KAPITEL 18 Referencer og case stories

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAPITEL 18 Referencer og case stories"

Transkript

1 KAPITEL 18 Referencer og case stories

2 HO IND Bæredygtig og energirigtig dansk fjernvarmeløsning. BROEN Ballomax leverer veldokumenteret løsning på energiudfordring. Aabybro Fjernvarmeværk (Danmark). Fjernvarme spiller en vigtig rolle i den danske energiforsyning og er en del af en afbalanceret national energiplan med fokus på reduktion af CO 2-udledning og på brugen af begrænsede ressourcer i Danmark. En mindre by i den nordlige del af Danmark sætter standarden højt for energirigtig fjernvarme og præsenterer en bæredygtig og energirigtig løsning på distributionen af ren energi til ca private husstande i Aabybro. I 1986 skiftede Aabybro Fjernvarmeværk fra olie til flis-baseret varme og i april 2016 blev et helt nyt energirigtigt fjernvarmeværk indviet. Værket er etableret på andelshaverbasis, hvor kunderne også er værkets ejere. Den markante udformning af det nye værk havde funktionalitet og proces-flow som vigtige parametre. Bygningen følger formen på hovedkedlen tekniske dimensioner har bestemt arkitekturen - og det giver en iøjnefaldende profil i det ellers flade omkringliggende landskab. Dansk fjernvarme og den danske andelsbevægelse Begrebet fjernvarme blev opfundet i Danmark som en del af andelsbevægelsen. Andelshaverne var alle ejere og var fælles om den økonomiske byrde med at fremstille varer eller foretage anlægsinvesteringer og så dele det økonomiske overskud. Dette skabte en synergi, som gik ud over summen af den enkeltes investering. I 1980 erne begynde danske energiselskaber at forbinde de enkelte netværk. Et fælles transmissionsnetværk forbandt alle de lokale fjernvarmenet med henblik på at dele overskudskapacitet og udjævne spidsbelastninger BROEN BALLOMAX

3 EX Kathrine en energirigtig og effektiv dame, der klarer arbejdet. Aabybro Fjernvarmeværk omdanner flis til energi. Flisen kommer fra omkringliggende skove og lokale bønder, der tynder ud i bevoksningen omkring deres marker. Hovedbestanddelen i fjernvarmeværket I Aabybro er kedlen Kathrine opkaldt efter en berømt dansk TV rolle. Hun er en kraftig, djærv, praktisk og hårdtarbejdende person en effektiv dame. Hovedkedel Kathrine og nærbillede af træflis Under forbrændingen falder temperaturen i Kathrine fra over C i forbrændingskammeret til 180 C, og som det sidste trin bringer en kondensationsproces temperaturen ned på 38 C. Varmen fra forbrændingsprocessen anvendes til at varme byen Aabybro op. Som en yderligere gevinst genbruges noget af den opståede aske og sælges som en bestanddel i gødningsstoffer. Kathrine forbrænder flis med en fugtighed på mellem 35% - 55%. Med en nominel kapacitet på 8.4 MW har hun masser af kraft og volumen til at klare arbejdet. Kedlen er installeret af Weiss en dansk producent af kedelsystemer og forbrændingsanlæg, som leverede en nøglefærdig totalløsning til Aabybro Fjernvarmeværk - inklusiv pumper, ventiler og rør. Weiss er en anerkendt leverandør af fjernvarmeanlæg og meget fortrolig med ventiler fra BROEN. John Myrup fra Weiss A/S siger: Mange kunder beder om helsvejste kugleventiler til afspærring i stedet for butterfly-ventiler, fordi ventilerne er mere driftssikre. Gennem årene har Weiss fået rigtig god erfaring med at anvende BROENs kugleventiler til fjernvarmeanlæg, og BROEN er et navn som kunderne har tillid til ventilerne holder længe og giver ingen driftsproblemer. BROEN Ballomax er i dag en af de mest effektive og driftssikre fjernvarmeventiler på markedet. ME

4 HO IND BROEN Ballomax - designed to last. Det er i pladerne på en stor varmeveksler, at varmen fra Kathrine overføres til det eksterne kredsløb, der fordeler det varme vand til byen og de tilsluttede lokale fabrikker. I et lukket kredsløb cirkulerer vandet tilbage til fjernvarmeværket, hvor det igen varmes op i varmeveksleren, fordeles til husstandene og således fortsætter recirkulationen drevet frem af pumpestationen på fjernvarmeværket. BROEN Ballomax kugleventiler styrer flowet I fjernvarmevandet I pumpestationen spiller BROEN Ballomax kugleventilerne en vigtig rolle som driftssikre og effektive afspærringsventiler, der kontrollerer flowet gennem de forskellige rørledninger, hvor en værdifuld strøm af varmt vand forsyner byen Aabybro med varmt vand. Gigantiske mængder af vand passerer komponenterne hver dag, og permanent driftssikkerhed er et krav til enhver åbnings- og lukkemekanisme. Med temperaturer på 165 C er det yderst vigtigt, at ventilerne lukker/åbner tæt og effektivt og dirigerer flowet effektivt; funktionssvigt og lækager kan ikke accepteres. Alle BROEN Ballomax kugleventiler er afprøvet i henhold til PED, modul H, for at sikre, at de kører på tilfredsstillende vis hele deres levetid. Hver enkelt komponent er blevet omhyggeligt designet. Spindlen i en BROEN Ballomax ventil er monteret indefra og kan ikke skydes ud, og der er minimal vedligeholdelse af et BROEN Ballomax ventilhus, da ingen af komponenterne skal udskiftes eller smøres. Det anbefales, at de aktiveres en gang om året for at sikre, at kuglen ikke sætter sig i sædepakningerne - dette er en minimal arbejdsbyrde for kunden BROEN BALLOMAX

5 EX Inde i ventilen styres mediet af en rustfri stålkugle, der lukker mod selvsmørende lejer, dette sikrer den ultimative tæthed og lav friktion hvilket igen betyder, at åbning/lukning kræver relativt lille drejningsmoment og beskeden dimensionering af gear og aktivering. Den svævende kugle er selvcentrerende, og lejerne er fjedrende for at sikre et konstant kontakttryk mellem kuglen og pakningerne. BROEN Ballomax tillader en maksimal drejning af håndtaget på 90. BROEN det komplette tilbud til fjernvarmeforsyningen. BROEN Ballomax ventilerne anvendes i distributionssystemet til byen, og driftsleder ved Aabybro Fjernvarmeværk, Torben Stenbroen, forklarer: Jeg vil have samme kvalitetsventiler i forsyningen til byen som jeg har på fjernvarmeværket, og kvalitet var et afgørende parameter i tegningsfasen. Generelt går vi efter konceptet én leverandør og serviceudbyder til alle ventiler. Med BROEN Ballomax satser vi på langtidskvalitet og -driftssikkerhed også i vores distributionssystem. Til byen Aabybro har BROEN leveret ventiler til installation både over og under jorden, isolerede fleksible hovedstopventiler, både til husindføring og som brødventiler to ventiler kombineret i en. BROEN kan levere et komplet ventilprogram til fjernvarmenet og -værker: Installation over eller under jorden, svævende eller trunnion-monterede kugler, ventiler til damp, installation i brønde eller twin-ventiler, gear, aktuering og forlængelser. For yderligere information og kontaktinformation gå til: BROEN Ballomax - Designed to last Helsvejste stålkugleventiler Varme Køling Damp Temperaturer op til 200 C DN10 DN500 PN16 PN 25 PN 40 Full flow Reduceret flow ME

6 HO IND Et klimavenligt kraftvarmeværk i Helsingør. BROEN Ballomax med dobbelt lejret ventilkugle sikrer effektiv afspærring og korrekt flow. Helsingør Forsyning (Danmark). Kronborg effektiv afspærring i 1420 erne Tilbage i gammel tid stod fæstningen Kronborg lige uden for Helsingør for kontrollen med passagen gennem Øresund og beskyttede infrastrukturen og værdierne i det danske kongerige, så der ikke strømmede fjendtlige skibe ned igennem Øresund og så der blev betalt korrekt told for at passere. På lignende vis er varmeforsyningen i Helsingør 2017 et centralt element i nutidens infrastruktur og skal også fungere optimalt for at sikre, at de meget store mængder varmt vand, der dagligt pumpes rundt også anvendes der, hvor vi ønsker varmen og ikke går tabt undervejs. Grøn omstilling med renovering Det lokale værk Forsyning Helsingør har lagt planer for renovering og fremtidssikring af fjernvarmen. Man ønsker en forsyningssikker løsning til konkurrencedygtige priser samtidig med, at den grønne omstilling fremmes fra 2019 og det er både en lokal målsætning samt et nationalt anliggende. Værket er i den forbindelse på vej til at skifte naturgas ud med bæredygtigt flis som brændsel og starte en fremtid der ikke mere er baseret på fossile brændstoffer. Forsyning Helsingør vil være blandt Danmarks førende forsyningsvirksomheder ved at arbejde for et velfungerende og miljøbevidst lokalsamfund og levere el, vand og varme samt sørge for, at affald og spildevand håndteres korrekt BROEN BALLOMAX

7 EX Forsyning Helsingør spidslast centralen forbliver et aktiv. Værket producerer i dag primært el og som et afledt spildprodukt heraf kan fjernvarme sendes rundt i byens fjernvarmenet. Den nuværende central skal med en effekt på 55 MW forblive aktiv som sikker backup og spidslast central. Centralens kedel opvarmes med naturgas og producerer damp til en dampturbine som igen producerer el. Spidslastanlægget sættes i drift hvis el priserne er høje samtidigt med at naturgasprisen er lav og hvis der er gunstige elpriser og det driftsøkonomisk er forsvarligt, så producerer man også varme til en akkumuleringstank på m3 ca. 700 MW. Spidslastanlægget renoveres for effektivt at sikre korrekt flow, effektiv afspærring samt for at optimere synergien med det nye flisanlæg. BROEN Ballomax DN50 Dobbelt lejret ventilkugle med Double Block and Bleed DBB ventilhane under ventilhuset Derfor fik Forsyning Helsingør i foråret 2017 fire nye BROEN Ballomax DN500 Trunnion ventiler med DBB ventiludtag svejst ind i deres bestående anlæg (Alle fire ventiler er 150 C / PN25). To BROEN Ballomax ventiler fungerer som hovedafspærringsventiler mellem det nye biomasseanlæg og kraftvarmecentralen. To andre BROEN Ballomax ventiler forsynet med AUMA gear fungerer som bypass ventiler, der kan lede fremløbsvandet fra biomasseanlægget ind i dampkedlen for yderligere opvarmning, hvis temperaturen ikke er tilpas høj inden den sendes ud til forbrugerne. Med en maksimal flow kapacitet på 2.400m3/h, temperaturer op til 120 C samt et tryk på op til 25 bar er det vigtigt at ventilerne fungerer korrekt. ME

8 HO IND Forsyning Helsingør har valgt at forny kraftvarmeværket med et klimavenligt brændsel i form af flis. Det nuværende anlæg opgraderes til stadig at kunne bestå som sikker spidslast central og komponenterne skal også her fungere sikkert og optimalt. Der er valgt BROEN Ballomax ventiler med funktioner der giver yderligere sikkerhed, idet en ikke planlagt nedlukning ville være katastrofal. Der er lagt vægt på at bruge en anerkendt leverandør, der står bag sit produkt og som også er her i morgen. BROEN Ballomax Trunnion med Double Block and Bleed De nye ventiler der svejses ind udfører en speciel rolle og er såkaldte Trunnion ventiler dvs. dobbelt lejrede ventiler, hvilket betyder at kuglen er lejret i toppen og bunden. Dette nedsætter friktionen og momentet betydeligt når ventilen aktiveres. Ventiler der er forsynet med en aflastningsventil populært kaldet sladreventil sikrer at dødrummet mellem kugle og ventilhuset kan tømmes helt således, at det er muligt at konstatere om ventilen lukker 100% tæt deraf navnet Double Block and Bleed. BROEN Ballomax DN50 Dobbelt lejret ventilkugle med Double Block and Bleed DBB ventilhane midt under ventilhuset BROEN BALLOMAX

9 EX Grønne energiløsninger til fjernvarmens anlægsbyggeri. BROEN Ballomax ventiler aktive medspillere i omstillingen til vedvarende energi. Hobro Fjernvarme opførsel af nyt fjernvarmeanlæg med BROEN Ballomax ventiler. Danmark mod 2030 grøn energiomstilling Danmarks omstilling frem mod 2030 kræver med Klimarådets ord, at de rigtige byggeklodser sammensættes korrekt, så visionen om et samfund med lavere drivhusgasudledninger realiseres. Et af Danmarks klimamål er, at 50% af energibehovet i 2030 dækkes af vedvarende energi og det er en vigtig milepæl med høj signalværdi i forhold til fremtidsvisionen om et lavemissionssamfund i Grønne komponenter i dansk anlægsbyggeri Den danske fjernvarmesektor er i disse år under omstilling for at kunne honorere kravene om grøn og vedvarende energiproduktion og det stiller igen krav til, hvordan produktionen i de nuværende fjernvarmeanlæg omstilles mest effektivt. Kernen i fjernvarmenettet er produktionsanlæg, der centralt sikrer, at udbud og behov balanceres og reguleres efter Danmarks skiftende energiforbrug døgnet rundt året rundt. Den grønne omstilling til vedvarende energiproduktion indebærer store komplekse byggeprojekter, der stiller høje krav til anlægsbyggeri og de valgte komponenter. BROEN A/S i Assens arbejder sammen med og leverer anerkendte og velafprøvede ventilløsninger og ventilteknologi til energiselskaber og førende anlægsbyggere i hele fjernvarmesektoren. Pålidelighed og flowegenskaber er vigtige for at sikre den grønne omstilling. Med den innovative arv fra dansk fjernvarme samt BROENs mangeårige erfaring med udvikling og produktion af ventiler til fjernvarme- og køling er BROEN Ballomax en nøglekomponent i fjernvarmeanlæg verden over. ME

10 HO IND Tjæreborg Industri anlægsbygger med historie BROEN har i mange år leveret til Tjæreborg Industri, der leverer komplette totalentrepriser fra ide til projekt til hele fjernvarmesektoren med efterfølgende service på de opførte anlæg. Pålideligheden af de valgte komponenter er derfor af stor betydning for Tjæreborg Industri og driftstop har store konsekvenser især i et skiftende klima med mange kolde graddage som i Danmark. Tjæreborg Industri, leverandør af komplette løsninger til fjernvarmesektoren, leverer også BROEN ventiler til mange andre typer projekter ud over de flisfyrede fjernvarmeværker. I foråret 2017 startede Tjæreborg Industri opførelsen af et nyt flis-fyringsanlæg til Hobro Fjernvarme et anlæg med en nominel effekt på op på 13MW. Hobro Fjernvarme: Pumpestation med BROEN Ballomax ventiler Installationen er budgetteret til ca. 45 mio. DKK og man forventer at kedellinje 1 sættes i drift i ultimo 2017 og derefter opstartes fase 2 med endnu en ny kedelhal. Tjæreborg Industri: 3D projekttegning fra varmeværk Med temperaturer op til 155 C samt et tryk på op til 10 bar er det vigtigt, at alle anvendte ventiler fungerer korrekt hver gang de aktiveres de næste mange år. Tjæreborg Industri har valgt BROEN BROEN BALLOMAX

11 EX Ballomax ventiler fra BROEN A/S i Assens, da man lagde vægt på sikkerhed og pålidelighed samt en anerkendt leverandør, der står bag sit produkt. Hobro Fjernvarme: BROEN Ballomax ventiler DN Designed to last BROEN Ballomax Trunnion med Double Block and Bleed Morten Krammer fra Tjæreborg Industri: Vi har valgt at installere BROEN Ballomax ventiler, idet vi i mange år har haft rigtig gode erfaringer med denne ventil. Vi har brug for komponenter, der hjælper os med at realisere de anlæg, der er med til at bygge fundamentet i Danmarks grønne omstilling og vi kigger særligt på flow-karakteristika samt komponenternes pålidelighed over tid, når vi vælger komponenter til vores anlæg. Vi har altid haft gode erfaringer med BROENs produkter, så det var naturligt at få dem med i dette projekt. ME

12 HO IND Der er brugt BROEN Ballomax trunnion ventiler DN250 i anlægget i Hobro og herudover også standard DN400 BROEN Ballomax ventiler samt mindre ventiler under DN100 forsynet med drænrør. BROEN Ballomax DN250 DN400 ventiler Dobbelt lejret ventilkugler med Double Block and Bleed og udtag - under svejsning i Hobro Fjernvarme. Trunnion ventiler er dobbelt lejrede ventiler, hvilket betyder at kuglen er lejret både i toppen og bunden. Dette nedsætter friktionen og momentet betydeligt, når ventilen aktiveres. BROEN Trunnion ventiler har som standard indbygget DBB - populært kaldet sladreventil - der sikrer at dødrummet mellem kugle og ventilhuset kan tømmes helt således, at det er muligt at konstatere om ventilen lukker 100% tæt - deraf navnet Double Block and Bleed. DBB udtaget kan yderligere forsynes med rør og kuglehane for at lette tilgængelighed og betjeningen. Yderligere information om BROEN og BROEN Ballomax findes på BROEN BALLOMAX

Ballomax. Section 20 Ballomax

Ballomax. Section 20 Ballomax ME EX Section 20 Ballomax 20.3-1 IND 20.3-2 HO EX Ballomax KAPITEL 20 Referencer og case stories 20.1-1 ME HO IND Bæredygtig og energirigtig dansk fjernvarmeløsning. BROEN leverer veldokumenteret løsning

Læs mere

BROEN BALLOMAX MONOBLOK- OG KOMPAKTVENTILER

BROEN BALLOMAX MONOBLOK- OG KOMPAKTVENTILER BROEN BALLOMAX MONOBLOK- OG KOMPAKTVENTILER 1 Klimaændringer er vores fælles udfordring Effektiv energiudnyttelse er en af de største udfordringer i vor tid og indenfor fjernvarme leverer BROEN et anerkendt

Læs mere

DISTRICT ENERGY VALVES AND ACCESSORIES

DISTRICT ENERGY VALVES AND ACCESSORIES DISTRICT ENERGY VALVES AND ACCESSORIES TEKNOLOGI TIL KLIMA- OG ENERGIOMSTILLINGEN 1 Klimaforandring er vores fælles udfordring Effektiv energiudnyttelse er en af de største udfordringer i vor tid og indenfor

Læs mere

Silkeborg Varme solvarmeanlæg. Verdens største solvarmeanlæg

Silkeborg Varme solvarmeanlæg. Verdens største solvarmeanlæg Silkeborg Varme solvarmeanlæg Verdens største solvarmeanlæg Hvorfor solvarme? Solen er den reneste af alle energikilder, og den er den mest kraftfulde af de bæredygtige energikilder. Der udledes ingen

Læs mere

Ballomax. Section 12 Ballomax

Ballomax. Section 12 Ballomax ME EX Section 12 Ballomax www.broen.com 12.3-1 IND 12.3-2 HO EX Ballomax KAPITEL 12 Engangsventiler Full flow www.broen.com 12.1-1 ME HO Engangsventil - DN15-50, PN40 Type 63601 - Full flow Muffe Svejse

Læs mere

Hvor kommer varmen fra

Hvor kommer varmen fra Hvor kommer varmen fra Grøn energi fra sol, overskudsvarme og varmepumper Når du får din varme fra Hedensted Fjernvarme, er du med til at skabe den grønne omstilling. Varmen kommer nemlig fra bæredygtige

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

Velkommen til Fjernvarme Fyn

Velkommen til Fjernvarme Fyn Velkommen til Fjernvarme Fyn Hvem er Fjernvarme Fyn Kort om Fjernvarme Fyn Vi forsyner mere end 90.000 boliger, industrivirksomheder, gartnerier og institutioner med varme og varmt vand. Det samlede fjernvarmenet

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

GRØN FJERNVARME I NETTET OG I RADIATOREN

GRØN FJERNVARME I NETTET OG I RADIATOREN GRØN FJERNVARME I NETTET OG I RADIATOREN Charlotte Søndergren, Planlægningschef, HOFOR 1. oktober 2019 chs@hofor.dk. Mobil: 27952724 HOFOR Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vores kerneområder

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

Velkommen til Fjernvarme Fyn KOM IND I VARMEN

Velkommen til Fjernvarme Fyn KOM IND I VARMEN Velkommen til Fjernvarme Fyn KOM IND I VARMEN Fjernvarme Fyns produktionsanlæg Fjernvarme Fyn overtog produktionsanlæggene på Havnegade i 2015, og hovedopgaven på anlæggene er i dag varmeproduktion med

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

Velkommen til Fjernvarme Fyn KOM IND I VARMEN

Velkommen til Fjernvarme Fyn KOM IND I VARMEN Velkommen til Fjernvarme Fyn KOM IND I VARMEN Fjernvarme Fyns produktionsanlæg Fjernvarme Fyn overtog produktionsanlæggene på Havnegade i 2015, og hovedopgaven på anlæggene er i dag varmeproduktion med

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

Velkommen til Fjernvarme Fyn

Velkommen til Fjernvarme Fyn Velkommen til Fjernvarme Fyn Hvem er Fjernvarme Fyn Kort om Fjernvarme Fyn Vi forsyner mere end 80.000 boliger, industrivirksomheder, gartnerier og institutioner med varme og varmt vand Det samlede fjernvarmenet

Læs mere

BROEN BALLOMAX KUGLEVENTILER DOBBELTLEJREDE KUGLEVENTILER TIL FJERNVARME

BROEN BALLOMAX KUGLEVENTILER DOBBELTLEJREDE KUGLEVENTILER TIL FJERNVARME BROEN BALLOMAX KUGLEVENTILER DOBBELTLEJREDE KUGLEVENTILER TIL FJERNVARME 1 Klimaforandring er vores fælles udfordring Effektiv energiudnyttelse er en af de største udfordringer i vor tid og indenfor fjernvarme

Læs mere

Velkommen til Fynsværket KOM IND I VARMEN

Velkommen til Fynsværket KOM IND I VARMEN Velkommen til Fynsværket KOM IND I VARMEN Fynsværket Fynsværket blev bygget i 1953. I 2015 blev det overtaget af Fjernvarme Fyn, og hovedopgaven er i dag varmeproduktion med el som biprodukt. Fynsværket

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verdenssamfundet står overfor. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Grønt Grenaa forude. Sådan bruges energispareaftalen Fjernvarmen ser i en række artikler nærmere på, DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR.

Grønt Grenaa forude. Sådan bruges energispareaftalen Fjernvarmen ser i en række artikler nærmere på, DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 2 MARTS 2017 NYHEDER Forsyningssektor melder samlet ud Forsyningssektoren har formuleret en fælles vision, der sætter en fremadrettet dagsorden i debatten om den danske forsyning.

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

CSP-solanlæg til produktion af grøn fjernvarme

CSP-solanlæg til produktion af grøn fjernvarme CSP-solanlæg til produktion af grøn fjernvarme - Concentrated solar power Picture SCHOTT Solar CSP-solanlæg til fjernvarme Efter flere års eksporteventyr med leverancer af dampkedler til store solkraftværker,

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 23. august 2017

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 23. august 2017 Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 23. august 2017 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Ballomax. Section 8 Ballomax

Ballomax. Section 8 Ballomax ME EX Section 8 Ballomax www.broen.com 8.3-1 IND 8.3-2 HO EX Ballomax KAPITEL 8 Højtemperaturventiler www.broen.com 8.1-1 ME HO Højtemperaturventil - DN10-50, PN40 Type 55100 Muffe Muffe Helsvejst stålkugleventil.

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00.

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Program: Velkomst v. Borgerforeningen i Fandrup. Gennemgang af projektet v. Leo Munk og Børge Sørensen Plan & Grøn Energi. Farsø Varmeværk v. Formand Søren

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt.

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt. Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles Pjecen er vedlagt. Dampbaseret fjernvarme afvikles Fjernvarmen fra den ombyggede blok på Amagerværket vil føre til en markant reduktion af CO 2 -udslippet,

Læs mere

Struktur og omstilling, der fremmer verdensmål

Struktur og omstilling, der fremmer verdensmål Struktur og omstilling, der fremmer verdensmål Disposition Min baggrund - Lobbyist Potentialet i fjernvarme Stort ved tværgående samarbejde Politiske implikationer Offentlig planlægning og investering

Læs mere

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Giv din mening til kende på Tønder Fjernvarmes generalforsamling den 7. september

Læs mere

Sammen skaber vi energi til fremtiden

Sammen skaber vi energi til fremtiden Sammen skaber vi energi til fremtiden +45 7010 0234 verdo.com/energy Sammen står vi stærkest Vores mål er at bidrage til en bedre og grønnere energiproduktion Verdo udgør en moderne energivirksomhed med

Læs mere

BROEN BALLOMAX DN10-50 NEXT GENERATION VALVE TECHNOLOGY

BROEN BALLOMAX DN10-50 NEXT GENERATION VALVE TECHNOLOGY BROEN BALLOMAX DN10-50 NEXT GENERATION VALVE TECHNOLOGY TIL FJERNVARME OG KØLING 1 Klimaforandring er vores fælles udfordring Effektiv energiudnyttelse er en af de største udfordringer i vor tid og indenfor

Læs mere

SKÆRBÆKVÆRKET I FORANDRING

SKÆRBÆKVÆRKET I FORANDRING DANSK BETONFORENING BETONREPARATION OG RENOVERING 2016, 2. FEBRUAR SKÆRBÆKVÆRKET I FORANDRING - UDBYGNING AF SKÆRBÆKVÆRKET TIL BIOMASSEPRODUCERET FJERNVARME OMSTILLING AF VARMEFORSYNINGEN I TREKANTSOMRÅDET

Læs mere

Situationen i dag: Der udlægges nu Fjernvarme til 2100 nye fjernvarmebrugere i Hobro Syd. Fjernvarmeforsyning til brugerne skal ske ved et flisanlæg.

Situationen i dag: Der udlægges nu Fjernvarme til 2100 nye fjernvarmebrugere i Hobro Syd. Fjernvarmeforsyning til brugerne skal ske ved et flisanlæg. Kold fjernvarme og varmepumper i Mariager Fjord Situationen i dag: Der udlægges nu Fjernvarme til 2100 nye fjernvarmebrugere i Hobro Syd. Fjernvarmeforsyning til brugerne skal ske ved et flisanlæg. Barmarksværker

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

Bæredygtighed er det nye sort, der rydder pladsen fra ord som klima og CO 2 - men vi har taget skridtet videre. Handlinger ligger klar.

Bæredygtighed er det nye sort, der rydder pladsen fra ord som klima og CO 2 - men vi har taget skridtet videre. Handlinger ligger klar. KLAR MED ENERGI PAKKE Om 5 år taler vi ikke længere om klima og CO2 Om 5 år taler vi i stedet om bæredygtighed Det spår, som er klar med en bæredygtig energipakke. Bæredygtighed er det nye sort, der rydder

Læs mere

ASSENS FJERNVARME. - grøn energi er et fælles ansvar

ASSENS FJERNVARME. - grøn energi er et fælles ansvar ASSENS FJERNVARME - grøn energi er et fælles ansvar Tekniske data Kraftvarmeværk Energi input 17,3 MW Elproduktion 4,7 MW Varmeeffekt u/rgk 10,3 MW Varmeeffekt m/rgk 13,8 MW Damptemperatur, turbine 525

Læs mere

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba.

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Indhold Fremtidens central forsynede varmesystem må og skal vægte:... 3 Systemer for energitransport... 3 Dampfjernvarme...

Læs mere

FJERNVARME SOM KRUMTAP I ENERGIFORSYNINGEN

FJERNVARME SOM KRUMTAP I ENERGIFORSYNINGEN FÆLLES OM FREMTIDENS FORSYNING FJERNVARME SOM KRUMTAP I ENERGIFORSYNINGEN Kim Behnke, Vicedirektør kib@danskfjernvarme.dk 11. april 2019 FN VERDENSMÅL Fjernvarmesektoren arbejder og samarbejder om verdensmålene.

Læs mere

BUSINESS CASE: BARRIERER FOR UDBYGNING MED FJERNVARME. Beskrivelse af begrænsningerne for udbygning i det storkøbenhavnske fjernvarmenet

BUSINESS CASE: BARRIERER FOR UDBYGNING MED FJERNVARME. Beskrivelse af begrænsningerne for udbygning i det storkøbenhavnske fjernvarmenet BUSINESS CASE: BARRIERER FOR UDBYGNING MED FJERNVARME Beskrivelse af begrænsningerne for udbygning i det storkøbenhavnske fjernvarmenet I Energi på Tværs samarbejder 33 kommuner, 10 forsyningsselskaber

Læs mere

Mariagerfjord Byråd Temamøde 12. april 2012 Bjarne Lykkemark, Rambøll

Mariagerfjord Byråd Temamøde 12. april 2012 Bjarne Lykkemark, Rambøll Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Mariagerfjord Byråd Temamøde 12. april 2012 Bjarne Lykkemark, Rambøll Disposition Fordele ved fjernvarme frem for individuel forsyning - projektforslag Hvorfor forblivelses-

Læs mere

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Prisen Vi har haft et varmesalg på i alt 12.197 MW mod 11.024 MW i det foregående år. Forbruget har dermed været godt 10 % højere end i 2011/12. De fleste kan

Læs mere

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg)

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Gastekniske Dage 2015, Billund Svend Pedersen, Teknologisk Institut Baggrund Et ud af i alt 4 VE orienterede projekter

Læs mere

Vision om en fossilfri varme- og elforsyning i 2025

Vision om en fossilfri varme- og elforsyning i 2025 Principoplæg til Kommune Vision om en fossilfri varme- og elforsyning i 2025 Hvordan kan Kommune være frontløber med ny teknologi, spare forbrugerne penge og få en fossilfri varme- og elforsyning på samme

Læs mere

Sammen skaber vi energi til fremtiden

Sammen skaber vi energi til fremtiden Sammen skaber vi energi til fremtiden +45 7010 0234 verdo.com/energy 20171018 MockUp Brochure - Verdo Energy.indd 1 18-10-2017 20:15:01 Når to bliver til én Industrivarme og Verdo er gået sammen og blevet

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

Varmepumper og elkedler

Varmepumper og elkedler Varmepumper og elkedler udnyt mulighederne +45 7010 0234 verdo.com/energy Elmarkedet spiller en afgørende rolle Både varmepumper og elkedler indgår i et til tider kompliceret elmarked, der kan være svært

Læs mere

www.dongenergy.com Besøg Svanemølleværket DONG Energy A/S Svanemølleværket Lautrupsgade 1 2100 København Ø Tlf. 99 55 03 00 08.12.33.

www.dongenergy.com Besøg Svanemølleværket DONG Energy A/S Svanemølleværket Lautrupsgade 1 2100 København Ø Tlf. 99 55 03 00 08.12.33. www.dongenergy.com Besøg DONG Energy A/S Lautrupsgade 1 2100 København Ø Tlf. 99 55 03 00 08.12.33.01 DONG ENERGY SVANEMØLLEVÆRKET s produktionsanlæg, der ligger i Københavns Nordhavn, er et af DONG Energy

Læs mere

JEG SIKRER DIG NEM, BILLIG OG ENERGIEFFEKTIV VAND & VARME JEG ER OGSÅ CALEFA. Calefa V. Indirekte fjernvarme

JEG SIKRER DIG NEM, BILLIG OG ENERGIEFFEKTIV VAND & VARME JEG ER OGSÅ CALEFA. Calefa V. Indirekte fjernvarme JEG SIKRER DIG NEM, BILLIG OG ENERGIEFFEKTIV VAND & VARME JEG ER OGSÅ CALEFA Calefa V Indirekte fjernvarme MED CALEFA SPARER DU ENERGI OG FÅR EN MERE KOMFORTABEL HVERDAG HELE ÅRET RUNDT FJERNVARME KORT

Læs mere

Fremtidens smarte fjernvarme

Fremtidens smarte fjernvarme Fremtidens smarte fjernvarme Omstilling til fossilfri varmeproduktion Aalborg Kommunes strategi for fossilfri varmeproduktion Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Næstved Varmeværk A.m.b.A. Marts 2010

Stillings- og personprofil. Direktør. Næstved Varmeværk A.m.b.A. Marts 2010 Stillings- og personprofil Direktør Næstved Varmeværk A.m.b.A. Marts 2010 Opdragsgiver Bestyrelsen, Næstved Varmeværk A.m.b.A. Adresse Åderupvej 22-24 4700 Næstved Telefon: 55725665 www.naestved-varme.dk

Læs mere

Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer

Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer Albertslund 26. januar 2009 Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer Introduktion til Albertslund Klimaplanen Fjernvarme

Læs mere

TLV projekt: Etablering af akkumuleringstank til fjernvarme samt udskiftning af PLC og SRO/Scada system

TLV projekt: Etablering af akkumuleringstank til fjernvarme samt udskiftning af PLC og SRO/Scada system TRUSTRUP-LYNGBY VARMEVÆRK a.m.b.a. TLV projekt: Etablering af akkumuleringstank til fjernvarme samt udskiftning af PLC og SRO/Scada system Bestyrelsen på Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a. ønsker etableret

Læs mere

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra.

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. t mere på Læs mege skolen.dk fjernvarme Lidt fakta om fjernvarme Ud af 2,4 mio. boliger bliver 1,7

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2018 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2018 ------------------------------------------------------

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Beretning. Driftsåret 2016. 1. Nyudstykninger, nyanlæg, reparationer, ombygninger m.m. i 2016. Der var ingen byggeaktivitet i Golfparken i 2016. Der er bygget 2 huse på naboudstykningen. Området er udlagt

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Præsentation af REFER-CDR

Præsentation af REFER-CDR Turbo på grøn fjernvarme i Region Midtjylland Præsentation af REFER-CDR Renewable Energy for Emission Reduction in Central Denmark Region www.regionmidtjylland.dk Hvem er vi? Region Midtjylland Regional

Læs mere

Danmarks energirejse 1972-2013

Danmarks energirejse 1972-2013 Danmarks energirejse 1972-2013 1972 Oliekrisen ulmer Det er året, før oliekrisen bryder løs, og Danmark er fuldstændig afhængigt af olie til strøm, varme og transport. 92 % af det samlede energiforbrug

Læs mere

PRIESS - PIPETEQ FJERNVARME

PRIESS - PIPETEQ FJERNVARME PRIESS - PIPETEQ FJERNVARME Intelligente, miljørigtige master Solcellemaster Green Smart City ( Wi-fi, kameraer, CCTV, EVopladning direkte på mast) Fjernstyring og- betjening Teknikhuse og skabe Drikkevand

Læs mere

Din specialist på biomasseanlæg

Din specialist på biomasseanlæg Case Verdo og Industrivarme er gået sammen og samlet kraftværk af kompetencer i Verdo Energy. Vi har mere end 00 års erfaring med drift af egen energiforsyning, og mere end års erfaring med udvikling og

Læs mere

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED Kim Mortensen Direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 2. marts 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren

Læs mere

JPH ENERGI A/S. Rådgivende ingenørfirma VI RÅDGIVER OM FREMTIDENS ENERGIANLÆG

JPH ENERGI A/S. Rådgivende ingenørfirma VI RÅDGIVER OM FREMTIDENS ENERGIANLÆG JPH ENERGI A/S Rådgivende ingenørfirma VI RÅDGIVER OM FREMTIDENS ENERGIANLÆG RÅDGIVENDE INGENIØRER JPH Energi A/S er ét af de mest erfarne rådgivende ingeniørfirmaer indenfor energianlæg, damp- og kedelanlæg,

Læs mere

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang Fremtidens boligopvarmning Afdelingsleder John Tang Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % af boliger På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder

Læs mere

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune 1 Forord Det danske samfund står overfor en række beslutninger på energiområdet, som rækker langt ind i fremtiden. Over de kommende 20-35 år skal de fossile

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser Opbevaring og håndtering før installation 13.01

Sikkerhedsbestemmelser Opbevaring og håndtering før installation 13.01 JIP KUGLEVENTILER Sikkerhedsbestemmelser 13.01 Opbevaring og håndtering før installation 13.01 Installation 13.02 Opstart 13.03 Trykprøvning af anlægget 13.03 Funktionstest 13.03 I drift 13.04 Marts 2017

Læs mere

Solvarmeanlæg til fjernvarme. Vi høster solens stråler på den mest effektive måde samt sikrer den største økonomiske besparelse

Solvarmeanlæg til fjernvarme. Vi høster solens stråler på den mest effektive måde samt sikrer den største økonomiske besparelse Solvarmeanlæg til fjernvarme Vi høster solens stråler på den mest effektive måde samt sikrer den største økonomiske besparelse AAlborg CSP A/S DIn grønne solenergipartner Vi høster solens stråler på den

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

ANALYSER AF FREMTIDENS FJERNVARMESYSTEM I VIBORG - BEHOVSBASERET TEMPERATURSTYRING OG VARMEPUMPER BASERET PÅ OVERSKUDSVARME ELLER UDELUFT

ANALYSER AF FREMTIDENS FJERNVARMESYSTEM I VIBORG - BEHOVSBASERET TEMPERATURSTYRING OG VARMEPUMPER BASERET PÅ OVERSKUDSVARME ELLER UDELUFT 1 ANALYSER AF FREMTIDENS FJERNVARMESYSTEM I VIBORG - BEHOVSBASERET TEMPERATURSTYRING OG VARMEPUMPER BASERET PÅ OVERSKUDSVARME ELLER UDELUFT V/ Morten Abildgaard 2 EJER- OG KONCERNSTRUKTUR Viborg Fjernvarme

Læs mere

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark Beskrivelse Sol og flis i Varmeværk med solfangere og flisfyr. Fjernvarmeværket i får varmen fra 2.500 m2 solfangere og en 900 kw kedel, der fyres med træflis. Ideen til værket kom i 1998. En gruppe borgere

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme

Lavtemperaturfjernvarme Lavtemperaturfjernvarme Om Lavtemperaturfjernvarme Hvorfor Lavtemperaturfjernvarme før klimaskærm Løsningen Resultater Målinger og test Kontakter Et forsøg i SFO Højkær i Brøndby Kommune har vist, hvordan

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

Udnyttelse af overskudsvarme fra datacentre via regionalt transmissionsnet

Udnyttelse af overskudsvarme fra datacentre via regionalt transmissionsnet Udnyttelse af overskudsvarme fra datacentre via regionalt transmissionsnet Branchemøde for fjernvarmen 5. sep. 2018 Anders Kofoed-Wiuff Baggrund for SEP-projektet Analyserne er gennemført i foråret 2018

Læs mere

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Energibehov og energiomstillingen frem mod 2050 v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger Emner Historik Energiforsyninger og bygninger

Læs mere

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Siden 2003 har Dantherm Power haft fokus på udvikling og produktion af praktiske løsninger, der gør brug af brændselsceller og

Læs mere

SAV NAVAL HELSVEJSTE STÅL- OG SYREFASTE KUGLVENTILER INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD

SAV NAVAL HELSVEJSTE STÅL- OG SYREFASTE KUGLVENTILER INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD SAV NAVAL HELSVEJSTE STÅL- OG SYREFASTE KUGLVENTILER INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD 1. Sikkerhedsinstruktioner 1.1 Læs disse instruktioner for installation, drift og vedligeholdelse nøje inden du begynder!

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Kondenserende gaskedel med solfangere tilkoblet

Kondenserende gaskedel med solfangere tilkoblet Gas Kondenserende gaskedel med solfangere tilkoblet Gaskedel og solvarme i ét Den bedste opvarmning Der findes mange opvarmningstyper, nogle er meget energibesparende, nogle er baseret på vedvarende energi

Læs mere

OPTIMERING AF DISTRIBUTIONSNETTET IFT. OVERSKUDSVARMEKILDER. Tom Diget, Distributionsleder, Viborg Fjernvarme

OPTIMERING AF DISTRIBUTIONSNETTET IFT. OVERSKUDSVARMEKILDER. Tom Diget, Distributionsleder, Viborg Fjernvarme OPTIMERING AF DISTRIBUTIONSNETTET IFT. OVERSKUDSVARMEKILDER Tom Diget, Distributionsleder, Viborg Fjernvarme AGENDA Viborg Fjernvarme Overskudsvarmekilder Behov hos forbrugerne Sektionering muligheder

Læs mere

LØSNINGER PÅ VEJ MOD ET FOSSILTFRIT SAMFUND

LØSNINGER PÅ VEJ MOD ET FOSSILTFRIT SAMFUND LØSNINGER PÅ VEJ MOD ET FOSSILTFRIT SAMFUND Fra energiproduktion på Naturgas, til Flis FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 10.9.15 Peter Kjær Madsen, energichef Forsyning Helsingør A/S FH har 5 forsyningsområder

Læs mere

Velkommen til Silkeborg Kraftvarmeværk

Velkommen til Silkeborg Kraftvarmeværk Velkommen til Silkeborg 1992 September Oktober 1993 April Oktober 1994 April Oktober 1995 Juli-november December 2011 Januar Opførelsen af et Pilot projektet færdigt Silkeborg A/S etableres Tilladelse

Læs mere

Din specialist på biomasseanlæg

Din specialist på biomasseanlæg Din specialist på biomasseanlæg Biomassekedel 1 MW +45 7010 0234 verdo.com/energy Effektiv, driftsikker og fleksibel Du får Komplette løsninger og installationer, der omfatter alt fra komponenter og kedler

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Helsingør Kommune Stengade 72 3000 Helsingør Att.: Borgmester Benedikte Kiær og Kommunaldirektør Bjarne Pedersen. Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Dato 08.05.2013 Indkaldelse

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis Behagelig og billig varme med træpiller og træflis CO 2 Neutral Varme Stigende priser på fossile brændsler, såsom olie og gas kræver alternative og bæredygtige varmeløsninger til decentrale opvarmning.

Læs mere

ISOCARE Isoleret set den bedste løsning. reducerer varmetab giver energibesparelser mindsker energiudgifter. - vi vil kendes på den gode service

ISOCARE Isoleret set den bedste løsning. reducerer varmetab giver energibesparelser mindsker energiudgifter. - vi vil kendes på den gode service - vi vil kendes på den gode service Testet kvalitet Kundevenlig service Hurtig levering ISOCARE Isoleret set den bedste løsning reducerer varmetab giver energibesparelser mindsker energiudgifter ISOCARE

Læs mere

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Vi har haft et varmesalg på i alt 11.843 MW mod 10.470 MW i det foregående år. Altså har varmesalget været noget større. Året har også haft

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere