Ballerup Kommune KlimaNetværk 4. november 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ballerup Kommune KlimaNetværk 4. november 2010"

Transkript

1 Hvad kan en virksomhed gøre for at spare energi? Ballerup Kommune KlimaNetværk 4. november 2010

2 Agenda 1. Hvad omfatter godt energisparearbejde? 2. Typiske indsatsområder - kontor Ventilation Fjernvarme/varmeforsyning Trykluft Køling Belysning IT/kontorudstyr 3. Udvalgte indsatsområder - industri Løgdiagram Ventilation Overskudsvarme Laboratorier 4. Energiledelse 5. Mulige samarbejdspartnere, tilbud og ordninger 6. Kort case: IDA-huset på Kalvebod Brygge 2 Ballerup Kommune Klimanetværk

3 Hvad omfatter godt energisparearbejde? 3 Ballerup Kommune Klimanetværk

4 Hvad omfatter godt energisparearbejde? 1. Et godt overblik: Kortlæg forbrug af el og varme på anvendelsesområder Opgør reelle energipriser Hvad er vigtigt 4 Ballerup Kommune Klimanetværk

5 Typisk kontorhus - energiomkostninger 5 Ballerup Kommune Klimanetværk

6 Typisk autoværksted (www.energiguiden.dk) 6 Ballerup Kommune Klimanetværk

7 Overblik energipriser Elpris til proces : Små virksomheder: ca. 0,70-0,80 kr./kwh Store virksomheder: ca. 0,50-0,60 kr./kwh Elpris til rumvarme : Små virksomheder: ca. 1,50 kr./kwh Store virksomheder: ca. 1,20 kr./kwh Varmepris rumvarme : Naturgas: ca. 6 kr./m3 (store), 7,5 kr./m3 (små) Olie: ca. 6,5 kr./liter (store og små) ingen distributionsafgift Fjernvarme: ca. 0,6 kr./kwh (stor variation i landet) Træpiller: ca. 1,5 kr./kg (store), ca. 2,0 kr./kg (små) pga. mængderabat og ingen afgifter 7 Ballerup Kommune Klimanetværk

8 Hvad omfatter godt energisparearbejde? 2. En god organisering: Fra ide til udførelse er et stort skridt Der skal være interne ressourcer til rådighed Ledelsesopbakning en forudsætning 3. Prioritering af indsatsområder: Noget er nemt og synligt andet sparer mange penge Få et par hurtige successer 4. De rette kompetencer er vigtige: Fagligt/teknisk er ikke alle rådgivere klædt rigtigt på Vigtigt at rådgiver forstår hvordan organisation virker 5. Fokuser på tilbagebetalingstider 6. Involvér huselektriker, VVS-service osv. hvis de er gode! evt. i samarbejde med rådgiver 8 Ballerup Kommune Klimanetværk

9 De vigtigste indsatsområder - kontor Ventilation Fjernvarme/varmeforsyning Trykluft Køling Belysning IT/kontorudstyr Mange muligheder! der lægges i det følgende vægt på de nemmeste og mest rentable områder 9 Ballerup Kommune Klimanetværk

10 10 Ballerup Kommune Klimanetværk Ventilation

11 Simpelt ventilationsanlæg 11 Ballerup Kommune Klimanetværk

12 Ventilationsanlæggets bestanddele Ventilatorer og motorer Remtræk eller direkte drevet ventilator Varmeveksler Varme- og køleflader Filtre Læs mere 12 Ballerup Kommune Klimanetværk

13 Erfaringsindsamling - CFE 1/3 af anlæggene overholdt ikke kravene til luftmængder og energieffektivitet i BR-95 Halvdelen af anlæggene ventilerede mere end 50% for meget i forhold til kravene i BR-95 1/5 af anlæggene ventilerede mere end 100% for meget i forhold til kravene i BR-95 ¾ af anlæg i offentlige bygninger ventilerer om natten 13 Ballerup Kommune Klimanetværk

14 Typiske muligheder for energibesparelser Installer urstyring til at starte og stoppe anlægget efter behovet Installer bevægelsesmeldere til at styre start og stop af anlægget Installer CO 2 -målere til at styre anlæggets drift Installer frekvensregulering på ventilatormotorer til op- og nedregulering efter behovet Reducer behovet for ventilation (etabler punktudsug, revurder temperatur- og fugtkrav m.m.) Reducer luftmængderne, så de passer til behovet Skift gamle remtræk Skift ventilatorer og motorer til spareventilatorer og sparemotorer Rens filtre og kanaler Vurder varmegenvinding 14 Ballerup Kommune Klimanetværk

15 HUSK!!! Ventilationsanlæg er udover elforbrug storforbrugere af varme og køling Bygningsopvarmning med ventilationsanlæg er normalt en meget dyr opvarmningsform (på trods af varmegenvinding er varmetab i luft der ventileres bort meget betydeligt) Disse forhold betyder at energisparetiltag på ventilationsområdet normalt har god rentabilitet 15 Ballerup Kommune Klimanetværk

16 Rumvarme og varmeanlæg 16 Ballerup Kommune Klimanetværk

17 Typiske muligheder for energibesparelser Kedelvirkningsgrad: Iltstyring, economizer m.m. Standbyforbrug kan reduceres Ordentlig afkøling af centralvarmevand skal være >35C Fjernvarme Afkølingsforhold Varmeforsyning Isolering Pumpedrift etabler VLT og reducér flow Sommersluk for cirkulationspumpe Bygningsforbedringer = se energimærke Processer = kontrol, isolering, betjening, VGV osv. 17 Ballerup Kommune Klimanetværk

18 Omlægning af varmeforsyning Naturgas til fjernvarme: CO2-besparelser Ofte betydelige driftsbesparelser Energibesparelser kan sælges (tilskud) Naturgas til varmepumper: Fjerntliggende opvarmningsformål har ofte store tab Energibesparelser kan sælges (tilskud) Energiprisudvikling til fordel for varmepumper men pas på! Naturgas til træpiller: Til rumvarmeformål er der store afgiftsbesparelser Overskudsvarme I vandbaserede systemer kan overskudsvarme ofte udnyttes Energibesparelser kan sælges (tilskud) 18 Ballerup Kommune Klimanetværk

19 Fjernvarmepriser i Gladsaxe-området Fjernvarmepris: 449,21 kr./mwh Heraf fast afgift (146,38 kr./mwh) afhænger af gennemsnit af seneste 3 års forbrug (energibesparelser = lavere fast afgift) Heraf variabel afgift (302,83 kr./mwh) Afkølingsafgift (<35 C): 3,96 kr./mwh/grad-c Afkølingstilskud (>35 C): 1,96 kr./mwh/grad-c Typisk varmepris med naturgas: 600 kr./mwh 19 Ballerup Kommune Klimanetværk

20 Eksempel på økonomi ved konvertering Energibesparelse ved konvertering: 0,5 mio. kwh/år Tilskud ved salg af energibesparelse: 0,25 mio. kr. Anlægsinvestering: kr. Driftsbesparelse: kr./år En lang række konverteringer tegner ift. aktuelle data for Gladsaxe-området at kunne gennemføres med en tilbagebetalingstid på mindre end 1 år! 20 Ballerup Kommune Klimanetværk

21 21 Ballerup Kommune Klimanetværk Trykluft

22 Trykluft Det mest in-effektive forsyningsanlæg Ca. 7% af tilført energiforbrug ender som arbejdsenergi Resten ender som varme Mange anvendelsesformål Håndværktøjer Renblæsning Ventiler Ejektorer (vakuum) 22 Ballerup Kommune Klimanetværk

23 Trykluft - besparelser Lækager, lækager, lækager Ofte udgør lækager op til 50% af trykluftforbruget Tænd/sluk-ur Behøver kompressorer at køre om natten? Sænk trykket 8 bar ikke nødvendigt 6 bar som regel nok Omlæg forbrug/adfærd Fra renblæsning til kost Elektrisk drevne værktøjer og ventiler Varmegenvinding Til bygningsopvarmning (afgifter ) 23 Ballerup Kommune Klimanetværk

24 24 Ballerup Kommune Klimanetværk Køling

25 Køling Mange anvendelsesformål Bygningskøling Affugtning af rum (grafisk industri) Maskinkøling Serverkøling Mange anlægstyper Centrale kompressoranlæg Køletørne Små lokale aircon.-units M.m. Kølemiddelproblematik Mange gamle anlæg med freon skal skiftes (fyldning) Nyere anlæg på ammoniak og propan er dyre 25 Ballerup Kommune Klimanetværk

26 Køling - besparelsesmuligheder Anvende køletårne/frikøling så meget som muligt Til serverrum Til maskinkøling Øg temperaturer af det der køles Kolde kontorer kan være for kolde Kølevand kan være koldere end nødvendigt Serverrum behøver ikke 16C Juster fordampertemperatur til hvad der er rimeligt Revurder affugtningskrav Rensning af kondensatorer og fordampere Mange anlæg vedligeholdes ikke ordentligt For høj kondensator temperatur koster 3% ekstra elforbrug per grad For lav fordamper temperatur koster 3% ekstra elforbrug per grad Større nyanlæg: varmegenvinding til bygningsopvarmning 26 Ballerup Kommune Klimanetværk

27 27 Ballerup Kommune Klimanetværk Belysning

28 Rentable muligheder for elbesparelser 1. Etablere automatisk lysstyring - Dagslysstyring (dæmpning eller tænd/sluk evt. i zoner) - Bevægelses-/tilstedeværelsesfølere - Skumringsrelæer til udendørsbelysning 2. Tilslutte arbejdslamper til el-spareskinner 3. Udskifte T8 (tykke) lysstofrør med T5 (tynde) 4. Udskifte ineffektive lyskilder til lavenergilyskilder/apærer og LED (med forsigtighed) 5. Spændingssænkning ( powermizer )...ikke at forglemme rengøring af armaturer og lyskilder!!! 28 Ballerup Kommune Klimanetværk

29 Lysstyring - demo-lokaler VUC Aarhus

30 Lysstyring - demo-lokaler VUC Aarhus VUC i Århus

31 Eksempel på armaturer med indbygget bevægelsesmelder og lysføler God og energirigtig kontorbelysning Indbygget lysog bevægelsesføler

32 Autoværksted energibesparelser belysning Typisk ovenlysvinduer og kunstig belysning samtidig Typisk standardarmaturer (ikke effektive) => etabler dagslysstyring 32 Ballerup Kommune Klimanetværk

33 33 Ballerup Kommune Klimanetværk IT/kontorudstyr

34 Hvad omfatter IT/kontorudstyr? Computere og skærme Netværker Serverrum Fladskærme Printere, skannere og multifunktionsmaskiner Kaffeautomater, læskedrikautomater m.m. 34 Ballerup Kommune Klimanetværk

35 Besparelsespotentialer 1. Elspareskinner og tænd/sluk-ure 2. Indstillinger 3. Drift af serverrum...og de langsigtede: 4. Indkøb 35 Ballerup Kommune Klimanetværk

36 En strømtyv! En tændt computerskærm, som ikke bliver brugt, bruger lige så meget strøm som når den er i brug Situationen opstår når skærmstikket tages ud af computeren => kan afhjælpes elspareskinne! No signal! 36 Ballerup Kommune Klimanetværk

37 Natrundering find strømtyve Med en natrundering finder man tændte computere, skærme og printere/kopimaskiner interaktive tavler Men også tændte lamper kølediske og køkkenudstyr kaffemaskiner ventilationsanlæg Desuden kan man finde de strømtyve, man ikke ser i dagligdagen: gamle ineffektive eller tomme køleskabe og frysere kaffeautomater, drikkevandskølere, læskedrikautomater 37 Ballerup Kommune Klimanetværk

38 Spareindstillinger i printere og kopimaskiner Vores kontorprinter i Viegand & Maagøe var forhåndsindstillet til standby efter 4 timer!!! Forholdsvis nemt at indstille til 30 min.! Nogle printere har måske slet ikke forhåndsindstillet standby!! 38 Ballerup Kommune Klimanetværk

39 Temperaturkrav og køling i serverrum Temperaturen i serverrummet bør ikke være højere end 21 ºC. Den maksimalt tilladelige temperatur er 35 ºC Temperaturen må ikke være under 19 ºC For hver grad temperaturen hæves sænkes energiforbruget til køling med 1-3% Sørg for, at køleanlæggets kondensator (udedelen) er placeret et køligt og skyggefuldt sted. Anvend om muligt altid frikøling. Frikøling kan i Danmark anvendes omkring 8500 timer om året! 39 Ballerup Kommune Klimanetværk

40 Udvalgte indsatsområder erhverv -løgdiagrammet - ventilation - overskudsvarme - laboratorier 40 Ballerup Kommune Klimanetværk

41 Løgdiagrammet God husholdning Drift og vedligehold Styring Anlæg Proces Behov 41 Ballerup Kommune Klimanetværk

42 Autoklave 6 compressors of each 150 kw delivering 8.5 bar compressed air Trays with plastic tubes in bags with sterile water Sterilisation of products at 100% humidity and 120C for 50 min. 8 bar steam Compressed air reciever at 8.5 bar 20 autoclaves of each 15 meter length and 2 meter diameter 10C water 42 Ballerup Kommune Klimanetværk

43 Behovsanalyser Typisk relevant for: Luftskifter (HVAC) Vandkvaliteter Rengøringsbehov (CIP) Sterilisering (SIP) Kvalitet af slutprodukt og/eller råvare og mange andre områder 43 Ballerup Kommune Klimanetværk

44 Tryktabsanalyse for ventilation Pa Mapping of Pressure Losses Outdoor Grating Duct Fire register Filter Silencer Heating surface Mixing chamber Heating surface Cooling surface Fan Filter Silencer Filter Ducts Volustates Silencers Rooms Silencers Volustates Ducts Silencer Filter Fan Mixing chamber Cooling surface Silencer Fire register Duct Chimney to Selv helt nye HVAC-anlæg har fundet 30% besparelser ved at eliminere tab: Filtre Spjæld Coils M.m. 44 Ballerup Kommune Klimanetværk

45 Muligheder - overskudsvarme Reelt forekommer størstedelen af erhvervslivets varmebehov under 100ºC f.eks. bygning (HVAC) Varmtvandsforbrug til rengøring og CIP kan være endog meget betydeligt i flere sektorer Energipriser er steget betydeligt Overskudsvarmeafgift betales ikke i sommerhalvåret = favoriserer varmtvandsprod. Energibesparelser kan sælges 45 Ballerup Kommune Klimanetværk

46 Afgifter intern udnyttelse overskudsvarme Køleanlæg uden varmegenvinding Køleanlæg med varmegenvinding 1 mio. kwh/år genvundet til rumvarme 1 mio. kwh/år elektricitet til kompressor 1 mio. kwh/år elektricitet til kompressor 10 mio. kwh/år naturgas til rumvarme 9 mio. kwh/år naturgas til rumvarme Energi og afgiftsbetaling uden varmegenvinding: - El til køleanlæg (let proces): kr. - Brændsel til rumvarmeformål: kr. - Afgiftsbetaling: kr. - Total: kr. Energi- og afgiftsbetaling med varmegenvinding: - El til køleanlæg (let proces): kr. - Brændsel til rumvarmeformål: kr. - Afgiftsbetaling: kr. - Overskudsvarmeafgift: kr. - Total: kr. Spildvarmeudnyttelse i fødevareindustrien 46 Ballerup Kommune Klimanetværk

47 Køleanlæg med og uden varmegenvinding Driftsomkostninger uden VGV: Energiomkostninger = 3,23 mio. kr./år Afgiftsbetaling = 2,171 mio. kr./år Driftsomkostninger med VGV: Energiomkostninger = 2,955 mio. kr./år Afgiftsbetaling = 2,153 mio. kr./år Energibesparelse med VGV = kr./år Afgiftsbesparelse med VGV = kr/år Besparelse marginalt større end før energipakken fra Ballerup Kommune Klimanetværk

48 Varm oliekøling hos Danpo A/S Koldt vand 13 C 70 C Overhedning NH 3 Kondensering NH 3 28 C 150m³ 65 C Oliekøling fra kompressorer 48 Ballerup Kommune Klimanetværk

49 Døgn forbrug laboratorier 2/3 af nedregulering skyldes ventilation 49 Ballerup Kommune Klimanetværk

50 Natrundering Alt er stort set tændt! - 4 stk. HPLC 600 W Vides ikke - 3 stk. AutoDEL FIA 3 kw Vides ikke - 20 Stationære Pcer 3 kw Styrer udstyr og kan ikke slukkes - 10 stk. stinkskabe 10 kw Vides ikke - 2 x massespektroskopi 5 kw Kan ikke slukkes grundet lang kalibreringstid - 7 x Eppendorf 500W Vides ikke - Immulite kw Vides ikke - Lys 2 kw Kan slukkes - Varmt vand 3 kw Kan slukkes - DNA-analyser (+ventilation) 5 kw Kan slukkes (det kunne den ikke i sidste uge ) Elmålinger mislykkes pga. effektkrav eller manglende tilladelse til at bruge Spar-O-Meter fra laboratoriechef Meget stor usikkerhed om hvad der kan slukkes og hvad der ikke kan slukkes leverandører må inddrages i vurderinger Kalibreringstid en generel undskyldning men flere typer udstyr rekalibreres automatisk på få sekunder 50 Ballerup Kommune Klimanetværk

51 Mulige samarbejdspartnere, tilbud og ordninger 51 Ballerup Kommune Klimanetværk

52 Samarbejdspartnere og ordninger Energiselskaber Gratis rådgivning Køber energibesparelser Private rådgivere Dyr rådgivning Køber energibesparelser oftest til en højere pris end energiselskaber Energimærkning (EMO) Bygningsejer skal lave energimærker Kvalitet af rapporter ofte meget lav pga. Prispres på opgaver Kurveknækkeraftaler Gratis coaching om indsatsområder og plan men ikke rådgivning Tilbud om kurser og værktøjer m.m. Forpligtigende målsætning om besparelser skal underskrives 52 Ballerup Kommune Klimanetværk

53 53 Ballerup Kommune Klimanetværk Energiledelse

54 Løbende Løbende forbedringer forbedringer en hjørnesten Dr. Deming s Principles for TQM Plan Act Do Check 54 Ballerup Kommune Klimanetværk

55 Energiledelse hovedelementer Organisering Kortlægning Målsætning Handlingsplan Energigennemgang af anlæg Identifikation af projekter Energistyring Nøgletal og procedurer for opfølgning Ledelsens årlige evaluering Løbende forbedringer Evt. certificerbart iht. standard (ISO m.m.) Ny vejledning energiledelse light netop udgivet 55 Ballerup Kommune Klimanetværk

56 56 Ballerup Kommune Klimanetværk En case: IDA-huset

57 Ingeniørhuset (IDA) opført 1998

58 IDA-husets elforbrug år for år 1999: 859 MWh 2006: MWh ~ gennemsnitlig stigning på 4,8% per år. 58 Ballerup Kommune Klimanetværk

59 Kurveknækkeraftale med CFE 2007 Indledende kontakt mellem IDA og Elsparefonden primo 2007 Gennemgang af ELO-rapport: - ingen angivelse af besparelser København Energis energisyn 2005: - meget få besparelser anvist kun lys Aftale om at indgå en kurveknækkeraftale Behov for handlingsplan baseret på et ordentligt teknisk grundlag (audit af installationer) 59 Ballerup Kommune Klimanetværk

60 Elforbrugets fordeling i IDA-huset ; 9% ; 11% ; 11% ; 20% ; 19% ; 30% Belysning Køling Ventilation IT-udstyr Serverudstyr Diverse (køkken, pumper m.m.) Kun en trejdedel af elforbruget analyseret i tidligere rapporter! 60 Ballerup Kommune Klimanetværk

61 IDAs besparelsesmål 5% per år , ialt 15% Potentiale nok snarere 25-30% Ved nybygning en del højere 5 års payback er acceptkriterie Handlingsplan godkendt i Ingeniørhusets bestyrelse primo januar Ballerup Kommune Klimanetværk

62 Gennemførte/godkendte ventilationsprojekter Styring af VAV-anlæg via CO2-måling VE01 Stoppe natdrift køkkenudsugning VE03 Omlægning af hovedkanaler i tagrum VE04 Afspærring af kanaler i tårn VE04 Nye set-punkter møderum VE04 Reduceret luftskifte VE05 Fejlretning flere steder Besparelse (kwh/år) Investering (kr.) Payback (år) ,1 62 Ballerup Kommune Klimanetværk

63 Gennemførte/godkendte køleprojekter Afkalkning og rensning af havvandsvekslere Afkalkning og rensning af øvrige rør og køleflader Rensning af tilstoppede filtre havvandspumper Ekstra temperaturmålere flere steder Kalibrering af temperaturmålere Øget nøjagtighed af temperaturmåling (decimaler) Frikøling Serverrum Printcenter Delta-T-analyser skal gennemføres (forår 2008) Besparelse (kwh/år) Investering (kr.) Payback (år) (+) ,8 63 Ballerup Kommune Klimanetværk

64 Gennemførte/godkendte IT -projekter Installation af 100 elspareskinner Central nedlukningsprocedure for computere Fjerne gamle printere og kopimaskiner UPS-anlæg 3 gange for stort Indkøbskrav nye PCer Øget virtualisering Besparelse (kwh/år) Investering (kr.) Payback (år) ,3 64 Ballerup Kommune Klimanetværk

65 Gennemførte/godkendte lysprojekter Bevægelsesmeldere storrumskontorer Bevægelsesmeldere mødecenter Bevægelsesmeldere forbindelsesgang Bevægelsesmeldere spisesteder Bevægelsesmeldere birum Udskifte glødepærer i bordlamper med A-pærer Besparelse (kwh/år) Investering (kr.) Payback (år) ,4 65 Ballerup Kommune Klimanetværk

66 IDA-husets status sommeren 2010 Elforbrug i juni og juli 2010 ligger knap 25% under elforbruget i samme måneder i ,0% Elforbrugsudvikling for 2010 i forhold til ,0% -10,0% -15,0% -20,0% -25,0% -30,0% 66 Ballerup Kommune Klimanetværk

Formål med ventilation

Formål med ventilation Formål med ventilation Sikre frisk luft Fjerne lugtgener Fjerne fugt Fjerne partikler Bygningsopvarmning M.m. = godt indeklima Simpelt ventilationsanlæg Rigtigt ventilationsanlæg sanlægtyper (komfortanlæg)

Læs mere

Dagens Program. Intro

Dagens Program. Intro Dagens Program Hvem er Go Energi Typisk fordeling af energiforbrug Typiske energipriser Forslag til indsatsområder Hvordan kommer man i gang Salg af energibesparelser Organisering, ESCO Hvem kan hjælpe

Læs mere

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser Knæk energi-kurven med Center for Energibesparelser Dagsorden Kort om Center for Energibesparelser Introduktion til kurveknækkeraftaler Center for Energibesparelsers værktøjer Anden bistand fra Center

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg K.P.Komponenter 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen for Servicestyrelsen 2008 Servicestyrelsen Handlingsplan 1. Indledning Dette er handlingsplanen for Servicestyrelsen jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i statens institutioner. Ministeriet har til

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Fødevareministeriets energiforbrug

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Handlingsplan Dette er handlingsplanen for Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy.

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy. Energirådgivning Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10 Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 Mail: peruh@dongenergy.dk Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 UDSUGNING KØKKEN... 5 3 UDSUGNING

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Overblik Energi- og miljøarbejdet i Region Hovedstaden Kortlægning af energiforbruget Handlingsplan og

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst Kenneth Diget Danmarks største kundejede energiselskab 400.000 kunder 10 procent af Danmarks samlede elforbrug Fremtidens energi -

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 3.4 // Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 3.4 // Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift Bilag 3.4 // Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...2 2 METODE TIL SAMMENLIGNING AF BYGNINGENS BEREGNEDE OG REELLE ENERGIFORBRUG...3 3 BEREGNING AF BYGNINGENS

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr : 139776 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-445950-001 Adresse: Ejerf. Øresund Parkvej, Etape 2, Øresund Parkvej 7-13 og 8-12

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gråbrødre Kirke Str. 3 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-036259 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy Søndervangsskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr 113470 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr 101-536386-011 Adresse ATP-Ejendomme A/S, Nicolai Eigtveds Gade 12-32 og 38 Udarbejdet

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO. Ejendommens årlige forbrug. Varme El Vand

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO. Ejendommens årlige forbrug. Varme El Vand Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 165-057414-001 Adresse: Ulfbuen, Ulfbuen 3 Udarbejdet af: Force Technology Adresse: Hjortekærsvej 99

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-625214-001 Adresse: A/B Ve - Bo, Vesterbrogade 98 A-E Udarbejdet af: Mylliin Energi Consult ApS Adresse:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngårdsholmsvej 57 P 9000 Aalborg 851-028235-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

Gode råd om elbesparelser i serverrum

Gode råd om elbesparelser i serverrum Gode råd om elbesparelser i serverrum Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk Institut Claus Schøn Poulsen

Læs mere

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Energibesparelser i etagebyggeri Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Janus Hendrichsen Energitjenesten København Energimærkekonsulent, Bedre bolig rådgiver Energitjek i en- og flerfamilieboliger,

Læs mere

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Scandic Aalborg den 21. januar 2014 Per Jan Pedersen Energisynskonsulent Mobilnr. 045 2964 6562 Energi Nord A/S Over Bækken

Læs mere

Råd til mere med gode råd om elbesparelser

Råd til mere med gode råd om elbesparelser KOM GODT I GANG GODE RÅD Råd til mere med gode råd om elbesparelser På elspareportalen.bl.dk findes en masse gode råd og værktøjer til hvordan man kommer i gang med elbesparelser. Dette dokument samler

Læs mere

Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup

Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup Andkær og Sellerup 2 Dagsorden Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup Kort præsentation af deltagerne Beboerne TREFOR INSERO Software (DSE Airport Solutions) EnergiSpiren Vejle Kommune Green Tech

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr 133789 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr 333-008432-001 Adresse Krabasken og Museum, Bredegade 11 Udarbejdet af RAMBØLL Adresse

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Energibesparelser praktiske eksempler Holbækregionens Erhvervsråd Vestsjællands IT- center, Holbæk Den 8. april 2010

Energibesparelser praktiske eksempler Holbækregionens Erhvervsråd Vestsjællands IT- center, Holbæk Den 8. april 2010 Energibesparelser praktiske eksempler Holbækregionens Erhvervsråd Vestsjællands IT- center, Holbæk Den 8. april 2010 Lidt om mig selv - OVE/Energitjenesten Lidt om projektet, vi arbejder med Generelt om

Læs mere

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort Peter Dallerup Ingeniør SustainHort SustainHort - energioptimering i gartnerier Hovedaktiviteter Dannelse af netværk af leverandøre til gartneribranchen. Sammensætte produkter i energibesparende pakkeløsninger.

Læs mere

Cronborg ApS Offenbachsvej 321 7500 Holstebro Denmark Tel. +45 4026 9550 For BD CVR nr. : 31859948 Att:

Cronborg ApS Offenbachsvej 321 7500 Holstebro Denmark Tel. +45 4026 9550 For BD CVR nr. : 31859948 Att: Cronborg ApS Offenbachsvej 321 75 Holstebro Denmark Tel. +45 426 955 For BD CVR nr. : 31859948 Att: www.cronborg.dk E-mail: info@cronborg.dk Eksempel Dato indsendt: -1- Dato: tilbud 27-5-13 11:25:54 Vor

Læs mere

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Komponentkrav Installationer v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Indholdet i vores undersøgelse på installationsområdet Kortlægning af, hvilke udfordringer og muligheder der er

Læs mere

Energitjek i Perlen, Sælvig, Samsø

Energitjek i Perlen, Sælvig, Samsø Energitjek i Perlen, Sælvig, Samsø 22 jul 2015 Michael Kristensen og Jan Jantzen mk@energiakademiet.dk www.night-hawks.eu/denmark IEE/12/671/S12.644734Duration: 1.4.2013-30.9.2015 The sole responsibility

Læs mere

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511 Copyright Copyright 2012 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR 48233511 Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 Agenda

Læs mere

Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser

Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser Den Skandinaviske Bryggerhøjskole The Scandinavian School of Brewing Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser Axel G. Kristiansen og Kim L. Johansen Den Skandinaviske

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Vurdering af besparelsespotentialet for elforbrug i etageejendomme

Vurdering af besparelsespotentialet for elforbrug i etageejendomme Vurdering af besparelsespotentialet for elforbrug i etageejendomme Udgivet december 2014 2 Vurdering af besparelsespotentialet for elforbrug i etageejendomme INDHOLD 1 Introduktion... 3 2 Konklusion...

Læs mere

L Age D or. Vesterbrogade 20, 1620 Købh. V. 03-12-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen

L Age D or. Vesterbrogade 20, 1620 Købh. V. 03-12-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Energigennemgang L Age D or. Vesterbrogade 20, 1620 Købh. V 03-12-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Indhold Formål:... 3 Generelt:... 3 Generelle besparelsesområder:... 4 STAND-BY FORBRUG... 4 Belysning:...

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngaardsholmsvej 57E 9000 Aalborg 851-282351-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

UDDANNELSE AF DRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIG DRIFT 1. INTRODUKTION 1 2. BYGNINGER OG ENERGIFORBRUG 2 3. ENERGITEKNISKE ANLÆG 1 VENTILATION 3

UDDANNELSE AF DRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIG DRIFT 1. INTRODUKTION 1 2. BYGNINGER OG ENERGIFORBRUG 2 3. ENERGITEKNISKE ANLÆG 1 VENTILATION 3 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1. INTRODUKTION 1 KøbenhavnsKommunesinitiativogmål Driftspersonaleicentrum Energiguidensomværktøj/metode 2. BYGNINGEROGENERGIFORBRUG

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere

Grontmij Grundvandskøling

Grontmij Grundvandskøling Copyright 2012 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Københavns Lufthavn Ajour / CoolEnergy 27. november

Læs mere

Brug energien rigtigt

Brug energien rigtigt Brug energien rigtigt Ved Energirådgiver Kurt Mortensen, EnergiMidt Seniorkonsulent Erik Damsted, VSP FremadHvordan Hvor og hvor meget energi bruges? Hvor er der mulighed for energibesparelser? Ventilation

Læs mere

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Summary EPC Greve Kommune - skoler

Summary EPC Greve Kommune - skoler Summary EPC Greve Kommune - skoler I forbindelse med EPC-projektet i Greve Kommune har Siemens i perioden den 5. august til den 2. september 2009 gennemgået de resterende 11 skoler med henblik på energibesparelser

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr : 138503 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-681114-001 Adresse: E/F Hollændervænget Blok 1&2, Frankrigsgade 15 Udarbejdet af:

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.04 side 1 af 13 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-296806-001 Adresse: Kongohus, Kastrupvej 149 m.fl. Udarbejdet af: Mylliin Energi Consult ApS Adresse:

Læs mere

Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder

Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder Vejledning til visitering 1. Indledning Vejledningen bruges som tjekliste, når virksomheden og Carbon 20 medarbejder skal vurdere,

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Energioptimering i svinestalde

Energioptimering i svinestalde Energioptimering i svinestalde Den mest vedvarende energi, er den der aldrig bliver brugt. Agerskov d. 28-02-2013 v. Energirådgiver Kurt Mortensen EnergiMidt A/S kmo@energimidt.dk 23 63 78 27 Disposition

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Gyldig fra: 01.08.2014 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdsfortegnelse Belysning.

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

Handlingsplan for energi- og miljøarbejde Ver. 1-29.07.2009

Handlingsplan for energi- og miljøarbejde Ver. 1-29.07.2009 1.0 Indledning... side 1 1.1Anvendelseområde... side 1 1.2 Økonomi side 2 1.3 Kompetencefordelingsplan.... side 2 1.4 Tidsplan. side 3 2.0 Delplaner... side 4 2.1 Indsatsområder.. side 5 2.2 Opbygning

Læs mere

Modul 5: Varmepumper

Modul 5: Varmepumper Modul 5: Hvilke typer varmepumper findes der, hvornår er de oplagte og samspil med andre energikilder...2 Samspil med varmefordelingsanlæg...5 Samspil med det omgivende energisystem...6 Hvad kræver varmepumpen

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Øsby Stadionvej 103 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014002 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Maskinhus Vadgårdsvej 45 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. juni 2014 Til den 25. juni 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Julsøvej 102 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-869177 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort.

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort. Energieffektivitet Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotelgæster kan godt lide komfort. De betaler jo til syvende og sidst for deres værelse. Til gengæld forventer de varmt

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

COP15 Press Tous: Danish Tech (IV) Novo Nordisk. klimastrategi og energibesparelser SESAM. 27. januar 2011. Vibeke Burchard, senior project manager

COP15 Press Tous: Danish Tech (IV) Novo Nordisk. klimastrategi og energibesparelser SESAM. 27. januar 2011. Vibeke Burchard, senior project manager COP15 Press Tous: Danish Tech (IV) Novo Nordisk klimastrategi og energibesparelser SESAM 27. januar 2011 200 175 150 125 Vibeke Burchard, senior project manager 100 75 50 25 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere