MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn"

Transkript

1 MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2015

2 Værs go Markbogen 2015 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen. Løsningsforslagene i afsnittet med planteværnsmidler er baseret på afprøvninger og Landsforsøgsresultater, samt oplysninger fra vore leverandører af planteværnsmidler. Der er ved fastsættelse af doseringer taget hensyn til behandlingsindeks og nettomerudbytter på basis i afgrødepriserne efteråret Yderligere oplysninger om de anførte planteværnsmidler kan findes på hvor du også kan finde opdaterede sikkerhedsdatablade og oversigter over forbudte midler. Da midlerne kan komme til anvendelse under vidt forskellige forhold, påtager vi os intet ansvar for mulige direkte og indirekte skader. Der tages forbehold for evt. trykfejl. Begrænsninger for brug af en række såkaldte minimidler Fra de nyeste godkendelser af bl.a. Express Gold og SX, Trimmer, Ally SX, Nicanor og Harmony SX gælder følgende: For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august-31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl (Express/Trimmer), iodosulfuron (Atlantis OD, Cossack OD og Hussar OD), metsulfuron-methyl (Ally/Nicanor), eller thifensulfuron-methyl (Harmony SX). Det vil sige, at originale - samt alle parallel - og generiske af disse midler er omfattet af forbuddet, der bl.a. indebærer, at en løsning som Hussar + Ally/Nicanor ikke længere må anvendes samme år, hverken i tankblanding eller i sekvens indenfor det samme år. Bag i bogen finder du notatsider til brug i marken, så du eller din konsulent senere kan indberette forbruget af planteværnsmidler elektronisk. Du skal registrere følgende 8 punkter: Marken eller det areal, hvor du udbringer planteværnsmidlet. Størrelsen af marken/arealet. Afgrøden eller kulturen du dyrker. Planteværnsmidlets handelsnavn. Dosering. Dato for udbringning. Navn på sprøjtefører. Nummer på sprøjten, hvis bedriften har flere. Derudover vil vi anbefale, at man noterer årsagen til behandlingen. For at bogen kan fungere som sprøjtejournal, skal ejerens eller brugerens (dit) navn og CPR/SE-nr. anføres i bogen. DLA Agro, Galten. December Navn: Adr.: Tlf.: Signaturforklaring på farveangivelser: = Ukrudt = Vækstregulering = Svampe = Skadedyr = Mikronæring

3 Indhold Middelfortegnelse 4 Udviklingsstadier korn 5 Hvede, rug og triticale efterår 6 Hvede, rug og triticale efterår problematisk græsukrudt 8 Hvede og triticale forår 9 Rug forår 12 Vinterbyg efterår 13 Vinterbyg forår 14 Vårbyg, havre og vårhvede uden udlæg 16 Vårbyg-/ærtebyghelsæd med kløvergræsudlæg 18 Frøgræs 19 Frøgræs efterår 20 Frøgræs forår 21 Majs 23 Majs 24 Græs og kløver til foder 25 Ukrudtsbekæmpelse i vedvarende græs 25 Ærter til modenhed 26 Hestebønner 27 Vinterraps 28 Vinterraps Efterår 29 Vinterraps Forår 30 Vårraps 32 Bederoer: Sukkerroer, foderroer og energiroer 33 Kartofler 36 Spinat 40 Gulerod 41 Løg 42 Porre 43 Rødbede 44 Salat 45 Jordbær 46 Solbær, ribs og stikkelsbær 47 Æble og pære 48 Kirsebær, sur- og sød 50 Juletræer og pyntegrønt 51 Ukrudt på udyrkede arealer 52 IPM og bæredygtig anvendelse 53 Forebyggelse af resistensdannelse 54 Anbefalet væskemængde 56 Gode råd om tankblandinger 57 Relativ virkning af godkendte svampemidler 58 Oversigt over skadedyrmidlers godkendelse og dosering 60 Rengøring af sprøjten 62 Produktbeskrivelser 64 Skilleblad 161 Gødningsoversigt faste gødninger 162 Sortiment Dangødning 164 Sortiment mikronæringsstoffer 165 Udsædsmængder 166 Vintersæd 168 Vårsæd 170 AgrowGrass blandinger Efterafgrøder 174 Plast- og bindegarn 175 Kalender: Februar 2015 februar Notatsider 234

4 Middelfortegnelse Handelsnavn: Side Handelsnavn: Side Absolute 5 64 AGIL 100 EC 65 Aliette WG Ally SX 67 Amistar 68 Aproach 69 ARIANE FG S 70 Atlantis OD 71 Avaunt 72 Banjo Forte 73 Basagran M75 74 Bell 75 Belvedere 76 Betanal Power 77 Biscaya 78 Boxer 79 BRIOTRIL 400 EC 80 BROADWAY 81 Bumper 25 EC 82 Callisto/Meristo 83 Candit 84 Cantus 85 CATCH 86 Caryx 87 Ceando 88 Cerone 89 Comet Pro 90 Command CS 91 Cossack OD 92 Cymbal Cycocel Express Gold SX 95 Express SX 96 Fastac Fenix 98 Fighter Flexity 100 Focus Ultra 101 Folicur EC Glypper 103 Goltix 700 SC 104 Harmony SX 105 Hussar OD 106 Juventus Kalif 360 CS 108 Karate 2,5 WG 109 Kontakt 320 SC 110 LEGACY 500 SC Lexus 50 WG 112 MaisTer 113 MAREDO 125 SC 114 MATRIGON 72 SG 115 MAVRIK 2F 116 Medax Top 117 METAXON 118 Moddus M 119 Monitor 120 Mospilan SG 121 Movento SC Mustang Forte 123 NICANOR 20 SG 124 Novitron DAM TEC 125 Opera 126 OPUS 127 Othello 128 PHFIX5 129 Pirimor G 130 Pod-Stik 131 Prestige 132 Previcur Energy 133 Primus XL 134 Primera Super 135 Proline 136 Prosaro 137 Proxanil 138 Ranman Top 139 Reglone 140 Renol 141 REVUS 250 SC 142 REVUS Top 143 Rizolex 10 D 144 Rizolex 50 FW 145 ROUNDUP FLEX 146 Safari 147 Signum 148 STARANE XL 149 Stomp CS 150 Stomp Pentagon 151 Teldor WG Teppeki 153 TOMAHAWK 180 EC 154 Topik 157 Trico 158 Trimmer 50 SG 159 Viverda 160

5 Planteværn i korn Udviklingsstadier Vækststadier blad helt udfoldet, spidsen af 2. blad synligt blad helt udfoldet blad helt udfoldet blad helt udfoldet 20 Begyndende buskning sideskud synligt 30 Begyndende strækning af hovedskud knæ kan føles, mindst 1 cm over vækstpunktet knæ kan føles, mindst 2 cm over vækstpunktet knæ mærkbart, mindst 2 cm afstand til 3. nodie 37 Faneblad synligt, men endnu sammenrullet 39 Faneblad fuldt udviklet 49 Første stak synlig aks netop synligt 55 Akset halvt gennemskredet 59 Alle aks fuldt gennemskredne 61 Begyndende blomstring 69 Blomstring helt afsluttet Kernefyldning til modning 5

6 Hvede, rug og triticale efterår UNDGÅ AFDRIFT Bruger du Boxer, Roxy, Fidox, Stomp, Activus m.fl. jordmidler er det meget vigtigt, at de ikke fordamper eller udsættes for vinddrift. Anvend derfor kompakte luftinjektionsdyser 025 eller større eller almindelige luftinjektionsdyser 02 eller større. Husk bomhøjde maksimalt cm. Skadevolder Problem Middel Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning 1. Stomp CS + DFF 0,5 ltr. + 0,07 ltr. På kornets stadie Meget bred effekt! Maksimalt 0,05 ltr. DFF/Legacy 500 SC i rug. 2. Boxer/Roxy + Briotril/Oxitril CM 0,5-0,75 ltr. + 0,2 ltr. Opfølgning på kornets stadie Pløjefri dyrkning: Jordmidler kan have nedsat effekt og kræver højere dosering. Salgsforbud for Briotril/Oxitril CM fra 28/ Ukrudt Ved reduceret jordbearbejdning og eller tidlig såning: Enårig rapgræs, vindaks samt tokimbladet ukrudt: Agerstedmoder, burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, kamille, tvetand, ærenpris, valmue Enårig rapgræs, vindaks samt tokimbladet ukrudt: Agerstedmoder, burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, kamille, tvetand, ærenpris Boxer/Roxy 0,75-1,0 ltr. På kornets stadie Bred effekt! Maksi+ DFF/Legacy 500 SC + 0,05-0,07 ltr. malt 0,05 ltr. DFF/Legacy 500 SC i rug. Ved + Briotril/Oxitril CM + 0,15 ltr. forekomst af valmuer tilsættes 0,5 ltr. Stomp CS pr. ha. Mod kornblomst min. 0,3 ltr. Briotril eller 5-8 g Lexus. Opfølgning forår med Cossack OD eller Broadway. Salgsforbud for Briotril/Oxitril CM fra 28/ Sandjord med vindaks, enårig rapgræs samt kornblomst, storkenæb og alm tokimbladet ukrudt som ovenstående. 0,75-1,0 ltr. Boxer/Roxy g + Lexus + DFF/Legacy 500 SC + 0,05 ltr. På kornets stadie Bred effekt! Maksimalt 0,05 ltr. DFF/Legacy 500 SC i rug. Opfølgning forår med Cossack OD eller Broadway. Rajgræs, enårig rapgræs samt tokimbladet ukrudt: Agerstedmoder, burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, kamille, tvetand, ærenpris 1. Boxer/Roxy + DFF/Legacy 500 SC + Briotril/Oxitril CM 2,0 ltr. + 0,05 ltr. + 0,15 ltr. 2. Topik + Renol 0,2 ltr. + 0,5 ltr. Todelt strategi: På kornets stadie Bred effekt! Ved forekomst af valmuer tilsættes 0,5 ltr. Stomp CS pr. ha. Salgsforbud for Briotril/Oxitril CM fra 28/ Opfølgning efterår på nyfremspiret ukrudt med Topik og forår med Hussar eller Broadway. Affarvninger p.g.a. DFF/Legacy 500 SC i rug under varme forhold kan undgås, når det udbringes inden fremspiring eller som single produkt. 6

7 Hvede, rug og triticale efterår (forts) Skadevolder Problem Agerrævehale samt enårig rapgræs og tokimbladet ukrudt. Middel Boxer/Roxy + Lexus + DFF/Legacy 500 SC Dosering pr. ha 2,0 ltr g + 0,04-0,05 ltr. Behandlingstidspunkt/ Bemærkning På kornets stadie Min. 2 ltr. Boxer pr. ha for at forebygge resistens hos agerrævehale. Bred effekt mod tokimbladet ukrudt. Væselhale og andet græsukrudt samt tokimbladet ukrudt: Agerstedmoder, burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, kamille, tvetand, ærenpris, valmue 1. Boxer/Roxy + Stomp CS + DFF/Legacy 500 SC 1,0-2,0 ltr. + 1,0 ltr. + 0,05 ltr. 2. Atlantis OD 0,5-0,6 ltr. Delt sprøjtning med Boxer/Roxy og 1,0 ltr. Stomp CS, når væselhale s pirer. Når nye væselhaler er fremme, anvendes Atlantis OD. Skadedyr Bladlus Karate 2,5 WG eller Mavrik 2F 0,25-0,3 kg 0,07 ltr. Ved fund eller varsel. Forebyggende mod havrerødsot. Maks. 3 behandlinger pr. år. Mavrik 2F må i anførte doseringer maks. anvendes 2 gange i korn pr. år. Snegle Sluxx HP 7,0 kg Regnfasthed op til 6 uger. Mikronæring Manganmangel Mangannitrat 235 eller Mangansulfat + Spredeklæbemiddel 1,0-2,0 ltr. 2,0-2,5 kg +0,15 ltr. Mikronæringsstoffer EPSO Microtop 10 kg Anvendes efter behov. Maks. 1,5 kg/ha Mangansulfat ved blanding med bladmidler, hvor dette er muligt iht. etiketten. 7

8 Hvede, rug og triticale efterår - problematisk græsukrudt SU resistent vindaks blev konstateret på 2 lokaliteter i Boxer har fortsat fuld effekt på vindaks. Et varieret sædskifte med vårsæd og anvendelse af bekæmpelsesmidler med forskellig virkningsmekanisme er mest effektiv til at forebygge yderligere udvikling af resistente typer af vindaks. Resistent agerrævehale blev først konstateret i 2001 og siden er arten blevet et hyppigt bekendtskab på svær lerjord med megen vintersæd. Rævehale har udviklet resistens over for de midler, der virker ved såkaldt ACCase-hæmning (Agil, Focus Ultra, Primera Super og Topik). Vindaks Agerrævehale Væselhale er blevet udbredt gennem det seneste 10 år, og volder især problemer i sædskifter med vintersæd og frøgræs. Både Boxer (min. 1-2 l/ha) og Stomp CS (min. 1,0 l/ha) har givet god effekt over for væselhale i vinterhvede. De bør anvendes, når vinterhveden står med 1 blad. Opfølgning med Atlantis OD på ny fremspiring i efteråret. Væselhale 8

9 Hvede og triticale forår Skadevolder Problem Ukrudt Middel Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Vindaks, gold- og blød hejre, agerrævehale, rajgræs, flyvehavre, kvik samt tokimbladet ukrudt inkl. burresnerre Broadway + PG 26 N eller Broadway + PG 26 N + Atlantis OD g + 0,5 ltr. 150 g + 0,5 ltr. + 0,4 ltr. Tidligt forår stadie Temp. over 5 C. Højeste dosering mod agerrævehale, rajgræs, blød- og gold hejre samt kvik og flyvehavre. Ved behand ling stadie anvendes 220 g. Broadway pr. ha. Ingen restriktioner for efterflg. afg. Atlantis OD sikrer effekt mod enårig rapgræs. Atlantis OD ikke efter stadie 30 i rug. Enårig rapgræs, alm. rapgræs og vindaks samt tokimbladet ukrudt Cossack OD + Renol 0,5-0,6 ltr. + 0,5 ltr. Højeste dosering ved store planter af enårig rapgræs. Maks. 0,6 ltr. Cossack OD i rug. Ukrudt skal være i aktiv vækst. Opfølgning agerrævehale og væselhale Cossack OD + Renol 0,75-0,9 ltr. +0,5 ltr. Ukrudt skal være i aktiv vækst. Maks. 0,6 ltr. Cossack OD i rug. eller Gold- og blød hejre, rughejre, vindaks, alm. rapgræs, burresnerre, kamille, fuglegræs, snerlepileurt, forglemmigej, valmue Atlantis OD 0,9 ltr. 1. Monitor + Ally SX / Nicanor + Spredeklæbemiddel eller 1. Broadway + PG 26 N 9-12,5 g 10 g + 0,15 ltr. 165 g + 0,5 ltr. 1. beh. stadie 25. Allerede fra 2 C. To behandlinger med højeste dosis mod gold hejre. Ved Monitor + Ally SX / Nicanor skal man være opmærksom på afgrødebegrænsningen følgende år. Monitor må ikke anvendes i rug. Opfølgning mod: Kamille, fuglegræs, val mue, burresnerre, hanekro, fersken/snerlepileurt Ovenstående + stedmoder, valmue,svinemælk, kornblomst, gul okseøje, gråbynke, agertidsel. Tombo har endvidere god virkning mod vindaks. Opfølgning mod: Agerstedmoder, fuglegræs, kamille, spildraps, tvetand, valmue, hanekro, burresnerre, pileurter 2. Monitor + Spredeklæbemiddel 10-12,5 g + 0,15 ltr. 2. beh. ca. 10 dage efter. Primus XL 0,5-0,7 ltr. Primus XL kan anvendes tidligt ved lave temperaturer. Bekæmper SU-resistent bredbladet ukrudt og kamille ved højeste dosering. Tombo + PG 26 N eller Mustang Forte Ally SX / Nicanor + Tomahawk / Primus XL g + 0,5 ltr. 0,75-1,0 ltr. 10 g + 0,4 ltr. 9 Tombo og Mustang Forte: Vær opmærksom på begrænsninger på efterfølgende afgrøde samt restriktioner på halm. Se produktbeskrivelse og etikette. Mustang Forte: Temp. over 5 C. St maks. 0,75 ltr. pr. ha; St maks. 1,0 ltr. pr. ha. Temperatur over 12 C, når der tilsættes Tomahawk. Alternativt til Ally/Nicanor kan anvendes 10 g Express Gold SX, der sikrer en meget bred effekt mod tokimbladet ukrudt, herunder små storkenæb.

10 Hvede og triticale forår (forts) Skadevolder Problem Ukrudt Flyvehavre, vindaks Flyvehavre, alm. rapgræs og agerrævehale Tidsler og andet rodukrudt, samt agerkål, raps, mælde m.fl. Svampe St Meldug, rust, septoria, knækkefodsyge St Meldug, rust, septoria Middel Primera Super + Spredeklæbemiddel eller Topik + Renol Dosering pr. ha 0,8-1,0 ltr. + 0,15 ltr. 0,25-0,4 ltr. + 0,5 ltr. Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Fra begyndende vækst. Højeste dosering mod flyvehavre og vindaks. Ved tankblanding se etiket. Topik må ikke anvendes i udlægsmarker. Højeste dosering mod agerrævehale. Metaxon 1,0 ltr. Husk høj vandmængde, gerne over 200 l/ha., da virkningen forbedres. Afgrødens st Min. temp. over 12 C. Optimum ved 20 C. Max. 25 C. Ceando 0,35-0,5 ltr. Anbefales til første sprøjtning i meldugmodtagelige sorter. Bred effekt mod meldug, rust, septoria samt nogen effekt mod hvedebladplet og knækkefodsyge. Ved risiko for DTR tilsættes 0,25 l/ha Bumper 25 EC. Folpan + Folicur Xpert* 0,4 ltr. + 0,25 ltr. Folpan er en vigtig resistensbryder overfor septoria. St Septoria, gulrust i hvede 1. Aksbeskyttelse Viverda + Ultimate S + Prosaro eller Ved meldug stadie anbefales Prosaro + Viverda til 1. aksbeskyttelse. Alternativt 0,25-0,35 ltr. Viverda 0,5-0,6 l/ha i st Viverda er + 0,25-0,35 ltr. effektiv til bekæmpelse af septoria, gul-/ + 0,2 ltr. brunrust samt god effekt mod DTR. 0,75 ltr. Viverda svarer til ca. 0,5 ltr. Bell+0,2 ltr. Comet Pro. Bell + Prosaro 0,25-0,35 ltr. + 0,2 ltr. I triticale anvendes 0,2 ltr. Bell + 0,3 ltr. Folicur Xpert*. St Septoria, gulrust i hvede 2. Aksbeskyttelse Viverda + Ultimate S + Prosaro eller Bell + Prosaro 0,3-0,35 ltr. + 0,3-0,35 ltr. + 0,2 ltr. 0,3 ltr. +0,2 ltr. Der er i vinterhvede med flere løsninger opnået nettomerudbytter på samme niveau. Især fremhæves Bell + Prosaro samt Viverda + Prosaro, der har medført høje nettomerudbytter i DLA-Agros forsøg i 2013 og 2014 Anvend min. 200 ltr. vand pr. ha.. Mod fusarium bør en sprøjtning ligge så tæt på st. 65 som muligt. I Triticale anbefales 0,35 ltr. Viverda St * Forventet godkendelse forår 2015 ved redaktionens slutning. 10

11 Hvede og triticale forår (forts) Nye regler for maksimal dosering af visse svampemidler Samtlige epoxiconazol-holdige svampemidler er blevet revurderet i I den nye godkendelse er den maksimale dosis ændret til 125/75 g aktiv stof (a.i.) pr. ha i stadie Den samlede dosering af epoxiconazol, tebuconazol, propiconazol og difenoconazol må ikke overskrides i vækstsæsonen. Årsagen er, at disse triazoler under nedbrydning i jord danner det samme nedbrydningsprodukt (metabolit). Juventus og Caryx (metconazol) samt Proline (prothioconazol) er ikke omfattet. Bemærk, at tebuconazol tæller forskelligt i raps afhængig af, om midlerne er anvendt efterår eller forår. Efterårsanvendelse tæller hårdere end forårsanvendelse. Bemærk også, at den tilladte dosis af epoxiconazol i Opera er lavere i majs end i de øvrige afgrøder. Se midlernes indhold af aktivstoffer under produktbeskrivelserne. Epoxi conazol Propi conazol Difeno conazol Tebu conazol Vinter sæd 125 (=100%) 250 (=100%) 250 (=100%) 250 (=100%) Vår sæd 125 (=100%) 250 (=100%) Ikke tilladt 250 (=100%) Raps Ikke tilladt Ikke tilladt Ikke tilladt 250 (forår)* 175 (efterår) Frø græs Roer Majs Græs 125 (=100%) 250 (=100%) Ikke tilladt 250 (=100%) 125 (=100%) 250 (=100%) 250 (=100%) Ikke tilladt 75 (=100%) Ikke tilladt Ikke tilladt Ikke tilladt Ikke tilladt 250 (=100%) Ikke tilladt Ikke tilladt* Kartofler Ikke tilladt Ikke tilladt Tabel 1. Doseringer (g aktivstof/ha), som modsvarer en maksimal dosering af de 4 aktivstoffer i forskellige afgrøder. 150 (=100%) Ikke tilladt Grønsager og kål Ikke tilladt Ikke tilladt 125 (=100%) Ikke tilladt Skadevolder Problem Middel Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Vækstregulering St. 30 CCC + Moddus M 0,5-1,0 ltr. + 0,1-0,2 ltr. Blandingen kun godkendt st. 30 i hvede. Højeste dosering i tætte, blødstråede sorter. Anvendes ved temperatur på C. Moddus M alene kan anvendes st St Medax Top 0,75-1,0 ltr. Medax Top anvendes i afgrødens st Skadedyr Bladlus, kornbladbillens larve Mavrik 2F + Spredeklæbemiddel eller Karate 2,5 WG 0,05-0,1 ltr. + 0,15 ltr. Største dosis mod kornbladbillens larve. Maks. 2 behandlinger pr. sæson. 0,25-0,3 kg Største dosis mod kornbladbillens larve. Hvedegalmyg Mavrik 2F 0,1-0,2 ltr. I perioden fra beg. skridning til beg.blomstring. Mikronæring Manganmangel Mangannitrat 1,0-2,0 ltr. Anvendes efter behov. Maks. 1,5 kg/ha Mangansulfat eller ved blanding med bladmidler, hvor dette Mangansulfat 2,0-2,5 kg er muligt iht. etiketten. + Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr. Magnesiummangel EPSO Top / Bittersalt 1-2 x 10 kg Ved synlig Mg-mangel. 11

12 Rug forår Skadevolder Problem Ukrudt Middel Dosering pr. ha Ukrudt som i hvede dog må Monitor ikke anvendes i rug. Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Vækstregulering St St Svampe St Meldug, brunrust, skoldplet Moddus M + CCC Cerone 0,2 ltr. +0,5 ltr. 0,25-1,0 ltr. Kun på afgrøder i god vækst. Husk ingen vækstregulering i brødrug. Opfølgende behandling. Prosaro 0,25 ltr. Ved etableret angreb af brunrust anvendes 0,35-0,4 ltr. Orius 200 EW. Der bør ikke svampesprøjtes i rug 8 dage før og efter blomstring af hensyn til meldrøjer. St Prosaro 0,25 ltr. Meldug, brunrust, skoldplet Skadedyr Trips Karate 2,5 WG 0,2 kg Stadie 40-51, bladskeder åbne. 12

13 Vinterbyg efterår UNDGÅ AFDRIFT Bruger du Boxer, Roxy, Fidox, Stomp, Activus m.fl. jordmidler er det meget vigtigt, at de ikke fordamper eller udsættes for vinddrift. Anvend derfor kompakte luftinjektionsdyser 025 eller større eller almindelige luftinjektionsdyser 02 eller større. Skadevolder Problem Middel Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Boxer/Roxy + Lexus + DFF/Legacy 500 SC 2,0 ltr g + 0,03 ltr. Optimalt på kornets stadie Græs fremspiret. Ved stor forekomst af valmuer tilsættes 0,5 ltr. Stomp CS*. Ved stor bestand af agerrævehale anvendes højeste dosering af Lexus. Det anbefales at pløje inden såning af vinterraps. Ukrudt Agerrævehale, enårig rapgræs, vindaks. Tokimbladet ukrudt: Fuglegræs, hyrdetaske, kamille, kornblomst, tvetand, ærenpris, storkenæb. Enårig rapgræs, vindaks. Boxer / Roxy EC 1,0-2,0 ltr. Tokimbladet ukrudt: + DFF / Legacy 500 SC + 0,03 ltr Fuglegræs, burresnerre, + Briotril / Oxitril CM + 0,15 ltr. hyrdetaske, spildraps, stedmoder, tvetand, valmue, ærenpris, kamille, kornblomst Fra kornets stadie Højeste dosis af Boxer hvis ukrudtet har mere end 2 blade. Ved stor forekomst af valmuer tilsættes 0,5 ltr. Stomp CS*. Mod kornblomst anvendes 0,3 ltr. Briotril. Salgsforbud for Briotril/Oxitril CM fra 28/ Tokimbladet ukrudt: Fuglegræs, tvetand, hyrdetaske, spildraps, agerstedmoder, ærenpris, kamille. Kun marker uden græsukrudt. Fra kornets stadie 10. Bred effekt! Ved stor forekomst af valmuer tilsættes 0,5 ltr. Stomp CS*. Mod kornblomst anvendes 0,3 ltr. Briotril. Salgsforbud for Briotril/Oxitril CM fra 28/ DFF / Legacy 500 SC + Briotril / Oxitril CM 0,03-0,05 ltr. + 0,20 ltr. Mavrik 2F 0,07 ltr. Skadedyr Bladlus eller Snegle Ved fund eller varsel. Forebyggende mod havrerødsot. Maks. 2 behandlinger. Karate 2,5 WG må i anførte doseringer maks. anvendes 3 gange pr. år. Karate 2,5 WG 0,25-0,3 kg Sluxx HP 7,0 kg Regnfasthed mindst 6 uger. Forebyggende umiddelbart efter såning anvendes 5-7 kg/ha. Mangannitrat 1,0-2,0 ltr. eller 2,0-2,5 kg +0,15 ltr. Anvendes efter behov. Maks. 1,5 kg/ha Mangansulfat ved blanding med andre produkter, hvor dette er muligt iht. etiketten. Mangannitrat bør i vinterbyg ikke blandes med EC-formulerede produkter. Mikronæring Manganmangel Mangansulfat + Spredeklæbemiddel * 1 ltr. Stomp CS svarer i aktivt stof til 1,38 ltr. Stomp Pentagon. 13

14 Vinterbyg forår Skadevolder Problem Ukrudt St : Vindaks samt tokimbladet ukrudt St : Tokimbladet ukrudt inkl. spildraps St : Agerstedmoder, fuglegræs, kamille, spildraps, tvetand, valmue, ærenpris, burresnerre, pileurt, hanekro. Ovenstående + kornblomst, agertidsel. Middel Hussar OD + Renol Dosering pr. ha 25 ml + 0,5 ltr. Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Maks. dosis i vinterbyg er 25 ml Hussar OD. Evt. opfølgning med Primus XL eller Starane XL. Primus XL 0,5-0,7 ltr. Tidligt forår. Temperatur minimum 5 C. Løsningen anbefales ved stor forekomst af kamille og hanekro. Ally SX / Nicanor + Tomahawk/Primus XL 10 g + 0,4 ltr. På planter i god vækst og min. temperatur på 12 C. Minimum 1 times tørvejr. For at undgå afgrødeskader anbefales løsningen ikke efter stadie 30. Alternativt til Ally/Nicanor kan anvendes 10 g Express Gold SX der sikrer en meget bred effekt mod tokimbladet ukrudt. Mustang Forte 0,75-1,0 ltr. Mustang Forte: Vær opmærksom på begrænsninger på efterfølgende afgrøde samt restriktioner på halm. Se produktbeskrivelse og etikette. Flyvehavre, vindaks, agerrævehale Tidsler og andet rodukrudt samt agerkål, raps, mælde m.fl. Primera Super + Spredeklæbemiddel 0,8-1,0 ltr. + 0,15 ltr. Stadie Højeste dosering mod flyvehavre og vindaks. Vinterbyg behandles senest st. 30. Metaxon 1,0 ltr. Stadie Dagtemperaturer over C. Husk høj vandmængde. Bedst effekt ved over 200 ltr./ha. 14

15 Vinterbyg forår (forts) Skadevolder Problem Vækstregulering Middel Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning St Moddus M 0,2-0,4 ltr. Sprøjt kun på afgrøder i god vækst. Hybrid vinterbyg og KWS Meridian vækstreguleres 2 gange. St Cerone 0,2-0,75 ltr. Vækstregulering bør kun udføres på en sund og veletableret afgrøde i god vækst, uden stress som følge af nedbørsunderskud eller angreb af svampesygdomme og skadedyr. Vær især opmærksom på vandbalancen. Cerone bør ikke udsprøjtes tidligere end én uge efter en herbicidbehandling. Svampe St Meldug, skoldplet, bladplet, bygrust Skadedyr Bladlus Prosaro + Comet Pro Mavrik 2F eller 0,3-0,5 ltr. +0,2 ltr. 0,05-0,1 ltr. Splitsprøjtning anbefales ved højt udbytteniveau og i år med højt smittetryk. Karate 2,5 WG 0,2 kg Mikronæring Manganmangel Mangannitrat eller 1,0-2,0 ltr. Anvendes efter behov. Maks. 1,5 kg/ha Mangansulfat ved blanding med bladmidler, hvor dette er muligt iht. etiketten. Mangansulfat + Spredeklæbemiddel 2,0-2,5 kg +0,15 ltr. Mikronæringsstoffer EPSO Microtop 5-10 kg 15

16 Vårbyg, havre og vårhvede uden udlæg Skadevolder Problem Ukrudt St Fuglegræs, tvetand hvidm. gåsefod, ærenpris, burresnerre, forglemmigej, valmue, hanekro, kamille, agerstedmoder, snerlepileurt, korsblomstret ukrudt m.fl. St Agerstedmoder, agersennep, burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, hyrdetaske, hvidmelet gåsefod, kamille, pileurt, svinemælk. St Tokimbladet ukrudt inkl. rodukrudt. Middel Express SX / Trimmer + Briotril / Oxitril CM + Tomahawk Dosering pr. ha 7,5 g + 0,15 ltr. + 0,15 ltr. Mustang Forte 0,3-0,5 ltr. + DFF / Legacy 500 SC + 0,03 ltr. Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Senest stadie 30. Alternativt til Express SX/Trimmer kan anvendes 10 g Express Gold SX der sikrer en meget bred effekt mod tokimbladet ukrudt. Obs! Kun i vårbyg og vårhvede. Optimal temperatur: C. Højeste dosering mod gul okseøje. Anbefales hvor der er risiko for SU resistens. Ingen halmrestriktioner ved under 0,5 ltr./ha Mustang Forte. Mustang Forte 0,75 ltr. Undgå behandling under meget tørre og varme forhold. Bemærk restriktioner på halm. St Tokimbladet ukrudt + enårig rapgræs, rajgræs, vindaks St Flyvehavre, vindaks St Tidsler og andet rodukrudt samt agerkål, raps, mælde m.fl. Vækstregulering Vårbyg St St Havre og vårhvede St St Hussar OD + Briotril / Oxitril CM + Spredeklæbemiddel Primera Super + Spredeklæbemiddel ml + 0,20 ltr. + 0,15 ltr. 0,8 ltr. + 0,2 ltr. OBS! Kun i vårbyg og vårhvede. For at opnå en god effekt på græsset anbefales mindst 150 ltr. vand pr. ha. Der kan forventes en kraftig hæmning af rajgræs og vindaks ved anvendelse af 35 ml Hussar OD i vårsæd. OBS! Kun i vårbyg og vårhvede. Metaxon 1,0 ltr. Husk høj vandmængde, gerne over 200 ltr./ha, da virkningen forbedres. Min. temp. 12 C. Optimal ved 20 C. Max. temp 25 C. Moddus M eller Cerone CCC eller Moddus M 0,2-0,3 ltr. 0,2-0,5 ltr. 1,0-1,5 ltr. 0,2-0,3 ltr. Strå- og aksnedknækning. Kun i kraftige tætte marker. Cerone optimalt st. 49. Ikke på stressede afgrøder. Ikke til grynhavre. Kun på afgrøder i god vækst. 16

17 Vårbyg, havre og vårhvede uden udlæg (forts) Skadevolder Problem Svampe Middel Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Vårbyg Meldug, bygrust, bladplet, skoldplet St svampesprøjtning Prosaro 0,25 ltr. De dyrkede vårbygsorter yder oftest et pænt nettomerudbytte for todelt svampebekæmpelse. St svampesprøjtning Prosaro + Comet Pro Havre Meldug, havrebladplet Folpan eller 0,25 ltr. + 0,2 ltr. 0,5 ltr. Ved. begyndende angreb. Folpan anvendes forebyggende mod meldug i havre st Folicur Xpert* + Comet Pro 0,3 ltr. + 0,2 ltr. Vårhvede Meldug, rust, Septoria St. 31 Folicur Xpert* 0,25 ltr. Behandling ved tidlig meldug. St. 39 Prosaro + Bell 0,2 ltr. + 0,2 ltr. Delt aksbeskyttelse ved risiko for gulrust og Septoria. St Prosaro + Bell 0,2 ltr. 0,2 ltr. Skadedyr Bladlus Pirimor G 150 g Sprøjt når angrebet når skadetærsklen. Bladlus, Kornbladbillens larve Karate 2,5 WG 0,2 kg Sprøjt når angrebet når skadetærsklen. Bladlus Mavrik 2F 0,05-0,1 ltr. Mavrik 2F har i vårsæd primært virkning mod bladlus. Mikronæring Manganmangel Mangannitrat 1,0-2,0 ltr. Anvendes efter behov. Maks. 1,5 kg/ha Mangansulfat ved blanding med bladmidler, hvor dette eller er muligt iht. etiketten. Mangansulfat + Spredeklæbemiddel * Forventet godkendelse forår 2015 ved redaktionens slutning. 2,0-2,5 kg +0,15 ltr. 17

18 Vårbyg-/ærtebyghelsæd med kløvergræsudlæg Skadevolder Problem Ukrudt Græsudlæg med rød-og hvidkløver samt byg til helsæd med ærter eller med udlæg af kløvergræs: alm. ukrudt Middel Stomp CS + Fighter 480 eller Stomp CS + Basagran M 75 Dosering pr. ha 0,5-1,0 ltr. + 1,0-1,5 ltr. 0,5-1,0 ltr./ + 1,0-1,5 ltr. Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Stadie Min. temp. 12 C. Kløveren bør have udviklet min. 1 trekoblet blad. Løsningen med Basagran M 75 anbefales mod korsblomstret ukrudt og hvidmelet gåsefod. Byg med udlæg til frø af rødkløver, hvidkløver og lucerne: alm. frøukrudt Stomp CS + Fighter 480 0,5-1,0 ltr. + 0,5-1,0 ltr. Stadie Min temp. 12 C. Kløveren bør have udviklet 1 trekoblet blad. Vårbyg med græsudlæg uden kløver Skadevolder Problem Ukrudt Byg med udlæg af alm. rajgræs og rødsvingel til frø: Alm. ukrudt Middel Express SX / Trimmer + Briotril / Oxitril + Spredeklæbemiddel eller Dosering pr. ha 5 g + 0,2 ltr + 0,15 ltr. Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Stadie når græsset er godt fremspiret og har 1-2 blade. Vårbyg med udlæg af rødsvingel, engsvingel og kløver: Flyvehavre Agerkål, agerpadderok, agersennep, agersnerle, agertidsel, alm. gåsemad, alm. pengeurt, gråbynke, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kiddike, mælkebøtte, svinemælde, tidsler. Svampe Se vårbyg side 15 Skadedyr Se vårbyg side 15 Mustang Forte Primera Super + Spredeklæbemiddel 0,35 ltr. 0,8 ltr. + 0,2 ltr. Mod enårig rapgræs kan udbringes 0,1 ltr. DFF / Legacy 500 SC umiddelbart efter såning. Anvendes i udlæg beregnet til foder, efterafgrøder af græs mm. Metaxon 1,0 ltr. Husk høj vandmængde, gerne over 200 ltr./ ha., da virkningen forbedres. Afgrødens st Min. temp. over 12 C. Optimum ved 20 C. Max. 25 C. Forår når tidsler er 15 cm høje. Efter høst følges op med Roundup Flex når tidsler har 6-9 blade. 18

19 Frøgræs Udviklingsstadier Vækststadiet for frø er det stadium, som 50 % af græsplanterne har nået på det pågældende tidspunkt. Normalt anvendes kornskalaen som vist herover. Vækststadier blad fremspiret blad udfoldet blad udfoldet blad udfoldet 20 Begyndende buskning sideskud synligt 30 Begyndende knæ kan føles knæ kan føles knæ kan føles knæ mærkbart 37 Faneblad synligt 39 Faneblad fuldt udviklet 49 Første stak synlig aks netop synligt 55 Akset halvt gennemskredet 59 Alle aks fuldt gennemskredne 61 Begyndende blomstring 69 Blomstring fuldt afsluttet Kernefyldning til modning 19

20 Frøgræs efterår Skadevolder Problem Ukrudt I alm. rajgræs, ital. rajgræs, engrapgræs, rødsvingel og hundegræs Efterår til 30/9: Tokimbladet ukrudt, spildkorn, hejrearter, knæbøjet rævehale og alm. rapgræs Udlæg af engrapgræs, stivbladet svingel, strandsvingel og alm. rajgræs efter høst af dæksæd Spildkorn og græs ukrudt Udlæg af rødsvingel Spildkorn og græs ukrudt Udlæg af rajgræs i renbestand Tokimbladet ukrudt og enårig rapgræs Skadedyr Fritfluer, agerugler Stankelbenslarver Middel Express SX / Trimmer + Spredeklæbemiddel eller Briotril + DFF / Legacy 500 SC Agil + Spredeklæbemiddel (Mindre anvendelse) Agil + Spredeklæbemiddel (Mindre anvendelse) DFF / Legacy 500 SC (Mindre anvendelse) + Stomp CS (Mindre anvendelse) Karate 2,5 WG (Mindre anvendelse) Avaunt (Mindre anvendelse) Dosering pr. ha 7,5 g + 0,15 ltr. 0,3-0,5 ltr. + 0,05-0,1 ltr. 0,12 ltr. 0,15 ltr. 0,8 ltr. 0,15 ltr. 0,15 ltr. + 1,0 ltr. Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Når frøgræs og ukrudt er i vækst igen efter høst. Express SX / Trimmer må ikke anvendes i frøåret. Salgsforbud for Briotril/Oxitril CM fra 28/ Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Kræver omhyggelig såning. Det er afgørende, at rajgræsfrøet er dækket af min. 1 cm jord. 0,4 kg Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Når angreb observeres. 0,5 ltr. Oktober, når nattemperaturen er over 5 C. 20

21 Frøgræs forår Skadevolder Problem Ukrudt I alm. rajgræs, rødsvingel og engrapgræs Tokimbladet ukrudt Middel Dosering pr. ha Ariane FG S 2,5 ltr. + DFF / Legacy 500 SC 0,08-0,1 ltr. (Mindre anvendelse) eller Primus + Spredeklæbemiddel eller ml. + 0,15 ltr. Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Dagtemperatur over C. Ariane FG S god kendt i alle frøgræsser udlagt i dæksæd. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Dagtemperatur over 2 C. Catch (Mindre anvendelse) eller 0,6 ltr. Catch har god bred virkning på småt ukrudt inkl. tidsler. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. I alm. rajgræs Bek. af alm. rapgræs, vindaks, blød hejre I rødsvingel, bakkesvingel og engrapgræs: - Enårig rapgræs, rajgræs, vindaks og tokimbladet ukrudt Alle frøgræsser: 1. høstår Tokimbladet ukrudt, inkl. tidsel og gråbynke 2. høstår Tokimbladet ukrudt I rødsvingel: Kvik og andre fremmede græsser, især rajgræs Blød- og gold hejre Starane XL 1,5-1,8 ltr. + DFF / Legacy 500 SC 0,08-0,1 ltr. (Mindre anvendelse) Monitor + Spredeklæbemiddel (Mindre anvendelse) Hussar OD + Renol (Mindre anvendelse) 5 g + 0,15 ltr ml + 0,5 ltr. Ariane FG S 2,5 ltr. + DFF / Legacy 500 SC 0,08-0,1 ltr. (Mindre anvendelse) Afgrødens st Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Sprøjtning forår, så snart væksten starter. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Ariane FG S 2,5-3,5 ltr. Dagtemperatur over C. Focus Ultra + Dash Agil + spredeklæbermiddel (mindre anvendelse) 1,0-1,5 ltr. + 0,5 ltr. 0,8 ltr. + 0,15 ltr. Focus Ultra anbefales i maj. Der bør være en afstand til vækstregulering på mindst 1 uge. Foretrækkes hvor der er problemer med blødog gold hejre. 21

22 Frøgræs forår (forts) Skadevolder Problem Vækstregulering Middel Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Rajgræs Moddus M* 0,4-0,8 ltr. Fra st Evt. delt dosis med 0,4 ltr. st og resten ved begyndende skridning. Rødsvingel og strandsvingel Moddus M* 0,8 ltr. Bedst ved begyndende skridning - typisk medio maj. Engsvingel Moddus M* 0,4-0,8 ltr. Ved begyndende skridning - typisk medio maj. Hundegræs Moddus M* 0,8 ltr. Ved begyndende skridning - typisk primo maj. Medtag Bell mod bladpletsvampe. * Halm må opfodres, såfremt Moddus M er anvendt senest st. 33. Svampe Meldug, rust, bladpletsvampe Rajgræs Begyndende skridning Bell + Comet Pro 0,3-0,5 ltr. + 0,1 ltr. Halm må ikke opfodres. Begyndende blomstring Bell 0,7 ltr. Halm må ikke opfodres. Strandsvingel Bell 0,3 ltr. Halm må ikke opfodres. Hundegræs Bell 0,7 ltr. Halm må ikke opfodres. 22

23 Majs Ukrudtsbekæmpelse Bladsygdomme Vækststadier 01 Begyndende vandoptagelse 61 Hunblomst mærkbar 09 Kimblade bryder jordoverfladen 63 Støvfang synligt på hunblomster blad uden for skedebladet 65 Fuld blomstring blad udfoldet 69 Blomstring afsluttet sideskud synligt 71 Kernens indhold flydende sideskud synligt 73 Kernens indhold mælket knæ mærkbart 81 Kernen grynet knæ mærkbart 83 Kernen dejagtig 51 Hanblomsterstand mærkbar 89 Fuldmodenhed 53 Spids af hanblomst synlig 93 Begyndende bladfald. Kerner indeholder 85 % tørstof 59 Hanblomster (i toppen af planten) fuldt udfoldet 23

24 Majs Skadevolder Problem Middel Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning 1. Callisto / Meristo + Harmony SX + Spredeklæbemiddel 0,5-0,6 ltr. + 5,6 g + 0,15 ltr. 1. behandling på kimbladstadiet. VIGTIGT! Ved ærenpris øges doseringen af Callisto/Meristo til 0,75 ltr./ha. Spredeklæbemiddel tilsættes, når der blandes med Harmony SX. 2. MaisTer + MaisOil + Tomahawk g +0,67-1,0 ltr. +0,3 ltr. 2. behandling dage senere. Bemærk, temperaturen skal være over 12 C. Ved mange storke-/ hejrenæb tilsættes Fighter 480 pr. ha. Tomahawk ikke efter majsens 5-bladstadie. Ukrudt Tokimbladet ukrudt, enårig rapgræs, storkenæb, pileurt Under meget gode vækstforhold kan sprøjtning 1+2 slås sammen og efterfølges af radrensning med såning af efterafgrøder. 1. Callisto / Meristo + MaisTer + MaisOil + Harmony SX 0,4-0,5 ltr. 1. behandling på ukrudtets kimbladstadie gram MaisTer bekæmper storkenæb på ægte kimblad+0,50-0,67 ltr. stadie. Græsset skal være fremspiret. + 5,6 g 2. Callisto / Meristo + MaisTer + MaisOil 0,4-0,5 ltr gram +0,67-1,0 ltr. 2. behandling dage senere. Mod hanespore og skærmaks ikke under 50 gram MaisTer ved første sprøjtning og ikke under 125 g total. Opera 0,75-1,5 ltr. Sprøjt ved de første tegn på sygdom st Forbedring af både udbytte, kvalitet og tørstofindhold ved høst. Manganmangel Mangannitrat 1,0-2,0 ltr. Når mangel konstateres eller sammen med 2. ukrudtssprøjtning. Bormangel Bor 150 MEA 2,0 ltr. Ved startgødning uden bor. Mikronæringsstoffer EPSO Microtop 15 kg S, Mg, Mn og B. Behandlingen kan evt. gentages efter behov. Stort ukrudtstryk med skærmaks, hanesporre, kvik Svampe Majsbladplet, øjeplet i majs Mikronæring Behandlet med Opera. Ubehandlet. 24

25 Græs og kløver til foder Skadevolder Problem Ukrudt Kløvergræsudlæg - uden dæksæd Alm. ukrudt Forår og efterår Græs med kløver Hyrdetaske, skræppe, vårbrandbæger Græs uden kløver Mælkebøtte, hyrdetaske, skræpper, vårbrandbæger, ranunkel Skadedyr Stankelbenslarver Middel Stomp CS + Fighter 480 (mindre anvendelse) Harmony SX + Spredeklæbemiddel Dosering pr. ha 1,0 ltr. + 1,0 ltr. 15 g + 0,15 ltr. Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Anvend liter vand pr. ha. August på genvækst 2-3 uger efter slæt. Temperatur over 12 C. Højeste dosering mod skræpper. Kvæg holdes borte - og slæt undlades i 2 uger. Kløver kan blive svækket. Starane XL 1,8 ltr. Om foråret ved dagtemperatur over C. Avaunt (mindre anvendelse) 0,45 ltr. Bedst effekt medio oktober når nattemperaturen er over 5 C. Min ltr. vand/ha og langsom kørsel. Ukrudtsbekæmpelse i vedvarende græs Skræppe bekæmpes kemisk, når nye skud er godt fremme (15-25 cm). Afhugning har ingen effekt, bortset fra at give mulighed for sprøjtning på friske skud og blade. Det kan være nødvendigt at gennemføre bekæmpelse af rodukrudt (agertidsel, skræppe og nælde) to år i træk. Vår- og engbrandbæger bekæmpes bedst sidst i august, hvor de nye planter er spiret frem med 15 g Harmony SX + 0,15 l spredeklæbemiddel. Middel Dosering Afgrøde Tidspunkt Ukudt Harmony SX + spredeklæbemiddel 15-37,5 g + 0,15 ltr. Kløvergræs op til 15 g Rent græs op til 37,5 g Efterår (senest 31. august) Behandlingsfrist 14 dage 10 m Primus ml. Græs uden kløver Forår 7 dage 2 m Tomahawk 0,8-1,2 ltr. Græs uden kløver Forår (Temp. over 8 C) 14 dage 5 m Starane XL 1,5-1,8 ltr. Græs uden kløver Forår 14 dage 2 m Ariane FG S 2,5-3,5 ltr. Græs uden kløver Forår (Senest 1/8) 30 dage 2 m 25 Meter til vandmiljø

26 Ærter til modenhed Skadevolder Problem Ukrudt Fuglegræs, kamille, pileurter, hanekro, tvetand, hvidm. gåsefod, vejpileurt, gul okseøje, korsbl. ukrudt Enårig rapgræs + ovenstående Middel 1. Stomp CS + Basagran M Stomp CS + Basagran M Fighter Fenix Dosering pr. ha 0,5 ltr. + 0,75 ltr. 0,5 ltr. + 0,75 ltr. 0,4 ltr. + 0,5 ltr. Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Behandlingen deles ad 2 gange: 1. behandling: Når ærterne er 1-2 cm. 2. behandling: Ved nyfremspiret ukrudt ca dage senere. Splitsprøjtning foretrækkes på let sandjord samt ved store forekomster af vejpileurt, rapgræs og snerlepileurt. Behandlingen deles ad 2 gange: 1. behandling: Når ærterne er 1-2 cm. Kvik Flyvehavre Spildkorn 2. Fighter Fenix 0,5 ltr. + 0,5 ltr. 2. behandling: Ved nyfremspiret ukrudt ca dage senere. Splitsprøjtning foretrækkes på let sandjord samt ved store forekomster af vejpileurt, rapgræs og snerlepileurt. Fenix må maksimalt anvendes med 1 liter/ha pr. år. Agil 0,75-1,5 ltr. Når kvikken har 3-5 blade. Højeste dosering mod kvik. Laveste dosering mod flyvehavre. Svampe Ærtesyge Gråskimmel, ærteskimmel Skadedyr Ærtebladlus Amistar Signum WG Pirimor G eller Mavrik 2F eller 0,5 ltr. 1,0 kg Signum WG er effektiv både mod ærtesyge og ærte skimmel. Bedst effekt opnås ved forebyggende sprøjtning. 0,15 kg 0,1-0,2 ltr. Mavrik 2F og Pirimor G kan anvendes over åben blomst. Maks. en behandling med Pirimor G pr. sæson. Ærteviklere Bekæmpelse i konsumog fremavlsærter Karate 2,5 WG Mavrik 2F eller Karate 2,5 WG 0,2 kg 0,2-0,225 ltr. Karate 2,5 WG kun udenfor biernes flyvetid (kl ) i blomstrende ærter. 0,2 kg Karate 2,5 WG kun udefor biernes flyvetid (kl ) i blomstrende ærter. 26

27 Hestebønner Skadevolder Problem Ukrudt Burresnerre, fuglegræs, tvetand, ærenpris og hyrdetaske Agerkål, agersennep, forglemmigej, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, ærenpris, tvetand inkl. sort natskygge. Tokimbladet ukrudt: Agerkål, agersennep, forglemmigej, fuglegræs, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, lugtløs kamille og bleg pileurt Spildkorn, kvik Svampe Hestebønnebladplet, chokoladeplet og Peronospora Hestebønnebladplet, rust og chokoladeplet. Middel Command CS (Mindre anvendelse) Fenix (Mindre anvendelse) Novitron DAM TEC Fighter 480 (Mindre anvendelse) Agil 100 EC (Mindre anvendelse) Amistar (Mindre anvendelse) Signum (Mindre anvendelse) Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning 0,2-0,25 ltr. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Anvendes senest 3 dage efter såning. 1,0 ltr. 1,8-2,4 kg Før fremspiring. God jordfugtighed fremmer effekten. Maks. 1,0 ltr./ha. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Må ikke anvendes senere end før fremspiring. 1,0 ltr. Efter fremspiring af hestebønne på ukrudt på kimbladstadiet. Sprøjtning i forbindelse med varmt vejr fremmer effekten. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. 0,5-1,5 ltr. Agil 100 EC udsprøjtes når spildkornet har 2-4 blade. Hvis der skal bekæmpes kvik, afventes til kvikken har 3-5 blade. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. 1,0 ltr. Amistar udsprøjtes ved begyndende angreb i juni-juli. Moderat effekt mod nævnte sygdomme. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. 1,0 kg Fra før blomstring til begyndende bælgsætning. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Skadedyr Kåltrips, bladrandbiller Karate 2,5 WG 0,2 kg Trips og bladrandbiller kan angribe hestebønner i fremspiringsfasen. Bedebladlus Karate 2,5 WG 0,3 kg Bedebladlus kan anrette ødelæggende angreb under tørre og varme forhold. Skadetærsklen er pct. planter med bladlus og begyndende kolonidannelse. Bedebladlus Pirimor G 0,25 kg Pirimor G må udsprøjtes over blomstrende afgrøde. Max. 1 sprøjtning pr. sæson. 27

28 Vinterraps Behandlingstidspunkter Vækststadier 00 Uspiret frø 10 Kimplantestadium løvblad udfoldet løvblad udfoldet 18 8 løvblade udfoldet internodie synligt 51 Blomsteranlæg synlige, men lukkede 55 Første enkeltblomster synlige 57 Enkeltblomster synlige 61 Begyndende blomstring (10 pct.) pct. af blomsterne udfoldet pct. af blomsterne udfoldet fuld blomstring 69 Blomstring afsluttet Næsten alle skulperne har fuld størrelse Begyndende modning. 10 pct. mørke og hårde frø 50 % mørke og hårde frø (Skårlægningstidspunkt) 59 Første gule kronblade synlige 28

29 Vinterraps Efterår Skadevolder Problem Ukrudt Hyrdetaske, burresnerre, tvetand, fuglegræs, ærenpris, enårig rapgræs Middel Command CS/ Kalif 360 CS Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning 0,2-0,25 ltr. Maks. 0,25 l/ha. Udsprøjtes lige efter såning og senest inden fremspiring. På JB 1-2 maks. 0,2 l/ha. Højeste dosering mod enårig rapgræs og burresnerre. Valmue Stomp CS 0,44 ltr. Senest 3 dage efter såning. Spildkorn Agil + Spredeklæbemiddel eller 0,25-0,5 ltr. + 0,15 ltr. Under gode vækstforhold i september-oktober, når spildkornet har 2-3 blade. Laveste dosis mod vårbyg. Ved reduceret jordbehandling anbefales 2 sprøjtninger, for eksempel med Agil efterfulgt af Focus Ultra. Spildkorn, gold- og blød hejre samt spildfrø af rajgræs Focus Ultra + Dash 1,5-2,0 ltr. + 0,5 ltr. Løsningen med Focus Ultra anbefales især mod spildfrø af rajgræs. Svampe Rodhalsråd (Phoma) Folicur Xpert* eller 0,5 ltr. Bekæmpes typisk i 4-8 bladstadie. Temp. over 15 C og fugtige vejrforhold fremmer rodhalsråd. Prosaro 0,75 ltr. Vækstregulering Vækstregulering Caryx 0,5-0,7 ltr. Caryx stadie eller Juventus 90 0,5-1,0 ltr. Juventus stadie Den bedste effekt opnås ved tidlig anvendelse. Juventus doseres efter rapsens udvikling: 0,5 ltr. + 0,1 ltr. pr. løvblad. Skadedyr Rapsjordlopper Karate 2,5 WG 0,25 kg Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået. Agersnegle Sluxx HP 7 kg Når angreb ses. Evt. gentaget på knoldet jord. Forebyggende umiddelbart efter såning anvendes 5-7 kg/ha. Rapsjordloppens larve Karate 2,5 WG 0,25 kg Ved konstateret angreb efterår. Mikronæring Manganmangel Mangannitrat 1,0-2,0 ltr. Udsprøjtes efter behov. Bormangel Bor 150 MEA 2,0-3,0 ltr. Udsprøjtes fra rapsen har 4 blade. PHFIX anvendes til tankblandinger med bor. B, Mg, S, Mn EPSO Microtop 1-2 x 15 kg Maks. 5 kg/100 ltr. vand. 29

30 Vinterraps Forår Skadevolder Problem Ukrudt Kamille, burresnerre, kornblomst, agertidsel, agersvinemælk Kvik, flyvehavre samt spildkorn Middel Galera + PG 26 N Agil + Spredeklæbemiddel eller Focus Ultra + Dash Dosering pr. ha 0,3 ltr. + 0,3 ltr. 0,5-1,0 ltr. + 0,15 ltr. 1,0-2,0 ltr. + 0,5 ltr. Behandlingstidspunkt/ Bemærkning St Tidlig behandling ved dagtemperatur fra 8-9 C. Anvend fuld dosering. Undgå behandling på stressede afgrøder. Ikke i sorten Mendel samt i raps til fremavl. Højeste dosering ved højt kviktryk, samt hvor man ønsker en langsigtet kvikbekæmpelse. Kamille, kornblomst, agertidsel, agersvinemælk Matrigon 72 SG + Olie 0,11 kg + 0,5 ltr. Tilsætning af olie anbefales. Afgrødens st Temp. over 12 C. Bedst effekt når ukrudtet er i god vækst. Undgå at sprøjte når afgrøden er stresset. Må maximalt anvendes hvert 4. år på samme areal. Svampe Knoldbægersvamp gråskimmel, skulpesvamp Folicur Xpert* + Amistar eller 0,35 ltr. + 0,35 ltr. Folicur Xpert* og Amistar fra st. 65, når de første kronblade falder af. Vækstregulering Vækstregulering forår st Skadedyr Glimmerbøsser Skulpesnudebiller og skulpegalmyg Cantus + Roller 0,35 kg + 0,1 ltr. Cantus fra st. 59. Senest 60 dage før høst. Caryx 0,7 ltr. Caryx virker bedst tidligt (Ved begyndende strækningsvækst). Avaunt eller Mavrik 2F eller Biscaya 0,17 ltr. 0,2 ltr. 0,2-0,3 ltr. Avaunt må anvendes hele døgnet på st Maks. 1 beh. pr. sæson. Biscaya fra st. 51. Biscaya kun 1 gang pr. sæson. Det anbefales til alle midler at anvende min. 200 ltr. vand/ha. Biscaya har også langtidseffekt mod skulpe snudebiller. Mavrik maks. 2 gange pr. sæson og maks. 0,4 ltr. i alt. Karate 2,5 WG 0,3 kg Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået. Evt. randbehandling. KUN udenfor biernes flyvetid fra kl * Forventet godkendelse forår 2015 ved redaktionens slutning. 30

31 Vinterraps Forår (forts) Skadevolder Problem Mikronæring Middel Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning Bormangel Bor 150 MEA 2,0-3,0 ltr. Vinterraps bør som hovedregel tilføres bor, da afgrøden ofte er i underskud. Op til 3 ltr. kan tankblandes med Biscaya. Før høstbehandling Frøspild Pod-stik 1,0 ltr. Udsprøjtes ca. 3 uger før høst medens skulpen fortsat kan bøjes. Nedvisning Roundup Flex eller 2,25-2,5 ltr. 2-4 dage før normalt skårlægningstidspunkt. Anvend ltr. vand. Reglone + spredeklæbemiddel 2,5 ltr. + 0,15 ltr. Et par dage efter normalt skårlægningstidspunkt. Behandlingstidspunkt Tidspunkt for skårlægning Grønne skulper på planten. Hovedparten af frøene grønne, men faste og færdigudviklede. Brune skulper på planten. 80% af frøene rødlig/brune/sorte. 20 % sorte. Grå skulper på planten. Alle frøene rødlig/brune/sorte. 31

32 Vårraps Skadevolder Problem Ukrudt Enårig rapgræs, burresnerre og hyrdetaske Middel Command CS (Mindre anvendelse) Dosering pr. ha Behandlingstidspunkt/ Bemærkning 0,20-0,25 ltr. Senest 3 dage efter såning. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. Burresnerre, hvidmelet gåsefod, lugtløs kamille, snerlepileurt, tidsler Kamille, snerlepileurt, tidsler, kornblomst. Kvik, flyvehavre samt spildkorn Svampe Knoldbægersvamp, gråskimmel, skulpesvamp Skadedyr Galera + PG 26 N Matrigon 72 SG + Olie Agil + Spredeklæbemiddel eller Focus Ultra + Dash Folicur Xpert* + Amistar/Aproach 0,3 ltr. + 0,3 ltr. 0,11 kg + 0,5 ltr. 0,5-1,0 ltr. + 0,15 ltr. 1,0-2,0 ltr. + 0,5 ltr. 0,35 ltr. + 0,35 ltr. Afgrødens st St Temperatur over 12 C. Tilsætning af olie anbefales. Bedst effekt når ukrudtet er i god vækst. Undgå at sprøjte når afgrøden er stresset. Må maximalt anvendes hvert 4. år på samme areal. Når kvikken har 3-5 blade. Højeste dosering ved højt kviktryk, samt hvor man ønsker langsigtet kvikbekæmpelse. Folicur Xpert* og Amistar fra st. 65, når de første kronblade falder af. Rapsjordlopper, trips Karate 2,5 WG 0,2 kg Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået. Glimmerbøsser Avaunt 0,17 ltr. Avaunt på st Ikke over åben blomst. Maks. 1 beh. pr. sæson. eller Mavrik 2F 0,2 ltr. eller Skulpesnudebiller og skulpegalmyg Biscaya 0,2-0,3 ltr. Biscaya fra st. 51. Biscaya kun 1 gang pr. sæson. Det anbefales til alle midler at anvende min. 200 ltr. vand/ha. Biscaya har ligeledes langtidseffekt mod skulpesnudebiller. Karate 2,5 WG 0,3 kg Ved varsling. Blomstrende raps sprøjtes uden for biernes flyvetid (fra kl ). Bormangel Bor 150 MEA 2,0-3,0 ltr. Alle rapsmarker har behov for bor. Udsprøjtes fra rapsen har 4 blade. 32

33 Bederoer: Sukkerroer, foderroer og energiroer Behandlingstidspunkter Ukrudtsbekæmpelse Trips Bedefluens larve Græsser Bladlus Tidsler Bederust/meldug/ Ramularia Vækststadier 00 Uspiret frø 05 Kimspiren brudt igennem frø 09 Kimskud gennembryder jordoverfladen 10 Kimbladstadiet. 1. løvblad på størrelse med knappenålshoved løvbladpar på størrelse med ært 12 2 blade udfoldet 15 5 blade udfoldet 31 Begyndende lukning af roerækken % af planterne har kontakt med naborække 49 Høst af rod 33

34 Bederoer: Sukkerroer, foderroer og energiroer (forts) Behandling Ukrudt Før fremspiring Strategi 1: Lille bestand af tokimbladet ukrudt Strategi 2: Stor bestand af tokimbladet ukrudt 0,1-0,2 ltr. Command CS. Udsprøjtes lige efter såning og inden fremspiring. God effekt på burresnerre, hundepersille. Hæmmer øvrige ukrudtsarter og øger den samlede effekt af ukrudtsprøjtningerne. På JB 1-2 anvendes 0,1 l/ha. Bruger skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse. 1. Det største ukrudt på kimbladstadiet dage senere dage senere 4. Evt. 4. behandling ved overlevende ukrudt eller sen nyfremspiring af ukrudt 1,5-2,0 ltr. Betanal* / 0,4-0,6 ltr. Betanal Power / Belvedere** +0,5-1,0 ltr. Goltix + 0,5 ltr. Renol / 0,15 ltr. Fieldor Max 1,0 ltr. Betanal* / 0,4 ltr. Betanal Power / Belvedere** + 1,0 ltr. Goltix + 0,07 ltr. Ethosan*** + 0,5 ltr. Renol / 0,15 ltr. Fieldor Max 2,0 ltr. Betanal* / 0,6 ltr. Betanal Power / Belvedere** + 1,0 ltr. Goltix***** + 10 g Safari + 0,5 ltr. Renol / 0,15 ltr. Fieldor Max 2,0 ltr. Betanal* / 0,6 ltr. Betanal Power / Belvedere** + 1,0 ltr. Goltix + 0,5 ltr. Renol / 0,15 ltr. Fieldor Max 1,0-2,0 ltr. Betanal* / 0,4-0,6 ltr. Betanal Power / Belvedere** +0,5-1,0 ltr. Goltix + 0,07 ltr. Ethosan*** +0,5 ltr. Renol / 0,15 ltr. Fieldor Max 2,0 ltr. Betanal* / 0,6 ltr. Betanal Power / Belvedere** + 0,5-1,0 ltr. Goltix + 0,07 ltr. Ethosan*** + 0,5 ltr. Renol / 0,15 ltr. Fieldor Max 4. behandling: 1-2 ltr. Betanal* + 0,5-1,0 ltr. Goltix g Safari**** + 0,5 ltr. Renol / 0,15 ltr. Fieldor Max * 1 ltr. Betanal eller 0,5 ltr. Kontakt 320 SC ** Maks. 100 ltr. vand pr. ha ved 0,4 ltr. Betanal Power/Belvedere, maks. 125 ltr. vand pr. ha ved 0,5 ltr. Betanal Power/Belvedere og maks. 150 ltr. vand pr. ha ved 0,6 ltr. Betanal Power/Belvedere. *** Ethosan SC må kun anvendes hvert 3. år med en maksimal dosering på i alt 0,14 ltr./ha (=71 g/ha ethofumesat). **** Safari + olie kan med fordel udsprøjtes én-to dage før de øvrige midler for at få den bedste virkning. ***** Goltix medtages i 3. beh. ved stor bestand af hvidmelet gåsefod og bemærk, at effekten af Safari kan nedsættes ved blanding med Goltix. Maksimalt 3 ltr. Goltix SC 700 pr. år. Til jernholdigt og kalkholdigt vand anbefales tilsætning af PHFIX5 til tankblandinger med Betanal og Betanal Power / Belvedere. 34

Aulum Sprøjteplaner forår 2019

Aulum Sprøjteplaner forår 2019 Aulum 2019 Sprøjteplaner forår 2019 Vårbyg 2019 Foderbyg Bredbladet ukrudt 0,2 l/ha Pixxaro Senest st. 39 5 g/ha Ally eller Express sx 0,03 l/ha Diflanil + 0,15 l/ha Sprede/klæbe Ukrudt, græsser og bredbladet

Læs mere

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2015 NielseN & smith Nie Værs go Markbogen 2015 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen

Læs mere

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2016 Værs go Markbogen 2016 Vi håber at denne lille markbog og kalender kan tjene som et arbejdsredskab og til inspiration, såvel ved planlægningen,

Læs mere

AGROLINE. Håndbogen Din guide til behandling af marken!

AGROLINE. Håndbogen Din guide til behandling af marken! AGROLINE Håndbogen 2019 Din guide til behandling af marken! INDHOLDSFORTEGNELSE Hvede... side 2 Rug...side 3 Vinterbyg... side 4 Vårbyg... side 5 Havre... side 6 Frøgræs/alm rajgræs forår... side 7 Kløvergræs

Læs mere

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2013 2014 Værs go Markbogen 2014 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

11 12 14 18 20 30 31 32 37 41 53 59 75-90. 31 1. knæ kan føles, mindst 1 cm over vækstpunktet. 32 2. knæ kan føles, mindst 2 cm over vækstpunktet

11 12 14 18 20 30 31 32 37 41 53 59 75-90. 31 1. knæ kan føles, mindst 1 cm over vækstpunktet. 32 2. knæ kan føles, mindst 2 cm over vækstpunktet Planteværn i korn Udviklingsstadier 11 12 14 18 20 30 31 32 37 41 53 59 75-90 Vækststadier 10 1. blad fremspiret 12 2. blad helt udfoldet 14 4. blad helt udfoldet 16 6. blad helt udfoldet 20 Begyndende

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

Agropro Stefan Fick Caspersen

Agropro Stefan Fick Caspersen Agropro 2018 Stefan Fick Caspersen Belkar Bekæmpelse af kamille i vinterraps Kamille bekæmpes om efteråret med Belkar Kamille bekæmpes om foråret med Galera eller Matrigon 72 SG Galera Anbefalet dosering

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Landmandstræf Vind over ukrudtet HVER GANG!

Landmandstræf Vind over ukrudtet HVER GANG! Landmandstræf 2013 2-0 Vind over ukrudtet HVER GANG! Vindaks i vinterhvede Vindaks Efterår: 0,75 l/ha Boxer + 0,03 l/ha DFF Efterår: 1,5 l/ha Boxer + 0,04 l/ha DFF + 0,2 l/ha Oxitril CM Forår: 110 g/ha

Læs mere

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn Markbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2013 Værs go Markbogen 2013 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt forglemmigej haremad hejrenæb, bleg, fersken spergel, alm. Express ST/ Nuance WG MiniMet/Accurate 20 WG SweDane Contakt 0,3 tabl. 6 gr. 0,45 0,48 0,50 Obs! () anvendes gang pr. vækstår (3. aug-3. Der sprøjtes

Læs mere

Konsulentmøde - Middelfart August 2007

Konsulentmøde - Middelfart August 2007 Konsulentmøde - Middelfart - 21. August 2007 Vintersæd Vinterraps Billigere at købe blomster ved gartneren end selv dyrke dem i kornet! 1 l/ha Stomp Pentagon+ 0,03 l/ha DFF bekæmper effektivt mere end

Læs mere

Handelsnavn: Side Handelsnavn: Side

Handelsnavn: Side Handelsnavn: Side Indhold Produktoversigt 4 Hvede og triticale forår 5 Rug forår 8 Hvede og triticale efterår 9 Vinterbyg forår 11 Vinterbyg efterår 13 Vårbyg, havre og vårhvede uden udlæg 14 Vårbyg med kløvergræsudlæg

Læs mere

Planteværns- og markjournal

Planteværns- og markjournal Planteværns- og markjournal 2012 Indhold Hvede og triticale forår 5 Rug forår 8 Hvede, rug og triticale efterår 9 Vinterbyg forår 11 Vinterbyg efterår 13 Vårbyg, havre og vårhvede uden udlæg 14 Vårbyg

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen,

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen, SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Såning i for våd jord? Dårlig rodudvikling efterår -især lerjord er følsom Især problemer med en efterfølgende

Læs mere

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 Hussar Plus OD - NYHED - mere sikker og effektiv græsukrudtsmidlet der samler alle styrker i en Prosaro, Proline Xpert og Proline en stærk familie Folicur Xpert den bedste

Læs mere

MARKBOGEN Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MARKBOGEN Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MARKBOGEN Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2017 En sikker leverandør - også i fremtiden Værs go Markbogen 2017 Vi håber at denne lille markbog og kalender kan tjene som et arbejdsredskab og

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Dow produkter er ikke omfattet af SUbegrænsningerne. Metaboliterne fra florasulam og pyroxsulam er ikke de samme

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Trods en periode med lidt køligere vejr, er der stadig rigtig godt gang i afgrøderne. Vinterrug skrider igennem i disse dage. Vinterbyg er de

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse Vintersæd Vårsæd Vinterraps Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Udfordringer Græsukrudt Tidlig såning Resistens Færre midler Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd (Effektiv, økonomisk og

Læs mere

Landmandstræf ///////////

Landmandstræf /////////// Landmandstræf Cossack Ukrudtsopfølgning efter et vanskeligt efterår Propulse det stærkeste SDHI mod septoria Vårbyg med topudbytte sådan gør du HussarPlus tænk strategisk mod græsukrudt i vårsæd ///////////

Læs mere

MARKBOGEN. Såsæd Gødning Planteværn

MARKBOGEN. Såsæd Gødning Planteværn MARKBOGEN Såsæd Gødning Planteværn 2019 Værs go Markbogen 2019 Vi håber, at denne markbog kan tjene som et arbejdsredskab og som inspiration i såvel planlægningsfasen som i den daglige drift. Bogen medtager

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

MARKBOGEN Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MARKBOGEN Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MARKBOGEN Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2018 Værs go Markbogen 2018 Vi håber at denne markbog og kalender kan tjene som et arbejdsredskab og til inspiration i såvel planlægningsfasen som

Læs mere

Møde Østervrå 23/3-2018

Møde Østervrå 23/3-2018 Møde Østervrå 23/3-2018 Svampestrategi korn, raps og hestebønner YIELD INCREASE DT/HA Sammenhæng ml. septoria og udbytte % DISEASE AND YIELD INCREASE 40 35 30 25 20 15 10 5 y = -0,7675x + 28,185 R² =

Læs mere

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis.

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis. Tabel 1. Tokimbladet ukrudt i vinterhvede om foråret, ukrudt med 5-6 løvblade, 11-40 ukrudtsplanter pr. m 2. Nødvendig dosis i g, liter eller tab. pr. ha. Kilde: Planteværn Online. Forudsætninger: Vinterhvede

Læs mere

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob. 23383423 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg Blandinger er vigtige i vårbyg eksempler Blandingspartner

Læs mere

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Plantebeskyttelse - med omtanke Bliv dus med markens skadegørere At kende ukrudtet fra det spirer frem og vide, hvordan svampe og skadedyr

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus Ukrudtsbekæmpelse i. vintersæd DuPont Lexus Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Fortsat vigtig med effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Lexus i DuPont mix : Meget bred løsning

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Vintersæd

Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Vintersæd Ukrudtsplaner 2014 Efterårsbehandlet - god effekt Sp/kl Pris kr/ha Kamille + snerlepileurt + burresnerre (ikke stedmoder, Ærenpris og raps) SU resistent fuglegræs 1 0,5 l Starane XL x 126 Kamille + snerlepileurt

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS Koldkærgaard, 22. oktober 2015 Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS DET SIMPLE BUDSKAB OM HERBICIDRESISTENS Hver gang vi sprøjter, bliver der selekteret Frø fra planter

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17 Vårsæden er nu spiret frem mange steder, selvom det har været en kold periode den

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Det er lettere at overholde reglerne, når du ikke kan overtræde dem Med Broadway, Mustang

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Det går stærkt med væksten i alle afgrøder. Det er rigtig bladsvampe og skadedyrs vejr, så der skal holdes øje i alle afgrøder. I vinterrug er

Læs mere

Aktuelt om ukrudt. ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen. Landskontoret for Planteavl. Landbrugets Rådgivningscenter

Aktuelt om ukrudt. ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen. Landskontoret for Planteavl. Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen Hussar Gode erfaringer fra 2002 Bekæmper rajgræs med 75-100 g/ha tidligt forår Opfølgning med 50-70 g/ha forår mod rajgræs og vindaks efter

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 20

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 20 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 20 Side 1 af 14 Det er nu endelig blevet lidt varmere temperaturer, så jeg forventer

Læs mere

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014 Godt i gang i marken 2015 Korn og raps Tommy Agermose 13-15. august 2014 Disposition Ukrudtsbekæmpelse vintersæd Ukrudtsbekæmpelse vinterraps Skadedyr vinterraps Vækstregulering vinterraps Ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Middel SU-restriktioner Afstand til vandmiljø Broadway Catch Regnfast efter Additiv PG26N - Mustang Forte Primus

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Planteværn 2012. Kort nyt om lovkrav Aksfusarium, hvad gik galt 2011? Svampestrategi 2012 Ukrudt 2012 nye muligheder?

Planteværn 2012. Kort nyt om lovkrav Aksfusarium, hvad gik galt 2011? Svampestrategi 2012 Ukrudt 2012 nye muligheder? Planteværn 2012 Kort nyt om lovkrav Aksfusarium, hvad gik galt 2011? Svampestrategi 2012 Ukrudt 2012 nye muligheder? Sprøjtesyn, hvem hvornår? Over 25 l tankvolumen Alle skal være synet 26. november 2016

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen "Vejledning i Planteværn 2015" udgivet af Landbrugsforlaget

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen Vejledning i Planteværn 2015 udgivet af Landbrugsforlaget TRIBEURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Express ST, reg.nr. 3-164, 1x10 tabletter á 7,5 g, Du Pont Express SX, reg.nr. 3-177, 100 g, Du Pont Danmark ApS uance WG, reg.nr.

Læs mere

Monitor, Lexus, MCPA og Stomp/Activus

Monitor, Lexus, MCPA og Stomp/Activus Du Pont har afmeldt midlet pr.: 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 Grovvare må sælge indtil Landmanden må ikke have det på lager efter: Fremtidigt navn

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18 Endelig har vi fået lidt tørvejr og nu mangler vi lige at vinden lægger sig, så de

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Forebyg resistens ved at planlægge din sprøjtestrategi rigtigt og flere år frem Resistens

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Flere er i tvivl om det stadig er for tørt til ukrudtssprøjtning. Jeg mener at med

Læs mere

bygrust i senere udviklede marker, deles svampesprøjtningen.

bygrust i senere udviklede marker, deles svampesprøjtningen. AfgrødeNyt NR. 7-6. maj 2015 INDHOLD Aktuelt Nyt om frøgræs Svampebekæmpelse i vinterraps under blomstring Bekæmpelse af rodukrudt i korn Timers tørvejr Vigtige datoer Aktuelt i marken Der er stor forskel

Læs mere

Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Rapsstrategi

Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Rapsstrategi Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår Rapsstrategi Unik virkemåde Sikker anvendelse Uovertruffen effekt Eminent frihed Aryle active Fakta om Bekæmper vigtige ukrudtsarter Bekæmper både stort og småt ukrudt

Læs mere

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse Planteavlsnyt Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse 21. marts. 2016 Gefion Heldigvis er langt de fleste vintersædsmarker ukrudtsbehandlede med god effekt i efteråret. Er markene behandlet i efteråret

Læs mere

FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON

FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON Lidt om: Gødskning Situationen i marken Ukrudtsbehandling Græsser Tokimbladet Nye regler i udlægsmarker!!!! Svampebehandling i rødsvingel?? Gødskning:

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere Konsulenttræf 2016 Hussar Plus - nyhed Bedst fra start med Cossack Økonomisk optimering af fungicidstrategier Proline Xpert - nyhed Vækstregulering i korn med Cerone Raps FolicurXpert 1 Hussar PLUS OD

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

Activus 40 WG. Midler

Activus 40 WG. Midler Pendimethalin Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Activus 40 WG, reg.nr. 396-36, 10 l, Makhteshim-Agan Inter-Pendimethalin 330, reg.nr. 221-140, 10 l, Inter-Trade A/S Stomp, reg.nr.

Læs mere

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE!

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! Nye resistenser og regler, hvordan anvendes midlerne i 2015 Lars Skovgaard Larsen, lsl@gefion.dk Rapporterede tilfælde af resistens Skadedyr Resistens mod Fundet

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

VINTERHVEDE - VÅRHVEDE - VINTERBYG - VÅRBYG - HAVRE - TRITICALE - RUG

VINTERHVEDE - VÅRHVEDE - VINTERBYG - VÅRBYG - HAVRE - TRITICALE - RUG Express Gold 33 SX Bred basis for ukrudtsbekæmpelse i vintersæd VINTERHVEDE - VÅRHVEDE - VINTERBYG - VÅRBYG - HAVRE - TRITICALE - RUG REGISTRERINGSNUMMER 11-66 AKTIVSTOF FORMULERING DOSERING EMBALLAGE

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere

RAPSSTRATEGI. Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Solutions for the Growing World

RAPSSTRATEGI. Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Solutions for the Growing World RAPSSTRATEGI Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår Solutions for the Growing World Fakta om Bekæmper vigtige ukrudtsarter Bekæmper både stort og småt ukrudt Mange mulige sprøjtedage Visuelle symptomer

Læs mere

AfgrødeNyt nr juni Indhold -1 - Aktuelt i marken

AfgrødeNyt nr juni Indhold -1 - Aktuelt i marken AfgrødeNyt nr. 11 11. juni 2013 Indhold Aktuelt i marken Efter en lang periode med varmt og tørt vejr lover vejrudsigten ustabilt vejr fra midt på ugen. Generelt har vi sunde afgrøder med en lav angrebsgrad

Læs mere

mm nedbør 2017!

mm nedbør 2017! Ukrudt Strategi for planteværn 2018 Morten Knutsson - Status i marken lige nu - Ukrudt i vintersæd - Hvad med omsåning /isåning -Løsninger 2018 Hvad skal vi være opmærksomme på Svampe Nye midler til 2018

Læs mere

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Ukrudt i vintersæd Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Gode beslutninger er baseret på erfaringer, erfaringer er baseret på dårlige

Læs mere

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet i korn Seriøst planteværn Anbefalinger for Broadway Anbefalinger for Broadway Bredbladet 110 g 165 g 220 g Græs 110 g 165 g 220 g Agerrævehale

Læs mere

VINTERRAPS. Irene Skovby Rasmussen, VKST

VINTERRAPS. Irene Skovby Rasmussen, VKST VINTERRAPS Irene Skovby Rasmussen, VKST Vinterraps i foråret 2018 Status i rapsmarkerne? Gødskning hvordan fordeler vi gødningen? Ukrudt opfølgende behandlinger Vækstregulering kan det betale sig? Skadedyr

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12 Side 1 af 9 Det er forår! YES!!! Endelig kan vi se frem til en periode med tørvejr

Læs mere

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde.

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. samler alle styrker i gør det væsentlig nemmere at få rene marker og øge høstudbyttet. Med

Læs mere

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd Konsulenttræf 21. august 2014 Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd Strategi 2009 1 Lexus Lexus

Læs mere

Plantebeskyttelse 2016 Indholdsfortegnelse

Plantebeskyttelse 2016 Indholdsfortegnelse Plantebeskyttelse 2016 Plantebeskyttelse 2016 Indholdsfortegnelse Bemærk!!! Alle doseringer er vejledende, læs altid midlernes etikette!! Side Vintersæd 3-6 Vinterbyg 4 Vinterhvede 5 Triticale 6 Vinterrug

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Aryle Active er et helt nyt aktivstof til bekæmpelse af bredbladet ukrudt, som indgår i ukrudtsmidlerne

Læs mere

VINTERRUG OG VINTERBYG: Side 2 af 5

VINTERRUG OG VINTERBYG: Side 2 af 5 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 23 Nu går det rigtig stærkt. Med den meget varme har afgrøderne gået fra begyndende strækning til skridning på meget kort tid. Det er rigtig skadedyrs

Læs mere

Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Kornstrategi

Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Kornstrategi Unik virkemåde Sikker anvendelse Uovertruffen effekt Eminent frihed Aryle active Moderne fleksibilitet Aryle Active er et

Læs mere

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970 Kontakt os Flemming Larsen 2429 9971 Kenneth Søbye 2425 3159 Ivan Kloster 2429 9970 Cossack OD - Nyhed Godkendelse Markedsdata Forsøg Anbefaling Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11 Trods en lidt kølig weekend i vente, ser det alligevel ud til at vi har en tørvejrsperiode

Læs mere

Konsulenttræf sæson 2014

Konsulenttræf sæson 2014 Konsulenttræf sæson 2014 AGENDA Cossack - nyt bredt og robust ukrudtsmiddel Proline og Prosaro er nr. 1 i korn Biscaya førstevalg i raps MaisTer grundstenen mod ukrudt i majs 1 Cossack OD Effektivt Ganske

Læs mere

UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016

UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016 UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016 Torben Kejser, Planteavlskonsulent Gefion. tk@gefion.dk Disposition Nyheder vedr. ukrudtsmidler Lidt om ukrudtsbekæmpelse i vårbyg uden Oxitril Supplerende ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret

Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret DLG Vækstforum 2012 Salgskonsulent Stefan Fick Caspersen Program Ukrudtets betydning Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt Resistent ukrudt et stigende

Læs mere

Plantebeskyttelse 2015 Indholdsfortegnelse Bemærk!!! Alle doseringer er vejledende, læs altid midlernes etikette!!

Plantebeskyttelse 2015 Indholdsfortegnelse Bemærk!!! Alle doseringer er vejledende, læs altid midlernes etikette!! Pl a nt ebes k y t t el s e 2015 1 Plantebeskyttelse 2015 Indholdsfortegnelse Bemærk!!! Alle doseringer er vejledende, læs altid midlernes etikette!! Side Vintersæd 3-7 Vinterbyg 5 Vinterhvede 6 Triticale

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 41

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 41 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 41 Det våde vejr fortsætter, men måske bedring i næste uge! Vi sælger stadig lidt såsæd,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16 Side 1 af 9 Vårsæden gemmer sig i jorden Håber det har været en god påske derude

Læs mere

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår DIFLUFENICAN Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma DFF, reg.nr. 18-416, 1,0 l, Bayer CropScience Legacy 500 SC, reg.nr. 396-26, 1 l, Adama Northern Europe B.V. Sempra, reg.nr. 594-4,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 22 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 22 Det er varmt og efterhånden også tørt mange steder. Vi har så sandelig ofte periodevejr!

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 24

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 24 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 24 Side 1 af 10 En fantastisk god vækstsæson Ja det vil jeg faktisk driste mig til at

Læs mere

Avaunt Midlet til bekæmpelse af ALLE glimmerbøsser. Nyt mod glimmerbøsser Ukrudtsbekæmpelse i korn Svampe i korn Ukrudtsbekæmpelse i majs

Avaunt Midlet til bekæmpelse af ALLE glimmerbøsser. Nyt mod glimmerbøsser Ukrudtsbekæmpelse i korn Svampe i korn Ukrudtsbekæmpelse i majs Nyt mod glimmerbøsser Ukrudtsbekæmpelse i korn Svampe i korn Ukrudtsbekæmpelse i majs Midlet til bekæmpelse af ALLE glimmerbøsser www.dupontagro.dk Virkemåde Virker først efter optagelse i tarmsystemet

Læs mere

Cossack OD robust forårsløsning

Cossack OD robust forårsløsning Cossack OD robust forårsløsning Flemming Larsen Bayer CropScience Vækstforum Jan 2015 Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron + 7,5 g/l Mesosulfuron ( 0,5 l Cossack OD = 30 ml Hussar

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Unik virkemåde Sikker anvendelse Uovertruffen effekt Eminent frihed Moderne fleksibilitet

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JES ERIK JESE PETER KRYGER JESE LISE ISTRUP JØRGESE GHITA CORDSE IELSE STIG FEODOR IELSE KLAUS PAASKE POUL HEIG PETERSE THIFESULFURO-METHYL + TRIBEURO-METHYL Middelnavn,

Læs mere

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Indhold Jordtype og forfrugt Plantetal P og K? Sortsvalg Ukrudtsbekæmpelse Svampe Skadedyr Disciplin med sprøjten! Jordtype og forfrugt 4 foregående

Læs mere

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S. Plantebeskyttelse 2018

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S. Plantebeskyttelse 2018 HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Plantebeskyttelse 2018 2 Indholdsfortegnelse Bemærk!!! Alle doseringer er vejledende, læs altid midlernes etikette! - også vedrørende max. doser i forhold til udviklingsr. Side

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN PENDIMETHALIN Middelnavn,

Læs mere

- ETABLERING, GØDSKNING OG PLANTEVÆRN

- ETABLERING, GØDSKNING OG PLANTEVÆRN VINTERRAPS - ETABLERING, GØDSKNING OG PLANTEVÆRN Danish Agro har i dette nyhedsbrev samlet en række gode råd og anbefalinger for håndteringen af vinterraps, herunder etablering, gødskning ved etablering,

Læs mere

SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer)

SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer) ALLY ST AKTIVSTOF Metsulfuron-methyl 50 %. ANVENDELSESOMRÅDE Ukrudtsbekæmpelse i korn om foråret. SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer) VIRKEMÅDE Ally

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Det er intet mindre end et fantastisk sensommer vejr. Etablering er i fuld gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte de tørre forhold.

Læs mere

Plantebeskyttelse 2018

Plantebeskyttelse 2018 N & S I landbrugets tjeneste Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S Plantebeskyttelse 2018 2 Indholdsfortegnelse Bemærk!!! Alle doseringer er vejledende, læs altid midlernes etikette! - også vedrørende max. doser

Læs mere