Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016."

Transkript

1 Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj Orkla Health AS, cvr (Orkla Health) tilbyder adgang til Nutrilett Willpower Group på følgende vilkår, som accepteres ved indmeldelse i Willpower Group. Læs dokumentet grundigt igennem, inden du melder dig ind. Se punkt 14 herunder vedrørende ændringer i vilkårene. 1. Overordnet om Willpower Group Willpower Group er en gratis tjeneste fra Orkla Health, der blandt andet giver medlemmerne adgang til vejledning og tips inden for kost og træning i en lukket Facebookgruppe, herefter kaldet Willpower Groups Facebookgruppe. Tjenestens nærmere indhold er beskrevet på Nutrilett.dk. 2. Aldersgrænse på 18 år Det er kun personer, der er fyldt 18 år, der kan blive medlem af Willpower Group. 3. Hvordan bliver man medlem Ansøgning om indmeldelse i Willpower Group sker ved at udfylde og indsende indmeldelelsesskema på Nutrilett.dk. Inden indsendelse skal ansøger bekræfte, at denne har læst disse vilkår samt vilkårene for behandling af personlige oplysninger og accepterer dem. Man kan ikke registrere sig uden at have accepteret dem. Når ansøgningen er godkendt, sender Willpower Group en bekræftelse på, at aftale om medlemskab er indgået, og at ansøgeren er registreret som medlem. Medlemskab af Willpower Group giver ret til at bruge tilhørende tjenester. Medlemskabet er personligt, og tjenesterne gælder kun til personlig brug inden for rammerne af medlemskabet og under forudsætning af, at vilkårene følges. Medlemmer af Willpower Group kan ikke bruge tjenesterne til kommercielle formål, overføre dem til andre eller lade andre bruge dem, se også punkt 7 herunder. 4. Gratis medlemskab Det koster ikke noget at være medlem af Willpower Group. 5. Udmeldelse af Willpower Group Du kan når som helst opsige dit medlemskab af Willpower Group ved at melde dig ud af Willpower Groups Facebookgruppe. 6. Korrekte og sandfærdige oplysninger Du er forpligtet til kun at give korrekte og sandfærdige oplysninger om dig selv til Willpower Group, blandt andet din alder. Når du indsender ansøgningsskemaet, bekræfter du, at de oplysninger du har opgivet i ansøgningsskemaet, samt oplysninger, du senere giver til Willpower Group, er korrekte og sandfærdige. 7. Uautoriseret brug af Willpower Groups tjenester Du kan ikke bruge Willpower Groups tjenester til kommercielle formål (for eksempel egen publicering af tekster fra Willpower Group, se punkt 9.1) eller på en sådan måde, at Orkla Health eller andre lider tab eller anden ulempe. Når du bruger Willpower Groups tjenester, er du pålagt at følge vilkårene, Orkla Healths instruktioner, gældende love og regler og generelle accepterede etiske og moralske standarder. Aftalebrud og lovbrud kan efter forholdene forfølges med krav om erstatning, se punkt 8, 9.2, 11

2 og 13, og mistanke om strafbare handlinger begået i forbindelse med brug af Willpower Groups tjenester vil føre til politianmeldelse. 8. Meddelelser og indlæg på hjemmesiden Willpower Groups Facebookgruppe giver dig mulighed for at deltage direkte i nogle af tjenesterne med egne indlæg, dele oplysninger og billeder eller ved at sende meddelelser til andre. Dine indlæg samt oplysninger og billeder, som du deler i Willpower Group, Willpower Groups Facebookgruppe eller Nutrilett.dk, vil være synlige for nuværende og fremtidige medlemmer af Willpower Group. Orkla Health gennemfører ingen kontrol af sådanne indlæg og meddelelser, inden de bliver tilgængelige for andre, og du er derfor selv ansvarlig for sådanne indlæg. Det betyder, at du kan blive holdt juridisk ansvarlig for indlæg/oplysninger, som du har delt/oplyst, hvis dette skulle vise sig at være en strafbar handling eller på anden måde strider imod gældende love og forskrifter. Almindelig internetetikette gælder for Willpower Groups Facebookgruppe. Dvs. at du bl.a. skal benytte en venlig tone og holde dig til temaet for diskussionen. Dine indlæg og meddelelser må ikke krænke andres ophavsret eller andre immaterielle rettigheder, og de må ikke indeholde hadefuld, krænkende, stødende, blasfemisk, voldelig, seksuel, doping- eller narkorelaterede oplysninger eller oplysninger, som Orkla Health vurderer som uacceptable herunder også link til andre hjemmesider med sådanne oplysninger. Orkla Health kan frit efter eget skøn fjerne meddelelser og indlæg, der bryder med disse vilkår. Orkla Health kan også opsige eller suspendere («fryse») dit medlemskab i sådanne tilfælde. Det er muligt for Orkla Health at knytte dine indlæg til dig ved de oplysninger du opgiver i forbindelse med din ansøgning om medlemskab af Willpower Group. 9. Immaterielle rettigheder etc. 9.1 Ejerskab og brugsret Dit medlemskab af Willpower Group indebærer ikke, at du erhverver nogen rettigheder til immateriel ejendom, som indehaves af Orkla Health eller andre selskaber eller personer. Ud over til personlig brug af tjenesterne i tråd med vilkårene er det ikke tilladt at ændre, kopiere, vise, publicere, overføre, sælge eller på anden måde bruge materiale for eksempel tekst, billeder, film, lyd, opskrifter, træningsprogram eller råd fra Willpower Groups Facebookgruppe, Nutrilett.dk eller andre områder eller materiale fra Willpower Group. 9.2 Materiale som medlemmer deler i Willpower Group Orkla Health og selskaber, der tilhører samme koncern, har uden at betale noget vederlag til dig ret til at bruge materiale såsom indlæg, meddelelser, historier om dig selv, billeder, film, opskrifter etc. som du i tidens løb som medlem har sendt til Willpower Group eller delt i Willpower Groups Facebookgruppe eller på Nutrilett.dk. Brugen heraf kan omfatte kopiering, lagring, visning og publicering i original eller redigeret form via den distributionskanal, som Orkla Health finder hensigtsmæssig. Hvis du ikke accepterer denne overdragelse af rettigheder, skal du melde fra til Orkla Health i forbindelse med, at du stiller materialet til Orkla Healths disposition. Ellers bliver det betragtet som om, at du har accepteret Orkla Healths nævnte brugsret.

3 Du bør være opmærksom på, at Orkla Health ikke forpligter sig til at returnere materiale, du har stillet til disposition. Orkla Health forpligter sig heller ikke til at publicere eller på anden måde behandle indsendt materiale. Du er ansvarlig for, at du besidder ophavsretten/brugsretten eller andre relevante rettigheder til det materiale, du stiller til Orkla Healths disposition. Hvis ophavsretten eller andre relevante rettigheder indehaves af andre end dig selv (for eksempel fotograf, afbilledet person eller forfatter af tekst), er du ansvarlig over for Orkla Health for, at du har tilladelse fra ejeren af ophavsretten eller andre rettigheder til at give materialet til Orkla Health og andre selskaber inden for koncernen til brug som beskrevet ovenfor. Hvis en tredjepart vil rette krav mod Orkla Health på grund af Orkla Healths anvendelse af det indsendte materiale, er det den, der har stillet materialet til Orkla Healths disposition, der skal holdes ansvarlig. 10. It-sikkerhed Det er ikke tilladt at forstyrre andre brugeres kommunikation f.eks. via spredning af virus, uønsket eller andre tiltag. Det er ikke tilladt at forstyrre en anden brugers brug af hjemmesiden. Det er ikke tilladt gennem brug af hjemmesidens tjenester at overbelaste, svække eller skade hjemmesiden eller at forsøge at sætte hjemmesiden ud af funktion. Orkla Health undersøger sådanne og andre krænkelser og vil om nødvendigt tage kontakt med relevante myndigheder for at håndtere denne adfærd. Strafbare handlinger vil blive politianmeldt. 11. Medlemmernes ansvar Du er selv ansvarlig for konsekvenserne af dine brud på vilkårene og øvrig fejlagtig brug af Willpower Groups tjenester, både over for Orkla Health og andre, der eventuelt lider tab på grund af dine handlinger eller undladelser. Hvis din adfærd fører til, at en tredjepart retter krav mod Orkla Health, er du pålagt at erstatte Orkla Healths tab på grund af disse krav. 12a Orkla Healths ansvarsfraskrivelse Ud over det, der ellers fremgår af de enkelte øvrige vilkår, gælder følgende ansvarsfraskrivelse (i punkt 12a-c) for så vide de ikke strider mod ufravigelig dansk lovgivning: Orkla Health giver ingen garanti med hensyn til indhold, information, produkter, tjenester og lignende på Willpower Groups Facebookside eller andre hjemmesider fra Orkla Health, og der gives heller ingen garanti med hensyn til hjemmesidernes eller tjenesternes funktion, tilgængelighed, kvalitet, brugervenlighed eller sikkerhed. Orkla Health påtager sig ikke noget ansvar for uautoriseret adgang til eller ændring af materiale eller information indsendt af et medlem eller materiale og oplysninger, som medlemmet modtager. Orkla Health påtager sig heller ikke noget ansvar for et medlems eventuelle strafbare handlinger, som er begået ved brug af Willpower Groups tjenester. Sådanne kriminelle handlinger kan for eksempel være trusler, bagvaskelse, ærekrænkelse eller ulovligt indhold i indlæg. Orkla Health påtager sig heller ikke noget ansvar for et medlems øvrige ikke tilladte eller upassende brug af Willpower Groups tjenester. Orkla Health påtager sig ikke noget ansvar for et medlems brud på andres immaterielle rettigheder ved brug af Willpower Groups tjenester. Orkla Health er ikke under nogen omstændigheder ansvarlig for direkte eller indirekte skader som følge af brug af eller manglende evne til at bruge tjenester i Willpower Group og/eller dets

4 materiale eller information med undtagelse af tilfælde, hvor Orkla Health forsætligt eller groft uagtsomt har forårsaget skaden. Orkla Health har ikke ansvar for indhold eller funktion på hjemmesider, som ikke ejes eller forvaltes af Orkla Health (tredjepartshjemmesider), selvom der i Willpower Group er formidlet link til disse hjemmesider. Orkla Health har ikke ansvar for handlinger eller undladelser foretaget af selskaber eller personer, der ikke arbejder for Orkla Health, uanset om Orkla Health har et samarbejde med disse aktører. 12b. Ansvarsfraskrivelse sundhedsråd Indholdet fra ernæringseksperter og personlige trænere, der formidles i forbindelse med Willpower Group, er ment som støtte til personer, der ønsker og har brug for vægttab. Indholdet er imidlertid afgivet på et generelt grundlag og uden nogen vurdering af din sundhed, eller om det er medicinsk forsvarligt, at du følger disse vejledninger om træning og kost etc. Det er dit ansvar at opsøge hjælp om sundhed for at klarlægge dette, inden du deltager. Orkla Health giver i øvrigt ingen garanti for, at du ved dit medlemskab af Willpower Group kommer til at tabe dig eller opnå andre af dine forventede eller opsatte mål. 12c. Medlemmets sundhedstilstand For at få godkendt medlemskab af Willpower Group kræves det, at du: Ikke er undervægtig. Ikke lider af en sygdom, funktionsnedsættelse eller andre forhold, som kan indebære, at vægttab inden for rammen af Willpower Groups virksomhed er upassende eller farlig for dig. Ikke er gravid. Deltagelse i Willpower Group kan heller ikke anbefales til mødre, der ammer. Hvis du på grund af din sundhedstilstand bliver behandlet af en læge, tager medicin eller har fået anbefalet en bestemt diæt, skal du diskutere Willpower Groups program med lægen og få dennes godkendelse, inden du bliver medlem. Med din indmeldelse bekræfter du, at du opfylder kriterierne i dette punkt, samt at du, så vidt du ved, er helt rask. 13. Brud på vilkår Hvis du bryder et af vilkårene, f.eks. at du er under 18 år, har Orkla Health ret til at opsige eller suspendere («fryse») dit medlemskab straks og uden varsel. Det samme gælder, hvis Orkla Health har en rimelig mistanke om brud på vilkårene, hvilket vurderes efter Orkla Healths frie skøn. Du forpligter dig til at erstatte det økonomiske tab, som Orkla Health eventuelt bliver påført som en følge af, at du bryder vilkårene. 14. Ændringer Orkla Health kan uden varsel ændre, revidere, erstatte eller fjerne tjenester og indhold i tjenester, der tilbydes af Willpower Group. Det til enhver tid gældende tjenestetilbud er beskrevet på nutrilett.dk.

5 Orkla Health forbeholder sig retten til at ændre vilkårene her uden særlig godkendelse fra medlemmerne. Der gøres opmærksom på sådanne ændringer på Nutrilett.dk senest en uge inden ændringen træder i kraft. Medlemmet godkender ændringerne ved fortsat at bruge Willpower Groups tjenester efter ændringer i vilkårene. 15. Aftaletid etc. Dit medlemskab af Willpower Group er gyldigt fra den dato, der står i bekræftelsen. Du kan opsige dit medlemskab når som helst, se punkt 5. Orkla Health har ret til at opsige dit medlemskab med omgående virkning i overensstemmelse med det, der er angivet i vilkårene, se bl.a. punkt 13. I øvrigt kan Orkla Health opsige dit medlemskab med en måneds varsel. 16. Lovgivning og løsning af tvister Vilkårene er underlagt dansk ret. Eventuel uenighed og tvister knyttet til vilkårene, medlemskabet af Willpower Group og/eller tjenester, der tilbydes via Willpower Group, skal så vidt muligt afgøres i dialog mellem medlemmet og Orkla Health, se punkt 17. Hvis det mislykkes, kan du henvende dig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for at få sagen prøvet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan kontaktes via deres hjemmeside via eller via post til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Som alternativ til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan du vælge at henvende dig til EU-kommissionens tvistløsningsorgan online, den såkaldte ODR-platform, via følgende hjemmeside: I sidste ende skal tvisten afgøres ved en almen domstol. 17. Kontakt Orkla Health kan kontaktes via på

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness

Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness www.mobilefitness.dk udbydes af virksomheden Mobile Fitness A/S. Du bør læse disse vilkår igennem, før du opretter dig som bruger hos Mobile Fitness. Vilkårene

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Terms and Conditions. An English version is in preparation. In Danish: Handelsbetingelser

Terms and Conditions. An English version is in preparation. In Danish: Handelsbetingelser Terms and Conditions An English version is in preparation. In Danish: Handelsbetingelser Her kan du læse de betingelser, der gælder, når du køber WorldBloxer maps til Minecraft hos www.geoboxers.com (herefter

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

PS AUCTION DENMARK APS AUKTIONS- OG MEDLEMSVILKÅR

PS AUCTION DENMARK APS AUKTIONS- OG MEDLEMSVILKÅR PS AUCTION DENMARK APS AUKTIONS- OG MEDLEMSVILKÅR 1. Baggrund 1.1 Disse auktions- og medlemsvilkår ( Vilkårene ) gælder mellem dig som privatperson eller jer som firma eller anden juridisk person ( Kunden

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Side 1 af 5 Multebærvej Silkeborg CVR

Side 1 af 5 Multebærvej Silkeborg CVR Your-IT ApS almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Your-IT ApS, CVR-nummer

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

, ( Virksomheden ) salg og levering

, ( Virksomheden ) salg og levering Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Automation

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Maj 2014 Indhold Abonnementsvilkår for Mofibo 1. Tillægsaftalen... 3 2. Aftalens parter... 3 3. Brug af Mofibo-tjenesten... 3 4. Priser... 3 5. Betaling... 3 6. Personoplysninger....

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming

Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming Konkurrencen arrangeres af: Coca-Cola Nordic Services ApS Tuborg Havnevej 4-8, 1. 2900 Hellerup Partnere: MARVELOUS, IUM mediebureau København Konkurrencen er på

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

VILKÅR FOR ADGANG TIL OG BRUG AF DATAHUB - MÅLEOPERATØR

VILKÅR FOR ADGANG TIL OG BRUG AF DATAHUB - MÅLEOPERATØR Vilkår for adgang til og brug af DataHub - MÅLEOPERATØR 1/6 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06 71 VILKÅR FOR ADGANG TIL OG BRUG AF DATAHUB

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Salg- og leveringsbetingelser for udlejning af udstyr og tilbehør

Salg- og leveringsbetingelser for udlejning af udstyr og tilbehør Salg- og leveringsbetingelser for udlejning af udstyr og tilbehør 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige udlejnings- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Trust Rental

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Adfærdskodeks for medarbejdere (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 8/2011 den 12. september 2011)

Læs mere

FÅ OP TIL 1500,- TILBAGE. på udvalgte -kameraer *

FÅ OP TIL 1500,- TILBAGE. på udvalgte -kameraer * FÅ OP TIL 1500,- TILBAGE på udvalgte -kameraer * *Værdien afhænger af produktet. Tilbuddet gælder mellem 1. november 2017 og 31. januar 2018 og kun for udvalgte forhandlere. For yderligere vilkår og betingelser,

Læs mere

Concept Data a/s CVR nr Almindelige salgs- og leveringsbetingelser:

Concept Data a/s CVR nr Almindelige salgs- og leveringsbetingelser: Concept Data a/s CVR nr. 14918876 - Almindelige salgs- og leveringsbetingelser: 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om Concept Data a/s, CVR-nummer

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Handelsbetingelser Kyvsgaard Kommunikation

Handelsbetingelser Kyvsgaard Kommunikation Handelsbetingelser Kyvsgaard Kommunikation 1. Anvendelse 4. Pris og betaling 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Kyvsgaard Kommunikation,

Læs mere

PARTERNE HAR HEREFTER AFTALT FØLGENDE:

PARTERNE HAR HEREFTER AFTALT FØLGENDE: Kundeaftale DENNE AFTALE er indgået den 20 mellem: Midtjysk Markedsføring, Kompagnistræde 2, 1.sal,, 35287582 og [indsæt navn], [indsæt registreret adresse], [indsæt CVR-nummer] PARTERNE HAR HEREFTER AFTALT

Læs mere

Mobilize Me ApS. Salgs- og Leveringsbetingelser til erhvervskunder, kommuner, offentlige og private institutioner.

Mobilize Me ApS. Salgs- og Leveringsbetingelser til erhvervskunder, kommuner, offentlige og private institutioner. 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Mobilize Me s, CVR-nummer 34208077, ( Virksomheden ) salg og levering af serviceydelser

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

MOTIVAS APS, Transportbuen 5A, 1., 4700 Næstved Cvr.nr

MOTIVAS APS, Transportbuen 5A, 1., 4700 Næstved Cvr.nr Side 1 af 5 MOTIVAS APS, Transportbuen 5A, 1., 4700 Næstved Cvr.nr. 36914963 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder (Version juli 2018) 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse.

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Tilmelding til Sundhedsdatanettet (SDN)

Tilmelding til Sundhedsdatanettet (SDN) Tilmelding til Sundhedsdatanettet (SDN) 1. MedCom Tilmelding til SDN skal ske til MedCom, Rugårdsvej 15, 2., 5000 Odense C. E-post: medcom@medcom.dk Fax: +45 6543 2050 2. Brugeren Organisation Adresse

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

! PERSONDATAPOLITIK ! PERSONDATAPOLITIK FOR FIXNBIKE APPLIKATIONEN. 1. Generelle bestemmelser

! PERSONDATAPOLITIK ! PERSONDATAPOLITIK FOR FIXNBIKE APPLIKATIONEN. 1. Generelle bestemmelser ! PERSONDATAPOLITIK! PERSONDATAPOLITIK FOR FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Generelle bestemmelser Denne Persondatapolitik for FIXNBIKE applikationen (herefter benævnt Persondatapolitikken ) gælder for alle,

Læs mere

Forretningsbetingelser for erhvervsdrivendes brug af Specialistuddannelse.dk

Forretningsbetingelser for erhvervsdrivendes brug af Specialistuddannelse.dk Forretningsbetingelser for erhvervsdrivendes brug af Specialistuddannelse.dk Om Specialistuddannelse.dk Specialistuddannelse.dk stiler efter at hjælpe danske psykologer med at holde styr på deres efteruddannelse

Læs mere

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38.

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38. Betingelser På www.organo.dk kan du bestille varer fra Organo Skandinavien. Efter bestilling vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse på e- mail, som også indeholder information om fortrydelses-,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Betingelserne gælder for alle aftaler om Virksomheden

Læs mere

Forretningsbetingelser for levering af ydelser pr

Forretningsbetingelser for levering af ydelser pr INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

LOCATE CLOUD AFTALEVILKÅR

LOCATE CLOUD AFTALEVILKÅR LOCATE CLOUD AFTALEVILKÅR Indledning De aftalevilkår for Locate Cloud (kaldet "Vilkår"), der er indeholdt i denne aftale, skal efterleves ved brug af Locate Cloud, herunder alle sider forbundet til Locate

Læs mere

Handelsbetingelser. Virksomhedsoplysninger. Grumsen Development ApS CVR: Willemoesgade Tv 6700 Esbjerg Danmark

Handelsbetingelser. Virksomhedsoplysninger. Grumsen Development ApS CVR: Willemoesgade Tv 6700 Esbjerg Danmark Handelsbetingelser Virksomhedsoplysninger Grumsen Development ApS CVR: 37051373 Willemoesgade 50 2. Tv 6700 Esbjerg Danmark 1. Generelle betingelser 1.1. Disse handelsbetingelser gælder for alle leverancer

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R 24-01-2018 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng:

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub.

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 15. marts 2016 USS/ACH Vilkår for adgang til og brug af DataHub Tredjepart Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 1.

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Super Total Service ApS Opdateret 29/

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Super Total Service ApS Opdateret 29/ Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Super Total Service ApS Opdateret 29/12-2018. 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler

Læs mere

DACHSER Group SE & Co. KG's almindelige forretningsbetingelser for it-tjenester inden for transport og logistik

DACHSER Group SE & Co. KG's almindelige forretningsbetingelser for it-tjenester inden for transport og logistik DACHSER Group SE & Co. KG's almindelige forretningsbetingelser for it-tjenester inden for transport og logistik 3. Disse almindelige it-betingelser gælder ligeledes for tekniske processer som "Managed

Læs mere

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår.

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Levering Annonce oprettes (leveres) lige så snart den er aktiveret i kontrolpanelet. Bestiller

Læs mere

Handelsbetingelser. Nicole Albæk, Ottergårdforte 7, 6200 Aabenraa cvr. Nr

Handelsbetingelser. Nicole Albæk, Ottergårdforte 7, 6200 Aabenraa cvr. Nr Handelsbetingelser Handels og abonnementsbetingelser: Produkter og tjenester udbydes af: Nicole Albæk, Ottergårdforte 7, 6200 Aabenraa cvr. Nr. 35551417 Kontakt mig på info@nicolealbaek.dk Alle priser

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Bymosevej 20 8210 Århus V Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

FlexCabling ApS. Almindelige handelsbetingelser for erhvervskunder. (efterfulgt af persondatapolitik)

FlexCabling ApS. Almindelige handelsbetingelser for erhvervskunder. (efterfulgt af persondatapolitik) Almindelige handelsbetingelser for erhvervskunder (efterfulgt af persondatapolitik) 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige handelsbetingelser (i det følgende kaldet Betingelserne ) gælder for alle aftaler

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

1. Generelt. 2. Dataansvarlig for persondata. 3. Hvornår behandler vi dine personoplysninger. 4. Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

1. Generelt. 2. Dataansvarlig for persondata. 3. Hvornår behandler vi dine personoplysninger. 4. Hvilke oplysninger behandler vi om dig? 1. Generelt 2. Dataansvarlig for persondata 3. Hvornår behandler vi dine personoplysninger 4. Hvilke oplysninger behandler vi om dig? 5. Hvorfor behandler vi oplysninger om dig? 6. Lovgrundlaget for vores

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

TFP kontrakt. Bjarke E. Petersen Skibby.

TFP kontrakt. Bjarke E. Petersen Skibby. FOTOGRAF Navn Bjarke E. Petersen Adresse Dådyrvej 95 Postnummer, by 4050 Skibby Telefon 2185 3179 Email bjarke@engelbrekt.net MODEL Navn Adresse Postnummer, by Telefon Email Fødselsdato/År Denne kontrakt

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

innocents vilkår og betingelser

innocents vilkår og betingelser innocents vilkår og betingelser Følgende vilkår og betingelser, så vel som alle andre love og regler for vores hjemmeside, internettet og Worldwide Web, gælder for alle hjemmesidens brugere. innoncent

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK BRYD TAVSHEDEN. Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Bryd Tavsheden (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger.

PRIVATLIVSPOLITIK BRYD TAVSHEDEN. Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Bryd Tavsheden (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger. PRIVATLIVSPOLITIK BRYD TAVSHEDEN Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Bryd Tavsheden (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger. 1) DATAANSVARLIG Den juridiske enhed, som er ansvarlig

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE [LEVERANDØR]

DATABEHANDLERAFTALE [LEVERANDØR] DATABEHANDLERAFTALE Mellem [KUNDE] og [LEVERANDØR] Der er den [dato] indgået følgende databehandleraftale ("Aftalen") mellem: (A) (B) [VIRKSOMHEDEN], [ADRESSE] et selskab registreret under CVR-nr. [ ]

Læs mere

1.1. Leverandøren er databehandler for Kunden, idet Leverandøren varetager de i Appendiks 1 beskrevne databehandlingsopgaver for Kunden.

1.1. Leverandøren er databehandler for Kunden, idet Leverandøren varetager de i Appendiks 1 beskrevne databehandlingsopgaver for Kunden. Der indgås hermed følgende databehandleraftale ("Aftalen") mellem "Kunden"og MemberLink Aps (som driver Rokort.dk), Stenager 2, 6400 Sønderborg CVR 33381638 ("Leverandøren"), der samlet benævnes "Parterne"

Læs mere

2.1. Priser og indhold for Leverandørens Abonnement findes på Sitet.

2.1. Priser og indhold for Leverandørens Abonnement findes på Sitet. FORRETNINGSBETINGELSER PIPIPCARE 1. ANVENDELSESOMRÅDE Forretningsbetingelserne (herefter Betingelserne ) gælder for køb af en abonnementservice (herefter Abonnement ) på hjemmesiden PipipCare. com (herefter

Læs mere

BETINGELSER FOR MOBILEPAY-PORTALEN

BETINGELSER FOR MOBILEPAY-PORTALEN BETINGELSER FOR MOBILEPAY-PORTALEN Gældende fra den 1. januar 2018 MobilePay-portalen (i det følgende kaldet Portalen ) giver virksomheden mulighed for at administrere sine MobilePay-løsninger, når de

Læs mere