Ballerup Kommune KlimaNetværk 4. november 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ballerup Kommune KlimaNetværk 4. november 2010"

Transkript

1 Hvad kan en virksomhed gøre for at spare energi? Ballerup Kommune KlimaNetværk 4. november 2010

2 Agenda 1. Hvad omfatter godt energisparearbejde? 2. Typiske indsatsområder - kontor Ventilation Fjernvarme/varmeforsyning Trykluft Køling Belysning IT/kontorudstyr 3. Udvalgte indsatsområder - industri Løgdiagram Ventilation Overskudsvarme Laboratorier 4. Energiledelse 5. Mulige samarbejdspartnere, tilbud og ordninger 6. Kort case: IDA-huset på Kalvebod Brygge 2 Ballerup Kommune Klimanetværk

3 Hvad omfatter godt energisparearbejde? 3 Ballerup Kommune Klimanetværk

4 Hvad omfatter godt energisparearbejde? 1. Et godt overblik: Kortlæg forbrug af el og varme på anvendelsesområder Opgør reelle energipriser Hvad er vigtigt 4 Ballerup Kommune Klimanetværk

5 Typisk kontorhus - energiomkostninger 5 Ballerup Kommune Klimanetværk

6 Typisk autoværksted (www.energiguiden.dk) 6 Ballerup Kommune Klimanetværk

7 Overblik energipriser Elpris til proces : Små virksomheder: ca. 0,70-0,80 kr./kwh Store virksomheder: ca. 0,50-0,60 kr./kwh Elpris til rumvarme : Små virksomheder: ca. 1,50 kr./kwh Store virksomheder: ca. 1,20 kr./kwh Varmepris rumvarme : Naturgas: ca. 6 kr./m3 (store), 7,5 kr./m3 (små) Olie: ca. 6,5 kr./liter (store og små) ingen distributionsafgift Fjernvarme: ca. 0,6 kr./kwh (stor variation i landet) Træpiller: ca. 1,5 kr./kg (store), ca. 2,0 kr./kg (små) pga. mængderabat og ingen afgifter 7 Ballerup Kommune Klimanetværk

8 Hvad omfatter godt energisparearbejde? 2. En god organisering: Fra ide til udførelse er et stort skridt Der skal være interne ressourcer til rådighed Ledelsesopbakning en forudsætning 3. Prioritering af indsatsområder: Noget er nemt og synligt andet sparer mange penge Få et par hurtige successer 4. De rette kompetencer er vigtige: Fagligt/teknisk er ikke alle rådgivere klædt rigtigt på Vigtigt at rådgiver forstår hvordan organisation virker 5. Fokuser på tilbagebetalingstider 6. Involvér huselektriker, VVS-service osv. hvis de er gode! evt. i samarbejde med rådgiver 8 Ballerup Kommune Klimanetværk

9 De vigtigste indsatsområder - kontor Ventilation Fjernvarme/varmeforsyning Trykluft Køling Belysning IT/kontorudstyr Mange muligheder! der lægges i det følgende vægt på de nemmeste og mest rentable områder 9 Ballerup Kommune Klimanetværk

10 10 Ballerup Kommune Klimanetværk Ventilation

11 Simpelt ventilationsanlæg 11 Ballerup Kommune Klimanetværk

12 Ventilationsanlæggets bestanddele Ventilatorer og motorer Remtræk eller direkte drevet ventilator Varmeveksler Varme- og køleflader Filtre Læs mere 12 Ballerup Kommune Klimanetværk

13 Erfaringsindsamling - CFE 1/3 af anlæggene overholdt ikke kravene til luftmængder og energieffektivitet i BR-95 Halvdelen af anlæggene ventilerede mere end 50% for meget i forhold til kravene i BR-95 1/5 af anlæggene ventilerede mere end 100% for meget i forhold til kravene i BR-95 ¾ af anlæg i offentlige bygninger ventilerer om natten 13 Ballerup Kommune Klimanetværk

14 Typiske muligheder for energibesparelser Installer urstyring til at starte og stoppe anlægget efter behovet Installer bevægelsesmeldere til at styre start og stop af anlægget Installer CO 2 -målere til at styre anlæggets drift Installer frekvensregulering på ventilatormotorer til op- og nedregulering efter behovet Reducer behovet for ventilation (etabler punktudsug, revurder temperatur- og fugtkrav m.m.) Reducer luftmængderne, så de passer til behovet Skift gamle remtræk Skift ventilatorer og motorer til spareventilatorer og sparemotorer Rens filtre og kanaler Vurder varmegenvinding 14 Ballerup Kommune Klimanetværk

15 HUSK!!! Ventilationsanlæg er udover elforbrug storforbrugere af varme og køling Bygningsopvarmning med ventilationsanlæg er normalt en meget dyr opvarmningsform (på trods af varmegenvinding er varmetab i luft der ventileres bort meget betydeligt) Disse forhold betyder at energisparetiltag på ventilationsområdet normalt har god rentabilitet 15 Ballerup Kommune Klimanetværk

16 Rumvarme og varmeanlæg 16 Ballerup Kommune Klimanetværk

17 Typiske muligheder for energibesparelser Kedelvirkningsgrad: Iltstyring, economizer m.m. Standbyforbrug kan reduceres Ordentlig afkøling af centralvarmevand skal være >35C Fjernvarme Afkølingsforhold Varmeforsyning Isolering Pumpedrift etabler VLT og reducér flow Sommersluk for cirkulationspumpe Bygningsforbedringer = se energimærke Processer = kontrol, isolering, betjening, VGV osv. 17 Ballerup Kommune Klimanetværk

18 Omlægning af varmeforsyning Naturgas til fjernvarme: CO2-besparelser Ofte betydelige driftsbesparelser Energibesparelser kan sælges (tilskud) Naturgas til varmepumper: Fjerntliggende opvarmningsformål har ofte store tab Energibesparelser kan sælges (tilskud) Energiprisudvikling til fordel for varmepumper men pas på! Naturgas til træpiller: Til rumvarmeformål er der store afgiftsbesparelser Overskudsvarme I vandbaserede systemer kan overskudsvarme ofte udnyttes Energibesparelser kan sælges (tilskud) 18 Ballerup Kommune Klimanetværk

19 Fjernvarmepriser i Gladsaxe-området Fjernvarmepris: 449,21 kr./mwh Heraf fast afgift (146,38 kr./mwh) afhænger af gennemsnit af seneste 3 års forbrug (energibesparelser = lavere fast afgift) Heraf variabel afgift (302,83 kr./mwh) Afkølingsafgift (<35 C): 3,96 kr./mwh/grad-c Afkølingstilskud (>35 C): 1,96 kr./mwh/grad-c Typisk varmepris med naturgas: 600 kr./mwh 19 Ballerup Kommune Klimanetværk

20 Eksempel på økonomi ved konvertering Energibesparelse ved konvertering: 0,5 mio. kwh/år Tilskud ved salg af energibesparelse: 0,25 mio. kr. Anlægsinvestering: kr. Driftsbesparelse: kr./år En lang række konverteringer tegner ift. aktuelle data for Gladsaxe-området at kunne gennemføres med en tilbagebetalingstid på mindre end 1 år! 20 Ballerup Kommune Klimanetværk

21 21 Ballerup Kommune Klimanetværk Trykluft

22 Trykluft Det mest in-effektive forsyningsanlæg Ca. 7% af tilført energiforbrug ender som arbejdsenergi Resten ender som varme Mange anvendelsesformål Håndværktøjer Renblæsning Ventiler Ejektorer (vakuum) 22 Ballerup Kommune Klimanetværk

23 Trykluft - besparelser Lækager, lækager, lækager Ofte udgør lækager op til 50% af trykluftforbruget Tænd/sluk-ur Behøver kompressorer at køre om natten? Sænk trykket 8 bar ikke nødvendigt 6 bar som regel nok Omlæg forbrug/adfærd Fra renblæsning til kost Elektrisk drevne værktøjer og ventiler Varmegenvinding Til bygningsopvarmning (afgifter ) 23 Ballerup Kommune Klimanetværk

24 24 Ballerup Kommune Klimanetværk Køling

25 Køling Mange anvendelsesformål Bygningskøling Affugtning af rum (grafisk industri) Maskinkøling Serverkøling Mange anlægstyper Centrale kompressoranlæg Køletørne Små lokale aircon.-units M.m. Kølemiddelproblematik Mange gamle anlæg med freon skal skiftes (fyldning) Nyere anlæg på ammoniak og propan er dyre 25 Ballerup Kommune Klimanetværk

26 Køling - besparelsesmuligheder Anvende køletårne/frikøling så meget som muligt Til serverrum Til maskinkøling Øg temperaturer af det der køles Kolde kontorer kan være for kolde Kølevand kan være koldere end nødvendigt Serverrum behøver ikke 16C Juster fordampertemperatur til hvad der er rimeligt Revurder affugtningskrav Rensning af kondensatorer og fordampere Mange anlæg vedligeholdes ikke ordentligt For høj kondensator temperatur koster 3% ekstra elforbrug per grad For lav fordamper temperatur koster 3% ekstra elforbrug per grad Større nyanlæg: varmegenvinding til bygningsopvarmning 26 Ballerup Kommune Klimanetværk

27 27 Ballerup Kommune Klimanetværk Belysning

28 Rentable muligheder for elbesparelser 1. Etablere automatisk lysstyring - Dagslysstyring (dæmpning eller tænd/sluk evt. i zoner) - Bevægelses-/tilstedeværelsesfølere - Skumringsrelæer til udendørsbelysning 2. Tilslutte arbejdslamper til el-spareskinner 3. Udskifte T8 (tykke) lysstofrør med T5 (tynde) 4. Udskifte ineffektive lyskilder til lavenergilyskilder/apærer og LED (med forsigtighed) 5. Spændingssænkning ( powermizer )...ikke at forglemme rengøring af armaturer og lyskilder!!! 28 Ballerup Kommune Klimanetværk

29 Lysstyring - demo-lokaler VUC Aarhus

30 Lysstyring - demo-lokaler VUC Aarhus VUC i Århus

31 Eksempel på armaturer med indbygget bevægelsesmelder og lysføler God og energirigtig kontorbelysning Indbygget lysog bevægelsesføler

32 Autoværksted energibesparelser belysning Typisk ovenlysvinduer og kunstig belysning samtidig Typisk standardarmaturer (ikke effektive) => etabler dagslysstyring 32 Ballerup Kommune Klimanetværk

33 33 Ballerup Kommune Klimanetværk IT/kontorudstyr

34 Hvad omfatter IT/kontorudstyr? Computere og skærme Netværker Serverrum Fladskærme Printere, skannere og multifunktionsmaskiner Kaffeautomater, læskedrikautomater m.m. 34 Ballerup Kommune Klimanetværk

35 Besparelsespotentialer 1. Elspareskinner og tænd/sluk-ure 2. Indstillinger 3. Drift af serverrum...og de langsigtede: 4. Indkøb 35 Ballerup Kommune Klimanetværk

36 En strømtyv! En tændt computerskærm, som ikke bliver brugt, bruger lige så meget strøm som når den er i brug Situationen opstår når skærmstikket tages ud af computeren => kan afhjælpes elspareskinne! No signal! 36 Ballerup Kommune Klimanetværk

37 Natrundering find strømtyve Med en natrundering finder man tændte computere, skærme og printere/kopimaskiner interaktive tavler Men også tændte lamper kølediske og køkkenudstyr kaffemaskiner ventilationsanlæg Desuden kan man finde de strømtyve, man ikke ser i dagligdagen: gamle ineffektive eller tomme køleskabe og frysere kaffeautomater, drikkevandskølere, læskedrikautomater 37 Ballerup Kommune Klimanetværk

38 Spareindstillinger i printere og kopimaskiner Vores kontorprinter i Viegand & Maagøe var forhåndsindstillet til standby efter 4 timer!!! Forholdsvis nemt at indstille til 30 min.! Nogle printere har måske slet ikke forhåndsindstillet standby!! 38 Ballerup Kommune Klimanetværk

39 Temperaturkrav og køling i serverrum Temperaturen i serverrummet bør ikke være højere end 21 ºC. Den maksimalt tilladelige temperatur er 35 ºC Temperaturen må ikke være under 19 ºC For hver grad temperaturen hæves sænkes energiforbruget til køling med 1-3% Sørg for, at køleanlæggets kondensator (udedelen) er placeret et køligt og skyggefuldt sted. Anvend om muligt altid frikøling. Frikøling kan i Danmark anvendes omkring 8500 timer om året! 39 Ballerup Kommune Klimanetværk

40 Udvalgte indsatsområder erhverv -løgdiagrammet - ventilation - overskudsvarme - laboratorier 40 Ballerup Kommune Klimanetværk

41 Løgdiagrammet God husholdning Drift og vedligehold Styring Anlæg Proces Behov 41 Ballerup Kommune Klimanetværk

42 Autoklave 6 compressors of each 150 kw delivering 8.5 bar compressed air Trays with plastic tubes in bags with sterile water Sterilisation of products at 100% humidity and 120C for 50 min. 8 bar steam Compressed air reciever at 8.5 bar 20 autoclaves of each 15 meter length and 2 meter diameter 10C water 42 Ballerup Kommune Klimanetværk

43 Behovsanalyser Typisk relevant for: Luftskifter (HVAC) Vandkvaliteter Rengøringsbehov (CIP) Sterilisering (SIP) Kvalitet af slutprodukt og/eller råvare og mange andre områder 43 Ballerup Kommune Klimanetværk

44 Tryktabsanalyse for ventilation Pa Mapping of Pressure Losses Outdoor Grating Duct Fire register Filter Silencer Heating surface Mixing chamber Heating surface Cooling surface Fan Filter Silencer Filter Ducts Volustates Silencers Rooms Silencers Volustates Ducts Silencer Filter Fan Mixing chamber Cooling surface Silencer Fire register Duct Chimney to Selv helt nye HVAC-anlæg har fundet 30% besparelser ved at eliminere tab: Filtre Spjæld Coils M.m. 44 Ballerup Kommune Klimanetværk

45 Muligheder - overskudsvarme Reelt forekommer størstedelen af erhvervslivets varmebehov under 100ºC f.eks. bygning (HVAC) Varmtvandsforbrug til rengøring og CIP kan være endog meget betydeligt i flere sektorer Energipriser er steget betydeligt Overskudsvarmeafgift betales ikke i sommerhalvåret = favoriserer varmtvandsprod. Energibesparelser kan sælges 45 Ballerup Kommune Klimanetværk

46 Afgifter intern udnyttelse overskudsvarme Køleanlæg uden varmegenvinding Køleanlæg med varmegenvinding 1 mio. kwh/år genvundet til rumvarme 1 mio. kwh/år elektricitet til kompressor 1 mio. kwh/år elektricitet til kompressor 10 mio. kwh/år naturgas til rumvarme 9 mio. kwh/år naturgas til rumvarme Energi og afgiftsbetaling uden varmegenvinding: - El til køleanlæg (let proces): kr. - Brændsel til rumvarmeformål: kr. - Afgiftsbetaling: kr. - Total: kr. Energi- og afgiftsbetaling med varmegenvinding: - El til køleanlæg (let proces): kr. - Brændsel til rumvarmeformål: kr. - Afgiftsbetaling: kr. - Overskudsvarmeafgift: kr. - Total: kr. Spildvarmeudnyttelse i fødevareindustrien 46 Ballerup Kommune Klimanetværk

47 Køleanlæg med og uden varmegenvinding Driftsomkostninger uden VGV: Energiomkostninger = 3,23 mio. kr./år Afgiftsbetaling = 2,171 mio. kr./år Driftsomkostninger med VGV: Energiomkostninger = 2,955 mio. kr./år Afgiftsbetaling = 2,153 mio. kr./år Energibesparelse med VGV = kr./år Afgiftsbesparelse med VGV = kr/år Besparelse marginalt større end før energipakken fra Ballerup Kommune Klimanetværk

48 Varm oliekøling hos Danpo A/S Koldt vand 13 C 70 C Overhedning NH 3 Kondensering NH 3 28 C 150m³ 65 C Oliekøling fra kompressorer 48 Ballerup Kommune Klimanetværk

49 Døgn forbrug laboratorier 2/3 af nedregulering skyldes ventilation 49 Ballerup Kommune Klimanetværk

50 Natrundering Alt er stort set tændt! - 4 stk. HPLC 600 W Vides ikke - 3 stk. AutoDEL FIA 3 kw Vides ikke - 20 Stationære Pcer 3 kw Styrer udstyr og kan ikke slukkes - 10 stk. stinkskabe 10 kw Vides ikke - 2 x massespektroskopi 5 kw Kan ikke slukkes grundet lang kalibreringstid - 7 x Eppendorf 500W Vides ikke - Immulite kw Vides ikke - Lys 2 kw Kan slukkes - Varmt vand 3 kw Kan slukkes - DNA-analyser (+ventilation) 5 kw Kan slukkes (det kunne den ikke i sidste uge ) Elmålinger mislykkes pga. effektkrav eller manglende tilladelse til at bruge Spar-O-Meter fra laboratoriechef Meget stor usikkerhed om hvad der kan slukkes og hvad der ikke kan slukkes leverandører må inddrages i vurderinger Kalibreringstid en generel undskyldning men flere typer udstyr rekalibreres automatisk på få sekunder 50 Ballerup Kommune Klimanetværk

51 Mulige samarbejdspartnere, tilbud og ordninger 51 Ballerup Kommune Klimanetværk

52 Samarbejdspartnere og ordninger Energiselskaber Gratis rådgivning Køber energibesparelser Private rådgivere Dyr rådgivning Køber energibesparelser oftest til en højere pris end energiselskaber Energimærkning (EMO) Bygningsejer skal lave energimærker Kvalitet af rapporter ofte meget lav pga. Prispres på opgaver Kurveknækkeraftaler Gratis coaching om indsatsområder og plan men ikke rådgivning Tilbud om kurser og værktøjer m.m. Forpligtigende målsætning om besparelser skal underskrives 52 Ballerup Kommune Klimanetværk

53 53 Ballerup Kommune Klimanetværk Energiledelse

54 Løbende Løbende forbedringer forbedringer en hjørnesten Dr. Deming s Principles for TQM Plan Act Do Check 54 Ballerup Kommune Klimanetværk

55 Energiledelse hovedelementer Organisering Kortlægning Målsætning Handlingsplan Energigennemgang af anlæg Identifikation af projekter Energistyring Nøgletal og procedurer for opfølgning Ledelsens årlige evaluering Løbende forbedringer Evt. certificerbart iht. standard (ISO m.m.) Ny vejledning energiledelse light netop udgivet 55 Ballerup Kommune Klimanetværk

56 56 Ballerup Kommune Klimanetværk En case: IDA-huset

57 Ingeniørhuset (IDA) opført 1998

58 IDA-husets elforbrug år for år 1999: 859 MWh 2006: MWh ~ gennemsnitlig stigning på 4,8% per år. 58 Ballerup Kommune Klimanetværk

59 Kurveknækkeraftale med CFE 2007 Indledende kontakt mellem IDA og Elsparefonden primo 2007 Gennemgang af ELO-rapport: - ingen angivelse af besparelser København Energis energisyn 2005: - meget få besparelser anvist kun lys Aftale om at indgå en kurveknækkeraftale Behov for handlingsplan baseret på et ordentligt teknisk grundlag (audit af installationer) 59 Ballerup Kommune Klimanetværk

60 Elforbrugets fordeling i IDA-huset ; 9% ; 11% ; 11% ; 20% ; 19% ; 30% Belysning Køling Ventilation IT-udstyr Serverudstyr Diverse (køkken, pumper m.m.) Kun en trejdedel af elforbruget analyseret i tidligere rapporter! 60 Ballerup Kommune Klimanetværk

61 IDAs besparelsesmål 5% per år , ialt 15% Potentiale nok snarere 25-30% Ved nybygning en del højere 5 års payback er acceptkriterie Handlingsplan godkendt i Ingeniørhusets bestyrelse primo januar Ballerup Kommune Klimanetværk

62 Gennemførte/godkendte ventilationsprojekter Styring af VAV-anlæg via CO2-måling VE01 Stoppe natdrift køkkenudsugning VE03 Omlægning af hovedkanaler i tagrum VE04 Afspærring af kanaler i tårn VE04 Nye set-punkter møderum VE04 Reduceret luftskifte VE05 Fejlretning flere steder Besparelse (kwh/år) Investering (kr.) Payback (år) ,1 62 Ballerup Kommune Klimanetværk

63 Gennemførte/godkendte køleprojekter Afkalkning og rensning af havvandsvekslere Afkalkning og rensning af øvrige rør og køleflader Rensning af tilstoppede filtre havvandspumper Ekstra temperaturmålere flere steder Kalibrering af temperaturmålere Øget nøjagtighed af temperaturmåling (decimaler) Frikøling Serverrum Printcenter Delta-T-analyser skal gennemføres (forår 2008) Besparelse (kwh/år) Investering (kr.) Payback (år) (+) ,8 63 Ballerup Kommune Klimanetværk

64 Gennemførte/godkendte IT -projekter Installation af 100 elspareskinner Central nedlukningsprocedure for computere Fjerne gamle printere og kopimaskiner UPS-anlæg 3 gange for stort Indkøbskrav nye PCer Øget virtualisering Besparelse (kwh/år) Investering (kr.) Payback (år) ,3 64 Ballerup Kommune Klimanetværk

65 Gennemførte/godkendte lysprojekter Bevægelsesmeldere storrumskontorer Bevægelsesmeldere mødecenter Bevægelsesmeldere forbindelsesgang Bevægelsesmeldere spisesteder Bevægelsesmeldere birum Udskifte glødepærer i bordlamper med A-pærer Besparelse (kwh/år) Investering (kr.) Payback (år) ,4 65 Ballerup Kommune Klimanetværk

66 IDA-husets status sommeren 2010 Elforbrug i juni og juli 2010 ligger knap 25% under elforbruget i samme måneder i ,0% Elforbrugsudvikling for 2010 i forhold til ,0% -10,0% -15,0% -20,0% -25,0% -30,0% 66 Ballerup Kommune Klimanetværk

Titel Beskrivelse dato. måned år

Titel Beskrivelse dato. måned år Titel Beskrivelse dato. måned år Hvad er maskiner og processer Trykluftsanlæg Køleanlæg Vakuum Produktionsmaskiner Transportbånd, siloer og materialehåndtering Vakuum Trykluft - anvendelser Det mest in-effektive

Læs mere

Formål med ventilation

Formål med ventilation Formål med ventilation Sikre frisk luft Fjerne lugtgener Fjerne fugt Fjerne partikler Bygningsopvarmning M.m. = godt indeklima Simpelt ventilationsanlæg Rigtigt ventilationsanlæg sanlægtyper (komfortanlæg)

Læs mere

Dagens Program. Intro

Dagens Program. Intro Dagens Program Hvem er Go Energi Typisk fordeling af energiforbrug Typiske energipriser Forslag til indsatsområder Hvordan kommer man i gang Salg af energibesparelser Organisering, ESCO Hvem kan hjælpe

Læs mere

HVORDAN KAN MAN GENERERE ENERGIBESPARELSER? Møder hos Dansk Fjernvarme Januar 2017

HVORDAN KAN MAN GENERERE ENERGIBESPARELSER? Møder hos Dansk Fjernvarme Januar 2017 HVORDAN KAN MAN GENERERE ENERGIBESPARELSER? Møder hos Dansk Fjernvarme Januar 2017 PROFIL Konsulenter i energi, ressourcer, forsyningsanlæg og klimastrategi Etableret 2006 25 års erfaring i chefkreds Offentlig

Læs mere

Belysning indhold. Formål med belysning Hvad er et belysningsanlæg? Komponenter i belysningssanlæg Lovkrav Energisparepotentialer Erfaringsdata

Belysning indhold. Formål med belysning Hvad er et belysningsanlæg? Komponenter i belysningssanlæg Lovkrav Energisparepotentialer Erfaringsdata Belysning indhold Formål med belysning Hvad er et belysningsanlæg? Komponenter i belysningssanlæg Lovkrav Energisparepotentialer Erfaringsdata Formål l med belysning Dagslys er den bedste form for belysning

Læs mere

PROCES- OG ENERGIOPTIMERING I ENERGITUNGE VIRKSOMHEDER. V./ Peter Maagøe Petersen Viegand Maagøe 2. November 2012

PROCES- OG ENERGIOPTIMERING I ENERGITUNGE VIRKSOMHEDER. V./ Peter Maagøe Petersen Viegand Maagøe 2. November 2012 PROCES- OG ENERGIOPTIMERING I ENERGITUNGE VIRKSOMHEDER V./ Peter Maagøe Petersen Viegand Maagøe 2. November 2012 HVEM ER VIEGAND MAAGØE Konsulentvirksomhed vedr. energieffektivitet og klima Etableret 2006

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE OG FJERNVARMEN - HVAD ER VIGTIGT? - HVORDAN GRIBES DET AN? - HVAD KAN DER OPNÅS?

VIRKSOMHEDERNE OG FJERNVARMEN - HVAD ER VIGTIGT? - HVORDAN GRIBES DET AN? - HVAD KAN DER OPNÅS? VIRKSOMHEDERNE OG FJERNVARMEN - HVAD ER VIGTIGT? - HVORDAN GRIBES DET AN? - HVAD KAN DER OPNÅS? V./ Peter Maagøe Petersen Viegand Maagøe 26. September 2012 AGENDA Lidt baggrundsinfo priser og CO2 Hovedemner

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME. Rammebetingelser

INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME. Rammebetingelser INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME Rammebetingelser VIEGAND MAAGØE OVERSKUDSVARME Potentiale, teknisk & økonomisk Udvikling af løsning: Optimering af processen (ingen overskudsvarme tilbage) Udnyttelse til proces

Læs mere

Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen. KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011

Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen. KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011 Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011 Fokus-omr områder God og energirigtig ventilation opnås ved at fokusere på: 1. Ventilationsbehov

Læs mere

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser Knæk energi-kurven med Center for Energibesparelser Dagsorden Kort om Center for Energibesparelser Introduktion til kurveknækkeraftaler Center for Energibesparelsers værktøjer Anden bistand fra Center

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg K.P.Komponenter 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

Gladsaxe Kommune Klimaklar 16. september 2010

Gladsaxe Kommune Klimaklar 16. september 2010 Hvad kan en virksomhed gøre for at spare energi? Gladsaxe Kommune Klimaklar 16. september 2010 Agenda 1. Hvad omfatter godt energisparearbejde? 2. Typiske indsatsområder Ventilation Fjernvarme/varmeforsyning

Læs mere

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen for Servicestyrelsen 2008 Servicestyrelsen Handlingsplan 1. Indledning Dette er handlingsplanen for Servicestyrelsen jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i statens institutioner. Ministeriet har til

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen 1 N.H. Stål 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos AB Jensen Maskinfabrik A/S. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos AB Jensen Maskinfabrik A/S. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos AB Jensen Maskinfabrik A/S Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen AB Jensen Maskinfabrik A/S 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FIX IDE ELLER FORNUFT?

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FIX IDE ELLER FORNUFT? UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FIX IDE ELLER FORNUFT? ENERGI PÅ TOPPEN 10. MAJ 2017 1 VIEGAND MAAGØE 2 OVERSKUDSVARME - FIX IDE ELLER FORNUFT? Stort spørgsmål at skulle svare på!!! Ingeniøren tænker: Kombineret

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg og Morten Torp Hendricks Industries 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID?

HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID? HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID? VELKOMMEN Her har du din gratis E-bog. Energibesparelser betyder både noget for miljøet og for bundlinjen. Der er mange steder en virksomhed

Læs mere

Energibesparelser i Praksis. Rådgivning

Energibesparelser i Praksis. Rådgivning Energibesparelser i Praksis Rådgivning Program for i dag Hvorfor spare på energien? Walk and Talk hos IRON Pump Hvor kan I spare? Kom godt i gang Opsamling og tak for i dag IRON Pump A/S er en 105 år gammel

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1

københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1 københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 2 Afdæk de præcise

Læs mere

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen for Lægemiddelstyrelsen 2009 Grundlag for handlingsplanen Udsnit af cirkulærets tekst Denne handlingsplan er baseret på Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Den nedenstående tekst

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Fødevareministeriets energiforbrug

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Handlingsplan Dette er handlingsplanen for Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy.

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy. Energirådgivning Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10 Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 Mail: peruh@dongenergy.dk Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 UDSUGNING KØKKEN... 5 3 UDSUGNING

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen 2007 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Arbejdsskadestyrelsens forbrug side 5 BILAG 3. Tekniske besparelsestiltag

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

INTRODUKTION TIL ENERGILEDELSE. KlimaKlar/Gladsaxe Kommune tirsdag den 28. oktober 2014

INTRODUKTION TIL ENERGILEDELSE. KlimaKlar/Gladsaxe Kommune tirsdag den 28. oktober 2014 INTRODUKTION TIL ENERGILEDELSE KlimaKlar/Gladsaxe Kommune tirsdag den 28. oktober 2014 Hvorfor energiledelse? Systematiser indsatsen Prioritere indsatsen Kontinuert fokus De fleste virksomheder kan reducere

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Screening af energiforbruget

Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Hvad er forskellen på kortlægning og screening? Kortlægningen giver overblik over - Hvor energien bruges - Hvor meget der bruges Screeningen giver

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Energihandlingsplan for Beskæftigelsesministeriet

Energihandlingsplan for Beskæftigelsesministeriet for Beskæftigelsesministeriet 2008 Oversigt: Grundlag for handlingsplanen side 3 Beskæftigelsesministeriet forbrug side 5 Tekniske besparelsestiltag side 6 Håndbog i energirigtigt indkøb side 20 Energimærke

Læs mere

Energihandlingsplan for Klima og Energiministeriet

Energihandlingsplan for Klima og Energiministeriet for Klima og Energiministeriet 2008 Oversigt: 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 2. Klima og Energiministeriets forbrug side 6 3. Tekniske besparelsestiltag side 9 4. Håndbog i energirigtigt indkøb

Læs mere

Tjekliste for kortlægning af strømforbrug og indsatsområder

Tjekliste for kortlægning af strømforbrug og indsatsområder ELSPAREPORTAL Tjekliste for kortlægning af strømforbrug og indsatsområder Idéen med kortlægning af strømforbruget er at indkredse de store elforbrug i afdelingen og finde de områder hvor der kunne være

Læs mere

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Overblik Energi- og miljøarbejdet i Region Hovedstaden Kortlægning af energiforbruget Handlingsplan og

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Pejlemærker for folkeskoler, offentlige administrationsbygninger og børnehaver

Pejlemærker for folkeskoler, offentlige administrationsbygninger og børnehaver Pejlemærker for folkeskoler, offentlige administrationsbygninger og børnehaver Et pejlemærke er det mål, Elsparefonden mener, er rimeligt for elbesparelser i en institution. Pejlemærket er delt op i 3

Læs mere

Energiresultat Transportministeriets Departement

Energiresultat Transportministeriets Departement Energiresultat Transportministeriets Departement Resultat af energiforbedringer foretaget i Transportministeriets Departement i perioden 2008 og 2009 Beregninger udført af Lene Kuszon, Dansk Standard maj

Læs mere

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst Kenneth Diget Danmarks største kundejede energiselskab 400.000 kunder 10 procent af Danmarks samlede elforbrug Fremtidens energi -

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Finansministeriet

Bilag i energihandlingsplan for Finansministeriet Bilag i energihandlingsplan for Finansministeriet 2007 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Finansministeriets forbrug side 5 BILAG 3. Tekniske besparelsestiltag side 9

Læs mere

Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? , ,

Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? <navn>, <dato>, <sted> Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? , , De 3 trin til en lavere varmeregning, når man kender sit forbrug 1. Se på boligen 1. Se på boligen Er din varmeregning høj? Har

Læs mere

Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej

Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej Nedenstående inspirationskatalog med forslag til indsatser baserer sig på besøg på Rødkælkevej den 2. maj med deltagelse af 2 bestyrelsesmedlemmer, teknisk driftsleder

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bytoften 25 Postnr./by: 8740 Brædstrup BBR-nr.: 615-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Energibesparelser i etagebyggeri Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Janus Hendrichsen Energitjenesten København Energimærkekonsulent, Bedre bolig rådgiver Energitjek i en- og flerfamilieboliger,

Læs mere

Ta de gode vaner med i sommerhuset

Ta de gode vaner med i sommerhuset Ta de gode vaner med i sommerhuset - og få en mindre elregning Brug brændeovn i stedet for elvarme Tjek temperaturen på varmtvandsbeholderen Se flere gode råd inde i folderen Gode elvaner er meget værd

Læs mere

Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod

Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj 2014 Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod Hvad for en slags fisk er jeg så Steen Lund Sømod 44 år Maskinmester Energi Nord 4,5

Læs mere

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger IDA Energi, Århus d. 26/2-2014 Bjarke Paaske Center for køle- og varmepumpeteknik Mekaniske varmepumper (el) Politiske mål Danmark og udfasning af oliefyr,

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 3.4 // Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 3.4 // Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift Bilag 3.4 // Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...2 2 METODE TIL SAMMENLIGNING AF BYGNINGENS BEREGNEDE OG REELLE ENERGIFORBRUG...3 3 BEREGNING AF BYGNINGENS

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Gl. Jennumvej 1 8900 Randers 730-016974-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Temadag for leverandører af overskudsvarme. Bjarke Paaske, PlanEnergi 5. sept. - Kolding

Temadag for leverandører af overskudsvarme. Bjarke Paaske, PlanEnergi 5. sept. - Kolding Temadag for leverandører af overskudsvarme Bjarke Paaske, PlanEnergi 5. sept. - Kolding 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma 30 år med VE 30 medarbejdere Kontorer i Skørping Aarhus København Fjernvarme

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Ventilation Generelt Der er ca. 15.000 ventilationsanlæg i Danmark, der forsyner offentlige bygninger og arbejdspladser med frisk luft. Heraf er rigtig mange anlæg indstillet

Læs mere

Til hospitals- og laboratoriemedarbejderen, som vil reducere energiforbruget. Standbyforbrug. i laboratoriet og på hospitalet her kan I effektivisere

Til hospitals- og laboratoriemedarbejderen, som vil reducere energiforbruget. Standbyforbrug. i laboratoriet og på hospitalet her kan I effektivisere Til hospitals- og laboratoriemedarbejderen, som vil reducere energiforbruget Standbyforbrug i laboratoriet og på hospitalet her kan I effektivisere Sådan gør I hospitalet og laboratoriet Vi ved alle, at

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn

Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn 1 Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.04 side 1 af 10 Mærkenr 112215 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr 333-075946-001 Adresse Nørrevangsskolen, Rosenkildevej 88 Udarbejdet af RAMBØLL Adresse

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Viden. om kurveknækkeraftalen

Viden. om kurveknækkeraftalen Viden om kurveknækkeraftalen Her har du lidt ekstra viden! Som energiansvarlig kan det være rart at blive lidt klogere på el. Derfor giver vi dig i denne bog svar på de mest stillede spørgsmål om kurveknækkeraftalen.

Læs mere

Energioptimering af bygning 1624 Frederiksborggade 15 Forslag nr.: 03 Elbesparelse 97.351 kwh/år 146.027 kr./år Varmebesparelse 0 kwh/år 0 kr.

Energioptimering af bygning 1624 Frederiksborggade 15 Forslag nr.: 03 Elbesparelse 97.351 kwh/år 146.027 kr./år Varmebesparelse 0 kwh/år 0 kr. Energioptimering Rådgiver fra Energi Nord: Steen Lund Sømod tlf. 9936 9776 Dato: 16. august 2013 Dok.id-903963 Kundedata Firma:ATP Ejendomme Sag nr.: 001-00710-01 Kontaktperson: Christian Mølholm Telefon

Læs mere

Potentialet for. elbesparelser. i staten

Potentialet for. elbesparelser. i staten Potentialet for elbesparelser i staten Dansk Energi Analyse A/S September 2008 Indhold Sammenfatning... 2 1. Indledning... 3 2. Statens elforbrug... 3 2.1 Det samlede elforbrug... 3 2.2 Elforbrugets fordeling

Læs mere

Eksempler på små overskudsvarmeprojekter v. Hans Baden, Rådgivende Ingeniør Ivar Lykke Kristensen

Eksempler på små overskudsvarmeprojekter v. Hans Baden, Rådgivende Ingeniør Ivar Lykke Kristensen 14.00 14.15 Velkomst og Indledning v. John Tang 14.15 14.45 Eksempler på små overskudsvarmeprojekter v. Hans Baden, Rådgivende Ingeniør Ivar Lykke Kristensen 14.45 15.15 Afgiftsmæssige aspekter ved overskudsvarme

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

Torben Dalsgaard. Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker

Torben Dalsgaard. Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker Torben Dalsgaard Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker Energibesparelser Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvorfor? Klimaet Politisk Pengene Hvor? Vedvarende energi Nye bygninger Eksisterende

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Lanceringen af disse tjek i denne målgruppe er valgt ud fra følgende overvejelser:

Lanceringen af disse tjek i denne målgruppe er valgt ud fra følgende overvejelser: Notat Go Energi Kunderådgivning Opgave Erhvervsindsats Dato 13. september 2011 Emne Tjeklister Initialer PMP Notat sendt til: Registreringsordningen for energisynskonsulenter Go Energi har i de kommende

Læs mere

Energibesparelser i SMV er

Energibesparelser i SMV er Energibesparelser i SMV er - sådan kommer du i gang! Kåre Press-Kristensen Don t tell it show it! www.showit.dk Don t tell it show it TV-Bella har udført finansieret af Dansk Energi. Seks små film om energibesparelser

Læs mere

5 miljøtiltag. der også kan blive til noget!

5 miljøtiltag. der også kan blive til noget! 5 miljøtiltag der også kan blive til noget! Indhold: Serverrum side 4 Køle- og fryseskabe side 7 Elspareskinner side 9 Ventilation side 11 Stinkskabe side 13 Andre projekter side 15 Perspektivering bagside

Læs mere

BBR-nr.: 580-003421 Energimærkning nr.: 100119638 Gyldigt 5 år fra: 06-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-003421 Energimærkning nr.: 100119638 Gyldigt 5 år fra: 06-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centrumsgaden 57 Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-003421 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.04 side 1 af 10 Mærkenr 112213 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr 333-056186-001 Adresse Biblioteket, ny del, Stenstuegade 14 Udarbejdet af RAMBØLL Adresse

Læs mere

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort Peter Dallerup Ingeniør SustainHort SustainHort - energioptimering i gartnerier Hovedaktiviteter Dannelse af netværk af leverandøre til gartneribranchen. Sammensætte produkter i energibesparende pakkeløsninger.

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Departementet i Holbergsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Departementet i Holbergsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Departementet i Holbergsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

Energieffektive serverrum. Jacob Ilsøe Elsparefondens Kunderådgivning jail@sparel.dk Tlf: 51 31 95 11

Energieffektive serverrum. Jacob Ilsøe Elsparefondens Kunderådgivning jail@sparel.dk Tlf: 51 31 95 11 Energieffektive serverrum Jacob Ilsøe Elsparefondens Kunderådgivning jail@sparel.dk Tlf: 51 31 95 11 Serverrum Sikker drift og god økonomi Elforbrug i serverrum Måling af elforbrug i serverrummet Nøgletal

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngårdsholmsvej 57 P 9000 Aalborg 851-028235-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Forstudie Høje Taastrup Kommune

Forstudie Høje Taastrup Kommune Forstudie Høje Taastrup Kommune Arbejdsmøde 1, d. 17.2. 2009 We help the best buildings in the world get that way. Agenda 1. Dagsorden og målsætning 2. Udfordringer og projektide (15 min) 3. Forstudiet

Læs mere

Performancetest Case om IDA-huset. Eksempel på bygningsrenovering med skarp fokus på det termiske indeklima i opholdszonen

Performancetest Case om IDA-huset. Eksempel på bygningsrenovering med skarp fokus på det termiske indeklima i opholdszonen Performancetest Case om IDA-huset Eksempel på bygningsrenovering med skarp fokus på det termiske indeklima i opholdszonen Nyt er godt Men det er ikke altid det der til rådighed Ofte står vi ikke med en

Læs mere

Har I overblik over energiforbruget

Har I overblik over energiforbruget Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Har I

Læs mere

Energi affugtning Gardemoen Ole Bærenholdt-Jensen, virksomhedskonsulent. HortiAdvice Scandinavia A/S (GartneriRådgivningen)

Energi affugtning Gardemoen Ole Bærenholdt-Jensen, virksomhedskonsulent. HortiAdvice Scandinavia A/S (GartneriRådgivningen) Energi affugtning Gardemoen 2015 Ole Bærenholdt-Jensen, virksomhedskonsulent HortiAdvice Scandinavia A/S (GartneriRådgivningen) HortiAdvice Scandinavia A/S Who we are? What do we do? HortiAdvice Scandinavia

Læs mere

Energi besparelser Det er legende let!

Energi besparelser Det er legende let! + Energi besparelser! Søren Sloth Eriksen Trend Control Systems Indhold Vi har de partnere, du har brug for! Hvorfor er vi her i dag? Fortæl om dine resultater Hvad er et CTS-anl anlæg? Bevar dine besparelser

Læs mere

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511 Copyright Copyright 2012 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR 48233511 Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 Agenda

Læs mere

Cronborg ApS Offenbachsvej 321 7500 Holstebro Denmark Tel. +45 4026 9550 For BD CVR nr. : 31859948 Att:

Cronborg ApS Offenbachsvej 321 7500 Holstebro Denmark Tel. +45 4026 9550 For BD CVR nr. : 31859948 Att: Cronborg ApS Offenbachsvej 321 75 Holstebro Denmark Tel. +45 426 955 For BD CVR nr. : 31859948 Att: www.cronborg.dk E-mail: info@cronborg.dk Eksempel Dato indsendt: -1- Dato: tilbud 27-5-13 11:25:54 Vor

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Kvorning Design og Kommunikation. Magstræde 6, 1204 Købh. K. 17-11-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen

Kvorning Design og Kommunikation. Magstræde 6, 1204 Købh. K. 17-11-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Energigennemgang Kvorning Design og Kommunikation. Magstræde 6, 1204 Købh. K 17-11-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Indhold Formål:... 3 Generelt:... 3 Generelle besparelsesområder:... 4 STAND-BY

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - Departementet

Energihandlingsplan for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - Departementet for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - Departementet 2009 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - Departementet Handlingsplan Dette er handlingsplanen for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere