Plantebeskyttelse 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plantebeskyttelse 2018"

Transkript

1 N & S I landbrugets tjeneste Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S Plantebeskyttelse 2018

2 2

3 Indholdsfortegnelse Bemærk!!! Alle doseringer er vejledende, læs altid midlernes etikette! - også vedrørende max. doser i forhold til udviklingsr. Side Vintersæd Vinterbyg... 6 Vinterhvede... 8 Triticale Vinterrug Vårsæd Vårbyg Vårhvede Havre Mangelsygdomme i korn Græsmarker og frøgræs Majs Ærter, Hestebønner Raps Bederoer Kartofler Skovbrug m.m Effekttabel ukrudt Effekttabel svampe i korn Index for svampemidler i korn Sprøjteteknik Udviklingsr for hvede, byg, rug og havre Udviklingsr for raps, majs, kartoffel og ærter Notater Kontakt

4 VINTERSÆD VINTERHVEDE, VINTERRUG, TRITICALE - UKRUDTBEKÆMPELSE FORÅR, IKKE EFTERÅRSBEHANDLEDE MARKER Ukrudt: Ikke efterårsbehandlede marker Alm. og enårig rapgræs, rajgræs, vindaks og bredbladet ukrudt inkl. stedmoder, ærenpris og hyrdetaske Alm. rapgræs, vindaks, gold og blød hejre samt bredbladet ukrudt Rajgræs, enårig rapgræs, vindaks og bredbladet ukrudt Cossack OD + Renol Olie + DFF Accurate 20 WG + Monitor + Hussar Plus OD + Renol Olie + DFF 0,7 ltr ml g ,5 g ml ml Cossak må kun anvendes med max. 0,6 ltr. i vinterrug. DFF tilsættes ved mange stedmoder og ærenpris senest st Monitor er ikke godkendt i vinterrug. Mod hejrearter følges der igen op 10 dage senere med 12,5 g Monitor (kun eget lager, forhandles ikke længere) Agerrævehale Atlantis OD 0,9 ltr Max. 0,45 ltr. Atlantis OD i vinterrug og senest 30. Enårig rapgræs, rajgræs og gold hejre Broadway + Atlantis OD + PG26N 165 g + 0,3 ltr Atlantis OD forstærker på enårig rapgræs. Hvis gold hejre opfølges dage senere med 110 g Broadway + PG26N pr. ha. 220 g Broadway fra st. 33. VINTERBYG - UKRUDTBEKÆMPELSE FORÅR Ukrudt: Forår Rajgræs, enårig rapgræs, vindaks og bredbladet ukrudt Hussar Plus OD + Renol Olie + DFF 50 ml ml Meget tidlig kørsel hvis tilfredsstillende effekt på græsser. Hvis rajgræs behandles FØR 1. april. Ved forekomst af stedmoder og ærenpris tilsættes DFF senest st

5 VINTERSÆD VINTERSÆD - UKRUDTBEKÆMPELSE FORÅR, EFTERÅRSBEHANDLEDE MARKER Ukrudt: Efterårsbehandlede marker Bredbladet ukrudt inkl. storkenæb og hejrenæb samt lægejordrøg + resistente arter Bredbladet ukrudt inkl. burresnerre, kamille og snerlepileurt Overstående + hvidmelet gåsefod, storkenæb, tidsler, bynke, padderok Rajgræs, alm. og enårig rapgræs, hejre og vindaks Agerrævehale og væselhale Accurate 20 WG + Zypar Starane XL + Express Gold 5X 8-10 g + 0,5-1,0 ltr. 0,4 ltr. + 9 g Temperatur fra 2 C. I vinterbyg ikke senere end I vinterbyg ikke senere end 30. Temperatur fra 12 C. Meget bred løsning. Mustang Forte 0,5-1,0 ltr Se etiketten vedr. efterfølgende afgrøder og anvendelse af halm. Cossack OD + Renol Olie 0,5-0,75 ltr Cossack OD er ikke godkendt i vinterbyg og må kun anvendes med max. 0,6 ltr. i vinterrug. Tilsæt 0,1 ltr. Zypar pr. ha ved store burresnerre. Atlantis OD 0,9 ltr Max. 0,45 ltr. i vinterrug og ikke i vinterbyg. Rajgræs, alm. og enårig rapgræs, hejrearter og vindaks Opfølgning rævehale, rajgræs, vindaks og flyvehavre Flyvehavre samt opfølgning på vindaks Broadway + PG 26N Topik + Renol Olie Foxtrot g + 0,3-0,4 ltr. + 0,8-1,0 ltr Ikke i vinterbyg. Hvis enårig rapgræs tilsættes 0,3-0,4 ltr. Atlantis pr. ha. 220 g Broadway fra st. 33. Hvis gold hejre opfølges dage senere med 110 g Boradway + PG26N pr. ha Hvor der er anvendt Atlantis OD/Othello i efteråret. Ikke i vinterbyg Sprøjt ikke ved temperatur under 12 C. Senest 39 i vinterhvede. Flyvehavre samt mistanke om resistent rajgræs Serrate + Renol Olie 120 g Mod flyvehavre, hvis der samtidig er agerrævehale og rajgræs. Ikke i vinterbyg. Burresnerre og pileurter Starane 333 HL 0,36 ltr Kan anvendes når der er god vækst i ukrudtet forår (min. 12 C). Tidsel, agerpadderokke, grå bynke og kornblomst U46 M/MCPA + Nuance 750 WG 1,0 ltr. + 7,5 g Temperatur min C. Min. vandmængde på ltr./ha. Senest 1. august. 5

6 VINTERSÆD VINTERBYG - VÆKSTREGULERING, SVAMPE OG SKADEDYR Lejesæd Terpal 1,0 ltr Tidlig behandling. Cuadro NT 0,4-0,6 ltr Husk tilsætning af spredeklæbemiddel. Vækstregulering Lejesæd i kraftig gødet afgrøde Cuadro NT 0,3 ltr Kraftig gødet og tidlig sået vinterbyg, kan have effekt af en todelt tildeling hhv. Cerone sammen med 1. og 2. svampebehandling. Svampe 1. behandling Svampe 2. behandling Skadedyr Strå- og aksenedknækning Rust og skoldplet Meldug, rust og skoldplet Kornbladbillens lavre og bladlus Cerone 0,15- Ceando Rubric Proline Xpert + Comet Pro Propulse + Comet Pro Karate 2,5 WG Kaiso Sorbie 0,35 ltr. 0,25 ltr. 0,25 ltr. + 0,4 ltr. + 0,2 kg 0,1 kg Ikke på tørkestressede planter Forbrug af svampemiddel ikke over index 100 samt max. behandlinger, se tabel side Forbrug af svampemiddel ikke over index 100 samt max. behandlinger, se tabel side 38. Karate max. 3 gange pr. sæson. Kaiso Sorbie max. 1 gang pr. sæson. Bladlus Mavrik Vita 60 ml Følg vejledende bekæmpelsestærskler og udsendte varslinger i sæsonen. Mavrik max. 2 x 0,15 1 x 0,2 l/ha. 6

7 VINTERSÆD Og det betaler sig 2 x 0,5 l/ha Propulse Op til kr. +740,- pr. hektar Propulse fordi din hvede fortjener det 2 x 0,55 l/ha Viverda + Ultimate S 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 Oversigten over landsforsøg 2017 side 76, 2 forsøg med 27% angreb af septoria. Behandlet med 0,3 Proline Xpert i 32. Behandlet i st og st Udbytte ubehandlet 86,1 hkg/ha. Uddrag. Anvendt kornpris kr. 100 hkg. Nettomerudbytte i kr. ift. ubh. Viverda, Ultimate S BASF Netto merudbytte hkg/ha Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten. Propulse er ny kemi med det stærkeste SDHI mod septoria i hvede. Den bedste effekt opnår du med Propulse på fanebladet, som i forsøg giver op til 7,4 hkg mere i nettoudbyttte. Med Propulse sikrer du et højere udbytte og bedre dækningsbidrag. Hør mere hos din konsulent. Klaus Jakobsen Ivan Kloster Kenneth Søbye

8 VINTERSÆD VINTERHVEDE - VÆKSTREGULERING, SVAMPE OG SKADEDYR Vækstregulering Svampe (tidlig sprøjtning) Svampe 1. akssprøjtning Svampe 2. akssprøjtning Lejesæd Trece 750/CCC + Cuadro NT Meldug, rust Meldug, rust, septoria Rust, Septoria, hvedebladplet Medax Top + Kvikup Ceando Juventus + Flexity Propulse + Rubric Proline Xpert + Armure Proline Xpert + Viverda 0,5-1,0 ltr. + 0,75 ltr. + 0,75 ltr. 0,35 ltr. 0,25 ltr ,1 ltr. 0,35 ltr. + 0,25 ltr. 0,35 ltr. + 0,35 ltr. 30 Afgrøde i vækst og de følgende dage i god vækst Opfølgning på behandling med Trece. Hvis iblanding med svampemiddel reduceres vækstregulering dosis med 25 pct Flere har succes med tilsætning af 0,3 Comet Pro tidligt. Større udbytte og sundere vare. Forbrug af svampemiddel ikke over index 100 samt max. behandlinger, se tabel side Forbrug af svampemiddel ikke over index 100 samt max. behandlinger, se tabel side Hvis forekomst af hvedebladplet, kan tilsættes 0,1 Bumper 25 EC. Forbrug af svampemiddel ikke over index 100 samt max. behandlinger, se tabel side 38. Skadedyr Bladlus Mavrik Vita 60 ml Følg vejledende bekæmpelsestærskler og udsendte varslinger i sæsonen. Mavrik max. 2x0,15 1x0,2 l/ha. Hvedegalmyg Karate 2,5 WG Kaiso Sorbie 0,2 kg 0,1 kg Karate max. 3 gange pr. sæson. Kaiso Sorbie max. 1 gang pr. sæson. 8

9 VINTERSÆD 200 kr. ekstra ved at vælge den rigtige SDHI til bekæmpelse af septoria Merudbytte i hvede - Hkg/ha Viverda Danmarks stærkeste svampemiddel i korn! 0 0,5 Propulse 0,75 Viverda 1,25 Viverda Brutto Netto Brutto Netto Kilde: AAU, Flakkebjerg (n=6). Uddrag af forsøgsplan 16325/ Sprøjtet i st Alle led behandlet med 0,5 Ceando (2016) 0,35 Prosaro (2017) i st ,6 hkg/ha i ubehandlet. Propulse og Prosaro er registrerede varemærker for Bayer CropScience. Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten. 9

10 VINTERSÆD TRITICALE - VÆKSTREGULERING, SVAMPE OG SKADEDYR Vækstregulering Lejesæd Trece 750/CCC + Cuadro NT 0,5-1,0 ltr Afgrøde i vækst og de følgende dage i god vækst. Medax Top + Kvikup 0,75 ltr. + 0,75 ltr Opfølgning på behandling med Trece. Hvis iblanding med svampemiddel, reduceres vækstregulering dosis med 25 pct. Rust Ceando 0,35 ltr Behandling hver 14. dag ved angreb. Forbrug af svampemiddel ikke over index 100 samt max. behandlinger, se tabel side 38. Septoria og rust Viverda + Ultimate Proline Xpert Skadedyr Trips Karate 2,5 WG Kaiso Sorbie + 0,35 ltr. 0,2 kg 0,1 kg Forbrug af svampemiddel ikke over index 100 samt max. behandlinger, se tabel side 38. Karate max. 3 gange pr. sæson. Kaiso Sorbie max. 1 gang pr. sæson. VINTERRUG - VÆKSTREGULERING, SVAMPE OG SKADEDYR Svampe Tidlig sprøjtning Svampe Akssprøjtning Vækstregulering Svampe Tidlig sprøjtning Svampe Akssprøjtning 10 Trece 750/CCC + Cuadro NT Skoldplet og meldug Ceando + Comet Pro 1-1,5 ltr Afgrøde i vækst og de følgende dage i god vækst. Terpal 1-2 ltr Opfølgning på behandling med Trece. Cuadro NT 0,4-0,6 ltr Hvis iblanding med svampemiddel reduceres vækstregulering dosis med 25 pct. Medax Top + Kvikup 0,75 ltr. + 0,75 ltr ,3 ltr Bekæmpelse iværksættes ved over 35% angrebne planter i vækststadium Forbrug af svampemidler ikke over index 100 samt max. behandlinger, se tabel side 38. Brunrust Rubric 0,25 ltr Forbrug af svampemidler ikke over index 100 samt max. behandlinger, se tabel side 38. Skadedyr Trips Karate 2,5 WG Kaiso Sorbie 0,2 kg 0,1 kg Karate max. 3 gange pr. sæson. Kaiso Sorbie max. 1 gang pr. sæson.

11 VINTERSÆD Nu kan din aksbeskyttelse blive endnu bedre... Armure anbefales af Seges og Aarhus Universitet (Flakkebjerg) i aksbeskyttelsen, da det effektivt bekæmper svampesygomme i hvede.* Ved at veksle mellem forskellige triazol-produkter i din svampestrategi opnår du højere udbytte ( kg/ha* i forhold til andre triazolløsninger) og en mere langsigtet sikring mod resistensopbygning. *Kilde: Forsøg ved Aarhus Universitet, Flakkebjerg serie 329 Control of Septoria by using triazioles. Se mere på armure.syngenta.dk Syngenta Nordics A/S Tel: Medlem af Dansk Planteværn For advarselssætninger og symboler læs etiketten se 11

12 VÅRSÆD VÅRBYG - UKRUDTSBEKÆMPELSE UDEN UDLÆG Ukrudt FØR fremspiring Ukrudt EFTER fremspiring Blandet ukrudt inkl. enårig rapgræs Blandet ukrudt inkl. ærenspris og stedmoder Blandet ukrudt inkl. burresnerre, pileurt, fuglegræs, kornblomst, hejrestorkenæb Blandet ukrudt inkl. pileurt og burresnerre Blandet ukrudt inkl. enårig rapgræs, pileurt, stedmoder og ærenspris DFF 0,1 ltr. 0 Før fremspiring. Accurate 20 WG + Pixxaro Mustang Forte + DFF Nuance 750 WG + Starane XL Hussar Plus OD + DFF + Renol Olie Flyvehavre, vindaks Foxtrot + Tidsel, gråbynke og agerpadderokke U46 M/MCPA + VÅRBYG - UKRUDTSBEKÆMPELSE MED GRÆSUDLÆG 7 g + 0,25 ltr. 0,3-0,75 ltr ml 2,5-5 g + 0,3 ltr ml + 40 ml + 0,8-1,0 ltr. + 1,0 ltr. + Ukrudt FØR fremspiring Blandet ukrudt inkl. enårig rapgræs Alternativt til Accurate 20 WG anvendes 2,5-5 g Nuance WG, hvis mange melder Meget bred og billig løsning. Højeste dosis af Mustang Forte ved bekæmpelse af tidsler. Se etikette vedr. efterfølgende afgrøde og anvendelse af halm Bedst effekt på enårig rapgræs når græsset har 1-3 blade. Højeste dosis mod vindaks og rajgræs Gerne i udlæg af kløver, rød- og engsvingel samt afgræsnings-/slætgræs Senest 1. august. Min. vandmængde på ltr./ha. DFF 0,1 ltr. 0 Før fremspiring. Ukrudt EFTER fremspiring 12 Blandet ukrudt inkl. ærenspris og melder Blandet ukrudt inkl. pileurt og burresnerre Blandet ukrudt inkl. burresnerre, pileurt, fuglegræs, kornblomst, hejrestorkenæb Tidsel, gråbynke og agerpadderokke Nuance 750 WG + Pixxaro Nuance 750 WG + Starane XL 2,5-5 g + 0,25 ltr. 2,5-5 g + 0,3 ltr Nuance WG godkendt til mindre anvendelse i korn med græsudlæg Mustang Forte 0,3-0,75 ltr Se etikette vedr. efterfølgende afgrøde og anvendelse af halm. Højeste dosis ved bekæmpelse af tidsler. Starane XL 0,5-1,0 ltr Højeste dosis ved kornblomst. U46 M/MCPA + 1,0 ltr Senest 1. august. Min. vandmængde på ltr./ha.

13 VÅRBYG - UKRUDTSBEKÆMPELSE MED KLØVER GRÆS- OG LUCERNEUDLÆG Ukrudt Blandet ukrudt Fighter Renol Olie Blandet ukrudt inkl. hanekro, ærenpris og korsblomstrede arter 1,5 ltr. + Basagran M75 1,5-2,0 ltr Fighter Stomp CS Basagran M75 + Stomp CS 1,0-1,25 ltr. + 1,0 ltr. 1,0-1,5 ltr. + 1,0 ltr. VÅRSÆD Temperatur på min. 15 C. Kløveren skal min. have et trekoblet blad og græsfrøet være dækket af jord Fighter 480 er mest skånsom mod kløver. Skadedyr Bladrandbille Karate 2,5 WG 0,2 kg Se efter tidlige angreb under fremspiring samt efter høst af helsæd. Max. 3 behandlinger/sæson VÅRHVEDE - UKRUDTSBEKÆMPELSE UDEN UDLÆG Ukrudt Blandet ukrudt inkl. ærenspris og stedmoder Blandet ukrudt inkl. pileurt og burresnerre Blandet ukrudt inkl. enårig rapgræs, pileurt, stedmoder og ærenspris Flyvehavre, vindaks, agerrævehale Flyvehavre, vindaks, blandet ukrudt Blandet ukrudt inkl. burresnerre, pileurt, fuglegræs, kornblomst, hejrestorkenæb Accurate 20 WG + Pixxaro Nuance 750 WG + Starane XL Hussar Plus OD + DFF + Renol Olie Foxtrot + Broadway + PG26N 7 g + 0,25 ltr. 2,5-5 g + 0,3 ltr ml + 40 ml + 0,8-1,0 ltr g Alternativt til Accurate 20 WG anvendes 2,5-5 g Nuance WG, hvis mange melder Bedst effekt på enårig rapgræs når græsset har 1-3 blade. Højeste dosis mod vindaks og rajgræs Mustang Forte 0,3-0,75 ltr Se etikette vedr. efterfølgende afgrøde og anvendelse af halm. Højeste dosis ved bekæmpelse af tidsler. Starane XL 0,5-1,0 ltr Højeste dosis ved kornblomst. Tidsel, gråbynke og agerpadderokke U46 M/MCPA + 1,0 ltr Senest 1. august. Min. vandmængde på ltr./ha. 13

14 VÅRSÆD HAVRE - UKRUDTSBEKÆMPELSE UDEN UDLÆG Blandet ukrudt inkl. pileurt og burresnerre Blandet ukrudt inkl. burresnerre, pileurt, fuglegræs, kornblomst, hejrestorkenæb Tidsel, gråbynke og agerpadderokke Nuance 750 WG + Starane XL Mustang Forte + Accurate 20 WG U46 M/MCPA + 2,5-5 g + 0,3 ltr. 0,3-0,75 ltr. + 5 g 1,0 ltr Se etikette på Mustang Forte vedr. efterfølgende afgrøde og anvendelse af halm. Højeste dosis af Mustang Forte ved bekæmpelse af tidsler Senest 1. august. Min. vandmængde på ltr./ha. HAVRE - VÆKSTREGULERING, SVAMPE OG SKADEDYR Vækst- Trece 750/CCC 1-1,5 ltr Dosering afpasses sortens stråstyrke. regulering Cuadro NT 0,3 ltr Svampe Meldug, rust og bladplet Ceando Proline Xpert Skadedyr Fritflue Karate 2,5 WG Kaiso Sorbie 0,35 ltr. 0,35 ltr. 0,2 kg 0,1 kg Forbrug af svampemiddel ikke over index 100 samt max. behandlinger, se tabel side 36. Karate max. 3 gange pr. sæson. Kaiso Sorbie max. 1 gang pr. sæson. 14

15 Cuadro NT Fleksibel vækstregulering Cuadro NT er et moderne strategisk værktøj, der sikrer kvalitet og udbytte i en bred vifte af forskellige afgrøder. Cuadro NT må anvendes i korn- og frøgræsafgrøder. Cuadro NT is trademark of FMC Corporation or an affiliate Produktegenskaber Vækstregulering ved aktiv vækst Økonomisk vækstregulering Sikrer et bredt sprøjtevindue Reducerer lejesæd og øger kvaliteten Bedre bestøvning og lettere høst i frøgræs. Kontakt FMC Michael Rose Teknisk marketingmanager CHEMINOVA.DK / FMCAGRO.DK KORN Vinterhvede (BBCH 30-39) 0,2-0,4 l/ha Cuadro NT CCC produkter (BBCH 25-30), langstråede 0,9-1 l/ha CCC produkter (BBCH 25-30), kortstråede 0,4-0,5 l/ha Vårhvede (BBCH 30-39) 0,2-0,4 l/ha Cuadro NT CCC produkter (BBCH 25-30) 0,6-0,9 l/ha Havre (BBCH 30-34) 0,3 l/ha Cuadro 25 EC Rug (BBCH 30-39) 0,4-0,6 l/ha Cuadro NT CCC produkter(bbch 30-31) 1,5 l/ha Triticale (BBCH 30-39) 0,4-0,6 l/ha Cuadro 25 NT CCC produkter(bbch 30-31) 1 l/ha Vinterbyg (BBCH 30-39) 0,4-0,6 l/ha Cuadro 25 NT Vårbyg (BBCH 30-39) 0,4-0,6 l/ha Cuadro 25 NT FRØGRÆS Frøgræs (BBCH 30-49) 0,4-0,8 l/ha Cuadro NT PLANTEBESKYTTELSESMIDLER SKAL ANVENDES PÅ FORSVARLIG MÅDE. LÆS ALTID ETIKETTEN OG OPLYSNINGER OM PRODUKTET FØR ANVENDELSE. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DE ADVARSELSSÆTNINGER OG ADVARSELSSYMBOLER, DER FREMGÅR AF ETIKETTEN 15

16 VÅRSÆD VÅRBYG - VÆKSTREGULERING, SVAMPE OG SKADEDYR Vækst- Lejesæd Terpal 0,5-1,0 ltr Dosering afpasses sortens stråstyrke. regulering Cuadro NT 0,4-0,6 ltr Svampe 1. behandling Aks- og strånedknækning Rust og skoldplet Cerone 0, Ikke tørkestressede planter. Ceando Rubric 0,35 ltr. 0,25 ltr Forbrug af svampemiddel ikke over index 100 samt max. behandlinger, se tabel side 38. Svampe 2. behandling Meldug, rust og skoldplet Proline Xpert + Comet Pro Propulse + Comet Pro 0,25 ltr. + 0,4 ltr Forbrug af svampemiddel ikke over index 100 samt max. behandlinger, se tabel side 38. Skadedyr Kornbladbillens larve og bladlus Karate 2,5 WG Kaiso Sorbie 0,2 kg 0,1 kg Karate max. 3 gange pr. sæson. Kaiso Sorbie max. 1 gang pr. sæson. VÅRHVEDE - VÆKSTREGULERING, SVAMPE OG SKADEDYR Vækst- Trece 750/CCC 0,5-1 ltr regulering Cuadro NT 0,2-0,4 ltr Max. 1. behandling pr. sæson. Tidlig sprøjtning Akssprøjtning 16 Rust Rubric 0,25 ltr Forbrug af svampemidler ikke over index 100 samt max. behandlinger, se tabel side 38. Septoria og rust Viverda + Ultimate Proline Xpert Skadedyr Bladlus Karate 2,5 WG Kaiso Sorbie + 0,35 ltr. 0,2 kg 0,1 kg Forbrug af svampemidler ikke over index 100 samt max. behandlinger, se tabel side 38. Karate max. 3 gange pr. sæson. Kaiso Sorbie max. 1 gang pr. sæson. Mavrik Vita 60 ml Mavrik max. 2x0,15 ltr. 1x pr. sæson.

17 MANGELSYGDOMME I KORN MANGELSYGDOMME I KORN Manganmangel (Lyspletsyge) Svovlmangel (skeformet blad) Kobbermangel (gulspidssyge) Forebyggelse (Mg, S, Mn, B mangel) Profi Mangan Mangansulfat 32 + Pioner S Pioner S FL 800 Kobberoxyklorid Kobbersulfat 1,0-2,0 ltr. + 1,0-2,0 kg kg 5-10 ltr. 0,1-1,0 kg 0,2-2,0 kg Gentages efter behov. Behandles ved konstateret behov. Behandles ved konstateret behov. Yaravita Gramitrel 1,0 ltr. Gentages efter behov. 17

18 GRÆSMARKER GRÆSMARKER - FLERÅRIGE MED/UDEN KLØVER MED kløver UDEN kløver MED og UDEN kløver Tokimbladet ukrudt, Brandbæger, fuglegræs, kamille, kiddike, agerkål, raps, sennep, storkenæb, melder Fuglegræs, hyrdetaske, kamille, raps, snerlepileurt Blandet ukrudt inkl. burresnerre og agertidsel Blandet ukrudt inkl. valmue og kornblomst Blandet ukrudt inkl. mælkebøtte, skræppe, bandbæger og nælde Eng- vårbrandbæger, skræppe, ranunkel og røllike Fighter Renol Olie Harmony SX + 2 ltr g Udsprøjtes forår på ukrudt i god vækst ved temperatur på min 12 C. Kløveren skal have et 3-koblet blad. August. Starane XL 1,5-1,8 ltr Afgrødens vækst 20-39, senest 14 dage før afgræsning. Saracen ml Starane XL 1,5-1,8 ltr Udsprøjtes forår ved temperatur på min. 12 C. Harmony SX ,5 g + Medio Juliseptember Behandles i juli/august med 30-37,5 g på genvækst af ukrudt, når dette har 3-4 blade. Gulfarvning af græs kan forekomme. 18

19 FRØGRÆS Ukrudt Fremmede græsser i rødsvingel og stivbladet svingel Vækstregulering Blandet ukrudt inkl. kamille, burresnerre og pileurt Opfølgning på rodukrudt Blandet ukrudt inkl. kamille Blandet ukrudt inkl. skræpper Saracen + + DFF 0, ,07-0,10 ltr. GRÆSMARKER Kan udstrøjtes tidligt fra temperatur på 2 C. Off-label på Sempra. Ariane FG S 2,5-3,5 ltr Max. 2,5 ltr. Ariane FG S i 1. års frømark. Max. 1 gang pr. sæson. Ariane FG S + Saracen 1,5 ltr. + 0,05 ltr Saracen/Primus sikrer effekten selv ved lave temperaturer på behandlingstidspunktet. Catch 0,6 ltr. Off-label. Halm må ikke opfodres. Focus Ultra + Dash 1-1,5 ltr. + Udsprøjtes når kvikken og de grove græsser er i god vækst og min. har 3-4 blade. Halm må ikke opfodres. Moddus Start 0,8 ltr. 30 Må efterfølges af 0,8 ltr. Caudro NT. Trimaxx + Cuadro NT + 0,4 ltr. + 0,15 ltr. 0,4-0,8 ltr. + 0,15 ltr Kan også udbringes sammen med Catch svampemiddel Halmen må ikke opfodres. undlades hvis svampemiddel medtages. Sygdomme Rust Orius 200 EW 0,3 ltr Forbrug af svampemidler ikke over index 100 samt max. behandlinger, se tabel side 38. Meldug, bladplet og rust 1. behandling Bladplet og rust 2. behandling Viverda + Ultimate Viverda + Ultimate Forbrug af svampemidler ikke over index 100 samt max. behandlinger, se tabel side Der er opnået store merudbytter for 2 svampebehandlinger frøgræs. Forbrug af svampemidler ikke over index 100 samt max. behandlinger, se tabel side

20 MAJS MAJS UDEN GRÆSUDLÆG Ærenpris DFF ml 0 Før fremspiring. Godkendt til mindre anvendelse i majs til foder. Laveste dosis på skarp sandjord. Ukrudt før fremspiring 1. ukrudtssprøjtning Bredbladet ukrudt + storkenæb, hejrenæb Harmony SX + Callisto/Starship + 5,6 g ukrudtssprøjtning Bredbladet ukrudt + græsser Callisto/Starship + MaisTer + MaisOil 0, g + 0,67-1 ltr MaisTer anvendes senest ved majsens 6. blad og har effekt på både skærmaks og hanespore. Ovenstående + snerlepileurt Starane 333 HL MaisTer + MaisOil 0,15 ltr g + 0,67-1 ltr Max. 0,15 ltr. Starane 333 HL pr. ha. 1. ukrudtssprøjtning Bredbladet ukrudt + kvik og kulturgræsser Callisto/Starship + MaisTer + MaisOil + 50 g + 0,67 ltr Hvis mange storke/hejrenæb tilsættes 0,4 ltr. Fighter ukrudtssprøjtning Bredbladet ukrudt + kvik og kulturgræsser Callisto/Starship + MaisTer + MaisOil 0, g + 0,67-1,25 ltr Ærenpris, tidlig sprøjtning. Ved forekomst af tidsler, gråbynke og spildkartofler tilsættes Callisto i alle sprøjtninger. Evt. 3. ukrudtssprøjtning Pileurt, brandbæger, skræppe, kærgaltentand og sort natskygge Starane 333 HL 0,15 ltr Udsprøjtes ved temperatur på min. 12 C inden majsens 6. blad. Max. 0,15 ltr. pr. ha. Skadedyr Fritflue Karate 2,5 WG 0,2 kg Udsprøjtes på majsens 1½-2 blad. Behandlingen gentages evt dage senere. Svampe Skarp øjeplet/ majsbladplet Opera 0,75-1,5 ltr Stadie (Hanblomsten synlig). 20

21 ÆRTER/HESTEBØNNER Ukrudt i ærter og bønner Før fremspiring Ukrudt i ærter og bønner 1. sprøjtning på ukrudtets kimblad Ukrudt i ærter og bønner 2. sprøjtning på 8-10 dage senere på nyfremspiret ukrudt på kimbladt. Sygdomme i ærter 1. behandling Sygdomme i bønner 1. behandling Skadedyr i ærter og hestebønner Nedvisning af Hestebønner Bredbladet ukrudt Blandet ukrudt inkl. korsblomstret og stedmoder Blandet ukrudt inkl. stedmoder og hanekro Kvik, flyvehavre samt andre græsser Ærtesyge, skimmel, bønnebladplet, chokoladeplet Skimmel, bønnebladplet, chokoladeplet, rust Bladrandbiller, ærtevikler, lus og bønnefrøbiller Fenix Novitron DAM TEC 1,5 ltr. 2,0 kg ÆRTER OG HESTEBØNNER 0 Evt. i blanding med Glyphomax HL 480 (Fenix er godkendt til mindre anvendelse i Hestebønner). Fighter 480 1,0 ltr Fighter 480 er godkendt til mindre anvendelse i Hestebønner. Minimum 12 C. Behandles på 4-5 cm høj afgrøde. Tilsæt evt. Stomp CS i ærter. Basagran M75 + Stomp CS Agil + Signum WG + Orius Signum WG + Orius 0,75 ltr. 0,75 ltr. 0,5-0,93 ltr.+ 0,35-0,5 kg + 0,15-0,35-0,5 kg + 0, Minimum 12 C. Denne løsning kun i ærter Bedste sprøjtetidspunkt er, når græsserne har udviklet 2-3 blade (kvik dog 3-5 blade). Højeste dosering mod kvik. 61 Bedst effekt ca. 2 uger efter begyndende blomstring. 61 Bedst effekt ca. 2 uger efter begyndende blomstring. Karate 2,5 WG 0,2 kg Max. 3 behandlinger pr. sæson. Glyphomax HL Nova Balance 2,5-3,0 ltr. + pr. 100 ltr. vand 3 uger før høst Det har i forsøg ikke kostet udbytte at køre tidligt! 21

22 RAPS VINTERRAPS, FORÅR Ukrudt Svampe Skadedyr Kamille og burresnerre Kvik og flyvehavre samt andre græsser Galera + PG 26N 0,3 ltr. + 0,3 ltr. 30 Knopper må ikke være synlige. Temperatur 8-9 C. Anvendes ikke på stressede planter. Galera IKKE i sorten Quartz. Agil 100 EC 0,7 ltr. 30 Alternativt kan der med fordel anvendes splitsprøjtning (2x½ dosering). Focus Ultra + Dash Kamille og tidsel Matrigon 72SG + Renol Olie Nedvisning Glyphomax HL Nova Balance 1,0-1,5 ltr g + 2,5-3,0 ltr. + pr. 100 ltr. vand Tilsæt altid olie for at sikre effekten. Kræver 6 timers tørvejr. Temperatur over C. Før høst Caryx 0,7 ltr. 30 Udbringes i strækning ved ca. 20 cm stængel. Lys bladplet Folicur Xpert 0, Vær obs. på om midlet er anvendt i efteråret. Knoldbægersvamp og skulpesvamp Glimmerbøsser og skulpesnudebiller Propulse SE 250 0,7 ltr. 65 Udsprøjtes når 50 pct. af hovedskuddet er i blomst. Avaunt 0,17 ltr Mavrik Vita 0,225 ltr Mavrik max. 1 x 0,225 ltr. 2 x Biscaya OD 240 0,3 ltr Max. 1 gang pr. sæson. Har også effekt mod skulpegalmyg. Svovlmangel Pioner Svovl ltr. Udsprøjtes forebyggende når rapsen er Bormangel Profi Bor 150 1,0-2,5 ltr cm høj ved konstateret mangel. Vækstregulering Mangelsygdom Magnesiummangel Manganmangel EPSO mikrotop Profi Mangan Mangansulfat kg 1,0-2,0 ltr. + 1,0-2,0 kg + 22

23 Mavrik Vita Bekæmper glimmerbøsser og andre skadelige insekter BEE SAFE Mod glimmerbøsser og andre skadelige insekter i raps Mod lus og galmyg i korn Skåner bier Læs mere på adama.com ADAMA Northern Europe B.V. adama.com Niels Jacob Jakobsen Tlf Lars Kruse Andersen Læs altid etiketten før brug. 23

24 RAPS VINTERRAPS, EFTERÅR Ukrudt Bredbladet ukrudt Reactor/ Command/ Centium 36 CS Spildkorn + græsser Bredbladet ukrudt + valmue Valmue, kamille, burresnerre, kornblomst, tvetand og melde Reactor/ Command/ Centium 36 CS + Stomp CS 0,2-0,25 ltr. Senest 2-3 dage efter såning. Laveste dosis på let jord. 0,15 ltr. 0,44 ltr. Senest 2-3 dage efter såning Belkar 0,25-0,4 ltr. Raps 2-6 blade. Vær opmærksom på dosis i forhold til rapsens udviklingstrin. Ikke i sorten Quartz. Agil 100 EC + Focus Ultra + Dash Skadedyr Raps jordlopper Karate 2,5 WG Kaiso Sorbie 0,8 ltr. 0,4-0,7 ltr. 0,2 kg 0,1 kg Spildkorn 1-2 blade. Spildkorn 1-2 blade, og græsser 1,5 blade. Bedst effekt overfor rajgræsser. Karate max. 3 gange pr. sæson. Kaiso Sorbie max. 1 gang pr. sæson. Ferskenbladlus Biscaya OD 240 0,2-0,3 ltr Godkendt til mindre anvendelse i vinterraps. Max. 1 behandling i efteråret og max. 0,3 ltr./ha pr. sæson. Agersnegle Sluxx HP 3-7 kg Snarest efter såning. Rodhalsråd Orius 200 EW 0,6 ltr. Stadie 14-18, kan have en hvis vækstregulerende effekt, hvis max. 4 blade. Vækstregulering Caryx 0,4-0,7 ltr Største dosis ved store rapsplanter. 24

25 BEDEROER Før fremspiring Ukrudt 1. sprøjtning på kimbladt Ukrudt 2. sprøjtning max. 8 dage efter 1. sprøjtning. Ukrudt Evt. 3. sprøjtning dage efter 2. sprøjtning på nyfremspiret ukrudt. Ukrudt hvis der er brug for en senere opfølgning Skadedyr Mangelsygdomme Storkenæb, ærenpris, tvetand, fuglegræs, hyrdetaske Bredbladet ukrudt inkl. enårig rapgræs, kamille og fuglegræs Bredbladet ukrudt inkl. burresnerrre, sort natskygge, storkenæb, hundepersille, gulurt og fliget brøndsel Bredbladet ukrudt inkl. burresnerrre, sort natskygge, storkenæb, hundepersille, gulurt og fliget brøndsel Tidsel, gråbynke og kamille Ferskenpileurt, kamille og spildraps Kvik og flyvehavre samt andre græsser Trips, jordlopper og bedefluens larve Command CS/ Reactor SC/ Centium 36 CS Kemifam Power + Goltix SC700 + Renol Olie Kemifam Power + Goltix SC700 + Nortron SC + Renol Olie Kemifam Power + Goltix SC700 + Notron SC + Safari + Renol Olie Matrigon 72SG + Renol Olie Safari + Renol Olie Focus Ultra + Dash Agil 100 EC BEDEROER 0,1-0,15 ltr. 0 Undgå overlap. Maximalt 0,1 ltr. på sandjord. Undgå regn umiddelbart efter sprøjtning. Reactor SC er godkendt til mindre anvendelse i roer. 0,4-0,6 ltr. 0,75-1,0 ltr. 0-0,4-0,6 ltr. + 0,75 ltr. + 0,15-0,23 ltr.+ 0,2-0,4-0,6 ltr. + 0,75 ltr. + 0,15-0,23 ltr.+ 7,5 g + 0,2-140 g 15 g 1,5 ltr. 0,75-1,5 ltr På ukrudtets kimblad. Ved sen sprøjtning øges dosis ifht. ukrudtets størrelse. Betanal Power max. 4 gange pr. sæson VIGTIGT: Anvend korrekt vandmængde: Ved 0,4 ltr. Kemifam Power max. 100 ltr. vand. Ved Kemifam Power max. 125 ltr. vand. Dosering af olie: olie: temperatur under 15 C. olie: temperatur mellem C En evt. 4. sprøjtning med 4 ltr. Betanal kan være nødvendig dage efter 3. sprøjtning (tilse afgrøden). Max. 3 ltr. Goltix SC700 pr. sæson. Max. 1,8 ltr. Kemifam Power pr. sæson. Max 4,2 ltr. Betanal i kombination med 1,8 ltr. Kemifam Power pr. sæson. Udsprøjtes ved temperatur på min. 12 C på ukrudt i god vækst. Max. 15 g Safari pr. sæson. Højeste dosering mod kvik - alternativt kan der med fordel anvendes splitsprøjtning (2x½ dosering). Karate 2,5 WG 0,2 kg Max. 3 behandlinger pr. sæson. Følg udsendte prognoser/varslinger og tilse afgrøden løbende gennem sæsonen. Bladlus Pirimor G 0,3 kg Max. 1 behandling pr. sæson pr. produkt. Bormangel Profi Bor 150 1,5-2,5 ltr. Udsprøjtes forebyggende straks ved Manganmangel Profi Mangan ,0-2,0 ltr. + konstateret mangel. mangansulfat ,0-2,0 kg 25

26 KARTOFLER KARTOFLER - BEJDSNING OG UKRUDT Rodfiltsvamp Rizolex 10D 100 g Ved lægning Udsædsbårne sygdomme + skadedyr Cikader, lus og coloradobille 1. sprøjtning inden kartoflernes fremspiring dage efter 1. sprøjtning Alternativ plan 1 uge før fremspiring (fabrikskartofler) Ukrudt Bredbladet ukrudt inkl. korsblomstret, kamille, hanekro, vej- og snerlepileurt Bredbladet ukrudt inkl. sort natskygge Bredbladet ukrudt inkl. sort natskygge Overstående samt sort natskygge Snerlepileurt, burresnerre, enårig rapgræs, vejpileurt Kvik og flyvehavre samt andre græsser Monceren DS 12,5 200 g Ved lægning Rizolex 50 FW 0,75 ltr. Ved lægning Monceren FS ml Ved lægning Prestige FS 370 1,0 ltr. Ved lægning Fenix + Titus WSB + SweDane Novitron DAM TEC Command + Fenix 1,0-1,5 ltr. 10 g Til 40 dg før høst 2,4 kg Før fremspiring + 2,0 ltr. Titus WSB g Til 30 dg før høst Boxer 2 ltr. Til 42 dg før høst Novitron DAM TEC Focus Ultra + Dash 1,0-1,2 kg 0 før fremspiring 1,5-2 ltr. Agil 100 EC 0,75-1,25 ltr. Til 56 dg før høst Til 2 mdr. før høst 100 g pudder pr. 100 kg kartofler. 200 g pudder pr. 100 kg kartofler. Udbringes med specialudstyr ved lægning. 60 ml. pr. 100 kg kartofler. Tilsæt ekstra Monceren såfremt der anvendes mere end 2,2 tons læggemateriale pr. ha. Max. dosis af Prestige er 1,0 ltr. pr. kg. Fenix max. 2,5 ltr./ha pr. sæson. Hvis ukrudtet er blevet for stort inden behandling kan der tilsættes (1,25 ltr. Glyfonova 450 Plus aldrig i læggekartofler) 1-1,25 ltr. Reglone pr. ha. Når kartofler er færdighyppede og kammen har sat sig, senest 5 dage før fremspiring. Command senest 5 dage før kartoflers fremspiring. Dispensationen til Titus WSB fra 15/3 til 12/7, herefter er der opbevaring og anvendelsesforbud. Boxer udbringes i 2. sprøjtning. Der følges op med 15 g Titus 1-2 gange pr. ha (dispensation). Højeste dosering mod kvik - alternativt kan der med fordel anvendes splitsprøjtning (2x½ dosering). 26

27 KARTOFLER - SKADEDYR OG SYGDOMME Skadedyr Tæge og coloradobille Overstående + cikade + bladlus Bladlus virusforbyggende Sygdomme Kartoffelbladplet + skimmel Ved overskredet sprøjteinterval og ved højrisiko Karate 2,5 WG 0,3 kg Til 14 dg. før høst Mospilan SG g Til 3 dg. før høst Teppeki 160 g Til 14 dg. før høst Amistar Signum + Revus Top Narita 0,3-0,25 kg + 0,6 ltr. 0,4 ltr. Til 7 dg. før høst Max. 2 behandlinger pr. sæson. Oftest randbehandling. KARTOFLER Følg udsendte prognoser/varslinger og tilse afgrøden løbende gennem sæsonen. Systematisk virkning med langtidseffekt. Højeste dosering ved cikader. Max. 2 behandlinger pr. sæson. Læggekartofler. Forebyggende behandling. Amistar max. 2 behandlinger pr. sæson. Signum WG max. 4 behandlinger pr. sæson. Revus Top max. 2 gange. Cymbal 45 0,25 kg Forebyggende behandling. Max. 6 behandlinger. Sygdomme Kartoffelskimmel Revus Top 0,6 ltr. Til 3 dg. før høst Forebyggende behandling forud for højrisikoperiode. Nedvisning Ved overskredet sprøjteinterval og højrisiko Ranman Top + + Revus Top Proxanil + Ranman Top Knoldskimmel Ranman Top + 0,25 ltr ,25 ltr. 2-2,5 ltr. + 0,25 ltr. Til 7 dg. før høst Til 14 dg. før høst Forebyggende behandling. Max. 6 behandlinger pr. sæson. Max. anvendelse af Ranman Top er 3 behandlinger i træk, herefter skal der skiftes middel før Ranman Top igen må anvendes, og max. 6 gange. Cymbal 45 0,25 kg Forebyggende behandling. Max. 6 behandlinger. Til 7 dg. før høst Reglone 3-5 ltr. Til 7 dg. før høst Forebyggende sprøjtning ved risiko for knoldskimmel sidst på sæsonen. Splitbehandling foretrækkes ofte. 27

28 SKOVBRUG M.M. SKOVBRUG Glypper 360 3,0-5,0 ltr. Før ukrudtets blomstring Ukrudt juletræer Vækstregulering Bredbladet ukrudt og græs Afskærmet sprøjtning i alle skovkulturer. Ikke i Nobilis. Se off-label godkendelse. Bredbladet ukrudt Accurate 20 WG 20 g Forår Godkendt til mindre anvendelse og kun i foråret. Må ikke anvendes senere end 10. juni. Tidsel, kamille, brandbæger, gråbynke og bakkestjerne Bredbladet ukrudt og græs, inkl. kamille, brandbæger og bakkestjerne Matrigon 72SG + Renol Olie Quartz + Logo + Olie Pistol/ Ronstar Expert 165 g 0,25 ltr g + 2,0 ltr. 3,1 ltr. 0,33 kg Når ukrudtet er cm Martsjuni Kun i etablerede gran og ædelgrankultur - må ikke anvendes i fyrtræskultur. Kun som pletsprøjtning på max 20 % af arealet. Quartz udsprøjtes i det tidlige forår. Logo udsprøjtes omkring maj, dog senest 10 dage før knopbrydning. Pistol har endvidere % effekt på agerpadderokke. Efter knopbrydning skal sprøjtning afskærmes. Ronstar Expert indtil 10 dg. Før knopbrydning. Bjørneklo Glypper 360 3,0-6,0 ltr. Maj-juni Der sprøjtes op til 3 gange (første gang primo maj med 5-7 dages mellemrum. Efter knopbrydning skal sprøjtning afskærmes. Max. 3 behandlinger pr. år. Proxy 0,4 ltr. Maj-juni Påføres med rulle i 0,5-0,75 pct. opløsning. Kun godkendt i Nordmannsgran til juletræer. BEPLANTNING OG PLANTESKOLEKULTUR Ukrudt Græsser Kerb 400 SC 0,75-1 ltr. Decemberfebruar Skadedyr 28 Bladlus, ædelgranlus, vikler, måler og barkbiller Jordtemperatur under 7 C. Off-label godkendelse. Karate 2,5 WG 0,3-0,4 kg Der sprøjtes ved konstaterede angreb liter vand. Ædelgranlus Merit gran 1,5 ltr. Maj-juni 2-3 uger efter knopbrydning. Nåletræsnudebiller Sumi-Alpha EW 1,5-2,5 ltr.

29 UDYRKEDE AREALER Brugsanvisning: afgrøde(r) Fortove, gårdspladser, havegange, indkørelser, industrielle områder, jernbaner, parkeringsarealer, terasser, veje Energipil, juletræ, skovkulturer Ikke spiselige havebrugskulturer, ikke spiselige planteskolekulturer, læhegn Skadegørere Løsning Dosis/ha Græsukrudt, tokimbladet ukrudt Græsukrudt, tokimbladet ukrudt Græsukrudt, tokimbladet ukrudt Pistol Ronstar Expert 3,1 ltr. 0,33 kg Glyphomax HL 480 3,0-4,5 ltr. Korttidseffekt. Pistol Ronstar Expert Pistol Ronstar Expert 3,1 ltr. 0,33 kg 3,1 ltr. 0,33 kg SKOVBRUG M.M. Pistol udbringes på fugtig overflade tidligt forår på nyfremspiret ukrudt. Undgå at ramme planter, der ikke ønskes bekæmpet. Der anvendes ltr. vand pr. ha. Ved anvendelse af rygsprøjte anvendes 31 ml Pistol i 2,5-10 liter sprøjtevæske pr. 100 m 2. Langtidseffekt. Pistol og Ronstar Expert udbringes på fugtig jord marts til juni, når ukrudtet er i vækst og temperaturen er over 2-4 C. Behandling kan ske med uskærmet sprøjtning indtil 10 dage før knopbrydning. Pistol kan efter knopbrydning bruges med afskærmet sprøjtning. Der anvendes liter vand pr. ha. Ved anvendelse af rygsprøjte anvendes 31 ml Pistol i 2,5-10 liter sprøjtevæske pr. 100 m 2. Pistol udbringes på fugtig jord fra marts til juni, når ukrudtet er i vækst og temperaturen er over 2-4 C. Alle behandlinger skal ske med skærmet sprøjtning. Kulturer, herunder rodskud af planter, det ikke ønskes bekæmpet, må ikke rammes. Der anvendes liter vand pr. ha. Ved anvendelse af rygsprøjte anvendes 31 ml Pistol i 2,5-10 liter sprøjtevæske pr. 100 m 2. 29

30 EFFEKTTABEL - UKRUDT VINTERSÆD VÅRSÆD Cossack OD Cossack OD + DFF Cossack + Zyper Hussar Plus OD Atlantis Broadway + PG 26N Accurate 20 WG + Zypar Starane XL + Express Gold Mustang Forte Starane 333 HL Foxtrot Serrate U46 M-MCPA DFF før fremspiring Accurate 20 WG + Pixxaro Nuance WG + Pixxaro Nuance WG + Starane XL Agerrævehale XXX XXX XXX X XXX XXX XXX XXX Alm. rapgræs XXX XXX XXX X XXX XXX XXX XXX Blød Hejre XXX XXX XXX X XX XXX XX Enårig rapgræs XXX XXX XXX XX XXX XX X - XX Flyvehavre XXX XXX XXX XX XX XX XXX XXX Gold hejre XX XXX XXX X XX XXX X Kvik X X X X X X X Rajgræs XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX Vindaks XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Væselhale XX XX XX X XX XX X Agerkål/-sennep/kiddike XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX - XXX XXX X XXX XXX XXX Agerstedmoder XX XXX XXX XX X XX XX X X X - X X XXX XX XX XX Agertidsel X XXX XX X X X X X XXX X - X XXX X Bleg/fersken pileurt XXX XXX XXX XXX X XXX XXX XXX XXX XX - XXX X - XXX XXX XXX Burresnerre XXX XXX XXX XXX X XXX XXX XXX XXX XXX - XX X - XXX XXX XXX Forglemmigej XX XXX XXX XX X XXX XXX XXX XXX XXX - X X - XXX XXX XXX Fuglegræs XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX - XXX X XX XXX XXX XXX Gul okseøje XX XXX XXX X X XXX XXX XX XX X - X X XX X X Grøn skærmaks - XXX XXX XXX - X X X Hanekro XXX XXX XXX XXX X XXX XXX XXX X XXX - XXX X - XXX XXX XXX Hyrdetaske XXX XXX XXX XXX * XXX XXX XXX XXX XX - XXX XXX XX XXX XXX XXX Kamille XXX XXX XXX XXX X XXX XXX XXX XXX X - XX X - XXX XXX XXX Kornblomst XX XXX XXX XX X XXX XXX XXX XXX X - XX X - XXX XXX XXX Kornvalmue XXX XXX XXX XXX X XXX XXX XXX XXX X - - XXX - XXX XXX XXX Læge jordrøg XX XXX XXX XX X X XXX X XX X - X X - XXX XXX X Melder XXX XXX XXX XXX X X XXX XXX XXX X - XXX XXX - XXX XXX XXX Rød tvetand XXX XXX XXX XXX X XX XXX XXX XXX XXX - X X XXX XXX XXX XXX Snerle pileurt XX XXX XXX XX X X XXX XXX XXX XXX - XX X - XXX XXX XXX Sort natskygge XXX XXX XXX XX X XXX XX XX XX X - X X - X XX XX Spildraps XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX - XXX XXX - XXX XXX XXX Storkenæb/hejrenæb XX XXX XXX XX X XX XXX XXX XX XX - XX X - XXX XXX XX Vejpileurt XX XXX XXX XX X XX XX XX XX XX - XX X - XXX XXX XX Ærenpris X XXX XXX X X XXX X X X X - XX X XXX X XXX X 30

31 VINTERRAPS MAJS KARTOFLER Hussar Plus OD Mustang Forte + DFF Stomp CS Basagran M75 Fighter 480 Foxtrot U46 M-MCPA Agil 100 EC Focus Ultra + DASH Kerb 400 SC Galera + PG 26N Matrigon 72SG Reactor SC/ Command DFF før fremspiring Harmony SX + Callisto Callisto + MaisTer Starane 333 HL Fenix + Titus WSB Novitron DAM TEC Boxer Focus Ultra + DASH Agil 100 EC XXX - XXX XXX XXX XXX - X X X XXX XXX XX XXX - XXX XXX XXX XXX - X X X XXX XXX X X - XX X XXX XXX - X X X X XX XX X - X XX XXX XXX - XXX XX X XX X XX XXX - XXX XXX XXX XXX - XXX X X XXX XXX X - XX X XXX XXX - X X X X XX X - XXX XX X XXX - XX X X XX XXX XXX X - XX XXX XXX XXX - XXX X X XXX XX XXX X - XXX XX XXX XXX - X X X XX XXX XX X XXX XXX - XXX XXX XXX X X X X XXX XXX X XXX XXX X - - XX XXX - X X X X X X X XXX XXX XXX X X X X XX - XX X XXX XX XXX X - X XX XX XX XX X - - XXX XXX - XXX XXX X X X XX X XXX XXX XX XXX XXX X - - XXX XXX - XX XX X X XX X XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX - - XXX XXX - XXX X X X X X XX X XXX XXX X XXX XXX XXX - - XXX XXX - XXX XXX X X - - XXX X X XXX XX XXX XXX XX XXX XXX XXX - - XX XX - XX XXX X XXX X XXX X X X XX XX XXX X X - - X - - X X X X X X X X X - X X X - - XXX XXX - X X X X X X XX X XXX XXX X XXX XX X - - XXX XXX - XXX X X XXX X X XXX X XXX XXX X XXX XXX XX - - XXX XXX - XXX XXX X X XXX XXX X X XXX XXX X XXX XX X - - X XXX - XXX XXX X X XXX XXX X X - XX X XXX X X - - XXX XXX - XX XX X XXX X X X X X XXX X XXX XXX X - - X XX - X X X X X XXX X X XX XXX X X XX X - - XXX XXX - XXX XXX X XXX XXX X X X XXX XXX X XXX XXX X - - XXX XXX - X X X X X X XX XXX XXX XXX X XXX XX XX - - XXX XXX - XXX XXX X X XX X X X XXX XXX XXX XX XX X - - XXX XX - XXX XXX X X X XX X X XXX XXX X XX XXX X - - XXX XXX - XXX XX X XXX X X X X XXX XXX X XXX XXX X - - XX XXX - X X X X X X X X X XX X XX XX X - - XX XX - XX X X X X X X X XXX XXX X XX XX X - - XX XX - X X X X X X XX XXX XX XXX X XX XX XX - - XXX = pct. effekt XX =60-85 pct. effekt X = Under 60 pct. effekt/begrænset effekt - = Ikke relevant ingen oplysninger 31

32 EFFEKTTABEL - SVAMPE I KORN RELATIV VIRKNING AF GODKENDTE SVAMPEMIDLER I KORN SYGDOMME Aproach Amistar/ Mirador Armure 6 ) Bell Bumper Ceando Comet Pro Flexity Folicur Xpert Folpan 500 SC Input EC 460 (epoxi conazol + boscalid) (folpet) (picoxystrobin) (azoxystrobin) (propiconazol + difenoconazol) (propiconazol) (epoxiconazol + metrafenon) (pyraclostrobin) (metrafenon) (tebuconazol + prothioconazol) (Spiroxamin/ prothioconasol) Knækkefodsyge ** - ** - ** * - *(*) Hvedemeldug * 1) * 1) ** ** ** ** * 1) ** ***(*) * ***(*) Bygmeldug ** 1) * 1) ***(*) **(*) *** ****(*) ** 1) ****(*) **** * **** Gulrust *** ***(*) **** ***** ***(*) ***** ***(*) - **** * ***(*) Brunrust ***(*) ***(*) *** ****(*) *** ****(*) **** - **** * *** Bygrust ****(*) ****(*) *** ****(*) *** ****(*) ****(*) - ****(*) ** *** Septoria * 1) * 1) *** ***(*) ** *** * 1) - **(*) ** **(*) Hvedebladplet * 1) * 1) ***(*) ** ***(*) ** * 1) - ** - *** Skoldplet ***(*) **(*) **(*) ***(*) **(*) ***(*) ***(*) - ***(*) * ***(*) Bygbladplet ****(*) 2) *** 2) *** **** **(*) *** ****(*) 2) - **(*) * **(*) Ramularia * 1) * 1) - **** - *** * 1) - ** * *** Aksfusarium - - (*) * (*) (*) - - **(*) - ** Normaldosering, 0,5 3) 1,0 0,8 1,5 0,5 1,5 1,25 0,5 0,5 3) 1,5 1 liter/kg pr. ha Pris pr. normaldosering inkl. afgift, ekskl. moms = ikke aktuel, ikke godkendt ingen data * = svag effekt (under 40 %) ** = nogen effekt (40-50 %) *** = middel til god effekt (51-70 %) **** = meget god effekt (71-90 %) ***** = specialmiddel ( %) (*) = en halv stjerne 32

33 EFFEKTTABEL - SVAMPE I KORN Juventus 90 (metconazol) Mirador Forte Opera Rubric/ Maredo Orius Osiris Star Proline Proline Xpert Property Propulse Prosaro Stereo Viverda (tebucona zol + azoxystrobin) (pyraclostrobin + epoxiconazol) (epoxiconazol) (tebuconazol) (metconazol +epoxiconazol) (prothioconazol) (tebuconazol + prothioconazol) (pyrioferon) (prothioconazol/ fluopyram) (tebuconazol + prothioconazol) (propiconazol + cyprodinil) ** ** ** *(*) *(*) ** ** ** **(*) ** 1) ** ***(*) ** ***(*) ***(*) **(*) ***(*) ***(*) *** ** *** *** **(*) 1) *** **** *** ***(*) ***(*) ****(*) ***(*) ***(*) *** *** epoxiconazol + pyraclostrobin + boscalid **(*) ***(*) ****(*) ***** ****(*) ***** *** ***(*) - *** **** ***(*) ***** ***(*) ***(*) ****(*) ****(*) ****(*) **** *** ***(*) - *** **** *** ****(*) **** **** ****(*) ****(*) ***** ****(*) ***(*) **** - *** ****(*) *** ***** **(*) **(*) 1) *** 1) **(*) ** *** c *** - ***(*) *** ** **** * * 1) ** 1) * * * ***(*) *** - ***(*) *** ***(*) *** *** ** **** ***(*) *** *** **** **** - **** ***(*) **** **** **(*) ** 2) ****(*) 2) *** **(*) *** *** *** - ****(*) **(*) ***(*) ****(*) 2) - - ***(*) 1) *** - **(*) ***(*) *** - ****(*) **(*) - ****(*) ** * - (*) ** **(*) **(*) **(*) - **(*) **(*) - * 1,0 1,5 1,5 1,0 1,3 1,3 0,8 0,75 3) 0,5 1 1,0 1,6/2,0 4) 2,5 5) / / ) På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug, Septoria, hvedebladplet og bygmeldug samt Ramularia meget begrænset. 2) Mod bygbladplet kan også forventes tilfælde af nedsat effekt med Amistar/Mirador/Mirador forte. 3) Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha. 4) 2,0 liter pr. ha mod knækkefodsyge. 5) Effekt vurderet ud fra 1,25 liter pr. ha. 6) Kun godkendt i vinterhvede og vinterbyg og kun i st hhv. st

34 INDEX FOR SVAMPEMIDLER I KORN INDEX FOR SVAMPEMIDLER I VINTERSÆD OG VÅRSÆD Samlet anvendelse max. index 100 pr. afgrøde pr. år. Aktivstof Produkt Gram aktivstof i 1 liter Indeks pr. liter produkt Max. antal behandlinger pr. sæson Epoxyconazol Rubric - Opus - Maredo ,0 Bell 67 53,6-1,5 Ceando 83 66,4 1 1,5 Osiris Star 56, ,3 Opera ,5 Viverda ,5 Propiconazol Bumper Tilt ,5 Stereo 62,5 25-1,6 Armure (Ej Vårsæd) ,8 Difenconazol Armure (Ej Vårsæd) ,8 Tebuconazol Orius ,25 Prosaro ,0 Proline Xpert ,75 Folicur Xpert ,5 Mirador forte ,5 Prothioconazol Propulse SE 250 *) ,0 Input EC 460 *) ,0 Proline EC 250 *) ,8 Metrafenon Flexity *) ,5 Azoxystrobin Amistar *) i rug/triticale, 2 i resten 1,0 Picoxystrobin Aproach *) ,5 Pyraclostrobin Comet Pro *) ,25 Metconazol Juventus *) ,0 Folpet Folpan ,5 *) Ej omfattet af nye regler Liter pr. normaldosis 34

35 AFGRØDE VAND ltr./ha KORN, RAPS OG HESTEBØNNER Ukrudt med bladmidler Ukrudt med jordmidler herunder prosulfocarb Vækstregulering og tidlig svampebekæmpelse FORSLAG TIL DYSETYPE ISO nr. SPRØJTETEKNIK /030 lavdrift/refleks dyse. Hvis der anvendes kompakt luftinjektion hæves vandmængden /030 kompakt injektion med pct. afdriftsreduktion /030 lavdrift/refleks dyse 025/030 kompakt luftinjektion med 90 pct. afdriftsredution Svampe i korn **) 025/030 lavdrift/refleks dyse 025/030 kompakt luftinjektion med 90 pct. afdriftsredution Svampe i raps /030 lavdrift/refleks dyse 025/030 kompakt luftinjektion med 90 pct. afdriftsredution Rodukrudt /030 lavdrift/refleks dyse 025/030 kompakt luftinjektion med 90 pct. afdriftsredution Glyphosat /030 lavdrift/refleks dyse 025/030 kompakt luftinjektion med 90 pct. afdriftsredution MAJS OG GRÆS Ukrudt i majs lavdrift/refleks dyse 030 kompakt luftinjektion med 90 pct. afdriftsreduktion Svampe i majs lavdrift/refleks dyse 030 kompakt luftinjektion med 90 pct. afdriftsreduktion Rodukrudt i græs lavdrift/refleks dyse 030 kompakt luftinjektion med 90 pct. afdriftsreduktion ROER OG SPINAT Ukrudt lavdrift/refleks dyse 025 kompakt luftinjektion med 90 pct. afdriftsreduktion Svampe lavdrift/refleks dyse 025 kompakt luftinjektion med 90 pct. afdriftsreduktion KARTOFLER Ukrudt lavdrift/refleks dyse 025 kompakt luftinjektion med 90 pct. afdriftsreduktion Kartoffelskimmel lavdrift/refleks dyse 030 kompakt luftinjektion med 90 pct. afdriftsreduktion Nedvisning mindst 030 lavdrift/refleks dyse 030 kompakt luftinjektion med 90 pct. afdriftsreduktion med Reglone 200 FRØGRÆS Ukrudt /030 lavdrift/refleks dyse 025/030 kompakt luftinjektion med 90 pct. afdriftsredution Svampe /030 lavdrift/refleks dyse 025/030 kompakt luftinjektion med 90 pct. afdriftsredution **) Laveste mængde ved meget dug på bladene 35

36 UDVIKLINGSSTADIER HVEDE BYG RUG HAVRE 36

37 UDVIKLINGSSTADIER RAPS MAJS KARTOFFEL ÆRTER 37

38 NOTATER NOTATER Dato Marknummer Afgrøde Behandling 38

39 NOTATER NOTATER Dato Marknummer Afgrøde Behandling 39

40

Plantebeskyttelse 2016 Indholdsfortegnelse

Plantebeskyttelse 2016 Indholdsfortegnelse Plantebeskyttelse 2016 Plantebeskyttelse 2016 Indholdsfortegnelse Bemærk!!! Alle doseringer er vejledende, læs altid midlernes etikette!! Side Vintersæd 3-6 Vinterbyg 4 Vinterhvede 5 Triticale 6 Vinterrug

Læs mere

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S. Plantebeskyttelse 2018

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S. Plantebeskyttelse 2018 HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Plantebeskyttelse 2018 2 Indholdsfortegnelse Bemærk!!! Alle doseringer er vejledende, læs altid midlernes etikette! - også vedrørende max. doser i forhold til udviklingsr. Side

Læs mere

NIELSEN & SMITH A/S. Plantebeskyttelse Kontakt os:

NIELSEN & SMITH A/S. Plantebeskyttelse Kontakt os: Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S Plantebeskyttelse 2019 Kontakt os: +45 43 29 88 88 Indholdsfortegnelse Bemærk!!! Alle doseringer er vejledende, læs altid midlernes etikette! - også vedrørende max. doser

Læs mere

Plantebeskyttelse 2015 Indholdsfortegnelse Bemærk!!! Alle doseringer er vejledende, læs altid midlernes etikette!!

Plantebeskyttelse 2015 Indholdsfortegnelse Bemærk!!! Alle doseringer er vejledende, læs altid midlernes etikette!! Pl a nt ebes k y t t el s e 2015 1 Plantebeskyttelse 2015 Indholdsfortegnelse Bemærk!!! Alle doseringer er vejledende, læs altid midlernes etikette!! Side Vintersæd 3-7 Vinterbyg 5 Vinterhvede 6 Triticale

Læs mere

Aulum Sprøjteplaner forår 2019

Aulum Sprøjteplaner forår 2019 Aulum 2019 Sprøjteplaner forår 2019 Vårbyg 2019 Foderbyg Bredbladet ukrudt 0,2 l/ha Pixxaro Senest st. 39 5 g/ha Ally eller Express sx 0,03 l/ha Diflanil + 0,15 l/ha Sprede/klæbe Ukrudt, græsser og bredbladet

Læs mere

Bemærk!!! Alle doseringer er vejledende, læs altid midlernes etikette!!

Bemærk!!! Alle doseringer er vejledende, læs altid midlernes etikette!! Plantebeskyttelse 2018 Plantebeskyttelse 2018 opdateret 9. april 2018 Indholdsfortegnelse Bemærk!!! Alle doseringer er vejledende, læs altid midlernes etikette!! Side Vintersæd 3-6 Vinterbyg 4 Vinterhvede

Læs mere

Landmandstræf ///////////

Landmandstræf /////////// Landmandstræf Cossack Ukrudtsopfølgning efter et vanskeligt efterår Propulse det stærkeste SDHI mod septoria Vårbyg med topudbytte sådan gør du HussarPlus tænk strategisk mod græsukrudt i vårsæd ///////////

Læs mere

Agropro Stefan Fick Caspersen

Agropro Stefan Fick Caspersen Agropro 2018 Stefan Fick Caspersen Belkar Bekæmpelse af kamille i vinterraps Kamille bekæmpes om efteråret med Belkar Kamille bekæmpes om foråret med Galera eller Matrigon 72 SG Galera Anbefalet dosering

Læs mere

AGROLINE. Håndbogen Din guide til behandling af marken!

AGROLINE. Håndbogen Din guide til behandling af marken! AGROLINE Håndbogen 2019 Din guide til behandling af marken! INDHOLDSFORTEGNELSE Hvede... side 2 Rug...side 3 Vinterbyg... side 4 Vårbyg... side 5 Havre... side 6 Frøgræs/alm rajgræs forår... side 7 Kløvergræs

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Trods en periode med lidt køligere vejr, er der stadig rigtig godt gang i afgrøderne. Vinterrug skrider igennem i disse dage. Vinterbyg er de

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen,

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen, SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Såning i for våd jord? Dårlig rodudvikling efterår -især lerjord er følsom Især problemer med en efterfølgende

Læs mere

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 Hussar Plus OD - NYHED - mere sikker og effektiv græsukrudtsmidlet der samler alle styrker i en Prosaro, Proline Xpert og Proline en stærk familie Folicur Xpert den bedste

Læs mere

Møde Østervrå 23/3-2018

Møde Østervrå 23/3-2018 Møde Østervrå 23/3-2018 Svampestrategi korn, raps og hestebønner YIELD INCREASE DT/HA Sammenhæng ml. septoria og udbytte % DISEASE AND YIELD INCREASE 40 35 30 25 20 15 10 5 y = -0,7675x + 28,185 R² =

Læs mere

Plantebeskyttelse 2019 opdateret 18. marts 2019 Indholdsfortegnelse Bemærk!!! Alle doseringer er vejledende, læs altid midlernes etikette!!

Plantebeskyttelse 2019 opdateret 18. marts 2019 Indholdsfortegnelse Bemærk!!! Alle doseringer er vejledende, læs altid midlernes etikette!! Plantebeskyttelse 2019 Plantebeskyttelse 2019 opdateret 18. marts 2019 Indholdsfortegnelse Bemærk!!! Alle doseringer er vejledende, læs altid midlernes etikette!! Side Vintersæd 3-5 Vinterbyg 4 Vinterhvede

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17 Vårsæden er nu spiret frem mange steder, selvom det har været en kold periode den

Læs mere

Monitor, Lexus, MCPA og Stomp/Activus

Monitor, Lexus, MCPA og Stomp/Activus Du Pont har afmeldt midlet pr.: 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 Grovvare må sælge indtil Landmanden må ikke have det på lager efter: Fremtidigt navn

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 20

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 20 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 20 Side 1 af 14 Det er nu endelig blevet lidt varmere temperaturer, så jeg forventer

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Det går stærkt med væksten i alle afgrøder. Det er rigtig bladsvampe og skadedyrs vejr, så der skal holdes øje i alle afgrøder. I vinterrug er

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18 Endelig har vi fået lidt tørvejr og nu mangler vi lige at vinden lægger sig, så de

Læs mere

mm nedbør 2017!

mm nedbør 2017! Ukrudt Strategi for planteværn 2018 Morten Knutsson - Status i marken lige nu - Ukrudt i vintersæd - Hvad med omsåning /isåning -Løsninger 2018 Hvad skal vi være opmærksomme på Svampe Nye midler til 2018

Læs mere

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob. 23383423 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg Blandinger er vigtige i vårbyg eksempler Blandingspartner

Læs mere

Landmandstræf Vind over ukrudtet HVER GANG!

Landmandstræf Vind over ukrudtet HVER GANG! Landmandstræf 2013 2-0 Vind over ukrudtet HVER GANG! Vindaks i vinterhvede Vindaks Efterår: 0,75 l/ha Boxer + 0,03 l/ha DFF Efterår: 1,5 l/ha Boxer + 0,04 l/ha DFF + 0,2 l/ha Oxitril CM Forår: 110 g/ha

Læs mere

Konsulenttræf Jesper Kystgaard Jakob Skodborg Jensen Just Bach Andersen. Nyt til sæsonen. Pictor Active Nyt svampemiddel til raps Caryx - forår

Konsulenttræf Jesper Kystgaard Jakob Skodborg Jensen Just Bach Andersen. Nyt til sæsonen. Pictor Active Nyt svampemiddel til raps Caryx - forår Foto: Demoforsøg med ubehandlede storparceller Haderslev - hvede2017 Konsulenttræf 2018 Jesper Kystgaard Jakob Skodborg Jensen Just Bach Andersen Nyt til sæsonen Pictor Active Nyt svampemiddel til raps

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere Konsulenttræf 2016 Hussar Plus - nyhed Bedst fra start med Cossack Økonomisk optimering af fungicidstrategier Proline Xpert - nyhed Vækstregulering i korn med Cerone Raps FolicurXpert 1 Hussar PLUS OD

Læs mere

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2016 Værs go Markbogen 2016 Vi håber at denne lille markbog og kalender kan tjene som et arbejdsredskab og til inspiration, såvel ved planlægningen,

Læs mere

VINTERHVEDE - VÅRHVEDE - VINTERBYG - VÅRBYG - HAVRE - TRITICALE - RUG

VINTERHVEDE - VÅRHVEDE - VINTERBYG - VÅRBYG - HAVRE - TRITICALE - RUG Express Gold 33 SX Bred basis for ukrudtsbekæmpelse i vintersæd VINTERHVEDE - VÅRHVEDE - VINTERBYG - VÅRBYG - HAVRE - TRITICALE - RUG REGISTRERINGSNUMMER 11-66 AKTIVSTOF FORMULERING DOSERING EMBALLAGE

Læs mere

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970 Kontakt os Flemming Larsen 2429 9971 Kenneth Søbye 2425 3159 Ivan Kloster 2429 9970 Cossack OD - Nyhed Godkendelse Markedsdata Forsøg Anbefaling Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Dow produkter er ikke omfattet af SUbegrænsningerne. Metaboliterne fra florasulam og pyroxsulam er ikke de samme

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

VINTERRUG OG VINTERBYG: Side 2 af 5

VINTERRUG OG VINTERBYG: Side 2 af 5 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 23 Nu går det rigtig stærkt. Med den meget varme har afgrøderne gået fra begyndende strækning til skridning på meget kort tid. Det er rigtig skadedyrs

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON

FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON Lidt om: Gødskning Situationen i marken Ukrudtsbehandling Græsser Tokimbladet Nye regler i udlægsmarker!!!! Svampebehandling i rødsvingel?? Gødskning:

Læs mere

PLANTEVÆRNSSEMINAR, SONNERUPGAARD 20. FEBRUAR 2018 MICHAEL ROSE, FMC

PLANTEVÆRNSSEMINAR, SONNERUPGAARD 20. FEBRUAR 2018 MICHAEL ROSE, FMC PLANTEVÆRNSSEMINAR, SONNERUPGAARD 20. FEBRUAR 2018 MICHAEL ROSE, FMC AGENDA FMC Agricultural Solutions globalt FMC Agricultural Solutions i DK nye produkter FMC Agricultural Solutions i DK hjemtagne produkter

Læs mere

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet i korn Seriøst planteværn Anbefalinger for Broadway Anbefalinger for Broadway Bredbladet 110 g 165 g 220 g Græs 110 g 165 g 220 g Agerrævehale

Læs mere

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2015 NielseN & smith Nie Værs go Markbogen 2015 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen

Læs mere

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE!

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! Nye resistenser og regler, hvordan anvendes midlerne i 2015 Lars Skovgaard Larsen, lsl@gefion.dk Rapporterede tilfælde af resistens Skadedyr Resistens mod Fundet

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus Ukrudtsbekæmpelse i. vintersæd DuPont Lexus Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Fortsat vigtig med effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Lexus i DuPont mix : Meget bred løsning

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16 Side 1 af 9 Vårsæden gemmer sig i jorden Håber det har været en god påske derude

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse Vintersæd Vårsæd Vinterraps Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Udfordringer Græsukrudt Tidlig såning Resistens Færre midler Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd (Effektiv, økonomisk og

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt forglemmigej haremad hejrenæb, bleg, fersken spergel, alm. Express ST/ Nuance WG MiniMet/Accurate 20 WG SweDane Contakt 0,3 tabl. 6 gr. 0,45 0,48 0,50 Obs! () anvendes gang pr. vækstår (3. aug-3. Der sprøjtes

Læs mere

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Plantebeskyttelse - med omtanke Bliv dus med markens skadegørere At kende ukrudtet fra det spirer frem og vide, hvordan svampe og skadedyr

Læs mere

AfgrødeNyt nr juni Indhold -1 - Aktuelt i marken

AfgrødeNyt nr juni Indhold -1 - Aktuelt i marken AfgrødeNyt nr. 11 11. juni 2013 Indhold Aktuelt i marken Efter en lang periode med varmt og tørt vejr lover vejrudsigten ustabilt vejr fra midt på ugen. Generelt har vi sunde afgrøder med en lav angrebsgrad

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 24

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 24 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 24 Side 1 af 10 En fantastisk god vækstsæson Ja det vil jeg faktisk driste mig til at

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Det er lettere at overholde reglerne, når du ikke kan overtræde dem Med Broadway, Mustang

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 22 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 22 Det er varmt og efterhånden også tørt mange steder. Vi har så sandelig ofte periodevejr!

Læs mere

Planteværn 2012. Kort nyt om lovkrav Aksfusarium, hvad gik galt 2011? Svampestrategi 2012 Ukrudt 2012 nye muligheder?

Planteværn 2012. Kort nyt om lovkrav Aksfusarium, hvad gik galt 2011? Svampestrategi 2012 Ukrudt 2012 nye muligheder? Planteværn 2012 Kort nyt om lovkrav Aksfusarium, hvad gik galt 2011? Svampestrategi 2012 Ukrudt 2012 nye muligheder? Sprøjtesyn, hvem hvornår? Over 25 l tankvolumen Alle skal være synet 26. november 2016

Læs mere

Planteværns- og markjournal

Planteværns- og markjournal Planteværns- og markjournal 2012 Indhold Hvede og triticale forår 5 Rug forår 8 Hvede, rug og triticale efterår 9 Vinterbyg forår 11 Vinterbyg efterår 13 Vårbyg, havre og vårhvede uden udlæg 14 Vårbyg

Læs mere

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS Koldkærgaard, 22. oktober 2015 Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS DET SIMPLE BUDSKAB OM HERBICIDRESISTENS Hver gang vi sprøjter, bliver der selekteret Frø fra planter

Læs mere

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2015 Værs go Markbogen 2015 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

11 12 14 18 20 30 31 32 37 41 53 59 75-90. 31 1. knæ kan føles, mindst 1 cm over vækstpunktet. 32 2. knæ kan føles, mindst 2 cm over vækstpunktet

11 12 14 18 20 30 31 32 37 41 53 59 75-90. 31 1. knæ kan føles, mindst 1 cm over vækstpunktet. 32 2. knæ kan føles, mindst 2 cm over vækstpunktet Planteværn i korn Udviklingsstadier 11 12 14 18 20 30 31 32 37 41 53 59 75-90 Vækststadier 10 1. blad fremspiret 12 2. blad helt udfoldet 14 4. blad helt udfoldet 16 6. blad helt udfoldet 20 Begyndende

Læs mere

Agropro præsentation Vintermøde Serrate erfaringer og anbefalinger. Moddus forskellen mellem vores 2 produkter Start og M Elatus Era Status.

Agropro præsentation Vintermøde Serrate erfaringer og anbefalinger. Moddus forskellen mellem vores 2 produkter Start og M Elatus Era Status. 5 Agropro præsentation Vintermøde 2018 Serrate erfaringer og anbefalinger. Moddus forskellen mellem vores 2 produkter Start og M Elatus Era Status. 1 Vejen til sikker og effektiv ukrudtsbekæmpelse Godkendt

Læs mere

Aktuelt om ukrudt. ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen. Landskontoret for Planteavl. Landbrugets Rådgivningscenter

Aktuelt om ukrudt. ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen. Landskontoret for Planteavl. Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen Hussar Gode erfaringer fra 2002 Bekæmper rajgræs med 75-100 g/ha tidligt forår Opfølgning med 50-70 g/ha forår mod rajgræs og vindaks efter

Læs mere

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2013 2014 Værs go Markbogen 2014 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

Handelsnavn: Side Handelsnavn: Side

Handelsnavn: Side Handelsnavn: Side Indhold Produktoversigt 4 Hvede og triticale forår 5 Rug forår 8 Hvede og triticale efterår 9 Vinterbyg forår 11 Vinterbyg efterår 13 Vårbyg, havre og vårhvede uden udlæg 14 Vårbyg med kløvergræsudlæg

Læs mere

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Middel SU-restriktioner Afstand til vandmiljø Broadway Catch Regnfast efter Additiv PG26N - Mustang Forte Primus

Læs mere

Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Rapsstrategi

Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Rapsstrategi Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår Rapsstrategi Unik virkemåde Sikker anvendelse Uovertruffen effekt Eminent frihed Aryle active Fakta om Bekæmper vigtige ukrudtsarter Bekæmper både stort og småt ukrudt

Læs mere

Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Kornstrategi

Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Kornstrategi Unik virkemåde Sikker anvendelse Uovertruffen effekt Eminent frihed Aryle active Moderne fleksibilitet Aryle Active er et

Læs mere

Hvad kan man få for en daler? Oversigt over Landsforsøgene 2017

Hvad kan man få for en daler? Oversigt over Landsforsøgene 2017 KONGRES 2018 Hvad kan man få for en daler? Oversigt over Landsforsøgene 2017 Nyt om ukrudt- og svampebekæmpelse v/planteavlskonsulent Mette Møller Ragborg Valg af efterafgrøder v/planteavlskonsulent Bent

Læs mere

UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016

UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016 UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016 Torben Kejser, Planteavlskonsulent Gefion. tk@gefion.dk Disposition Nyheder vedr. ukrudtsmidler Lidt om ukrudtsbekæmpelse i vårbyg uden Oxitril Supplerende ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr.

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug i korn, raps, hestebønner og frøgræs Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. 2017 Vejrforholdene Bornholm 2016 Bornholms Landbrug Svampe og skadedyr Bornholms

Læs mere

Konsulenttræf sæson 2014

Konsulenttræf sæson 2014 Konsulenttræf sæson 2014 AGENDA Cossack - nyt bredt og robust ukrudtsmiddel Proline og Prosaro er nr. 1 i korn Biscaya førstevalg i raps MaisTer grundstenen mod ukrudt i majs 1 Cossack OD Effektivt Ganske

Læs mere

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Havrerødsot Meldug Nye regler for triazoler Septoria Væske mængde Nye KO krav Rettigheder Pct. angrebne planter 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Forekomst af bladlus i

Læs mere

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Disposition: Erfaringer fra 2015 Havrerødsot Smittetryk af bladsvampe Septoria i hvede Gulrust i hvede Ukrudtsbekæmpelse forår i

Læs mere

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd Konsulenttræf 21. august 2014 Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd Strategi 2009 1 Lexus Lexus

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Aryle Active er et helt nyt aktivstof til bekæmpelse af bredbladet ukrudt, som indgår i ukrudtsmidlerne

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Cossack OD robust forårsløsning

Cossack OD robust forårsløsning Cossack OD robust forårsløsning Flemming Larsen Bayer CropScience Vækstforum Jan 2015 Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron + 7,5 g/l Mesosulfuron ( 0,5 l Cossack OD = 30 ml Hussar

Læs mere

MARKBOGEN. Såsæd Gødning Planteværn

MARKBOGEN. Såsæd Gødning Planteværn MARKBOGEN Såsæd Gødning Planteværn 2019 Værs go Markbogen 2019 Vi håber, at denne markbog kan tjene som et arbejdsredskab og som inspiration i såvel planlægningsfasen som i den daglige drift. Bogen medtager

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Vintersæd

Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Vintersæd Ukrudtsplaner 2014 Efterårsbehandlet - god effekt Sp/kl Pris kr/ha Kamille + snerlepileurt + burresnerre (ikke stedmoder, Ærenpris og raps) SU resistent fuglegræs 1 0,5 l Starane XL x 126 Kamille + snerlepileurt

Læs mere

NYT OM PLANTEVÆRN V/ JENS LARSEN MOBIL:

NYT OM PLANTEVÆRN V/ JENS LARSEN MOBIL: NYT OM PLANTEVÆRN V/ JENS LARSEN JL@VKST.DK MOBIL: 20125522 Altinget, d.3. oktober 2017 Altinget, d.3. oktober 2017 FAKTA: EU s Kemiske agentur: Glyphosat giver risiko for: Øjenskader Giftig for organismer

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampebekæmpelse i vinterhvede Skadevolder Bekæmpelse Meldug Ved forekomst over 10

Læs mere

Konsulentmøde - Middelfart August 2007

Konsulentmøde - Middelfart August 2007 Konsulentmøde - Middelfart - 21. August 2007 Vintersæd Vinterraps Billigere at købe blomster ved gartneren end selv dyrke dem i kornet! 1 l/ha Stomp Pentagon+ 0,03 l/ha DFF bekæmper effektivt mere end

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

VINTERRAPS. Irene Skovby Rasmussen, VKST

VINTERRAPS. Irene Skovby Rasmussen, VKST VINTERRAPS Irene Skovby Rasmussen, VKST Vinterraps i foråret 2018 Status i rapsmarkerne? Gødskning hvordan fordeler vi gødningen? Ukrudt opfølgende behandlinger Vækstregulering kan det betale sig? Skadedyr

Læs mere

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2013 Værs go Markbogen 2013 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Flere er i tvivl om det stadig er for tørt til ukrudtssprøjtning. Jeg mener at med

Læs mere

Ny emballage! Nyheder og ændringer

Ny emballage! Nyheder og ændringer Nyt fra Ny emballage! Nyheder og ændringer Godkendt i frøgræs Godkendt i majs st. 32-51 Sprøjtefrist nedsat til 2 måneder Nyt svampemiddel forventes godkendt i korn inden sæson 2011 Revurderet i 2011 med

Læs mere

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014 Godt i gang i marken 2015 Korn og raps Tommy Agermose 13-15. august 2014 Disposition Ukrudtsbekæmpelse vintersæd Ukrudtsbekæmpelse vinterraps Skadedyr vinterraps Vækstregulering vinterraps Ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Tidsler, melder og raps

Tidsler, melder og raps Tidsler, melder og raps Sådan bekæmpes de! Sakskøbing, 6. februar 2018 1 Tidsler, melder og raps Sådan bekæmpes de! Dette kan du gøre allerede nu Bladdække Raps 1 uge efter 3. sprøjtning 520-2016/2017

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD)

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) er en videreudvikling af OD Bell, hvor pyraclostrobin (Comet) er integreret i formuleringen. er det første svampemiddel til korn i Danmark, som

Læs mere

bygrust i senere udviklede marker, deles svampesprøjtningen.

bygrust i senere udviklede marker, deles svampesprøjtningen. AfgrødeNyt NR. 7-6. maj 2015 INDHOLD Aktuelt Nyt om frøgræs Svampebekæmpelse i vinterraps under blomstring Bekæmpelse af rodukrudt i korn Timers tørvejr Vigtige datoer Aktuelt i marken Der er stor forskel

Læs mere

Nyt billede af mark med fremspiret korn

Nyt billede af mark med fremspiret korn Nyt billede af mark med fremspiret korn AGENDA Konsulenttræf november/december 2014 Erfaringer med: Cossack, Hussar og Atlantis i 2014 Folicur Xpert Nyhed Proline og Prosaro Basis i svampestrategierne

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11 Trods en lidt kølig weekend i vente, ser det alligevel ud til at vi har en tørvejrsperiode

Læs mere

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse Planteavlsnyt Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse 21. marts. 2016 Gefion Heldigvis er langt de fleste vintersædsmarker ukrudtsbehandlede med god effekt i efteråret. Er markene behandlet i efteråret

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Forebyg resistens ved at planlægge din sprøjtestrategi rigtigt og flere år frem Resistens

Læs mere

AfgrødeNyt nr maj Indhold -1 - Aktuelt Aktuelt i kernemajs Vinterraps sorter 2014 Vigtige datoer. Aktuelt i marken

AfgrødeNyt nr maj Indhold -1 - Aktuelt Aktuelt i kernemajs Vinterraps sorter 2014 Vigtige datoer. Aktuelt i marken AfgrødeNyt nr. 8 22. maj 2013 Indhold Aktuelt Aktuelt i kernemajs Vinterraps sorter 2014 Vigtige datoer Aktuelt i marken Udviklingen i markerne går hurtigt med vand og varme. Både vintersæd og vinterraps

Læs mere

RAPSSTRATEGI. Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Solutions for the Growing World

RAPSSTRATEGI. Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Solutions for the Growing World RAPSSTRATEGI Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår Solutions for the Growing World Fakta om Bekæmper vigtige ukrudtsarter Bekæmper både stort og småt ukrudt Mange mulige sprøjtedage Visuelle symptomer

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Unik virkemåde Sikker anvendelse Uovertruffen effekt Eminent frihed Moderne fleksibilitet

Læs mere

I vinterhvede, foreløbig i sorten Torp, har vi et par steder fundet meldug over skadetærsklen.

I vinterhvede, foreløbig i sorten Torp, har vi et par steder fundet meldug over skadetærsklen. AfgrødeNyt NR. 4-11. april 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Triazolreglen Svampebekæmpelse i vinterhvede Svampebekæmpelse i vinterrug Ukrudt i vårbyg Kommende arrangementer Vigtige datoer Aktuelt i marken

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 41

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 41 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 41 Det våde vejr fortsætter, men måske bedring i næste uge! Vi sælger stadig lidt såsæd,

Læs mere