Korn- og gødningsmarkedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korn- og gødningsmarkedet"

Transkript

1 Plantenyt nr. 8 den 8. marts Korn- og gødningsmarkedet - Ukrudtsbekæmpelse vinterhvede - Ukrudt i ærter og konservesærter - Rettelse- vækstregulering i vintersæd - Ukrudtsbekæmpelse i frøgræs Korn- og gødningsmarkedet Kornprisen på markederne styrkes, men det smitter ikke direkte af på de fysiske afgrødepriser. Der kan stadig nås at gøre en god handel på gødning, dog begynder de attraktive NPK-gødninger at være udsolgt. Der skulle være rigeligt med N(S)-gødning i markedet, så der ingen grund til impuls indkøb. Planteavlskonsulent Kristian Arnold Bang Davidsen Telefon Mail: Kornmarkedet: Prisen styrkes lidt Markedet blev sendt svagt op i går. Investorerne ligger med en markant overvægt af solgte kontrakter - det er største hindring for yderligere stigninger lige nu. Der er ingen tvivl om, at mange holder øje med de professionelle investorers reaktioner på nuværende tidspunkt. Det er der også grund til - generelt og her og nu. De professionelle investorer har en unik evne til at tjene penge på deres positioner, når prisen stiger, og når den falder, så derfor skal man generelt holde øje med dem. Her og nu er der grund til at følge investorerne, da de ligger med en ekstrem overvægt af solgte kontrakter. Det betyder store udsving i deres fortjeneste og risiko for tab, hvorfor man forventer, at de handlende vil reagere hurtigt, hvis prisen bare en anelse langsigtet begynder at sende signal om en bund. Ind til videre tager investorerne det ganske roligt og sælger faktisk yderligere i markedet. Det betyder, at de for hvede ligger med 65 % solgte kontrakter og for majsen med 55 % solgte kontrakter. Altså en overvægt på begge områder. Uden puls De lave, danske kornpriser holder markedets sælgere fortsat passive, selvom foråret nærmer sig. Mange planteavlere sidder lige nu på nåle, for de skal have solgt noget inden foråret. Men det lave prisniveau og de generelt faldende priser, gør det svært at beslutte sig for salg. Brasiliens valuta støtter Den brasilianske valuta er blevet styrket solidt med 2 % ultimo sidste uge og med 7 % mandag. Det skyldes, at politi og anklagemyndigheder har besluttet at anklage den tidligere præsident, Lula da Silvas, for korruption og bestikkelse efter ransagelse af hans hjem og andre opholdssteder. Der

2 er ligeledes risiko for, at den nye præsident, Dilma Rousseff, inddrages i sagen. Landets store udfordring er, at Brasiliens bruttonationalprodukt skrumpede med 3,5 % i 2015, og man dermed nærmer sig recession. Når valutaen nu stiger, viser det, at markedet ønsker en ny regering, der kan oprette troværdigheden. Brasiliens stigende valuta betyder også dyrere eksportvarer fra landet. Det øger Europa og Danmarks chancer for eksport og for stigende kornpriser. Maltbyg Priserne på maltbyg har været stabile gennem den seneste uge. Stabile men dog på et lavt niveau, især når vi taler om 2015/16 høst priser. Vi ser aktuelle priser lige under 100 kr. per 100 kg. Køberne er meget passive, og de er derfor ikke meget støtte til priserne derfra. Det er som om de vil vente og se tegn på en bund i markedet før de vil gå mere aktivt ind i markedet. Mere aktive købere vil ellers kunne støtte priserne på den korte bane. 2016/17 høst priserne ligger i niveauet omkring kr. Selvom det er højere end 2015/16 priserne ligger niveauet stadig lavt. Vi har tidligere oplevet lidt aktivitet fra købernes side her, men det er som om køberne har trukket sig pt. Tabel 1: Aktuelle fysisk kornpriser Afgrøde Pris: Her og nu Afregning mar.-jun Kr. pr.100 kg Hvede Byg Maltbyg Raps Det fysiske gødningsmarked Selvom kalenderen siger forår og vi har fået mere gødning til rådighed, så er der ikke nogen grund til hurtige impuls indkøb. Det er altid vigtigt at indhente tilbud fra flere aktører i markedet. Der skulle være nok kvælstofgødning (N- og NS-gødninger) til de nye forhøjede kvælstofnormer, men der kan være begrænset mængder af bestemte varetyper. De pris attraktive NPK-gødninger med et lav indhold af kvælstof begynder er at være udsolgt, dog er der enkelte firmaer som stadig kommer med gode tilbud på gødning. Det understreger bare vigtigheden af at man forhører sig rundt i markedet før man køber gødning. Tabel 2: Aktuelle gødningspriser Vare Pris: kr. pr. 100 kg NS NS 27-4 (yara) DAP NPK NPK

3 Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede Tjek dine marker for tokimbladet- og græsukrudt i marts. Husk anvendelse af nogle midler i efteråret medfører begrænsninger på, hvilker midler der kan anvendes i foråret. Planteavlskonsulent Elisabeth Nørby Nielsen Telefon Mail: Langt de fleste hvedemarker er sprøjtet i efteråret og derfor fokuseres der udelukkende på opfølgende sprøjtninger, se tabel 1. Tjek dine marker for ukrudt og vælg den løsning, der bekæmper din ukrudtsflora bedst. Se løsninger i tabel 1 afhængig af, hvilke ukrudtsarter du har på dine arealer. Sprøjt, når der er god vækst. Hvis der ikke er sprøjtet efterår, bør doseringerne hæves 30-50%. Har du problemer med stedermoder, ærenpris og tvetand (som er overvintrende ukrudtsarter), hvor du ikke har sprøjtet i efteråret bør du tage 0,05-0,08 l DFF med her i foråret. Tabel 1: Vores løsninger, hvor der er sprøjtet i efteråret (Mørkegrøn baggrund ved græsukrudt). Hvis der ikke er sprøjtet efterår, bør doseringerne hæves 30-50%. Pris kr. Ukrudtsart Midler Bemærkning pr. ha A B Tokimbladet ukrudt: kamille, fuglegræs, hundepersille, melder, valmue, mm. Tokimbladet ukrudt: burresnerre, kamille, fuglegræs, valmue, mm. 7,5 g Express SX + 0,1 spredemiddel 5 g Express SX + 0,1 spredemiddel +0,4 Tomahawk / Lodin / Starane 180 C Burresnerre, kamille, snerlepileurt fuglegræs, 0,5 Starane XL 99 D E F G H I J Burresnerre, snerlepileurt fuglegræs Burresnerre, melder, hundepersille og vejbred Ukrudt som B + vindaks, ærenpris Rævehale, flyvehavre, rajgræs Ukrudt som B + Resistent rævehale, enårig rapgræs, rajgræs Ukrudt som B + Resistent rævehale, gold hejre Ukrudt som E + alm. Rapgræs, rajgræs 0,4 Tomahawk / Lodin / Starane 180 0,4 l Pixxaro EC eller 0,75l Zypar 0,05 Hussar OD + 0,5 Renol 0,3 Topik + 0,5 olie eller 165 g Broadway + 0,5 PG26N Kræver o C Tidligst 1. maj for at få sent spirende ukrudt med 70 Kræver o C? Ikke så temperatur afhængig 146 Kræver 8-10 o C ,75 l Atlantis OD g Broadway + 0,5 PG 26N 0,5 Cossack OD + 0,5 olie Hvor der er brugt Lexus efterår Hvis Topik eller Lexus efterår Hvis Topik eller Lexus efterår Samblanding Atlantis og Hussar 3

4 Begrænsninger for minimidler Nogle midler anvendt i efteråret sætter begrænsninger for hvilke midler, der kan anvendes i foråret, se tabel 2. En række sulfonylurea-midler (SU-midler) er pålagt den begrænsning, at de kun må bruges én gang pr. vækstsæson. På etiketten på disse midler finder du teksten: For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl kun anvendes 1 gang om året. Tabel 2. Lovlig anvendelse af SU-midler. Midler, som giver samme metabolit, er vist med rødt og må IKKE bruges i samme vækstsæson. Hvis der i efteråret er brugt Må der tidligt forår bruges Og senere følges op med Lexus, Absolute 5 eller ingen SU-midler Atlantis, Othello, Express, Nuance Hussar, Atlantis, Cossack, Ally, Accurate, Express, Nuance, Broadway, Monitor, Primus, Saracen, Tombo, Lexus Broadway, Monitor, Lexus, Primus, Saracen, Tombo Broadway, Monitor, Primus, Primus XL, Starane XL, Primus, fluroxypyr-midler, Mustang forte, MCPA Broadway, Monitor, Starane XL, Primus XL, Primus, fluroxypyrmidler, Mustang forte, MCPA Græsukrudt Gå dine marker igennem, og tjek om er der er græsukrudt eller bestil et markbesøg, så du sammen med din konsulent kan lægge den rigtige sprøjtestrategi. Det har været et mildt efterår, hvor blandt andet ager rævehale er spiret frem over en lang periode. I starten af december, så vi små rævehaler. Hvis du har sprøjtet tidligt i efteråret kan der godt være spiret rævehale frem efterfølgende. Bekæmpelsen af agerrævehale bør normalt suppleres om foråret for at undgå opformering. Rajgræs og almindelig rapgræs er blandt de ukrudtsarter, der ofte er utilstrækkeligt bekæmpet i efteråret. På arealer med meget enårig rapgræs kan det være nødvendigt med en ekstra indsats, selv om der er sprøjtet med god effekt om efteråret. Hejrearterne kan ikke bekæmpes om efteråret, så de skal altid bekæmpes tidligt om foråret. Se løsninger i tabel 1. Væselhale er forhåbentlig bekæmpet effektivt i efteråret (Boxer), ellers gælder det også her om at være tidligt ude for at hæmme væksten af væselhale mest muligt. Nye midler godkendt Pixxaro EC (fluroxypyr + arylex) og Zypar (florasulam + arylex) er godkendt, begge midler indeholder det nye aktivstof Arylex. Der er ingen restriktioner på efterfølgende afgrøder for de to midler. 4

5 Ukrudt i ærter og konservesærter Timing er alt afgørende for effektiv bekæmpelse af ukrudt. 2. behandling gennemføres hvis mangelfuld bekæmpelse første gang, og ved en lang periode med fremspiring af ukrudt. Planteavlschef Bo JM Secher Telefon Mail: Ukrudtsbekæmpelse i ærter tilrettelægges efter at undgå opformering af ukrudt, og så restukrudt ikke bliver et problem ved høst. Det betyder ikke nødvendigvis en fuldstændig ukrudtsbekæmpelse, men en regulering af ukrudtet. Som udgangspunkt bør ukrudtsbekæmpelsen udføres, når ukrudtet er på kimbladsstadiet uden hensyn til ærternes størrelse. Forsøg har vist, at en enkelt behandling med nedsat dosis ofte giver tilstrækkelig effekt. På arealer med en lille til moderat ukrudtsbestand bør der satses på en enkelt behandling med ca. halv normaldosis - svarende til den ene splitbehandling. Ved stor ukrudtsbestand kan det anbefales at planlægge efter den traditionelle splitsprøjtning eller én behandling med Fenix + når ærterne er 4-5 cm høje. Ukrudtsbekæmpelsen bør primært rettes mod vejpileurt, raps, burresnerre, agersennep, hanekro, kamille og hvidmelet gåsefod. Vi anbefaler, at ukrudtsbekæmpelsen i ærter til modenhed og med en moderat ukrudtsbestand udføres som en samlet behandling, mens ukrudtsbekæmpelsen i ærter med udlæg og konservesærter, samt ved en kraftig ukrudtsbestand anbefales udført som en to-delt bekæmpelse. Se løsningsforslag i tabel 1. Hvis tidspunktet for tidlig behandling forpasses, er Fenix + den mest sikre løsning. Endvidere er Fenix + aktuel, hvis fremspiringen af ukrudtet sker over en lang periode pga. tørre forhold efter såningen. Bemærk dog at Fenix kun må bruges 30 m fra vandmiljø, og at Ardo ikke tillader Fenix i konservesærter. Bemærk også, at anvendes Command i ærter, må samme aktivstof ikke udbringes på arealet i 3 år, hvilket kan kollidere med senere roer på arealet. Novitron er en blanding af aktivstofferne i Fenix og Command. Midlet udbringes før fremspiring, i en dosering på maks. 1,33 kg/ha. Til ca. 550 kr/ha. Ovenstående begrænsning på Command gælder også for Novitron. Tabel 2: Løsninger i konservesærter Burresnerre, fuglegræs, hyrdetaske, tvetand, ærenpris Fuglegræs, gul okseøje, hvidmelet gåsefod, kamille, korsbl. ukrudt, tvetand, snerlepileurt, stedmoder, vejpileurt, ærenpris Efter såning og før fremspiring 1. sprøjtning på Ukrudtets kimbladsstadium 2. sprøjtning ved nyspiret ukrudtet på kimbladsst. (7-10 efter 1. behandling) Konservesærter 0,25 Command CS 0,4 +0,5 Stomp CS 0,5 + 0,5 Stomp CS Kan evt blandes med Stomp Bruges som alternativ eller supplement til Stomp. Varmt og tørt vejr betyder ofte, at der er en meget begrænset genvækst i ukrudt og at en behandling dermed er tilstrækkeligt. I stedet for Stomp CS kan anvendes 0,6 Stomp eller 0,75 Activus 40 WG. 5

6 Tabel 3: Løsninger i ærter til modenhed Skadegørere Tidspunkt Løsning Dosis pr. ha Pris Bemærkning Agersennep, agerstedmoder, fuglegræs, raps, kamille, snerlepileurt, vejpileurt Ukrudtets kimbladsstadium 0,6 Stomp + 0,75 Basagran M Gentages evt. 10 til 14 dage efter (+305 kr/ha). M 75 er hårdere ved ærterne end. Som ovenfor Ukrudtets kimbladsstadium 0,6 Stomp + 0,4 2. beh: 0,6 Stomp + 0,5 Gentages evt. 10 til 14 dage efter. I Stedet for 0,6 Stomp, kan anvendes 0,5 Stomp CS eller 0,75 Activus WG. Som ovenfor + burresnerre og hvidmelet gåsefod Ukrudtets kimbladsstadium 0,5 Fenix + 0,4 2. beh: 0,5 Fenix + 0,5 573 Gentages evt. 10 til 14 dage efter. Burresnerre, fuglegræs, hyrdetaske, tvetand, ærenpris Lige efter såning og senest 5-10 dage før afgrødens fremspiring 0,25 Command CS 363 Kan blandes med Stomp og Fenix. Bedst effekt ved god jordfugtighed. Kan normalt ikke stå alene. Ærter med udlæg af rødsvingel Fuglegræs, gul okseøje, hvidmelet gåsefod, kamille, korsbl. ukrudt, tvetand, snerlepileurt, stedmoder, vejpileurt, ærenpris 1. sprøjtning på Ukrudtets kimbladsstadium 2. sprøjtning ved nyspiret ukrudtet på kimbladsstadium (7-10 dage efter 1. behandling) 0,4 + 0,5 Stomp CS 0,5 + 0,5 Stomp CS Udlæg sås så frøene dækkes af jord. Græsudlæg kan skades af Stomp, især hvor frøene ikke er sået tilstrækkeligt dybt. Rødsvingel tåler bedre Stomp end engrapgræs. Her undlades evt Stomp og ukrudt bekæmpes med alene. Vejrbetingelser ved sprøjtning Den svidende effekt af blandingen er vigtig, derfor er det mere vigtigt, at ukrudtet er på kimbladsstadiet end, at temperaturen er ideel for Basagranmidler. God jordfugtighed giver gode virkningsbetingelser. Basagranmidler har optimale virkningsforhold ved o C, men køligt vejr bør ikke udsætte sprøjtningen med Basagranmidler i blandinger. Både afgrøde og ukrudt udvikler vokslag afhængig af de aktuelle vejrforhold. Planter danner et tyndt vokslag, når vækst betingelserne er gode (hurtig vækst, grødevejr, fugtig jord, høj luftfugtighed) og et kraftigt vokslag, når vækstbetingelserne er mindre gunstige (langsom vækst, tør jord, lav fugtighed, køligt og blæsende vejr). Dosis kan med fordel tilpasses de nævnte forhold, så når der er gode vækstbetingelser anvendes en lav dosis, mens dosis bør være højere, når væksten er langsom og under tørre forhold. Hvis vokslaget på ærterne bliver beskadiget (mange gnav af bladrandbiller, vindslid/ jordfygning eller for sen tromling) er ærterne mere følsomme over for ukrudtssprøjtning, og sprøjtningen bør derfor udsættes nogle dage. Effekter på enkeltarter I tabel 3 kan ses forventet virkning af valgte ukrudtsmiddel fra Planteværn Online. For løsningerne 1-7 er det vigtigt, at behandlingen udføres på ægte kimbladsstadie. Når først løvbladene er udviklede, falder effekten af disse løsninger betragteligt. Blandingen Fenix og Command, som fås i midlet Novitron, har særlig effekt overfor Sort Natskygge og Pileurter. 6

7 Tabel 4: Effekt af udvalgte midler mod de vigtigste ukrudtsarter i markært. Sammendrag af landsforsøg. Markært Prøvet dosis, kg/l pr. ha Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Gulokseøje Hvidmelet gåsefod Kamille Korsblom -strede Snerlepileurt Stedmoder Tvetand Vejpileurt Ærenpris En behandling, ukrudt med 0-2 løvblade 1. Stomp + 0,75 + 0,5 * * *** - ** **** ** ** ** **** *** *** 2. Stomp + Basagra n M 75 1,0 + 1,0 ** * *** ** **** **** **** ** *** **** ** **** 3. Stomp + Basagra n M 75 0,75 + 0,75 * * *** - ** *** ** ** ** **** ** *** 4. Fenix + 0,75 + 0,5 *** * ***** * *** **** **** *** ** **** ** *** 5. Fenix + 0,5 + 0,4 ** * ***** * *** **** ***** ** ** *** ** ** To behandlinger, ukrudt med 0-2 løvblade og igen ca. 10 dage senere 6. Stomp + 2 x (0,6 + 0,4-0,5) ** * ***** **** **** ***** ***** *** **** ***** **** ***** 7. Stomp + Basagra n M 75 2 x (0,6 + 0,75) ** * ***** **** ***** ***** ***** ** **** ***** **** ***** 8. Fenix + 2 x (0,5 + 0,4-0,5) ***** ** ***** ** ***** ***** ***** ***** *** **** *** ***** En behandling, ærterne ca. 5 cm og ukrudt med 3-4 løvblade 9. Fenix + 1,0 + 1,0 ***** ** ***** *** ***** ***** ***** **** *** **** *** **** 10. Fenix + 0,75 + 0,75 **** * ***** *** ***** ***** ***** *** ** **** ** *** 11. Fenix + 0,5 + 0,5 *** * ***** ** **** ***** ***** ** ** **** * ** Effektniveau: ***** = over 95 pct., **** = pct., *** = pct., ** = pct., * = under 50 pct. effekt, - = effekt ikke tilstrækkeligt belyst. 7

8 Middelvalg restriktioner Stomp Pentagon må IKKE erstatte Stomp/ Activus i ærter. Fenix og Novitron må IKKE anvendes i udlægsmarker og i konservesærter. Afstandskrav til vandmiljø fremgår af tabel 4. Tabel 5: Midlers afstandskrav til vandmiljø. Middel /Troy, Basagran M 75, Command SC Fenix Stomp/Activus/Novitron Meter til vandmiljø 2 m 30 m 20 m Bladrandbiller I fremspiringsfasen skal man være opmærksom på evt. angreb af bladrandbiller. Bekæmpelse bør foretages ved gennemsnitligt mere end 1 gnav pr. plante i de tidlige vækststadier. Bladrandbillens larver beskadiger de kvælstoffikserende rodknolde. Bekæmpelse af bladrandbiller kan foretages samtidig med ukrudtsbekæmpelse ved anvendelse af et pyrethroid. Vækstregulering i vintersæd - rettelse - Moddus Start må bruges i rug fra stadie 25 til 30. Planteavlskonsulent Erik Skov Nielsen Telefon Mail: Jeg skrev i sidst nummer af Plantenyt, at Moddus Start på bruge i rug fra stadie 30. Det er forkert, det må bruges fra stadie 25 til stadie 30. Ukrudtsbekæmpelse i frøgræs Ukrudtsbestanden er på et normalt niveau og kræver ikke nogen ekstra indsats i år. Mod tokimbladet ukrudt vil Primus/Saracen eller Catch være et godt valg ved en tidlig anvendelse i marts. Planteavlskonsulent Kristian Arnold Bang Davidsen Telefon Mail: Hussar Plus OD er godkendt til mindre anvendelse om foråret i engrapgræs, rødsvingel og bakkesvingel. Bestand af ukrudt i frøgræs følger et normalt år. Vi har haft en forholdsvis mild vinter, hvor enkelte dage med pæne frostgrader har standset væksten i græs og ukrudt. Det ses f.eks. i engrapgræs, hvor en del marker stadig er gullig efter behandling med Reglone. Som udgangspunkt bør alt det væsentlige ukrudt være bekæmpet om efteråret, og kun hvor der er enårig rapgræs, eller hvis der er store problemer med tokimbladet ukrudt, bør der foretages en bekæmpelse i marts-april baseret på Hussar OD eller Primus-løsninger. 8

9 Er behovet moderat, er det en fordel at vente til medio april eller primo maj, hvor der kan anvendes Ariane FG S+ Primus-løsninger. Ariane FG S løsningen har den fordel, at rodukrudt som tidsler m.fl. også bliver bekæmpet i et vist omfang. Catch, der indeholder hormonmidlet 2,4 D og florasulam (Primus), er off-label godkendt i en række frøgræsarter. Catch har dog begrænset effekt på stedmoder, ærenpris og tvetand. Mustang Forte, der minder en del om Catch (Primus), men tilsat aminopyralid, er pt. godkendt i korn og godkendt til mindre anvendelse i alm rajgræs med 1 liter pr. ha i stadie I efteråret 2014 var Mustang Forte kortvarigt godkendt til mindre anvendelse i frøgræs men helt nye forsøg tyder på toleranceproblemer i rødsvingel. Der arbejdes på at få ændret vejledningen. Midler, der indeholder aktivstofferne tribenuron (Express, Nuance m.fl.), thifensulfuron (Harmony m.fl.), iodosulfuron (Hussar m.fl.) og metsulfuron (Ally, Accurate m.fl.), må kun anvendes én gang pr. vækstsæson. Der må i samme vækstår ikke anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron, iodosulfuron, metsulfuron, triasulfuron eller thifensulfuron. Dog er der opnået godkendelse til mindre anvendelse til Hussar OD i splitsprøjtning i engrapgræs, rødsvingel og bakkesvingel efter følgende anvisning: I Kombination efterår/forår: 1. sprøjtning: 0,02 l Hussar OD + 0,5 l Renol pr. ha efterår før 15. september 2. sprøjtning: 0,05-0,08 l Hussar OD + 0,5 l Renol pr. ha forår så snart væksten starter. II Kombination forår/samme forår 0,05 l Hussar OD + 0,5 l Renol. 1. sprøjtning omkring 1. april eller så snart væksten er i gang. Behandlingen gentages evt. ved ny fremspiring af enårig rapgræs. Opfølgning på en efterårsbehandling med Hussar OD eller en splitbehandling med Hussar OD i engrapgræs, rødsvingel og bakkesvingel må kun finde sted på arealer med normalt plantedække, og som ikke er skadet af behandling med Reglone eller skadet af vinteren. Græsukrudt Enårig rapgræs Enårig må kun forekomme i meget små mængder (op til 0,3 pct.) i partier af engrapgræs og alm. rapgræs, hvis fradrag skal undgås. Er der over 0,5 pct., stiger fradraget typisk fra 5 pct. til 10 pct. af afregningsprisen. Er marken meget inficeret med enårig rapgræs, bør frøfirmaet tages med på råd om, hvorvidt de kan afsætte frøet til en fornuftig pris, eller om marken skal pløjes op. I alm. rajgræs, rødsvingel og engsvingel, er det normalt ikke økonomisk fordelagtigt at bekæmpe enårig rapgræs om foråret. Mod enårig rapgræs i engrapgræs anvendes ml Hussar OD + 0,5 l Renol ved 8 10 gr. C., og sprøjtningen gentages eventuelt i forpløjninger og på stærkt inficerede arealer. Det er vigtigt, at ukrudtet ikke er for stort, men på den anden side er det også vigtigt, at temperaturen ikke er for lav, og nattemperaturen bør også være positiv. Der må max. anvendes 100 ml Hussar OD pr. ha, og halmen må ikke opfodres. I rødsvingel og bakkesvingel er løsningen også off-label godkendt, men her er det sjældent, der er behov for bekæmpelse af enårig rapgræs i foråret. Løsningen har desuden bred effekt på 2- kimbladet ukrudt inkl. kamille og fuglegræs. 9

10 Tabel 1: Foretrukne løsninger mod tokimbladet ukrudt i frøgræs om foråret. Pris kr. pr. Middel Effekt på Bemærkninger ha 1. Primus* 0,075 l/ha + Sprede-klæbemiddel Kamille, burresnerre, fuglegræs, valmue, raps Foretrukne løsning, da sprøjtning sker på et tidspunkt, hvor det er let at ramme ukrudtet. 2. Ariane FG S 2,5 l/ha Kamille, burresnerre, ærenpris m.m. samt tidsler 350 (490 kr./ha ved 3,5 l/ha) I 2. års marker/ældre marker samt i udlæg efter hvidkløver må anvendes op til 3,5 l/ha 3 Catch 0,6 l/ha Burresnerre, fuglegræs, kamille, hyrdetaske, (tidsler),vejbred 149 Moderat blandet ukrudtstryk, forår når der er vækst. 4. Primus* 0,040 l/ha + Ariane FGS 0,6 l/ha Kamille, burresnerre, fuglegræs, hundepersille 170 Anvendes hvor ukrudtstrykket er moderat 5. Primus* 0,060 l/ha + Ariane FG S 1,0 l/ha 6. Starane XL 1,0 l/ha Kamille, burresnerre, fuglegræs, hundepersille Burresnerre, fuglegræs, valmue Anvendes hvor ukrudtstrykket er stort, og ukrudtet er over 4-6 blade Anvendes ved temp. på min 5 grader C og gerne over 10 grader C. Max. Dosering 1,5 l/ha *) Man skal være opmærksom på, at der i enkeltforsøg er fundet udbyttetab, hvis der er anvendt høje Primus doseringer (0,15 l/ha) i rajgræs og rødsvingel. Primus bør ikke blandes med græsmidler som f.eks. Focus Ultra, da græseffekten reduceres. Primus sælges også som Saracen. Engrapgræs Er der problemer med alm. rapgræs, gold- eller blød hejre i engrapgræs kan disse arter bekæmpes eller hæmmes med Monitor. Monitor er off-label godkendt med 5 gram pr. ha og tilsættes 0,15 l/ha spredeklæbemiddel. 4-5 gram Monitor kan hæmme alm. rapgræs, men vær opmærksom på, at der er store forskelle i sorternes tålsomhed og Balin tåler f.eks. dårligt Monitor. Tokimbladet ukrudt I frøgræs er det primært kamille og fuglegræs, der er rentabelt at bekæmpe. Vær specielt opmærksom på åbne 1.års marker. Her er det vigtigt at få ukrudtet bekæmpet tidligt for at få fuld effekt. Vi mener, at 0,05-0,07 Primus + sprede-klæbemiddel stadig er det foretrukne valg af middel i de marker, hvor kamille, burresnerre og fuglegræs m.m. udløser en bekæmpelse. I marker med meget ukrudt, anvendes enten Primus ved en tidlig sprøjtning, eller også Primus og Ariane FG S ved en senere sprøjtning. I den sidste kombination ryddes der effektivt op til en fornuftig pris uden afgrødeskade. Er der problemer med stedmoder, ærenpris eller tvetand kan der tilsættes 0,05 l/ha DFF til Primus. Er mængden af skræpper over det acceptable er 0,8 til 1,0 Tomahawk/Lodin eller 0,6 liter Catch i maj bedste løsning. Starane XL og Primus har dårlig effekt over for ærenpris, ager stedmoder og tvetand og kan med fordel blandes med 0,04 l/ha DFF, der har god effekt på disse arter. Nedenfor i tabel 2 er vist, hvilke midler, der er godkendt i frøgræsafgrøder om foråret. Express ST er ikke godkendt i frøgræs om foråret i frøavlsåret, men må gerne anvendes i korn med udlæg af græsfrø. 10

11 Tabel 2: Midler til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt og græsukrudt i frøgræs om foråret Frøgræs 2. Frøgræs udlagt i Frøgræs flerårsfrø udlagt i Tekst på etikette ren- udlagt i eller efter Middel alle (godkendelse) bestand i korn høst af afgrøder efteråret hvidkløver Dosis, g eller liter pr. ha Agil (rødsvingel) Ariane FG S Catch Off-label godkendt i rødsvingel (med etikette før 28/ ) Godkendt i frøgræs en gang om foråret. Off-label godkendelse i frøgræs DFF Frøgræs (mindre anvendelse) 0,07-0,10 (0,15) Focus Ultra Hussar OD Hussar Plus OD Monitor Mustang Forte Primera Super Primus Godkendt i kløver til frø samt rød- og bakkesvingel Off-label godkendt i engrapgræs, rød- og bakkesvingel (samt mindre anvendelse i hundegræs) Mindre anvendelse i engrapgræs, rød- og bakkesvingel Mindre anvendelse i engrapgræs og alm. rajgræs Mindre anvendelse i alm. rajgræs Off-label godkendt i alm. rajgræs og strandsvingel samt hundegræs (med etikette før november 2013) Godkendt i alm. rajgræs, engrapgræs og rødsvingel og off-label godkendt i ital. og hydridrajgræs, hundegræs, bakkesvingel, strandsvingel, engsvingel, rajsvingel, timote og alm. rapgræs. 0,8 0,8 2,50 3,50 0,6 0,6 0,6 0,6 0,05-0,1 (0,05) 0,07-0,10 (0,15) 0,07-0,10 (0,15) 0,07-0,10 (0,15) 1,0-2,0 1,0-2,0 1,0-2,0 0,05-0,1 (0,05) 0,05-0,1 (0,05) 0,05-0,1 (0,05) 0,05-0,14 0,05-0,14 0,05-0,14 0,05-0, ,0 1,0 1,0 1,0 0,5-1,0 0,5-0,8 0,4 0,075 Saracen Godkendt i frøgræs 0,05-0,075 Starane XL Godkendt i alm. rajgræs, engrapgræs og rødsvingel og off-label godkendt i ital. og hydridrajgræs, hundegræs, bakkesvingel, strandsvingel, engsvingel, rajsvingel, timote og alm. rapgræs. 0,5-1,0 0,5-0,8 0,4 0,075 0,05-0,075 0,5-1,0 0,5-0,8 0,4 0,075 0,05-0,075 0,5-1,0 0,5-0,8 0,4 0,075 0,05-0,075 1,5 1,5 1,5 1,5-1,8 11

12 Det er ofte nødvendigt at anvende høje doser, når det er store overvintrede ukrudtsplanter, der skal bekæmpes. Er ukrudtsplanterne små og vejrbetingelserne gode, kan der anvendes lavere doser. Primus og DFF virker ved lav tempr.atur. Midler med indhold af hormonvirkende aktivstoffer som Ariane FG, Catch, Starane XL og Tomahawk 180/ Lodin kræver gode temperaturforhold for optimal virkning. Hussar Plus OD Hussar Plus OD er godkendt til mindre anvendelse i engrapgræs, rød- og bakkesvingel.hussar Plus OD er fortyndet udgave (50 g iodosulfuron pr. liter) af Hussar OD (100 g iodosulfuron pr. liter), som er tilsat 7,5 g mesosulfuron pr. liter (Atlantis OD). Hvilket styrker effekt på énårig rapgræs, ellers har midlet samme effekt som Hussar OD. Det er vigtigt at behandlingerne udføres på småt ukrudt i marts eller april måned. Den godkendte dosering er 0,05-0,14 liter Hussar Plus OD pr. ha + 0,5 liter Renol pr. ha. Der må udføres max. 1 behandling pr vækstsæson. 12

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis.

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis. Tabel 1. Tokimbladet ukrudt i vinterhvede om foråret, ukrudt med 5-6 løvblade, 11-40 ukrudtsplanter pr. m 2. Nødvendig dosis i g, liter eller tab. pr. ha. Kilde: Planteværn Online. Forudsætninger: Vinterhvede

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

Landmandstræf Vind over ukrudtet HVER GANG!

Landmandstræf Vind over ukrudtet HVER GANG! Landmandstræf 2013 2-0 Vind over ukrudtet HVER GANG! Vindaks i vinterhvede Vindaks Efterår: 0,75 l/ha Boxer + 0,03 l/ha DFF Efterår: 1,5 l/ha Boxer + 0,04 l/ha DFF + 0,2 l/ha Oxitril CM Forår: 110 g/ha

Læs mere

FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON

FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON Lidt om: Gødskning Situationen i marken Ukrudtsbehandling Græsser Tokimbladet Nye regler i udlægsmarker!!!! Svampebehandling i rødsvingel?? Gødskning:

Læs mere

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse Planteavlsnyt Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse 21. marts. 2016 Gefion Heldigvis er langt de fleste vintersædsmarker ukrudtsbehandlede med god effekt i efteråret. Er markene behandlet i efteråret

Læs mere

Agropro Stefan Fick Caspersen

Agropro Stefan Fick Caspersen Agropro 2018 Stefan Fick Caspersen Belkar Bekæmpelse af kamille i vinterraps Kamille bekæmpes om efteråret med Belkar Kamille bekæmpes om foråret med Galera eller Matrigon 72 SG Galera Anbefalet dosering

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse Vintersæd Vårsæd Vinterraps Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Udfordringer Græsukrudt Tidlig såning Resistens Færre midler Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd (Effektiv, økonomisk og

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Det er lettere at overholde reglerne, når du ikke kan overtræde dem Med Broadway, Mustang

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt forglemmigej haremad hejrenæb, bleg, fersken spergel, alm. Express ST/ Nuance WG MiniMet/Accurate 20 WG SweDane Contakt 0,3 tabl. 6 gr. 0,45 0,48 0,50 Obs! () anvendes gang pr. vækstår (3. aug-3. Der sprøjtes

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JES ERIK JESE PETER KRYGER JESE LISE ISTRUP JØRGESE GHITA CORDSE IELSE STIG FEODOR IELSE KLAUS PAASKE POUL HEIG PETERSE THIFESULFURO-METHYL + TRIBEURO-METHYL Middelnavn,

Læs mere

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen "Vejledning i Planteværn 2015" udgivet af Landbrugsforlaget

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen Vejledning i Planteværn 2015 udgivet af Landbrugsforlaget TRIBEURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Express ST, reg.nr. 3-164, 1x10 tabletter á 7,5 g, Du Pont Express SX, reg.nr. 3-177, 100 g, Du Pont Danmark ApS uance WG, reg.nr.

Læs mere

Aktuelt om ukrudt. ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen. Landskontoret for Planteavl. Landbrugets Rådgivningscenter

Aktuelt om ukrudt. ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen. Landskontoret for Planteavl. Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen Hussar Gode erfaringer fra 2002 Bekæmper rajgræs med 75-100 g/ha tidligt forår Opfølgning med 50-70 g/ha forår mod rajgræs og vindaks efter

Læs mere

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Middel SU-restriktioner Afstand til vandmiljø Broadway Catch Regnfast efter Additiv PG26N - Mustang Forte Primus

Læs mere

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen,

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen, SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Såning i for våd jord? Dårlig rodudvikling efterår -især lerjord er følsom Især problemer med en efterfølgende

Læs mere

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob. 23383423 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg Blandinger er vigtige i vårbyg eksempler Blandingspartner

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Dow produkter er ikke omfattet af SUbegrænsningerne. Metaboliterne fra florasulam og pyroxsulam er ikke de samme

Læs mere

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS Koldkærgaard, 22. oktober 2015 Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS DET SIMPLE BUDSKAB OM HERBICIDRESISTENS Hver gang vi sprøjter, bliver der selekteret Frø fra planter

Læs mere

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde.

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. samler alle styrker i gør det væsentlig nemmere at få rene marker og øge høstudbyttet. Med

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

Tidsler, melder og raps

Tidsler, melder og raps Tidsler, melder og raps Sådan bekæmpes de! Sakskøbing, 6. februar 2018 1 Tidsler, melder og raps Sådan bekæmpes de! Dette kan du gøre allerede nu Bladdække Raps 1 uge efter 3. sprøjtning 520-2016/2017

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Ukrudt i vintersæd Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Gode beslutninger er baseret på erfaringer, erfaringer er baseret på dårlige

Læs mere

Konsulentmøde - Middelfart August 2007

Konsulentmøde - Middelfart August 2007 Konsulentmøde - Middelfart - 21. August 2007 Vintersæd Vinterraps Billigere at købe blomster ved gartneren end selv dyrke dem i kornet! 1 l/ha Stomp Pentagon+ 0,03 l/ha DFF bekæmper effektivt mere end

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

AfgrødeNyt nr marts Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr marts Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 2 18. marts 2014 Indhold Aktuelt i marken Forårssæsonen er godt i gang i marken, og mange marker med frøgræs, vintersæd og vinterraps har fået den første gødning, og de første marker er

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus Ukrudtsbekæmpelse i. vintersæd DuPont Lexus Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Fortsat vigtig med effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Lexus i DuPont mix : Meget bred løsning

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

Cossack OD robust forårsløsning

Cossack OD robust forårsløsning Cossack OD robust forårsløsning Flemming Larsen Bayer CropScience Vækstforum Jan 2015 Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron + 7,5 g/l Mesosulfuron ( 0,5 l Cossack OD = 30 ml Hussar

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Vintersæd

Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Vintersæd Ukrudtsplaner 2014 Efterårsbehandlet - god effekt Sp/kl Pris kr/ha Kamille + snerlepileurt + burresnerre (ikke stedmoder, Ærenpris og raps) SU resistent fuglegræs 1 0,5 l Starane XL x 126 Kamille + snerlepileurt

Læs mere

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd Konsulenttræf 21. august 2014 Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd Strategi 2009 1 Lexus Lexus

Læs mere

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014 Godt i gang i marken 2015 Korn og raps Tommy Agermose 13-15. august 2014 Disposition Ukrudtsbekæmpelse vintersæd Ukrudtsbekæmpelse vinterraps Skadedyr vinterraps Vækstregulering vinterraps Ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret

Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret DLG Vækstforum 2012 Salgskonsulent Stefan Fick Caspersen Program Ukrudtets betydning Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt Resistent ukrudt et stigende

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Forebyg resistens ved at planlægge din sprøjtestrategi rigtigt og flere år frem Resistens

Læs mere

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet i korn Seriøst planteværn Anbefalinger for Broadway Anbefalinger for Broadway Bredbladet 110 g 165 g 220 g Græs 110 g 165 g 220 g Agerrævehale

Læs mere

BEKÆMPELSE I FRØAVLSÅRET

BEKÆMPELSE I FRØAVLSÅRET BEKÆMPELSE I FRØAVLSÅRET Solvejg K. Mathiassen Inst. For Plantebeskyttelse og Skadedyr DJF Ukrudtsproblemer i frøgræs Konkurrencedygtige arter Reducerer udbyttet Arter der er vanskelige at frarense Fradrag

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Aryle Active er et helt nyt aktivstof til bekæmpelse af bredbladet ukrudt, som indgår i ukrudtsmidlerne

Læs mere

Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Kornstrategi

Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Kornstrategi Unik virkemåde Sikker anvendelse Uovertruffen effekt Eminent frihed Aryle active Moderne fleksibilitet Aryle Active er et

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JES ERIK JESE PETER KRYGER JESE LISE ISTRUP JØRGESE GHITA CORDSE IELSE STIG FEODOR IELSE KLAUS PAASKE POUL HEIG PETERSE METSULFURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr.,

Læs mere

Planteværn i frøgræs vækstregulering og ukrudt i relation til rensesvind m.m.

Planteværn i frøgræs vækstregulering og ukrudt i relation til rensesvind m.m. Planteværn i frøgræs vækstregulering og ukrudt i relation til rensesvind m.m. ved Christian Haldrup Rødsvingel, vægt og volumen, 1000 kg råvare med 18 pct. affald 80 Meget let affald 60 Let affald 40 Ukrudt,

Læs mere

Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Rapsstrategi

Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Rapsstrategi Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår Rapsstrategi Unik virkemåde Sikker anvendelse Uovertruffen effekt Eminent frihed Aryle active Fakta om Bekæmper vigtige ukrudtsarter Bekæmper både stort og småt ukrudt

Læs mere

Fokus på ukrudt i frøgræs - udfordringer og resultater

Fokus på ukrudt i frøgræs - udfordringer og resultater 9. januar 2018 Fokus på ukrudt i frøgræs - udfordringer og resultater Solvejg K. Mathiassen, Institut for Agroøkologi Jubilæumskonference for frøavlerforeningerne, januar 2018 Mål for ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

VINTERHVEDE - VÅRHVEDE - VINTERBYG - VÅRBYG - HAVRE - TRITICALE - RUG

VINTERHVEDE - VÅRHVEDE - VINTERBYG - VÅRBYG - HAVRE - TRITICALE - RUG Express Gold 33 SX Bred basis for ukrudtsbekæmpelse i vintersæd VINTERHVEDE - VÅRHVEDE - VINTERBYG - VÅRBYG - HAVRE - TRITICALE - RUG REGISTRERINGSNUMMER 11-66 AKTIVSTOF FORMULERING DOSERING EMBALLAGE

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Unik virkemåde Sikker anvendelse Uovertruffen effekt Eminent frihed Moderne fleksibilitet

Læs mere

v/ Ole Harild 21. februar 2017

v/ Ole Harild 21. februar 2017 Ukrudtbekæmpelse hvordan gør vi det bedst? Vintersæd Vinterraps Vårsæd Frøgræs Hestebønner Resistens Radrensning v/ Ole Harild 21. februar 2017 Tidlig såning først i september Ukrudt har ekstra gode betingelser

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt. v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522

Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt. v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522 Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522 Årets udfordringer Overlevende ukrudt i vintersæden er meget stort Slå til hårdt og tidligt ved rajgræs Særligt græsukrudtet

Læs mere

RAPSSTRATEGI. Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Solutions for the Growing World

RAPSSTRATEGI. Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Solutions for the Growing World RAPSSTRATEGI Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår Solutions for the Growing World Fakta om Bekæmper vigtige ukrudtsarter Bekæmper både stort og småt ukrudt Mange mulige sprøjtedage Visuelle symptomer

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Flere er i tvivl om det stadig er for tørt til ukrudtssprøjtning. Jeg mener at med

Læs mere

Activus 40 WG. Midler

Activus 40 WG. Midler Pendimethalin Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Activus 40 WG, reg.nr. 396-36, 10 l, Makhteshim-Agan Inter-Pendimethalin 330, reg.nr. 221-140, 10 l, Inter-Trade A/S Stomp, reg.nr.

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt Bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel. Ukrudt i vintersæd Vigtige datoer

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt Bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel. Ukrudt i vintersæd Vigtige datoer AfgrødeNyt NR. 21-2. september 2015 INDHOLD Aktuelt Bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og rajgræs Ukrudt i vintersæd Vigtige datoer Aktuelt i marken I de tidligst såede vinterrapsmarker har rapsplanterne

Læs mere

Møde Østervrå 23/3-2018

Møde Østervrå 23/3-2018 Møde Østervrå 23/3-2018 Svampestrategi korn, raps og hestebønner YIELD INCREASE DT/HA Sammenhæng ml. septoria og udbytte % DISEASE AND YIELD INCREASE 40 35 30 25 20 15 10 5 y = -0,7675x + 28,185 R² =

Læs mere

v/ Ole Harild 21. februar 2017

v/ Ole Harild 21. februar 2017 Ukrudtbekæmpelse hvad lærte vi i 2017? Hestebønner Vinterraps Vintersæd Vårsæd Frøgræs Resistens Radrensning v/ Ole Harild 21. februar 2017 Udsædsmængder og sådybde 2015 2017, 8 forsøg Hestebønne Planter

Læs mere

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 Hussar Plus OD - NYHED - mere sikker og effektiv græsukrudtsmidlet der samler alle styrker i en Prosaro, Proline Xpert og Proline en stærk familie Folicur Xpert den bedste

Læs mere

DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720. www.dupontagro.dk. DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København

DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720. www.dupontagro.dk. DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København Tlf.: 32662000 1 Agenda Avaunt - effektiv bekæmpelse af glimmerbøsser

Læs mere

UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016

UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016 UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016 Torben Kejser, Planteavlskonsulent Gefion. tk@gefion.dk Disposition Nyheder vedr. ukrudtsmidler Lidt om ukrudtsbekæmpelse i vårbyg uden Oxitril Supplerende ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Udfordringer Tidlig såning Meget græsukrudt Megen vintersæd Resistens Alm. rapgræs i vinterhvede Alm. rapgræs Ital. rajgræs i

Læs mere

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår DIFLUFENICAN Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma DFF, reg.nr. 18-416, 1,0 l, Bayer CropScience Legacy 500 SC, reg.nr. 396-26, 1 l, Adama Northern Europe B.V. Sempra, reg.nr. 594-4,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

PLANTEVÆRNSSEMINAR, SONNERUPGAARD 20. FEBRUAR 2018 MICHAEL ROSE, FMC

PLANTEVÆRNSSEMINAR, SONNERUPGAARD 20. FEBRUAR 2018 MICHAEL ROSE, FMC PLANTEVÆRNSSEMINAR, SONNERUPGAARD 20. FEBRUAR 2018 MICHAEL ROSE, FMC AGENDA FMC Agricultural Solutions globalt FMC Agricultural Solutions i DK nye produkter FMC Agricultural Solutions i DK hjemtagne produkter

Læs mere

Konsulenttræf sæson 2014

Konsulenttræf sæson 2014 Konsulenttræf sæson 2014 AGENDA Cossack - nyt bredt og robust ukrudtsmiddel Proline og Prosaro er nr. 1 i korn Biscaya førstevalg i raps MaisTer grundstenen mod ukrudt i majs 1 Cossack OD Effektivt Ganske

Læs mere

www:dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup Tlf.: 32479800

www:dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup Tlf.: 32479800 Konsulenttræf 20. august 2013 Søren Severin: Tlf.: 23814720 Erling F. Petersen: Tlf.: 40155923 www:dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup Tlf.: 32479800 Agenda Lexus og Absolute 5 Express

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler 1 af 5 02-04-2008 13:31 Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo

Læs mere

AfgrødeNyt nr april Indhold

AfgrødeNyt nr april Indhold AfgrødeNyt nr. 3 10. april 2013 Indhold Aktuelt i marken Selvom det endnu ikke er blevet rigtigt forår, så kan vi se, at markerne grønnes. Heldigvis ser det ud til at kun meget få marker skal sås om, selvom

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

Havrerødsot. Plantenyt nr. 25 den 9. september 2015 - Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter

Havrerødsot. Plantenyt nr. 25 den 9. september 2015 - Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter Plantenyt nr. 25 den 9. september 2015 - Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter Havrerødsot Afgørende for om du skal bekæmpe bladlus i efteråret er: At der er bladlus i marken Sådato, før d. 25.

Læs mere

Gødskning. Vækstregulering. Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson

Gødskning. Vækstregulering. Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson Gødskning - N-Status i marken lige nu - Efterafgrøder værdi - Gødskning -2019 Vækstregulering -Behov for behandling -Valg af midler

Læs mere

Aulum Sprøjteplaner forår 2019

Aulum Sprøjteplaner forår 2019 Aulum 2019 Sprøjteplaner forår 2019 Vårbyg 2019 Foderbyg Bredbladet ukrudt 0,2 l/ha Pixxaro Senest st. 39 5 g/ha Ally eller Express sx 0,03 l/ha Diflanil + 0,15 l/ha Sprede/klæbe Ukrudt, græsser og bredbladet

Læs mere

GrovfoderNyt. Bedriften lige nu. Aktuelt i marken INDHOLD. Bedriften lige nu Ukrudt i majs

GrovfoderNyt. Bedriften lige nu. Aktuelt i marken INDHOLD. Bedriften lige nu Ukrudt i majs GrovfoderNyt Nr. 3-26. april 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Bedriften lige nu Ukrudt i majs Bedriften lige nu I skrivende stund, (d. 21/4) er jordtemperaturen ikke over 7 grader på en kold lokalitet på

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Trods en periode med lidt køligere vejr, er der stadig rigtig godt gang i afgrøderne. Vinterrug skrider igennem i disse dage. Vinterbyg er de

Læs mere

AfgrødeNyt. 3. September 2015 nr. 17. Sidste chance for at så frøgræs er første uge i september.

AfgrødeNyt. 3. September 2015 nr. 17. Sidste chance for at så frøgræs er første uge i september. AfgrødeNyt 3. September 2015 nr. 17 Sidste chance for at så frøgræs er første uge i september. Indhold: Ukrudt i vintersæd, side 1 Ukrudt i efterårsudlagt rajgræs, side 5 Ukrudt i rajgræs efter dæksædhøst,

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Ukrudtsbekæmpelse i korn ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Behandlingshyppighed Mål 2002 2,0 81-85 1990 1994 1998 2000 Landbrugets Rådgivningscenter Lavt behandlingsindeks

Læs mere

Ukrudt - prioritering af indsats og kemikanisk bekæmpelse

Ukrudt - prioritering af indsats og kemikanisk bekæmpelse Ukrudt - prioritering af indsats og kemikanisk bekæmpelse Af Poul Henning Petersen og Je Erik Jeen, Landbrugets Rådgivningscenter, Landskontoret for Planteavl, Skejby Forbruget af herbicider (incl. glyphosat)

Læs mere

UN liter. Front Page

UN liter. Front Page Front Page 1 liter Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i vinterhvede, vinterrug, triticale, vinterbyg, vårhvede og vårbyg uden udlæg af græs. Gældende fra 26. november 2015:

Læs mere

Sædskiftet i centrum. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen. IPM-kursus 2013

Sædskiftet i centrum. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen. IPM-kursus 2013 Sædskiftet i centrum Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen IPM-kursus 2013 Indhold Sædskifte nødvendig del af løsning på problem med færre pesticider Sædskifte et vigtigt element i risikostyring Særlige

Læs mere

1 liter. Front Page. Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i vinterhvede, vinterrug, triticale, vinterbyg,

1 liter. Front Page. Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i vinterhvede, vinterrug, triticale, vinterbyg, Front Page 1 liter Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i vinterhvede, vinterrug, triticale, vinterbyg, Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelses-middel må kun

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41 Mange er forhåbentlig rigtig godt i gang med ukrudtssprøjtning af vintersæd. Det

Læs mere

SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer)

SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer) ALLY ST AKTIVSTOF Metsulfuron-methyl 50 %. ANVENDELSESOMRÅDE Ukrudtsbekæmpelse i korn om foråret. SPRØJTEFRIST 2 måneder. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljø (vandløb og søer) VIRKEMÅDE Ally

Læs mere

Rødsvingel. Dyrkningsvejledning

Rødsvingel. Dyrkningsvejledning Rødsvingel Dyrkningsvejledning Vækstform og produktionsmål Rødsvingel er en varig græsart. Der findes kraftigt voksende sorter med lange underjordiske udløbere og mere finbladede sorter uden eller med

Læs mere

- ETABLERING, GØDSKNING OG PLANTEVÆRN

- ETABLERING, GØDSKNING OG PLANTEVÆRN VINTERRAPS - ETABLERING, GØDSKNING OG PLANTEVÆRN Danish Agro har i dette nyhedsbrev samlet en række gode råd og anbefalinger for håndteringen af vinterraps, herunder etablering, gødskning ved etablering,

Læs mere

NUMMER 32 28. AUGUST 2014

NUMMER 32 28. AUGUST 2014 NUMMER 32 28. AUGUST 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Din landbrugsstøtte fra 2015 Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede Høstresultater vinterhvede Vigtige datoer Kommende arrangementer Aktuelt i marken Vinterhvede

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Etablering af såsæd er godt i gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte det gode vejr. Som altid er såbedet det allervigtigste ved etablering,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

GrovfoderNyt. Bedriften lige nu. Aktuelt i marken INDHOLD. Bedriften lige nu Ukrudt i majs Ukrudtsbekæmpelse i etablerede græsmarker

GrovfoderNyt. Bedriften lige nu. Aktuelt i marken INDHOLD. Bedriften lige nu Ukrudt i majs Ukrudtsbekæmpelse i etablerede græsmarker GrovfoderNyt NR. 3-2 6. april 2 01 6 INDHOLD Aktuelt i marken Bedriften lige nu Ukrudt i majs Ukrudtsbekæmpelse i etablerede græsmarker Bedriften lige nu Lige nu kæmper de fleste med at få sået det sidste

Læs mere

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970 Kontakt os Flemming Larsen 2429 9971 Kenneth Søbye 2425 3159 Ivan Kloster 2429 9970 Cossack OD - Nyhed Godkendelse Markedsdata Forsøg Anbefaling Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron

Læs mere

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Værd at vide om resistens Solutions for the Growing World Forebyg resistens ved at planlægge din sprøjtestrategi rigtigt og flere år frem Sammensat af tre stærke

Læs mere

Biomassevurderinger hvordan bliver vi skarpere? Jens Erik Jensen Planteproduktion

Biomassevurderinger hvordan bliver vi skarpere? Jens Erik Jensen Planteproduktion Biomassevurderinger hvordan bliver vi skarpere? Jens Erik Jensen Planteproduktion Effekter på rajgræs-arter 6 fs. 2001 Ubehandlet 3 Boxer Optællinger undervurderer effekten af de moderne ukrudtsmidler,

Læs mere

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Indhold Jordtype og forfrugt Plantetal P og K? Sortsvalg Ukrudtsbekæmpelse Svampe Skadedyr Disciplin med sprøjten! Jordtype og forfrugt 4 foregående

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30 Høsten er så småt i gang. Vinterbyg er de fleste steder færdighøstet og vinterraps og græsfrø er netop i gang. Vinterbyg skuffer med små kerner

Læs mere

vi her i anden uge af september, at du bruger tabellen for først uge af september.

vi her i anden uge af september, at du bruger tabellen for først uge af september. AfgrødeNyt NR. 22-7. september 2016 INDHOLD Aktuelt i marken Ny pris på AfgrødeNyt i 2017 Udbringning af fast gødning Ukrudt i vintersæd Vigtige datoer Aktuelt i marken Det gode vejr ser ud til at fortsætte

Læs mere

Landmandstræf ///////////

Landmandstræf /////////// Landmandstræf Cossack Ukrudtsopfølgning efter et vanskeligt efterår Propulse det stærkeste SDHI mod septoria Vårbyg med topudbytte sådan gør du HussarPlus tænk strategisk mod græsukrudt i vårsæd ///////////

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

KHL 30 januar Hans Maegaard Hansen

KHL 30 januar Hans Maegaard Hansen KHL 30 januar 2019 Hans Maegaard Hansen Verdens produktionen af græsfrø USA 42% Canada 6% Europa 43% Australien 1% Argentina 4% New Zealand 4% 1.000 tons EU-data for græs- og kløverfrø 300 250 200 150

Læs mere

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2016 Værs go Markbogen 2016 Vi håber at denne lille markbog og kalender kan tjene som et arbejdsredskab og til inspiration, såvel ved planlægningen,

Læs mere