MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn"

Transkript

1 MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2016

2 Værs go Markbogen 2016 Vi håber at denne lille markbog og kalender kan tjene som et arbejdsredskab og til inspiration, såvel ved planlægningen, som i dagligdagen. Bogen medtager basisløsninger, som er baseret på afprøvninger og Landsforsøgsresultater samt oplysninger fra vore leverandører. På grund af det meget begrænsede omfang, må den ikke opfattes som fuldstændig. Der er ved fastsættelse af doseringer taget hensyn til behandlingsindeks og nettomerudbytter på basis af afgrødeprisen efteråret Yderligere oplysninger om de anførte planteværnsmidler kan findes på hvor du også kan finde opdaterede sikkerhedsdatablade og oversigter over forbudte midler. Da midlerne kan komme til anvendelse under vidt forskellige forhold, påtager vi os intet ansvar for mulige direkte og indirekte skader. Der tages forbehold for evt. trykfejl. Bag i bogen finder du notatsider til brug i marken, så du eller din konsulent senere kan indberette forbruget af planteværnsmidler elektronisk. Du skal registrere følgende 8 punkter: Marken eller det areal, hvor du udbringer planteværnsmidlet. Størrelsen af marken/arealet. Afgrøden eller kulturen du dyrker. Planteværnsmidlets handelsnavn. Dosering. Dato for udbringning. Navn på sprøjtefører. Nummer på sprøjten, hvis bedriften har flere. Derudover vil vi anbefale, at man noterer årsagen til behandlingen. For at bogen kan fungere som sprøjtejournal, skal ejerens eller brugerens (dit) navn og CPR/SE-nr. anføres i bogen. DLA Agro, Galten. December Navn: Adr.: Tlf.: Signaturforklaring på farveangivelser: = Ukrudt = Vækstregulering = Svampe = Skadedyr = Mikronæring

3 Salg af planteværnsmidler til professionel anvendelse Salg af professionelle sprøjtemidler må kun sker til personer, der har en autorisation til det og til virksomheder som har ansatte, der er autoriseret, ligesom du også skal have en autorisation for at bruge professionelle sprøjtemidler. Du kan som hidtil kun anvende sprøjtemidler erhvervsmæssigt, hvis du har et gyldigt sprøjtecertifikat/sprøjtebevis, dvs. at dit certifikat eller bevis er mindre end 4 år gammelt, eller du har et bevis for gennemførelse af opdateringskursus, som er mindre end 4 år gammelt. Begrænsning i anvendelsen af mange sulfonylurea produkter (SU-midler) Mange sulfonylureaprodukter (SU-midler) må kun anvendes én gang pr. vækstår (1. august 31.juli). Restriktionen gælder for produkter, som indeholder aktivstofferne: tribenuron-methyl (Express, Trimmer, Express Gold), iodosulfuron (Atlantis, Cossack OD, Hussar OD, Hussar Plus OD), metsulfuron-methyl (Ally, Nicanor, Express Gold) og thifensulfuron-methyl (Harmony SX). Det vil sige, at originale samt alle parallel og generiske af disse midler er omfattet af forbuddet der bl.a. indebærer, at en løsning som f.eks. Cossack OD med opfølgning af Ally/Nicanor/Express Gold etc. ikke længere må anvendes hverken i tankblanding eller i sekvens indenfor det samme år. Begrænsningen i anvendelsen sker, fordi midlerne under deres nedbrydning danner et nedbrydningsprodukt (metabolit), som udgør en risiko for udvaskning til grundvandet. Regler for maksimal dosering af visse svampemidler Samtlige triazol-holdige svampemidler er blevet revurderet i Den samlede dosering af epoxiconazol, tebuconazol, propiconazol og difenoconazol må ikke overskrides i vækstsæsonen. Årsagen er, at disse triazoler under nedbrydning i jord danner det samme nedbrydningsprodukt (metabolit). Juventus og Caryx (metconazol) samt Proline (prothioconazol) er ikke omfattet. Bemærk, at tebuconazol tæller forskelligt i raps afhængig af, om midlerne er anvendt efterår eller forår. Efterårsanvendelse tæller hårdere end forårsanvendelse. Bemærk også, at den tilladte dosis af epoxiconazol i Opera er lavere i majs end i de øvrige afgrøder. Se midlernes indhold af aktivstoffer under produktbeskrivelserne. Epoxiconazol Propiconazol Difenoconazol Tebuconazol Vinter sæd 125 (=100%) 250 (=100%) 250 (=100%) 250 (=100%) Vårsæd 125 (=100%) 250 (=100%) Ikke tilladt 250 (=100%) Raps Ikke tilladt Ikke tilladt Ikke tilladt 250 (forår)* 175 (efterår) Frøgræs 125 (=100%) 250 (=100%) Ikke tilladt 250 (=100%) Roer Majs Græs 125 (=100%) 250 (=100%) 250 (=100%) Ikke tilladt 75 (=100%) Ikke tilladt Ikke tilladt Ikke tilladt Ikke tilladt 250 (=100%) Ikke tilladt Ikke tilladt* Kartofler Ikke tilladt Ikke tilladt 150 (=100%) Ikke tilladt Tabel 1. Doseringer (g aktivstof/ha), som modsvarer en maksimal dosering af de 4 aktivstoffer i forskellige afgrøder. Grønsager og kål Ikke tilladt Ikke tilladt 125 (=100%) Ikke tilladt

4 Indhold Udviklingsstadier korn 5 Hvede, rug og triticale efterår 6 Hvede, rug og triticale efterår - problematisk græsukrudt 8 Hvede og triticale forår 9 Rug forår 12 Vinterbyg efterår 13 Vinterbyg forår 14 Vårbyg, havre og vårhvede uden udlæg 16 Vårbyg med græsudlæg uden kløver 18 Vårbyg-/ærtebyghelsæd med kløvergræsudlæg 19 Frøgræs 20 Frøgræs efterår 21 Frøgræs forår 22 Majs 24 Græs og kløvergræs til foder 26 Ukrudtsbekæmpelse i vedvarende græs 26 Ærter til modenhed 27 Hestebønner 28 Vinterraps 29 Vinterraps Efterår 30 Vinterraps Forår 31 Vårraps 33 Bederoer: Sukkerroer, foderroer og energiroer 34 Kartofler 37 Spinat 41 Gulerod 42 Løg 43 Porre 44 Rødbede 45 Salat 46 Jordbær 47 Solbær, ribs og stikkelsbær 48 Æble og pære 49 Juletræer og pyntegrønt 51 Ukrudt på udyrkede arealer 52 Hus og have - professionel 52 IPM og bæredygtig anvendelse 53 Forebyggelse af resistensdannelse 54 Anbefalet væskemængde 56 Gode råd om tankblandinger 57 Relativ virkning af godkendte svampemidler 58 Oversigt over skadedyrmidlers godkendelse og dosering 60 Rengøring af sprøjten 62 Middelfortegnelse 63 Produktbeskrivelser 64 Skilleblad 165 Gødningsoversigt faste gødninger 166 Sortiment Dangødning 168 Sortiment mikronæringsstoffer 169 Udsædsmængder 170 Vintersæd 172 Vårsæd 174 AgrowGrass blandinger Efterafgrøder 178 Plast- og bindegarn 179 Kalender: Januar 2016 februar Notatsider 242

5 Planteværn i korn Udviklingsstadier Vækststadier blad helt udfoldet, spidsen af 2. blad synligt blad helt udfoldet blad helt udfoldet blad helt udfoldet 20 Begyndende buskning sideskud synligt 30 Begyndende strækning af hovedskud knæ kan føles, mindst 1 cm over vækstpunktet knæ kan føles, mindst 2 cm over vækstpunktet knæ mærkbart, mindst 2 cm afstand til 3. nodie 37 Faneblad synligt, men endnu sammenrullet 39 Faneblad fuldt udviklet 49 Første stak synlig aks netop synligt 55 Akset halvt gennemskredet 59 Alle aks fuldt gennemskredne 61 Begyndende blomstring 69 Blomstring helt afsluttet Kernefyldning til modning 5

6 Hvede, rug og triticale efterår UNDGÅ AFDRIFT Bruger du Boxer, Adimax, Roxy, Fidox, Stomp CS, Activus m.fl. jordmidler er det meget vigtigt, at de ikke fordamper eller udsættes for vinddrift. Anvend derfor kompakte luftinjektionsdyser 025 eller større eller almindelige luftinjektionsdyser 02 eller større. Husk bomhøjde maksimalt cm, temperatur på sprøjtetidspunktet under 15 C og god jordfugtighed. Skadevolder Problem Ukrudt Enårig rapgræs, vindaks samt tokimbladet ukrudt: Agerstedmoder, burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, kamille, tvetand, ærenpris, valmue Middel Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning DFF/Legacy 500 SC ml. Splitsprøjtning, hvor DFF/Legacy500 EC udbringes umiddelbart efter såning på fugtig jord. Meget bred effekt - mod kornvalmuer kan dog tilsættes dage senere: BoxerRoxy + Lexus 50 WG 0,75-1,0 ltr g. 0,4 ltr. Stomp CS. Splitdosering anbefales ved tidlig såning samt pløjefri dyrkning. Opfølgning skal ske på kornets stadie Basisbehandling mod vindaks, enårig rapgræs samt kornblomst, storkenæb og alm tokimbladet ukrudt som ovenstående Boxer/Roxy + Lexus 50 WG + DFF/Legacy 500 SC 0,75-1,0 ltr g ml. På kornets stadie Bred effekt! Maksimalt 50 ml. DFF/Legacy 500 SC i rug. Opfølgning forår med Cossack, Broadway eller Tombo. Rajgræs (stor bestand), enårig rapgræs samt tokimbladet ukrudt: Agerstedmoder, burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, kamille, tvetand, ærenpris Boxer/Roxy + DFF/Legacy 500 SC Topik + Renol 1,50 ltr ml. 0,2 ltr. + 0,5 ltr. På kornets stadie Bred effekt! Ved forekomst af valmuer tilsættes 0,4 ltr. Stomp CS pr. ha. Opfølgning efterår på nyfremspiret ukrudt med Topik, samt forår med Hussar eller Broadway. Agerrævehale samt enårig rapgræs og tokimbladet ukrudt Boxer/Roxy + DFF/Legacy 500 SC Othello/Atlantis OD 2,0 ltr ml. 0,6/0,75ltr. På kornets stadie Min. 2 ltr. Boxer pr. ha for at forebygge resistens hos agerrævehale. Bred effekt mod tokimbladet ukrudt. Opfølgning skal ske i stadie Maksimalt 0,45 ltr. Atlantis OD pr. ha i rug. Affarvninger p.g.a. DFF/Legacy 500 SC i rug under varme forhold kan undgås, når det udbringes inden fremspiring eller som single produkt. 6

7 Hvede, rug og triticale efterår (forts) Skadevolder Problem Ukrudt Middel Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Væselhale og andet græsukrudt samt tokimbladet ukrudt: Agerstedmoder, burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, kamille, tvetand, ærenpris, valmue Boxer/Roxy + Stomp CS + DFF/Legacy 500 SC Atlantis OD 1,0-2,0 ltr. + 1,0 ltr ml. 0,75 ltr. Enten 1,0 ltr. Boxer + 1,0 ltr. Stomp CS eller 2,0 ltr. Boxer/Roxy, når væselhalerne spirer frem. Opfølgning i stadie Vælg maks. dosis af Atlantis OD Skadedyr Bladlus Karate 2,5 WG eller 0,2 kg Ved fund eller varsel. Forebyggende mod havrerødsot fra kornets stadie 12. Maks. 3 behandlinger med Karate 2,5 WG pr. år. Mavrik 2F 0,1 ltr. Mavrik 2 F må i anførte doseringer maks. anvendes 2 gange i korn pr. år. Snegle Sluxx HP 7,0 kg Regnfasthed i op til 6 uger. Evt. flere behandlinger. Se produktside for vejledning. Mikronæring Manganmangel Mangannitrat 235 eller Mangansulfat + spredeklæbemiddel 1,0-2,0 ltr. 2,0-2,5 kg + 0,15 ltr. Anvendes efter behov. Maks. 1,5 kg/ha Mangansulfat ved blanding med ukrudtsmidler, hvor dette er muligt i henhold til etiketten. Mangan og kobbermangel Phytavis Korn 0,75-1,0 ltr. Anvendes efter behov til korn på jorde, hvor der ikke tilføres husdyrgødning. Bør maks. anvendes med 1,5 ltr. pr. afgrøde. Efterafgrøde bør ikke anvendes til får, da Phytavis indeholder kobber. Vedligeholdelsesgødskning med mangan,magnesium, kobber og bor EPSO Top + Phytavis Korn 5 kg + 0,75 ltr. Vedligeholdelsesgødskning med mikronæringsstoffer på planteavlsbrug uden tilførsel af husdyrgødning. Efterafgrøde bør ikke anvendes til får, da Phytavis indeholder kobber. 7

8 Hvede, rug og triticale efterår - problematisk græsukrudt SU resistent vindaks blev konstateret på 2 lokaliteter i Boxer har fortsat fuld effekt på vindaks. Et varieret sædskifte med vårsæd og anvendelse af bekæmpelsesmidler med forskellig virkningsmekanisme er mest effektiv til at forebygge yderligere udvikling af resistente typer af vindaks. Resistent agerrævehale blev først konstateret i 2001 og siden er arten blevet et hyppigt bekendtskab på svær lerjord med megen vintersæd. Rævehale har udviklet resistens over for de midler, der virker ved såkaldt ACCase-hæmning (Agil, Focus Ultra, Primera Super og Topik). Vindaks Agerrævehale Væselhale er blevet udbredt gennem det seneste 10 år, og volder især problemer i sædskifter med vintersæd og frøgræs. Både Boxer (min. 1-2 l/ha) og Stomp CS (min. 1,0 l/ha) har givet god effekt over for væselhale i vinterhvede. De bør anvendes, når vinterhveden står med 1 blad. Opfølgning med Atlantis OD på ny fremspiring i efteråret. Væselhale 8

9 Hvede og triticale forår Skadevolder Problem Ukrudt Vindaks, gold- og blød hejre, agerrævehale, rajgræs, flyvehavre samt tokimbladet ukrudt inkl. burrresnerre Middel Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Broadway + PG 26N g + 0,5 ltr. Tidligt forår stadie Ukrudtet bør være i aktiv vækst og temperaturen over 5 C. Der bør gå 7 dage mellem behandling med andre vækstreguleringsmidler end CCC (maks. 0,5 ltr./ ha) og Broadway. Tilsæt evt. 0,4 ltr. Atlantis OD mod enårig rapgræs. Enårig rapgræs, alm. rapgræs og vindaks samt tokimbladet ukrudt Alm. og ital rajgræs samt opfølgning mod agerrævehale. God virkning mod megen tokimbladet ukrudt. Gold- og blød hejre, rughejre, vindaks, alm. rapgræs, burresnerre, kamille, fuglegræs, snerlepileurt, forglemmigej, valmue Cossack OD + Renol/Fieldor Max Cossack OD + Renol/Fieldor Max 1. Monitor + Ally SX/Nicanor + Spredeklæbemiddel 2. Monitor + Spredeklæbemiddel 0,5-0,6 ltr. + 0,5/0,2 ltr. 0,7-0,9 ltr. + 0,5/0,2 ltr. 9-12,5 g + 10 g + 0,15 ltr ,5 g + 0,15 ltr. Højeste dosering ved store planter af enårig rapgræs. Maks. 0,6 ltr. Cossack OD i rug. Anvendes tidligt forår og så snart væksten er i gang og der kan ses hvide rødder på rajgræs. Fra midt marts. Dosering efter stadie. Hvede og triticale: BBCH maks. 0,73 ltr./ha. BBCH maks. 0,93 ltr./ha. Maks. 0,6 ltr. Cossack OD i rug. Anvendes tidligt forår og så snart væksten er i gang og der kan ses hvide rødder på rajgræs. Fra midt marts. 1. beh. stadie 25. Allerede fra 2 C. To behandlinger med højeste dosis mod gold hejre. Ved Monitor + Ally SX/Nicanor skal man være opmærksom på afgrødebegrænsningen det følgende år. 2. behandling ca. 10 dage efter. Monitor må ikke anvendes i rug. Opfølgning mod kamille, fuglegræs, valmue, burresnerre, hanekro, fersken-/ snerlepileurt Opfølgning mod kamille, fuglegræs, valmue, burresnerre, hanekro, fersken-/snerlepileurt, storkenæb Ovenstående + stedmoder, valmue, svinemælk, kornblomst, gul okseøje, gråbynke, agertidsel Express Gold + Primus XL 8 g + 0,4 ltr Anvendes fra temperatur over 5 C. Express Gold sikrer en meget bred effekt mod tokimbladet ukrudt, herunder mod små storkenæb. Zypar* 0,5-0,75 ltr. Zypar kan anvendes tidligt ved lave temperaturer. Bekæmper SU-resistent bredbladet ukrudt og kamille ved højeste dosering. Mustang Forte 0,75-1,0 ltr. Mustang Forte: Temp. over 5 C. BBCH st maks. 0,75 ltr./ha; BBCH st maks. 1,0 ltr./ha Ovenstående tokimbladet ukrudt + opfølgning mod vindaks Tombo + PG 26N * Forventet godkendelse forår 2016 ved redaktionens slutning g + 0,5 ltr. Tombo: Temp. over 5 C. BBCH st maks. 150 g/ha; BBCH st maks. 200 g/ha. Der bør gå 7 dage mellem behandling med andre vækstreguleringsmidler end CCC (maks. 0,5 ltr./ ha) og Tombo. 9

10 Hvede og triticale forår (forts) Skadevolder Problem Ukrudt Flyvehavre, vindaks Flyvehavre, alm. rapgræs og agerrævehale Tidsler og andet rodukrudt samt agerkål, raps, mælde m.fl. Middel Primera Super + Spredeklæbemiddel Topik + Renol Dosering pr. ha 0,8-1,0 ltr. + 0,15 ltr. 0,2-0,4 ltr. + 0,5 ltr. Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Fra begyndende vækst. Primera Super må kun anvendes én gang pr. vækstår til bekæmpelse af flyvehavre, vindaks og agerrævehale om foråret i vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale. Der er på visse lokaliteter fundet agerrævehale, der er resistent over for Primera Super. Topik må ikke anvendes i udlægsmarker. Højeste dosering mod agerrævehale. Skift mellem midler, da der er fundet nedsat følsomhed overfor Topik og andre ukrudtsmidler i samme kemiske gruppe. Metaxon 1,0 ltr. VIGTIGT: Husk høj vandmængde, gerne over 200 ltr./ha, da virkningen forbedres. Afgrødens stadie Min. temp. over 12 C. Optimum ved 20 C. Mod rodukrudt er det vigtigt at følge op med Roundup før eller efter høst. Svampe St (T 1) Meldug, rust, Septoria Folpan + Prosaro 0,5 ltr. + 0,3-0,4 ltr. Ren Prosaro anbefales til første sprøjtning ved meldug. De mest dyrkede sorter er alle modtagelige for meldug. Skadetærsklen for meldug er i st over 10 % angrebne planter. I områder af landet med hyppig Septoria er det vigtigt med et effektivt middel i st Folpan er et godt valg til resistensforebyggelse sammen med en triazol som Prosaro. St (T 2) Septoria, gulrust og meldug i hvede 1. Aksbeskyttelse Bell + Prosaro eller Viverda + Ultimate + Prosaro 0,3 ltr. + 0,3 ltr. eller 0,35 ltr. + 0,35 ltr. + 0,25 ltr. Behandling i vækststadie 39, (når fanebladet er fuldt udfoldet) anbefales i alle dyrkede sorter. Det anbefales, at man anvender min. 200 ltr. vand pr. ha, for at få en god beskyttelse af alle blade. Bland ingerne Bell + Prosaro samt Viverda + Prosaro har gennem 3 år medført høje nettomerudbytter i DLA Agro's forsøg. Ved forfrugt hvede samt ved reduceret jordbearbejdning er der risiko for hvedebladplet. Ved over 25 % angreb st øges doseringen af Prosaro til min. 0,5 ltr./ha. St (T 3) Septoria og gulrust i hvede 2. Aksbeskyttelse Bell + Comet Pro eller Viverda + Ultimate 0,35 ltr. + 0,2 ltr. eller 0,5 ltr. + 0,5 ltr. I vækststadie udløses en behandling mod Septoria, hvis mere end 10 % af planterne har angreb på 3. øverste blad. I hvede kan 0,2 ltr/ha Comet Pro erstattes med 0,15 ltr./ha Aproach. 10

11 Hvede og triticale forår (forts) Skadevolder Problem Vækstregulering St St Skadedyr Bladlus, hvede- og sadelgalmyg Middel CCC/Stabilan Extra + Moddus Start Medax Top + Ammoniumsulfat (tilsættes kun ved tidlig anvendelse) Karate 2,5 WG eller Mavrik 2F Dosering pr. ha 0,5-1,0 ltr. + 0,1-0,2 ltr. 0,75-1,0 ltr. + 0,5 ltr. 0,2-0,3 kg eller 0,05-0,20 ltr. Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Anvendes vækststadie i en periode hvor temperaturen er min C og vejrudsigten fortsat melder lunt vejr. Anvend l/ha vand og hold minimum 7 dages interval til ukrudtssprøjtninger. Medax Top anvendes i afgrødens st Bedst virkning opnås ved høj luftfugtighed og høj lysintensitet. Morgensprøjtning kan anbefales og sprøjt ikke i stærk solskin midt på dagen. Ved udsigt til nattefrost bør sprøjtning udsættes. Hold minimum 7 dages interval til ukrudtssprøjtninger. Største dosis mod hvede- og sadelgalmyg. Maks. 3 behandlinger med Karate pr. år. Mavrik 2 F må i anførte doseringer maks. anvendes 2 gange i korn pr. år. Kornbladbillens larve Karate 2,5 WG 0,2 kg I perioden fra begyndende skridning til begyndende blomstring. Mikronæring Manganmangel Mangannitrat 235 eller Mangansulfat + spredeklæbemiddel Mangan og kobbermangel samt supplering af bor Vedligeholdelsesgødskning med mangan,magnesium, kobber og bor 1,0-2,0 ltr. 2,0-2,5 kg + 0,15 ltr. Anvendes efter behov. Maks. 1,5 kg/ha Mangansulfat ved blanding med bladmidler, hvor dette er muligt i henhold til etiketten. Phytavis Korn 0,75-1,0 ltr. Vedligeholdelsesgødning til korn på jorde, hvor der ikke tilføres husdyrgødning. Bør maks. anvendes med 1,5 ltr. pr. afgrøde. Efterafgrøde bør ikke anvendes til får, da Phytaris indeholder kobber. EPSO Top + Phytavis Korn 5 kg + 0,75 ltr. Vedligeholdelsesgødskning med mikronæringsstoffer på planteavlsbrug uden tilførsel af husdyrgødning. Efterafgrøde bør ikke anvendes til får. 11

12 Rug forår Skadevolder Problem Ukrudt Middel Ukrudt som i hvede dog må Monitor ikke anvendes i rug. Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Vækstregulering St CCC/Stabilan Extra + Moddus Start 0,5-1,0 ltr. + 0,2 ltr. Kun på afgrøder i god vækst. Anvendes vækststadie i en periode, hvor temperaturen er min C og vejrudsigten fortsat melder lunt vejr. Anvend l/ha vand og hold minimum 7 dages interval til ukrudtssprøjtninger. Husk ingen vækstregulering i brødrug. St Cerone 0,25-1,0 ltr. Cerone blandes med relevante svampe- og insektmidler, men ikke med hormonmidler, andre ukrudtsmidler eller mikronæringsstoffer på saltform. Svampe St Meldug, brunrust, skoldplet St Meldug, brunrust, skoldplet Prosaro 0,25 ltr. Maks. 2 behandlinger pr. sæson. Min. 14 dage mellem behandlinger. Ved etableret angreb af brunrust anvendes 0,35-0,4 ltr./ha Folicur Xpert +0,25 ltr./ha Opus eller Maredo. Prosaro 0,25 ltr. Maks. 2 behandlinger pr. sæson. Min. 14 dage mellem behandlinger. Der bør ikke sprøjtes i rug 8 dage før og efter blomstring af hensyn til meldrøjer. Skadedyr Trips Karate 2,5 WG 0,2 kg Vækststadie 45, bladskeder åbne. Bekæmpelse skal udføres lige før begyndende skridning. Skadetærsklen er 1 mørk trips pr. bladskede. 12

13 Vinterbyg efterår UNDGÅ AFDRIFT Bruger du Boxer, Adimax, Roxy, Fidox, Stomp CS, Activus m.fl. jordmidler er det meget vigtigt, at de ikke fordamper eller udsættes for vinddrift. Anvend derfor kompakte luftinjektionsdyser 025 eller større eller almindelige luftinjektionsdyser 02 eller større. Husk bomhøjde maksimalt cm, temperatur på sprøjtetidspunktet under 15 C og god jordfugtighed. Skadevolder Problem Ukrudt Enårig rapgræs, vindaks samt tokimbladet ukrudt: Agerstedmoder, burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, kamille, kornblomst, tvetand, ærenpris, valmue Middel DFF/Legacy 500 SC dage senere: Boxer/Roxy + Lexus 50 WG Dosering pr. ha 100 ml. 0,75-1,0 ltr g Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Splitsprøjtning hvor DFF/Legacy 500 EC udbringes umiddelbart efter såning, hvor vinterbyggen bedre tåler DFF. Meget bred effekt - mod kornvalmuer kan dog tilsættes 0,4 ltr. Stomp CS. Splitdosering anbefales ved tidlig såning samt pløjefri dyrkning. Opfølgning skal ske på kornets stadie Ovenstående ved enkelt behandling st Agerrævehale og enårig rapgræs samt tokimbladet som nævnt herover Skadedyr Bladlus Boxer/Roxy + Lexus 50 WG + DFF/Legacy 500 SC Boxer/Roxy + Lexus + DFF/Legacy 500 SC Karate 2,5 WG eller Mavrik 2F eller Biscaya 0,75-1,0 ltr g ml. 2,0 ltr g ml. 0,2 kg eller 0,1 ltr. eller 0,1-0,15 ltr. På kornets stadie Bred effekt - mod kornvalmuer tilsættes 0,4 ltr. Stomp CS. Maksimalt 50 ml. DFF/Legacy 500 SC sammen med Boxer/ Roxy i vinterbyg. Opfølgning forår med 50 ml. Hussar Plus OD eller 25 ml Hussar OD. På kornets stadie Min. 2 ltr./ha Boxer/Roxy for at forebygge resistens hos agerrævehale. Bred effekt! Maksimalt 50 ml. DFF/Legacy 500 SC i vinterbyg. Opfølgning forår med 50 ml. Hussar Plus OD eller 25 ml. Hussar OD. Ved fund eller varsel. Forebyggende mod havrerødsot. Maks. 3 behandlinger med Karate 2,5 WG pr. år. Mavrik 2 F må i anførte doseringer maks. anvendes 2 gange i korn pr. år. Biscaya godkendt til "Mindre anvendelse". Snegle Sluxx HP 7,0 kg Regnfasthed i op til 6 uger. Evt. flere behandlinger. Mikronæring Manganmangel Mangannitrat 235 eller Mangansulfat + spredeklæbemiddel 1,0-2,0 ltr. 2,0-2,5 kg + 0,15 ltr. Anvendes efter behov. Maks. 1,5 kg/ha Mangansulfat ved blanding med ukrudtsmidler, hvor dette er muligt i henhold til etiketten. Mangan og kobbermangel Phytavis Korn 0,75-1,0 ltr. Anvendes efter behov til korn på jorde, hvor der ikke tilføres husdyrgødning. Bør maks. anvendes med 1,5 ltr. pr. afgrøde. Efterafgrøde bør ikke anvendes til får, da Phytaris indeholder kobber. Vedligeholdelsesgødskning med mangan,magnesium, kobber og bor EPSO Top + Phytavis Korn 5 kg + 0,75 ltr. 13 Vedligeholdelsesgødskning med mikronæringsstoffer på planteavlsbrug uden tilførsel af husdyrgødning. Efterafgrøde bør ikke anvendes til får, da Phytaris indeholder kobber.

14 Vinterbyg forår Skadevolder Problem Ukrudt Vindaks samt tokimbladet ukrudt Opfølgning mod kamille, fuglegræs, valmue, burresnerre, hanekro, fersken-/ snerlepileurt Opfølgning mod kamille, fuglegræs, valmue, burresnerre, hanekro, fersken-/ snerlepileurt Ovenstående + stedmoder, valmue, svinemælk, kornblomst, gul okseøje, gråbynke, agertidsel Flyvehavre, vindaks Tidsler og andet rodukrudt samt agerkål, raps, mælde m.fl. Middel Hussar Plus OD + Renol/Fieldor Max Express Gold/Nicanor + Primus XL/Zypar* Dosering pr. ha 50 ml + 0,5/0,2 ltr. 8/5 g + 0,5/0,4 ltr Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Maks. dosis i vinterbyg er 50 ml Hussar Plus OD. Anvendes tidligt forår og så snart væksten er i gang. Fra midt marts. Anvendes fra temperatur over 5 C. Express Gold sikrer en meget bred effekt mod tokimbladet ukrudt. Primus XL/Zypar* 0,5-0,7 ltr. Zypar og Primus XL kan anvendes tidligt ved lave temperaturer. Bekæmper SU-resistent bredbladet ukrudt og kamille ved højeste dosering. Zypar er mest effektiv mod især lægejordrøg og burresnerre. Mustang Forte 0,75-1,0 ltr. Mustang Forte: Temp. over 5 C. BBCH st maks. 0,75 ltr./ha; BBCH st maks. 1,0 ltr./ha. Vær opmærksom på begrænsninger for efterfølgende afgrøde samt restriktioner på halm. Primera Super + Spredeklæbemiddel 0,8-1,0 ltr. + 0,15 ltr. Fra begyndende vækst. Primera Super må kun anvendes én gang pr. vækstår til bekæmpelse af flyvehavre, vindaks og agerrævehale om foråret i vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale. Der er på visse lokaliteter fundet agerrævehale, der er resistent over for Primera Super. Metaxon 1,0 ltr. VIGTIGT: Husk høj vandmængde, gerne over 200 ltr./ha, da virkningen forbedres. Afgrødens stadie Min. temp. over 12 C. Optimum ved 20 C. Mod rodukrudt er det vigtigt at følge op med Roundup før eller efter høst. * Forventet godkendelse forår 2016 ved redaktionens slutning. 14

15 Vinterbyg forår (forts) Skadevolder Problem Svampe Middel Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning St Meldug, skoldplet, bladplet, skoldplet, ramularia Prosaro + Comet Pro/Aproach 0,25 ltr. + 0,2/0,15 ltr. Splitsprøjtning anbefales generelt. Første behandling st Evt. sammen med vækstregulering. St Meldug, skoldplet, bladplet, skoldplet, ramularia Vækstregulering Prosaro 0,25 ltr. Anvend gerne 200 l/ha vand, så alle blade beskyttes. St Moddus Start 0,2-0,4 ltr. Anvendes vækststadie i en periode hvor temperaturen er min C og vejrudsigten fortsat melder lunt vejr. Anvend l/ha vand og hold minimum 7 dages interval til ukrudtssprøjtninger. Hybridvinterbyg og KWS Meridian vækstreguleres 2 gange. St Cerone 0,2-0,75 ltr. Vækstregulering bør kun udføres på en sund og veletableret afgrøde i god vækst, uden stress som følge af nedbørsunderskud eller angreb af svampesygdomme og skadedyr. Vær især opmærksom på vandunderskud. Hold minimum 7 dages interval til ukrudtssprøjtninger. Skadedyr Bladlus Karate 2,5 WG eller Mavrik 2F Mikronæring Manganmangel Mangannitrat 235 eller Mangansulfat + spredeklæbemiddel Mangan og kobbermangel samt supplering af bor Vedligeholdelsesgødskning med mangan,magnesium, kobber og bor 0,2 kg eller 0,05-0,20 ltr. 1,0-2,0 ltr. 2,0-2,5 kg + 0,15 ltr. Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået. Karate 2,5 WG: Max. 3 behandlinger pr. år. Mavrik 2 F: Max 2 behandlinger pr år. Anvendes efter behov. Maks. 1,5 kg/ha Mangansulfat ved blanding med ukrudtsmidler, hvor dette er muligt i henhold til etiketten. Phytavis Korn 0,75-1,0 ltr. Vedligeholdelsesgødning til korn på jorde, hvor der ikke tilføres husdyrgødning. Bør maks. anvendes med 1,5 ltr. pr. afgrøde. Efterafgrøde bør ikke anvendes til får, da Phytaris indeholder kobber. EPSO Top + Phytavis Korn 5 kg + 0,75 ltr. Vedligeholdelsesgødskning med mikronæringsstoffer på planteavlsbrug uden tilførsel af husdyrgødning. Efterafgrøde bør ikke anvendes til får, da Phytaris indeholder kobber. 15

16 Vårbyg, havre og vårhvede uden udlæg Skadevolder Problem Ukrudt St.00 Kun i vårbyg og vårhvede Agerstedmoder, fuglegræs, hyrdetaske, markforglemmigej St Agerstedmoder, burresnerre, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, fersken-/snerlepileurt,kamille, korsblomstret ukrudt, valmue, ærenpris m.fl. Middel Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning DFF/Legacy 500 SC ml. På sort jord lige efter såning. Jordfugt nødvendig. Express Gold + DFF/Legacy 500 SC + Tomahawk 200 eller Express SX/Trimmer + DFF Legacy 500 SC +Pixxaro* 8,0 g + 50 ml. + 0,15 ltr. 5,0 g + 50 ml ml. Senest st. 30. Express Gold sikrer en meget bred effekt mod tokimbladet ukrudt. Alternativt til Express Gold kan anvendes Express SX/Trimmer. Løsningen er meget bredspektret og effektiv mod bl.a. lægejordrøg. Kan også anvendes ved græsudlæg. St Ovenstående + agersvinemælk Express Gold + Mustang Forte 8,0 g + 0,3-0,5 ltr. Undgå behandling under meget tørre og varme forhold. Bemærk restriktioner på halm. St Ovenstående + stedmoder, valmue, svinemælk, kornblomst, gul okseøje, gråbynke, agertidsel. Mustang Forte 0,75-1,0 ltr. Undgå behandling under meget varme og tørre forhold. Bemærk restriktioner på halm. St Tokimbladet ukrudt plus enårig rapgræs, rajgræs og vindaks St Flyvehavre, vindaks St Tidsler og andet rodukrudt samt agerkål, raps, mælde m.fl. Svampe Vårbyg st Meldug, skoldplet, bladplet, skoldplet, ramularia Vårbyg st Meldug, skoldplet, bladplet, skoldplet, ramularia Havre st Meldug, havrebladplet Hussar Plus OD + DFF/Legacy 500 SC + Renol Primera Super + Spredeklæbemiddel ml ml. + 0,5 ltr. 0,8-1,0 ltr. + 0,15 ltr. Kun i vårbyg og vårhvede. Størst dosering ved meget græsukrudt. Der kan forventes en kraftig hæmning af rajgræs og vindaks ved 70 ml Hussar Plus OD. Anvend min. 150 l vand/ha. Kun i vårbyg og vårhvede. Metaxon 1,0 ltr. VIGTIGT: Husk høj vandmængde, gerne over 200 ltr./ ha, da virkningen forbedres. Afgrødens stadie Min. temp. over 12 C. Optimum ved 20 C. Mod rodukrudt er det vigtigt at følge op med Roundup før eller efter høst. Prosaro 0,25 ltr. Splitsprøjtning anbefales generelt. Første behandling st Evt. sammen med vækstregulering. Prosaro + Comet Pro/Aproach Prosaro + Comet Pro * Pixxaro forventes godkendt til sæson ,25 ltr. Anvend gerne 200 l/ha vand, så alle blade beskyttes. + 0,2/0,15 ltr. 0,25 ltr. + 0,2 ltr. 16 Ved begyndende angreb.

17 Vårbyg, havre og vårhvede uden udlæg (forts) Skadevolder Problem Svampe Vårhvede st. 31 Meldug Vårhvede st. 39 Meldug, rust, Septoria Vækstregulering Middel Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Prosaro 0,25 ltr. Ved tidlig meldugangreb. Prosaro + Bell 0,2 ltr. + 0,2 ltr. Ved risiko for rust og Septoria. Vårbyg St Moddus Start 0,2-0,4 ltr. Anvendes vækststadie i en periode hvor temperaturen er min C og vejrudsigten fortsat melder lunt vejr. Anvend l/ha vand og hold minimum 7 dages interval til ukrudtssprøjtninger. Vårbyg St Cerone 0,2-0,3 ltr. Vækstregulering bør kun udføres på en sund og veletableret afgrøde i god vækst, uden stress som følge af nedbørsunderskud eller angreb af svampesygdomme og skadedyr. Vær især opmærksom på vandunderskud. Hold minimum 7 dages interval til ukrudtssprøjtninger. Havre og vårhvede CCC 750/Stabilan 1,0-1,5 ltr. Ikke i grynhavre og brødhvede. Havre st Vårhvede st Havre og vårhvede Moddus Start 0,2-0,3 ltr. Ikke i grynhavre og brødhvede. Havre st Vårhvede st Vandmængde ltr./ha. Skadedyr Bladlus Bladlus, kornbladbillens larve Mikronæring Mavrik 2 F eller Pirimor G Manganmangel Mangannitrat 235 eller Mangansulfat + spredeklæbemiddel Mangan og kobbermangel samt supplering af bor Vedligeholdelsesgødskning med mangan,magnesium, kobber og bor 0,05-0,1 ltr. eller 0,15 kg. Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået. Pirimor G har dampvirkning. Karate 2,5 WG 0,2 kg. Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået. 1,0-2,0 ltr. 2,0-2,5 kg + 0,15 ltr. Anvendes efter behov. Maks. 1,5 kg/ha Mangansulfat ved blanding med ukrudtsmidler, hvor dette er muligt i henhold til etiketten. Phytavis Korn 0,75-1,0 ltr. Vedligeholdelsesgødning til korn på jorde, hvor der ikke tilføres husdyrgødning. Bør maks. anvendes med 1,5 ltr. pr. afgrøde. Efterafgrøde bør ikke anvendes til får, da Phytaris indeholder kobber. EPSO Top + Phytavis Korn 5 kg + 0,75 ltr. Vedligeholdelsesgødskning med mikronæringsstoffer på planteavlsbrug uden tilførsel af husdyrgødning. Efterafgrøde bør ikke anvendes til får, da Phytaris indeholder kobber. 17

18 Vårbyg med græsudlæg uden kløver Skadevolder Problem Ukrudt St.00 Kun i vårbyg med udlæg af alm. rajgræs og rødsvingel til frø: Agerstedmoder, fuglegræs, hyrdetaske, markforglemmigej Middel Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning DFF/Legacy 500 SC ml For at få effekt på enårig rapgræs anvendes ml pr. ha DFF i perioden 1-5 dage efter såning, og midlet skal udbringes på fugtig jord for at sikre effekten. St Byg med udlæg af alm. rajgræs og rødsvingel til frø: Alm. frøukrudt Express SX/Trimmer + Tomahawk 200 7,5 g + 0,20 ltr. Når græsset er godt fremspiret og har 1-2 blade. Frøene skal være dækket af mindst en centimeter jord. St Byg med udlæg af alm. rajgræs og rødsvingel til frø: Alm. frøukrudt + svinemælk, kornblomst, gul okseøje, gråbynke, agertidsel Mustang Forte 0,75 ltr. Undgå behandling under meget varme og tørre forhold. Bemærk restriktioner på halm. St Vårbyg med udlæg af rødsvingel, engsvingel og kløver: Flyvehavre Primera Super + Spredeklæbemiddel 0,8 ltr. + 0,20 ltr. Anvendes KUN i udlæg beregnet til foder, efterafgrøder af græs m.m. I udlæg af rødsvingel kan vindaks, agerrævehale og flyvehavre bekæmpes i vårbyg med 0,8-1,0 ltr./ha Primera Super. St Tidsler og andet rodukrudt samt agerkål, raps, mælde m.fl. Svampe Se vårbyg side 16 Skadedyr Se vårbyg side 16 Metaxon 1,0 ltr. VIGTIGT: Husk høj vandmængde, gerne over 200 ltr./ha, da virkningen forbedres. Afgrødens stadie Min. temp. over 12 C. Optimum ved 20 C. Mod rodukrudt er det vigtigt at følge op med Roundup før eller efter høst. 18

19 Vårbyg-/ærtebyghelsæd med kløvergræsudlæg Skadevolder Problem Ukrudt Middel Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Græsudlæg med rød-og hvidkløver samt byg til helsæd med ærter eller med udlæg af kløvergræs: alm. ukrudt Stomp CS + Fighter 480 0,5-1,0 ltr. + 1,0-1,5 ltr. Stadie Min. temp. 12 C. Kløveren bør have udviklet min. 1 trekoblet blad. Byg med udlæg til frø af rødkløver, hvidkløver og lucerne: alm. frøukrudt Stomp CS + Fighter 480 0,5-1,0 ltr. + 0,5-1,0 ltr. Stadie Min temp. 12 C. Kløveren bør have udviklet 1 trekoblet blad. 19

20 Frøgræs Udviklingsstadier Vækststadiet for frø er det stadium, som 50 % af græsplanterne har nået på det pågældende tidspunkt. Normalt anvendes kornskalaen som vist herover. Vækststadier blad fremspiret blad udfoldet blad udfoldet blad udfoldet 20 Begyndende buskning sideskud synligt 30 Begyndende knæ kan føles knæ kan føles knæ kan føles knæ mærkbart 37 Faneblad synligt 39 Faneblad fuldt udviklet 49 Første stak synlig aks netop synligt 55 Akset halvt gennemskredet 59 Alle aks fuldt gennemskredne 61 Begyndende blomstring 69 Blomstring fuldt afsluttet Kernefyldning til modning 20

21 Frøgræs efterår Skadevolder Problem Ukrudt I alm. rajgræs, ital. rajgræs, engrapgræs, rødsvingel og hundegræs Efterår til 30/9: Tokimbladet ukrudt, spildkorn, hejrearter, knæbøjet rævehale og alm. rapgræs Udlæg af engrapgræs, stivbladet svingel, strandsvingel og alm. rajgræs efter høst af dæksæd Spildkorn og græs ukrudt Middel Express SX/Trimmer + Spredeklæbemiddel Agil + Spredeklæbemiddel (Mindre anvendelse) Dosering pr. ha 7,5 g + 0,15 ltr. 0,12 ltr. +0,15 ltr. Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Når frøgræs og ukrudt er i vækst igen efter høst. Express SX / Trimmer må ikke anvendes i frøåret. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Udlæg af rødsvingel Spildkorn og græs ukrudt Udlæg af rajgræs i renbestand Tokimbladet ukrudt og enårig rapgræs Skadedyr Fritfluer, agerugler Stankelbenslarver Agil + Spredeklæbemiddel (Mindre anvendelse) DFF/Legacy 500 SC (Mindre anvendelse) + Stomp CS (Mindre anvendelse) Karate 2,5 WG (Mindre anvendelse) Avaunt (Mindre anvendelse) 0,8 ltr. +0,15 ltr. 150 ml. + 1,0 ltr. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Kræver omhyggelig såning. Det er afgørende, at rajgræsfrøet er dækket af min. 1 cm jord. 0,4 kg Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Når angreb observeres. 0,5 ltr. Oktober, når nattemperaturen er over 5 C. 21

22 Frøgræs forår Skadevolder Problem Ukrudt Middel Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning I alm. rajgræs, rødsvingel og engrapgræs Tokimbladet ukrudt Ariane FG S + DFF/Legacy 500 SC (Mindre anvendelse) eller 2,5 ltr ml. Dagtemperatur over C. Ariane FG S god kendt i alle frøgræsser udlagt i dæksæd. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Mustang Forte (Mindre anvendelse) 1,0 ltr. eller Catch (Mindre anvendelse) eller 0,6 ltr. Catch har god bred virkning på småt ukrudt inkl. tidsler. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. I alm. rajgræs Bek. af alm. rapgræs, vindaks, blød hejre I rødsvingel, bakkesvingel og engrapgræs: - Enårig rapgræs, rajgræs, vindaks og tokimbladet ukrudt Alle frøgræsser: 1. høstår Tokimbladet ukrudt, inkl. tidsel og gråbynke 2. høstår Tokimbladet ukrudt I rødsvingel: Kvik og andre fremmede græsser, især rajgræs Blød- og gold hejre Starane XL + DFF/Legacy 500 SC (Mindre anvendelse) Monitor + Spredeklæbemiddel (Mindre anvendelse) Hussar OD + Renol (Mindre anvendelse) Ariane FG S + DFF/Legacy 500 SC (Mindre anvendelse) 1,5-1,8 ltr ml. 5 g + 0,15 ltr ml + 0,5 ltr. 2,5 ltr ml. Afgrødens st Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Sprøjtning forår, så snart væksten starter. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Om foråret i etableret frøgræs. Dagtemperatur over C. Ariane FG S 2,5-3,5 ltr. Dagtemperatur over C. Focus Ultra + Dash Agil + spredeklæbermiddel (Mindre anvendelse) 1,0-1,5 ltr. + 0,5 ltr. 0,8 ltr. + 0,15 ltr. Focus Ultra anbefales i maj. Der bør være en afstand til vækstregulering på mindst 1 uge. Foretrækkes hvor der er problemer med blød- og gold hejre. 22

23 Frøgræs forår (forts) Skadevolder Problem Svampe Middel Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Frøgræs Meldug, rust, bladpletsvampe Amistar eller Orius 200 EW 0,5-1,0 ltr. 0,6 ltr. Halm må opfodres. Halm må ikke opfodres. Rajgræs Begyndende skridning Sygdom som ovenfor Bell + Comet Pro 0,3-0,5 ltr. + 0,1 ltr. Halm må ikke opfodres. Begyndende blomstring Bell 0,7 ltr. Halm må ikke opfodres. Strandsvingel Bell 0,3 ltr. Halm må ikke opfodres. Hundegræs Bell 0,7 ltr. Halm må ikke opfodres. Vækstregulering Rajgræs Moddus M*/Trimaxx 0,4-0,8 ltr. Fra st Evt. delt dosis med 0,4 ltr. st og resten ved begyndende skridning. Rødsvingel og strandsvingel Moddus M*/Trimaxx 0,8 ltr. Bedst ved begyndende skridning - typisk medio maj. Engsvingel Moddus M*/Trimaxx 0,4-0,8 ltr. Ved begyndende skridning - typisk medio maj. Hundegræs Moddus M*/Trimaxx 0,8 ltr. Ved begyndende skridning - typisk primo maj. Medtag Bell mod bladpletsvampe. * Halm må opfodres, såfremt Moddus M er anvendt senest st

24 Majs Ukrudtsbekæmpelse Bladsygdomme Vækststadier 01 Begyndende vandoptagelse 09 Kimblade bryder jordoverfladen blad uden for skedebladet blad udfoldet sideskud synligt sideskud synligt knæ mærkbart knæ mærkbart 51 Hanblomsterstand mærkbar 61 Hunblomst mærkbar 63 Støvfang synligt på hunblomster 65 Fuld blomstring 69 Blomstring afsluttet 71 Kernens indhold flydende 73 Kernens indhold mælket 81 Kernen grynet 83 Kernen dejagtig 89 Fuldmodenhed 53 Spids af hanblomst synlig 59 Hanblomster (i toppen af planten) fuldt udfoldet 93 Begyndende bladfald. Kerner indeholder 85 % tørstof 24

25 Majs Skadevolder Problem Ukrudt Tokimbladet ukrudt, enårig rapgræs, storkenæb, pileurt Middel 1. Callisto/Meristo + Harmony SX + Spredeklæbemiddel eller Dosering pr. ha 0,5-0,6 ltr. + 5,6 g + 0,15 ltr. Behandlingstidspunkt/ Bemærkning 1. behandling på kimbladstadiet. VIGTIGT! Ved ærenpris øges doseringen af Callisto/Meristo til 0,75 ltr./ha. Spredeklæbemiddel tilsættes, når der blandes med Harmony SX. 1. Callisto/Meristo + Maya 0,5-0,6 ltr. +0,5 ltr. Mod pengeurt, amarant, fersken og vejpileurt kan alternativt anvendes Callisto/Meristo + Maya. Blandingen må ikke tilsættes olie eller spredeklæbemiddel. 2. MaisTer + MaisOil + Tomahawk g +0,67-1,0 ltr. +0,3 ltr. 2. behandling dage senere. Bemærk, temperaturen skal være over 12 C. Ved mange storke-/ hejrenæb tilsættes Fighter 480. Tomahawk ikke efter majsens 5-bladstadie. Under meget gode vækstforhold kan sprøjtning 1+2 slås sammen og efterfølges af radrensning med såning af efterafgrøder. Stort ukrudtstryk med skærmaks, hanespore, kvik 1. Callisto/Meristo + MaisTer + MaisOil + Harmony SX 2. Callisto/Meristo + MaisTer + MaisOil 0,4-0,5 ltr gram +0,50-0,67 ltr. + 5,6 g 0,4-0,5 ltr gram +0,67-1,0 ltr. Tidsler og gråbynke kræver 2-3 behandlinger med Callisto/Meristo Svampe Majsbladplet, øjeplet i majs 1. behandling på ukrudtets kimbladstadie. MaisTer bekæmper storkenæb på ægte kimbladstadie. Græsset skal være fremspiret. 2. behandling dage senere. Mod agermynte, følfod, kærgaltetand, vandpileurt, svinenælde, hanespore og skærmaks: Ikke under 50 gram MaisTer ved første sprøjtning og ikke under 125 g total. Opera 0,75-1,5 ltr. Sprøjt ved de første tegn på sygdom st Forbedring af både udbytte, kvalitet og tørstofindhold ved høst. Mikronæring Manganmangel Mangannitrat 1,0-2,0 ltr. Når mangel konstateres eller sammen med 2. ukrudtssprøjtning. Bormangel Bor 150 MEA 2,0 ltr. Ved startgødning uden bor. Mikronæringsstoffer EPSO Microtop 15 kg S, Mg, Mn og B. Behandlingen kan evt. gentages efter behov. Behandlet med Opera. Ubehandlet. 25

26 Græs og kløvergræs til foder Skadevolder Problem Ukrudt Kløvergræsudlæg - uden dæksæd Alm. ukrudt Forår og efterår Græs med kløver Hyrdetaske, skræppe, vårbrandbæger Middel Stomp CS + Fighter 480 (mindre anvendelse) Harmony SX + Spredeklæbemiddel Græs uden kløver Mælkebøtte, hyrdetaske, skræpper, vårbrandbæger, ranunkel Skadedyr Stankelbenslarver Avaunt (mindre anvendelse) Dosering pr. ha 1,0 ltr. + 1,0 ltr. 15 g + 0,15 ltr. Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Anvend liter vand pr. ha. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. August på genvækst 2-3 uger efter slæt. Temperatur over 12 C. Højeste dosering mod skræpper. Kvæg holdes borte og slæt undlades i 2 uger. Kløver kan blive svækket. Starane XL 1,8 ltr. Om foråret ved dagtemperatur over C. 0,45 ltr. Bedst effekt medio oktober når nattemperaturen er over 5 C. Min ltr. vand/ha og langsom kørsel. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Ukrudtsbekæmpelse i vedvarende græs Skræppe bekæmpes kemisk, når nye skud er godt fremme (15-25 cm). Afhugning har ingen effekt, bortset fra at give mulighed for sprøjtning på friske skud og blade. Det kan være nødvendigt at gennemføre bekæmpelse af rodukrudt (agertidsel, skræppe og nælde) to år i træk. Vår- og engbrandbæger er vansklige at komme til livs. Forårssprøjtning i ren græs med 2,5-3,5 ltr. Ariane FG S. Opfølgning i august, hvor de nye planter er spiret frem med 15 g Harmony SX + 0,15 ltr. spredeklæbemiddel. Middel Dosering Afgrøde Tidspunkt Behandlingsfrist Meter til vandmiljø Ukudt Harmony SX + spredeklæbemiddel 15-37,5 g + 0,15 ltr. Kløvergræs op til 15 g Rent græs op til 37,5 g Efterår (senest 31. august) 14 dage 10 m Tomahawk 200 0,8-1,2 ltr. Græs uden kløver Forår (Temp. over 8 C) 14 dage 5 m Starane XL 1,5-1,8 ltr. Græs uden kløver Forår 14 dage 2 m Ariane FG S 2,5-3,5 ltr. Græs uden kløver Forår (Senest 1/8) 30 dage 2 m 26

27 Ærter til modenhed Skadevolder Problem Ukrudt Middel Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Fuglegræs, kamille, pileurter, hanekro, tvetand, hvidm. gåsefod, vejpileurt, gul okseøje, korsbl. ukrudt 1. Stomp CS + Fighter Stomp CS + Fighter 480 0,5 ltr. + 0,40 ltr. 0,5 ltr. + 0,50 ltr. Behandlingen deles ad 2 gange: 1. behandling: Når ærterne er 1-2 cm. 2. behandling: Ved nyfremspiret ukrudt ca dage senere. Splitsprøjtning foretrækkes på let sandjord samt ved store forekomster af vejpileurt, rapgræs og snerlepileurt. Enårig rapgræs + ovenstående 1. Fighter Fenix 0,4 ltr. + 0,5 ltr. Behandlingen deles ad 2 gange: 1. behandling: Når ærterne er 1-2 cm. Kvik Flyvehavre Spildkorn 2. Fighter Fenix 0,5 ltr. + 0,5 ltr. 2. behandling: Ved nyfremspiret ukrudt ca dage senere. Splitsprøjtning foretrækkes på let sandjord samt ved store forekomster af vejpileurt, rapgræs og snerlepileurt. Fenix må maksimalt anvendes med 1 liter/ha pr. år. Agil 0,75-1,5 ltr. Når kvikken har 3-5 blade. Højeste dosering mod kvik. Laveste dosering mod flyvehavre. Svampe Ærtesyge Gråskimmel, ærteskimmel Skadedyr Ærtebladlus Amistar Signum WG Pirimor G eller Mavrik 2F eller 0,5 ltr. 1,0 kg Signum WG er effektiv både mod ærtesyge og ærte skimmel. Bedst effekt opnås ved forebyggende sprøjtning. 0,15 kg 0,1-0,2 ltr. Mavrik 2F og Pirimor G kan anvendes over åben blomst. Maks. en behandling med Pirimor G pr. sæson. Karate 2,5 WG 0,2 kg Karate 2,5 WG kun udenfor biernes flyvetid (kl ) i blomstrende ærter. Ærteviklere Bekæmpelse i konsumog fremavlsærter Mavrik 2F eller 0,2-0,225 ltr. Karate 2,5 WG 0,2 kg Karate 2,5 WG kun udefor biernes flyvetid (kl ) i blomstrende ærter. 27

28 Hestebønner Skadevolder Problem Ukrudt Burresnerre, fuglegræs, tvetand, ærenpris og hyrdetaske Agerkål, agersennep, forglemmigej, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, ærenpris, tvetand inkl. sort natskygge Tokimbladet ukrudt: Agerkål, agersennep, forglemmigej, fuglegræs, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, lugtløs kamille og bleg pileurt Spildkorn, kvik Svampe Hestebønnebladplet, chokoladeplet og Peronospora Hestebønnebladplet, rust og chokoladeplet. Middel Command CS (Mindre anvendelse) Fenix (Mindre anvendelse) Novitron DAM TEC Fighter 480 (Mindre anvendelse) Agil 100 EC (Mindre anvendelse) Amistar (Mindre anvendelse) Signum (Mindre anvendelse) Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning 0,2-0,25 ltr. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Anvendes senest 3 dage efter såning. 1,0 ltr. 1,8-2,4 kg Før fremspiring. God jordfugtighed fremmer effekten. Maks. 1,0 ltr./ha. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Må ikke anvendes senere end før fremspiring. 1,0 ltr. Efter fremspiring af hestebønne på ukrudt på kimbladstadiet. Sprøjtning i forbindelse med varmt vejr fremmer effekten. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. 0,5-1,5 ltr. Agil 100 EC udsprøjtes når spildkornet har 2-4 blade. Hvis der skal bekæmpes kvik, afventes til kvikken har 3-5 blade. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. 1,0 ltr. Amistar udsprøjtes ved begyndende angreb i junijuli. Moderat effekt mod nævnte sygdomme. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. 1,0 kg Fra før blomstring til begyndende bælgsætning. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Skadedyr Kåltrips, bladrandbiller Karate 2,5 WG 0,2 kg Trips og bladrandbiller kan angribe hestebønner i fremspiringsfasen. Bedebladlus Karate 2,5 WG 0,3 kg Bedebladlus kan anrette ødelæggende angreb under tørre og varme forhold. Skadetærsklen er pct. planter med bladlus og begyndende kolonidannelse. Bedebladlus Pirimor G 0,25 kg Pirimor G må udsprøjtes over blomstrende afgrøde. Max. 1 sprøjtning pr. sæson. Før høstbehandling Nedsivning, kvik, tokimbladet ukrudt Roundup Flex 2,25-3,0 ltr. Behandling dage før planlagt høst. Sprøjt når ca. 3/4 af bælgene har skiftet farve til sort. Ikke i afgrøder til udsæd. 28

29 Vinterraps Behandlingstidspunkter Vækststadier 00 Uspiret frø 10 Kimplantestadium løvblad udfoldet løvblad udfoldet 18 8 løvblade udfoldet internodie synligt 51 Blomsteranlæg synlige, men lukkede 55 Første enkeltblomster synlige 57 Enkeltblomster synlige 61 Begyndende blomstring (10 pct.) pct. af blomsterne udfoldet pct. af blomsterne udfoldet fuld blomstring 69 Blomstring afsluttet Næsten alle skulperne har fuld størrelse Begyndende modning. 10 pct. mørke og hårde frø 50 % mørke og hårde frø (Skårlægningstidspunkt) 59 Første gule kronblade synlige 29

30 Vinterraps Efterår Skadevolder Problem Ukrudt Hyrdetaske, burresnerre, tvetand, fuglegræs, ærenpris, enårig rapgræs Middel Command CS/ Kalif 360 CS Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning 0,2-0,25 ltr. Maks. 0,25 ltr./ha. Udsprøjtes lige efter såning og senest inden fremspiring. På JB 1-2 maks. 0,2 ltr./ ha. Højeste dosering mod enårig rapgræs og burresnerre. Valmue Stomp CS 0,44 ltr. Senest 3 dage efter såning. Spildkorn Agil + Spredeklæbemiddel eller 0,25-0,5 ltr. + 0,15 ltr. Under gode vækstforhold i september-oktober, når spildkornet har 2-3 blade. Laveste dosis mod vårbyg. Ved reduceret jordbehandling anbefales 2 sprøjtninger, for eksempel med Agil efterfulgt af Focus Ultra. Spildkorn, gold og blød hejre samt spildfrø af rajgræs Focus Ultra + Dash 1,5-2,0 ltr. + 0,5 ltr. Løsningen med Focus Ultra anbefales især mod spildfrø af rajgræs. Svampe Rodhalsråd (Phoma) Folicur Xpert eller 0,5 ltr. Bekæmpes typisk i 4-8 bladstadie. Temp. over 15 C og fugtige vejrforhold fremmer rodhals råd. Prosaro 0,75 ltr. Vækstregulering Vækstregulering Caryx 0,5-0,7 ltr. Caryx stadie eller Juventus 90 0,5-1,0 ltr. Juventus stadie Den bedste effekt opnås ved tidlig anvendelse. Juventus doseres efter rapsens udvikling: 0,5 ltr. + 0,1 ltr. pr. løvblad. Skadedyr Rapsjordlopper Karate 2,5 WG 0,25 kg Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået. Agersnegle Sluxx HP 7 kg Når angreb ses. Evt. gentaget på knoldet jord. Forebyggende umiddelbart efter såning anvendes 5-7 kg/ha. Rapsjordloppens larve Karate 2,5 WG 0,25 kg Ved konstateret angreb efterår. Mikronæring Manganmangel Mangannitrat 1,0-2,0 ltr. Udsprøjtes efter behov. Bormangel Bor 150 MEA 2,0-3,0 ltr. Udsprøjtes fra rapsen har 4 blade. PHFIX anvendes til tankblandinger med bor. B, Mg, S, Mn EPSO Microtop 1-2 x 15 kg Maks. 5 kg/100 ltr. vand. 30

31 Vinterraps Forår Skadevolder Problem Ukrudt Middel Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Kamille, burresnerre, kornblomst, agertidsel, agersvinemælk Galera + PG 26 N 0,3 ltr. + 0,3 ltr. St Tidlig behandling ved dagtemperatur fra 8-9 C. Anvend fuld dosering. Undgå behandling på stressede afgrøder. Ikke i sorten Mendel samt i raps til fremavl. Kvik, flyvehavre samt spildkorn Agil + Spredeklæbemiddel 0,5-1,0 ltr. + 0,15 ltr. Højeste dosering ved højt kviktryk, samt hvor man ønsker en langsigtet kvikbekæmpelse. eller Focus Ultra + Dash 1,0-2,0 ltr. + 0,5 ltr. Kamille, kornblomst, agertidsel, agersvinemælk Svampe Knoldbægersvamp gråskimmel, skulpesvamp Vækstregulering Vækstregulering forår st Matrigon 72 SG + Renol Folicur Xpert/eller Orius 200 EW + Amistar 0,11 kg + 0,5 ltr. 0,35 ltr./ 0,5 ltr. + 0,35 ltr. Tilsætning af olie anbefales. Afgrødens st Temp. over 15 C. Bedst effekt når ukrudtet er i god vækst. Undgå at sprøjte når afgrøden er stresset. Må maximalt anvendes hvert 4. år på samme areal. Folicur Xpert/ Orius 200 EW og Amistar fra st. 65, når de første kronblade falder af. Orius må kun anvendes enten efterår eller forår. Caryx 0,7 ltr. Caryx virker bedst tidligt (Ved begyndende strækningsvækst). Skadedyr Glimmerbøsser Avaunt eller Mavrik 2F eller 0,17 ltr. 0,2 ltr. Det anbefales til alle midler at anvende min. 200 ltr. vand/ha. Avaunt må anvendes hele døgnet på st Maks. 1 beh. pr. sæson. Mavrik maks. 2 gange pr. sæson og maks. 0,4 ltr. i alt. Skulpesnudebiller og skulpegalmyg Biscaya 0,2-0,3 ltr. Biscaya fra st. 51. Biscaya kun 1 gang pr. sæson. Biscaya har også langtidseffekt mod skulpe snudebiller. Karate 2,5 WG 0,3 kg Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået. Evt. randbehandling. KUN udenfor biernes flyvetid fra kl

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2015 NielseN & smith Nie Værs go Markbogen 2015 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen

Læs mere

Aulum Sprøjteplaner forår 2019

Aulum Sprøjteplaner forår 2019 Aulum 2019 Sprøjteplaner forår 2019 Vårbyg 2019 Foderbyg Bredbladet ukrudt 0,2 l/ha Pixxaro Senest st. 39 5 g/ha Ally eller Express sx 0,03 l/ha Diflanil + 0,15 l/ha Sprede/klæbe Ukrudt, græsser og bredbladet

Læs mere

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014 Godt i gang i marken 2015 Korn og raps Tommy Agermose 13-15. august 2014 Disposition Ukrudtsbekæmpelse vintersæd Ukrudtsbekæmpelse vinterraps Skadedyr vinterraps Vækstregulering vinterraps Ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

11 12 14 18 20 30 31 32 37 41 53 59 75-90. 31 1. knæ kan føles, mindst 1 cm over vækstpunktet. 32 2. knæ kan føles, mindst 2 cm over vækstpunktet

11 12 14 18 20 30 31 32 37 41 53 59 75-90. 31 1. knæ kan føles, mindst 1 cm over vækstpunktet. 32 2. knæ kan føles, mindst 2 cm over vækstpunktet Planteværn i korn Udviklingsstadier 11 12 14 18 20 30 31 32 37 41 53 59 75-90 Vækststadier 10 1. blad fremspiret 12 2. blad helt udfoldet 14 4. blad helt udfoldet 16 6. blad helt udfoldet 20 Begyndende

Læs mere

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Middel SU-restriktioner Afstand til vandmiljø Broadway Catch Regnfast efter Additiv PG26N - Mustang Forte Primus

Læs mere

Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret

Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret DLG Vækstforum 2012 Salgskonsulent Stefan Fick Caspersen Program Ukrudtets betydning Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt Resistent ukrudt et stigende

Læs mere

Planteværns- og markjournal

Planteværns- og markjournal Planteværns- og markjournal 2012 Indhold Hvede og triticale forår 5 Rug forår 8 Hvede, rug og triticale efterår 9 Vinterbyg forår 11 Vinterbyg efterår 13 Vårbyg, havre og vårhvede uden udlæg 14 Vårbyg

Læs mere

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970 Kontakt os Flemming Larsen 2429 9971 Kenneth Søbye 2425 3159 Ivan Kloster 2429 9970 Cossack OD - Nyhed Godkendelse Markedsdata Forsøg Anbefaling Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron

Læs mere

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2015 Værs go Markbogen 2015 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

AGROLINE. Håndbogen Din guide til behandling af marken!

AGROLINE. Håndbogen Din guide til behandling af marken! AGROLINE Håndbogen 2019 Din guide til behandling af marken! INDHOLDSFORTEGNELSE Hvede... side 2 Rug...side 3 Vinterbyg... side 4 Vårbyg... side 5 Havre... side 6 Frøgræs/alm rajgræs forår... side 7 Kløvergræs

Læs mere

Agropro Stefan Fick Caspersen

Agropro Stefan Fick Caspersen Agropro 2018 Stefan Fick Caspersen Belkar Bekæmpelse af kamille i vinterraps Kamille bekæmpes om efteråret med Belkar Kamille bekæmpes om foråret med Galera eller Matrigon 72 SG Galera Anbefalet dosering

Læs mere

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Havrerødsot Meldug Nye regler for triazoler Septoria Væske mængde Nye KO krav Rettigheder Pct. angrebne planter 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Forekomst af bladlus i

Læs mere

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen,

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen, SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Såning i for våd jord? Dårlig rodudvikling efterår -især lerjord er følsom Især problemer med en efterfølgende

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JES ERIK JESE PETER KRYGER JESE LISE ISTRUP JØRGESE GHITA CORDSE IELSE STIG FEODOR IELSE KLAUS PAASKE POUL HEIG PETERSE METSULFURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr.,

Læs mere

Møde Østervrå 23/3-2018

Møde Østervrå 23/3-2018 Møde Østervrå 23/3-2018 Svampestrategi korn, raps og hestebønner YIELD INCREASE DT/HA Sammenhæng ml. septoria og udbytte % DISEASE AND YIELD INCREASE 40 35 30 25 20 15 10 5 y = -0,7675x + 28,185 R² =

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Trods en periode med lidt køligere vejr, er der stadig rigtig godt gang i afgrøderne. Vinterrug skrider igennem i disse dage. Vinterbyg er de

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2013 2014 Værs go Markbogen 2014 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

MARKBOGEN Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MARKBOGEN Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MARKBOGEN Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2017 En sikker leverandør - også i fremtiden Værs go Markbogen 2017 Vi håber at denne lille markbog og kalender kan tjene som et arbejdsredskab og

Læs mere

DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720. www.dupontagro.dk. DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København

DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720. www.dupontagro.dk. DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København Tlf.: 32662000 1 Agenda Avaunt - effektiv bekæmpelse af glimmerbøsser

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler 1 af 5 02-04-2008 13:31 Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo

Læs mere

Monitor, Lexus, MCPA og Stomp/Activus

Monitor, Lexus, MCPA og Stomp/Activus Du Pont har afmeldt midlet pr.: 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 Grovvare må sælge indtil Landmanden må ikke have det på lager efter: Fremtidigt navn

Læs mere

Plantebeskyttelse 2016 Indholdsfortegnelse

Plantebeskyttelse 2016 Indholdsfortegnelse Plantebeskyttelse 2016 Plantebeskyttelse 2016 Indholdsfortegnelse Bemærk!!! Alle doseringer er vejledende, læs altid midlernes etikette!! Side Vintersæd 3-6 Vinterbyg 4 Vinterhvede 5 Triticale 6 Vinterrug

Læs mere

MARKBOGEN Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MARKBOGEN Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MARKBOGEN Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2018 Værs go Markbogen 2018 Vi håber at denne markbog og kalender kan tjene som et arbejdsredskab og til inspiration i såvel planlægningsfasen som

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

Landmandstræf Vind over ukrudtet HVER GANG!

Landmandstræf Vind over ukrudtet HVER GANG! Landmandstræf 2013 2-0 Vind over ukrudtet HVER GANG! Vindaks i vinterhvede Vindaks Efterår: 0,75 l/ha Boxer + 0,03 l/ha DFF Efterår: 1,5 l/ha Boxer + 0,04 l/ha DFF + 0,2 l/ha Oxitril CM Forår: 110 g/ha

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

MARKBOGEN. Såsæd Gødning Planteværn

MARKBOGEN. Såsæd Gødning Planteværn MARKBOGEN Såsæd Gødning Planteværn 2019 Værs go Markbogen 2019 Vi håber, at denne markbog kan tjene som et arbejdsredskab og som inspiration i såvel planlægningsfasen som i den daglige drift. Bogen medtager

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Landmandstræf ///////////

Landmandstræf /////////// Landmandstræf Cossack Ukrudtsopfølgning efter et vanskeligt efterår Propulse det stærkeste SDHI mod septoria Vårbyg med topudbytte sådan gør du HussarPlus tænk strategisk mod græsukrudt i vårsæd ///////////

Læs mere

Aktuelt om ukrudt. ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen. Landskontoret for Planteavl. Landbrugets Rådgivningscenter

Aktuelt om ukrudt. ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen. Landskontoret for Planteavl. Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen Hussar Gode erfaringer fra 2002 Bekæmper rajgræs med 75-100 g/ha tidligt forår Opfølgning med 50-70 g/ha forår mod rajgræs og vindaks efter

Læs mere

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2013 Værs go Markbogen 2013 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

Situationen i marken. Plantenyt nr. 11 den 30. april 2014. Planteavlskonsulent Charlotte Hansen Telefon 5484 0982 Mail: chh@dlsyd.

Situationen i marken. Plantenyt nr. 11 den 30. april 2014. Planteavlskonsulent Charlotte Hansen Telefon 5484 0982 Mail: chh@dlsyd. Plantenyt nr. 11 den 30. april 2014 - Situationen i marken - Miljøfokus udyrket mark/græs - Svampebekæmpelse i vårbyg - Svampebekæmpelse i vinterraps - Kørerspor i vinterraps - Ukrudtsbekæmpelse i majs

Læs mere

Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt. v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522

Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt. v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522 Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522 Årets udfordringer Overlevende ukrudt i vintersæden er meget stort Slå til hårdt og tidligt ved rajgræs Særligt græsukrudtet

Læs mere

Strandsvingel til frøavl

Strandsvingel til frøavl Side 1 af 5 Strandsvingel til frøavl Markplan/sædskifte Til frøavl lykkes strandsvingel bedst på gode lermuldede jorder og svære lerjorder, men den kan også dyrkes på lidt lettere jorder. Vanding kan medvirke

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 20

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 20 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 20 Side 1 af 14 Det er nu endelig blevet lidt varmere temperaturer, så jeg forventer

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17 Vårsæden er nu spiret frem mange steder, selvom det har været en kold periode den

Læs mere

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob. 23383423 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg Blandinger er vigtige i vårbyg eksempler Blandingspartner

Læs mere

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 Hussar Plus OD - NYHED - mere sikker og effektiv græsukrudtsmidlet der samler alle styrker i en Prosaro, Proline Xpert og Proline en stærk familie Folicur Xpert den bedste

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Det går stærkt med væksten i alle afgrøder. Det er rigtig bladsvampe og skadedyrs vejr, så der skal holdes øje i alle afgrøder. I vinterrug er

Læs mere

Planteværn 2012. Kort nyt om lovkrav Aksfusarium, hvad gik galt 2011? Svampestrategi 2012 Ukrudt 2012 nye muligheder?

Planteværn 2012. Kort nyt om lovkrav Aksfusarium, hvad gik galt 2011? Svampestrategi 2012 Ukrudt 2012 nye muligheder? Planteværn 2012 Kort nyt om lovkrav Aksfusarium, hvad gik galt 2011? Svampestrategi 2012 Ukrudt 2012 nye muligheder? Sprøjtesyn, hvem hvornår? Over 25 l tankvolumen Alle skal være synet 26. november 2016

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse Vintersæd Vårsæd Vinterraps Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Udfordringer Græsukrudt Tidlig såning Resistens Færre midler Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd (Effektiv, økonomisk og

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 3. 2. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 3. 2. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 3 2. april 2014 Indhold Aktuelt i marken Det er forår, men vi har stadig kolde nætter og dagtemperaturerne er heller ikke imponerende i denne uges vejrudsigt. Derfor er det stadig for koldt

Læs mere

Handelsnavn: Side Handelsnavn: Side

Handelsnavn: Side Handelsnavn: Side Indhold Produktoversigt 4 Hvede og triticale forår 5 Rug forår 8 Hvede og triticale efterår 9 Vinterbyg forår 11 Vinterbyg efterår 13 Vårbyg, havre og vårhvede uden udlæg 14 Vårbyg med kløvergræsudlæg

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Dow produkter er ikke omfattet af SUbegrænsningerne. Metaboliterne fra florasulam og pyroxsulam er ikke de samme

Læs mere

Havrerødsot. Plantenyt nr. 25 den 9. september 2015 - Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter

Havrerødsot. Plantenyt nr. 25 den 9. september 2015 - Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter Plantenyt nr. 25 den 9. september 2015 - Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter Havrerødsot Afgørende for om du skal bekæmpe bladlus i efteråret er: At der er bladlus i marken Sådato, før d. 25.

Læs mere

www:dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup Tlf.: 32479800

www:dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup Tlf.: 32479800 Konsulenttræf 20. august 2013 Søren Severin: Tlf.: 23814720 Erling F. Petersen: Tlf.: 40155923 www:dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup Tlf.: 32479800 Agenda Lexus og Absolute 5 Express

Læs mere

Konsulentmøde - Middelfart August 2007

Konsulentmøde - Middelfart August 2007 Konsulentmøde - Middelfart - 21. August 2007 Vintersæd Vinterraps Billigere at købe blomster ved gartneren end selv dyrke dem i kornet! 1 l/ha Stomp Pentagon+ 0,03 l/ha DFF bekæmper effektivt mere end

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst NUMMER 24 1. juli 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst Aktuelt i marken Det er nu tid at gøre i status i marken, hvad er lykkedes og hvad

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Flere er i tvivl om det stadig er for tørt til ukrudtssprøjtning. Jeg mener at med

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Udfordringer Tidlig såning Meget græsukrudt Megen vintersæd Resistens Alm. rapgræs i vinterhvede Alm. rapgræs Ital. rajgræs i

Læs mere

mm nedbør 2017!

mm nedbør 2017! Ukrudt Strategi for planteværn 2018 Morten Knutsson - Status i marken lige nu - Ukrudt i vintersæd - Hvad med omsåning /isåning -Løsninger 2018 Hvad skal vi være opmærksomme på Svampe Nye midler til 2018

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18 Endelig har vi fået lidt tørvejr og nu mangler vi lige at vinden lægger sig, så de

Læs mere

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering Side 1 af 5 Hundegræs til frø Formålet med dyrkning af hundegræs er et stort frøudbytte med en høj spireprocent, og frø som er fri for ukrudt. Hundegræs er langsom i udvikling i udlægsåret, hvorimod den

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus Ukrudtsbekæmpelse i. vintersæd DuPont Lexus Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Fortsat vigtig med effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Lexus i DuPont mix : Meget bred løsning

Læs mere

VINTERRUG OG VINTERBYG: Side 2 af 5

VINTERRUG OG VINTERBYG: Side 2 af 5 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 23 Nu går det rigtig stærkt. Med den meget varme har afgrøderne gået fra begyndende strækning til skridning på meget kort tid. Det er rigtig skadedyrs

Læs mere

1 liter. Ukrudtsmiddel UN 3082. Front Page. fluid power. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede, byg, vinterrug og triticale.

1 liter. Ukrudtsmiddel UN 3082. Front Page. fluid power. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede, byg, vinterrug og triticale. Front Page 1 liter Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede, byg, vinterrug og triticale. Opbevares tørt og frostfrit fluid power Skal omrystes før brug Reg.nr. 18-493 DK79556942F ADVARSEL

Læs mere

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS Koldkærgaard, 22. oktober 2015 Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS DET SIMPLE BUDSKAB OM HERBICIDRESISTENS Hver gang vi sprøjter, bliver der selekteret Frø fra planter

Læs mere

Engrapgræs. Dyrkningsvejledning

Engrapgræs. Dyrkningsvejledning Engrapgræs Dyrkningsvejledning Vækstform og produktionsmål Engrapgræs er en varig græsart med underjordiske udløbere. Den er langsom i udvikling og danner ved hjælp af udløberne et tæt græstæppe i en flerårig

Læs mere

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE!

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! Nye resistenser og regler, hvordan anvendes midlerne i 2015 Lars Skovgaard Larsen, lsl@gefion.dk Rapporterede tilfælde af resistens Skadedyr Resistens mod Fundet

Læs mere

Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning

Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning Vækstform og produktionsmål Hvidkløver er en flerårig bælgplante, der formerer sig ved krybende rodslående stængler. Hvidkløverens blomster er samlet i et hoved

Læs mere

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde.

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. samler alle styrker i gør det væsentlig nemmere at få rene marker og øge høstudbyttet. Med

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder

Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder Landskonsulent Christian Haldrup Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl SAMMENDRAG For at kunne dyrke frø af høj kvalitet, og der er behov for at kunne

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

VINTERRAPS. Irene Skovby Rasmussen, VKST

VINTERRAPS. Irene Skovby Rasmussen, VKST VINTERRAPS Irene Skovby Rasmussen, VKST Vinterraps i foråret 2018 Status i rapsmarkerne? Gødskning hvordan fordeler vi gødningen? Ukrudt opfølgende behandlinger Vækstregulering kan det betale sig? Skadedyr

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere Konsulenttræf 2016 Hussar Plus - nyhed Bedst fra start med Cossack Økonomisk optimering af fungicidstrategier Proline Xpert - nyhed Vækstregulering i korn med Cerone Raps FolicurXpert 1 Hussar PLUS OD

Læs mere

Agerrævehale Biologi Peter Kryger Jensen

Agerrævehale Biologi Peter Kryger Jensen AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR AGROØKOLOGI Temadag Markfrø 4. Februar 2016 Agerrævehale Biologi Peter Kryger Jensen Frøbiologi Ager-rævehale Vindaks Enårig rapgræs Gold hejre Spiring af agerrævehale fra

Læs mere

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis.

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis. Tabel 1. Tokimbladet ukrudt i vinterhvede om foråret, ukrudt med 5-6 løvblade, 11-40 ukrudtsplanter pr. m 2. Nødvendig dosis i g, liter eller tab. pr. ha. Kilde: Planteværn Online. Forudsætninger: Vinterhvede

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse Planteavlsnyt Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse 21. marts. 2016 Gefion Heldigvis er langt de fleste vintersædsmarker ukrudtsbehandlede med god effekt i efteråret. Er markene behandlet i efteråret

Læs mere

AfgrødeNyt nr juni Indhold -1 - Aktuelt i marken

AfgrødeNyt nr juni Indhold -1 - Aktuelt i marken AfgrødeNyt nr. 11 11. juni 2013 Indhold Aktuelt i marken Efter en lang periode med varmt og tørt vejr lover vejrudsigten ustabilt vejr fra midt på ugen. Generelt har vi sunde afgrøder med en lav angrebsgrad

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Vintersæd

Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Vintersæd Ukrudtsplaner 2014 Efterårsbehandlet - god effekt Sp/kl Pris kr/ha Kamille + snerlepileurt + burresnerre (ikke stedmoder, Ærenpris og raps) SU resistent fuglegræs 1 0,5 l Starane XL x 126 Kamille + snerlepileurt

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Forebyg resistens ved at planlægge din sprøjtestrategi rigtigt og flere år frem Resistens

Læs mere

RAPSSTRATEGI. Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Solutions for the Growing World

RAPSSTRATEGI. Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Solutions for the Growing World RAPSSTRATEGI Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår Solutions for the Growing World Fakta om Bekæmper vigtige ukrudtsarter Bekæmper både stort og småt ukrudt Mange mulige sprøjtedage Visuelle symptomer

Læs mere

Konsulenttræf sæson 2014

Konsulenttræf sæson 2014 Konsulenttræf sæson 2014 AGENDA Cossack - nyt bredt og robust ukrudtsmiddel Proline og Prosaro er nr. 1 i korn Biscaya førstevalg i raps MaisTer grundstenen mod ukrudt i majs 1 Cossack OD Effektivt Ganske

Læs mere

Bumper 25 EC. SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, frøgræs, roer og græsplæner.

Bumper 25 EC. SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, frøgræs, roer og græsplæner. Bumper 25 EC SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, frøgræs, roer og græsplæner. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

Læs mere

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Plantebeskyttelse - med omtanke Bliv dus med markens skadegørere At kende ukrudtet fra det spirer frem og vide, hvordan svampe og skadedyr

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Det er lettere at overholde reglerne, når du ikke kan overtræde dem Med Broadway, Mustang

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 22 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 22 Det er varmt og efterhånden også tørt mange steder. Vi har så sandelig ofte periodevejr!

Læs mere

Cossack OD robust forårsløsning

Cossack OD robust forårsløsning Cossack OD robust forårsløsning Flemming Larsen Bayer CropScience Vækstforum Jan 2015 Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron + 7,5 g/l Mesosulfuron ( 0,5 l Cossack OD = 30 ml Hussar

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 24

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 24 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 24 Side 1 af 10 En fantastisk god vækstsæson Ja det vil jeg faktisk driste mig til at

Læs mere

bygrust i senere udviklede marker, deles svampesprøjtningen.

bygrust i senere udviklede marker, deles svampesprøjtningen. AfgrødeNyt NR. 7-6. maj 2015 INDHOLD Aktuelt Nyt om frøgræs Svampebekæmpelse i vinterraps under blomstring Bekæmpelse af rodukrudt i korn Timers tørvejr Vigtige datoer Aktuelt i marken Der er stor forskel

Læs mere

UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016

UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016 UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016 Torben Kejser, Planteavlskonsulent Gefion. tk@gefion.dk Disposition Nyheder vedr. ukrudtsmidler Lidt om ukrudtsbekæmpelse i vårbyg uden Oxitril Supplerende ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt forglemmigej haremad hejrenæb, bleg, fersken spergel, alm. Express ST/ Nuance WG MiniMet/Accurate 20 WG SweDane Contakt 0,3 tabl. 6 gr. 0,45 0,48 0,50 Obs! () anvendes gang pr. vækstår (3. aug-3. Der sprøjtes

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 42

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 42 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 42 Side 1 af 11 Æv hvor det driller! En ting er, at det er og har været svært at få

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

+ 6 tons pr hektar i vinterraps - det er inden for rækkevide

+ 6 tons pr hektar i vinterraps - det er inden for rækkevide Klaus Nielsen BASF A/S klaus.nielsen@basf.com + 6 tons pr hektar i vinterraps - det er inden for rækkevide Foto: + 1 tons Gavnø 2015, Steen Knarberg Påvirkning af udbytte komponenter i raps Udbytte pr.

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12 Side 1 af 9 Det er forår! YES!!! Endelig kan vi se frem til en periode med tørvejr

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo > Planteavl > Afgrøder

Læs mere

Nyt billede af mark med fremspiret korn

Nyt billede af mark med fremspiret korn Nyt billede af mark med fremspiret korn AGENDA Konsulenttræf november/december 2014 Erfaringer med: Cossack, Hussar og Atlantis i 2014 Folicur Xpert Nyhed Proline og Prosaro Basis i svampestrategierne

Læs mere

Konsulenttræf DuPont planteværn

Konsulenttræf DuPont planteværn Konsulenttræf 2017 DuPont planteværn www.dupontagro.dk Søren Severin Telefon: 23814720 DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København Tlf.: 32662000 Agenda Avaunt - effektiv bekæmpelse af skadevoldere

Læs mere

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S. Plantebeskyttelse 2018

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S. Plantebeskyttelse 2018 HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Plantebeskyttelse 2018 2 Indholdsfortegnelse Bemærk!!! Alle doseringer er vejledende, læs altid midlernes etikette! - også vedrørende max. doser i forhold til udviklingsr. Side

Læs mere