Ballerup Kommune KlimaNetværk 4. november 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ballerup Kommune KlimaNetværk 4. november 2010"

Transkript

1 Hvad kan en virksomhed gøre for at spare energi? Ballerup Kommune KlimaNetværk 4. november 2010

2 Agenda 1. Hvad omfatter godt energisparearbejde? 2. Typiske indsatsområder - kontor Ventilation Fjernvarme/varmeforsyning Trykluft Køling Belysning IT/kontorudstyr 3. Udvalgte indsatsområder - industri Løgdiagram Ventilation Overskudsvarme Laboratorier 4. Energiledelse 5. Mulige samarbejdspartnere, tilbud og ordninger 6. Kort case: IDA-huset på Kalvebod Brygge 2 Ballerup Kommune Klimanetværk

3 Hvad omfatter godt energisparearbejde? 3 Ballerup Kommune Klimanetværk

4 Hvad omfatter godt energisparearbejde? 1. Et godt overblik: Kortlæg forbrug af el og varme på anvendelsesområder Opgør reelle energipriser Hvad er vigtigt 4 Ballerup Kommune Klimanetværk

5 Typisk kontorhus - energiomkostninger 5 Ballerup Kommune Klimanetværk

6 Typisk autoværksted (www.energiguiden.dk) 6 Ballerup Kommune Klimanetværk

7 Overblik energipriser Elpris til proces : Små virksomheder: ca. 0,70-0,80 kr./kwh Store virksomheder: ca. 0,50-0,60 kr./kwh Elpris til rumvarme : Små virksomheder: ca. 1,50 kr./kwh Store virksomheder: ca. 1,20 kr./kwh Varmepris rumvarme : Naturgas: ca. 6 kr./m3 (store), 7,5 kr./m3 (små) Olie: ca. 6,5 kr./liter (store og små) ingen distributionsafgift Fjernvarme: ca. 0,6 kr./kwh (stor variation i landet) Træpiller: ca. 1,5 kr./kg (store), ca. 2,0 kr./kg (små) pga. mængderabat og ingen afgifter 7 Ballerup Kommune Klimanetværk

8 Hvad omfatter godt energisparearbejde? 2. En god organisering: Fra ide til udførelse er et stort skridt Der skal være interne ressourcer til rådighed Ledelsesopbakning en forudsætning 3. Prioritering af indsatsområder: Noget er nemt og synligt andet sparer mange penge Få et par hurtige successer 4. De rette kompetencer er vigtige: Fagligt/teknisk er ikke alle rådgivere klædt rigtigt på Vigtigt at rådgiver forstår hvordan organisation virker 5. Fokuser på tilbagebetalingstider 6. Involvér huselektriker, VVS-service osv. hvis de er gode! evt. i samarbejde med rådgiver 8 Ballerup Kommune Klimanetværk

9 De vigtigste indsatsområder - kontor Ventilation Fjernvarme/varmeforsyning Trykluft Køling Belysning IT/kontorudstyr Mange muligheder! der lægges i det følgende vægt på de nemmeste og mest rentable områder 9 Ballerup Kommune Klimanetværk

10 10 Ballerup Kommune Klimanetværk Ventilation

11 Simpelt ventilationsanlæg 11 Ballerup Kommune Klimanetværk

12 Ventilationsanlæggets bestanddele Ventilatorer og motorer Remtræk eller direkte drevet ventilator Varmeveksler Varme- og køleflader Filtre Læs mere 12 Ballerup Kommune Klimanetværk

13 Erfaringsindsamling - CFE 1/3 af anlæggene overholdt ikke kravene til luftmængder og energieffektivitet i BR-95 Halvdelen af anlæggene ventilerede mere end 50% for meget i forhold til kravene i BR-95 1/5 af anlæggene ventilerede mere end 100% for meget i forhold til kravene i BR-95 ¾ af anlæg i offentlige bygninger ventilerer om natten 13 Ballerup Kommune Klimanetværk

14 Typiske muligheder for energibesparelser Installer urstyring til at starte og stoppe anlægget efter behovet Installer bevægelsesmeldere til at styre start og stop af anlægget Installer CO 2 -målere til at styre anlæggets drift Installer frekvensregulering på ventilatormotorer til op- og nedregulering efter behovet Reducer behovet for ventilation (etabler punktudsug, revurder temperatur- og fugtkrav m.m.) Reducer luftmængderne, så de passer til behovet Skift gamle remtræk Skift ventilatorer og motorer til spareventilatorer og sparemotorer Rens filtre og kanaler Vurder varmegenvinding 14 Ballerup Kommune Klimanetværk

15 HUSK!!! Ventilationsanlæg er udover elforbrug storforbrugere af varme og køling Bygningsopvarmning med ventilationsanlæg er normalt en meget dyr opvarmningsform (på trods af varmegenvinding er varmetab i luft der ventileres bort meget betydeligt) Disse forhold betyder at energisparetiltag på ventilationsområdet normalt har god rentabilitet 15 Ballerup Kommune Klimanetværk

16 Rumvarme og varmeanlæg 16 Ballerup Kommune Klimanetværk

17 Typiske muligheder for energibesparelser Kedelvirkningsgrad: Iltstyring, economizer m.m. Standbyforbrug kan reduceres Ordentlig afkøling af centralvarmevand skal være >35C Fjernvarme Afkølingsforhold Varmeforsyning Isolering Pumpedrift etabler VLT og reducér flow Sommersluk for cirkulationspumpe Bygningsforbedringer = se energimærke Processer = kontrol, isolering, betjening, VGV osv. 17 Ballerup Kommune Klimanetværk

18 Omlægning af varmeforsyning Naturgas til fjernvarme: CO2-besparelser Ofte betydelige driftsbesparelser Energibesparelser kan sælges (tilskud) Naturgas til varmepumper: Fjerntliggende opvarmningsformål har ofte store tab Energibesparelser kan sælges (tilskud) Energiprisudvikling til fordel for varmepumper men pas på! Naturgas til træpiller: Til rumvarmeformål er der store afgiftsbesparelser Overskudsvarme I vandbaserede systemer kan overskudsvarme ofte udnyttes Energibesparelser kan sælges (tilskud) 18 Ballerup Kommune Klimanetværk

19 Fjernvarmepriser i Gladsaxe-området Fjernvarmepris: 449,21 kr./mwh Heraf fast afgift (146,38 kr./mwh) afhænger af gennemsnit af seneste 3 års forbrug (energibesparelser = lavere fast afgift) Heraf variabel afgift (302,83 kr./mwh) Afkølingsafgift (<35 C): 3,96 kr./mwh/grad-c Afkølingstilskud (>35 C): 1,96 kr./mwh/grad-c Typisk varmepris med naturgas: 600 kr./mwh 19 Ballerup Kommune Klimanetværk

20 Eksempel på økonomi ved konvertering Energibesparelse ved konvertering: 0,5 mio. kwh/år Tilskud ved salg af energibesparelse: 0,25 mio. kr. Anlægsinvestering: kr. Driftsbesparelse: kr./år En lang række konverteringer tegner ift. aktuelle data for Gladsaxe-området at kunne gennemføres med en tilbagebetalingstid på mindre end 1 år! 20 Ballerup Kommune Klimanetværk

21 21 Ballerup Kommune Klimanetværk Trykluft

22 Trykluft Det mest in-effektive forsyningsanlæg Ca. 7% af tilført energiforbrug ender som arbejdsenergi Resten ender som varme Mange anvendelsesformål Håndværktøjer Renblæsning Ventiler Ejektorer (vakuum) 22 Ballerup Kommune Klimanetværk

23 Trykluft - besparelser Lækager, lækager, lækager Ofte udgør lækager op til 50% af trykluftforbruget Tænd/sluk-ur Behøver kompressorer at køre om natten? Sænk trykket 8 bar ikke nødvendigt 6 bar som regel nok Omlæg forbrug/adfærd Fra renblæsning til kost Elektrisk drevne værktøjer og ventiler Varmegenvinding Til bygningsopvarmning (afgifter ) 23 Ballerup Kommune Klimanetværk

24 24 Ballerup Kommune Klimanetværk Køling

25 Køling Mange anvendelsesformål Bygningskøling Affugtning af rum (grafisk industri) Maskinkøling Serverkøling Mange anlægstyper Centrale kompressoranlæg Køletørne Små lokale aircon.-units M.m. Kølemiddelproblematik Mange gamle anlæg med freon skal skiftes (fyldning) Nyere anlæg på ammoniak og propan er dyre 25 Ballerup Kommune Klimanetværk

26 Køling - besparelsesmuligheder Anvende køletårne/frikøling så meget som muligt Til serverrum Til maskinkøling Øg temperaturer af det der køles Kolde kontorer kan være for kolde Kølevand kan være koldere end nødvendigt Serverrum behøver ikke 16C Juster fordampertemperatur til hvad der er rimeligt Revurder affugtningskrav Rensning af kondensatorer og fordampere Mange anlæg vedligeholdes ikke ordentligt For høj kondensator temperatur koster 3% ekstra elforbrug per grad For lav fordamper temperatur koster 3% ekstra elforbrug per grad Større nyanlæg: varmegenvinding til bygningsopvarmning 26 Ballerup Kommune Klimanetværk

27 27 Ballerup Kommune Klimanetværk Belysning

28 Rentable muligheder for elbesparelser 1. Etablere automatisk lysstyring - Dagslysstyring (dæmpning eller tænd/sluk evt. i zoner) - Bevægelses-/tilstedeværelsesfølere - Skumringsrelæer til udendørsbelysning 2. Tilslutte arbejdslamper til el-spareskinner 3. Udskifte T8 (tykke) lysstofrør med T5 (tynde) 4. Udskifte ineffektive lyskilder til lavenergilyskilder/apærer og LED (med forsigtighed) 5. Spændingssænkning ( powermizer )...ikke at forglemme rengøring af armaturer og lyskilder!!! 28 Ballerup Kommune Klimanetværk

29 Lysstyring - demo-lokaler VUC Aarhus

30 Lysstyring - demo-lokaler VUC Aarhus VUC i Århus

31 Eksempel på armaturer med indbygget bevægelsesmelder og lysføler God og energirigtig kontorbelysning Indbygget lysog bevægelsesføler

32 Autoværksted energibesparelser belysning Typisk ovenlysvinduer og kunstig belysning samtidig Typisk standardarmaturer (ikke effektive) => etabler dagslysstyring 32 Ballerup Kommune Klimanetværk

33 33 Ballerup Kommune Klimanetværk IT/kontorudstyr

34 Hvad omfatter IT/kontorudstyr? Computere og skærme Netværker Serverrum Fladskærme Printere, skannere og multifunktionsmaskiner Kaffeautomater, læskedrikautomater m.m. 34 Ballerup Kommune Klimanetværk

35 Besparelsespotentialer 1. Elspareskinner og tænd/sluk-ure 2. Indstillinger 3. Drift af serverrum...og de langsigtede: 4. Indkøb 35 Ballerup Kommune Klimanetværk

36 En strømtyv! En tændt computerskærm, som ikke bliver brugt, bruger lige så meget strøm som når den er i brug Situationen opstår når skærmstikket tages ud af computeren => kan afhjælpes elspareskinne! No signal! 36 Ballerup Kommune Klimanetværk

37 Natrundering find strømtyve Med en natrundering finder man tændte computere, skærme og printere/kopimaskiner interaktive tavler Men også tændte lamper kølediske og køkkenudstyr kaffemaskiner ventilationsanlæg Desuden kan man finde de strømtyve, man ikke ser i dagligdagen: gamle ineffektive eller tomme køleskabe og frysere kaffeautomater, drikkevandskølere, læskedrikautomater 37 Ballerup Kommune Klimanetværk

38 Spareindstillinger i printere og kopimaskiner Vores kontorprinter i Viegand & Maagøe var forhåndsindstillet til standby efter 4 timer!!! Forholdsvis nemt at indstille til 30 min.! Nogle printere har måske slet ikke forhåndsindstillet standby!! 38 Ballerup Kommune Klimanetværk

39 Temperaturkrav og køling i serverrum Temperaturen i serverrummet bør ikke være højere end 21 ºC. Den maksimalt tilladelige temperatur er 35 ºC Temperaturen må ikke være under 19 ºC For hver grad temperaturen hæves sænkes energiforbruget til køling med 1-3% Sørg for, at køleanlæggets kondensator (udedelen) er placeret et køligt og skyggefuldt sted. Anvend om muligt altid frikøling. Frikøling kan i Danmark anvendes omkring 8500 timer om året! 39 Ballerup Kommune Klimanetværk

40 Udvalgte indsatsområder erhverv -løgdiagrammet - ventilation - overskudsvarme - laboratorier 40 Ballerup Kommune Klimanetværk

41 Løgdiagrammet God husholdning Drift og vedligehold Styring Anlæg Proces Behov 41 Ballerup Kommune Klimanetværk

42 Autoklave 6 compressors of each 150 kw delivering 8.5 bar compressed air Trays with plastic tubes in bags with sterile water Sterilisation of products at 100% humidity and 120C for 50 min. 8 bar steam Compressed air reciever at 8.5 bar 20 autoclaves of each 15 meter length and 2 meter diameter 10C water 42 Ballerup Kommune Klimanetværk

43 Behovsanalyser Typisk relevant for: Luftskifter (HVAC) Vandkvaliteter Rengøringsbehov (CIP) Sterilisering (SIP) Kvalitet af slutprodukt og/eller råvare og mange andre områder 43 Ballerup Kommune Klimanetværk

44 Tryktabsanalyse for ventilation Pa Mapping of Pressure Losses Outdoor Grating Duct Fire register Filter Silencer Heating surface Mixing chamber Heating surface Cooling surface Fan Filter Silencer Filter Ducts Volustates Silencers Rooms Silencers Volustates Ducts Silencer Filter Fan Mixing chamber Cooling surface Silencer Fire register Duct Chimney to Selv helt nye HVAC-anlæg har fundet 30% besparelser ved at eliminere tab: Filtre Spjæld Coils M.m. 44 Ballerup Kommune Klimanetværk

45 Muligheder - overskudsvarme Reelt forekommer størstedelen af erhvervslivets varmebehov under 100ºC f.eks. bygning (HVAC) Varmtvandsforbrug til rengøring og CIP kan være endog meget betydeligt i flere sektorer Energipriser er steget betydeligt Overskudsvarmeafgift betales ikke i sommerhalvåret = favoriserer varmtvandsprod. Energibesparelser kan sælges 45 Ballerup Kommune Klimanetværk

46 Afgifter intern udnyttelse overskudsvarme Køleanlæg uden varmegenvinding Køleanlæg med varmegenvinding 1 mio. kwh/år genvundet til rumvarme 1 mio. kwh/år elektricitet til kompressor 1 mio. kwh/år elektricitet til kompressor 10 mio. kwh/år naturgas til rumvarme 9 mio. kwh/år naturgas til rumvarme Energi og afgiftsbetaling uden varmegenvinding: - El til køleanlæg (let proces): kr. - Brændsel til rumvarmeformål: kr. - Afgiftsbetaling: kr. - Total: kr. Energi- og afgiftsbetaling med varmegenvinding: - El til køleanlæg (let proces): kr. - Brændsel til rumvarmeformål: kr. - Afgiftsbetaling: kr. - Overskudsvarmeafgift: kr. - Total: kr. Spildvarmeudnyttelse i fødevareindustrien 46 Ballerup Kommune Klimanetværk

47 Køleanlæg med og uden varmegenvinding Driftsomkostninger uden VGV: Energiomkostninger = 3,23 mio. kr./år Afgiftsbetaling = 2,171 mio. kr./år Driftsomkostninger med VGV: Energiomkostninger = 2,955 mio. kr./år Afgiftsbetaling = 2,153 mio. kr./år Energibesparelse med VGV = kr./år Afgiftsbesparelse med VGV = kr/år Besparelse marginalt større end før energipakken fra Ballerup Kommune Klimanetværk

48 Varm oliekøling hos Danpo A/S Koldt vand 13 C 70 C Overhedning NH 3 Kondensering NH 3 28 C 150m³ 65 C Oliekøling fra kompressorer 48 Ballerup Kommune Klimanetværk

49 Døgn forbrug laboratorier 2/3 af nedregulering skyldes ventilation 49 Ballerup Kommune Klimanetværk

50 Natrundering Alt er stort set tændt! - 4 stk. HPLC 600 W Vides ikke - 3 stk. AutoDEL FIA 3 kw Vides ikke - 20 Stationære Pcer 3 kw Styrer udstyr og kan ikke slukkes - 10 stk. stinkskabe 10 kw Vides ikke - 2 x massespektroskopi 5 kw Kan ikke slukkes grundet lang kalibreringstid - 7 x Eppendorf 500W Vides ikke - Immulite kw Vides ikke - Lys 2 kw Kan slukkes - Varmt vand 3 kw Kan slukkes - DNA-analyser (+ventilation) 5 kw Kan slukkes (det kunne den ikke i sidste uge ) Elmålinger mislykkes pga. effektkrav eller manglende tilladelse til at bruge Spar-O-Meter fra laboratoriechef Meget stor usikkerhed om hvad der kan slukkes og hvad der ikke kan slukkes leverandører må inddrages i vurderinger Kalibreringstid en generel undskyldning men flere typer udstyr rekalibreres automatisk på få sekunder 50 Ballerup Kommune Klimanetværk

51 Mulige samarbejdspartnere, tilbud og ordninger 51 Ballerup Kommune Klimanetværk

52 Samarbejdspartnere og ordninger Energiselskaber Gratis rådgivning Køber energibesparelser Private rådgivere Dyr rådgivning Køber energibesparelser oftest til en højere pris end energiselskaber Energimærkning (EMO) Bygningsejer skal lave energimærker Kvalitet af rapporter ofte meget lav pga. Prispres på opgaver Kurveknækkeraftaler Gratis coaching om indsatsområder og plan men ikke rådgivning Tilbud om kurser og værktøjer m.m. Forpligtigende målsætning om besparelser skal underskrives 52 Ballerup Kommune Klimanetværk

53 53 Ballerup Kommune Klimanetværk Energiledelse

54 Løbende Løbende forbedringer forbedringer en hjørnesten Dr. Deming s Principles for TQM Plan Act Do Check 54 Ballerup Kommune Klimanetværk

55 Energiledelse hovedelementer Organisering Kortlægning Målsætning Handlingsplan Energigennemgang af anlæg Identifikation af projekter Energistyring Nøgletal og procedurer for opfølgning Ledelsens årlige evaluering Løbende forbedringer Evt. certificerbart iht. standard (ISO m.m.) Ny vejledning energiledelse light netop udgivet 55 Ballerup Kommune Klimanetværk

56 56 Ballerup Kommune Klimanetværk En case: IDA-huset

57 Ingeniørhuset (IDA) opført 1998

58 IDA-husets elforbrug år for år 1999: 859 MWh 2006: MWh ~ gennemsnitlig stigning på 4,8% per år. 58 Ballerup Kommune Klimanetværk

59 Kurveknækkeraftale med CFE 2007 Indledende kontakt mellem IDA og Elsparefonden primo 2007 Gennemgang af ELO-rapport: - ingen angivelse af besparelser København Energis energisyn 2005: - meget få besparelser anvist kun lys Aftale om at indgå en kurveknækkeraftale Behov for handlingsplan baseret på et ordentligt teknisk grundlag (audit af installationer) 59 Ballerup Kommune Klimanetværk

60 Elforbrugets fordeling i IDA-huset ; 9% ; 11% ; 11% ; 20% ; 19% ; 30% Belysning Køling Ventilation IT-udstyr Serverudstyr Diverse (køkken, pumper m.m.) Kun en trejdedel af elforbruget analyseret i tidligere rapporter! 60 Ballerup Kommune Klimanetværk

61 IDAs besparelsesmål 5% per år , ialt 15% Potentiale nok snarere 25-30% Ved nybygning en del højere 5 års payback er acceptkriterie Handlingsplan godkendt i Ingeniørhusets bestyrelse primo januar Ballerup Kommune Klimanetværk

62 Gennemførte/godkendte ventilationsprojekter Styring af VAV-anlæg via CO2-måling VE01 Stoppe natdrift køkkenudsugning VE03 Omlægning af hovedkanaler i tagrum VE04 Afspærring af kanaler i tårn VE04 Nye set-punkter møderum VE04 Reduceret luftskifte VE05 Fejlretning flere steder Besparelse (kwh/år) Investering (kr.) Payback (år) ,1 62 Ballerup Kommune Klimanetværk

63 Gennemførte/godkendte køleprojekter Afkalkning og rensning af havvandsvekslere Afkalkning og rensning af øvrige rør og køleflader Rensning af tilstoppede filtre havvandspumper Ekstra temperaturmålere flere steder Kalibrering af temperaturmålere Øget nøjagtighed af temperaturmåling (decimaler) Frikøling Serverrum Printcenter Delta-T-analyser skal gennemføres (forår 2008) Besparelse (kwh/år) Investering (kr.) Payback (år) (+) ,8 63 Ballerup Kommune Klimanetværk

64 Gennemførte/godkendte IT -projekter Installation af 100 elspareskinner Central nedlukningsprocedure for computere Fjerne gamle printere og kopimaskiner UPS-anlæg 3 gange for stort Indkøbskrav nye PCer Øget virtualisering Besparelse (kwh/år) Investering (kr.) Payback (år) ,3 64 Ballerup Kommune Klimanetværk

65 Gennemførte/godkendte lysprojekter Bevægelsesmeldere storrumskontorer Bevægelsesmeldere mødecenter Bevægelsesmeldere forbindelsesgang Bevægelsesmeldere spisesteder Bevægelsesmeldere birum Udskifte glødepærer i bordlamper med A-pærer Besparelse (kwh/år) Investering (kr.) Payback (år) ,4 65 Ballerup Kommune Klimanetværk

66 IDA-husets status sommeren 2010 Elforbrug i juni og juli 2010 ligger knap 25% under elforbruget i samme måneder i ,0% Elforbrugsudvikling for 2010 i forhold til ,0% -10,0% -15,0% -20,0% -25,0% -30,0% 66 Ballerup Kommune Klimanetværk

Dagens Program. Intro

Dagens Program. Intro Dagens Program Hvem er Go Energi Typisk fordeling af energiforbrug Typiske energipriser Forslag til indsatsområder Hvordan kommer man i gang Salg af energibesparelser Organisering, ESCO Hvem kan hjælpe

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr : 139776 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-445950-001 Adresse: Ejerf. Øresund Parkvej, Etape 2, Øresund Parkvej 7-13 og 8-12

Læs mere

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Energibesparelse Professionshøjskolerne i Danmark 19. maj 2014 Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1 for arbejdet... 5 1.1 Registreringer... 5

Læs mere

K (lp I ENERGISTYRELSEN. Energimærke 2005 '::.H '::..! .. :-~":'"-"'-.\K ::-::::;;"'~. \ L. Q,9 kwh per m2

K (lp I ENERGISTYRELSEN. Energimærke 2005 '::.H '::..! .. :-~:'-'-.\K ::-::::;;'~. \ L. Q,9 kwh per m2 '/ Version 304, K (lp I Energimærke 2005 Mærkenr : 120578 Store ejendomme side 1 af 10 BBR m: 101161013001 Adresse: FREDERlKSBO, Frederikssundsvej 67 mfl Post nr: 2400 By: København NV Anvendelse: Etageboligbebyggelse

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der

Læs mere

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi.

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi. Center for Energibesparelser Serverrumsvejledning 2011 Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi Bliv klogere på: Elforbrug i serverrum Energistyring Robusthed og redundans

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Energigennemgang af 9 kommunale bygninger

Energigennemgang af 9 kommunale bygninger Energigennemgang af 9 kommunale bygninger Energirapporter udarbejdet af Teknologisk Institut April 2012 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag 3: Energirapporter Teknologisk Institut ENERGIGENNEMGANG AF ENRUM

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning April 2009 ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? - øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning Johan

Læs mere

JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne

JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne JAg ten På den JAg ten gemte På Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde! Guide til adfærdskampagne Indhold 1Få ledelsens opbakning side 4 2Sæt mål Side 5 Spar penge med gode vaner! Spar 5-10

Læs mere

BBR-nr.: 101-455904 Energimærkning nr.: 200020346 Gyldigt 5 år fra: 14-09-2009 Energikonsulent: Thomas Thorsen Firma: EKJ Rådgivende ingeniører as

BBR-nr.: 101-455904 Energimærkning nr.: 200020346 Gyldigt 5 år fra: 14-09-2009 Energikonsulent: Thomas Thorsen Firma: EKJ Rådgivende ingeniører as SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rentemestervej 004 Postnr./by: 2400 København NV BBR-nr.: 101-455904 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

SBi 2010:54. Elbesparelser i sommerhuse her og nu

SBi 2010:54. Elbesparelser i sommerhuse her og nu SBi 2010:54 Elbesparelser i sommerhuse her og nu Elbesparelser i sommerhuse her og nu Niels-Ulrik Kofoed Elise Roed Rasmussen Peter Weldingh Jacob Worm Lene Adams Rasmussen Michael Reuss Klaus Ellehauge

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

SPAR ENERGI I HVERDAGEN

SPAR ENERGI I HVERDAGEN annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet annonseinnstik annonce 1 E N E R G I G U I D E N VARMEPUMPE LAVENERGIVINDUE TRÆPILLER BRÆNDEOVNE ISOLERING N O V - 2 0 0 5 ER DIN BOLIG ELSIKKER?

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

avisen NR. 1 MARTS 2014

avisen NR. 1 MARTS 2014 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE avisen NR. 1 MARTS 2014 Ballerup får medvind på cykelstierne og mindsker trængsel side 2 Guide til grønne indkøb side 9 Ballerup får medvind på cykelstierne og mindsker

Læs mere