Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode råd - Om arbejde med mineraluld"

Transkript

1 Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool

2 MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges disse råd reduceres støvmængden ved arbejde med mineraluld. Rådene er udarbejdet af Mineraluldindustriens Brancheråd (MBR) i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 344 af 9. juni 1988, Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer indeholdende syntetiske mineralfibre. Støv opstår ved tilskæring af de fleste byggematerialer, bl.a. isoleringsmaterialer, beton, cement, træ og kunststoffer, men fremkommer især, når gammelt støv hvirvles op. Støv opstår også ved tildannelse og håndtering af mineraluld. Særligt støvende arbejde findes f.eks. ved nedrivning af gammelt isoleringsmateriale, isolering over hovedhøjde samt isolering på vanskeligt tilgængelige steder, bl.a. skunkrum og andre snævre rum med dårlig ventilation samt ved indblæsning eller udlægning af granulatprodukter. På emballagen af mineraluldsprodukter fra Isover, Rockwool og Paroc er trykt en række pictogrammer, der i enkel form giver anvisninger

3 på god og forsvarlig håndtering af mineraluld. Disse er uddybet i det efterfølgende. Supplerende information findes i leverandørbrugsanvisningerne, som kan findes på producenternes hjemmesider. Tildæk udsat hud. Bær ansigtsmaske til engangsbrug ved arbejde i uventilerede rum Skyl i koldt vand før vask Rengør området med støvsuger Udluft arbejdsområdet, hvis det er muligt Affald skal bortskaffes ifølge lokale regler Bær briller ved arbejde over hovedhøjde

4 Planlægning Forbered konstruktionen så standard isoleringsmaterialer kan bruges eller vælg mineraluldsprodukter, som er tilpasset konstruktionen, så tilskæring på arbejdsstedet begrænses mest muligt. Vælg det isoleringsmateriale der støver mindst muligt, som f.eks. et forseglet eller tilpasset produkt. Planlæg at isoleringen kan leveres så tæt ved indbygningsstedet som muligt. Planlæg byggeopgaven ud fra ovenstående koncepter, så de bedste produktsortimenter fra Isover, Rockwool og Paroc udnyttes. Planlæg forløbet af byggeriet så støvafgivelse nedbringes og god ergonomi opnås. For eksempel ved at isolere tag og ydervægge henholdsvis oppefra og udefra, samt ved at der isoleres mindst muligt over hovedhøjde. Planlæg renoveringsopgaver, så der etableres ventilation, evt. mekanisk udsugning til det fri. Planlæg så affaldet kan bortskaffes i henhold til den stedlige kommunes anvisninger.

5 Arbejdets tilrettelæggelse Arbejdet tilrettelægges, så der arbejdes mindst muligt over hovedhøjde. Sørg for god og effektiv ventilation under arbejdets udførelse. Hvis særligt støvende isoleringsarbejde undtagelsesvis ikke kan undgås, må der ikke foregå andet arbejde samtidigt på dette arbejdssted, og der anvendes personlige værnemidler. Sørg om nødvendigt for, at der er egnede personlige værnemidler til rådighed inden start af isoleringsarbejdet.

6 Levering og oplagring Tilstræb at isoleringen kan leveres og oplagres så tæt ved anvendelsesstedet som muligt. Isoleringsmaterialer bør fortrinsvis opbevares indendørs. Opbevares isoleringen udendørs, skal materialerne beskyttes mod vejr og vind ved en overdækning og underlag. Udpakning Mineraluld pakkes ud på et fast og rent underlag på anvendelsesstedet umiddelbart før brug. Isoleringsprodukterne bør transporteres og håndteres mindst muligt, og den nødvendige transport bør foregå skånsomt.

7 Tilskæring Tilskæring på arbejdsstedet begrænses mest muligt ved valg af det rette produkt til den aktuelle konstruktion. Nødvendig tilskæring bør ske med en af producenten anbefalet kniv, specielt udviklet til formålet. Tilskæringen skal foregå på et fast og rent underlag. Hurtigtgående skæreværktøj må ikke bruges. Der kan dog være undtagelser, f.eks. skæring i plademateriale med pålimet mineraluldsisolering. I sådanne tilfælde skal benyttes et langsomtgående skæreværktøj forsynet med mekanisk afsugning. Vær opmærksom på brug af personlige værnemidler.

8 Renovering Ved renoveringsopgaver, som ofte indbefatter nedrivning af gammelt isoleringsmateriale, etableres der ventilation, evt. mekanisk udsugning til det fri. Hvis ventilationen er utilstrækkelig, anvendes åndedrætsværn, f.eks. maske med finstøvfilter (P2) eller skærm med filtreret luft. Luft ud God ventilation reducerer støvmængden i lokalet væsentligt. På særligt støvende arbejdssteder, fx ved nedrivning, skal støvet fjernes, hvor det opstår. Det kan gøres ved hjælp af mekanisk ventilation.

9 Hold rent Arbejdsstedet skal holdes rent og ryddeligt for at begrænse støvudvikling fra affald og spild. Rengøring skal ske med mindst mulig støvafgivelse ved støvsugning. Afskæring og spild lægges straks direkte i affaldsposer egnet til formålet.

10 Arbejdstøj Det anbefales at bruge beskyttelseshandsker for at undgå eventuelle påvirkninger af huden. Hvor der er risiko for drys i øjnene, f.eks. ved arbejde over hovedhøjde, anvendes hovedbeklædning med skygge og/eller beskyttelsesbriller. På særligt støvende arbejdssteder, især under trange pladsforhold, f.eks. i krybekældre, skunkrum eller snævre hanebåndslofter, an vendes i stedet støvafvisende arbejdstøj, hovedbeklædning, handsker og egnet åndedrætsværn med minimum P2 filter. Ved isoleringsarbejde, hvor støvudviklingen er minimal, anbefales det alene at benytte beskyttelseshandsker. Hold arbejdstøjet adskilt fra gangtøjet. Arbejdstøj vaskes separat.

11 Personlig hygiejne Efter endt arbejde skylles byggestøvet af med koldt vand for at holde hudens porer lukkede. Slut af med sæbevask med varmt vand. Efter endt arbejde på særligt støvende arbejdssteder tag et brusebad og klæd om og hold arbejdstøjet adskilt fra gangtøjet.

12 Fysiske gener Grove mineraluldsfibre kan medføre påvirkning af huden i form af kløe og rødme, der især opstår, hvor tøjet slutter tæt om f.eks. hals og håndled. Generne forsvinder sædvanligvis kort tid efter ophør af eksponeringen. Mineraluldsfibre i direkte kontakt med øjet kan som andet støv irritere øjets slimhinde. Det kan give rindende, røde øjne og svie. Støvpartikler, som irriterer øjet, bør behandles på samme måde som andre fremmedlegemer. Allerede eksisterende hudsygdomme kan - som ved udsættelse for anden mekanisk påvirkning - blive forværret ved udsættelse for mineraluldsstøv. Mineraluldsstøv og andet støv kan genere luftvejene.

13 Støvniveauer Undersøgelser af støvafgivelser fra isoleringsprodukter viser, at anvendelse af isoleringsprodukter fra Isover, Rockwool og Paroc ikke giver anledning til overskridelse af grænseværdierne for støv og mineraluldsfibre i luften. Indblæsning med granulat medfører væsentligt større støvmængder i luften end almindelig isolering med pladeprodukter. Klassificeringer Mineraluld produceret af MBR s medlemsvirksomheder er bioopløselig, og derfor af EU fritaget for kræftklassificering. EUCEB mærkningen dokumeneterer bioopløseligheden.

14 CE-mærke Siden d. 1. marts 2003 har alle fabriksfremstillede isoleringsmaterialer til bygningsisolering skullet være CE-mærket. Ikke CE-mærkede isoleringsprodukter er ulovlige at anvende i byggeriet. CE er ikke et kvalitetsmærke men udtrykker overensstemmelse med kravene i en europæisk produktstandard. Keymark Isover og Rockwool har valgt at tilslutte sig en uvildig fælleseuropæisk kvalitetsordning, den såkaldte Keymark ordning. Dette indebærer, at alle deklarerede produktegenskaber er underlagt ekstern kontrol.

15 EUCEB EUCEB er et europæisk mærke for en uvildig 3. partskontrol af, at mineraluld er bioopløselig. Isover, Rockwool og Paroc er underlagt denne kontrol.

16 Henvisning Mineraluldsindustriens Brancheråd H. C Andersens Boulevard 18 DK 1787 København V Telefon Telefax

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER Indhold 5 Indledning 6 Ansvar/pligter og anbefalinger Bygherre Projekterende/rådgivende Arbejdsgiveren Ansatte 9 PSS og isolering 10 Isoleringsarbejde

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

Version 1.01. Isolerings Granulat Glasuld. Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_109 Danmark (da) Side 1 af 9

Version 1.01. Isolerings Granulat Glasuld. Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_109 Danmark (da) Side 1 af 9 Version 1.01 Isolerings Granulat Glasuld Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_109 Danmark (da) Side 1 af 9 Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.16. Svejsning, skæring mv. i metal

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.16. Svejsning, skæring mv. i metal At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.16 Svejsning, skæring mv. i metal April 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 2.09.2 af november 1999 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE Arbejdspladsbeskrivelse Indhold Arbejdspladsbeskrivelse... 1 Personlige værnemidler... 5 Krav til værnemidler... 5 Udlevering, betaling, vedligehold og ejerskab... 5 Arbejdsgiveren

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

Vejledningen Sundt og sikkert arbejde i svømmehaller er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet.

Vejledningen Sundt og sikkert arbejde i svømmehaller er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Vejledningen Sundt og sikkert arbejde i svømmehaller er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Lay-out:Tegnestuen,Thorsvej 7.Tryk:Trykkestedet, Århus 1. udgave 1. oplag 1998. ISBN nr. 87-7359-875-5.Varenummer

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

Kontormaskiner og arbejdsmiljø

Kontormaskiner og arbejdsmiljø EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM Kontormaskiner og arbejdsmiljø HVORDAN I VÆLGER OG PLACERER KONTORMASKINER, SÅ I SKABER ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ! INDHOLD 5 INDLEDNING 6 KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Få tjek på sikkerheden Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Kolofon Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 1. oplag: August 2008 Grafisk tilrettelæggelse: Rechnitzer A/S

Læs mere

Arbejdsmiljø ved svejsning

Arbejdsmiljø ved svejsning Arbejdsmiljø ved svejsning Gode løsninger Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail:

Læs mere

Vejledning om asbest i skibe

Vejledning om asbest i skibe Vejledning om asbest i skibe Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere