ENERGIRAPPORT januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013"

Transkript

1 ENERGIRAPPORT januar 2013 Side 1 af 8

2 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på Frederiksberg som et element i arbejdet med at nå Frederiksberg bys CO 2 -reduktionsmål på 35 pct. fra 2005 til Frederiksberg Kommune tilbyder derfor gratis rådgivning om energibesparelser til 10 udvalgte boligforeninger. En del af denne rådgivning er en gratis energiscreening udført af Kuben Managements energikonsulenter. Energiscreening Denne rapport er udarbejdet af Kuben Management A/S for Frederiksberg Kommune. Rapporten har til hensigt at identificere mulige energibesparende forslag for jeres ejendom. Forslag der kan bidrage til at minimere ejendommens energiforbrug og CO 2 -udslip. Et mindre energiforbrug betyder på sigt færre udgifter til energi. Rapporten tænkes anvendt af ejendommens bestyrelse til at danne beslutningsgrundlag for fremtidige energibesparende tiltag på ejendommen. I denne rapport er der gennemført en vurdering, at de tilbud som er indhentet omkring renovering af belysningsanlæg. Der er her tale om en overordnet vurdering at tilbuddene og Kuben Management er ikke underlagt nogen rådgiver aftale med foreningen og kan derfor ikke stilles til ansvar for den endelige valgte løsning. Om ejendommen Adresse A. D. Jørgensens Vej 77, 2000 Frederiksberg Ejendommen anvendes til Beboelse Tidspunkt for besigtigelse 30. oktober 2010 Tilstede ved besigtigelse Sanne Lensbæk, tlf Egne ønsker til energibesparende tiltag Ved gennemgangen af ejendommen blev der givet udtryk for, at der i foreningen er interesse for opsætning af solceller samt grønne tage på cykelskure. Der har været en renovering af varmtvandsforsyningen. Der er planlagt udskiftning af kælder og gangbelysning. Der ønskes teknisk vurdering af indhentet tilbud. Energispareforslag Nedenstående er en liste over de energibesparende forslag, der med fordel kan gennemføres i jeres ejendom. Ved at gennemføre flere af tiltagene vil jeres ejendom fremstå i en energimæssigt bedre stand i fremtiden. CO 2 -besparelser Gennemføres de i handlingsplanen anviste energibesparelser, skånes miljøet årligt for et sted mellem: Kuben Management A/S Side 2 af 8

3 kg CO 2 1 Opsummering af energispareforslag Forslag Investering [kr. inkl. moms ] Besparelse [kwh/år] Besparelse [kr./år] TBT [år] 1. Udskiftning af cirkulationspumper ,6 2. Belysning i P-kælder Ca. 2,7 3. Belysning i gangareal ,2 1,9 4. Belysning i trappeopgang ,6 1,7 5. Udsugning i P-kælder ,4 6. Udsugning køkken og toiletter ,3 7. montering af solceller (100 kvm) ,7 I alt: Priser inkl. moms: el 2 kr./kwh, varme 0,474 kr./kwh. Ved ændrede energipriser vil TBT ændre sig. Investering: Prisen under kolonnen Investering dækker omkostninger til materialer samt udgifter til håndværkere. Der er tale om et prisoverslag, der giver jer en idé om, hvor meget det koster at få gennemført de enkelte spareforslag (prisen er inkl. moms). Prisoverslaget afspejler ikke nødvendigvis den pris, I som boligforening kan opnå hos forskellige firmaer. Kuben Management kan derfor ikke garantere den nævnte pris 2. Besparelse: Besparelsen er opgjort for energi (kwh/år) og økonomi (kr./år). Energibesparelsen er beregnet ud fra Energistyrelsens standardkatalog. Der er her tale om gennemsnitsbetragtninger, der kan variere i forhold til det faktiske energiforbrug. Den økonomiske besparelse er beregnet pr. år med baggrund i de energipriser, vi har for jeres ejendom. Tilbagebetalingstid: Tilbagebetalingstid (TBT) er et udtryk for, hvor lang tid det tager, før investeringen til det enkelte tiltag er tjent hjem via energibesparelsen. 1 CO 2 -besparelsen er beregnet ud fra 200 pct.-metoden. 2 Prisoverslaget er lavet på baggrund af V&S Prisdata og egne erfaringer fra projektering. Kuben Management A/S Side 3 af 8

4 Om spareforslagene Her følger en gennemgang/forklaring af de enkelte besparelsestiltag: 1. Varmecentral mv. UDSKIFTNING AF CIRKULATIONS- PUMPER Forslag 1: De nuværende tre cirkulationspumper udskiftes til en ny energibesparende typer. De to UPC udskiftes til eks. Grundfos Magna F og UPC til eks. Magna F. Husk at isolere den nye pumpe med den medfølgende isoleringskappe. 2. Belysning UDSKIFTNING AF BELYSNINGSAN- LÆG I P-KÆLDER Forslag 2: Afdelingen har indhentet to tilbud på udskiftning af belysning i parkeringskælder. Begge tilbud indeholder nye lyskilder og bevægelsessensor. Grundlæggende er begge tilbud fine, men ift. energibesparelseseffekten er de svære at sammenligne. NCC regner med 100 stk. armaturer, mens Bross electric regner med 60. Derudover regner Bross electric med et spoletab på 15 W, hvilket er i den høje ende. Man plejer, at sige 25 %, hvilket svarer til ca. 8 W. I begge tilfælde er der regnet med at lyset er tændt hele tiden. Kuben Management A/S Side 4 af 8

5 UDSKIFTNING AF BELYSNINGSAN- LÆG I P-KÆLDER Forslag 3: Afdelingen har indhentet to tilbud på udskiftning af belysning i gangarealer. Her er der tale om to meget forskellige tilbud. I tilbuddet fra Bross Electric opsættes bevægelsessensor, mens hos NCC udskiftes også armatur til LED, som har en længere levetid. I begge tilbud er der også forskel på antallet af lyskilder. UDSKIFTNING AF BELYSNINGSAN- LÆG I P-KÆLDER Forslag 4: Afdelingen har indhentet to tilbud på udskiftning af belysning i gangarealer. Her er der tale om to meget forskellige tilbud. I tilbuddet fra Bross Electric opsættes bevægelsessensor, mens hos NCC udskiftes også armatur til LED, som har en længere levetid. I begge tilbud er der også forskel på antallet af lyskilder. 3. Ventilation UDSKIFTNING AF VENTILATIONSAN- LÆG I P-KÆLDER Forslag 5: Ventilationsanlægget er af ældre dato og kører hele tiden året rundt. Det anbefales derfor at det eksisterende anlæg udskiftes til et nyere anlæg, som er mere energieffektivt. Samtidig bør der opsættes et impulsventilatorsystem, hvor anlæggets drift styres af en CO- og CH 4 -måler. Dette betyder en reduceret drift for anlægget og en energibesparelse til følge. Det anbefales samtidig at selve ventilatoren udskiftes til en mere energibesparende. Kuben Management A/S Side 5 af 8

6 UDSKIFTNING AF VENTILATIONSAN- LÆG I EJENDOM (UDSUGNING) Forslag 6: I ejendommen forefindes 12 ventilationsanlæg. 10 af typen Exhausto BES , som bruger ventilatoren 11,7 KW. pr. døgn of 2 af typen Exhausto BESB FC, som bruger ventilatoren 3,1 KW. pr. døgn. Det forslå, at der etableres frekvensstyring på de 10 anlæg af typen BES med henblik på, at nedbringe energiforbruget samt installere spareventilator på anlægget. Dette skulle kunne nedbringe elforbruget med over 50 %. 4. Vedvarende energi SOLCELLER PÅ SYDVENDT FACADE Forslag 7: Der er fra foreningen ytret ønske om, at få en beregning på opsætning af solceller på sydvendt tag. Grundet nye regler for afregning af solceller, hvor man som princip skal bruge alt det energi man producerer timefor-time. Er der gennemført en forsigtig beregning, som tager udgangspunkt i at solcelleanlæggets produktion ikke overstiger ejendommens fælles elforbrug. Det er vurderet, at det burde være muligt at opsætte et anlæg på 100 m 2. Dette skal dog baseres på en detaljeret vurdering inden man går i gang. Det bedes bemærket at elforbruget ikke kendes time-for-time, så der er derfor tale om en indikativ beregning. 5. Klimatilpasning Kuben Management A/S Side 6 af 8

7 CYKELSTATIVER MED GRØNNE TAGE Forslag 8: Foreningen har udfordringer med plads til cykler. Der er derfor blevet peget på muligheden for, at etablere cykelskure med grønne tage. De grønne tage har fordel, at de kan reducere vandafledningen og virke som buffer ved større regnskyl. Et grønt tag koster i kr/m 2. Energistyring Erfaringsmæssigt medfører energistyring energibesparelser på 5 pct. af forbruget. Energistyring er en systematisk metode til at følge energiforbruget og kan omfatte el-, varme- og vandforbrug. Energistyringen kan på sigt bruges til at følge med i ejendommens energiforbrug og dermed effekten af de energibesparende tiltag, I vælger at gennemføre. Energistyring er et værktøj, der gør det muligt at logge data fra ejendommens målere og gennem fjernaflæsning at holde styr på ejendommens energiforbrug typisk over computeren eller sms. Der er i dag mange forskellige energistyringsløsninger på markedet. Vi anbefaler jer at tage kontakt til jeres el- og varmeselskab først, med henblik på at høre mere om de løsninger, de kan tilbyde jer. Salg af energibesparelser Mange af de danske energiselskaber giver tilskud til en række forskellige spareforslag ved at købe energibesparelser. I kan derfor sælge jeres energibesparelser, inden projekterne igangsættes. Få mere information herom på det kommende møde mellem bestyrelsen og energirådgiveren. Generelle kommentarer Anvendelse af de i denne rapport beskrevne analyser og energispareforslag bør kun ske efter en nærmere vurdering og detailprojektering, idet der i rapporten er Kuben Management A/S Side 7 af 8

