SeniorBladet. Digitalisering 2 DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2014 TEMA: MED HINANDEN - FOR HINANDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SeniorBladet. Digitalisering 2 DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2014 TEMA: MED HINANDEN - FOR HINANDEN"

Transkript

1 SeniorBladet TEMA: Digitalisering 2 danske DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2014 Seniorer MED HINANDEN - FOR HINANDEN

2 INDHOLD Leder: Frivillige er elskede af alle Nye spilleregler skal hjælpe frivillige fra at komme»i klemme« Aktivitetskalender SPØRG BARE Om arveret og pensionstillæg BILLET MRK Nogle kan blive fritaget fra digital kommunikation Hvis det synes komplet umuligt for dig at gå på nettet, så læs her...4 Det kan være sjovt at blive»digital«hvis du gerne vil i gang med at lære at bruge computer, så læs her... 5 Frivillige må ikke misbruges Hvilke jobs må en frivillig tage og hvad kan en arbejdsplads forlange?... 6 Albert Olsens Rejselegat Måske kan du søge om et rejselegat? Rejsehjørnet Sejl til Oslo eller gå en tur på Hærvejen...22 Ældremobiliseringen er lukket Ældre hjælper Ældre og Datastuerne består Vores to store flagskibe sejler fortsat videre...24 Danske Seniorer på tv Et nyttigt nyttejob...26 Nye regler for dækning med sygesikringskort Pas på under ferien Hjemmeside for demente og deres pårørende Centret for Reminiscens har nye tilbud Plakat skal hjælpe diabetikere Hvordan hjælper du en diabetiker i problemer? Fire store fester Oplev en af Danske Seniorers fester i Tivoli eller på Bakken. 27 Danske Seniorer presser stadig på i kørekortssag Vi arbejder videre imod reglen om obligatorisk lægeundersøgelse af 70+-årige...28 Bliv medlem Krydsord...31 Klumme: Med mor på nettet Seniorsurfing SENIORBLADET

3 Hovedkontor og redaktion Griffenfeldsgade København N Tlf.: Fax: Ekspedition åben: Kontor: Kontor, Sdr. Omme Stadion Allé Sdr. Omme Tlf Ansvarshavende redaktør Landsformand Jørgen Fischer Redaktør Journalist Karin Ditlevsen Udgivelse Næste nummer af SeniorBladet udkommer primo april. SeniorBladet påtager sig intet ansvar for manuskripter eller billeder, der indsendes uopfordret. Stof fra SeniorBladet må kun citeres med tydelig kildeangivelse. For Danske Seniorers arrangementer tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Annonceekspedition Ayoe Hansen Tlf Sats og tryk Tarm Bogtryk A/S Tlf Adresseændringer Adresseændringer og andre rettelser vedr. abonnement skal meddeles til kontoret i Sdr. Omme. Kontrolleret oplag: ISSN: Forsidefoto: Datastuen på aktivitetscentret Skt. Joseph Af Rikke Samssund MARTS 2014 Frivillige er Alle elsker de frivillige medarbejdere. Erhvervslivet, politikerne, kommunerne. Alle vil de gerne omfavne de frivillige. Men frivillige ildsjæle skal ikke omfavnes til døde. Den frie frivillighed næres af lyst, men dør af tvang. Frivillige har kastet sig ind i et arbejde, fordi de brænder for det ikke for at slukke brande i kommunernes budgetter. For at sikre frivillige fra at gå rådvilde rundt på en arbejdsplads, hvor de er i tvivl om, hvorvidt de løser opgaver, de ikke bør og egentlig heller ikke har lyst til at udføre, er der netop vedtaget chartret Spilleregler 2.0. Det er et charter, som skal gælde som et sæt spilleregler i samarbejdet mellem frivillige og offentligt ansatte. Pligt, ansvar og moral I chartret fremgår det tydeligt, at ansatte i det offentlige skal løse de opgaver, som er nedfældet i lovgivningen. Frivillige kan påtage sig opgaver, der ikke er nedfældet i lovgivningen, men som skal defineres i samarbejde med det ansatte personale det pågældende sted. Frivillige udfører opgaver, som ikke umiddelbart er ydelser, borgerne har retskrav på. Den ansatte er juridisk underlagt arbejdspligt, lydighedspligt, loyalitetspligt og tavshedspligt. For de frivillige kan der aldrig være tale om pligter. Her er indsatsen baseret på den enkelte frivilliges frie valg. Derfor må aftaleforhold imellem den frivillige og arbejdspladsen afhænge af, hvad den frivillige moralsk ønsker at forpligte sig på. elskede af alle Af Jørgen Fischer Landsformand for Danske Seniorer Respekt for begge parter Det er helt grundlæggende for et godt samarbejde mellem frivillige og ansatte på en arbejdsplads, at begge parter anerkender og respekterer hinandens forskellige opgaver og roller. Som frivillige vil vi anerkendes og værdsættes og ikke påduttes opgaver, som udspringer af, at huller i velfærdssamfundet skal lukkes så billigt som muligt. Men som frivillige skal vi have respekt for de offentligt ansattes faglighed og anerkende, at en ansat kan blive bekymret for, om hendes jobopgaver forsvinder til fordel for at havne i hænderne på en ulønnet frivillig. Krisen kradser begge veje. Det offentlige er rygraden Den 17. januar blev der afholdt en konference, hvor Spilleregler 2.0 blev præsenteret. Den havde besøg af daværende socialminister Annette Vilhelmsen, SF, som erkendte, at det i en krisetid kan være meget fristende at rykke ved grænserne for de frivilliges indsats. Men den offentlige sektor skal fortsat være rygraden, når det gælder velfærd. Det skal aldrig være den frivilliges ansvar, at offentlige kerneopgaver bliver udført, forsikrede Annette Vilhelmsen. Nu bliver det spændende, om den nyudnævnte socialminister, Manu Sareen, R, er lige så klar i mælet - og er af samme overbevisning som sin forgænger på posten. Det håber vi. For alle elsker en frivillig men hun skal ikke elskes til døde. 3

4 Nogle kan fritages fra digital kommunikation Her er reglerne for, hvem der har mulighed for at blive fritaget fra digital kommunikation med det offentlige Digital selvbetjening Som nævnt i det forrige nummer af SeniorBladet skal alle borgere fremover gå på nettet, hvis de vil i kontakt med det offentlige. Det gælder både for de såkaldte digitale selvbetjeningsløsninger, hvis du for eksempel skal vælge læge, melde flytning eller søge om forskellige ydelser og i forhold til post fra det offentlige, som fremover vil komme digitalt, med mindre man bliver fritaget. Når man har fået en postkasse til digital post fra det offentlige, kan det offentlige sende samme type breve digitalt, som man før modtog på papir. Det gælder f.eks. oplysninger om pension eller indkaldelse til undersøgelse på sygehuset. Det betyder, at man skal sørge for at tjekke den digitale postkasse på lige fod med den almindelige postkasse. Fritagelse Nogle har dog mulighed for at blive fritaget fra både at anvende digitale selvbetjeningsøvelser og/eller digital postgang med det offentlige. Reglerne er som følger: Digitale selvbetjeningsløsninger Når det gælder de digitale selvbetjeningsløsninger, kan du blive betjent på anden vis, hvis du: Har et handicap, en psykisk lidelse, er socialt udsat, hjemløs, har sprogvanskeligheder, er stærkt ordblind eller ikke har færdigheder til at betjene en computer. Digital post fra det offentlige Hvis du ikke kan varetage digital post fra det offentlige, kan du også søge om fritagelse, hvis du: Har en funktionsnedsættelse, som forhindrer dig i at modtage post digitalt, hvis du ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i dit hjem, er registreret som udrejst fra Danmark, er hjemløs, har sproglige vanskeligheder eller har praktiske vanskeligheder ved at skaffe dig NemID. Hvordan søger du om fritagelse Det er borgerservice eller den myndighed, du skal kommunikere med, der tilbyder dig en alternativ kommunikationskanal, hvis de vurderer, at du har brug for det, når du skal i gang med f. eks. at søge en ydelse. Men de hjælper også gerne folk til at bruge de digitale selvbetjeningsløsninger. For at blive fritaget fra at modtage digital post fra det offentlige skal du møde op i din lokale borgerservice, og fritagelse er mulig fra 1. marts Det er dog også muligt at bede andre fritage dig på dine vegne ved hjælp af en fuldmagt. Hjælp til selvhjælp Hvis du godt vil i gang med at bruge internettet, men har svært ved det, har du en række muligheder for at få hjælp og vejledning, og mange kurser er gratis. Du kan blandt andet få hjælp i en af Danske Seniorers mange datastuer. Se mere om det på modstående side. Du kan også få vejledning på dit lokale bibliotek eller deltage i et kursus på din lokale aftenskole. Kilde: Digitaliseringsstyrelsen nørgaards højskole - Skønne Jylland Højskoleliv og flotte udflugter: Himmelbjerget og Silkeborg, Thy og Hanstholm, Salling, Mønsted og Kongenshus m.m. Medlemspris kr. i uge 26, 36 og 39. Vandring, fortælling og natur Vandreture på Hærvejen, Mols Bjerge, Gudenåen, Hald Sø Mønsted Kalkgruber, Himmelbjerget, Kællinghøl m.m. Medlemspris 3700 kr. i uge 20, 34 og 37 Bridge & HøJSkole Forrygende højskoleuge med masser af bridge, både under-visning og turneringer, sang, 2 udflugter og højskoleliv. Medlemspris 3900 kr. uge 19,23, 26, 32, 33, 34 og 42 i 2014 Harzen - Vandre- og kulturrejse med guidede vandreture, udflugter, og store naturoplevelser. Medlemspris 3975 kr. i uge 38. ring på , så sender vi en brochure eller gå ind på 4 SENIORBLADET

5 Det kan være rigtig sjovt at blive»digital«hvis du har problemer med at betjene en computer, er hjælpen meget nær Fotos: Rikke Samssund, udviklingskonsulent Danske Seniorer har nemlig 94 datastuer spredt ud over hele danmarkskortet fra Aakirkeby til Oksbøl, fra Sindal til Als. I Datastuerne lærer frivillige ældre, rutinerede computerbrugere andre ældre, hvordan man bruger en computer. Nogle datastuer kører efter»åbent hus«-princippet, og her kan alle ældre komme ind fra gaden og få hjælp til at blive digitale, men andre datastuer har faste undervisningsforløb med klasser inddelt efter elevernes færdigheder. Helt fra grunden af Nogle steder starter eleverne med at lære, hvordan man klikker på musen, og hvordan man tænder for computeren. Andre datastuer tilbyder avancerede kursusforløb i f.eks. billedbehandling eller videoredigering. Fælles for datastuerne er, at de er styret af, hvad de frivillige, der arbejder der, har lyst til at beskæftige sig med, og det behov der er lokalt. En anden ting, der er fælles for datastuerne, er, at det er gratis eller meget billigt at få hjælp til at komme Du kan få hjælp her Hvis du vil vide mere om datastuerne, kan du ringe til Danske Seniorers datastuekonsulent, Marie Bendix Jordt, på tlf.: Hun kan bl.a. hjælpe dig med at finde en datastue i nærheden af, hvor du bor. Hvis du har lyst til at åbne en datastue i dit lokalområde, kan du få hjælp til at komme i gang af Marie Bendix Jordt. Du kan også tale med en af Danske Seniorers tre lokale udviklingskonsulenter, der dækker hver deres område. Det er Elin Bak, Nordjylland/Midtjylland, Annette Schiøler, Region Midt/ Region Syd eller Rikke Samssund, Region Sjælland/Hovedstaden. Du kan få kontakt med dem på tlf.: i gang med at bruge en computer. Og så er der stort set altid kaffe på kanden, for det sociale samvær er mindst lige så vigtigt som at få styr på mus, skærm og taster. Sådan ser det ud, når»koden knækkes«. MARTS

6 Nye spilleregler skal beskytte de frivillige: Frivillige må ikke misbruges Et nyt sæt spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og det offentlige blev præsenteret på en konference i januar. Der var enighed om, at der er et stort behov for regler på området i høj grad også for at beskytte de frivillige i deres arbejde Tekst: Karin Ditlevsen Spillereglerne for frivillige præsenteres. For hvem beskytter en frivillig hvad kan hun læne sig op ad? Kommunalt ansatte er beskyttede som lønmodtagere med kontrakter og jobbeskrivelser. Hvad kan en frivillig støtte sig til, når han er bisidder ved et lægebesøg, eller hun våger over en døende? En række fagforbund og organisationer for frivillige, derunder Danske Seniorer, er blevet enige om nogle principper for samarbejdet mellem offentligt ansatte og frivillige. Det er omsat i et charter, som kaldes Spilleregler 2.0. Regelsættet udstikker retningslinjer for, hvordan frivillige og offentligt ansatte kan Alle elsker en frivillig samarbejde, så samarbejdet glider og gavner alle parter. Her til og ikke længere! I dag udfører frivillige en masse opgaver, som bliver sværere og sværere at adskille fra det arbejde, offentligt ansatte i kommunerne laver. Frivillige hjælper borgere med Nem ID og digital selvbetjening, som besøgsvenner og bisiddere, på plejecentre og biblioteker. Spillereglerne skal hjælpe den frivillige til selv at være med til at sætte grænserne for, hvad hun kan påtage sig. Frivillige skal ikke føle Brugen af frivillige i den offentlige sektor er vokset voldsomt i de seneste år, især indenfor ældreplejen. Og tendensen er stigende. En Gallup-undersøgelse viser, at 80 procent af landets kommuner regner med at øge brugen af frivillige i ældreplejen i sig presset på egen moral, hvis de må sige nej til at tage ud til en syg ældre. Og medarbejderen i kommunen skal ikke frygte for, at de opgaver, han er blevet ansat til, går videre på frivillige hænder. Mantraet i mange kommuner har længe været»spar, spar«og»skær, skær«, og det har gjort, at flere kommuner i højere grad tyr til frivillige for at få budgettet til at balancere. Økonomer skal ikke lave reglerne Formanden for Frivilligt Forum, Johs Bertelsen, mener at det er strengt nødvendigt, at fastlægge faste rammer for det frivillige arbejde. Dette charter løser ikke problemerne, men det er et skridt i den rigtige retning, sagde Johs Bertelsen. Han fortsatte: Det er en udfordring at fordele opgaverne imellem det offentlige og de frivillige. Men vi skal som frivillige selv være med til at sætte reglerne. Det skal ikke være nogen verdensfjerne økonomer, som fastlægger dem, betonede Johs Bertelsen. 6 SENIORBLADET

7 SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR ER DU HELT NY I IT-VERDENEN? Vi har et»kom godt i gang program«. Ring til Sten på tlf og hør hvordan! 3 ÅRS GARANTI på computere Vi leverer en computer/tablet hjemme hos dig med en manual med alle de foruddefinerede programmer, så der er noget at falde tilbage på, når du sidder alene. Et eksempel: Leonovo ThinkPad E540 Samlet pris 8.999,- Vi hjælper dig med følgende: Computeren bliver leveret og opsat på din adresse, så vi sikrer at den virker, som den skal inden vi kører Grundig instruktion af hvordan computeren bruges Opsætning af og forklaring i brugen af denne. Opsætter og opretter facebookprofil, til dig hvis du ikke har en, eller andet socialmedie, hvor du kan holde kontakt med familie, venner og foreninger Opsætning af e-boks, som kræves af offentlige myndigheder fra Lægger link på din computer de vigtigste som du bruger i din hverdag. Forklaring til tastaturet over specieltegn IT TOTAL SERVICE ved Sten Gretved Gerbrandsvej 8, St København S Tlf Mail: CVR nr MARTS

8 Søvn - Uro RO hjælper uden at sløve Nyhed! Næsten halvdelen af befolkningen er i perioder plaget af søvnproblemer eller uro. Hvis du eller dine nærmeste plages, kan RO være noget for dig. RO bliver lavet i Norge, hvor vi har 100% kontrol med råvarer og produktion. Produktet bliver naturligvis kontrolleret og analyseret på et laboratorium. Med RO er du sikker på god effekt uden at skade din krop. RO er 100% sikkert og effektivt! RO er en stor nyhed, for dem der kæmper med angst, uro eller søvnbesvær. Mange vil blive positivt overrasket over, hvor virkningsfuld dette produkt er. Selv om RO er 100% naturligt, er det meget effektivt og samtidig sikkert! RO kan være til god hjælp for dig, som sover dårligt. Tag 1-2 tabletter 30 til 60 minutter før sengetid, så vil du både falde lettere i søvn og føle dig mere udhvilet, når du vågner. Ved uro kan du bruge RO dagligt som et forebyggende kosttilskud, eller du kan sørge for altid, at have en pille i lommen til at stoppe uroen, når den kommer. RO er ikke vanedannende. Du kan roligt bruge RO som et fast kosttilskud. Maksimal dosis: 4 tabletter dagligt. 8 SENIORBLADET

9 Alle urterne i RO er rene, tørrede planter. Ingen ekstrakter og ingen af plantestofferne er på nogen måde ændret eller ødelagt. Ro indeholder: Piper augustifolium (matico) Matico er en aromatisk plante med meget beroligende og nervestyrkende egenskaber. Planten er sjældent brugt, fordi kendskabet til Maticos egenskaber først i de senere år er blevet undersøgt. En fantastisk plante, der giver ro og balance. Matricaria chamomilla (kamille) Kamille er en af vore mest kendte medicinske urter. Mange mennesker kender denne plante som en beroligende sove-te. Mange har god virkning af dette, men kamille har brug for pektin, for at give optimal effekt. Vi har derfor kombineret kamille og Læge-stokrose. Althaea officinalis (lægestokrose) Lægestokrosen er en meget undervurderet plante. Den er en af de allerbedste planter til at styrke nervesystemet. Dette giver dig ikke blot en beroligende effekt, men også en helbredende virkning, som styrker dig fremover. Lægestokrose i kombination med kamille dæmper angst. Desuden indeholder RO vitamin B1 og B12 u/ro-lig træthed Ro-lig søvn MARTS 2014 Prøv RO Gratis Prøv din 1. pakke RO næsten gratis, du betaler kun 1 kr. + forsendelses omk. kr. 49,- Herefter får du automatisk en pakke tilsendt hver måned til kun kr. 199,-/md. Man kan når som helst give besked om, at man ikke ønsker flere forsendelser. Ønsker du at få gode tilbud tilsendt på mail, kan du taste din mail-adresse på hjemmesiden. Bestilles på eller på Ordre Tlf.:

10 Albert Olsens Rejselegat Hvis du er medlem af Danske Seniorer og udelukkende har Folkepension og en beskeden ATP, så læs videre her 65-Ferie stiller igen i år kr. fra Albert Olsens Rejsefond til rådighed for medlemmer af Danske Seniorer. Alle medlemmer, der opfylder de to ovenstående betingelser, kan søge et rejselegat på omkring kr. til en rejse eller som et tilskud til en rejse med 65-Ferie. 65-Ferie arrangerer rejser med bus eller fly, rejser til storby eller strand, operarejser, vandreferie, krydstogter, rejser i Danmark, Europa, Østen og USA. Der er noget for enhver smag, og der er altid en dansk rejseleder med på turen. Hvordan søger du om et legat? For at søge om et legat, skal du tage en kopi af din seneste årsopgørelse fra Skat og sende den til: Danske Seniorer Griffenfeldsgade Købehavn N Du bedes mærke din kuvert: Albert Olsens Rejselegat. Du må meget gerne anføre dit telefonnummer og evt. mailadresse på kopien af årsopgørelsen. Du behøver ikke lave en ansøgning, hvor du begrunder, hvorfor du gerne vil søge et legat. Vi tager stilling ud fra ansøgernes økonomi. Vi skal have kopien af din årsopgørelse hos os senest mandag den 31. marts Vi trækker lod blandt de ansøgere, der har færrest økonomiske midler. Hvis du er heldig at få et legat, vil du høre direkte fra Danske Seniorer. PAS PÅ UNDER FERIEN: Nye regler for dækning med sygesikringskort Fra august i år dækker det danske gule sygesikringskort ikke længere, når du rejser rundt i Europa Fremover er det ikke længere nok at have det gule sygesikringskort med, når du tager til udlandet. Fra den 1. august er det nemlig kun det blå sygesikringskort, der gælder ved alle rejser, uanset hvor længe, du er væk. Men du skal være opmærksom på, at man er anderledes stillet med det blå sygesikringskort, end man har været vant til at være med det gule kort. Risiko for store udgifter Det nye er, at man er ligestillet med borgerne i det EUland, man rejser i. Du risikerer derfor selv at skulle betale for lægebehandling, hvis du bliver syg eller kommer til skade på rejsen. Men reglerne for, hvor lidt og hvor meget, man er dækket i de enkelte lande, er meget forskellige. I Storbritannien er de fleste behandlinger på hospitaler gratis med et gyldigt europæisk sygesikringskort, og også ambulancekørsel er dækket. Men i Frankrig skal du for eksempel betale både en daglig hospitalsafgift og et fast bidrag ved omfattende lægebehandling. Og hvis du skal med en ambulance, skal du have en lægeerklæring. Tjek før afrejse Det er derfor meget vigtigt at undersøge reglerne i de respektive lande, før du rejser ud. Hidtil har det gule sygesikringsbevis været gyldigt ved rejser til EU-lande, Færøerne, Grønland, Norge, Liechtenstein og Schweiz. EUs blå sygesikringsbevis har kun været nødvendigt, når man rejste over en måned i EU eller ved rejser på grund af job eller uddannelse. Men fra august er det altså udelukkende det blå sygesikringskort, der gælder ved alle rejser, uanset varighed. Det blå sygesikringskort er gratis at få hos kommunen. Hvis du ikke allerede har det, kan du bestille det på nettet via borger.dk eller ved at henvende dig til borgerservice i din kommune. 10 SENIORBLADET

11 Polens smukkeste by! Storbyferie i Krakow Krakow byder på store oplevelser til rimelige priser, og atmosfæren emmer af nostalgi og historisk charme. Gå på opdagelse i byens historiske mid del alder kvar ter og den genopståede jødiske bydel eller deltag i spændende ekstraudflugter med vores dansktalende rejseleder. Byen og omegnen huser nogle af Europas største seværdig heder. I det hyg gelige centrum kan du nyde livet og de lokale spe cialiteter på én af de mange dejlige cafeér, tradi tionelle kælder bevært ninger eller gode restauranter. Dagsprogram 1. dag: Ankomst til Krakow og byrundtur 2. dag: Fridag eller ekstraudflugt til Auschwitz 3. dag: Fridag eller ekstraudflugter til Wieliczka og det jødiske kvarter 4. dag: Fridag eller ekstraudflugt til Tatrabjergene og Zakopane 5. dag: Hjemrejse Vælg mellem to gode hoteller. Læs meget mere på 5 dage f.eks. 4/5, 18/5, 1/6, 15/6, 17/8, 31/8, 14/9, 28/9 fra 2.995,- Alsfeld og Rhinen - når du vil have frihed til fordybelse Tag med til en af Tysklands mest idylliske bindingsværksbyer. Ifølge Brødrene Grimm stammede Rødhætte fra det charmerende og eventyrfyldte område. På rejsen har vi inkluderet et væld af gode oplevelser. Vi får en rundvisning på Berleburg Slot, sejler på den romantiske Rhin omkranset af borge og vinmarker, besøger Rüdesheim og barokbyen Fulda samt oplever landskabet langs den tyske eventyrrute. Vi bor centralt og hyggeligt i Alsfeld. Bortset fra et enkelt måltid er der helpension på rejsen. Alt dette er inkluderet: 4 Fly København-Krakow t/r 4 Skatter og afgifter 4 Transfer til og fra lufthavn 4 4 nætter på det valgte hotel 4 4 x morgenmad 4 1 x folkloremiddag 4 Byrundtur i Krakow 4 Entré til Wavel-katedralen 4 Drikkepenge 4 Rejseleder under hele opholdet POLEN Krakow Wieliczka Zakopane Dagsprogram 1. dag: Gennem Tyskland til idylliske Alsfeld 2. dag: Byrundtur i Alsfeld og besøg på Berleburg Slot 3. dag: Sejltur på Rhinen og besøg i charmefyldte Rüdesheim 4. dag: Barokbyen Fulda og køretur langs den smukke eventyrrute 5. dag: Hjemrejse Læs meget mere på 5 dage 17/4, 19/5, 2/6, 14/7, 4/8, 18/8, 25/8, 8/9, 13/10 fra 3.295,- - når du vil have det meste inkluderet Alt dette er inkluderet: 4 4-stjernet bus 4 4 x morgenmad 4 4 x frokost 4 4 x middag 4 4 nætter på Hotel Schwalbennest*** 4 Byvandring i Alsfeld 4 Besøg på Berleburg Slot 4 Udflugt til Rhinen med sejltur 4 Rüdesheim og Drosselgasse 4 Dansk rejseleder på hele rejsen TyskLaNd Bad Berleburg Alsfeld Fulda Rüdesheim Eventyr og idyl! 65-Ferie Sølvgade København K MARTS

12 Hjemmeside for demente og deres pårørende Tekst: Ove Dahl, Dansk Center for Reminiscens Genkendelse og glæde Dansk Center for Reminiscens har fået ny hjemmeside. En af nyhederne på siden er en præsentation af de såkaldte digitale erindringskasser. De digitale erindringskasser består af 50 til 100 billeder af karakteristiske fotos og genstande. Billedserierne, der er inddelt i forskellige temaer, kan downloades og bruges som inspiration i samtaler og samvær med demensramte personer. På centrets hjemmeside www. reminiscens.dk kan man for eksempel se den første kasse, som hedder Dansk Center for Reminiscens er en institution under Danske Seniorer. Centret har siden sin etablering i 1997 bidraget til at skabe genkendelse, erindring og glæde for tusindvis af ældre over hele landet, primært inden for demensområdet. Arbejdet bygger i høj grad på en række forsøgs- og udviklingsprojekter. Centret har gennemført projekter om blandt andet: Erindringsaktiviteter for ældre og yngre demensramte. Udvikling af erindringskasser til ældre indvandrere. Anvendelse af livshistorie og reminiscensaktiviteter i det daglige arbejde på en plejehjemsafdeling. Oplysningsmateriale til biblioteker om erindringsaktiviteter på demensområdet. Reminiscensarbejde på en institution for senhjerneskadede. Udviklingen af den nye hjemmeside, herunder afprøvning af digitale erindringskasser på ti ældreinstitutioner på Nørrebro og Nordvest, er økonomisk støttet af Nord-Vest Fonden.»Hos købmanden«. Den viser blandt andet Richs kaffe, Valo vaskemiddel, Ata skurepulver, Foska-gryn, 00 Toiletpapir, Store Marie, kontrabog, dåsemad, orangeade, Marmelit, emaljeskilte og meget mere. På erindringscenteret oplever vi i stigende grad, at personale og pårørende til hjemmeboende demensramte henvender sig med ønsker om materiale som for eksempel erindringsgenstande, spil og råd og vejledning. Da mange danskere har adgang til internettet i deres hjem, enten personligt eller via familie eller bekendte, håber vi, at de digitale erindringskasser kan anvendes af mange af de hjemmeboende demensramte i Danmark. Dansk Center for Reminiscens er også begyndt at sælge erindringskasser med gamle, originale genstande. Hver kasse indeholder genstande, og der er foreløbig to temaer at vælge imellem:»skoletiden«og»indkøb og varer«. 12 SENIORBLADET

13 Plakat skal hjælpe diabetikere Hvad gør du, hvis din sidemand, som har sukkersyge, pludselig falder om kan du hjælpe ham? Flere end danskere lider i dag af diabetes. En ny plakat vejleder om, hvordan du kan hjælpe, hvis en person med diabetes får lavt blodsukker, og alle Danske Seniorers lokale foreninger kan bestille en gratis plakat. Diabetes er desværre blevet en folkesygdom i Danmark, og især mange ældre lider af sukkersyge. I takt med sygdommens udbredelse stiger behovet for viden om, hvordan man kan hjælpe, hvis man er tæt på en person, der får et tilfælde af for lavt blodsukker. Lavt blodsukker kan opleves som meget ubehageligt og kan medføre en følelse af at miste kontrollen både fysisk og psykisk. Det er en tilstand, de fleste med diabetes risikerer at opleve, og hvis uheldet er ude, er det trygt at vide, at nogen kan hjælpe, siger overlæge Birger Thorsteinsson. Hvordan kan du hjælpe? En person, som får lavt blodsukker, kan ofte klare det selv ved at drikke et glas juice, sød saft, sodavand eller druesukker. Hvis symptomerne er meget fremtrædende, men du stadig kan komme i kontakt med personen, skal du sikre, at han eller hun indtager noget sødt. Hvis personen med diabetes bliver bevidstløs og måske får kramper, skal du altid straks ringe 112. Husk at du aldrig må forsøge at give mad eller drikke til en bevidstløs person, da der er risiko for, at han bliver kvalt. Alle Danske Seniorers foreninger kan bestille plakaten ved at henvende sig til: Novo Nordisk på tlf eller på til: novonordisk.com Symptomer på lavt blodsukker Symptomer ved lavt blodsukker er ikke altid lette at se. Nogle har nemlig tydelige symptomer, mens andre er sværere at opfatte. Lavt blodsukker kan blandt andet ses ved, at personen er irritabel, bleg, ukoncentreret, ryster, sveder, er forvirret og uklar, snøvler eller virker beruset eller får kramper og mis ter bevidstheden. GRATIS KONSULTATIONSPAKKE DANSK TOLK Alle har nu råd til et sundt smil Til alle nye patienter tilbyder vi GRATIS konsultationspakke med GRATIS Flybillet* GRATIS 1 overnatning på et af vore hoteller GRATIS konsultation ogbehandlingsplan(er) GRATIS OPG X-røntgen (Normalpris 300 DKK) GRATIS transport fra og til lufthavnen GRATIS Budapestrejse, pas til busser og metro Til alle nye patienter tilbyder vi en GRATIS konsultationspakke som indeholder: GRATIS busbillet*se betingelser GRATIS OPG X-røntgen (300 DKK) GRATIS behandlingsplan på dansk GRATIS dansk tolk GRATIS 1 bytur / udflugt til parlamentet og konge slottet GRATIS dansk Tandrejser guide på hele turen *Refundering af fly busbilletten op til DKK (hvis behandlingsplanen er på DKK, og du starter på behandling inden for maks. 6 måneder) HOLD TANDFERIE OG SPAR 50-80% PÅ DIN TANDBEHANDLING Nyd en miniferie i pragtfulde Budapest og få en GRATIS konsultation på Europas førende tandlægeklinik Kreativ Dental. DER YDES TILSKUD FRA SYGEFORSIKRINGEN DANMARK Alle kroner og broer fremstilles i højeste kvalitet på eget laboratorium (Nobel Biocare). KLINIK I VERDENSKLASSE! Kreativ Dental er en tandklinik i absolut verdensklasse. Alle specialister er samlet i samme hus, hvilket sikrer en større kvalitet og præcision. Klinikken ligger i Budapest, Ungarn - og er iblandt de mest avancerede klinikker i verden. VORES FASTE LAVE PRISER: Krone > Kr Porcelænskrone MK DKK Porcelæns bro (MK-3 led) DKK Fuldporcelæn krone DKK Klik-protese fra DKK Fuldkæbe implantater fra DKK Scan koden og se vores info film Telefon: Hold dig opdateret gå ind på vores Facebook side og klikke på like < Abutment Kr < Implantat Kr KOMPLET KR LIVSTIDS GARANTI NYHED TAG MED TANDEKSPRESSEN 9 dage Inkl. hotel m/morgenmad Fra kun 4.995,- DKK TAG MED TANDREJSER TANDEKSPRES- SEN (BUS) PÅ EN 9 DAGES TANDFERIE TIL PRAGTFULDE BUDAPEST Vi køre i dansk **** bus med dansk chauffør og dansk Tandrejser guide med på hele turen! vi har begrænset antal pladser! så kontakt os nu og reserver din plads på Tandekspressen NU! MARTS

14 MED MOR PÅ NETTET: Seniorsurfing på sociale bølger Tekst: Gitte Kjær Det offentlige forestiller sig, at alle kundehenvendelser kan klares med et enkelt klik. Uden nogen personlig dialog, og især dersom engelsk beherskes. Mange seniorer har opgivet og ladet stå til med kommunikationsfjendtlige digitaliserede tjenester som for eksempel Skat og Virk.dk. Og aviserne fuldender billedet af utryghed ved at berette om plejehjemsbeboere, der modtager uforståelige mails fra det offentlige. It-invalid Det gælder om at kunne lægge nogle oplevelser bag sig som da jeg ringede til Borgerservice i Vordingborg Kommune og stillede et spørgsmål om deres it-postkasse.»tror du, vi er et it-firma?!«, lød det. Og ældre kan blive udsat for direkte hån, hvor man ikke skulle forvente det, som f.eks. i bankerne. På biblioteket i Ebeltoft mødte jeg en datter, der kom for at spørge efter et it-kursus til moderen, der var blevet enke for nylig. Hendes mand havde taget sig af alt det praktiske. Nu var manden død, og da moderen som enke skulle i banken, blev hun betegnet»it-invalid«. Det gentog sig, og moderen græd hver gang. Heldigvis er det blot en beskyldning og ikke en tilstand, der er så vanskelig, som mange forestiller sig at råde bod på. Som at cykle Men det drejer sig ikke om at»komme op på hesten igen«, som når nogen, der rider, bliver smidt af. Nej, det drejer sig om at komme op og med på bølgen på»seniorsurf«! Surfing på nettet kan sammenlignes med at lære at køre på cykel. Balancen kommer gradvist. Men det kræver mere end it-kendskab at begå sig på offentlige bølger. Man kan næsten sige, at det kræver mod! I kommende numre af Senior- Bladet vil jeg gerne introducere en række digitale offentlige tjenester, som bliver anset for at være nødvendige for at klare sig og som ikke nødvendigvis er så svære at have med at gøre. Journalist Gitte Kjær, 71, har skrevet bogen»mor på nettet«. Det er en håndbog skrevet til +50-årige, som har brug for råd og tips til de uendelige muligheder, man har, når man sidder med en computer ved hånden. Du vil fremover kunne læse flere små klummer skrevet af Gitte Kjær i SeniorBladet. Hun vil give gode råd og henvisninger til noget af det mere morsomme, man kan foretage sig på nettet. 14 SENIORBLADET

15 Kredsmeldinger MARTS

16 Kredsmeldinger 16 SENIORBLADET

17 Kredsmeldinger MARTS

18 Kredsmeldinger 18 SENIORBLADET

19 SPØRG BARE Hvem arver huset efter mig min nye mand eller mine børn? Kan jeg blive boende i huset, når min mand dør? Kan en depression give mig problemer med hukommelsen? Hvad er et seniorjob? Hvad må jeg tjene ved siden af min pension? SeniorBladet har et panel af fagspecialister klar, og hvis du har et spørgsmål, du mener en af vores paneldeltagere kan svare på, er du meget velkommen til at skrive eller maile spørg os bare. Vores panel består af: Socialrådgiver Arne Arnsted Jurist Merete Poulsen Jurist Jens Hoffmeyer Psykolog Palle Vestberg Kan jeg efterlade alt til min yngste søn? I den seneste tid har jeg tænkt en del på, om jeg burde lave et testamente, måske også i forbindelse med den serie,»arvingerne«, som kører for øjeblikket på DR tv. Sagen er den, at jeg har tre sønner, men den ene døde ulykkeligvis for tre år siden. Han nåede at få to døtre. Min ældste søn og jeg kom desværre alvorligt på kant med hinanden for mange år siden, og jeg har ikke set ham eller hørt fra ham i omkring 30 år, og jeg ved ikke engang, om han stadig bor i Danmark. Jeg vil derfor gerne have, at min yngste søn, som jeg har et meget tæt forhold til, arver det hele, når jeg dør. Kan jeg sørge for det? Jeg ved ikke, om det nogen betydning i denne sag, men børnenes far og jeg har aldrig været gift. Med venlig hilsen Kirsten Thomsen, Roskilde Kære Kirsten Thomsen Du kan kun begunstige din yngste søn i særlig grad, hvis du laver et testamente. Hvis du ikke laver et testamente, vil din arv blive fordelt i 3 lige store dele, hvoraf de to piger, som din døde søn efterlader sig, vil arve den ene 1/3-del, til lige deling, og den søn, du ikke ser, vil arve 1/3-del, og din sidste søn arver også 1/3-del. Du kan dog nemt ændre i dette ved at lave et testamente. Du kan begrænse dine to børnebørn og din ene søn til udelukkende at få den såkaldte tvangsarv, og du kan samtidig bestemme, at din ene søn skal arve mest muligt. Tvangsarven er 25 % af det, de ellers ville arve, hvis du ikke udfærdigede et testamente, så du kan faktisk begunstige din ene søn ret meget. Med venlig hilsen Jens Hoffmeyer, jurist MARTS 2014 Hvad sker der med vores tillæg? Kære brevkasse Vi er et ægtepar i 70-erne, som gennem flere år har været pensionister. Og vi har nydt det! Men pludselig opdager vi, at der går mindre ind på vores bankkonto end tidligere. Ved at sammenligne papirerne med de foregående år kunne vi se, at vores pensionstillæg er blevet ændret. Hvordan kan det ske? Med venlig hilsen Anders og Matilde Hansen, Skanderborg Kære Anders og Matilde Hansen Først lidt om pensionstillæg. Pensionstillæg er den del af folkepensionen, der udbetales ud over grundbeløbet. Det fulde beløb udgør pr. år kr. for hver, forudsat at jeres samlede indtægt ud over folkepensionen ikke overstiger kr. Pensionstillægget nedsættes nemlig med 32 % (16 % til hver) af den indtægt, der overstiger de kr. Det betyder, at eventuelle lønindtægter og indtægter fra f. eks. indekskontrakter, ATP-pension og private pensioner nedsættes med 32 % (16 % til hver) af forskellen mellem de samlede indtægter og fradraget på kr. Pensionstillæg bortfalder helt ved indtægter på tilsammen ca kr. I bør derfor kontrollere, om ændringen i jeres pensionstillæg skyldes øgede indtægter. I modsat fald er I velkommen til at ringe herind på tlf.: eller kontakte Udbetaling Danmark på tlf.: eller ved at gå digitalt ind på: Med venlig hilsen Merete Poulsen, jurist 19

20 BILLET MRK Hillerød/omegn Enlig, høj, slank mand 182/80 i firserne, søger en kvinde ml år til behageligt og venligt samvær. Jeg er glad og fyldt med humor. Bill. mrk Ishøj/Vestegnen Hej alle enlige M/K derude. Jeg søger nogle venner M/K til hygge med kaffe, en lille bid mad, en teatertur, en lille rejse, koncerter, og hvad vi ellers kan finde på. Er du år, ærlig, glad og røgfri, så kom ud af busken. Jeg er en kvinde på 77 år. Bill. mrk København/omegn Syr du patch work? Jeg har en mappe med opskrifter. Pose med skønne stk. stof, papudklip, lidt påbegyndt. Skal blot have lidt for det. Bill. mrk Vestjylland Ven søges. Her er jeg, en enlig kvinde på 65 år. Du er mellem år, omkring 172 høj. Mine interesser er banko, dans, en tur ud i det blå med madkurv. Jeg har hund og bil. Alle får svar. Bill. mrk København/omegn Kvinde, 69/ 162, søger kontakt med en rar og ærlig mand, ikke ryger. Har alsidige interesser og et positivt livssyn. Bill. mrk Nordkysten Frisk og røgfri kvinde på 66 år, rimelig slank. Savner en kærlig og livlig ven til fælles oplevelser. Jeg elsker at rejse og danse, har mange interesser. Vil også gerne ud i naturen. Bill. mrk Midtjylland Enkemand, rask og frisk. Søger en glad og positiv kærlig kvinde til at hjælpe mig ud af ensomheden. Gerne ud og danse, køre ud i det blå, hjemlig hygge og god mad. Bill. mrk Billund /omegn God, glad, ærlig, kærlig, kreativ jævnaldrende ven søges af enke 163/70, er først i 70-erne. Til aktiv hygge og evt. rejser og ture rundt i vores smukke land. Findes du? Jeg håber. du er glad for det huslige. Gerne foto. Bill. mrk Sdr. Omme/omegn Mand på 70 år/160 høj søger en dame på år. Gerne lidt buttet med noget til gården og gaden. Gerne med lille bil, så vi kan køre ud i det blå, på delebasis. Bill.mrk Himmerland/Nordjylland Ungdommelig 67-årig dame søger bekendtskab med mand på samme alder. Jeg er til rejser, dans og hygge. Er aktiv i bestyrelses arbejde samt røde kors. Samt andet frivilligt arbejde. Send gerne foto. Bill. mrk Fyn Frisk dame/pige på 65 år, 172 høj, med velordnet økonomi, søger ungdommelig k/ærlig mand, max 68 år, gerne yngre, til at dele livets glæder med. Du er ikke nødvendigvis fynbo. Oplys venligst dit tlf.nr. samt lidt om dig selv. Bill.mrk Vestjylland kalder Dame, årgang 45, søger god, ærlig og sober ven, mellem år. Helst ikke ryger. Jeg er enke, buttet, Det er gratis at sende annoncer ind til BILLET MRK., men længden af din annonce må ikke overstige 30 ord. Da vi får rigtig mange annoncer ind, vil de blive bragt i bladet i den rækkefølge, vi modtager dem. Hvis din annonce ikke er med i denne udgave af SeniorBladet, vil den altså følge efter i næste udgave. Du bedes sende din annonce, hvor dit telefonnummer fremgår, og dit svar på billetmærket, til: SeniorBladet, Danske Seniorer, Griffenfeldsgade 58, 2200 Kbh. N. Mærk venligst dit brev: Kontaktannonce. altid nobel og i godt humør. Nyder naturen, haven, musik, rejser, god mad og hyggeligt samvær. Gerne foto. Bill. mrk Vendsyssel Jeg søger en sød og rar mand, ikke ryger. Jeg er en kvinde 72 år. Har et ungt og lyst sind, langt mørkt hår. Jeg hører meget gerne fra dig. Bill. mrk København/omegn Velholdt mand i 70-erne, 184 høj, søger en kæreste, så vi kan besøge hinanden. Du må gerne være buttet. Sex en selvfølge. Lad os mødes til en kop kaffe. Jeg har bil. Bill. mrk Aalborg/omegn Frisk dame søger ditto mand, lidt robust, over 170 høj, alm. af bygning. Ærlig, velsoigneret, år. Har bil, ud til skov og strand, måske til underholdning med spisning. Godt humør. Bill. mrk Nordsjælland/omegn Jeg søger en god nobel mand, mellem år. Jeg er en kvinde på 74 år, sund og rask, har mange gode interesser. Helst bil, så vi kan køre ud i naturen, rejser og dans. Bill. mrk Ribe/Bramming Jeg søger en ven mellem år, ikke ryger, til fælles oplevelser som dans, rejser, gå i naturen, hyggeligt samvær, m.m. Alle breve besvares. Bill. mrk Lolland/Falster Frisk, røgfri kvinde på 68 år søger en god/rar ven til fælles oplevelser. F.eks. rejser, dans, ture i naturen og hjemlig hygge. Bill. mrk Veninder/Værløse Jeg savner en sød veninde ml år. Vi kunne hygge hos hinanden, måske tage på en lille rejse. Hvis du også mangler en ærlig og stabil veninde, så lad mig høre fra dig Bill. mrk Greve/København Kvinde 73, savner friske veninder. Vi er ikke tynget af alder. Men har stadig lyst til oplevelser. Glæder mig til en hilsen fra dig. Helst tlf. nr. Bill. mrk København/Vestegnen Frisk kvinde i den 3.dje alder søger en god, røgfri ven med et godt humør, til rejser, i ind og udland, med fly eller bus. Måske tage på højskole. Bill. mrk Hillerødegnen Jeg er en rask pige, først i 70-erne. Jeg ønsker mig en ven i alderen år. Jeg holder meget af naturen, gåture og motion i det hele taget. Ikke bofællesskab. Bill. mrk Skjern/Tarm/omegn Jeg er en dame på 80 år, som har frisk mod på livet. Jeg søger en ven mellem år og ikke-ryger. Mine interesser er dans, gå ture, hjemmehygge og mange ting. Bill. mrk Fyn Slank pige i den 3.dje alder på Fyn, søger god ven, alder år, viril, røgfri, alsidige interesser og orden i økonomien, ikke bofællesskab. Mine interesser: musik, mad, naturen og hjemlig hygge. Bill. mrk Brønderslev/omegn Alenepige på 70 år, høj, slank. Søger røgfri herre. Du er fra Nordjylland. Jeg har ikke bil. Mange alsidige interesser, især friluftsliv. Skal vi gå igennem vinteren imod foråret sammen? Bill. mrk Nordjylland Lidt ældre, ungdommelig mand søger ditto dame, til hyggeligt samvær og ture rundt i Danmark. Jeg bor i eget hus, under ordnede forhold, i byen. Bill. mrk Vestjylland Kvinde med alsidige interesser årgang 44. Søger bekendtskab med røgfri mand, til hjemlig hygge, dans og evt. rejse, god mad ude og hjemme. Jeg er ærlig kærlig og positiv. Bill. mrk Thy/Thisted Duften af muld, dyr eller tomater på stilk. Spirende åndsfæller(m/k) med aktiv livsglæde søges af empatisk pensionist K m sund livsstil kom frit frem og skriv et par ord. Bill. mrk SENIORBLADET

SeniorBladet DANSKE SENIORER 1. ÅRGANG NR. 3 OKTOBER 2013 MED HINANDEN - FOR HINANDEN

SeniorBladet DANSKE SENIORER 1. ÅRGANG NR. 3 OKTOBER 2013 MED HINANDEN - FOR HINANDEN SeniorBladet danske DANSKE SENIORER 1. ÅRGANG NR. 3 OKTOBER 2013 Seniorer MED HINANDEN - FOR HINANDEN INDHOLD 03.13 Leder: Støt andre det gavner dig selv Frivilligt arbejde kan forlænge dit liv....................

Læs mere

SeniorBladet. Leder: Et skridt i den rigtige kørselsretning. Mød Gerda, en ildsjæl i lokalsamfundet. Kontaktannoncer hitter. Vind signerede bøger

SeniorBladet. Leder: Et skridt i den rigtige kørselsretning. Mød Gerda, en ildsjæl i lokalsamfundet. Kontaktannoncer hitter. Vind signerede bøger SeniorBladet DANSKE SENIORER 3. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2015 Leder: Et skridt i den rigtige kørselsretning Mød Gerda, en ildsjæl i lokalsamfundet Kontaktannoncer hitter Vind signerede bøger RUNDT I LANDET Der

Læs mere

SeniorBladet TEMA. Vind cd er, bøger og teaterbilletter. Senior Film Café. I bus blandt bavianer og lemurer. Juniorer hjælper seniorer Her skræves der

SeniorBladet TEMA. Vind cd er, bøger og teaterbilletter. Senior Film Café. I bus blandt bavianer og lemurer. Juniorer hjælper seniorer Her skræves der SeniorBladet DANSKE SENIORER 3. ÅRGANG NR. 5 AUGUST 2015 TEMA Rette pille i rette mund til rette tid Vind cd er, bøger og teaterbilletter Senior Film Café I bus blandt bavianer og lemurer Juniorer hjælper

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

NR. 8 - AUGUST 2014 22. ÅRGANG REDAKTIONEN@TAARNBYBLADET.DK

NR. 8 - AUGUST 2014 22. ÅRGANG REDAKTIONEN@TAARNBYBLADET.DK Stempeluret retur Nu skal skolelærere i Tårnby prøve det som industriog håndværksarbejdere hadede fra 1950 erne og bagud. De skal stemple ind om morgenen og ud når de forlader arbejdspladserne/ skolerne.

Læs mere

Bente fik sin ret: Ny bestyrelse i arbejdstøjet. der skaber succes. 02 2012 FRIE Funktionærer www.f-f.dk. Magasinet om dit individuelle arbejdsliv

Bente fik sin ret: Ny bestyrelse i arbejdstøjet. der skaber succes. 02 2012 FRIE Funktionærer www.f-f.dk. Magasinet om dit individuelle arbejdsliv 02 2012 FRIE Funktionærer www.f-f.dk Magasinet om dit individuelle arbejdsliv Region Sydjylland: Ny bestyrelse i arbejdstøjet Bente fik sin ret: efter 3 års kamp er Jeg lettet gode rutiner der skaber succes

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Demens har mange ansigter Lyspunkt i skoven Kærlighed og åbenhed gør forskel Forsikring ved kritisk sygdom Nr. 1 19. årgang marts 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold LEDER Udgives

Læs mere

Nr. 1, 21. årgang, marts 2011. Tema. Rejs med demens?...læs også. Klumme af TV-vært Per Fløng Om yoga for pårørende

Nr. 1, 21. årgang, marts 2011. Tema. Rejs med demens?...læs også. Klumme af TV-vært Per Fløng Om yoga for pårørende Nr. 1, 21. årgang, marts 2011 Tema Rejs med demens?...læs også Klumme af TV-vært Per Fløng Om yoga for pårørende INDHOLD Det faste Aktivitetskalender Spørgsmål og svar fra demenslinien Læserne skriver

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

LIVTAG. JEG FRYGTER FREMTIDEN side 10. Nye medlemsfordele side 22. Jeg skulle bare lige nå over. side 28

LIVTAG. JEG FRYGTER FREMTIDEN side 10. Nye medlemsfordele side 22. Jeg skulle bare lige nå over. side 28 Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE #2 2010 JEG FRYGTER FREMTIDEN side 10 Nye medlemsfordele side 22 Jeg skulle bare lige nå over side 28 LIVTAG # 6 2010 Her

Læs mere

Demens og kærlighed. Livet med Nr. 4, 24. årgang, december 2014. Elisabeth og Maria elsker stadig deres far Klumme af Ghita Nørby. Tema. ...

Demens og kærlighed. Livet med Nr. 4, 24. årgang, december 2014. Elisabeth og Maria elsker stadig deres far Klumme af Ghita Nørby. Tema. ... Livet med Nr. 4, 24. årgang, december 2014 Tema Demens og kærlighed...læs også Elisabeth og Maria elsker stadig deres far Klumme af Ghita Nørby Alzheimer foreningen Livet med demens Alzheimer foreningen

Læs mere

Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst. magasinet. side 3. Side 26. Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8

Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst. magasinet. side 3. Side 26. Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8 Nr. 5. 2010 magasinet Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8 Yes! min første lønseddel Side 12 1,50 kr. til en bedre verden Side 14 Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst Mønsterbrydere

Læs mere

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 64 Oktober 2007 Foto: Bjarne Stæhr Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Projektet At være ung med Marfan

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

førtidspensionisten Ska vi flytte sammen? ...det har jeg ikke råd til! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

førtidspensionisten Ska vi flytte sammen? ...det har jeg ikke råd til! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2014 Ska vi flytte sammen?...det har jeg ikke råd til! 2 førtidspensionisten

Læs mere

Eva er ramt, Flemming slås Tema om aldersdiskrimination Repræsentantskabsmøde. Er din sag strandet? Sådan hjælper Hjernesagens

Eva er ramt, Flemming slås Tema om aldersdiskrimination Repræsentantskabsmøde. Er din sag strandet? Sådan hjælper Hjernesagens NR. 3 22. ÅRGANG JULI 2015 Eva er ramt, Flemming slås Tema om aldersdiskrimination Repræsentantskabsmøde 2015 Er din sag strandet? Sådan hjælper Hjernesagens rådgivere 2 Hjernesagen nr. 3 2015 Sommer i

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

Lise Nørgaard. 24 Livsgnisten. 32 Strikketøj. Ny stor sudoku. På nogle få år klarede rødstrømperne alt det, som vi andre havde kæmpet for i årtier.

Lise Nørgaard. 24 Livsgnisten. 32 Strikketøj. Ny stor sudoku. På nogle få år klarede rødstrømperne alt det, som vi andre havde kæmpet for i årtier. FAGLIGE SENIORER Nr. 23 Efterår 2014 Ny stor sudoku Vind 500 kroner På nogle få år klarede rødstrømperne alt det, som vi andre havde kæmpet for i årtier. Lise Nørgaard 24 Livsgnisten Tændes i Gudum 32

Læs mere

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7?

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Nr. 4. 2010 magasinet Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Side 8 Jeg brænder side 4 for mit job For rask til at være syg? Side 19 Blod og tårer på Roskilde

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Uden de frivillige

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI. De mange tilskuere gør klar til at se Cirkus Benneweis i parken. Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI. De mange tilskuere gør klar til at se Cirkus Benneweis i parken. Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 3 - JULI 2012 De mange tilskuere gør klar til at se Cirkus Benneweis i parken. Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Læs mere

bladet Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 nr 4 august 2012

bladet Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 nr 4 august 2012 hk midt bladet nr 4 august 2012 Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 af afdelingsformand Martin Rasmussen leder Det skal i højere grad være op til det enkelte medlem selv at fastsætte sit kontingent

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2012

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2012 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2012 Medlemsblad for Sektion Danmark IPAs 50 års jubilæum med fokus på fremtiden! Stor udskiftning i toppen af IPAs internationale ledelse Spændende kursustilbud

Læs mere

Christine Antorini. 34 Ældreråd. Ny stor sudoku. Jeg er helt pjattet med idéen om, at seniorerne støtter de unge i deres uddannelse.

Christine Antorini. 34 Ældreråd. Ny stor sudoku. Jeg er helt pjattet med idéen om, at seniorerne støtter de unge i deres uddannelse. FAGLIGE SENIORER Nr. 21 Forår 2014 Ny stor sudoku Vind 500 kroner Jeg er helt pjattet med idéen om, at seniorerne støtter de unge i deres uddannelse. Christine Antorini 18 Jytte Hilden Ældre har også drømme

Læs mere

Kaya Brüel, sangerinde, sangskriver og skuespiller:

Kaya Brüel, sangerinde, sangskriver og skuespiller: 01 2012 FRIE Funktionærer www.f-f.dk Magasinet om dit individuelle arbejdsliv til din næste lønforhandling Tænk dig godt om inden du hæver dit efterlønsbidrag: Ingen seniorjob uden efterløn Sådan indstiller

Læs mere