2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015"

Transkript

1 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 64% (14 besvarelser ud af 2196 mulige) Skolerapport

2 Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater og anbefalinger Del II Del III: Del IV: Baggrundsanalyser, overblik over organisationen og resultater på uddannelserne Tilvalgsmoduler Resultater i tabelform Appendiks: Handlingsplan, generel information om undersøgelsen og læsevejledning Baggrund Mange institutioner har allerede målt deres trivsel i en årrække og har det som en fast proces i kvalitetsarbejdet. Den nye erhvervsuddannelsesreform indebærer, at elevernes trivsel kommer under lup fra centralt hold i endnu højere grad end tidligere. Dette har bl.a. resulteret i, at der er fastlagt en helt ny spørgeramme. Ennova har med den nye spørgeramme i hånden forsøgt fortsat at forene de eksterne krav med institutionernes ønske om at have et meningsfyldt og retningsgivende værktøj til forbedringer. Det nytter ikke blindt at forbedre de områder, der scores lavest, hvis det ikke har en effekt på trivslen. Analyser og flotte grafer må dog ikke tage fokus fra det egentlige mål med arbejdet: Viden og uddannelse er en forudsætning for, at vores samfund kan blive ved med at være konkurrencedygtigt. Set i et bredere perspektiv er det en forudsætning for landets udvikling. En forudsætning for at der skabes reel læring er, at elever, kursister og studerende er tilstrækkeligt motiverede og har rammerne for at modtage læring. En væsentlig med- og modspiller for denne forudsætning er skolen, dens rammer, dens undervisere og principper for skoleledelse. Derfor er det vigtigt at kende "sundhedstilstanden" og have et redskab, der kan give retning i kvalitetsarbejdet. Det har I med denne rapport. Men husk det gamle ordsprog om, at grisen ikke bliver federe, hvis man vejer den. Måling skal følges op af handlingsplaner og handlinger, der vedligeholder eller forbedrer det bestående. God fornøjelse! Med venlig hilsen Elevtrivselsholdet, Ennova Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder, tal og grafisk formidling forbeholdes [2]

3 Datagrundlag Antal mulige svar Antal svar Svarprocent Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU % Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger % Bygningsmaler % Ejendomsservicetekniker % Elektriker % Film- og tv-produktionsuddannelsen % Fotograf 3 9 3% Grafisk Tekniker 3 9 3% Individuel EUD, produktion og udvikling Industrioperatør 63 63% Industriteknikuddannelsen % Laboratorietandtekniker % Mediegrafiker % Medieproduktion % Murer % Procesoperatør 9 45% Sikkerhedsvagt % Skiltetekniker % Snedkeruddannelsen % Teater-, udstillings- og eventtekniker 33 61% Teknisk designer 43 5 Teknologi, byggeri og transport % Træfagenes byggeuddannelse % Vvs-energiuddannelsen % Web-integrator % Ædelsmed % [3]

4 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Svarprocent på Københavns Tekniske Skole Svarprocenten på er på 64%. Svarprocenten er på et middelhøjt niveau til sammenligning med lignende undersøgelser. Det kan derfor være en god idé indledningsvist at drøfte, hvorfor der ikke har været fuld tilslutning til undersøgelsen. Den middelhøje svarprocent betyder dog stadigvæk, at resultaterne i rapporten er et godt fundament for det videre arbejde. Hvor høj er den overordnede trivsel? I figuren ser I hovedresultatet af Elevtrivselsundersøgelsen 15 på Københavns Tekniske Skole. Her kan I desuden se, hvordan I ligger i forhold til relevante benchmarks Bedste resultat for skole (EUD) 92 Elevtrivsel Her ses vurderingen af de enkelte indsatsområder, der er med i modellen til forklaring af elevtrivslen på Københavns Tekniske Skole Bedste resultat for skole (EUD) Undervisere - Mål og feedback Undervisere - Pædagogik og didaktik Undervisere - Respekt og ansvar Undervisere - Forberedelse Fysiske rammer Praktik Elevens egen indsats Københavns Tekniske Skole Landsgennemsnit Højeste 5 resultater Jeg kommer godt ud af det med mine holdkammerater godtkanlideat kendetiloglærenyeting Jeg er god til at arbejde sammen med andre Jeg er glad for at være i praktik Jeg lærer noget i praktikken Laveste 5 resultater Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? Hvordan vurderer du dine undervisningsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? Hvordanvurdererduforholdenepåskolensomhelhed? Jeg fik den støtte, jeg havde brug for til at finde en praktikplads [4]

5 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Drivkræfter bag elevtrivsel Resultat Mål og feedback Lærerne er gode til at give tilbagemelding på min indsats Lærerne opstiller klare mål for. hvad jeg skal lære 6% Pædagogik og didaktik Lærerne giver mig faglig hjælp, når jeg har brug for det Lærerne er gode til at forklare tingene så jeg forstår dem Respekt og ansvar Lærerne giver mig ansvar Lærerne respekterer mig 14% 21% Undervisere 5 Forberedelse Lærerne er godt forberedte Lærerne overholder aftaler 11% Dine undervisningsforhold på skolen Skolens vedligeholdelse og rengøring? Skolens indretning og udseende? Forholdene på skolen som helhed? Fysiske rammer 28% Elevtrivsel Jeg trives på skolen Jeg kommer godt ud af det med mine holdkammerater Du er glad for din skole Min arbejdsgiver/læreplads har forberedt mig på skoleperioden Jeg var godt forberedt til at komme i praktik Jeg lærer noget i praktikken Jeg er glad for at være i praktik Praktik % Model til forklaring af Elevtrivsel Ovenfor er Ennovas bud på en model til forklaring af Elevtrivsel. Modellen er udelukkende baseret på spørgsmålene i EUD-grundspørgerammen. Som det fremgår er det ikke alle spørgsmålene, der indgår i modellen, men det er dem, der bedst forklarer Elevtrivslen. Modellen består af 6 indsatsområder, der påvirker elevernes trivsel på skolen. Elevtrivslen er resultatet, mens indsatsområderne er de værktøjer, som skolen kan bruge til at fastholde eller højne trivslen. Indsatsområderne Mål og feedback, Pædagogik og didaktik, Respekt og ansvar samt Forberedelse er alle 4 områder, der referer til Undervisere derfor er disse samlet under denne overskrift. Procentsatserne ud for de enkelte indsatsområder angiver, hvor stor en betydning det enkelte indsatsområde har i forklaringen af Elevtrivslen. På de følgende sider bliver de enkelte indsatområder behandlet individuelt. I denne afrapportering af indsatsområderne vil de spørgsmål, der ikke er en del af modellen, blive inddraget. Området omkring elevens egen indsat får også sin egen temaside. I denne videre behandling vil vi anvende prioriteringskort, så man kan få en idé om, hvor man med fordel kan lægge sin indsats inden for det enkelt indsatsområde. [5]

6 Undervisere Her ses vurderingen af de specifikke spørgsmål under Forberedelse samt Respekt og ansvar på Københavns Tekniske Skole Bedste resultat for skole (EUD) Bedste resultat for skole (EUD) Undervisere - Forberedelse Lærerne er godt forberedte Lærerne overholder aftaler Undervisere - Respekt og ansvar Lærerne giver mig ansvar Lærerne respekterer mig Her ses vurderingen af de specifikke spørgsmål under Pædagogik og didaktik samt Mål og feedback på Københavns Tekniske Skole. 1 Bedste resultat for skole (EUD) Bedste resultat for skole (EUD) Undervisere - Pædagogik og didaktik Lærerne giver faglig hjælp, når jeg har brug for det Lærerne er gode til at forklare tingene, så jeg forstår dem Undervisere - Mål og feedback Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger på min indsats Lærerne opstiller klare mål for, hvad jeg skal lære Prioriteringskort for Undervisere Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisere, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Elevtrivslen på. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER 6. Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger på min indsats 8. Lærerne er gode til at forklare tingene, så jeg forstår dem VEDLIGEHOLD 2. Lærerne overholder aftaler 4. Lærerne respekterer mig 5. Lærerne giver faglig hjælp, når jeg har brug for det TILPAS 3. Lærerne giver mig ansvar 55 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj OBSERVER 1. Lærerne er godt forberedte 7. Lærerne opstiller klare mål for, hvad jeg skal lære [6]

7 Læringsmiljøsegmentering Læringsmiljøsegmentering Figuren viser, hvordan læringsmiljøet kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem Mål og feedback og Pædagogik og didaktik. PÆDAGOGIK OG DIDAKTIK Høj LÆRINGSMILJØ KENDETEGNET VED PÆDAGOGIK OG DIDAKTIK BALANCERET LÆRINGSMILJØ GODT LÆRINGSMIL JØ Lav RINGE LÆRINGSMIL JØ LÆRINGSMILJØ KENDETEGNET VED MÅL OG FEEDBACK Lav MÅL OG FEEDBACK Høj Opfattelsen af læringsmiljø blandt eleverne på Københavns Tekniske Skole. Godt læringsmiljø Læringsmiljø kendetegnet ved pædagogik og didaktik Balanceret læringsmiljø Læringsmiljø kendetegnet ved mål og feedback Ringe læringsmiljø 15% 47% 15% 13% 1% % 38% 18% 18% 6% I grafen til højre ses spørgsmålet "Jeg er motiveret for undervisningen" splittet på elevgrupperne fra ovenstående segmentering Københavns Tekniske Skole Godt læringsmiljø Læringsmiljø kendetegnet ved pædagogik og didaktik Balanceret læringsmiljø Læringsmiljø kendetegnet ved mål og feedback Ringe læringsmiljø [7]

8 Fysiske rammer Fysiske rammer Her ses vurderingen af de specifikke spørgsmål under Fysiske rammer på Københavns Tekniske Skole Bedste resultat for skole (EUD) Spørgsmålet til højre er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Fysiske rammer på Københavns Tekniske Skole. 1 Fysiske rammer Hvordan vurderer du dine undervisningsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? 62 Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? 7 Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? 85 Hvordan vurderer du forholdene på skolen som helhed? Bedste resultat for skole (EUD) Jeg har adgang til de nødvendige lokaler, værktøjer og udstyr, når jeg har brug for det i undervisningen Prioriteringskort for Fysiske rammer 65 TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER [Ingen punkter] Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Fysiske rammer, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Elevtrivslen på Københavns Tekniske Skole. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING 18 PRIORITER Høj VEDLIGEHOLD 18. Hvordan vurderer du forholdene på skolen som helhed? TILPAS 19. Jeg har adgang til de nødvendige lokaler, værktøjer og udstyr, når jeg har brug for det i undervisningen OBSERVER 15. Hvordan vurderer du dine undervisningsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? 16. Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? 17. Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? [8]

9 Praktik Praktik Her ses vurderingen af de specifikke spørgsmål under Praktik på Københavns Tekniske Skole Bedste resultat for skole (EUD) Praktik Min arbejdsgiver/læreplads/skolepra ktik har forberedt mig på skoleperioden Jeg var godt forberedt til at komme i praktik Jeg lærer noget i praktikken Jeg er glad for at være i praktik Spørgsmålet til højre er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Praktik på Københavns Tekniske Skole. 1 Bedste resultat for skole (EUD) Jeg fik den støtte, jeg havde brug for til at finde en praktikplads Jeg kan bruge det, jeg lærer i skolen, i praktikken Prioriteringskort for Praktik Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Praktik, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Elevtrivslen på Københavns Tekniske Skole. VURDERING 9 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER 21. Jeg var godt forberedt til at komme i praktik 25. Jeg kan bruge det, jeg lærer i skolen, i praktikken VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 22. Jeg lærer noget i praktikken 23. Jeg er glad for at være i praktik OBSERVER. Min arbejdsgiver/læreplads/skoleprakti k har forberedt mig på skoleperioden 24. Jeg fik den støtte, jeg havde brug for til at finde en praktikplads [9]

10 Praktik Hvordan oplever du de faglige krav i praktikken? 6% For store % Tilpas 1 For små 5% Ved ikke en af Elevtrivsel er afhængig af opfattelsen af de faglige krav For store Tilpas For små Elevtrivsel [1]

11 Tema: Elevens egen indsats Elevens egen indsats Her ses vurderingen af de specifikke spørgsmål 1 under Elevens egen indsats på Københavns Tekniske Skole. Bedste resultat for skole (EUD) 76 9 Elevens egen indsats Jeg klarer mig godt i skolen Jeg er en person, som tit kan klare det, jeg sætter mig for Jeg er forberedt til timerne Jeg deltager aktivt i timerne 1 Bedste resultat for skole (EUD) Jeg er en person som er pålidelig når det kommer til skolearbejde bliver ved med at arbejde indtil tingene er klaret let bliver distraheret og har svært ved at høre efter (* se nederst på siden "Tema: Elevens egen indsats") godt kan lide at kende til og lære nye ting er koncentreret om skolearbejdet i timerne kan lide at have alle mine skoleting i god orden Prioriteringskort for Elevens egen indsats Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Elevens egen indsats, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Elevens egen indsats på Københavns Tekniske Skole. VURDERING 9 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER *) Resultatet på spørgsmålet er i dataanalysen blevet vendt om, så et højt resultat er positivt og betyder, at man ikke så let lader sig distrahere og har problemer med at høre efter. Dermed kan spørgsmålet lettere sammenlignes med de øvrige spørgsmål. Spørgsmålet er ikke med i prioriteringskortet. Høj PRIORITER 28. Jeg er forberedt til timerne 33. er koncentreret om skolearbejdet i timerne VEDLIGEHOLD 29. Jeg deltager aktivt i timerne 3. er pålidelig når det kommer til skolearbejde 31. bliver ved med at arbejde indtil tingene er klaret TILPAS 27. Jeg er en person, som tit kan klare det, jeg sætter mig for 32. godt kan lide at kende til og lære nye ting OBSERVER 26. Jeg klarer mig godt i skolen 34. kan lide at have alle mine skoleting i god orden [11]

12 Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Landsgennemsnit Spredningstal** Model* Elevtrivsel 84 Jeg er motiveret for undervisningen 47 Jeg trives på skolen M Jeg kommer godt ud af det med mine holdkammerater M Du er glad for din skole M Jeg er god til at arbejde sammen med andre Undervisere - Forberedelse 67 Lærerne er godt forberedte M Lærerne overholder aftaler M Undervisere - Respekt og ansvar 76 Lærerne giver mig ansvar M Lærerne respekterer mig 46 M Undervisere - Pædagogik og didaktik Lærerne giver faglig hjælp, når jeg har brug for det M Lærerne er gode til at forklare tingene, så jeg forstår dem 7 48 M Undervisere - Mål og feedback 61 Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger på min indsats M Lærerne opstiller klare mål for, hvad jeg skal lære M Fysiske rammer Hvordan vurderer du dine undervisningsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? 54 5 M Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? M Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? M Jeg har adgang til de nødvendige lokaler, værktøjer og udstyr, når jeg har brug for det i undervisningen 62 7 Hvordanvurdererduforholdenepåskolensomhelhed? M Praktik 74 Jeg fik den støtte, jeg havde brug for til at finde en praktikplads Min arbejdsgiver/læreplads/skolepraktik har forberedt mig på skoleperioden M Jeg var godt forberedt til at komme i praktik M Jeg lærer noget i praktikken M Jeg er glad for at være i praktik M Jeg kan bruge det, jeg lærer i skolen, i praktikken Elevens egen indsats Jeg klarer mig godt i skolen 41 Jeg er en person, som tit kan klare det, jeg sætter mig for 36 Jeg er forberedt til timerne Jeg deltager aktivt i timerne er pålidelig når det kommer til skolearbejde 39 bliver ved med at arbejde indtil tingene er klaret 39 let bliver distraheret og har svært ved at høre efter (* se nederst på siden "Tema: Elevens egen indsats") godtkanlideat kendetiloglærenyeting er koncentreret om skolearbejdet i timerne 42 kan lide at have alle mine skoleting i god orden 46 >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Model: Hvis spørgsmålet er markeret med model så indgår det i analysemodellen (se nærmere i appendiks) ** Spredningstal: For en uddybning af spredningstallene, se appendiks [12]

13 Del II Baggrundsanalyser Overblik over organisationen Resultater på uddannelserne [13]

14 Elevtrivsel på tværs af deltagende skoler Ekstern benchmarking - Skoleniveau I grafen til højre kan I se, hvor Københavns Tekniske Skole som helhed er placeret mht. trivsel og skolens størrelse (målt på antal svar) i forhold til andre skoler Øvrige skoler ELEVTRIVSEL Antal svar på skolen [14]

15 Baggrundsanalyse - Køn Fordeling af undersøgelsens deltagere efter Køn 27% Kvinde 73% Mand fordelt på Køn 1 Kvinde Mand Elevtrivsel 1 Kvinde Mand Undervisere - Mål og feedback Undervisere - Pædagogik og didaktik Undervisere - Respekt og ansvar Undervisere - Forberedelse Fysiske rammer Praktik Elevens egen indsats [15]

16 Baggrundsanalyse - Alder Fordeling af undersøgelsens deltagere efter Alder 27% 18 år eller yngre 15% 19- år år 25% 26 år eller ældre fordelt på Alder 1 18 år eller yngre 19- år år 26 år eller ældre Elevtrivsel 1 18 år eller yngre 19- år år 26 år eller ældre Undervisere - Mål og feedback Undervisere - Pædagogik og didaktik Undervisere - Respekt og ansvar Undervisere - Forberedelse Fysiske rammer Praktik Elevens egen indsats [16]

17 Baggrundsanalyse - Eget faglige niveau Fordeling af undersøgelsens deltagere efter Eget faglige niveau 23% Jeg er en af de bedste 59% Jeg er lidt over middel 17% Jeg er lidt under middel 1% Jeg er en af de dårligste fordelt på Eget faglige niveau 1 Jeg er en af de bedste Jeg er lidt over middel Jeg er lidt under middel Jeg er en af de dårligste Elevtrivsel 1 Jeg er en af de bedste Jeg er lidt over middel Jeg er lidt under middel Jeg er en af de dårligste Undervisere - Mål og feedback Undervisere - Pædagogik og didaktik Undervisere - Respekt og ansvar Undervisere - Forberedelse Fysiske rammer Praktik Elevens egen indsats [17]

18 Baggrundsanalyse - Hvordan oplever du de faglige krav på skolen? Fordeling af undersøgelsens deltagere efter deres oplevelse af de faglige krav på skolen 7% For store % Tilpas 26% For små fordelt på oplevelse af de faglige krav på skolen 1 For store Tilpas For små For store Tilpas For små Undervisere - Mål og feedback Undervisere - Pædagogik og didaktik Undervisere - Respekt og ansvar Undervisere - Forberedelse Fysiske rammer Praktik Elevens egen indsats [18]

19 Baggrundsanalyse Grundforløb og hovedforløb Fordeling af undersøgelsens deltagere efter grundforløb og hovedforløb 1 Grundforløb Hovedforløb 61% Grundforløb 39% Hovedforløb Elevtrivsel Fordeling af undersøgelsens deltagere efter, hvor langt de er på uddannelsen 5 Grundforløb 1 48% Grundforløb 2 37% Starten af hovedforløbet 63% Slutningen af hovedforløbet Trivsel hos undersøgelsens deltagere fordelt efter, hvor langt de er på uddannelsen 1 Grundforløb 1 Grundforløb 2 1 Starten af hovedforløbet Slutningen af hovedforløbet 85 Elevtrivsel Elevtrivsel [19]

20 Baggrundsanalyse Skolepraktik vs. erhvervspraktik Fordeling af undersøgelsens deltagere efter praktikforløb % Praktikplads/uddannelsesaftale 19% Skolepraktik fordelt på praktikforløb 1 Praktikplads/uddannelsesaftale Skolepraktik Elevtrivsel 1 Praktikplads/uddannelsesaftale Skolepraktik Jeg fik den støtte, jeg havde brug for til at finde en praktikplads Min arbejdsgiver/læreplads/skol epraktik har forberedt mig på skoleperioden Jeg var godt forberedt til at komme i praktik Jeg lærer noget i praktikken Jeg er glad for at være i praktik Jeg kan bruge det, jeg lærer i skolen, i praktikken []

21 Elevtrivsel Grafen viser det samlede resultat for Københavns Tekniske Skole samt for uddannelsesretnin gerne. Procesoperatør Elektriker Skiltetekniker Fotograf Ansvarsområde 43 Teater-, udstillings- og eventtekniker Ansvarsområde 411 Bygningsmaler Snedkeruddannelsen Ansvarsområde 415 Ansvarsområde 433 Medieproduktion Bygge & Anlæg Grafisk Tekniker Ansvarsområde 41 Medieproduktion Træfagenes byggeuddannelse Ansvarsområde 443 Ædelsmed Ansvarsområde 423 Ansvarsområde 43 Ansvarsområde 46 Ejendomsservicetekniker Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Ansvarsområde 41 Web-integrator Laboratorietandtekniker Ansvarsområde 431 Ansvarsområde 413 Murer Industrioperatør Film- og tv-produktionsuddannelsen Sikkerhedsvagt Ansvarsområde 461 Teknologi, byggeri og transport Vvs-energiuddannelsen Mediegrafiker Industri & Design Ansvarsområde 471 Ansvarsområde 42 Ansvarsområde 421 Industriteknikuddannelsen Teknisk designer Individuel EUD, produktion og udvikling Elevtrivsel på institutionsniveau [21] 1

22 Undervisere - Forberedelse Grafen viser det samlede resultat for Københavns Tekniske Skole samt for uddannelsesretnin gerne. Laboratorietandtekniker Fotograf Ansvarsområde 42 Bygningsmaler Ansvarsområde 415 Vvs-energiuddannelsen Elektriker Skiltetekniker Ansvarsområde 43 Ansvarsområde 433 Teater-, udstillings- og eventtekniker Ansvarsområde 43 Grafisk Tekniker Film- og tv-produktionsuddannelsen Ansvarsområde 41 Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Industri & Design Ansvarsområde 443 Medieproduktion Ansvarsområde 411 Snedkeruddannelsen Ansvarsområde 413 Murer Bygge & Anlæg Industriteknikuddannelsen Træfagenes byggeuddannelse Ejendomsservicetekniker Ansvarsområde 46 Teknisk designer Ansvarsområde 421 Ansvarsområde 41 Web-integrator Medieproduktion Procesoperatør Teknologi, byggeri og transport Ædelsmed Ansvarsområde 431 Sikkerhedsvagt Ansvarsområde 461 Individuel EUD, produktion og udvikling Ansvarsområde 423 Industrioperatør Mediegrafiker Ansvarsområde 471 Undervisere - Forberedelse på institutionsniveau [22] 1

23 Undervisere - Respekt og ansvar Grafen viser det samlede resultat for Københavns Tekniske Skole samt for uddannelsesretnin gerne. Fotograf Grafisk Tekniker Elektriker Laboratorietandtekniker Ansvarsområde 433 Bygningsmaler Ansvarsområde 415 Ædelsmed Film- og tv-produktionsuddannelsen Ansvarsområde 43 Procesoperatør Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Ansvarsområde 41 Individuel EUD, produktion og udvikling Ansvarsområde 43 Ansvarsområde 42 Vvs-energiuddannelsen Skiltetekniker Ansvarsområde 411 Snedkeruddannelsen Web-integrator Teater-, udstillings- og eventtekniker Bygge & Anlæg Industri & Design Medieproduktion Ansvarsområde 41 Ansvarsområde 413 Murer Træfagenes byggeuddannelse Ansvarsområde 423 Industrioperatør Ansvarsområde 421 Teknisk designer Ansvarsområde 443 Ansvarsområde 461 Sikkerhedsvagt Ejendomsservicetekniker Ansvarsområde 46 Teknologi, byggeri og transport Industriteknikuddannelsen Ansvarsområde 471 Medieproduktion Ansvarsområde 431 Mediegrafiker Undervisere - Respekt og ansvar på institutionsniveau [23] 1

24 Undervisere - Pædagogik og didaktik Grafen viser det samlede resultat for Københavns Tekniske Skole samt for uddannelsesretnin gerne. Fotograf Laboratorietandtekniker Elektriker Ansvarsområde 42 Ansvarsområde 433 Film- og tv-produktionsuddannelsen Ansvarsområde 415 Ansvarsområde 411 Bygningsmaler Ansvarsområde 43 Snedkeruddannelsen Skiltetekniker Ansvarsområde 43 Industri & Design Vvs-energiuddannelsen Teknisk designer Medieproduktion Teater-, udstillings- og eventtekniker Web-integrator Undervisere - Pædagogik og didaktik på institutionsniveau Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Ansvarsområde 41 Bygge & Anlæg Ansvarsområde 443 Grafisk Tekniker Procesoperatør Industriteknikuddannelsen Sikkerhedsvagt Ansvarsområde 461 Ansvarsområde 41 Træfagenes byggeuddannelse Murer Ansvarsområde 413 Ansvarsområde 421 Medieproduktion Ejendomsservicetekniker Ansvarsområde 46 Teknologi, byggeri og transport Individuel EUD, produktion og udvikling Ansvarsområde 431 Ædelsmed Mediegrafiker Ansvarsområde 471 Ansvarsområde 423 Industrioperatør [24] 1

25 Undervisere - Mål og feedback Grafen viser det samlede resultat for Københavns Tekniske Skole samt for uddannelsesretnin gerne. Laboratorietandtekniker Fotograf Elektriker Vvs-energiuddannelsen Skiltetekniker Ansvarsområde 42 Ansvarsområde 415 Ansvarsområde 433 Bygningsmaler Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Ansvarsområde 41 Ansvarsområde 43 Film- og tv-produktionsuddannelsen Industri & Design Ansvarsområde 413 Murer Ansvarsområde 43 Ædelsmed Bygge & Anlæg Ansvarsområde 443 Web-integrator Ansvarsområde 41 Individuel EUD, produktion og udvikling Træfagenes byggeuddannelse Industriteknikuddannelsen Snedkeruddannelsen Ansvarsområde 411 Medieproduktion Grafisk Tekniker Sikkerhedsvagt Ansvarsområde 461 Teknologi, byggeri og transport Ansvarsområde 421 Ejendomsservicetekniker Ansvarsområde 46 Teater-, udstillings- og eventtekniker Ansvarsområde 471 Teknisk designer Industrioperatør Ansvarsområde 423 Procesoperatør Medieproduktion Ansvarsområde 431 Mediegrafiker Undervisere - Mål og feedback på institutionsniveau [25] 1

26 Fysiske rammer Grafen viser det samlede resultat for Københavns Tekniske Skole samt for uddannelsesretnin gerne. Grafisk Tekniker Fotograf Ansvarsområde 433 Ansvarsområde 461 Sikkerhedsvagt Vvs-energiuddannelsen Elektriker Film- og tv-produktionsuddannelsen Ansvarsområde 43 Ansvarsområde 43 Teknologi, byggeri og transport Laboratorietandtekniker Medieproduktion Teater-, udstillings- og eventtekniker Mediegrafiker Web-integrator Skiltetekniker Ansvarsområde 471 Ansvarsområde 443 Ansvarsområde 431 Ansvarsområde 42 Teknisk designer Ansvarsområde 415 Medieproduktion Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Ansvarsområde 41 Ansvarsområde 41 Ansvarsområde 421 Ædelsmed Ansvarsområde 411 Snedkeruddannelsen Industri & Design Bygge & Anlæg Træfagenes byggeuddannelse Industriteknikuddannelsen Murer Ansvarsområde 413 Bygningsmaler Ejendomsservicetekniker Ansvarsområde 46 Procesoperatør Ansvarsområde 423 Industrioperatør Fysiske rammer på institutionsniveau Individuel EUD, produktion og udvikling 3 [26] 1

27 Praktik Grafen viser det samlede resultat for Københavns Tekniske Skole samt for uddannelsesretnin gerne. Individuel EUD, produktion og udvikling Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Ansvarsområde 41 Laboratorietandtekniker Ansvarsområde 42 Ansvarsområde 421 Industriteknikuddannelsen Industri & Design Ansvarsområde 413 Murer Ansvarsområde 443 Teknisk designer Film- og tv-produktionsuddannelsen Træfagenes byggeuddannelse Ansvarsområde 41 Bygge & Anlæg Ansvarsområde 43 Ansvarsområde 46 Ejendomsservicetekniker Medieproduktion Ansvarsområde 423 Industrioperatør Teater-, udstillings- og eventtekniker Snedkeruddannelsen Fotograf Ansvarsområde 433 Ansvarsområde 411 Praktik på institutionsniveau [27]

28 Elevens egen indsats Grafen viser det samlede resultat for Københavns Tekniske Skole samt for uddannelsesretnin gerne. Individuel EUD, produktion og udvikling Fotograf Procesoperatør Mediegrafiker Film- og tv-produktionsuddannelsen Ansvarsområde 433 Ansvarsområde 411 Ansvarsområde 42 Elektriker Snedkeruddannelsen Laboratorietandtekniker Ansvarsområde 431 Ansvarsområde 43 Teknisk designer Industri & Design Medieproduktion Ansvarsområde 423 Teater-, udstillings- og eventtekniker Bygge & Anlæg Ædelsmed Web-integrator Medieproduktion Ansvarsområde 41 Ansvarsområde 421 Ansvarsområde 415 Grafisk Tekniker Industrioperatør Industriteknikuddannelsen Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Ansvarsområde 41 Træfagenes byggeuddannelse Vvs-energiuddannelsen Bygningsmaler Ansvarsområde 43 Ansvarsområde 46 Ejendomsservicetekniker Skiltetekniker Murer Ansvarsområde 413 Ansvarsområde 443 Teknologi, byggeri og transport Ansvarsområde 471 Ansvarsområde 461 Sikkerhedsvagt Elevens egen indsats på institutionsniveau [28] 1

29 Del III: Tilvalgsmoduler Tallet i [ ] viser udviklingen siden sidste måling. Er den mindre end +/- 1 %-point angives det som []. [29]

30 Tema: Loyalitet & tilfredshed Hvor højt scores der på Loyalitet & tilfredshed? 1 Bedste resultat for skole (EUD) I figuren ses resultatet for Loyalitet & tilfredshed på Københavns Tekniske Skole [-4] 67 [] [-3] 69 [-2] 89 Loyalitet & tilfredshed Hvordan vurderer du skolen som helhed? I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? I hvilken grad vil du anbefale uddannelsen på skolen til andre? [3]

31 Tema: Undervisning Undervisning Her ses vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisning på Københavns Tekniske Skole. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Undervisning [-8] 69 [-6] [-1] 67 [-3] 78 Bedste resultat for skole (EUD) 7 [-8] [-8] Undervisning Hvordan vurderer du undervisningen? Der forventes noget af mig i undervisningen De resterende spørgsmål 1 er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af undervisning på Københavns Tekniske 7 Skole [-2] 59 [-6] 61 [-6] 54 [-7] 58 [-8] 64 Bedste resultat for skole (EUD) [-12] 67 [-9] 73 Jeg lærer nok under skoleopholdet I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative Vi har indflydelse på undervisningen Jeg bliver udfordret i undervisningen 1 Bedste resultat for skole (EUD) 59 [-8] 63 [-6] [-12] [-2] [-3] 67 [-3] 74 Der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag Vi bruger skolens intranet/lms-system i undervisningen Lærerne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen [31]

32 Tema: Organisering Organisering Her ses vurderingen af de specifikke spørgsmål under Organisering på Københavns Tekniske Skole. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området organisering [-6] 62 [-5] 55 [-6] 62 [-4] [-7] 66 [-5] Bedste resultat for skole (EUD) 53 [-6] 57 [-7] 69 Organisering Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kontor/elevadministration? Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af organisering på Københavns Tekniske Skole [-8] 56 [-5] Bedste resultat for skole (EUD) Skolen reagerer hurtigt overfor elever, der ikke følger reglerne [32]

33 Tema: Undervisningsmiljøvurdering (1/4) Socialt miljø Her ses vurderingen af de specifikke spørgsmål under Socialt miljø på Københavns Tekniske Skole. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Socialt miljø [-3] [-2] 85 [-3] 73 [-1] 88 [-1] [-1] 86 Bedste resultat for skole (EUD) [-2] 78 [-4] Socialt miljø Hvordan vurderer du stemningen på skolen? Hvordan vurderer du sammenholdet mellem eleverne i klassen? Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Socialt miljø på Københavns Tekniske Skole [-4] 71 [-4] 73 [-1] Bedste resultat for skole (EUD) 74 [-3] Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Skolen er et rart sted at være [33]

34 Tema: Undervisningsmiljøvurdering (2/4) Mobning af spørgsmål vedrørende mobning. Nej, aldrig Ja, 1 eller 2 gange Ja, 2 eller 3 gange om måneden Ja, 1 gang om ugen Ja, flere gange om ugen Er du blevet mobbet af en eller flere elever på skolen? 91% 5% Har du været med til at mobbe andre elever? 93% 4% Er du blevet mobbet af en eller flere af dine lærere? 9% 6% Har du været med til at mobbe en eller flere af dine lærere? 94% 3% [34]

35 Tema: Undervisningsmiljøvurdering (3/4) Screening af skolens fysiske miljø af spørgsmål vedrørende fysiske miljø. Burde ændres Mindre problemer I orden Pladsforhold (er der god nok plads i klasselokalerne, passer det til antallet af elever) 18% 29% 5 Stole og borde (er der nok i klasselokalerne, kan de indstilles, sidder man godt) 25% 33% 4 Udstyr (tavle, projekter, m.m. er de til rådighed, virker de) 14% 33% 5 Lysforhold (dagslys, kunstig belysning, bliver du blændet af solen) 1% 25% 65% Indeklima generelt (udluftning, luftgener, trækgener) 25% 33% 4 Støj (i lokalerne, på skolen generelt, udefra) 15% 36% 49% Værksteder og faglokaler (indretning, sikkerhed m.m.) 13% 28% 59% Områder til gruppearbejde (er der gode steder, er der tilstrækkeligt) 21% 35% 45% Bibliotek/studiecenter (lokaler, arbejdspladsindretning m.m.) 2 31% 48% Oprydning (tasker, ledninger, madaffald m.m.) 13% 37% 49% Rengøring (i klasselokalerne, gangene, toiletterne m.m.) 16% 3% 54% Skolens printere 17% 34% 49% Skolens netværk 24% 33% 43% [35]

36 Tema: Undervisningsmiljøvurdering (4/4) Screening af skolens æstetiske miljø 1 Bedste resultat for skole (EUD) af spørgsmål vedrørende æstetisk miljø [-2] [] [+2] 74 Undervisningslokalerne er indrettet, så de virker inspirerende Fællesarealerne er spændende at opholde sig i Der er mange hyggekroge på skolen 1 Bedste resultat for skole (EUD) [] 43 [-1] 7 Skolen er flot udsmykket Elever har indflydelse på skolens indretning og udseende [36]

37 Tema: Tilbagemelding på indsats Lærernes/undervis ernes tilbagemelding på indsats 1 Bedste resultat for skole (EUD) [-3] [-3] [-1] [] Lærerne/underviserne har inden for de seneste 2 måneder givet mig en tydelig vurdering af min indsats Lærerne/underviserne giver mig tilbagemeldinger som hjælper mig til at gøre mit skolearbejde bedre fremover Lærerne/underviserne og jeg har aftalt klare personlige mål for, hvad jeg skal kunne i skolen Når vi laver gruppearbejde er vi gode til at give hinanden tilbagemeldinger på hinandens indsats Tilbagemelding på indsats i forbindelse med gruppearbejde og opgaver 1 73 [+1] [] 55 [-2] Bedste resultat for skole (EUD) [-7] 76 Når vi laver gruppearbejde hjælper vi hinanden med at blive bedre Når vi laver gruppearbejde fungerer samarbejdet godt Lærerne/underviserne sætter ind overfor klassen, når gruppearbejdet ikke fungerer (f.eks. larm, manglende fokus på opgaverne m.m.) Jeg kan se meningen med de opgaver, jeg skal lave i skolen [37]

38 Tema: EUX-spørgeramme 1 Bedste resultat for skole (EUD) Jeg er godt informeret om sværhedsgraden af uddannelsen Der er en god balance mellem praktisk og teoretisk arbejde Undervisning i notat/studieteknik er nødvendig for uddannelsen Notat/studieteknik indgår i alle fag 1 Bedste resultat for skole (EUD) Mængden af opgaver er passende Kombinationen af fag giver mig et bredere perspektiv i min uddannelse Lærerne laver opgaver/aktiviteter på tværs af fagene Lærerne samarbejder om det faglige indhold 1 Bedste resultat for skole (EUD) Jeg er god til at strukturere mit skolearbejde Det gode kammeratskab hjælper mig til at nå mine uddannelsesmål Jeg har behov for ekstra hjælp til at kunne gennemføre EUX [38]

39 Tema: EUX-spørgeramme Jeg har overvejet at skifte til et ordinært uddannelsesforløb, da uddannelsens faglige niveau er for højt % Nej 9% Ja 9% Ved ikke 1% Hvad er dine planer efter afslutningen af dit nuværende uddannelsesforløb på skolen? % % % % 31% 26% 25% % 1% Læse videre Tage et arbejde Tage et sabbatår Andet Ved endnu ikke 7% 1% Hvilken af følgende studieretninger ønsker du at læse videre på? % % % 45% % 27% 27% % Akademiuddannelse (f.eks. bygningskonstruktør, markedsføringsøkonom, datamatiker, designteknolog) Universitetsuddannelse (f.eks. universitet - teknisk/handel, kandidat- eller masteruddannelse) Andet [39]

40 Del IV: Resultater i tabelform []

41 Resultater i tabelform Elevtrivsel Undervisere - Mål og feedback Undervisere - Pædagogik og didaktik Undervisere - Respekt og ansvar Undervisere - Forberedelse Fysiske rammer Praktik Elevens egen indsats Teknisk - EUD (Københavns Tekniske Skole) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) SOSU - EUD (Københavns Tekniske Skole) SOSU - EUD (Landsgennemsnit) [41]

42 Resultater i tabelform Tabellerne viser frekvenserne over besvarelser på spørgsmålene Total Helt uenig Delvist uenig delvis uenig delvis enig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Elevtrivsel Jeg er motiveret for undervisningen 13 5% 13% 43% 36% Jeg trives på skolen % 3% 1% 37% 49% Jeg kommer godt ud af det med mine holdkammerater % 1% 5% 27% 65% Du er glad for din skole % 5% 13% 38% % Jeg er god til at arbejde sammen med andre 13 1% 9% 38% 5% Total Helt uenig Delvist uenig delvis uenig delvis enig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Elevens egen indsats Jeg klarer mig godt i skolen % 3% 11% 44% 41% Jeg er en person, som tit kan klare det, jeg sætter mig for 137 % 1% 9% 45% 44% Jeg er forberedt til timerne 13 4% 16% 44% 34% Jeg deltager aktivt i timerne 1359 % 11% 38% 48% er pålidelig når det kommer til skolearbejde 13 % 1 41% 45% bliver ved med at arbejde indtil tingene er klaret 1378 % 1 37% 49% let bliver distraheret og har svært ved at høre efter (* se nederst på siden "Tema: Elevens egen indsats") % 2 % 25% 26% godtkanlideat kendetiloglærenyeting % 1% 6% 3% 63% er koncentreret om skolearbejdet i timerne % 3% 15% 4 % kan lide at have alle mine skoleting i god orden 13 1% 4% 17% 33% 45% Total For store Tilpas For små Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Elevens egen indsats Hvordan oplever du de faglige krav på skolen? % % 26% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Fysiske rammer Hvordan vurderer du dine undervisningsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? % 5% 9% 11% 14% 11% 19% 17% 6% 3% Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? % 5% 9% 9% 15% 11% 15% 17% 1% 5% Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? % 4% 9% 9% 19% 13% 15% 14% 7% 4% Hvordanvurdererduforholdenepåskolensomhelhed? % 7% 9% 17% 13% 21% 18% 7% 3% Total Helt uenig Delvist uenig delvis uenig delvis enig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Fysiske rammer Jeg har adgang til de nødvendige lokaler, værktøjer og udstyr, når jeg har brug for det i undervisningen 13 8% 16% 17% 39% % Total Aldrig Sjældent Ofte Altid Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisere - Forberedelse Lærerne er godt forberedte % % 19% Lærerne overholder aftaler % 13% 6 23% [42]

43 Resultater i tabelform Tabellerne viser frekvenserne over besvarelser på spørgsmålene Total Aldrig Sjældent Ofte Altid Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisere - Respekt og ansvar Lærerne giver mig ansvar % Lærerne respekterer mig 13 7% 45% 46% Total Aldrig Sjældent Ofte Altid Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisere - Pædagogik og didaktik Lærerne giver faglig hjælp, når jeg har brug for det % 14% 47% 37% Lærerne er gode til at forklare tingene, så jeg forstår dem % 16% 57% 25% Total Aldrig Sjældent Ofte Altid Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisere - Mål og feedback Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger på min indsats % 29% 41% 24% Lærerne opstiller klare mål for, hvad jeg skal lære % 27% 43% 23% Total Helt uenig Delvist uenig delvis uenig delvis enig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Praktik Jeg fik den støtte, jeg havde brug for til at finde en praktikplads 4 19% 9% 2 23% 27% Min arbejdsgiver/læreplads/skolepraktik har forberedt mig på skoleperioden % 11% % 3% 25% Jeg var godt forberedt til at komme i praktik 56 5% 9% 2 35% 29% Jeg lærer noget i praktikken 517 4% 8% 3% 56% Jeg er glad for at være i praktik 516 3% 5% 8% 23% 61% Jeg kan bruge det, jeg lærer i skolen, i praktikken 515 8% 11% 21% 34% 25% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Tilfredshed & loyalitet Hvordan vurderer du skolen som helhed? % 7% 8% 16% 13% 21% 19% 6% 4% I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? % 4% 7% 9% 14% 13% 17% 18% 9% 6% I hvilken grad vil du anbefale uddannelsen på skolen til andre? 13 3% 4% 5% 7% 14% 1% 17% 19% 11% 11% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Undervisning Hvordan vurderer du undervisningen? 13 3% 6% 8% 15% 13% 2 % 8% 4% [43]

44 Resultater i tabelform Tabellerne viser frekvenserne over besvarelser på spørgsmålene Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisning Der forventes noget af mig i undervisningen % 1 % 39% Jeg lærer nok under skoleopholdet % 24% 43% 2 I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative % 4 23% Vi har indflydelse på undervisningen % 28% 4 16% Jeg bliver udfordret i undervisningen % 17% 4 31% Der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag % 24% 43% 23% Vi bruger skolens intranet/lms-system i undervisningen 11 18% 23% 35% 24% Lærerne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen % 14% 35% 37% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Organisering Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kontor/elevadministration? % 5% 7% 1% 15% 11% 14% 15% 8% 9% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Organisering Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen % 2 53% 18% Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen 1259 % 23% 36% 21% Skolen reagerer hurtigt overfor elever, der ikke følger reglerne % 27% 33% 21% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Socialt miljø Hvordan vurderer du stemningen på skolen? % 1% 3% 4% 1 1% 18% 29% 1 9% Hvordan vurderer du sammenholdet mellem eleverne i klassen? % 1% 1% 3% 7% 8% 15% 24% 2 18% [44]

45 Resultater i tabelform Tabellerne viser frekvenserne over besvarelser på spørgsmålene Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Socialt miljø Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen % 15% 47% 31% Skolen er et rart sted at være % 11% 45% 39% Jegkanfåhjælpogstøtteframine kammeraterpåskolen % 5% 3% 58% Total Nej, aldrig Ja, 1 eller 2 gange Ja, 2 eller 3 gange om måneden Ja, 1 gang om ugen Ja, flere gange om ugen Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Mobning Er du blevet mobbet af en eller flere elever på skolen? % 5% 1% % Har du været med til at mobbe andre elever? % 4% 1% % Er du blevet mobbet af en eller flere af dine lærere? % 6% 1% 1% Har du været med til at mobbe en eller flere af dine lærere? % 3% 1% 1% Total Burdes ændres Mindre problemer I orden Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Fysisk Miljø Pladsforhold (er der god nok plads i klasselokalerne, passer det til antallet af elever) 13 18% 29% 5 Stole og borde (er der nok i klasselokalerne, kan de indstilles, sidder man godt) 13 25% 33% 4 Udstyr (tavle, projekter, m.m. er de til rådighed, virker de) % 33% 5 Lysforhold (dagslys, kunstig belysning, bliver du blændet af solen) 133 1% 25% 65% Indeklima generelt (udluftning, luftgener, trækgener) % 33% 4 Støj (i lokalerne, på skolen generelt, udefra) % 36% 49% Skolens netværk % 33% 43% Skolens printere % 34% 49% Værksteder og faglokaler (indretning, sikkerhed m.m.) % 28% 59% Områder til gruppearbejde (er der gode steder, er der tilstrækkeligt) 18 21% 35% 45% Oprydning (tasker, ledninger, madaffald m.m.) % 37% 49% Rengøring (i klasselokalerne, gangene, toiletterne m.m.) % 3% 54% Bibliotek/studiecenter (lokaler, arbejdspladsindretning m.m.) % 48% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Æstetisk miljø Undervisningslokalerne er indrettet, så de virker inspirerende % 35% 31% 7% Fællesarealerne er spændende at opholde sig i % 3 33% 9% Der er mange hyggekroge på skolen 12 34% 3% 26% 1% Skolen er flot udsmykket % 34% 26% 6% Elever har indflydelse på skolens indretning og udseende % 26% 3% 1 [45]

46 Resultater i tabelform Tabellerne viser frekvenserne over besvarelser på spørgsmålene Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Tilbagemelding på Indsats Lærerne/underviserne har inden for de seneste 2 måneder givet mig en tydelig vurdering af min indsats % 28% 33% 21% Lærerne/underviserne giver mig tilbagemeldinger som hjælper mig til at gøre mit skolearbejde bedre fremover 12 13% 24% 41% 2 Lærerne/underviserne og jeg har aftalt klare personlige mål for, hvad jeg skal kunne i skolen % 35% 13% Når vi laver gruppearbejde er vi gode til at give hinanden tilbagemeldinger på hinandens indsats 18 9% 2 43% 25% Når vi laver gruppearbejde hjælper vi hinanden med at blive bedre % 11% 43% 39% Når vi laver gruppearbejde fungerer samarbejdet godt % 1% 45% 39% Lærerne/underviserne sætter ind overfor klassen, når gruppearbejdet ikke fungerer (f.eks. larm, manglende fokus på opgaverne m.m.) % 26% % % Jeg kan se meningen med de opgaver, jeg skal lave i skolen % 19% 43% 28% [46]

47 Resultater i tabelform Tabellerne viser frekvenserne over besvarelser på spørgsmålene Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) EUX Spørgeramme Jegergodtinformeretomsværhedsgradenafuddannelsen 14 4% 3% 8% 13% 1% 18% 25% 7% 1 Der er en god balance mellem praktisk og teoretisk arbejde 14 4% 4% 6% 15% 13% % 17% 6% 13% Undervisning i notat/studieteknik er nødvendig for uddannelsen 98 5% 1% 5% 7% 17% 6% 15% 16% 11% 15% Notat/studieteknik indgår i alle fag 99 11% 3% 3% 11% 14% 9% 14% 16% 7% 11% Mængden af opgaver er passende 1 4% % 4% 6% 13% 13% 17% 13% 11% 19% Kombinationen af fag giver mig et bredere perspektiv i min uddannelse 11 1% % 4% 5% 11% 14% 15% 23% 1 16% Lærerne laver opgaver/aktiviteter på tværs af fagene 14 3% 5% 13% 11% 17% 26% 13% 9% Lærerne samarbejder om det faglige indhold 91 1% 3% 8% 13% 9% 23% 23% 11% 7% Jeg er god til at strukturere mit skolearbejde 12 3% 4% 13% 14% 25% % 11% 8% Det gode kammeratskab hjælper mig til at nå mine uddannelsesmål 14 4% % 1% 6% 1 11% 16% % 13% 17% Jeg har behov for ekstra hjælp til at kunne gennemføre EUX 95 27% 11% 16% 7% 15% 6% 5% 6% 4% [47]

48 Resultater i tabelform Tabellen viser frekvenserne over kategorispørgsmålene Antal svar Procentvis fordeling Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand Hvordan klarer du dig i klassen/ på holdet? Jeg er en af de bedste Jeg er lidt over middel Jeg er lidt under middel Jeg er en af de dårligste Alder 18 år eller yngre 19- år år 26 år eller ældre Fordeling på grund- og hovedforløb? Grundforløb Hovedforløb Hvor langt er du cirka i dit uddannelsesforløb?(vælg Grundforløb 2 hvis du er på øvrige forløb, herunder studiekompetencegivende eux-forløb på merkantile uddannelser eller grundforløb begyndt før 1. august 15.) Grundforløb 1 Grundforløb 2 Hvor langt er du cirka i dit uddannelsesforløb? Starten af hovedforløbet Slutningen af hovedforløbet Hvordan oplever du de faglige krav i praktikken? For store Tilpas For små Ved ikke % 73% 23% 59% 17% 1% 27% 15% 3 25% 61% 39% 5 48% 37% 63% 6% % 1 5% [48]

49 - Appendiks - Handlingsplan, generel information om undersøgelsen og læsevejledning [49]

50 Handlingsplan - Skabelon Nedenfor kan I anføre, hvad I vil gøre på baggrund af målingens resultater. Hvad vil vi prioritere i min afdeling/på vores institution? Hvad vil vi opnå med den prioritering? Hvordan vil vi opnå forbedringen? -Påkort sigt - På lang sigt Hvem skal gøre hvad? [5]

51 Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Spredningsmål Spredningsmålet en reskalering af den bagvedliggende statistiske standardafvigelse - er et udtryk for i hvor høj grad, der er svaret ens på spørgsmålene. Hvis spredningsmålet er 1, betyder det, at der er svaret så forskelligt på et spørgsmål som overhovedet muligt. Hvis spredningsmålet er, betyder det, at der er svaret det samme på spørgsmålet. Eksempel på spredningsmål på hhv., middel og 1: I den midterste figur fordeler svarene sig jævnt hen over skalaen, hvilket er det mest almindelige billede. I denne situation vil spredningsmålet typisk ligge mellem og 45. MINDST MULIG SPREDNING 1% MIDDEL STØRST MULIG SPREDNING 5% 5% [51]

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 78% (1246 besvarelser ud af 1593 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (1191 besvarelser ud af 1428 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne TEC. Svarprocent: 68% (2036 besvarelser ud af 3005 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne TEC. Svarprocent: 68% (2036 besvarelser ud af 3005 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne TEC Svarprocent: 68% (2036 besvarelser ud af 3005 mulige) Elevtrivsel TEC Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 80 82 80 83 86 86 72 [-3]

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 66% (641 besvarelser ud af 967 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 67% (128 besvarelser ud af 192 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 7% (2125 besvarelser ud af 323 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2017 Elevtrivselsundersøgelsen

2017 Elevtrivselsundersøgelsen 17 Elevtrivselsundersøgelsen December 17 Antal svar: 16565 Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 215 Elevtrivselsundersøgelsen December 215 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 89% (2 besvarelser ud af 38 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 66% ( besvarelser ud af 1226 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2017 Elevtrivselsundersøgelsen

2017 Elevtrivselsundersøgelsen 217 Elevtrivselsundersøgelsen December 217 ESB - SOSU Antal svar: 4648 Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (1188 besvarelser ud af 155 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (5 besvarelser ud af 755 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 83% (721 besvarelser ud af 864 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Campus Bornholm. Svarprocent: 80% (169 besvarelser ud af 210 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Campus Bornholm. Svarprocent: 80% (169 besvarelser ud af 210 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 80% (169 besvarelser ud af 210 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 80 [+2] 82 82 [+3] 83 83 [+2] 86 75

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 215 Elevtrivselsundersøgelsen December 215 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 67% (468 besvarelser ud af 696 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. EUC Sjælland. Svarprocent: 77% (628 besvarelser ud af 813 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. EUC Sjælland. Svarprocent: 77% (628 besvarelser ud af 813 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 77% (628 besvarelser ud af 813 mulige) Elevtrivsel 87 86 82 82 82 83 [+2] 77 78 Elevtrivsel Jeg trives på skolen Jeg

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 88% (228 besvarelser ud af 258 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 16 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne TEC Svarprocent: 1762 besvarelser Elevtrivsel TEC Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 82 83 [-1] 9 Elevtrivsel [2] af

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 87% (630 besvarelser ud af 721 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 80 [-3] 82 81 [-3] 83 83 [-3] 86 75

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 6 (615 besvarelser ud af 989 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 216 Elevtrivselsundersøgelsen December 216 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 38% (64 besvarelser ud af 17 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 57% (4 besvarelser ud af 1355 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (778 besvarelser ud af 124 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2018 Elevtrivselsundersøgelsen

2018 Elevtrivselsundersøgelsen 18 Elevtrivselsundersøgelsen December 18 ESB - EUD ekskl. SOSU Antal svar: 15119 Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2018 Elevtrivselsundersøgelsen

2018 Elevtrivselsundersøgelsen 18 Elevtrivselsundersøgelsen December 18 ESB - SOSU Antal svar: 59 Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 86% (1276 besvarelser ud af 1488 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

December 2017 Roskilde Tekniske Skole

December 2017 Roskilde Tekniske Skole December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 47% (1250 besvarelser ud af 2682 mulige) Elevtrivsel 83 82 84 83 80 78 87 86 Elevtrivsel Jeg trives på skolen Jeg kommer

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Hotel- og Restaurantskolen

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Hotel- og Restaurantskolen December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 95% (556 besvarelser ud af 584 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 82 82 82 83 78 84 86 80 Elevtrivsel

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Uddannelsescenter Holstebro

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Uddannelsescenter Holstebro December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 94% (822 besvarelser ud af 878 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 84 82 83 83 [-2] 78 [-2] 85 86 82

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 16 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne UC SYD Svarprocent: 28% (34 besvarelser ud af 1 mulige) Elevtrivsel UC SYD Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 9 83 [-1]

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (71 besvarelser ud af 91 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 76% (129 besvarelser ud af 169 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Social- og Sundhedsskolen Fyn

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Social- og Sundhedsskolen Fyn December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 80% (749 besvarelser ud af 932 mulige) Elevtrivsel 82 83 82 82 84 83 81 82 Elevtrivsel Jeg trives på skolen Jeg kommer

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Randers Social- og Sundhedsskole

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Randers Social- og Sundhedsskole December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 67% (280 besvarelser ud af 416 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 82 [-5] 83 82 [-4] 83 80

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nord. Svarprocent: 75% (584 besvarelser ud af 782 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nord. Svarprocent: 75% (584 besvarelser ud af 782 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 75% (584 besvarelser ud af 782 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 83 83 84 [-3] 83 83 [-3]

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Bygholm Landbrugsskole. Svarprocent: 93% (152 besvarelser ud af 164 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Bygholm Landbrugsskole. Svarprocent: 93% (152 besvarelser ud af 164 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 93% (152 besvarelser ud af 164 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 84 82 83 83 [+1] [+5] 78 [-2] 83 86

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. NEXT Uddannelse København

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. NEXT Uddannelse København December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne NEXT Uddannelse København Svarprocent: 69% (2253 besvarelser ud af 3279 mulige) Elevtrivsel NEXT Uddannelse København Landsgennemsnit

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne SOPU. Svarprocent: 29% (527 besvarelser ud af 1799 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne SOPU. Svarprocent: 29% (527 besvarelser ud af 1799 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 29% (527 besvarelser ud af 1799 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 78 [-4] 83 [-2] 77 [-5]

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 216 Elevtrivselsundersøgelsen December 216 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 7 (552 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (134 besvarelser ud af 166 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Skive College (tidl. Skive Tekniske Skole)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Skive College (tidl. Skive Tekniske Skole) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 89% (348 besvarelser ud af 389 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 85 85 83 82 82 78 89 86 Elevtrivsel

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 58% (257 besvarelser ud af 444 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 83% (111 besvarelser ud af 1343 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 79% (591 besvarelser ud af 746 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 83 [-3] 83 84 83 85 84 80

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 51% (71 besvarelser ud af 1364 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. EUC Lillebælt. Svarprocent: 98% (306 besvarelser ud af 312 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. EUC Lillebælt. Svarprocent: 98% (306 besvarelser ud af 312 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 98% (306 besvarelser ud af 312 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 83 82 84 83 [-2] 79 78 [-2] 87 86

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nord. Svarprocent: 81% (819 besvarelser ud af 1010 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nord. Svarprocent: 81% (819 besvarelser ud af 1010 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 81% (819 besvarelser ud af 1010 mulige) Elevtrivsel 83 83 82 [-2] 82 84 83 83 82 Elevtrivsel Jeg trives på skolen Jeg

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 Antal svar: 18984 Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 216 Elevtrivselsundersøgelsen December 216 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 89% (9 besvarelser ud af 882 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 75% (515 besvarelser ud af 683 mulige) Elevtrivsel 78 83 79 82 80 83 75 82 Elevtrivsel Jeg trives på skolen Jeg kommer

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. SOSU Østjylland. Svarprocent: 75% (452 besvarelser ud af 600 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. SOSU Østjylland. Svarprocent: 75% (452 besvarelser ud af 600 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 75% (452 besvarelser ud af 600 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 84 [-3] 83 84 [-3] 82 84

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Tradium. Svarprocent: 76% (1229 besvarelser ud af 1609 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Tradium. Svarprocent: 76% (1229 besvarelser ud af 1609 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 76% (1229 besvarelser ud af 1609 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 83 82 84 83 [-1] 78 85 86 81 Elevtrivsel

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 16 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 68% (1431 besvarelser ud af 2118 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 84 [] 83 [-1] 9

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Rybners. Svarprocent: 58% (601 besvarelser ud af 1039 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Rybners. Svarprocent: 58% (601 besvarelser ud af 1039 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Rybners Svarprocent: 58% (601 besvarelser ud af 1039 mulige) Elevtrivsel Rybners Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 84 82 84 83 78 86

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 57% (1357 besvarelser ud af 23 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Skovskolen. Svarprocent: 68% (57 besvarelser ud af 84 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Skovskolen. Svarprocent: 68% (57 besvarelser ud af 84 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Skovskolen Svarprocent: 68% (57 besvarelser ud af 84 mulige) Elevtrivsel Skovskolen Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 85 82 84 83 81

Læs mere

December 2018 Roskilde Tekniske Skole

December 2018 Roskilde Tekniske Skole December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 58% (1370 besvarelser ud af 2354 mulige) Elevtrivsel 84 82 84 83 80 78 87 86 Elevtrivsel Jeg trives på skolen Jeg kommer

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 7 (143 besvarelser ud af 1443 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 71% (17 besvarelser ud af 15 mulige) Lokationsrapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 16 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Kold college Svarprocent: 83% (421 besvarelser ud af 57 mulige) Elevtrivsel Kold college Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 83% (396 besvarelser ud af 4 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. NEXT Uddannelse København

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. NEXT Uddannelse København December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne NEXT Uddannelse København Svarprocent: 51% (1772 besvarelser ud af 3472 mulige) Elevtrivsel NEXT Uddannelse København Landsgennemsnit

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 ESB - SOSU Antal svar: 8314 Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 76% (171 besvarelser ud af 2241 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 7 (943 besvarelser ud af 1313 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 89% (36 besvarelser ud af 343 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 65% (598 besvarelser ud af 925 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Tradium. Svarprocent: 81% (1176 besvarelser ud af 1459 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Tradium. Svarprocent: 81% (1176 besvarelser ud af 1459 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 81% (1176 besvarelser ud af 1459 mulige) Elevtrivsel 83 82 83 83 78 [+4] [-2] 86 86 81 Elevtrivsel Jeg trives på skolen

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 8 (15 besvarelser ud af 185 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Herningsholm Erhvervsskole

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Herningsholm Erhvervsskole December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 85% (858 besvarelser ud af 1010 mulige) Elevtrivsel 84 82 85 83 [-3] [-3] [-3] 78 [-3] 87 86 81 Elevtrivsel Jeg trives

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 8 (929 besvarelser ud af 11 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 86% (476 besvarelser ud af 556 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 57% (477 besvarelser ud af 83 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 216 Elevtrivselsundersøgelsen December 216 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (538 besvarelser ud af 6 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 7 (33 besvarelser ud af 445 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 79% (2 besvarelser ud af 123 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (2355 besvarelser ud af 357 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 66% (289 besvarelser ud af 436 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne CELF. Svarprocent: 69% (506 besvarelser ud af 738 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne CELF. Svarprocent: 69% (506 besvarelser ud af 738 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 69% (506 besvarelser ud af 738 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 82 82 82 83 [+2] [+3] 78 78 [+3] 86

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. EUC Nordvestsjælland. Svarprocent: 65% (555 besvarelser ud af 849 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. EUC Nordvestsjælland. Svarprocent: 65% (555 besvarelser ud af 849 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 65% (555 besvarelser ud af 849 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 87 86 82 82 83 83 77 78 Elevtrivsel

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne UC SYD. Svarprocent: 49% (49 besvarelser ud af 101 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne UC SYD. Svarprocent: 49% (49 besvarelser ud af 101 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne UC SYD Svarprocent: 49% (49 besvarelser ud af 101 mulige) Elevtrivsel UC SYD Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 95 [+5] 83 [-2]

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne UC SYD. Svarprocent: 65% (77 besvarelser ud af 119 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne UC SYD. Svarprocent: 65% (77 besvarelser ud af 119 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne UC SYD Svarprocent: 65% (77 besvarelser ud af 119 mulige) Elevtrivsel UC SYD Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 91 [-4] 83 93

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 216 Elevtrivselsundersøgelsen December 216 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 65% (516 besvarelser ud af 793 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen

2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 16 Antal svar: 1873 Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (915 besvarelser ud af 11 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (7 besvarelser ud af 8 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 198 besvarelser Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater og anbefalinger

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 94% (1131 besvarelser ud af 19 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 9 (49 besvarelser ud af 539 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 85% (151 besvarelser ud af 178 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 9 (29 besvarelser ud af 316 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 8 (2 besvarelser ud af 8 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 66% (184 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 9 (372 besvarelser ud af 41 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 58% (34 besvarelser ud af 3516 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 7% (633 besvarelser ud af 98 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 97% (153 besvarelser ud af 158 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. SCU - Skanderborg-Odder Center for Uddannelse

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. SCU - Skanderborg-Odder Center for Uddannelse December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne SCU - Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Svarprocent: 95% (94 besvarelser ud af 99 mulige) Elevtrivsel SCU - Skanderborg-Odder

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 97% (115 besvarelser ud af 119 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 87 82 86 83 89 [+3] 86 88 [-1] Elevtrivsel

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. VIA University College. Svarprocent: 76% (192 besvarelser ud af 253 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. VIA University College. Svarprocent: 76% (192 besvarelser ud af 253 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 76% (192 besvarelser ud af 253 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 84 82 85 83 [+3] [-2] 78 [-2] 82 86

Læs mere