Spørgeskema - 4. udkast

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema - 4. udkast"

Transkript

1 Spørgeskema - 4. udkast Greve Kommune Borgerhed juni 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF EPINION SAIGON 11 TH FLR. DINH LE BUILDING - 1 DINH LE STR., DIST. 4, HOCHIMINH CITY, VIETNAM TLF

2 1.1 INTRO Goddag/aften mit navn er XXX. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Greve Kommune. Greve Kommune gennemfører i øjeblikket en undersøgelse blandt kommunens borgere om heden med at bo i Greve Kommune og heden med Greve Kommunes service til borgerne. I den forbindelse skal jeg bede om at tale med en person i husstanden, som er mindst 18 år gammel VED RETTE PERSON: Goddag/aften mit navn er XXX. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Greve Kommune. Greve Kommune gennemfører i øjeblikket en undersøgelse blandt kommunens borgere om heden med at bo i Greve Kommune og heden med Greve Kommunes service til borgerne. Formålet er blandt andet at blive klogere på, om der er noget, kommunen kan gøre bedre for borgerne. Undersøgelsen er helt anonym og gennemføres blandt tilfældigt udvalgte borgere i Greve kommune. Interviewet tager cirka minutter. Har du lyst og tid til at deltage nu, eller skal jeg ringe op på et andet tidspunkt? 1.2 BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 1. (Single) Notér respondentens køn. Spørg kun, hvis nødvendigt. Mand... Kvinde... Ved ikke / Ønsker ikke at svare... 2 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

3 2. (Single) De første spørgsmål handler om dig selv. Hvilket år er du født? Notér alder:... Ved ikke / ønsker ikke at svare... <FILTER: STILLES KUN, HVIS BYDEL IKKE FREMGÅR AF RINGELISTE> 3. (Single) Hvilken af Greve Kommunes fire bydele bor du i? (Læs svar Greve /Mosede... Hundige... Karlslunde... Tune... Ved ikke / ønsker ikke at svare (Single) Hvad er din højst gennemførte uddannelse? Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole)... Gymnasie, HF, studenterkursus... Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX)... Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent)... Kort videregående(f.eks. datamatiker, laborant)... Mellemlang videregående (f.eks. teknikumingeniør, lærer)... Bachelor (f.eks. 1. del af en lang videregående uddannelse)... Lang videregående(f.eks. gymnasielærer, økonom, jurist)... Ønsker ikke at svare... 3 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

4 5. (Single) Er der hjemmeboende børn under 18 år i husstanden? Ja, notér antal børn under 18 år i husstanden:... Nej (Multi) Hvilken boligtype bor du i? Villa, parcelhus, gård el. l.... Rækkehus... Etageejendom OVERORDNET TILFREDSHED MED AT BO I KOMMUNEN De næste spørgsmål handler om din generelle hed med at bo i Greve Kommune. 7. (Single) Hvor eller er du alt i alt med at bo i Greve Kommune? Du kan svare meget,, hverken eller, eller meget.... Tilfreds... Hverken eller... U Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

5 8. (Single) Hvor eller er du alt i alt med serviceniveauet i Greve Kommune set i forhold til den kommuneskat, du betaler?... Tilfreds... Hverken eller... U (Single) Hvor eller er du med dine muligheder for at deltage i og påvirke lokaldemokratiet og lokale beslutninger i Greve Kommune?... Tilfreds... Hverken eller... U (Single) I hvilken grad føler du dig tryg ved at bo og færdes i Greve Kommune? (INT: Læs svarkategorier. Du kan svare... I høj grad... I nogen grad... Hverken i høj eller lav grad... I mindre grad... I ringe grad/slet ikke... Ved ikke... 5 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

6 11. (Single) Hvor eller er du med mulighederne for at deltage i frivilligt arbejde i Greve Kommune, f.eks. være besøgsven, arbejde i en forening eller lignende?... Tilfreds... Hverken eller... U (Single) Udfører du selv frivilligt arbejde? Ja... Nej... Ved ikke / ønsker ikke at svare... <FILTER: 12=Nej OR Ved ikke> 13. (Single) I hvilken grad kunne du forestille dig at udføre frivilligt arbejde, f.eks. være besøgsven, arbejde i en forening eller lignende? I høj grad... I nogen grad... Hverken i høj eller lav grad... I mindre grad... I ringe grad/slet ikke... Ved ikke... 6 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

7 14. (Single) Udover at være din bopælskommune er Greve Kommune også arbejdsgiver for mange mennesker, f.eks. ansatte på Rådhuset, i Teknik og Miljøafdelingen, skolelærere, pædagoger, plejepersonale på plejehjem og i hjemmeplejen osv. Har du generelt et positivt eller et negativt indtryk af Greve Kommune som arbejdsgiver og arbejdsplads? Du kan svare (INT: Læs svarkategorierne positivt... Overvejende positivt... Hverken positivt eller negativt... Overvejende negativt... negativt... Ved ikke BORGERBETJENING OG INFORMATION De næste spørgsmål handler om Greve Kommunes borgerbetjening og information. Hvis du ikke har været i kontakt med borgerservice eller søgt information fra kommunen, bedes du svare ud fra, hvad dit generelle indtryk er. Du kan svare meget,, hverken eller, eller meget. 15. (Single) Når du tænker på dine henvendelser til Greve Kommune, hvor eller er du så med Tilfreds Hverken eller U Ved ikke Den betjening, du får, når du henvender dig til Greve Kommune? Greve Kommunes selvbetjeningsløsninger, f.eks. muligheden for at foretage lægeskift, bestille EU-sygesikringskort eller melde flytning på greve.dk.? Muligheden for at få hjælp til at lære at benytte Greve kommunes 7 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

8 selvbetjeningsløsninger? Den samlede behandling af din henvendelse? Personalets imødekommenhed? Personalets dygtighed? 16. (Single) Så vil jeg gerne høre, hvordan du har været i kontakt med Greve Kommune, enten inden for det seneste år eller tidligere Kontakt inden for det seneste år Kontakt 2-3 år siden Kontakt for mere end 3 år siden Aldrig været i kontakt med Ved ikke / husker ikke Telefonisk kontakt Personligt fremmøde Brev Benyttet selvbetjeningsløsninger på Greve Kommunes hjemmeside 17. (Single) Har du været inde på kommunens hjemmeside ( Ja... Nej... <FILTER: 17=Ja> 18. (Single) Fandt du det, du søgte, sidste gang du var på Greve Kommunes hjemmeside? Ja... Nej... Ved ikke / husker ikke... 8 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

9 <FILTER: 17=Ja> 19. (Single) Hvor eller er du med indholdet på Greve Kommunes hjemmeside?... Tilfreds... Hverken eller... U (Single) Hvor eller er du med Greve Kommunes information om kommunens tilbud og services til borgerne via hjemmesiden?... Tilfreds... Hverken eller... U (Single) Hvor eller er du med Greve Kommunes information om kommunens tilbud og services til borgerne via lokalavisen (Sydkysten)?... Tilfreds... Hverken eller... U Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

10 22. (Multiple) Hvor foretrækker du at søge og få informationer fra Greve Kommune? (Sæt gerne flere kryds) På kommunens hjemmeside... I lokalavisen Sydkysten... Andet, notér SUNDHEDSPLEJE OG TANDPLEJE - STILLES KUN TIL BØRNEFAMILIER [FILTER FOR SECTION 1.5: 5=1] De næste spørgsmål handler om sundhedspleje og tandpleje til børn i Greve Kommune. 23. (Single) Så vil jeg gerne høre, om du eller børn i husstanden har været i kontakt med Greve Kommunes sundhedspleje eller tandpleje, enten inden for det seneste år eller tidligere Kontakt inden for det seneste år Kontakt 2-3 år siden Kontakt for mere end 3 år siden Aldrig været i kontakt med Ved ikke / husker ikke Sundhedsplejen Børnetandplejen <FILTER: 23A=Kontakt inden for det seneste år OR Kontakt 2-3 år siden OR 23B= Kontakt inden for det seneste år OR Kontakt 2-3 år siden > 10 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

11 24. (Single) Hvor eller er du med følgende områder i Greve Kommune? Tilfreds Hverken eller U Ved ikke <FILTER: 23A=Kontakt inden for det seneste år OR Kontakt 2-3 år siden > Sundhedsplejen til børn, f.eks. tilbud om hjemmebesøg til familier med spæd- og småbørn, motorisk screening af 4½-årige og tilbud til skolebørn. <FILTER: 23B= Kontakt inden for det seneste år OR Kontakt 2-3 år siden > Børnetandplejen 1.6 SKOLE OG DAG- OG KLUBTILBUD De næste spørgsmål handler om folkeskoler og dag- og klubtilbud i Greve Kommune. 25. (Single) Er der børn i husstanden, som går i folkeskole i Greve Kommune, eller har du nære pårørende eller nære venner, som går i folkeskole i Greve Kommune? Ja, børn i husstanden... Ja, nære venner eller pårørende har børn i folkeskole... Nej... <FILTER: 25=Ja, nære venner eller pårørende har børn i folkeskole OR 25=Nej OR 25=Ved ikke> 26. (Single) Selvom der ikke er børn i husstanden, som går i folkeskole i Greve Kommune, vil jeg alligevel gerne høre din mening om folkeskolerne i Greve Kommune. Du bedes svare på spørgsmålene ud fra, hvad der er dit INDTRYK af skolerne. 11 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

12 27. (Single) Hvor eller er du alt i alt med folkeskolerne i Greve Kommune?... Tilfreds... Hverken eller... U <FILTER: 25=Ja, børn i husstanden OR 25=Ja, nære venner eller pårørende har børn i folkeskole> 28. (Single) Hvor eller er du med følgende i folkeskolerne i Greve Kommune Tilfreds Hverken eller U Ved ikke De fysiske rammer på skolerne, f.eks. pladsforhold og vedligeholdelse Lærernes kompetencer Undervisningens kvalitet og indhold 12 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

13 29. (Single) De næste spørgsmål handler om Greve Kommunes dagtilbud, dvs. dagpleje, vuggestuer, børnehaver, og SFO. Er der børn i husstanden - eller har du nære pårørende eller nære venner, som har børn, som går i nogle af følgende typer dagtilbud i Greve Kommune? Ja, børn I husstanden Ja, nære venner eller pårørende har børn I dagtilbuddet Nej Ved ikke (Læs ikke Dagpleje Vuggestue Børnehave SFO <FILTER: 29=Ja, nære venner eller pårørende har børn I dagtilbuddet OR 29=Nej OR 29=Ved ikke (in all questions)> 30. (Single) Selvom der ikke er børn i husstanden, som går i dagtilbud i Greve Kommune, vil jeg alligevel gerne stille dig et enkelt spørgsmål om dagtilbuddene i Greve Kommune - du bedes svare ud fra, hvad dit indtryk er. Med dagtilbud menes dagpleje, vuggestuer, børnehaver og SFO. Du bedes svare på spørgsmålet ud fra, hvad der er dit INDTRYK af dagtilbuddene. 31. (Single) Hvor eller er du alt i alt med dagtilbuddene i Greve Kommune?... Tilfreds... Hverken eller... U Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

14 <FILTER: 29=Ja, børn i husstanden OR 29=Ja, nære venner eller pårørende har børn i tilbuddet (in at least one of the questions in the matrix)> 32. (Single) Hvor eller er du med følgende omkring dagtilbud i Greve Kommune Tilfreds Hverken eller U Ved ikke De fysiske rammer i dagtilbuddene, f.eks. pladsforhold og vedligeholdelse Personalets kompetencer Dagtilbuddenes kvalitet og indhold 33. De næste spørgsmål handler om Greve Kommunes fritidstilbud til større børn og unge dvs. fritidsklub, ungdomsklub, ungdomsskole og ungdomscenter. Er der børn i husstanden - eller har du nære pårørende eller nære venner, som har børn, som går i nogle af følgende typer tilbud i Greve Kommune? Ja, børn I husstanden Ja, nære venner eller pårørende har børn I tilbuddet Nej Ved ikke (Læs ikke Fritidsklub Ungdomsklub/ungdomsskole/ungdomscenter <FILTER: 33=Ja, nære venner eller pårørende har børn I tilbuddet OR 33=Nej OR 33=Ved ikke (in all questions)> 34. (Single) Selvom der ikke er større børn eller unge i husstanden, som går i et kommunalt fritidstilbud i Greve Kommune, vil jeg alligevel gerne stille dig et enkelt spørgsmål om fritidstilbuddene - du bedes svare ud fra, hvad dit indtryk er. Med Fritidstilbud menes fritidsklub, ungdomsklub, ungdomsskole eller ungdomscenter. Du bedes svare på spørgsmålet ud fra, hvad der er dit INDTRYK af fritidstilbuddene. 14 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

15 35. (Single) Hvor eller er du alt i alt med Greve Kommunes fritidstilbud til større børn og unge?... Tilfreds... Hverken eller... U <FILTER: 33=Ja, børn i husstanden OR 33=Ja, nære venner eller pårørende har børn i tilbuddet (in at least one of the questions in the matrix)> 36. (Single) Hvor eller er du med følgende omkring fritidstilbud til større børn og unge i Greve Kommune Tilfreds Hverken eller U Ved ikke De fysiske rammer for fritidstilbuddene, f.eks. pladsforhold og vedligeholdelse Fritidstilbuddenes indhold og kvalitet 1.7 JOBCENTRET De næste spørgsmål handler om Greve Kommunes Jobcenter. Igen bedes du svare ud fra dit generelle indtryk, hvis du ikke selv har været i kontakt med jobcentret eller socialforvaltningen. 37. (Single) Så vil jeg gerne høre, om du har været i kontakt med Greve Kommunes Jobcenter, enten inden for det seneste år eller tidligere i forbindelse, og i givet fald hvad kontakten drejede sig om? 15 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

16 Kontakt inden for det seneste år Kontakt for 2-3 år siden Kontakt for mere end 3 år siden Aldrig været i kontakt med Ved ikke / husker ikke Ledighed Sygedagpenge Andet (fx revalidering) <FILTER: 37=Kontakt formere end tre år siden OR 37=Aldrig været i kontakt med OR 37=Ved ikke (in all questions )> 38. (Single) Selvom du ikke selv har været i kontakt med jobcentret, vil jeg alligevel gerne stille dig et enkelt spørgsmål om jobcentret - du bedes svare ud fra, hvad dit indtryk er. 39. (Single) Hvor eller er du alt i alt med Greve Kommunes jobcenter?... Tilfreds... Hverken eller... U <FILTER: 37=Kontakt inden for det seneste år OR 37=Kontakt for 2-3 år siden (in at least one of the questions in the matrix)> 40. (Single) Hvor eller er du med følgende områder i Greve Kommunes jobcenter? Tilfreds Hverken eller U Ved ikke Kvaliteten af Jobcentrets arbejde med at få ledige i job eller uddannelse Jobcentrets arbejde med at give de tilbud om job, uddannelse eller anden støtte, som bedst hjælper den enkelte borger 16 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

17 1.8 KULTURAKTIVITETER De næste spørgsmål handler om mulighederne for kulturaktiviteter i Greve Kommune. 41. (Single) Hvor eller er du med følgende ting inden for kulturaktiviteter i Greve? Tilfreds Hverken eller U Ved ikke Kulturtilbud i Greve alt i alt Antallet af kulturtilbud i Greve, f.eks. koncerter, udstillinger og lignende kulturtilbud Relevansen af kulturtilbuddene for dig - rammer det din smag og interesse? Faciliteterne til kulturarrangementer, f.eks. pladsforhold og vedligeholdelse 42. (Single) Ja - inden for det seneste år Ja - for 2-3 år siden Ja - men mere end 3 år siden Nej, aldrig Ved ikke / husker ikke Har du selv eller din nærmeste familie været til kulturarrangementer i Greve inden for det seneste år eller tidligere? 17 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

18 1.9 IDRÆTS- OG FRITIDSAKTIVITETER De næste spørgsmål handler om mulighederne for idræts- og fritidsaktiviteter i Greve Kommune. 43. (Single) Hvor eller er du med følgende ting inden foridræts- og fritidstilbud i Greve Kommune? Tilfreds Hverken eller U Ved ikke Idræts- og fritidstilbud i Greve alt i alt Antallet af idræts- og fritidstilbud i Greve Relevansen af idræts- og fritidsaktiviteterne for dig - rammer tilbuddene din smag og interesse? Faciliteterne til fritidsaktiviteter og idræt, f.eks. pladsforhold og vedligeholdelse Mulighederne for at dyrke idræt og fritidsaktiviteter i Greve, selvom det ikke foregår i en klub eller forening 44. (Single) Ja - inden for det seneste år Ja - for 2-3 år siden Ja - men mere end 3 år siden Nej, aldrig Ved ikke / husker ikke Har du selv eller din nærmeste familie gået til idræts- eller fritidsaktiviteter i Greve Kommune inden for det seneste år eller tidligere? 18 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

19 1.10 TILBUD OG PLEJE TIL ÆLDRE De næste spørgsmål handler om aktivitetstilbud og pleje til ældre i Greve Kommune. 45. (Single)Hvilke tilbud til ældre modtager du selv eller nogen af dine nærmeste pårørende? Modtager selv Nære pårørende eller nære venner modtager Modtager ikke - heller ikke pårørende eller nære venner Ved ikke (Læs ikke Ældrepleje i hjemmet eller på plejecenter Aktivitetstilbud til ældre i Greve Kommune, f.eks. væresteder og motionstilbud Genoptræning, forebyggelsestræning eller andre træningsaktiviteter for ældre Omsorgstandpleje til ældre <FILTER: 41=Modtager ikke - heller ikke pårørende OR Ved ikke (all questions)> 46. (Single) Selvom du eller dine pårørende ikke modtager ydelser til ældre fra Greve Kommune, vil jeg alligevel gerne stille dig et enkelt spørgsmål om ydelser til ældre i Greve Kommune. Du bedes svare ud fra, hvad dit indtryk er. 47. (Single) Hvor eller er du alt i alt med tilbud og pleje til ældre fra Greve Kommune?... Tilfreds... Hverken eller... U <FILTER: 45=Modtager selv OR 41=Nære pårørende eller nære venner modtager [IN AT LEAST ONE OF THE QUESTIONS]> 19 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

20 48. (Single) Hvor eller er du med følgende tilbud og ydelser til ældre i Greve Kommune? Tilfreds Hverken eller U Ved ikke Den service og hjælp ældreplejens personale giver Aktivitetstilbud til ældre i Greve Kommune Genoptræning, eller andre træningsaktiviteter for ældre Omsorgstandplejen til ældre 49. (Single) I hvilken grad vil du selv være tryg ved at blive ældre i Greve Kommune? I høj grad... I nogen grad... Hverken i høj eller lav grad... I mindre grad... I ringe grad/slet ikke... Ved ikke Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

21 1.11 TEKNIK OG MILJØ De sidste spørgsmål i undersøgelsen handler om din hed med veje, grønne områder, trafik mv. i Greve Kommune. Vi er snart færdige 50. (Single) Hvor eller er du med følgende forhold i Greve Kommune? Tilfreds Hverken eller U Ved ikke Trafiksikkerheden generelt Trafiksikkerheden for cyklister Trafiksikkerheden for fodgængere Den kollektive bustrafik i Greve Kommune Vedligeholdelse af gader og veje Renholdelse af gader og veje Vedligehold af grønne områder og stranden Renhold af grønne områder og stranden Muligheden for aktiviteter på de grønne områder, stranden og pladser Indretning af de offentlige pladser og torve 21 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

22 51. (Multiple) Hvilke transportmidler benytter du? Du må gerne svare flere ting. (Sæt gerne flere kryds) Bil... Cykel... Kollektiv trafik... Til fods (Single) Hvor eller er du med følgende omkring affaldshåndteringen i Greve Kommune? Tilfreds Hverken eller U Ved ikke Affaldsordningen som helhed Afhentning af husholdningsaffald Afhentning af haveaffald Afhentning af glas, papir og pap Afhentning af storskrald Genbrugspladsen, Miljøcenter Greve 22 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

23 1.12 ET GODT RÅD 53. (Single) Her til sidst vil jeg høre, om du har et godt råd til, hvad Greve Kommune kan gøre for at gøre Greve til et bedre sted at bo? Notér:... Nej / Ved ikke... Så har jeg ikke flere spørgsmål. Resultaterne fra undersøgelsen offentliggøres på Greve Kommune hjemmeside, når undersøgelsen er færdig. Sandsynligvis i løbet af efteråret - Tak for din tid! 23 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

24 OM OS Vores kerne er faktabaserede konsulentydelser. Vi rådgiver typisk på baggrund af input fra organisationens stakeholders medarbejdere, medlemmer, kunder, samarbejdspartnere osv. 24 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune. 5. oktober 2012

Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune. 5. oktober 2012 Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune 5. oktober 2012 Indhold Overordnet tilfredshed 4 Borgerbetjeningen 12 Den digitale kommune 15 Mulighederne for at udføre frivilligt arbejde 21 Skoler, dagtilbud

Læs mere

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Holdninger til tortur 16179 November 2012 KØBENHAVN DIGNITY 3. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95

Læs mere

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON Bedre Psykiatri KØBENHAVN Imageundersøgelse 17. nov 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

B. Bilag 2: Spørgeskema

B. Bilag 2: Spørgeskema B. Bilag 2: Spørgeskema Introduktion INTRO: Goddag. Du taler med... Jeg ringer fra analyseinstituttet Capacent Epinion. Jeg skal høre om jeg kan tale med én i husstanden, der er mellem 18 og 70 år? INTRO

Læs mere

Undersøgelse vedr. Julehjælp og madspild. Dansk Folkehjælp

Undersøgelse vedr. Julehjælp og madspild. Dansk Folkehjælp t Undersøgelse vedr. Julehjælp og madspild Dansk Folkehjælp Tabelrapport November 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA t Danske Regioner 18801 Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer med

Læs mere

Vejledning i udfyldning af spørgeskema

Vejledning i udfyldning af spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskema Du og kun dine svar I spørgeskemaet bliver der stillet en række spørgsmål om forskellige forhold i din kommune. Vi vil gerne høre din personlige mening om disse,

Læs mere

Bedre psykiatri. 21. april RESULTATER. Tvang i psykiatrien

Bedre psykiatri. 21. april RESULTATER. Tvang i psykiatrien Bedre psykiatri 21. april. 2010 RESULTATER Tvang i psykiatrien 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenser 5 4. Krydstabuleringer 11 Køn 11 Alder 17 Uddannelse 23 Region 29 2

Læs mere

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Danmarks Radio 14. januar 2011 Århus 2011 K Ø B E N H A V N Å R H U S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvens... 5 4. Krydstabuleringer...

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Kendskabsanalyse FSC. Århus. 16. december 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON

Kendskabsanalyse FSC. Århus. 16. december 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON Kendskabsanalyse FSC 16.december2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON Århus 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer... 10 4.1 Køn... 10 4.2 Alder...

Læs mere

FORÆLDREUNDER- SØGELSE

FORÆLDREUNDER- SØGELSE FORÆLDREUNDER- SØGELSE BUPL AUGUST 2017 METODE Undersøgelsen er baseret på interview med 1669 forældre med børn, som inden sommerferien gik i 0.,1. 2. eller 3. klasse og også et tilmeldt et fritidstilbud.

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL)

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL) t Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler 16625 Dansk Transport & Logistik (DTL) 2. apr 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Spørgeskema fra borgertilfredshedsundersøgelsen 2018:

Spørgeskema fra borgertilfredshedsundersøgelsen 2018: Spørgeskema fra borgertilfredshedsundersøgelsen 2018: Solrød Kommune Velkommen til borgertilfredshedsundersøgelsen i Solrød Kommune 2018. Vejledning i at udfylde spørgeskemaet Du og kun dine svar I spørgeskemaet

Læs mere

Velkommen til borgertilfredshedsundersøgelsen i Solrød Kommune 2018.

Velkommen til borgertilfredshedsundersøgelsen i Solrød Kommune 2018. SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET NOTAT Emne: Udkast til spørgeramme - Borgertilfredshedsundersøgelse 2018 Til: Byrådet Dato: 23. januar 2018 Sagsbeh.: NFS Sagsnr.: 00.00.00-P05-2-17 Solrød Kommune

Læs mere

Danmarks radio. 26. Februar 2010 RESULTATER. Dronning Margrethe

Danmarks radio. 26. Februar 2010 RESULTATER. Dronning Margrethe Danmarks radio 26. Februar 2010 RESULTATER Dronning Margrethe 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvens 5 4. Krydstabuleringer 6 Køn 6 Alder 7 Uddannelse 8 Region 9

Læs mere

Kommunernes budgetter 2011

Kommunernes budgetter 2011 Kommunernes budgetter 2011 14734 KØBENHAVN Undersøgelse blandt børnechefer Juni 2011 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK

Læs mere

Kommunernes budgetter 2011

Kommunernes budgetter 2011 Kommunernes budgetter 2011 14737 KØBENHAVN Undersøgelse blandt ældrechefer Juni 2011 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK

Læs mere

Penge og Pensionspanelet

Penge og Pensionspanelet Penge og Pensionspanelet Barometerundersøgelsen 2009: Befolkningsundersøgelse om danskernes finansielle adfærd og opfattelse af de finansielle sektorer 0 Indhold 1 2 3 Baggrundsvariable Demografi Finansiel

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport t Udsagn om kosmetik Tabelrapport Miljøstyrelsen Juni 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT

Læs mere

På forhånd tak fordi du vil deltage i undersøgelsen. I hvilken bydel bor du?

På forhånd tak fordi du vil deltage i undersøgelsen. I hvilken bydel bor du? Lyngby-Taarbæk Kommune gennemfører i øjeblt en undersøgelse blandt kommunens borgere om opfattelsen af at bo i Lyngby - Taarbæk Kommune og om holdningerne til forskellige emner, fx kommunens tilbud og

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) August 2016 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 Capacent Epinion 18-12-2008 1 Brugertilfredsheds unders gelse for gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INTRODUKTION...

Læs mere

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015 Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015 Indhold 1. Trafikale forhold... 2 2. Miljø og renholdelse... 2 3. Bybilledet... 3 4. Kultur, idræt og fritid... 4 5. Socialområdet... 5 6. Ældreområdet... 5 7.

Læs mere

BORGERTILFREDSHED I LYNGBY-TAARBÆK ENDELIG RAPPORT

BORGERTILFREDSHED I LYNGBY-TAARBÆK ENDELIG RAPPORT BORGERTILFREDSHED I LYNGBY-TAARBÆK ENDELIG RAPPORT JU NI 2019 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 3 OPSUMMERING 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED AT BO I KOMMUNEN 5 HANDEL 11 TRAFIKSIKKERHED OG TRYGHED 21 BYDELE,

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

:08:18 Page 1 of 15

:08:18 Page 1 of 15 [BEGIN SECTION :] [BEGIN SECTION :] [END SECTION :] If IOM.Info.IsDebug End If Goto Here [END SECTION :] : ntext = "Next" [#4] If c_sprogversion

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme:

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme: Notat Vedrørende: Spørgeramme for brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Sagsnavn: Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2016 Sagsnummer: 28.00.00-P05-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard E-mail:

Læs mere

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg Aktiviteterne i dagligdagen Meget tilfreds (=5) 12% 5 12% 5 Tilfreds (=4) 56% 24 56% 24 Hverken tilfreds/utilfreds (=3) 19% 8 19% 8 Utilfreds (=2) 12% 5 12% 5 Meget utilfreds (=1) 0% 0 0% 0 Ved ikke/ikke

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST.

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. September 2016, SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Undersøgelse om arbejdstid

Undersøgelse om arbejdstid Undersøgelse om arbejdstid 2019397 FOA 30. okt 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 1. KORT OM EPINION Epinions kerneforretning har gennem mere end 10 år været faktabaserede

Læs mere

NOTAT. Emne: Udgåede eller omformulerede spørgsmål i borgertilfredsundersøgelsen 2011. Sagsbeh.: Merete Pagter Sagsnr.: 11/1981

NOTAT. Emne: Udgåede eller omformulerede spørgsmål i borgertilfredsundersøgelsen 2011. Sagsbeh.: Merete Pagter Sagsnr.: 11/1981 SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET NOTAT Emne: Udgåede eller omformulerede spørgsmål i borgertilfredsundersøgelsen 2011 Til: Dato: 22-08-2011/16-09-2011 Sagsbeh.: Merete Pagter Sagsnr.: 11/1981 1. Indledning

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent. Distributionsform for gennemførte svar

Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent. Distributionsform for gennemførte svar Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent Ikke svaret 9% 8 Nogen svar Gennemført 5% 5% 5 75% Distributionsform for gennemførte svar Email 7% 9 Brev 6% 5% 5 75% Hvor tilfreds er du

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM Hvordan oplever du at bo i din boligafdeling? BOLIGER TIL ALLE Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største almene boligselskaber

Læs mere

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Georgs Vuggestue

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Georgs Vuggestue Forældretilfredshed Dagtilbud 2017 Hillerød Kommune Institution: Georgs Vuggestue 10 4 Den pædagogiske indsats De følgende spørgsmål omhandler din tilfredshed med den pædagogiske indsats. Hvor tilfreds

Læs mere

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Margrethevejens vuggestue

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Margrethevejens vuggestue Forældretilfredshed Dagtilbud 2017 Hillerød Kommune Institution: Margrethevejens vuggestue 4 Den pædagogiske indsats De følgende spørgsmål omhandler din tilfredshed med den pædagogiske indsats. Hvor tilfreds

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Børnebyens Daginstitutioner

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Børnebyens Daginstitutioner Forældretilfredshed Dagtilbud 2017 Hillerød Kommune Institution: Børnebyens Daginstitutioner 3 Går dit barn på vuggestue- eller børnehaveniveau? 10 57,1% 5 42,9% Pct. Vuggestue Børnehave Ingen af delene

Læs mere

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Gadevang Asyl

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Gadevang Asyl Forældretilfredshed Dagtilbud 2017 Hillerød Kommune Institution: Gadevang Asyl 3 Går dit barn på vuggestue- eller børnehaveniveau? 71,4% 28,6% Pct. Vuggestue Børnehave Ingen af delene (fx hvis dit barn

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Norddjurs Kommune Metode- og frafaldsrapport 5. marts 2014 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N T: +45 8 30 95 00 E: TYA@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION

Læs mere

Spørgsmål til brug i BTU 2015

Spørgsmål til brug i BTU 2015 Dato 300415 Dok.nr. 59330-15 Sagsnr. 15-1577 Ref. memn Spørgsmål til brug i BTU 2015 Spørgsmålene har nr. efter Rambølls system nye spørgsmål har derfor et højere nr. De nye lokale spørgsmål er markeret

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Fårup Børnehave Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Fårup Børnehave baseret på i alt 25 besvarelser. Fårup Børnehave

Læs mere

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød kommune. Institution: Arresø Børnehus

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød kommune. Institution: Arresø Børnehus Forældretilfredshed Dagtilbud 2017 Hillerød kommune Institution: Arresø Børnehus 3 Går dit barn på vuggestue- eller børnehaveniveau? 10 81,3% 5 18,8% Pct. Vuggestue Børnehave Ingen af delene (fx hvis dit

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Vuggestuen Firkløveren Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vuggestuen Firkløveren baseret på i alt 28 besvarelser.

Læs mere

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer jeg @name? Når

Læs mere

Spørgeskema til beboere i plejebolig - Udkast

Spørgeskema til beboere i plejebolig - Udkast Spørgeskema til beboere i plejebolig - Udkast Samtykke Vi har fra Roskilde Kommune fået oplyst dit køn, din alder og hvilke typer hjælp du fra kommunen. Oplysningerne bruges til analyse af resultaterne

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehaven Himmelblå Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehaven Himmelblå baseret på i alt 84 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Lindehuset Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Lindehuset baseret på i alt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Tjærbyvejens vuggestue Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Tjærbyvejens vuggestue baseret på i alt 21 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehaven Rubjerg Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehaven Rubjerg baseret på i alt 21 besvarelser. Børnehaven

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehaven Tryllefløjten Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehaven Tryllefløjten baseret på i alt 21 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehaven Essenbækken Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehaven Essenbækken baseret på i alt 20 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Nyvang Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Nyvang baseret på i alt 44 besvarelser. Børnehuset

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Svalereden Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Svalereden baseret på i alt 30 besvarelser. Svalereden har opnået

Læs mere

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse x BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse Århus 29. marts 2011 1 1. KORT OM EPINION Epinion gennemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet, som sikrer et solidt grundlag for optimale

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Jennumparken Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Jennumparken baseret på i alt 33 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Svalebo Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Svalebo baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Lions Børnehus Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Lions Børnehus baseret på i alt 53 besvarelser. Lions Børnehus

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Mariendal Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Mariendal baseret på i alt 60 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Viborgvej Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Viborgvej baseret på i alt 72 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Mælkevejen Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Mælkevejen baseret på i alt 60 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Spentrup Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Spentrup baseret på i alt 82 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Stjernehuset Modul Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Stjernehuset - Modul baseret på i alt 51 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE BØRNEHUSET GRØFTEKANTEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for BØRNEHUSET GRØFTEKANTEN baseret på i alt 20 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Gudenådalen Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Gudenådalen baseret på i alt 64 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Troldhøj Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Troldhøj baseret på i alt 35 besvarelser.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK. Maj 2016 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.1 og 2) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED GENOPTRÆNING

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Midgaard Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Midgaard baseret på i alt 47 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Fussingø Naturbørnehave Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Fussingø Naturbørnehave baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Dagpleje Syd

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Dagpleje Syd FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Dagpleje Syd 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en læsevejledning

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Baunevangen

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Baunevangen FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Baunevangen 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Vuggestuen Manegen

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Vuggestuen Manegen FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Vuggestuen Manegen 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en

Læs mere

Rudersdal Kommune Borgerundersøgelse 2017

Rudersdal Kommune Borgerundersøgelse 2017 Rudersdal Kommune Borgerundersøgelse 17 Marts 17 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Borgernes samlede tilfredshed med kommunen... 7 4. Borgernes vurdering af den

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Humlebien

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Humlebien FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Humlebien 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Trekløveren

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Trekløveren FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Trekløveren 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Tinsoldaten

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Tinsoldaten FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Tinsoldaten 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Willer

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Willer FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Willer 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Cirklen

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Cirklen FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Cirklen 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Mælkebøtten

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Mælkebøtten FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Mælkebøtten 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Cassiopeia

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Cassiopeia FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Cassiopeia 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Dagpleje NordMidt

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Dagpleje NordMidt FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Dagpleje NordMidt 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Rosenhøj

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Rosenhøj FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Rosenhøj 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr. 2-4, 7, 10-13,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Enghøj

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Enghøj FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Enghøj 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Strandhuset

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Strandhuset FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børneinstitutionen Strandhuset 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Egevolden

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Egevolden FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Egevolden 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED DAGTILBUD FREDERIKSSUND KOMMUNE UDKAST TIL SPØRGERAMME

BRUGERTILFREDSHED DAGTILBUD FREDERIKSSUND KOMMUNE UDKAST TIL SPØRGERAMME BRUGERTILFREDSHED DAGTILBUD FREDERIKSSUND KOMMUNE UDKAST TIL SPØRGERAMME Hvad gør du? Du begynder din besvarelse ved at klikke på pilen i nederste højre hjørne. Du bevæger dig frem og tilbage i spørgeskemaet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Tryllestien

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Tryllestien FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Tryllestien 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Kernehuset

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Kernehuset FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børneinstitutionen Kernehuset 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere