ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug."

Transkript

1 ZIBO TURN Brugsvejledning Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss Model No.: 9P-060 serie Læs venligst hele brugsvejledningen før brug.

2 2

3 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforanstaltninger... Side 4 Symboler... Side 5 Produktbeskrivelse... Side 7 Start... Side 11 Drift... Side 13 Rengøring... Side 16 Vedligehold... Side 17 Fejlfinding... Side 18 Tekniske data Side19 3

4 VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER LÆS ALLE VEJLEDNINGER FØR BRUG FARE For at mindske risiko for elektrisk stød: 1. Tag altid stikket ud umiddelbart efter brug. 2. Afbryd strømmen i forbindelse med bad/vask på systemet. 3. Placer/opbevar produktet, hvor det ikke kan falde / glide ned i et badekar/vask eller lignende sted med væske. 4. Rør ikke produkt, hvis det falder i vandet. Træk stikket ud omgående. ADVARSEL For at mindske risiko for forbrænding, elektrisk stød, brand eller personskade: 1. Dette produkt bør aldrig efterlades uden opsyn når strømmen er sat til. 2. Skærpet overvågning er nødvendig, hvis produktet bruges af, for eller i nærheden af børn eller handicappede. 3. Brug kun produktet inden for dets anvendelsesområde som er beskrevet i denne brugervejledning. Anvend ikke tilbehør som ikke er anbefalet af producenten. 4. Start aldrig produktet, hvis ledningen eller stikket er skadet, hvis produktet ikke virker rigtigt, eller hvis det er blevet tabt, skadet eller tabt ned i væske. Returner produktet til Zibo for kontrol og reparation. 5. Hold ledningen væk fra varme overflader. 6. Bloker aldrig produktets luftåbninger. Placer aldrig produktet på bløde overflader som seng eller sofa, da åbningerne kan blive blokeret. Hold luftåbninger frie for støv, hår og urenheder. 7. Tab/stik aldrig nogen som helst genstand i åbninger og slanger på produktet. 8. Denne pumpe er Klasse II udstyr. Jord: Sæt stikket I godkendt el-udtag. Ved forlængerledning sørg for at den er med jord. Når der i teksten står BEMÆRK, FARE eller ADVARSEL, betyder det: BEMÆRK - FARE - Angiver gode råd. Angiver korrekt brug af produktet for at undgå skader på eller ødelæggelse af produkt eller andet udstyr. ADVARSEL - Henleder opmærksomheden på en potentiel fare, der kræver korrekte prodcedurer eller praksis for at forhindre personskader. 4

5 SYMBOLER Producent Bemyndiged repræsentant I det europæiske fællesskab Vær opmærksom! Læs instruktionen før ibrugtagelse "BF" symbolet indikerer at dette produkt opfylder krav til beskyttelse mod elektrisk stød for type BF udstyr. Jordet stik ( 230V system). Affaldshåndtering af elektrisk og elektronisk udstyr Affaldshåndtering skal foregå i henhold til lokale retningslinier. 5

6 1. INDLEDNING Denne brugervejledning bør læses før systemet tages i brug og kan bruges som opslag. 1.1 GENERAL INFORMATION Systemet er et lateral rotation og ægte low-air-loss madras-system som er beregnet til forebyggelse af tryksår og behandling af tryksår i kategori I, II, III og IV. Systemet er blevet testet og godkendt efter følgende standarder: EN EN EN Class B IEC IEC ANVENDELSFORMÅL Produktets formål er at hjælpe med at forebygge og behandle lungekomplikationer og hud komplikationer i forbindelse med immobilitet. Det kan også anvendes til: Til individuelle formål i hjemmeplejen og til lang tids brug til borgere der har tryksår. Til smertelindring efter aftale med terapeut/ læge. ADVARSEL: Udstyret må ikke anvendes i nærheden af antændelige gasser. ADVARSEL: Undgå venderegime til patienter med ustabile frakturer, patienter med ustabile rygskader eller stræk (frakturbehandling). 6

7 2. PRODUKTBESKRIVELSE 2.1 PUMPE OG MADRAS SYSTEM 1. Lynkobling 2. Pumpeenhed 3. Vendemadras 7

8 2.2 PUMPE FRONT 1. Quick Connector- Lynkobling 2. Betjeningspanel 3. Håndtag BAGSIDE 1. Tænd/Sluk knap 2. Strømforsyning 3. Sikringer 4. Ophæng 5. Pumpe kofanger 6. Luftfiltre 8

9 BETJENINGSPANEL - 1. Komfortindstilling Komfort niveau (Comfort) angiver hvor hård/blød madrassen er. Når der trykkes på pil op ( ), øges lufttrykket i madrassen og madrassen bliver hårdere. Når der trykkes på pil ned ( ) sænkes lufttrykket og madrassen bliver blødere. Lav håndtest for at kontrollere om der er korrekt luftmængde i madrassen. Stik en hånd på højkant ind mellem madrassens celler under borgerens sæde. Der bør være noget luft under sædet for at forhindre at borgeren ligger igennem. (Se side 14) 2. Lås Panel Lock Låser den aktuelle indstilling for at forhindre uautoriserede personer i at ændre den. Tryk på denne knap og hold den nede i 3 sek. for at låse tastaturet op. 3. Fast madras Plejefunktion Max Firm Denne tilstand vil starte hver gang der tændes for strømmen. Dette sikrer at pumpen er i stand til at nå sit maksimale driftstryk. Når max. tryk niveau er nået, vil pumpen automatisk skifte til den forrige indstilling. Denne funktion kan også bruges ved pleje og mobilisering af borgeren. Hvis den aktiveres for at gøre madrassen hård, vil den automatisk slå fra efter 20 min. 4. Tænd/sluk Tryk på knappen for at tænde/slukke pumpen. 9

10 BEMÆRK: Strømknappen på siden af pumpen skal være tændt. 5. Vendefunktion Knapperne Vendefunktion(Mode) og Vendevinkel (Angle) indstiller vendeinterval og vinkel. A. Vendefunktion (Mode) Der er 4 mulige indstillinger Statisk (Static), Kun venstrevending (Left), Kun højrevending (Right) samt Vending til begge sider. Når Static vælges sker der ingen vending. Når både Left og Right vælges, lyser begge indikatorlys og borgeren vendes fra højre - til rygleje - til venstre til rygleje osv. B. Vinkel (Angle) Der kan vælges mellem halv eller fuld vending. 6. Hvor lang tid madrassen bliver i en position (Dwell Time) Tryk på Dwell Time knappen indstiller den tid madrassen vil forblive i den enkelte stilling før den skifter. Der kan vælges 5 minutter, 30 minutter eller 60 minutter madrassen vil nu køre det samme interval til alle tre positioner - Venstre, Højre, og Fladt. 7. Alarm Mute Tryk på knappen slår CPR og Service alarm (LED lys og lyd) fra. Hvis problemet ikke er løst indenfor 3 minutter, vil alarmen slå til igen. A. CPR Drej Quickkonnektoren på pumpen til CPR for at tømme madrassen for luft. (CPR-alarmen vil lyde og LED-lyset lyse.) B. Strømsvigt (Power Failure Alarm) Alarmen går igang hvis der opstår strømsvigt. Hvis problemet ikker er løst indenfor 3 minutter, vil alarmen lyde og LED lampen lyse igen. C. Service Indikator (Service) Når LED lyset lyser og alarmen lyder kan trykket inde i madrassen være ukorrekt eller der kan være en mekanisk fejl i pumpen. Kontroller om systemet er samlet korrekt. Kontakt Zibo A/S, hvis ikke situationen normaliserer sig. 10

11 3. START Ved udpakning af madras og pumpe skal de kontrolleres for eventuelle skader, der kan være sket under forsendelsen. Kontakt ZIBO A/S med det samme hvis der er nogen skader. 3.1 PUMPE & MADRAS INSTALLATION 1. Placer madrassen på sengebunden. Vær opmærksom på fodende. 2. Hæng pumpen på endegavlen (i fod-ende), og juster ophænget så pumpen hænger oprejst. 3. BEMÆRK: Placer ikke pumpen på en flad overflade da det kan blokere pumpens luftindtag, som er placeret i pumpens underside. 4. Koble madrassens luftslange ind i pumpen som vist på illustrationen. Drej konnektoren med uret til pilen på konnektoren står ved Låssymbolet/On på pumpen. Der høres eller føles et "click" når konnektoren er tilsluttet korrekt. BEMÆRK: Pumpen kan kun betjenes i Lås/On position. 11

12 5. Sæt strømledningen I stikkontakten. BEMÆRK: 1. Check før tilslutning at systemet passer i strømstyrke til det lokale el-net. 2. Kontakten anvendes også til at afbryde strømtilførslen. FARE: Pumpen må kun anvendes til madrasser anbefalet af producenten.pumpen må ikke anvendes til andet formål. 5. Tænd for hovedkontakten (ON position). Jord:Sæt stikket i godkendt el-udtag. Ved forlængerledning sørg for at den er med jord Diverse tips vedrørende installation: Fastgør el-ledningen på en måde så man ikke snubler over den eller kører over den med sengen. Sørg for at der er nem adgang til at betjene/aflæse pumpen. Tildæk den ikke. 12

13 4. DRIFT BEMÆRK: Læs altid brugsanvisningen før start. 4.1 GENEREL DRIFT 1. Tænd for hovedkontakten på siden af pumpen og tryk på på betjeningspanelet for at tænde pumpen. 2. Systemet går automatisk på Max Firm i nogle minutter mens madrassen fyldes med luft. Det anbefales ikke at patienten ligger på madrassen mens den fyldes. Systemet auto-tunes i fyldningsperioden. BEMÆRK: Madrassen er udstyret med hovedpudefunktion. Derfor fyldes hovedpude-delen og sidestykkerene hurtigere med luft end vendecellerne i madrassen. 3. Service indikatoren (orange LED lys) lyser når madrassen ikke er fyldt helt op. 4. Juster Comfort- indstillingen efter patientens vægt-højde, og lav håndtest for at sikre at der er luft under patienten. 5. Indstilling af vendefunktion. 5.1 Vendefunktion - Muligheder: Vende til venstre (Left), Fladt på ryg (Static), Vende til højre (Right), Vende til begge sider. (både Left og Right Turn ON) 5.2 Vendevinkel Halv vending eller fuld vending til begge sider. 5.3 Tid i hver position 5, 30 eller 60 minutters pause tid i hver stilling, venstre side, højre side eller rygleje. 13

14 BEMÆRK: Vendevinkel vil variere afhængig af brugerens vægt og liggestilling. 4.2 CPR (Hjertestopsbehandling) Drej Quick-konnektoren til CPR så madrassen hurtigt tømmes for luft. 4.3 INDSTILLING AF LUFTTRYK I MADRAS Lufttrykket i madrassen kan justeres ved at trykke på pilerne i Comfort indstillingen. Firm = Fast, Soft = Blød. Det anbefales at indstille lufttrykket i samarbejde med terapeut/læge. BEMÆRK: Check om hensigtsmæssigt lufttryk er valgt ved at lave håndtest: Åbne betrækket og stik en hånd ind uden patientens sæde når madrassen er i position Static (fladt rygleje) for at sikre at patienten har nogle cm luft under sædet og ikke ligger igennem. 14

15 4.4 INDSTILLING AF VENDEFUNKTION Brugerne kan justere vendefunktionen på venstre og højre side uafhængigt, baseret på deres personlige præferencer og helbredstilstand. Den maksimale drejningsvinkel er omkring 30 grader (denne vinkel kan variere en smule afhængig af patientens liggende stilling og vægt). Opholdstiden på fladt leje, vendt til venstre eller vendt til højre kan indstilles til 5, 30 eller 60 minutter. Det anbefales at aftale indstillling af madrassen i samarbejde med terapeut/læge. Eksempel: Madrassen er indstillet til kun at dreje til venstre og til 5 minutters opholdstid. Madrassen vil vende til venstre i den indstillede vendevinkel og forblive der i 5 minutter, vende tilbage til fladt leje og forblive i den position i 5 minutter. Dette vendemønster vil fortsætte indtil indstillingen ændres. En komplet vendecyklus varer ca. 13 minutter. Endnu et eksempel: Madrassen er indstillet til fuld vending (både venstre og højre lys tændt)) med 30 minutters opholdstid. Madrassen vil vende først til venstre i den indstillede vendevinkel og forblive sådani i 30 minutter, derefter vende tilbage til fladt leje og forblive i den position i 30 minutter, vende til højre i den samme vendevinkel i 30 minutter og så dreje tilbage til fladt leje i 30 minutter. Den komplette vendecyklus vil vare ca.126 minutter. 4.5 AUDIO VISUEL ALARM Hvis en af følgende situationer opstår, vil LED lyse og alarm høres CPR CPR indikatoren (orange LED lys og lyd) starter når madrassen hurtigtømmes før CPR, for at pakke madrassen sammen eller hvis Quick konnektoren er i Disconnect position med strøm tilsluttet Strømsvigt Power Failure indikatoren (orange LED lys og lydr) starter ved strømsvigt eller hvis el-ledningen tages ud uden at hovedafbryderen på pumpen afbrydes først. Kontroller at el-ledningen er korrekt tilsluttet Service Service indikatoren (orange LED lys og lyd) starter hvis et unormalt lavt tryk opstår i madrassen eller hvis pumpen har en mekanisk fejl. Kontroller at alle forbindelser er tilsluttet korrekt og at de er korrekt installeret, som beskrevet i installationsvejledning. Service indikatoren vil lyse indtil den unormale tilstand er løst. Kontakt Zibo A/S hvis situationen ikke kan normaliseres. 15

16 4.6 ALARM MUTE Når ovennævnte situationer opstår, vil både LED-lys ses og alarm høres for at advare brugeren og plejepersonale. Ved at trykke på knappen vil det midlertidigt slå lyden fra (CPR & Service) så årsag til fejlen kan undersøges. Hvis CPR, lavt tryk eller mekanisk fejl ikke er løst på 3 minutter, vil alarmen igen lyde. Når man trykker på Alarm Mute knappen ved strømsvigt, slås lyden fra og Power Failure indikatoren slukker. 5. RENGØRING Aftør pumpeenheden med en fugtig klud med mildt rengøringsmiddel. Hold pumpen væk fra meget støvholdige omgivelser. Vælg et rengøring/desinfektionsmiddel som ikke vil have nogen kemisk påvirkning på pumpens plastoverflade. Perform, Virkon eller DAX er egnede midler.. FARE: Læg ikke pumpen ned i væske. Madrassen kan aftørres med en fugtig klud (ikke over 80º C) med et mildt rengøringsmiddel. Hold madrassen væk fra meget støvholdige omgivelser. Betrækket kan rengøres med natriumhypochlorit fortyndet i vand. Alle dele skal lufttørres grundigt før brug. FARE: Brug ikke phenol-baserede produkter til rengøring. BEMÆRK: Efter rengøring tørres madrassen. Opbevar madrassen så den ikke udsættes for direkte sollys. Gør tasken (hvis en sådan findes) grundigt ren på ind- og udside. 16

17 6. OPBEVARING 1. Madrassen kan hurtigt tømmes for luft ved at dreje Quick Connektoren til CPR position og trykke på Max Firm knappen på kontrolpanelet. Luften i madrassen vil blive suget ud i løbet af 5 minutter og pumpen stopper automatisk derefter. 2. Drej Quick Connector to til Disconnect position og løft Quick Connektoren. 3. Placer madrassen fladt med bunden op. 4. Rull madrassen fra hovedenden mod fodenden. 5. Fastgør stropperne så madrassen holdes sammenrullet. 6. Ledningen kan rulles op på pumpens bagside. ADVARSEL: Når der suges luft ud af madrassen er luften varm. Bloker derfor ikke luftudtaget. BEMÆRK: Lad være med at folde, krølle eller stable madrassen. 7. VEDLIGEHOLD 7.1 GENERELT 1. Kontroller strømledningen (hovedkabel) og stikkontakt for skader eller tegn på slitage. 2. Kontroller madrasbetræk for tegn på slitage eller skader. Kontroller at betræk og slanger er pakket sammen på en måde så de ikke sakdes 3. Kontroller luftslangerne for knæk eller brud. 7.2 SKIFT AF SIKRINGER 1. Tag stikket ud af kontakten hvis der er mistanke om en defect sikring. 2. Fjern dækslet til sikringsbeholderen ved hjæl af en lille skruetrækker. 3. Sæt en ny sikring med rigtig spænding I og sæt sækslet til sikringsbeholderen på plads. Sikringen skal være mærket T3A /250V (til 230V system). 17

18 7.3 UDSKIFTNING AF LUFTFILTER 1. Udtag de to luftfiltre i bunden af pumpen som vist på illustrationen. 2. Filtrene kan genbruges og kan vaskes i et mildt rengøringsmiddel, f. eks. Opvaskemiddel. Tør filtrene før de sættes tilbage i pumpen. 3. Check og vask filtrene regelmæssigt, specielt hvis der er meget støv i omgivelserne. 8. FEJLFINDING Ingen strøm Problem Løsning Kontroller om strømstikket er sat i og der er tændt. Kontroller om der er sprunget en sikring. Alarm er på (Lyd & lys) Kontroller om Quick Connektoren er i Lock/on position. Kontroller om strømmen er gået. Kontroller om slangekoblingen er sat helt fast på pumpen. Kontroller om alle slanger og koblinger i lamellerne er tilsluttet. Patienten ligger igennem Komfortindstillingen (trykket) er ikke tilstrækkeligt til patienten. Sæt Comfort 1-2 niveauer op og vent et par minutter. Madrassen vender ikke Vent og følg en hel vendecyklus. Det kan være madrassen står på det flade niveau. Hvis disse informationer ikke løser dine problemer, skal du kontakte Zibo A/S. 18

19 9. TEKNISKE DATA Pumpe Specifikationer Strømforsyning (Bemærk: Se label på produktet) AC V 50/60 Hz, 5.0A (til 120V system) AC V 50/60 Hz, 3A (til 230V system) Sikringer T5A / 250V (til 120V system) T3A /250V(til 230V system) Mål (L x B x H) 15.8 x 38 x 26.8 cm / 6.2 x 15 x 10.5 Vægt 5.5 kg / 12.1 lb Ved brug: 10 C til 40 C (50 F til 104 F) Temperatur Opbevaring: -15 C til 50 C (5 F til 122 F) Miljø Forsendelse: -15 C til 70 C (5 F til 158 F) Ved brug: 10% til 90% Luftfugtighed Opbevaring: 10% til 90% Shipping: 10 % til 90% Classe I, Type BF, IPX0 Classifikation Applied Part: Luftmadras Må ikke anvendes sammen med brændbare gasser. Madras Specifikationer Model 8 Madras med 10 side bolster 2 lomme til skum-madras Dimension (L x B x H) 200 x 90 x 25.4 cm / 78.7" x 35.4" x 10" Vægt 7.5 kg / 16.5 lb BEMÆRK: 1. Kontakt Zibo A/S for mer information/flere tekniske dokumenter. 2. Specifikationerne gælder også i andre områder med samme strømforsyning. 3. Madrassens mål og vægt er uden skummadras. 4. Fabrikanten forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel. GEM DENNE BRUGSANVISNING 19

20 Forhandler : Zibo A/S Erhvervsparken Tørring Tlf:

Dynamisk Alternerende Madras System. Bruger Manual

Dynamisk Alternerende Madras System. Bruger Manual Dynamisk Alternerende Madras System Bruger Manual Modell No.: 9P-051 serie LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG. 1 Indhold Sikkerhedsforeskrifter 2 Introduktion.. 3 Produkt beskrivelse.. 4 Instalation 6 Operation..

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Brugsanvisning 2008/08. CuroCell 211 Dynamisk system

Brugsanvisning 2008/08. CuroCell 211 Dynamisk system Brugsanvisning 2008/08 CuroCell 211 Dynamisk system 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforeskrifter 3 Introduktion 4 Produktbeskrivelse 5 Montering/Installation 7 Opstart 8 Rengøring og klargøring

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Brugervejledning. Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen.

Brugervejledning. Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen. Brugervejledning Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen. Brugervejledning til Easylift. Kære forældre, mange tak fordi I har valgt Easylift som

Læs mere

Auto Dynamic 5100. Bruger Vejledning

Auto Dynamic 5100. Bruger Vejledning Auto Dynamic 5100 Bruger Vejledning Fuldautomatisk Veksel trykmadras med batteri backup til profylakse og behandling af tryksår samt komfort og smertelindring 1 Indholdsfortegnelse: Kontraindikationer.

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Zibo Athene III-systemet

Zibo Athene III-systemet Brugervejledning Zibo Athene III-systemet Vekseltryk - Enkeltceller Helmadras (luft/luft) med elektronisk MCS styring Dekubitus forebyggelse og behandling (Grad I- IV iht. EPUAP) Indhold Zibo Athene A/S

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

alpha active 4 HeLMadras

alpha active 4 HeLMadras ALPHA ACTIVE 4 HELMADRAS with people in mind ENKEL OG EFFEKTIV TRYKAFLASTNING Designet til forebyggelse og behandling af tryksår er Alpha Active 4 helmadrassystemet egnet til en bred vifte af plejemiljøer,

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Dansk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Dansk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR VPAP ST with ivaps NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Dansk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen! Tak fordi du har valgt

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Athene Auto Dynamic 5100

Athene Auto Dynamic 5100 Athene Auto Dynamic 5100 Bruger Vejledning Fuldautomatisk Veksel trykmadras med batteri backup til profylakse og behandling af tryksår samt komfort og smertelindring Indholdsfortegnelse: Kontraindikationer.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm Brugervejledning for Bedwetting alarm BW900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 0 DK-00 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf.: + 980 Fax.: + 980 Indhold: Tilsigtet anvendelse af BW900 side Før start side Opredning

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080

INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080 INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080 ( Dit bedste valg! Kære bruger: Mange tak for købet af vores sanitetsprodukt. For at kunne benytte dette produkt på en sikker og effektiv måde, bør

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Højfrekvente vibrationer / infrarød fysioterapi / magnet terapi Betjeningsvejledning Importør: Care Relax Bordinglund 1 7441 Bording TLF: 60848900 info@carerelax.dk

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere