Skoleåret starter søndag den 9. august Program for 1. dag:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag:"

Transkript

1 INFO- hæfte 2015/16

2 Skoleåret starter søndag den 9. august 2015 Program for 1. dag: : Eleverne ankommer Indkvartering 15.15: Velkomst i hallen Kaffe 17.00: Afsked med forældrene Ved ankomsten beder vi jer følge personalets parkeringsanvisning. Det er ikke muligt at køre helt op til hovedbygningen. Vi glæder os til at se jer! Telefonliste: Skolen Forstander Viceforstander Skolemor Kontor og køkken: Træffes bedst mellem 8.00 og E- mail: Kontor: Forstander: Viceforstander: Skolemor:

3 Velkommen! Vi vil med denne folder gerne byde alle kommende efterskoleforældre og elever velkommen til Skanderup Efterskole. Vi glæder os til et godt samarbejde med jer forældre om at skabe en fantastisk efterskoleoplevelse for jeres unge mennesker. Det at være forældre til en ung på efterskole, kan af og til være en svær opgave. I er med i kampen men står jo i dette år på sidelinien, som det er blevet formuleret af en tidligere efterskoleforælder. Vi håber med dette hæfte at kunne ruste jer lidt til det kommende år, og samtidig vil vi forsøge at besvare nogle af de spørgsmål, der følger med efterskolelivet. Skolens værdigrundlag: Skanderup Efterskole bygger på Grundtvigs menneskesyn. Vi lægger vægt på ansvar og respekt for medmennesket i et forpligtende fællesskab. Med eleven i centrum søger vi at udvikle den enkeltes evner og kunnen for derved at styrke hans/hendes selvværd og livsduelighed. Vi prioriterer udvikling og mobilitet, så vi med skolens traditionelle ståsted som udgangspunkt til sta- dighed kan honorere tidens krav. Det handler for os om, at man som ung på Skanderup Efterskole bliver udfordret til at tage ansvar og udvise tillid, at bygge bro imellem historie og fremtid, at finde sig selv og opleve suset der kommer når man udretter ting i fællesskab, at tage demokratiet alvorligt, at mærke, at man gør en forskel, at fundere over de store spørgsmål, at grine sammen med 114 andre, at udvikle sig fagligt, menneske- ligt og socialt, at synge med sit næb, at opleve livet bevidst, at opleve styrken i mangfoldigheden og meget meget mere

4 Om at være med i kampen, og så alligevel stå på sidelinien Det kan gøre ondt, når ens søn eller datter ringer hjem og er ked af det. Men det kan godt lade sig gøre at støtte barnet på afstand. Langt om længe har du afleveret dit barn på efterskolen. Nu er det bare at sætte sig i sofaen, smække benene op på bordet og nyde stilheden de næste ti måneder. Ikke flere himmelvendte øjne, smækken med dørene eller skænderier om spisetider, der ikke bliver overholdt. Selv om det kan virke besnærende, at din til tider besværlige teenager skal være på efterskole i ti måneder, er det stadig din opgave at støtte hende - både når det går godt, og når hun længes hjem. Især i den første tid har hun brug for din støtte. Ellers risikerer du at have hende hjemme igen en måned senere. Men det kan være svært at sidde langt væk og forholde sig til de konflikter, ens barn løber ind i på efterskolen. Selvfølgelig bliver man usikker, når hun ringer og har det skidt og bare vil hjem. For hvad er det lige, der foregår på den skole? Er min datter helt nede? Er lærerne opmærksomme på hende? Prøver du nu at hjælpe hende? Eller er hun bare træt? Den slags spørgsmål kan gøre ondt og få forældre til at føle sig magtesløse. Kommunikation er det, der skal til for at skabe tryghed mellem de voksne, og det gælder om at være åben fra første færd, lyder meldingen fra lærere og forstandere. Ovenstående er et uddrag fra et særnummer af fagbladet Efterskolen. Bladet udleveres til jer den første skole- dag. Der er meget godt læsestof om at være forældre til et efterskolebarn. Vores bedste råd er at kontakte skolen ved bekymring, tvivl eller andet, der kan opstå i en hverdag på en efterskole. Samvær og trivsel På efterskolen er vi mange mennesker sammen. Derfor er det vigtigt for os at alle kan føle sig trygge og godt tilpas i fællesskabet. Vi er ikke en skole med mange regler, men vi er meget opmærksomme på, at vi skal have en ordentlig kultur på skolen. Derfor går vi op i, at man behandler sine medmennesker og skolens inventar ordentligt. Vi møder vores elever med tillid, dialog og ligeværdighed og forventer også, at eleverne møder os med samme indstilling. På Skanderup Efterskole er der dog regler, som ikke kan diskuteres: Vi forventer en almindelig god opførsel og positiv indstilling til skolen samt en aktiv indsats i undervis- ningen. Der er mødepligt til undervisning, måltider og arrangementer. Man må ikke være påvirket af alkohol og euforiserende stoffer på skolen. Ej heller til og fra skolen. Skolen er røgfri. Man skal være på sit værelse mellem kl og kl Det er vanskeligt at lave regler for kærlighed, men seksuelt samkvem på skolen er ikke tilladt. Overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning af eleven. For en god ordens skyld skal det nævnes, at der kan være andre grunde end de ovennævnte til, at samarbejdet med eleven må ophøre.

5 Praktiske oplysninger (alfabetisk) Afgangsbevis: Vi vil gerne have en kopi af afgangsbeviset. Afleveres på kontoret i første uge. Besøg: Familien er altid velkomne til at besøge eleven. Andre gæster må vente til oktober med at komme på efterskole- visit, så vi lige får lov til at komme godt i gang på skolen. Alle besøg skal aftales med den lærer, der har tilsyn. Gæster i weekenden betaler 20,- kr. pr. måltid. Computer: Vi forventer, at eleverne medbringer deres egen bærbare computer eller tablet. Skolen har trådløst netværk overalt, og computeren vil blive brugt meget ofte i undervisningen. Vil man benytte computer til terminsprøver eller de afsluttende prøver, skal man selv medbringe en. Cykler: Alle elever skal medbringe en funktionsdygtig cykel, samt cykelhjelm og refleksvest. Eleverne skal altid bruge vest og hjelm, når de cykler. Det er forældrenes ansvar at få cyklen til reparation, hvis den ikke virker. Hvis cyklen fortsat er i styk- ker, sender skolen den til reparation på forældrenes regning. Behøver vi at sige Lygter? Elevfester: Elevfester i forsamlingshuse etc. kan være hyggelige elementer i et efterskoleår. Vi ønsker dog ikke at være blandet ind i, hvordan og hvorledes disse fester afholdes. Vi har et oplæg til, hvordan I som forældre kan hjælpe jeres børn med at holde fest under trygge og ordentlige forhold. Dette oplæg findes på vores hjemmeside under Forældre. Vi opfordrer forældrene til at møde talstærkt op til disse fester, så alle får en god oplevelse. Ferier: Skolen er LUKKET i efterårsferien, juleferien og vinterferien. De 3 hverdage mellem palmesøndag og skærtorsdag er skoledage. Se i øvrigt ferieplanen bagerst i hæftet. Hjemkomst til skolen efter weekender og ferier foregår i tidsrummet Folkeregister: Eleverne skal ikke melde flytning fra hjemkommunen. Forsikring: Vi henstiller til, at alle elever undersøger, hvorledes de er forsikret på familiens bestående forsikringer, og vi anbefaler, at alle har en heltidsulykkesforsikring, der omfatter personskader på eleven. Herudover anbefaler vi, at man har en privat familieforsikring - omfattende brand-, tyveri- og vandskadeforsikring på familiens egne ting samt en ansvarsforsikring, der dækker skader på andre personer og andres ting, da skolens forsik- ringsmæssige dækning kun er at betragte som et ekstra sikkerhedsnet, og på nogle områder kun en grunddækning med et begrænset omfang. Skolen har en kollektiv ulykkesforsikring og en forsikring, der dækker de ting, skolen kan stilles til ansvar for, hvorimod vi ikke har en forsikring, der dækker den enkelte elevs ansvar m.v. Derfor opfordrer vi alle til at undersøge ovenstående forsikringsforhold. Fritagelse Skolen giver ikke elever fri. Enhver fritagelse er alene forældrenes ansvar. Vi opfordrer jer til at bakke op om skolearbej- det, efterskolelivet og jeres børn ved at have en konsekvent holdning. Skulle det undtagelsesvis være nødvendigt at tage fri, kan det ske ved at I forældre retter henvendelse til skolens kontor. Drejer det sig om flere dage kontaktes forstande- ren. Hvis man vælger at tage sit barn ud til ferie udenfor skolens ferie, skal vi efter loven udmelde eleven i det pågældende tidsrum. Som kompensation for de manglende skolepenge og statstilskud tillader vi os at opkræve et beløb på kr. (pr. påbegyndt uge), hvilket svarer til det beløb skolen mister.

6 Vores holdning til fritagelse er altså, at det skal holdes på et absolut minimum, og vi opfordrer derfor alle forældre til at planlægge nødvendige tandlægebesøg m.v. i forbindelse med de forlængede weekender. Jelling Festival: Vi går stadig i skole trods Jelling Festivalen - også torsdag og fredag. Se evt. ovenstående. Kontakten skole/hjem: Fra kl til er der normalt altid personale i nærheden af skolens telefon. Forstanderen træffes som regel hver dag mellem 8.00 og Kontaktgruppe (K- gruppe): Alle elever tilknyttes en K- gruppe og en kontaktlærer (K- lærer). K- læreren er bindeled mellem skole og hjem, og er op- mærksom på elevens trivsel. Man mødes med sin K- gruppe én gang ugentligt og snakker sammen om stort og småt, samt planlægger fx aftenarrangementer. Køkken, rengøring og pedelmedhjælper Hver dag året rundt hjælper eleverne med til at lave mad, vaske op og gøre rent. Vi får Danmarks bedste efterskolemad, og vores skole plejer at skinne, så der er noget at glæde sig til! Lejrskoler: Vi er på en lille lejrtur til Berlin i september, og i april går turen til Sydfrankrig. Yderligere oplysninger vil blive uddelt i perioden op til turene. Udgifter til rejse og ophold er inkluderet i skolepengene. Lommepenge: Vi opfordrer kraftigt til, at eleverne benytter skolens elevbank til opbevaring af penge. Det er muligt at indsætte lommepenge direkte på elevbanken (husk at angive navn og nr.) Kontonr: Bemærk at der er et par dages forsinkelse på overførslen. Elevbanken har åbent alle hverdage. Elevbanken udbetaler ingen renter til gengæld er den gebyrfri... Lægebesøg fysioterapi mm. Skolen benytter normalt lægerne i Lunderskov, hvortil det er muligt at cykle. Transporten til læge eller en anden behandling betales IKKE af skolen. Hvis hjemmet har et Falck abonnement, som dækker sygetransport, har eleven mulighed for at benytte det til transporten. Oplys derfor venligst abonnementsnumme- ret til skolen. Ved akut opstået alvorlig sygdom/skade sørger skolen selvfølgelig for transport til læge eller skadestue. Medicin: Medicin må kun forefindes på værelset efter aftale med k- læreren. Har man smertestillende medicin (Ipren, Panodil, Kodymagnyl o.lign.) skal det opbevares på lærerværelset. Ved særlige lejligheder (ture mv.) har skolen smertestillende medicin, som eleven kan få udleveret. Hvis vi IKKE må udlevere piller, skal forældrene give os skriftlig besked.

7 Mobiltelefon: At være på er for de fleste unge mennesker noget af det mest selvfølgelige i verden. At Facebook og resten af verden konstant er med og bliver opdateret, er det mest naturlige for de fleste teenagere. At fingrene på samme teenagere er muteret, så de bedre end nogle andre kan betjene en smartphone er ganske vist Alt det anderkender vi på Skanderup Efterskole, men samtidig vil vi gerne sammen med eleverne forsøge at finde et pas- sende blandingsforhold imellem menneskeligt nærvær og sociale medier. Derfor bor mobilen som udgangspunkt på væ- relset (de første 2 uger på lærerværelset). I løbet af efteråret vil vi i fællesskab forsøge at finde passende mobilregler for årgangen. Ordbøger: Vi bruger ordbogen.com. Du får derfor adgang til alle relevante ordbøger via dit uni- login. Pas: Eleverne skal være i besiddelse af et gyldigt pas, og det skal medbringes fra skolestart. Passet kan deponeres i skolens pengeskab. Prøver: De boglige fag afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve (FSA) eller med Folkeskolens 10- klasses prøve (FS10) til maj/juni terminen. Tilmelding til prøverne foregår i efteråret. Bemærk, at fravalg af fag eller prøver kan have konsekvenser for elevens fremtidige uddannelsesmuligheder. Hvis man skal gå til prøve under reglerne for særlige vilkår, skal dette aftales med skolen hurtigst muligt efter skolestart og senest inden udgangen af oktober. Røgfri skole! Det betyder, at der ikke må ryges nogen steder på skolen eller dens omegn, ej heller i forbindelse med ture og udflugter. Vi forventer derfor, at man er ikkeryger under sit ophold på skolen. Det gælder også e- cigaretter Sangbog: Alle får en Højskolesangbog, som betales via depositummet. Hvis du allerede har købt/fået en sangbog, må du selvfølgelig gerne bruge den. Husk at tage den med fra skolestarten. Skoletaske: Ja, man skal stadig have en skoletaske, et penalhus med skriveredskaber, linealer, passer og lommeregner Til gengæld behøver man ikke at have ringbind og blokke med, det skal vi nok udlevere. Sygdom: Hvis man er syg, er man sengeliggende på sit værelse og må ikke modtage besøg. Det sker, at vi beder forældrene om at hente eleven hjem. Især ved sygdom over flere dage. Når man tager hjem, eller kommer retur, skal man melde sig på kontor/lærerværelset. Hvis eleven bliver syg i løbet af weekenden, SKAL forældrene give besked på skolens telefon mellem Det er ikke nok at sende en mail.

8 Sygesikring: Eleverne skal medbringe eget sygesikringsbevis også det blå sygesikringsbevis, da det skal bruges til udenlandsturene. Skoletøj: Skoletrøjen er inkluderet i skolepengene og ligger klar til eleverne, når de kommer. I forbindelse med gymnastikopvisningerne bliver der også udleveret en opvisningstrøje. Den er til låns, men kan købes til halv pris efter opvisningerne hvis man ønsker dette. Køb af evt. ekstra skoletøj i løbet af året er ikke med i skolepengene, men kan købes via webshoppen Transport: Når man kommer tilbage til skolen, efter fx en weekend, kan man bestille en flextur fra Lunderskov, som kører til Skande- rup. Flexturen skal bestilles senest 2 timer før påstigning på telefonnr Det er vigtigt, at hver enkelt elev be- stiller en plads. Billetten koster 35 kr./tur, fra Lunderskov, har eleven et ungdomskort er prisen 17 kr./tur. Læs mere om ordningen på TV Vi har TV i hjerterummet og mulighed for at se TV på storskærm i foredragssalen. Vi bruger det nu ikke så meget ;- ) Vask: Det er muligt for eleverne at vaske deres tøj på skolens vaskeri. En vask koster 20 kr. incl. vaskepulver. En tørring koster 10 kr. Poletter købes på kontoret. Vejledning: Som udgangspunkt synes vi, at elevens fremtidsdrømme er noget, der skal snakkes om derhjemme. Vi har tre uddannelsesvejledere, som i løbet af året vil stå for forskellige vejledningsaktiviteter med skolens elever. De vil til enhver tid være behjælpelig med rådgivning og hjælp, men det er eleven og forældrene der i sidste ende har ansvaret for, hvad der skal ske næste år. Vi har lavet en vejledningsårsplan, som vil være at finde på skolens hjemmeside til august. Her kan I læse meget mere om, hvordan vi griber vejledningen an på Skanderup Efterskole. Værelset: Vores elever bor hovedsagligt på 2 eller 3 sengs værelser. Vi har dog enkelte 4 sengs værelser. Alle værelser har eget bad og toilet. Værelserne er udstyret med senge, aflåselige skabe/værdibokse, borde og stole. Man må gerne medbringe bærbar computer og musikanlæg, men køleskabe, fjernsyn, stationære computere og andre potentielle strømslugere er ikke velkomne. I løbet af dagen må man besøge hinandens værelser, alt det man orker. Fra kl skal man til gengæld være på eget værelse.

9 Weekender: Der er grundlæggende fire forskellige slags weekender på Skanderup Efterskole: Almindelige weekender her kan eleverne vælge at blive på skolen. Eleverne får fri fredag kl og kan re- turnere søndag i tidsrummet Bliveweekender her skal eleverne blive på skolen. Typisk er det omkring større arrangementer, som fx efter- skolernes dag. Disse weekender fremgår af årsplanen. Introweekender eleverne opfordres til at blive på skolen i én af de første weekender. På denne måde sikre vi os, at alle elever hurtigt bliver dus med efterskolelivets mange muligheder. Forlængede weekender her er lagt en ekstra skemafri dag op til weekenden. Disse weekender er perfekte til at få klaret tandlæge besøg og lign. Vi opfordrer meget stærkt til, at eleverne bliver på efterskolen i nogle af weekenderne. Vi synes, at det er en vigtig del af efterskolelivet. Det skal dog understreges, at man af hensyn til harmonien omkring weekendholdet må vælge at blive på skolen hele weekenden eller tage hjem hele weekenden, dvs. fra fredag før aftensmad til søndag efter aftensmad. Eleverne tilkendegiver om, de ønsker at blive på skolen om tirsdagen. Denne tilmelding opfatter vi som bindende. Vi har også det udgangspunkt, at eleven altid orienterer forældrene om, hvor de er i weekenderne, hvis de ikke tager hjem. Elevernes færden i weekender uden for skolen er altså forældrenes ansvar. Hjemkomst til skolen efter weekender foregår i tidsrummet Man melder sig hos vagtlæreren på lærervæ- relset. Er en elev forhindret/forsinket, SKAL forældrene give besked på skolens telefon mellem Det er ikke nok at sende en mail. Viggo: Viggo, hvem er det? Viggo er navnet på vores intranet: se.viggo.dk Både elever og forældre vil efter skolestart blive oprettet på Viggo. Størstedelen af vores skole- hjem kommunikation fore- går via Viggo. Her vil forældrene ligeledes kunne følge med i årsplanen, juniors fravær og meget andet. Økonomi: Pris for opholdet: 42 uger á 2.125,00 kr., i alt kr. Statsstøtten vil udgøre mellem ca kr. og kr., afhængig af forældreindkomst samt antallet af hjemmeboen- de søskende under 18 år. Hvilket giver en månedlig betaling mellem ca kr. og kr. Ud over skolepengene skal der regnes med udgifter til fx Højskolesangbogen. Disse beløb opkræves ved skoleårets afslut- ning og modregnes i depositum.

10 Disse ting SKAL du have med: Afgangsbevis Badetøj Cykel + cykellygter og cykelhjelm Dyne, pude, sengelinned samt rullemadras og lagen Idrætstøj uden- og indendørs Inden- og udendørs idrætssko gerne løbesko 2 Krus m/hank Lille rygsæk Refleksvest/løbevest Regntøj/gummistøvler Sengelampe Sovepose og liggeunderlag (Man ved aldrig...) Skoletaske Skriveredskaber, lineal, passer, tegnetrekant Tøj tak USB stick/nøgle Vinkelmåler, lommeregner Ur (fordi din mobil er på værelset!) Vækkeur Disse ting KAN du medbringe: Badmintonketsjer Bordtennisbat Bøjler Computer Fotografiapparat Højskolesangbogen (kun hvis du allerede har en, ellers sørger vi for det) Lektiebog eller kalender Musikanlæg Musikinstrumenter Tennisketsjer Husk at skrive navn & elevnummer i tøj mv. Sidste år leverede vi mere end 15 sække glemt tøj til omegnens genbrugsbutikker

11 Ferieplan 15/16 Efterårsferie: Uge 42 Eleverne møder d. 18/10 mellem og Juleferie: Lørdag d.19/12 søndag. 3/1 Eleverne møder d. 3/1 mellem og Vinterferie: uge 7 Eleverne møder d. 21/2 mellem og Påske: torsdag d. 24/3 mandag d. 28/3 Eleverne møder d. 28/3 mellem og Bemærk at eleverne ikke har fri de 3 hverdage før påsken! Bededag: fredag d. 22/4 søndag d. 24/4 Eleverne møder d. 24/4 mellem og Kristi Himmelfart: Fredag d. 5/5 søndag d. 8/5 Eleverne møder d. 8/5 mellem og Pinseferie: lørdag d. 14/5 mandag d. 16/5 Eleverne møder d. 16/5 mellem og Sommerferie: Lørdag d. 25/6 - tidspunkt udmeldes senere

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen!

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Ryslinge Efterskole. Vi ser frem til samarbejdet om at skabe et godt skoleår for alle, og vi håber, at vi med denne skolefolder kan give

Læs mere

Velkommen. til skoleåret 2012-13

Velkommen. til skoleåret 2012-13 Velkommen til skoleåret 2012-13 PRAKTISKE OPLYSNINGER Skolens adresse Halvorsmindevej 107-109, 9800 Hjørring (www.halvorsminde.dk.) Skolens kontor Kontortid: 9.00 14.30 Tlf.: 98 92 12 22 Fax: 98 91 10

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 lærere VELKOMMEN HJERTELIG VELKOMMEN Vi er glade for at netop I har valgt Halvorsminde Efterskole 1.0. I er med på det første hold, hvor rammerne og indholdet i høj grad

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Instagram og Facebook...

Læs mere

Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018!

Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018! Juni 2017 Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018! Så har vi fået sendt elevholdet 2016/17 hjem. Vi glæder os til at møde jer efter ferien og derfor får I allerede nu en invitation til åbningsmødet:

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2018/ 2019 1 PAKKELISTE: Når du kommer til efterskolen skal du medbringe: Almindeligt tøj, badetøj, fodtøj til længere gåture og regntøj. Desuden liggeunderlag

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Ferier og weekender... 9 Skema... 9 Lejrskole...

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole. Skoleåret 2019/ 2020

Velkommen til Billeshave Efterskole. Skoleåret 2019/ 2020 Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2019/ 2020 1 PAKKELISTE: Når du kommer til efterskolen skal du medbringe: Almindeligt tøj, badetøj, fodtøj til længere gåture og regntøj. Håndklæder og toiletsager.

Læs mere

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE 2017 Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger Aarhus Efterskole Brunbakkevej 21 8270 Højbjerg tlf 8627 1777 Udenfor kontorets åbningstid vil man kunne kontakte en vagtlærer på dette

Læs mere

Kongensgaards elevhåndbog

Kongensgaards elevhåndbog Kongensgaards elevhåndbog Find svar på dine spørgsmål her Kongensgaard Efterskole Alkohol: Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af alkohol på KGE. Heller ikke til og fra skolen. Overtrædelse

Læs mere

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 - på gensyn den 9. august 2015. Rev. 30.06.15 Adresser Besøg Brandinstruks Busordning Elevbank Computer Ferier Hvis du under opholdet

Læs mere

Vi har glædet os til at byde jer velkommen, og vi vil gøre alt for, at I får en god og tryg start i efterskolens nye, spændende verden.

Vi har glædet os til at byde jer velkommen, og vi vil gøre alt for, at I får en god og tryg start i efterskolens nye, spændende verden. Kære elever og forældre Rigtig hjertelig velkommen til Sdr. Feldings Efterskole. Vi har glædet os til at byde jer velkommen, og vi vil gøre alt for, at I får en god og tryg start i efterskolens nye, spændende

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad skal medbringes til skoleåret... 3 Hvad må/må ikke medbringes... 3 Elevbank... 3 Instagram og Facebook... 4 Skema... 4 Lejrskole... 4 Bestilling af elevtøj... 4 Crazysport.dk...

Læs mere

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold I alfabetisk rækkefølge: Aftale med Sport 1 i Rønde Vi har i indeværende skoleår lavet en aftale med Sport 1 i Rønde om leverance

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2015-2016 Velkommen!

Brejninggaard Efterskole 2015-2016 Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Brejninggaard Efterskole. Vi glæder os til samarbejdet om at skabe et godt og givtigt skoleår for alle, og håber, at vi med denne skolefolder

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1 Håndbog 1 Håndbog. Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN

VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN SKOLEÅRET 2012/2013 Velkommen til elever og forældre på ankomstdagen Søndag den 12. august 2012 Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering Kaffe, velkomst og præsentation

Læs mere

Ryå Efterskole Praktiske oplysninger

Ryå Efterskole Praktiske oplysninger Ryå Efterskole Praktiske oplysninger Indhold Kontakt... 3 Praktiske oplysninger til forældre... 3 Forsikring... 3 Fri... 4 Transport... 4 Læge... 4 Medicin... 4 Lommepenge... 4 Opstart... 5 Hvad skal jeg

Læs mere

Kære kommende elev og forældre

Kære kommende elev og forældre Rønde, 3. juli 2012 Kære kommende elev og forældre Vi glæder os til at se jer til skolestart søndag den 19. august 2012. Ankomst er mellem klokken 14.00 15.00 Du bliver modtaget og budt velkommen i skolens

Læs mere

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014 VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014 ELEV - OG FORÆLDREORIENTERING Kære elev. Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er

Læs mere

Hvad skal medbringes til skoleåret Hvad må/må ikke medbringes Elevbank

Hvad skal medbringes til skoleåret Hvad må/må ikke medbringes Elevbank 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad skal medbringes til skoleåret... 3 Hvad må/må ikke medbringes... 3 Elevbank... 3 Instagram og Facebook... 4 Skema... 4 Lejrskole... 4 Bestilling af elevtøj... 4 Crazysport.dk...

Læs mere

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Praktiske oplysninger en ABC Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Det er svært at vide hvilke informationer elever og deres familier får brug for, men nedenstående er samlet en mænge informationer ordnet

Læs mere

Idrætsefterskole. I det følgende kapitel skal vi forsøge at give svar på nogle af de mange spørgsmål, der vil opstå i løbet af skoleåret.

Idrætsefterskole. I det følgende kapitel skal vi forsøge at give svar på nogle af de mange spørgsmål, der vil opstå i løbet af skoleåret. Idrætsefterskole Gørlev Idrætsefterskole fra A til Å I det følgende kapitel skal vi forsøge at give svar på nogle af de mange spørgsmål, der vil opstå i løbet af skoleåret. Besøg på skolen. I forbindelse

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

SKOLEÅRET KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF

SKOLEÅRET KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017 2018 KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF 8694 4166 VELKOMMEN PÅ KLANK EFTERSKOLE Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen som elev på skolen. Da der altid

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2015 / 2016 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Helle Sikjær Sørensen Klaus Lorenzen Le Kondrup Mads Kamp

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte Brejninggaard Efterskole 2011-2012 Orienteringshæfte I sidder nu med orienteringshæftet fra Brejninggaard Efterskole, hvor I kan få svar på mange af de spørgsmål, som I måtte have før skolestart. A Affaldssortering

Læs mere

FORÆLDREFOLDER 2013-14

FORÆLDREFOLDER 2013-14 FORÆLDREFOLDER 2013-14 Gode og nyttige oplysninger for forældre. Faaborgegnens Efterskole udgiver hvert år en folder til nybagte efterskoleforældre. Folderen indeholder en lang række praktiske oplysninger

Læs mere

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016 VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016 ELEV - OG FORÆLDREORIENTERING Kære elev. Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er

Læs mere

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016 Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2015-2016 2 Infofolder Udgave pr. 11. maj 2015 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

Velkommen til Dejbjerglund Efterskole

Velkommen til Dejbjerglund Efterskole Velkommen til Dejbjerglund Efterskole Orienteringsfolder - 2017/2018 Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Dejbjerglund Efterskole I denne info-folder kan du og dine forældre finde mange

Læs mere

Sport Musik Design Tro. Praktiske oplysninger Djurslands Efterskole

Sport Musik Design Tro. Praktiske oplysninger Djurslands Efterskole Sport Musik Design Tro Praktiske oplysninger Djurslands Efterskole Skoleåret 2015-2016 Stikordsregister Side Cykel og cykelhjelm... 4 Optagelsesgebyr... 4 Elevbank... 3 Erhvervsvejledning... 4 Erstatning...

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2012 / 2013 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Charlotte Slot Larsen Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Klaus Lorenzen

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

Retningslinjer for Risskov Efterskole Risskov, April 2019

Retningslinjer for Risskov Efterskole Risskov, April 2019 Retningslinjer for Risskov Efterskole Risskov, April 2019 BADEREGLER Som elev har du efter anvisning fra tilsynslærer mulighed for at tage til stranden og bade. Hvis du ønsker at bade, kan dette kun ske

Læs mere

Velkommen til 2018/2019. Håndbog for elever og forældre DU GLEMMER ALDRIG DIN TID PÅ BROBY

Velkommen til 2018/2019. Håndbog for elever og forældre DU GLEMMER ALDRIG DIN TID PÅ BROBY Velkommen til Håndbog for elever og forældre 2018/2019 DU GLEMMER ALDRIG DIN TID PÅ BROBY Kære elever og forældre Denne folder indeholder en række praktiske oplysninger. Det er vigtigt, at du kender indholdet,

Læs mere

Velkommen til 2019/2020. Håndbog for elever og forældre DU GLEMMER ALDRIG DIN TID PÅ BROBY

Velkommen til 2019/2020. Håndbog for elever og forældre DU GLEMMER ALDRIG DIN TID PÅ BROBY Velkommen til Håndbog for elever og forældre 2019/2020 Kære elever og forældre Denne folder indeholder en række praktiske oplysninger. Det er vigtigt, at du kender indholdet, da det kan være en god støtte

Læs mere

Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø. Kære Rekha og dine forældre. Dato: 11-06-2015

Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø. Kære Rekha og dine forældre. Dato: 11-06-2015 Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø Telefon46496096 kontoret@mse.dk Dato: 11-06-2015 Kære Rekha og dine forældre Elevnr 225 Med venlig hilsen og ønsket om en god sommer Christian Hougaard-Jakobsen

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2013 / 2014 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Katja Maria

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret

VELKOMMEN til skoleåret VELKOMMEN til skoleåret 2016-2017 REGLER ORDENSREGLER Vi forventer at eleverne viser hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Vi forventer at eleverne møder til undervisningen og holder aftaler

Læs mere

Ankomstdag d. 9. August

Ankomstdag d. 9. August Kære forældre og elever på Efterskolen Epos årgang 1! Vi glæder os meget til snart at byde jer velkommen til den officielle åbning af Efterskolen Epos d. 9. August. Herunder er en række praktiske informationer

Læs mere

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Velkommen til en oplevelse for livet! Fælleskabet er stærkt vanedannende! Vi vægter gensidig tillid højt! INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at blive

Læs mere

Ryå Efterskole. Praktiske oplysninger for Skoleåret 2015-16. For unge med læsevanskeligheder. RYÅ EFTERSKOLE Side 1

Ryå Efterskole. Praktiske oplysninger for Skoleåret 2015-16. For unge med læsevanskeligheder. RYÅ EFTERSKOLE Side 1 Ryå Efterskole For unge med læsevanskeligheder Praktiske oplysninger for Skoleåret 2015-16 RYÅ EFTERSKOLE Side 1 Vores vision - vores ledestjerne Vores mission - vores rolle og opgave Vores værdier - hvad

Læs mere

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4.

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4. Side 1 af 7 INDHOLD: Værdigrundlag: 3 Formål: 3 Elevbank: 3 Nattevagt tlf: 3 Ferier: 3 Forsikring: 3 Forældresamarbejde: 4 Medbring: 4 På Efterskolen: 4 Skolemiljø: 5 Weekends: 5 Økonomi: 5 Kalender: 6

Læs mere

VELKOMMEN PÅ SKOLEÅRET

VELKOMMEN PÅ SKOLEÅRET VELKOMMEN PÅ SKOLEÅRET 2019 2020 KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF 8694 4166 VELKOMMEN PÅ KLANK EFTERSKOLE Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen som elev på skolen. Da der altid

Læs mere

MIDTSJÆLLANDS EFTERSKOLE

MIDTSJÆLLANDS EFTERSKOLE Du skal medbringe: c sengetøj - dyne, betræk, hovedpude og lagen samt skånemadras (rullemadras) ca. 70 x 190 cm. c håndklæder og toiletgrej c ekstra skiftetøj c idrætstøj og idrætssko (kun til indendørs

Læs mere

TERING

TERING SKOLEÅRET 2017-18 i Elev-/ forældre ORIEN- TERING WWW.FJORDVANGEFTERSKOLE.DK Kære elev Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er et overstået

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret

VELKOMMEN til skoleåret VELKOMMEN til skoleåret 2018-2019 VELKOMMEN SOM ELEV PÅ HALVORSMINDE HAR DU SAGT JA TIL at være en god kammerat. at vise hensyn til dine omgivelser. at passe undervisningen og aftaler i øvrigt. at give

Læs mere

VELKOMMEN TIL MUNKEGÅRDEN

VELKOMMEN TIL MUNKEGÅRDEN VELKOMMEN TIL MUNKEGÅRDEN Elevhåndbog Tilhører: DIN DAGLIGDAG Godt du kom Du møder naturligvis frisk og veludhvilet til. Arbejdstøj Du vil få udleveret det arbejdstøj og fodtøj, der er nødvendigt for den

Læs mere

Brejninggaard Efterskole

Brejninggaard Efterskole Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Brejninggaard Efterskole. Vi glæder os til samarbejdet om at skabe et godt og givtigt skoleår for alle og håber, at vi med denne skolefolder

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre.

I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre. I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre. Et efterskoleophold har en 7-dages uge. Vi opfordrer derfor til, at eleverne i nogle weekender

Læs mere

Strib Idrætsefterskole INFOHÆFTE Skoleåret 2016/2017

Strib Idrætsefterskole INFOHÆFTE Skoleåret 2016/2017 Strib Idrætsefterskole INFOHÆFTE Skoleåret 2016/2017 1 Infohæftet er tiltænkt som en praktisk hjælp på alverdens oplysninger om livet på Strib Idrætsefterskole. Lad infohæftet blive hjemme, så familien

Læs mere

Efterårsholdet Forår Velkommen til Egå Ungdoms-Højskole Vi ses den 2. januar. Se program på bagsiden

Efterårsholdet Forår Velkommen til Egå Ungdoms-Højskole Vi ses den 2. januar. Se program på bagsiden Efterårsholdet 2016 Forår 2010 Velkommen til Egå Ungdoms-Højskole Vi ses den 2. januar Se program på bagsiden Velkommen til Egå Kære kommende højskoleelev på Egå Ungdoms-Højskole. Vi vil byde dig hjertelig

Læs mere

Kongensgaards elevhåndbog 18/19

Kongensgaards elevhåndbog 18/19 Kongensgaards elevhåndbog 18/19 Find svar på dine spørgsmål her Kongensgaard Efterskole Kontaktoplysninger: Telefon: Kontoret: 97891544 Vagttelefonen: 30628227 Kontorets åbningstid: 08.00-15.30 Adresse:

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER PRAKTISKE INFORMATIONER Mødetid Undervisningen starter med morgensang kl. 8.15. Som forældre er man velkommen til at deltage i morgensangen på sidelinjen. Hvis man kommer for sent, bedes man vente i klassen,

Læs mere

Indhold Advarsler og bortvisning

Indhold Advarsler og bortvisning Retningslinjer for Risskov Efterskole Indhold Advarsler og bortvisning 1 Alkohol og rusmidler 2 Computer mm 2 Cykel 2 Fritidsarbejde 2 Gæster 2 Meddelelsesbogen 3 Mobiltelefon 3 Måltider 3 Rengøring 4

Læs mere

Deltagerbrev. Kære Roland 2- deltager

Deltagerbrev. Kære Roland 2- deltager Kære Roland 2- deltager Vi er rigtig glade for at kunne byde dig velkommen til Det Skabende Roland 2 2014. Vi glæder os rigtig mega meget til at se dig og de 41 andre deltagere til en uforglemmelig uge.

Læs mere

Informationshæfte Skoleår 2015/16

Informationshæfte Skoleår 2015/16 Informationshæfte Skoleår 2015/16 Gældende fra 1. august 2015 Velkommen til Højer Design Efterskole Højer Design Efterskole Søndergade 21 6280 Højer Telefon: 73628900 mail@hoejerdesignefterskole.dk www.hoejerdesignefterskole.dk

Læs mere

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Juni 2013 Skoleskemaet/valg af valgfag: Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen. Vedlagt dette brev finder du

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2014 / 2015 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Klaus Lorenzen

Læs mere

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45 2013 2014 Telefonnumre Skolen: 59 31 53 45 Kontortid mellem kl. 08.00-12.30 alle dage. Herefter besvares telefonen i det omfang vi er på kontoret. Telefonsvareren aflyttes om morgenen. Vagtmobil: 21 23

Læs mere

Kære kommende elev! God fornøjelse med håndbogen, men først og fremmest med dit efterskoleår. Ankomst efter ferier og weekender Besøg på skolen

Kære kommende elev! God fornøjelse med håndbogen, men først og fremmest med dit efterskoleår. Ankomst efter ferier og weekender Besøg på skolen Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i ca. 10 måneder, som man

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole

Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole Praktiske oplysninger for det kommende år (A-Å) I den følgende tekst, er der praktiske oplysninger i alfabetisk orden. Anderledes uger: I løbet af skoleåret

Læs mere

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER!

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! Køkken: Der er køleskab og lille fryser i hvert hus. Der er opvaskemaskine, men I skal selv have sæbe/tabletter med til maskinen og evt. opvaskemiddel. Ovnen og opvaskemaskinen

Læs mere

Skolestart Søndag d. 13. august 2017 kl facebook.com/vestbirkefterskole. Skolen er åben fra kl Kære elever og forældre

Skolestart Søndag d. 13. august 2017 kl facebook.com/vestbirkefterskole. Skolen er åben fra kl Kære elever og forældre I E T F Æ H O NF 2017-18 Kære elever og forældre Skolestart Søndag d. 13. august 2017 kl. 13.30. Skolen er åben fra kl. 12.30 Rigtig hjertelig velkommen til Vestbirk Musik- & Sportsefterskole. Vi har glædet

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret

VELKOMMEN til skoleåret VELKOMMEN til skoleåret 2017-2018 REGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne forlade

Læs mere

Elbæk Efterskole Skoleåret

Elbæk Efterskole Skoleåret Elbæk Efterskole Skoleåret 2019 2020 Tlf: 7566 9057 (man. tors. 8:30-14:30, fre. 8:30-13:00) Mobil: 2014 9057 (17:30 7:30) Mail: info@elbaekefterskole.dk 1 Denne mappe er information til dig og dine forældre.

Læs mere

Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os.

Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i ca. 10 måneder, som man

Læs mere

Fag På Maniitsumi Efterskoli undervises i følgende obligatoriske fag. - Grønlandsk - Dansk

Fag På Maniitsumi Efterskoli undervises i følgende obligatoriske fag. - Grønlandsk - Dansk Ankomst Den dag du ankommer, vil der være personale på kajen til at byde dig velkommen. Du vil ankomme nogle dage før skolestart, så der er tid til at finde sig til rette. Besøg på skolen Forældre, søskende

Læs mere

Informationshæfte til elevholdet 19/20

Informationshæfte til elevholdet 19/20 Informationshæfte til elevholdet 19/20 Den danske Design- og Håndværksefterskole Skolebyen 11 6900 Skjern Tlf.: 97 35 40 44 Hjemmeside: www.dhe.dk E-mail: dhe@dhe.dk Elevkonto: 7780 1353663 Kære elever

Læs mere

Velkommen til SKOLEHJEMMET

Velkommen til SKOLEHJEMMET Velkommen til SKOLEHJEMMET VELKOMMEN til Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Skolehjemmet er for dig som følger et af vores uddannelsesforløb. Her kan du bo og leve i et fællesskab med ca. 300 andre elever.

Læs mere

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Værd at vide Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Velkommen Kære nye elev. Hjertelig velkommen til Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth. Vi

Læs mere

TERING

TERING SKOLEÅRET 2018-19 i Elev-/ forældre ORIEN- TERING WWW.FJORDVANGEFTERSKOLE.DK Kære elev Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er et overstået

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

Håndbog for Skoleåret 2013-2014

Håndbog for Skoleåret 2013-2014 Håndbog for Skoleåret 2013-2014 Forældrenes opbakning har stor betydning i forhold til både elevernes og skolens dagligdag. Derfor har vi lavet denne håndbog, der gerne skulle give svar på en række praktiske

Læs mere

Hermed forskellige praktiske oplysninger angående skoleåret

Hermed forskellige praktiske oplysninger angående skoleåret Hermed forskellige praktiske oplysninger angående skoleåret Kontakt: Kontorets telefonnummer er 64763113, som også bliver viderestillet til Maries telefon. Jeg er gerne på kontoret mellem 10-11.30, men

Læs mere

I bedes læse dette Sommerbrev 2010 grundigt igennem. Selv om informationerne muligvis ikke er nye, er det vigtigt at få repeteret indholdet.

I bedes læse dette Sommerbrev 2010 grundigt igennem. Selv om informationerne muligvis ikke er nye, er det vigtigt at få repeteret indholdet. Kære forældre I bedes læse dette Sommerbrev 2010 grundigt igennem. Selv om informationerne muligvis ikke er nye, er det vigtigt at få repeteret indholdet. Søndag, den 8. august 2010 har vi første skoledag.

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

Informationshæfte Skoleåret 2011/2012

Informationshæfte Skoleåret 2011/2012 Informationshæfte Skoleåret 2011/2012 Thyland Idrætsefterskole, Vorupørvej 73, 7700 Thisted Tlf: 97937050 - Fax: 97937550 - Email: info@thyland.dk www.thyland.dk Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag for

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Sommerkurser 2014 Kære elev Vi har hermed fornøjelsen at fremsende de praktiske oplysninger for dit ophold på Djurslands Folkehøjskole. Har du behov for at der tages specielle kosthensyn

Læs mere

Efterskole Villads Villadsen

Efterskole Villads Villadsen Praktiske oplysninger Efterskole Villads Villadsen 2017-2018 Indhold VELKOMMEN... 2 FÆLLESSKAB... 2 ANKOMST... 3 BESØG PÅ SKOLEN... 3 BO-FORHOLD... 3 BØGER OG UNDERVISNINGSMIDLER... 3 DAGSPLAN... 3 ELEVBANK

Læs mere

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden TJELE ABC Oplysninger om skolen Tjele Efterskole, Skolevej 2, Hammershøj, 8830 Tjele Tlf.nr. 86 45 12 11 E-mail: info@tjeleefterskole.dk Hjemmeside: www.tjeleefterskole.dk Kontortid: se hjemmesiden Her

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Sofie Rifbjerg Efterskole. Nye muligheder og venner for livet

Sofie Rifbjerg Efterskole. Nye muligheder og venner for livet Sofie Rifbjerg Efterskole Nye muligheder og venner for livet Praktisk hæfte 2018/2019 Velkommen til Sofie Rifbjerg Efterskole, vi glæder os til sammen med Jer at skabe et rigtig godt skoleår. I det følgende

Læs mere

GÅ GLAD I SKOLE - GÅ GLAD HJEM

GÅ GLAD I SKOLE - GÅ GLAD HJEM Velkommen til Sproghuset, Søndre Skole og MF10 side 2 Undervisningen side 3 Brobygning og Praktik side 4 UU-vejleder og mentor side 4 Ungdomsskolen side 4 Gensidige forventninger side 6 Samarbejde mellem

Læs mere

Nyhedsbrev. Ladelund Rock. November 2016

Nyhedsbrev. Ladelund Rock. November 2016 Nyhedsbrev November 2016 Kære forældre Først og fremmest tusind tak for forældre-weekenden. Det var rigtig dejligt at have jer i huset og mærke jeres positive bidrag til, at det blev en rigtig god weekend

Læs mere

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015 Elbæk Efterskole Skoleåret 2014 2015 Tlf: 7566 9057 (man. tors. 8:30-14:30, fre. 8:30-13:00) Mobil: 2014 9057 (17:30 7:30) Mail: info@elbaekefterskole.dk 1 Denne mappe er til vejledning for dig og dine

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Ankomstdag d. 9. August

Ankomstdag d. 9. August Kære forældre og elever på Efterskolen Epos årgang 1! Vi glæder os meget til snart at byde jer velkommen til den officielle åbning af Efterskolen Epos d. 9. August. Herunder er en række praktiske informationer

Læs mere

Kontrakt for privat pasning: Barnet:

Kontrakt for privat pasning: Barnet: Kontrakt for privat pasning: Privat Pasningsordning Sanderum Mågebakken 187 5250 Odense SV Barnet: Navn: Cpr. nr.: Forældre: Mor: Navn: Cpr. nr.: Mobil: Adresse: Mail: Far: Navn: Cpr. nr.: Mobil: Adresse:

Læs mere

Velkommen til Bethesda

Velkommen til Bethesda Velkommen til Bethesda Velkommen til Bethesda. Vi glæder os til at være sammen med dig og din familie. I denne pjece er der nyttige informationer til dig om dagligdagen, husregler og alt det praktiske

Læs mere

Værd at vide 2015-2016

Værd at vide 2015-2016 Emmerske Efterskole Værd at vide 2015-2016 Ankomst første skoledag 2. årseleverne møder søndag den 9. august 2015 kl. 11.00 Hvor der bliver udleveret nøgler og eleverne får deres værelse. Der er middag

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF

Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF Indhold Indledning... 2 Studieregler... 2 Eksamen og årsprøver... 3 Ordensregler... 3 Den digitale dannelse... 4 Særligt for kostelever... 4 Sanktioner...

Læs mere

Holbæk By Skole. Velkommen til Holbæk By Skole Afdeling Orø

Holbæk By Skole. Velkommen til Holbæk By Skole Afdeling Orø Holbæk By Skole Velkommen til Holbæk By Skole Afdeling Orø Indhold Om skolen... 2 Bestemmelser og regler for elever... 3 Skolebestyrelsen... 3 Forældreråd... 3 Børneråd... 3 Trivsel/adfærdsregler... 3

Læs mere

RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER!

RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER! RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER! Køkken: Der er køleskab og lille fryser i hvert hus. Der er opvaskemaskine, men I skal selv have sæbe/tabletter med til maskinen og evt. opvaskemiddel. Ovnen og opvaskemaskinen

Læs mere