8 tale om teknisk-økonomiske overslag, som forudsætter en yderligere vurdering før iværksættelse. Spørgsmål til energirapporten kan rettes til Kuben Management, gerne på det kommende møde mellem bestyrelsen og energirådgiveren, hvor energirapporten gennemgås. Med venlig hilsen Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø & Kuben Management A/S Energirapporten er udarbejdet af energirådgiver Martin Dam Wied Telefon: Kuben Management A/S Side 8 af 8

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4.6 MWh Fjernvarme, 579 kwh el, 89 m³ varmt vand

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4.6 MWh Fjernvarme, 579 kwh el, 89 m³ varmt vand SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nyelandsvej 22 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-089562 Energikonsulent: Jakob Madsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Gældende fra 1. januar 2007 HANDEL, SERVICE, ADMINISTRATION SAMT OFFENTLIGE BYGNINGER Nye energiregler for erhvervsbygninger og offentlige

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4. SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langetoften 25 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009513 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skejbygård Kollegiet Skejby Vænge 1 8200 Aarhus N Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. november 2013 Til den 27. november

Læs mere

Energigennemgang af 9 kommunale bygninger

Energigennemgang af 9 kommunale bygninger Energigennemgang af 9 kommunale bygninger Energirapporter udarbejdet af Teknologisk Institut April 2012 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag 3: Energirapporter Teknologisk Institut ENERGIGENNEMGANG AF ENRUM

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,07 MWh fjernvarme 0,29 MWh fjernvarme 23,71 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,07 MWh fjernvarme 0,29 MWh fjernvarme 23,71 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Sognefjordsgade 2 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-512533-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Munkegadekollegiet Gammel Munkegade 21A 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6,00 m³ koldt brugsvand. -1 kwh el 260 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6,00 m³ koldt brugsvand. -1 kwh el 260 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Skejbygårdsvej 48 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-814585-001 Energikonsulent: Tina Jeppesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by: SIDE 1 AF 21 Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-331045-510 Energikonsulent: Henning Tinggaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Haunstrupgård Afd. 2. Næstvedgade 35 2100 København Ø Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fredensgade Kollegiet Fredensgade 14 8000 Aarhus C ernes energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober 2023.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 60 m³ Fjernvarme, 2993 kwh el, 314 m³ varmt vand

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 60 m³ Fjernvarme, 2993 kwh el, 314 m³ varmt vand SIDE 1 AF 12 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Linnésgade 27 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 1361 København K BBR-nr.: 101-346102 Energikonsulent: Jakob Madsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Steen Billes Torv Kollegiet Steen Billes Torv 3 8200 Aarhus N Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nørreport Kollegiet Nørreport 24 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober 2023.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Borgmester Jensens Allé 11 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-665798-006 Energikonsulent: Michael Gerhardt Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport A/B Dannevirke Alsgade 7 1764 København V Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. februar 2013 Til den 4. februar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 56-56 Østerbrogården - Daginstitution Blegdamsvej 31 2100 København Ø Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. november 2013

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Peter Bangs Vej 91 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-093276-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skjoldhøjkollegiet - Bloktype B Spobjergvej 5 8220 Brabrand Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. januar 2014 Til den

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2. SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Helge Rodes Vej 11 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8210 Århus V BBR-nr.: 751-175256 Energikonsulent: Klaus Nieland Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 105 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-040823 Energikonsulent: Mette Maren Maltha Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.04 side 1 af 13 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-296806-001 Adresse: Kongohus, Kastrupvej 149 m.fl. Udarbejdet af: Mylliin Energi Consult ApS Adresse:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vejlby Kollegiet Vejlby Centervej 49 8240 Risskov Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. december 2013 Til den 12. december

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rosensgade Kollegiet Rosensgade 18A 8000 Aarhus C ens energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 17 Adresse: Tårnvej 51 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-071814-001 Energikonsulent: Flemming Henrik Jørgensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Mozartsvej 22 2450 København SV ens energimærke: Gyldig fra 9. december 204 Til den 9. december 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Christianshøj Kollegiet Gøteborg Alle A 8200 Aarhus N ens energimærke: Gyldig fra 30. oktober 203 Til den 30. oktober 2023.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 167.450 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 167.450 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Peter Bangs Vej 192 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-093675-001 Energikonsulent: Leo Staun Christensson Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere