SeniorBladet. Digitalisering 2 DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2014 TEMA: MED HINANDEN - FOR HINANDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SeniorBladet. Digitalisering 2 DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2014 TEMA: MED HINANDEN - FOR HINANDEN"

Transkript

1 SeniorBladet TEMA: Digitalisering 2 danske DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2014 Seniorer MED HINANDEN - FOR HINANDEN

2 INDHOLD Leder: Frivillige er elskede af alle Nye spilleregler skal hjælpe frivillige fra at komme»i klemme« Aktivitetskalender SPØRG BARE Om arveret og pensionstillæg BILLET MRK Nogle kan blive fritaget fra digital kommunikation Hvis det synes komplet umuligt for dig at gå på nettet, så læs her...4 Det kan være sjovt at blive»digital«hvis du gerne vil i gang med at lære at bruge computer, så læs her... 5 Frivillige må ikke misbruges Hvilke jobs må en frivillig tage og hvad kan en arbejdsplads forlange?... 6 Albert Olsens Rejselegat Måske kan du søge om et rejselegat? Rejsehjørnet Sejl til Oslo eller gå en tur på Hærvejen...22 Ældremobiliseringen er lukket Ældre hjælper Ældre og Datastuerne består Vores to store flagskibe sejler fortsat videre...24 Danske Seniorer på tv Et nyttigt nyttejob...26 Nye regler for dækning med sygesikringskort Pas på under ferien Hjemmeside for demente og deres pårørende Centret for Reminiscens har nye tilbud Plakat skal hjælpe diabetikere Hvordan hjælper du en diabetiker i problemer? Fire store fester Oplev en af Danske Seniorers fester i Tivoli eller på Bakken. 27 Danske Seniorer presser stadig på i kørekortssag Vi arbejder videre imod reglen om obligatorisk lægeundersøgelse af 70+-årige...28 Bliv medlem Krydsord...31 Klumme: Med mor på nettet Seniorsurfing SENIORBLADET

3 Hovedkontor og redaktion Griffenfeldsgade København N Tlf.: Fax: Ekspedition åben: Kontor: Kontor, Sdr. Omme Stadion Allé Sdr. Omme Tlf Ansvarshavende redaktør Landsformand Jørgen Fischer Redaktør Journalist Karin Ditlevsen Udgivelse Næste nummer af SeniorBladet udkommer primo april. SeniorBladet påtager sig intet ansvar for manuskripter eller billeder, der indsendes uopfordret. Stof fra SeniorBladet må kun citeres med tydelig kildeangivelse. For Danske Seniorers arrangementer tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Annonceekspedition Ayoe Hansen Tlf Sats og tryk Tarm Bogtryk A/S Tlf Adresseændringer Adresseændringer og andre rettelser vedr. abonnement skal meddeles til kontoret i Sdr. Omme. Kontrolleret oplag: ISSN: Forsidefoto: Datastuen på aktivitetscentret Skt. Joseph Af Rikke Samssund MARTS 2014 Frivillige er Alle elsker de frivillige medarbejdere. Erhvervslivet, politikerne, kommunerne. Alle vil de gerne omfavne de frivillige. Men frivillige ildsjæle skal ikke omfavnes til døde. Den frie frivillighed næres af lyst, men dør af tvang. Frivillige har kastet sig ind i et arbejde, fordi de brænder for det ikke for at slukke brande i kommunernes budgetter. For at sikre frivillige fra at gå rådvilde rundt på en arbejdsplads, hvor de er i tvivl om, hvorvidt de løser opgaver, de ikke bør og egentlig heller ikke har lyst til at udføre, er der netop vedtaget chartret Spilleregler 2.0. Det er et charter, som skal gælde som et sæt spilleregler i samarbejdet mellem frivillige og offentligt ansatte. Pligt, ansvar og moral I chartret fremgår det tydeligt, at ansatte i det offentlige skal løse de opgaver, som er nedfældet i lovgivningen. Frivillige kan påtage sig opgaver, der ikke er nedfældet i lovgivningen, men som skal defineres i samarbejde med det ansatte personale det pågældende sted. Frivillige udfører opgaver, som ikke umiddelbart er ydelser, borgerne har retskrav på. Den ansatte er juridisk underlagt arbejdspligt, lydighedspligt, loyalitetspligt og tavshedspligt. For de frivillige kan der aldrig være tale om pligter. Her er indsatsen baseret på den enkelte frivilliges frie valg. Derfor må aftaleforhold imellem den frivillige og arbejdspladsen afhænge af, hvad den frivillige moralsk ønsker at forpligte sig på. elskede af alle Af Jørgen Fischer Landsformand for Danske Seniorer Respekt for begge parter Det er helt grundlæggende for et godt samarbejde mellem frivillige og ansatte på en arbejdsplads, at begge parter anerkender og respekterer hinandens forskellige opgaver og roller. Som frivillige vil vi anerkendes og værdsættes og ikke påduttes opgaver, som udspringer af, at huller i velfærdssamfundet skal lukkes så billigt som muligt. Men som frivillige skal vi have respekt for de offentligt ansattes faglighed og anerkende, at en ansat kan blive bekymret for, om hendes jobopgaver forsvinder til fordel for at havne i hænderne på en ulønnet frivillig. Krisen kradser begge veje. Det offentlige er rygraden Den 17. januar blev der afholdt en konference, hvor Spilleregler 2.0 blev præsenteret. Den havde besøg af daværende socialminister Annette Vilhelmsen, SF, som erkendte, at det i en krisetid kan være meget fristende at rykke ved grænserne for de frivilliges indsats. Men den offentlige sektor skal fortsat være rygraden, når det gælder velfærd. Det skal aldrig være den frivilliges ansvar, at offentlige kerneopgaver bliver udført, forsikrede Annette Vilhelmsen. Nu bliver det spændende, om den nyudnævnte socialminister, Manu Sareen, R, er lige så klar i mælet - og er af samme overbevisning som sin forgænger på posten. Det håber vi. For alle elsker en frivillig men hun skal ikke elskes til døde. 3

4 Nogle kan fritages fra digital kommunikation Her er reglerne for, hvem der har mulighed for at blive fritaget fra digital kommunikation med det offentlige Digital selvbetjening Som nævnt i det forrige nummer af SeniorBladet skal alle borgere fremover gå på nettet, hvis de vil i kontakt med det offentlige. Det gælder både for de såkaldte digitale selvbetjeningsløsninger, hvis du for eksempel skal vælge læge, melde flytning eller søge om forskellige ydelser og i forhold til post fra det offentlige, som fremover vil komme digitalt, med mindre man bliver fritaget. Når man har fået en postkasse til digital post fra det offentlige, kan det offentlige sende samme type breve digitalt, som man før modtog på papir. Det gælder f.eks. oplysninger om pension eller indkaldelse til undersøgelse på sygehuset. Det betyder, at man skal sørge for at tjekke den digitale postkasse på lige fod med den almindelige postkasse. Fritagelse Nogle har dog mulighed for at blive fritaget fra både at anvende digitale selvbetjeningsøvelser og/eller digital postgang med det offentlige. Reglerne er som følger: Digitale selvbetjeningsløsninger Når det gælder de digitale selvbetjeningsløsninger, kan du blive betjent på anden vis, hvis du: Har et handicap, en psykisk lidelse, er socialt udsat, hjemløs, har sprogvanskeligheder, er stærkt ordblind eller ikke har færdigheder til at betjene en computer. Digital post fra det offentlige Hvis du ikke kan varetage digital post fra det offentlige, kan du også søge om fritagelse, hvis du: Har en funktionsnedsættelse, som forhindrer dig i at modtage post digitalt, hvis du ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i dit hjem, er registreret som udrejst fra Danmark, er hjemløs, har sproglige vanskeligheder eller har praktiske vanskeligheder ved at skaffe dig NemID. Hvordan søger du om fritagelse Det er borgerservice eller den myndighed, du skal kommunikere med, der tilbyder dig en alternativ kommunikationskanal, hvis de vurderer, at du har brug for det, når du skal i gang med f. eks. at søge en ydelse. Men de hjælper også gerne folk til at bruge de digitale selvbetjeningsløsninger. For at blive fritaget fra at modtage digital post fra det offentlige skal du møde op i din lokale borgerservice, og fritagelse er mulig fra 1. marts Det er dog også muligt at bede andre fritage dig på dine vegne ved hjælp af en fuldmagt. Hjælp til selvhjælp Hvis du godt vil i gang med at bruge internettet, men har svært ved det, har du en række muligheder for at få hjælp og vejledning, og mange kurser er gratis. Du kan blandt andet få hjælp i en af Danske Seniorers mange datastuer. Se mere om det på modstående side. Du kan også få vejledning på dit lokale bibliotek eller deltage i et kursus på din lokale aftenskole. Kilde: Digitaliseringsstyrelsen nørgaards højskole - Skønne Jylland Højskoleliv og flotte udflugter: Himmelbjerget og Silkeborg, Thy og Hanstholm, Salling, Mønsted og Kongenshus m.m. Medlemspris kr. i uge 26, 36 og 39. Vandring, fortælling og natur Vandreture på Hærvejen, Mols Bjerge, Gudenåen, Hald Sø Mønsted Kalkgruber, Himmelbjerget, Kællinghøl m.m. Medlemspris 3700 kr. i uge 20, 34 og 37 Bridge & HøJSkole Forrygende højskoleuge med masser af bridge, både under-visning og turneringer, sang, 2 udflugter og højskoleliv. Medlemspris 3900 kr. uge 19,23, 26, 32, 33, 34 og 42 i 2014 Harzen - Vandre- og kulturrejse med guidede vandreture, udflugter, og store naturoplevelser. Medlemspris 3975 kr. i uge 38. ring på , så sender vi en brochure eller gå ind på 4 SENIORBLADET

5 Det kan være rigtig sjovt at blive»digital«hvis du har problemer med at betjene en computer, er hjælpen meget nær Fotos: Rikke Samssund, udviklingskonsulent Danske Seniorer har nemlig 94 datastuer spredt ud over hele danmarkskortet fra Aakirkeby til Oksbøl, fra Sindal til Als. I Datastuerne lærer frivillige ældre, rutinerede computerbrugere andre ældre, hvordan man bruger en computer. Nogle datastuer kører efter»åbent hus«-princippet, og her kan alle ældre komme ind fra gaden og få hjælp til at blive digitale, men andre datastuer har faste undervisningsforløb med klasser inddelt efter elevernes færdigheder. Helt fra grunden af Nogle steder starter eleverne med at lære, hvordan man klikker på musen, og hvordan man tænder for computeren. Andre datastuer tilbyder avancerede kursusforløb i f.eks. billedbehandling eller videoredigering. Fælles for datastuerne er, at de er styret af, hvad de frivillige, der arbejder der, har lyst til at beskæftige sig med, og det behov der er lokalt. En anden ting, der er fælles for datastuerne, er, at det er gratis eller meget billigt at få hjælp til at komme Du kan få hjælp her Hvis du vil vide mere om datastuerne, kan du ringe til Danske Seniorers datastuekonsulent, Marie Bendix Jordt, på tlf.: Hun kan bl.a. hjælpe dig med at finde en datastue i nærheden af, hvor du bor. Hvis du har lyst til at åbne en datastue i dit lokalområde, kan du få hjælp til at komme i gang af Marie Bendix Jordt. Du kan også tale med en af Danske Seniorers tre lokale udviklingskonsulenter, der dækker hver deres område. Det er Elin Bak, Nordjylland/Midtjylland, Annette Schiøler, Region Midt/ Region Syd eller Rikke Samssund, Region Sjælland/Hovedstaden. Du kan få kontakt med dem på tlf.: i gang med at bruge en computer. Og så er der stort set altid kaffe på kanden, for det sociale samvær er mindst lige så vigtigt som at få styr på mus, skærm og taster. Sådan ser det ud, når»koden knækkes«. MARTS

6 Nye spilleregler skal beskytte de frivillige: Frivillige må ikke misbruges Et nyt sæt spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og det offentlige blev præsenteret på en konference i januar. Der var enighed om, at der er et stort behov for regler på området i høj grad også for at beskytte de frivillige i deres arbejde Tekst: Karin Ditlevsen Spillereglerne for frivillige præsenteres. For hvem beskytter en frivillig hvad kan hun læne sig op ad? Kommunalt ansatte er beskyttede som lønmodtagere med kontrakter og jobbeskrivelser. Hvad kan en frivillig støtte sig til, når han er bisidder ved et lægebesøg, eller hun våger over en døende? En række fagforbund og organisationer for frivillige, derunder Danske Seniorer, er blevet enige om nogle principper for samarbejdet mellem offentligt ansatte og frivillige. Det er omsat i et charter, som kaldes Spilleregler 2.0. Regelsættet udstikker retningslinjer for, hvordan frivillige og offentligt ansatte kan Alle elsker en frivillig samarbejde, så samarbejdet glider og gavner alle parter. Her til og ikke længere! I dag udfører frivillige en masse opgaver, som bliver sværere og sværere at adskille fra det arbejde, offentligt ansatte i kommunerne laver. Frivillige hjælper borgere med Nem ID og digital selvbetjening, som besøgsvenner og bisiddere, på plejecentre og biblioteker. Spillereglerne skal hjælpe den frivillige til selv at være med til at sætte grænserne for, hvad hun kan påtage sig. Frivillige skal ikke føle Brugen af frivillige i den offentlige sektor er vokset voldsomt i de seneste år, især indenfor ældreplejen. Og tendensen er stigende. En Gallup-undersøgelse viser, at 80 procent af landets kommuner regner med at øge brugen af frivillige i ældreplejen i sig presset på egen moral, hvis de må sige nej til at tage ud til en syg ældre. Og medarbejderen i kommunen skal ikke frygte for, at de opgaver, han er blevet ansat til, går videre på frivillige hænder. Mantraet i mange kommuner har længe været»spar, spar«og»skær, skær«, og det har gjort, at flere kommuner i højere grad tyr til frivillige for at få budgettet til at balancere. Økonomer skal ikke lave reglerne Formanden for Frivilligt Forum, Johs Bertelsen, mener at det er strengt nødvendigt, at fastlægge faste rammer for det frivillige arbejde. Dette charter løser ikke problemerne, men det er et skridt i den rigtige retning, sagde Johs Bertelsen. Han fortsatte: Det er en udfordring at fordele opgaverne imellem det offentlige og de frivillige. Men vi skal som frivillige selv være med til at sætte reglerne. Det skal ikke være nogen verdensfjerne økonomer, som fastlægger dem, betonede Johs Bertelsen. 6 SENIORBLADET

7 SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR ER DU HELT NY I IT-VERDENEN? Vi har et»kom godt i gang program«. Ring til Sten på tlf og hør hvordan! 3 ÅRS GARANTI på computere Vi leverer en computer/tablet hjemme hos dig med en manual med alle de foruddefinerede programmer, så der er noget at falde tilbage på, når du sidder alene. Et eksempel: Leonovo ThinkPad E540 Samlet pris 8.999,- Vi hjælper dig med følgende: Computeren bliver leveret og opsat på din adresse, så vi sikrer at den virker, som den skal inden vi kører Grundig instruktion af hvordan computeren bruges Opsætning af og forklaring i brugen af denne. Opsætter og opretter facebookprofil, til dig hvis du ikke har en, eller andet socialmedie, hvor du kan holde kontakt med familie, venner og foreninger Opsætning af e-boks, som kræves af offentlige myndigheder fra Lægger link på din computer de vigtigste som du bruger i din hverdag. Forklaring til tastaturet over specieltegn IT TOTAL SERVICE ved Sten Gretved Gerbrandsvej 8, St København S Tlf Mail: CVR nr MARTS

8 Søvn - Uro RO hjælper uden at sløve Nyhed! Næsten halvdelen af befolkningen er i perioder plaget af søvnproblemer eller uro. Hvis du eller dine nærmeste plages, kan RO være noget for dig. RO bliver lavet i Norge, hvor vi har 100% kontrol med råvarer og produktion. Produktet bliver naturligvis kontrolleret og analyseret på et laboratorium. Med RO er du sikker på god effekt uden at skade din krop. RO er 100% sikkert og effektivt! RO er en stor nyhed, for dem der kæmper med angst, uro eller søvnbesvær. Mange vil blive positivt overrasket over, hvor virkningsfuld dette produkt er. Selv om RO er 100% naturligt, er det meget effektivt og samtidig sikkert! RO kan være til god hjælp for dig, som sover dårligt. Tag 1-2 tabletter 30 til 60 minutter før sengetid, så vil du både falde lettere i søvn og føle dig mere udhvilet, når du vågner. Ved uro kan du bruge RO dagligt som et forebyggende kosttilskud, eller du kan sørge for altid, at have en pille i lommen til at stoppe uroen, når den kommer. RO er ikke vanedannende. Du kan roligt bruge RO som et fast kosttilskud. Maksimal dosis: 4 tabletter dagligt. 8 SENIORBLADET

9 Alle urterne i RO er rene, tørrede planter. Ingen ekstrakter og ingen af plantestofferne er på nogen måde ændret eller ødelagt. Ro indeholder: Piper augustifolium (matico) Matico er en aromatisk plante med meget beroligende og nervestyrkende egenskaber. Planten er sjældent brugt, fordi kendskabet til Maticos egenskaber først i de senere år er blevet undersøgt. En fantastisk plante, der giver ro og balance. Matricaria chamomilla (kamille) Kamille er en af vore mest kendte medicinske urter. Mange mennesker kender denne plante som en beroligende sove-te. Mange har god virkning af dette, men kamille har brug for pektin, for at give optimal effekt. Vi har derfor kombineret kamille og Læge-stokrose. Althaea officinalis (lægestokrose) Lægestokrosen er en meget undervurderet plante. Den er en af de allerbedste planter til at styrke nervesystemet. Dette giver dig ikke blot en beroligende effekt, men også en helbredende virkning, som styrker dig fremover. Lægestokrose i kombination med kamille dæmper angst. Desuden indeholder RO vitamin B1 og B12 u/ro-lig træthed Ro-lig søvn MARTS 2014 Prøv RO Gratis Prøv din 1. pakke RO næsten gratis, du betaler kun 1 kr. + forsendelses omk. kr. 49,- Herefter får du automatisk en pakke tilsendt hver måned til kun kr. 199,-/md. Man kan når som helst give besked om, at man ikke ønsker flere forsendelser. Ønsker du at få gode tilbud tilsendt på mail, kan du taste din mail-adresse på hjemmesiden. Bestilles på eller på Ordre Tlf.:

10 Albert Olsens Rejselegat Hvis du er medlem af Danske Seniorer og udelukkende har Folkepension og en beskeden ATP, så læs videre her 65-Ferie stiller igen i år kr. fra Albert Olsens Rejsefond til rådighed for medlemmer af Danske Seniorer. Alle medlemmer, der opfylder de to ovenstående betingelser, kan søge et rejselegat på omkring kr. til en rejse eller som et tilskud til en rejse med 65-Ferie. 65-Ferie arrangerer rejser med bus eller fly, rejser til storby eller strand, operarejser, vandreferie, krydstogter, rejser i Danmark, Europa, Østen og USA. Der er noget for enhver smag, og der er altid en dansk rejseleder med på turen. Hvordan søger du om et legat? For at søge om et legat, skal du tage en kopi af din seneste årsopgørelse fra Skat og sende den til: Danske Seniorer Griffenfeldsgade Købehavn N Du bedes mærke din kuvert: Albert Olsens Rejselegat. Du må meget gerne anføre dit telefonnummer og evt. mailadresse på kopien af årsopgørelsen. Du behøver ikke lave en ansøgning, hvor du begrunder, hvorfor du gerne vil søge et legat. Vi tager stilling ud fra ansøgernes økonomi. Vi skal have kopien af din årsopgørelse hos os senest mandag den 31. marts Vi trækker lod blandt de ansøgere, der har færrest økonomiske midler. Hvis du er heldig at få et legat, vil du høre direkte fra Danske Seniorer. PAS PÅ UNDER FERIEN: Nye regler for dækning med sygesikringskort Fra august i år dækker det danske gule sygesikringskort ikke længere, når du rejser rundt i Europa Fremover er det ikke længere nok at have det gule sygesikringskort med, når du tager til udlandet. Fra den 1. august er det nemlig kun det blå sygesikringskort, der gælder ved alle rejser, uanset hvor længe, du er væk. Men du skal være opmærksom på, at man er anderledes stillet med det blå sygesikringskort, end man har været vant til at være med det gule kort. Risiko for store udgifter Det nye er, at man er ligestillet med borgerne i det EUland, man rejser i. Du risikerer derfor selv at skulle betale for lægebehandling, hvis du bliver syg eller kommer til skade på rejsen. Men reglerne for, hvor lidt og hvor meget, man er dækket i de enkelte lande, er meget forskellige. I Storbritannien er de fleste behandlinger på hospitaler gratis med et gyldigt europæisk sygesikringskort, og også ambulancekørsel er dækket. Men i Frankrig skal du for eksempel betale både en daglig hospitalsafgift og et fast bidrag ved omfattende lægebehandling. Og hvis du skal med en ambulance, skal du have en lægeerklæring. Tjek før afrejse Det er derfor meget vigtigt at undersøge reglerne i de respektive lande, før du rejser ud. Hidtil har det gule sygesikringsbevis været gyldigt ved rejser til EU-lande, Færøerne, Grønland, Norge, Liechtenstein og Schweiz. EUs blå sygesikringsbevis har kun været nødvendigt, når man rejste over en måned i EU eller ved rejser på grund af job eller uddannelse. Men fra august er det altså udelukkende det blå sygesikringskort, der gælder ved alle rejser, uanset varighed. Det blå sygesikringskort er gratis at få hos kommunen. Hvis du ikke allerede har det, kan du bestille det på nettet via borger.dk eller ved at henvende dig til borgerservice i din kommune. 10 SENIORBLADET

11 Polens smukkeste by! Storbyferie i Krakow Krakow byder på store oplevelser til rimelige priser, og atmosfæren emmer af nostalgi og historisk charme. Gå på opdagelse i byens historiske mid del alder kvar ter og den genopståede jødiske bydel eller deltag i spændende ekstraudflugter med vores dansktalende rejseleder. Byen og omegnen huser nogle af Europas største seværdig heder. I det hyg gelige centrum kan du nyde livet og de lokale spe cialiteter på én af de mange dejlige cafeér, tradi tionelle kælder bevært ninger eller gode restauranter. Dagsprogram 1. dag: Ankomst til Krakow og byrundtur 2. dag: Fridag eller ekstraudflugt til Auschwitz 3. dag: Fridag eller ekstraudflugter til Wieliczka og det jødiske kvarter 4. dag: Fridag eller ekstraudflugt til Tatrabjergene og Zakopane 5. dag: Hjemrejse Vælg mellem to gode hoteller. Læs meget mere på 5 dage f.eks. 4/5, 18/5, 1/6, 15/6, 17/8, 31/8, 14/9, 28/9 fra 2.995,- Alsfeld og Rhinen - når du vil have frihed til fordybelse Tag med til en af Tysklands mest idylliske bindingsværksbyer. Ifølge Brødrene Grimm stammede Rødhætte fra det charmerende og eventyrfyldte område. På rejsen har vi inkluderet et væld af gode oplevelser. Vi får en rundvisning på Berleburg Slot, sejler på den romantiske Rhin omkranset af borge og vinmarker, besøger Rüdesheim og barokbyen Fulda samt oplever landskabet langs den tyske eventyrrute. Vi bor centralt og hyggeligt i Alsfeld. Bortset fra et enkelt måltid er der helpension på rejsen. Alt dette er inkluderet: 4 Fly København-Krakow t/r 4 Skatter og afgifter 4 Transfer til og fra lufthavn 4 4 nætter på det valgte hotel 4 4 x morgenmad 4 1 x folkloremiddag 4 Byrundtur i Krakow 4 Entré til Wavel-katedralen 4 Drikkepenge 4 Rejseleder under hele opholdet POLEN Krakow Wieliczka Zakopane Dagsprogram 1. dag: Gennem Tyskland til idylliske Alsfeld 2. dag: Byrundtur i Alsfeld og besøg på Berleburg Slot 3. dag: Sejltur på Rhinen og besøg i charmefyldte Rüdesheim 4. dag: Barokbyen Fulda og køretur langs den smukke eventyrrute 5. dag: Hjemrejse Læs meget mere på 5 dage 17/4, 19/5, 2/6, 14/7, 4/8, 18/8, 25/8, 8/9, 13/10 fra 3.295,- - når du vil have det meste inkluderet Alt dette er inkluderet: 4 4-stjernet bus 4 4 x morgenmad 4 4 x frokost 4 4 x middag 4 4 nætter på Hotel Schwalbennest*** 4 Byvandring i Alsfeld 4 Besøg på Berleburg Slot 4 Udflugt til Rhinen med sejltur 4 Rüdesheim og Drosselgasse 4 Dansk rejseleder på hele rejsen TyskLaNd Bad Berleburg Alsfeld Fulda Rüdesheim Eventyr og idyl! 65-Ferie Sølvgade København K MARTS

12 Hjemmeside for demente og deres pårørende Tekst: Ove Dahl, Dansk Center for Reminiscens Genkendelse og glæde Dansk Center for Reminiscens har fået ny hjemmeside. En af nyhederne på siden er en præsentation af de såkaldte digitale erindringskasser. De digitale erindringskasser består af 50 til 100 billeder af karakteristiske fotos og genstande. Billedserierne, der er inddelt i forskellige temaer, kan downloades og bruges som inspiration i samtaler og samvær med demensramte personer. På centrets hjemmeside www. reminiscens.dk kan man for eksempel se den første kasse, som hedder Dansk Center for Reminiscens er en institution under Danske Seniorer. Centret har siden sin etablering i 1997 bidraget til at skabe genkendelse, erindring og glæde for tusindvis af ældre over hele landet, primært inden for demensområdet. Arbejdet bygger i høj grad på en række forsøgs- og udviklingsprojekter. Centret har gennemført projekter om blandt andet: Erindringsaktiviteter for ældre og yngre demensramte. Udvikling af erindringskasser til ældre indvandrere. Anvendelse af livshistorie og reminiscensaktiviteter i det daglige arbejde på en plejehjemsafdeling. Oplysningsmateriale til biblioteker om erindringsaktiviteter på demensområdet. Reminiscensarbejde på en institution for senhjerneskadede. Udviklingen af den nye hjemmeside, herunder afprøvning af digitale erindringskasser på ti ældreinstitutioner på Nørrebro og Nordvest, er økonomisk støttet af Nord-Vest Fonden.»Hos købmanden«. Den viser blandt andet Richs kaffe, Valo vaskemiddel, Ata skurepulver, Foska-gryn, 00 Toiletpapir, Store Marie, kontrabog, dåsemad, orangeade, Marmelit, emaljeskilte og meget mere. På erindringscenteret oplever vi i stigende grad, at personale og pårørende til hjemmeboende demensramte henvender sig med ønsker om materiale som for eksempel erindringsgenstande, spil og råd og vejledning. Da mange danskere har adgang til internettet i deres hjem, enten personligt eller via familie eller bekendte, håber vi, at de digitale erindringskasser kan anvendes af mange af de hjemmeboende demensramte i Danmark. Dansk Center for Reminiscens er også begyndt at sælge erindringskasser med gamle, originale genstande. Hver kasse indeholder genstande, og der er foreløbig to temaer at vælge imellem:»skoletiden«og»indkøb og varer«. 12 SENIORBLADET

13 Plakat skal hjælpe diabetikere Hvad gør du, hvis din sidemand, som har sukkersyge, pludselig falder om kan du hjælpe ham? Flere end danskere lider i dag af diabetes. En ny plakat vejleder om, hvordan du kan hjælpe, hvis en person med diabetes får lavt blodsukker, og alle Danske Seniorers lokale foreninger kan bestille en gratis plakat. Diabetes er desværre blevet en folkesygdom i Danmark, og især mange ældre lider af sukkersyge. I takt med sygdommens udbredelse stiger behovet for viden om, hvordan man kan hjælpe, hvis man er tæt på en person, der får et tilfælde af for lavt blodsukker. Lavt blodsukker kan opleves som meget ubehageligt og kan medføre en følelse af at miste kontrollen både fysisk og psykisk. Det er en tilstand, de fleste med diabetes risikerer at opleve, og hvis uheldet er ude, er det trygt at vide, at nogen kan hjælpe, siger overlæge Birger Thorsteinsson. Hvordan kan du hjælpe? En person, som får lavt blodsukker, kan ofte klare det selv ved at drikke et glas juice, sød saft, sodavand eller druesukker. Hvis symptomerne er meget fremtrædende, men du stadig kan komme i kontakt med personen, skal du sikre, at han eller hun indtager noget sødt. Hvis personen med diabetes bliver bevidstløs og måske får kramper, skal du altid straks ringe 112. Husk at du aldrig må forsøge at give mad eller drikke til en bevidstløs person, da der er risiko for, at han bliver kvalt. Alle Danske Seniorers foreninger kan bestille plakaten ved at henvende sig til: Novo Nordisk på tlf eller på til: novonordisk.com Symptomer på lavt blodsukker Symptomer ved lavt blodsukker er ikke altid lette at se. Nogle har nemlig tydelige symptomer, mens andre er sværere at opfatte. Lavt blodsukker kan blandt andet ses ved, at personen er irritabel, bleg, ukoncentreret, ryster, sveder, er forvirret og uklar, snøvler eller virker beruset eller får kramper og mis ter bevidstheden. GRATIS KONSULTATIONSPAKKE DANSK TOLK Alle har nu råd til et sundt smil Til alle nye patienter tilbyder vi GRATIS konsultationspakke med GRATIS Flybillet* GRATIS 1 overnatning på et af vore hoteller GRATIS konsultation ogbehandlingsplan(er) GRATIS OPG X-røntgen (Normalpris 300 DKK) GRATIS transport fra og til lufthavnen GRATIS Budapestrejse, pas til busser og metro Til alle nye patienter tilbyder vi en GRATIS konsultationspakke som indeholder: GRATIS busbillet*se betingelser GRATIS OPG X-røntgen (300 DKK) GRATIS behandlingsplan på dansk GRATIS dansk tolk GRATIS 1 bytur / udflugt til parlamentet og konge slottet GRATIS dansk Tandrejser guide på hele turen *Refundering af fly busbilletten op til DKK (hvis behandlingsplanen er på DKK, og du starter på behandling inden for maks. 6 måneder) HOLD TANDFERIE OG SPAR 50-80% PÅ DIN TANDBEHANDLING Nyd en miniferie i pragtfulde Budapest og få en GRATIS konsultation på Europas førende tandlægeklinik Kreativ Dental. DER YDES TILSKUD FRA SYGEFORSIKRINGEN DANMARK Alle kroner og broer fremstilles i højeste kvalitet på eget laboratorium (Nobel Biocare). KLINIK I VERDENSKLASSE! Kreativ Dental er en tandklinik i absolut verdensklasse. Alle specialister er samlet i samme hus, hvilket sikrer en større kvalitet og præcision. Klinikken ligger i Budapest, Ungarn - og er iblandt de mest avancerede klinikker i verden. VORES FASTE LAVE PRISER: Krone > Kr Porcelænskrone MK DKK Porcelæns bro (MK-3 led) DKK Fuldporcelæn krone DKK Klik-protese fra DKK Fuldkæbe implantater fra DKK Scan koden og se vores info film Telefon: Hold dig opdateret gå ind på vores Facebook side og klikke på like < Abutment Kr < Implantat Kr KOMPLET KR LIVSTIDS GARANTI NYHED TAG MED TANDEKSPRESSEN 9 dage Inkl. hotel m/morgenmad Fra kun 4.995,- DKK TAG MED TANDREJSER TANDEKSPRES- SEN (BUS) PÅ EN 9 DAGES TANDFERIE TIL PRAGTFULDE BUDAPEST Vi køre i dansk **** bus med dansk chauffør og dansk Tandrejser guide med på hele turen! vi har begrænset antal pladser! så kontakt os nu og reserver din plads på Tandekspressen NU! MARTS

14 MED MOR PÅ NETTET: Seniorsurfing på sociale bølger Tekst: Gitte Kjær Det offentlige forestiller sig, at alle kundehenvendelser kan klares med et enkelt klik. Uden nogen personlig dialog, og især dersom engelsk beherskes. Mange seniorer har opgivet og ladet stå til med kommunikationsfjendtlige digitaliserede tjenester som for eksempel Skat og Virk.dk. Og aviserne fuldender billedet af utryghed ved at berette om plejehjemsbeboere, der modtager uforståelige mails fra det offentlige. It-invalid Det gælder om at kunne lægge nogle oplevelser bag sig som da jeg ringede til Borgerservice i Vordingborg Kommune og stillede et spørgsmål om deres it-postkasse.»tror du, vi er et it-firma?!«, lød det. Og ældre kan blive udsat for direkte hån, hvor man ikke skulle forvente det, som f.eks. i bankerne. På biblioteket i Ebeltoft mødte jeg en datter, der kom for at spørge efter et it-kursus til moderen, der var blevet enke for nylig. Hendes mand havde taget sig af alt det praktiske. Nu var manden død, og da moderen som enke skulle i banken, blev hun betegnet»it-invalid«. Det gentog sig, og moderen græd hver gang. Heldigvis er det blot en beskyldning og ikke en tilstand, der er så vanskelig, som mange forestiller sig at råde bod på. Som at cykle Men det drejer sig ikke om at»komme op på hesten igen«, som når nogen, der rider, bliver smidt af. Nej, det drejer sig om at komme op og med på bølgen på»seniorsurf«! Surfing på nettet kan sammenlignes med at lære at køre på cykel. Balancen kommer gradvist. Men det kræver mere end it-kendskab at begå sig på offentlige bølger. Man kan næsten sige, at det kræver mod! I kommende numre af Senior- Bladet vil jeg gerne introducere en række digitale offentlige tjenester, som bliver anset for at være nødvendige for at klare sig og som ikke nødvendigvis er så svære at have med at gøre. Journalist Gitte Kjær, 71, har skrevet bogen»mor på nettet«. Det er en håndbog skrevet til +50-årige, som har brug for råd og tips til de uendelige muligheder, man har, når man sidder med en computer ved hånden. Du vil fremover kunne læse flere små klummer skrevet af Gitte Kjær i SeniorBladet. Hun vil give gode råd og henvisninger til noget af det mere morsomme, man kan foretage sig på nettet. 14 SENIORBLADET

15 Kredsmeldinger MARTS

16 Kredsmeldinger 16 SENIORBLADET

17 Kredsmeldinger MARTS

18 Kredsmeldinger 18 SENIORBLADET

19 SPØRG BARE Hvem arver huset efter mig min nye mand eller mine børn? Kan jeg blive boende i huset, når min mand dør? Kan en depression give mig problemer med hukommelsen? Hvad er et seniorjob? Hvad må jeg tjene ved siden af min pension? SeniorBladet har et panel af fagspecialister klar, og hvis du har et spørgsmål, du mener en af vores paneldeltagere kan svare på, er du meget velkommen til at skrive eller maile spørg os bare. Vores panel består af: Socialrådgiver Arne Arnsted Jurist Merete Poulsen Jurist Jens Hoffmeyer Psykolog Palle Vestberg Kan jeg efterlade alt til min yngste søn? I den seneste tid har jeg tænkt en del på, om jeg burde lave et testamente, måske også i forbindelse med den serie,»arvingerne«, som kører for øjeblikket på DR tv. Sagen er den, at jeg har tre sønner, men den ene døde ulykkeligvis for tre år siden. Han nåede at få to døtre. Min ældste søn og jeg kom desværre alvorligt på kant med hinanden for mange år siden, og jeg har ikke set ham eller hørt fra ham i omkring 30 år, og jeg ved ikke engang, om han stadig bor i Danmark. Jeg vil derfor gerne have, at min yngste søn, som jeg har et meget tæt forhold til, arver det hele, når jeg dør. Kan jeg sørge for det? Jeg ved ikke, om det nogen betydning i denne sag, men børnenes far og jeg har aldrig været gift. Med venlig hilsen Kirsten Thomsen, Roskilde Kære Kirsten Thomsen Du kan kun begunstige din yngste søn i særlig grad, hvis du laver et testamente. Hvis du ikke laver et testamente, vil din arv blive fordelt i 3 lige store dele, hvoraf de to piger, som din døde søn efterlader sig, vil arve den ene 1/3-del, til lige deling, og den søn, du ikke ser, vil arve 1/3-del, og din sidste søn arver også 1/3-del. Du kan dog nemt ændre i dette ved at lave et testamente. Du kan begrænse dine to børnebørn og din ene søn til udelukkende at få den såkaldte tvangsarv, og du kan samtidig bestemme, at din ene søn skal arve mest muligt. Tvangsarven er 25 % af det, de ellers ville arve, hvis du ikke udfærdigede et testamente, så du kan faktisk begunstige din ene søn ret meget. Med venlig hilsen Jens Hoffmeyer, jurist MARTS 2014 Hvad sker der med vores tillæg? Kære brevkasse Vi er et ægtepar i 70-erne, som gennem flere år har været pensionister. Og vi har nydt det! Men pludselig opdager vi, at der går mindre ind på vores bankkonto end tidligere. Ved at sammenligne papirerne med de foregående år kunne vi se, at vores pensionstillæg er blevet ændret. Hvordan kan det ske? Med venlig hilsen Anders og Matilde Hansen, Skanderborg Kære Anders og Matilde Hansen Først lidt om pensionstillæg. Pensionstillæg er den del af folkepensionen, der udbetales ud over grundbeløbet. Det fulde beløb udgør pr. år kr. for hver, forudsat at jeres samlede indtægt ud over folkepensionen ikke overstiger kr. Pensionstillægget nedsættes nemlig med 32 % (16 % til hver) af den indtægt, der overstiger de kr. Det betyder, at eventuelle lønindtægter og indtægter fra f. eks. indekskontrakter, ATP-pension og private pensioner nedsættes med 32 % (16 % til hver) af forskellen mellem de samlede indtægter og fradraget på kr. Pensionstillæg bortfalder helt ved indtægter på tilsammen ca kr. I bør derfor kontrollere, om ændringen i jeres pensionstillæg skyldes øgede indtægter. I modsat fald er I velkommen til at ringe herind på tlf.: eller kontakte Udbetaling Danmark på tlf.: eller ved at gå digitalt ind på: Med venlig hilsen Merete Poulsen, jurist 19

20 BILLET MRK Hillerød/omegn Enlig, høj, slank mand 182/80 i firserne, søger en kvinde ml år til behageligt og venligt samvær. Jeg er glad og fyldt med humor. Bill. mrk Ishøj/Vestegnen Hej alle enlige M/K derude. Jeg søger nogle venner M/K til hygge med kaffe, en lille bid mad, en teatertur, en lille rejse, koncerter, og hvad vi ellers kan finde på. Er du år, ærlig, glad og røgfri, så kom ud af busken. Jeg er en kvinde på 77 år. Bill. mrk København/omegn Syr du patch work? Jeg har en mappe med opskrifter. Pose med skønne stk. stof, papudklip, lidt påbegyndt. Skal blot have lidt for det. Bill. mrk Vestjylland Ven søges. Her er jeg, en enlig kvinde på 65 år. Du er mellem år, omkring 172 høj. Mine interesser er banko, dans, en tur ud i det blå med madkurv. Jeg har hund og bil. Alle får svar. Bill. mrk København/omegn Kvinde, 69/ 162, søger kontakt med en rar og ærlig mand, ikke ryger. Har alsidige interesser og et positivt livssyn. Bill. mrk Nordkysten Frisk og røgfri kvinde på 66 år, rimelig slank. Savner en kærlig og livlig ven til fælles oplevelser. Jeg elsker at rejse og danse, har mange interesser. Vil også gerne ud i naturen. Bill. mrk Midtjylland Enkemand, rask og frisk. Søger en glad og positiv kærlig kvinde til at hjælpe mig ud af ensomheden. Gerne ud og danse, køre ud i det blå, hjemlig hygge og god mad. Bill. mrk Billund /omegn God, glad, ærlig, kærlig, kreativ jævnaldrende ven søges af enke 163/70, er først i 70-erne. Til aktiv hygge og evt. rejser og ture rundt i vores smukke land. Findes du? Jeg håber. du er glad for det huslige. Gerne foto. Bill. mrk Sdr. Omme/omegn Mand på 70 år/160 høj søger en dame på år. Gerne lidt buttet med noget til gården og gaden. Gerne med lille bil, så vi kan køre ud i det blå, på delebasis. Bill.mrk Himmerland/Nordjylland Ungdommelig 67-årig dame søger bekendtskab med mand på samme alder. Jeg er til rejser, dans og hygge. Er aktiv i bestyrelses arbejde samt røde kors. Samt andet frivilligt arbejde. Send gerne foto. Bill. mrk Fyn Frisk dame/pige på 65 år, 172 høj, med velordnet økonomi, søger ungdommelig k/ærlig mand, max 68 år, gerne yngre, til at dele livets glæder med. Du er ikke nødvendigvis fynbo. Oplys venligst dit tlf.nr. samt lidt om dig selv. Bill.mrk Vestjylland kalder Dame, årgang 45, søger god, ærlig og sober ven, mellem år. Helst ikke ryger. Jeg er enke, buttet, Det er gratis at sende annoncer ind til BILLET MRK., men længden af din annonce må ikke overstige 30 ord. Da vi får rigtig mange annoncer ind, vil de blive bragt i bladet i den rækkefølge, vi modtager dem. Hvis din annonce ikke er med i denne udgave af SeniorBladet, vil den altså følge efter i næste udgave. Du bedes sende din annonce, hvor dit telefonnummer fremgår, og dit svar på billetmærket, til: SeniorBladet, Danske Seniorer, Griffenfeldsgade 58, 2200 Kbh. N. Mærk venligst dit brev: Kontaktannonce. altid nobel og i godt humør. Nyder naturen, haven, musik, rejser, god mad og hyggeligt samvær. Gerne foto. Bill. mrk Vendsyssel Jeg søger en sød og rar mand, ikke ryger. Jeg er en kvinde 72 år. Har et ungt og lyst sind, langt mørkt hår. Jeg hører meget gerne fra dig. Bill. mrk København/omegn Velholdt mand i 70-erne, 184 høj, søger en kæreste, så vi kan besøge hinanden. Du må gerne være buttet. Sex en selvfølge. Lad os mødes til en kop kaffe. Jeg har bil. Bill. mrk Aalborg/omegn Frisk dame søger ditto mand, lidt robust, over 170 høj, alm. af bygning. Ærlig, velsoigneret, år. Har bil, ud til skov og strand, måske til underholdning med spisning. Godt humør. Bill. mrk Nordsjælland/omegn Jeg søger en god nobel mand, mellem år. Jeg er en kvinde på 74 år, sund og rask, har mange gode interesser. Helst bil, så vi kan køre ud i naturen, rejser og dans. Bill. mrk Ribe/Bramming Jeg søger en ven mellem år, ikke ryger, til fælles oplevelser som dans, rejser, gå i naturen, hyggeligt samvær, m.m. Alle breve besvares. Bill. mrk Lolland/Falster Frisk, røgfri kvinde på 68 år søger en god/rar ven til fælles oplevelser. F.eks. rejser, dans, ture i naturen og hjemlig hygge. Bill. mrk Veninder/Værløse Jeg savner en sød veninde ml år. Vi kunne hygge hos hinanden, måske tage på en lille rejse. Hvis du også mangler en ærlig og stabil veninde, så lad mig høre fra dig Bill. mrk Greve/København Kvinde 73, savner friske veninder. Vi er ikke tynget af alder. Men har stadig lyst til oplevelser. Glæder mig til en hilsen fra dig. Helst tlf. nr. Bill. mrk København/Vestegnen Frisk kvinde i den 3.dje alder søger en god, røgfri ven med et godt humør, til rejser, i ind og udland, med fly eller bus. Måske tage på højskole. Bill. mrk Hillerødegnen Jeg er en rask pige, først i 70-erne. Jeg ønsker mig en ven i alderen år. Jeg holder meget af naturen, gåture og motion i det hele taget. Ikke bofællesskab. Bill. mrk Skjern/Tarm/omegn Jeg er en dame på 80 år, som har frisk mod på livet. Jeg søger en ven mellem år og ikke-ryger. Mine interesser er dans, gå ture, hjemmehygge og mange ting. Bill. mrk Fyn Slank pige i den 3.dje alder på Fyn, søger god ven, alder år, viril, røgfri, alsidige interesser og orden i økonomien, ikke bofællesskab. Mine interesser: musik, mad, naturen og hjemlig hygge. Bill. mrk Brønderslev/omegn Alenepige på 70 år, høj, slank. Søger røgfri herre. Du er fra Nordjylland. Jeg har ikke bil. Mange alsidige interesser, især friluftsliv. Skal vi gå igennem vinteren imod foråret sammen? Bill. mrk Nordjylland Lidt ældre, ungdommelig mand søger ditto dame, til hyggeligt samvær og ture rundt i Danmark. Jeg bor i eget hus, under ordnede forhold, i byen. Bill. mrk Vestjylland Kvinde med alsidige interesser årgang 44. Søger bekendtskab med røgfri mand, til hjemlig hygge, dans og evt. rejse, god mad ude og hjemme. Jeg er ærlig kærlig og positiv. Bill. mrk Thy/Thisted Duften af muld, dyr eller tomater på stilk. Spirende åndsfæller(m/k) med aktiv livsglæde søges af empatisk pensionist K m sund livsstil kom frit frem og skriv et par ord. Bill. mrk SENIORBLADET

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Krakow 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Storbyferie i Krakow Flyrejser 5 dage Krakow byder på store oplevelser til meget rimelige priser. Tag med til én af Europas smukkeste kulturbyer. Krakow

Læs mere

Feriekrydsord. Riis Rejsers. i s. r e j s e r GRATIS. Præmiekryds Vind rejser til skønne Berlin. Krydsordshæfte!

Feriekrydsord. Riis Rejsers. i s. r e j s e r GRATIS. Præmiekryds Vind rejser til skønne Berlin. Krydsordshæfte! GRATIS Krydsordshæfte! Præmiekryds Vind rejser til skønne Berlin Riis Rejsers Bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring på 70 11 47 11 r e j s e r i i s Feriekrydsord 3201122, Forside bl.1, cmyk, 1/JEA/fkn

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst E-mail Nyhedsbrev nr. 23 Kære medlem af Scleroseforeningens lokalafdeling Hermed fremsendes nogle informationer, som du kan have glæde af at kende. Cykelprojektet Helsingør-Paris 2013 28 cykelryttere sætter

Læs mere

DALMATIEN ALL INCLUSIVE

DALMATIEN ALL INCLUSIVE NYHED 8 dage kun kr. 5.698 Afrejse d. 19. og 26. september Hotel i Dalmatien direkte ud til vandet alle værelser med balkon. All Inclusive i Dalmatien inkl. vin, øl og vand ad libitum til frokost og aftensmad.

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen 5 skønne dage med Den Blå Lagune, spruttende gejsere, svulmende vandfald, hvalsafari og islandske vikinger Naturen i Island er storslået. Øen strækker

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære get Cykelture - Ferie - Kanotur Kanotur - Velvære - Shopping - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Cykelture - Ferie - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Ferie

Læs mere

UNDER VERDENS TAG VANDRE- OG KULTURREJSE I NEPAL

UNDER VERDENS TAG VANDRE- OG KULTURREJSE I NEPAL UNDER VERDENS TAG VANDRE- OG KULTURREJSE I NEPAL AFREJSE: d. 26. marts - 5. april 2015 11 dage PRIS: DKK 17.800 kr. per person UNDER VERDENS TAG VANDRE- OG KULTURREJSE I NEPAL Grønne terrassemarker, rhododendron-skove

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

Dit næste valg Færøerne

Dit næste valg Færøerne m ø d e r f i r m a r e j s e r k o n f e r e n c e r o p l e v e l s e r Dit næste valg Færøerne ISLAND Tórshavn FÆRØERNE SHETLAND NORGE SKOTLAND ENGLAND DANMARK w w w. g r e e n g at e. f o 2 3 Færøerne

Læs mere

HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE SERVICE I TOPKLASSE. citat TripAdvisor

HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE SERVICE I TOPKLASSE. citat TripAdvisor SERVICE I TOPKLASSE citat TripAdvisor HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE Lige der, hvor den gamle Lillebæltsbro rammer Jylland. Lige der, hvor Lillebælt smyger sig gennem noget af det smukkeste natur i Danmark.

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Specialrejse med fagbladet Folkeskolen FRIVILLIGT ARBEJDE I NATURSKØNNE MOZAMBIQUE, EFTERÅRSFERIEN 2014

Specialrejse med fagbladet Folkeskolen FRIVILLIGT ARBEJDE I NATURSKØNNE MOZAMBIQUE, EFTERÅRSFERIEN 2014 Specialrejse med fagbladet Folkeskolen FRIVILLIGT ARBEJDE I NATURSKØNNE MOZAMBIQUE, EFTERÅRSFERIEN 2014 Afrejse: 9. - 21. oktober 2014-13 dage Specialrejse med fagbladet Folkeskolen FRIVILLIGT ARBEJDE

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco

Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco Efter et intenst program i Mexico er det tid til at tage til et smukt og roligt sted, hvor de sidste mange dages oplevelser kan nydes i skønne omgivelser.

Læs mere

Wellness Walks i Schweiz

Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks er den rene naturoplevelse højt oppe i den klare luft i de Schweiziske alper. Det er vandreture kombineret med et luksus Spa- & Wellnessophold i et af Europas smukkeste

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013.

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Six Foot Stompers på Højbro Plads under Copenhagen Jazzfestival 2012. Six Foot Stompers inviterer til

Læs mere

Caribien i privatfly. Caribien i privatfly. Turen kort USA

Caribien i privatfly. Caribien i privatfly. Turen kort USA Caribien i privatfly Rundrejser med privatfly blev sidste år introduceret med stor succes i det østlige og vestlige. Nu er turen kommet til Caribien med en rute, der tager udgangspunkt i Floridas populære

Læs mere

MANDEREJSE PYRENÆERNE

MANDEREJSE PYRENÆERNE 7 E. 23. - 29. MAJ 2015 MANDEREJSE PYRENÆERNE VANDRETUR FOR MÆND MED EVENTYRER OG PSYKOTERAPEUT HANS ERIK RASMUSSEN AFSKED UDFORDRING UDSYN MÅLRETTETHED OVERSKRIDE GRÆNSER INDLEVELSE HJEMKOMST Indhold

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Fredag, d. 18. april Bustransport til lufthavn. Ans Bussen kører ned gennem Jylland med opsamlingspunkter i Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Fredericia og Kolding.

Læs mere

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 Riis Rejsers reference: STK1112212 Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 I fortsættelse af behagelig samtale glæder det os at kunne præsentere følgende forslag til jeres rejse: Op mod jul er Berlin altid

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

YOGA- OG MINDFULNESSREJSE

YOGA- OG MINDFULNESSREJSE YOGA- OG MINDFULNESSREJSE Poovar Island Resort, Kerala, Sydindien - 10 dage Med Yoga- og Mindfulness-instruktør Pernille Kristensen fra Art of Living Afrejse: d. 4. - 13. november 2015 OBS!! LILLE GRUPPE:

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

FORÅRSTUR TIL BORNHOLM, 6 DAGE 25. 30. MAJ

FORÅRSTUR TIL BORNHOLM, 6 DAGE 25. 30. MAJ Østerlars Rundkirke FORÅRSTUR TIL BORNHOLM, 6 DAGE 25. 30. MAJ 2015 "Østersøens Perle" er Bornholm ofte blevet kaldt, og Bornholm har som ferieø da også rigtig meget at byde på. Fra granitfjeldene på Hammerknuden

Læs mere

Krakow. www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk v. Jes Rasmussen - Tlf. 62 29 13 35 AFREJSE DEN 22. APRIL 2014-9 DAGE

Krakow. www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk v. Jes Rasmussen - Tlf. 62 29 13 35 AFREJSE DEN 22. APRIL 2014-9 DAGE Krakow AFREJSE DEN 22. APRIL 2014-9 DAGE KULTURPERLEN KRAKOW - ENESTÅENDE BJERGLANDSKABER At vandre gennem Krakows smalle gader er som at træde tilbage i historien. Her står de smukke borgerhuse uberørt

Læs mere

Flyrejse fra København (Kastrup Lufthavn) til Jerez de la Fronterra via Barcelona

Flyrejse fra København (Kastrup Lufthavn) til Jerez de la Fronterra via Barcelona Så er Dansk Svømmeunions mastersudvalg klar med et rejseoplæg for masterssvømmerne i de nordiske lande til Masters- EM i Cadiz den 12-20. september 09. Cadiz er spaniernes eget foretrukne ferierejsemål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

dig&mig feriefornøjelser for

dig&mig feriefornøjelser for dig&mig feriefornøjelser for Lyst til femstjernet campingferie med udsigt til havet og fynsk idyl ad libitum? Så kom og nyd livet på Camp Hverringe. Her er hygge, fantastisk natur og andre voksne, der

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September Sjælsro på Samos Den 29/8-5/9 2015 Den 29. August 5. September Oplev 8 dage Med Sjælsro til Samos med direkte fly til det dejlige familiedrevne Anema Hotel I Karlowasi. September en den perfekte måned

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Paris Baseret på 13 deltagere

Inspiration Rejsemål: Paris Baseret på 13 deltagere Inspiration Rejsemål: Paris Baseret på 13 deltagere Fly SAS København Paris (CDG) Paris (CDG) København Fly Air France Billund Paris (CDG) Paris (CDG) Billund 08:25 10:15 SK0565 15:20 17:05 SK0568 07:30

Læs mere

TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN

TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN Dato: august 2015 Det samlede tilbud bliver på i alt godt 13.000 DKK for to personer for 13 dage. 12 overnatninger med morgenmad og med fem arrangerede ture. Tilbuddet er

Læs mere

Carlsro Travel Club nyt Endeligt program pr. 1. januar 2014 Medlemsrejser for dig

Carlsro Travel Club nyt Endeligt program pr. 1. januar 2014 Medlemsrejser for dig Carlsro Travel Club nyt Endeligt program pr. 1. januar 2014 Medlemsrejser for dig Carlsro en grøn by i byen Bestyrelsen har netop færdiggjort vore rejser og arrangementer for 2014 med direkte afgang fra

Læs mere

ASSISI MISSION NYT nr. 9 november 2012 Invitation til lysarbejde og weekend-retræte på Bornholm i februar 2013

ASSISI MISSION NYT nr. 9 november 2012 Invitation til lysarbejde og weekend-retræte på Bornholm i februar 2013 ASSISI MISSION NYT nr. 9 november 2012 Invitation til lysarbejde og weekend-retræte på Bornholm i februar 2013 Havnen i Sandvig på Nordbornholm Kære medlemmer. For 4 år siden i september måned 2008 kom

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste

Læs mere

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth.

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth. Til FC Vestsjællands sponsorer 29. januar 2013 Kære alle. Herved har FC Vestsjællands Erhvervsklub fornøjelsen at invitere til en spændende busrejse til Hamborg i dagene fredag den 1. marts søndag den

Læs mere

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Du har som træner nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på

Læs mere

Golfrejse til Lumine Golf & Spa Resort, Spanien med klubbens Elite hold. SUPER TILBUD!!! 8. - 15. April 2015!

Golfrejse til Lumine Golf & Spa Resort, Spanien med klubbens Elite hold. SUPER TILBUD!!! 8. - 15. April 2015! Kære alle medlemmer af Greve Golfklub. Golfrejse til Lumine Golf & Spa Resort, Spanien med klubbens Elite hold. SUPER TILBUD 8. - 15. April 2015 SIDSTE TILMELDINGSFRIST, DEN 20. FEBRUAR 2015 På vegne af

Læs mere

Skræddersyet MC tur til Frankrig

Skræddersyet MC tur til Frankrig I løbet af vinteren 2012/13 var vi to par, som besluttede, at vi ville en tur til Normandiet og se nogle af mindesmærkerne fra 2. verdenskrigs D-dag i 1944. Vi var ret hurtige enige om,, at vi ikke ville

Læs mere

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 - med The Scandinavian Delegation of Family Physicians Teknisk arrangør: Rejsebureauet Jesper Hannibal ApS * Fredensgade 36B * 8000 Åarhus C Kontakt:

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Vandreferie på pilgrimsruten Camino Portugues

Vandreferie på pilgrimsruten Camino Portugues Vandreferie på pilgrimsruten Camino Portugues Lørdag,23/4 tirsdag,3/5 2016. Pris:kr.10.298,- Pilgrimme fra Portugal har i mange år fulgt denne rute hele vejen op gennem landet. Ruten går igennem forskellige

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

KØBENAVN 25. april 2 maj BILLUND 25. april 2 maj

KØBENAVN 25. april 2 maj BILLUND 25. april 2 maj KØBENAVN 25. april Afrejse fra Københavnden 25 april kl. 06:30 ankomst til Palma kl. 09:25 DK 431 afrejse fra Palma den 02 maj kl. 10:45 ankomst til København kl. 13:45 DK 432 2 maj Afrejse fra København

Læs mere

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste i den verdensberømte

Læs mere

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage 1 dag. Afrejse Kastrup onsdag den 8. juli kl. 0.40. Alle tider er lokale tider. Tidsforskel +9 timer. 2 dag torsdag

Læs mere

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen)

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) BERLIN 2015 Skive Kommune Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april Afgang fra Tieren kl. 07:45 Husk at tage en STOR madpakke med Huskeliste til rejsen: Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) Medicin inkl. medicinpas

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010 Kulturrejse til Beijing 22. 1. oktober 2010 Du har nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på badmintonkampe

Læs mere

AMS T ER DAM velfærd- og ældrepleje

AMS T ER DAM velfærd- og ældrepleje STUDIETUR AMS T ER DAM velfærd- og ældrepleje onsdag d. 6. maj til fredag d. 8. maj LOLLAND KOMMUNE STUDIETURSPROGRAM AMSTERDAM 2015 lolland kommune TOGREJSENDE ONSDAG D. 6. MAJ 11.10: Afgang Nykøbing

Læs mere

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010 Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk It for alle It-kurser efterår 2010 05.2010 Parkvej 2 4140 Borup Tlf.: 5667 2727 borupbib@koege.dk Herfølge Bibliotek Billesborgvej

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

Bestil din næste ferie...

Bestil din næste ferie... Bestil din næste ferie... Ring 70 20 34 48 Gå ind på happydays.nu Besøg butikken i Frederikshavn Rejser med glæde Udgivelse 2013 vejlende pris 10 kr. Vi tager forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Warszawa ligger smukt ved Wisla floden med ca. 3 mio. indbyggere. Den flotte gamle bydel kom på UNESCOs Verdensarvsliste

Læs mere

Mest storbyferie for pengene

Mest storbyferie for pengene Mest storbyferie for pengene Se hvor dine lommepenge rækker til flest middage, øl og museumsbesøg. Af Trine Steengaard, 24. september 2012 03 Guide: Mest storbyferie for pengene 04 Spar på ferien 07 Rejseredaktørens

Læs mere

Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015. En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur

Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015. En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015 En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur En rejse der er udfærdiget i samarbejde med formændene for Pétanque Bourgogne og de lokale klubber. Der tilbydes

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter Fuglsøcentret Kursus og konferencecenter VELKOMMEN >> Et besøg på Fuglsøcentret er noget ganske særligt! Det er et ophold, hvor service, engagement og rummelighed går hånd i hånd med ro, smuk natur og

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Verona Baseret på 12 deltagere

Inspiration Rejsemål: Verona Baseret på 12 deltagere Inspiration Rejsemål: Verona Baseret på 12 deltagere Verona har med sin gunstige placering, som indgangsdøren mellem nord og syd, været en vigtig by lige siden Romerriget. Byen er da også den by i Italien,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

Kanaløerne i efterårsferien 16. 23. oktober 2011

Kanaløerne i efterårsferien 16. 23. oktober 2011 Kanaløerne i efterårsferien 16. 23. oktober 2011 Disse britiske øer er fyldt med historie, atmosfære og et enestående tidevand. Her er forskellen på ebbe og flod hele 13-14 meter. Dette havets åndedrag

Læs mere

MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15. ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66

MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15. ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66 MIDDELFART RESORT ÅRHUS Perlen ved Fænø Sund MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15 ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66 KØBENHAVN

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

Forlængelser i Sri Lanka 5 dages strandferie i Sri Lanka

Forlængelser i Sri Lanka 5 dages strandferie i Sri Lanka Forlængelser i Sri Lanka 5 dages strandferie i Sri Lanka Efter et intenst program i Sri Lanka er det tid til at tage til et smukt og roligt sted, hvor de sidste mange dages oplevelser kan nydes i skønne

Læs mere

Er du klar, det ser sådan ud på det praktiske Hvad koster det at komme i himlen? Bormio?

Er du klar, det ser sådan ud på det praktiske Hvad koster det at komme i himlen? Bormio? Her er dit års absolut hårdeste, sjoveste, bedste og helt igennem fantastiske cykel weekend! Dig, din cykel, og dine bedste træningskammerater sammen med andre gode cykelmennesker, der virkelig elsker

Læs mere

UdflugteriCape Town Side 1 af 4 Nyhedsbrev Kontakt Om Albatros SØG tlf. +45 36 98 98 98 Rejs med hjerte, hjerne & holdning Forside Rejser Destinationer Rejsetyper Gå på opdagelse Praktisk information Etik

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

PROGRAM FOR VINTERBADERFESTIVAL I SKAGEN 22. - 25. JANUAR 2015

PROGRAM FOR VINTERBADERFESTIVAL I SKAGEN 22. - 25. JANUAR 2015 PROGRAM FOR VINTERBADERFESTIVAL I SKAGEN 22. - 25. JANUAR 2015 TORSDAG D. 22. JANUAR Indregistrering i Salen på Kulturhus Kappelborg, Skolevej 5,. (Kør ligeud i de to lyskryds, efter 2. lyskryds ligger

Læs mere

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Karin Naldahl, University College Nordjylland i samarbejde med personalet på... Udkast Marts 2009 Fortælling om Klara (Navnet er

Læs mere

Vin, mad og velvære 9 dage blandt vinmarker i Piemonte

Vin, mad og velvære 9 dage blandt vinmarker i Piemonte Vin, mad og velvære 9 dage blandt vinmarker i Piemonte Forkæl dig selv med udsøgte vine, gastronomiske oplevelser og besøg hos små vingårde i Barolo, Babaresco og Roeros bølgende bakker - En sansemæssig

Læs mere

TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL

TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL THAILAND Eventyrlig og fabelagtig rundrejse i 12 dage inklusiv tre dages afslapning på bountyøen Koh Chang. Et overflødighedshorn af oplevelser i Bangkok, Chiang

Læs mere

Teambuilding Møder Events. KonferenceR

Teambuilding Møder Events. KonferenceR Teambuilding Møder Events KonferenceR MARCUSSENS & ARENA ASSENS LAD MARCUSSENS HOTEL & ARENA ASSENS DANNE RAMMEN OM DIN NÆSTE KONFERENCE Konference, events og teambuilding Individuel sparring, rådgivning

Læs mere

Miniferie i Prag. Vi ses i Prag +420 777 768 190. Byrundtur med lokal dansk guide. Prag bedste bryggeritur geritur og øltur. Bådtur på Moldau.

Miniferie i Prag. Vi ses i Prag +420 777 768 190. Byrundtur med lokal dansk guide. Prag bedste bryggeritur geritur og øltur. Bådtur på Moldau. Miniferie i Prag. Prag er en fantastisk, charmerende by med masser af flotte og gamle bygninger. I dag kommer flere millioner gæster årligt til Prag for se den gyldne by med de hundrede tårne. Efter 1989

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Oktoberfest Baseret på 10 deltagere

Inspiration Rejsemål: Oktoberfest Baseret på 10 deltagere Inspiration Rejsemål: Oktoberfest Baseret på 10 deltagere Oktoberfesten er traditionen tro blevet afholdt hvert år siden 1810. I de store festtelte serveres der store kolde pilsnere og grillkylling, og

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Hamburg Baseret på 120 deltagere

Inspiration Rejsemål: Hamburg Baseret på 120 deltagere Inspiration Rejsemål: Hamburg Baseret på 120 deltagere Besøg Beatles gamle gennembruds-by og kom tæt på en storby i rivende udvikling. Hamburg er en af Tysklands ældste og mest velhavende byer, men det

Læs mere

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S FLYTIDER 21MAJ14 København Milano / Malpensa 0825-1030 25MAJ14 Venedig København 1415-1615

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Fire scenarier for publikumsbrug af en mobil app til nationalparker. Udviklet af Seismonaut til VerDi projektet Februar 2011

Fire scenarier for publikumsbrug af en mobil app til nationalparker. Udviklet af Seismonaut til VerDi projektet Februar 2011 Fire scenarier for publikumsbrug af en mobil app til nationalparker Udviklet af Seismonaut til VerDi projektet Februar 2011 Brugscenarie 1 Jørgen og Bente 60 år 1a 1b Her er Jørgen og Bente. De er begge

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere