FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring"

Transkript

1 FO/ FA1 Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/FA1_da_ Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring på Færøerne Skema 2 - Oplysningsskema til ansøgers ægtefælle på Færøerne Begge skemaer skal bruges for, at en ansøgning om ægtefællesammenføring kan behandles. Ved ægtefællesammenføring forstår vi opholdstilladelse på Færøerne på baggrund af ægteskab eller fast samliv. I vejledningen nedenfor bruger vi ordet ægtefælle som fælles betegnelse for ægtefælle og fast samlever. Hvordan bruger I skemaerne? For at søge om ægtefællesammenføring skal både skema 1 og skema 2 bruges. Skema 1 skal bruges af den ægtefælle, som ikke allerede har ret til at bo på Færøerne som familiesammenført (ansøger). Han/hun bedes gøre følgende: Udfylde skema 1 Vedlægge de nødvendige dokumenter Indgive ansøgningen til en dansk repræsentation i udlandet eller politiet på Færøerne. På kan du finde dit lokale politi. Hvis ansøger opholder sig i Danmark, kan ansøgningen indgives til det lokale politi eller til Borgerservice i Udlændingestyrelsen Skema 2 skal bruges af den ægtefælle, der allerede har ret til at bo på Færøerne. Han/hun bedes gøre følgende: Udfylde skema 2 Vedlægge de nødvendige dokumenter Sende skema 2 til Udlændingestyrelsen Hvis begge ægtefæller opholder sig på Færøerne, bedes begge skemaer indgivet samtidig. Præcist hvordan I bruger skema 1 og skema 2, og hvilke dokumenter I hver især bedes vedlægge skemaerne, fremgår af vejledningen på forsiden af de to skemaer. Bagerst i de to skemaer finder I en tjekliste, som I kan benytte til at kontrollere, at I hver især har udfyldt skemaerne korrekt og vedlagt de nødvendige oplysninger. Hvornår kan ansøgningen indgives på Færøerne? Hvis ansøger allerede opholder sig lovligt på Færøerne, kan ansøgningen normalt indgives på Færøerne. Det er fx tilfældet, hvis ansøger har gyldigt visum er fritaget for krav om visum eller allerede har opholdstilladelse på Færøerne. Hvis I vil vide mere I kan få flere oplysninger om reglerne for ægtefællesammenføring på nyidanmark.dk. På nyidanmark.dk kan I også få yderligere information om sagsbehandlingstider. Hvis I er i tvivl, kan I kontakte Udlændingestyrelsen og få vejledning om reglerne og om, hvordan I udfylder skemaet. I finder vores kontaktoplysninger på Hvis I vil have hurtigt svar Ansøgningen kan blive behandlet hurtigere, hvis både skema 1 og 2 er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter ansøgningen umiddelbart giver indtryk af, at de almindelige betingelser for ægtefællesammenføring er opfyldt. Side 1 af 24

2 Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Udl. nr./person ID SKEMA 1 (FO/FA1a) FO/FA1_da_ Ansøgning om ægtefællesammenføring på Færøerne - ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af ægteskab eller fast samliv Sådan gør du For at søge om ægtefællesammenføring skal ægtefællerne udfylde hvert sit skema. Nedenfor forklarer vi, hvad du, der ikke allerede har ret til at bo på Færøerne som familiesammenført (ansøger), bedes gøre. Du bedes gøre følgende: 1. Udfylde og underskrive dette skema (skema 1). Følge anvisningerne i skemaet 2. Vedlægge nødvendige dokumenter 3. Indgive ansøgningen til en dansk repræsentation i det land, hvor du bor. Hvis du opholder dig på Færøerne, skal du indgive ansøgningen til det lokale politi. På kan du finde dit lokale politi Hvis du vil have hurtigt svar Din ansøgning kan blive behandlet hurtigere, hvis du og din ægtefælle udfylder hhv. skema 1 og skema 2 korrekt og vedlægger de nødvendige dokumenter, ansøgningen umiddelbart giver indtryk af, at de almindelige betingelser for ægtefællesammenføring er opfyldt. Hvis du vil vide mere Du kan få flere oplysninger om reglerne for ægtefællesammenføring på Færøerne på Hvis du er i tvivl, kan du altid kontakte Udlændingestyrelsen skriftligt, telefonisk eller personligt og få vejledning om reglerne og om, hvordan du udfylder skemaerne (se kontaktoplysninger nederst på siden). Hvilke dokumenter bedes du vedlægge? Du bedes vedlægge følgende dokumenter sammen med skema 1: Kopi af dit pas (alle sider inklusiv forside) 3 stk. pasfoto. Det ene pasfoto påklistres stamkort til opholdskort i bilag 1. Vielsesattest (kopi med autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk) Dokumentation for samliv (skal kun vedlægges, hvis I ikke er gift) Skal du have andre dokumenter med, når du indgiver din ansøgning?, du skal have dit originale pas med, så myndighederne kan kontrollere din identitet. Ansøger Efternavn Evt. tidligere efternavn UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn(e) Nationalitet Evt. tidligere nationalitet Fødselsdato (dag, måned, år) Evt. Udl.nr./Person ID Fødested (by) Fødeland Side 2 af 24

3 Navn og fødselsdato på din ægtefælle/samlever på Færøerne Ægtefælles navn (fornavn(e) og efternavn) Ægtefælles fødselsdato 1. Oplysninger om dig (ansøger) UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Køn Stilling Mand Kvinde Nuværende ægteskabelig stilling Samlevende/ugift Gift Enke/enkemand Fraskilt Har du børn? Din adresse i hjemlandet (gade/vej, nr. postnr. og by) Hvis du allerede opholder dig på Færøerne bedes du oplyse følgende: Indrejsedato på Færøerne Din adresse på Færøerne (gade/vej og nr.) Postnr. og by Bor hos (navn) Telefonnr. Evt. -adresse 2. Oplysninger om dit pas og tidligere besøg på Færøerne og andre lande UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Nationalitetspas Pasnummer Pas gyldigt til Tidligere besøg på Færøerne Anden rejselegitimation, hvilken? Udstedelsesdato I hvilket land er passet udstedt? Hvis ja, bedes du oplyse hvornår Har du boet mere end 6 måneder i et andet land end hjemlandet? Hvis ja, oplys land(e) og tidsrum 3. Oplysninger om din ægtefælle/samlever Efternavn Evt. tidligere efternavn UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn(e) Side 3 af 24

4 Nationalitet Fødselsdato (dag, måned, år) Evt. tidligere nationalitet Hvis I er gift, bedes du oplyse sted og dato for vielsen Fødested (by) og land Adresse (gade/vej og nr.) Land Postnr. og by Telefonnr. 4. Oplysninger om tidligere ægtefæller Har du været gift før? Hvis ja, bedes du oplyse følgende om dine tidligere ægtefæller: Fornavn(e) og efternavn Fødselsdato (dag, måned, år) Nationalitet UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Dato for indgåelse og afslutning af ægteskab Oplysninger om dine børn under 18 år, herunder børn der opholder sig i hjemlandet UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn(e) Nationalitet Fødselsdato (dag, måned, år) Køn Er barnet på Færøerne? Søger barnet samtidig om opholdstilladelse? Hvis ja, skal skema 1 (FO/FA2a) i ansøgningspakken Ansøgning om familiesammenføring med børn også udfyldes. Dreng Pige Side 4 af 24

5 6. Om ægteskabet UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Du skal kun udfylde pkt. 6, hvis I er gift. Hvis ikke, skal du gå til pkt. 7 Efter den færøske lovgivning skal vi undersøge følgende: Om dit ægteskab er gyldigt efter færøske regler (fx er et ægteskab i nogle lande modsat på Færøerne - gyldigt, selvom begge ægtefæller ikke var til stede ved vielsen) Om ægteskabet er indgået proforma, dvs. med det afgørende formål at opnå opholdstilladelse til ansøgeren. Nedenfor stiller vi nogle spørgsmål for at belyse dette. Vi stiller spørgsmålene i alle sager, og vi stiller kun spørgsmål, der kan være relevante for behandlingen af en sag om ægtefællesammenføring. Hvor, hvornår og hvordan mødte du din ægtefælle første gang? Hvis I har boet sammen, inden I blev gift, bedes du oplyse hvor og i hvilke perioder Hvis I ikke har boet sammen, inden I blev gift, bedes du oplyse, hvordan og hvor ofte du og din ægtefælle har haft kontakt Var I begge til stede, da I blev gift? Hvilken kontakt har I haft, siden I blev gift med hinanden? Hvornår har I sidst set hinanden? På hvilke(t) sprog taler I sammen? Side 5 af 24

6 7. Øvrige erklæringer A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer hermed på tro og love efter 161 i den danske straffelov, jf. lovbekendtgørelse nr. 215 af 24. juni 1939 med senere anordningsændringer og 40 i anordning nr. 182 af 22. marts 2001 om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven, at jeg har givet sande og fuldstændige oplysninger i dette ansøgningsskema. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande og fuldstændige, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 2 år Jeg skal erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger Min opholdstilladelse kan blive inddraget efter 19 i anordning nr. 182 af 22. marts B. Erklæring om samtykke til, at myndighederne skaffer de nødvendige oplysninger Jeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder kan videregive og indhente oplysninger om mine private forhold, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle denne ansøgning, jf. forvaltningslovens 28-29, jf. anordning nr af 22. december 1993 om ikrafttræden af forvaltningsloven på Færøerne, som ændret ved anordning nr. 119 af 2. marts Oplysningerne kan videregives til og indhentes fra andre danske eller udenlandske myndigheder, herunder politimyndigheder. Det gælder fx oplysninger om: Eventuelle straffesager mod mig Min familie De dokumenter, som jeg har vedlagt min ansøgning, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed Jeg giver desuden samtykke til, at myndigheder, som til brug for behandlingen af min ansøgning høres af Udlændingestyrelsen, kan indhente oplysninger om mine private forhold til brug for besvarelsen af høringen. C. Information om, at myndighederne kan give oplysninger om dig videre til de danske efterretningstjenester og til anklagemyndigheden De oplysninger og dokumenter, som du har givet i forbindelse med din ansøgning, kan i visse tilfælde efter en konkret vurdering blive videregivet til de danske efterretningstjenester og til anklagemyndigheden, jf. forvaltningslovens 28, stk. 2, nr. 3, jf. jf. anordning nr af 22. december Anklagemyndigheden vil kunne benytte disse oplysninger til at vurdere, om der er grundlag for at rejse tiltale mod dig for forbrydelser begået i eller uden for Danmark/Færøerne. D. Information om, at nogle oplysninger også vil blive givet til de lokale færøske myndigheder De danske udlændingemyndigheder vil kunne give visse oplysninger videre til Útlendingastovan eller til politiet på Færøerne, jf. forvaltningslovens 28, stk. 3, jf. anordning nr af 22. december Det gælder fx oplysninger om: Grundlaget for din opholdstilladelse Eventuelle betingelser for din opholdstilladelse, der er gjort undtagelse fra Politiet vil blive informeret, hvis din opholdstilladelse senere nægtes forlænget eller bliver inddraget, det senere konstateres, at din opholdstilladelse er bortfaldet, eller din opholdstilladelse bliver gjort tidsubegrænset. E. Information om, at de danske myndigheder har registreret oplysninger om dig og dine forhold e oplysninger, som du giver eller har givet i forbindelse med din ansøgning om opholdstilladelse, vil blive registreret i Udlændingestyrelsens registre. Det samme gælder oplysninger, som du senere giver i forbindelse med ansøgninger om fortsat ophold på Færøerne. Oplysningerne i Udlændingestyrelsens registre vil blive brugt i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende dit ophold på Færøerne. Politiet (sagsoplysning eller kontrol) og Justitsministeriet (klagebehandling) vil have adgang til de oplysninger, der er registreret i Udlændingestyrelsens registre. Andre relevante myndigheder eller organisationer vil eventuelt modtage oplysninger om dig fra Udlændingestyrelsens registre, såfremt de har brug for oplysningerne i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende dit ophold på Færøerne. Du har pligt til at meddele de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om du kan få opholdstilladelse på Færøerne, jf. 40 i anordning nr. 182 af 22. marts Hvis du ikke meddeler disse oplysninger, risikerer du at blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder, og du risikerer ikke at få opholdstilladelse. Side 6 af 24

7 Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der registreres om dig i Udlændingestyrelsens registre, jf. den danske lov nr. 294 af 8. juni 1978 om offentlige myndigheders registre. Henvendelse herom kan ske til Udlændingestyrelsen, Ryesgade 53, 2100 København Ø, Danmark. F. Information om, at rigtigheden af dine oplysninger kan blive kontrolleret Rigtigheden af de oplysninger, som du har givet i forbindelse med ansøgningen, kan blive kontrolleret af Udlændingestyrelsen. Det kan både ske under selve behandlingen af ansøgningen og senere, når du (ansøger) eventuelt har fået en tilladelse. Kontrollen kan foregå ved henvendelse til andre myndigheder. Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger. 8. Underskrift Jeg søger om ægtefællesammenføring på Færøerne og bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 7 Dato og sted Underskrift Side 7 af 24

8 Bilag 1: Stamkort til opholdskort Udlændinge, som får en opholdstilladelse på Færøerne, vil normalt få udstedt et opholdskort. Stamkortet i dette bilag bruges til at udstede opholdskortet. Det er derfor vigtigt, at stamkortet udfyldes i overensstemmelse med nedenstående vejledning. Det udfyldte stamkort skal indgives sammen med ansøgningen - brug venligst stamkortet som forside til ansøgningen. Du (ansøger) bedes gøre følgende: Oplyse dit udlændingenummer/person ID, såfremt du har et sådant. Oplyse dit fulde navn og fødselsdato. Du bedes skrive dit navn med blokbogstaver. Underskrive stamkortet med sort pen. Underskriften skal holdes inden for det markerede felt. Påklistre dit ansigtsfoto i feltet til foto. Vær opmærksom på, at der gælder de samme krav til dette foto, som der gælder til et pasfoto. Se krav til pasfoto på Stamkort til opholdskort Udlændingenummer/Person ID (såfremt et sådant haves) Udlændingestyrelsen Ryesgade København Ø Navn Fødselsdato Underskrift Krav til foto: 1. Klip evt. hvide kanter af fotoet. 2. Fotostørrelse 35mm x 45mm. 3. Hovedet mellem 30-36mm fra hagespids til hårtop. 4. Fotoet skal være taget forfra og egnet til indscanning. Bemærk: Underskriften skal skrives med sort pen og holdes inden for det markerede felt. Udfyldes af myndighederne Person ID: Stamkortnr.: Side 8 af 24

9 Har du husket det hele? Hvis din ansøgning om ægtefællesammenføring er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter, kan Udlændingestyrelsen træffe en afgørelse hurtigere. Det er derfor meget vigtigt, at du, inden du indgiver skemaet, kontrollerer, at skemaet er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter. Vi anbefaler, at du bruger tjeklisten herunder, inden du indgiver din ansøgning. Tjekliste Inden du indgiver ansøgningen, er det meget vigtigt, at du har vedlagt følgende (sæt gerne kryds): Kopi af dit pas (alle sider inklusiv forside) 3 stk. pasfoto. Det ene pasfoto påklistres stamkort til opholdskort i bilag 1. Vielsesattest i kopi med autoriseret oversættelse til enten dansk eller engelsk Dokumentation for samliv. Skal kun vedlægges, hvis I ikke er gift. Denne dokumentation kan fx være en lejekontrakt, hvor I begge er anført som lejere, breve modtaget på samme adresse, erklæringer fra udlejere, arbejdsgivere, m.v. Det er også vigtigt, at du har besvaret alle spørgsmålene, underskrevet og dateret ansøgningen, udfyldt og underskrevet stamkort til opholdskort i bilag 1, og har underskrevet og dateret samlivserklæringen sammen med din ægtefælle (bilag 2, skema 2). Skal kun vedlægges den samlede ansøgning, hvis du allerede opholder dig på Færøerne. Husk at medbringe dit originale pas, når du indgiver ansøgningen. Side 9 af 24

10 Pasfoto 3,5 x 4, 5 cm. Pasfoto 3,5 x 4,5 cm Pasfoto 3,5 x 4,5 cm Forbeholdt myndighederne: Bemærkninger og fremsendelsespåtegninger Navne og pasoplysninger er i overensstemmelse med forevist legitimation Der vedlægges: Kopi af pas, eller anden rejselegitimation Kopi af vielsesattest Dokumentation for samliv 3 stk. foto (det ene pasfoto påklistret stamkortet i bilag 1) Andet Bemærkninger HUSK OGSÅ AT UDFYLDE NAVN OG DATO FOR MODTAGELSE PÅ SIDE 1 Side 10 af 24

11 SKEMA 2 (FO/FA1b) Oplysningsskema til ansøgers ægtefælle på Færøerne - Oplysninger om ægtefælle eller samlever til en udlænding, som søger om opholdstilladelse på Færøerne (ægtefællesammenføring) Sådan gør du For at søge om ægtefællesammenføring skal ægtefællerne udfylde hvert sit skema. Nedenfor forklarer vi, hvad du, der allerede har ret til at bo på Færøerne (ansøgers ægtefælle på Færøerne), bedes gøre. Du bedes gøre følgende: 1. Udfylde og underskrive dette skema. Følge anvisningerne i skemaet 2. Vedlægge nødvendige dokumenter 3. Sende dette skema (skema 2) til Udlændingestyrelsen. Hvis din ægtefælle (ansøger) allerede er på Færøerne, bør dette skema (skema 2) indgives i forbindelse med ansøgningen (skema 1) til det lokale politi på Færøerne. På kan du finde dit lokale politi Hvilke dokumenter bedes du vedlægge? Du bedes vedlægge følgende dokumenter sammen med skema 2: Samlivserklæring (bilag 1). Skal kun vedlægges, hvis din ægtefælle er på Færøerne. Erklæring om, at du vil forsørge ansøgeren (bilag 2). Skal kun vedlægges, hvis du søger om familiesammenføring på baggrund af samliv. Hvis du har dansk indfødsret, statsborgerskab i Finland, Island, Norge eller Sverige eller har en opholdstilladelse på Færøerne efter anordningens 7, skal du ikke vedlægge en erklæring. Øvrige dokumenter. Hvilke fremgår af skemaet. FO/FA1_da_ Hvis I vil have hurtigt svar Din ægtefælles ansøgning kan blive behandlet hurtigere, hvis du og din ægtefælle udfylder hhv. skema 2 og skema 1 korrekt og vedlægger de nødvendige dokumenter, ansøgningen umiddelbart giver indtryk af, at de almindelige betingelser for ægtefællesammenføring er opfyldt. Mangler der dokumenter eller oplysninger, kan det tage længere tid at behandle ansøgningen Hvis I ikke udfylder skemaerne korrekt og vedlægger de nødvendige dokumenter, vil sagsbehandlingen tage længere tid. Hvis du vil vide mere Du kan få flere oplysninger om reglerne for ægtefællesammenføring på Færøerne på Hvis du er i tvivl, kan du altid kontakte Udlændingestyrelsen skriftligt, telefonisk eller personligt og få vejledning om reglerne og om, hvordan du udfylder skemaerne (se kontaktoplysninger nederst på siden). Oplysninger om dig, der allerede bor på Færøerne og ønsker din ægtefælle/samlever hertil UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Efternavn Fornavn(e) Nationalitet Evt. tidligere nationalitet Fødselsdato Køn Evt. Udl.nr./Person ID Fødested (by) Mand Fødeland Kvinde Telefonnr. Evt. -adresse Side 11 af 24

12 Din adresse på Færøerne (gade/vej og nr.) Postnr. og by Bor hos (navn) Telefonnr. Oplysninger om din ægtefælle/samlever, der søger om opholdstilladelse UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Efternavn Fornavn(e) Fødselsdato (dag, måned, år) Køn Fødested (by) Fødeland Mand Nationalitet Kvinde Evt. fødselsdato Evt. Udl.nr./Person ID Har din ægtefælle barn/børn fra tidligere forhold, som også søger om opholdstilladelse på Færøerne? 1. Om ægteskabet UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Du skal kun udfylde pkt. 1, hvis I er gift. Hvis ikke, skal du gå til pkt. 2 Efter den færøske lovgivning skal vi bl.a. undersøge følgende: Om dit ægteskab er gyldigt efter færøske regler (fx er et ægteskab i nogle lande modsat på Færøerne - gyldigt, selv om begge ægtefæller ikke var til stede ved vielsen) Om ægteskabet er indgået proforma, dvs. med det afgørende formål at opnå opholdstilladelse til ansøgeren Nedenfor stiller vi nogle spørgsmål for at belyse dette. Vi stiller spørgsmålene i alle sager, og vi stiller kun spørgsmål, der kan være relevante for behandlingen af en sag om ægtefællesammenføring. Hvor, hvornår og hvordan mødte du din ægtefælle første gang? Hvis I har boet sammen, inden I blev gift, bedes du oplyse hvor og i hvilke perioder Hvis I ikke har boet sammen, inden I blev gift, bedes du oplyse, hvordan og hvor ofte du og din ægtefælle har haft kontakt Side 12 af 24

13 Var I begge til stede, da I blev gift? Hvilken kontakt har I haft, siden I blev gift? Hvornår har I sidst set hinanden? På hvilke(t) sprog taler I sammen? 2. Tidligere ægtefæller UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Hvis du har været gift før, bedes du oplyse følgende om dine tidligere ægtefæller: Fornavn(e) og efternavn Fødselsdato (dag, måned, år) Nationalitet Dato for indgåelse og afslutning af ægteskab (dag, måned, år) Samliv UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Du skal kun udfylde pkt.3, hvis I ikke er gift. Hvis I er gift, skal du gå til pkt. 4. Der gælder ikke nogen bestemt tidsgrænse for samlivets varighed, og det afgøres efter en konkret vurdering, om et parforhold har haft en sådan fasthed og varighed, at det kan give grundlag for opholdstilladelse. Ved denne vurdering lægges der blandt andet vægt på varigheden af parternes bekendtskab og deres eventuelle samliv i udlandet og på Færøerne. I almindelighed antages, at 1½- 2 års samliv på fælles bopæl vil være tilstrækkeligt til, at der foreligger et fast samlivsforhold af længere varighed. Det skal normalt kunne dokumenteres, at parterne har boet sammen i 1½-2 år på samme bopæl, fx i form af fælles huslejekontrakt, bopælsattest, breve sendt til den samme adresse, fælles forsikringer eller bankkonti. Du bedes oplyse, hvor og hvornår du har boet sammen med ansøgeren. Dokumentation for samliv skal vedlægges. Adresse (Gade/vej, nr., postnr., by) Periode S Side 13 af 24

14 ED BLOKBOGSTAVER 4. Fællesbørn på Færøerne UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Har du og din ægtefælle/samlever fællesbørn under 18 år? Hvis ja, bedes du oplyse følgende: Fornavn(e) og efternavn Fødselsdato Nationalitet Om punkt 5, 6 og 7 Du og din ægtefælle/samlever skal normalt opfylde en række betingelser for, at din ægtefælle/samlever kan få opholdstilladelse på Færøerne. Det kan fx være et krav om, at jeres samlede tilknytning til Færøerne mindst svarer til jeres samlede tilknytning til et andet land, at du kan forsørge din ægtefælle/samlever, og at du har en bolig af rimelig størrelse. I pkt. 5, 6 og 7 kan du læse mere herom. Her kan du også se, hvis du er omfattet af en personkreds, som fritaget for opfylde kravene. Selvom du ikke er omfattet af den personkreds, som er fritaget for at opfylde kravene, kan Udlændingestyrelsen i visse tilfælde alligevel se bort fra disse krav, hvis fx du har forældremyndighed over eller samværsret med børn under 18 år, der bor på Færøerne. Vi kræver dog, at samværet faktisk finder sted, og at det har et vist omfang. Kravene kan også fraviges i tilfælde hvor ægtefællen/samleveren på Færøerne er alvorligt syg eller handicappet. Det kan måske være vanskeligt for dig at vurdere, om vi kan se bort fra de normale betingelser for ægtefællesammenføring i din sag. Hvis du vælger ikke at besvare spørgsmålene eller ikke sender de nødvendige oplysninger til os, og vi vurderer, at vi mod din forventning ikke kan se bort fra de nævnte krav, skal vi indhente en række yderligere oplysninger fra dig. Det betyder, at vi ikke kan behandle din ægtefælles sag hurtigt. Vi vil derfor opfordre dig til, at besvare spørgsmålene og sende de nødvendige oplysninger til os, så vi kan behandle sagen hurtigere 5. Tilknytning til Færøerne UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER For at din ægtefælle/samlever kan få opholdstilladelse på Færøerne, er det normalt en betingelse, at jeres samlede tilknytning til Færøerne mindst svarer til jeres samlede tilknytning til Grønland, Danmark eller andet land. Hvis du har dansk indfødsret stilles kravet ikke, og du behøver derfor ikke at svare på spørgsmålene i punkt 5.A og 5.B. Hvis du har dansk indfødsret bedes du sætte kryds i nedenstående rubrik. Jeg behøver ikke at svare på spørgsmålene om vores tilknytning til Færøerne, fordi jeg (sæt kryds): har dansk indfødsret Hvis du har sat kryds ovenfor, kan du gå direkte videre til punkt 6. Side 14 af 24

15 5.A Tilknytning til Færøerne ophold, familie mv. UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Hvor er du født/opvokset? Hvornår kom du første gang til Færøerne? Har du boet på Færøerne siden? Har du været uden for Færøerne på ferieophold, besøgsophold eller lign. i kortere perioder end en måned? Hvis ja, bedes du oplyse periode(r) og land(e) Har du været uden for Færøerne i længere perioder end en måned? Hvis ja, bedes du oplyse følgende: Periode(r) Land(e) Årsag(er) Har du børn uden for Færøerne? Hvis ja, bedes du oplyse følgende: Fornavn(e) og efternavn Fødselsdato (dag, måned, år) Køn I hvilket land opholder barnet sig? Dreng Pige Dreng Pige Du bedes oplyse følgende om dine forældre: Dreng Pige Far (efternavn og fornavn(e)) Fødselsdato (dag, måned, år) Adresse (gade/vej, nr., postnr. og by) Ægteskabelig stilling Gift Ugift Side 15 af 24

16 Mor (efternavn og fornavn(e)) Fødselsdato (dag, måned, år) Adresse (gade/vej, nr., postnr. og by) Ægteskabelig stilling Har du søskende på Færøerne? Hvis ja, bedes du oplyse følgende: Gift Ugift Efternavn Søster/bror 1 Søster/bror 2 Søster/bror 3 Søster/bror 4 Fornavn(e) Fødselsdato (dag, måned, år) Adresse (gade/vej, nr., postnr. og by) Ægteskabelig stilling Gift Ugift Gift Ugift Gift Ugift Gift Ugift Har du søskende i udlandet? Hvis ja, bedes du oplyse følgende: Efternavn Søster/bror 1 Søster/bror 2 Søster/bror 3 Søster/bror 4 Fornavn(e) Fødselsdato (dag, måned, år) Adresse (gade/vej, nr., postnr. og by) Ægteskabelig stilling Gift Ugift Gift Ugift Gift Ugift Gift Ugift 5.B Tilknytning til Færøerne beskæftigelse og uddannelse UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Har du taget eller er du i gang med at tage en uddannelse på Færøerne? Hvis ja, bedes du oplyse hvilken uddannelse og hvornår uddannelsen er/forventes gennemført: Har du arbejde på Færøerne? Hvis ja, bedes du oplyse følgende: Side 16 af 24

17 Arbejdssted Arbejdsopgaver (kort beskrivelse) Dato for ansættelse Har du tidligere haft andet arbejde på Færøerne? Hvis ja, bedes du oplyse følgende: Arbejdssted Arbejdsopgaver (kort beskrivelse) Periode (fra dato til dato) L 6. Forsørgelse UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER I forbindelse med en ansøgning om ægtefællesammenføring på Færøerne kan der stilles krav om, at du kan forsørge din ægtefælle/samlever. Hvis I ikke er gift, kan der tillige i visse tilfælde stilles krav om, at du påtager dig at forsørge din samlever. Hvis du har dansk indfødsret, statsborgerskab i Finland, Island, Norge eller Sverige eller har opholdstilladelse på Færøerne efter anordningens 7, stilles der ikke krav om, at du kan forsørge din ægtefælle/samlever. Der stilles heller ikke krav om, at du påtager dig at forsørge din samlever. Hvis du ikke har dansk indfødsret, statsborgerskab i Finland, Island, Norge eller Sverige eller har opholdstilladelse på Færøerne efter anordningens 7, bedes du, som dokumentation for, at du kan forsørge din ægtefælle/samlever, vedlægge kontoudskrift fra TAKS over lønudskrifter /kopi af lønsedler / kopi af lønoversigt fra arbejdsgiver for indeværende samt seneste år. Udlændingestyrelsen vil herefter indhente en udtalelse fra Útlendingastovan om, hvorvidt du kan forsørge din ægtefælle/samlever. Hvis du ikke har dansk indfødsret, statsborgerskab i Finland, Island, Norge eller Sverige eller har opholdstilladelse på Færøerne efter anordningens 7, og du søger om familiesammenføring med din samlever bedes du underskrive en erklæring om, at du påtager dig at forsørge din samlever. Bagerst i dette skema finder du denne erklæring (bilag 3). Erklæringen skal vedlægges ansøgningen. Hvis du har dansk indfødsret, statsborgerskab i Finland, Island, Norge eller Sverige eller har opholdstilladelse på Færøerne efter anordningens 7 bedes du sætte kryds i nedenstående rubrik: Jeg behøver ikke at udfylde bilag 3, fordi jeg har dansk indfødsret, statsborgerskab i Finland, Island, Norge eller Sverige eller har opholdstilladelse på Færøerne efter anordningens 7. Side 17 af 24

18 7. Bolig UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER For at din ægtefælle/samlever kan få opholdstilladelse på Færøerne, er det normalt en betingelse, at du har din egen bolig af rimelig størrelse. For at opfylde dette krav, skal du vedlægge dokumentation for din bolig, fx kopi af lejekontrakt, skøde eller endelig købsaftale. Udlændingestyrelsen vil herefter indhente en udtalelse fra Útlendingastovan om dine boligforhold. 8. Særbørn på Færøerne UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Nedenfor stiller vi nogle spørgsmål om dine eventuelle børn fra tidligere forhold (særbørn). Vi stiller spørgsmålene om eventuelle særbørn, så vi kan vurdere, om vi på den baggrund kan fravige nogle af betingelserne for ægtefællesammenføring. Hvis du har særbørn, skal du være opmærksom på, at vi eventuelt vil kontakte dine særbørns far/mor for at få bekræftet dine oplysninger. Dette giver du dit samtykke til nedenfor. Hvis du ønsker, at Udlændingestyrelsen under behandlingen af sagen ikke skal lægge vægt på, at du har særbørn, kan du angive dette nedenfor. Hvis du angiver dette, vil det heller ikke være nødvendigt at kontakte dine særbørns far/mor. Du skal dog være opmærksom på at det vil have den konsekvens, at vi ikke kan fravige nogle af betingelserne på baggrund af dine særbørn, og at alle betingelserne for ægtefællesammenføring derfor som udgangspunkt vil blive stillet, medmindre du er omfattet af den personkreds, hvor kravene ikke vil blive stillet. Du kan læse nærmere herom ovenfor i pkt. 5, 6 og 7. Der vil således fx kunne stilles krav om, at jeres samlede tilknytning til Færøerne mindst svarer til jeres samlede tilknytning til et andet land, at du har din egen bolig af rimelig størrelse og at der kan stilles krav om, at du kan forsørge din ægtefælle/samlever. Forsørgelseskravet vil ikke blive stillet, hvis du har dansk indfødsret, statsborgerskab i Finland, Island, Norge eller Sverige eller har en opholdstilladelse på Færøerne efter anordningens 7. Har du særbørn på Færøerne under 18 år? Jeg ønsker ikke, at Udlændingestyrelsen under behandlingen af sagen skal lægge vægt på, at jeg har særbørn. Jeg er indforstået med, at mit ønske har den konsekvens, at alle betingelserne for ægtefællesammenføring som udgangspunkt vil blive stillet. Hvis du ønsker, at Udlændingestyrelsen under behandlingen af sagen skal lægge vægt på, at du har særbørn, skal du give samtykke til, at Udlændingestyrelsen kan videregive oplysninger om, at du er involveret i en ansøgning om opholdstilladelse. Du giver samtykke hertil ved at underskrive nedenstående samtykkeerklæring. 8.A Samtykkeerklæring videregivelse af oplysninger Jeg giver herved samtykke til, at udlændingemyndighederne kan videregive oplysninger til den anden af mine herboende børns forælder, der bor på Færøerne om, at jeg er involveret i en ansøgning om opholdstilladelse. Dato og sted Underskrift Side 18 af 24

19 BARN 1: Fornavn(e) og efternavn Fødselsdato Nationalitet Har du forældremyndigheden over barnet? Bor barnet hos dig? Går barnet/har barnet gået i børnehave eller i skole på Færøerne? Hvor mange dage opholder barnet sig hos hver af forældrene i løbet af en normal 4-ugers-periode (28 dage)? dage hos far du bedes oplyse ugedage dage hos mor du bedes oplyse ugedage Er samværet regelmæssigt? Er der samvær i weekenderne? Overnatter barnet hos begge forældre? Hvor mange nætter overnatter barnet hos hver af forældrene i løbet af en normal 4-ugers-periode (28 dage)? nætter hos far du bedes oplyse ugedage nætter hos mor du bedes oplyse ugedage BARN 2: Fornavn(e) og efternavn Fødselsdato Nationalitet Har du forældremyndigheden over barnet? Bor barnet hos dig? Går barnet/har barnet gået i børnehave eller i skole på Færøerne? Hvor mange dage opholder barnet sig hos hver af forældrene i løbet af en normal 4-ugers-periode (28 dage)? dage hos far du bedes oplyse ugedage dage hos mor du bedes oplyse ugedage Er samværet regelmæssigt? Er der samvær i weekenderne? Overnatter barnet hos begge forældre? Hvor mange nætter overnatter barnet hos hver af forældrene i løbet af en normal 4-ugers-periode (28 dage)? nætter hos far du bedes oplyse ugedage nætter hos mor du bedes oplyse ugedage BARN 3: Fornavn(e) og efternavn Fødselsdato Nationalitet Har du forældremyndigheden over barnet? Bor barnet hos dig? Går barnet/har barnet gået i børnehave eller i skole på Færøerne? Hvor mange dage opholder barnet sig hos hver af forældrene i løbet af en normal 4-ugers-periode (28 dage)? dage hos far du bedes oplyse ugedage dage hos mor du bedes oplyse ugedage Er samværet regelmæssigt? Er der samvær i weekenderne? Overnatter barnet hos begge forældre? Hvor mange nætter overnatter barnet hos hver af forældrene i løbet af en normal 4-ugers-periode (28 dage)? nætter hos far du bedes oplyse ugedage nætter hos mor du bedes oplyse ugedage Side 19 af 24

20 9. Andre oplysninger, som du mener, er relevante for sagen UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Hvis du fx lider af alvorlig sygdom eller alvorligt handicap, som, du mener, er relevant for behandlingen af din sag, bedes du oplyse dette nedenfor. Du bedes vedlægge dokumentation for dine oplysninger (fx lægeattest ved alvorlig sygdom eller alvorligt handicap). Udlændingestyrelsen vil på den baggrund kunne vurdere, om dine oplysninger har betydning for behandlingen af sagen. 10.Øvrige erklæringer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer hermed på tro og love efter 161 i den danske straffelov, jf. lovbekendtgørelse nr. 215 af 24. juni 1939 med senere anordningsændringer og 40 i anordning nr. 182 af 22. marts 2001 om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven, at jeg har givet sande oplysninger i dette ansøgningsskema. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 2 år Jeg skal erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger Min ægtefælles/samlevers opholdstilladelse kan blive inddraget efter 19 i anordning nr. 182 af 22. marts B. Erklæring om samtykke til, at myndighederne skaffer de nødvendige oplysninger Jeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder kan videregive og indhente oplysninger om mine private forhold, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle denne ansøgning, jf. forvaltningslovens 28-29, jf. anordning nr af 22. december 1993 om ikrafttræden af forvaltningsloven på Færøerne, som ændret ved anordning nr. 119 af 2. marts Oplysningerne kan videregives til og indhentes fra andre danske eller udenlandske myndigheder, herunder politimyndigheder. Det gælder fx oplysninger om: Eventuelle straffesager mod mig Min familie De dokumenter, som jeg har vedlagt dette skema, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed Jeg giver desuden samtykke til, at myndigheder, som til brug for behandlingen af min ansøgning høres af Udlændingestyrelsen, kan indhente oplysninger om mine private forhold til brug for besvarelsen af høringen. C. Information om, at rigtigheden af dine oplysninger kan blive kontrolleret Rigtigheden af de oplysninger, som du har givet i forbindelse med din ægtefælles/samlevers ansøgning, kan blive kontrolleret af Udlændingestyrelsen. Det kan både ske under selve behandlingen af ansøgningen og senere, når din ægtefælle eventuelt har fået en tilladelse. Kontrollen kan foregå ved henvendelse til andre myndigheder. Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger. Side 20 af 24

21 11. Underskrift på samtykke til brug for oplysninger om mine private forhold Jeg bekræfter med min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 10. Dato og sted Underskrift Side 21 af 24

22 Bilag 2: Samlivserklæring Undertegnede ægtefæller/samlevende par erklærer hermed på tro og love efter 161 i den danske straffelov jf. lovbekendtgørelse nr. 215 af 24. juni 1939 med senere anordningsændringer og 40 i anordning nr. 182 af 22. marts 2001 om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven. at vi lever sammen på fælles bopæl på nedenstående adresse, og at formålet med vores ægteskabs indgåelse eller vores samlivsforholds etablering ikke alene er at opnå et selvstændigt opholdsgrundlag for ansøger. Såfremt denne erklæring er afgivet i strid med sandheden, risikerer vi at blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 2 år, ligesom vi skal erstatte de udgifter, der i anledning af de urigtige oplysninger er påført den danske stat. Adresse (gade/vej, nr., postnr. og by) Dato og sted Underskrift Dato og sted Underskrift Side 22 af 24

23 Bilag 3: Erklæring om, at jeg vil forsørge ansøgeren (Skal kun udfyldes, hvis I ikke er gift og du, der bor på Færøerne, ikke har dansk indfødsret, statsborgerskab i Finland, Island, Norge eller Sverige eller opholdstilladelse efter anordningens 7) UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Hvis du ikke er gift med ansøgeren, og du ikke har dansk indfødsret, statsborgerskab i Finland, Island, Norge eller Sverige eller opholdstilladelse efter anordningens 7, skal du påtage dig at forsørge ansøger. Det er en betingelse for, at ansøgeren kan få opholdstilladelse. Du påtager dig forpligtelsen ved at underskrive denne erklæring. Hvis din samlever får opholdstilladelse, sender vi en kopi af erklæringen til Utlendingastovan. Undertegnede (navn) Fødselsdato Adresse Erklærer herved, at jeg påtager mig den fulde forsørgelse for: Navn Fødselsdato Nationalitet Evt. udl.nr./person ID Jeg er bekendt med, at det er en betingelse for, at min samlever kan få opholdstilladelse, at jeg har underskrevet denne erklæring, jf. 9, stk. 1, nr. 2 litra d, jf. stk. 4, 1. pkt. i anordning nr. 182 af 22. marts 2001 om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven. Jeg er tillige bekendt med, at hvis min samlever får behov for hjælp, efter lov for Færøerne om offentlig forsorg til forsørgelse, skal Almannamálaráðið pålægge garanten (mig) at yde betaling for hjælpen jf. anordningens 9, stk. 5. Dato og sted: Underskrift: Side 23 af 24

24 Har du husket det hele? Hvis din ansøgning om ægtefællesammenføring er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter, kan Udlændingestyrelsen behandle ansøgningen hurtigere. Er din ansøgning ikke korrekt udfyldt eller mangler der dokumenter, kan vi ikke behandle ansøgningen hurtigt. Det er derfor meget vigtigt, at du, inden du indgiver skemaet, kontrollerer, at skemaet er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter. Vi anbefaler, at du bruger tjeklisten herunder inden, du indgiver din ansøgning. Under de enkelte punkter kan du læse nærmere om, hvilken dokumentation der evt. skal vedlægges. Tjekliste Inden du indgiver dette skema, er det meget vigtigt, at du har vedlagt følgende (sæt gerne kryds): Samlivserklæring (bilag 2). Skal kun vedlægges, hvis din ægtefælle/samlever (ansøger) allerede er på Færøerne Dokumentation for samliv. Skal kun vedlægges, hvis I ikke er gift. Erklæring om at du vil forsørge ansøgeren (bilag 3). Skal kun vedlægges, hvis I ikke er gift og du ikke har dansk indfødsret, statsborgerskab i Finland, Island, Norge eller Sverige eller opholdstilladelse efter anordningens 7. Evt. dokumentation for forsørgelse (fx kopi af kontoudtog fra TAKS/kopi af lønsedler/kopi af lønoversigt fra arbejdsgiver) Dokumentation for boligforhold Dokumentation for dine eventuelle oplysninger under pkt. 9 Det er også vigtigt, at du har besvaret alle spørgsmålene, underskrevet og dateret oplysningsskemaet, underskrevet og dateret samlivserklæringen sammen med din ægtefælle (kun hvis din ægtefælle allerede er på Færøerne), underskrevet og dateret erklæringen om, at du vil forsørge ansøgeren (kun hvis I ikke er gift) og været særlig opmærksom på punkt 8.A, hvis du har særbørn. Side 24 af 24

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig.

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig. Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring GL/FA1_da_140814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring i Grønland

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FO/SG2_da_130616 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne på

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark.

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark. Ansøgningspakke GL/SG1_da_150814 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge dette ansøgningsskema, hvis: du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller

Læs mere

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke FO/SG1_da_130616 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller statsborgerskab

Læs mere

FO/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr.

FO/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA6_da_080218

Læs mere

GL/FA5. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID

GL/FA5. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/FA5_da_150814 Ansøgning

Læs mere

FO/FA4. Ansøgning om tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn på Færøerne under 18 år

FO/FA4. Ansøgning om tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn på Færøerne under 18 år Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) /Person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA4_da_100616

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG4_da_150814 Ansøgning

Læs mere

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG3_da_150814 Ansøgning

Læs mere

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG3_da_200616

Læs mere

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG4_da_280616

Læs mere

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Ansøgningsskema GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema F0/AR2_da_161015 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr.

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/FA6_da_150814 Ansøgning

Læs mere

FO/FA2. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring for børn

FO/FA2. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring for børn Ansøgningspakke FO/FA2_da_110814 Ansøgning om familiesammenføring for børn Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema FO/AR1_da_161015 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke GL/BF2_da_140814 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke FO/BF1_da_210316 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan dette skema bruges til? Du

Læs mere

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. / Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA OD2/D_da_010414

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

GL/FA2. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring for børn

GL/FA2. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring for børn GL/FA2 Ansøgningspakke GL/FA2_da_140814 Ansøgning om familiesammenføring for børn Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om opholdstilladelse

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer SG1_da_240915 Hvad kan denne ansøgningspakke bruges til? Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du ønsker at søge om at blive

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Hvad kan du bruge dette ansøgningsskema til? Dette skema kan du bruge til at søge om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet. perioden.

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet. perioden. Ansøgningsskema BF1/US_da_150217 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema, hvis du har

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Ansøgningsskema FO1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold

SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Ansøgningsskema SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA11_da_240915 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Ansøgningsskema GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at anmode om genoptagelse af en sag

Læs mere

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_300617 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

FA11_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

FA11_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) FA11 Ansøgningspakke FA11_da_130916 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Ansøgningsskema GL1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl

Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke skal I bruge, hvis I ønsker at søge om ægtefællesammenføring,

Læs mere

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer SG1_da_010316 Hvad kan denne ansøgningspakke bruges til? Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du ønsker at søge om at blive

Læs mere

SG2_da_ Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark

SG2_da_ Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark Ansøgningspakke SG2_da_150416 Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke kan bruges

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Ansøgningsskema FA3_da_020615 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om pas til udlænding i Danmark er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

Ansøgning om ægtefællesammenføring med en dansk statsborger efter EU-retten

Ansøgning om ægtefællesammenføring med en dansk statsborger efter EU-retten OD2/A_da_171115 Ansøgning om ægtefællesammenføring med en dansk statsborger efter EU-retten Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til at søge om ægtefællesammenføring med en dansk

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (stempel og navn) Sb-id / case order ID*

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (stempel og navn) Sb-id / case order ID* Ansøgningsskema Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (stempel og navn) Sb-id / case order ID* *) Sb-id oprettes af myndigheden i forbindelse med optagelse af biometri

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne med en dansk statsborger for øvrige familiemedlemmer

Ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne med en dansk statsborger for øvrige familiemedlemmer OD2/C_da_171115 Ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne med en dansk statsborger for øvrige familiemedlemmer Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til at søge om familiesammenføring

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne OD2/B_da_010414 Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges

Læs mere

AU1A Online Sagsbestillings-id (SB-ID)

AU1A Online Sagsbestillings-id (SB-ID) Side 1 / 7 Referencenummer Sagsbestillings-id (SB-ID) Sagsbestillings-id Er al nødvendig dokumentation vedhæftet i elektronisk form? Ansøger er fritaget for gebyr Ansøger Efternavn Evt. tidligere efternavn

Læs mere

FA6_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger samtidig med forælder)

FA6_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger samtidig med forælder) FA6 Ansøgningspakke FA6_da_020117 Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Person ID / Udl.nr. Ansøgning om forlænget gyldighed af pas til udlænding i Danmark

Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Person ID / Udl.nr. Ansøgning om forlænget gyldighed af pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Person ID / Udl.nr. PA2_da_250518 Ansøgning om forlænget gyldighed af pas til udlænding i Danmark Hvad kan

Læs mere

Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Ansøgningspakke GE2_da_160616 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Du kan bruge denne ansøgningspakke til at søge om genoptagelse

Læs mere

RF1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder,

RF1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder, Ansøgningsskema Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgningsskema RF2_da_010316

Ansøgningsskema RF2_da_010316 Ansøgningsskema RF2_da_010316 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

Sagsbestillings-id* Evt. tidligere efternavn. Navn eller virksomhed. Postnr. adresse

Sagsbestillings-id* Evt. tidligere efternavn. Navn eller virksomhed. Postnr.  adresse Side 1 / 5 Referencenummer Til internt brug Hvem udfylder del 2 (ansøgers del) af ansøgningen?* selv Arbejdsgiver i Danmark på vegne af ansøger Tredjepart på vegne af ansøger (fx et formidlingsbureau)

Læs mere

FA10_da_ Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl

FA10_da_ Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl FA10 Ansøgningspakke FA10_da_010717 Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke skal bruges til at søge om ægtefællesammenføring

Læs mere

Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland

Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen Dato: Kontor: Fællesjournalen Telefonservicecenter: Man-fre kl. 9.00-15.00 E-post: us@us.dk Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland Du har søgt om at få lov

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere)

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) Ansøgningsskema Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) AR2_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper

XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper Ansøgningsskema XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper Ansøgergrupper med særskilt ansøgningsskema Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansøgningsskemaer,

Læs mere

FA12_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder)

FA12_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder) FA12 Ansøgningspakke FA12_da_120916 Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgningsskema FA8_da_250115

Ansøgningsskema FA8_da_250115 Ansøgningsskema FA8_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som skal arbejde eller studere i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

Ansøgningsskema VS2_da_230615

Ansøgningsskema VS2_da_230615 VS2 Ansøgningsskema VS2_da_230615 Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Udl.nr./Person ID Ansøgning om forlængelse af visum eller ophold i Danmark Hvad kan dette

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år FA5_da_010717 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgningsskema MF1_da_011115

Ansøgningsskema MF1_da_011115 Ansøgningsskema MF1_da_011115 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som skal arbejde eller studere i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema AR3_da_011115 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forlængelse

Læs mere

26 Skema: Oplysninger om personlige forhold og tilknytning til Danmark

26 Skema: Oplysninger om personlige forhold og tilknytning til Danmark Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 115 Offentligt 26 Skema: Oplysninger om personlige forhold og tilknytning til Danmark Oplysninger om ansøger Fornavn(e)

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

SG4_da_ Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold

SG4_da_ Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Ansøgningsskema SG4_da_010717 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette

Læs mere

FA11_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

FA11_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) FA11 Ansøgningspakke FA11_da_250518 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Fremgangsmåden i forbindelse med en ansøgning er afhængig af, hvorvidt praktikopholdet er formidlet gennem IAESTE eller AIESEC:

Fremgangsmåden i forbindelse med en ansøgning er afhængig af, hvorvidt praktikopholdet er formidlet gennem IAESTE eller AIESEC: Ansøgningsskema PR3_da_011115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som praktikant inden for sundhed, naturvidenskab, teknik, farmaci, arkitektur mv. Hvad kan dette skema bruges til? Dette

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne OD2/B_da_121015 Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til

Læs mere

FA7_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder)

FA7_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder) FA7 Ansøgningspakke FA7_da_020117 Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring

FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring i Danmark Skema 2 - Oplysningsskema

Læs mere