GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde"

Transkript

1 Ansøgningsskema GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde. Skemaet kan bruges til disse typer af ansøgninger: Ansøgning om ny opholds- og arbejdstilladelse (førstegangsansøgning) Forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse Sådan gør I 1. Arbejdsgiver (virksomheden) udfylder del 2 (pkt ) af skemaet og underskriver i pkt Arbejdsgiver vedlægger de nødvendige dokumenter (se afsnittet nedenfor). 3. Ansøger (arbejdstager) udfylder del 1 (pkt. 1-6) af skemaet og underskriver i pkt Ansøger vedlægger de nødvendige dokumenter (se afsnittet nedenfor). 5. Ansøger indgiver hele ansøgningen (både del 1 og del 2 vedlagt de nødvendige dokumenter) til en dansk repræsentation i det land, hvor han eller hun bor, til politiet i Grønland eller Danmark eller til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Hvilke dokumenter vedlægges ansøgningen? Ansøger skal vedlægge følgende dokumenter: Kopi af pas (alle sider inklusiv forside). Bemærk, at passet skal være gyldigt 2 måneder udover det planlagte ophold i Grønland. 1 stk. pasfoto. Kopi af ansættelseskontrakt med jobbeskrivelse og oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår. Ansættelseskontrakten må ikke være over 30 dage gammel. Kopi af dokumentation for uddannelse, hvis der ansøges om førstegangstilladelse. Kopi af dokumentation for autorisation, hvis arbejdet kræver dansk eller grønlandsk autorisation, og der ansøges om førstegangstilladelse. Eventuelle øvrige dokumenter (hvilke fremgår af skemaet). Arbejdsgiver skal vedlægge følgende dokumenter: En tilladelse til ansættelse af udenlandsk arbejdskraft i den pågældende stilling - efter landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskraftstilgangen i Grønland. Se pkt. 14. Eventuelle øvrige dokumenter (hvilke fremgår af skemaet). Bemærk, at dokumentationen skal være på dansk eller engelsk. Er den ikke det, skal den oversættes af en autoriseret tolk til dansk eller engelsk inden indgivelse. Sådan indgiver I ansøgningen En førstegangsansøgning skal som udgangspunkt indgives til en dansk repræsentation i ansøgerens hjemland. Hvis ganske særlige grunde taler derfor og ansøger har lovligt ophold, vil en førstegangsansøgning kunne indgives til politiet i Grønland. Ansøgning om forlængelse kan indgives til politiet i Grønland, til politiet i Danmark eller i SIRIs Borgercenter i Danmark. Ansøger skal have sit originale pas med, så myndigheden kan kontrollere ansøgers identitet og passets gyldighed. En førstegangsansøgning eller ansøgning om forlængelse kan også sendes direkte til SIRI. Hvis en ansøgning sendes direkte til SIRI, skal ansøger senere møde frem personligt for at få udleveret sin afgørelse. Det kan ske enten på en dansk repræsentation, ved politiet eller i SIRIs Borgercenter i Danmark. Ansøger skal have sit originale pas med, så myndigheden kan kontrollere ansøgers identitet. Betingelser for opholds- og arbejdstilladelse Der stilles en række betingelser for meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse i Grønland. Der skal være erhvervs- eller beskæftigelsesmæssige hensyn, som taler for at imødekomme ansøgningen, og løn- og ansættelsesvilkårene skal være sædvanlige efter grønlandske forhold. Endvidere skal kommunen give tilladelse til ansættelse af udefra kommende arbejdskraft, hvis stillingen er omfattet af landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland. Der skal som udgangspunkt være tale om fuldtidsbeskæftigelse (normalt 40 timer om ugen). Høring af Grønlands Selvstyre SIRI sender ansættelseskontrakten til Grønlands Selvstyre, som skal vurdere, om løn- og ansættelsesvilkårene er sædvanlige efter grønlandske forhold. Medfølgende familie Hvis ansøgers ægtefælle, partner, samlever eller mindreårige barn ansøger om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem, skal familiemedlemmet udfylde ansøgningsskema GL2 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem. Skemaet kan findes på nyidanmark.dk under blanketter. Vælg emnet Grønland. Sådan får I hurtigt svar I kan få den hurtigst mulige sagsbehandling, hvis ansøgningen er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter. Hvis I vil vide mere I kan få flere oplysninger om reglerne for opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på nyidanmark.dk. Hvis I er i tvivl, kan I kontakte Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og få vejledning om reglerne og om, hvordan I udfylder skemaet (se kontaktoplysninger nederst på denne side). Styrelsen for International Rekruttering og Integration Njalsgade 72C Postboks København S Tlf.: nyidanmark.dk

2 Forbeholdt myndighederne Dato modtaget Modtaget af (navnestempel og signatur) Myndighed (stempel) Person ID GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde DEL 1 udfyldes af ansøger (arbejdstager) 1. Ansøger UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Efternavn Evt. tidligere efternavn Fornavn(e) Nationalitet Evt. tidligere nationalitet Fødselsdato (dag, måned, år) Evt. CPR-nr. Evt. Person ID Køn Mand Kvinde Fødeland Nuværende ægteskabelige stilling Ugift Gift Fraskilt Enke/enkemand Samlevende Registreret partnerskab Opløst registreret partnerskab Adresse i hjemlandet (Gade/vej og nr.) Postnr., by og land Telefonnr. -adresse Hvis du allerede er i Grønland, skal du nedenfor oplyse indrejsedato, adresse og kontaktoplysninger i Grønland. Bemærk: Hvis du oplyser en adresse i Grønland, og myndighederne allerede har kontrolleret din identitet i forbindelse med indgivelsen af din ansøgning, vil afgørelsen i sagen blive sendt med posten til din adresse i Grønland. Har du oplyst en adresse i Grønland, og har myndighederne endnu ikke kontrolleret din identitet, vil du få besked om hvor og hvornår du kan afhente afgørelsen. Vigtigt: Du skal give Styrelsen for International Rekruttering og Integration, hvis du skifter adresse, eller der sker ændringer i dine kontaktoplysninger. Indrejsedato i Grønland Adresse i Grønland (Gade/vej og nr.) Evt. c/o (navn) Postboks Postnr. og by Side 2 af 12

3 Telefonnr. 2. Oplysninger om ansøgers pas UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Du skal være opmærksom på, at dit pas skal være gyldigt i 2 måneder ud over det planlagte ophold i Grønland. Du vil derfor kun kunne få opholds- og arbejdstilladelse frem til to måneder før, dit pas udløber. Pasnummer Pas gyldigt til (dag, måned, år) 3. Formålet med ansøgningen Du skal oplyse formålet med din ansøgning. Afhængigt af formålet med ansøgningen vil det være relevant for dig at udfylde forskellige afsnit i skemaet. Følg vejledningen i skemaet. Formålet med ansøgningen har også betydning, når din arbejdsgiver skal udfylde del 2 af skemaet. Din arbejdsgiver skal derfor have information om, hvad du svarer til dette punkt. Hvad er formålet med din ansøgning? (Sæt kun ét kryds) Jeg søger om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde, og jeg har ikke tidligere haft opholds- og arbejdstilladelse i Grønland med henblik på arbejde (førstegangsansøgning). > Gå til pkt. 4 Jeg har fået ny arbejdsgiver i Grønland og søger derfor om ny opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde (førstegangsansøgning). > Gå til pkt. 4 Jeg ønsker at forlænge min opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af fortsat arbejde hos min nuværende arbejdsgiver (forlængelse). > Gå til pkt Oplysninger om ansøgers uddannelse og tidligere ansættelser UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Du skal kun udfylde pkt. 4, hvis du ansøger om førstegangstilladelse. Hvis du ansøger om forlængelse, skal du gå til pkt. 5. Nedenfor stiller vi nogle spørgsmål om din uddannelse og tidligere ansættelser. Vi stiller spørgsmålene, fordi der som udgangspunkt kun kan gives opholds- og arbejdstilladelse til ansøgere med særlige kvalifikationer, eller hvis væsentlige beskæftigelses- eller erhvervsmæssige hensyn taler for, at der gives opholds- og arbejdstilladelse. Erhvervsuddannelse Antal år Er uddannelsen afsluttet? Højere/videregående uddannelse Antal år Er uddannelsen afsluttet? Har du gennemført en uddannelse, der er relevant for det tilbudte arbejde? Hvis ja, skal du oplyse hvilken type uddannelse, og hvornår den er afsluttet: Type Afsluttet Du skal desuden vedlægge kopi af eksamensbevis Side 3 af 12

4 Tidligere ansættelser (du skal oplyse arbejdsgiverens navn og adresse) Periode (fra - til) Arbejdsopgaver (kort beskrivelse) Andre kvalifikationer, specialer og lign., der er relevante for det tilbudte arbejde Kræver det tilbudte arbejde dansk eller grønlandsk autorisation? Hvis ja, skal du vedlægge dokumentation for autorisation. 5. Erklæring på tro og love om, at betingelserne for opholds- og arbejdstilladelse fortsat er opfyldt UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Du skal kun udfylde pkt. 5, hvis du ansøger om forlængelse. Hvis du ansøger om førstegangstilladelse, skal du gå til pkt. 6. For at du kan få forlænget din opholds- og arbejdstilladelse, skal betingelserne for din nuværende tilladelse fortsat være opfyldt. Det betyder, at: din stilling og arbejdssted skal have været det samme i hele perioden, du skal have arbejdet og modtaget løn i hele perioden, og dine løn- og ansættelsesvilkår skal være uændrede. Du skal vedlægge: kopi af din aktuelle ansættelsesaftale og eventuelle tilføjelser hertil, og dokumentation for lønudbetalinger i perioden fra din seneste tilladelse. Du skal nedenfor erklære på tro og love, at disse betingelser fortsat er opfyldt. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine løn- og ansættelsesvilkår, din stilling eller dit arbejdssted er ændrede, skal du sætte kryds under pkt. 5.B. Du skal altid vedlægge gyldig ansættelseskontrakt, som indeholder oplysninger om dine løn- og ansættelsesvilkår. Du skal også oplyse, om du har opholdt dig udenfor Grønland i længere perioder (over 1 måned), og hvad formålet med udlandsopholdet i så fald var. (Sæt kun ét kryds) A. Jeg erklærer på tro og love, at mine løn- og ansættelsesvilkår, min stilling og mit arbejdssted er uændrede. B. Jeg er i tvivl om, hvorvidt mine løn- og ansættelsesvilkår, min stilling eller mit arbejdssted er ændrede. Bemærk: Hvis dine løn- eller ansættelsesvilkår, din stilling eller dit arbejdssted har ændret sig, skal du søge førstegangstilladelse under punkt 3. Har du opholdt dig udenfor Grønland i længere perioder (over 1 måned), mens du har haft opholds- og arbejdstilladelse i Grønland? Hvis ja, skal du oplyse, i hvilke perioder du har opholdt dig udenfor Grønland, og hvad formålet med udlandsopholdet var: Side 4 af 12

5 6. Ansøgers eventuelle bemærkninger UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER 7. Erklæringer på tro og love A. Erklæring på tro og love om, at jeg har givet korrekte oplysninger Jeg erklærer på tro og love, at jeg har givet sande og fuldstændige oplysninger i dette ansøgningsskema. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande og fuldstændige, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 2 år Jeg skal erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger Min opholds- og arbejdstilladelse kan blive inddraget B. Erklæring om samtykke til, at myndighederne skaffer de nødvendige oplysninger Jeg giver samtykke til, at Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) kan videregive og indhente oplysninger om mine private forhold, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle denne ansøgning. Oplysningerne kan videregives til og indhentes fra andre grønlandske, danske eller udenlandske myndigheder, herunder politimyndigheder. Det gælder f.eks. oplysninger om: Evt. straffesager mod mig Min familie. De dokumenter, som jeg har vedlagt min ansøgning, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed. Jeg giver desuden samtykke til, at myndigheder, som høres af SIRI til brug for behandlingen af min ansøgning, herunder Grønlands Selvstyre, kan indhente oplysninger om mine private forhold til brug for besvarelsen af høringen. C. Erklæring om samtykke til, at myndighederne kan videregive oplysninger i sagen til min reference Jeg giver samtykke til, at SIRI og Grønlands Selvstyre kan videregive oplysninger om mine forhold, herunder private forhold, til min reference (eksempelvis arbejdsgiver eller studiested) og/eller dennes repræsentant, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle ansøgningen Jeg giver desuden samtykke til at SIRI og Grønlands Selvstyre kan indhente oplysninger om mine forhold, herunder private forhold, hos min reference og/eller dennes repræsentant, hvis det er nødvendigt for behandlingen af ansøgningen. D. Information om, at du og din arbejdsgiver kan straffes, hvis du arbejder uden tilladelse Hvis en udenlandsk arbejdstager arbejder ulovligt i Grønland, dvs. uden den nødvendige tilladelse, kan både arbejdstageren og arbejdsgiveren straffes. E. Information om, at myndighederne kan give oplysninger om dig videre til de danske efterretningstjenester og til anklagemyndigheden De oplysninger og dokumenter, som du har givet i forbindelse med din ansøgning, kan blive videregivet til de danske efterretningstjenester og til anklagemyndigheden. Det kan ske på SIRIs initiativ eller på initiativ fra efterretningstjenesterne eller anklagemyndigheden. Anklagemyndigheden vil kunne benytte disse oplysninger til at vurdere, om der er grundlag for at rejse tiltale mod dig for forbrydelser begået i eller uden for Danmark eller Grønland, til at identificere ofre eller vidner til en konkret forbrydelse eller til at bistå udenlandsk politi. F. Information om, at nogle oplysninger også vil blive givet til de lokale grønlandske myndigheder SIRI giver visse oplysninger videre til Grønlands landsstyre eller til politiet på Grønland. Det gælder f.eks. oplysninger om: Side 5 af 12

6 grundlaget for din opholds- og arbejdstilladelse, eller eventuelle betingelser for din opholds- og arbejdstilladelse, der er gjort undtagelse fra. Politiet vil blive informeret, hvis din opholds- og arbejdstilladelse senere nægtes forlænget eller bliver inddraget, det senere konstateres, at din opholds- og arbejdstilladelse er bortfaldet, eller din opholdstilladelse bliver gjort tidsubegrænset (permanent). G. Information om, at de danske myndigheder har registreret oplysninger om dig og dine forhold De oplysninger, som du giver eller har givet i forbindelse med din ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse, vil blive registreret i SIRIs registre. Det samme gælder oplysninger, som du senere giver i forbindelse med ansøgninger om fortsat ophold i Grønland. Det vil blive registreret i Det Centrale Personregister, hvis du tilmelder dig en folkeregisteradresse i Grønland. Oplysningerne i SIRIs registre vil blive brugt i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende dit ophold i Grønland. Udlændingestyrelsen (sagsoplysning), politiet (sagsoplysning eller kontrol) og Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet (klagebehandling) vil have adgang til de oplysninger, der er registreret i SIRIs registre. Andre relevante myndigheder eller organisationer vil eventuelt modtage oplysninger om dig fra SIRIs registre, såfremt de har brug for oplysningerne i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende dit ophold i Grønland. Du har pligt til at give de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om du kan få opholds- og arbejdstilladelse i Grønland. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der registreres om dig i SIRIs registre, og du har ret til at gøre indsigelser mod oplysninger, som du mener, er forkerte. Kontakt Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Njalsgade 72A, Postboks 2000, 2300 København S, hvis vi skal rette, slette eller blokere oplysninger, som viser sig at være urigtige. H. Information om, at rigtigheden af dine oplysninger kan blive kontrolleret Rigtigheden af de oplysninger, som du har givet i forbindelse med ansøgningen, kan blive kontrolleret af SIRI. Det kan både ske under selve behandlingen af ansøgningen og senere, når du eventuelt har fået en opholds- og arbejdstilladelse. Kontrollen kan foregå ved henvendelse til andre myndigheder. Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger. 8. Underskrift ansøger Jeg bekræfter ved min underskrift, at jeg har givet korrekte oplysninger i ansøgningsskemaet, og at jeg har læst og accepteret indholdet af erklæringer pkt. A-C. Har jeg sat kryds i pkt. 5.A, bekræfter jeg desuden ved min underskrift at have læst og accepteret indholdet af pkt. 5. Dato og sted Underskrift Har du husket det hele? Hvis ansøgningen om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter, kan vi behandle sagen hurtigere. Det er derfor vigtigt, at du kontrollerer, at del 1 af skemaet er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter. Vi anbefaler, at du bruger tjeklisten herunder. Side 6 af 12

7 Tjekliste ansøger Inden ansøgningen indgives, er det vigtigt, at du har vedlagt følgende (sæt gerne kryds): Kopi af dit pas (alle sider inklusiv forside). 1 stk. pasfoto. Kopi af ansættelseskontrakt med jobbeskrivelse og oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår. Ansættelseskontrakten må ikke være over 30 dage gammel. Kopi af dokumentation for uddannelse evt. med autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk, hvis du ansøger om førstegangstilladelse. Kopi af dokumentation for autorisation, hvis arbejdet kræver dansk eller grønlandsk autorisation, og du ansøger om førstegangstilladelse. Kopi af dokumentation for dine lønudbetalinger i perioden fra din sidste tilladelse, hvis du søger forlængelse Det er også vigtigt, at du har besvaret alle spørgsmålene i del 1, og underskrevet og dateret ansøgningen under pkt. 8. Husk at medbringe dit originale pas, når du indgiver ansøgningen. Side 7 af 12

8 DEL 2 udfyldes af arbejdsgiver (virksomheden) i Grønland 9. Oplysninger om arbejdsgiver i Grønland UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Arbejdsgivers (virksomhedens) navn GER-nr. Adresse (Gade/vej og nr.) Postboks Postnr. og by Telefonnr. -adresse Evt. kontaktperson 10. Ansøger (arbejdstager) UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Af hensyn til sagsbehandlingen skal arbejdsgiver oplyse den udenlandske arbejdstagers navn, fødselsdato og nationalitet. Efternavn Fornavn(e) Fødselsdato (dag, måned, år) Nationalitet 11. Formål med ansøgningen Afhængigt af ansøgers (arbejdstagers) formål med ansøgningen vil det være relevant for arbejdsgiver at udfylde forskellige afsnit i skemaet. Det er derfor nødvendigt, at arbejdsgiver indhenter oplysninger fra ansøger om, hvilken type af ansøgning, der indgives. Ansøger har givet information om dette i pkt. 3 i del 1 af skemaet. Hvilken type af ansøgning indgiver ansøger? (Sæt kun ét kryds) Førstegangsansøgning Forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse 12. Oplysninger om overenskomstmæssige forhold UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Til brug for en evt. høring af Grønlands Selvstyre, skal arbejdsgiver besvare følgende spørgsmål. Oplysningerne kan fremme sagsbehandlingen hos Grønlands Selvstyre. Er ansættelsesforholdet omfattet af en gældende grønlandsk overenskomst, som arbejdsgiver har indgået enten ved medlemskab af en arbejdsgiverforening eller ved at have tiltrådt en gældende overenskomst? Hvis ja, skal du oplyse hvilken overenskomst: Side 8 af 12

9 13. Oplysninger om ansættelsesforholdet UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Bemærk, det er vigtigt, at samtlige spørgsmål nedenfor besvares. Det er også vigtigt, at der er overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den vedlagte ansættelseskontrakt. Hvad er ansøgers (arbejdstagers) stillingsbetegnelse i Grønland? Hvad er stillingens indhold (hovedarbejdsopgaver og funktioner)? Ansættelsesperiode Fra: til: Hvad er lønnen før skat pr. måned eksklusive evt. betalt husleje og andre betalte udgifter? (skal oplyses i DKK) DKK Betaler arbejdsgiver husleje for ansøger (arbejdstager)? Hvis ja, skal huslejens størrelse oplyses i DKK: DKK Stiller arbejdsgiver en fri bolig til rådighed for ansøgeren (arbejdstager)? Hvis ja, skal værdien af den frie bolig oplyses i DKK: DKK Betaler arbejdsgiver andre udgifter for ansøger (arbejdstager)? Hvis ja, skal arbejdsgiver oplyse hvilke udgifter samt beløbet i DKK: DKK Ansøgers (arbejdstagers) arbejdstid pr. uge Kræver det tilbudte arbejde dansk eller grønlandsk autorisation? Hvis ja, skal ansøger vedlægge dokumentation for autorisation. Har arbejdsgiver flere driftssteder? Hvis ja, skal arbejdsgiver oplyse, hvor ansøger (arbejdstager) skal arbejde: (Navn og adresse) 14. Tilladelse til ansættelse af udefrakommende arbejdskraft UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Der skal til visse stillinger gives tilladelse til ansættelse af udefrakommende arbejdskraft i Grønland efter Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland (Landstingsloven). Arbejdsgiver skal henvende sig direkte til kommunens arbejdsmarkedskontor for at få en sådan tilladelse. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der skal være overensstemmelse mellem stillingsbetegnelsen og stillingens indhold i den kommunale tilladelse og i ansøgers ansættelsesaftale. Side 9 af 12

10 Har arbejdsgiver søgt kommunens tilladelse til at ansætte udefrakommende arbejdskraft i den pågældende stilling? Hvis nej, skal arbejdsgiver angive en begrundelse herfor: Har arbejdsgiver vedlagt kommunens tilladelse til at ansætte udefrakommende arbejdskraft i den pågældende stilling? Hvis nej, skal arbejdsgiver angive en begrundelse herfor: Har arbejdsgiver søgt kommunens tilladelse og ikke indenfor 14 dage modtaget et svar på ansøgningen, hvorefter tilladelsen kan anses for givet efter Landstingslovens 5 stk. 3? Hvis ja, skal der vedlægges dokumentation for, at der for min. 14 dage siden er indgivet ansøgning til kommunen, fx kopi af e- mail eller anbefalet brev, eller kvittering for, at ansøgningen er indleveret personligt til kommunen, og en kopi af ansøgningen til kommunen. 15. Erklæring på tro og love om, at ansøgers løn- og ansættelsesvilkår samt stilling er uændret Arbejdsgiver skal kun udfylde pkt. 15, hvis ansøger (arbejdstager) søger om forlængelse. Hvis ansøger søger førstegangstilladelse, skal arbejdsgiver gå til pkt. 16. For at ansøger kan få forlænget sin opholds- og arbejdstilladelse, skal betingelserne for den nuværende tilladelse fortsat være opfyldt. Det betyder, at: ansøgers stilling og arbejdssted skal have været det samme i hele perioden, ansøger skal have arbejdet og modtaget løn i hele perioden, og løn- og ansættelsesvilkår skal være uændrede. Bemærk: Almindelig lønstigning som følge af overenskomstmæssige ændringer eller den almindelige prisudvikling regner vi ikke for en ændring af lønvilkårene. Arbejdsgiver skal nedenfor erklære på tro og love, at ansøgers løn- og ansættelsesvilkår er uændrede, og at ansøgers stilling og arbejdssted er det samme. (Sæt kun ét kryds) A. Jeg erklærer på tro og love, at ansøgers løn- og ansættelsesvilkår, stilling og arbejdssted er uændrede. B. Jeg er i tvivl om, hvorvidt betingelserne for ansøgers nuværende opholds- og arbejdstilladelse fortsat er opfyldt. 16. Arbejdsgivers evt. bemærkninger UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Side 10 af 12

11 17. Erklæringer på tro og love afgivet af arbejdsgiver (virksomheden) A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer på tro og love, at jeg har givet sande og fuldstændige oplysninger i dette ansøgningsskema. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke er sande og fuldstændige, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 2 år Jeg skal erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger B. Erklæring på tro og love om overholdelse af den grønlandske arbejdsmiljølovgivning ved ansættelse af personer under 18 år Jeg erklærer hermed på tro og love, at jeg som arbejdsgiver følger den grønlandske arbejdsmiljølovgivning ved ansættelse af personer under 18 år 18. Underskrift arbejdsgiver Jeg bekræfter ved min underskrift på vegne af ovennævnte virksomhed, at jeg har givet korrekte oplysninger i ansøgningsskemaet, og at virksomheden har accepteret indholdet af erklæringer A-B. Har jeg sat kryds i pkt. 15.A, bekræfter jeg desuden ved min underskrift at have læst og accepteret indholdet af pkt. 15. Dato og sted Underskrift Har du husket det hele? Hvis ansøgningen om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter, kan vi behandle sagen hurtigere. Det er derfor vigtigt, at arbejdsgiver kontrollerer, at del 2 af skemaet er udfyldt korrekt. Vi anbefaler, at arbejdsgiver bruger tjeklisten herunder. Tjekliste arbejdsgiver Inden dette ansøgningsskema sendes til ansøger, er det vigtigt, at arbejdsgiver har (sæt gerne kryds): besvaret alle spørgsmålene under del 2 (pkt. 9-16), underskrevet og dateret ansøgningen under pkt. 18. Det er også vigtigt, at arbejdsgiver har vedlagt Kopi af tilladelse til ansættelse af udefra kommende arbejdskraft i den pågældende stilling. Evt. dokumentation for, at der er indgivet ansøgning om tilladelse til ansættelse af udenlandsk arbejdskraft og oplysninger om, at der ikke er modtaget svar. Se punkt 14. Side 11 af 12

12 Forbeholdt myndighederne Pasfoto 35 x 45 mm Bemærkninger og fremsendelsespåtegninger Navne og pasoplysninger er i overensstemmelse med forevist legitimation Der vedlægges: Kopi af ansøgers pas. 1 stk. pasfoto. Ansættelseskontrakt med jobbeskrivelse og oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår. Ansættelseskontrakten må ikke være over 30 dage gammel. Kopi af tilladelse til ansættelse af udenlandsk arbejdskraft i den pågældende stilling eller dokumentation for, at der er indgivet ansøgning herom og oplysninger om, at der ikke er modtaget svar. Bemærkninger Dokumentation for autorisation, hvis arbejdet kræver dansk eller grønlandsk autorisation, og der søges førstegangstilladelse. Dokumentation for uddannelse i kopi med autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk, hvis der søges førstegangstilladelse. Dokumentation for lønudbetalinger i perioden fra den seneste tilladelse, hvis der søges forlængelse eller permanent ophold. Andet Hvis ansøgningen er indgivet til en dansk repræsentation, men afgørelsen i sagen skal fremsendes til anden repræsentation/adresse, skal adressen oplyses her: HUSK OGSÅ AT UDFYLDE NAVN, MYNDIGHED OG DATO FOR MODTAGELSE PÅ SIDE 2 Side 12 af 12

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Ansøgningsskema FO1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema F0/AR2_da_161015 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema FO/AR1_da_161015 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Ansøgningsskema GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FO/SG2_da_130616 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne på

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_300617 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Sagsbestillings-id* Evt. tidligere efternavn. Navn eller virksomhed. Postnr. adresse

Sagsbestillings-id* Evt. tidligere efternavn. Navn eller virksomhed. Postnr.  adresse Side 1 / 5 Referencenummer Til internt brug Hvem udfylder del 2 (ansøgers del) af ansøgningen?* selv Arbejdsgiver i Danmark på vegne af ansøger Tredjepart på vegne af ansøger (fx et formidlingsbureau)

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

AU1A Online Sagsbestillings-id (SB-ID)

AU1A Online Sagsbestillings-id (SB-ID) Side 1 / 7 Referencenummer Sagsbestillings-id (SB-ID) Sagsbestillings-id Er al nødvendig dokumentation vedhæftet i elektronisk form? Ansøger er fritaget for gebyr Ansøger Efternavn Evt. tidligere efternavn

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG4_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Hvad kan du bruge dette ansøgningsskema til? Dette skema kan du bruge til at søge om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse

Læs mere

GL/FA5. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID

GL/FA5. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/FA5_da_150814 Ansøgning

Læs mere

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG3_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke FO/BF1_da_210316 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan dette skema bruges til? Du

Læs mere

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG3_da_200616

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke GL/BF2_da_140814 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG4_da_280616

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet. perioden.

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet. perioden. Ansøgningsskema BF1/US_da_150217 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema, hvis du har

Læs mere

FO/FA4. Ansøgning om tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn på Færøerne under 18 år

FO/FA4. Ansøgning om tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn på Færøerne under 18 år Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) /Person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA4_da_100616

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark.

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark. Ansøgningspakke GL/SG1_da_150814 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge dette ansøgningsskema, hvis: du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller

Læs mere

FO/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr.

FO/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA6_da_080218

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema AR3_da_011115 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forlængelse

Læs mere

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke FO/SG1_da_130616 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller statsborgerskab

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr.

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/FA6_da_150814 Ansøgning

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Ansøgningsskema GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at anmode om genoptagelse af en sag

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere)

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) Ansøgningsskema Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) AR2_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere)

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) Ansøgningsskema Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) AR2_da_300617 Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper

XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper Ansøgningsskema XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper Ansøgergrupper med særskilt ansøgningsskema Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansøgningsskemaer,

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

ST3. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som studerende

ST3. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som studerende Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som studerende ST3_da_011115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af dig, der ønsker at søge om forlængelse af din opholdstilladelse

Læs mere

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig.

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig. Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring GL/FA1_da_140814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring i Grønland

Læs mere

PHD1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som ph.d.- studerende

PHD1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som ph.d.- studerende Ansøgningsskema PHD1_da_011115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som ph.d.- studerende Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark

Læs mere

Fremgangsmåden i forbindelse med en ansøgning er afhængig af, hvorvidt praktikopholdet er formidlet gennem IAESTE eller AIESEC:

Fremgangsmåden i forbindelse med en ansøgning er afhængig af, hvorvidt praktikopholdet er formidlet gennem IAESTE eller AIESEC: Ansøgningsskema PR3_da_011115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som praktikant inden for sundhed, naturvidenskab, teknik, farmaci, arkitektur mv. Hvad kan dette skema bruges til? Dette

Læs mere

Ansøgningsskema MF1_da_011115

Ansøgningsskema MF1_da_011115 Ansøgningsskema MF1_da_011115 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som skal arbejde eller studere i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer SG1_da_240915 Hvad kan denne ansøgningspakke bruges til? Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du ønsker at søge om at blive

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (stempel og navn) Sb-id / case order ID*

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (stempel og navn) Sb-id / case order ID* Ansøgningsskema Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (stempel og navn) Sb-id / case order ID* *) Sb-id oprettes af myndigheden i forbindelse med optagelse af biometri

Læs mere

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. / Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA OD2/D_da_010414

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/ FA1 Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/FA1_da_110814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring på

Læs mere

Navn eller virksomhed. Postnr. adresse. Virksomhedens navn. Postnr. adresse

Navn eller virksomhed. Postnr.  adresse. Virksomhedens navn. Postnr.  adresse Side 1 / 5 Referencenummer Sagsbestillings-id (SB-ID) Sagsbestillings-id Er al nødvendig dokumentation vedhæftet i elektronisk form? Oplysninger om virksomheden Hvem udfylder ansøgning? Arbejdsgiver selv

Læs mere

Ansøgningsskema FA8_da_250115

Ansøgningsskema FA8_da_250115 Ansøgningsskema FA8_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som skal arbejde eller studere i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

Fremgangsmåden i forbindelse med en ansøgning er afhængig af, hvorvidt praktikopholdet er formidlet gennem IAESTE eller AIESEC:

Fremgangsmåden i forbindelse med en ansøgning er afhængig af, hvorvidt praktikopholdet er formidlet gennem IAESTE eller AIESEC: Ansøgningsskema PR3_da_300617 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som praktikant inden for sundhed, naturvidenskab, teknik, farmaci, arkitektur mv. Hvad kan dette skema bruges til? Dette

Læs mere

RF1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder,

RF1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder, Ansøgningsskema Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgningsskema MF3_da_300617

Ansøgningsskema MF3_da_300617 Ansøgningsskema MF3_da_300617 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en udlandsdansker Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om pas til udlænding i Danmark er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema AR1_da_250115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Vejledning indgivelse af ansøgning efter sportsaftalen

Vejledning indgivelse af ansøgning efter sportsaftalen Sportsaftalen Vejledning indgivelse af ansøgning efter sportsaftalen Sportsaftalen er en særlig aftale mellem Færøernes Landsstyre og det daværende Integrationsministerium. Aftalen er senest revideret

Læs mere

Ansøgningsskema FO/AR7_da_161015 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver til ansættelse af EU-statsborgere

Ansøgningsskema FO/AR7_da_161015 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver til ansættelse af EU-statsborgere Ansøgningsskema FO/AR7_da_161015 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver til ansættelse af EU-statsborgere Hvad kan du bruge dette skema til? Dette skema kan bruges af færøske arbejdsgivere,

Læs mere

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af færøske arbejdsgivere, som ønsker at blive forhåndsgodkendt til at kunne

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

IN1_da_ Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_ Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_180917 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

ST1_da_250115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som studerende

ST1_da_250115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som studerende Ansøgningsskema ST1_da_250115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som studerende Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på

Læs mere

Ansøgningsskema RF2_da_010316

Ansøgningsskema RF2_da_010316 Ansøgningsskema RF2_da_010316 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen

GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen Ansøgningsskema GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholdstilladelse i Danmark efter greencard-ordningen.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold

SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Ansøgningsskema SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema AR1_da_300617 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Person ID / Udl.nr. Ansøgning om forlænget gyldighed af pas til udlænding i Danmark

Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Person ID / Udl.nr. Ansøgning om forlænget gyldighed af pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Person ID / Udl.nr. PA2_da_250518 Ansøgning om forlænget gyldighed af pas til udlænding i Danmark Hvad kan

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Ansøgningsskema FA3_da_020615 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund

Læs mere

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer SG1_da_010316 Hvad kan denne ansøgningspakke bruges til? Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du ønsker at søge om at blive

Læs mere

ST1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som studerende

ST1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som studerende Ansøgningsskema ST1_da_300617 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som studerende Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund

Læs mere

SG2_da_ Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark

SG2_da_ Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark Ansøgningspakke SG2_da_150416 Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke kan bruges

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne OD2/B_da_010414 Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til

Læs mere

Ansøgningsskema VS2_da_230615

Ansøgningsskema VS2_da_230615 VS2 Ansøgningsskema VS2_da_230615 Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Udl.nr./Person ID Ansøgning om forlængelse af visum eller ophold i Danmark Hvad kan dette

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år FA5_da_010717 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne med en dansk statsborger for øvrige familiemedlemmer

Ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne med en dansk statsborger for øvrige familiemedlemmer OD2/C_da_171115 Ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne med en dansk statsborger for øvrige familiemedlemmer Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til at søge om familiesammenføring

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA11_da_240915 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere