2016 Elevtrivselsundersøgelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2016 Elevtrivselsundersøgelsen"

Transkript

1 16 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 68% (1431 besvarelser ud af 2118 mulige)

2 Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 84 [] 83 [-1] 9 4 Elevtrivsel [2]

3 af overordnede Indsatsområder Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 4 69 [+3] [+3] 74 [] 85 [+2] [+2] [+4] 64 [] 87 [+5] 76 [-1] [] 85 Undervisere - Mål og feedback Undervisere - Pædagogik og didaktik Undervisere - Respekt og ansvar Undervisere - Forberedelse Fysiske rammer Praktik Elevens egen indsats [3]

4 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Drivkræfter bag elevtrivsel Resultat Mål og feedback Lærerne er gode til at give tilbagemelding på min indsats Lærerne opstiller klare mål for. hvad jeg skal lære 9% Pædagogik og didaktik Lærerne giver mig faglig hjælp, når jeg har brug for det Lærerne er gode til at forklare tingene så jeg forstår dem Respekt og ansvar Lærerne giver mig ansvar Lærerne respekterer mig Forberedelse Lærerne er godt forberedte Lærerne overholder aftaler 15% 26% 3% Dine undervisningsforhold på skolen Skolens vedligeholdelse og rengøring? Skolens indretning og udseende? Forholdene på skolen som helhed? Undervisere 54% Fysiske rammer 23% Elevtrivsel Jeg trives på skolen Jeg kommer godt ud af det med mine holdkammerater Jeg er glad for min skole Min arbejdsgiver/læreplads har forberedt mig på skoleperioden Jeg var godt forberedt til at komme i praktik Jeg lærer noget i praktikken Jeg er glad for at være i praktik Praktik 23% [4]

5 Undervisere Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 4 73 [+2] [+2] [+2] [+3] 75 [+2] Undervisere - Forberedelse Lærerne er godt forberedte Lærerne overholder aftaler Undervisere - Respekt og ansvar Lærerne giver mig ansvar Lærerne respekterer mig [5]

6 Undervisere Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [+2] [] [+3] [] [+3] [+3] [+3] [+2] Undervisere - Pædagogik og didaktik Lærerne giver faglig hjælp, når jeg har brug for det Lærerne er gode til at forklare tingene, så jeg forstår dem Undervisere - Mål og feedback Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger på min indsats Lærerne opstiller klare mål for, hvad jeg skal lære [6]

7 Undervisere 85 TILPAS VEDLIGEHOLD 4 5 PRIORITER 7. Lærerne opstiller klare mål for, hvad jeg skal lære 8. Lærerne er gode til at forklare tingene, så jeg forstår dem VEDLIGEHOLD 4. Lærerne respekterer mig 5. Lærerne giver faglig hjælp, når jeg har brug for det VURDERING TILPAS 3. Lærerne giver mig ansvar OBSERVER 1. Lærerne er godt forberedte Lærerne overholder aftaler 6. Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger på min indsats 6 65 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj [7]

8 Læringsmiljøsegmentering Lav PÆDAGOGIK OG DIDAKTIK Høj LÆRINGSMILJØ KENDETEGNET VED PÆDAGOGIK OG DIDAKTIK RINGE LÆRINGSMILJØ GODT LÆRINGSMILJØ LÆRINGSMILJØ KENDETEGNET VED MÅL OG FEEDBACK Lav MÅL OG FEEDBACK Høj [8]

9 Læringsmiljøsegmentering Godt læringsmiljø Læringsmiljø kendetegnet ved pædagogik og didaktik Balanceret læringsmiljø Læringsmiljø kendetegnet ved mål og feedback Ringe læringsmiljø 21% [+3] 37% [-2] 18% [+2] 18% [-2] 7% [] Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 21% 37% [-1] 18% [] 18% [] 6% [] [9]

10 Læringsmiljøsegmentering I grafen ses spørgsmålet "Jeg er motiveret for undervisningen" splittet på elevgrupperne fra segmenteringen Roskilde Tekniske Skole Godt læringsmiljø Læringsmiljø kendetegnet ved pædagogik og didaktik Balanceret læringsmiljø Læringsmiljø kendetegnet ved mål og feedback Ringe læringsmiljø [1]

11 Fysiske rammer Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [+4] 64 [] 62 [+4] [] 66 [+3] [+4] 63 [] 68 [+4] 67 Fysiske rammer Hvordan vurderer du dine undervisningsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? Hvordan vurderer du forholdene på skolen som helhed? [11]

12 Fysiske rammer Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [] Jeg har adgang til de nødvendige lokaler, værktøjer og udstyr, når jeg har brug for det i undervisningen [12]

13 Fysiske rammer 72 TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 18. Hvordan vurderer du forholdene på skolen som helhed? 19. Jeg har adgang til de nødvendige lokaler, værktøjer og udstyr, når jeg har brug for det i undervisningen VURDERING TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER 15. Hvordan vurderer du dine undervisningsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? 16. Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? 17. Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj [13]

14 Praktik Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [+5] 76 [-1] [+6] 62 [] [+5] 74 [-1] [+5] 84 [] 88 [+5] 85 [-1] Praktik Min arbejdsgiver/læreplads/skolepra ktik har forberedt mig på skoleperioden Jeg var godt forberedt til at komme i praktik Jeg lærer noget i praktikken Jeg er glad for at være i praktik [14]

15 Praktik Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [+4] 63 [] 74 [+5] 72 [] Jeg fik den støtte, jeg havde brug for til at finde en praktikplads Jeg kan bruge det, jeg lærer i skolen, i praktikken [15]

16 Praktik VURDERING 9 TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER 25. Jeg kan bruge det, jeg lærer i skolen, i praktikken VEDLIGEHOLD 21. Jeg var godt forberedt til at komme i praktik TILPAS 22. Jeg lærer noget i praktikken 23. Jeg er glad for at være i praktik OBSERVER. Min arbejdsgiver/læreplads/skolepraktik har forberedt mig på skoleperioden Jeg fik den støtte, jeg havde brug for til at finde en praktikplads OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj [16]

17 Praktik Hvordan oplever du de faglige krav i praktikken? 4% For store % Tilpas 11% For små 6% Ved ikke [17]

18 Praktik For store Tilpas For små [+3] 84 [-2] [-3] 4 Elevtrivsel [18]

19 Tema: Elevens egen indsats Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 77 [] 85 [+2] [-1] 87 [] [-2] [] 83 [-1] 91 4 Elevens egen indsats Jeg klarer mig godt i skolen Jeg er en person, som tit kan klare det, jeg sætter mig for Jeg er forberedt til timerne Jeg deltager aktivt i timerne [19]

20 Tema: Elevens egen indsats Jeg er en person som... Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 81 [+2] [] 9 [-1] [] 86 [] [-1] 89 [+2] [] [] er pålidelig når det kommer til skolearbejde bliver ved med at arbejde indtil tingene er klaret let bliver distraheret og har svært ved at høre efter (* se nederst på siden "Tema: Elevens egen indsats") godt kan lide at kende til og lære nye ting er koncentreret om skolearbejdet i timerne kan lide at have alle mine skoleting i god orden []

21 Tema: Elevens egen indsats 9 TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER 28. Jeg er forberedt til timerne 31. bliver ved med at arbejde indtil tingene er klaret 33. er koncentreret om skolearbejdet i timerne VEDLIGEHOLD 3. er pålidelig når det kommer til skolearbejde VURDERING 3 TILPAS 32. godt kan lide at kende til og lære nye ting OBSERVER Jeg klarer mig godt i skolen 27. Jeg er en person, som tit kan klare det, jeg sætter mig for 29. Jeg deltager aktivt i timerne kan lide at have alle mine skoleting i god orden 75 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj [21]

22 Elevtrivsel på tværs af deltagende skoler Øvrige skoler 9 ELEVTRIVSEL Antal svar på skolen [22]

23 Køn 27% Kvinde 73% Mand [23]

24 Køn Kvinde Mand Elevtrivsel [24]

25 Køn Kvinde Mand Undervisere - Mål og feedback Undervisere - Pædagogik og didaktik Undervisere - Respekt og ansvar Undervisere - Forberedelse Fysiske rammer Praktik Elevens egen indsats [25]

26 Alder 37% 18 år eller yngre 17% 19- år 21% år 24% 25 år eller ældre [26]

27 Alder 18 år eller yngre 19- år år 25 år eller ældre Elevtrivsel [27]

28 Alder 18 år eller yngre 19- år år 25 år eller ældre Undervisere - Mål og feedback Undervisere - Pædagogik og didaktik Undervisere - Respekt og ansvar Undervisere - Forberedelse Fysiske rammer Praktik Elevens egen indsats [28]

29 Eget faglige niveau 21% Jeg er en af de bedste 61% Jeg er lidt over middel 17% Jeg er lidt under middel 1% Jeg er en af de dårligste [29]

30 Eget faglige niveau Jeg er en af de bedste Jeg er lidt over middel Jeg er lidt under middel Jeg er en af de dårligste Elevtrivsel [3]

31 Eget faglige niveau Jeg er en af de bedste Jeg er lidt over middel Jeg er lidt under middel Jeg er en af de dårligste Undervisere - Mål og feedback Undervisere - Pædagogik og didaktik Undervisere - Respekt og ansvar Undervisere - Forberedelse Fysiske rammer Praktik Elevens egen indsats [31]

32 Hvordan oplever du de faglige krav på skolen? 9% For store 77% Tilpas 14% For små [32]

33 Hvordan oplever du de faglige krav på skolen? For store Tilpas For små Elevtrivsel [33]

34 Hvordan oplever du de faglige krav på skolen? For store Tilpas For små Undervisere - Mål og feedback Undervisere - Pædagogik og didaktik Undervisere - Respekt og ansvar Undervisere - Forberedelse Fysiske rammer Praktik Elevens egen indsats [34]

35 Baggrundsanalyse Grundforløb og hovedforløb % Grundforløb 4% Hovedforløb [35]

36 Baggrundsanalyse Grundforløb og hovedforløb Grundforløb Hovedforløb Elevtrivsel [36]

37 Baggrundsanalyse Grundforløb og hovedforløb Grundforløb Hovedforløb Undervisere - Mål og feedback Undervisere - Pædagogik og didaktik Undervisere - Respekt og ansvar Undervisere - Forberedelse Fysiske rammer Praktik Elevens egen indsats [37]

38 Baggrundsanalyse Skolepraktik vs. erhvervspraktik 64% Praktikplads/uddannelsesaftale 12% Skolepraktik 25% Ingen af delene [38]

39 Baggrundsanalyse Skolepraktik vs. erhvervspraktik Praktikplads/uddannelsesaftale Skolepraktik Ingen af delene Elevtrivsel [39]

40 Baggrundsanalyse Skolepraktik vs. erhvervspraktik Praktikplads/uddannelsesaftale Skolepraktik Ingen af delene For få besvarelser Jeg fik den støtte, jeg havde brug for til at finde en praktikplads For få besvarelser Min arbejdsgiver/læreplads/skol epraktik har forberedt mig på skoleperioden 68 For få besvarelser Jeg var godt forberedt til at komme i praktik For få besvarelser Jeg lærer noget i praktikken For få besvarelser Jeg er glad for at være i praktik 73 For få besvarelser Jeg kan bruge det, jeg lærer i skolen, i praktikken [4]

41 Elevtrivsel Elevtrivsel på institutionsniveau Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 83 Landbrugsuddannelsen - GF Træfagenes byggeuddannelse - GF2 86 Murer - GF2 97 Gartner - GF2 85 Dyrepasser - HF 93 Fødevarer, jordbrug og oplevelser - GF1 85 Smedeuddannelsen - HF 92 Landbrugsuddannelsen - HF 85 Byggemontagetekniker - HF 92 Dyrepasser - GF2 85 Industriteknikuddannelsen - GF2 9 Teknologi, byggeri og transport - GF1 85 Snedkeruddannelsen - HF 9 Web-integrator - HF 85 Personvognsmekaniker - GF2 9 Gartner - HF 84 Skov- og naturtekniker - GF2 89 Vvs-energiuddannelsen - GF2 84 Smedeuddannelsen - GF2 89 Data- og kommunikationsuddannelsen - GF2 83 Personvognsmekaniker - HF 89 Web-integrator - GF2 82 Bygningsmaler - GF2 89 Vvs-energiuddannelsen - HF 82 Anlægsgartner - GF2 89 Produktionsgartner - HF 81 Murer - HF 88 Elektriker - GF2 81 Digital media - GF2 87 Maskinsnedker, trædrejer og produktionsassistent - HF 81 Snedkeruddannelsen - GF2 87 Mediegrafiker - HF Greenkeeperassistent - HF 87 Skiltetekniker - GF2 Anlægsgartner - HF 86 Elektriker - HF Industriteknikuddannelsen - HF 86 Træfagenes byggeuddannelse - HF 77 Fodterapeutuddannelsen 86 Teknisk designer - GF2 77 Digital media - HF 72 Teknisk designer - HF 67 Mediegrafiker - GF [41]

42 Undervisere - Forberedelse Undervisere - Forberedelse på institutionsniveau Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 73 Træfagenes byggeuddannelse - GF Skov- og naturtekniker - GF2 75 Bygningsmaler - GF2 89 Gartner - GF2 75 Produktionsgartner - HF 83 Gartner - HF 74 Anlægsgartner - GF2 82 Elektriker - GF2 73 Fodterapeutuddannelsen 81 Murer - HF 73 Personvognsmekaniker - GF2 81 Digital media - GF2 72 Murer - GF2 81 Dyrepasser - GF2 7 Anlægsgartner - HF Teknologi, byggeri og transport - GF1 7 Data- og kommunikationsuddannelsen - GF2 Web-integrator - HF 68 Smedeuddannelsen - GF2 Greenkeeperassistent - HF 68 Smedeuddannelsen - HF Træfagenes byggeuddannelse - HF 67 Industriteknikuddannelsen - HF Mediegrafiker - GF2 67 Skiltetekniker - GF2 Snedkeruddannelsen - HF 66 Byggemontagetekniker - HF Landbrugsuddannelsen - GF2 65 Landbrugsuddannelsen - HF Personvognsmekaniker - HF Elektriker - HF Dyrepasser - HF Mediegrafiker - HF Fødevarer, jordbrug og oplevelser - GF Snedkeruddannelsen - GF2 Web-integrator - GF2 Industriteknikuddannelsen - GF2 Vvs-energiuddannelsen - GF2 Maskinsnedker, trædrejer og produktionsassistent - HF Digital media - HF Vvs-energiuddannelsen - HF Teknisk designer - HF Teknisk designer - GF [42]

43 Undervisere - Respekt og ansvar Undervisere - Respekt og ansvar på institutionsniveau Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Skov- og naturtekniker - GF2 Bygningsmaler - GF2 Personvognsmekaniker - GF2 Murer - GF2 Personvognsmekaniker - HF Anlægsgartner - GF2 Snedkeruddannelsen - GF2 Teknisk designer - HF Landbrugsuddannelsen - HF Fodterapeutuddannelsen Smedeuddannelsen - HF Dyrepasser - HF Smedeuddannelsen - GF2 Industriteknikuddannelsen - GF2 Anlægsgartner - HF Elektriker - HF Snedkeruddannelsen - HF Industriteknikuddannelsen - HF Web-integrator - GF Elektriker - GF2 Gartner - HF Data- og kommunikationsuddannelsen - GF2 Fødevarer, jordbrug og oplevelser - GF1 Murer - HF Mediegrafiker - HF Byggemontagetekniker - HF Produktionsgartner - HF Skiltetekniker - GF2 Træfagenes byggeuddannelse - GF2 Dyrepasser - GF2 Digital media - GF2 Teknologi, byggeri og transport - GF1 Maskinsnedker, trædrejer og produktionsassistent - HF Greenkeeperassistent - HF Vvs-energiuddannelsen - HF Web-integrator - HF Gartner - GF2 Digital media - HF Landbrugsuddannelsen - GF2 Træfagenes byggeuddannelse - HF Vvs-energiuddannelsen - GF Teknisk designer - GF2 56 Mediegrafiker - GF [43]

44 Undervisere - Pædagogik og didaktik Undervisere - Pædagogik og didaktik på institutionsniveau Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Skov- og naturtekniker - GF2 Dyrepasser - HF Personvognsmekaniker - GF2 Byggemontagetekniker - HF Murer - GF2 Bygningsmaler - GF2 Anlægsgartner - GF2 Mediegrafiker - HF Produktionsgartner - HF Landbrugsuddannelsen - HF Smedeuddannelsen - GF2 Landbrugsuddannelsen - GF2 Personvognsmekaniker - HF Anlægsgartner - HF Gartner - GF2 Gartner - HF Smedeuddannelsen - HF Data- og kommunikationsuddannelsen - GF2 Træfagenes byggeuddannelse - GF2 Fødevarer, jordbrug og oplevelser - GF1 Industriteknikuddannelsen - HF Elektriker - HF Fodterapeutuddannelsen Digital media - GF2 Skiltetekniker - GF2 Murer - HF Snedkeruddannelsen - HF Greenkeeperassistent - HF Snedkeruddannelsen - GF2 Teknologi, byggeri og transport - GF1 Dyrepasser - GF2 Web-integrator - GF2 Web-integrator - HF Mediegrafiker - GF2 Elektriker - GF2 Træfagenes byggeuddannelse - HF Digital media - HF Maskinsnedker, trædrejer og produktionsassistent - HF Industriteknikuddannelsen - GF2 Vvs-energiuddannelsen - GF2 Vvs-energiuddannelsen - HF Teknisk designer - HF Teknisk designer - GF2 5 4 [44]

45 Undervisere - Mål og feedback Undervisere - Mål og feedback på institutionsniveau Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 69 Skiltetekniker - GF Teknologi, byggeri og transport - GF1 67 Murer - GF2 87 Elektriker - GF2 66 Dyrepasser - HF 83 Web-integrator - GF2 64 Bygningsmaler - GF2 83 Web-integrator - HF 64 Skov- og naturtekniker - GF2 82 Vvs-energiuddannelsen - GF2 64 Mediegrafiker - HF 81 Dyrepasser - GF2 64 Data- og kommunikationsuddannelsen - GF2 81 Gartner - HF 63 Byggemontagetekniker - HF 81 Snedkeruddannelsen - HF 63 Anlægsgartner - GF2 81 Træfagenes byggeuddannelse - HF 63 Personvognsmekaniker - HF Industriteknikuddannelsen - GF2 62 Smedeuddannelsen - GF2 Snedkeruddannelsen - GF2 61 Personvognsmekaniker - GF2 Gartner - GF2 Landbrugsuddannelsen - HF Digital media - GF2 57 Træfagenes byggeuddannelse - GF2 Mediegrafiker - GF2 56 Fodterapeutuddannelsen 77 Vvs-energiuddannelsen - HF 56 Smedeuddannelsen - HF 77 Maskinsnedker, trædrejer og produktionsassistent - HF 56 Fødevarer, jordbrug og oplevelser - GF1 74 Greenkeeperassistent - HF 5 Produktionsgartner - HF 74 Teknisk designer - GF2 47 Elektriker - HF 73 Digital media - HF 47 Industriteknikuddannelsen - HF 73 Teknisk designer - HF 42 Anlægsgartner - HF Landbrugsuddannelsen - GF Murer - HF 71 [45]

46 Fysiske rammer Fysiske rammer på institutionsniveau Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 64 Murer - GF Personvognsmekaniker - HF 66 Dyrepasser - HF 84 Data- og kommunikationsuddannelsen - GF2 64 Skov- og naturtekniker - GF2 83 Anlægsgartner - HF 64 Anlægsgartner - GF2 77 Industriteknikuddannelsen - GF2 64 Landbrugsuddannelsen - HF 75 Elektriker - GF2 61 Produktionsgartner - HF 74 Smedeuddannelsen - GF2 61 Dyrepasser - GF2 73 Murer - HF Skiltetekniker - GF2 73 Mediegrafiker - HF Fodterapeutuddannelsen 73 Personvognsmekaniker - GF2 59 Digital media - GF2 72 Gartner - HF 59 Landbrugsuddannelsen - GF2 71 Maskinsnedker, trædrejer og produktionsassistent - HF 58 Fødevarer, jordbrug og oplevelser - GF1 7 Web-integrator - HF 57 Web-integrator - GF2 7 Elektriker - HF 56 Træfagenes byggeuddannelse - GF2 69 Teknisk designer - GF2 54 Bygningsmaler - GF2 69 Byggemontagetekniker - HF 53 Snedkeruddannelsen - GF2 69 Industriteknikuddannelsen - HF 53 Snedkeruddannelsen - HF 69 Træfagenes byggeuddannelse - HF 53 Smedeuddannelsen - HF 68 Digital media - HF 51 Gartner - GF2 68 Mediegrafiker - GF2 51 Teknologi, byggeri og transport - GF1 67 Greenkeeperassistent - HF 49 Vvs-energiuddannelsen - GF2 47 Vvs-energiuddannelsen - HF 39 Teknisk designer - HF 32 4 [46]

47 Praktik Praktik på institutionsniveau Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 76 Fodterapeutuddannelsen Dyrepasser - HF Landbrugsuddannelsen - HF Industriteknikuddannelsen - HF Produktionsgartner - HF Gartner - HF Smedeuddannelsen - HF Snedkeruddannelsen - HF Anlægsgartner - HF Vvs-energiuddannelsen - HF Personvognsmekaniker - HF Træfagenes byggeuddannelse - HF Maskinsnedker, trædrejer og produktionsassistent - HF Greenkeeperassistent - HF Murer - HF Elektriker - HF Digital media - HF Mediegrafiker - HF Web-integrator - HF Teknisk designer - HF 59 4 [47]

48 Elevens egen indsats Elevens egen indsats på institutionsniveau Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 77 Bygningsmaler - GF2 Landbrugsuddannelsen - GF2 Greenkeeperassistent - HF 86 Træfagenes byggeuddannelse - GF2 Mediegrafiker - HF 85 Skiltetekniker - GF2 Vvs-energiuddannelsen - HF 85 Industriteknikuddannelsen - GF2 Maskinsnedker, trædrejer og produktionsassistent - HF 85 Gartner - HF Murer - GF2 85 Elektriker - HF Byggemontagetekniker - HF 85 Teknisk designer - HF 77 Fodterapeutuddannelsen 84 Gartner - GF2 77 Snedkeruddannelsen - HF 84 Træfagenes byggeuddannelse - HF 77 Industriteknikuddannelsen - HF 84 Vvs-energiuddannelsen - GF2 77 Dyrepasser - HF 84 Teknisk designer - GF2 77 Smedeuddannelsen - GF2 83 Landbrugsuddannelsen - HF 77 Personvognsmekaniker - GF2 82 Anlægsgartner - GF2 76 Produktionsgartner - HF 82 Digital media - GF2 76 Smedeuddannelsen - HF 82 Data- og kommunikationsuddannelsen - GF2 76 Personvognsmekaniker - HF 81 Web-integrator - HF 76 Anlægsgartner - HF 81 Elektriker - GF2 75 Dyrepasser - GF2 81 Fødevarer, jordbrug og oplevelser - GF1 75 Snedkeruddannelsen - GF2 81 Web-integrator - GF2 75 Skov- og naturtekniker - GF2 81 Teknologi, byggeri og transport - GF1 74 Digital media - HF 74 Murer - HF 74 Mediegrafiker - GF2 7 4 [48]

49 Tema: ESB tillægsspørgeramme Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 4 68 [+2] 69 [+2] 75 [+2] 75 [+3] [+5] [+7] 72 [+5] Hvordan vurderer du undervisningen? Der forventes noget af mig i undervisningen Jeg bliver fagligt udfordret i undervisningen Jeg bliver udfordret til at få nye ideer I hvilken grad giver det mening for dig, at lærerne inddrager digitale medier i undervisningen Der er muligheder for bevægelse/fysisk aktivitet i forbindelse med undervisningen [49]

50 Tema: ESB tillægsspørgeramme Frafald - Har du for alvor inden for de seneste 2 måneder overvejet at stoppe på uddannelsen? 16% Ja 84% Nej [5]

51 Trivsel og risiko for frafald Lav ELEVTRIVSEL Høj 8% 8% [-4] % [+2] 6% Ja HAR DU FOR ALVOR INDEN FOR DE SENESTE 2 MÅNEDER OVERVEJET AT STOPPE PÅ UDDANNELSEN? Nej [51]

52 Trivsel og risiko for frafald Ambassadør Trofast Troløs På-vej-væk % [+2] 6% 8% 8% [-4] Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 77% 7% 6% [-2] 9% [-1] [52]

53 Tema: ESB tillægsspørgeramme Hvad har haft størst betydning for valg af skolen? Skolen havde den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem 49% Andet 48% Skolen har ry for at have et godt socialt miljø 42% Der er gode muligheder for videreuddannelse 4% Skolen har ry for at have et højt fagligt niveau 39% Der er gode muligheder for job 36% Godt åbent hus-arrangement og informationsmateriale 22% Mine kammerater skulle også begynde/gik på skolen 19% Skolens hjemmeside 15% Brobygningskurser 12% Mine forældre anbefalede mig skolen 1% Introduktionskurser 6% % % 4% % % % [53]

54 Tema: Organisering Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [+3] [+2] [+4] [+2] [+7] [+3] 61 [+2] [+3] Organisering Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kontor/elevadministration? Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen [57]

55 Tema: Organisering Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 4 59 [+5] 59 [+3] 7 Skolen reagerer hurtigt overfor elever, der ikke følger reglerne [58]

56 Tema: Anvendelse af PC og IT i undervisningen Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [-2] 75 [+3] [-2] 73 [+2] 63 [-1] 7 [+2] Brug af computere og internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt Skolens IT-medarbejdere er gode til at hjælpe mig med mine IT-problemer Jeg har adgang til det nødvendige IT-udstyr, når jeg har brug for det i undervisningen Jeg kan få hjælp, når der er problemer med skolens ITudstyr [59]

57 Tema: Anvendelse af PC og IT i undervisningen Hvor tit bruger du computeren til Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [-2] 47 [+3] [-2] 35 [] [-2] 75 [+3] 7 [-3] 75 [+4] 66 [-3] 73 [+3] At tage noter i undervisningen? Underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv.? Informationssøgning? Individuelt arbejde? Gruppearbejde? []

58 Tema: Kostafdeling Bor du på kostafdeling? 88% Nej 12% Ja [61]

59 Tema: Kostafdeling Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [-2] 87 [+2] 87 [] 73 [] 68 [-5] [-4] 81 Jeg befinder mig godt på kostskolen (Skolehjemmet) Jeg har gode kammerater på kostskolen (Skolehjemmet) Der er ro til at læse lektier kl. i lektielæsningstiden Der er ro efter kl. 22 på dage før skoledage [62]

60 Tema: Kostafdeling Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [+2] 73 [] 71 [+5] 74 [-2] 61 [] 69 [-2] 58 [+7] 61 [-2] Jeg henvender mig gerne til lærerne, når jeg har et problem Jeg kan få fat på en lærer, når jeg har brug for det Der er gode fritidsaktiviteter på skolen Jeg får god og varieret mad på kostskolen (Skolehjemmet) [63]

61 Tema: Tilbagemelding på indsats Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 4 62 [+4] 61 [+2] 7 64 [+2] 64 [+2] [-1] 63 [] 69 Lærerne/underviserne har inden for de seneste 2 måneder givet mig en tydelig vurdering af min indsats Lærerne/underviserne giver mig tilbagemeldinger som hjælper mig til at gøre mit skolearbejde bedre fremover Lærerne/underviserne og jeg har aftalt klare personlige mål for, hvad jeg skal kunne i skolen Når vi laver gruppearbejde er vi gode til at give hinanden tilbagemeldinger på hinandens indsats [64]

62 Tema: Tilbagemelding på indsats Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [] [] [-1] [] [+2] [-2] [] 7 Når vi laver gruppearbejde hjælper vi hinanden med at blive bedre Når vi laver gruppearbejde fungerer samarbejdet godt Lærerne/underviserne sætter ind overfor klassen, når gruppearbejdet ikke fungerer (f.eks. larm, manglende fokus på opgaverne m.m.) Jeg kan se meningen med de opgaver, jeg skal lave i skolen [65]

63 Tema: Tilfredshed med vejledning Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 4 68 [+3] 69 [+2] Inden starten på din uddannelse har du måske været til en personlig samtale/et møde, hvor I snakkede om, hvilken uddannelse, du skulle starte på. Hvordan var udbyttet af denne samtale/dette møde? [66]

64 Tema: Tilfredshed med vejledning Har du i løbet af dit uddannelsesforløb haft en samtale med en vejleder/uddannelsesvejleder? 53% Nej 39% Ja 8% Ved ikke [67]

65 Tema: Tilfredshed med vejledning Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Hvordan var udbyttet af samtalen med vejlederen/uddannelsesvejlederen? [68]

66 Tema: Tilfredshed med vejledning Har du opsøgt hjælp hos en vejleder, hvis du har været i tvivl, om du skulle blive på uddannelsen? 44% Nej 13% Ja 43% Har ikke haft behov [69]

67 Tema: Tilfredshed med vejledning Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [+3] 72 Fik du den hjælp, du havde behov for? [7]

68 Tema: Tilfredshed med vejledning Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 4 65 [+3] 67 [] 48 [+2] 53 [] [+4] 65 Det er let at få fat på en støtte- /vejledningsperson, når du har behov for det? I hvor høj grad har du fået information fra vejledningen om dine muligheder for videreuddannelse, når du har gennemført din erhvervsuddannelse? Hvordan er din oplevelse af vejledningen alt i alt? [71]

69 Tema: Yderligere baggrundsoplysninger Mine adgangsforudsætninger var gode nok til at have valgt en gymnasial uddannelse 69% Ja 31% Nej [72]

70 Tema: Yderligere baggrundsoplysninger Forældres højeste gennemførte uddannelse 7% Grundskole/folkeskole 27% Faglig uddannelse 19% Gymnasial uddannelse 28% Videregående uddannelse 19% Ved ikke [73]

December 2017 Roskilde Tekniske Skole

December 2017 Roskilde Tekniske Skole December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 47% (1250 besvarelser ud af 2682 mulige) Elevtrivsel 83 82 84 83 80 78 87 86 Elevtrivsel Jeg trives på skolen Jeg kommer

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. VIA University College. Svarprocent: 76% (192 besvarelser ud af 253 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. VIA University College. Svarprocent: 76% (192 besvarelser ud af 253 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 76% (192 besvarelser ud af 253 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 84 82 85 83 [+3] [-2] 78 [-2] 82 86

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. VIA University College. Svarprocent: 92% (158 besvarelser ud af 171 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. VIA University College. Svarprocent: 92% (158 besvarelser ud af 171 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 92% (158 besvarelser ud af 171 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 82 82 81 83 [-2] [-2] 78 [-4] 82 86

Læs mere

December 2018 Roskilde Tekniske Skole

December 2018 Roskilde Tekniske Skole December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 58% (1370 besvarelser ud af 2354 mulige) Elevtrivsel 84 82 84 83 80 78 87 86 Elevtrivsel Jeg trives på skolen Jeg kommer

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. EUC Nordvestsjælland. Svarprocent: 65% (555 besvarelser ud af 849 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. EUC Nordvestsjælland. Svarprocent: 65% (555 besvarelser ud af 849 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 65% (555 besvarelser ud af 849 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 87 86 82 82 83 83 77 78 Elevtrivsel

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Kold College. Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Kold College. Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 82 82 83 83 [-3] [-4] 78 [-4] 83 86

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Bygholm Landbrugsskole. Svarprocent: 93% (152 besvarelser ud af 164 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Bygholm Landbrugsskole. Svarprocent: 93% (152 besvarelser ud af 164 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 93% (152 besvarelser ud af 164 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 84 82 83 83 [+1] [+5] 78 [-2] 83 86

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 97% (115 besvarelser ud af 119 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 87 82 86 83 89 [+3] 86 88 [-1] Elevtrivsel

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Østjylland. Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Østjylland. Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 87 83 [-2] 87 83 [-2] 86

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 85 83 86 83 85 84 85 83 Elevtrivsel

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Diakonissestiftelsen. Svarprocent: 85% (112 besvarelser ud af 132 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Diakonissestiftelsen. Svarprocent: 85% (112 besvarelser ud af 132 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 85% (112 besvarelser ud af 132 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 85 83 85 [+1] 82 84 [-2]

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 96% (369 besvarelser ud af 386 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 96% (369 besvarelser ud af 386 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 96% (369 besvarelser ud af 386 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 85 83 85 82 84 83 86 [+1]

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 16 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Kold college Svarprocent: 83% (421 besvarelser ud af 57 mulige) Elevtrivsel Kold college Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Herningsholm Erhvervsskole

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Herningsholm Erhvervsskole December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 85% (858 besvarelser ud af 1010 mulige) Elevtrivsel 84 82 85 83 [-3] [-3] [-3] 78 [-3] 87 86 81 Elevtrivsel Jeg trives

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Skive College (tidl. Skive Tekniske Skole)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Skive College (tidl. Skive Tekniske Skole) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 89% (348 besvarelser ud af 389 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 85 85 83 82 82 78 89 86 Elevtrivsel

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Svarprocent: 73% (54 besvarelser ud af 74 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Svarprocent: 73% (54 besvarelser ud af 74 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 Svarprocent: 73% (54 besvarelser ud af 74 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 80 [-5] 83 79 [-7] 82 82 [+1] 83 80 [-9] 82 Elevtrivsel

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. EUC Lillebælt. Svarprocent: 98% (306 besvarelser ud af 312 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. EUC Lillebælt. Svarprocent: 98% (306 besvarelser ud af 312 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 98% (306 besvarelser ud af 312 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 83 82 84 83 [-2] 79 78 [-2] 87 86

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne CELF. Svarprocent: 69% (506 besvarelser ud af 738 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne CELF. Svarprocent: 69% (506 besvarelser ud af 738 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 69% (506 besvarelser ud af 738 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 82 82 82 83 [+2] [+3] 78 78 [+3] 86

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Hotel- og Restaurantskolen

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Hotel- og Restaurantskolen December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 95% (556 besvarelser ud af 584 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 82 82 82 83 78 84 86 80 Elevtrivsel

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Uddannelsescenter Holstebro

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Uddannelsescenter Holstebro December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 94% (822 besvarelser ud af 878 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 84 82 83 83 [-2] 78 [-2] 85 86 82

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. EUC Sjælland. Svarprocent: 77% (628 besvarelser ud af 813 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. EUC Sjælland. Svarprocent: 77% (628 besvarelser ud af 813 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 77% (628 besvarelser ud af 813 mulige) Elevtrivsel 87 86 82 82 82 83 [+2] 77 78 Elevtrivsel Jeg trives på skolen Jeg

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Tradium. Svarprocent: 81% (1176 besvarelser ud af 1459 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Tradium. Svarprocent: 81% (1176 besvarelser ud af 1459 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 81% (1176 besvarelser ud af 1459 mulige) Elevtrivsel 83 82 83 83 78 [+4] [-2] 86 86 81 Elevtrivsel Jeg trives på skolen

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nord. Svarprocent: 75% (584 besvarelser ud af 782 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nord. Svarprocent: 75% (584 besvarelser ud af 782 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 75% (584 besvarelser ud af 782 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 83 83 84 [-3] 83 83 [-3]

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Randers Social- og Sundhedsskole

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Randers Social- og Sundhedsskole December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 67% (280 besvarelser ud af 416 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 82 [-5] 83 82 [-4] 83 80

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 87% (630 besvarelser ud af 721 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 80 [-3] 82 81 [-3] 83 83 [-3] 86 75

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne SOPU. Svarprocent: 29% (527 besvarelser ud af 1799 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne SOPU. Svarprocent: 29% (527 besvarelser ud af 1799 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 29% (527 besvarelser ud af 1799 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 78 [-4] 83 [-2] 77 [-5]

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nord. Svarprocent: 81% (819 besvarelser ud af 1010 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nord. Svarprocent: 81% (819 besvarelser ud af 1010 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 81% (819 besvarelser ud af 1010 mulige) Elevtrivsel 83 83 82 [-2] 82 84 83 83 82 Elevtrivsel Jeg trives på skolen Jeg

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 79% (591 besvarelser ud af 746 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 83 [-3] 83 84 83 85 84 80

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 75% (515 besvarelser ud af 683 mulige) Elevtrivsel 78 83 79 82 80 83 75 82 Elevtrivsel Jeg trives på skolen Jeg kommer

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 16 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne TEC Svarprocent: 1762 besvarelser Elevtrivsel TEC Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 82 83 [-1] 9 Elevtrivsel [2] af

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Campus Bornholm. Svarprocent: 80% (169 besvarelser ud af 210 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Campus Bornholm. Svarprocent: 80% (169 besvarelser ud af 210 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 80% (169 besvarelser ud af 210 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 80 [+2] 82 82 [+3] 83 83 [+2] 86 75

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. NEXT Uddannelse København

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. NEXT Uddannelse København December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne NEXT Uddannelse København Svarprocent: 69% (2253 besvarelser ud af 3279 mulige) Elevtrivsel NEXT Uddannelse København Landsgennemsnit

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 16 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne UC SYD Svarprocent: 28% (34 besvarelser ud af 1 mulige) Elevtrivsel UC SYD Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 9 83 [-1]

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Tradium. Svarprocent: 76% (1229 besvarelser ud af 1609 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Tradium. Svarprocent: 76% (1229 besvarelser ud af 1609 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 76% (1229 besvarelser ud af 1609 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 83 82 84 83 [-1] 78 85 86 81 Elevtrivsel

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. NEXT Uddannelse København

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. NEXT Uddannelse København December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne NEXT Uddannelse København Svarprocent: 51% (1772 besvarelser ud af 3472 mulige) Elevtrivsel NEXT Uddannelse København Landsgennemsnit

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. SOSU Østjylland. Svarprocent: 75% (452 besvarelser ud af 600 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. SOSU Østjylland. Svarprocent: 75% (452 besvarelser ud af 600 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 75% (452 besvarelser ud af 600 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 84 [-3] 83 84 [-3] 82 84

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Social- og Sundhedsskolen Fyn

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Social- og Sundhedsskolen Fyn December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 80% (749 besvarelser ud af 932 mulige) Elevtrivsel 82 83 82 82 84 83 81 82 Elevtrivsel Jeg trives på skolen Jeg kommer

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SCU - Skanderborg-Odder Center for Uddannelse

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SCU - Skanderborg-Odder Center for Uddannelse December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne SCU - Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Svarprocent: 92% (93 besvarelser ud af 101 mulige) Elevtrivsel SCU - Skanderborg-Odder

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Rybners. Svarprocent: 58% (601 besvarelser ud af 1039 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Rybners. Svarprocent: 58% (601 besvarelser ud af 1039 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Rybners Svarprocent: 58% (601 besvarelser ud af 1039 mulige) Elevtrivsel Rybners Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 84 82 84 83 78 86

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Skovskolen. Svarprocent: 68% (57 besvarelser ud af 84 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Skovskolen. Svarprocent: 68% (57 besvarelser ud af 84 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Skovskolen Svarprocent: 68% (57 besvarelser ud af 84 mulige) Elevtrivsel Skovskolen Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 85 82 84 83 81

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne UC SYD. Svarprocent: 49% (49 besvarelser ud af 101 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne UC SYD. Svarprocent: 49% (49 besvarelser ud af 101 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne UC SYD Svarprocent: 49% (49 besvarelser ud af 101 mulige) Elevtrivsel UC SYD Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 95 [+5] 83 [-2]

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne UC SYD. Svarprocent: 65% (77 besvarelser ud af 119 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne UC SYD. Svarprocent: 65% (77 besvarelser ud af 119 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne UC SYD Svarprocent: 65% (77 besvarelser ud af 119 mulige) Elevtrivsel UC SYD Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 91 [-4] 83 93

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. SCU - Skanderborg-Odder Center for Uddannelse

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. SCU - Skanderborg-Odder Center for Uddannelse December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne SCU - Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Svarprocent: 95% (94 besvarelser ud af 99 mulige) Elevtrivsel SCU - Skanderborg-Odder

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen

2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Skovskolen Svarprocent: 98% (11 besvarelser ud af 13 mulige) Elevtrivsel 1 Skovskolen Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD)

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen

2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 65% (141 besvarelser ud af 216 mulige) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Drivkræfter bag elevtrivsel Resultat Mål og feedback

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen

2015 Elevtrivselsundersøgelsen 215 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Svar: 344 besvarelser Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole (EUD) 92 85 84 4 2 Elevtrivsel af overordnede Indsatsområder 1 Bedste resultat for

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne TEC. Svarprocent: 68% (2036 besvarelser ud af 3005 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne TEC. Svarprocent: 68% (2036 besvarelser ud af 3005 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne TEC Svarprocent: 68% (2036 besvarelser ud af 3005 mulige) Elevtrivsel TEC Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 80 82 80 83 86 86 72 [-3]

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen

2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 88% (454 besvarelser ud af 517 mulige) Elevtrivsel Bedste resultat for skole (EUD) 86 84 92 Elevtrivsel af overordnede Indsatsområder

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (71 besvarelser ud af 91 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 16 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 419 besvarelser Elevtrivsel 84 83 9 Elevtrivsel [2] af overordnede Indsatsområder 72 69 75 [] 77 86 [] 73 82 68 64 [] 87 [-5] 89 77 []

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Selandia - CEU Svarprocent: 64% (1927 besvarelser ud af 39 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne TEC. Svarprocent: 81% (2252 besvarelser ud af 2774 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne TEC. Svarprocent: 81% (2252 besvarelser ud af 2774 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 81% (2252 besvarelser ud af 2774 mulige) Elevtrivsel 80 82 81 83 86 86 72 78 Elevtrivsel Jeg trives på skolen Jeg kommer

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 7% (633 besvarelser ud af 98 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 9 (372 besvarelser ud af 41 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 216 Elevtrivselsundersøgelsen December 216 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 89% (9 besvarelser ud af 882 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 9 (172 besvarelser ud af 187 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 65% (598 besvarelser ud af 925 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 66% (184 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 9 (29 besvarelser ud af 316 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (2355 besvarelser ud af 357 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 51% (71 besvarelser ud af 1364 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (915 besvarelser ud af 11 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 7 (33 besvarelser ud af 445 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 7 (143 besvarelser ud af 1443 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 9 (49 besvarelser ud af 539 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 216 Elevtrivselsundersøgelsen December 216 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 7 (552 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 7% (2125 besvarelser ud af 323 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Tradium Svarprocent: 67% (123 besvarelser ud af 1529 mulige) Elevtrivsel 1 Tradium Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD)

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 66% (289 besvarelser ud af 436 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 7 (943 besvarelser ud af 1313 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen

2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 83% (5 besvarelser ud af 6 mulige) Handlingsplan Det vil vi selv gøre! Hvad vil vi gøre i vores klasse/på vores hold? Skriv her Hvad

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (134 besvarelser ud af 166 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (5 besvarelser ud af 755 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 6 (615 besvarelser ud af 989 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2017 Elevtrivselsundersøgelsen

2017 Elevtrivselsundersøgelsen 17 Elevtrivselsundersøgelsen December 17 Antal svar: 16565 Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen

2015 Elevtrivselsundersøgelsen 215 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 1% (26 besvarelser ud af 26 mulige) Handlingsplan Det vil vi selv gøre! Hvad vil vi gøre i vores klasse/på vores hold? Skriv her Hvad

Læs mere

2017 Elevtrivselsundersøgelsen

2017 Elevtrivselsundersøgelsen 217 Elevtrivselsundersøgelsen December 217 ESB - SOSU Antal svar: 4648 Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015 AMU-VEST ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på AMU - Vest AMU Vest EUD Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt elever ud af mulige - samlet svarprocent,.

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 64% (14 besvarelser ud af 2196 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 94% (1131 besvarelser ud af 19 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 57% (1357 besvarelser ud af 23 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2018 Elevtrivselsundersøgelsen

2018 Elevtrivselsundersøgelsen 18 Elevtrivselsundersøgelsen December 18 ESB - EUD ekskl. SOSU Antal svar: 15119 Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 57% (4 besvarelser ud af 1355 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 88% (228 besvarelser ud af 258 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 8 (929 besvarelser ud af 11 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2018 Elevtrivselsundersøgelsen

2018 Elevtrivselsundersøgelsen 18 Elevtrivselsundersøgelsen December 18 ESB - SOSU Antal svar: 59 Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 79% (2 besvarelser ud af 123 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 89% (36 besvarelser ud af 343 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Den jydske Haandværkerskole Svarprocent: 93% (533 besvarelser ud af 572 mulige) Elevtrivsel 1 Den jydske Haandværkerskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland)

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 198 besvarelser Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater og anbefalinger

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 83% (396 besvarelser ud af 4 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

VIDEN DJURS VID VÆRKSTED

VIDEN DJURS VID VÆRKSTED VIDEN DJURS VID VÆRKSTED Resultater - samlerapport Hovedforløb esmhf3-217 induhf2-217 smhf1-217v1 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelsesforløb... 3 Egen indsats I...

Læs mere

VIDEN DJURS - DETAILDIVISION

VIDEN DJURS - DETAILDIVISION VIDEN DJURS - DETAILDIVISION Resultater samlet rapport ETU 217 1932 Handelsuddannelse m/s 1952 Detailhandelsuddannelse m/s Svarprocent: 445 elever ud af 646 mulige har svaret ~ 7% @Ventures Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (1188 besvarelser ud af 155 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 216 Elevtrivselsundersøgelsen December 216 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 38% (64 besvarelser ud af 17 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (1191 besvarelser ud af 1428 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 216 Elevtrivselsundersøgelsen December 216 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 65% (516 besvarelser ud af 793 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 58% (257 besvarelser ud af 444 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 83% (111 besvarelser ud af 1343 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 76% (129 besvarelser ud af 169 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere