Når du skal til prøve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når du skal til prøve"

Transkript

1 Når du skal til prøve 2019 Når du skal til prøve 1

2 Når du skal til prøve Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet Foto: Colourbox.dk Grafik: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet ISBN nr.: (webudgave) Undervisningsministeriet, april 2019 Prøvevejledninger til folkeskolens prøver: 2 Når du skal til prøve

3 Kære elev Denne folder er til dig, der skal til folkeskolens prøver i maj/juni Før du er helt klar til dine prøver, er det vigtigt, at du kender reglerne for, hvornår du må bruge internettet, og hvilke hjælpemidler du må bruge til de forskellige prøver. Læs folderen i god tid inden prøverne, så du kan nå at spørge din lærer, hvis der er noget, du er i tvivl om. God læselyst og god fornøjelse med prøverne. Når du skal til prøve 3

4 Indhold Prøver i 9. klasse 5 Prøver i 10. klasse 6 Vigtigt at vide, før du skal til prøve 7 Snyd og regelbrud 9 Tilladte hjælpemidler i 9. klasse 11 Tilladte hjælpemidler i 10. klasse 21 4 Når du skal til prøve

5 Prøver i 9. klasse I 9. klasse skal du til syv obligatoriske prøver i alt. Fem af prøverne er bundne. Bundne prøver betyder, at alle elever skal til disse prøver. De fem bundne prøver - Dansk, mundtlig - Dansk, skriftlig - Matematik, skriftlig - Engelsk, mundtlig - Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, mundtlig De sidste to prøver findes ved lodtrækning. De kaldes for udtræksprøver. Du skal op i én udtræksprøve fra den humanistiske fagblok og én udtræksprøve fra den naturfaglige fagblok. Du kan se nedenfor, hvilke prøver der hører til de to blokke. Det er Undervisningsministeriet, der via lodtrækning bestemmer, hvilke to prøver du og din klasse eller dit hold skal op i. Du må tidligst få at vide, hvilke fag du skal til prøve i, 5 hverdage før de skriftlige prøver begynder. Udtræksprøve i den humanistiske fagblok - Engelsk, skriftlig - Tysk/fransk, skriftlig/mundtlig - Samfundsfag, mundtlig - Kristendomskundskab, mundtlig - Historie, mundtlig Udtræksprøve i den naturfaglige fagblok - Biologi, skriftlig - Geografi, skriftlig - Fysik/kemi, skriftlig - Matematik, mundtlig - Idræt, praktisk mundtlig Når du skal til prøve 5

6 Parlez-vous français? Prøver i 10. klasse Prøverne i 10. klasse er frivillige. Hvis du har brug for at forbedre nogle af dine prøvekarakterer fra 9. klasse, kan du aflægge nogle af prøverne på 9. klasse niveau. Du kan nedenfor se, hvilke prøver du kan aflægge på henholdsvis 10. og 9. klasse niveau. Hvis du gerne vil optages på en ungdomsuddannelse, skal du være opmærksom på, at det har betydning, om du aflægger prøverne, og på hvilket niveau du aflægger dem. Du vil kunne finde yderligere information på ug.dk. Prøver du kan aflægge på 10. klasse niveau - Dansk, mundtlig/skriftlig - Matematik, mundtlig/skriftlig - Engelsk, mundtlig/skriftlig - Tysk, mundtlig/skriftlig - Fransk, mundtlig/skriftlig - Fysik/kemi, mundtlig Prøver du kan aflægge på 9. klasse niveau - Dansk, mundtlig/skriftlig - Matematik, skriftlig - Engelsk, mundtlig Sprechen Sie Deutch? Den grimme ælling Do you speak English? 6 Når du skal til prøve

7 Vigtigt at vide, før du skal til prøve Hvilke hjælpemidler må jeg bruge? Før du skal til prøve, skal du altid tjekke, hvilke hjælpemidler du må bruge under prøven. Der er forskellige regler for de enkelte prøver. I denne folder finder du en oversigt over, hvilke hjælpemidler du må bruge til de enkelte prøver. Tilladte hjælpemidler, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt på din computer, kan tilgås via internettet, hvis din skoleleder har godkendt det. Det er din lærer, der skal informere om, hvad der er tilladt, og hvordan du tilgår hjælpemidlerne. Spørg din lærer, hvis du er i tvivl. Må jeg bruge internettet til prøven? Ved prøven i dansk skriftlig fremstilling i 9. klasse og ved delopgave b og c i den skriftlige prøve i dansk i 10. klasse kan du bruge internettet til at søge information i opgaveløsningen. Ved alle andre prøver er det ikke tilladt at bruge internettet til at søge ny viden og information eller til at hente billeder til besvarelse af opgaven. Husk at angive kilder: Husk, at du altid skal angive kilder, hvis du bruger kilder i din besvarelse i prøven dansk, skriftlig fremstilling. Hvis du anvender direkte citater, skal det markeres tydeligt. Det gælder også, hvis du fx refererer eller citerer fra en fagbog eller benytter dine egne tidligere bedømte opgaver. Ved at lave kildeangivelser viser du censor, hvor du har din viden fra. Du skal til sidst i din opgave lave en liste over de kilder, du har brugt i din opgave. Når du skal til prøve 7

8 Må jeg kommunikere med andre under prøven? Nej. Det er ikke tilladt at tale med eller have kontakt til andre under prøverne. Det gælder både i og uden for prøvelokalet, via mobiltelefon samt på internettet gennem fx chat og mail. Det er heller ikke tilladt at dele fx dokumenter, USB-stik og sedler eller vise din skærm eller noter, så andre i lokalet har mulighed for at se, hvad du har skrevet. Du må heller ikke gøre opgavebesvarelser eller andet af dit materiale tilgængeligt for andre på online-drev, mail eller lignende. De tilsynsførende er de eneste, du må kommunikere med under prøverne. Det gør du ved at række hånden op. Må jeg medbringe min mobiltelefon og bruge den under prøven? Din skole har regler for, om du må medbringe din mobiltelefon til prøven. Spørg din lærer, hvad der gælder på netop din skole. Må jeg høre musik til prøven? Det er din skole, der bestemmer, om du må høre musik til prøverne. Spørg derfor din lærer, hvis du er i tvivl. Hvis din skole tillader, at du må lytte til musik under prøverne, skal du dog være opmærksom på, at du ikke må lytte til engelsk musik til prøven i skriftlig engelsk. Tilsvarende gælder i de andre sprogfag. Årsagen er, at det i engelsk, tysk og fransk kun er tilladt at bruge en ordbog som hjælpemiddel til at slå enkelte ord op. Hvis du fx lytter til engelsk musik under din engelskprøve, kan du blive inspireret og på den måde hjulpet til at skrive længere sætninger i din besvarelse. 8 Når du skal til prøve

9 Snyd og regelbrud Hvis du bryder reglerne og fx bruger hjælpemidler, der ikke er tilladte, kan det blive betragtet som snyd ved prøven. Det er derfor vigtigt, at du er forberedt og ved, hvad du må og ikke må, inden du skal til prøve. Konsekvenser ved at snyde Det kan have store konsekvenser for dig, hvis du snyder til en prøve. Din skoleleder kan vælge at: - bortvise dig fra prøven - din besvarelse ikke bliver godkendt - din karakter bliver annulleret Hvis du bliver bortvist fra en prøve, din besvarelse ikke bliver godkendt, eller din karakter bliver annulleret, skal du til en omprøve. Det kan betyde, at du ikke kan nå at aflægge alle de syv obligatoriske prøver og derfor ikke kan bestå folkeskolens afgangseksamen, inden prøveperioden slutter. Hvis du har søgt optagelse på en ungdomsuddannelse og ikke har bestået folkeskolens afgangseksamen, skal du til optagelsesprøve, inden du starter på din ønskede ungdomsuddannelse. Hvis du er blevet bortvist fra en prøve flere gange, kan din skoleleder beslutte, at du ikke skal have lov til at tage en ny prøve igen. Når du skal til prøve 9

10 Eksempler på snyd ved en prøve Snyd kan fx være, hvis du: Bruger internettet til at finde ny viden i andre prøver end dansk skriftlig fremstilling. Kopierer en tekst fra en hjemmeside, opgave eller fagbog uden at lave en henvisning til kilden. Det er snyd, fordi du udgiver andres materiale som dit eget. Bruger ikke-tilladte hjælpemidler og programmer, fx anvender oversættelsesprogram ved skriftlig fremstilling i sprogfagene tysk, fransk eller engelsk. Kommunikerer med andre end de tilsynsførende under prøven. Deler dokumenter med andre fx via online-drev, mail og chat. Ser svarene på en anden elevs skærm og bruger det i din egen besvarelse. 10 Når du skal til prøve

11 Tilladte hjælpemidler i 9. klasse Når du skal til prøve 11

12 Prøverne i dansk De skriftlige prøve i dansk består af en prøve i læsning og retskrivning og en prøve i skriftlig fremstilling. Den mundtlige prøve i dansk har to prøveformer. Prøveform A og B. 9. klasse: Læsning (30 min.) og retskrivning (1 time) Prøven er digitalt selvrettende. Du må bruge alle de ordbøger, du vil. Ordbøgerne skal dog følge Dansk Sprognævns retskrivning, det står typisk i kolonfonen. Hvis du er i tvivl, om din ordbog må bruges, kan du spørge din lærer. Din skole er ikke forpligtet til at stille andre ordbøger til rådighed end dem, der er benyttet i undervisningen. Adgang til ordbøger via internettet: Din skoleleder skal oplyse dig, om de ordbøger, som du må bruge ved prøven, skal tilgås lokalt (fx på din computer, usb-stik, dit eller skolens drev/lukkede netværk) eller medbringes i bogform, eller om du må tilgå dem via internettet. 9. klasse: Skriftlig fremstilling (3½ time). Alle former for hjælpemidler, så længe du ikke forstyrrer andre i prøvelokalet. Adgang til internettet: Ved prøven må du bruge de samme hjælpemidler, som I har brugt i den daglige undervisning. Det er også tilladt at søge og bruge enhver information fra internettet. OBS Husk at angive kilder Citater bør ikke være længere end en sætnings længde Det skal fremgå tydeligt af besvarelsen, at der er tale om citat enten ved brug af citationstegn eller ved at sætte det i kursiv samt angivelse af, hvem der citeres. 12 Når du skal til prøve

13 9. klasse: Mundtlig prøve prøveform A (40 min. forberedelsestid og 20 min. eksaminationstid inkl. karakterfastsættelse). Du må medbringe ordbøger med ordforklaringer og dine egne noter i forberedelsen. Noter: Ved egne noter forstås alle de noter, som du selv har lavet, i grupper eller fælles i klassen. Det kan også være noter, som du har skrevet på materiale, som du har fået udleveret i forbindelse med undervisningen fx forskellige genrers karakteristiske træk og forslag til analyse af forskellige typer af tekster. Adgang til hjælpemidler via internettet: Din skoleleder skal oplyse dig, om de ordbøger og dine noter, som du må benytte ved prøven, skal tilgås lokalt (fx på din computer, usb-stik, dit eller skolens drev/lukkede netværk) eller medbringes i papirform, eller om du må tilgå dem via internettet. Eksaminationen: Til selve eksaminationen må du kun medbringe de notater, du har lavet i forberedelsestiden. Notaterne kan fx indeholde: disposition til, hvordan du vil præsentere stoffet kort begrundelse for, hvorfor du har valgt oplæsningsstykket analysepunkter med fx angivelse af sidetal og linjenummer og vigtige iagttagelser alt efter prøveoplæggets genre og karakter perspektiveringsmuligheder. 9. klasse: Mundtlig prøve prøveform B 25 min. eksaminationstid inkl. karakterfastsættelse. Ingen forberedelse lige før prøven. Du skal huske at medbringe din synopsis til prøven. Når du skal til prøve 13

14 Prøverne i matematik 9. klasse: Matematik uden hjælpemidler (1 time) Prøven er digitalt selvrettende. Ingen hjælpemidler. Kun skriveredskaber og kladdepapir er tilladt. 9. klasse: Matematik med hjælpemidler (3 timer). Alle hjælpemidler, som har været anvendt i den daglige undervisning. Det kan fx være: lommeregner smartphone, tablet og computer med alle de apps og programmer, som har været anvendt i den daglige undervisning skrive- og tegneredskaber egne udførte noter opgavebesvarelser (både rettede og ikke rettede) elevernes analoge og digitale læremidler matematiske opslagsværker lærerens selvproducerede kompendier ordbøger. Adgang til hjælpemidler via internettet: Din skoleleder skal oplyse dig, om de hjælpemidler, programmer, digitale værktøjer og/eller digitale undervisningsmaterialer, som du må benytte ved prøven, skal tilgås lokalt (fx på din computer, usb-stik, dit eller skolens drev/lukkede netværk) eller medbringes i papirform, eller om du må tilgå dem via internettet. Hvis du i den daglige undervisning fx har benyttet kan din skoleleder give dig lov til at bruge siden. Du må under prøven dog kun bruge dine egne materialer, som ligger under dit login. Hvis du i undervisningen har arbejdet med andet materiale, som du ikke selv har udarbejdet, skal du kopiere disse materialer til dit eget login, hvis du skal have adgang til disse materialer under prøven. Du må ikke søge frit i andres materialer efter et specifikt emne eller vejledning til, hvordan du løser en opgave. Det samme gør sig gældende på fx hvor du kan vælge at føje udvalgte filer til egen konto. OBS Du må ikke bruge internettet til at søge efter ny viden i prøvesituationen. 14 Når du skal til prøve

15 9. klasse: Mundtlig prøve 2 timer inkl. karakterfastsættelse. Du må benytte: Alle hjælpemidler, som I har brugt i undervisningen. Det kan fx være: lommeregner smartphone, tablet og computer med alle de apps og programmer, som har været anvendt i den daglige undervisning skrive- og tegneredskaber egne udførte noter opgavebesvarelser (både rettede og ikke rettede) elevernes analoge og digitale læremidler matematiske opslagsværker lærerens selvproducerede kompendier ordbøger. Adgang til hjælpemidler via internettet: Din skoleleder skal oplyse dig, om de hjælpemidler, programmer, digitale værktøjer og/eller digitale undervisningsmaterialer, som du må benytte ved prøven, skal tilgås lokalt (fx på din computer, usb-stik, dit eller skolens drev/lukkede netværk) eller medbringes i papirform, eller om du må tilgå dem via internettet. Hvis du i den daglige undervisning fx har benyttet kan din skoleleder give dig lov til at bruge siden. Du må under prøven dog kun bruge dine egne materialer, som ligger under dit login. Hvis du i undervisningen har arbejdet med andet materiale, som du ikke selv har udarbejdet, skal du kopiere disse materialer til dit eget login, hvis du skal have adgang til disse materialer under prøven. Du må ikke søge frit i andres materialer efter et specifikt emne eller vejledning til, hvordan du løser en opgave. Det samme gør sig gældende på fx hvor du kan vælge at føje udvalgte filer til egen konto. OBS Du må ikke bruge internettet til at søge efter ny viden i prøvesituationen. Når du skal til prøve 15

16 Prøverne i engelsk, tysk og fransk Den skriftlige prøve i engelsk, tysk og fransk består af en opgave i lytte- og læseforståelse, opgaver i sprog og sprogbrug samt en opgave i fri skriftlig fremstilling. 9. klasse: Lytte- og læsefærdighed (1 time) Prøven er digitalt selvrettende. Ingen hjælpemidler. 9. klasse: Sprog og sprogbrug samt skriftlig fremstilling (2 timer). Ordbøger og grammatiske oversigter i begge opgaver. Tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol i skriftlig fremstilling. Adgang til hjælpemidler via internettet: Din skoleleder skal oplyse dig, om de ordbøger og grammatiske oversigter, som du må benytte ved prøven, skal tilgås lokalt (fx på din computer, usb-stik, dit eller skolens drev/lukkede netværk) eller medbringes i papirform, eller om du må tilgå dem via internettet. OBS Du må ikke benytte andre hjælpemidler end de, der er nævnt i skemaet. Du må ikke anvende tekster og billeder fra internettet eller tekst-, lyd- og billedfiler fra computeren. Du må ikke benytte oversættelsesværktøjer/translateprogrammer. Nogle tekstbehandlingsprogrammer har oversættelsesfunktion, fx Word. Vær opmærksom på, at oversættelsesfunktionen ikke er et tilladt hjælpemiddel. Du må ikke bruge internettet til at søge ny viden. Det er ikke tilladt at lytte til musik på det sprog, du aflægger prøve i (engelsk, tysk og fransk). 9. klasse: Mundtlig prøve 20 min. eksaminationstid inkl. karakterfastsættelse. Ingen forberedelse lige før prøven. Du skal huske at medbringe din disposition for dit selvvalgte emne til prøven. 16 Når du skal til prøve

17 Prøverne fysik/kemi, biologi og geografi 9. klasse: Fysik/kemi, biologi og geografi (30 minutter) Prøven er digitalt selvrettende. Ingen hjælpemidler. Fælles prøven i fysik/kemi, biologi og geografi 9. klasse: Mundtlig prøve 2 timer inkl. karakterfastsættelse. Alle hjælpemidler, som har været anvendt i den daglige undervisning, Hjælpemidler kan fx være: fagportaler bogsystemer e-bøger andre tekster modeller animationer simuleringer videoer elevernes noter laboratorie- og feltudstyr. Adgang til hjælpemidler via internettet: Din skoleleder skal oplyse dig, om de hjælpemidler, programmer, digitale værktøjer og/eller digitale undervisningsmaterialer, som du må benytte ved prøven, skal tilgås lokalt (fx på din computer, usb-stik, dit eller skolens drev/lukkede netværk) eller medbringes i papirform, eller om du må tilgå dem via internettet. OBS Du må ikke bruge internettet til at søge efter ny viden i prøvesituationen. Når du skal til prøve 17

18 Prøven i idræt 9. klasse: Praktisk/mundtlig gruppeprøve 35 min. for to elever inkl. karakterfastsættelse. Prøven forlænges med 10 minutter for hver ekstra elev. Alle hjælpemidler må bruges under prøven. Det kan være: egne noter modeller analyser musik billeder og lyd. Du skal huske at medbringe din disposition til prøven. Brug af internettet Du kan bruge internettet i din forberedelsesperiode frem mod prøven. Hvis du vil bruge internettet under prøven, skal du i din forberedelsesperiode beslutte, hvad du skal bruge fra internettet. Det kan være en musikliste, en film eller billeder. Du må ikke søge efter ny viden på internettet under prøven. Hvis du fx skal forklare en bevægelsesanalyse ved hjælp af en film, skal filmen være hentet ned fra internettet i forberedelsesperioden. Den må ikke søges frem under selve prøven. På din disposition skal du angive, hvilke digitale medier herunder musik og video, der indgår i prøven. 18 Når du skal til prøve

19 Prøverne i historie, samfundsfag og kristendomskundskab 9. klasse: Mundtlig prøve 25 min. for en elev, 40 min. for to elever i en gruppe og 55 min. for tre elever i en gruppe inkl. karakterfastsættelse. Alle hjælpemidler, som I har brugt i undervisningen. Det kan fx være: egne noter og opgaver fra undervisningen digitale læremidler med alle de programmer/portaler, som eleverne har benyttet i undervisningen opslagsværker og ordbøger skrive- og tegneredskaber materialer benyttet i undervisningen, fx bøger, kildesamlinger, modeller, analyseværktøjer, lærerens selvproducerede kompendier din/gruppen problemstilling, kilder og produkt Adgang til hjælpemidler via internettet: Din skoleleder skal oplyse dig, om de hjælpemidler, programmer, digitale værktøjer og/eller digitale undervisningsmaterialer, som du må benytte ved prøven, skal tilgås lokalt (fx på din computer, usb-stik, dit eller skolens drev/lukkede netværk) eller medbringes i papirform, eller om du må tilgå dem via internettet. Hvis du i den daglige undervisning fx har benyttet kan din skoleleder give dig lov til at bruge siden. Du må under prøven kun bruge dine egne materialer, som ligger under dit login. Hvis du i undervisningen har arbejdet med andet materiale, som du ikke har selv har udarbejdet, skal du kopiere disse materialer til dit eget login, hvis du skal have adgang til disse materialer under prøven. Du må ikke søge frit i andres materialer efter et specifikt emne eller vejledning til, hvordan du løser en opgave. Det samme gør sig gældende for fx hvor du kan vælge at føje udvalgte filer til egen konto. Eksaminationen: Til selve eksaminationen må du kun medbringe de notater, du selv har taget under forberedelsen, herunder gruppens notater til besvarelse af de lærerstillede spørgsmål samt gruppens problemstilling, kilder og produkt. Materialer skal svare til det materiale, din lærer forud for prøven har sendt til censor. Når du skal til prøve 19

20 20 Når du skal til prøve

21 Tilladte hjælpemidler i 10. klasse Når du skal til prøve 21

22 Prøverne i dansk Den skriftlige prøve i dansk, FP10 består af 3 dele; del a) læsning og sprogbrug, del b) modtagerrettet kommunikation og del c) skriftlig fremstilling 10. klasse:læsning og sprogbrug (del a) Del a er digitalt selvrettende. Du må bruge alle de ordbøger, du vil. Ordbøgerne skal dog følge Dansk Sprognævns retskrivning. Hvis du er i tvivl, om din ordbog må bruges, kan du spørge din lærer. Din skole er ikke forpligtet til at stille andre ordbøger til rådighed end dem, der er benyttet i undervisningen. Adgang til ordbøger via internettet: Din skoleleder skal oplyse dig, om de ordbøger, som du må benytte ved prøven, skal tilgås lokalt (fx på din computer, usb-stik, dit eller skolens drev/lukkede netværk) eller medbringes i bogform, eller om du må tilgå dem via internettet. 10. klasse: Modtagerrettet kommunikation (del b) og skriftlig fremstilling (del c) del b er digital selvrettende, og del c skal afleveres til bedømmelse. Du må bruge de samme hjælpemidler, som I har brugt i den daglige undervisning. Adgang til internettet: Ved prøven må du bruge de samme hjælpemidler, som I har brugt i den daglige undervisning. Det er også tilladt at søge og bruge enhver information fra internettet. OBS Husk at angive kilder Citater bør ikke være længere end en sætnings længde Det skal fremgå tydeligt af besvarelsen, at der er tale om et citat enten ved brug af citationstegn eller ved at sætte det i kursiv og angive hvem der citeres. 10. klasse: Mundtlig prøve 25 min. eksaminationstid inkl. karakterfastsættelse. Ingen forberedelse lige før prøven. Du skal huske at medbringe din synopsis til prøven. 22 Når du skal til prøve

23 Prøverne i matematik 10. klasse: Matematik (4 timer). Alle hjælpemidler, som I har brugt i undervisningen. Det kan fx være: lommeregner smartphone, tablet og computer med alle de apps og programmer, som har været anvendt i den daglige undervisning skrive- og tegneredskaber egne udførte noter opgavebesvarelser (både rettede og ikke-rettede) elevernes analoge og digitale læremidler matematiske opslagsværker lærerens selvproducerede kompendier ordbøger. Adgang til hjælpemidler via internettet: Din skoleleder skal oplyse dig, om de hjælpemidler, programmer, digitale værktøjer og/eller digitale undervisningsmaterialer, som du må benytte ved prøven, skal tilgås lokalt (fx på din computer, usb-stik, dit eller skolens drev/lukkede netværk) eller medbringes i papirform, eller om du må tilgå dem via internettet. Hvis du i den daglige undervisning fx har benyttet kan din skoleleder give dig lov til at bruge siden. Du må under prøven dog kun bruge dine egne materialer, som ligger under dit login. Hvis du i undervisningen har arbejdet med andet materiale, som du ikke selv har udarbejdet, skal du kopiere disse materialer til dit eget login, hvis du skal have adgang til disse materialer under prøven. Du må ikke søge frit i andres materialer efter et specifikt emne eller vejledning til, hvordan du løser en opgave. Det samme gør sig gældende på fx hvor du kan vælge at føje udvalgte filer til egen konto. OBS Du må ikke bruge internettet til at søge efter ny viden i prøvesituationen. Når du skal til prøve 23

24 10. klasse: Mundtlig prøve 2 timer inkl. karakterfastsættelse. Alle hjælpemidler, som I har brugt i undervisningen. Det kan fx være: lommeregner smartphone, tablet og computer med alle de apps og programmer, som har været anvendt i den daglige undervisning skrive- og tegneredskaber egne udførte noter opgavebesvarelser (både rettede og ikke rettede) elevernes analoge og digitale læremidler matematiske opslagsværker lærerens selvproducerede kompendier ordbøger. Adgang til hjælpemidler via internettet: Din skoleleder skal oplyse dig, om de hjælpemidler, programmer, digitale værktøjer og/eller digitale undervisningsmaterialer, som du må benytte ved prøven, skal tilgås lokalt (fx på din computer, usb-stik, dit eller skolens drev/lukkede netværk) eller medbringes i papirform, eller om du må tilgå dem via internettet. Hvis du i den daglige undervisning fx har benyttet kan din skoleleder give dig lov til at bruge siden. Dog må du under prøven dog kun bruge dine egne materialer, som ligger under dit login. Hvis du i undervisningen har arbejdet med andet materiale, som du ikke selv har udarbejdet, skal du kopiere disse materialer til dit eget login, hvis du skal have adgang til disse materialer under prøven. Du må ikke søge frit i andres materialer efter et specifikt emne eller vejledning til, hvordan du løser en opgave. Det samme gør sig gældende på fx hvor du kan vælge at føje udvalgte filer til egen konto. OBS Du må ikke bruge internettet til at søge efter ny viden i prøvesituationen. 24 Når du skal til prøve

25 Prøverne i engelsk, tysk og fransk Den skriftlige prøve i engelsk, tysk og fransk består af en opgave i sprog og sprogbrug samt en opgave i skriftlig fremstilling. 10. klasse: Sprog og sprogbrug samt skriftlig fremstilling (3 timer) Sprog og sprogbrug er digital selvrettende. Skriftlig fremstilling skal afleveres til bedømmelse. Ordbøger og grammatiske oversigter. Tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol i skriftlig fremstilling. Adgang til hjælpemidler via internettet: Din skoleleder skal oplyse dig, om de ordbøger og grammatiske oversigter, som du må benytte ved prøven, skal tilgås lokalt (fx på din computer, usb-stik, dit eller skolens drev/lukkede netværk) eller medbringes i papirform, eller om du må tilgå dem via internettet. OBS Du må ikke benytte andre hjælpemidler end de, der er nævnt i skemaet. Du må ikke bruge tekster og billeder fra internettet eller tekst-, lyd- og billedfiler fra computeren. Du må ikke benytte oversættelsesværktøjer/translateprogrammer. Nogle tekstbehandlingsprogrammer har oversættelsesfunktion, fx Word. Vær opmærksom på, at oversættelsesfunktionen ikke er et tilladt hjælpemiddel. Du må ikke bruge intranettet til at søge ny viden. Det er ikke tilladt at lytte til musik på det sprog, du aflægger prøve i (engelsk, tysk og fransk). 10. klasse: Mundtlig prøve 20 min. eksaminationstid inkl. karakterfastsættelse. Ingen forberedelse lige før prøven. Du skal huske at medbringe din disposition for dit selvvalgte emne til prøven. Når du skal til prøve 25

26 Mine noter: 26 Når du skal til prøve

27 Når du skal til prøve 27

28 28 Når du skal til prøve

VELKOMMEN TIL FP9 PÅ. Nyboder skole FP9. Elevfolder med info om prøverne Kære elev i 9. klasse

VELKOMMEN TIL FP9 PÅ. Nyboder skole FP9. Elevfolder med info om prøverne Kære elev i 9. klasse VELKOMMEN TIL FP9 PÅ FP9 Nyboder skole Kære elev i 9. klasse I dette hæfte finder du en række informationer om de bundne prøvefag. Det er vigtigt, at du læser hele hæftet grundigt igennem, inden den skriftlige

Læs mere

Gode råd og retningslinjer ved prøveafholdelsen på HLS

Gode råd og retningslinjer ved prøveafholdelsen på HLS Gode råd og retningslinjer ved prøveafholdelsen på HLS Gode råd til dig, der skal til prøve Du skal snart til folkeskolens afsluttende skriftlige og mundtlige prøver. Her følger nogle få gode råd om at

Læs mere

Information om afgangsprøven 2016

Information om afgangsprøven 2016 Information om afgangsprøven 2016 1 Information om afgangsprøverne 2016 Afgangsprøverne afholdes i to omgange. Fra den 2.-17. maj afholdes de skriftlige prøver, mens de mundtlige prøver afholdes i perioden

Læs mere

Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015

Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015 Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015 Elever i 9. klasse skal aflægge 5 bundne prøver og 2 prøver til udtræk. Se nedenfor, hvilke prøver der er bundne

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folkeskolens afgangsprøver () på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folketinget vedtog d. 30. marts 2006 en ny lov for folkeskolen (Lov nr. 313 af 19. april 2006) loven kan ses på Undervisningsministeriets

Læs mere

Information om afgangsprøven 2018

Information om afgangsprøven 2018 Information om afgangsprøven 2018 1 Information om afgangsprøverne 2018 Afgangsprøverne afholdes i to omgange. Fra den 2.-15. maj afholdes de skriftlige prøver, mens de praktisk/mundtlige prøver afholdes

Læs mere

Hjælpemidler ved prøver i 9. klasse

Hjælpemidler ved prøver i 9. klasse Hjælpemidler ved prøver i 9. klasse It-udstyr betyder computer + tablet og/eller smartphone. Vær opmærksom på at tablet og smartphone skal være i FLY-tilstand, da de IKKE må gå på nettet. Computeren må

Læs mere

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b 9.c 7 elever fra AUT: Dansk, skriftlig fremstilling (FS10) 10. kl. 2 elever fra AUT

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b 9.c 7 elever fra AUT: Dansk, skriftlig fremstilling (FS10) 10. kl. 2 elever fra AUT Til elever og forældre Oversigt over prøverne i maj 2014: I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER Mandag 9.00 10.30 Dansk,

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2010/2011 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre 1 om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2011/2012 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b. Salen: Øvrige elever 13.30 16.30 Engelsk FS10 10. kl Salen

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b. Salen: Øvrige elever 13.30 16.30 Engelsk FS10 10. kl Salen Til elever og forældre Oversigt over prøverne i maj 2013 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER Mandag 9.00-12.30 D.13.maj

Læs mere

Folkeskolens prøver. Maj Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10. Maj 2019

Folkeskolens prøver. Maj Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10. Maj 2019 Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10 Hæftet indeholder retningslinjer til de skriftlige prøver, som afholdes i maj 2019. Retningslinjerne skal benyttes i forbindelse med skolens forberedelse

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen

Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen Indholdsfortegnelse 9. klasse projektopgaven side 3 Tilmelding side 3 Prøvetidspunkt side 3 Sygdom side 3 Hjælpemidler side 3 Skriftlig udtalelse og karakter

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer Praktiske og proceduremæssige forhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter. De skriftlige prøver afholdes: Onsdag den 2. maj kl. 09.00-10.00 Matematiske

Læs mere

Elever, der går på Peterskolen, skal efter 9. kl. gå til Folkeskolens prøver i både de bundne prøver og prøver i udtræk. Det er obligatorisk.

Elever, der går på Peterskolen, skal efter 9. kl. gå til Folkeskolens prøver i både de bundne prøver og prøver i udtræk. Det er obligatorisk. Folkeskolens prøver FP9 Orientering til Peterskolens elever/forældre om regler ved Folkeskolens prøver 9. klasse, kaldet FP9 på Peterskolen maj/juni 2018 Obligatoriske prøver Elever, der går på Peterskolen,

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 5 2017 I uge 5 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. 10. kl. tirsdag til fredag 9. kl. tirsdag til torsdag Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder,

Læs mere

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver Folkeskolens prøver Hierarki Ansvar for prøverne Prøvebekendtgørelsens opbygning Folkeskolens prøver Hvilke prøver? Hvem retter? Afholder ikke prøver Bestå-krav Elektroniske beviser Prøvemappens opbygning

Læs mere

Hvad du (og dine forældre) bør vide om

Hvad du (og dine forældre) bør vide om Hvad du (og dine forældre) bør vide om FOLKESKOLENS SKRIFTLIGE PRØVER Herunder står dit navn, klasse og nummer iflg. karakterlisten Dette hæfte er en sammenfatning af de love og bekendtgørelser, som Undervisningsministeriet

Læs mere

Hjælpemidler Nedenstående oversigt viser hvilke former for hjælpemidler, der må anvendes ved de enkelte prøver.

Hjælpemidler Nedenstående oversigt viser hvilke former for hjælpemidler, der må anvendes ved de enkelte prøver. Hjælpemidler Nedenstående oversigt viser hvilke former for hjælpemidler, der må anvendes ved de enkelte prøver. Skriftlige prøver Bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005, 14, bekendtgørelse nr. 863 af 5.

Læs mere

Folkeskolens 9.-klasseprøver. Skoleåret 2015/2016

Folkeskolens 9.-klasseprøver. Skoleåret 2015/2016 Sct. Jørgens Skole Folkeskolens 9.-klasseprøver Skoleåret 2015/2016 Orientering til elever og forældre på Sct. Jørgens Skole om folkeskolens 9.-klasseprøver. Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver - orientering til elever og forældre

Folkeskolens afgangsprøver - orientering til elever og forældre K Ø B E N H A V N S K O M M N E Børne og ngdomsforvaltningen 14. maj 200 G R Ø N D A L S V Æ N G E T S S K O L E RØRSANGERVEJ 29-2400 KØBENHAVN NV Kontortid: Mandag - fredag kl. 7:30-15:00 Telefon: 38349350

Læs mere

Oversigt over prøverne i maj 2016 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler.

Oversigt over prøverne i maj 2016 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. Oversigt over prøverne i maj 2016 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER D. 2. maj 9.00 12.30 (13.15 elever med samtalerunde/13.30

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

Oversigt over prøverne i maj 2015: I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler.

Oversigt over prøverne i maj 2015: I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. Oversigt over prøverne i maj 2015: I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER + PC behov Mandag 9.00 10.30 Dansk, retskrivning

Læs mere

EKSAMEN 2015. Vel mødt til eksamen.

EKSAMEN 2015. Vel mødt til eksamen. EKSAMEN 2015 Dette er ment som en hjælp til alle elever, der skal til eksamen på Solhverv Privatskole. Vi har samlet alle de regler, der gælder ved skriftlig eksamen, og endvidere har vi lavet en liste

Læs mere

Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse

Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse Når matematik uden og med hjælpemidler ligger lige op af hinanden tidsmæssigt, hvad gør man så med de elever, som skal have

Læs mere

Solhverv Privatskole

Solhverv Privatskole Solhverv Privatskole EKSAMENSFOLDER 2011 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2010/11 på Solhverv Privatskole. Side 1 INDHOLD Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever,

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 Engstrandskolen Hvidovrevej 440 2650 Hvidovre Tlf: 3649 6511 Samlede bestemmelser for Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 1 10. klasse, Selvvalgt opgave Indholdsfortegnelse Tilmelding:...3

Læs mere

Terminsprøver og Afsluttende prøver. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole

Terminsprøver og Afsluttende prøver. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole Terminsprøver og Afsluttende prøver Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole 2013 2014 Indholdsfortegnelse 2 Prøveoversigt FSA - 9. klasse... 3 Prøveoversigt FS10 10.klasse... 3 Terminsprøverne... 4 Folkeskolens

Læs mere

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om de overordnede ændringer i prøvebekendtgørelsen

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om de overordnede ændringer i prøvebekendtgørelsen Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om de overordnede ændringer i prøvebekendtgørelsen Spørgsmålene er forkortede og kategoriserede. Det skal særligt fremhæves, at der også fremover vil ske et alternativt

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår

Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Februar 2015 Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår 1. Indhold Denne vejledning erstatter Vejledning om fravigelse af

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2018

Information om avu eksamen maj/juni 2018 Information om avu eksamen maj/juni 2018 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Prøverettede forløb i. SøgSmart

Prøverettede forløb i. SøgSmart Prøverettede forløb i SøgSmart Nye forløb i SøgSmart Dansk Prøverettet forløb til dansk skriftlig fremstilling 9.klasse + 10.klasse Prøverettet forløb til dansk modtagerrettet kommunikation 10.klasse Kulturfag

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2019

Information om avu eksamen maj/juni 2019 Information om avu eksamen maj/juni 2019 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Eksamensreglement 2018

Eksamensreglement 2018 Eksamensreglement 2018 HTX Lillebælt RHA 15.05.18 Eksamensreglement for HTX Regler ved skriftlige eksamener Datoerne for de skriftlige eksamener fremgår af eksamensplanen. Eksamenslokalet er åbent fra

Læs mere

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 Praktiske og proceduremæssigeforhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter for de skriftlige prøver DATO:

Læs mere

EKSAMEN Vel mødt til eksamen.

EKSAMEN Vel mødt til eksamen. EKSAMEN 2014 Dette er ment som en hjælp til alle elever, der skal til eksamen på Solhverv Privatskole. Vi har samlet alle de regler, der gælder ved skriftlig eksamen, og endvidere har vi lavet en liste

Læs mere

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret i prøverne i fremmedsprog

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret i prøverne i fremmedsprog Opsamling pa spørgsma l fra webinaret i prøverne i fremmedsprog Spørgsmålene er forkortede og kategoriserede. Er Let's do it en grammatisk oversigt? Må Duden bruges? Må Verbix.com bruges? Må eleverne anvende

Læs mere

Terminsprøver 10. klasse Marts 2017

Terminsprøver 10. klasse Marts 2017 Terminsprøver 10. klasse Marts 2017 Dato Fag Ordinær tid Forlænget tid 08.03.17 Dansk 09.00-13.00 13.00-14.20 09.03.17 Matematik 09.00-13.00 13.00-14.20 10.03.17 Engelsk 09.00-12.00 12.00-13.00 Alle terminsprøver

Læs mere

7 skarpe til sproglæreren om prøverne i engelsk, tysk og fransk 9. og 10. klasse

7 skarpe til sproglæreren om prøverne i engelsk, tysk og fransk 9. og 10. klasse 7 skarpe til sproglæreren om prøverne i engelsk, tysk og fransk 9. og 10. klasse Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i engelsk, tysk og

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Bilag til fritagelse/ fravigelse ved folkeskolens afgangsprøver

Bilag til fritagelse/ fravigelse ved folkeskolens afgangsprøver Bilag til fritagelse/ fravigelse ved folkeskolens afgangsprøver Elevens navn: Cpr. nr.: Klasse: Skole: Bilaget opbevares i elevens sagsmappe på skolen. Fag FP9 Prøve Ekstra forberedelse Forlænget tid under

Læs mere

Aktuelt fra Undervisningsministeriet. Matematiklærerens dag 11. april 2018

Aktuelt fra Undervisningsministeriet. Matematiklærerens dag 11. april 2018 Aktuelt fra Undervisningsministeriet Matematiklærerens dag 11. april 2018 Rikke.Kjaerup@stukuvm.dk Fælles Mål, fra bindende til vejledende mål https://uvm.dk/ministeriet/ministeren/frihed Forligskredsen

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

Eksamensfolder Oversigt og regler vedrørende de afsluttende skriftlige prøver 2016/17 på Randers Realskole

Eksamensfolder Oversigt og regler vedrørende de afsluttende skriftlige prøver 2016/17 på Randers Realskole Eksamensfolder 2017 Oversigt og regler vedrørende de afsluttende skriftlige prøver 2016/17 på Randers Realskole Indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal til

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

Elevinformation om at gå til årsprøve

Elevinformation om at gå til årsprøve Elevinformation om at gå til årsprøve TIRSDAG D. 14. MAJ Kl. 8:30 11:30 Engelsk Årsprøve 8. klasse ONSDAG D. 15. MAJ Kl. 8:30 12:00 Dansk, skriftlig fremstilling Årsprøve 8. klasse FREDAG D. 17. MAJ Kl.

Læs mere

EKSAMEN Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013 på Solhverv Privatskole.

EKSAMEN Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013 på Solhverv Privatskole. EKSAMEN 2013 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013 på Solhverv Privatskole. Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever, der skal til eksamen på Solhverv Privatskole.

Læs mere

Oversigt over prøverne i maj 2012 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler.

Oversigt over prøverne i maj 2012 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. Oversigt over prøverne i maj 2012 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER 2. maj 9.00 13.00 Salen (14.00) Matematiske færdigheder

Læs mere

Samlet oversigt over Folkeskolens afgangsprøver

Samlet oversigt over Folkeskolens afgangsprøver Bundne prøver: Samlet oversigt over Folkeskolens afgangsprøver Dansk: skriftlig og mundtlig Matematik: Skriftlig Engelsk: Mundtlig Fysik/kemi: Praktisk/mundtlig Prøvefag til udtræk: Engelsk: Skriftlig

Læs mere

Folkeskolens afsluttende prøver Prøver og censur 2006/07

Folkeskolens afsluttende prøver Prøver og censur 2006/07 Gladsaxe Kommune Bilag BUU december 2006 Børne- og kulturforvaltningen LA Folkeskolens afsluttende prøver Prøver og censur 2006/07 Indhold: Side Oversigt over folkeskolens obligatoriske afgangsprøver 3

Læs mere

Information til elever, faglærere og tilsynsførende vedrørende eksamen og terminsprøver 2017/18

Information til elever, faglærere og tilsynsførende vedrørende eksamen og terminsprøver 2017/18 Information til elever, faglærere og tilsynsførende vedrørende eksamen og terminsprøver 2017/18 Annette Rosehr Alsner EUD10 Djursland - Videndjurs Indholdsfortegnelse Computere, ipads, print og aflevering...

Læs mere

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 125 Offentligt Bilag 2 Folkeskolens afsluttende prøver Folkeskolens afgangsprøve 1. Dansk 1.1. Prøven er skriftlig og mundtlig. 1.2. Den skriftlige

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

Læringskonsulenterne for fremmedsprog

Læringskonsulenterne for fremmedsprog Læringskonsulenterne for fremmedsprog Vi er tre læringskonsulenter i fremmedsprogsgruppen, som alle har været ansat i UVM siden februar 2014. Ring eller skriv endelig til os Lene.Laursen@stukuvm.dk pia.peebles@stukuvm.dk

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2.

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2. Orientering om forhold omkring Folkeskolens Afgangsprøver - Suldrup Skole -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prøvefagene i 9.

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/2012-2015/2016 Karaktergennemsnittene har ikke ændret sig drastisk på tværs af de bundne prøvefag. Eleverne får fortsat de højeste karakterer i mundtlig

Læs mere

Mandag 7. dec: 8.30-12.00 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling 13.30-17.30 FP10 Matematik

Mandag 7. dec: 8.30-12.00 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling 13.30-17.30 FP10 Matematik Elevinformation om at gå til terminsprøve på HPR 4.- 10. december 2015. Fredag 4. dec: 10.10-10.40 FP9 Biologi 11.00-11.30 FP9 Geografi 12.00-13.00 FP9 Matematik færdighed Mandag 7. dec: 8.30-12.00 FP9

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Karaktergennemsnittene er især steget i delprøven i dansk retskrivning og i de to delprøver i den skriftlige prøve i matematik. Eleverne

Læs mere

HTX EKSAMENSREGLEMENT

HTX EKSAMENSREGLEMENT HTX EKSAMENSREGLEMENT 2018 April 2018 Eksamensreglement for HTX - Allikelund Gymnasium Indledning For at få en htx-eksamen skal du have 9 prøver inklusiv et studieretningsprojekt. På 1. år trækkes 0-2

Læs mere

TIRSDAG 10. MAJ: Fysik Biologi Geografi Matematik uden hjælpemidler

TIRSDAG 10. MAJ: Fysik Biologi Geografi Matematik uden hjælpemidler Elevinformation om at gå til årsprøve Der er årsprøver i uge 19, så eleverne på 8. årgang kan øve sig i at gå til FP9-prøver. TIRSDAG 10. MAJ: 8.30-09.00 Fysik 10.05-10.35 Biologi 11.00-11.30 Geografi

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver. Afsnit I. Bundne prøvefag. 1. Dansk

Folkeskolens afgangsprøver. Afsnit I. Bundne prøvefag. 1. Dansk Bilag 1 Folkeskolens afgangsprøver Afsnit I Bundne prøvefag 1. Dansk 1.1. Prøven er skriftlig, jf. pkt. 1.2-1.17, og mundtlig, jf. pkt. 1.18-1.33. 1.2. Den skriftlige del af prøven omfatter en prøve i

Læs mere

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017.

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017. Initiativer til videreudvikling af folkeskolens prøver Folkeskoleforligskredsen har i november 2014 aftalt nedenstående initiativer til videreudvikling af prøverne i folkeskolen. I. Oversigt over initiativer:

Læs mere

TILLADTE HJÆLPE- MIDLER

TILLADTE HJÆLPE- MIDLER TILLADTE HJÆLPE- MIDLER 2018-19 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627 5800 vuc@holstebro-vuc.dk holstebro-vuc.dk Redigeret 26/2-19 Dansk sproglig G Varighed: 30 min. : Ingen hjælpemidler udover ordbøger.

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

HTX ROSKILDE. REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for Ved sygdom eller forsinkelse ring straks til

HTX ROSKILDE. REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for Ved sygdom eller forsinkelse ring straks til HTX ROSKILDE REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2017-18 Ved sygdom eller forsinkelse ring straks til Jacqueline på 5139 7566 eller Trine på 6194 8522 Generelle regler I det følgende kan

Læs mere

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD 2017 HOLD DIG ORIENTERET Når hele eksamensplanen den 16. maj er offentliggjort, kan du se din personlige prøvekalender i Lectioskemaet (fag, dato, tidspunkt, lokale etc.) Du

Læs mere

Afvikling af prøve på særlige vilkår, afprøvning af it-hjælpemidler og afvikling af digitale selvrettende prøver

Afvikling af prøve på særlige vilkår, afprøvning af it-hjælpemidler og afvikling af digitale selvrettende prøver Afvikling af prøve på særlige vilkår, afprøvning af it-hjælpemidler og afvikling af digitale selvrettende prøver Afvikling af prøve på særlige vilkår og afprøvning af ithjælpemidler Program 13.00-13.25

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Eksamensfolder Oversigt og regler vedrørende de afsluttende skriftlige prøver 2017/18 på Randers Realskole

Eksamensfolder Oversigt og regler vedrørende de afsluttende skriftlige prøver 2017/18 på Randers Realskole Eksamensfolder 2018 Oversigt og regler vedrørende de afsluttende skriftlige prøver 2017/18 på Randers Realskole Indhold Generelle regler Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole,

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2017

Orientering om eksamen AVU 2017 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2017 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved faglærer. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne Afholdelse af Folkeskolens skriftlige og mundtlige afgangsprøver på Skolen ved Søerne 2013 De skriftlige afgangsprøver Fra onsdag den 13. maj 2013 til onsdag den 17. maj 2013 afholdes folkeskolens skriftlige

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om folkeskolens prøver BEK nr 307 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 011.28V.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

ELEVINFORMATION OM AT GÅ TIL TERMINSPRØVE 2011

ELEVINFORMATION OM AT GÅ TIL TERMINSPRØVE 2011 ELEVINFORMATION OM AT GÅ TIL TERMINSPRØVE 2011 MANDAG 12. DEC: 8.30-12.30 FSA MATEMATIK 13.00-17.00 FS10 MATEMATIK TIRSDAG 13. DEC: 8.30-12.00 FSA DANSK, skriftlig fremstilling 12.30-16.30 FS10 DANSK,

Læs mere

I denne skrivelse er beskrevet, i hvilke fag - samt hvornår, eleverne skal til afgangsprøve.

I denne skrivelse er beskrevet, i hvilke fag - samt hvornår, eleverne skal til afgangsprøve. Østerbro, april 2015 Kære elever og forældre i 9. klasserne. I denne skrivelse er beskrevet, i hvilke fag - samt hvornår, eleverne skal til afgangsprøve. Først er oversigter over de skriftlige prøver,

Læs mere

INFO OM TERMINSPRØVEN på Peder Syv Skolen

INFO OM TERMINSPRØVEN på Peder Syv Skolen Den 05. - 09. december 2016 Alle møder kl. 08.00 hver dag 08.10 09.10 Dansk retskrivning Mandag d. 05/12 08.10-09.40 Dansk retskrivning med forlænget tid 09.15-09.45 Dansk læsning 1+2 09.40-10.25 Dansk

Læs mere

HHX EKSAMENSREGLEMENT

HHX EKSAMENSREGLEMENT HHX EKSAMENSREGLEMENT 2018 April 2018 Eksamensreglement for HHX - Allikelund Gymnasium Indledning For at få en hhx-eksamen skal du have 9 prøver inklusiv et studieretningsprojekt. På 1. år trækkes 0-2

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling Elevinformation om at gå til terminsprøve Der er terminsprøver i uge 50, hvor 9. årgang skal til FSA-prøver, mens 10. skal til FS10. MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik TIRSDAG

Læs mere

eksamensfolder 2014 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013/14 på Randers Realskole

eksamensfolder 2014 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013/14 på Randers Realskole eksamensfolder 2014 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013/14 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

EksamEn avu December 2014

EksamEn avu December 2014 Eksamen avu December 2014 2 Indhold I denne folder kan du læse om en række praktiske ting i forbindelse med både skriftlige og mundtlige prøver. Mundtlige og skriftlige prøveplaner kan også ses på vores

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen

Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen Indholdsfortegnelse 9. klasse projektopgaven side 3 Tilmelding side 3 Prøvetidspunkt side 3 Sygdom side 3 Hjælpemidler side 3 Skriftlig udtalelse og karakter

Læs mere

Eksamen Regler, procedurer og gode råd

Eksamen Regler, procedurer og gode råd Regler, procedurer og gode råd Eksamen 2019 Love og bekendtgørelser om eksamen Reglerne for eksamen fastsættes af Undervisningsministeriet i bekendtgørelser. Den p.t. gældende eksamensbekendtgørelse er

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2018/2019

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2018/2019 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2018/2019 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

TILLADTE HJÆLPE- MIDLER

TILLADTE HJÆLPE- MIDLER TILLADTE HJÆLPE- MIDLER 2018-19 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627 5800 vuc@holstebro-vuc.dk holstebro-vuc.dk Dansk sproglig G Varighed: 30 min. : Opgavesættet Sproglig Prøve G afleveres håndskrevet.

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

EUX EKSAMENSREGLEMENT

EUX EKSAMENSREGLEMENT EUX EKSAMENSREGLEMENT 2018 April 2018 Eksamensreglement for EUX - Allikelund Gymnasium Indledning For at få en eux-eksamen skal du på studiekompetenceåret have 8 prøver inklusiv større skriftlig opgave

Læs mere

Fælles Prøve. i fysik/kemi, biologi og geografi

Fælles Prøve. i fysik/kemi, biologi og geografi Fælles Prøve i fysik/kemi, biologi og geografi Naturfag i spil den 23. november 2016 Prøver i naturfagene 9. klasse (FP9) 1. Den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi indføres som obligatorisk

Læs mere

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk folkeskolen.dk marts 2011 7 skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i dansk i 9.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER

Læs mere

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver. Hermed fremsendes udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver i høring.

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver. Hermed fremsendes udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver i høring. Se vedlagte høringsliste Afdelingen for Grundskole Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høring over udkast til ny bekendtgørelse

Læs mere

Eksamen. Orientering til eleverne

Eksamen. Orientering til eleverne Eksamen Orientering til eleverne Indhold Hvad hvis man kommer for sent? eller bliver syg?... 2 Må andre overvære eksamen?... 2 Anvendelse af hjælpemidler:... 2 Snyd (uretmæssig hjælp)... 3 Fejl og mangler

Læs mere

Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation er begrænset

Læs mere