Art.-nr V13 F12 Brændeovne med vandtank EN13240 Monterings- og betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Art.-nr. 0499132409103 V13 F12 Brændeovne med vandtank EN13240 Monterings- og betjeningsvejledning"

Transkript

1 Art.-nr V13 F12 Brændeovne med vandtank EN13240 Monterings- og betjeningsvejledning

2 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse 2 2. Generelle anvisninger, sikkerhedsanvisninger 2 3. Data til beregning af skorstensmålene iht. DIN 4705 del Opstilling og tilslutning af brændeovnen Sikkerhedsafstande (minimumsafstande) Tilslutning til skorstenen Tilslutning til varmeanlægget 4 5. Anvendelse af brændeovnen Egnet brænde Indstilling af luftspjæld Første ibrugtagning af brændeovnen Optænding og fyring Påfyldning af ekstra brænde Anvendelse forår og efterår Tømning af askeskuffen Emissionsbegrænsning Rengøring og vedligeholdelse Driftsfejl, årsager 6 6. Garanti Generelt Garantiregler Reklamationer 6 7. Bestilling af reservedele 6 Hjertelig tillykke! Du har købt en brændeovn fra HAAS + SOHN, et rigtigt kvalitetsprodukt. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt. Her finder du oplysninger om anvendelse af ovnen og dens funktion, så du opnår større brugsværdi, og ovnen får en længere levetid. Desuden kan du spare brænde og skåne miljøet ved at fyre korrekt. Det medfølgende datablad er en del af denne betjeningsvejledning. Vi yder kun garanti på vores produkter, når anvisningerne i denne monterings- og betjeningsvejledning er overholdt. Opbevar denne vejledning samt databladet omhyggeligt, så du altid kan læse op på, hvordan brændeovnen anvendes korrekt, når en ny fyringsperiode begynder. 1. Beskrivelse Vandførende brændeovne er velegnede til at blive integreret i et eksisterende, åben eller lukket varme- og varmtvandsanlæg og til at opvarme boliger og arbejdslokaler. Ovnen består af en svejset stålkonstruktion. Nederst er der et rum til opbevaring af brænde, og derover sidder askeskuffen. Herover er der et brændkammer, og øverst er der en vandtank. Røggasaftrækkene sidder over brændkammeret mellem vandtanken og ovnens indvendige bagvæg. Der anvendes primært konvektionsvarme til at opvarme luften og at skabe et behageligt indeklima. På den måde kan man hurtigt opvarme selv kolde rum, der ikke har været opvarmet i længere tid. Luften trænger ind i ovnen gennem rummet til opbevaring af brænde og opvarmes, hvorved den stiger op i konvektionskanalen mellem ovnens indre og ydervæggen og videre herfra ud gennem åbningerne øverst i ovnen. Strålevarmen opstår ved, at varmen stråler ud af ovnen gennem glasset i lågen, ovnens metalflader og eventuelle keramiske flader på ovnens udvendige sider. 2. Generelle anvisninger, sikkerhedsanvisninger Nationale og europæiske normer, lokale og byggeretlige forskrifter samt brandtekniske bestemmelser skal overholdes. Når brændeovnen opstilles, skal de brandtekniske bestemmelser og de bygningsreglementer, der gælder på opstillingsstedet, overholdes, ligesom den lokale skorstensfejermester skal kontaktes. Skorstensfejeren kontrollerer også, at brændeovnen er sluttet korrekt til skorstenen. Kontrollér før opstilling, at underkonstruktionen har en tilstrækkelig bæreevne til at kunne bære brændeovnen. Hvis bæreevnen ikke er tilstrækkelig, skal der træffes egnede forholdsregler (f.eks. en plade, der kan fordele belastningen), for at opnå tilstrækkelig bæreevne.! Opstillingsrummet skal være frostsikkert og godt ventileret! Der er udført alle lovpligtige prøver af brændeovnen. De foreskrevne parametre for fyringsteknisk virkningsgrad og røggasemissioner er overholdt. Brændeovnen, der er beskrevet i denne vejledning, af typen (BA 1) er kontrolleret iht. DIN EN ("Rumopvarmere fyret med fast brændsel"). Brændeovne af type 1 (se typeskiltet) må sluttes til en skorsten sammen med flere andre enheder, såfremt skorstensdimensionerne tillader det iht. DIN 4705 del 2. Dette er en brændeovn med afbrudt drift iht. DIN EN (Zeitbrand). Klassificeringen som type 1 skyldes de selvlukkende låger til forbrændingskammeret. Her må lågernes lukkefjedre ikke fjernes, såfremt ovnen sluttes til en skorsten med flere tilsluttede enheder. Lågerne ind til brændkammeret må kun åbnes for at ilægge brænde og for at fjerne aske. Eller skal de holdes lukkede, også når ovnen ikke er tændt, for at undgå at påvirke de andre rumopvarmere og for at undgå de dermed forbundne farer. Der skal være sikret tilstrækkelig tilførsel af frisk luft i opstillingsrummet. Vinduerne og dørene i opstillingsrummet må ikke lukke for tæt af hensyn til den nødvendige tilførsel af forbrændingsluft. Når ventilationsanlæg (udsugninger i badeværelset, emhætte i køkkenet osv.) i boligen eller beboelser, der evt. er i forbindelse med boligen, kører, skal den krævede min. luftmængde altid kunne strømme uhindret hen til ovnen.

3 Bemærk! Brændeovnen må ikke anvendes sammen med kontrollerede ventilations- og udsugningsanlæg. Der er ingen risiko forbundet med brug af brændeovnen, hvis anlægget kun cirkulerer luften inde i et rum, eller hvis anlægget har sikkerhedsudstyr, som automatisk og driftssikkert forhindrer, at der dannes undertryk i opstillingsrummet. Bed derfor skorstensfejermesteren om at kontrollere og informere dig om tilstrækkelig tilførsel af forbrændingsluft. Ved forbrænding af brændsel frigives der varmeenergi, som medfører kraftig opvarmning af ovnens overflader (låger, lågegreb og betjeningshåndtag, ovnglas, sidevægge, forvæg og røgrør). Undgå at berøre disse dele uden varmebeskyttende handsker! Der medfølger en varmebeskyttende handske med brændeovnen. Gå ikke i løst eller letantændeligt tøj, når du skal fyre op i brændeovnen! Fortæl dine børn om disse farer, og hold dem væk fra brændeovnen, når der er fyret op i den. Hvis der anvendes forkert eller fugtigt brænde, kan der opstå skorstensbrand på grund af aflejringerne, der dannes i skorstenen. Luk omgående alle luftåbningerne i ovnen, og tilkald brandvæsenet. Når skorstenen er udbrændt, skal den kontrolleres for revner og evt. utætheder af en fagmand. træbeklædning) og til bærende vægge (se tegningen nedenfor): A 20 cm til bagvæggen B 20 cm til sidevæggene C 80 cm i området med strålevarme Der må ikke stilles brændbare bygningsdele og møbler op i området med strålevarme (C) i en afstand på 80 cm fra glaslågen. Denne afstand kan reduceres til 40 cm, hvis der opstilles en varmeskærm, der er ventileret på begge sider, mellem brændeovnen og de brændbare bygningsdele. Minimumafstandene til brændbare bygningsdele og møbler, der fremgår af typeskiltet, skal overholdes. Hvis gulvbelægningen er brændbar eller temperaturfølsom, skal ovnen placeres oven på en ikke-brændbar gulvplade (f.eks. i stål eller glas). Minimumafstandene er følgende (se tegningen): D E 50 cm 30 cm (fra den indvendige kant i brændkammerets åbning). Bemærk! Brændeovnen må aldrig anvendes uden vand Ellers er der fare for uoprettelige skader! 3. Data til beregning af skorstenens mål iht. DIN 4705 del 2 Dataene til beregning af skorstenens mål iht. DIN 4705 del 2 fremgår af det medfølgende datablad. 4. Opstilling og tilslutning af brændeovnen Emballagen beskytter den nye brændeovn optimalt mod skader. Ved transport kan der dog alligevel opstå skader på ovnen eller tilbehøret. Kontrollér derfor grundigt efter udpakning, om brændeovnen er blevet beskadiget, og om der mangler noget! Kontakt straks forhandleren i tilfælde af skader og mangler! Bemærk: Hvis aftrækspladerne sidder løst eller er gledet ud af holderne eller lignende, er det ingen mangel (se kapitel 5.3. Første ibrugtagning af brændeovnen). Brændeovnens emballage er næsten miljøneutral. Træet i emballagen er ikke overfladebehandlet og kan skæres i mindre stykker og brændes. Pappet og folien kan uden problemer sendes til genbrug Sikkerhedsafstande (minimumafstande) Ved opstilling af brændeovnen skal myndighedernes brandsikringsbestemmelser følges. Spørg den lokale skorstensfejermester. Overhold følgende minimumafstande til brændbare eller temperaturfølsomme materialer (f.eks. møbler, tapeter, Rückwand Seitenwand Unterlagsplatte Strahlungsbereich Bagvæg Sidevæg Gulvplade/underlag Område med strålevarme Vores sortiment omfatter også gulvplader (underlag, evt. U-formede), som kan bestilles hos forhandleren Tilslutning til skorstenen Der bør anvendes et røgrør i 2 mm stålplade til tilslutning til skorstenen. Røgrøret skal forbindes fast og tætsluttende med både røggasstudsen og skorstenen. Der skal også etableres faste og tætsluttende forbindelser mellem røgrørets enkelte elementer. Det er meget vigtigt, at røgrøret ikke rager ind i skorstensåbningen. Det anbefales at anvende en murbøsning til at føre røgrøret ind i skorstenen med.

4 Med lange røgrør skal vandrette strækninger og indsnævringer undgås. Det anbefales at trække røgrøret med en stigning hen mod skorstenen. Med begrænset skorstenstræk tilrådes det at tilslutte ovnen via et lodret rørstykke på mindst 1 m. Bemærk! Når røggasanlægget er installeret, må der under ingen omstændigheder tændes op i brændeovnen! Installationen på vandsiden skal først tilsluttes! 4.3. Tilslutning til varmeanlægget Tilslutningen af brændeovnen til varmeanlægget må kun foretages af en autoriseret installatør, så teknisk korrekt drift er garanteret. Det udførende firma eller ejeren, såfremt denne selv foretager monteringen, er ansvarlig for fejlfri montage. Brændeovnen må kun anvendes, når det godkendte sikkerhedsudstyr er monteret Egnet brændsel Brændeovnen er egnet til røgsvagt brændsel. De godkendte typer brændsel fremgår af databladet. Bemærk! Brug aldrig affald som tapetrester, spånpladerester, plast eller imprægneret træ som brændsel i ovnen! 5.2. Indstilling af luftspjæld Se i det medfølgende datablad, hvordan brændeovnens luftspjæld indstilles korrekt. Brug de anbefalede indstillinger, på den måde kan du udnytte brændslets varmeenergi optimalt, spare brændsel og skåne miljøet. Åben eller lukket anlæg. Brændeovnen med vandtank er godkendt til installation med åben og lukket ekspansion. Bemærk at installation med lukket ekspansion skal bygningsreglement af 2008 kapitel 8 (installationer) paragraf stk. 3: vandbeholdere i pejse og brændeovne overholdes. Citat fra bygningsreglementet Vandbeholdere i pejse og brændeovne må ikke sluttes til lukkede centralvarmeanlæg. Dette gælder dog ikke, hvis hver kedel (varmeafgivende enhed) forsynes med sikkerhedsventil. Ved fyring med fastbrændsel i lukkede anlæg er det desuden meget vigtigt, at: 1. der er tilstrækkeligt vandtryk (min. 2 bar) til brugsvandsystemet 2. en autoriseret installatør kontrollerer én gang om året, at anlægget fungerer korrekt. Anlæggets elinstallationer må kun installeres af en elektriker. I den forbindelse skal VDE-forskrifterne samt regler og bestemmelser fra det lokale forsyningsselskab overholdes. Ved arbejde på de elektriske dele (f.eks. pumpe/rørføler) skal strømkredsen altid være spændingsfri. 5. Anvendelse af brændeovnen Det er kun voksne, der må tænde op i brændeovnen. Lad aldrig børn være alene ved brændeovnen (lad aldrig brændeovnen være uden opsyn i længere tid). Brændeovnen må kun anvendes som beskrevet i denne betjeningsvejledning. Overhold altid sikkerhedsanvisningerne i kapitel 2. Verbrennungsluft 1 = Primärluft I durch den Rost 2 = Primärluft II trifft horizontal auf das Brenngut 3 = Sekundärluft / Scheibenspülung vorgevärmte Luft von oben, ist die Hauptverbrennungsluft bei Holz Forbrændingsluft 1 = Primær luft I gennem risten 2 = Primær luft II rammer brændet horisontalt 3 = Sekundær luft / rudeskyl forvarmet luft oppefra, er den primære forbrændingsluft ved fyring med træ 5.3. Første ibrugtagning af brændeovnen Før første ibrugtagning af brændeovnen skal eventuelle mærkater fjernes, og alt tilbehør skal fjernes fra askeskuffen og brændkammeret. Det samme gælder eventuelle transportsikringer. Første gang der tændes op i brændeovnen, skal optændingen ske omhyggeligt, og der skal fyres med lav flamme, så brændeovnen bliver "hærdet". Alle materialerne skal langsomt vænne sig til varmeudviklingen. Med forsigtig optænding undgår man revner i de isolerende sten, lakskader og deformation af materialerne. En eventuel lugt, der måtte opstå ved efterhærdningen af beskyttelseslakken, forsvinder efter kort tid.

5 5.4. Optænding og fyring Læg først 2 til 3 brændeknuder (ca. 1,5 til 2,0 kg) i bunden af brændkammeret eller på risten, læg derefter papir uden belægninger, pap eller en tændblok ovenpå, og læg så kvas, pindebrænde eller små briketter øverst. Alle luftspjældene skal åbnes helt. Når der er tændt op, lukkes lågen ind til brændkammeret. Derefter skal luftspjældene indstilles som beskrevet i det medfølgende datablad. Wie heizt man richtigt? Einheizen Kleine Holzscheite oben Anzündhilfen dazwischen Einige Holzscheite unten Hvordan tænder man korrekt op? Optænding Pindebrænde foroven Optændingsblokke derimellem Et par brændeknuder forneden 5.5. Påfyldning af ekstra brænde Hvorvidt ovnglasset holder sig rent, afhænger af, om der anvendes egnet brændsel og tilstrækkelig meget skorstenstræk, samt hvordan brændeovnen anvendes. I den sammenhæng anbefaler vi, at brændet kun lægges ind i brændkammeret i ét lag, og at der anvendes så lange brændestykker som muligt (ca. 33 cm), som så vidt muligt udfylder brændkammeret i bredden. Briketter skal lægges ind i brændkammeret, så de så vidt muligt dækker hele bunden (ca. 5 til 10 mm afstand mellem briketterne). Bemærk! Der bør kun lægges ekstra brænde ind på gløder (ingen flamme). Før lågen ind til brændkammeret åbnes, skal alle luftspjæld (se databladet) lukkes helt for at forhindre, at der strømmer røggas ud i lokalet fra brændkammeret. Når der er lagt ekstra brænde ind, skal lågen ind til brændkammeret lukkes igen. Herefter skal alle luftspjæld straks åbnes helt, så brændet antændes hurtigst muligt. Så snart brændet brænder livligt, skal luftspjældet langsomt sættes tilbage til den indstilling der fremgår af det medfølgende datablad (ved fyring med brændeknuder, skal det primære luftspjæld I lukkes først, se databladet) Anvendelse forår og efterår Om foråret og efteråret og med høje udetemperaturer kan der i visse tilfælde opstå driftsforstyrrelser i skorstenstrækket i forbindelse med en pludselig temperaturstigning, så røggassen ikke trækkes fuldstændigt ud. Derfor bør der generelt kun fyres i ovnen om for- og efteråret med så lille mængde brænde som muligt for at kunne forbedre forbrændingen og aftrækket i sådanne tilfælde ved at åbne luftspjældene Tømning af askeskuffen Asken skubbes ned i askeskuffen gennem risten med en ildrager, og askeskuffen tømmes, når ovnen har brændt i længere tid eller mindst en gang om dagen. Det bedste er at gøre det om morgenen, når brændet er glødet ud, og ovnen er relativ kold. Husk altid at tømme askeskuffen, når den er ca. halvt fyldt, så askebunken ikke kommer for tæt på risten. Hvis askebunken kommer op og dækker risten, er der fare for, at risten bliver beskadiget på grund af overophedning, da den ikke kan blive afkølet af cirkulationsluften. Bemærk! Før tømning af askeskuffen skal det altid kontrolleres, at der ikke stadig er gløder i asken. Selvom asken er kold, kan der stadig være gløder i den, som kan starte en brand i affaldsbeholderen. Aske af træbrænde kan anvendes som gødning Emissionsbegrænsning Brændeovnen er bygget til forbrænding af røgsvagt brændsel. Ifølge lovgivning om immissionsbeskyttelse må følgende f.eks. ikke brændes af i ovnen: fugtigt træ eller træ behandlet med træbeskyttelse finthakket flis papir og pap (kun til optænding) træbark eller affald fra spånplader plast eller andet affald Afbrænding af disse materialer er ikke kun miljøskadeligt, det reducerer også brændeovnens levetid og kan desuden også beskadige skorstenen. Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse af ovnen reducerer også emissionen af forurenende stoffer. Bark, som sidder på brændestykker, må selvfølgelig gerne brændes i ovnen Rengøring og vedligeholdelse Brændeovnen bør rengøres og vedligeholdes, mens den er kold, mindst én gang om året, og om nødvendigt også oftere. Her skal askeaflejringerne i røgrøret fjernes og åbningerne i vandtanken rengøres med en specialbørste. Røggasaftrækkene kan også rengøres med en askesuger med fint partikelfilter. Urenheder på ovnglasset fjernes bedst og mest miljøvenligt med en grydesvamp, der er fugtet med vand og dyppet i træaske, eller med andre almindelig glasrens. Skorstenen skal også tilses regelmæssigt af en skorstensfejer. Skorstensfejermesteren vil informere dig om det krævede interval. Brændeovnen bør kontrolleres en gang om året af en installatør.

6 5.10. Driftsfejl, årsager Ovnen varmer dårligt eller oser, når: der er valgt en for lille ovn i forhold til lokalets størrelse eller indretning ovnen eller røgrøret er tilsodet ovnens tilslutning til skorstenen er utæt der fyres i ovnen med forkert brændsel ovnen er forkert tilsluttet, eller skorstenen er overbelastet Afhjælpning Ovnen varmer dårligt eller oser, når: Afhjælpning Vælg den rigtige størrelse ovn. der ikke tilføres frisk udeluft Udluft oftere, og fjern eventuelt tætningslister fra vinduerne. Rengør ovnen og røgrøret rettidigt. Kontrollér tilslutningen, og tætn den. Brug kun brændsel som beskrevet i betjeningsvejledningen. Få rådgivning hos en skorstensfejermester varmevekslerens varmeoverførende flader er beskidte vandtrykket i systemet er for lavt (vandmangel) varmesystemet hele tiden opophedes Rengør varmeveksleren. Kontrollér vandtrykket (påfyld evt. mere vand). Kontrollér, om forbrugerenhederne (radiatorer) er åbne, og kontakt evt. installatøren af varmeanlægget 6. Garanti 6.1. Generelt HAAS + SOHN yder garanti over for køber i henhold til lovens bestemmelser. Den toårige garantiperiode starter ved den faktiske overdragelse af produktet. Kvitteringen skal forelægges som bevis for købet Garantiregler Såfremt der skulle opstå en mangel på produktet inden for garantiperioden, vil HAAS + SOHN efter eget valg afhjælpe (udbedre) manglen hurtigst muligt eller udskifte den mangelfulde del. Ophævelse af købekontrakten eller prisnedslag er udelukket, såfremt dette ikke er i strid med lovens ord. Der må kun anvendes reservedele, som er udtrykkeligt godkendt af producenten, eller som denne sælger. Vi gør opmærksom på, at vores kundeservice altid står til rådighed på de gældende betingelser, også når garantiperioden er udløbet. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer. HAAS + SOHN yder ingen garanti på skader og mangler på produkter eller de dertil hørende dele, som skyldes: Reklamationer skal sendes til forhandleren. Husk at angive brændeovnens type- og produktionsnummer. Disse oplysninger findes på ovnens typeskilt (på bagsiden af ovnen). 7. Bestilling af reservedele Ved bestilling af reservedele skal brændeovnens fuldstændige type- og produktionsnummer angives. Disse oplysninger står på ovnens typeskilt (på bagsiden af ovnen). Vær desuden også opmærksom på de tekniske tegninger og tabeller i databladet. Her står de korrekte betegnelser på de forskellige reservedele. Til bestilling af chamottereservedele er chamottestenene nummereret på disse tegninger (på tegningerne vises chamottestenene ovenfra). Bemærk! Brændeovnen må ikke ændres! Der må kun anvendes originale reservedele, som er godkendt eller sælges af producenten. Henvend dig om nødvendigt til forhandleren. Vi påtager os intet ansvar for ændringer, som måtte være foretaget efter, at denne vejledning er blevet trykt. Ret til ændringer forbeholdes. ændringer foretaget på det købte produkt, som er forbundet med almindelig brug (chamottesten, vermikulit, brænderist, glaskeramik og tætninger osv.), forkert betjening (f.eks. overophedning), for kraftig forbrænding, uagtsomhed og ændringer, der er foretaget uden godkendelse fra HAAS + SOHN Reklamationer HAAS+SOHN Salg i Danmark OFENTECHNIK GMBH Urstein Nord 67 Smedesvinget 6 A-5412 Puch 6880 Tarm Tlf.:

7

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540 Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions Morsø 1540 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 2 Til lykke med

Læs mere

Scan-Line 41 & 44. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 41 & 44. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan-Line 41 & 44 Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6. www.heta.dk

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6. www.heta.dk BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk Ved at installere en exodraft-røgsuger skaber du optimalt træk i skorstenen uanset vind og vejr, og opnår tilmed: Bedre forbrænding og brændselsøkonomi Sundere

Læs mere

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket)

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket) Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele TT40W (EN 13240/CE mærket) Tillykke med din nye TermaTech brændeovn. For at få størst mulig glæde af din

Læs mere

Design by JACOB JENSEN. vision I. Heta vision Betjeningsvejledning

Design by JACOB JENSEN. vision I. Heta vision Betjeningsvejledning Design by JACOB JENSEN vision I 1 Heta vision Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Heta vision I, II og III Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Jubilee serien

Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Jubilee serien Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Jubilee serien Version 1, 5/10 2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-Liva serien

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-Liva serien Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-Liva serien Lotus Liva 1, Liva 2, Liva 3: Stålovn Liva 4:Væghængt Stålovn. Liva 1S, Liva 2S og Liva3S:Stålovn med fedtsten på sider og Top Version 6, 23/08-2014

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Masseovn M700

Monterings- og brugsvejledning Masseovn M700 Monterings- og brugsvejledning Masseovn M700 Version 2, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-masseovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig kan få glæde

Læs mere

3310 Koksovn DS/EN 13240

3310 Koksovn DS/EN 13240 Opstillings- og betjeningsvejledning 3310 Koksovn DS/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø, som

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus Maestro. Version 2, 23/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus Maestro. Version 2, 23/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus Maestro Version 2, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig kan

Læs mere

SCAN DSA 6 & DSA 7-5 EN 13240. Til denne Brugsanvisning hører også en generel monteringsvejledning. Udgave 17.09.2010 - DK MONTERINGSVEJLEDNING

SCAN DSA 6 & DSA 7-5 EN 13240. Til denne Brugsanvisning hører også en generel monteringsvejledning. Udgave 17.09.2010 - DK MONTERINGSVEJLEDNING Genere le råd og anvisninger.2-3 Monteringsvejledning.4-7 Brugs- og fyringsanvisning.8-10 Fejlsøgning. 1 med brugs- og fyringsanvisning Indhold: Reklamationsret Type- og miljøgodkendelse Udpakning Tilbehør

Læs mere

Scan-LinE 40B. www.heta.dk

Scan-LinE 40B. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-LinE 40B SCAN-LINE 50b www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

INSPIRE 40/45/55/55H BETJENINGSVEJLEDNING

INSPIRE 40/45/55/55H BETJENINGSVEJLEDNING INSPIRE 40/45/55/55H BETJENINGSVEJLEDNING Inspire 40 Inspire 45 Inspire 55 Inspire 55H www. heta.dk www.heta.dk DK 1 Vi ønsker jer tillykke med jeres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at i vil få

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50. www.heta.dk

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50. www.heta.dk BETJENINGSVEJLEDNING SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL LISA 07

RENGØRINGSMANUAL LISA 07 RENGØRINGSMANUAL LISA 07 Samling og montering af kakler Løsn de 4 skruer så pille magasin låget kan løftes op. Pas på Data kablet. Skru de 4 skruer af så top hjørnerne i aluminium kan løftes af. Skru de

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn SmoX Classic udendørs grill & røgeovn Manual Samle & betjeningsvejledning ADVARSEL Læs og følg alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner i denne manual for at undgå personskade eller materialeskade Smo

Læs mere

1630 DS/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS

1630 DS/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS Opstillings- og betjeningsvejledning 1630 DS/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø, som er den

Læs mere

VARME, LIV OG STEMNING

VARME, LIV OG STEMNING 2011 VARME, LIV OG STEMNING Levende ild er en smuk og romantisk opvarmning, der skaber varme, stemning og hygge. Det er en fantastisk oplevelse at sidde og betragte den levende ild i brændeovnen, mens

Læs mere

Aduro 1 / Aduro 1SK Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0239 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 1 / Aduro 1SK Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0239 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 1 / Aduro 1SK Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0239 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro brændeovn,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CLASSIC 2015 PEJSEINDSATS. www.heta.dk

BETJENINGSVEJLEDNING CLASSIC 2015 PEJSEINDSATS. www.heta.dk BETJENINGSVEJLEDNING CLASSIC 2015 PEJSEINDSATS www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Morsø 4700 serien DS 887 Godkendt

Morsø 4700 serien DS 887 Godkendt Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 4700 serien DS 887 Godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke med Deres nye Morsø ovn.

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

3110 & 3140 DS 887 godkendt

3110 & 3140 DS 887 godkendt Opstillings- og betjeningsvejledning 3110 & 3140 DS 887 godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Morsø Systemskorsten (CE-mærket)

Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Opstillingsvejledning Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Læs denne vejledning grundigt inden skorstenen monteres MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H470 AIR H470W AIR H570 AIR H570W AIR

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H470 AIR H470W AIR H570 AIR H570W AIR Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H470 AIR H470W AIR H570 AIR H570W AIR Version 2, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Miljøpræventivt tilsyn

Miljøpræventivt tilsyn Miljøpræventivt tilsyn Navn Adresse Postnr- - By Dato Turnummer BBR. Nr. Skorsten Ildsted Fabrikat Fabrikat Skorstenslysning Skorstenshøjde Længde aftræk Aftrækslysning Skorstenstype Muret skorsten Elementskorsten

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Instruktion. til Alcon 3A-50. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet fast brændsel

Instruktion. til Alcon 3A-50. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet fast brændsel Instruktion til Alcon 3A-50 Centralvarmekedel for fyring med træ og andet fast brændsel 1. udgave 2003 Indholdsfortegnelse 1 Brugerinstruktion og brugerens ansvar 1.1 Oversigt over kedlen og udstyret 1.2

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Morsø 9000 Indsatsovn

Morsø 9000 Indsatsovn På grund af den tertiære lufttilførsel er røgledepladen fastmonteret på bagsiden af ovnen. Ildfast materiale Ildfaste vermiculiteplader er med til at sikre en høj forbrændingstemperatur og kan nemt holde

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning

Opstillings- og betjeningsvejledning Opstillings- og betjeningsvejledning 1710 DS/EN 13240 SINTEF 110-0237 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø,

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne (brændeovne m.v.) i Frederiksberg Kommune

Forskrift for brug af fastbrændselsovne (brændeovne m.v.) i Frederiksberg Kommune Forskrift for brug af fastbrændselsovne (brændeovne m.v.) i Frederiksberg Kommune Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Frederiksberg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 1630 UK/EN 13240

Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 1630 UK/EN 13240 Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 1630 UK/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø, som

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Monteringsvejledning C 850. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 850. www.contura.eu Monteringsvejledning C 850 www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C850-CPR-130610-SE-1 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 850 Serienummer Se

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Betjeningsvejledning. Castor

Betjeningsvejledning. Castor Betjeningsvejledning Castor Til lykke med dit nye GRAM emfang Vi ønsker dig til lykke med dit nye GRAM emfang, som vi håber, du bliver glad for at bruge. For at du kan få mest mulig glæde af det, er det

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 7 747 000 053 02/2005 DK Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Neutraliseringsenhed NE 0.1 Læs dette før montering og vedligeholdelse 1 Generelt 1 Generelt Neutraliseringsenheden

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING Reklamationsret med brugs- og fyringsanvisning MONTERINGSVEJLEDNING Indhold: Reklamationsret Type- og miljøgodkendelse Udpakning Tilbehør til din pejs Montering af kakler og fedtsten Kvalitetskontrol Anmeldelsespligt

Læs mere

Monteringsvejledning C 510. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 510. www.contura.eu Monteringsvejledning C 510 www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C510-CPR-130601-SE-1 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 510 Serienummer Se

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Ta de gode vaner med i sommerhuset

Ta de gode vaner med i sommerhuset Ta de gode vaner med i sommerhuset - og få en mindre elregning Brug brændeovn i stedet for elvarme Tjek temperaturen på varmtvandsbeholderen Se flere gode råd inde i folderen Gode elvaner er meget værd

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. INDEKS.: Side 2 = Opstilling Side 3 Betjening af maskinen Side 4 = Montering af skæresæt Side 5 = Fejlårsager Side 6 = Garanti

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS DEG2820 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Morsø 9000 serien Design Knud Holscher

Morsø 9000 serien Design Knud Holscher Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 9000 serien Design Knud Holscher DS 887 godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Til lykke med

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828.

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828. 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

Installation instructions

Installation instructions Installation instructions 611359 IAV 0347-3 2000-11-22 DK NO NL Monteringsanvisning 1 Installasjonsveiledning 16 Installatie-instructies 31-00 -00 Handöl 10 Handöl 10T DK Kære Handöl-ejer! Vi hilser Dem

Læs mere

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

BETJENINGS- & SERVICEANVISNING KROLL VARMLUFTSOVN TYPE: M 25, M 50, M 70, M 100

BETJENINGS- & SERVICEANVISNING KROLL VARMLUFTSOVN TYPE: M 25, M 50, M 70, M 100 BETJENINGS- & SERVICEANVISNING KROLL VARMLUFTSOVN TYPE: M 25, M 50, M 70, M 100 Indholdsfortegnelse Forskrifter Transportskader 2 Oversigt M 25 3 Oversigt M 50, M 70, M 100 4 Kredsløbsdiagram 5 Strømtilslutning

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Brændeovn og skorsten DanskPejsecenter.dk CE godkendt skorsten Side 1 Monteringsvejledning / DP Skorsten Opstilling af ildstedet: Før montering af skorstenen påbegyndes, må det sikres,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Manual. for. Alcon Forgasningskedel type L

Manual. for. Alcon Forgasningskedel type L Manual for Alcon Forgasningskedel type L Der tages forbehold for konstruktionsændringer og evt. trykfejl. 4. udgave, 4/2011 MFJ Frichsvej 11 * DK-8464 Galten * Tlf. 8666 2044 * info@alcon.nu Bemærk venligst

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

INTET VARMER SOM EN VARDE OVN 2013-2014

INTET VARMER SOM EN VARDE OVN 2013-2014 INTET VARMER SOM EN VARDE OVN 2013-2014 Vi brænder for det...... og mere til For os er Varde Ovne først og fremmest en god arbejdsplads, hvor vi hver dag arbejder for, at nye familier og hjem kan få et

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere