Gunstige forhold for øget eksport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gunstige forhold for øget eksport"

Transkript

1 ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE August 2015 Gunstige forhold for øget eksport Tiltagende vækst på vores nære eksportmarkeder og en svækket valuta i forhold til f.eks. USA og Kina giver gunstige forhold for øget eksport. Eksporten faldt overraskende i 2. kvartal, men de gunstige forhold taler for fornyet fremgang i anden halvdel af Danmarks samlede eksport vil stige med 1,6 pct. i 2015, men væksten stiger til 5,5 pct. og 4,2 pct. i de efterfølgende år. Af seniorchefkonsulent Allan Sørensen, Vareeksporten startede 2015 i højt tempo Dansk vareeksport startede 2015 i et højt tempo, godt hjulpet på vej af stigende efterspørgsel på vores nære eksportmarkeder i Europa og en forbedret konkurrenceevne som følge af svækkelser af euroen. Den samlede danske vareeksport steg med 4,7 pct. i 1. kvartal, og fremgangen var størst på markederne uden for EU. Dansk vareeksport til udvalgte markeder Sæsonkorrigeret vareeksport i løbende priser, tre måneder glidende gennemsnit Indeks, 2013 = EU USA Kina Kilde: Danmarks Statistik

2 Overraskende tilbagegang i 2. kvartal Noget overraskende blev fremgangen allerede i 2. kvartal vendt til tilbagegang, hvor vareeksporten gik tilbage med 2,1 pct. (opgjort i løbende priser). Tilbagegangen var størst i USA, hvor fremgangen i 1. kvartal i øvrigt var særligt stor. Der var en mindre fremgang i eksporten til EU i 2. kvartal. Ifølge nationalregnskabet faldt tjenesteeksporten i 1. kvartal, og de foreløbige tal for tjenesteeksporten (opgjort i løbende priser) viser, at faldet er fortsat ind i 2. kvartal. Søtransport udgør over halvdelen af Danmarks samlede tjenesteeksport og har dermed stor betydning for udviklingen i den samlede tjenesteeksport. Mens vareeksporten nyder godt af bedre konjunkturer på vores nære eksportmarkeder og den forbedrede konkurrenceevne i forhold til bl.a. USA og Kina, så er vores store eksport af tjenester inden for søtransport mere afhængig af fragtrater og af udviklingen i verdenshandlen. Verdenshandlen i mængder Summen af eksport og import i verden 2008=0 Pct Mængder (venstre akse) Seneste 3 md. i fht. foregående 3 md. Source: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, last obs. maj 2015 Tilbagegang i verdenshandlen Eksporten skuffede i andet kvartal Den samlede verdenshandel har været i tilbagegang siden årsskiftet, hvilket især skyldes faldende eksport og import i Japan og emerging markets i Asien. Samtidig har den stærke dollar også fået amerikansk eksport til at gå tilbage i første halvdel af Faldet i verdenshandlen er en stærkt medvirkende årsag til tilbagegangen i søtransport og dermed i tjenesteeksporten. Gunstige forhold til øget eksport Udsigterne for dansk eksport er i år mere gunstige end set i flere år. Derfor kom tilbagegangen i den samlede eksport i 2. kvartal som en negativ overraskelse, da betingelserne for fortsat fremgang i eksporten fortsat var og er gunstige. En del af tilbagegangen i vareeksporten i 2. kvartal skal dog ses i lyset af et meget stærkt 1. kvartal, men udviklingen er stadig en skuffelse. 2

3 En god cocktail danner grundlag for stigende eksport En cocktail af en lav oliepris, lave renter, høj forbruger- og erhvervstillid kombineret med faldende ledighed har skabt grobunden for økonomisk fremgang på vores nære eksportmarkeder i Europa. Og uden for Europa bliver dansk eksport på rigtig mange markeder fortsat hjulpet godt på vej af vores forbedrede konkurrenceevne som følge af den svækkede euro i forhold til dollaren. Disse forhold er gunstige for dansk eksport, og det er derfor vores klare forventning, at eksporten allerede i andet halvår igen vil tage til i styrke. Dansk eksport af varer og tjenester Kædede 20-priser, sæsonkorrigeret årsniveau Mia. kr Mia. kr Kilde: Danmarks Statistik og DI Det ubegrundede dyk i eksporten ventes hurtigt indhentet igen Det overraskende dyk i industrieksporten i 2. kvartal forventes delvist indhentet allerede i 3. kvartal, hvilket danner grundlaget for, at industrieksporten kan vokse med ca. fem procent i indeværende år. Fortsætter industrieksporten med at skuffe i 3. kvartal, vil det reducere eksportvæksten ganske betydeligt. F.eks. vil stilstand i industrieksporten i 3. kvartal næsten halvere væksten i 2015 samtidig med, at væksten i 2016 også reduceres betydeligt. I de kommende år ventes væksten i industrieksporten at blive højere, end markedsvæksten normalt tilsiger. Det skyldes delvist, at indhentning af det tabte fra 2. kvartal trækker væksten op, og samtidig at vores svækkede valuta giver anledning til erobring af markedsandele uden for eurolandene. Bedre forhold for eksport af varige forbrugsvarer og investeringsgoder De seneste års tilbageholdende forbrugere på de europæiske eksportmarkeder har været hårde ved eksporten af varige og halvvarige forbrugsgoder, som f.eks. beklædning, møbler, legetøj, smykker og husholdningsapparater. I takt med at forbrugslysten er vendt tilbage, trækker det mere gang i denne del af industrieksporten. En stigende kapacitetsudnyttelse og bedre konjunkturer vil ligeledes styrke grundlaget for eksport af maskiner og investeringsgoder. 3

4 Dansk eksportprognose Mia. kr. Realvækst i procent Vareeksport 624,4-0,2 3,8 4,9 4,0 - heraf industrivarer 473,7 1,1 5,1 6,9 5,3 Tjenesteeksport 406,7 7,1-1,9 6,3 4,4 Eksport af varer og tjenester 31,1 2,6 1,6 5,5 4,2 Kilde: Danmarks Statistik og DI Væksten i den samlede vareeksport bliver ikke lige så høj som for industrieksporten, hvilket skyldes, at faldende eksport af brændsel og skibe vil trække ned i væksten. Tjenesteeksporten trækkes ned af et skuffende første halvår i 2015 Faldet i tjenesteeksporten i første halvår af 2015 bliver svært at indhente i indeværende år, og derfor vil den samlede tjenesteeksport falde i 2015 som helhed. I takt med at verdenshandlen forventeligt stiger igen i de kommende kvartaler, ventes der at komme mere gang i eksporten af søtransporttjenester, mens stigende efterspørgsel, på især nærmarkederne, vil styrke eksporten af øvrige tjenester. Samlet set venter DI en fremgang i eksporten af varer og tjenester på 1,6 pct. i år, efterfulgt af en vækst på henholdsvis 5,5 og 4,2 pct. i de kommende to år. Øget vækst i verdensøkonomien Øget vækst i verdensøkonomien Væksten i den samlede verdensøkonomi ventes at blive på 3,2 pct. i 2015 og tiltage til 3,7 pct. i Fremgangen i verdensøkonomien medfører en stigende verdenshandel, og derfor vil eksporten af søtransport forventeligt også stige i den kommende periode. 4

5 Vækst i verdensøkonomien Realvækst i BNP BNP-vægt (PPP) Euroen er på det laveste niveau i rigtig mange år, hvilket er med til at holde gang i europæisk eksport. De fortsat lave oliepriser og øget eksport sætter gang i produktionen, og med stigende kapacitetsudnyttelse vil investeringerne også være tilta- Eksportvægt USA 16,1 6,8 2,3 2,7 2,6 Japan 4,4 1,8 0,8 1,7 0,8 Storbritannien 2,4 7,8 2,6 2,5 2,1 Eurolandene 12,1 37,3 1,5 1,8 1,6 - Tyskland 3,4 17,8 1,9 2,0 1,8 Sverige 0,4 11,8 2,7 2,9 2,6 Asien (ekskl. Japan) 33,5 8,1 6,2 6,3 6,2 - Kina 16,3 3,5 6,9 6,7 6,6 - Indien 6,8 0,4 7,7 8,0 7,5 Syd- og Mellemamerika 8,5 2,2 0,5 1,9 2,8 - Brasilien 3,0 0,9-1,6 0,6 2,1 Østeuropa 8,6 9,2 0,1 2,2 2,7 - Rusland 3,3 1,4-3,5 0,4 1,7 - Polen 0,9 2,7 3,6 3,6 3,4 Verden, BNP-vægtet 0,0-3,2 3,7 3,8 Verden, eksportvægtet - 0,0 2,1 2,5 2,4 Kilde: Consensus Economics, IMF, Danmarks Statistik og DI Lavere vækst på de danske eksportmarkeder Sammenvejet dansk eksportmarked vil vokse ca. 2½ pct. årligt i 2016 og 2017 Eurolandene: Højeste vækst i flere år Stigende eksport og investeringer Ligesom i de foregående år vil danske eksportvirksomheder ikke komme til at opleve samme markedsvækst, som væksten i verdensøkonomien umiddelbart tilsiger. Dette skyldes, at dansk eksport i stor udstrækning er mere koncentreret til nærmarkederne i Europa, hvor væksten ikke er lige så høj som i Asien. En sammenvejning af væksten på de danske eksportmarkeder viser, at det samlede danske eksportmarked vil vokse mere i de kommende år, end set over de foregående tre år. Det samlede danske eksportmarked ventes at vokse med lidt over to pct. i 2015 og tiltage til en vækst på ca. 2½ pct. i både 2016 og Udsigterne for den samlede markedsvækst er uændrede i forhold til DI s seneste prognose, men dækker over en nedjustering af vækstudsigterne i USA, mens der har været mindre opjusteringer på en række af vores europæiske eksportmarkeder som f.eks. Tyskland og Sverige. Eurolandene: Væksten langsomt på vej op Væksten i Europa er på vej op. De seneste væksttal for 2. kvartal 2015 viser, at eurolandenes samlede økonomi over det seneste år steg med 1,2 pct., hvilket er den højeste vækst i flere år. Væksten må dog stadig betegnes som lav, særligt i lyset af de mange stimulanser, der i øjeblikket påvirker væksten i positiv retning. 5

6 gende. Endelig vil finanspolitiske stramninger ikke længere dæmpe væksten som i de foregående år. Europæerne vil bruge flere penge Efter flere år med økonomisk tilbageholdenhed ventes de europæiske forbrugere langsomt at begynde at bruge flere penge. Forbrugerne ser mere lyst på tilværelsen end længe, og med faldende ledighed er der udsigt til, at de tør bruge flere penge. Faldende ledighed i både Europa og USA Ledighed i procent af arbejdsstyrken Procent EU28 Eurolandene USA Kilde: Macrobond Europæisk ledighed er på vej ned, men det vil desværre tage lang tid at få nedbragt den meget store ledighed til mere normale niveauer. Dertil er væksten i europæisk økonomi fortsat alt for beskeden. Der er store forskelle i ledigheden på tværs af de europæiske lande, hvor ledigheden fortsat er meget høj i Sydeuropa, mens Tyskland har en ledighed på blot 4,7 pct., hvilket er lavere end i USA. Væksten vil være tiltagende En sammenvejning af de økonomiske tillidsindikatorer fra eurolandene viser, at væksten vil være tiltagende i de kommende kvartaler. Det er især erhvervstilliden, der peger på fremgang, mens forbrugertilliden er gået lidt tilbage over de seneste måneder. Tilbagegangen i forbrugertilliden kan formentlig tilskrives den tilspidsede situation omkring græsk økonomi. Situationen i Grækenland ser dog ikke ud til at have påvirket erhvervstilliden. 6

7 De økonomiske tillidsindikatorer peger på øget vækst i eurolandene Sammenvejet økonomisk tillidsindikator (anm.) og årsvækst i realt BNP i eurolandene Indeks, historisk gennemsnit = Økonomisk tillidsindikator (venstre akse) BNP-vækst (højre akse) Årsvækst i procent Anm.: Den økonomiske tillidsindikator er en sammenvejning af erhvervstilliden inden for industri, service, detailhandel, bygge og anlæg samt forbrugertilliden. Kilde: EU-Kommissionen Store forskelle i europæisk vækst Amerikansk økonomi vokser med to-tre pct. årligt Den samlede vækst i eurolandene ventes at blive på 1,8 pct. i Der er betydelig forskel på vækstudsigterne for de europæiske lande. Der er udsigt til relativt høj vækst i Spanien, Storbritannien, Sverige og Polen, mens lande som Frankrig, Italien, Finland og Grækenland er med til at trække europæisk vækst ned. USA: Ujævn vækst med pæn jobfremgang Amerikansk økonomi har været på vej frem over en længere årrække, dog med enkelte bump undervejs. F.eks. skuffede væksten i 1. kvartal med en fremgang på blot 0,2 pct. Selv om væksten tog til i styrke igen i 2. kvartal, så er amerikansk økonomi blot vokset med 2,3 pct. over det seneste år, hvilket også svarer til forventningerne til væksten i hele Den aktuelle og den ventede vækst ligger dermed en del under forventningerne fra starten af året, hvor der blev ventet en vækst på over 3 pct. i Ujævn amerikansk vækst Realvækst i BNP i forhold til samme kvartal året før Procent Kilde: Macrobond 7

8 De amerikanske forbrugere holder gang i økonomien Fremgangen i amerikansk økonomi er især trukket af de private forbrugere og svagt stigende boliginvesteringer. Det offentlige forbrug har været på et nogenlunde konstant niveau efter flere år med politiske tovtrækkerier om forhøjelser af gældsloftet for den amerikanske statsgæld. Dollaren er blevet styrket mærkbart over det seneste år, hvilket svækker amerikansk eksport og betyder, at amerikanerne i langt større udstrækning vælger at importere udenlandske varer i stedet for de hjemligt producerede, hvilket trækker væksten ned. Amerikansk erhvervstillid signalerer fortsat fremgang Sæsonkorrigeret erhvervstillid Indekserede nettotal Erhvervstillid, industri Erhvervstillid, service Kilde: ISM, Report on Business Erhvervstilliden signalerer fremgang Klar bedring på det amerikanske arbejdsmarked kan få FED til at hæve renten Erhvervstilliden blandt de amerikanske industrivirksomheder er faldet en del over det seneste år, men signalerer fortsat fremgang. Faldet i industrivirksomhedernes erhvervstillid skyldes formentlig svækkede eksportudsigter som følge af den stærke dollar og lavere vækst på emerging markets. Servicevirksomhedernes erhvervstillid er derimod ganske høj og afspejler, at der er godt gang i den hjemlige økonomi. Forbrugertilliden er faldet lidt, men er fortsat meget høj. Selv om det kniber lidt med at fastholde en stabil høj vækst, så er der meget pæn fremgang på det amerikanske jobmarked, hvor der over de seneste to år hver måned i gennemsnit er blevet skabt mere end nye jobs. Ledigheden er samtidig blevet nedbragt til 5,3 pct., hvilket er den laveste ledighed siden Bedringen på det amerikanske arbejdsmarked betyder, at den amerikanske centralbank (FED) forventes at stramme pengepolitikken med renteforhøjelser i september eller oktober. BRIK: Væksten er aftagende Blandt BRIK-landene og emerging markets er vækstudsigterne meget blandede. Generelt er vækstudsigterne mest gunstige i Asien, mens Østeuropa samt Syd- og Mellemamerika i de næste 8

9 par år ikke vil opleve en vækst, der er markant højere end på vores traditionelle eksportmarkeder. Brasilien og Rusland har udsigt til negativ vækst i år. Procent 15 Aftagende vækst på BRIK-markederne Årlig realvækst i BNP Brasilien Rusland Indien Kina Kilde: Macrobond og Consensus Economics Lave oliepriser presser Ruslands økonomi Høj inflation presser renten op i Brasilien Russisk økonomi er svækket af de lave oliepriser og sanktionerne fra vesten. Rusland er pt. i recession med faldende aktivitet i de seneste tre kvartaler. I år forventes BNP at falde med 3,5 procent. Russisk økonomi er utrolig hårdt ramt af de lave oliepriser, da mere end to-tredjedele af Ruslands eksport kommer fra olie og gas. De faldende oliepriser reducerer samtidig statens indtægter. Det bliver dermed sværere at finansiere import og offentligt forbrug, og da Rusland har svært ved at skaffe finansiering på de internationale finansmarkeder, bliver økonomien sat kraftigt i stå. Dansk eksport til Rusland er faldet kraftigt over det seneste år, men faldet er bremset op og vil snart ikke længere have negativ effekt på væksten i eksporten. Selv om sanktionerne måtte blive ophævet, er det russiske marked pt. så trængt, at vi vil få meget svært ved at generobre den tabte eksport inden for en overskuelig fremtid. Rusland forventes at opnå positiv vækst i 2016 og Brasiliansk økonomi var uden fremdrift i 2014, og udsigterne for i år tyder på, at økonomien vil skrumpe med mere end 1,5 pct. BNP faldt i 1. kvartal, og de foreløbige indikatorer viser, at nedgangen er fortsat i 2. kvartal, og dermed er Brasilien i recession. Ledigheden er stigende og de økonomiske tillidsindikatorer faldende. Det er især faldende investeringer, der trækker væksten ned. Investeringsaktiviteten dæmpes kraftigt af de høje renter. Centralbankens styringsrente er blevet forøget med to procentpoint siden januar og er nu på næsten 14 pct. Den høje rente skal dæmme op for den høje inflation, men hæmmer samtidig investeringsaktiviteten. Der ventes en mindre fremgang i økonomien i

10 Indien sætter sig på væksttronen Kina har problemer med at nå egen vækstmålsætning Kinas centralbank nedskriver værdien af den kinesiske yuan Den effektive kronekurs er svækket med 3,5 procent siden 2014 Indien har overtaget væksttronen fra Kina og har udsigt til en årlig vækst på 7,5-8 pct. i Tre gange siden nytår har Indiens centralbank sat renten ned. Det er en aftagende inflation, der giver plads til en mere lempelig pengepolitik. Lavere renter vil stimulere investeringerne, men også privatforbruget vil komme mere op i fart. Indien har fortsat store underskud på handelsbalancen og de offentlige finanser. De store underskud behøver dog ikke være et problem, hvis underskuddene bruges til at finansiere investeringer, som gør økonomien stærkere. Den kinesiske regering har en vækstmålsætning på 7,0 pct. for indeværende år. De økonomiske nøgletal og de seneste prognoser peger på, at det kan komme til at knibe med at nå en vækst på 7,0 pct. i Ikke siden 1990 har Kina haft en årlig vækst på under syv pct. Generelt viser de kinesiske nøgletal tegn på, at væksten er aftagende. Særligt væksten i Kinas eksport har været aftagende, og de seneste tal viser, at eksporten i juli var 7,9 pct. lavere end året før. Tirsdag den 11. august nedskrev den kinesiske centralbank (People s Bank of China) værdien af den kinesiske yuan med 1,9 pct. i forhold til dollaren. Den kinesiske centralbank fulgte de efterfølgende dage op med yderligere nedskrivninger. Svækkelsen af den kinesiske valuta giver virksomheder med produktion i Kina en konkurrencefordel, der gør det nemmere at sælge deres produkter. Dette vil stimulere eksporten samtidig med at importen svækkes, hvilket vil styrke væksten i Kina. Store bevægelser på valutamarkederne Dollaren er blevet styrket i forhold til euroen og dermed også i forhold til kronen. Styrkelsen af dollaren udspringer af en stærk amerikansk økonomi samtidig med, at ECB er begyndt at føre en mere lempelig pengepolitik, der presser kursen på euro ned i forhold til dollaren og andre valutaer 1. 1 En opgørelse fra IMF fra 2012 viser, at 43 lande har knyttet deres valuta til amerikanske dollar. Nogle lande bruger dollar som eneste valuta, mens andre forsøger at holde en form for fastkurs over for dollar. Blandt disse lande kan nævnes Ecuador, Saudi-Arabien og Hong Kong. Hertil kommer et par øvrige lande, hvor det pengepolitiske mål er pengemængden, men hvor der reelt styres efter en form for fastkurs over for dollaren. Dette gælder for eksempel Kina, Argentina og Rwanda, som de facto fører en fast kurs over for dollaren, men med en løbende tilpasning.

11 Effektiv kronekurs 2000=0 2000= Anm.: Horisontale linjer angiver årsgennemsnit Kilde: Danmarks Nationalbank, sidste obs. 14. aug Yuan har fulgt dollaren op og er stadig væsentlig stærkere end for et år siden Det er værd at bemærke, at bl.a. den kinesiske yuan har fulgt dollaren tæt over de seneste år, og derfor har det seneste års optur for dollaren medført, at den kinesiske yuan også er steget betydeligt i værdi i forhold til euro og kroner. På trods af de seneste nedskrivninger af den kinesiske valuta, så er kursen på yuan i forhold til kroner fortsat 15 pct. over niveauet for et år siden. Danmarks samlede effektive kronekurs ligger aktuelt 3,5 pct. lavere end i Svækkelsen af den danske krone betyder, at vores varer bliver billigere relativt til vores konkurrenter i udlandet (ekskl. eurolandene), hvilket giver os en konkurrencefordel og gør det nemmere at sælge vores varer. Det er i prognosen forudsat, at valutakurserne forbliver på de aktuelle niveauer, og dermed fastholdes den effektive kronekurs på det laveste niveau i mange år. SÅDAN HAR VI GJORT Prognosen bygger på offentliggjort dansk og international statistik om nationalregnskab, udenrigshandel, finansielle forhold mv. Til udarbejdelsen af prognosen er anvendt den makroøkonomiske model MONA. MONA er udviklet af Danmarks Nationalbank. Prognosen er dog alene DI s ansvar og vurdering. 11

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Ny eksportnedtur kan koste 24.000 arbejdspladser

Ny eksportnedtur kan koste 24.000 arbejdspladser ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE februar 2016 Ny eksportnedtur kan koste 24.000 arbejdspladser Eksporten har udviklet sig meget skuffende igennem 2015. Den ventede bedring af de internationale konjunkturer bør

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst

DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst Klaus Rasmussen, chefanalytiker kr@di.dk, 3377 3908 Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 3377 3912 AUGUST 2016 DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst Siden DI s prognose fra maj er væksten i verdensøkonomien

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10 Den 19. maj 29 Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, mogr@di.dk, cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk, økonomisk konsulent Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk og økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Verdensøkonomien er i fremgang - men stadig præget af usikkerhed

Verdensøkonomien er i fremgang - men stadig præget af usikkerhed Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Verdensøkonomien er i fremgang - men stadig præget af usikkerhed Verdensøkonomien genvinder momentum og er på vej ind i et opsving. Tillidsindikatorerne

Læs mere

Amerikansk økonomi på vej frem igen

Amerikansk økonomi på vej frem igen Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit jabc@di.dk SEPTEMBER 2016 Amerikansk økonomi på vej frem igen Væksten i amerikansk økonomi er på vej op igen efter

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

Japan rummer muligheder for dansk eksport

Japan rummer muligheder for dansk eksport Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 Mikkel Bess, stud.polit JULI 2017 Japan rummer muligheder for dansk eksport Frihandelsaftalen med Japan vil løfte dansk eksport til verdens tredjestørste

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Dødens gab mellem USA og Danmark

Dødens gab mellem USA og Danmark Den 7. oktober 9 Fokus på ud af krisen: Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores fire vigtigste samhandelslande: Tyskland, Sverige, og Storbritannien.

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen

Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE marts 2016 Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen Vi oplever i disse år fornyet vækst i forbruget. Over de sidste to år er privatforbruget steget

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst maj 2009

Udsigterne for dansk og international vækst maj 2009 DI PROGNOSE Organisation for erhvervslivet DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst maj Økonomiske indikatorer peger på flad vækst En række ledende økonomiske indikatorer viser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Obama overdrager stærk økonomi til Trump

Obama overdrager stærk økonomi til Trump Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Obama overdrager stærk økonomi til Trump Den 20. januar indsættes Trump som USA s 45. præsident. Amerikansk økonomi er blevet stærkt forbedret

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Krisen begynder nu for alvor at kunne ses på de offentlige budgetter, og EU er kommet med henstillinger til 2 af de 27 EU-lande. Hvis stramningerne, som

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Danmark har vundet markedsandele

Danmark har vundet markedsandele Analysepapir 15. april 2013 Analysens hovedpointer Udviklingen i danske markedsandele peger i retningen af, at Danmark klarer sig godt i den internationale konkurrence. Mens markedsandelen i løbende priser

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Verdensøkonomien ramt af usikkerhed og lavvækst

Verdensøkonomien ramt af usikkerhed og lavvækst DI ANALYSE maj 2016 Verdensøkonomien ramt af usikkerhed og lavvækst Verdensøkonomien vokser i langsomste tempo siden finanskrisen. Arbejdsmarkedet i USA og Europa viser dog gode takter. Væksten forventes

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 214 Norge Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

#14. Privat sektor i forskellige tempi. 30. januar 2013 Side 1 ØKONOMISK TEMA. Krisens anden bølge har ramt en række brancher. di.

#14. Privat sektor i forskellige tempi. 30. januar 2013 Side 1 ØKONOMISK TEMA. Krisens anden bølge har ramt en række brancher. di. ØKONOMISK TEMA Privat sektor i forskellige tempi #14 3. januar 213 Side 1 di.dk Krisen har stadig godt tag i store dele af økonomien og virksomhederne slikker fortsat deres sår. En række brancher er blevet

Læs mere

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse Polen Holland USA Tyskland Italien Sverige Udland Norge Danmark Storbritannien Frankrig Finland Spanien Belgien Japan Aktuel Statistik 3/2015 18. september 2015 Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Væksten forventes at blive lavere i og end hidtil ventet hvilket bl.a.

Læs mere

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

Konjunkturstatus oktober 2009

Konjunkturstatus oktober 2009 Konjunkturstatus oktober 29 5. oktober 29 Vurderingen af konjunkturudsigterne i Økonomisk Redegørelse, august 29 bygger på de oplysninger om udviklingen i dansk og international økonomi, der forelå i første

Læs mere

UDSIGTER FOR DEN INTERNATIONALE ØKONOMI

UDSIGTER FOR DEN INTERNATIONALE ØKONOMI December 2001 Af Thomas V. Pedersen Resumé: UDSIGTER FOR DEN INTERNATIONALE ØKONOMI Væksten i de to hovedøkonomier USA og Tyskland har været beskeden siden sommeren 2000. Og hen over sommeren 2001 har

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Temperaturmåling og markedstendenser i dansk samhandel

Temperaturmåling og markedstendenser i dansk samhandel Allan Sørensen markedstendenser i v. seniorchefkonsulent Allan Sørensen Vi handler med verden 2 Danmark et lille land i en stor verden 25.000 eksportvirksomheder 55.000 importvirksomheder 3 men verden

Læs mere

30-05-2012. Forventninger til den økonomiske udvikling og hvad det betyder for privatøkonomien

30-05-2012. Forventninger til den økonomiske udvikling og hvad det betyder for privatøkonomien 1 Forventninger til den økonomiske udvikling og hvad det betyder for privatøkonomien 2 Den økonomiske situation Gældskrisen i eurozonen er igen blusset op Eurozonen hænger fast i recession USA holder sig

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

Behov for en stram finanslov

Behov for en stram finanslov EØK ANALYSE november 15 Behov for en stram finanslov Regeringen har lagt op til at stramme finanspolitikken i 16 og indlægge en sikkerhedsmargin til budgetlovens grænse. DI bakker op om at stramme finanspolitikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Rentemøde Kolding Herreds Landbrugsforening 22/10 2014. Hans Fink, Chefredaktør AgroMarkets

Rentemøde Kolding Herreds Landbrugsforening 22/10 2014. Hans Fink, Chefredaktør AgroMarkets Rentemøde Kolding Herreds Landbrugsforening 22/10 2014 Hans Fink, Chefredaktør AgroMarkets Dagsorden Verdensøkonomien Vækstprocenter og inflation Japan et skræmmende forbillede BRIKS mulighed eller trussel?

Læs mere

Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise

Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise Danmark og euroen Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise Hvad betyder den danske euroundtagelse for de danske rentespænd (forskellen mellem renterne i Danmark og i euroområdet),

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Global handel og eksportmarkedsvækst

Global handel og eksportmarkedsvækst Global handel og eksportmarkedsvækst Nyt kapitel Der har siden tilbageslaget i 8 været en forholdsvis træg vækst i verdenshandlen sammenlignet med væksten i den globale produktion. Den svækkede sammenhæng

Læs mere