Forår Firewalls

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forår 2012 - Firewalls"

Transkript

1 Syddansk Universitet DM830 - Netværkssikkerhed Imada - Institut for matematik og datalogi Forår Firewalls Forfatter: Daniel Fentz Johansen Alexei Mihalchuk Underviser: Prof. Joan Boyar

2 Indhold 1 Indledning 2 2 Hvad er en firewall? Første firewall Behovet for en firewall 2 4 Mål for en firewall 2 5 Typer af firewall 3 6 Packet Filtering Firewall Filtrering af netværkspakker Fordele og ulemper Angreb på tjenester Begrænset logføring Angreb på Packet Filtering Firewall IP Address Spoofing Source Routing Attack Tiny Fragment Attack Stateful Inspection Firewall 6 8 Application Level Firewall 6 9 Firewall Basing Bastion host Host baseret firewall Personlig firewall Konklusion 7 1

3 1 Indledning Formålet med denne rapport, er at give et overblik over emnet firewalls i faget netværkssikkerhed. Rapporten kan bruges som en hjælp, da den dækker de vigtigste emner. 2 Hvad er en firewall? En firewall er et stykke software eller netværksudstyr som beskytter et netværk fra trusler udefra. Firewall blev oprindelig brugt om vægge i huse, som blev brugt til at afskærme afdelinger fra brand i andre dele i huset. Deraf navnet firewall, eller brandmur på dansk. 2.1 Første firewall Firewalls som vi kender dem i dag, begyndte at dukke op sent i 1980 erne. De var af typen packet filtering, og var implementeret som software i routere. I starten af 1990 erne gik det rigtig stærkt, og både stateful firewalls og application level firewalls kom frem. 3 Behovet for en firewall Er det overhovedet nødvendigt med en firewall? Hvis vi kigger på udviklingen for virksomheder og offentlige institutioner de sidste årti. Internet forbindelser er blevet et must for at virksomheden kan fungere. Alle computere i virksomheden er koblet sammen. I virksomheden er der mindst en server til at administrere ting som ordre, økonomi, osv. Hvordan beskytter man alle computere i en virksomhed? En løsning på dette ville være at installere en firewall, samt et antivirusprogram, på alle virksomhedens computere. Dette ville imidlertid ikke være en særlig effektiv løsning, da en ændring i firmaets sikkerhedspolitik ville betyde, at en it-ansvarlig skulle rundt på samtlige computere i virksomheden og omkonfigurere dem. Derudover, så kører virksomheder oftest med flere forskellige platforme of styresystemer, hvilket komplicer konfigurationen. 4 Mål for en firewall Når man desiger en firewall er der visse mål man skal have for øje. Der er 3 hovedpunkter: Alt trafik udefra og ind, og omvendt, skal fysisk igennem firewallen. Dette sikrer at man ikke kan omgå firewallen. Det er kun trafik som er tilladt via firmaets sikkerhedspolitik som får lov til at komme igennem firewallen. 2

4 Firewallen skal være immun overfor angreb. Ofte er firewallen baseret på et ekstra sikret operativsystem. For at firewalls kan opnå disse mål, benytter de et sæt af teknikker. Service Control: Hvilken slags trafik er tilladt? Filtrering kan ske på baggrund af IP-adresser eller mere avanceret teknikker såsom proxyer. Direction Control: I hvilken retning er denne trafik tilladt? Noget trafik er måske kun tilladt ud af huset, mens andet også er tilladt ind. Det kan være det er tilladt at forbinde til en FTP server ud af huset. Men at udefra kommende ikke kan forbinde til en FTP server som står inde i huset. User Control: Hvilke brugere har ret til en bestemt tjeneste? Et eksempel kunne være, at det kun var ansatte i it.afdelingen som havde adgang til firmaets udviklingsserver. Dette kunne sikres ved at kigge på de IPadresser, der prøver at forbinde til udviklingsserveren og kun tillade de, som matcher de ansattes i afdelingen. Mere avanceret kontrol på baggrund af hvilken bruger der er logget ind på computeren findes også. Behavior Control: Hvordan er det forventet at en tjeneste opfører sig? Hvordan forventer man foreksempel at en FTP client opfører sig når man forbinder ud af huset? Dette kan bruges til at opdage uønsket adfærd i programmer man har tillid til. Man kan måske opdage, om ondsindet software prøver at udgive sig for at være et program som virksomheden har tillid til. Det kan hurtig lyde som om at firewallen kan løse de fleste udfordringer en virksomhed står overfor med hensyn til sikkerhed. Men det er vigtigt at kende de begrænsninger en firewall har. En firewall kan ikke beskytte mod angreb som omgår, eller på anden måde kommer forbi firewallen. En firewall kan ikke beskytte mod interne trusler. Det kan være en sur medarbejder, der samarbejder med en hacker. Et dårligt sikret trådløst netværk er også en udfordring, da netværket oftest ligger internt - efter firewallen. Bærbart udstyr kan blive inficeret uden for virksomheden, og dermed bære smitten med ind i huset og sprede sig. Endelig er der mange former for ondsindet software som kan sprede sig gennem programmer og tjenester man har tillid til - , webbrowser, osv. 5 Typer af firewall Der findes forskellige slags af firewalls. Vi har valgt at dele dem op i 3 typer. 1. Packet Filtering: Filtrerer pakker udfra header-information. 3

5 2. Stateful Packet Inspection: Bygger på samme princip som Packet Filtering, men ser dog pakkerne i en sammenhæng. 3. Application Level: Opererer på et højere lag i OSI modellen. Fungrerer som en proxy mellem tjenester. 6 Packet Filtering Firewall Packet Filtering Firewall er en firewall, som filtrerer indkommende og udgående data ved at inspicere netværkspakker. Baseret på et sæt regler, samt information indeholdt i netværkspakken, vælger en Packet Filtering Firewall enten at sende pakken videre eller smide pakken væk. 6.1 Filtrering af netværkspakker For at kunne filtrere netværkspakker, aflæser en Packet Filtering Firewall information gemt i netværkspakken. Når en pakke bliver konstrueret, bliver der tilføjet header-information til pakken for hvert lag i OSI modellen, som pakken skal igennem. For eksempel indeholder en pakke en IP-header, som beskriver IP-relateret information. Det omfatter blandt andet afsenderes IP-adresse, modtagerens IPadresse, hvilken protokol pakken anvender (fx TCP), osv. Baseret på denne information, matcher firewallen pakken med et sæt foruddefinerede regler. Hvis en netværkspakke matcher en regel, så kan firewallen enten sende pakken videre eller smide den væk, alt efter hvad der står i reglen. Hvis en pakke ikke matcher nogen regler, så bruges en generel politik til at diktere om en pakke skal sendes videre eller ej for eksempel, så kan alle pakker, der ikke er eksplicit tilladte, kasseres. 6.2 Fordele og ulemper De største fordele ved en Packet Filtering Firewall er, at den har et simpelt design, er diskret over for brugere og har næsten ingen overhead. Til gengæld har en Packet Filtering Firewall nogle begrænsninger, som gør denne type af firewall mindre hensigtsmæssig, hvis sikkerheden er første prioritet Angreb på tjenester Hvis det skal være tilladt at tilgå en tjeneste udefra igennem firewallen er man tvunget til at tillade alle pakker sendt til tjenesten igennem. Da pakkefiltreringen ikke forgår i de højere lag i OSI modellen, bliver man nødt til at videresende alle pakker rettet mod tjenesten. Hvis tjenesten indeholder fejl eller sikkerhedsbrister, så kan en ondsindet person uhindret konstruere og sende pakker af sted, som påvirker tjenesten negativt Begrænset logføring Logføringen i en Packet Filtering Firewall er ret begrænset, da firewallen ikke har mulighed for at associere en pakke med meget andet end afsenderes IPadresse. Dermed kan firewallen hverken genkende eller logføre, hvilke brugere 4

6 der er på netværket, og ved hvilken arbejdsstation de arbejder. Firewallen kan derfor hellere ikke genkende, om en ondsindet person forsøger at få adgang til systemet. Af samme grund kan denne type af firewall ikke autenticitere brugere. 6.3 Angreb på Packet Filtering Firewall Udover de nævnte begrænsninger, så findes der angreb rettet direkte mod den måde, som en Packet Filtering Firewall og de underliggende protokoller arbejder på IP Address Spoofing En firewall bruges til at skærme et internt netværk af computere fra resten af Internettet. Da der som udgangspunkt er tillid til de interne computere, bliver firewallen sat til at være mindre restriktiv over for dem. IP Address Spoofing kan hjælpe en ondsindet person til at trænge ind i netværket. Personen skal konstruere en pakke, hvor afsenderens IP-adresse bliver sat til det samme som en af de interne maskiner. Da en Packet Filtering Firewall bruger regelbaseret filtrering, så vil en pakke med en intern IP-adresse bliver tilladt. Den ondsindede person har nu adgang til computeren, og kan sende samme kommandoer, som godkendte brugerne ind for netværket. For at løse problemet, så skal alle netværkspakker med interne IP-adresser stamme fra fra interne computere. Hvis en pakke kommer udefra, men indeholder en intern IP-adresse, så skal pakken kasseres Source Routing Attack Når en netværkspakke bliver afsendt, kan pakken indeholde ruteinformation. Denne ruteinformation bruges til at optimere ruten, som pakken tager igennem Internettet, fx ved at specificere den hurtigste netværksforbindelse mellem afsender og modtager. En ondsindet person kan bruge denne funktionalitet til at tvinge en pakke til at tage en rute igennem en specifik computer på det interne netværk. For eksempel, ved at sende pakker med Source Routing, kan en ondsindet person kortlægge dele af netværket eller få pakken til at se ud komme fra en intern netværk. Løsning på problemet er, at ignorere alle netværkspakker der anvender Source Routing Tiny Fragment Attack Når en Packet Filtering Firewall modtager en netværkspakke, skal den tjekke fel-terne i pakkens header. Hvis dele af header-informationen mangler, så kan en pakke fejlagtigt bliver godkendt, da pakken ikke vil matche nogen regler. Dette problem kan give en ondsindet person mulighed for at omgå firewallen. Ved at bruge IP fragmentering, hvilket tillader, at en netværkspakke bliver delt op i fragmenter, kan personen konstruere en pakkefragment, som fx ikke indeholder en TCP-header. 5

7 Når firewallen ikke kan matche pakkefragmentet, kan pakken blive fejlagtigt tilladt. Det angreb kan forhindres ved at fastsætte et minimumsstørrelse for et pakkefragment. 7 Stateful Inspection Firewall Stateful Inspection Firewall inspicerer også pakker, nøjagtig ligesom Packet Filtering, oven i bliver pakkerne også betragtet i en større sammenhæng. Nemlig om pakken er del af en ny forbindelse, eller en nuværende allerede etableret hukommelse. Dette giver yderligere muligheder for at konfigurere firewallen til at godkende forskellige mønstre som forskellige tjenester benytter. 8 Application Level Firewall En Application Level Firewall giver den bedste beskyttelse, på bekostning af hastigheden. I forhold til de to forrige typer af firewalls, arbejder en Application Level Firewall i det højeste lag af OSI modellen. Det betyder, at firewallen har kendskab til de programmer som brugeren anvender. En Application Level Firewall består oftest af to proxys, hvorimellem pakkerne bliver analyseret. Når en Application Level Firewall skal analysere en pakke, bliver pakkens header-information inspiceret - ligesom man gør ved pakkefiltrering. Men til forskel fra pakkefiltrering, så bliver selve dataet også undersøgt. For eksempel kan en Application Level Firewall skanne pakker for virus. Derudover, så kan firewallen analysere pakken for gængse angrebsmønstre for programmet, eller forhindre specifikke pakker fra specifikke brugere. Derudover, så understøtter en Application Level Firewall avanceret logføring og brugerkontrol. 9 Firewall Basing Hvor har virksomheden tænkt sig at placere firewallen? En firewall kan installeres på en computer som et stykke software, men kan også være implementeret i en router, eller en speciel firewallboks man kan slutte til netværket. 9.1 Bastion host En bastion host er en ekstra sikret computer, som kører en firewall. Ofte er disse computere speciel bygget til kun at køre firewallen. En bastion host har ofte en central rolle i firmaets netværk, og udgør en stærk barriere for eventuelle indtrængende. 9.2 Host baseret firewall En host baseret firewall, er et begreb som bruges om en firewall som kører lokalt på en pc. Begrebet anvendes ofte for servere, hvor firewallen er installeret på de forskellige servere som firmaet huser. Dette ses som en modsætning til bastion host, hvor firewallen er placeret et centralt sted. 6

8 9.3 Personlig firewall En personlig firewall, er et stykke software som er installeret på en pc. En personlig firewall adskiller sig fra en host baseret firewall, i det at den ofte ønsker at tilpasse sikkerheden løbende. Dette sker, som de fleste nok kender det, ved hjælp at pop-op meddelelser, hvor man skal tage stilling til om et konkret program skal have adgang eller blokeres. Dette gør, at den enkelte bruger er ansvarlig for at konfigurere firewallen, modsat bastion host og host baseret firewalls, som bliver konfigureret af en it-ansvarlig, og kun ændret hvis firmaets sikkerhedspolitik bliver ændret. 10 Konklusion Rapporten indeholder en overordnet beskrivelse af firewalls, samt de principper de bygger på. Der er også blevet givet en kort beskrivelse af de forskellige typer af firewalls. Med fokus i en Packet Filtering Firewall, er der blevet beskrevet, hvilke sikkerhedsmæssige problemer man kan støde på, samt hvilke angreb der kan bliver brugt mod firewallen. Konklusionen er, at det er vigtigt for en virksomhed at have en firewall kørende. Men en korrekt konfigurationen af en firewall er ligeså vigtigt, da dette vil forhindre de fleste angreb. 7

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a The MTIDD Firewall Language 10. november 2003 AALBORG UNIVERSITET Institut for Datalogi Titel: The MTIDD Firewall Language Tema: Sprog og oversættelse Projektperiode: 3. februar - 30. maj 2003 Semester:

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Analyse af Intruder Detection Systemer

Analyse af Intruder Detection Systemer Datalogi Institut ved Københavns Universitet November 2004 Analyse af Intruder Detection Systemer Udarbejdet af: Orod Badjelan orod@diku.dk Vejleder: Klaus Hansen khan@diku.dk Af Orod Badjelan, DIKU november

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere:

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere: Titel: Online Roulettespil Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Naturvidenskab Strandvejen 12-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 http://tnb.aau.dk Tema: Internetspil Projektperiode: P0

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav Indledning... 3 Risikofaktorer - her er der fare for at miste fortrolige data/dokumenter... 3 Vejledningens formål... 3 Vejledningens

Læs mere

Usikre trådløse netværk i private hjem.

Usikre trådløse netværk i private hjem. ? Usikre trådløse netværk i private hjem. Datanomspeciale i Datakommunikation Udarbejdet af Dion Rønne-Rasmussen Udarbejdet Foråret 2005 Specialevejleder Finn Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

P2P-netværk. Optimering og samarbejde. Daniel Grøndal Sangill. Jens Taarnhøj. Omkostningsfordeling og spilteori. Afleveringsdato: 1.

P2P-netværk. Optimering og samarbejde. Daniel Grøndal Sangill. Jens Taarnhøj. Omkostningsfordeling og spilteori. Afleveringsdato: 1. P2P-netværk Optimering og samarbejde Navne: Daniel Grøndal Sangill Jens Taarnhøj Specialevejleder: Specialefag: Uddannelse: Jens Leth Hougaard Omkostningsfordeling og spilteori CBS, Cand.Merc.Mat Afleveringsdato:

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugerhåndbog version 8.00

Brugerhåndbog version 8.00 version 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte cd-rom eller dvd og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

Vejleders navn: Birgitte Ryelund

Vejleders navn: Birgitte Ryelund IT Eksamensprojekt Virksomhed: Morisco International A/S 3 5 2013 Vejleders navn: Birgitte Ryelund Problemformulering Morisco International A/S Oneliner: Kan en professionel hjemmeside og en tilhørende

Læs mere

Udvikling af IT-system for Swarco Technology

Udvikling af IT-system for Swarco Technology Udvikling af IT-system for Swarco Technology Udvikling af software til overvågning af netværksforbindelser mellem trafikreguleringsenheder Projektvejleder fra Syddansk Universitet Palle Hermansen pahe@mmmi.sdu.dk

Læs mere

19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE. Hold: 07SV7101DF Martin Gertsen Kristjan Nielsen

19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE. Hold: 07SV7101DF Martin Gertsen Kristjan Nielsen 19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE ODENSE TEKNISKE SKOLE Martin Gertsen Kristjan Nielsen Indholdsfortegnelse INDLEDNING / PROBLEMFORMULERING... 2 BESKRIVELSE AF SUPPORT DANMARK... 3 IT I VIRKSOMHEDEN... 4

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - produkter (IV)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - produkter (IV) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - produkter (IV) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-982-8 0.10.12 2 Introduktion

Læs mere

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole Det kan du lære i denne Internetskole Trygt i gang Hvad skal du bruge af udstyr og programmer for at komme på internettet? Hvilken udbyder og hvilken betalingsform skal du vælge? Hvordan ser Internet Explorer

Læs mere

mod uautoriseret adgang

mod uautoriseret adgang DECT giver høj beskyttelse mod uautoriseret adgang jabra.com Baggrund 2 Brugen af trådløs kommunikation til stemme- og datatransmission vokser verden over. Antallet af DECT (digitalt forbedret trådløs

Læs mere

Microsoft og desktop-virtualisering

Microsoft og desktop-virtualisering powered by: Artiklerne er skrevet af Dan Mygind Whitepaper Microsoft og desktop-virtualisering Desktop-virtualisering kan være med til at forenkle administrationen af brugernes desktoppe. Det skal dog

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

Målgruppe: Rapporten vil, ved siden af eksaminator og censor, primært henvende sig til software- og systemudviklere og og andre it-interesserede.

Målgruppe: Rapporten vil, ved siden af eksaminator og censor, primært henvende sig til software- og systemudviklere og og andre it-interesserede. Forord Forord Denne rapport er blevet udarbejdet i 5 semester af Datamatikeruddannelsen på Københavns Erhvervs Akademi. Rapporten er prøvegrundlaget for den afsluttende eksamen og blev udarbejdet i lige

Læs mere

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning.

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning. Resumé Denne rapport er skrevet i forbindelse med udarbejdelse af projektet på Institut for Automation ved Danmarks Tekniske Universitet. Internetbaseret interface eller web-enabling betyder, at en robot

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign.

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign. Interaktionsdesign Jesper Kjeldskov, Mikael B. Skov og Jan Stage Aalborg Universitet, Institut for Datalogi Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt

Læs mere

Alt om netværk. 20 siders tema

Alt om netværk. 20 siders tema 0 siders tema Alt om netværk Netværk i hjemmet sådan gør du Vælg mellem tre netværkstyper Installation og opsætning Del mapper og printer Guide til trådløse routere Guide til homeplugs Spørgsmål og svar

Læs mere

Hvad gør vi når UNI-Sikkerhed og Sektornet forsvinder med udgangen. Vejledning til skoler

Hvad gør vi når UNI-Sikkerhed og Sektornet forsvinder med udgangen. Vejledning til skoler Hvad gør vi når UNI-Sikkerhed og Sektornet forsvinder med udgangen af 2014? Vejledning til skoler Indhold 1 Indledning... 3 2 Hvad sker der, hvis vi ikke foretager os noget?... 4 3 Hvilke IP-adresser benyttes?...

Læs mere