Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse"

Transkript

1 Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse

2 Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for IT og Læring, oktober 2016

3 Indhold Forord Resumé af udvalgte resultater Udviklingen i nøgletal De seneste tendenser på praktikpladsområdet Udviklingen på praktikpladsområdet Erhvervsuddannelserne i reformåret Uddannelserne Aftaletyper Indgåede uddannelsesaftaler fordelt på sektor Skolepraktik Søgekøen Uddannelser uden praktik Overgang til hovedforløbet Overgang fra grundforløb til uddannelsesaftale Bilag 1: Anvendte metoder Månedsstatistikken Årsstatistikken Datakilder Bilag 2: Nøglebegreber Bilag 3: Supplerende tabeller Styrelsen for It og Læring, Statistik & Analyse 3

4

5 Forord Årsstatistikken beskriver udviklingen og de seneste tendenser inden for praktikpladsområdet i Statistikken skal ses som et supplement til de praktikpladsstatistikker, der udgives månedligt. I årsstatistikken er der blandt andet fokus på den langsigtede udvikling på praktikpladsområdet, mens det centrale i månedsstatistikkerne er den kortsigtede udvikling. Erhvervsuddannelserne er vekseluddannelser. Det betyder, at uddannelserne veksler mellem ophold på skole og i virksomhed. Hovedparten af uddannelsen foregår typisk i en praktikvirksomhed, hvor eleven søger og indgår en uddannelsesaftale det vil sige en praktikplads. Elever, der ikke kan finde en praktikplads eller uforskyldt mister sin praktikplads, har mulighed for at blive optaget i skolepraktik på en af de uddannelser, der bliver udbudt med skolepraktik. Praktikpladsstatistikken medvirker til at belyse, hvordan vekseluddannelsesprincippet fungerer set ud fra forskellige parametre. Opgørelsen af praktikpladssøgende ændret Opgørelsen af praktikpladssøgende blev per ultimo 2014 ændret. Ved en gennemgang af praktikpladssøgende elever i slutningen af 2014 viste det sig, at den hidtidige opgørelsesmetode ikke var retvisende, idet elever, der er i gang med et grundforløb, har indgået i statistikken. Opgørelsen af praktikpladssøgende elever er derfor revideret og opdateret tilbage i tid, og omfatter nu følgende kategorier: - Praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb, der har gennemført et grundforløb og ikke er i gang med at færdiggøre deres erhvervsuddannelse i nyt grundforløb, uddannelsesaftale, skolepraktik eller uddannelser uden virksomhedspraktik. Derudover har de søgende med afsluttet grundforløb bekræftet deres søgeønske inden for de seneste tre måneder eller er blevet søgende inden for de seneste tre måneder. - Praktikpladssøgende i gang med et grundforløb, der har bekræftet deres søgeønske inden for de seneste tre måneder og ikke har kvalifikation til hovedforløb og/eller er i gang med et grundforløb. - Praktikpladssøgende i alt er ikke i uddannelsesaftale eller skolepraktik og har bekræftet deres søgeønske inden for de seneste tre måneder eller er blevet søgende inden for de seneste tre måneder. Tallene for praktikpladssøgende i denne årsstatistik adskiller sig således fra årsstatistikker før 2015 ved at anvende den ændrede opgørelse af praktikpladssøgende. Det gælder for alle år, som indgår i statistikken. Struktur og indhold Statistikken er ændret efter reformens ikrafttrædelse således, at er der nu er fokus på fire nye hoveduddannelsesgrupper, der er en statistisk gruppering af de 105 erhvervsuddannelser, i modsætning til tidligere, hvor fokus var på de 12 indgange. De tidligere indgange er i statistikken fordelt på følgende uddannelsesområder: Styrelsen for It og Læring, Statistik & Analyse 5

6 Fødevarer, jordbrug og oplevelser som omfatter uddannelserne fra de tidligere indgange Dyr, planter og natur samt Mad til mennesker. Kontor, handel og forretningsservice som omfatter uddannelserne fra den merkantile indgang. Omsorg, sundhed og pædagogik som omfatter uddannelserne fra de tidligere indgange Krop og stil samt Sundhed, omsorg og pædagogik. Teknologi, bryggeri og transport som omfatter uddannelserne fra de tidligere indgange Bil, fly og andre transportmidler, Bygge og anlæg, Bygnings- og brugerservice, Medieproduktion, Produktion og udvikling, Strøm, styring og it samt Transport og logistik. Aftalerne på den del af den pædagogiske assistentuddannelse, som foregår på professionshøjskolerne, indgår endnu ikke i praktikpladsstatistikken i fuldt omfang. Erfaringsmæssigt foregår cirka 25 pct. af aktiviteten på den pædagogiske assistentuddannelse på professionshøjskolerne. Rapporten er opbygget på følgende måde: Kapitel 1 indeholder resumé af udvalgte resultater fra de efterfølgende kapitler. Kapitel 2 beskriver tendenser på praktikpladsområdet i perioden med udgangspunkt i de 3 centrale nøgletal: Elever i gang med et hovedforløb, praktikpladssøgende og indgåede uddannelsesaftaler. I kapitel 3 tegnes profiler af elever i forskellige stadier af deres erhvervsuddannelse, for eksempel ved overgangen fra grundforløb til hovedforløb. Kapitlet beskriver også hvor stor en andel af eleverne, der har anden erhvervs- eller studiekompetencegivende uddannelse inden start på en uddannelsesaftale. De anvendte analyser og metoder beskrives i bilag 1. Begreber og definitioner er gengivet i bilag 2. Styrelsen for It og Læring,

7 1 Resumé af udvalgte resultater Denne årsstatistik beskriver udviklingen og de seneste tendenser inden for praktikpladsområdet. I dette resumé opsummeres udvalgte resultater. De seneste tendenser på praktikpladsområdet er følgende: Elever i hovedforløb: Ved udgangen af 2015 var elever i gang med et hovedforløb på en erhvervsuddannelse. Af eleverne i gang med et hovedforløb var hovedparten (68.264) i gang med en uddannelsesaftale, mens var i skolepraktik. Antallet af elever, der var i gang med et hovedforløb er faldet godt 5 pct. i perioden 2012 til 2015, jf. figur 1.1. Figur 1.1 Elever i gang med et hovedforløb på EUD, ultimo Igangværende elever i skolepraktik Igangværende elever i uddannelser uden virksomhedspraktik Iganværende aftaler Indgåede uddannelsesaftaler: I 2015 blev der indgået uddannelsesaftaler. Det er et fald på 9 pct. i forhold til af uddannelsesaftalerne blev indgået på uddannelsen Omsorg, sundhed og pædagogik, mens blev indgået på de øvrige erhvervsuddannelser. Indgåede uddannelsesaftaler fordelt på sektor: Der blev indgået uddannelsesaftaler i den private sektor i 2015, hvilket er et fald på 5 pct. i forhold til I den offentlige sektor blev der indgået uddannelsesaftaler, hvilket er et fald på 15 pct. i forhold til pct. af alle uddannelsesaftaler indgås i den private sektor og 35 pct. i den offentlige. Tilgang til skolepraktik: I løbet af 2015 blev elever optaget i skolepraktik. Det er 16 pct. flere end i For hver elev i skolepraktik i 2015, var der ti ele- Styrelsen for It og Læring,

8 ver i en igangværende uddannelsesaftale. Skolepraktik blev hyppigst benyttet inden for uddannelsesområdet Teknologi, byggeri og transport. Gennemførelse af uddannelse i hhv. uddannelsesaftale og skolepraktik: De fleste elever gennemfører deres erhvervsuddannelse i en virksomhed. 87 pct. af de elever, der fuldførte deres erhvervsuddannelse i 2015, var under deres uddannelse udelukkende i uddannelsesaftale i en virksomhed. 2 pct. var i skolepraktik under hele forløbet, mens 11 pct. gennemførte uddannelsen ved en kombination af skolepraktik og uddannelsesaftaler. De seneste tre år er andelen af elever, der har været i skolepraktik under hele eller dele af deres uddannelsesforløb steget lidt. Praktikpladssøgende: elever var praktikpladssøgende 1 med afsluttet grundforløb ved udgangen af 2015, hvilket er et fald på 15 pct. i forhold til I 2015 var der praktikpladssøgende elever i alt, hvilket er et fald på 21 pct. i forhold til Praktikpladssøgende efter 6 måneder: 22 pct. af de elever, der var praktikpladssøgende i juni 2015, havde fået en uddannelsesaftale efter seks måneder, mens 17 pct. var kommet i skolepraktik. 10 pct. var stadig søgende og 51 pct. var trådt ud af søgekøen. Fordeling af elever på indgange: 57 pct. af eleverne var på uddannelser inden for tre ud af de 12 tidligere indgange til erhvervsuddannelserne. Det var Sundhed, omsorg og pædagogik (23 pct.), Merkantil (20 pct.) samt Bygge og anlæg (14 pct.). Aftaletyper: Hovedparten af aftaler inden for de 20 største uddannelser var ordinære aftaler i Den gennemsnitlige varighed af en ordinær uddannelsesaftale var 21 måneder mod 10 måneder for en kort aftale, hvilket har været stabilt siden Inden for uddannelsen Træfagenes byggeuddannelse og snedkeruddannelsen var godt hver tredje aftale en kort uddannelsesaftale. Overgang fra grundforløb til uddannelsesaftale: 42 pct. af de elever, der afsluttede et grundforløb i 2015, havde ikke indgået en uddannelsesaftale efter tre måneder. 4 pct. havde dog haft en uddannelsesaftale efter endt grundforløb, som enten var opsagt af arbejdsgiveren og/eller eleven, 41 pct. havde indgået en uddannelsesaftale og 13 pct. var i skolepraktik. En del af de opgørelser, der indgår i årsstatistikken, er tilgængelige i detailstatistikkerne i databanken på Undervisningsministeriets hjemmeside: Her er der mulighed for at danne mere detaljerede statistikker fordelt på for eksempel uddannelser, faglige udvalg, skoler, geografi, brancher, køn, alder og herkomst. 1 På Social- og sundhedsuddannelsen registreres der kun praktikpladssøgende i meget begrænset omfang. Styrelsen for It og Læring,

9 2 Udviklingen i nøgletal Udviklingen på praktikpladsområdet i perioden bliver i det følgende beskrevet på baggrund af de tre centrale nøgletal: Elever i gang med et hovedforløb, praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb og indgåede uddannelsesaftaler. Elever i gang med et hovedforløb er elever med uddannelsesaftaler, elever på uddannelser uden virksomhedspraktik og elever i skolepraktik. Elever i gang med hovedforløb og praktikpladssøgende er bestandsopgørelser ultimo året, mens indgåede aftaler er opgjort som alle aftaler indgået i valgte år De seneste tendenser på praktikpladsområdet Elever i hovedforløb Ultimo 2015 var elever i gang med et hovedforløb på erhvervsuddannelserne. Det er et fald på 5 pct. i forhold til 2012, hvor elever var i gang med et hovedforløb, jf. tabel 2.1. Tabel 2.1 Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand), ultimo året Elever med uddannelsesaftale Elever i EUD uden virksomhedspraktik Elever i skolepraktik Elever i gang med hovedforløb Antallet af elever i skolepraktik steg med 47 pct. fra 2012 til Ultimo 2015 var elever i skolepraktik, mens det var tilfældet for elever i elever var i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik (dvs. byggemontagetekniker, sundhedsservicesekretær eller web-integrator) ved udgangen af Det er et fald på 4 pct. i forhold til Ved udgangen af 2015 var elever i gang med en uddannelsesaftale, hvilket er et fald på 9 pct. i forhold til Ved flere korte aftaler tælles alene den første aftale for én elev på én uddannelse. Det samme princip anvendes for kombinationsaftaler. 3 Uddannelsen Sundhedsservicesekretær blev nedlagt ved reformens start. Styrelsen for It og Læring,

10 På hoveduddannelsesområdet Kontor, handel og forretningsservice ses et fald på godt 12 pct. fra 2012 til På de øvrige uddannelsesområder ses et fald på 7-9 pct. i samme periode, jf. figur 2.1. Figur 2.1 Igangværende uddannelsesaftaler fordelt på uddannelsesområder, antal ultimo Teknologi, byggeri og transport Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik Fødevarer, jordbrug og oplevelser Tilgang af elever til erhvervsuddannelserne I 2015 blev der indgået nye uddannelsesaftaler mellem elever på erhvervsuddannelserne og virksomheder. Det er et fald på 9 pct. i forhold til 2012, hvor uddannelsesaftaler blev indgået, jf. tabel elever blev optaget i skolepraktik i løbet af Det er 46 pct. flere end i 2012, hvor kom i skolepraktik elever blev optaget på uddannelser, der gennemføres uden virksomhedspraktik. Styrelsen for It og Læring,

11 Tabel 2.2 Indgåede uddannelsesaftaler, tilgang til erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik fordelt efter uddannelsesområde, ultimo året Indgåede uddannelsesaftaler samlet Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik Teknologi, byggeri og transport Elever optaget i EUD uden virksomhedspraktik Elever optaget i skolepraktik 1) Note 1: Karensperioden blev afskaffet 1. januar 2013, hvilket betød, at elever kunne starte direkte i skolepraktik efter endt grundforløb. Tidligere skulle elever søge praktikplads i to måneder før skolepraktikken kunne påbegyndes. Note 2: Totalen for hovedområderne summer ikke i 2015, da 29 aftaler har uoplyst indgang Praktikpladssøgende Opdelingen af praktikpladssøgende, som beskrevet i indledningen af denne årsstatistik, skelner mellem praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb, praktikpladssøgende i gang med et grundforløb og praktikpladssøgende i alt (jf. også bilag 1). Ved udgangen af 2015 var der praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb. Det er et fald på 15 pct. i forhold til 2012, hvor elever søgte en praktikplads efter at have afsluttet deres grundforløb. Videre ses et fald på 25 pct. fra 2014 til 2015, jf. tabel 2.3. Tabel 2.3 Antal praktikpladssøgende, ultimo året Praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb Praktikpladssøgende i gang med et grundforløb Praktikpladssøgende i alt Figur 2.2 viser fordelingen af praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb ved udgangen af hvert kvartal. De seneste fire år har antallet af søgende, været størst ved udgangen af 2. kvartal. Styrelsen for It og Læring,

12 I 1., 3. og 4. kvartal af 2015 ses et fald i antallet af praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb i forhold til året før, mens der i 2. kvartal af 2015 ses en stigning på 24 pct. i forhold til Figur 2.2 Praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb, antal ultimo kvartalerne kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Udviklingen på praktikpladsområdet I perioden var 2015 det år, hvor der var færrest igangværende uddannelsesaftaler (68.264), jf. figur 2.3 og tabel 1, bilag 3. Antallet af indgåede uddannelsesaftaler har effekt på bestanden af igangværende aftaler, der typisk reagerer med en forsinkelse på 1-2 år. En konsekvens af det høje antal indgåede uddannelsesaftaler i 2012 er derfor et mindre fald i antallet af igangværende aftaler i 2013 og Fra 2012 til 2013 faldt antallet med 9 pct. Frem til 2015 er niveauet for 2013 fastholdt. I 2015 er antallet af igangværende aftaler faldet til aftaler svarende til et fald på 9 pct. i forhold til Styrelsen for It og Læring,

13 Figur 2.3 Indgåede aftaler, praktikpladssøgende, igangværende elever i uddannelsesaftaler, Note: Tallene bag figuren kan ses i bilagstabel 1. Faldet i antallet af indgåede uddannelsesaftaler fra 2012 til 2013 havde en afsmittende effekt på antallet af praktikpladssøgende og antallet af elever i skolepraktik, jf. figur 2.4. Antallet af elever i skolepraktik steg med 26 pct. fra 2012 til Fra 2013 til 2014 steg antallet med 11 pct. og senest ses en stigning på 15 pct. fra 2014 til Antal praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb steg i årene 2012 til pct. årligt, mens der fra 2014 til 2015 ses et fald på 25 pct. Styrelsen for It og Læring,

14 Figur 2.4 Praktikpladssøgende og elever i skolepraktik, Erhvervsuddannelserne i reformåret 2015 Med reformens ikrafttrædelse i august 2015 blev de tidligere 12 fællesindgange nedlagt. I denne statistik er de 105 erhvervsuddannelser derfor opdelt på fire uddannelsesgrupper, jf. afsnittet Struktur og indhold. Af figur 2.5 ses en fordeling af de tidligere indgange på de fire nye uddannelsesområder. 57 pct. af de elever, der var i aftale ultimo 2015, gik på en uddannelse inden for tre af de tidligere indgange, nemlig Sundhed, omsorg og pædagogik (23 pct.), Merkantil (20 pct.) og Bygge og anlæg (14 pct.), jf. figur 2.5. De tidligere indgange Bil, fly og andre transportmidler, Dyr, planter og natur, Mad til mennesker, Produktion og udvikling samt Strøm, styring og it udgør hver især 6-8 pct. af det samlede antal af eleverne i aftaler i Styrelsen for It og Læring,

15 Figur 2.5 Igangværende aftaler ultimo 2015 fordelt på uddannelsesområder og de tidligere indgange, pct. Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice Dyr, planter og natur Mad til mennesker Merkantil 8% 3% 6% 8% Omsorg, sundhed og pædagogik Krop og stil Sundhed, omsorg og pædagogik Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg 1% 1% 14% 8% 20% Teknologi, byggeri og transport Bygnings- og brugerservice Medieproduktion Produktion og udvikling Strøm, styring og it 6% 23% 2% Transport og logistik Kønsfordeling I 2015 var der stor forskel på kønsfordelingen inden for de tidligere indgange. På uddannelserne indenfor Bil, fly og andre transportmidler, Strøm, styring og It, Bygge og anlæg, Transport og logistik samt Produktion og udvikling var omkring ni ud af ti af eleverne mænd. Modsat udgør kvinder ni ud af ti elever på uddannelser indenfor Krop og stil samt Sundhed, omsorg og pædagogik, jf. figur 2.6. Styrelsen for It og Læring,

16 Teknologi, byggeri og transport Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kont or, hand el og forre tning sservi ce Omsorg, sundhed og pædagogik Udviklingen i nøgletal Figur 2.6 Igangværende aftaler ultimo 2015 fordelt på de tidligere indgange og køn, pct. Krop og stil Sundhed, omsorg og pædagogik Merkantil Mad til mennesker Dyr, planter og natur Medieproduktion Bygnings- og brugerservice Produktion og udvikling Transport og logistik Bygge og anlæg Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Mænd Kvinder Igangværende aftaler fordelt efter herkomst 10 pct. af de elever, der var i gang med en uddannelsesaftale i 2015, var af udenlandsk herkomst. Den tidligere indgang Sundhed, omsorg og pædagogik var den, med den største andel af eleverne med udenlandsk herkomst. Næsten hver femte elev inden for denne indgang var af udenlandsk herkomst, jf. figur 2.7. Styrelsen for It og Læring,

17 Kont or, hand el og forre tning sservi ce Fødevarer, jordbrug og oplevelser Teknologi, byggeri og transport Omsorg, sundhed og pædagogik Udviklingen i nøgletal Figur 2.7 Igangværende aftaler ultimo 2015 fordelt på de tidligere indgange og herkomst, pct. Sundhed, omsorg og pædagogik Krop og stil Bygnings- og brugerservice Produktion og udvikling Transport og logistik Strøm, styring og it Medieproduktion Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Mad til mennesker Dyr, planter og natur Merkantil Dansk herkomst 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Udenlandsk herkomst Uddannelsesaftaler og skolepraktik fordelt på de tidligere indgange Der er kommet flere elever i skolepraktik. I 2015 var 10 elever i gang med en uddannelsesaftale for hver elev i skolepraktik på alle uddannelser, mens der i 2014 var 11 elever i aftale for hver elev i skolepraktik, jf. tabel 2.4. Skolepraktikken udgør en varierende andel af de tidligere indganges praktikaktivitet. I 2015 var 6 elever eller derunder i uddannelsesaftale for hver elev i skolepraktik på Bil, fly og andre transportmidler, Bygge og anlæg, Medieproduktion og Produktion og udvikling. Inden for indgangene Krop og stil samt Transport og logistik blev skolepraktik benyttet langt sjældnere. Her var elever i uddannelsesaftale for hver elev i skolepraktik. Styrelsen for It og Læring,

18 Tabel 2.4 Forholdet mellem igangværende aftaler i alt og aktivitet i skolepraktik fordelt på uddannelsesområder og de tidligere indgange, Igangværende elever i SKP ult. perioden Igangværende aftaler i alt Forholdet mellem aftaler og skolepraktik Fødevarer, jordbrug og oplevelser Dyr, planter og natur Mad til mennesker Kontor, handel og forretningsservice Merkantil Omsorg, sundhed og pædagogik Krop og stil Sundhed, omsorg og pædagogik * 94 Teknologi, byggeri og transport Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings- og brugerservice Medieproduktion Produktion og udvikling Strøm, styring og it Transport og logistik I alt *Note: For hver elev i skolepraktik var 116 elever i uddannelsesaftale. Styrelsen for It og Læring,

19 2.4 Uddannelserne Langt de fleste elever på de 50 største uddannelser var i en uddannelsesaftale i 2015, jf. figur 2.8. På Social- og sundhedsuddannelsen, Den pædagogiske assistentuddannelse, Landbrugsuddannelsen, Industrislagter mfl. havde over 99 pct. af eleverne en aftale. Uddannelserne Kontoruddannelse generel, Skiltetekniker samt Skov- og naturtekniker havde omvendt den største andel af elever i skolepraktik (hhv. 90, 57 og 53 pct.). Skiltetekniker uddannelsen havde også den største andel praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb i Styrelsen for It og Læring,

20 Figur 2.8 Andel i uddannelsesaftale, skolepraktik og praktikpladssøgende ultimo 2015 fordelt på de 50 største uddannelser Social- og sundhedsuddannelsen Detailhandelsuddannelsen med specialer Kontoruddannelse med specialer Træfagenes byggeuddannelse Elektriker Personvognsmekaniker Den pædagogiske assistentuddannelse Gastronom Landbrugsuddannelsen Smed Data- og kommunikationsuddannelsen Handelsuddannelse med specialer VVS-energi Bygningsmaler Murer Frisør Tandklinikassistent Industriteknikeruddannelsen Ernæringsassistent Anlægsstruktør, bygningstruktør og Lager- og terminaluddannelsen Anlægsgartner Detailslagter Bager og konditor Entreprenør- og Mediegrafiker Vejgodstransportuddannelsen Snedker Tjener Automatik- og procesuddannelsen Lastvognsmekaniker Ejendomsservicetekniker Serviceassistent Industrioperatør Cykel-og motorcykelmekaniker Skov- og naturtekniker Teknisk designer Redder Finansuddannelsen Kontoruddannelse, generel Dyrepasser Skiltetekniker Autolakerer Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Procesoperatør Maskinsnedker Karrosseriuddannelsen Værktøjsuddannelsen Mejerist Film- og tv-produktionsuddannelsen Note: Andel elever i uddannelsesaftale, skolepraktik og praktikpladssøgende ultimo 2015 på alle uddannelser kan ses i tabel 3 i bilag 3. Figuren er sorteret efter uddannelsernes størrelse % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Igangv. Aftaler Igangv. Elever i skolepraktik Praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb Styrelsen for It og Læring,

21 Der er stor aldersforskel blandt elever med igangværende uddannelsesaftaler på de 50 største uddannelser, jf. figur 2.9. På Landbrugsuddannelsen er 56 pct. af eleverne år, mens der på flere af de øvrige uddannelser slet ikke er elever i denne aldersgruppe, fx på uddannelserne Industrioperatør og Serviceassistent. På finansuddannelsen er 84 pct. af eleverne i aldersgruppen år og på Film- og tv-produktionsuddannelsen er 43 pct. i aldersgruppen år. På Personbefordringsuddannelsen er 97 pct. af eleverne 30 år eller derover. Styrelsen for It og Læring,

22 Figur 2.9 Igangværende aftaler ultimo 2015 fordelt på de 50 største uddannelser og alder Social- og sundhedsuddannelsen Detailhandelsuddannelsen med specialer Kontoruddannelse med specialer Træfagenes byggeuddannelse Elektriker Personvognsmekaniker Den pædagogiske assistentuddannelse Gastronom Landbrugsuddannelsen Smed Data- og kommunikationsuddannelsen Handelsuddannelse med specialer VVS-energi Bygningsmaler Murer Frisør Tandklinikassistent Industriteknikeruddannelsen Ernæringsassistent Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Lager- og terminaluddannelsen Anlægsgartner Detailslagter Bager og konditor Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Mediegrafiker Vejgodstransportuddannelsen Snedker Tjener Automatik- og procesuddannelsen Lastvognsmekaniker Ejendomsservicetekniker Serviceassistent Industrioperatør Cykel-og motorcykelmekaniker Skov- og naturtekniker Teknisk designer Redder Finansuddannelsen Kontoruddannelse, generel Dyrepasser Skiltetekniker Autolakerer Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Procesoperatør Maskinsnedker Karrosseriuddannelsen Værktøjsuddannelsen Mejerist Film- og tv-produktionsuddannelsen Note: Andel igangværende aftaler ultimo 2015 på alle uddannelser kan ses i tabel 4 i bilag 3. Figuren er sorteret efter uddannelsernes størrelse % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% år år år 30 + Styrelsen for It og Læring,

23 2.5 Aftaletyper Hovedparten af de aftaler, der bliver indgået mellem elev og mester på erhvervsuddannelserne er ordinære uddannelsesaftaler. I perioden faldt antallet af indgåede ordinære aftaler med 17 pct., mens antallet af korte aftaler og restaftaler efter skolepraktik steg med henholdsvis 34 og 39 pct., jf. tabel 2.5. Tabel 2.5 Indgåede uddannelsesaftaler fordelt på aftaletype, Antal Ændring i pct. Aftaletype Ordinære uddannelsesaftaler Ordinære kombinationsaftaler Restudd.aftaler (efter praktik) Restudd.aftaler (efter skolepraktik) Korte uddannelsesaftaler Ny mesterlæreaftaler I alt Note 1: Restuddannelser efter ordinær praktik eller praktik i udlandet Anm.: Af diskretionshensyn er celler med færre end fem individer blændet, men disse indgår dog i totalerne. I 2015 var andelen af indgåede ordinære uddannelsesaftaler med hhv. 91 og 87 pct. højest indenfor uddannelsesområderne Omsorg, sundhed og pædagogik samt Kontor, handel og forretningsservice. Uddannelsesområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser havde den største andel af restaftaler (efter praktik) på 17 pct., mens andelen af korte aftaler var størst indenfor Teknologi, bryggeri og transport med knap 25 pct., jf. figur Styrelsen for It og Læring,

24 Figur 2.10 Indgåede aftaler fordelt på aftaletype og uddannelsesområder, 2015 Aftaletyperne er ikke ligeligt fordelt på de forskellige uddannelser. Korte aftaler anvendes primært på uddannelserne Træfagenes byggeuddannelse, Mureruddannelsen, Bygningsmaler samt Elektriker, når der ses på de 20 største uddannelser. Inden for Træfagenes byggeuddannelse var knap hver anden aftale i 2015 en kort uddannelsesaftale, mens det var godt omkring hver tredje inden for de tre øvrige indgange. Ny mesterlæreaftaler bliver især anvendt på uddannelserne Frisør og Gastronom, hvor henholdsvis 35 og 17 pct. her var af denne type i 2015, jf. tabel 2.6. Styrelsen for It og Læring,

25 Ordinære uddannelsesaftaler og kombinationsaftaler Restaftale efter praktik Restaftale efter skolepraktik Korte uddannelsesaftaler Ny mesterlæreaftaler I alt, pct. I alt, antal Udviklingen i nøgletal Tabel 2.6 Indgåede uddannelsesaftaler fordelt på aftaletype for de 20 største uddannelser, 2015, pct. og antal Uddannelse Social- og sundhedsuddannelsen 97 < Detailhandelsuddannelsen med specialer 83 <5 8 < Kontoruddannelse med specialer 91 <5 <5 <5 < Træfagenes byggeuddannelse < Elektriker Personvognsmekaniker Den pædagogiske assistentuddannelse 99 < Gastronom < Landbrugsuddannelsen Smed Data- og kommunikationsuddannelsen < Handelsuddannelse med specialer 88 <5 <5 < VVS-energi Bygningsmaler < Murer < Frisør Tandklinikassistent Industriteknikeruddannelsen < Ernæringsassistent 64 <5 29 <5 < Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger I alt, pct I alt, antal Note: Kombinationsaftaler er lagt ind under ordinære aftaler. Der er i alt under 100 kombinationsaftaler. Styrelsen for It og Læring,

26 Figur 2.11 viser de uddannelser, hvor andelen af korte uddannelsesaftaler var størst. Fordelingen af aftaletyper på samtlige uddannelser kan ses i tabel 2, bilag 3. Omkring hver tredje elev var ved udgangen af 2015 i en kort uddannelsesaftale på Træfagenes byggeuddannelse, Snedkeruddannelsen og Bygningsmaler, mens det samme var tilfældet for omkring hver fjerde elev på Murer, Elektriker, Boligmonteringsuddannelsen og Skibsmontør. Figur 2.11 Igangværende uddannelsesaftaler fordelt på aftaletype på uddannelser med størst andel af korte uddannelsesaftaler, ultimo 2015, pct. Note: Figuren omfatter ikke uddannelser med få elever. Andelen af aftaler på alle uddannelser kan ses i tabel 2, bilag 3. Styrelsen for It og Læring,

27 2.5.1 Varighed af uddannelsesaftaler Den gennemsnitslige varighed af indgåede ordinære uddannelsesaftaler har siden 2012 ligget stabilt på måneder, mens den gennemsnitslige varighed af korte uddannelsesaftaler har været på omkring et år i samme periode, jf. tabel 2.7. Tabel 2.7 Gennemsnitlig varighed for indgåede uddannelsesaftaler og alle delaftaler, måneder, Ordinær Restaftale efter praktik Restaftale efter skolepraktik Kort aftale Mesterlære Kombinationsaftale Delaftaler Note: Gennemsnitlig varighed er beregnet ud fra oprindelig slutdato. Opgørelsen af varigheden af korte aftaler er alene baseret på den første aftale, såfremt en elev har flere korte aftaler. Antal indgåede delaftaler tæller alle indgåede delaftaler i perioden, dvs. hvis den samme elev har indgået i flere delaftaler i perioden, vil alle aftaler indgå i opgørelsen. Der er stor forskel på den gennemsnitlige varighed af indgåede uddannelsesaftaler på de 20 største erhvervsuddannelser. I 2015 var varigheden af en ordinær uddannelsesaftale 37 måneder på Industriteknikeruddannelsen og smeduddannelsen mod eksempelvis 15 måneder på Social- og sundhedsuddannelsen, jf. tabel 2.8. På Detailhandelsuddannelsen med specialer og Kontoruddannelse med specialer varede en kort uddannelsesaftale i gennemsnit 5 måneder mod 17 måneder på Landbrugsuddannelsen. Styrelsen for It og Læring,

28 Ordinære aftaler Restaftaler efter praktik Restaftaler efter skolepraktik Korte aftaler Mesterlære Kombinationsaftaler Delaftaler Udviklingen i nøgletal Tabel 2.8 Gennemsnitlig varighed for indgåede uddannelsesaftaler og alle delaftaler fordelt på de 20 største uddannelser, måneder, 2015 Uddannelser Social- og sundhedsuddannelsen Detailhandelsuddannelsen med specialer Kontoruddannelse med specialer Træfagenes byggeuddannelse Elektriker Personvognsmekaniker Gastronom Landbrugsuddannelsen Smed Handelsuddannelse med specialer Data- og kommunikationsuddannelsen VVS-energi Bygningsmaler Murer Frisør Tandklinikassistent Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Lager- og terminaluddannelsen Industriteknikeruddannelsen Ernæringsassistent Gennemsnit alle uddannelser Note: Antal indgåede delaftaler tæller alle indgåede delaftaler i perioden, dvs. hvis den samme elev har indgået i flere delaftaler i perioden, vil alle aftaler indgå i totalen. Styrelsen for It og Læring,

29 2.6 Indgåede uddannelsesaftaler fordelt på sektor Omkring tre ud af fem uddannelsesaftaler bliver indgået i den private sektor. Fra 2012 til 2013 faldt antallet af uddannelsesaftaler indgået mellem elever og private virksomheder med 13 pct., men var i 2014 på niveau med året før. I 2015 steg antallet af indgåede aftaler i den private sektor med 10 procent. Der blev indgået i den private sektor i Hovedparten af de uddannelsesaftaler, der bliver indgået i den offentlige sektor bliver indgået i kommunerne. I 2015 blev der indgået aftaler i den offentlige sektor, hvilket er et fald på 15 pct. i forhold til 2015., jf. tabel 2.9. Tabel 2.9 Indgåede uddannelsesaftaler fordelt på sektor, Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Kommune Region Stat Offentlig sektor i alt Privat sektor i alt Uoplyst I alt Andelen af uddannelsesaftaler indgået i enten den private eller offentlige sektor varierer en del mellem de forskellige tidligere indgange. Inden for indgangene Sundhed, omsorg og pædagogik samt Bygnings- og brugerservice blev hovedparten af alle aftaler indgået i den offentlige sektor i 2015, mens stort set alle aftaler på uddannelserne under Bygge og anlæg samt Krop og stil blev indgået i den private sektor, jf. figur Styrelsen for It og Læring,

30 Fødevare r, jordbrug og oplevelse r Kont or, han del og forr etni ngss ervi ce Omsorg, sundhed og pædagog ik Teknologi, byggeri og transport Udviklingen i nøgletal Figur 2.12 Andel af indgåede uddannelsesaftaler i privat og offentlig sektor fordelt på de tidligere indgange, 2015 Transport og logistik Strøm, styring og it Produktion og udvikling Medieproduktion Bygnings- og brugerservice Bygge og anlæg Bil, fly og andre transportmidler Sundhed, omsorg og pædagogik Krop og stil Merkantil Mad til mennesker Dyr, planter og natur Offentlig sektor 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% Privat sektor Note: Uddannelsesaftaler med uoplyst sektor indgår ikke det totale antal af uddannelsesaftaler i figuren og fremgår således heller ikke af fordelingen. Knap to tredjedele af de uddannelsesaftaler, der blev indgået i den private sektor i 2015 var ordinære uddannelsesaftaler, mens dette var tilfældet for stort set alle aftaler i den offentlige sektor, jf. tabel Tabel 2.10 Indgåede uddannelsesaftaler fordelt på sektor og aftaletype, 2015, pct. Aftaletype Offentlig sektor Privat sektor Ordinære uddannelsesaftaler 95,1 57,0 Ordinære kombinationsaftaler 0,0 0,2 Restaftale efter praktik 2,4 9,9 Restaftale efter skolepraktik 1,7 8,8 Korte uddannelsesaftaler 0,4 16,1 Ny mesterlæreaftaler 0,4 7,8 Hovedtotal 100,0 100,0 Note: Tabellen omfatter ikke elever med uoplyst sektor. Figur 2.13 viser andelen af uddannelsesaftaler i den private sektor efter elevens bopælskommune. De største andele, over 70 pct., ses for elever, som boede i kommunerne Ringkøbing-Skjern, Billund, Haderslev, Ikast-Brande, Hedensted, Odder, Samsø, Favrskov, Hørsholm, Lejre, Stevns samt de nordjyske kommuner Hjørring, Brønderslev, Aal- Styrelsen for It og Læring,

31 borg, Læsø, Rebild og Vesthimmerland. De mindste andele, med under 60 pct., ses for elever i kommunerne omkring København samt for elever i kommunerne Bornholm, Guldborgsund, Kerteminde, Svendborg, Holbæk, Lolland, Ærø og Langeland. Figur 2.13 Andel af indgåede uddannelsesaftaler i den private sektor fordelt på elevenes bopælskommune, ultimo 2015, pct Delaftaler En delaftale er en uddannelsesaftale om delvis praktikuddannelse, og omfatter kun en praktikperiode, og ikke skoleophold. Efter delaftalens ophør er eleven berettiget til at vende tilbage til skolepraktikordningen. Antallet af indgåede delaftaler er steget årligt siden Ultimo 2015 var der indgået delaftaler, jf. figur Styrelsen for It og Læring,

32 Antallet af indgåede delaftaler er steget mest i 2014 (87 pct.). Til sammenligning steg antallet i 2015 med 32 pct. Figur 2.14 Antal igangværende og indgåede delaftaler, ultimo Note: Antal indgåede delaftaler tæller alle indgåede delaftaler i perioden, dvs. hvis den samme elev har indgået i flere delaftaler i perioden, vil alle aftaler indgå i totalen. I 2013 steg antallet af igangværende delaftaler 16 pct. for herefter at stige 59 pct. i 2014 og 21 pct. i pct. af eleverne der indgik i en delaftale i 2015 havde én delaftale, mens 20 pct. af eleverne indgik to delaftaler, 5 pct. af eleverne tre delaftaler og 2 pct. af eleverne fire eller flere delaftaler. Denne tendens har været stabil i perioden , jf. figur Styrelsen for It og Læring,

33 Figur 2.15 Andel af elever, der har indgået en delaftale fordelt på antal af indgåede delaftaler, , pct. Note: Antal indgåede delaftaler tæller alle indgåede delaftaler i perioden, dvs. hvis den samme elev har indgået i flere delaftaler i perioden, vil alle aftaler indgå i totalen. En elev tælles som den samme elev på samme uddannelse i det pågældende år. Dvs. har den samme person indgået i delaftaler på flere uddannelser, vil vedkommende gå igen flere gange i statistikken. Tre måneder efter afsluttet delaftale i 2015 var 29 pct. af aftalerne efterfulgt af en delaftale, 10 pct. af en restaftale efter skolepraktik, og 11 pct. af korte aftaler. Omkring halvdelen af aftalerne var ikke var efterfulgt af en ny aftale, jf. tabel Styrelsen for It og Læring,

34 Tabel 2.11 Andel af indgåede delaftaler fordelt på efterfølgende aftaletype 3 måneder efter afsluttet delaftale, , pct Ordinære aftaler Restaftaler efter praktik Restaftaler efter skolepraktik Korte aftaler Mesterlære Kombinationsaftaler Delaftaler Ingen aftale I alt, pct I alt, antal Note: Antal indgåede aftaler er ikke lig med antal elever, da nogle elever indgår i flere delaftaler i perioden. Andelen af delaftaler efterfulgt af aftaler inden for tre måneder har været tilnærmelsesvis stabil i perioden Langt de fleste indgåede delaftaler var i 2015 i den private sektor, jf. tabel I 2015 var 97 pct. af de indgåede delaftaler i den private sektor sammenlignet med to pct. i den offentlige sektor. Fordelingen af de indgåede delaftaler mellem sektorer er stabil i perioden , hvor pct. af de indgåede delaftaler er indgået i den private sektor og 1-2 pct. i den offentlige sektor. Tabel 2.12 Indgåede delaftaler fordelt på sektor, ultimo Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Offentlig sektor i alt Privat sektor i alt Uoplyst I alt Note: Antal indgåede delaftaler tæller alle indgåede aftaler, dvs. hvis den samme elev har indgået i flere delaftaler i perioden, vil alle aftaler indgå i totalen. Størstedelen af de indgåede delaftaler i både 2014 og 2015 blev indgået på uddannelser under uddannelsesområdet Teknologi, byggeri og transport (hhv. 76 og 79 pct.), jf. tabel Herudover blev 11 pct. af de indgåede delaftaler i 2015 indgået på uddannelser under Fødevarer, jordbrug og oplevelser, 6 pct. på uddannelser under Kontor, handel og forretningsservice og 4 pct. på uddannelser under Omsorg, sundhed og pædagogik. Styrelsen for It og Læring,

35 Figur 2.13 Indgåede delaftaler fordelt på uddannelsesområder, ultimo Antal Pct. Antal Pct. Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretnings-service Omsorg, sundhed og pædagogik Teknologi, byggeri og transport I alt Note: Antal indgåede delaftaler tæller alle indgåede aftaler, dvs. hvis den samme elev har indgået i flere delaftaler i perioden, vil alle aftaler indgå i totalen. I 2014 og 2015 blev der indgået fleste delaftaler på Træfagendes byggeuddannelse, svarende til pct. af alle indgåede delaftaler, jf. tabel Samlet set var 80 pct. af alle indgåede delaftaler i 2015 fordelt på 10 uddannelser som fremgår af tabel Tabel 2.14 Indgåede delaftaler fordelt på uddannelser med flest indgåede delaftaler i 2015, ultimo Antal Pct. Antal Pct. Træfagenes byggeuddannelse Bygningsmaler Murer Elektriker Detailhandelsuddannelsen med specialer Personvognsmekaniker Gastronom Snedker Tandklinikassistent Skov- og naturtekniker I alt Note: Antal indgåede delaftaler tæller alle indgåede aftaler, dvs. hvis den samme elev har indgået i flere delaftaler i perioden, vil alle aftaler indgå i totalen. Styrelsen for It og Læring,

36 2.7 Skolepraktik Skolepraktik er et tilbud til elever på erhvervsuddannelserne, der enten ikke kan finde en praktikplads efter endt grundforløb, uforskyldt har mistet en praktikplads i en virksomhed eller som ikke har fået en ny uddannelsesaftale efter udløbet af en kort uddannelsesaftale. Ordningen giver mulighed for, at denne gruppe af elever kan gennemføre en erhvervsuddannelse, selvom de ikke har en uddannelsesaftale. Skolepraktikordningen indgår som en del af uddannelsesgarantien på erhvervsuddannelserne på den måde, at der inden for hver fællesindgang findes mindst én uddannelse, som kan gennemføres i skolepraktik. 4 Den 1. september 2013 åbnede ca. 50 praktikcentre i hele landet. Praktikcentrene er for de elever, der ikke har en ordinær praktikplads hos en arbejdsgiver. I stedet kan eleven kombinere skolepraktik med kortere eller længere praktikforløb hos en arbejdsgiver med henblik på at indgå en ordinær uddannelsesaftale. Andelen af skolepraktikforløb er ulige fordelt mellem uddannelsesområderne, jf. tabel Er der mange elever på en indgang, vil det ofte også afspejle sig i antallet af elever i skolepraktik. Forholdet mellem igangværende aftaler og aktiviteten i skolepraktik fordelt på uddannelsesområder kan ses i tabel Negativliste over uddannelser, der ikke udbydes med skolepraktik kan ses i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, bilag 6. Styrelsen for It og Læring,

37 Tabel 2.15 Elever optaget i skolepraktik , fordelt på uddannelsesområder Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Teknologi, byggeri og transport Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel og forretningsservice Fødevarer, jordbrug og oplevelser I alt, antal Note: De angivne antal omfatter også elever, der har korte forløb i skolepraktik. I 2015 var optaget af elever i skolepraktik størst på uddannelser inden for Teknologi, byggeri og transport (58 pct.), efterfulgt af Kontor, handel og forretningsservice (21 pct.) og Fødevarer, jordbrug og oplevelser (16 pct.). Blandt de 20 største uddannelser i 2014 og 2015 var den største andel af elever optaget i skolepraktik på Detailhandelsuddannelsen med specialer (10 pct.), jf. tabel I 2014 og 2015 var den næst største andel på Træfagenes byggeuddannelse svarende til 8-10 pct. Figuren, som viser de elever i skolepraktik på de tyve største uddannelser, dækker over 80 pct. af elever optaget i skolepraktik. Styrelsen for It og Læring,

38 Tabel 2.16 Elever optaget i skolepraktik , på de 20 største uddannelser, pct. Uddannelse Detailhandelsuddannelsen med specialer Træfagenes byggeuddannelse 8 10 Personvognsmekaniker 8 7 Gastronom 8 7 Kontoruddannelse med specialer 5 6 Elektriker 5 5 Smed 4 5 Bygningsmaler 6 5 Ernæringsassistent 3 4 Kontoruddannelse, generel 4 3 Murer 3 3 Lager- og terminaluddannelsen 3 3 Data- og kommunikationsuddannelsen 3 3 Tandklinikassistent 2 2 Handelsuddannelse med specialer 2 2 Anlægsgartner 2 2 Industriteknikeruddannelsen 1 2 Frisør 2 2 Snedker 1 2 Skov- og naturtekniker 1 1 I alt, pct I alt, antal Note: Det angivne antal omfatter også elever, der har korte forløb i skolepraktik Varighed af skolepraktik Omkring en ud af fire elever, der startede i skolepraktik i perioden , var i skolepraktik i under tre måneder pct. af eleverne var i skolepraktik over et år i den samme periode jf. figur De seneste tre år, har varigheden af skolepraktik været stort set konstant. 5 5 For elever der stadig er i gang med deres skolepraktik er varigheden beregnet ud fra den forventede slutdato. Får en elev efterfølgende fx en restaftale efter skolepraktik vil den faktiske slutdato ligge før den forventede slutdato, og varigheden af skolepraktikken vil således blive kortere. Styrelsen for It og Læring,

39 Figur 2.16 Andel af elever i skolepraktik fordelt på varighed med start i 2013, 2014 og 2015, pct % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Under 1 måned 1 måned 2 måneder 3 måneder 4-6 måneder 7-9 måneder måneder Over 1 år Note: For skolepraktikforløb der ikke var afsluttet på opgørelsestidspunktet, er varigheden beregnet ud fra den forventede slutdato, som er indtastet i EASY. Dette påvirker særligt de længstvarende skolepraktikforløb i 2015, hvor eleverne fortsat er i gang med skolepraktik på udtrækstidspunktet Få er i skolepraktik under hele uddannelsen Langt de fleste elever gennemfører deres uddannelse i en virksomhed elever fuldførte en erhvervsuddannelse i Heraf gennemførte 87 pct. (24.344) udelukkende med en uddannelsesaftale i en virksomhed. Kun 2 pct. (685) var i skolepraktik under hele uddannelsesforløbet og 11 pct. (3.020) fik deres uddannelse ved en kombination af skolepraktik og uddannelsesaftaler dvs. delaftaler eller restaftale efter skolepraktik, jf. figur Styrelsen for It og Læring,

40 Figur 2.17 Fuldførte elever fordelt på om erhvervsuddannelsen er gennemført med en aftale i virksomhed, skolepraktik eller en kombination, , pct fuldførte % 11% 2% fuldførte % 9% 2% fuldførte % 9% 2% fuldførte % 7% 2% Aftale Kombination skolepraktik og aftale Skolepraktik De seneste tre år er andelen af elever, der har været i skolepraktik under hele eller dele af deres uddannelsesforløb steget. 9 pct. af de elever, som fuldførte deres erhvervsuddannelse i 2012, havde været i skolepraktik mod 13 pct. i For størstedelen af eleverne blev skolepraktikken kombineret med en uddannelsesaftale i en virksomhed. Elever på laboratorieteknikeruddannelsen var i gennemsnit 90 pct. af deres uddannelsestid i skolepraktik, jf. figur Af figuren ses de 20 uddannelser, hvor eleverne i gennemsnit er mest i skolepraktik. Det skal bemærkes, at hovedparten af skolepraktikken ligger blandt de elever, som har fuldført deres uddannelse på de laveste trin. Når elever på mureruddannelsen fx er knap 30 pct. af uddannelsestiden i skolepraktik, så skyldes det, at de elever, der afslutter uddannelsen som flisemontør stort set er al deres tid i skolepraktik. De elever, der afslutter deres uddannelse som murere, er i skolepraktik i gennemsnit knap 9 pct. af tiden. Styrelsen for It og Læring,

41 Figur 2.18 Andel af elevernes uddannelsestid brugt i skolepraktik blandt elever, der fuldførte et speciale inden for uddannelse i 2015 blandt de 20 uddannelser, hvor eleverne bruger mest tid i skolepraktik Note: Opgørelsen er foretaget med udgangspunkt i den enkelte elev og er alene foretaget som gennemsnit af de elever, som har fuldført et speciale inden for uddannelsen i Dvs. alle elever vægter lige meget i opgørelsen uanset længde af uddannelsen. Kilde: Styrelsen for It og Læring Tilgang til skolepraktik på uddannelser med adgangsbegrænsning Som en del af Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser fra februar 2014 blev det aftalt at omlægge adgangsbegrænsningen til skolepraktik, sådan at de hidtidige kvoter til skolepraktik erstattes med adgangsbegrænsning ved grundforløbets 2. del på baggrund af konstaterede og forventede beskæftigelsesfrekvenser. Ordningen med adgangsbegrænsning til skolepraktik er under udfasning, men altså stadig i kraft og omfatter elever optaget i grundforløb frem til og med 31. juli Der var adgangsbegrænsning på 11 af de uddannelser, der blev udbudt med skolepraktik i 2015 (frem til om med 31. juli.). Kvoterne på disse uddannelser blev fastsat som en Styrelsen for It og Læring,

Praktikpladsområdet Årsstatistik

Praktikpladsområdet Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for It og Læring, september 2017 Indhold Forord... 4 1 Resumé af udvalgte resultater...

Læs mere

Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011

Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011 Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011 Af Laura Girotti Indhold Forord... 2 1. Resumé af udvalgte resultater... 3 2. Udvikling i nøgletal 2003-2011... 5 2.1 Nøgletal 2003-2011... 5 2.2 Nøgletal fordelt

Læs mere

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2014 Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2014 Årsstatistik Forfatter: CDA Styrelsen for IT og Læring, maj 2016 Indhold Forord... 5 1 Resumé af udvalgte resultater...

Læs mere

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport 2015 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet

Læs mere

Praktikpladsområdet Årsstatistik

Praktikpladsområdet Årsstatistik Praktikpladsområdet 2018 Årsstatistik Indhold Forord 3 1 Resumé af udvalgte resultater 4 2 Udviklingen i nøgletal 2014-2018 6 2.1 De seneste tendenser på praktikpladsområdet. 6 2.1.1 Indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 1 Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har i august 2016 indhentet optagetal hos samtlige medlemsskoler. På baggrund af indberetningerne

Læs mere

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Generelt om datakilder i praktikpladsstatistikken Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af de registreringer som erhvervsskolerne har foretaget

Læs mere

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 787410 EUC Nordvest J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 851401 TECHCOLLEGE J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1380 Anlægsstruktør,

Læs mere

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen 1 I september 2015 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optagelsestallene på GF1, GF2, euv og eux blandt alle medlemsskoler.

Læs mere

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen 1 I januar 2016 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optaget på GF1, GF2, euv og eux for alle medlemsskolerne. Denne

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg 23. oktober 2015 ARTIKEL Af Malene Dissing Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg På nogle erhvervsuddannelser har alle elever en praktikplads, mens hver anden elev ikke har en praktikplads

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Bilag 3: Stedlig placering af nuværende EUD-udbud

Bilag 3: Stedlig placering af nuværende EUD-udbud Bilag 3: Stedlig placering af nuværende EUD-udbud I dette dokument kigges der nærmere på den stedlige placering af det nuværende EUD-udbud. Uddannelsesinstitutionerne på erhvervsuddannelsesområdet kan

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC. 2018

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC. 2018 EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN. 2018 TIL 31. DEC. 2018 GRUNDFORLØB 1 Fødevarer, jordbrug og oplevelser Dansk C 9,7 3 D 6,0 12 E 9,4 25 Dansk, eux C 9,7 6 Engelsk E 12,0 3 Engelsk, eux C 9,8 4

Læs mere

Tabelrapport. Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3

Tabelrapport. Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Tabelrapport Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Tabelrapport Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre,

Læs mere

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC GRUNDFORLØB 1

EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN TIL 31. DEC GRUNDFORLØB 1 EKSAMENSKARATERER GRUNDFORLØB ZBC 1. JAN. 2017 TIL 31. DEC. 2017 Omsorg, sundhed og pædagogik Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice Teknologi, byggeri og transport GRUNDFORLØB

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelserne i Skive Parter:

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelserne i Skive Parter: erhvervsuddannelserne i Skive 2018-2021 Parter: Indhold Baggrund...3 Aftale...3 Mål...4 Erhvervsuddannelser...4 Erhvervsskoler...4 Styregruppe...5 Aftaleperiode...5 Samarbejdsform...5 Dato og underskrift:...6

Læs mere

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009 Anvendelse af deling i praktik juli 2008 til januar 2009 Af Thomas Quaade Resumé: 6 % af uddannelses på erhvervsuddannelsesområdet indgået i perioden juli 2008 til januar 2009 var på første af delte uddannelser,

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler Uddannelsesudvalget UDU alm del - Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesaftale, og andelen der søger Herkomst Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på grundforløb 1 og 2 i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs.

Læs mere

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 1 20 Mercantec Stadig for få, der vil være faglærte efter reform Andel elever,

Læs mere

UDDANNELSESVEJLEDNING 7. KLASSE FORÅR

UDDANNELSESVEJLEDNING 7. KLASSE FORÅR UDDANNELSESVEJLEDNING 7. KLASSE FORÅR DAGENS PROGRAM Uddannelsesveje Parathedsvurdering Øvelser www.ug.dk Kahoot Videregående uddannelse Eventuelt supplerende kurser og fag ERHVERVSUDDANNELSE 4 OMRÅDER,

Læs mere

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE UDD_TXT NIVEAU BETEGNELSE GÆRDE Anlægsgartner F Matematik gennemført Anlægsgartner F Naturfag Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen F Matematik Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør-

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

ZBC EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

ZBC EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S ZBC EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: 7 (2155 besvarelser ud af 3025 mulige) Trivselsindeks: 76 [LG - 76] Højeste indeks: VELBEFINDENDE

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015, er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på hovedforløb i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs. Frafald,

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Balance udregnes som elever uden praktikplads eller uden plads i et praktikcenter (skolepraktik) i forhold til alle elever (elever med aftaler, elever

Læs mere

Bilag 6: EUD-ansøgningerne i oversigtsform

Bilag 6: EUD-ansøgningerne i oversigtsform Bilag 6: EUD-ansøgningerne i oversigtsform Indledning Uddannelsesinstitutionerne på erhvervsuddannelsesområdet skal ansøge om godkendelse til at udbyde grundforløbenes første og anden del (GF1 og GF2)

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune For elever tilknyttet EUC Nord Igangværende aftaler Igangværende aftaler Antal SKP elever Antal SKP elever bosat i Brønderslev Kommune............

Læs mere

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Generelt om datakilder i praktikpladsstatistikken Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af de registreringer som erhvervsskolerne har foretaget

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Balance udregnes som elever uden praktikplads eller uden plads i et praktikcenter (skolepraktik) i forhold til alle elever (elever med aftaler, elever

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Balance udregnes som elever uden praktikplads eller uden plads i et praktikcenter (skolepraktik) i forhold til alle elever (elever med aftaler, elever

Læs mere

EUD - Erhvervsuddannelser

EUD - Erhvervsuddannelser EUD - Erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser En typisk erhvervsuddannelse varer mellem 2 og 5 år (de fleste varer 4 år) består af grundforløb og hovedforløb skifter mellem praktik og skoleophold Forløbet

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune bosat i Brønderslev Kommune............ Smedeuddannelsen Skibsmontør Murer Træfagenes byggeudd. Snedkerudd. Bygningssnedker maskinsnedker Elektriker

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune bosat i Brønderslev Kommune............ Smedeuddannelsen Skibsmontør Murer Træfagenes byggeudd. Snedkerudd. maskinsnedker Elektriker Bygningsmaler

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Tilskud til voksenlærling

Tilskud til voksenlærling Cykel- og motorcykelmekaniker-uddannelsen Cykelmekaniker 30.06.2009 Motorcykelmekaniker 30.06.2009 Cykelmontør 30.06.2009 Knallertmekaniker 30.06.2009 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Entreprenørmaskinmekaniker

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2015 Senest revideret 10. december 2014 Bil, fly og andre

Læs mere

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 Ajourført den 12. januar 2014 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

22. maj 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet

22. maj 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet 22. maj 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Baggrund metode 3 2. Praktikpladspotentialet opdelt

Læs mere

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler S 2466 - Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2006 Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesftale, og andelen der søger praktikplads, inden for hver enkelt

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Elev eller lærling - Til din virksomhed

Elev eller lærling - Til din virksomhed Opdateret september 2018 Elev eller lærling - Til din virksomhed Det skal være nemmere og mere overskueligt for virksomheder at finde kvalificeret arbejdskraft. I dette dokument kan du få et overblik over,

Læs mere

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Færre elever er startet på en erhvervsuddannelse efter reformen trådte i kraft, men flere kommer videre til uddannelsens hovedforløb. Det

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2013 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karrosseriuddannelsen Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

EUD-praktikpladssituationen ultimo januar 2007

EUD-praktikpladssituationen ultimo januar 2007 Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 282 Offentligt EUD-praktikpladssituationen ultimo januar 2007 Af Torben Houmark Jensen Praktikpladsstatistikken for januar 2007 viser følgende hovedtendenser: Der

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Gældende fra 1. januar 2013 Hovedforløb Speciale Gældende til Bil, fly

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2012 31. december 2013 Bådassistent 1. juli 2012 31. december 2013 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2012

Læs mere

Mangel på faglært arbejdskraft hænger tæt sammen med mangel på praktikpladser

Mangel på faglært arbejdskraft hænger tæt sammen med mangel på praktikpladser Juni 218 Mangel på faglært arbejdskraft hænger tæt sammen med mangel på praktikpladser For flere af de faglærte stillinger, hvor der i dag er mangel på arbejdskraft i alle eller hovedparten af de regionale

Læs mere

Antal, institution. Institution. I skolepraktik [STIL data] [STIL data] [STIL data] [STIL data] [STIL data] [STIL data]

Antal, institution. Institution. I skolepraktik [STIL data] [STIL data] [STIL data] [STIL data] [STIL data] [STIL data] Skole XX 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Notat. Kodenotat: Implementering af gymasiereformen i uddannelsesmodellen. Version: 1

Notat. Kodenotat: Implementering af gymasiereformen i uddannelsesmodellen. Version: 1 Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: 1 Kodenotat: Implementering af gymasiereformen i uddannelsesmodellen Lars Andersen, DPT Notatet beskriver, hvorledes gymnasiereformen implementeres i uddannelsesmodellen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love

Læs mere

Udkast. Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland

Udkast. Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regional Udvikling Udkast Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland Praktikpladsansvaret

Læs mere

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed 11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed Næsten 11.000 elever på erhvervsuddannelserne i Danmark mangler en praktikplads. En del af dem har dog en skolepraktikplads, men næsten 6.000 har heller

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2013 31. december 2014 Bådassistent 1. juli 2013 31. december 2014 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2013

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan Skole XX 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2009 (Placering af uddannelser på positivlister

Læs mere

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Torsdag d. 24. september 2009 UU-Roskilde Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015 er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne. I dette notat beskrives

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. 1 Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. januar 2009 Se tidligere versioner på www.brsyddanmark.dk

Læs mere

En større andel af eleverne på erhvervsuddannelserne får praktikplads efter grundforløbet

En større andel af eleverne på erhvervsuddannelserne får praktikplads efter grundforløbet En større andel af eleverne på erhvervsuddannelserne får praktikplads efter grundforløbet Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015, er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Fortsat høj trivsel på erhvervsuddannelserne

Fortsat høj trivsel på erhvervsuddannelserne Fortsat høj trivsel på erhvervsuddannelserne - Elevtrivselsmålingen Elevernes trivsel skal øges frem mod 00. Det er et af de mål for erhvervsuddannelsernes udvikling, der blev sat i forbindelse med indgåelsen

Læs mere

Hvad vælger eleverne, når de forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2019?

Hvad vælger eleverne, når de forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2019? Hvad vælger eleverne, når de forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2019? Målsætninger for unges uddannelse har været et politisk omdrejningspunkt i mange år ambitionen er, at alle unge i Danmark

Læs mere

Uddannelse Specialer og trin Gældende til

Uddannelse Specialer og trin Gældende til Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling:

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling: Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: Fordeling: Frafald på erhvervsuddannelserne CDA Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Et af

Læs mere

Partnerskabstal rapport

Partnerskabstal rapport Partnerskabstal rapport Tal fra 4. kvartal 2018 (samlet 14.2.2019) -------------------------------------------------- Dette talmateriale udgør grundlag for opfølgning på partnerskabsgruppens arbejde med

Læs mere

Praktikpladsobservatorium Tal der taler

Praktikpladsobservatorium Tal der taler Praktikpladsobservatorium 2013 Tal der taler 1 INDLEDNING Region Nordjylland og Nordjyske Erhvervsskoler har i samarbejde udviklet Praktikpladsobservatoriet. Formålet med observatoriet er, at Regionsrådet

Læs mere

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Et af hovedmålene med erhvervsuddannelsesreformen er,

Læs mere

Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2017

Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2017 Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2017 Ansøgere til erhvervsuddannelserne, som ikke opfylder adgangskravene om mindst 02 i dansk og matematik, skal til en centralt stillet optagelsesprøve og en

Læs mere

Datadokumentation for Erhvervsuddannelser Undervisningsministeriets Datavarehus

Datadokumentation for Erhvervsuddannelser Undervisningsministeriets Datavarehus Datadokumentation for Erhvervsuddannelser Undervisningsministeriets Datavarehus Indhold 1 Praktikpladsstatistikken... 2 1.1 Praktikpladser... 2 1.2 Beskrivelse af nøgletal og dimensioner... 2 1.3 Bemærkninger

Læs mere

Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2018

Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2018 Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2018 Ansøgere til erhvervsuddannelserne, som ikke opfylder adgangskravene om mindst 02 i dansk og matematik, skal til en centralt stillet optagelsesprøve og en

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 215 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse

Læs mere

U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015

U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 Nyheder SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 U-MEDD.033-03

Læs mere

10807 C Erhvervsøkonomi Bundne gennemført 10801 C Afsætning Bundne gennemført 10815 C Informationsteknologi Bundne gennemført 1670 Detailslagter

10807 C Erhvervsøkonomi Bundne gennemført 10801 C Afsætning Bundne gennemført 10815 C Informationsteknologi Bundne gennemført 1670 Detailslagter EUD. Udd.bek. 3, kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet. Bemærk herudover krav 3 stk. 2, 3 og 4 viden, færdigheder og kompetencer CosaformåUDD_TXT UVM_FAG NIVEAU BETEGNELSE

Læs mere

Voksenlærling - Til din virksomhed

Voksenlærling - Til din virksomhed Opdateret december 2017 Voksenlærling - Til din virksomhed Det skal være nemmere og mere overskueligt for virksomheder at finde kvalificeret arbejdskraft. I dette katalog kan du få et overblik over og

Læs mere

Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser

Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser Selvom manglen på praktikpladser fortsat er massiv, og mere end 5. elever hver måned står uden praktikplads, er det under hver

Læs mere

Februar Kortlægning. Flere unge i erhvervsuddannelse

Februar Kortlægning. Flere unge i erhvervsuddannelse Februar 2017 Kortlægning Flere unge i erhvervsuddannelse Indhold Oversigt over figurer og tabeller... 2 Sammenfatning... 3 Tilgang... 3 Tilgang over tid... 3 Tilgang opdelt på kommuner... 4 Frafald...

Læs mere

EUC Syd Praktikcenter

EUC Syd Praktikcenter EUC Syd Praktikcenter Kort om EUC-Syd Hvordan vil PC sikre at eleverne når målene og sikre at disse får en hel uddannelse? Hvordan vil PC koordinere med andre praktikcentre? Thomas Bjerner Hansen Om EUC

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Spørgsmål

Læs mere

Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads

Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads 2 år med rekordmangel på praktikpladser Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads Manglen på praktikpladser er fortsat rekordhøj. I mere end 2 år har manglen på praktikpladser ligget

Læs mere

Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014.

Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. BILAG 2 Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. Trin eller Uddannelsens titel speciale Trin- eller specialetitel

Læs mere