Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj"

Transkript

1 Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning vedr. personlige værnemidler sanvisning ved maskinen Afretter / tykkelseshøvl Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Bænksliber, tør Nej (Ja) Ja Ja Ja Bænksliber, våd Nej Ja Ja Ja Ja Båndsav Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Dekupørsav Nej Ja (Ja) Ja Ja Metaldrejebænk Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Rondelpudser Nej Ja Ja Ja Ja Formatrundsav Ja Ja Ja Ja Ja Ja Søjleemaskine Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Trædrejebænk Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nedenstående er uddrag af de vigtigste forholdsregler for maskiner. Der henvises i øvrigt til branchevejledningen: Når klokken Ringer, Danmarks Lærerforening m.fl. Fælles bestemmelser for stationære maskiner til træbearbejdning Maskiner leveret efter 1. januar 1995 skal være CE-mærket og forsynet med en overensstemmelseserklæring. Det må dermed forudsættes, at de overholder arbejdsmiljølovgivningen. Ældre maskiner, der ikke er CE-mærkede, er dog også omfattet af en række krav. Det skal derfor sikres at: Der i lokalet skal findes en brugsanvisning til hver enkelt maskine. Anvisningen skal være på dansk og orientere om betjening, brug og vedligeholdelse Maskinerne skal være forsynet med en bremse, der standser maskinen, hvis den ikke er standset af sig selv senest 10 sekunder efter, maskinen er afbrudt. Bænkslibemaskinen er undtaget fra denne regel. Stationære træbearbejdningsmaskiner skal forsynes med procesudsug Alle stationære maskiner skal kunne aflåses individuelt, så det ikke er muligt at starte uden brug af nøgle Der skal findes en spændingsfaldsudløser på alle stationære maskiner, der sikrer, at maskinen ikke genstarter efter et strømudfald eller spændingsfald. Eneste undtagelser er e- og slibemaskiner Start- og stopindretning skal være let tilgængelig. Startknappen skal sikres mod utilsigtet påvirkning. Det kan gøres ved, at den forsænkes, overdækkes eller forsynes med en krave Maskinerne skal vedligeholdes efter leverandørens anvisninger om eftersyn og vedligeholdelse Afretter Oftest anvendes en kombineret maskine som afretter og tykkelseshøvl. Maskinsikkerhed specielt i sløjdlokaler Ver.: 2 Gældende fra Side 1 af 8

2 Afretteren skal have overdækning for cutteren på begge sider af landet. Overdækningen på bagsiden skal være fastgjort til landet, så cutteren altid er dækket. Overdækningen foran landet - afretterbeskytteren - skal være effektiv og let at betjene så den: - Let kan indstilles i den ønskede højde og sideindstilling - Forbliver i den ønskede højde og automatisk går tilbage hertil - Altid befinder sig lodret over cutterspalten Ved små afrettere med cutterbredde op til 100 mm kan benyttes svingbeskytter som overdækning. Knivene i rundcutteren skal fastholdes af sikkerhedskiler. Maskinen skal være forsynet med bremse, hvis efterløbet er over 10 sekunder. Der skal benyttes fremføringsredskab ved bearbejdning af små emner. Se ovenstående fællesbestemmelser for stationære træbearbejdningsmaskiner. Eleverne må ikke benytte maskinen. Cutteroverdækningen skal altid benyttes under brugen. Ved bearbejdning af små emner benyttes fremføringsredskab. Knivene skal holdes skarpe. Cutterspaltens kanter holdes fri for revner og skår. Ved udskiftning af knive/klinger fastholdes spindelen med forsvarlig blokeringsanordning. Tilbageslagssikringen skal holdes ren, så griberne kan få fat. Læs mere i AT-vejledning B.1.3 Maskiner og maskinanlæg. Tykkelseshøvl Høvlen sikres, så det ikke er muligt at komme i berøring med cuttere og fremtrækket. Fremtrækket bør kunne frakobles separat. Der skal være tilbageslagssikring, som fungerer effektivt ved alle emnetykkelser, og den må ikke kunne gå forbi sin nederste stilling. Tilbageslagssikringer, der kan hæves med hånden, skal gå tilbage til normal stilling, når den slippes. Skærmen over cutteren skal nå mindst 800 mm ud over kutterens skærecirkel, og den skal være lukket i siderne. Stopanordning skal forhindre, at det kan hæves så meget, at det kommer i berøring med cutterstålene. Se ovenstående fællesbestemmelser for træbearbejdningsmaskiner. Eleverne må ikke benytte maskinen. Cutterknive, valser og trykbjælker skal indstilles meget nøjagtigt. Emner må ikke føres ind, før maskinen er på fuldt omdrejningstal. Ved driftsforstyrrelser skal fremtrækket straks afbrydes. Spåner må ikke fjernes fra det, mens maskinen kører. Er indtræksvalse og trykbjælke udelt, må der kun høvles 2 emner samtidig et i hver side. Det anbefales at bruge fastspændt sugeskærm. Emner under 30 cm i længden bør ikke bearbejdes. Der må ikke høvles emner, der er tyndere end anlæggets bundstilling. Cutterknivene skal være skarpe, og cutterens opspændingsflader skal være helt rene, før nye knive sættes i. Maskinsikkerhed specielt i sløjdlokaler Ver.: 2 Gældende fra Side 2 af 8

3 Tilbageslagssikringen skal holdes ren, så griberne kan få fat. Læs mere i AT-vejledning B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Båndsav Båndsaven skal indrettes, så det under brug ikke er muligt at komme i berøring med klingehjulene. Savklingen skal med undtagelse af den arbejdende del være forsynet med afskærmning. Det vil sige, at klingen skal være afskærmet under det og fra klingestyret og op. Klingen må ikke kunne udslynges. Styret på båndsavsklingen skal let kunne indstilles i den ønskede højde, og afskærmningen ovenfor styret skal automatisk følge dette ved indstillingen. Se også ovenstående fællesbestemmelser for træbearbejdningsmaskiner. Eleverne må ikke benytte maskinen. Klingestyret skal altid stilles så tæt mod emnet som muligt. Savklingens tykkelse bør ikke være større end 1/1000 af klingehjulsdiameteren. På støbejernshjul med eger må hjulkransens hastighed ikke overstige 30 m/sek. Ved længdesavning skal anvendes fremføringsværktøj. Ved savning af runde emner skal anvendes kilestøtte. Ved savning af kantstillede emner skal anvendes anlægsvinkel og stødpind. Ved savning af lange emner skal benyttes rullebuk eller dforlænger. Klingehjulsbandagerne skal rengøres regelmæssigt. Ilægsklodsen i arbejdsdet skal udskiftes, når luftrummet mellem klinge og siden er over 1 mm. Styreklodser skal jævnligt justeres. Klingen skal være skarp og have rigtigt udlæg. Klinger med revner må ikke benyttes. Kun sagkyndige må reparere klinger. Læs mere i AT-vejledning B.1.3 Maskiner og maskinanlæg. Bord- og formatrundsave En drundsav har én klinge, der ikke flyttes under brugen. En formatrundsav og en drundsav, hvor arbejdsemnerne føres frem til klingen ved hjælp af en slæde. Savene skal have spaltekniv, overdækning og underdækning. Spaltekniven skal være tykkere end klingen og tyndere end savsporet og være så bred, at den er tilstrækkelig stiv. Den skal kunne fastspændes under arbejdet. Spaltekniven skal let kunne indstilles både i højden og længden, så afstanden mellem klinge og kniv højest er 3 mm, og den lodrette afstand mellem knivens top og overkanten af klingen højest 5 mm. Overdækningen skal være hætteformet og afskærme så stor en del af klingen som muligt. Overdækningen kan evt. sidde på spaltekniven, hvis denne er tilstrækkelig stiv, og klingediameteren er mindre end 250 mm. Underdækningen skal omslutte savklingen under det, hvis ikke klingen allerede er dækket ved selve konstruktionen. Se også ovenstående fællesbestemmelser for træbearbejdningsmaskiner. Maskinsikkerhed specielt i sløjdlokaler Ver.: 2 Gældende fra Side 3 af 8

4 Eleverne må ikke benytte maskinen. Spaltekniv og overdækning skal altid benyttes. Eneste undtagelse er midlertidig fjernelse af overdækning ved not- eller falsskæring. Det er vigtigt, at overdækning og spaltekniv er korrekt indstillet. Der skal bruges stødpind eller håndtag med stødklodser ved fremføring, hvis der er risiko for berøring af klingen. Når der arbejdes med små emner, skal der være afviserliste, så afskårne emner ikke kommer i kontakt med savtænderne. Læg ikke fingrene på skærelinien. Hold fingrene samlet under arbejdet. Klingen skal være skarp og have korrekt udlæg. Klinger med revner må ikke benyttes. Evt. reparation skal foretages af sagkyndige. Læs mere i AT-vejledning B.1.3 Maskiner og maskinanlæg. Fræsere Fæsere - uanset type - må ikke bruges i sløjdlokalet. Kombinerede maskiner skal have fjernet en eventuel fræseanordning. Fræsedelene bør ikke opbevares i lokalet. Trædrejebænk Drejebænken opstilles, så løsslåede emner ikke kan ramme personer i lokalet. Maskinen opstilles, så man ikke kan komme til drejebænken fra maskinens bagside. Maskinen skal stå solidt på underlaget. Motoreffekt max. 550 watt til elevbrug (se skema). Periferihastighed max. 30 m/sek. Motor, kilerem og kileremskiver skal indkapsles i motorskab. Skabet indrettes, så strømmen afbrydes, når lågen åbnes. Ved maskiner med trapperemskiver skal på indersiden af motorskabet anbringes en oversigt, der angiver relationerne mellem omdrejningstal, emnediameter og remindstilling. Maskiner med trinløs variabel hastighed skal være forsynet med blokeringsanordning, og en skala skal angive relationerne mellem omdrejningshastighed, emnediameter og gearets indstilling. Anlægget tilpasses emnets længde og sættes så tæt på emnet som muligt. Største drejediameter: 300 mm. Største drejelængde: 600 mm. Se også ovenstående fælles bestemmelser for træbearbejdningsmaskiner. Eleverne må benytte trædrejebænk fra 8. (se skema på side 8). Drejerør m.m. skal være skarpe. Alt drejetræ skal være frit for revner og ridser. Hastigheden skal afpasses efter emnet. Periferihastigheden bør generelt ligge mellem 10 og 15 m/sek. og ikke overstige 30 m/sek. Vær meget omhyggelig med opspænding. Læreren bør kontrollere opspænd og hastighed inden start. Anlægget stilles så tæt ved emnet som muligt. Under arbejdet må det jævnligt flyttes. Inden start drejes emnet rundt med hånden for at sikre, at det ikke støder på noget. I højden skal anlægget anbringes, så spåntagningen foregår over pinolhøjde. Hold fast om drejerøret med begge hænder under drejningen. Arbejd med den ene hånd på anlægget og den anden på værktøjets skaft. Husk at fjerne anlægget ved slibeprocesser og indstil på maks sugeevne. Maskinsikkerhed specielt i sløjdlokaler Ver.: 2 Gældende fra Side 4 af 8

5 Under arbejdsprocessen skal benyttes ansigtsskærm. Langhårede skal bruge hårnet. Undgå løsthængende beklædningsgenstande. Drejestålene skal holdes skarpe. Reparation fortages af sagkyndig. Dekupørsav Elevers benyttelse af maskinen Maskinen skal have fast monteret trykfod/emneholder. Alle bevægelige dele under arbejdsplanet skal være fuldstændigt afskærmet. Se også ovenstående fællesbestemmelser for træbearbejdningsmaskiner. Slibe- og pudsemaskiner Ved brug af faststående slibemaskiner, skal der benyttes ansigtsskærm eller beskyttelsesbriller. Dette skal præciseres ved korrekt skiltning. Hvis forholdene kræver det, skal der bruges støvmaske som supplement til procesudsuget. Stationær skivepudsemaskine (rondelpudser) Vedr. elevers benyttelse af maskinen se skema. Maskinen skal stå sikkert, om nødvendigt på eget fundament. Motoreffekt må ikke overstige 775 watt, hvis eleverne skal benytte maskinen (se nedenstående skema). Pudseskive må højest være 300 mm i diameter. Skivepudsere, der recirkulerer den udsugede luft gennem filterpose, er ikke tilladt. Se også ovenstående fællesbestemmelser for træbearbejdningsmaskiner. Stationær båndpudsemaskine Vedr. elevers brug af maskinen se skema. Maskinen skal være solidt fastgjort til underlaget. Se også ovenstående fælles bestemmelser for træbearbejdningsmaskiner. Maskiner til metalbearbejdning Metaldrejebænk Maskinen opstilles, så der under brugen ikke er fare for andre, og den skal være solidt fastgjort til underlaget. Man må ikke kunne komme til maskinen fra bagsiden. Største pinolhøjde: 120 mm. Største drejelængde 600 mm. Motoreffekt maks. 550 watt. Drejepatronen skal være forsynet med afskærmning af centerpatronen. Maskinen må ikke kunne køre, når afskærmningen ikke er på plads. Medbringerplan med medbringer må ikke anvendes. Maskinsikkerhed specielt i sløjdlokaler Ver.: 2 Gældende fra Side 5 af 8

6 Maskiner med trinløs, variabel hastighed skal være forsynet med blokeringsanordning, og skala skal angive relationerne mellem omdrejningshastighed, emnediameter og gearets indstilling. På maskiner med motorhus, skal motor, kilerem og kileremskiver være indkapslet, og strømmen skal automatisk afbrydes, når lågen til skabet åbnes. Drejebænke med trapperemskiver skal på indersiden af motorhuset forsynes med oversigt, der viser relationerne mellem omdrejningstal, emnediameter og remindstillinger. Maskinen skal være forsynet med spændingsfaldsudløser og må ikke kunne benyttes uden brug af nøgle. I lighed med andre fastinstallerede maskiner, skal drejebænken kunne aflåses, når den ikke benyttes. Eleverne må benytte metaldrejebænk fra 8. (se skema på side 8). altid forsvarlig spånkrog. Sørg altid for, at emnet er spændt forsvarligt op. Under arbejdet skal benyttes ansigtsskærm eller beskyttelsesbriller. Langhårede skal benytte hårnet. Undgå løsthængende beklædningsgenstande. Overhold leverandørens anvisninger for eftersyn og anden service. Bænkslibemaskine Slibemaskinen skal stå sikkert, evt. på eget fundament. Motoreffekten må ikke overstige 775 watt, hvis de ældste elever skal benytte maskinen (se skema på side 8). Til elevbrug må slibeskivens diameter højest være 200 mm. Maskinen skal være forsynet med oplysninger om fabrikant/importør, omdrejningstal samt skivens huldiameter og største tykkelse. Slibemaskinen skal være forsynet med let indstilleligt anlæg, der er anbragt under skivens vandrette diameter. Anlægget må ikke være længere fra slibeskiven end 2 mm. Maskinen skal forsynes med en fastgjort sikringsskærm, der har så lille en åbning som muligt og ikke over 65 grader over skivens vandrette diameter. Slibeskiven skal være forsynet med etikette, der oplyser om: type, dimensioner, anvendt bindemiddel, højeste periferihastighed og højeste omdrejningshastighed for ny slibeskive. Maskinen må ikke kunne benyttes uden brug af nøgle, og den bør være forsynet med spændingsfaldsudløser. Eleverne må benytte maskinen fra 8. (se skema på side 8). Slibeskivens periferihastighed må ikke overstige fabrikantens angivelse på skivens etikette. Skiven skal udskiftes, når der er under 3 / 4 af den oprindelige diameter tilbage. Elever må ikke benytte bænkslibere, hvorpå der er monteret stålbørste eller kludeskive. Skiver med revner eller brud skal straks kasseres. Påbudt anvendelse af øjenbeskyttelse. Skiltning påkrævet. Skærm, beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm. Vådslibemaskine Vedr. elevers brug af maskinen se skema. Maskinsikkerhed specielt i sløjdlokaler Ver.: 2 Gældende fra Side 6 af 8

7 Motoreffekt ikke over 200 watt, hvis eleverne skal benytte maskinen (se skema på side 8). Omdrejningshastighed: Højest 120 pr minut. Største skivediameter til elevbrug: 250 mm. Maskinen må ikke kunne benyttes uden brug af nøgle, og den skal være forsynet med spændingsfaldsudløser. Stationære emaskiner (søjleemaskiner og bænkemaskiner) Vedr. elevers benyttelse af maskinen se skema. Maskinen skal være aflåst, når den ikke benyttes. Procesudsug bør bruges ved ing i træ. Bemærk, at et skal være afskærmet, hvis maskinen benyttes af elever under 8.. Arbejdsemnet og et skal fastgøres omhyggeligt. Bortypen skal tilpasses materialet. Der skal benyttes selvspændende epatroner. Under arbejdet skal bruges ansigtsskærm eller beskyttelsesbriller. Langhårede skal benytte hårnet. Skal være fast monteret Smøre/kølemidler bør være sæbebaserede eller kølepasta. Overskydende kølemiddel/-pasta skal fjernes regelmæssigt. Maskinsikkerhed specielt i sløjdlokaler Ver.: 2 Gældende fra Side 7 af 8

8 Eleverne må kun i begrænset omfang arbejde med maskiner. Elevernes arbejde med maskiner og andre tekniske hjælpemidler: Håndholdt akku-maskine (Maks. 7,2 V i 4. ). Bore- og skrue- maskine til træ m. indbygget momentkobling og selvspændende epatron. Emne fastgjort. Håndemaskine m. trinløs hastighedsregulering og dødemandsknap. Emne fastgjort. Borepatron selvspændende type. Motoreffekt maks. 400 watt. Maks. 3 mm Maks. 4 mm Maks. 5 mm Maks. 6 mm Som 7. Bor: Maks. 10 mm i træ 6 mm i metal Boremaskine, stationær. Emnet (træ) fastgjort. Bor og epatron afskærmet over emnet i Selvspændende epatron. Boremaskine, stationær. Emnet (metal) fastgjort. Bor og epatron afskærmet over emnet i Selvspændende epatron. Skivepudsemaskine (rondelpudser), stationær med pudseskive på højst 300 mm i diameter, med højeste. Skive opspændt i drejebænk må ikke benyttes. Vådslibemaskine. Slibeskive på 250 mm i diameter. Motoreffekt maks. 200 watt. Omdrejningshastighed maks. 120 o/min. Båndpudsemaskine, stationær. Maks. 5 mm Motoreffekt maks. 500 watt Maks. 6 mm Som 4. Maks. 8 mm Maks. 5 mm Motoreffekt maks. 750 watt Maks. 10 mm Maks. 6 mm Som 6. Maks. 13 mm Maks. 13 mm Som 6. Dekupørsav, stationær med en motoreffekt på maks. 100 watt, når maskinen har monteret trykfod/emneholder. Alle bevægelige dele under arbejdsplanet skal være helt afskærmet. Rystepudser, håndholdt når maskinen holdes med to hænder (maks. 15 min. brug pr. dag) Exenter- og trekantsliber, når maskinen holdes med 2 hænder Trædrejebænk (langsdrejning), Maks. dreje-diameter 300 mm. Maks. drejelængde 600 mm. Maks. Motoreffekt 550 watt. Maks. periferihastighed 30m/sek. Mindst 200 mm anlæg for hånden. I 10. også tværdrejning. Metaldrejebænk. Maks. Pinolhøjde 300 mm. Maks. drejelængde 600 mm. Maks. motoreffekt 550 watt. Afskærmning af kloen (centerpatron). Maskinen kører ikke, før skærm er på plads. Medbringerplan må ikke anvendes. Koldsav til metal 15. min. pr. dag Bænkslibemaskine til værktøj. Der må ikke anvendes metalbørster eller kludeskive. Motor-effekt maks. 775 watt. Skivediameter maks. 200 mm. Loddearbejde (blødlodning) Ikke tilladt Tilladt evt. m. bemærkninger Maskinsikkerhed specielt i sløjdlokaler Ver.: 2 Gældende fra Side 8 af 8

Afretter. Afretter. Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ.

Afretter. Afretter. Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ. Afretter Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ. Opbygning På maskinen er der monteret et sideanslag, som kan indstilles sideværts

Læs mere

5. Maskiner. Betonarbejde. Blandemaskiner. Betonglittermaskiner

5. Maskiner. Betonarbejde. Blandemaskiner. Betonglittermaskiner Betonarbejde Hvis blandemaskiner anvendes i væsentligt omfang, skal belastningerne ved opskovling reduceres ved hjælp af transportør, transportsnegl, hejseværk med spand o.l. Maskiner med benzinmotor må

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Afrettere hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder afrettere skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Båndsavehjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder Båndsave skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning Tekniske Kapsave med hjælpemidler én klinge Indledning En Kapsav er en rundsav, der med hånden eller mekanisk føres på tværs af bordet mod emnet. Den kaldes ofte en afkorter. Der findes flere typer kapsave,

Læs mere

Stødpind. Rullebord kan være med automatisk fremføring, og maskinen kan være forsynet med forridser.

Stødpind. Rullebord kan være med automatisk fremføring, og maskinen kan være forsynet med forridser. Tekniske hjælpemidler Bord- og formatrundsave Indledning En bordrundsav er en rundsav med én klinge, der ikke flyttes under brugen, og med savspindel under bordet. Se fig. 1. Stødpind Forlængerbord Overdækning

Læs mere

Hvad er en Klimaspand?

Hvad er en Klimaspand? Hvad er en Klimaspand? En klimaspand er et primitivt komfur, der hjælper med at udnytte brændet bedre. På et normalt bål slipper meget af varmen ud til siden og det kan på den måde vare længe før man f.eks.

Læs mere

Maskiner. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Maskiner. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Maskiner Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt

Læs mere

Brugsanvisningen skal være let tilgængelig for brugeren

Brugsanvisningen skal være let tilgængelig for brugeren Tekniske Bordfræsemaskiner hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder bordfræsemaskiner skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene

Læs mere

HOLZSTAR NTS 251 - Universal våd/tør slibemaskine til slibning af metal, glas, sten og andre materialer

HOLZSTAR NTS 251 - Universal våd/tør slibemaskine til slibning af metal, glas, sten og andre materialer HOLZSTAR NTS 251 - Universal våd/tør slibemaskine til slibning af metal, glas, sten og andre materialer Ideel til professionelle, entusiaster og hobbybrug Til våd og tør slibning Mange holde enheder til

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

Arbejde med motorkædesave

Arbejde med motorkædesave Arbejde med motorkædesave At-vejledning B.5.1.1 September 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.07.2 af november 1983 Arbejde med motorkædesave skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med Atvejledningen

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj. Viden om maskiner, nødstop, gasflasker m.m. generelle og særlige krav

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj. Viden om maskiner, nødstop, gasflasker m.m. generelle og særlige krav Viden om maskiner, nødstop, gasflasker m.m. generelle og særlige krav Kolonnen med de GENERELLE KRAV beskriver de krav, der er gældende for maskinsikkerhed, når ansatte arbejder ved maskinerne. Kolonnen

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER

MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Montering af termoruder med manuelt betjente persienner...... Side 1 1.1 Betjeningsmekanismens pladsbehov........ Side 1 1.2 Montering

Læs mere

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning for Bendof DC-16M 881265920

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning for Bendof DC-16M 881265920 BENDOF DC-16M 1 El-hydraulisk betonjerns- klipper og bukker Advarsel Kom godt igang Klipning Vedligehold Stempel og returventil Trykstempel 2 ADVARSEL: Klippes kortere armeringsjern end 10 cm, kan det

Læs mere

Evaluering af sløjd i 6. klasse

Evaluering af sløjd i 6. klasse Evaluering af sløjd i 6. klasse Elever på fredagssløjdholdet blev stillet nedenstående evaluerings- spørgsmål Hvad har jeg lært af nye teknikker i 6. klasse? Hvilke teknikker er jeg blevet bedre til i

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko Nyhedsbrev nr. 10/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Fremstilling af æske til briller / brilleetui

Fremstilling af æske til briller / brilleetui Fremstilling af æske til briller / brilleetui Jeg har en svaghed for æsker, emballage o.lign. det kombineret med gør det selv-gen er nok årsagen til, at jeg gennem tiden har lavet mange.kasser til mit

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE Indhold 3 Indledning 4 Typer af stensave Save med horisontal kørende klinge Bevægeligt emne 7 Præcisionsarbejde 8 Generelt Betjening Manglende udsyn 9 Vær opmærksom

Læs mere

kapsaven TEST Skær lige og på skrå med

kapsaven TEST Skær lige og på skrå med TEST Gør Det Selv tester værktøj og materialer for dig. Har du en idé til, hvad vi skal teste, så send os en mail på test@goerdetselv.dk Skær lige og på skrå med kapsaven Kap/geringssaven er uundværlig,

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Metal koldrundsave fra JEPSON

Metal koldrundsave fra JEPSON THE INVENTOR OF THE DRY CUTTER Metal koldrundsave fra JEPSON Optimale bærbare maskiner til byggepladsen og værkstedet 9435 Super Dry Cutter 9430 Premium Dry Cutter 8219 Metal håndrundsav 8230 Metal håndrundsav

Læs mere

NEM reol. af køkkenskabe

NEM reol. af køkkenskabe NEM reol af køkkenskabe Reolen her er en praktisk kombination af skabe og åbne hylder. en er nem at bygge det eneste, du behøver at lave, er en ramme med fem ben under. Resten består af færdige køkkenskabe,

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

TBS-205/1000 BORDRUNDSAV. Art.Nr. TSM6009 IV/06/2005. Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com

TBS-205/1000 BORDRUNDSAV. Art.Nr. TSM6009 IV/06/2005. Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com DK Ret til ændringer forbeholdes BRUGERVEJLEDNING TBS-205/1000 BORDRUNDSAV Art.Nr. TSM6009 IV/06/2005 Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com DK-0412-20 G RESERVEDELSZEICHNING H I E F D C

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE... MultiHejs INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...8 4. TEKNISKE DATA...8 5. BETJENING OG DRIFT...9

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade Montagevejledning HODY EFTEX ApS - HI-PARK 411-7400 HERNING - Tlf 86 66 20 00 - Fax 86 66 23 96 - WWW.EFTEX.DK Indholdsfortegnelse Side 2 Fordele ved HODY pladen HODY Tekniske data Side 3 Lagring af HODY

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

3-i-1 muskelbundet! Universalmaskinen til enhver hobbyhåndværker: Uneo Maxx og Uneo til hamring, boring og skruning.

3-i-1 muskelbundet! Universalmaskinen til enhver hobbyhåndværker: Uneo Maxx og Uneo til hamring, boring og skruning. 3-i-1 muskelbundet! Universalmaskinen til enhver hobbyhåndværker: Uneo Maxx og Uneo til hamring, boring og skruning. Uneo Maxx og Uneo fra Bosch. Verdens mindste borehamre med pneumatisk slagværk til hamring,

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

ALPHA Gulvslibemaskine

ALPHA Gulvslibemaskine LPH Gulvslibemaskine Brugsanvisning OBR INTERDIMNT ps Roustvej 90-6800 Varde, DK Telefon + 45 76 94 08 22 Fax +4576940722 e-mail: cobra@cobra-interdiamant.com www.cobra-interdiamant.com VR nr.: 25 30 80

Læs mere

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant E er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T-). Skinnesystemets synlige flade

Læs mere

Gå til forside: Klik HER. Plantekuvøse

Gå til forside: Klik HER. Plantekuvøse Plantekuvøse Gå til forside: Klik HER Beskrivelse af dyrkningsmetoder og resultater I virkeligheden er det kun få af årets måneder, at vi har tomater, agurker, peberfrugte osv. i vores drivhuse. Juli og

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER 1) GENERELT QUICKSTEP UNICLIC er et revolutionerende system til lægning af laminatgulve uden brug af lim. Det praktiske not-/ferdesign betyder, at fliserne klikkes sammen.

Læs mere

De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. OMAS PÅLÆGSMASKINE GLD 250 - GLD 300 De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING INDEKS.: Side 2 : Opstilling

Læs mere

Fleksible køkkensystemer

Fleksible køkkensystemer Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private Erfaring og know-how Better ways to better days Detaljebilleder: Gode detaljer er altafgørende for et velfungerende køkken. Store, enkle

Læs mere

Hvis du leder efter et billigt haveskur,

Hvis du leder efter et billigt haveskur, Den overdækkede hyggekrog giver skuret en ekstra dimension. Med plads til alle havens redskaber og en hyggekrog oven i købet overgår dette solide haveskur langt de skure, du kan købe dig til. Den solide

Læs mere

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max DEUTSCH D 8217-3029-01 Bio-Master Bio-Max SVENSKA S 4. 2. 1. 3. 4. 5. 3 S SVENSKA 7. 6. 8. 9. 10. 4 SVENSKA S 11. 12. 4. 13. 4. 15. 14. 5 DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Dette symbol betyder ADVARSEL. Der

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Temperaturen i det objekt, som skal fjernes, skal ligge på mellem 0 og +20 C.

Temperaturen i det objekt, som skal fjernes, skal ligge på mellem 0 og +20 C. BRUGSANVISNING TROLLKRAFT Cement til sprængning af fjeld og beton. Beskrivelse og egenskaber TROLLKRAFT er en specialcement, som efter opblanding med vand udvikler et enormt ekspansionstryk - op til 8000

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

Der skal bores en række huller i hver ende af pælene, ca. 15 cm fra top og bund.

Der skal bores en række huller i hver ende af pælene, ca. 15 cm fra top og bund. LT SVÆRT SVÆRHSR: Ikke nogen vanskelig opgave, men vær omhyggelig med opstilling af skjulet. Sørg for, at det står helt lige. Så er det lettest at få lågen passet ind, så den kommer til at gå let. Uanset

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen Små passagerer på cyklen Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne, på små og store cykler, og små børn som passagerer på voksnes cykler

Læs mere

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling:

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling: Tørring Friluftstørring og lagring Stabling Stabling af træ har overordentlig stor betydning for opnåelse af en god og ensartet ovntørring. Ved stablingen bør det tilstræbes at opbygge træstablen på en

Læs mere

TEKNISK REGLEMENT AUTOSPEEDWAY

TEKNISK REGLEMENT AUTOSPEEDWAY Indhold 1. TEKNISKE BESTEMMELSER... 2 2. STARTNUMRE... 2 3. MOTORBESTEMMELSER... 2 4. BESKYTTELSESBUR... 3 5. FØRERSÆDE... 4 6. SIKKERHEDSSELE... 4 7. ILDSLUKKERE... 4 8. KAROSSERI OG CHASSIS... 5 9. STÆNKLAPPER...

Læs mere

Håndværktøj samt tilbehør

Håndværktøj samt tilbehør Håndværktøj samt tilbehør Nr. 07796 Fixertang m/stop Max. godstykkelse : 0,8 mm Max. udladning : 12 mm Nr. 07802 Fixertang to-hånds. En virkelig god fixertang til de store opgaver, hvor man skal nå højt

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 REV. 2 /08.11.11 SMH/jj 70128DK INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 3 3.0.0 ADVARSEL... 3 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

30 + 40 CM. STEN OG FLISEKLIPPER BRUGSANVISNING

30 + 40 CM. STEN OG FLISEKLIPPER BRUGSANVISNING 30 + 40 CM. STEN OG FLISEKLIPPER BRUGSANVISNING MODEL.: HANDY SERIENR.: INDHOLDSFORTEGNELSE TRANSPORT- OG HÅNDTERINGSVEJLEDNING... 3 BETJENINGSVEJLEDNING... 4 VELIGEHOLDSVEJLEDNING... 6 DEMONTERINGSVEJLEDNING...

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE Gør dette først Ballepresseren leveres komplet med alle de nødvendige beslag til at forbinde en europæisk trækkrogskonsol eller en

Læs mere

Rørgevindskærersæt 220V

Rørgevindskærersæt 220V Brugsanvisning Varenr.: 9041259 Rørgevindskærersæt 220V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Rørgevindskærersæt 220V Varenummer: 9041259 Beskrivelse: Transportabel

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE Klatreribbe HURLUMHEJHUS med masser af muligheder 10 Af Søren Stensgård. Idé: Birgitte Matthiesen. Foto: Lasse Hansen. Tegninger: Christian Raun Gør Det Selv 10/2004 Det flotte legehus

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Grundejerforeningen Plantagen I Horsens

Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Grundejerforeningen Plantagen I Horsens Legepladsinspektør Kent S. Pedersen Certifikat nr. 105 fra Teknologisk Institut gældende til 31.12.2009 www.legepladskontrollen.dk Legepladsinspektør Kent S. Pedersen Symfonialle 18 DK 8700 Horsens E-mail

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

PRODUKTIONSVEJLEDNING

PRODUKTIONSVEJLEDNING L:\VEJLEDNINGER\PRODUKTIONSINSTRUKS\DANSK\PRODUKTIONSINSTRUKSTERMO.DOC PRODUKTIONSVEJLEDNING FOR PRODUKTION AF TERMORUDER MED INDBYGGEDE PERSIENNER MED MANUEL ELLER ELEKTRISK BETJENING GENERELT Det øverste

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for F - gas Maj 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr@aarhus.dk. www.aarhus.dk/aabr

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere