BÆRBAR VARMEKANON BETJENINGSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BÆRBAR VARMEKANON BETJENINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 BÆRBAR VARMEKANON BETJENINGSVEJLEDNING MODELLER: KFA-70TDGP, KFA-125TDGP, KFA-170TDGP Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden brug af varmekanonen. Betjeningsvejledningen giver anvisning på, hvordan du på korrekt måde samler, vedligeholder, opbevarer - og allervigtigst - anvender varmekanonen på en sikker og effektiv måde. Gem betjeningsvejledningen til evt. senere brug.

2 FARE UKORREKT ANVENDELSE AF DENNE VARMEKANON KAN FORÅRSAGE ALVORLIG TILSKADEKOMST ELLER DØD SOM FØLGE AF FORBRÆNDINGER, BRAND, EKSPLOSION, ELEKTRISK STØD OG/ELLER KULILTEFORGIFTNING. ADVARSLER: 1. RISIKO FOR INDENDØRS LUFTFORURENING! Varmekanonen må kun anvendes i lokaler med god ventilation. Der skal være mulighed for tilførsel af frisk luft gennem en åbning på mindst 2800 cm 2 for hver varmeenhed pr. time. Personer med vejrtrækningsbesvær bør rådføre sig med deres læge inden brug af varmekanonen. Kulilteforgiftning: De første tegn på kulilteforgiftning ligner influenzasymptomer, såsom hovedpine, svimmelhed og/eller kvalme. Hvis du får disse symptomer, fungerer varmekanonen muligvis ikke korrekt. Gå straks ud i frisk luft, og få varmekanonen efterset. Nogle er mere overfølsomme over for kulilte end andre, f.eks. gravide, personer med hjerte- og lungesygdomme eller anæmi, personer påvirket af alkohol, eller hvis man opholder sig i tynde luftlag. Varmekanonen må aldrig anvendes i opholds- eller soveområder. 2. RISIKO FOR FORBRÆNDINGER/BRAND/EKSPLOSION Der må ALDRIG anvendes andet brændstof end petroleum til varmekanonen. Brændstofolie af god kvalitet er det eneste tilladte alternativ. Der må ALDRIG anvendes brændstoffer som benzin, benzen, fortynder eller andre olieblandinger til varmekanonen (RISIKO FOR BRAND ELLER EKSPLOSION). Varmekanonen må ALDRIG anvendes, hvor der kan forekomme brændbare dampe. Varmekanonens brændstoftank må ALDRIG fyldes, mens varmekanonen er i brug eller stadig varm. Varmekanonen bliver MEGET varm, mens den er i brug. Alle brændbare materialer skal holdes på afstand af varmekanonen. Minimumsafstand til luftudtag: 250 cm. Til siderne, over og bag: 125 cm. Varmekanonens luftindtag (bagside) eller luftudtag (forside) må ALDRIG blokeres. Der må ALDRIG benyttes rørkanaler foran eller bagved varmekanonen. Varmekanonen må ALDRIG flyttes eller håndteres, mens den stadig er varm. Varmekanonen må ALDRIG transporteres med brændstof i tanken. Hvis varmekanonen er udstyret med en termostat (valgfri), kan den starte når som helst. Varmekanonen skal ALTID placeres på en stabil og plan flade. Varmekanonen skal ALTID være uden for rækkevidde for børn og dyr. Opbevaring af større mængder brændstof skal ske i en afstand af mindst 1,50 m fra ovne, fakler, transportable generatorer eller andre antændelseskilder. Al opbevaring af brændstof skal ske i overensstemmelse med gældende lovgivning. 3. RISIKO FOR ELEKTRISK STØD! Der må kun anvendes den elektriske spænding og frekvens, der er angivet på varmekanonens mærkeplade. Der må kun anvendes et trebenet vægudtag med jordforbindelse og forlængerledning. Varmekanonen skal ALTID installeres, så den ikke er direkte udsat for stænk, dryp, regn eller vind. Ledningen skal ALTID tages ud af stikkontakten, når varmekanonen ikke er i brug.

3 INDHOLD SIDE SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER - SIKKERHEDSVEJLEDNING 1 1. INDLEDNING 2 2. FUNKTIONER 2 3. UDPAKNING OG SAMLING 4 4. PETROLEUM (ELLER BRÆNDSTOFSOLIE) 6 5. OVERSIGT OVER VARMEKANONENS KONSTRUKTION 7 6. PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF 7 7. BETJENING 8 8. LANGTIDSOPBEVARING AF VARMEKANON 9 9. VEDLIGEHOLDELSE UDSKIFTNING AF SIKRING PROBLEMLØSNING LEDNINGSDIAGRAM SPECIFIKATIONER TEGNING OVER DELE (KUN MODEL KFA-70TDGP) LISTE OVER DELE (KUN MODEL KFA-70TDGP) TEGNING OVER DELE (KUN MODELLERNE KFA-125T/170TDGP) LISTE OVER DELE (KUN MODELLERNE KFA-125T/170TDGP) OVERSIGT OVER RESERVEDELE (HJUL, HÅNDTAG OG SPJÆLD) INDLEDNING Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt. Den giver anvisning på, hvordan varmekanonen skal samles, vedligeholdes og betjenes sikkert og effektivt, så du får det fulde udbytte af dens mange indbyggede funktioner. 2. FUNKTIONER Fig. 1. KFA-70TDGP

4 Fig. 2. KFA-125TDGP Fig. 3. KFA-170TDGP

5 3. UDPAKNING OG SAMLING 1. VARMEKANONEN OG INDPAKNINGSMATERIALET TAGES OP AF KASSEN. BEMÆRK: Forsendelseskassen og indpakningsmaterialet gemmes til fremtidig opbevaring af varmekanonen. KFA-70TDGP KFA-125TDGP KFA-170TDGP Hjul Nej Ja Ja Hjulaksel Nej Ja Ja Hjulkapsel Nej Ja Ja Fronthåndtag Nej Ja Ja Håndtag Ja Ja Ja Ledningsholder Ja Ja Ja Spjæld Nej Ja Ja Værktøjssæt: HW-KFA1001 Ja Nej Nej Værktøjssæt: HW-KFA1008 Nej Ja Ja Fig. 4. MODEL KFA-70TDGP Fig. 5. MODEL KFA-125TDGP OG KFA-170TDGP

6 2. SAMLING A. Gælder kun model KFA-70TDGP (Se Fig. 6 og 7). Værktøj: Middelstor skruetrækker 1. Montering af håndtag 1. Løft forreste sikkerhedsbøjle i pilens retning. Bøjlens kiler placeres i kabinettets huller og skal vende mod varmluftsudtaget. 2. Dupperne på undersiden af håndtaget placeres i de to huller i kabinettet som vist på Fig. 6. BEMÆRK: Tappen på håndtagets underside passer i slidsen i kabinettet. 3. Skruerne sættes i håndtagets skruehuller og strammes. Fig. 6. Montering af håndtag Fig. 7. Montering af ledningsholder 2. Montering af ledningsholder 1. De to dupper på ledningsholderen placeres i de to huller i sidekabinettet som vist på Fig Skruerne sættes i ledningsholderens skruehuller og strammes. B. Gælder kun modellerne KFA-125TDGP og KFA-170TDGP. Disse modeller er forsynet med spjæld, hjul, fronthåndtag, håndtag og ledningsholder. Hjul, håndtag, ledningsholdere, spjæld og monteringsværktøj medfølger. Værktøj: Skruetrækker, svensknøgle, skruemøtrikker (amerikanske tommer), tang med lange kæber. 1. Samling af hjul og spjæld og fronthåndtag 1. Det ene hjul sættes på hjulakslen, således at navet vender ind mod varmekanonen (se Fig. 8 side 7). 2. Den flade spændeskive sættes på for enden af hjulakslen efter hullet i akslen. Splitten sættes i hullet i hjulakslen, og splittens ben bøjes med tangen, så den ikke kan fjernes. 3. Hjulakslen med hjul, flad spændeskive og split monteres. 4. Hjulkapslerne sættes på. 5. De to skruer i hver side af den forreste del af det øvre kabinet fjernes. 6. Højre og venstre beslag monteres på hver sidekant af det øvre kabinet. Beslagets huller skal være ud for hullerne i kanterne (se Fig. 8, side 6). 7. Skruerne skrues i igen. 8. Fronthåndtaget placeres på kabinettets sidekant, og skruerne skrues i fronthåndtaget og kabinetkanten og strammes. 2. Montering af håndtag og ledningsholder 1. Montering af håndtag: Monteres på samme måde som beskrevet ovenfor for model KFA-70TDGP. 2. Montering af ledningsholder: Monteres på samme måde som beskrevet ovenfor for model KFA- 70TDGP.

7 Fig. 8. Montering af hjul og håndtag. Kun modellerne KFA-125TDGP/KFA-170TDGP. BEMÆRK: Varmekanonen skal altid efterses inden brug og mindst én gang årligt af tekniker. 4. PETROLEUM For at opnå det maksimale udbytte af varmekanonen anbefales det at anvende 1-K petroleum. 1-K petroleum er raffineret, dvs. urenheder såsom svovl er fjernet. Svovl kan give en lugt af rådne æg, når varmekanonen er i brug. Dog kan brændselsolie (dieselbrændstof) af en god kvalitet også anvendes i mangel af 1-K petroleum. Brændselsolie brænder dog ikke lige så rent som 1-K petroleum, og der er behov for yderligere tilførsel af frisk luft på grund af den større forurening. PETROLEUM BØR KUN OPBEVARES I EN BLÅ BEHOLDER, DER ER KLART MÆRKET MED PETROLEUM. PETROLEUM MÅ ALDRIG OPBEVARES I EN RØD BEHOLDER. Røde beholdere associeres med benzin. Petroleum må ALDRIG opbevares i opholdsrum. Petroleum bør opbevares på et sted med god ventilation. Der må ALDRIG anvendes andet brændstof end 1-K petroleum (godkendt alternativ: brændselsolie). Der må ALDRIG anvendes brændstoffer som benzin, benzen, alkohol, rensebenzin, campinggas, fortynder eller andre olieblandinger i varmekanonen. Det er flygtige brændstoffer, der kan forårsage eksplosion eller give ukontrollerbare flammer. Petroleum må ALDRIG opbevares direkte i solen eller i nærheden af en varmekilde. Der må ALDRIG anvendes petroleum, der har været opbevaret i mere end ét år. Petroleums egenskaber forringes med tiden. GAMMEL PETROLEUM VIL IKKE BRÆNDE KORREKT T I VARMEKANONEN.

8 5. OVERSIGT OVER VARMEKANONENS KONSTRUKTION Brændstofsystem: Varmekanonen er forsynet med en elektrisk luftpumpe, der presser luften gennem luftslangen, der er forbundet til brændstofindtaget, og dernæst gennem en dyse i brænderhovedet. Når luften passerer foran brændstofindtaget, stiger brændstoffet i tanken og føres ind i brænderens dyse. Brændstoffet og luftblandingen sprøjtes dernæst ind i forbrændingskammeret i forstøvet stand. Sikker antændelse: Den elektriske tændsats sender spænding til et særligt konstrueret tændrør. Tændrøret antænder blandingen af brændstof og luft. Luftsystemet: Den kraftige motor trækker en ventilator, der suger luft ind i og rundt i forbrændingskammeret. Her opvarmes luften, der dernæst presses ud af varmekanonens forreste del. Sikkerhedssystemet: A. Temperaturkontrol: Varmekanonen er forsynet med en temperaturkontrol, der slukker for varmekanonen, hvis den indre temperatur bliver for høj. Hvis sikkerhedsanordningen aktiveres, så varmekanonen slukker, kan et eftersyn være nødvendigt. Model Indre slukke-temperatur Plus/minus 10 grader Nulstillingstemperatur Plus/minus 10 grader KFA-170TDGP 110 ºC 90 ºC KFA-125TDGP 70 ºC 40 ºC KFA-70TDGP 70 ºC 40 ºC Når temperaturen er faldet til under den forudindstillede temperatur, kan varmekanonen startes igen. B. Sikring af det elektriske system: Varmekanonens elektriske system er sikret ved en afbryder, der sidder på tænd/sluk-knappen, og som beskytter printkortet og de øvrige elektriske komponenter mod beskadigelse. Hvis varmekanonen ikke fungerer, kontrollér da sikringen og udskift den eventuelt. SIKRINGSTYPE Alle modeller 250 volt / 5 amp. C. Flammeføler: Flammen i forbrændingskammeret overvåges af en fotocelle under normal brug. Varmekanonen slukker derfor, hvis flammen går ud. 6. PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF VARMEKANONENS BRÆNDSTOFSTANK MÅ ALDRIG PÅFYLDES I ET OPHOLDSRUM, MEN SKAL PÅFYLDES UDENDØRS. VARMEKANONEN SKAL STÅ PLANT OG MÅ IKKE OVERFYLDES. OBS! Første gang varmekanonen tændes, skal det ske udendørs. Derved kan de olier m.m., der er anvendt under fremstilling af varmekanonen, blive afbrændt i fri luft. ADVARSEL: VARMEKANONENS BRÆNDSTOFTANK MÅ ALDRIG FYLDES, MENS VARMEKANONEN ER I BRUG ELLER STADIG VARM.

9 7. BETJENING A.) VENTILATION Risiko for luftforurening. Brug kun varmekanonen, hvor der er god ventilation. Der skal være en åbning for tilførsel af frisk luft på mindst 2800 cm 2 for hver varmeenhed i timen. Hvis der anvendes flere varmekanoner, skal tilførslen af frisk luft være større. En KFA-170TDGP-varmekanon kræver enten: En dobbeltgarageport med en åbning på ca. 15 cm, En enkelt garageport med en åbning på ca. 25 cm eller To ca. 75 cm store vinduer med en åbning på ca. 40 cm. B.) BETJENING FOR AT STARTE VARMEKANONEN 1. Brændstoftanken fyldes med petroleum eller brændselsolie. 2. Brændstoftankens låg påsættes. 3. Varmekanonens ledning forlænges med en mindst to meter lang forlængerledning med et trebenet stik med jordforbindelse. Krav til forlængerledningens størrelse: 2-3 m lang: Trådtykkelse m lang: Trådtykkelse m lang: Trådtykkelse Termostatreguleringsknappen drejes til den ønskede indstilling (indstillingsinterval: 5-45), og varmekanonen tændes på tænd/sluk-knappen ( ON ). Strømindikatoren lyser, og varmekanonen starter. BEMÆRK: Rumtemperaturen angives i displayet som følger: * Hvis rumtemperaturen er under 5 ºC: L * Hvis rumtemperaturen er mellem 0 og 45 ºC, vises den aktuelle rumtemperatur. * Hvis rumtemperaturen er over 45 ºC: Hi Hvis varmekanonen ikke starter, skyldes det muligvis, at termostaten er stillet for lavt. Drej termostatknappen højere op. Hvis varmekanonen stadig ikke starter, slukkes den ( OFF ) og tændes derpå igen ( ON ) (se Fig. 9). Hvis varmekanonen stadig ikke starter: Se Problemløsning side 17. Fig. 9. Tænd/sluk-knap og temperaturindstilling. BEMÆRK: Varmekanonens større elektriske komponenter er beskyttet af en sikring, der sidder på printkortet. Hvis varmekanonen ikke starter: Kontrollér sikringen, og udskift den, hvis den er defekt. Strømkilden kontrolleres også for at sikre, at spænding og frekvens er korrekt. FOR AT SLUKKE VARMEKANONEN 1. Sluk på tænd/sluk-knappen ( OFF ), og tag ledningen ud. FOR AT GENSTARTE VARMEKANONEN 1. Vent 10 sekunder efter varmekanonen er slukket, og start den så igen som angivet ovenfor.

10 C.) SPJÆLD OBS: RISIKO FOR FORBRÆNDING Spjældet er meget varmt under brug, og lige efter varmekanonen er slukket. Undgå at røre ved spjældet eller indstille det, mens det stadig er varmt. Spjældets vinkel kan indstilles ved at dreje håndtaget i pilens retning som vist på Fig. 10. (Reguleringsinterval: Op 28/ned 20) 8. TØMNING AF BRÆNDSTOFTANK VED LANGTIDSOPBEVARING AF VARMEKANON 1. Fjern låget til brændstoftanken (se Fig. 11). 2. Tøm brændstoftanken. 3. Kom lidt petroleum i tanken, og ryst den. Bland aldrig petroleum med vand, da det vil nedsætte varmekanonens funktion. Hæld petroleummet ud. Sørg for, at tanken er helt tom. VIGTIGT: Gem ikke petroleum sommeren over til brug for den kommende opvarmningssæson. Brug af gammelt brændstof kan beskadige varmekanonen. 4. Sæt låget til brændstoftanken på igen (se Fig. 12). 5. Opbevar varmekanonen på et tørt sted med god ventilation. Opbevaringsstedet skal være frit for støv og ætsende dampe. 6. Opbevar varmekanonen i dens originale kasse med det originale indpakningsmateriale sammen med betjeningsvejledningen. Fig. 10. Regulering af spjæld Fig. 11. Aftag låg Fig. 12. Påsæt låg

11 9. VEDLIGEHOLDELSE ADVARSEL: Varmekanonen må aldrig efterses, mens den er varm, eller ledningen er sat i. BRUG ORIGINALE RESERVEDELE. Ved brug af andet end originale komponenter bortfalder garantien, og korrekte betjeningsforhold kan ikke garanteres. A.) BRÆNDSTOFTANK Skylles for hver 200 timers brug eller efter behov (se Opbevaring side 10). B.) AFTAGNING AF ØVRE KABINET - Fjern skruen, der holder sidekabinettet fast, som vist på Fig Skub i pilens retning og træk sidekabinettets beslag ud af det rektangulære hul og løft sidekabinet (R) af. - Sidekabinet (L) modsat sidekabinet (R) aftages på samme måde. (Gælder kun for modellerne KFA-125TDGP/170TDGP.) - Fjern de fire skruer langs begge sider af varmekanonen ved hjælp af skruetrækkeren. Disse skruer holder det øvre bageste kabinet og det nedre kabinet sammen. (se Fig. 13) (Gælder kun modellen KFA-70TDGP.) - Fjern skruerne langs begge sider af varmekanonen ved hjælp af skruetrækkeren. Disse skruer holder det øvre kabinet og nedre kabinet sammen. C.) LUFTUDTAGS-, LUFTINDTAGS- OG SMUDSFILTER VASKES MED SÆBE OG VAND OG TØRRES, ELLER UDSKIFTES EFTER 500 TIMERS BRUG ELLER ÉN GANG OM ÅRET. - Fjern det øvre kabinet (se Fig. 13). - Fjern ventilatorristen (se Fig. 14). - Fjern skruerne til filterets endedæksel med skruetrækkeren. - Fjern filterets endedæksel. - Udskift luftudtagsfilter og smudsfilter. - Vask eller udskift luftindtagets filter. - Sæt ventilatorristen og det øvre kabinet på igen. Fig. 13. Aftagning af øvre kabinet Fig. 14. Luftudtags-, indtags- og smudsfilter

12 D.) VENTILATORPROPEL RENGØRES ÅRLIGT ELLER EFTER BEHOV. - Fjern det øvre kabinet (se side 10). - Løsn skruerne til ventilatorpropellen på motorakslen med en 1/8 unbrakonøgle. - Aftag ventilatorpropel. - Rengør ventilatorpropellen med en blød klud, der er fugtet med petroleum eller et opløsningsmiddel. - Tør ventilatorpropellen grundigt. - Montér ventilatorpropellen på motorakslen igen. Ventilatorpropellens nav skal flugte med motorakslens ende. - Isæt skruer i akslens flade del. Stram skruerne (40~50 tomme/pund/4.5~5.6 Nm). E.) DYSE EVENTUELT SKIDT I DYSEN FJERNES (Se side 15). - Fjern det øvre kabinet (se side 10). - Afmontér ventilatorpropellen (se Ventilatorpropel). - Afmontér brændstof- og lufttilførselsslangen fra brænderhovedet. - Afmontér tændansatsens ledning fra tændrøret. - Fjern de tre skruer med skruetrækkeren og afmontér brænderhovedet fra forbrændingskammeret. - Fjern tændrøret fra brænderhovedet ved hjælp af skruetrækkeren. - Fjern forsigtigt dysen fra brænderhovedet med en 5/8 svensknøgle. - Blæs komprimeret luft gennem dysen (det vil fjerne eventuelt skidt i dysen). - Sæt dysen på igen på brænderhovedet og stram den (80~110 tomme/pund). - Sæt tændrøret på brænderhovedet igen. - Forbind tændansatsens ledning med tændrøret. - Montér brændstof- og lufttilførselsslangen på brænderhovedet. - Montér ventilatorpropel og øvre kabinet. Fig. 15. Ventilatorens og skruernes placering Fig. 16. Aftagning af dyse

13 F.) TÆNDRØR RENSES ELLER UDSKIFTES OM NØDVENDIGT. ELEKTRODEAFSTANDEN JUSTERES FOR HVER 600 TIMERS BRUG. - Fjern det øvre kabinet (se side 10). - Afmontér ventilatorpropellen (se side 11). - Afmontér tændansatsens ledning fra tændrøret. - Fjern tændrøret fra brænderhovedet ved hjælp af skruetrækkeren. - Rens og justér afstanden for tændrørets elektroder til 3,5 mm. - Sæt tændrøret på brænderhovedet igen. - Forbind tændansatsens ledning med tændrøret. - Montér ventilator og øvre kabinet. Fig. 17. Afmontering af tændrør G.) FOTOCELLE FOTOCELLEN RENSES ÅRLIGT ELLER EFTER BEHOV. - Fjern det øvre kabinet (se side 12). - Afmontér ventilator (se side 12). - Fjern fotocellen fra dens beslag. - Rens fotocellens linser med en bomuldsvatpind. VED UDSKIFTNING: - Afmontér tænd/sluk-knappens ledninger. - Fjern de to skruer med en skruetrækker. Skruerne holder ledningsprintpladen fast på sidekabinettet (se Fig. 18) - Fjern sidekabinet (R). - Afmontér fotocellens forbindelsesstik fra printkort, og aftag fotocellen. - Montér ny fotocelle, og forbind fotocellens ledning med printpladen. - Montér printpladen på sidekabinet (R), og forbind ledningerne med tænd/sluk-knappen. - Montér ventilator og øvre kabinet. Fig. 18. Rensning og montering af fotocelle

14 H.) BRÆNDSTOFFILTER RENGØRES ELLER UDSKIFTES TO GANGE I LØBET AF OPVARMNINGS- SÆSONEN ELLER EFTER BEHOV. - Fjern det øvre kabinet (se side 10). - Afmontér ventilatorpropellen (se side 11). - Træk brændstofslangen ud af brændstoffilterets krave. - Fjern brændstoffilter. - Vask brændstoffilter med rent petroleum og sæt brændstoftanken i igen. - Montér brændstofslange på brændstoffilterets krave. - Montér ventilatorpropel og øvre kabinet. Fig. 19. Aftagning af brændstoffilter I.) REGULERING AF PUMPETRYK - Start varmekanonen (se Betjening side 9) og lad motoren nå fuld omdrejningshøjde. - Regulér pumpetrykket (ved hjælp af en flad skruetrækker). Drej ventilen med uret for at øge trykket. Drej ventilen mod uret for at mindske trykket. Indstil pumpetrykket i henhold til nedenstående skema. - Sluk varmekanonen (se Betjening side 9). MODEL KFA-70TDGP KFA-125TDGP KFA-170TDGP PUMPETRYK 3 psi 4 psi 5 psi Fig. 20. Regulering af pumpetryk BEMÆRK: BRUG KUN ORIGINALE RESERVEDELE. VED BRUG AF ANDET END ORIGINALE KOMPONENTER BORTFALDER GARANTIEN, OG KORREKTE BETJENINGSFORHOLD KAN IKKE GARANTERES.

15 10. UDSKIFTNING AF SIKRING BEMÆRK: Varmekanonen er sikret med en sikring. Hvis varmekanonen ikke tænder, behøver du ikke at returnere varmekanonen til forretningen. Du skal blot følge nedenstående simple vejledning for at kontrollere og skifte sikringen. PROCEDURE FOR UDSKIFTNING AF SIKRING ADVARSEL: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD For at undgå elektrisk stød tages ledningen ud, inden sikringen udskiftes. 1. Tag stikket til varmekanonen ud. 2. Fjern skruen, der holder sidekabinettet, som vist på Fig Skub i pilens retning og træk sidekabinettets beslag ud af det rektangulære hul og adskil sidekabinettet (se Fig. 21). 4. Afmontér tænd/sluk-knappens ledninger. 5. Fjern de to skruer, som printpladen sidder fast med på sidekabinettet. (se Fig. 22). 6. Tag sikringen ud af sikringsholderen, og udskift sikringen (se Fig. 22). ADVARSEL: RISIKO FOR BRAND For at undgå brand: Mærkestrømmen må ikke udskiftes med en højere eller lavere mærkestrøm. 7. Genmontér ledningerne til tænd/sluk-knappen. 8. Genmontér printplade og sidekabinet. Fig. 21. Aftagning af sidekabinet Fig. 22. Fjernelse af sikring

16 11. PROBLEMLØSNING PROBLEM MULIG ÅRSAG LØSNING Varmekanonen tænder, men printkortsamlingen slukker for den efter kort tid. (Indikatoren blinker og rumtemperaturdisplayet viser E1 ) 1. Forkert pumpetryk Varmekanonen tænder ikke, men motoren kører i kort tid. (Indikatoren blinker og rumtemperaturdisplayet viser E1 ) Ventilatorpropellen drejer ikke rundt, når varmekanonen tændes, og tænd/sluk-knappen står på ON. (Indikatoren lyser eller blinker) 2. Snavset luftindtags-, luftudtags- eller smudsfilter. 3. Snavset brændstoffilter. 4. Snavs i dyse. 5. Snavsede fotocellelinser 6. Fotocellesamlingen ikke monteret korrekt (kan ikke se flammen). 7. Dårlig elektrisk forbindelse mellem fotocelle og printkortsamling. 8. Defekt fotocelle. 1. Intet brændstof i tanken. 2. Forkert pumpetryk 3. Kulrester på tændrør og/eller ukorrekt elektrodeafstand. 4. Snavset brændstoffilter. 5. Snavs i dyse. 6. Vand i brændstoftanken 7. Dårlig elektrisk forbindelse mellem tændsats og printkortsamling. 8. Tændsatsens ledning er ikke forbundet til tændrør. 1. Termostaten er indstillet for lavt. 2. Dårlig elektrisk forbindelse mellem motor og printkortsamling 1. Se Regulering af pumpetryk s Se Luftudtags-, luftindtagsog smudsfilter, side Se Brændstoffilter, side Se Dyse side Rens fotocellelinser, s Sørg for at fotocellens fod sidder korrekt i beslaget, side Tjek de elektriske komponenter. Se Ledningsdiagram side Udskift fotocelle, side Fyld tanken med petroleum. 2. Se Regulering af pumpetryk, side Se Tændrør, side Se Brændstoffilter, side Se Dyse, side Skyl brændstoftanken med ren petroleum, side Tjek de elektriske komponenter. Se Ledningsdiagram side Forbind tændsatsens ledning til tændrør. Se side Drej højere op for termostaten. 2. Tjek de elektriske komponenter, se Ledningsdiagram side 17. (Indikatoren blinker og rumtemperaturdisplayet viser E2 ) (Indikatoren blinker og rumtemperaturdisplayet viser E3 ) Varmekanonen tænder ikke. (Indikatoren lyser ikke) 1. Rumtemperaturføleren er afbrudt. 2. Følerfejl 1. Fejl på termostatafbryder 1. Temperatursikkerhedsanordningen er overophedet. 2. Ingen elektrisk strøm. 3. Sikring er sprunget. 4. Dårlig elektrisk forbindelse mellem temperatursikkerhedsanordning og printkort. 1. Afmontér føler. Se Ledningsdiagram s Udskift føler. Se Ledningsdiagram side Udskift afbryderknappen. Se Ledningsdiagram side Sluk for varmekanonen og lad den køle af i ca. 10 min. 2. Kontrollér, at varmekanonens ledning og forlængerledning er sat i. Kontrollér strømmen. 3. Udskift sikringen i printkort. 4. Tjek elektriske forbindelser. Se Ledningsdiagram side 17.

17 12. LEDNINGSDIAGRAM A) LEDNINGSDIAGRAM (KFA-70TDGP) B) LEDNINGSDIAGRAM (KFA-125TDGP og 170TDGP)

18 13. SPECIFIKATIONER MODEL KFA-70TDGP KFA-125TDGP KFA-170TDGP Watt ( BTU) ( BTU) Brændstofforbrug i timen Ca. 1,7 liter Ca. 3 liter Ca. 4,1 liter Brændstoftank, kapacitet Ca. 19 liter Ca. 38 liter Ca. 45 liter Pumpetryk psi Volt/Hz 230 V vekselstrøm 50 Hz 230 V vekselstrøm 50 Hz 230 V vekselstrøm 50 Hz Amp. 0,6 0,9 0,9 Fase Dimensioner (b x d x h) 14,5 x 27,8 x 16,8 18,5 x 32,1 x 27 18,5 x 36,9 x 27 VARMEKANONEN MÅ ALDRIG!

19 14. TEGNING OVER DELE (kun model KFA-70TDGP)

20 15. LISTE OVER RESERVEDELE (kun model KFA-70TDGP)

21 16. TEGNING OVER DELE (kun modellerne KFA-125TDGP og KFA-170TDGP)

22 17. LISTE OVER DELE (kun modellerne KFA-125TDGP og KFA-170TDGP)

23

24 18. RESERVEDELSLISTE (HJUL OG HÅNDTAG) 1) RMC-KFA70TDGP MODEL Reservedelsnummer Nr. Beskrivelse KFA-70TDGP Antal 1 Håndtag Ledningsholder Værktøjssæt HW-KFA Nr. Beskrivelse Reservedelsnummer Reservedelsnummer KFA-125TDGP KFA-170TDGP Antal 1 Fronthåndtag Håndtag Ledningsholder Hjulaksel Hjul Hjulkapsel Værktøjssæt HW-KFA1008 HW-KFA Skrue (A) Skrue (B) Flad spændeskive Split Spjæld Skulle du have spørgsmål, eller mod forventning have problemer med dette produkt, er du meget velkommen til at rette henvendelse til os. ALASKA SERVICE TLF Mandag Torsdag fra kl til 16.00/Fredag fra kl til

VARMEKANON 50.000 Btu / 100.000 Btu

VARMEKANON 50.000 Btu / 100.000 Btu VARMEKANON 50.000 Btu / 100.000 Btu Art.nr.: 340013 Art nr.: 340033 EAN NR: 5709133340049 5709133340056 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! DENNE BRUGERMANUAL BØR LÆSES OG TILEGNES, INDEN MAN SAMLER, STARTER OG

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9056059 Varmekanon ZF-240ID Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon - Varenr. 9056059 Beskrivelse: Mobil oliefyret varmekanon

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.2 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Tillykke med din nye terrassevarmer Vi anbefaler at

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE 4222 INTRODUKTION AF EMHÆTTEN 245 343 200 30 250 600 503 113 152,5 104 250 104 458 106,5 137,5 280 137,5 555 1 2 3 4 5 6 1. Aftræksstuds 2. Motor Kabinet 3. Emhætte

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Varmeovn. Model DS-350

Varmeovn. Model DS-350 Varmeovn Model DS-350 Effektiv Miljøvenlig Energibesparende Du bør læse denne brugsanvisning inden brug 1 Indhold Side Sikkerhedsinstrukser 3 Ovnens udseende 4 Ovnens display 5 Displayknapper 6 Displayvisninger

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Generator Varenr.: 90 42 041 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og brugen af

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

ELEKTRONISK LASER KAMIN BRUGSANVISNING

ELEKTRONISK LASER KAMIN BRUGSANVISNING ELEKTRONISK LASER KAMIN BRUGSANVISNING HURTIG OG EFFEKTIV OPVARMNING MODEL K-404 Kaminens egenskaber Automatisk styring Den helt nye styrefunktion giver optimal opvarmning med maksimal varme og en besparende

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Lufthåndtørrer FD-GSQ01

Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Læs venligst håndbogen grundigt før brug. Egenskaber - Let betjening - Nem vedligeholdelse - Økonomisk - Pålidelig beskyttelse for nytteløst brug Navne på dele Bemærk: Apperatet

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40

Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40 Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40 www.folkelarsen.dk Dansk instruktion for XDL-40 bindemaskine Læs denne brugervejledning Varenr. 89664 før maskinen tages i brug Læs denne brugsvejledning

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Information om forstøverapparat til behandling af KOL

Information om forstøverapparat til behandling af KOL Gentofte Hospital Medicinsk afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Information om forstøverapparat til behandling af KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse) Du har modtaget et

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Brugsanvisning. Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.:

Brugsanvisning. Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.: Brugsanvisning Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.: 90 20 883 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com HU-100 Brugervejledning Læs denne brugervejledning før brug. Gem den et let tilgængeligt sted. Design og udvikling kan ændres uden videre. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com Optom Copyright

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere