FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version"

Transkript

1 FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Branchevejledning Flip for English version

2 Branchevejledning FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Søfartens Arbejdsmiljøråd 2000

3 Søfartens Arbejdsmiljøråd ISBN Tryk: JBK Offset ApS, Ishøj Tekst: Eva Thoft, CASA, København Tegninger: Pelle Søeborg Sats: Tegneriet ApS, København Oversættelse: Joanna Thompson Udgivet af Salg og distribution fra Søfartens Arbejdsmiljøråd Amaliegade 33 B 1256 København K Tlf Fax E-post: Iver C. Weilbach & Co. A/S Toldbodgade København K Tlf Fax E-post:

4 Hvorfor udgive en branchevejledning om faldsikring? Det er heldigvis sjældent, at søfolk falder ned fra mast, gangvej eller i forbindelse med udenbords arbejde. Men når det sker, kan skaderne være alvorlige. Der er stor risiko for at få varige skader, som gør en uarbejdsdygtig i værste fald kan man blive dræbt ved et fald. For at undgå, at personer kommer til skade, skal man sørge for faldsikring. Men lovgivningen fortæller ikke detaljeret, hvordan man skal faldsikre, så det kan være svært at finde ud af, hvordan man lever op til lovens krav i praksis. Derfor har erhvervets parter besluttet at udgive denne branchevejledning. Her kan du læse, hvad parterne er enige om, og hvad de anbefaler som en god praksis, når det gælder faldsikring. Branchevejledningen erstatter ikke skibets arbejdspladsvurderinger. Erhvervets parter anbefaler, at man altid laver en arbejdspladsvurdering, hvis nogen skal arbejde i højden. Begrebet faldsikring skal i denne branchevejledning forstås bredt og omfatter enhver forebyggelse til hindring af nedstyrtning. Som eksempler herpå kan nævnes rygbøjler, gelænder, wiresystem etc. Vejledningen har været til høring i Søfartsstyrelsen, for at sikre at vejledningen ikke er i modstrid med loven, og bemærkningerne er indarbejdet i teksten. Lovgivning Vejledningen tager udgangspunkt i følgende tekniske forskrifter: Søfartsstyrelsens tekniske forskrift A nr. 2 af 26. august 1996 om arbejdets udførelse om bord i skibe. Søfartsstyrelsens tekniske forskrift A nr. 3 af 26. august 1996 om anvendelse af personlige værnemidler. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B Kapitel II-4 (træder i kraft 1. januar 2001). Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Hvorfor udgive en branchevejledning om faldsikring? 3

5 Hvornår skal man faldsikre? Arbejde på lejder: Der skal etableres faldsikring, hvis lejderen er mere end 5 meter høj og har en hældning på mere end 70 grader i forhold til det horisontale plan. Risiko for frit fald: Der skal etableres faldsikring, hvis der er risiko for et frit fald over 2 meter. Erhververts parter anbefaler, at arbejdsleder og søfolk altid vurderer det konkrete tilfælde. Der kan være behov for at etablere faldsikring ved lavere højde. F.eks. hvis der er islag, hvis arbejdet skal udføres i høj sø, eller hvis der på anden måde er øget risiko for fald. Se eksempel 1 side meter 2 meter 70 Her skal faldsikres Her skal faldsikres Hvordan kan man faldsikre? Der findes flere måder at faldsikre på: gelænder, rygbøjler eller faldsikringssystemer. Rygbøjler er kun relevante, når det drejer sig om færdsel eller arbejde på lejdere. Ved længerevarende arbejde i mast inden for rygbøjlerne bør man anvende et bælte med rygstøtte som aflastning. Linerne skal altid fastgøres i et punkt højere end brugeren, således at der ikke er mulighed for fald. I tilfælde af, at man under mastearbejdet skal arbejde uden for rygbøjlerne, skal man altid anvende H-sele. OBS Vær opmærksom på, at støttebælte ikke er faldsikring man risikerer at brække ryggen ved fald. Anvend altid en godkendt H-sele med sæderemme. 4 Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Hvornår skal man faldsikre? / Hvordan kan man faldsikre?

6 Lejder med rygbøjler Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Lejder med rygbøjler 5

7 Faldsikring af lejdere Rygbøjler Rygbøjler skal begynde i en højde af 2,2 meter over nederste plan. Hvis rygbøjlerne er etableret før 2000, accepterer Søfartsstyrelsen, at de først starter 2,5 meter over nederste plan. Er det nederste plan en hvileplatform, skal rygbøjlen begynde allerede 2 meter over platformen. Rygbøjler skal have en deling på max 2 meter, og de skal være indbyrdes forbundet med minimum 4 lodrette stænger. Stængerne må højst være 170 mm fra hinanden. Kravene til eksisterende rygbøjler er beskrevet i Dansk Værftsstandard (Nr.50027). Se eksempel 2 side 14. Krav ved nybygning og renovering - se side 12. Faldsikringssystemer Faldsikringen skal etableres fra max 2 meters højde. Der findes to typer faldsikringssystemer, som kan monteres på lejdere: skinnesystemet og wiresystemet. Rygbøjler Skinne- og wiresystemet Begge systemer består af en glider, som kan bevæge sig op og ned på en lodret line eller skinne. Begge blokerer ved fald. Glideren fastgøres til selen med en strop, der skal være så kort som mulig. Glideren må kun anvendes til de liner eller skinner, den er bestemt til. Wiresystemet er mindre følsomt end skinnesystemet over for saltlag, slag og slid. Derfor anbefaler erhvervets parter, at man bruger wiresystemet udendørs. Skinnesystemet Wiresystemet Se eksempel 3 side 15. Krav ved nybygning og renovering - se side 12. Søfartsstyrelsens skærpede krav Hvis skibet har lejdere uden nogen form for faldsikring, skal der etableres faldsikring. Vælger rederiet rygbøjler, skal der etableres platforme hver 5. meter. Vælger rederiet en løsning med wirer eller skinner, skal der etableres platforme for hver 15. meter. (Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel II-4, Regel nr. 7) 6 Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Faldsikring af lejdere

8 Faldsikring på kran-arme Erhvervets parter kender endnu ikke mange eksempler på praktisk etablering af faldsikring på kranarme, men der kan være følgende muligheder: Det skal anbefales, at man sikrer mod nedstyrtning ved hjælp af et fast gelænder i hele kranarmens længde. Se eksempel 4 side 15. Kranarm med gelænder I eksisterende skibe kan der være praktiske forhold, der gør det meget vanskeligt at etablere fast gelænder. I disse tilfælde bør man tilstræbe en løsning, hvor man kan sikre personen ved en wire, der er udspændt vha. sceptre, hvortil man koble faldsikringen. Man bør bruge to korte liner med karabinhager, så man kan fastgøre den ene, før man løsner den anden, når man passerer et scepter. Wire udpsændt vha. scepter Endelig kan man etablere et faldsikringssystem ved hjælp af en løbeline. Det vil sige en wire, som er udspændt i f.eks. 10 cm højde, hvortil man kan koble faldsikringen. Dette system bør dog kun komme i betragtning, såfremt man af pratiske hensyn ikke har mulighed for at anvende en af de andre muligheder nævnt her på siden. Wire monteret i 10 cm højde Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Faldsikring på kran-arme 7

9 Faldsikring af gangveje Ved til- og afrigning af gangvej er faldtaljer specielt egnede til faldsikring. En faldtalje virker som sikkerhedsselen i en bil. Wiren/gjorden glider langsomt ud og ind, så længe personen bevæger sig med normal hastighed. Men et fald vil blokere wiren/gjorden. En indbygget glidebremse (energiabsorber) afbøder et faldchok. Blokeringen ophæves automatisk, når trækket ophører. Faldtaljen gøres fast i et ankerpunkt helst lodret over arbejdsstedet. Se eksempel 5 side 16. Faldtalje Krav til faldsikringssystemernes udstyr Faldsikringen skal leve op til en række sikkerhedskrav. Faldsikringsudstyr købt inden for EU lever op til kravene, når det er mærket med CE-mærket. Udstyr købt uden for EU skal leve op til de samme standarder. Hvis I ikke kan få CE-mærket udstyr, kan I spørge leverandøren, om udstyret lever op til de samme krav som CE-mærket udstyr. Seler Det er nødvendigt at have en ordentlig sele på for at standse et frit fald. Selen skal være en H-sele, der har remme om bryst, liv, sæde og lår. Selen skal gøres fast, så man hænger opret efter et fald. Selen skal sidde godt fast på brugeren, og der må ikke bruges løsthængende tøj under selen. H-sele 8 Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Faldsikring af gangveje / Krav til faldsikringssystemernes udstyr

10 Liner Der findes to typer liner: Elastiske liner er egnede til at standse et frit fald, da de forlænges ved faldet. Ved en belastning på kg skal de blive mellem 30% og 60% længere end deres oprindelige, ubelastede længde. Uelastiske liner må kun bruges sammen med en glidebremse (energiabsorber). Ved brug af energiabsorber skal man altid være bekendt med den fuldt udstrakte længde af denne. Linen skal altid gøres fast til skibet dvs. i et fast forankringspunkt. Personer eller løse genstande kan ikke standse en persons fald. Fastgørelse af line Se eksempel 6 side 16. Faldtaljer Som beskrevet under»faldsikringssystemer til gangveje«virker faldtaljer som en sikkerhedssele. Linen skal gøres fast til et punkt, der med sikkerhed kan tåle den belastning, det bliver udsat for ved fald. Man regner med en belastning på kg. Længden af det frie fald skal begrænses mest muligt. Det er derfor vigtigt, at gøre linen fast til et punkt højere oppe end brugeren, og ikke for langt ude til siden. Se eksempel 5 side 16. Fastgørelse af line Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Krav til faldsikringssystemernes udstyr 9

11 Kontrol før brug Faldsikringsudstyr skal altid kontrolleres, før det bruges. Leverandøren kan anvise, hvordan udstyret kan kontrolleres. Fangindretninger og glidesystemer skal være rene. Udstyr skal kasseres eller gennemgå autoriseret service, hvis det har været udsat for at stoppe et fald der opdages fejl, som forringer udstyrets funktion Reparation skal foretages af leverandør eller anden sagkyndig. Vedligeholdelse og servicering Seler, glidere og andet løst udstyr skal holdes rent, opbevares tørt og beskyttet mod sollys for at virke optimalt. Faldsikringsudstyr skal efterses mindst en gang om året: Seler og bælter efterses for brud, revner, slitage eller anden beskadigelse Spænder, sjækler, karabinhager og faldtaljer funktionstestes og efterses for slitage og beskadigelse Wirer og liner efterses for slitage og beskadigelse Splejsninger efterses for slitage og beskadigelse Forankringspunkters svejsninger kontrolleres Skinner efterses for slitage, beskadigelse og korrosion Resultatet af eftersynet registreres om bord med kvittering af ansvarlig person Man kan evt. foretage dele af eftersynet på skibet, da det kan være uhensigtsmæssigt eller umuligt at lade en autoriseret reparatør gennemgå alt udstyr en gang om året. Det kan f.eks. dreje sig om de dele, der ikke har mekaniske anordninger (wire og seler) samt stationære dele af faldsikringssystemet. Det er nødvendigt at have et system på skibet, der sikrer jævnlig kontrol og eftersyn. Det skal være tydeligt, hvem der har ansvaret for at kontrol og eftersyn udføres. Rederiet bør lave en aftale med leverandøren, om hvilke dele det er forsvarligt at lade skibet kontrollere. Leverandøren kan endvidere instruere i, hvordan udstyret kontrolleres. 10 Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Kontrol før brug / Vedligeholdelse og servicering

12 Hvem har hvilke opgaver? Rederiet skal sørge for, at der er egnet faldsikring om bord på skibene. Arbejdslederen skal: sikre at faldsikring bliver brugt, når det er nødvendigt instruere og oplære søfolkene i brug, tilpasning, vedligeholdelse og opbevaring af faldsikringen ud fra leverandørens brugsanvisning oplyse om farerne ved at undlade faldsikring sørge for kontrol og eftersyn af faldsikringen Leverandøren af faldsikringsudstyr skal udarbejde en brugsanvisning, som indeholder nødvendige oplysninger om egenskaber, tilpasning, brug, vedligeholdelse og opbevaring. Sikkerhedsudvalget har ansvaret for at udarbejde arbejdspladsvurderinger. I skibe uden en sikkerhedsorganisation er det skibsførerens ansvar, at der udarbejdes arbejdspladsvurderinger. De enkelte søfolk: skal bruge faldsikring, når det er påkrævet kontrollere udstyret før brug Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Hvem har hvilke opgaver? 11

13 Nybygning og renovering Parterne anbefaler, at rederierne så vidt muligt forsøger at indarbejde de optimale løsninger fra denne branchevejledning, når der skal bygges nye skibe, eller eksisterende skibe skal renoveres. Skibets arbejdspladsvurderinger kan afdække, hvor det er hensigtsmæssigt at lave mindre ændringer, når skibet skal renoveres. Det kan f.eks. være etablering af nye forankringspunkter til faldsikringssystemer, platforme samt rækværk f.eks. på kranarme. Rederiet bør overveje at etablere rygbøjler, når skibet skal bygges eller renoveres. Med rygbøjler har man altid et værn, der afbøder fald. Kendetegn ved rygbøjler og faldsikringssystemer RYGBØJLER Faldsikringen er altid lige ved hånden også når der skal udføres simple opgaver, f.eks. udskiftning af pære i lanterne Afbøder faldet, men standser det ikke, hvis personen er bevidstløs Er ikke tilrådeligt i alle skibe Kan kun bruges i forbindelse med lejdere og er ikke tilrådeligt til alle arbejdsfunktioner. Man skal alligevel bruge faldsikringssystem, hvis arbejdet foregår uden for rygbøjlen, eller arbejdet er omfattende og langvarigt FALDSIKRINGSSYSTEMER Faldsikring kræver stadig instruktion og opsyn samt en del forberedelse og kontrol - det kan synes besværligt, hvis det kun er simple opgaver, der skal udføres Standser faldet, uanset om personen er bevidstløs Kan tilpasses det enkelte skib Kan tilpasses den enkelte arbejdsfunktion Krav til udformning af nye rygbøjler Rygbøjler skal monteres fra 2,2 meter over niveau. Rygbøjlerne skal gå mindst 1 meter over det plan, lejderen fører til, så man er faldsikret, når man skal arbejde øverst oppe. Der skal etableres platforme hver 5. meter, og lejderens sektioner skal være forskudt mindst 90 grader i forhold til hinanden. Platformene skal have en passende størrelse mindst 600 mm x 600 mm. De skal forsynes med en skridhæmmende belægning og et 1 meter højt rækværk. Rækværket skal have knæ og fodliste. Disse krav er beskrevet i Meddelelser fra Søfartsstyrelsens B, kapitel II-4, regel nr. 7. Kravene til hvordan rygbøjlerne skal dimensioneres er beskrevet i Dansk Værftstandard DVS Vær opmærksom på, at DVS siger, at rygbøjler først skal starte ved 2,5 meter. Det er de 2,2 meter, der er gældende i dag ifølge Søfartsstyrelsen. 12 Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Nybygning og renovering

14 Krav til udformning af forankringspunkter til faldsikringsudstyr Forankringspunkter som wire eller skinne skal monteres ubrudt i hele adgangsvejens udstrækning og mindst 1 meter over det plan, lejderen fører til. Der skal etableres platforme hver 15. meter. Platformene skal udformes efter de samme krav som ved rygbøjler. Forankringspunkter, der skal bruges til faldtaljer, skal kunne tåle en belastning på kg. Forankringspunktet skal sidde oven over stedet, hvor der skal arbejdes. Læs mere Forskrifter og standarder: 1. Søfartsstyrelsens tekniske forskrift A nr. 2 af 26. august 1996 om arbejdets udførelse om bord i skibe med ændringer 2. Søfartsstyrelsens tekniske forskrift A nr. 3 af 26. august 1996 om anvendelse af personlige værnemidler om bord i skibe 3. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B kapitel II-4, Regel nr Arbejdsmiljømanualen fra Søfartens Arbejdsmiljøråd indeholder en vejledning, der beskriver arbejde på stilling. Her kan du se, hvilke andre værnemidler der kan være relevante. Der er også nogle gode råd til planlægning og instruktion ved arbejde på stilling. Arbejdsmiljømanualen bliver revideret løbende, så med tiden kan den blive suppleret med nye afsnit, der er relevante i forbindelse med faldsikring. 4. Arbejdstilsynets AT-meddelelse nr om faldsikring - kan hentes på Arbejdstilsynets hjemmeside: 5. Arbejdstilsynets anvisning nr om maskiner og maskinanlæg - kan hentes på Arbejdstilsynets hjemmeside: 6. Dansk Standard DS/EN Danske Værfters Standardiseringudvalgs Værftstandard DVS Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Nybygning og renovering / Læs mere 13

15 Eksempler Eksempel 1 - faldsikring med gelænder Eksempel 2 - rygbøjler Platform placeret forude i skibet til radarscanner. Ved arbejde på platformen er der risiko for frit fald over to meter, hvorfor den skal være forsynet med faldsikring. Søfartsstyrelsen vil i sådanne tilfælde som udgangspunkt forlange gelænder. Lejderen, der fører op til platformen, er under 5 meter, hvorfor der ikke kræves nogen form for faldsikring. Rygbøjlerne er udført i henhold til DVS Startpunktet for rygbøjlerne er mindre end 2,5 meter målt fra bølgebryderen, som i dette tilfælde er platformen, man skal måle udfra. De simple opgaver, som kan klares hurtigt, behøver man ikke yderligere faldsikring, så længe personen arbejder inden for rygbøjlerne. Skibet er et dansk passagerskib, bygget i Skibet er et dansk tørlastskib, bygget i Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Eksempler

16 Eksempel 3 - faldsikring med wiresystem Eksempel 4 - faldsikring på kranarm Lejderen på skibets formast var ikke forsynet med nogen form for faldsikring. Man har eftermonteret et wiresystem på lejderen. Når der skal personer op i masten, skal de være iført H-sele. Personen er koblet til wiren ved hjælp af en line samt en glider. Linen er forsynet med integreret falddæmper. Skibets kranarm er forsynet med et gelænder, så det er muligt at bevæge sig rundt på den uden at bruge yderligere faldsikring. Adgangen til kranen er forsynet med rygbøjler udført i henhold til DVS Hvis man bevæger sig uden for gelænder eller rygbøjler, skal man anvende sele samt line. Skibet er et dansk tørlastskib, bygget i Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Eksempler 15

17 Eksempel 5 - tilrigning af gangway Eksempel 6 - risiko for frit fald Her bruger man en faldtalje sammen med en sele. For at sikre at fastgørelsespunktet hele tiden er lodret over personen, har man monteret en horisontal wire på dækket i hele gangway ens længde. På denne måde sikrer man, at faldtaljen følger personen på gangway en. Personen bærer både redningsvest og sele. Vær opmærksom på, at linen skal fastgøres i H-selen ikke i redningsvesten. Her ser man et eksempel på faldsikring ved risiko for et frit fald over 2 meter. Personen bærer en H-sele, som ved hjælp af en glidelås er fastgjort i linen. Glidelåsen er med integreret falddæmper. Linen skal være fastgjort i et fast forankringspunkt. 16 Branchevejledning Søfartens Arbejdsmiljøråd: Faldsikring - Eksempler

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet Faldsikring Vejledning handler om, hvornår man skal bruge faldsikringsudstyr, hvordan det skal bruges og de krav, der stilles til mærkning mv. At-vejledning D.5.5-2 Juli 2007 - Opdateret oktober 2014 Erstatter

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldsikring

At-VEJLEDNING. Faldsikring At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.5 Faldsikring Juli 2007 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.2 af oktober 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

HAR DU FÅET EFTERSET DIT FALDSIKRINGSUDSTYR?

HAR DU FÅET EFTERSET DIT FALDSIKRINGSUDSTYR? HAR DU FÅET EFTERSET DIT FALDSIKRINGSUDSTYR? Aalborg Diamantværktøj er autoriseret i at efterset faldsikringsudstyr fra Cresto, Antec og Miller! Aalborg Diamantværktøj - Gugvej 134-9210 Aalborg SØ Telefonnr.:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldsikring. At-vejledning D.5.5-3

At-VEJLEDNING. Faldsikring. At-vejledning D.5.5-3 At-VEJLEDNING Faldsikring At-vejledning D.5.5-3 Juli 2007 - Opdateret oktober 2016 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.2 af oktober 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

FALDSIKRING. www.icm-arsima.com

FALDSIKRING. www.icm-arsima.com FALDSIKRING BLUE STAR 217 Anvendelse Ulykker forårsaget af fald er blandt de farligste på arbejdsmarkedet. Det er arbejdsgivers ansvar, at der under arbejdets udførelse er etableret korrekte foranstaltninger

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Faldsikring ved anhugning af container-

Læs mere

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Branchevejledning om ANHUGNING OG AFHUGNING AF CONTAINERE, PAVILLONER OG MANDSKABSSKURE

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Branchevejledning om ANHUGNING OG AFHUGNING AF CONTAINERE, PAVILLONER OG MANDSKABSSKURE i Bygge & Anlæg Branchevejledning om ANHUGNING OG AFHUGNING AF CONTAINERE, PAVILLONER OG MANDSKABSSKURE Indhold INDHOLD 4 Indledning Bygherrens ansvar...4 5 Planlægning 6 Eksempler på metoder til anhugning

Læs mere

Ergonomi Støj Vibrationer. - din fremtidssikring

Ergonomi Støj Vibrationer. - din fremtidssikring Ergonomi Støj Vibrationer - din fremtidssikring Tænker du ergonomisk? Selv små ændringer i dit arbejdsmiljø kan gøre underværker for dit helbred både i dag og i fremtiden. Læs derfor denne brochure grundigt

Læs mere

Fald fra højden på byggepladser

Fald fra højden på byggepladser De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge-

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

DEFINITION AF FALDSIKRING: Faldsikring er, at beskytte en person fra at falde en vis afstand og derved skade sig.

DEFINITION AF FALDSIKRING: Faldsikring er, at beskytte en person fra at falde en vis afstand og derved skade sig. I den første folder om seler, prøvede landsklubbens miljøudvalg at vise den mangfoldighed af forskellige seler, og hvad man burde være opmærksom på når den enkelte, skulle finde frem til den mest egnede

Læs mere

faldsikring Lorem faldsikring 2006/2007

faldsikring Lorem faldsikring 2006/2007 Lorem 2006/2007 værd at vide Indhold Værd at vide om...3 Seler og ssæt...6 Falddæmpere...8 Liner... 10 Tilbehør... 11 Forankring... 12 Display... 13 Permanent... 14 UDSTYR DER REDDER LIV - I VÆRSTE FALD

Læs mere

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2018 (BR18) samt Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje 1000 mm - (BR18 57 1)). Fri

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr af maj Løft af personer med gaffeltruck

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr af maj Løft af personer med gaffeltruck At-VEJLEDNING B.2.3.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.01.3 af maj 1996 Løft af personer med gaffeltruck Vejledning om løft af personer med gaffeltruck med aftagelig arbejdskurv 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2015 (BR15) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fælles adgangsveje og flugtveje 1000 mm (BR15 vejl. 3.2.2.

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Farlige stoffer og materialer om bord i skibe I denne pjece kan du læse om de forholdsregler, du skal tage for at undgå skadelige påvirkninger, når du arbejder med stoffer og materialer. Det kan fx være

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

FALDSIKRINGSGUIDE. - find den korrekte faldsikring til din arbejdssituation

FALDSIKRINGSGUIDE. - find den korrekte faldsikring til din arbejdssituation FLSIKRINGSGUIE - find den korrekte faldsikring til din arbejdssituation VÆR T VIE når du skal vælge korrekt FLSIKRING Klassifikation af personligt sikkerhedsudstyr 1 Valg af ankerpunkt Findes der et eksisterende

Læs mere

Mul10 ProSafe Tagdækkernes faldsikringssystem

Mul10 ProSafe Tagdækkernes faldsikringssystem Mul10 ProSafe Tagdækkernes faldsikringssystem Dokumentation / kvalitetssikring w w w.m u l 1 0 p rosa fe.d k 1 MUL10 ProSafe Testet Test og teknisk rapport Mul10 ProSafe er testet og certificeret i henhold

Læs mere

Fald fra højden ved arbejde på tage

Fald fra højden ved arbejde på tage De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde og færdsels på tage på byggepladser. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-vejledning A.2.1 November 2005-3. udgave juni 2008 Erstatter december 2002 Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde

Læs mere

Program. Lovgivning. Gennemgang af værnemidler

Program. Lovgivning. Gennemgang af værnemidler Program Lovgivning Gennemgang af værnemidler Lovgivning Der skal anvendes personlige værnemidler, når arbejdet ikke på anden måde kan udføres forsvarligt Det er arbejdsgiverens ansvar, at de relevante

Læs mere

Faldsikring i forbindelse med facadestilladsopbygning

Faldsikring i forbindelse med facadestilladsopbygning Stilladssektionen Faldsikring i forbindelse med facadestilladsopbygning Ved montage og demontage af stillads skal montørerne være sikret mod nedstyrtning. Der er forskellige løsninger; kollektiv sikring

Læs mere

Denne At-meddelelse giver vejledning om anvendelse af fibertove til anhugning ved løfte- og transportopgaver og som bæremiddel i håndtaljer m.v.

Denne At-meddelelse giver vejledning om anvendelse af fibertove til anhugning ved løfte- og transportopgaver og som bæremiddel i håndtaljer m.v. Fibertove (tovværk) At-meddelelse nr. 2.02.6 Marts 1985 Baggrund Bekendtgørelse nr. 43 af 22. januar 1981 om teknisk hjælpemidlers indretning og anvendelse. Bekendtgørelse nr. 401 af 27. juli 1945 med

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008

Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008 Indsats Faldsikring Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008 Indsats Faldsikring Forfattere: Faglige konsulenter: Copyright 2008 Illustrationer og billeder: Redigering, Opsætning & Tryk: Udgivet af:

Læs mere

Det mest alsidige faldsikringssystem NOGENSINDE

Det mest alsidige faldsikringssystem NOGENSINDE Det mest alsidige faldsikringssystem NOGENSINDE Kort beskrivelse Innovativt design 2 wirer på separate spoler Selvtilbagetrækkende, selvlåsende Hurtig og nem installation Spændvidde på op til 24 m Ingen

Læs mere

STANDARD FOR DIV. DRIFTSMATERIEL TIL TAG/FACADER

STANDARD FOR DIV. DRIFTSMATERIEL TIL TAG/FACADER STANDARD FOR DIV. DRIFTSMATERIEL TIL TAG/FACADER Standard Side 1 af 12 STANDARD FOR DIV. DRIFTSMATERIEL TIL TAG/FACADER Gældende fra 04. november 2014 Version 2.00 SREM Indhold Forord... 4 Definitioner...

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

At-VEJLEDNING. Nedstyrtningsfare på forbrændingsanlæg. D.2.2 Maj 2001

At-VEJLEDNING. Nedstyrtningsfare på forbrændingsanlæg. D.2.2 Maj 2001 At-VEJLEDNING D.2.2 Maj 2001 Nedstyrtningsfare på forbrændingsanlæg Vejledning om forebyggelse af risiko for nedstyrtning i skakter på forbrændingsanlæg 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

f ldsikring faldsikring

f ldsikring faldsikring faldsikring Regler og anvendelse 184 Seler 186 Faldblokke 188 Stropper og liner 190 Karabinhager 191 Specialankre 191 Ankerstolper 191 Firben med spil 191 Brøndhejs 192 R-250 Redningsudstyr 192 Lodrette

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Lænkekæder At-meddelelse nr. 2.02.8 November 1995 Erstatter: Marts 1985 Baggrund Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Denne At-meddelelse

Læs mere

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN Arbejde i højden stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI 1 Dagens program 12.30 13.30 Lovgivning Særligt farligt arbejde PSS Planlægning af farligt arbejde 13.30 13.45 Pause 13.45 14.45 Rækværker

Læs mere

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 FLEX - LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 Indhold: 1. Sikkerhedsinformation 2. Symboler 3. Monteringsvejledning 4. Før brug 5. Anvendelse 6. Opbevaring 7. Genbrug 8. Garanti 9. CE-mærkning 10. Reservedelsliste

Læs mere

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager Branchevejledning grenreol lager Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om grenreollager Forord Denne vejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Faldsikring. Velkommen til. Introduktion til brug og krav by AMU Vest. All rights reserved.

Faldsikring. Velkommen til. Introduktion til brug og krav by AMU Vest. All rights reserved. 2015 by AMU Vest. All rights reserved. Velkommen til Faldsikring. Introduktion til brug og krav. Copyright. This material must not to be copied without written permission, and the contents thereof must

Læs mere

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens?

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Indhold 3 Arbejdsgiverens begrænsede ansvar 4 Ansatte og arbejdsledere 5 Arbejdstilsynet på besøg

Læs mere

Arbejde i master og møller. At sikre at arbejde i og omkring møller, master samt stilladser foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Arbejde i master og møller. At sikre at arbejde i og omkring møller, master samt stilladser foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Arbejde i master og møller L04.01.01-01 Redaktør Dato: 04-05-2009 Udgiver Peter Hauge Madsen, Afdelingschef VEA Formål At sikre at arbejde i og omkring møller, master samt stilladser foregår sikkerhedsmæssigt

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Indledning

Lovpligtige eftersyn. Indledning Lovpligtige eftersyn Indledning Selvom maskiner og andre tekniske hjælpemidler anvendes og indrettes forsvarligt, er der behov for at gå dem igennem med jævne mellemrum for at se, om sikkerhedsforanstaltningerne

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

TUR s Krankonference 2007 Indlæg fra Arbejdstilsynet

TUR s Krankonference 2007 Indlæg fra Arbejdstilsynet TUR s Krankonference 2007 Indlæg fra Arbejdstilsynet v. civilingeniør Anders Mortensen Arbejdsmiljøfagligt Center Indhold: AT regler på kranområdet, hierarki, m.m. Nye regler om førercertifikat til teleskoplæsser

Læs mere

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn Hejseredskaber og spil - Hoved Minimum hver 12. måned Hejseredskaber og spil Hoved min. hver 12. måned: Eftersyn og kontrol skal foretages af fabrikanten eller en anden sagkyndig minimum hver 12. måned.

Læs mere

AVANTI ANCHOR SIKRINGSPUNKT Brugervejledning og monteringsanvisning

AVANTI ANCHOR SIKRINGSPUNKT Brugervejledning og monteringsanvisning 1 AVANTI ANCHOR SIKRINGSPUNKT Brugervejledning og monteringsanvisning AVANTI ANCHOR SIKRINGSPUNKT Brugervejledning og monteringsanvisning Dato for offentliggørelse: 1. udgave, juni 2007 Fabrikant: AVANTI

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKTION. Emne: PERSONLØFTERE. Godkendt af ledelsen

SIKKERHEDSINSTRUKTION. Emne: PERSONLØFTERE. Godkendt af ledelsen BRAVIDA DANMAK A/S Emne: SIKKERHEDSINSTRUKTION PERSONLØFTERE Sikkerhedsinstruk.: SI21 Udgave-Dato 02-03.11.2016 MILJØ & SIKKERHED SIKKERHEDSHÅNDBOG Udarbejdet af/afd. WTL/861 Godkendt af ledelsen Godkendt

Læs mere

Denne anvisning giver nærmere retningslinier for udførelsen af anhugning i forbindelse med løft, transport og afsætning af en byrde.

Denne anvisning giver nærmere retningslinier for udførelsen af anhugning i forbindelse med løft, transport og afsætning af en byrde. Anhugning At-anvisning nr. 2.3.0.4 Maj 1997 Erstatter: At-meddelelse nr. 2.02.9 September 1985 Indledning Anhugning skal ske i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december

Læs mere

Arbejde på tag i driftsfasen

Arbejde på tag i driftsfasen Arbejde på tag i driftsfasen Koordinators rolle? 2017-08-06 Jørgen B. Harder Chefkonsulent, Arbejdsmiljø Bygningskonstruktør 2222 2125 jobh@niras.dk Faldsikring 2 - Jørgen B. Harder Har vi et problem?

Læs mere

Guide til eftermontering af sikkerhedsseler i bus

Guide til eftermontering af sikkerhedsseler i bus Guide til eftermontering af December 2014 3 Guide til eftermontering af Forord Forord Trafikstyrelsen har lavet denne guide, der beskriver, hvad I som opbyggere skal være opmærksomme på, når I eftermonterer.

Læs mere

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail:

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe GÆLDENDE Sikkerhedsarbejde Kapitel XI af 1. september 2013 Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe Regel 1 Anvendelse og definitioner 1 I handelsskibe, hvor den fastsatte besætning,

Læs mere

Mul10 ProSafe Tagdækkernes faldsikringssystem

Mul10 ProSafe Tagdækkernes faldsikringssystem Mul10 ProSafe Tagdækkernes faldsikringssystem Montage af sikkerhedsfod w w w.m u l1 0 prosa fe.dk 1 Teknisk rådgivning Torben Hedevang Adm. direktør torben@mul10metal.dk Mobil: 2012 7861 Steen Hedevang

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

FÆRDEN OM BORD. Ansvar Forebyggelse Ulykkesanalyse. Branchevejledning nr. 3

FÆRDEN OM BORD. Ansvar Forebyggelse Ulykkesanalyse. Branchevejledning nr. 3 FÆRDEN OM BORD Ansvar Forebyggelse Ulykkesanalyse Branchevejledning nr. 3 Branchevejledning nr. 3 FÆRDEN OM BORD Søfartens Arbejdsmiljøråd 2003 Søfartens Arbejdsmiljøråd ISBN nummer: 87-989066-0-7 Tryk:

Læs mere

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Instruktionsmanual Kidzone Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele for voksne 15-25 kilo Testet og godkendt i henhold til

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

D.2.10 Oktober 2003 Tømning, vedligeholdelse og reparation af spånsiloer

D.2.10 Oktober 2003 Tømning, vedligeholdelse og reparation af spånsiloer At-VEJLEDNING D.2.10 Oktober 2003 Tømning, vedligeholdelse og reparation af spånsiloer 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

BRUGSANVISNING MJ-SELEKAPPE

BRUGSANVISNING MJ-SELEKAPPE Side 1 af 6 Det er vigtigt, at gennemlæse denne brugsanvisning inden montering og ibrugtagning af MJ- Selekappe, samt at de nævnte råd og anvisninger om sikkerhed og brug følges for at opnå den optimale

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til STILLADSARBEJDE Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER Indhold 5 Indledning 6 Projekterings- og kontraheringsfasen Ansvar og forpligtelser Bygherre Projekterende Leverandøren/importøren Montageentreprenøren Projektgennemgangsmøde

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018. Nyhedsbrev nr. 5/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

CE-mærkning af spilere og løfteåg

CE-mærkning af spilere og løfteåg CE-mærkning af spilere og løfteåg Dokumentationsrapport Udarbejdet til BMS A/S December 2007 1. INDLEDNING 3 2. BEREGNING 4 3. TEGNINGER 4 4. MATERIALER 5 5. BRUGS- OG SIKKERHEDSANVISNINGER 5 6. CE-MÆRKNING

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko Nyhedsbrev nr. 10/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

JUAL SIKKERHEDSANKER

JUAL SIKKERHEDSANKER JUAL SIKKERHEDSANKER PERMANENT FORANKRINGSPUNKT PÅ TRÆTAG UDEN ISOLERING MONTAGE OG MEMBRANTÆTNING I ÉN ARBEJDSGANG BRUGSANVISNING DOKUMENTATION - KONTROL OG REPARATION www.jual.dk ANVISNINGER JUAL Sikkerhedsanker

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Brugervejledning. Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen.

Brugervejledning. Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen. Brugervejledning Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen. Brugervejledning til Easylift. Kære forældre, mange tak fordi I har valgt Easylift som

Læs mere

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre?

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre? Arbejdsrum/kontor Opfylder lokalet Arbejdstilsynets almindelige krav til arbejdsrum (At-medd.nr. 1.01.1)? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig måde? Er loftbeklædningen hel? Er

Læs mere

Antenner Vejledning om antenner og antennemaster

Antenner Vejledning om antenner og antennemaster Antenner Vejledning om antenner og antennemaster Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat

Læs mere

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for F - gas Maj 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr@aarhus.dk. www.aarhus.dk/aabr

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT FOR BETON SKORSTEN

INSPEKTIONSRAPPORT FOR BETON SKORSTEN EKSEMPEL TIL INFORMATION Kara/Noveren Håndværkervej 70 4000 Roskilde INSPEKTIONSRAPPORT FOR BETON SKORSTEN Sag nr. SJ95-870 Skorstensanlæg:120 Inspektionen er udført af Thomas Haahr Dato:1. april 2011

Læs mere

D K. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U

D K. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U D K b r u G e r m a n u a l 510 w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. sikkerhed..........................................................

Læs mere

medica Medizintechnik GmbH Blumenweg 8 D Hochdorf Tel Fax Brugsanvisning

medica Medizintechnik GmbH Blumenweg 8 D Hochdorf Tel Fax Brugsanvisning medica Medizintechnik GmbH Blumenweg 8 D- 88 454 Hochdorf Tel. 073 55-9314- 0 Fax 931415 Brugsanvisning 80 000 072/000 Blumenweg 8 D-88454 Hochdorf Telefon 07355-9314-0 Fax 07355-931415 e- mail: medica-

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg 05/2018. Branchevejledning om FALDSIKRINGSUDSTYR

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg 05/2018. Branchevejledning om FALDSIKRINGSUDSTYR Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg 05/2018 Branchevejledning om FALDSIKRINGSUDSTYR Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Hvornår skal faldsikring bruges 6 Brug og anskaffelse 7 Typer af faldsikringsudstyr

Læs mere

Anhugning. Inden man går i gang med en transportopgave, er vægten en yderst vigtig faktor.

Anhugning. Inden man går i gang med en transportopgave, er vægten en yderst vigtig faktor. Formålet med dette afsnit er at få bevidsthed omkring vigtigheden af personlig sikkerhed, korrekt anvendelse af løftegrej samt sikker og effektiv godsbehandling. Vurdering og planlægning Der skelnes mellem

Læs mere

Faldsikring. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Faldsikring. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Faldsikring Undervisningsministeriet. 22.11.2005. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Jørgen

Læs mere

Flexistol. Brugsanvisning

Flexistol. Brugsanvisning Flexistol Brugsanvisning Indledning Brugen af Flexistolen er nem, men kræver dog lidt instruktion. Ved hjælp af dette hjælpemiddel er det muligt for hjælperen at forflytte brugeren på en sikker og hensigtsmæssig

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1) (Brug af stilladser, stiger og rapelling) I bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelsen af tekniske

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. GRØNLAND. Juni 2006

At-VEJLEDNING. GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. GRØNLAND. Juni 2006 At-VEJLEDNING GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. Juni 2006 GRØNLAND 2 Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde på en bygge- og anlægsplads er altid

Læs mere

Erfaringer fra arbejdet med ny film om farlige stoffer. Anne Ries, Arbejdsmiljøkonsulent, M. Sc. Søfartens Arbejdsmiljøråd

Erfaringer fra arbejdet med ny film om farlige stoffer. Anne Ries, Arbejdsmiljøkonsulent, M. Sc. Søfartens Arbejdsmiljøråd Erfaringer fra arbejdet med ny film om farlige stoffer Anne Ries, Arbejdsmiljøkonsulent, M. Sc. Søfartens Arbejdsmiljøråd Lidt om mig selv Vikariat 2 måneder Teknisk skole i Slagelse, laborant afd. 9 år

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at en ansat straks sikres tilstrækkeligt. Lov om arbejdsmiljø

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at en ansat straks sikres tilstrækkeligt. Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2018. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere