Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet)"

Transkript

1 Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet) Alle varer sælges som beset uden nogen form for garanti og reklamationsret. Reklamationer tages ikke til følge. Der kan ikke gøres ansvar af nogen art gældende over for hverken auktionsleder, auktionsholder, rekvirent eller skifteret. Dette omfatter ansvar for funktionsduelighed, stand, lovlighed, angivelser af mål, vægt, dimensioner, alder og beskrivelse, rettelser i kataloget kan forekomme, Alt sælges som, stand ukendt. Hvis vi finder defekter, eller har mistanke om defekter ved indsatte varer, skriver vi defekt eller ukendt stand i kataloget, det skal dog nævnes at vi ikke afprøver varer. Dette er en online auktion og alle bud er bindene. Vindene byder modtager besked på mail efter auktionen (dog senest første hverdag efter auktionen) Efter at betale/overføre beløbet til vores Konto nr og selv afhente varen eller sørge for afhentning. Auktionsnettet.dk står ikke for bestilling af evt. fragtmand. Alle effekter skal være betalt/overført Inden, der gives info om sælger samt afhentningstidspunkt. Betaling af varer forgår direkte til sælger. På den vindermail du modtager efter auktionen vil der være vedhæftet faktura med link til online betaling med betalingskort, du kan også vælge at overføre fra bank på Konto Køber % af prisen som køber skal betale til os, der efter frigives data på sælger til % til % til ,5% til ,5 % til ,5 % + moms Hammerslag for sælger 250.kr. Visse effekter er undtaget for moms. BEMÆRK NYE REGLER FRA SKAT For købere i andre EU-lande, faktureres der i første omgang moms på fakturaen. Momsen vil blive refunderet, når dokumentation for udførelsen foreligger, og der angives gyldigt moms nummer. Fremover skal dokumentationen af, at en vare er udført til et andet EU- Land som minimum bestå i en erklæring fra køber med oplysning om varer. Varerne betales straks efter auktionen. Varerne (ejendomsretten) overgår først til køber, når beløbet er betalt og kan ses på sælgeres konto, udenlandske købere kan benytte bankoverførsel via IBAN umiddelbart efter kontakt til sælger.

2 Auktionsnettet.dk forbeholder sig ret til at kontrollere brugere ved log ind, (tlf. Nr., adresse, cvr.nr mv.) Samt at udelukke useriøse brugere fra systemet. Bemærk efter du har oprettet en bruger, bliver du godkendt/aktiveret af kontoret i løbet af 12 timer, først herefter kan du byde. Tilbud intro Pris 50 kr. + moms for oprettelse der er en salgs annonce med i prisen. Auktionsnettet.dk kan til hver en tid annullere/slette en auktion uden ansvar, og der kan ikke gøres erstatningskrav af nogen art over for Auktionsnettet.dk. Annullering kan ske både før, under og efter auktionen. Auktionsnettet.dk er uden ansvar for driftsforstyrrelser, kommunikationsfejl, indtastningsfejl, nedbrud/driftsforstyrrelser på Internettet, auktionssystemets servere, trykfejl, og tekniske fejl. I tilfælde af større nedbrud på siden, kan Auktionsnettet.dk til enhver tid forlænge auktionen, også efter auktionen er lukket. Først når du modtager en mail med vedhæftet faktura er endelig handel godkendt. Bank oplysninger. Auktionsnettet.dk og Handelsportalerne er en filial af Aditizer Advertising Ltd. CVR- nr.: Kalkværksvej 9B 9900 Frederikshavn Telefon: Mail: Bank: Danske Bank Kontonr.: IBAN- nr.: DK SWIFT- kode: DABADKK Herunder finder du de betingelser, du har accepteret, hvis du har registreret dig som bruger på Aktionsnettet.dk 1 Aftalens parter, lovvalg samt accept af betingelser 1.1 Aftalens parter Aftalen beskriver brugernes (udbydere, købere og sælgere) og vores Aktionsnettet.dk rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de tjenester, som udbydes gennem dette site eller tilhørende undersites, som vi linker til via dette site. 1.2 Lovvalg. Dansk ret skal være gældende for alle handler og i alle forhold herunder men ikke begrænset til alle kontraktforhold samt andre forhold, der opstår i forbindelse med sådanne handler eller brugen af dette site. 1.3 Accept af indholdet af disse betingelser. Når du registrerer dig som bruger af Aktionsnettet.dk erklærer du dig indforstået med nedenstående betingelser.

3 2 Aftaleforholdet mellem dig som bruger og Aktionsnettet 2.1. Registrering. Du er forpligtet til at registrere dig med dit fulde rigtige navn, adresse samt andre eventuelle oplysninger, du bliver bedt om. Pris 50 kr.+ moms for oprettelse giver 1 stk. aktions annonce Myndighed. For at kunne tilmelde dig som bruger af aktionsnettet skal du være i stand til at indgå aftaler om de varer og tjenester, som du eventuelt vil byde på eller sælge her, hvilket bl.a. indebærer, at du skal være mindst 18 år gammel og ikke må være umyndiggjort eller lignende Beskyttelse af personoplysninger. De til os indleverede oplysninger videregives/sælges ikke til tredjemand. Undtagelsen herfra er dog, at oplysninger om sælger og højstbydende på en auktion udveksles mellem aktionsnettet og sælger og højstbydende. Måtte der mod forventning ikke ske opfyldelse af en mellem parterne indgået aftale eller måtte en aftale "gå tilbage" som følge af udnyttelse af den lov-beskyttede fortrydelsesret jf. nedenfor, kan sælger/udbyder anmode aktionsnettet om at få udleveret identiteten på næsthøjest bydende osv Momsregistrerede. Alle momsregistrerede købere og sælgere skal oplyse deres cvr.nr., da både købers og sælgers cvr.nr. Skal anføres på faktura fra sælgers side. 3 Handlerne. 3.1 Notering. Ved notering forstås sælgers beskrivelse af de varer og/eller tjenester, som sælger udbyder til salg eller levering, herunder eventuelle yderligere betingelser og vilkår, som er specielle for den pågældende handel. 3.2 Nøjagtigheden af noteringer. Du skal beskrive de varer eller tjenester, der står på den notering, du stiller til rådighed for aktionsnettet nøjagtigt, og du er ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser i dine beskrivelser. Mærkevarenavne eller andre angivelser af oprindelse eller fabrikat, som du tager med på din notering, skal være fuldstændige nøjagtige og må ikke kunne vildlede eventuelle budgivende. 3.3 Sælgers gyldige adkomst. om sælger indestår du får, at du juridisk er berettiget til at overføre adkomsten til de udbudte varer til hvem som helst, der køber dem. Selvom dette er en generel forpligtelse, der påhviler dig, kan aktionsnettet derudover kontrollere, om varer kan være eller påstås at være stjålne med henvisning til databaser, herunder retshåndhævende myndigheder.

4 Falder en sådan kontrol ud til, at varer, der udbydes til salg kan være eller påstås at være stjålet eller lignende, har Aktionsnettet ret men ikke pligt til at spærre for salget af de pågældende varer under auktionen. 3.4 sælgers ansvar. Som sælger er du ansvarlig for at sikre, at hverken salget af selve varen eller tjenesterne, den notering du giver nogen aktiviteter eller kommunikation i forbindelse hermed vil kunne krænke immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person bærer brud på gældende lovgivning uanset om det er kriminelt, ansvarspådragende eller andet, herunder være falsk, upålideligt eller vildledende Forbudte varer. Som en udvidelse af ovennævnte bestemmelse men uden at begrænse indholdet af denne bestemmelse, må du ikke søge at købe eller sælge følgende varer: 1. Ulovlige efterligninger eller forfalskninger. 2. Truede dyrearter, levende som døde individer. 3. Euforiserende stoffer eller lignende. 4. Receptpligtigt medicin eller lægemidler. 5. Ærekrænkende materiale. 6. Legemsdele. 7. Aktier, værdipapirer og lignende. 8. Hjemmelavet mad og drikkevarer. 9. Børneporno samt andre pornografiske aktiver, der kan virke stødende efter indholdet, samt billeder eller ordvalg samt porno/erotiske aktiver placeret i forkert kategori, f.eks. legetøj. 10. Billetter der søges solgt med fortjeneste. 11. Varer, der i øvrigt er ulovligt at bringe i omløb, henholdsvis sælge via net/auktion eller lignende. Herudover kan følgende ikke udbydes på aktionsnettet : 1. Retten til at købe en vare med forpligtelse om at købe yderligere varer. 2. Pyramide spil. 3. Efterlysninger. 4. Hælervarer.

5 3.6. Links, mailadresser mv I fremsendte noteringer Der må ikke oprettes link til websites eller andre områder eller medtages nogen reklamer eller udtalelser om andre varer eller tjenester ud over dem, som selve salget vedrører, ligesom der ikke må indsættes mailadresse, telefonnr. Eller anden henvisning til kontakt uden om auktionen Korrekt brug af kategorierne. Du må kun lægge en notering ind under den kategori, som genstanden forhandlet naturligt passer ind i og ikke i nogen andre kategorier Moms. For alle salg gælder de danske momsregler. Herunder henledes opmærksomheden dog på brugt momsordningen, hvorved der ved brugte genstande alene skal svares moms af en eventuel fortjeneste, henholdsvis eventuelt afholdte salgsomkostninger. 3.9 Advarsel om bedrageri. Du kan indberette sælgere, som ser ud til at krænke retmæssige immaterielle rettigheder eller anden gældende lovgivning til os og vi opfordrer alle til at benytte sig af denne service Spærring af handler. Enhver deltager i Auktionsnettet.dk er indforstået med, at ledelsen af Auktionsnettet.dk til enhver tid efter egen vurdering er berettiget til at spærre en handel, som ud fra oplysninger, som modtages fra tredjepart eller i øvrigt foreligger for ledelsen, ser ud til at være i misligholdelse af nærværende aftale, i strid med anden mands ret eller Dansk Ret uanset om dette i sidste ende måtte vise sig at være tilfældet. 4 Forbehold/ansvarsfraskrivelse Partnere/ansvar. Auktionsnettet.dk er alene vært for handlerne for sælger og køber og er på ingen måde ansvarlig for noget aspekt af det indbyrdes aftaleforhold mellem parterne eller for de varer eller tjenester, som forhandles. Varer eller tjenester, der er tilgængelige igennem Auktionsnettet.dk sættes til salg ved handel af registrerede deltagere. Auktionsnettet.dk er ikke part i disse handler og stiller alene de tekniske hjælpemidler til rådighed for gennemførelse af handlerne. Aktionsnette undersøger ikke på forhånd de varer eller tjenester, der er tilgængelige igennem disse handler, men forbeholder sig blot retten til at fjerne alle handler, der ikke opfylder Auktionsnettet.dk's normer eller overholder gældende lovgivning. Begge parter er enige heri og er indforstået med, at Auktionsnettet.dk ikke står i noget juridisk forhold til de aftaler som indgås via sitet og ikke hæfter solidarisk overfor hverken køber eller sælger for den anden parts handlinger, undladelser eller lignende slag Handlerne.

6 Auktionsnettet.dk forbeholder sig ret til at stoppe/lukke en handel tidligt, forlænge en handel, ophæve eller tilbagetrække noteringer eller bringe hele tjenester til ophør, hvor der foreligger tvingende juridisk eller tekniske begrundelser herfor (herunder tekniske vanskeligheder ved driften af aktionsnettet.) Hvis det er praktisk muligt, meddeles der et rimeligt varsel på forhånd om sådanne skridt. På samme måde vil aktionsnettet på rimelig vis bestræbe sig på at få behandlet de bud, der afgives, men kan ikke garantere, at hvert enkelt bud vil komme sælger til kundskab. I tilfælde af afbrydning af en handel eller andre indgreb iht. denne bestemmelse fraskriver vi os udtrykkeligt ansvaret for evt. skader herunder evt. direkte følgeskader eller andre afledte skader Kontrol af varer, udbud eller betalingsdygtighed. Auktionsnettet.dk kontrollerer ikke, om brugerne kan eller vil betale for varer, som de byder på, eller om brugene kan eller vil levere de varer, som de udbyder til salg Ansvarsfraskrivelse. Auktionsnettet.dk holder ikke styr på eller er ansvarlig for kvalitet, sikkerhed eller lovmæssighed af de varer eller tjenester, som sælges via auktionen, for om sælgers noteringer er sande eller nøjagtige, hvorvidt sælger har vilje og/eller evne til at levere og sælge udbudte varer og/eller tjenester, eller hvorvidt bydende brugerne har vilje og/eller evne til at betale derfor. Der bør udvises en lige så høj grad af forsigtighed ved deltagelse i auktioner, hvad enten det sker som sælger eller som køber, som når man i øvrigt indgår lignende aftaler på eller uden for nettet. Auktionsnettet.dk kan ikke styre og styrer ikke afslutningen eller gyldighed af de på sitet verserende auktioner, selvom det er forbudt for brugerne, kan der være nogen, der afgiver oplysninger eller på anden måde udviser en adfærd, der er upålidelig, i strid med lovgivningen eller som på anden måde er en misligholdelse af brugernes forpligtelser i henhold til nærværende aftale, i så fald sker dette uden vores viden og accept. Udbyder, sælger og køber i enhver handel accepterer derfor at friholde Auktionsnettet.dk sitets ledelse og medarbejdere fra ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med en auktion herunder og ikke begrænset til alle fordringer og krav i forbindelse med notering af bud uafsluttede eller afsluttede handler eller varer eller tjenester, der er udbudt og faktisk solgt gennem eller i forbindelse med auktioner på sitet. Dette gælder uanset om sitets ledelse må antages at have været blevet bekendt med eller burde have været bekendt med forhold, som strider mod betingelserne for brug af sitet, og som ikke har ført til spærring af en auktion, idet det til enhver tid er op til ledelsen frit at vurdere om sitet skal gøre brug af sin ret til at spærre auktioner. Sitets ledelse vil dog bestræbe sig på at sikre så gode samhandelsforhold som muligt på sitet, men ønsker ikke i evt. tvivlstilfælde at skulle stå til ansvar for en brugers aftalebrud hverken ved aftalebrud i forhold til sitet eller andre brugere. 5 Gebyr.

7 Du er forpligtet til at registrere dig med dit fulde rigtige navn, adresse samt andre eventuelle oplysninger, du bliver bedt om. Pris 50 kr. for oprettelse giver 1 stk. aktions annonce. 6 Misligholdelse og ophævelse af samarbejdet Misbrug af tjenesterne. Auktionsnettet.dk forbeholder sig ret til at indstille eller ophæve et brugers konto, som indeholder eller forekommer at indeholde brug på bestemmelser i nærværende aftale, herunder i særdeleshed, såfremt der måtte være afgivet falske registreringsoplysninger eller sket anden misbrug af tjenesterne udbudt af Auktionsnettet.dk Manipulerende bud. Du må ikke afgive et bud på en måde, der kan manipulere en handel. Især hvis du er sælger, må du ikke byde i din egen handel uanset om dette sker igennem egen konto eller gennem anden brugers konto. Afgivning af bud i strid med denne bestemmelse betragtes som væsentlig misligholdelse, som kan føre til ophævelse af din konto på sitet Mislighold af aftaleforholdet mellem dig og sitet. Udover ovennævnte forbeholder sitets ledelse sig at ophæve brugerforhold ved væsentlig mislighold af aftaleforholdet mellem sitet og den enkelte bruger. Vurderingen af hvorvidt der foreligger væsentlig mislighold afgøres iht. den målestok som i øvrigt gælder iht. Dansk Ret. Aftaleforholdet mellem køber og sælger 7 Betingelser og vilkår for samhandel via Aktionsnettet.dk 7.1. Betingelser og vilkår. Samhandel via dette site sker i overensstemmelse med de regler som gælder iht. Dansk ret herunder men ikke udelukkende Købeloven, Auktionslederloven, e-handelsloven og forbrugeraftaleloven. De kontraktmæssige betingelser for handel mellem parterne skal i øvrigt være dem, der nærmere er angivet af sælger, enten skriftligt eller på anden måde. Det er sælgers forpligtelse at underrette de bydende brugere om betingelser og vilkår for handlen herunder købers evt. fortrydelsesret jf. nedenfor Udbud på sitet. Ved udbud på sitet anses udbyder/sælger for at have afgivet opfordring til afgivelse af tilbud på det udbudte. Måtte der samtidig være fastsat en minimumspris på det udbudte, er sælger dog forpligtet til at sælge det udbudte, måtte denne minimumspris blive opnået under auktionens forløb.

8 7.3. Bud. Bud på auktioner på sitet er juridisk bindende indtil 1 uge efter auktionsudløb. Budgiver/køber er således bundet til at tiltræde en handel måtte der fra udbyders/sælgers side fremkomme accept på det afgivne bud inden 1 uge efter auktionsudløb. Har der været fastsat en minimumspris på det udbudte, anses højeste bud over minimumsprisen for at være accepteret uden yderligere besked herom jf. ovenfor under 7.2. Nærværende bestemmelse er dog betinget af, at en evt. køber i en forbrugerhandel ikke vælger at udnytte sin fortrydelsesret iht. lov om forbrugerkøb jf. nedenfor Fortrydelsesret. For forbrugeraftaler indgået på dette site gælder også reglerne om fortrydelsesret iht. forbrugeraftaleloven. Justitsministeriets tekster til oplysning om fortrydelsesretten er optrykt nedenfor. Ved bekræftelse af indgåede handler på dette site vil køber via mail blive oplyst om at nedenstående skal være gældende i alle forbrugerhandler: Justitsministeriets tekst til oplysning til forbrugeren om fortrydelsesret ved aftaler indgået uden for fast forretningssted om køb af varer, bortset fra varer, som skal fremstilles eller tilpasses efter køberens individuelle behov, jf. bekendtgørelsens 2: FORTRYDELSESRET De kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens 17. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, De har fået det købte eller den første levering i hænde. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, De på skrift (f.eks. på papir eller ) har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten og om, hvem De skal henvende Dem til ved udøvelse af fortrydelsesretten. Hvis De f.eks. modtager det købte mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har De frist til og med mandag den 15. Har De først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har De frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan De vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder De? Inden fortrydelsesfristens udløb skal De underrette den erhvervsdrivende om, at De har fortrudt aftalen. Hvis De vil give denne underretning skriftligt f.eks. pr. brev eller skal De blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

9 De kan også fortryde aftalen ved at undlade at modtage varen eller undlade at hente varen på posthuset mv. Underretning om, at De har fortrudt aftalen, skal gives til sælger. Betingelser for at fortryde aftalen Det er som hovedregel en betingelse, at De kan tilbagegive varen i væsentlig samme stand og mængde, som da De modtog den. De har pligt til at opbevare varen, indtil den hentes af den erhvervsdrivende. Hvis sælgeren ikke afhenter varen inden 3 måneder efter, at den pågældende har modtaget underretning om, at De har fortrudt aftalen, kan De vederlagsfrit beholde varen. Supplerende info:

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort (BlueCard) Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Dankort og Visa/Dankort, brugerregler

Dankort og Visa/Dankort, brugerregler Dankort og Visa/Dankort, brugerregler Gode råd om dit Dankort og Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode råd før brug

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Skærmene summer i de danske hjem med spil, homebanking og e-mails til venner og familie. Men i de

Læs mere

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS A. Kundeoplysninger I. Information om udbyderen Unitedprint.com Danmark ApS ( UP ) Arne Jacobsens Allé 7 DK-2300 København

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk for Visa Electron december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Regler 5 Regler for Sydbanks Visa Electron 6 Ordliste 21 Fortrydelsesret privatkunder 23 Uddrag af Værgemålsloven

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 Denne aftale beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som kunde. For at kunne blive kunde hos os må du acceptere disse

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til

Læs mere