Februar GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen"

Transkript

1 GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen 1

2 I januar 2016 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optaget på GF1, GF2, euv og eux for alle medlemsskolerne. Denne undersøgelse svarer til den, Danske Erhvervsskoler gennemførte i september 2015, så tallene er sammenlignelige. Dog tages der forbehold for, at der sædvanligvis er forskel på sommerog vinteroptag. Undersøgelsen bygger på et spørgeskema med 18 spørgsmål. Alle medlemsskoler blev bedt om at besvare spørgsmål om optagelsestal for GF1 fordelt på hovedområder, GF2 fordelt på uddannelser og euv 1-3 fordelt på uddannelser samt tilvalg af eux fordelt på uddannelser. 65 medlemsskoler har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 100 %. Heri indgår merkantile skoler, tekniske skoler, kombinationsskoler, to social- og sundhedsskoler og tre landbrugsskoler. Der er således flere SOSU-skoler og landbrugsskoler, som ikke indgår i denne undersøgelse. Her foretages en gennemgang af resultaterne fra undersøgelsen og en overordnet sammenligning med optagelsestallene fra september Oversigt Resume af undersøgelsen... 3 Optagelse på GF1 i januar Fuldførelse af GF1 og overgang til GF Fuldførelse af GF1 opdelt på regioner og hovedområder... 4 Optagelse på GF2 i januar Top 10 mest populære uddannelser i januar 2016 i procent af det samlede optag på GF Uddannelser med lav tilgang til GF2 i januar Uddannelser uden tilgang i januar Tilvalg af eux på GF2 i januar Optagelse på GF2 i januar 2016 fordelt på uddannelser og regioner Optagelse på EUV i januar Top 10 mest populære uddannelser i januar 2016 i procent af det samlede optag på euv Optagelse på euv Optagelse på euv Optagelse på euv Tilvalg af eux på euv 1-3 i januar Optagelse på euv 1-3 i januar 2016 fordelt på uddannelser og regioner Samlet volume på GF2, euv 1, euv 2 og euv 3 inklusiv eux

3 Resume af undersøgelsen Optagelsestal for GF1: I januar 2016 udbød 30 af 65 skoler GF1. I januar 2016 startede 187 elever på GF1 fordelt på 11 ud af de 30 skoler, der udbød GF1 i januar Disse fordeler sig på hovedområderne: 149 elever teknologi, byggeri og transport, 11 elever på kontor, handel og forretningsservice, 27 elever på omsorg, sundhed og pædagogik og 0 på fødevarer, jordbrug og oplevelser. I september 2015 startede elever på GF1 fordelt på hovedområder og 66 skoler 1. Fuldførelse af GF1 og overgang til GF2: I januar 2016 fuldførte elever GF1 Der er et frafald fra september 2015 til januar 2016 på elever, svarende til %. Optagelsestal for GF2: I januar 2016 startede elever på GF2 inklusiv eux. De mest populære uddannelser er bl.a. detailhandel med specialer, træfagenes byggeuddannelse og kontoruddannelse med specialer. I september startede elever på GF2 inklusiv eux. Elever på euv er ikke talt med i optagelsestallene for GF2. Optagelsestal for euv: I januar 2016 startede elever fordelt på euv 1, euv 2 og euv 3, hvilket svarer til en mindre fremgang på 148 elever. I september 2015 startede elever fordelt på euv 1, euv 2 og euv 3. Optagelsestal for eux: I januar 2016 har GF2 elever valgt eux. Dette svarer til ca. 20 % af GF2 eleverne i januar De mest populære valg af eux er kontoruddannelse med specialer (obligatorisk), handelsuddannelsen med specialer og detailuddannelsen med specialer. I september valgte 681 GF2 elever eux, hvilket svarede til ca. 6 % af GF2 eleverne. I januar 2016 har 333 euv elever valgt eux. I september 2015 valgte 155 euv elever eux. 1 Efter undersøgelsen i september har to skoler fusioneret. 3

4 Optagelse på GF1 i januar 2016 I januar 2016 udbød 30 af 65 skoler GF1. Heraf startede 187 elever på GF1 fordelt på 11 af de 30 skoler, der udbød GF1 i januar Eleverne fordeler sig således: Hovedområde Teknologi, byggeri og transport 149 Kontor, handel og forretningsservice 11 Fødevarer, jordbrug og oplevelser 0 Omsorg, sundhed og pædagogik 27 Total optag på GF1 i januar Antal elever GF1 er rettet mod elever, der kommer direkte fra 9./10. klasse. Derfor er det ikke overraskende, at tilgangen til GF1 er langt større i september. GF1 elever i januar er derfor kun elever fra folkeskolen, der enten ikke gik i gang med en uddannelse i sommer eller er startet fx på en gymnasial uddannelse og stoppet i efteråret. Fuldførelse af GF1 og overgang til GF2 I januar 2016 fuldførte elever GF1. I sommer 2015 startede elever på GF1 fordelt på de fire hovedområder. Dette er et frafald på elever fra september 2015 til gennemførelse i januar 2016, svarende til 14.4 % på GF1 i det første halve år efter reformens ikrafttrædelse. Hvor mange af de elever, der startede på GF1 i september 2015 har fuldført i januar 2016? Optag på GF1 i september Fuldførelse af GF1 i januar Difference I procent Fuldførelse af GF1 opdelt på regioner og hovedområder Nedenstående tabel viser, hvor mange elever, der startede på GF1 i september 2015 og hvor mange, der har fuldført GF1 i januar fordelt på hovedområder og regioner ,4 % Region Teknologi, byggeri og transport Kontor, handel og forretningsservice Fødevarer, landbrug og oplevelser Omsorg, sundhed og pædagogik Sep. Jan. Diff. % Sep. Jan. Diff. % Sep. Jan. Diff. % Sep. Jan. Diff. % Hovedstaden , , , ,8 Midtjylland , , , ,5 Nordjylland , , , ,4 Sjælland , , , ,5 Syddanmark , , , ,8 I alt , , , ,4 4

5 Optagelse på GF2 i januar 2016 Danske Erhvervsskoler spurgte alle 65 medlemsskoler, hvor stor tilgangen til GF2 har været i januar 2016 fordelt på uddannelser. I januar startede elever på GF2 på en af de 65 medlemsskoler. Eleverne fordeler sig på 96 ud af 105 uddannelser. Nedenstående tabel er en rangering af de uddannelser efter antal elever, hvor tilgangen er mindst 20 elever. 64 af de 105 uddannelser har en tilgang på mindst 20. Tallene er inklusiv eux og eksklusiv euv. (Se side 15 for en alfabetisk liste over tilgangen på GF2 og euv 1-3 fordelt på alle uddannelser). Uddannelser oplistet efter antal elever Antal elever Antal elever 1 Detailhandel med specialer Mediegrafiker 119 2Træfagenes byggeuddannelse Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Kontoruddannelse med specialer Vejgodstransportuddannelsen Elektriker Automatik- og procesuddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Personvognsmekaniker Sikkerhedsvagt Handelsuddannelse med specialer Skiltetekniker 98 8 Gastronom Skov- og naturtekniker 77 9 Smedeuddannelsen Film- og tv-produktionsuddannelsen Landbrugsuddannelsen Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Murer Procesoperatør Dyrepasser Detailslagter Bygningsmaler Ejendomsservicetekniker Social- og sundhedsuddannelsen Beklædningshåndværker Den pædagogiske assistentuddannelse Lastvognsmekaniker Ernæringsassistent Gartner VVS-energiuddannelsen Autolakerer Tandklinikassistent Fotograf Bager og konditoruddannelsen Receptionist Industriteknikeruddannelsen Cykel- og motorcykelmekaniker Snedkeruddannelsen Finmekanikeruddannelsen Anlægsgartner Værktøjsuddannelsen Kosmetiker Grafisk tekniker Web-integrator Hospitalsteknisk assistent Lager- og terminaluddannelsen Redderuddannelsen Teknisk designer Serviceassistent Fitnessinstruktør Mejerist Digital media Skibsmontør Frisør Plastmager Veterinærsygeplejerske Laboratorietandtekniker Tjener Teater-, udstillings- og eventtekniker Eventkoordinatoruddannelsen Maskinsnedker 20 Samlet antal elever på de 63 uddannelser, der har en tilgang på mindst 20 elever Idet euv 3 elever starter sammen med GF2 eleverne, kan man med fordel lægge euv 3 til GF2 for at få det samlede antal elever, der er i gang med GF2: GF2 elever euv 3 elever = elever 5

6 Top 10 mest populære uddannelser i januar 2016 i procent af det samlede optag på GF2 I nedenstående tabel oplistes de 10 uddannelser, hvor tilgangen er størst i januar Tilgangen til top 10 uddannelser vises både i absolutte tal og i procent af det samlede optag på GF2 i januar 2016 inkl. eux. Top 10 uddannelser Antal Procent af samlede optag 1 Detailhandel med specialer ,2 % 2 Træfagenes byggeuddannelse ,1 % 3 Kontoruddannelse med specialer ,6 % 4 Elektriker ,6 % 5 Data- og kommunikationsuddannelsen ,8 % 6 Personvognsmekaniker 986 5,7 % 7 Handelsuddannelsen med specialer 897 5,2 % 8 Gastrom 653 3,8 % 9 Smedeuddannelsen 489 2,8 % 10 Landbrugsuddannelsen 364 2,1 % Total: ,9 % 8 af 10 af ovennævnte uddannelser kan både findes på top 10 uddannelser fra september 2015 og i januar Social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse er ikke længere iblandt top 10, hvorimod smedeuddannelsen og landbrugsuddannelsen nu er rykket op i top 10. Dog er der kun to SOSUskoler, som tælles med i denne undersøgelse. Der er 41 ud af 65 medlemsskoler, der har elever på detailhandel med specialer. Der er flest elever, der læser detailhandel med specialer i Region Hovedstaden (574 elever) efterfulgt af Region Midtjylland, hvor 505 elever læser detailhandel med specialer. 26 af 65 medlemsskoler, der har elever på træfagenes byggeudddannelse. Træfagenes byggeuddannelse læses af flest elever i Region Midtjylland (409 elever) efterfulgt af Region Sjælland, hvor 358 elever er i gang med træfagenes byggeuddannelse. 6

7 Uddannelser med lav tilgang til GF2 i januar 2016 I nedenstående tabel ses de uddannelser, hvor tilgangen er lav i januar Disse uddannelser har en tilgang på mindre end 20 elever. Det drejer sig om 32 ud af 105 uddannelser. Disse små hold vil gøre det vanskeligt at danne et godt fagligt uddannelsesmiljø. Uddannelser med lav tilgang Antal elever Køletekniker 19 Industrioperatør 17 Tagdækker 17 Karrosseriuddannelsen 16 Flymekaniker 16 Finansuddannelsen 15 Boligmonteringsuddannelsen 15 Guld- og sølvsmedeuddannelsen 14 Tarmrenser 14 Glarmester 13 Lufthavnsuddannelsen 11 Teknisk isolatør 9 Maritime håndværksfag 8 Urmager 8 Greenkeeper 5 Cnc-teknikeruddannelsen 4 Overfladebehandle 4 Vindmølleoperatør 4 Stukkatør 4 Byggemontagetekniker 3 Ortopædist 3 Metalsmed 3 Togklargører 3 Stenhugger 3 Frontline PC-supporter 2 Bådmekaniker 2 Beslagsmed 2 Skibsmekaniker 2 Produktør 1 Turistbuschauffør 1 Elektronikoperatør 1 Buschauffør i kollektiv trafik 1 Samlet antal elever på de 32 uddannelser med lav tilgang 240 På ovenstående uddannelser var der både lav tilgang i september 2015 og januar I september 2015 var der 20 uddannelser med lav tilgang i forhold til 32 uddannelser i januar

8 Uddannelser uden tilgang i januar 2016 Der er ikke optaget elever på 9 ud af 105 uddannelser i januar Uddannelser uden tilgang Forsyningsoperatør Frontline radio/tv support Havne- og terminaluddannelsen Industrislagter Kranfører Modelsnedker Oliefyrstekniker Skorstensfejer Støberitekniker I september 2015 var der 17 ud af 104 uddannelser, der ikke havde tilgang. Ovenstående uddannelser er alle gengangere fra september

9 Tilvalg af eux på GF2 i januar 2016 Ud af de elever, der er startet på GF2, har elever valgt eux. I nedenstående tabel ses tilgangen til eux fordelt på uddannelser. Tilgangen viser fra flest til færrest elever. Valg af eux på GF2 fordelt på uddannelser Antal Antal elever elever Kontoruddannelse med specialer 1224 Skov- og naturtekniker 6 Handelsuddannelse med specialer 478 Værktøjsuddannelsen 6 Detailhandel med specialer 387 Anlægsgartner 4 Træfagenes byggeuddannelse 323 Lastvognsmekaniker 4 Elektriker 285 Maskinsnedker 4 Data- og kommunikationsuddannelsen 203 Procesoperatør 3 Personvognsmekaniker 116 Skiltetekniker 2 Landbrugsuddannelsen 87 Autolakerer 1 Smedeuddannelsen 56 Den pædagogiske assistentuddannelse 0 Dyrepasser 41 Frisør 0 Industriteknikeruddannelsen 40 Gartner 0 Eventkoordinatoruddannelsen 34 Greenkeeper 0 Ernæringsassistent 23 Hospitalsteknisk assistent 0 Murer 23 Karrosseriuddannelsen 0 Snedkeruddannelsen 23 Kosmetiker 0 Automatik- og procesuddannelsen 19 Laboratorietandtekniker 0 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen 19 Plastmager 0 VVS-energiuddannelsen 17 Skibsmontør 0 Finansuddannelsen 15 Social- og sundhedsuddannelsen 0 Bager og konditoruddannelsen 12 Stenhugger 0 Bygningsmaler 8 Teknisk isolatør 0 Elektronik- og svagstrømsuddannelsen 8 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger 7 Samlet antal elever, der har valgt eux på GF Der er 44 uddannelser, der udbydes med eux i januar I september 2015 var der 36 uddannelser. I alt har ca. 20 % af eleverne, der er startet på GF2 i januar 2016 valgt eux. I september 2015 valgte 681 elever eux på GF2. Dette svarede til ca. 6 % af eleverne, der startede på GF2 i september

10 Optagelse på GF2 i januar 2016 fordelt på uddannelser og regioner De elever, der er startet på GF2 i januar 2016 er i nedenstående tabel fordelt på uddannelser og regioner. Uddannelser Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark total Anlægsgartner Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Autolakerer Automatik- og procesuddannelsen Bager og konditoruddannelsen Beklædningshåndværker Beslagsmed 2 2 Boligmonteringsuddannelsen Buschauffør i kollektiv trafik 1 1 Byggemontagetekniker Bygningsmaler Bådmekaniker 2 2 Cnc-teknikeruddannelsen Cykel- og motorcykelmekaniker Data- og kommunikationsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse Detailhandel med specialer Detailslagter Digital media Dyrepasser Ejendomsservicetekniker Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikoperatør 1 1 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Ernæringsassistent Eventkoordinatoruddannelsen Film- og tv-produktionsuddannelsen Finansuddannelsen Finmekanikeruddannelsen Fitnessinstruktør Flymekaniker Forsyningsoperatør Fotograf Frisør Frontline PC-supporter 2 2 Frontline radio/tv supporter Gartner Gastronom Glarmester Grafisk tekniker Greenkeeper Guld- og sølvsmedeuddannelsen Handelsuddannelse med specialer

11 Uddannelse Havne- og terminaluddannelsen Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hospitalsteknisk assistent Industrioperatør Industrislagter Industriteknikeruddannelsen Sum af Karrosseriuddannelsen Kontoruddannelse med specialer Kosmetiker Kranfører Køletekniker Laboratorietandtekniker Lager- og terminaluddannelsen Landbrugsuddannelsen Lastvognsmekaniker Lufthavnsuddannelsen Maritime håndværksfag 8 8 Maskinsnedker Mediegrafiker Mejerist Metalsmed 3 3 Modelsnedker Murer Oliefyrstekniker Ortopædist 3 3 Overfladebehandle 4 4 Personvognsmekaniker Plastmager Procesoperatør Produktør 1 1 Receptionist Redderuddannelsen Serviceassistent Sikkerhedsvagt Skibsmekaniker 2 2 Skibsmontør Skiltetekniker Skorstensfejer Skov- og naturtekniker Smedeuddannelsen Snedkeruddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Stenhugger 3 3 Stukkatør 4 4 Støberitekniker Tagdækker Tandklinikassistent Tarmrenser Teater-, udstillings- og eventtekniker Teknisk designer Total 11

12 Uddannelse Hovedstadejyllanjyllanlandanmark Midt- Nord- Sjæl- Syd- Total Teknisk isolatør 9 9 Tjener Togklargører 3 3 Træfagenes byggeuddannelse Turistbuschauffør 1 1 Urmager 8 8 Vejgodstransportuddannelsen Veterinærsygeplejerske Vindmølleoperatør 4 4 VVS-energiuddannelsen Værktøjsuddannelsen Web-integrator Total

13 Optagelse på EUV i januar 2016 Danske Erhvervsskoler har ligeledes spurgt, hvor mange elever, der er startet på euv 1, euv 2 og euv 3 fordelt på uddannelser i januar Ifølge undersøgelsen er der et samlet optag på euv på elever. I september 2015 var der en tilgang på euv på elever altså en fremgang på 148 elever. Top 10 mest populære uddannelser i januar 2016 i procent af det samlede optag på euv 1-3 I nedenstående tabel ses de 10 mest populære uddannelser for euv eleverne. Tilgangen vises både i absolutte tal og procent af det samlede euv optag i januar Top uddannelser på euv Antal Procent af samlede optag 1 Kontoruddannelsen med specialer ,3 % 2 Detailhandel med specialer 176 5,7 % 3 Elektriker 159 5,2 % 4 Data og kommunikationsuddannelsen 157 5,1 % 5 Ernæringsassistent 156 5,1 % 6 Social- og sundhedsuddannelsen 132 4,3 % 7 Gastrom 108 3,5 % 8 Træfagenes byggeuddannelse 101 3,2 % 9 Tandklinikassistent 100 3,3 % 10 Handelsuddannelsen med specialer 95 3,1 % Samlet antal elever på euv 1-3 i procent af samlet optag ,7 % Alle ovenstående uddannelser på nær handelsuddannelsen med specialer var ligeledes i top 10 i september Nogle af de mest populære uddannelser blandt euv eleverne var bl.a. data- og kommunikationsuddannelsen (170 elever), den pædagogiske assistentuddannelse (160 elever), elektriker (158 elever) og social- og sundhedsuddannelsen (156 elever). 13

14 Optagelse på euv 1 I januar 2016 er der startet elever på euv 1 fordelt på 13 ud af 105 uddannelser. I alt er der startet 77 elever på euv 1. Dette svarer til 2,5 % af euv optaget i januar I nedenstående tabel kan man se fordelingen på uddannelserne. Uddannelse Antal elever Eventkoordinatoruddannelsen 31 Anlægsgartner 12 Detailhandel med specialer 7 Serviceassistent 7 Ernæringsassistent 3 Social- og sundhedsuddannelsen 3 Gastronom 3 Tjener 3 Kontoruddannelse med specialer 2 Smedeuddannelsen 2 Lager- og terminaluddannelsen 2 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger 1 Mediegrafiker 1 Total 77 elever I september 2015 var der i alt 62 euv 1 elever fordelt på 14 uddannelser. Det er således en stigning på 15 elever på euv 1, svarende til + 24,2 %. 14

15 Optagelse på euv 2 Der er startet elever på euv 2 fordelt på 71 ud af 105 uddannelser. I alt er der startet elever på euv 2. Dette svarer til 39,7 % af euv optaget i januar I nedenstående tabel kan man se fordelingen på uddannelserne. Uddannelse Antal Antal elever elever Kontoruddannelse med specialer 159 Bager og konditoruddannelsen 8 Tandklinikassistent 70 Industrioperatør 7 Data- og kommunikationsuddannelsen 69 VVS-energiuddannelsen 6 Social- og sundhedsuddannelsen 66 Film- og tv-produktionsuddannelsen 6 Detailhandel med specialer 61 Skov- og naturtekniker 6 Elektriker 57 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger 6 Snedkeruddannelsen 56 Detailslagter 6 Den pædagogiske assistentuddannelse 38 Maskinsnedker 6 Ernæringsassistent 36 Forsyningsoperatør 6 Handelsuddannelse med specialer 34 Kosmetiker 5 Industriteknikeruddannelsen 31 Overfladebehandler 5 Anlægsgartner 30 Værktøjsuddannelsen 5 Træfagenes byggeuddannelse 30 Fotograf 4 Veterinærsygeplejerske 30 Beklædningshåndværker 3 Ejendomsservicetekniker 27 Laboratorietandtekniker 3 Teknisk designer 27 Finmekanikeruddannelsen 2 Smedeuddannelsen 26 Tjener 2 Gastronom 25 Grafisk tekniker 2 Fitnessinstruktør 19 Autolakerer 2 Serviceassistent 19 Receptionist 2 Lager- og terminaluddannelsen 17 Skiltetekniker 2 Murer 16 Cykel- og motorcykelmekaniker 2 Personvognsmekaniker 16 Lastvognsmekaniker 2 Mediegrafiker 16 Guld- og sølvsmedeuddannelsen 2 Web-integrator 16 Frisør 1 Procesoperatør 15 Elektronik- og svagstrømsuddannelsen 1 Landbrugsuddannelsen 15 Eventkoordinatoruddannelsen 1 Automatik- og procesuddannelsen 14 Mejerist 1 Dyrepasser 12 Ortopædist 1 Boligmonteringsuddannelsen 11 Cnc-teknikeruddannelsen 1 Bygningsmaler 10 Skibsmontør 1 Gartner 9 Stenhugger 1 Vejgodstransportuddannelsen 9 Stukkatør 1 Digital media 8 Teater-, udstillings- og eventtekniker 1 Lufthavnsuddannelsen 8 Togklargører 1 Sikkerhedsvagt 8 Total elever I september 2015 var der i alt 940 euv 2 elever fordelt på 61 uddannelser. Det er således en stigning på 281 elever på euv 2, svarende til + 29,9 %. 15

16 Optagelse på euv 3 Der er startet elever på euv 3 fordelt på 76 ud af 105 uddannelser. I alt er der startet elever på euv 3. Dette svarer til 57,8 % af euv optaget i januar I nedenstående tabel kan man se fordelingen på uddannelserne. Uddannelser Antal Antal elever elever Kontoruddannelse med specialer 186 Landbrugsuddannelsen 11 Ernæringsassistent 117 Receptionist 10 Detailhandel med specialer 108 Fotograf 10 Elektriker 102 Tjener 9 Data- og kommunikationsuddannelsen 88 Plastmager 8 Gastronom 80 Detailslagter 6 Træfagenes byggeuddannelse 71 Procesoperatør 6 Social- og sundhedsuddannelsen 63 Finmekanikeruddannelsen 6 Handelsuddannelse med specialer 61 Mediegrafiker 6 Bygningsmaler 55 Skiltetekniker 5 Serviceassistent 47 Sikkerhedsvagt 5 VVS-energiuddannelsen 47 Autolakerer 5 Anlægsgartner 38 Maritime håndværksfag 5 Bager og konditoruddannelsen 35 Værktøjsuddannelsen 5 Personvognsmekaniker 33 Eventkoordinatoruddannelsen 4 Industriteknikeruddannelsen 31 Cykel- og motorcykelmekaniker 4 Tandklinikassistent 30 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen 4 Smedeuddannelsen 29 Forsyningsoperatør 4 Hospitalsteknisk assistent 28 Køletekniker 4 Lager- og terminaluddannelsen 27 Vindmølleoperatør 4 Elektronik- og svagstrømsuddannelsen 27 Maskinsnedker 3 Snedkeruddannelsen 26 Frisør 3 Den pædagogiske assistentuddannelse 26 Glarmester 3 Web-integrator 23 Greenkeeper 3 Automatik- og procesuddannelsen 23 Tagdækker 3 Teknisk designer 22 Veterinærsygeplejerske 2 Murer 21 Guld- og sølvsmedeuddannelsen 2 Skov- og naturtekniker 21 Teknisk isolatør 2 Gartner 19 Boligmonteringsuddannelsen 2 Film- og tv-produktionsuddannelsen 19 Overfladebehandler 1 Vejgodstransportuddannelsen 18 Beklædningshåndværker 1 Digital media 17 Cnc-teknikeruddannelsen 1 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger 16 Lastvognsmekaniker 1 Fitnessinstruktør 2 16 Ortopædist 1 Dyrepasser 15 Stukkatør 1 Kosmetiker 13 Bådmekaniker 1 Ejendomsservicetekniker 13 Industrioperatør 1 Mejerist 13 Total elever I september 2015 var der i alt euv 3 elever fordelt på 78 uddannelser. Det er således et fald på 148 elever på euv 3, svarende til - 7,69 %. 2 Der starter 10 elever på fitnessinstruktør på en skole d. 22. marts Disse elever er talt med under euv 3, da de endnu ikke er realkompetencevurderet. 16

17 Tilvalg af eux på euv 1-3 i januar 2016 Ud af de euv elever, der er startet i januar 2016 har 333 valgt eux. Eleverne fordeler sig således: Uddannelser euv 1 euv 2 euv3 Total Anlægsgartner Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Autolakerer Automatik- og procesuddannelsen Bager og konditoruddannelsen 1 1 Bygningsmaler Data- og kommunikationsuddannelsen 2 2 Den pædagogiske assistentuddannelse 1 1 Detailhandel med specialer Dyrepasser Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Ernæringsassistent Eventkoordinatoruddannelsen Finansuddannelsen Frisør 2 2 Gartner Greenkeeper Handelsuddannelse med specialer Hospitalsteknisk assistent Industriteknikeruddannelsen Karrosseriuddannelsen Kontoruddannelse med specialer Kosmetiker Laboratorietandtekniker Landbrugsuddannelsen 1 1 Lastvognsmekaniker Maskinsnedker Murer Personvognsmekaniker Plastmager Procesoperatør Skibsmontør Skiltetekniker Skov- og naturtekniker 3 3 Smedeuddannelsen 1 1 Snedkeruddannelsen 2 2 Social- og sundhedsuddannelsen Stenhugger Teknisk isolatør Træfagenes byggeuddannelse 1 1 VVS-energiuddannelsen 1 1 Værktøjsuddannelsen Total antal elever, der er i gang med eux på euv Ovenstående tal svarer til, at 10,8 % af euv eleverne har valgt eux i januar I september 2015 valgte 155 euv elever eux, hvilke svarede til 5,3 % af det samlede optag på euv. 17

18 Optagelse på euv 1-3 i januar 2016 fordelt på uddannelser og regioner De elever, der er startet på euv 1-3 er i nedenstående tal fordelt på uddannelser og regioner. I nedenstående tabel skelnes der ikke imellem euv 1, euv 2 og euv 3. Uddannelse Hovedstadejyllanjyllanlandanmark Midt- Nord- Sjæl- Syd- Total Anlægsgartner Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Autolakerer 7 7 Automatik- og procesuddannelsen Bager og konditoruddannelsen Beklædningshåndværker Beslagsmed Boligmonteringsuddannelsen Buschauffør i kollektiv trafik Byggemontagetekniker Bygningsmaler Bådmekaniker 1 1 Cnc-teknikeruddannelsen 2 2 Cykel- og motorcykelmekaniker Data- og kommunikationsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse Detailhandel med specialer Detailslagter Digital media Dyrepasser Ejendomsservicetekniker Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikoperatør Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen 4 4 Ernæringsassistent Eventkoordinatoruddannelse Film- og tv-produktionsuddannelsen Finansuddannelsen Finmekanikeruddannelsen 8 8 Fitnessinstruktør Flymekaniker Forsyningsoperatør Fotograf Frisør Frontline PC-supporter Frontline radio/tv supporter Gartner Gastronom Glarmester

19 Uddannelse Hovedstadejyllanjyllanlandanmark Midt- Nord- Sjæl- Syd- Total Grafisk tekniker 2 2 Greenkeeper 3 3 Guld- og sølvsmedeuddannelsen Handelsuddannelse med specialer Havne- og terminaluddannelsen Hospitalsteknisk assistent Industrioperatør Industrislagter Industriteknikeruddannelsen Karrosseriuddannelsen Kontoruddannelse med specialer Kosmetiker Kranfører Sum af Køletekniker 4 4 Laboratorietandtekniker 3 3 Lager- og terminaluddannelsen Landbrugsuddannelsen Lastvognsmekaniker Lufthavnsuddannelsen 8 8 Maritime håndværksfag 5 5 Maskinsnedker 9 9 Mediegrafiker Mejerist Metalsmed Modelsnedker Murer Oliefyrstekniker Ortopædist 2 2 Overfladebehandler 6 6 Personvognsmekaniker Plastmager 8 8 Procesoperatør Produktør Receptionist Redderuddannelsen Serviceassistent Sikkerhedsvagt Skibsmekaniker Skibsmontør 1 1 Skiltetekniker Skorstensfejer Skov- og naturtekniker Smedeuddannelsen Snedkeruddannelsen

20 Uddannelse Hovedstadejyllanjyllanlandanmark Midt- Nord- Sjæl- Syd- Total Social- og sundhedsuddannelsen Stenhugger 1 1 Stukkatør 2 2 Støberitekniker Tagdækker 3 3 Tandklinikassistent Tarmrenser Teater-, udstillings- og eventtekniker 1 1 Teknisk designer Teknisk isolatør 2 2 Tjener Togklargører 1 1 Træfagenes byggeuddannelse Turistbuschauffør Urmager Vejgodstransportuddannelsen Veterinærsygeplejerske Vindmølleoperatør 4 4 VVS-energiuddannelsen Værktøjsuddannelsen Web-integrator Total

21 Samlet volume på GF2, euv 1, euv 2 og euv 3 inklusiv eux I nedenstående tabel kan der ses en alfabetisk liste af det samlede optag for GF2 og euv 1-3 i januar 2016 fordelt på uddannelser. Der er samlet startet elever på GF2 og euv 1-3. Alfabetisk liste over tilgang i januar 2016 inklusiv eux GF2 Euv 1 Euv 2 Euv 3 Total Anlægsgartner Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Autolakerer Automatik- og procesuddannelsen Bager og konditoruddannelsen Beklædningshåndværker Beslagsmed Boligmonteringsuddannelsen Buschauffør i kollektiv trafik Byggemontagetekniker Bygningsmaler Bådmekaniker Cnc-teknikeruddannelsen Cykel- og motorcykelmekaniker Data- og kommunikationsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse Detailhandel med specialer Detailslagter Digital media Dyrepasser Ejendomsservicetekniker Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikoperatør Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Ernæringsassistent Eventkoordinatoruddannelsen Film- og tv-produktionsuddannelsen Finansuddannelsen Finmekanikeruddannelsen Fitnessinstruktør Flymekaniker Forsyningsoperatør Fotograf Frisør Frontline PC-supporter 2 2 Frontline radio/tv supporter 0 0 Gartner Gastronom Glarmester Grafisk tekniker

22 Uddannelse GF2 Euv 1 Euv 2 Euv 3 Total Greenkeeper Guld- og sølvsmedeuddannelsen Handelsuddannelse med specialer Havne- og terminaluddannelsen 0 0 Hospitalsteknisk assistent Industrioperatør Industrislagter 0 0 Industriteknikeruddannelsen Karrosseriuddannelsen Kontoruddannelse med specialer Kosmetiker Kranfører 0 0 Køletekniker Laboratorietandtekniker Lager- og terminaluddannelsen Landbrugsuddannelsen Lastvognsmekaniker Lufthavnsuddannelsen Maritime håndværksfag Maskinsnedker Mediegrafiker Mejerist Metalsmed 3 3 Modelsnedker 0 0 Murer Oliefyrstekniker 0 0 Ortopædist Overfladebehandler Personvognsmekaniker Plastmager Procesoperatør Produktør 1 1 Receptionist Redderuddannelsen Serviceassistent Sikkerhedsvagt Skibsmekaniker 2 2 Skibsmontør Skiltetekniker Skorstensfejer 0 0 Skov- og naturtekniker Smedeuddannelsen Snedkeruddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Stenhugger Stukkatør

23 Uddannelse GF2 Euv 1 Euv 2 Euv 3 Total Støberitekniker 0 0 Tagdækker Tandklinikassistent Tarmrenser Teater-, udstillings- og eventtekniker Teknisk designer Teknisk isolatør Tjener Togklargører Træfagenes byggeuddannelse Turistbuschauffør 1 1 Urmager 8 8 Vejgodstransportuddannelsen Veterinærsygeplejerske Vindmølleoperatør VVS-energiuddannelsen Værktøjsuddannelsen Web-integrator Samlet antal elever, der er startet i januar

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 1 Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har i august 2016 indhentet optagetal hos samtlige medlemsskoler. På baggrund af indberetningerne

Læs mere

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen 1 I september 2015 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optagelsestallene på GF1, GF2, euv og eux blandt alle medlemsskoler.

Læs mere

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler Uddannelsesudvalget UDU alm del - Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesaftale, og andelen der søger Herkomst Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler S 2466 - Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2006 Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesftale, og andelen der søger praktikplads, inden for hver enkelt

Læs mere

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE UDD_TXT NIVEAU BETEGNELSE GÆRDE Anlægsgartner F Matematik gennemført Anlægsgartner F Naturfag Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen F Matematik Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør-

Læs mere

Bilag 3: Stedlig placering af nuværende EUD-udbud

Bilag 3: Stedlig placering af nuværende EUD-udbud Bilag 3: Stedlig placering af nuværende EUD-udbud I dette dokument kigges der nærmere på den stedlige placering af det nuværende EUD-udbud. Uddannelsesinstitutionerne på erhvervsuddannelsesområdet kan

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Tilskud til voksenlærling

Tilskud til voksenlærling Cykel- og motorcykelmekaniker-uddannelsen Cykelmekaniker 30.06.2009 Motorcykelmekaniker 30.06.2009 Cykelmontør 30.06.2009 Knallertmekaniker 30.06.2009 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Entreprenørmaskinmekaniker

Læs mere

U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015

U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 Nyheder SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 U-MEDD.033-03

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2013 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker

Læs mere

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på grundforløb 1 og 2 i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs.

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karrosseriuddannelsen Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker

Læs mere

Uddannelse Specialer og trin Gældende til

Uddannelse Specialer og trin Gældende til Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2009 (Placering af uddannelser på positivlister

Læs mere

EUD - Erhvervsuddannelser

EUD - Erhvervsuddannelser EUD - Erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser En typisk erhvervsuddannelse varer mellem 2 og 5 år (de fleste varer 4 år) består af grundforløb og hovedforløb skifter mellem praktik og skoleophold Forløbet

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2013 31. december 2014 Bådassistent 1. juli 2013 31. december 2014 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2013

Læs mere

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på hovedforløb i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs. Frafald,

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. 1 Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. januar 2009 Se tidligere versioner på www.brsyddanmark.dk

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2015 Senest revideret 10. december 2014 Bil, fly og andre

Læs mere

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Torsdag d. 24. september 2009 UU-Roskilde Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 30. juni 2015 Brolægger 30. juni 2015 Bygningsstruktør 30. juni 2015 Kloakrørlægger 30. juni

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2012 31. december 2013 Bådassistent 1. juli 2012 31. december 2013 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2012

Læs mere

UDDANNELSESVEJLEDNING 7. KLASSE FORÅR

UDDANNELSESVEJLEDNING 7. KLASSE FORÅR UDDANNELSESVEJLEDNING 7. KLASSE FORÅR DAGENS PROGRAM Uddannelsesveje Parathedsvurdering Øvelser www.ug.dk Kahoot Videregående uddannelse Eventuelt supplerende kurser og fag ERHVERVSUDDANNELSE 4 OMRÅDER,

Læs mere

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 787410 EUC Nordvest J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 851401 TECHCOLLEGE J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1380 Anlægsstruktør,

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Gældende fra 1. januar 2013 Hovedforløb Speciale Gældende til Bil, fly

Læs mere

Bilag 6: EUD-ansøgningerne i oversigtsform

Bilag 6: EUD-ansøgningerne i oversigtsform Bilag 6: EUD-ansøgningerne i oversigtsform Indledning Uddannelsesinstitutionerne på erhvervsuddannelsesområdet skal ansøge om godkendelse til at udbyde grundforløbenes første og anden del (GF1 og GF2)

Læs mere

Udkast. Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland

Udkast. Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regional Udvikling Udkast Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland Praktikpladsansvaret

Læs mere

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg 23. oktober 2015 ARTIKEL Af Malene Dissing Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg På nogle erhvervsuddannelser har alle elever en praktikplads, mens hver anden elev ikke har en praktikplads

Læs mere

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009 Anvendelse af deling i praktik juli 2008 til januar 2009 Af Thomas Quaade Resumé: 6 % af uddannelses på erhvervsuddannelsesområdet indgået i perioden juli 2008 til januar 2009 var på første af delte uddannelser,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

10807 C Erhvervsøkonomi Bundne gennemført 10801 C Afsætning Bundne gennemført 10815 C Informationsteknologi Bundne gennemført 1670 Detailslagter

10807 C Erhvervsøkonomi Bundne gennemført 10801 C Afsætning Bundne gennemført 10815 C Informationsteknologi Bundne gennemført 1670 Detailslagter EUD. Udd.bek. 3, kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet. Bemærk herudover krav 3 stk. 2, 3 og 4 viden, færdigheder og kompetencer CosaformåUDD_TXT UVM_FAG NIVEAU BETEGNELSE

Læs mere

22. maj 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet

22. maj 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet 22. maj 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Baggrund metode 3 2. Praktikpladspotentialet opdelt

Læs mere

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport 2015 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet

Læs mere

Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007

Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007 Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007 Bygge og anlæg Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Ejendomsservicetekniker

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love

Læs mere

Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014.

Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. BILAG 2 Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. Trin eller Uddannelsens titel speciale Trin- eller specialetitel

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC. 2018

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC. 2018 EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN. 2018 TIL 31. DEC. 2018 GRUNDFORLØB 1 Fødevarer, jordbrug og oplevelser Dansk C 9,7 3 D 6,0 12 E 9,4 25 Dansk, eux C 9,7 6 Engelsk E 12,0 3 Engelsk, eux C 9,8 4

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC GRUNDFORLØB 1

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC GRUNDFORLØB 1 EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN. 2017 TIL 31. DEC. 2017 Omsorg, sundhed og pædagogik Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice Teknologi, byggeri og transport GRUNDFORLØB

Læs mere

Fremskrivning af behov for faglærte. Thomas Klintefelt

Fremskrivning af behov for faglærte. Thomas Klintefelt Fremskrivning af behov for faglærte Thomas Klintefelt DI s fremskrivning af faglærte Udbud Beskæftigelse (efterspørgsel) Mangel 2 12 Hovedområder og 64 grupper af faglærte i fremskrivningen H3010 Omsorg,

Læs mere

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav Reform 2015 Grundforløb 1 Overgangskrav Dansk Matematik Engelsk Fysik Naturfag Teknologi Informationsteknologi Psykologi Biologi Afsætning Erhvervsøkonomi Design Kemi Samfundsfag Fremmedsprog Organisation

Læs mere

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav Reform 2015 Grundforløb 1 Overgangskrav 8 Vognmaleruddannelsen ertifikater 7 Personvognsmekanikeruddannelsen Idræt inansiering 6 Lastvognsmekanikeruddannelsen Organisation remmedsprog 5 Karrosseriuddannelsen

Læs mere

Institutioner for erhvervsrettede uddannelser De faglige udvalg Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser

Institutioner for erhvervsrettede uddannelser De faglige udvalg Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Institutioner for erhvervsrettede uddannelser De faglige udvalg Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf.

Læs mere

Der skal derfor gennemføres en udbudsrunde, hvor det bliver muligt at:

Der skal derfor gennemføres en udbudsrunde, hvor det bliver muligt at: Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser De faglige udvalg Regionerne Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2014 31. december 2015 Bådassistent 1. juli 2014 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2014

Læs mere

Tabelrapport. Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3

Tabelrapport. Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Tabelrapport Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Tabelrapport Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre,

Læs mere

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen Side 1 af 5 Tilskud til voksenlærling Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne Gældende fra 1. januar 2008. Senest revideret

Læs mere

Antal af udd.aftaler 2012. Nej 3 6 20 / 15 20 / 35 Cykel- og motorcykelmekaniker. Ja 179 (140 cykelmekaniker) Ja 193 (127 Landbrugsmaskinmekaniker)

Antal af udd.aftaler 2012. Nej 3 6 20 / 15 20 / 35 Cykel- og motorcykelmekaniker. Ja 179 (140 cykelmekaniker) Ja 193 (127 Landbrugsmaskinmekaniker) Bil, Fly og andre Transportmidler Bådmekaniker 1,2,3 / PCA Antal af udd.aftaler Antal af færdiggjorte 2011 Bådassistent Bådmekaniker Nej 3 6 20 / 15 Cykel- og motorcykelmekaniker Cykelmontør Cykelmekaniker

Læs mere

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 1 20 Mercantec Stadig for få, der vil være faglærte efter reform Andel elever,

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelserne i Skive Parter:

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelserne i Skive Parter: erhvervsuddannelserne i Skive 2018-2021 Parter: Indhold Baggrund...3 Aftale...3 Mål...4 Erhvervsuddannelser...4 Erhvervsskoler...4 Styregruppe...5 Aftaleperiode...5 Samarbejdsform...5 Dato og underskrift:...6

Læs mere

OVERGANGSKRAV TIL HOVEDFORLØBET PÅ VVS-ENERGIUDDANNELSEN

OVERGANGSKRAV TIL HOVEDFORLØBET PÅ VVS-ENERGIUDDANNELSEN OVERGANGSKRAV TIL HOVEDFORLØBET PÅ VVS-ENERGIUDDANNELSEN For at blive optaget på hovedforløbet på vvs-energiuddannelsen skal du først have bestået: GRUNDFORLØBSPRØVEN MATEMATIK E ARBEJDSMILJØ VED SVEJSNING

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2017 Sorteret alfabetisk

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2017 Sorteret alfabetisk Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2017 Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst 30. juni 2017 Erhve rvsudda

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms

Læs mere

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du UDDANNELSESOVERSIGT I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du kan ringe og få en snak med en vejleder,

Læs mere

Baggrundsoplysninger til ansøgning om erhvervsuddannelser

Baggrundsoplysninger til ansøgning om erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Bilag til udbudsbrev Bilag 1. 9. december

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. januar 2016 Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst December 2015 Erhvervsuddannelse

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent (trin 1) 30. juni 2011 Bådmekaniker (trin 2/speciale) 30. juni 2011 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmontør (trin 1) 30. juni 2011

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2017 - Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst 30. juni 2017

Læs mere

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for IT og Læring, oktober 2016 Indhold Forord... 5

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016.

Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Senest revideret 22. august 2016. Uddannelse Specialer

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Balance udregnes som elever uden praktikplads eller uden plads i et praktikcenter (skolepraktik) i forhold til alle elever (elever med aftaler, elever

Læs mere

Uddannelsesmuligheder efter Hedevang

Uddannelsesmuligheder efter Hedevang Uddannelsesmuligheder efter Hedevang Loven 1. Vejledning om valg af uddannelse og erhverv skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Senest revideret 22.august 2016. Uddannelse Specialer

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune bosat i Brønderslev Kommune............ Smedeuddannelsen Skibsmontør Murer Træfagenes byggeudd. Snedkerudd. maskinsnedker Elektriker Bygningsmaler

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Balance udregnes som elever uden praktikplads eller uden plads i et praktikcenter (skolepraktik) i forhold til alle elever (elever med aftaler, elever

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser BEK nr 1503 af 13/12/2018 Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/16441 Senere ændringer til

Læs mere

Iværksættertrangen er stærkest på de erhvervsrettede uddannelser

Iværksættertrangen er stærkest på de erhvervsrettede uddannelser ANALYSE Iværksættertrangen er stærkest på de erhvervsrettede uddannelser Der er væsentlige forskelle på, hvor mange der bliver iværksættere, på tværs af forskellige ungdomsuddannelsesvalg. Det er langt

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Balance udregnes som elever uden praktikplads eller uden plads i et praktikcenter (skolepraktik) i forhold til alle elever (elever med aftaler, elever

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune bosat i Brønderslev Kommune............ Smedeuddannelsen Skibsmontør Murer Træfagenes byggeudd. Snedkerudd. Bygningssnedker maskinsnedker Elektriker

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser, hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2015 Senest revideret 30. juni 2014 Bil, fly og andre transportmidler

Læs mere

Elektriker Elektriker Elektriker Installationsmontør Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikfagtekniker

Elektriker Elektriker Elektriker Installationsmontør Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikfagtekniker Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gæ ldende fra 1. januar 2018. Senest revideret - 21. december 2017 Uddannelse Specialer

Læs mere

ZBC EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

ZBC EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S ZBC EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: 7 (2155 besvarelser ud af 3025 mulige) Trivselsindeks: 76 [LG - 76] Højeste indeks: VELBEFINDENDE

Læs mere

Praktikpladsområdet Årsstatistik

Praktikpladsområdet Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for It og Læring, september 2017 Indhold Forord... 4 1 Resumé af udvalgte resultater...

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. januar 2017 Sorteret alfabetisk

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. januar 2017 Sorteret alfabetisk Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. januar 2017 Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst 31. december 2016 Uddannelse

Læs mere

Erhvervsuddannelse (alfabetisk) Specialer og trin Gældende til

Erhvervsuddannelse (alfabetisk) Specialer og trin Gældende til Erhvervsuddannelser, hvor der i RAR Fyn's område kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2017 Senest revideret juni 2017 Erhvervsuddannelse (alfabetisk)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser og lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser og lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Til lovforslag nr. L 104 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2018 Senest revideret - 25. juni 2018 Uddannelse Specialer og trin Gældende

Læs mere

Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler og de faglige udvalg

Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler og de faglige udvalg Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler og de faglige udvalg Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge (ufaglærte beskæftigede og ufaglærte nyledige)

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge (ufaglærte beskæftigede og ufaglærte nyledige) Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge (ufaglærte beskæftigede og ufaglærte nyledige) Arbejdsmarkedskontor Øst 30. juni 2016 Gældende fra

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2016 - Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst 30. juni 2016

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune For elever tilknyttet EUC Nord Igangværende aftaler Igangværende aftaler Antal SKP elever Antal SKP elever bosat i Brønderslev Kommune............

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler

Bil, fly og andre transportmidler Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2014 Senest revideret 25. juni 2014 Bil, fly og andre transportmidler

Læs mere

Elektriker Elektriker Elektriker Installationsmontør

Elektriker Elektriker Elektriker Installationsmontør Erhve rvsudda nne lse r hvor de r i Nordjylla nd ka n give s tilskud til a rbe jdsgive re, som indgå r udda nne lse sa fta le me d voksne. Gæ lde nde fra 1. ja nua r 2017. Senest revideret 22. december

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Sydjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Sydjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Sydjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. jan 2017 Senest revideret dec 2016 Erhvervsuddannelse (alfabetisk)

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. januar 2018 - Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst 31. december

Læs mere

Erhvervsuddannelsernes faglige udvalg med kontaktoplysninger

Erhvervsuddannelsernes faglige udvalg med kontaktoplysninger Erhvervsuddannelsernes faglige udvalg med kontaktoplysninger Erhvervsuddannelse Speciale Fagligt Udvalg E-mail Navn Anlægsgartner Anlægsgartnerassistent Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gæ ldende fra 1. juli 2017.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gæ ldende fra 1. juli 2017. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gæ ldende fra 1. juli 2017. Senest revideret 29. juni 2017 Uddannelse Specialer

Læs mere

Voksenlærling - Til din virksomhed

Voksenlærling - Til din virksomhed Opdateret december 2017 Voksenlærling - Til din virksomhed Det skal være nemmere og mere overskueligt for virksomheder at finde kvalificeret arbejdskraft. I dette katalog kan du få et overblik over og

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016.

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Senest revideret 22. august 2016 Uddannelse Specialer

Læs mere

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015, er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Senest revideret 10. juni 2016. Uddannelse Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Sjælland kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Sjælland kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 31. december 2015 Bådmekaniker 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 31. december 2015 Cykelmontør 31. december

Læs mere