftenfest i Borgerforeningen 25/9 10: s. efter Trinitatis. Guldkonfirmation. Prædi kant Martin Kontni, præst i Nord 1959 til 77 PKM Kontni > 9

10 Kalender - maj til juni 2011 > 10 Dato Klokken Sted Arrangement 26/5/11 14:30 Spætteklubben Klubeftermiddag med Renate. 26/5/11 17:00 Ansgar Aftensang og efter High Tea : Turen går til Peking - med Erik Johansen. 27/5/11 10:00 Alderdomshjemmet Åbent Hus på det færdig-ombyggede ældrecenter i Nerongs Allee 27* 27/5/11 17:00 Kobbermølle Årsmøde* 27/5/11 21:00 Volksbad Årsmøderock med Powersolo og Supersymmetri* 27/5/11 Landsdelen De 87. Danske Årsmøder i Sydslesvig 27. til 29. maj 2011* 28/5/11 19:30 Flensborghus Årsmødeaften* 28/5/ Tønnsenhuset Årsmødeeftermiddag i Tønnsenhuset med overborgmester Simon Faber* 29/5/11 8:00 Friluftsmødepladsen Flaghejsning. Morgenbord i klubhuset. 29/5/11 10:00 Ansgar Årsmødegudstjeneste. Gæster nordfra og kirkefrokost.* 29/5/11 14:50 Flensborg Friluftsmødet begynder. Program for alle aldre* 29/5/11 19:00 Søndertorv FDF-orkestrene afslutter årsmødet. 29/5/ Flensborg Optog fra Nørretorv til Friluftsmødet* 30/5/11 14:00 Menighedshuset Diabetikerklubben 30/5/11 19:00 Cornelius Hansen Forårskoncert 31/5/ Tønnsenhuset Morgenmad 4/6/11 16:00 Ansgar Midt Syd Kantori giver koncert i Ansgar* 5/6/11 9:30 Spætteklubben Morgenmad 6/6/11 14:00 Menighedshuset Margretheklubben 8/6/11 14:00 Tønnsenhuset Ældreklubben Sortevej 8/6/11 14:30 Spætteklubben Lille Lotto 8/6/11 19:30 Ansgar Økumeniske Bibeldage. Udvalgte afsnit af Efeserbrevet* 11/6/11 Nystadens Vi er med ved Schlachthoffest d. 11. og 12. juni. * = yderligere omtale i dette blad

11 Kalender - juni til august /6/11 16:00 Galwik Park DOCKYARD FESTIVAL* 14/6/ Tønnsenhuset Morgenmad 15/6/11 19:00 Ansgar Menighedsrådsmøde 16/6/ Bryggeriet Kim Larsen og Kjukken koncert 17/6/11 15:00 Centralbiblioteket Midsommer for alle 17/6/ Det tyske Hus Sønderjyllands symfoniorkester (skolerne-familie) 18/6/11 Nystadens Vi er med ved Solitudefest 20/6/11 14:00 Menighedshuset Margretheklubben 21/6/11 14:00 Ansgar Forberedende møde forud for guldkonfirmationen /6/11 16:00 Ansgar Tirsdag den 21. juni og torsdag 23. juni kl begge dage: Konfirmandindskrivning til konfirmationerne 2012* 22/6/11 14:00 Tønnsenhuset Ældreklubben Sortevej 23/6/11 9:00 Aktivitetshuset Grafisk Worshop torsdag til lørdag fra v. Verner Brems. 23/6/11 19:00 Sortevejen Skt. Hans fest for alle på Sortevejspladsen* 27/6/11 14:00 Menighedshuset Diabetikerklubben. Sommerpause til d /6/11 Nystadens Tur til Sommerland Syd. 28/6/ Tønnsenhuset Morgenmad. Efter sommerpause igen /6/11 14:30 Spætteklubben Klubeftermiddag med Renate. 1/7/11 19:00 Tønnsenhuset SSF/SSW Sommerfest og -grill i Nord* 3/7/11 9:30 Spætteklubben Morgenmad. Herefter sommerpause til den /7/11 14:00 Tønnsenhuset Ældreklubben Sortevej. Sommerpause til /7/11 14:00 Menighedshuset Margretheklubben på udflugt til Unewatt og Holnæs. Sommerpause til d /8/11 17:00 Ansgar Kirke Koncert med Århus Universitetskor. Efter koncerten fælles spisning i menighedshus og -have* 8/8/11 14:00 Menighedshuset Diabetikerklubben 15/8/11 8:00 Cornelius Hansen Skolernes sommerferie slutter > 11

12 Kalender - august til september /8/11 14:00 Menighedshuset Margretheklubben 22/8/11 14:00 Menighedshuset Diabetikerklubben 25/8/11 14:00 Spætteklubben De regelmæssige møder begynder igen. Hyggeftermiddag. 25/8/11 Nyborg DSUK Lands- og Repræsentantsskabsmøde på Hotel Nyborg Strand. 26/8/11 19:00 Kobbermølle Kobbermølle Skole markerer 85-års-dagen for skolens grundlæggelse. SSF inviterer tidligere og nuværende elever, forældre og alle, der vil ønske tillykke. 27/8/11 14:00 Spætteklubben Reception i anledning af 25 år med Spætteklubben* 29/8/11 10:30 Ansgar Gudstjeneste kl ved Østersøstranden - Ostseebad-Gottesdienst sammen med St. Petri* 29/8/11 14:00 Menighedshuset Margretheklubben 30/8/ Tønnsenhuset Morgenmad. 3/9/11 8:30 Flensborg Nord SSF/SSW`s sommerudflugt til Kolding og Christiansfeld. Afg. fra vore forsamlingshuse* Hjemkomst ca * 5/9/11 14:00 Menighedshuset Diabetikerklubben 7/9/11 14:00 Tønnsenhuset Ældreklubben Sortevej 9/9/11 16:00 Rendbjerg Konfirmandlejr på Rendbjerg til søndag den 11. september* 13/9/ Tønnsenhuset Morgenmad. 14/9/11 14:00 Spætteklubben Program med Elke 18/9/11 10:00 Ansgar Høstgudstjeneste med deltagelse af Djurs Kammerkor. Efterfølgende høstfest* 19/9/11 14:00 Menighedshuset Diabetikerklubben 24/9/11 16:00 Ansgar Optakt til guldkonfirmationen Aftenfest på Borgerforeningen. 25/9/11 10:00 Ansgar Guldkonfirmation. 26/9/11 14:00 Menighedshuset Margretheklubben 29/9/11 14:00 Spætteklubben Hyggeeftermiddag med Renate > 12

13 Årsmøderne 27. til 29. maj Det fulde årmødeprogram hos os og i hele landsdelen på SSF`s medlemssider i Flensborg Avis, KONTAKT og på Lørdag den 28. maj er der møde på Duborg Skolen kl Torsdagskoret synger. Tønnsenhuset, Apenrader Str. 49, kl Talere: Overborgmester Simon Faber Sydslesvigtaler Linn Femke Knuth Musikalsk underholdning: Frøya Gildberg, sang og Dennis Dingfeldt, piano. Aftenmøde på Flensborghus kl Plakaten er opbygget af ikke mindre end 1500 billeder, der afspejler livet og aktiviteterne i det danske mindretal i Sydslesvig. De mange billeder er bygget op som små legoklodser, og sammen danner de motivet af Istedløven, der jo kommer tilbage til sin oprindelige plads på den gamle Kirkegård den På friluftsmødet vil man kunne se et stort banner med løven - og måske finde sit eget billede Fredag den 27. maj Kobbermølle Skole lægger allerede ud (NB) fra kl Søndag den 29. maj. Frilufstmødet Kl. 8.00: Flaghejsning på Idrætspladsen. Kl : Optoget starter fra Nørretorv Kl : Friluftsmødet åbnes Kl : Fælles FDF-march fra Nørreport med koncert på Søndertorv kl. 19 Talere: se side 1. Opvisning ved Vikingekampgruppen Fenris Optræden ved Sønderborg Pipes and Drums Sambashow ved Sønderborg Garden Gymnastikopvisning ved Sundeved Ungdoms- og Efterskole FDF-orkestre fra hele Danmark > 13

14 SSF Flensborg Nord Siden sidst Den 12. april var vi på virksomhedsbesøg hos Johannsen Rum i Mariegade. Det smagte godt! Det gjorde middagen også efter vores traditionelle vandredag den 1. maj. Det blev kort og godt til nogle hyggelige timer i godt selskab. I Tønnsenhuset slutter vi med kaffe onsdag den 6. juli og begynder igen med morgenmad tirsdag den 30. august. Dibabetikerklubben har sidste møde før ferien den 27. juni og begynder igen den 8. august. Margretheklubben mødes igen efter sommerudflugt den 6. juli til almindelig sammenkomst den 15. august. Årsmødeeftermiddag side 13 Bestyrelsen har holdt møde og planlagt årsmødeeftermiddagen den 28. maj kl. 15 i Tønnsenhuset (færdigt), og så glæder vi os også til at byde alle medlemmer velkommen til Skt. Hans, sommerfesten og ikke mindst til fejringen af jubilæet i Spætteklubben den 27. august. Sommerudflugten kom også på plads. God sommer! Sommerpause i klubberne I Spætteklubben begynder vi igen torsdag den kl. 14. Der er jubilæum den 27. august, og p.g.a. sommerudflugten den 3.9. bliver første søndags-morgenmad først den 2. oktober. St.Hans fest den 23. juni på Sortevej pladsen Kl Børne-, unge- og familieaktiviteter. Kl Hejmdal Blæseorkester, Kl tændes bål og der holdes båltale. Arrangeres af Ingridhjemmet, SSF Nord, Cornelius Hansen Skolen, Sortevejen Fritidshjem og - som noget nyt i denne kreds af arrangører - Nystadens Børne- og Ungdomshus. SSF og SSW Flensborg Nord inviterer til fælles sommerfest i Tønnsenhuset fredag den 1. juli kl På menuen står rigeligt med god mad ( Spanferkel ) og musikalsk underholdning med Mojn-Mojn-Duoen. Pris inkl. en drikkevare: medlemmer 10 / gæster 13,-, ikke-medlemmer 15. Tilmelding venligst før den 25. juni. > 14

15 SSF Flensborg Nord - Arrangementer I anledning af 25-året for Spætteklubbens åbning som dansk forsamlingslokale indbydes til reception i Harreslevgade 65 lørdag den 27. august fra kl Vi håber både at se nuværende og tidligere aktive i klubben og mange medlemmer/venner til markeringen af vort jubilæum. Bestyrelsen, SSF Flensborg Nord. Udflugt til Kolding og Christiansfeld lørdag den 3. september med afgang fra Tønnsenhuset, Kirken og Spætteklubben kl Hjemkomst ca SSF og SSW Nord indbyder til sommerudflugt til Kolding og Christiansfeld. Efter besøg på Koldinghus middag (bøf, kaffe og is) i Kolding Storcenter og tid på egen hånd dér. Udflugten slutter i Christiansfeld, hvor vi efter en kort byvandring får kaffe og honningkage på Brødremenighedens Hotel. Pris for medlemmer 27 / gæster 29, ikke-medlemmer 40,- Tilmelding venligst før den 29. august Jahrestreffen und Sommerzeit. Jubiläum im Spætteklub. Wie prägen wir unseren Landesteil, Sydslesvig ist das Motto der diesjährigen Jahrestreffen nächstes Wochende. Damit wollen wir uns gemeinsam Gedanken darüber machen, wer und was wir als Minderheit eigentlich sind - und welche Rolle wir in unserer Gesellschaft spielen - und spielen wollen. Laut Landesregierung gebührt uns die Rolle als zweite Geige (85 %). Dass weder uns noch der Mehrheit damit gedient ist, werden wir verdeutlichen (müssen). Veranstaltungen Skt. Hans 23. Juni (ab 17 Uhr) Sommerfest am 1. Juli (19 Uhr) und Sommerausflug am 3. September (8.30 Uhr) gehören jedes Jahr ins Programm. Und abgesehen von Skt. Hans ist eine Anmeldung (siehe S. 20) erforderlich. Etwas ganz Besonderes ist es aber, wenn wir am 27. August ab 11 Uhr im Spætteklubben das 25- jährige Bestehen des Clubs bei einem Empfang feiern werden. Alle sind herzlich eingeladen! > 15

16 Andre. Roklubben m.m. Se kalenderen og bl.a. følgende internetsider: aktivitetshuset.de Åbent hus i Flensborg Roklub på årsmødelørdagen den 28. maj fra kl. 13 til Flensborgs danske roklub indbyder til en hyggelig og aktiv dag ude og inde, hvor vi præsenterer en bred vifte af aktiviteter. Tag evt. skiftetøj med, så du kan komme en tur på vandet i en robåd eller kajak. Aktiviteterne er for alle fra 7 til 70 +! Program 13.00: Åbning af arrangementet ved roklubbens formand Jørgen Eybye - Herefter åbner de forskellige aktiviteter, der alle foregår under kyndig vejledning af klubbens instruktører: Aktiviteterne kører fra til ca Roning: Prøv en tur på vandet i en af klubbens både: Her kan du blive taget i hånden, og prøve en tur i hav- eller turkajak - Kajakpolo: Prøv de små, runde polokajakker og forsøg, om du kan styre både pagaj og bold! - Rospinning: Et roergometer ( romaskine ) er en inde-aktivitet, og her kan du få testet din udholdenhed - Styrketræning: Prøv de forskellige aktiviteter i klubbens træningslokale - I klublokalet viser vi film og billeder om roning og kajakroning 14.00: Dåb af nye både - Herefter kold buffet og kagebord, øl, vand, kaffe og te 15.00: Kajak for børn: Prøv klubbens mindste både det er lettere end du tror og megasjovt! 15.30: Kajakpolospillerne demonstrerer teknikker med båd, bold og pagaj - Alle tidspunkterne er sådan cirka, da vi håber på rigtig mange gæster, der har lyst til at afprøve aktiviteterne! ÅRSMØDEROCK MED POWERSOLO + SUPERSYMMETRY Fredag, 27. maj kl. 21 i Volksbad POWERSOLO, bedre kendt som brødrene Kim Kix og Bo Atomic Child Hjorth Jeppesen fra Århus, har siden starten af 96 excelleret med deres egen blanding af rockabilly, country, blues, surf og punk. Til Dockyard Festivalen 2009 ved Flensborg havn tog POWERSOLO publikum med storm. Nu er de tilbage og stiller op i en ny opsætning med hele seks mand på scenen. Forinden varmer SUPERSYMMETRY fra Flensborg op med fængende modern new wave og alternative. Arrangør: SdU, SSF og Aktivitetshuset. Billetpris: EUR 6,-. > 16

17 Andre. Akti, Alderdomshjemmet m.m. DOCKYARD FESTIVAL Søndag, 12. juni kl Galwik Park I år er det tredje år i træk, at Schlachthof med»72,5 hours«danner ramme om en stor fest for store og små. Og Flensborgs 725-årige byjubilæum har ikke kun sat gang i denne succesrige eventrække. For 2 år siden har SdU i samarbejde med Volksbad også haft en stor succes med»dockyard Festival«ved Flensborg havn. I år er de to grupper gået sammen og er klar med en fed open-air koncert i Galwik Park, som afslutning på dette års»72,5 hours«i pinsedagene. Aktivitetshuset er med som arrangører. Sæt et kryds i kalenderen og læs mere på dockyard/ Åbent Hus på Plejecentret Dansk Alderdomshjem på årsmødefredagen den fra kl Vi er nu færdige med ombygningen på Dansk Alderdomshjem og vil gerne vise det frem for husets samarbejdspartnere og venner Vi glæder os til at se jer Dansk Alderdomshjem Info: Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig e. V. Udskrevet fra sygehuset og hvad så? Mange ældre oplever at de bliver udskrevet for tidlig fra sygehuset. Angsten for at klare hverdagen, for sygdomstilbagefald, virkningen af ny medicin og andre bekymringer opleves. Familiær hjælp er ofte udelukket af forskellige årsager. Her står vi gerne til rådighed med rådgivning og vejledning. Efter aftale hjælper vi gerne med sygeplejemæssige opgaver, eller hjælp til personlig pleje. I netop denne situation kan vi ligeledes tilbyde et forebyggende hjemmebesøg. Besøget hjælper til at få evalueret og evt. forbedret den aktuelle livssituation. Ring gerne og aftal nærmere på telefon > 17

18 Die ersten 100 Tage von OB Simon Faber Die 100 ersten Tage des neuen SSW- Oberbürgermeister Simon Faber: Seine Visionen sollen Flensburg voranbringen! Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt hat einmal gesagt Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen! Das Gegenteil ist der Fall, wenn es um die Zukunft Flensburgs geht. Viel zu lange haben die bisherigen Oberbürgermeister von Flensburg sich zu sehr darauf beschränkt, unsere schöne Stadt zu verwalten, statt sie aktiv zu gestalten. Deshalb ist es nicht nur erfrischend, sondern auch notwendig, dass sich der neue SSW-Oberbürgermeister auf die Fahnen geschrieben hat, Flensburg mit seinen Visionen voranzubringen. In den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit hat Simon Faber viel dafür getan um herauszustellen, dass es seine Vision ist Flensburg zum Zentrum der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Region Sønderjylland-Schleswig zu entwickeln. Nur so kann die Stadt wirtschaftliches Wachstum und neue Arbeitsplätze schaffen. Das große Interesse der dänischen und deutschen Medien an den ersten dänischen Oberbürgermeister in Flensburg seit 60 Jahren hat schon dazu beigetragen, Flensburg besser zu profilieren und bekannt zu machen. Dazu hat Simon Faber in den ersten Monaten eigene Vorschläge zur Neustrukturierung der Region und zur Dänemark-Strategie der Landesregierung erarbeitet. Auch die Zukunftssicherung der Universität Flensburg und die Zusammenarbeit mit der Syddansk Universitet in Sønderborg hat der SSW-Oberbürgermeister auf die politische Agenda gesetzt. Zur zukunftsweisenden grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gehört auch die Unterstützung für Sønderborgs Bewerbung gemeinsam mit der gesamten Region zur Europäischen Kulturhauptstadt Hier kann Simon Faber mit seinen guten Kontakten in die dänische Hauptstadt zum Erfolg der Bewerbung viel beitragen, die auch Flensburg nutzen wird. Dies gilt auch die Zukunftssicherung des Landestheaters, wo eine engere Zusammenarbeit zwischen dem Landessymphonieorchester und Sønderjysk Synfoniorkester von Simon Faber betrieben wird. Es gibt noch viele andere Baustellen in Flensburg, die der neue Oberbürgermeister mit viel Elan und jugendlichen Schwung angegangen ist zum Beispiel die Haushaltskonsolidierung und die interne Verwaltungsumstrukturierung. Aber ohne langfristige Visionen, wo die Reise hingehen soll, wird es nicht gehen. Deshalb kann man nur sagen: Mach weiter so Simon - dann kann was ganz großes für unsere Stadt daraus werden! Martin Lorenzen, SSW-Landesgeschäftsführer und ehemaliger SSW-Ratsherr > 18

19 Fra Kirkebogen - forår 2011 Dåb Alina Duggen, den 20. marts. Ben Maximilian Sörensen, den 3. april Mads Pontoppidan Föh, den 10. april Kimberly Virginia Schleh, den 25. april Konfirmander, se side 6 Dødsfald Direktrice Christel Bringfriede Holm, f. Skov, død den 18. marts 2011 (95 år) i Flensborg, begravet på Møllekirkegården efter højtidelighed den 25. marts 2011 Arbejder Walter Johannsen, død den 28. marts 2011 (69 år) i Flensborg, bisat på Harreslev Kirkegård efter højtidelighed Pickardt den 4. april Tandlæge Emma Poller Fystro, f. Poller, død den 6. april 2011 (85 år) i Flensborg, bisat i Sinding efter højtidelighed i Ansgar den 13. april Overlærer Edith Baumgarten, død den 30. april 2011 (82 år), bisat på Fredshøjen efter højtidelighed den 10. maj Ansgar Kirke Den danske kirke i Flensborg Nord, Kobbermølle, Wassersleben, Klus og Nyhus Hjemmeside: fl_nord.htm Bankforbindelse, Ansgar Kirke: , Union Bank (BLZ ) Pastor Sten Haarløv (SH), Friedrichstal 40, tlf , (fridag: mandag). Vikarierer på Sild maj til juli Pastor Preben K. Mogensen (PKM), Apenrader Str. 25, tlf , (fridag: onsdag) Menighedsrådsformand: Helle Wind Skadhauge, tel , Regnskabsfører: Ole Rinneberg, Timm -Kröger-Weg 40, tlf. /fax , Organist:Wolfgang Joern, tlf Kordegn: Ingrid Lekkat, tlf Pedel: Rolf Engel Apenrader Str. 25, tel Dansk Menighedspleje, henvendelse til præsterne. > 19

20 Adresseliste - Kluboversigt SSF Flensborg Nord Formand: Preben K. Mogensen, tlf Næstformand: Alfred Cordsen, tlf Kasserer Edita Siebert, Wassersleben 43, Harreslev, tlf Sekretær Jette Hanisch, tlf Bankforbindelse, SSF Flensborg Nord: Union-Bank, Flensborg, BLZ , Konto nr Spætteklubben, Harrisleer Str. 65. Henvendelse hos Elke Riemer, tlf , Ingrid Nielsen, tlf eller Renate Artmann, tlf Tønnsenhuset, Apenrader Str. 49. Henvendelse hos Rita Beckedorf, tlf , Alfred Cordsen, tlf og Ute Hansen, tlf SSW Flensborg Nord Formand: Erich Seifen, Alter Kupfermühlenweg 151, tlf Sygeplejersker (Dansk Sundhedstjeneste) Flensborg Nord: Elke Jensen, tlf Kobbermølle: Under Pamela Schendels barselsorlov: Melanie Bernd, tlf Bysekretariatet Schiffbrücke 42, Bykonsulent Viggo Petersen tlf Klubberne Tønnsenhuset, Apenrader Str. 49 Ældreklubben Sortevej, v. Rita Beckedorf, tlf Sejlklubben v. Rita Beckedorf og Ute Hansen, tlf Spætteklubben, Harrisleer Str. 65 v. Elke Riemer, tlf Torsdagstræf hver sidste torsdag i måneden i Spætteklubben v. Renate Artmann, tlf Ansgars Menighedshus, Apenrader Str. 25 Diabetikerklubben v. Renate Grigoleit, tlf og PKM. Margrethe-Klubben v. PKM, Else Martensen, tlf og Ilse Petersen, tlf Kom og vær med! Eller har du ideer eller initiativ til på godt dansk at starte klubarbejde for din alders- eller interessegruppe, så henvend dig til formand eller andet bestyrelsesmedlem! > 20

18:00:00. Ansgar 14:00. Ansgar. Menighedsrådsmøde 08-07-2015

18:00:00. Ansgar 14:00. Ansgar. Menighedsrådsmøde 08-07-2015 08-07-2015 18:00:00 Menighedsrådsmøde 10-07-2015 14:00 Ugeskursus "Intensiv koruge" på Jaruplund Højskole afsluttes med to åbne koncerter, en på Duborg Skolen kl. 11.00 og en i kl. 14.00. Dansk musik,

Læs mere

Preben K. Mogensen. Impressum: NordNyt, Apenrader Str. 25, 24939 Flensborg

Preben K. Mogensen. Impressum: NordNyt, Apenrader Str. 25, 24939 Flensborg NordNyt Glædelig generalforsamling! SSF og SSW har haft det, Ansgar Kirke har nu næste søndag, SSF Flensborg By har den 7. april og SSW Flensborg By har den samme aften som Cornelius Hansen Skolen den

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

NordNyt. Juni > September. Nr. 02/2013. Indhold. Formændene: Efter valg og før årsmøde 2013. Nyt fra Ingridhjemmet. Martin Nørgaard 100 år

NordNyt. Juni > September. Nr. 02/2013. Indhold. Formændene: Efter valg og før årsmøde 2013. Nyt fra Ingridhjemmet. Martin Nørgaard 100 år NordNyt Nr. 02/2013 Juni > September Indhold Formændene: Efter valg og før årsmøde 2013 Nyt fra Ingridhjemmet Martin Nørgaard 100 år Ansgar Kirke Arrangementer Gudstjenesteliste Kalender Årsmøde 2013 SSF

Læs mere

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus Juni 2013 Hvad sker der i Harreslev, Kobbermølle og Nyhus SSF SSW Skoler Kvindeforeningen Menigheden Fritidshjemmet Børnehaver HKUF Ældreklubber Hejmdal Blæseorkester Modelfl yveklubben Amatørscene Kobbermølle

Læs mere

NordNyt. Juni > September. Nr. 02/2015. Indhold. Årsmøderne 2015 Find Sydslesvig. Nyt fra Ingridhjemmet: Natur og naturvidenskab.

NordNyt. Juni > September. Nr. 02/2015. Indhold. Årsmøderne 2015 Find Sydslesvig. Nyt fra Ingridhjemmet: Natur og naturvidenskab. NordNyt Nr. 02/2015 Juni > September Indhold Årsmøderne 2015 Find Sydslesvig Nyt fra Ingridhjemmet: Natur og naturvidenskab Ansgar Kirke Arrangementer Gudstjenesteliste Kalender SSF Flensborg Nord Aktivitetshuset

Læs mere

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus December 2015 Hvad sker der i Harreslev, Kobbermølle og Nyhus SSF SSW Skoler Kvindeforeningen Menigheden Fritidshjemmet Børnehaver HKUF Ældreklubber Hejmdal Blæseorkester Modelfl yveklubben Amatørscene

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

NordNyt. Juni > September. Nr. 02/2014. Indhold. Årsmødet 2014. Ingridhjemmet. Sproggrupper. Industrimuseet i Kobbermølle. Byhaver

NordNyt. Juni > September. Nr. 02/2014. Indhold. Årsmødet 2014. Ingridhjemmet. Sproggrupper. Industrimuseet i Kobbermølle. Byhaver NordNyt Nr. 02/2014 Juni > September Indhold Årsmødet 2014 Ingridhjemmet Sproggrupper Industrimuseet i Kobbermølle Byhaver Ansgar Kirke Arrangementer Gudstjenesteliste Kalender SSF Flensborg Nord Aktivitetshuset

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Fredagsforelæsninger på Københavns Universitet

Fredagsforelæsninger på Københavns Universitet Program for Dansk-Tysk Selskab 2017 (Printversion af programmet som offentliggjort igennem Nyhedsbrevet november 2017) Følg med på websiden, der sker løbende opdateringer November 2017 Foredrag Tidl. overborgmester

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Fælles KirkeNyt De 5 danske kirker i Flensborg 1. halvår 2013

Fælles KirkeNyt De 5 danske kirker i Flensborg 1. halvår 2013 Fælles KirkeNyt De 5 danske kirker i Flensborg 1. halvår 2013 Vi fortsætter Efter et års forstærket kirkeligt samarbejde i Flensborg fortsætter de fem kirker i det kommende år med fælles arrangementer

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 24 maj / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts, maj,

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET Aktivitetsplan 2014 2014 DATO TID AKTIVITET 6. april 11:00 7. april 18:00 20:30 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og for de tilmeldte, vil der efterfølgende

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Rede des Landesvorsitzenden des SSW Flemming Meyer zum Tagesordnungspunkt 7 a Landesverband Schiffbrücke 42 24939 Flensburg Tel. (0461) 144 08 310 Fax (0461) 144 08 313 info@ssw.de Formandens beretning

Læs mere

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet,

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet, Landsholdet 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre Med: SdU-landsholdet, FC Angeln 02 (Schleswig-Holstein-Liga) TSB Flensburg - ETSV Weiche Flensburg II - IF Tønning - IF Stjernen Flensborg (Verbandsliga)

Læs mere

Skoleåret 2013-2014 på Nordskovens friskole.

Skoleåret 2013-2014 på Nordskovens friskole. Skoleåret 2013-2014 på Nordskovens friskole. Kære elever, forældre og ansatte. Velkommen til det nye skoleår. I denne kalender kan I orientere jer om alle årets arrangementer, ferier og fridage. I kan

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep. - nov. 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep. - nov. 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep. - nov. 2015 Dybt hælder året i sin gang... Den sommer, som vi ikke så ret meget til i år, er ved at være til ende. Mens disse linjer skrives, er himlen

Læs mere

25. August 28. August FLENSBURG Sønderborg AAbenraa

25. August 28. August FLENSBURG Sønderborg AAbenraa K O N G E L I G C L A S S I C 25. August 28. August 2016 FLENSBURG Sønderborg AAbenraa 1855 fand die erste Regatta in der westlichen Ostsee (Flensburg) statt. Seit 2012 findet in Erinnerung an dieses historische

Læs mere

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus Juli - August 2015 Hvad sker der i Harreslev, Kobbermølle og Nyhus SSF SSW Skoler Kvindeforeningen Menigheden Fritidshjemmet Børnehaver HKUF Ældreklubber Hejmdal Blæseorkester Modelfl yveklubben Amatørscene

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Torsdagsbrev den 30. april 2015

Torsdagsbrev den 30. april 2015 Torsdagsbrev den 30. april 2015 Tak for en fin forårskoncert til alle deltagende! Det blev en meget dejlig aften med mange optrædende og stort, opbakkende publikum. Jeg bringer her nogle af Heinos billeder,

Læs mere

NordNyt. September > November. Nr. 03/2012. Indhold. 4. årgang. Ved Wolfgang Joerns afsked. Ingridhjemmet på Hjerpsted. Sommerunger - Sommer i Akti

NordNyt. September > November. Nr. 03/2012. Indhold. 4. årgang. Ved Wolfgang Joerns afsked. Ingridhjemmet på Hjerpsted. Sommerunger - Sommer i Akti NordNyt Nr. 03/2012 September > November Indhold 4. årgang Ved Wolfgang Joerns afsked Ingridhjemmet på Hjerpsted Sommerunger - Sommer i Akti Ansgar Kirke Arrangementer Gudstjenesteliste Kalender Operation

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Juli 2013 - september 2013

Juli 2013 - september 2013 Juli 2013 - september 2013 Kirken med det glade smil s. 3 Siden sidst s. 4 Sommerfest og menighedsudflugt s. 5 Høstgudstjeneste i Herslev s. 7 Menighedens hjemmeside s. 8 Kirkehøjskole og guldkonfirmation

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Kirken har fødselsdag!

Kirken har fødselsdag! maj / juni 2013 Kirken har fødselsdag! Pinsedag for næsten 2000 år siden, blev kirken født med de første kristne i Jerusalem. Hvis vi skruer tiden frem og flytter vores blik til Danmark, så kan vi se at

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet. Dansk Kirke i Sydslesvig

Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet. Dansk Kirke i Sydslesvig Dansk Kirke i Sydslesvig Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet Dansk Kirke i Sydslesvig HVILKEN MENIGHED? Spørg præsten i det område, hvor du bor. Adresse: se adresselisten side 5. HVORDAN

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Vær velkommen, Herrens år... 1. søndag i advent begynder det nye kirkeår, og årets epistelog evangelier vil blive læst fra 1. tekstrække.

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

NordNyt. September > November. Nr. 03/2014. Indhold. Nu falmer skoven... Det sker i Skovgade Børnehave. Børnehaveleder Solveig Bendorff.

NordNyt. September > November. Nr. 03/2014. Indhold. Nu falmer skoven... Det sker i Skovgade Børnehave. Børnehaveleder Solveig Bendorff. NordNyt Nr. 03/2014 September > November Indhold Nu falmer skoven... Det sker i Skovgade Børnehave Børnehaveleder Solveig Bendorff Ansgar Kirke Arrangementer Gudstjenesteliste Kalender SSF Flensborg Nord

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien Hvad er vel tallet 70 Hvad vægt har det? Det er en øvelse Du må bare

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus November 2013 Hvad sker der i Harreslev, Kobbermølle og Nyhus SSF SSW Skoler Kvindeforeningen Menigheden Fritidshjemmet Børnehaver HKUF Ældreklubber Hejmdal Blæseorkester Modelfl yveklubben Amatørscene

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed Sdr. Nærå Marts April Maj Juni 2016 Valgmenighed Kære alle Nu går vi foråret i møde, dagene bliver lysere og længere. Snart er det påske og søndagen efter springer konfirmanderne ud sammen med blomster

Læs mere

NordNyt. April > Maj. Nr. 01/2013. Indhold. Byrådsvalg den 26. maj Stem på SSW. Ny organist: Peter Elkjær Petersen. Ny sygeplejerske: Bettina Dämmig

NordNyt. April > Maj. Nr. 01/2013. Indhold. Byrådsvalg den 26. maj Stem på SSW. Ny organist: Peter Elkjær Petersen. Ny sygeplejerske: Bettina Dämmig NordNyt Nr. 01/2013 April > Maj Indhold Byrådsvalg den 26. maj Stem på SSW Ny organist: Peter Elkjær Petersen Ny sygeplejerske: Bettina Dämmig Ansgar Kirke Arrangementer Gudstjenesteliste Kalender SSF

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2014 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

NordNyt. December > Marts. Nr. 04/2012. Indhold. Pakkeløsning. Ingridhjemmet: Cirkus Bambino En opfyldt drøm. Fælles for Flensborgmenighederne.

NordNyt. December > Marts. Nr. 04/2012. Indhold. Pakkeløsning. Ingridhjemmet: Cirkus Bambino En opfyldt drøm. Fælles for Flensborgmenighederne. NordNyt Nr. 04/2012 December > Marts Indhold Pakkeløsning Ingridhjemmet: Cirkus Bambino En opfyldt drøm Ansgar Kirke Fælles for Flensborgmenighederne Advent Gudstjenesteliste Kalender SSF Nord Klubprogrammer

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Nyhedsbrev fra Grøftekanten 5 Vuggestuen tlf Sommerens nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Grøftekanten 5 Vuggestuen tlf Sommerens nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Grøftekanten 5 Vuggestuen tlf. 48 17 15 58 Sommerens nyhedsbrev Juni, Juli og August Farvel Vi sagde farvel til Christian fra Bænkebideren i midten af maj måned. Christian er startet i nr.

Læs mere

NordNyt. Nr. 04/2013. December > Marts. Indhold. Udgang og indgang. Arrangementer. Gudstjenesteliste. Kalender. SSF Flensborg Nord.

NordNyt. Nr. 04/2013. December > Marts. Indhold. Udgang og indgang. Arrangementer. Gudstjenesteliste. Kalender. SSF Flensborg Nord. NordNyt Nr. 04/2013 December > Marts Indhold Udgang og indgang Skovgades Børnehave Ansgar Kirke Arrangementer Gudstjenesteliste Kalender SSF Flensborg Nord Aktivitetshuset Fritidshjemmene SSW Straßenszene

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere