ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug."

Transkript

1 ZIBO TURN Brugsvejledning Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss Model No.: 9P-060 serie Læs venligst hele brugsvejledningen før brug.

2 2

3 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforanstaltninger... Side 4 Symboler... Side 5 Produktbeskrivelse... Side 7 Start... Side 11 Drift... Side 13 Rengøring... Side 16 Vedligehold... Side 17 Fejlfinding... Side 18 Tekniske data Side19 3

4 VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER LÆS ALLE VEJLEDNINGER FØR BRUG FARE For at mindske risiko for elektrisk stød: 1. Tag altid stikket ud umiddelbart efter brug. 2. Afbryd strømmen i forbindelse med bad/vask på systemet. 3. Placer/opbevar produktet, hvor det ikke kan falde / glide ned i et badekar/vask eller lignende sted med væske. 4. Rør ikke produkt, hvis det falder i vandet. Træk stikket ud omgående. ADVARSEL For at mindske risiko for forbrænding, elektrisk stød, brand eller personskade: 1. Dette produkt bør aldrig efterlades uden opsyn når strømmen er sat til. 2. Skærpet overvågning er nødvendig, hvis produktet bruges af, for eller i nærheden af børn eller handicappede. 3. Brug kun produktet inden for dets anvendelsesområde som er beskrevet i denne brugervejledning. Anvend ikke tilbehør som ikke er anbefalet af producenten. 4. Start aldrig produktet, hvis ledningen eller stikket er skadet, hvis produktet ikke virker rigtigt, eller hvis det er blevet tabt, skadet eller tabt ned i væske. Returner produktet til Zibo for kontrol og reparation. 5. Hold ledningen væk fra varme overflader. 6. Bloker aldrig produktets luftåbninger. Placer aldrig produktet på bløde overflader som seng eller sofa, da åbningerne kan blive blokeret. Hold luftåbninger frie for støv, hår og urenheder. 7. Tab/stik aldrig nogen som helst genstand i åbninger og slanger på produktet. 8. Denne pumpe er Klasse II udstyr. Jord: Sæt stikket I godkendt el-udtag. Ved forlængerledning sørg for at den er med jord. Når der i teksten står BEMÆRK, FARE eller ADVARSEL, betyder det: BEMÆRK - FARE - Angiver gode råd. Angiver korrekt brug af produktet for at undgå skader på eller ødelæggelse af produkt eller andet udstyr. ADVARSEL - Henleder opmærksomheden på en potentiel fare, der kræver korrekte prodcedurer eller praksis for at forhindre personskader. 4

5 SYMBOLER Producent Bemyndiged repræsentant I det europæiske fællesskab Vær opmærksom! Læs instruktionen før ibrugtagelse "BF" symbolet indikerer at dette produkt opfylder krav til beskyttelse mod elektrisk stød for type BF udstyr. Jordet stik ( 230V system). Affaldshåndtering af elektrisk og elektronisk udstyr Affaldshåndtering skal foregå i henhold til lokale retningslinier. 5

6 1. INDLEDNING Denne brugervejledning bør læses før systemet tages i brug og kan bruges som opslag. 1.1 GENERAL INFORMATION Systemet er et lateral rotation og ægte low-air-loss madras-system som er beregnet til forebyggelse af tryksår og behandling af tryksår i kategori I, II, III og IV. Systemet er blevet testet og godkendt efter følgende standarder: EN EN EN Class B IEC IEC ANVENDELSFORMÅL Produktets formål er at hjælpe med at forebygge og behandle lungekomplikationer og hud komplikationer i forbindelse med immobilitet. Det kan også anvendes til: Til individuelle formål i hjemmeplejen og til lang tids brug til borgere der har tryksår. Til smertelindring efter aftale med terapeut/ læge. ADVARSEL: Udstyret må ikke anvendes i nærheden af antændelige gasser. ADVARSEL: Undgå venderegime til patienter med ustabile frakturer, patienter med ustabile rygskader eller stræk (frakturbehandling). 6

7 2. PRODUKTBESKRIVELSE 2.1 PUMPE OG MADRAS SYSTEM 1. Lynkobling 2. Pumpeenhed 3. Vendemadras 7

8 2.2 PUMPE FRONT 1. Quick Connector- Lynkobling 2. Betjeningspanel 3. Håndtag BAGSIDE 1. Tænd/Sluk knap 2. Strømforsyning 3. Sikringer 4. Ophæng 5. Pumpe kofanger 6. Luftfiltre 8

9 BETJENINGSPANEL - 1. Komfortindstilling Komfort niveau (Comfort) angiver hvor hård/blød madrassen er. Når der trykkes på pil op ( ), øges lufttrykket i madrassen og madrassen bliver hårdere. Når der trykkes på pil ned ( ) sænkes lufttrykket og madrassen bliver blødere. Lav håndtest for at kontrollere om der er korrekt luftmængde i madrassen. Stik en hånd på højkant ind mellem madrassens celler under borgerens sæde. Der bør være noget luft under sædet for at forhindre at borgeren ligger igennem. (Se side 14) 2. Lås Panel Lock Låser den aktuelle indstilling for at forhindre uautoriserede personer i at ændre den. Tryk på denne knap og hold den nede i 3 sek. for at låse tastaturet op. 3. Fast madras Plejefunktion Max Firm Denne tilstand vil starte hver gang der tændes for strømmen. Dette sikrer at pumpen er i stand til at nå sit maksimale driftstryk. Når max. tryk niveau er nået, vil pumpen automatisk skifte til den forrige indstilling. Denne funktion kan også bruges ved pleje og mobilisering af borgeren. Hvis den aktiveres for at gøre madrassen hård, vil den automatisk slå fra efter 20 min. 4. Tænd/sluk Tryk på knappen for at tænde/slukke pumpen. 9

10 BEMÆRK: Strømknappen på siden af pumpen skal være tændt. 5. Vendefunktion Knapperne Vendefunktion(Mode) og Vendevinkel (Angle) indstiller vendeinterval og vinkel. A. Vendefunktion (Mode) Der er 4 mulige indstillinger Statisk (Static), Kun venstrevending (Left), Kun højrevending (Right) samt Vending til begge sider. Når Static vælges sker der ingen vending. Når både Left og Right vælges, lyser begge indikatorlys og borgeren vendes fra højre - til rygleje - til venstre til rygleje osv. B. Vinkel (Angle) Der kan vælges mellem halv eller fuld vending. 6. Hvor lang tid madrassen bliver i en position (Dwell Time) Tryk på Dwell Time knappen indstiller den tid madrassen vil forblive i den enkelte stilling før den skifter. Der kan vælges 5 minutter, 30 minutter eller 60 minutter madrassen vil nu køre det samme interval til alle tre positioner - Venstre, Højre, og Fladt. 7. Alarm Mute Tryk på knappen slår CPR og Service alarm (LED lys og lyd) fra. Hvis problemet ikke er løst indenfor 3 minutter, vil alarmen slå til igen. A. CPR Drej Quickkonnektoren på pumpen til CPR for at tømme madrassen for luft. (CPR-alarmen vil lyde og LED-lyset lyse.) B. Strømsvigt (Power Failure Alarm) Alarmen går igang hvis der opstår strømsvigt. Hvis problemet ikker er løst indenfor 3 minutter, vil alarmen lyde og LED lampen lyse igen. C. Service Indikator (Service) Når LED lyset lyser og alarmen lyder kan trykket inde i madrassen være ukorrekt eller der kan være en mekanisk fejl i pumpen. Kontroller om systemet er samlet korrekt. Kontakt Zibo A/S, hvis ikke situationen normaliserer sig. 10

11 3. START Ved udpakning af madras og pumpe skal de kontrolleres for eventuelle skader, der kan være sket under forsendelsen. Kontakt ZIBO A/S med det samme hvis der er nogen skader. 3.1 PUMPE & MADRAS INSTALLATION 1. Placer madrassen på sengebunden. Vær opmærksom på fodende. 2. Hæng pumpen på endegavlen (i fod-ende), og juster ophænget så pumpen hænger oprejst. 3. BEMÆRK: Placer ikke pumpen på en flad overflade da det kan blokere pumpens luftindtag, som er placeret i pumpens underside. 4. Koble madrassens luftslange ind i pumpen som vist på illustrationen. Drej konnektoren med uret til pilen på konnektoren står ved Låssymbolet/On på pumpen. Der høres eller føles et "click" når konnektoren er tilsluttet korrekt. BEMÆRK: Pumpen kan kun betjenes i Lås/On position. 11

12 5. Sæt strømledningen I stikkontakten. BEMÆRK: 1. Check før tilslutning at systemet passer i strømstyrke til det lokale el-net. 2. Kontakten anvendes også til at afbryde strømtilførslen. FARE: Pumpen må kun anvendes til madrasser anbefalet af producenten.pumpen må ikke anvendes til andet formål. 5. Tænd for hovedkontakten (ON position). Jord:Sæt stikket i godkendt el-udtag. Ved forlængerledning sørg for at den er med jord Diverse tips vedrørende installation: Fastgør el-ledningen på en måde så man ikke snubler over den eller kører over den med sengen. Sørg for at der er nem adgang til at betjene/aflæse pumpen. Tildæk den ikke. 12

13 4. DRIFT BEMÆRK: Læs altid brugsanvisningen før start. 4.1 GENEREL DRIFT 1. Tænd for hovedkontakten på siden af pumpen og tryk på på betjeningspanelet for at tænde pumpen. 2. Systemet går automatisk på Max Firm i nogle minutter mens madrassen fyldes med luft. Det anbefales ikke at patienten ligger på madrassen mens den fyldes. Systemet auto-tunes i fyldningsperioden. BEMÆRK: Madrassen er udstyret med hovedpudefunktion. Derfor fyldes hovedpude-delen og sidestykkerene hurtigere med luft end vendecellerne i madrassen. 3. Service indikatoren (orange LED lys) lyser når madrassen ikke er fyldt helt op. 4. Juster Comfort- indstillingen efter patientens vægt-højde, og lav håndtest for at sikre at der er luft under patienten. 5. Indstilling af vendefunktion. 5.1 Vendefunktion - Muligheder: Vende til venstre (Left), Fladt på ryg (Static), Vende til højre (Right), Vende til begge sider. (både Left og Right Turn ON) 5.2 Vendevinkel Halv vending eller fuld vending til begge sider. 5.3 Tid i hver position 5, 30 eller 60 minutters pause tid i hver stilling, venstre side, højre side eller rygleje. 13

14 BEMÆRK: Vendevinkel vil variere afhængig af brugerens vægt og liggestilling. 4.2 CPR (Hjertestopsbehandling) Drej Quick-konnektoren til CPR så madrassen hurtigt tømmes for luft. 4.3 INDSTILLING AF LUFTTRYK I MADRAS Lufttrykket i madrassen kan justeres ved at trykke på pilerne i Comfort indstillingen. Firm = Fast, Soft = Blød. Det anbefales at indstille lufttrykket i samarbejde med terapeut/læge. BEMÆRK: Check om hensigtsmæssigt lufttryk er valgt ved at lave håndtest: Åbne betrækket og stik en hånd ind uden patientens sæde når madrassen er i position Static (fladt rygleje) for at sikre at patienten har nogle cm luft under sædet og ikke ligger igennem. 14

15 4.4 INDSTILLING AF VENDEFUNKTION Brugerne kan justere vendefunktionen på venstre og højre side uafhængigt, baseret på deres personlige præferencer og helbredstilstand. Den maksimale drejningsvinkel er omkring 30 grader (denne vinkel kan variere en smule afhængig af patientens liggende stilling og vægt). Opholdstiden på fladt leje, vendt til venstre eller vendt til højre kan indstilles til 5, 30 eller 60 minutter. Det anbefales at aftale indstillling af madrassen i samarbejde med terapeut/læge. Eksempel: Madrassen er indstillet til kun at dreje til venstre og til 5 minutters opholdstid. Madrassen vil vende til venstre i den indstillede vendevinkel og forblive der i 5 minutter, vende tilbage til fladt leje og forblive i den position i 5 minutter. Dette vendemønster vil fortsætte indtil indstillingen ændres. En komplet vendecyklus varer ca. 13 minutter. Endnu et eksempel: Madrassen er indstillet til fuld vending (både venstre og højre lys tændt)) med 30 minutters opholdstid. Madrassen vil vende først til venstre i den indstillede vendevinkel og forblive sådani i 30 minutter, derefter vende tilbage til fladt leje og forblive i den position i 30 minutter, vende til højre i den samme vendevinkel i 30 minutter og så dreje tilbage til fladt leje i 30 minutter. Den komplette vendecyklus vil vare ca.126 minutter. 4.5 AUDIO VISUEL ALARM Hvis en af følgende situationer opstår, vil LED lyse og alarm høres CPR CPR indikatoren (orange LED lys og lyd) starter når madrassen hurtigtømmes før CPR, for at pakke madrassen sammen eller hvis Quick konnektoren er i Disconnect position med strøm tilsluttet Strømsvigt Power Failure indikatoren (orange LED lys og lydr) starter ved strømsvigt eller hvis el-ledningen tages ud uden at hovedafbryderen på pumpen afbrydes først. Kontroller at el-ledningen er korrekt tilsluttet Service Service indikatoren (orange LED lys og lyd) starter hvis et unormalt lavt tryk opstår i madrassen eller hvis pumpen har en mekanisk fejl. Kontroller at alle forbindelser er tilsluttet korrekt og at de er korrekt installeret, som beskrevet i installationsvejledning. Service indikatoren vil lyse indtil den unormale tilstand er løst. Kontakt Zibo A/S hvis situationen ikke kan normaliseres. 15

16 4.6 ALARM MUTE Når ovennævnte situationer opstår, vil både LED-lys ses og alarm høres for at advare brugeren og plejepersonale. Ved at trykke på knappen vil det midlertidigt slå lyden fra (CPR & Service) så årsag til fejlen kan undersøges. Hvis CPR, lavt tryk eller mekanisk fejl ikke er løst på 3 minutter, vil alarmen igen lyde. Når man trykker på Alarm Mute knappen ved strømsvigt, slås lyden fra og Power Failure indikatoren slukker. 5. RENGØRING Aftør pumpeenheden med en fugtig klud med mildt rengøringsmiddel. Hold pumpen væk fra meget støvholdige omgivelser. Vælg et rengøring/desinfektionsmiddel som ikke vil have nogen kemisk påvirkning på pumpens plastoverflade. Perform, Virkon eller DAX er egnede midler.. FARE: Læg ikke pumpen ned i væske. Madrassen kan aftørres med en fugtig klud (ikke over 80º C) med et mildt rengøringsmiddel. Hold madrassen væk fra meget støvholdige omgivelser. Betrækket kan rengøres med natriumhypochlorit fortyndet i vand. Alle dele skal lufttørres grundigt før brug. FARE: Brug ikke phenol-baserede produkter til rengøring. BEMÆRK: Efter rengøring tørres madrassen. Opbevar madrassen så den ikke udsættes for direkte sollys. Gør tasken (hvis en sådan findes) grundigt ren på ind- og udside. 16

17 6. OPBEVARING 1. Madrassen kan hurtigt tømmes for luft ved at dreje Quick Connektoren til CPR position og trykke på Max Firm knappen på kontrolpanelet. Luften i madrassen vil blive suget ud i løbet af 5 minutter og pumpen stopper automatisk derefter. 2. Drej Quick Connector to til Disconnect position og løft Quick Connektoren. 3. Placer madrassen fladt med bunden op. 4. Rull madrassen fra hovedenden mod fodenden. 5. Fastgør stropperne så madrassen holdes sammenrullet. 6. Ledningen kan rulles op på pumpens bagside. ADVARSEL: Når der suges luft ud af madrassen er luften varm. Bloker derfor ikke luftudtaget. BEMÆRK: Lad være med at folde, krølle eller stable madrassen. 7. VEDLIGEHOLD 7.1 GENERELT 1. Kontroller strømledningen (hovedkabel) og stikkontakt for skader eller tegn på slitage. 2. Kontroller madrasbetræk for tegn på slitage eller skader. Kontroller at betræk og slanger er pakket sammen på en måde så de ikke sakdes 3. Kontroller luftslangerne for knæk eller brud. 7.2 SKIFT AF SIKRINGER 1. Tag stikket ud af kontakten hvis der er mistanke om en defect sikring. 2. Fjern dækslet til sikringsbeholderen ved hjæl af en lille skruetrækker. 3. Sæt en ny sikring med rigtig spænding I og sæt sækslet til sikringsbeholderen på plads. Sikringen skal være mærket T3A /250V (til 230V system). 17

18 7.3 UDSKIFTNING AF LUFTFILTER 1. Udtag de to luftfiltre i bunden af pumpen som vist på illustrationen. 2. Filtrene kan genbruges og kan vaskes i et mildt rengøringsmiddel, f. eks. Opvaskemiddel. Tør filtrene før de sættes tilbage i pumpen. 3. Check og vask filtrene regelmæssigt, specielt hvis der er meget støv i omgivelserne. 8. FEJLFINDING Ingen strøm Problem Løsning Kontroller om strømstikket er sat i og der er tændt. Kontroller om der er sprunget en sikring. Alarm er på (Lyd & lys) Kontroller om Quick Connektoren er i Lock/on position. Kontroller om strømmen er gået. Kontroller om slangekoblingen er sat helt fast på pumpen. Kontroller om alle slanger og koblinger i lamellerne er tilsluttet. Patienten ligger igennem Komfortindstillingen (trykket) er ikke tilstrækkeligt til patienten. Sæt Comfort 1-2 niveauer op og vent et par minutter. Madrassen vender ikke Vent og følg en hel vendecyklus. Det kan være madrassen står på det flade niveau. Hvis disse informationer ikke løser dine problemer, skal du kontakte Zibo A/S. 18

19 9. TEKNISKE DATA Pumpe Specifikationer Strømforsyning (Bemærk: Se label på produktet) AC V 50/60 Hz, 5.0A (til 120V system) AC V 50/60 Hz, 3A (til 230V system) Sikringer T5A / 250V (til 120V system) T3A /250V(til 230V system) Mål (L x B x H) 15.8 x 38 x 26.8 cm / 6.2 x 15 x 10.5 Vægt 5.5 kg / 12.1 lb Ved brug: 10 C til 40 C (50 F til 104 F) Temperatur Opbevaring: -15 C til 50 C (5 F til 122 F) Miljø Forsendelse: -15 C til 70 C (5 F til 158 F) Ved brug: 10% til 90% Luftfugtighed Opbevaring: 10% til 90% Shipping: 10 % til 90% Classe I, Type BF, IPX0 Classifikation Applied Part: Luftmadras Må ikke anvendes sammen med brændbare gasser. Madras Specifikationer Model 8 Madras med 10 side bolster 2 lomme til skum-madras Dimension (L x B x H) 200 x 90 x 25.4 cm / 78.7" x 35.4" x 10" Vægt 7.5 kg / 16.5 lb BEMÆRK: 1. Kontakt Zibo A/S for mer information/flere tekniske dokumenter. 2. Specifikationerne gælder også i andre områder med samme strømforsyning. 3. Madrassens mål og vægt er uden skummadras. 4. Fabrikanten forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel. GEM DENNE BRUGSANVISNING 19

20 Forhandler : Zibo A/S Erhvervsparken Tørring Tlf:

Dynamisk Alternerende Topmadras eller helmadras med integreret skummadras. PM171 Bruger Manual. Scan koden og se præsentations videoen

Dynamisk Alternerende Topmadras eller helmadras med integreret skummadras. PM171 Bruger Manual. Scan koden og se præsentations videoen Dynamisk Alternerende Topmadras eller helmadras med integreret skummadras PM171 Bruger Manual Scan koden og se præsentations videoen Model No.: 9P-077 series Læs brugsvejledning før brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Zibo Athene III-systemet

Zibo Athene III-systemet Brugervejledning Zibo Athene III-systemet Vekseltryk - Enkeltceller Helmadras (luft/luft) med elektronisk MCS styring Dekubitus forebyggelse og behandling (Grad I- IV iht. EPUAP) Indhold Zibo Athene A/S

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dette BiPAP-system er dækket af et eller flere af følgende patenter: US-patentnumre 5,148,802; 5,313,937; 5,433,193; 5,632,269; 5,803,065; 6,029,664; 6,305,374 og 6,539,940; australske patentnumre 638054,

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet Brugsanvisning Scan QR koden og læs mere om produktet XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269 Side 1 Indhold Introduktion...... 3 2 Formål, Anvendelsesområde... 3 3 Generelle

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger eikon e, e & e5 Installations- og driftsvejledninger eikontm Udgave INTRODUKTION Disse typer ovn giver operatøren fleksibiliteten ved kombinationskogning med supplerende kontrol over ventilatorhastighed

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13.

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13. LS 1003 E Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual Tvättmaskin Bruksanvisning Document Number 2820523436_D/ 12-03-13.(11:51) 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR INDEHOLDER FULD KOMPONENTOVERSIGT OG TEGNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINAL MANUAL HÅNDHOLDT KERNEBOREMASKINE RH151 Læs og følg denne vejledning omhyggeligt, før betjening begyndes.

Læs mere

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel Brugsanvisning for: Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel VIGTIGT! GEM BRUGSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUG LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR DU ANVENDER VOGNEN! Disse

Læs mere

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Kan bruges med 3 størrelser manchetter 1 Beskrivelse af apparatet Tolkning af symboler Luftstuds Indstillinger Ur Display Memory/ hukommelse Symboler

Læs mere

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugermanual Samsung Jungfrau Nordic N-Serie 1 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltning 3 Tjek før ibrugtagning 4 Unitten 5 Fjernbetjening 6 Basis funktioner

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv BRUGSANVISNING (Original) (Contry code: EU; CH; DK) V. BRØNDUM A/S Nr.: A0800146 RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen, inden maskinen

Læs mere