SG2_da_ Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SG2_da_ Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark"

Transkript

1 Ansøgningspakke SG2_da_ Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke kan bruges af forældre, der ønsker at søge om familiesammenføring til et uledsaget mindreårigt barn med opholdstilladelse i Danmark. Ansøgningspakken kan også bruges af mindreårige søskende til det uledsagede mindreårige barn i Danmark, hvis søskenende søger om familiesammenføring samtidig med forældre. Med et mindreårigt uledsaget barn, mener vi en udlænding under 18 år, der er kommet til Danmark og har søgt asyl uden sine forældre. Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om familiesammenføring i Danmark Skema 2 - Oplysningsskema til det herboende mindreårige barn Hvordan bruger I skemaerne? For at søge om familiesammenføring skal både skema 1 og skema 2 bruges. Skema 1 skal bruges af den person (forældre eller søskende), som ikke allerede har ret til at bo i Danmark som familiesammenført (ansøger). Han/hun skal gøre følgende: Udfylde skema 1 Vedlægge de nødvendige dokumenter Indgive ansøgningen til en dansk repræsentation i det land, hvor han/hun bor. Hvis ansøger opholder sig lovligt i Danmark, kan ansøgningen som udgangspunkt indgives i Danmark. Hvis ansøgningen kan indgives i Danmark, indgives den til Udlændingestyrelsens Borgerservice. Bor ansøger uden for Storkøbenhavn, kan ansøgningen også indgives til det lokale politi. Skema 2 skal bruges af den person (det mindreårige barn), der allerede har ret til at bo i Danmark. Han/hun skal gøre følgende: Udfylde skema 2 Vedlægge de nødvendige dokumenter Indgive skema 2 til Udlændingestyrelsen. Hvis ansøger allerede opholder sig i Danmark, vil vi bede om, at begge skemaer indgives samtidigt. Præcist hvordan I bruger skema 1 og skema 2, og hvilke dokumenter I hver især skal vedlægge skemaerne, fremgår af vejledningen på forsiden af de to skemaer. Bagest i de to skemaer finder I en tjekliste, som I kan benytte til at kontrollere, at I hver især har udfyldt skemaerne korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter. Hvis I vil vide mere I kan få flere oplysninger om reglerne for familiesammenføring på nyidanmark.dk. Her kan I også få yderligere information om sagsbehandlingstider. Hvis I er i tvivl, kan I kontakte Udlændingestyrelsen og få vejledning om reglerne og om, hvordan I udfylder skemaerne. I finder vores kontaktoplysninger på På nyidanmark.dk kan I læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Særligt om familiesammenføring til uledsagede mindreårige børn Forældre og søskende til det herboende mindreårige barn kan som udgangspunkt kun få opholdstilladelse i Danmark, hvis hensynet til Danmarks internationale forpligtelser taler for det. Det kan eksempelvis være hensynet til barnets tarv, der taler for at give en tilladelse til familiesammenføring her i landet. Bemærk, hvis det mindreårige barn har opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3 (midlertidig beskyttelsesstatus), kan der gælde særlige regler for familiesammenføring. Du kan læse mere om dette i faktaarket, som findes bagest i skema 2.

2 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I SKEMA 1 Person ID Dato modtaget Modtaget af (stempel og navn) Sb-id / case order ID* *) Sb-id oprettes af myndigheden i forbindelse med optagelse af biometri SKEMA 1 (SG2a) Ansøgning om familiesammenføring i Danmark Sådan gør du For at søge om familiesammenføring skal ansøger (forælder eller søskende) og det mindreårige barn, der allerede har ret til at bo i Danmark, udfylde hvert sit skema. Du (ansøger), der ikke allerede har ret til at bo i Danmark, og som søger om familiesammenføring til et mindreårigt barn, skal gøre følgende: 1. Udfylde og underskrive dette skema (skema 1). 2. Vedlægge nødvendige dokumenter 3. Indgive ansøgningen til en dansk repræsentation i det land, hvor du bor. Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan ansøgningen som normalt indgives i Danmark. Hvilke dokumenter skal du vedlægge? Du skal vedlægge følgende dokumenter sammen med skema 1: Kopi af dit pas (alle sider inklusiv forside). Hvis du ikke har et pas, skal du vedlægge et ansigtsfoto. Dokumentation for dit slægtskab med det herboende mindreårige barn, fx fødselsattest eller familieattest (kopi af den originale attest og en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk). Vielsesattest (kopi af den originale og en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk) vedlægges kun, hvis du er gift. Krav om biometri på opholdskort Forældre Hvis du har fast ophold i Danmark eller i et land, hvor der findes en dansk repræsentation, skal du møde personligt op og have optaget digitalt ansigtsfoto og fingeraftryk (biometri) til dit opholdskort. Du skal have optaget biometri i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen. Hvis du har fast ophold i et land, hvor Danmark har en repræsentationsaftale med et andet lands repræsentation, skal du møde personligt op og aflevere 2 stk. ansigtsfoto på repræsentationen i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen. Efter din indrejse i Danmark skal du have optaget biometri til opholdskortet. SG2a_da_ Søskende under 18 år En søskende under 18 år til et herboende mindreårigt barn, som skal bo hos forældremyndighedens indehaver i Danmark, skal normalt ikke have et opholdskort. Barnet (søsteren/broren) kan dog efter ønske få et opholdskort. Hvis barnet ønsker et opholdskort, og barnet har fast ophold i Danmark eller i et land, hvor der findes en dansk repræsentation, skal barnet have optaget digitalt ansigtsfoto og fingeraftryk (biometri) til opholdskortet i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen. Hvis barnet ikke skal bo hos forældremyndighedens indehaver i Danmark, men fx skal bo hos plejeforælder eller nær slægtning, skal barnet have et opholdskort. Hvis barnet har fast ophold i Danmark eller i et land, hvor der findes en dansk repræsentation, skal barnet ved personligt fremmøde have optaget biometri til opholdskortet. Barnet skal have optaget biometri i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen. Hvis barnet har fast ophold i et land, hvor Danmark har en repræsentationsaftale med et andet lands repræsentation, skal barnet møde personligt op og aflevere 2 stk. ansigtsfoto på repræsentationen i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen. Efter barnets indrejse i Danmark skal barnet have optaget biometri til opholdskortet. Du kan læse mere om opholdskort med biometri på den sidste side i skema 1 og på Skal du have andre dokumenter med, når du indgiver din ansøgning? Ja, du skal have dit originale pas med, så myndighederne kan kontrollere din identitet. 1. Ansøger UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Efternavn Fornavn(e) Nationalitet Fødedato (dag, måned, år) Evt. tidligere nationalitet Evt. CPR-nr. Side 2 af 17

3 Fødested (by) Fødeland Du skal kun besvare nedenstående spørgsmål, hvis ansøger er et barn under 18 år, og barnet skal bo hos forældremyndighedens indehaver i Danmark. Når ansøger (barnet) skal bo hos forældremyndighedens indehaver i Danmark, kan barnet efter ønske få et opholdskort, hvis barnet får opholdstilladelse. Nedenfor skal du oplyse, om barnet ønsker et opholdskort. Hvis barnet ønsker et opholdskort, skal barnet have optaget digitalt ansigtsfoto og fingeraftryk (biometri). Der optages i den forbindelse også underskrift. Hvis barnet er under 6 år, skal barnet dog kun have optaget ansigtsfoto. Der opkræves ikke et særskilt gebyr for opholdskortet. Du kan læse mere om biometri på den sidste side i dette skema og på Hvis barnet ikke ønsker et opholdskort, skal du vedlægge 2 stk. pasfoto af barnet, og barnet skal ikke have optaget biometri. Hvis barnet på et senere tidspunkt får behov for et opholdskort, skal der indgives en separat ansøgning om opholdskort til barnet. Ønsker barnet et opholdskort? Ja Nej Hvis nej, skal du vedlægge 2 stk. pasfoto af barnet 2. Navn og CPR-nr. på det mindreårige barn i Danmark, som allerede har ret til at bo i landet, og som du ønsker at blive familiesammenført med i Danmark UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Alle danske statsborgere og personer med en opholdstilladelse i Danmark har et CPR-nr. Personen i Danmark kan oplyse dig om sit CPR-nr. Navn (fornavn(e) og efternavn) CPR-nr. 3. Oplysninger om dig (ansøger) UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Køn Mand Kvinde Nuværende ægteskabelig stilling Samlevende Gift Har du børn? Ja Nej Din adresse i udlandet (Gade/vej og nr.) Stilling Postnr., by og land Telefonnr. -adresse Modtagelse af din afgørelse i udlandet Hvis du får opholdstilladelse, vil afgørelsen normalt blive sendt til den danske repræsentation, hvor du indgiver ansøgningen (skema 1). Du vil derefter modtage afgørelsen fra repræsentationen. Hvis du ikke indgiver ansøgningen (skema 1) på en dansk repræsentation, vil afgørelsen normalt blive sendt til en dansk repræsentation i det land, hvor du ovenfor har angivet, at du har bopæl. Hvis der ikke er en dansk repræsentation i det land, hvor du har bopæl, kan du nedenfor oplyse, hvilken dansk repræsentation, du ønsker at få din afgørelse fra. Se oversigt over repræsentationer på Vær opmærksom på, at du som udgangspunkt skal have haft fast ophold i det pågældende land i de seneste 3 måneder. Hvis Udlændingestyrelsen vurderer, at vi ikke kan sende din afgørelse til den oplyste repræsentationen, vil vi kontakte dig. Hvilken dansk repræsentation ønsker du at få afgørelsen fra? 4. Oplysninger om dit pas og eventuelle ophold i andre lande Nationalitets pas Anden rejselegitimation, hvilken? UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Pasnummer Udstedelsesdato Side 3 af 17

4 Pas gyldigt til I hvilket land er passet udstedt? Har du boet mere end 6 måneder i et andet land end hjemlandet? Ja Nej Hvis ja, skal du oplyse land(e) og tidsrum Har du haft opholdstilladelse i dette land? Ja Nej Hvis ja, skal du vedlægge en kopi af din seneste opholdstilladelse i landet. 5. Oplysninger om din eventuelle ægtefælle/samlever UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Efternavn Evt. tidligere efternavn Fornavn Nationalitet Fødselsdato (dag, måned, år) Evt. tidligere nationalitet Hvis I er gift, skal du oplyse sted og dato for vielsen Fødested (by og land) Adresse (Gade/vej og nr.) Land Postnr. og by Telefonnr. 6. Oplysninger om det mindreårige barn, som allerede har ret til at bo i Danmark, og som du ønsker at blive familiesammenført med UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Efternavn Fornavn Evt. tidligere efternavn Nationalitet Fødselsdato (dag, måned, år) Adresse (Gade/vej og nr.) Land Evt. tidligere nationalitet Fødested (by og land) Postnr. og by Telefonnr. -adresse Er du I familie med barnet? Ja Nej Hvis ja, skal du oplyse jeres familierelation Har du boet sammen med barnet? Ja Nej Hvis ja, skal du oplyse periode(r) og hvor I boede? Hvis der boede andre sammen med jer, skal du oplyse navn og relation Side 4 af 17

5 Har barnet bidraget til din families forsørgelse? Ja Nej Hvis ja, skal du oplyse i hvilken periode Hvem bor barnet sammen med i Danmark? Har du familie eller andet netværk i det land, hvor du opholder dig? Ja Nej 7. Oplysninger om dine børn, herunder børn, der opholder sig i hjemlandet UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn(e) Nationalitet Fødselsdag (dag, måned, år) Dreng Køn Pige Er barnet i Danmark? Søger barnet samtidig om opholdstilladelse? Hvis ja, skal barnet indgive en separat ansøgning om familiesammenføring (SG2) Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 8. Oplysninger om dine forældre UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Oplysningerne om forældre skal kun udfyldes, hvis du (ansøger) er under 18 år. Far (efternavn og fornavn(e)) Adresse (gade/vej, nr., postnr., by og land) Mor (efternavn og fornavn(e)) Adresse (gade/vej, nr., postnr., by og land) Fødselsdato Nationalitet Fødselsdato Nationalitet 9. Andre oplysninger, som du mener, er relevante for sagen UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Er du alvorligt syg eller handikappet? Ja Nej Hvis ja, skal du oplyse hvilken sygdom/handikap, og om du modtager behandling (vedlæg dokumentation) Side 5 af 17

6 10. Dine evt. bemærkninger UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER 11. Dna-undersøgelse og aldersundersøgelse Dette punkt skal kun udfyldes, hvis du (ansøger) er forælder til det herboende mindreårige barn. Udlændingestyrelsen kan i visse situationer kræve, at du og barnet, der allerede er i Danmark, og eventuelle søskende medvirker til en dna-undersøgelse. Dét vil vi gøre, hvis der ud fra en samlet vurdering af sagen opstår tvivl om rigtigheden af den oplyste familiemæssige relation mellem dig og barnet, dvs. selve grundlaget for familiesammenføringen i Danmark. En dna-undersøgelse kan foregå på 2 måder: Den kan foregå ved, at der bliver taget en blodprøve fra dig og en blodprøve af barnet. Den kan også foregå ved mundskrab, som tages fra indersiden af kinden på både dig og barnet. Blodprøver eller mundskrab sendes til retsgenetisk undersøgelse på Retsmedicinsk Institut i København. Resultatet af undersøgelsen på Retsmedicinsk Institut vil vise, om - og i givet fald hvordan - I er beslægtede. Tilsvarende kan vi kræve, at der bliver foretaget en aldersundersøgelse af barnet, hvis der er tvivl om, hvorvidt barnets oplyste alder er korrekt. En aldersundersøgelse foregår blandt andet ved, at der tages et røntgenfoto af håndrodsknogler og foretages en tandlægeundersøgelse (inklusiv røntgenundersøgelse) og en lægeundersøgelse. Det er slet ikke sikkert, at der er behov for en dna- og/eller aldersundesøgelse i din sag, men skulle det blive nødvendigt, vil vi kunne behandle sagen hurtigere, hvis du nedenfor tilkendegiver (ved at sætte et kryds), at du er indstillet på at medvirke til dna-undersøgelse og aldersundersøgelse, hvis vi skønner, at disse undersøgelser er nødvendige for vores behandling af sagen. Tilkendegivelse om medvirken til dna-undersøgelse og aldersundersøgelse I forbindelse med en ansøgning om familiesammenføring kan Udlændingestyrelsen beslutte, at der skal iværksættes en dna-undersøgelse, jf. udlændingelovens 40 c, og/eller aldersundersøgelse(r). Du skal derfor tilkendegive, om du er indstillet på, at der i forbindelse med din ansøgning om opholdstilladelse bliver iværksat en dna-undersøgelse og/eller aldersundersøgelse(r) ved at sætte kryds i en af de to rubrikker nedenfor. (sæt ét kryds) I forbindelse med min ansøgning om familiesammenføring til mit barn i Danmark, er jeg indstillet på, at der ved Udlændingestyrelsens foranstaltning foretages dna-undersøgelse(r) (som kan omfatte udtagning af blodprøver eller mundskrab) og/eller aldersundersøgelse(r) i det omfang, det skønnes nødvendigt for behandlingen af ansøgningen om opholdstilladelse her i Danmark. Jeg er endvidere indforstået med, at der i forbindelse med en eventuel undersøgelse bliver taget et foto af mig med henblik på at sikre min identitet. Endelig er jeg indstillet på, at resultaterne af ovennævnte undersøgelser indgår i Udlændingestyrelsens vurdering af ansøgningen. Jeg er hermed vejledt om, at Udlændingestyrelsen, såfremt dna-undersøgelsen og/eller aldersundersøgelsen viser, at mine oplysninger om familieforhold/alder for de berørte personer ikke har været korrekte, kan indgive anmeldelse herom til politiet, herunder kræve erstatning for afholdte udgifter i forbindelse med undersøgelsen/undersøgelserne. Jeg er ikke indstillet på, at jeg og/eller det herboende barn og evt. søskende medvirker til dna-undersøgelse(r) og/eller aldersundersøgelse(r). Side 6 af 17

7 12. Erklæring og information A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer på tro og love, at jeg har givet sande og fuldstændige oplysninger i dette ansøgningsskema. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande og fuldstændige, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 2 år (straffelovens 161, jf. udlændingelovens 40). Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger (udlændingelovens 40). Min opholdstilladelse kan blive inddraget (udlændingelovens 19). B. Erklæring om samtykke til, at myndighederne skaffer de nødvendige oplysninger Jeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder kan videregive og indhente oplysninger om mine private forhold, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle denne ansøgning (forvaltningslovens 29 og persondatalovens 6-8 og 27). Oplysningerne kan videregives til og indhentes fra andre danske eller udenlandske myndigheder, herunder politimyndigheder. Det gælder fx oplysninger om: Evt. straffesager mod mig. Min familie. De dokumenter, som jeg har vedlagt min ansøgning, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed. Jeg giver desuden samtykke til, at myndigheder, som til brug for behandlingen af min ansøgning høres af Udlændingestyrelsen, kan indhente oplysninger om mine private forhold til brug for besvarelsen af høringen. C. Information om, at myndighederne kan give oplysninger om dig videre til de danske efterretningstjenester og til den danske anklagemyndighed De oplysninger og dokumenter, som du har givet i forbindelse med din ansøgning, kan blive videregivet til de danske efterretningstjenester og til den danske anklagemyndighed (udlændingelovens 45 a og 45 c). Dette kan ske på udlændingemyndighedernes initiativ eller på initiativ fra efterretningstjenesterne eller anklagemyndigheden. Anklagemyndigheden vil kunne benytte disse oplysninger til at vurdere, om der er grundlag for at rejse tiltale mod dig for forbrydelser begået i eller uden for Danmark, til at identificere ofre eller vidner til en konkret forbrydelse, eller til at bistå udenlandsk politi. D. Information om, at nogle oplysninger også vil blive givet til de lokale danske myndigheder De danske udlændingemyndigheder giver visse oplysninger videre til den kommune, som du kommer til at bo i, hvis du får opholdstilladelse (udlændingelovens 44 a). Kommunen vil endvidere blive informeret, hvis din opholdstilladelse senere nægtes forlænget eller bliver inddraget, det senere konstateres, at din opholdstilladelse er bortfaldet, eller din opholdstilladelse bliver gjort tidsubegrænset. Endelig vil den kommune, som du kommer til at bo i, have adgang til nogle af de oplysninger, der er registreret om dig i udlændingemyndighedernes registre, såfremt det er nødvendigt for varetagelsen af kommunens opgaver. Kommunen vil have adgang til oplysninger af betydning for dens sagsbehandling, herunder blandt andet oplysninger om nuværende og eventuelt tidligere opholdsgrundlag oplysninger om sagsforløb, herunder dato for ansøgningens indgivelse, ansøgningstype, om en afgørelse er blevet påklaget m.m. oplysninger om danskuddannelsesforløb oplysninger om dine tidligere bopælskommuner Andre relevante myndigheder eller organisationer, herunder blandt andet politiet, statsforvaltningerne, SKAT og sprogcentre, har adgang til tilsvarende oplysninger. E. Information om, at de danske myndigheder har registreret oplysninger om dig og dine forhold De oplysninger, som du giver eller har givet i forbindelse med din ansøgning om opholdstilladelse, vil blive registreret i udlændingemyndighedernes registre. Det samme gælder oplysninger, som du senere giver i forbindelse med ansøgninger om fortsat ophold i Danmark. Det vil blive registreret i Det Centrale Personregister, hvis du får opholdstilladelse. Det Centrale Personregister er et edb-register, som Social- og Indenrigsministeriet er ansvarligt for. Oplysningerne i udlændingemyndighedernes registre og Det Centrale Personregister vil blive brugt i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende dit ophold i Danmark (persondatalovens 6-8). Statsforvaltningerne (sagsoplysning), politiet (sagsoplysning eller kontrol) samt Udlændingenævnet (klagebehandling) vil have adgang til Side 7 af 17

8 de oplysninger, der er registreret i Udlændingestyrelsens registre og Det Centrale Personregister om dig. Herudover kan andre myndigheder og private organisationer have adgang til disse oplysninger (udlændingelovens 44 a). Du har pligt til at meddele de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om du kan få opholdstilladelse i Danmark (udlændingelovens 40). Hvis du ikke meddeler disse oplysninger, risikerer du at blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 1 år, og du risikerer, at du ikke får opholdstilladelse (udlændingelovens 60). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der registreres om dig i udlændingemyndighedernes registre og Det Centrale Personregister. Henvendelse herom kan ske til Udlændingestyrelsen, Ryesgade 53, 2100 København Ø. De fingeraftryk, der optages til brug for udstedelse af opholdskort, vil blive slettet i udlændingemyndighedernes registre senest 90 dage efter, at der er udstedt opholdskort, eller efter at der er meddelt afslag. F. Information om, at rigtigheden af dine oplysninger kan blive kontrolleret Rigtigheden af de oplysninger, som du har givet i forbindelse med din ansøgning, kan blive kontrolleret af Udlændingestyrelsen. Det kan både ske under selve behandlingen af din ansøgning og senere, når du eventuelt har fået en tilladelse. Hvis du har fået en tilladelse, og Udlændingestyrelsen finder, at du ikke længere opfylder betingelserne for din opholdstilladelse, kan din tilladelse blive inddraget. Din sag kan blive udtaget til kontrol, selv om der ikke er noget konkret, der tyder på, at dine oplysninger er urigtige, eller at du ikke længere opfylder betingelserne for din tilladelse. Kontrollen kan foregå på følgende måder: Opslag i registre, fx Det Centrale Personregister Samkøring af oplysninger i udlændingemyndighedernes registre med oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR), Bygnings- og Boligregistret (BBR) og indkomstregistret (eindkomst) Henvendelse til andre myndigheder, fx kommuner Henvendelse til tredjepart, fx arbejdsgiver eller studiested Personlig henvendelse på bopæl, studie- eller arbejdssted Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger. G. Information om eventuelle konsekvenser, hvis du indgiver ansøgning om opholdstilladelse, mens du opholder dig i Danmark på visum Hvis du opholder dig i Danmark på et visum, og du indgiver en ansøgning om opholdstilladelse her i landet, skal du være opmærksom på, at det kan have følgende konsekvens: Du kan ikke få visum til Danmark i en periode på 5 år (udlændingelovens 4 c). Der er dog en række tilfælde, hvor du kan indgive ansøgning om opholdstilladelse, mens du opholder dig i Danmark på visum, uden at du udelukkes fra at få visum i 5 år. Det drejer sig om følgende tilfælde: Hvis du som barn under 15 år eller ægtefælle ansøger om familiesammenføring. Hvis du ansøger om opholdstilladelse på baggrund af studier. Hvis du ansøger om opholdstilladelse på baggrund af fribyordningen. Hvis du ansøger om opholdstilladelse på baggrund af beskæftigelse, og du opfylder kravene for at få en opholdstilladelse. Hvis humanitære hensyn taler afgørende imod, at du udelukkes fra at få visum i 5 år. Disse undtagelser forudsætter dog, at dit formål med at indgive ansøgningen er reelt Underskrift, hvis du er over 15 år Jeg søger om familiesammenføring i Danmark og bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 12. Dato og sted Underskrift 13.2 Underskrift, hvis du er under 18 år Hvis du (ansøger) er mindreårig, men over 15 år, skal både du og én af dine forældre eller din værge underskrive skemaet. Hvis du er under 15 år, er det kun nødvendigt, at én af dine forældre eller din værge underskriver skemaet på dine vegne. Det skal tydeligt fremgå, hvem der har skrevet under på dine vegne. Hvis din værge har underskrevet på dine vegne, skal du vedlægge dokumentation for, at han/hun er din værge. Side 8 af 17

9 13.3 Den voksne på vegne af ansøger (forælder eller værge) Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 12. Dato og sted Underskrift Har du husket det hele? Hvis din ansøgning om familiesammenføring er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter, kan Udlændingestyrelsen behandle din sag med den kortest mulige sagsbehandlingstid. På kan du se de forventede maksimale sagsbehandlingstider (servicemål) for sager om familiesammenføring. Er din ansøgning ikke korrekt udfyldt eller mangler der dokumenter, risikerer du ifølge den danske udlændingelov, at din ansøgning bliver afvist, eller at sagsbehandlingstiden bliver forlænget. Det er derfor meget vigtigt, at du, inden du indgiver skemaet, kontrollerer, at skemaet er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter. Vi anbefaler, at du bruger tjeklisten herunder, inden du indgiver din ansøgning. Tjekliste Inden du indgiver din ansøgning, er det meget vigtigt, at du har vedlagt følgende (sæt gerne kryds): Kopi af dit pas (alle sider inklusiv forside). Hvis du ikke har et pas, skal du vedlægge et ansigtsfoto. Dokumentation for slægtskab (fx fødselsattest eller familieattest i kopi eller original med autoriseret oversættelse til enten dansk eller engelsk). Evt. vielsesattest i kopi eller original med autoriseret oversættelse til enten dansk eller engelsk (vedlægges kun, hvis du er gift). Evt. opholdstilladelse (vedlægges kun, hvis du har haft opholdstilladelse i et andet land end dit hjemland). Evt. dokumentation for handicap. Det er også vigtigt, at du har besvaret alle spørgsmålene, og har underskrevet samt dateret ansøgningen. Desuden er det vigtigt, at du husker at få optaget biometri til opholdskort inden 14 dage fra indgivelsen af ansøgningen, og husker at medbringe dit originale pas, når du indgiver ansøgningen, og når du skal have optaget biometri til opholdskort. Krav om biometri på opholdskort ansøgninger fra voksne Hvis du indgiver ansøgningen i Danmark eller i et land, hvor der findes en dansk repræsentation, skal du møde personligt op og have optaget digitalt ansigtsfoto og fingeraftryk (biometri) til opholdskort. Hvis du indgiver ansøgningen på en udenlandsk repræsentation, som Danmark har en repræsentationsaftale med, skal du møde personligt op og aflevere 2 stk. ansigtsfoto. Efter din indrejse i Danmark skal du have optaget biometri til dit opholdskort. Hvis du indgiver ansøgningen pr. post, fax eller via tredjemand (fx advokat) og har fast ophold i Danmark eller i et land, hvor der findes en dansk repræsentation, skal du møde personligt op og have optaget biometri inden 14 dage fra indgivelsen af ansøgningen. Har du fast ophold i et land, hvor Danmark har en repræsentationsaftale med en udenlandsk repræsentation, skal du møde personligt op og aflevere 2 stk. ansigtsfoto inden 14 dage fra indgivelsen af ansøgningen. Når du henvender dig for at få optaget biometri eller aflevere ansigtsfoto, skal du medbringe kopi af de første 3 sider af denne del af ansøgningsskemaet. På den måde kan myndighederne matche biometri eller ansigtsfoto med den indsendte ansøgning. Bemærk, at sagsbehandlingen i Udlændingestyrelsen først vil blive påbegyndt, når vi har modtaget biometri eller ansigtsfoto. Side 9 af 17

10 Hvis du ikke medvirker til at få optaget biometri i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen i Danmark eller ved en dansk repræsentation, eller hvis du ikke afleverer ansigtsfoto i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen ved en udenlandsk repræsentation, vil ansøgningen blive afvist. Du kan dog være fritaget for kravet om at få optaget fingeraftryk, hvis du af fysiske grunde ikke er i stand til at afgive fingeraftryk. Du skal altid medbringe dit pas eller anden rejselegitimation, når du skal have optaget biometri eller aflevere ansigtsfoto. I forbindelse med at du får optaget biometri, optages også en underskrift. Ansigtsfoto og fingeraftryk lagres i en chip på det opholdskort, som bliver udstedt, hvis du får opholdstilladelse. Hvis du opholder dig i Danmark, kan du få optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Hvis du bor uden for Storkøbenhavn, kan du også få optaget biometri hos det lokale politi. Du kan se en liste over politistationer, hvor du kan få optaget biometri på Hvis du opholder dig i udlandet, finder du en oversigt over danske repræsentationer og danske repræsentationsaftaler med andre landes repræsentationer på Udenrigsministeriets hjemmeside ( Du kan læse mere om opholdskort med biometri på Krav om biometri på opholdskort ansøgninger fra børn under 18 år Et barn under 18 år, som skal bo hos forældremyndighedens indehaver i Danmark, skal normalt ikke have et opholdskort. Barnet kan dog efter ønske få et opholdskort. Hvis barnet ønsker et opholdskort, og barnet har fast ophold i Danmark eller i et land, hvor der findes en dansk repræsentation, skal barnet have optaget digitalt ansigtsfoto og fingeraftryk (biometri) til opholdskortet i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen. Hvis barnet ikke skal bo hos forældremyndighedens indehaver i Danmark, men fx skal bo hos plejeforælder eller nær slægtning, skal barnet have et opholdskort. Hvis ansøgningen indgives i Danmark eller i et land, hvor der findes en dansk repræsentation, skal barnet møde personligt op og have optaget biometri til opholdskort. Hvis barnet indgiver ansøgningen på en udenlandsk repræsentation, som Danmark har en repræsentationsaftale med, skal barnet møde personligt op og aflevere 2 stk. ansigtsfoto. Efter barnets indrejse i Danmark skal barnet have optaget biometri til sit opholdskort. Hvis barnet indgiver ansøgningen pr. post, fax eller via tredjemand (fx advokat) og har fast ophold i Danmark eller i et land, hvor der findes en dansk repræsentation, skal barnet møde personligt op og have optaget biometri inden 14 dage fra indgivelsen af ansøgningen. Har barnet fast ophold i et land, hvor Danmark har en repræsentationsaftale med en udenlandsk repræsentation, skal barnet møde personligtop og aflevere 2 stk. ansigtsfoto inden 14 dage fra indgivelsen af ansøgningen. Når ansøgningen er indgivet pr. post, fax eller via tredjemand, og barnet henvender sig for at få optaget biometri eller aflevere ansigtsfoto, skal barnet medbringe kopi af de første 3 sider af denne del af ansøgningsskemaet. På den måde kan myndighederne matche biometri eller ansigtsfoto med den indsendte ansøgning. Bemærk, at sagsbehandlingen i Udlændingestyrelsen først vil blive påbegyndt, når vi har modtaget biometri eller ansigtsfoto. Barnet skal altid medbringe pas eller anden rejselegitimation, når barnet skal have optaget biometri eller aflevere ansigtsfoto. I forbindelse med at barnet får optaget biometri optages også en underskrift. Ansigtsfoto og fingeraftryk lagres i en chip på det opholdskort, som bliver udstedt, hvis barnet får opholdstilladelse. Hvis barnet er under 6 år, skal barnet dog kun have optaget ansigtsfoto. Hvis barnet opholder sig i Danmark, kan barnet få optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Hvis barnet bor uden for Storkøbenhavn, kan barnet også få optaget biometri hos det lokale politi. Du kan se en liste over politistationer, hvor barnet kan få optaget biometri på Hvis barnet opholder sig i udlandet, finder du en oversigt over danske repræsentationer og danske repræsentationsaftaler med andre landes repræsentationer på Udenrigsministeriets hjemmeside ( Hvis barnet bor hos forældremyndighedens indehaver i Danmark, og barnet ikke ønsker et opholdskort, skal du vedlægge 2 stk. pasfoto af barnet, og barnet skal ikke have optaget biometri. Hvis barnet senere får behov for et opholdskort, skal der indgives en separat ansøgning om opholdskort. Hvis barnet ikke bor hos forældremyndighedens indehaver i Danmark, og barnet ikke medvirker til at få optaget ansigtsfoto og fingeraftryk i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen i Danmark eller ved en dansk repræsentation, eller hvis barnet ikke afleverer ansigtsfoto i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen ved en udenlandsk repræsentation, vil ansøgningen blive afvist. Barnet er fritaget for kravet om at få optaget fingeraftryk, hvis barnet er under 6 år, eller hvis barnet af fysiske grunde ikke er i stand til at afgive fingeraftryk. Du kan læse mere om opholdskort med biometri på Side 10 af 17

11 Forbeholdt myndighederne: Bemærkninger og fremsendelsespåtegninger Navne- og pasoplysninger er i overensstemmelse med forevist legitimation Der vedlægges: Kopi af pas (alle sider inkl. forside eller alle sider med stempler og viseringer) Dokumentation for slægtsskab (fx fødselsattest eller familieattest) Kopi af vielsesattest Andet HUSK OGSÅ AT UDFYLDE NAVN OG DATO FOR MODTAGELSE PÅ SIDE 2 Side 11 af 17

12 SKEMA 2 (SG2b) Oplysningsskema til det mindreårige barn, der allerede bor i Danmark Sådan gør du For at søge om familiesammenføring skal ansøgeren og det mindreårige barn, der allerede har ret til at bo i Danmark, udfylde hvert sit skema. Du, der allerede har ret til at bo i Danmark (det mindreårige barn), skal gøre følgende: 1. Udfylde og underskrive dette skema. Følg anvisningerne i skemaet 2. Vedlægge nødvendige dokumenter 3. Indgive dette skema (skema 2) til Udlændingestyrelsen. Hvis dit familiemedlem (ansøger) indgiver sin ansøgning i Danmark, bør dette skema (skema 2) indgives i forbindelse med ansøgningen (skema 1) til Udlændingestyrelsens Borgerservice eller til det lokale politi. SG2b_da_ Hvis du vil vide mere Du kan få flere oplysninger om reglerne for familiesammenføring på nyidanmark.dk. Her kan du også få yderligere information om sagsbehandlingstider. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Udlændingestyrelsen og få vejledning om reglerne og om, hvordan du udfylder skemaet. Du finder vores kontaktoplysninger på 1. Oplysninger om dig (det mindreårige barn, der bor i Danmark) UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Efternavn Evt. tidligere efternavn Fornavn(e) Nationalitet CPR-nr. Telefon nr. Evt. tidligere nationalitet Fødeland -adresse 2. Oplysninger om det familiemedlem, der søger om opholdstilladelse (ansøger) UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Efternavn Fornavn(e) Nationalitet Fødedato (dag, måned, år) Køn Mand Kvinde Evt. CPR-nr. Evt. Udl.nr./Person ID Telefon nr. -adresse 3. Oplysninger om din tilknytning til Danmark UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Hvor er du født/opvokset? Hvornår forlod du dit hjemland? Forlod du dit hjemland alene? Ja Nej Hvis nej, skal du oplyse, hvem du rejste sammen med Side 12 af 17

13 Har du opholdt dig i en længere periode i et andet land end dit hjemland, inden du kom til Danmark? Ja Nej Hvis ja, hvor og hvornår? Havde du et arbejde i den periode? Ja Nej Hvis ja, hvilket arbejde og i hvilken periode? Hvornår kom du første gang til Danmark? Har du boet i Danmark siden? Ja Nej Hvem bor du sammen med i Danmark? Har du nær familie i Danmark? Ja Nej Hvis ja, skal du oplyse familierelation Har du forældre eller søskende, der tidligere er blevet familiesammenført til Danmark? Ja Nej Hvis ja, skal du oplyse navn Har du alvorlige sygdomme eller handicaps? Ja Nej Hvis ja, skal du oplyse hvilke og vedlægge dokumentation. 4. Oplysninger om dine forældre UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Far Mor Efternavn Fornavn(e) Fødselsdato (dag, måned, år) I hvilket land opholder han/hun sig? Civilstand Gift Ugift Gift Ugift 5. Oplysninger om dine søskende UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Har du søskende i Danmark? Ja Nej Hvis ja, skal du oplyse følgende: Efternavn Bror/søster 1 Bror/søster 2 Bror/søster 3 Bror/søster 4 Fornavn(e) Fødselsdato (dag, måned, år) Side 13 af 17

14 Adresse Civilstand Gift Ugift Gift Ugift Gift Ugift Gift Ugift Har du søskende i udlandet? Ja Nej Hvis ja, skal du oplyse følgende: Efternavn Bror/søster 1 Bror/søster 2 Bror/søster 3 Bror/søster 4 Fornavn(e) Fødselsdato (dag, måned, år) Adresse Civilstand Gift Ugift Gift Ugift Gift Ugift Gift Ugift 6. Andre oplysninger, som du mener, har betydning for sagen UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER 7. Erklæring og information vedr. ansøgers familiemedlem i Danmark A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer på tro og love, at jeg har givet sande oplysninger i dette skema. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 2 år (straffelovens 161, jf. udlændingelovens 40). Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger (udlændingelovens 40). Ansøgers opholdstilladelse kan blive inddraget (udlændingelovens 19). B. Erklæring om samtykke til, at myndighederne skaffer de nødvendige oplysninger om mig, som de skal bruge for at kunne behandle ansøgningen om familiesammenføring med mig Jeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder kan videregive og indhente oplysninger om mine private forhold, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle den ansøgning, som dette skema vedrører (forvaltningslovens 29 og persondatalovens 6-8 og 27). Oplysningerne kan videregives til og indhentes fra andre danske eller udenlandske myndigheder, herunder politimyndigheder. Det gælder fx oplysninger om: Evt. straffesager mod mig Hvem jeg er i familie med Side 14 af 17

15 Jeg har modtaget hjælp efter aktivloven eller integrationsloven De dokumenter, som jeg har vedlagt dette skema, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed Jeg giver også samtykke til, at udlændingemyndighederne kan videregive oplysninger om, at jeg er involveret i en ansøgningom opholdstilladelse, til mine eventuelle herboende børns anden forælder. Jeg giver desuden samtykke til, at myndigheder, som til brug for behandlingen af ansøgningen høres af Udlændingestyrelsen, kan indhente oplysninger om mine private forhold til brug for besvarelsen af høringen. C. Information om, at rigtigheden af dine oplysninger kan blive kontrolleret Rigtigheden af de oplysninger, som du har givet i dette skema, kan blive kontrolleret af Udlændingestyrelsen. Det kan både ske under selve behandlingen af ansøgningen og senere, når ansøger eventuelt har fået en tilladelse. Hvis ansøger har fået en tilladelse, og Udlændingestyrelsen finder, at ansøger ikke længere opfylder betingelserne for opholdstilladelse, kan tilladelsen blive inddraget. Ansøgers sag kan blive udtaget til kontrol, selv om der ikke er noget konkret, der tyder på, at dine oplysninger er urigtige, eller at ansøger ikke længere opfylder betingelserne for tilladelsen. Kontrollen kan foregå på følgende måder: Opslag i registre, fx Det Centrale Personregister Samkøring af oplysninger i udlændingemyndighedernes registre med oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR), Bygnings- og Boligregistret (BBR) og indkomstregistret (eindkomst) Henvendelse til andre myndigheder, fx kommuner Henvendelse til tredjepart, fx arbejdsgiver eller studiested Personlig henvendelse på bopæl, studie- eller arbejdssted Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger. 8. Underskrift Hvis du er mindreårig, men over 15 år, skal både du og din værge underskrive skemaet. Hvis du er under 15 år, er det kun nødvendigt, at din værge underskriver skemaet på dine vegne. Det skal tydeligt fremgå, hvem der har skrevet under på dine vegne. Hvis din værge har underskrevet på dine vegne, skal du vedlægge dokumentation for, at han/hun er din værge. 8.1 Underskrift (Hvis du er over 15 år) Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 7. Dato og sted Underskrift 8.2 Den voksne på vegne af det herboende mindreårige familiemedlem (værge) Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 7. Dato og sted Underskrift Har du husket det hele? Hvis din ansøgning om familiesammenføring er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter, kan Udlændingestyrelsen behandle din sag med den kortest mulige sagsbehandlingstid. På kan du se de forventede maksimale sagsbehandlingstider (servicemål) for sager om familiesammenføring. Er din ansøgning ikke korrekt udfyldt eller mangler der dokumenter, risikerer du ifølge den danske udlændingelov, at din ansøgning bliver afvist, eller at sagsbehandlingstiden bliver forlænget. Det er derfor meget vigtigt, at du, inden du indgiver skemaet, kontrollerer, at skemaet er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter. Vi anbefaler, at du bruger tjeklisten herunder, inden du indgiver din ansøgning. Side 15 af 17

16 Tjekliste Inden du indgiver dette skema, er det meget vigtigt, at du har vedlagt (sæt gerne kryds): Dokumentation for evt. helbredsforhold Dokumentation for værgemål, hvis du er under 15 år Det er også vigtigt, at du har besvaret alle spørgsmålene og underskrevet og dateret oplysningsskemaet. Forbeholdt myndighederne: Tjekliste Er samtlige spørgsmål besvaret? Ja Nej Er skemaet underskrevet af referencen? Ja Nej Er skemaet underskrevet af værgen? Ja Nej Er der vedlagt dokumentation for værgemål? Ja Nej Side 16 af 17

17 FAKTAARK Reglerne om familiesammenføring, når den herboende har midlertidig beskyttelsesstatus efter udlændingelovens 7, stk. 3 Ægtefæller eller faste samlevere (hvis begge parter er over 24 år) og mindreårige børn (under 15 år) Hvis den midlertidige beskyttelsesstatus forlænges efter 3 års ophold, kan en ægtefælle eller en fast samlever (hvis begge parter er over 24 år) og mindreårige børn (under 15 år) få ophold i Danmark efter de almindelige regler om familiesammenføring. Ægtefæller, faste samlevere og mindreårige børn kan indgive ansøgning om familiesammenføring efter de almindelige regler tidligst 2 måneder før opholdstilladelsen udløber efter 3 års ophold. Indtil da er der som udgangspunkt ikke adgang til familiesammenføring med en ægtefælle eller en fast samlever og mindreårige børn. Der kan dog være særlige situationer, hvor det følger af Danmarks internationale forpligtelser, at hensynet til familiens enhed vejer tungere, og hvor afslag på familiesammenføring til ægtefæller, faste samlevere og mindreårige børn kan være særligt indgribende allerede inden for de første 3 år. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis den herboende person før udrejsen fra hjemlandet har passet en handicappet ægtefælle i hjemlandet, eller hvis den herboende har alvorligt syge mindreårige børn i hjemlandet. I forhold til børn kan hensynet til barnets tarv endvidere efter omstændighederne have betydning for, om der skal gives tilladelse til familiesammenføring på et tidligere tidspunkt. Andre familiemedlemmer Andre familiemedlemmer kan kun få ophold i Danmark, hvis hensynet til Danmarks internationale forpligtelser taler for det. Det gælder både før og efter, at den midlertidige beskyttelsesstatus er forlænget efter 3 års ophold. Andre familiemedlemmer kan f.eks. være ægtefæller under 24 år, børn over 15 år, eller forældre eller søskende, der ansøger om familiesammenføring med et herboende barn. Det gælder også for disse familiemedlemmer, at det normalt ikke følger af Danmarks internationale forpligtelser, at der skal meddeles familiesammenføring forud for en eventuel forlængelse af opholdstilladelsen med to år. Der kan dog være særlige situationer, hvor det følger af Danmarks internationale forpligtelser, at hensynet til familiens enhed vejer tungere, og hvor afslag på familiesammenføring kan være særligt indgribende allerede på et tidligere tidspunkt. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis den herboende person før udrejsen fra hjemlandet har passet en handicappet ægtefælle i hjemlandet, eller hvis den herboende har alvorligt syge mindreårige børn i hjemlandet. I forhold til børn kan hensynet til barnets tarv endvidere efter omstændighederne have betydning for, om der skal gives tilladelse til familiesammenføring på et tidligere tidspunkt, f.eks. hvis den herboende er et uledsaget mindreårigt barn, hvis forældre søger om familiesammenføring.

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer SG1_da_240915 Hvad kan denne ansøgningspakke bruges til? Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du ønsker at søge om at blive

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Ansøgningsskema GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at anmode om genoptagelse af en sag

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FO/SG2_da_130616 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne på

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_300617 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte

Læs mere

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer SG1_da_010316 Hvad kan denne ansøgningspakke bruges til? Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du ønsker at søge om at blive

Læs mere

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke FO/SG1_da_130616 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller statsborgerskab

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet. perioden.

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet. perioden. Ansøgningsskema BF1/US_da_150217 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema, hvis du har

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

FO/FA4. Ansøgning om tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn på Færøerne under 18 år

FO/FA4. Ansøgning om tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn på Færøerne under 18 år Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) /Person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA4_da_100616

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

FA11_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

FA11_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) FA11 Ansøgningspakke FA11_da_130916 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

GL/FA5. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID

GL/FA5. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/FA5_da_150814 Ansøgning

Læs mere

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG3_da_200616

Læs mere

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG4_da_280616

Læs mere

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG3_da_150814 Ansøgning

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (stempel og navn) Sb-id / case order ID*

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (stempel og navn) Sb-id / case order ID* Ansøgningsskema Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (stempel og navn) Sb-id / case order ID* *) Sb-id oprettes af myndigheden i forbindelse med optagelse af biometri

Læs mere

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG4_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Hvad kan du bruge dette ansøgningsskema til? Dette skema kan du bruge til at søge om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

FO/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr.

FO/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA6_da_080218

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark.

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark. Ansøgningspakke GL/SG1_da_150814 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge dette ansøgningsskema, hvis: du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Ansøgningsskema GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke FO/BF1_da_210316 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA11_da_240915 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke GL/BF2_da_140814 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år FA5_da_010717 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse

Læs mere

AU1A Online Sagsbestillings-id (SB-ID)

AU1A Online Sagsbestillings-id (SB-ID) Side 1 / 7 Referencenummer Sagsbestillings-id (SB-ID) Sagsbestillings-id Er al nødvendig dokumentation vedhæftet i elektronisk form? Ansøger er fritaget for gebyr Ansøger Efternavn Evt. tidligere efternavn

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema F0/AR2_da_161015 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

Ansøgningsskema RF2_da_010316

Ansøgningsskema RF2_da_010316 Ansøgningsskema RF2_da_010316 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. / Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA OD2/D_da_010414

Læs mere

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/ FA1 Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/FA1_da_110814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring på

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Sagsbestillings-id* Evt. tidligere efternavn. Navn eller virksomhed. Postnr. adresse

Sagsbestillings-id* Evt. tidligere efternavn. Navn eller virksomhed. Postnr.  adresse Side 1 / 5 Referencenummer Til internt brug Hvem udfylder del 2 (ansøgers del) af ansøgningen?* selv Arbejdsgiver i Danmark på vegne af ansøger Tredjepart på vegne af ansøger (fx et formidlingsbureau)

Læs mere

FA6_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger samtidig med forælder)

FA6_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger samtidig med forælder) FA6 Ansøgningspakke FA6_da_020117 Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold

SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Ansøgningsskema SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette

Læs mere

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig.

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig. Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring GL/FA1_da_140814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring i Grønland

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Ansøgningsskema FA3_da_020615 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Ansøgningspakke GE2_da_160616 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Du kan bruge denne ansøgningspakke til at søge om genoptagelse

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema FO/AR1_da_161015 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan dette skema bruges til? Du

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper

XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper Ansøgningsskema XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper Ansøgergrupper med særskilt ansøgningsskema Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansøgningsskemaer,

Læs mere

RF1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder,

RF1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder, Ansøgningsskema Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl

Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke skal I bruge, hvis I ønsker at søge om ægtefællesammenføring,

Læs mere

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer SG1_da_250518 Hvad kan denne ansøgningspakke bruges til? Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du ønsker at søge om at blive

Læs mere

FO/FA2. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring for børn

FO/FA2. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring for børn Ansøgningspakke FO/FA2_da_110814 Ansøgning om familiesammenføring for børn Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Ansøgningsskema FO1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

Ansøgningsskema MF1_da_011115

Ansøgningsskema MF1_da_011115 Ansøgningsskema MF1_da_011115 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som skal arbejde eller studere i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

FA12_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder)

FA12_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder) FA12 Ansøgningspakke FA12_da_120916 Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere)

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) Ansøgningsskema Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) AR2_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne OD2/B_da_010414 Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til

Læs mere

Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Person ID / Udl.nr. Ansøgning om forlænget gyldighed af pas til udlænding i Danmark

Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Person ID / Udl.nr. Ansøgning om forlænget gyldighed af pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Person ID / Udl.nr. PA2_da_250518 Ansøgning om forlænget gyldighed af pas til udlænding i Danmark Hvad kan

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_250518 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller dansk mindretal i Sydslesvig eller Argentina Hvad kan dette

Læs mere

Ansøgningsskema FA8_da_250115

Ansøgningsskema FA8_da_250115 Ansøgningsskema FA8_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som skal arbejde eller studere i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr.

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/FA6_da_150814 Ansøgning

Læs mere

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Ansøgningsskema GL1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere)

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) Ansøgningsskema Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) AR2_da_300617 Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

FA11_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

FA11_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) FA11 Ansøgningspakke FA11_da_250518 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

GL/FA2. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring for børn

GL/FA2. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring for børn GL/FA2 Ansøgningspakke GL/FA2_da_140814 Ansøgning om familiesammenføring for børn Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema AR3_da_011115 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forlængelse

Læs mere

Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder, missionær, nonne, munk mv.

Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder, missionær, nonne, munk mv. Ansøgningsskema Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder, missionær, nonne, munk mv. Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholdstilladelse i Danmark til

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om pas til udlænding i Danmark er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at

Læs mere

FA7_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder)

FA7_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder) FA7 Ansøgningspakke FA7_da_010717 Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

FA10_da_ Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl

FA10_da_ Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl FA10 Ansøgningspakke FA10_da_010717 Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke skal bruges til at søge om ægtefællesammenføring

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte Ansøgningsskema FA4_da_010317 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er

Læs mere

Ansøgningsskema MF3_da_300617

Ansøgningsskema MF3_da_300617 Ansøgningsskema MF3_da_300617 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en udlandsdansker Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse

Læs mere

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark.

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark. 25. november 2015 Familiesammenføring til syriske flygtninge i Danmark - sådan bidrager du til en hurtigere sagsbehandling I denne vejledning har vi samlet en række gode råd og forklaringer på, hvorledes

Læs mere

Velkommen til nyidanmark.dk selvbetjening. Start ansøgning. KO1/US: Ansøgning om opholdskort på asyl- og familiesammenføringsområdet

Velkommen til nyidanmark.dk selvbetjening. Start ansøgning. KO1/US: Ansøgning om opholdskort på asyl- og familiesammenføringsområdet Velkommen til nyidanmark.dk selvbetjening KO1/US: Ansøgning om opholdskort på asyl- og familiesammenføringsområdet Denne digitale ansøgningsløsning kan du bruge til at søge om et nyt opholdskort, hvis

Læs mere

Fremgangsmåden i forbindelse med en ansøgning er afhængig af, hvorvidt praktikopholdet er formidlet gennem IAESTE eller AIESEC:

Fremgangsmåden i forbindelse med en ansøgning er afhængig af, hvorvidt praktikopholdet er formidlet gennem IAESTE eller AIESEC: Ansøgningsskema PR3_da_011115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som praktikant inden for sundhed, naturvidenskab, teknik, farmaci, arkitektur mv. Hvad kan dette skema bruges til? Dette

Læs mere

FA7_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder)

FA7_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder) FA7 Ansøgningspakke FA7_da_020117 Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen Til brug for Udlændingestyrelsen SBID Indgivelsesdato Baggrund for ansøgning Familiesammenført ægtefælle Familiesammenført barn Asyl Stærk tilknytning Ganske særlige grunde Arbejde eller studier Arbejde

Læs mere

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen Side 1/9 Til brug for Udlændingestyrelsen SBID Indgivelsesdato Baggrund for ansøgning Familiesammenført ægtefælle Familiesammenført barn Asyl Stærk tilknytning Ganske særlige grunde Arbejde eller studier

Læs mere