BeoSound 4. Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoSound 4. Vejledning"

Transkript

1 BeoSound 4 Vejledning

2

3 Indhold Præsentation af musiksystemet Præsentation af musiksystemet, 4 Menusystem, 5 Brug af musiksystemet, 6 Find ud af, hvordan du tænder for og betjener kilder, f.eks. CD, radio eller A.MEM, via nærbetjeningspanelet Menusymbolerne, 8 Få en forklaring på de symboler, der findes i menuerne Brug af menuerne, 9 Find ud af, hvordan du bevæger dig rundt i menuerne, og hvordan du foretager indstillinger i indtastningsmenuer Navngivningsprocedure, 10 Find ud af, hvordan du navngiver radiostationer, CD er, mapper eller Timere Førstegangsopsætning, 11 Find ud af, hvordan du gennemfører proceduren for førstegangsopsætning Hent ekstra kilder, funktioner og menuer frem, 12 Find ud af, hvilke funktioner, egenskaber og menuer der kan aktiveres via nærbetjeningspanelet Brug af PIN-kodesystemet, 20 Find ud af, hvordan du aktiverer og bruger PIN-kodesystemet Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 21 Find ud af, hvordan du bruger Beo4 fjernbetjeningen til at betjene musiksystemet Opsætning og montering, 22 Find ud af, hvordan du sætter musiksystemet op og monterer glaslågen Tilslutning af kablerne, 24 Find ud af, hvordan du tilslutter højttalere og ekstraudstyr Musik-/videoopsætning, 26 Find ud af, hvordan du slutter musiksystemet til dit videosystem Vedligeholdelse, 27 Find ud af, hvordan du rengør musiksystemet Indeks, 28 Bevæg hånden fra side til side under betjeningspanelet så åbner glaslågen sig automatisk og afslører betjeningspanelet bag lågen. Tryk på knappen LOAD. Så åbner glaslågen sig helt, og du kan sætte en CD i. Brug musiksystemet til at høre A.MEM eller radio, afspille en CD eller optage på hukommelseskortet. Display Det udvidede statusdisplay er ikke altid tændt. Det er kun den øverste linje, der vises hele tiden. Når du betjener musiksystemet, viser displayet kortvarigt yderligere oplysninger, f.eks. spilletid og CD-navn. Hvis du ændrer displayindstillingerne til UDVIDET, viser displayet altid den aktuelle status og yderligere oplysninger. Se side 18 for at få ekstra information. Indikatorlampe Indikatorlampen under displayet lyser konstant, når musiksystemet er i stand-by. Lampen blinker, når PIN-kodebeskyttelsen er aktiveret, og du skal indtaste en PIN-kode for at aktivere systemet. Sæt en CD i Tryk på knappen LOAD for at løfte den holder, der holder CD en på plads. Du kan nu fjerne en CD eller sætte én i, som du gerne vil afspille. Sæt altid CD en i, så etiketten vender opad. Tryk på LOAD igen for at sænke holderen. Hvis du trykker på CD, sænkes holderen automatisk, og afspilningen begynder. CD 11 / 12 CD 11 / 12 2:18 GLENN MILLER REPEAT RANDOM RADIO 1 A.MEM og hukommelseskort, 13 Find ud af, hvordan du bruger kilden A.MEM Indstilling og redigering af radiostationer, 14 Find ud af, hvordan du indstiller, flytter, navngiver og sletter radiostationer Indstillinger for musik-cd er, 16 Find ud af, hvordan du aktiverer særlige CD-afspilningsfunktioner, samt hvordan du navngiver CD er LOAD CD Lydindstillinger, 17 Find ud af, hvordan du indstiller lydstyrke, bas, diskant, balance og loudness Grundindstillinger, 18 Find ud af, hvordan du ændrer musiksystemets grundlæggende indstillinger Få musiksystemet til at starte og stoppe automatisk, 19 Find ud af, hvordan du navngiver og aktiverer Timere Stik til hovedtelefoner Når hovedtelefonerne er tilsluttet, er de højttalere, der er tilsluttet musiksystemet, slået fra. Stik til hovedtelefoner

4 Oversigt over menusystemet Brug af musiksystemet CD 1 1 N.MUSIC 10 OPSÆTNING 2 N.RADIO 1 A.MEM 3 A.AUX 1 REDIGER A.MEM 4 RANDOM TIL/FRA 2 FORMATÉR KORT 5 REPEAT TIL/FRA 3 KOPIBESKYTTELSE 6 TIMER TIL/FRA 2 RADIO 7 REDIGER A.MEM 1 AUTOMATISK SØGNING 1 ARRANGER 2 AUTO-SØGNING KUN DAB OMARRANGER 3 ARRANGER KANALER SLET MUSIKNUMMER SLET ALLE KANALER A.MEM CD MENU SLET MAPPE OMARRANGER STOP LOAD STORE EXIT 2 OMDØB 4 TILFØJ KANAL RADIO RECORD DELETE 8 PLAY TIMER INDSTIL (BÅND, FM ) 1 PROGRAMMERING AF TIMER 1 NAVNGIV KANAL Justering af lydstyrke Navigationshjul TIL/FRA KILDE (KILDE, KANAL) 5 REDIGER KANAL INDSTIL (BÅND, FM ) Lad fingeren glide rundt på hjulet for at justere lydstyrken. Tryk på hjulet for at fjerne lyden, og tryk igen for at få lyden tilbage. Drej navigationshjulet for at flytte markøren osv. Tryk på hjulet for at godkende. Se næste side for at få yderligere oplysninger. START/STOP NAVNGIV KANAL DAGE 6 JUST. DAB-ANTEN. NAVN 7 DAB DRC 2 TIMER 2 3 NAVNGIV CD 3 TIMER 3 4 LYD 9 VIS UR 5 ØVR. MULIGHEDER 1 INDSTIL UR A.MEM CD MENU 2 TIMER TIL/FRA STOP LOAD STORE EXIT 3 VÆLG SPROG RADIO RECORD DELETE KONFIGURER PIN 4 DISPLAYVISNING 1 NY PINKODE 5 MENUMULIGHEDER 2 SLET PINKODE FØRSTE OPSÆTNING Hukommelseskort Sæt hukommelseskortet i, så etiketten vender opad. Tryk det ind, indtil det klikker på plads. Hvis du vil fjerne kortet, skal du trykke på det for at løsne det, og derefter trække det ud.

5 7 A.MEM Aktiverer A.MEM og igangsætter afspilning af et isat hukommelseskort. CD Igangsætter afspilning af en isat CD. STOP Standser afspilningen midlertidigt. Hvis du vil stoppe en optagelse, skal du først trykke på A.MEM og derefter STOP. LOAD Åbner og lukker diskrummet. RADIO Tænder for radioen. RECORD Tryk to gange for at optage den kilde, der spiller (radio, CD eller A.AUX), på det isatte hukommelseskort. 0 9 Vælger radiokanalnumre, musiknumre på en CD, mapper, N.MUSIC* numre eller nummererede menuer. Bruges til at indtaste tal i menuer. Tryk på GO, og derefter en taltast for at vælge et musiknummer i en A.MEM-mappe. Søger bagud gennem en CD, går trinvist tilbage gennem mapper i funktionen A.MEM eller N.MUSIC* og flytter markøren til venstre i menuer. Går ét trin tilbage i menusystemet. Søger fremad gennem en CD, går trinvist frem gennem mapper i funktionen A.MEM eller N.MUSIC* og flytter markøren til højre i menuer. MENU Henter ekstra kilder, funktioner og menuer frem i displayet. STORE Gemmer indstillinger, navne osv. i menuer. EXIT Forlader alle menuer. DELETE Sletter musiknumre, mapper eller radiokanaler. Fremhæv det, du vil slette, og tryk på DELETE to gange. Sletter den sidste karakter i navngivningsmenuer. Tryk på knappen, og hold den nede for at slette hele navnet. Sætter musiksystemet i stand-by. Symbol for navigationshjulet. Drej hjulet med eller mod uret for at gå trinvist gennem musiknumre eller stationer, flytte markøren op eller ned mellem menuer og justere indstillinger. Flytter vandret mellem karakterer i navngivningsmenuerne. Tryk for at gå ind i undermenuer og godkende indstillinger og valg i menuer. Når du lytter til radio, kan du trykke på hjulet og holde det nede for at hente en liste over stationerne frem i displayet. Drej på hjulet for at gå til den ønskede station, og tryk på hjulet for at lytte til den valgte station. Når du lytter til A.MEM, kan du trykke på hjulet og holde det nede for at hente en liste over mapper frem i displayet. Drej på hjulet for at gå til den ønskede mappe, og tryk på hjulet for at få vist musiknumrene i den valgte mappe. Nærbetjeningspanel Det er nemt at betjene alle musiksystemets funktioner via nærbetjeningspanelet. Her får du en forklaring på de forskellige knapper. BeoSound 4 kan også betjenes via Beo4 fjernbetjeningen. Se side 21 for at få yderligere oplysninger. *BEMÆRK! Hvis dit musiksystem er sat op i et Master Link system, og der er tilsluttet en computer med BeoLink PC 2 eller BeoPort, kan du lytte til N.Musik eller N.Radio via musiksystemet. Se den vejledning, der følger med BeoLink PC 2 eller BeoPort, for at få yderligere oplysninger.

6 8 Menusymbolerne Musiksystemets menuer giver dig adskillige valgmuligheder. Du kan vælge ekstra funktioner og egenskaber via menuerne eller lave dine egne foretrukne indstillinger for opsætningen. De aktuelle indstillinger for funktionerne er vist i menuen, f.eks. RANDOM TIL eller FRA. Symbolerne, der er forklaret til højre, hjælper dig med at finde rundt i menuerne. Brug hjulet og piletasterne til at bevæge dig rundt i menusystemet. Tryk på hjulet eller pil til højre for at gå ind i en indtastningsmenu. Hvis systemet er sat op i et musik-/ videosystem, er det nødvendigt at foretage nogle indstillinger i det tilsluttede fjernsyn eller den tilsluttede radio. Menusymboler. Én prik foran en menu angiver, at du har bevæget dig ét niveau ned i menusystemet... To prikker foran en menu angiver, at du har bevæget dig to niveauer ned i menusystemet.... Tre prikker foran en menu angiver, at du har bevæget dig tre eller flere niveauer ned i menusystemet... ØVR. MULIGHEDER 1 INDSTIL UR 2 TIMER TIL/FRA 3 VÆLG SPROG 4 DISPLAYVISNING 5 MENUMULIGHEDER Den firkantede markør En firkant foran en menu angiver markørens placering. Hvis du vil gå ind i menuen eller ændre en funktion, f.eks. RANDOM, TIL eller FRA, skal du trykke på hjulet eller trykke på knappen.... Tre prikker efter et menunavn angiver, at yderligere undermenuer er tilgængelige. Hvis du vil videre til det næste niveau, skal du trykke på hjulet eller knappen. To hvide streger angiver, at de pågældende menuer ikke er tilgænglige i øjeblikket. Du skal måske aktivere en bestemt kilde, før du går ind i menuerne.

7 Brug af menuerne 9 Sådan ændrer du en indstilling Tryk på MENU for at hente menusystemet frem 1 N.MUSIC 2 N.RADIO Hovedmenuer Går ind i menusystemet MENU Drej på hjulet Tryk på hjulet OPSÆTNING for at gå til OPSÆTNING for at gå ind i menuen 3 A.AUX 4 RANDOM TIL 5 REPEAT FRA 6 TIMER TIL 7 REDIGER A.MEM Flytter markøren op eller ned. Tryk for at gå ind i en menu Går tilbage gennem menuer 8 PLAY TIMER 9 VIS UR Forlader menuerne EXIT 10 OPSÆTNING Drej på hjulet Tryk på hjulet MULIGHEDER for at gå til ØVR. MULIGHEDER for at gå ind i menuen ØVR. 1 A.MEM 2 RADIO 3 CD 4 LYD 5 ØVR. MULIGHEDER Tryk på hjulet UR for at gå ind i menuen INDSTIL 1 INDSTIL UR 2 TIMER TIL/FRA 3 VÆLG SPROG 4 DISPLAYVISNING 5 MENUMULIGHEDER Drej på hjulet for at indstille det korrekte tidspunkt (eller brug taltasterne) Tryk på hjulet, eller tryk på for at gå til ÅR, og drej på hjulet for at indstille det korrekte år... INDSTIL UR TID ÅR MÅNED DAG 12: SEP 12 Indtastningsmenuer Justerer op eller ned, vælger eller fravælger i menuer og ændrer indstillinger i menuer. Tryk for at godkende indstillinger Gå videre til MÅNED og DAG Tryk på STORE for at gemme indstillingerne direkte. Derefter vises GEMT i displayet Flytter mellem indstillinger eller flytter markøren i menuerne. Tryk på for at hente yderligere oplysninger frem i displayet Tryk på EXIT for at forlade menuen Gemmer indstillinger og forlader indtastningsmenuen STORE Forlader menuer EXIT

8 10 Navngivningsprocedure Brug navngivningsfunktionen til f.eks. at navngive dine Timere, så de er nemme at genkende, eller dine CD er. Navngivningsproceduren er den samme, uanset hvad du navngiver. Hvert navn kan indeholde op til 17 karakterer, inklusive tal. Timere kan dog kun indeholde op til 12 karakterer. NAVNGIV CD NAVN: A A a ABCDEF GHIJKL MNOPQR NAVNGIV CD NAVN: D A a ABCDEF GHIJKL MNOPQR Sådan bruger du navngivningsmenuer Naviger Når du går ind i en navngivningsmenu, foreslår systemet et navn, og markøren er placeret under symbolet Gem ( ). Drej på hjulet for at flytte mellem karakterer, og tryk på det for at vælge en karakter. Gem Tryk på STORE for at gemme et navn, eller flyt markøren til symbolet, og tryk på hjulet for at gemme. Specialtegn Hvis du vil bruge specialtegn, skal du flytte markøren til symbolet og trykke på hjulet. Hvis du vil vende tilbage til at bruge almindelige karakterer, skal du flytte markøren til symbolet og trykke på hjulet. Store eller små bogstaver Hvis du vil skifte mellem store og små bogstaver, skal du flytte markøren til symbolet A a og trykke på hjulet. Slet Tryk på DELETE for at slette den sidste karakter. Tryk på DELETE, og hold knappen nede for at slette hele navnet. Tal Tryk på en taltast for at indtaste et tal.

9 Førstegangsopsætning 11 Når musiksystemet bliver installeret og tændt for første gang, bliver du ført gennem proceduren for førstegangsopsætning. Førstegangsopsætningen består af: Valg af menusprog Justering af DAB-antenne* Automatisk indstilling af radiostationer Indstilling af foretrukne grundindstillinger for lyden Indstilling af tidspunkt og dato Tilføjelser til listen over kilder og funktioner, der vises i displayet, når du trykker på MENU Indstilling af foretrukne grundindstillinger for displayet 1 VÆLG SPROG 2 JUST. DAB-ANTEN. 3 AUTOMATISK SØGNING 4 LYD 5 INDSTIL UR 6 MENUMULIGHEDER 7 DISPLAYVISNING Det finder du i menuerne FØRSTE OPSÆTNING (INDTAST PINKODE) Hvis din forhandler ikke har deaktiveret fabrikkens PIN-kode, skal du indtaste den PIN-kode, du har fået fra din forhandler. VÆLG SPROG Vælg dit foretrukne sprog for menuerne i displayet i listen over tilgængelige sprog. JUST. DAB-ANTEN.* Brug indikatoren til at bestemme den bedste position for DABantennen. Se side 15 for at få yderligere oplysninger. AUTOMATISK SØGNING Lad musiksystemet indstille alle tilgængelige FM- og DAB*- radiostationer for dig. LYD Juster lydparametrene, som du ønsker. INDSTIL UR Indstil det indbyggede ur på det korrekte tidspunkt og den korrekte dato. MENUMULIGHEDER Tilføj kilder, funktioner og menuer til den liste, der vises i displayet, når du trykker på knappen MENU. DISPLAYVISNING Vælg den displaytekst, du foretrækker for henholdsvis radio, CD, A.MEM og status. Menuen FØRSTE OPSÆTNING vises automatisk, når du tænder systemet første gang. Praktiske råd Tryk på knappen STORE for at gemme indstillingerne i en menu og gå videre til den næste menu i sekvensen. Alle de indstillinger, du foretager under førstegangsopsætningen, kan til enhver tid ændres via menuerne. Se side 18 for at få yderligere oplysninger om menuen ØVRIGE MULIGHEDER. Se side 20 for at få oplysninger om, hvordan du ændrer PIN-koden eller deaktiverer PINkodesystemet. Hvis musiksystemet er tilsluttet andet Bang & Olufsen udstyr, kan det være nødvendigt at indstille uret via det tilsluttede udstyr. *BEMÆRK! DAB-radiostationer (Digital Audio Broadcast) er kun tilgængelige, hvis de udsendes i dit område, og musiksystemet er udstyret med den indbyggede DAB-enhed. Se kapitlet Indstilling og redigering af radiostationer på side 14, hvis du ønsker yderligere oplysninger om indstilling af DAB-stationer.

10 12 Hent ekstra kilder, funktioner og menuer frem De valgmuligheder, der vises, når du trykker på MENU, er ekstra kilder, funktioner eller menuer. Fra fabrikken er OPSÆTNING den eneste menu, der er tilgængelig, når du trykker på knappen MENU. Hvis du ønsker at tænde for ekstra kilder eller oprette genveje til funktioner, du bruger ofte, f.eks. REDIGER A.MEM eller TIMER, skal du føje disse kilder eller funktioner til listen. Det gør du via menuen ØVR. MULIGHEDER. Se side 18 for at få yderligere oplysninger. 1 N.MUSIC 2 N.RADIO 3 A.AUX 4 RANDOM [TIL/FRA] 5 REPEAT [TIL/FRA] 6 TIMER [TIL/FRA] 7 REDIGER A.MEM 8 PLAY TIMER 9 VIS UR 10 OPSÆTNING 1 A.MEM 2 RADIO 3 CD 4 LYD 5 ØVR. MULIGHEDER N.MUSIC Lyt til N.Music*. N.RADIO Lyt til N.Radio*. A.AUX Få adgang til udstyr, der er tilsluttet AUX-stikket. Dette aktiverer kun AUX-stikket. RANDOM (TIL/FRA) Aktivér eller deaktiver afspilningsfunktionen RANDOM for CD og A.MEM. REPEAT (TIL/FRA) Aktivér eller deaktiver afspilningsfunktionen REPEAT for CD og A.MEM. TIMER (TIL/FRA) Aktivér eller deaktiver Timerfunktionen. REDIGER A.MEM Få adgang til at redigere det isatte hukommelseskort. PLAY TIMER Foretag eller rediger Timerprogrammeringer. VIS UR Hent tidspunktet frem i displayet. OPSÆTNING Hent opsætningsmenuen frem. Se de næste sider for at få oplysninger om indholdet af opsætningsmenuen. Tryk på knappen MENU for at hente yderligere kilder, funktioner og menuer frem. Listens indhold afhænger af, hvad du har tilføjet. Praktiske råd Du kan vælge en menu vha. dens nummer, eller slå en funktion til eller fra ved at trykke på det pågældende nummer. Hvis f.eks. funktionen RANDOM TIL/FRA er nummer 4 i menusystemet, skal du trykke på 4 for at slå funktionen til eller fra. Hvis du ønsker, at RANDOM skal være tilgængelig, skal du føje funktionen til menumulighederne. Se side 18 for at få yderligere oplysninger. Se side 16, hvis du vil have yderligere oplysninger om særlige afspilningsfunktioner for CD. *BEMÆRK! Hvis BeoSound 4 er sat op i et Master Link system, og der er tilsluttet en computer med BeoLink PC 2 eller BeoPort, kan du lytte til N.Music eller N.Radio via BeoSound 4. Se den vejledning, der følger med BeoLink PC 2 eller BeoPort, for at få yderligere oplysninger.

11 A.MEM og hukommelseskort 13 Du kan enten bruge hukommelseskortet som en kilde i musiksystemet og afspille musik, der er gemt på kortet, eller du kan optage CD er, radioprogrammer eller fra A.AUXkilden på det isatte hukommelseskort. Hvis hukommelseskortet er sat i, og en anden kilde spiller, f.eks. CD, skal du bare trykke på RECORD to gange for at igangsætte optagelse på kortet. Den resterende tid på kortet vises i displayet, og når kortet er fuldt, får du besked via displayet. Der er plads til op til 250 mappper på hukommelseskortet, og hver mappe kan indeholde op til 250 musiknumre. Mapper kan kun placeres i roden af hukommelseskortet, og musiknumre skal placeres i mapper. Det anbefales at formatere nye hukommelseskort i BeoSound 4, før du optager på dem. Kun MultiMedia (MMC) og Secure Digital (SD) kort fra SanDisk understøttes af BeoSound 4. A.MEM 1 REDIGER A.MEM 1 ARRANGER 2 OMDØB 2 FORMATÉR KORT 3 KOPIBESKYTTELSE Det finder du i menuen A.MEM REDIGER A.MEM Slet mapper eller musiknumre, og flyt eller omdøb mapper. FORMATÉR KORT Formatér hukommelseskortet. Alt indhold på kortet bliver slettet. KOPIBESKYTTELSE Tilsidesæt kopibeskyttelsen af de CD er, du ønsker at optage fra. Optagelser på hukommelseskortet kodes i 128 Kbps MP3-kvalitet. Filer, der kopieres til hukommelseskortet via en PC, skal placeres i en mappe, da de ellers ikke kan afspilles. Mapper, der er placeret på underniveauer, understøttes ikke. Formaterne MP3 og WMA understøttes til afspilning fra hukommelseskortet. WMA-filer, der er beskyttet med DRM (Digital Rights Management), understøttes ikke. MP3-/ WMA-tags understøttes ikke. For at gå ind i menuen A.MEM, skal du trykke på A.MEM, derefter MENU, gå ind i menuen OPSÆTNING og derefter gå ind i menuen A.MEM. Undermenuen REDIGER A.MEM er kun tilgængelig på dette niveau, hvis du har tilføjet den som beskrevet på side 18. Praktiske råd Fjern ikke hukommelseskortet under en igangværende optagelse, eller mens du afspiller fra hukommelseskortet, da det kan beskadige kortet. Der er ét niveau af mapper på hukommelseskortet. Ved optagelse fra en A.AUX-kilde eller radioen oprettes der to særlige mapper, nemlig A.AUX og Radio. Optagelserne placeres i disse to mapper. Du kan derefter omdøbe mapperne, hvis du ønsker det. Nye standardmapper for A.AUX og Radio oprettes automatisk, når du laver den næste optagelse. Hvis en CD er kopibeskyttet, og du forsøger at optage den over på hukommelseskortet, bliver du via musiksystemet bedt om at afgøre, om du vil tilsidesætte kopibeskyttelsen. Hvis du vælger ikke at tilsidesætte kopibeskyttelsen, bliver optagelsen slettet. Når du igangsætter en optagelse fra radio eller AUX, er der en forsinkelse, før optagelsen begynder. Hvis du vil flytte mapper, skal du dreje på hjulet for at fremhæve den mappe, du ønsker at flytte. Tryk på for at flytte mappen væk fra listen. Drej på hjulet for at flytte mappen til sin nye position, og tryk på for at sætte den tilbage på listen.

12 14 Indstilling og redigering af radiostationer Lad musiksystemet finde alle tilgængelige radiostationer for dig. Du kan gemme op til 99 radiostationer. Når en station er gemt, kan du få direkte adgang til den ved at indtaste kanalnummeret eller ved at gå trinvist gennem alle gemte stationer. Du kan ændre den rækkefølge, de indstillede radiostationer vises i, eller slette dem via menuen ARRANGER KANALER. Der vises måske et navn, der udsendes af udbyderen, i displayet, men du kan også selv navngive radiostationerne. RADIO 1 AUTOMATISK SØGNING 2 AUTO-SØGNING KUN DAB 3 ARRANGER KANALER 1 SLET ALLE KANALER 2 OMARRANGER 4 TILFØJ KANAL 1 INDSTIL 2 NAVNGIV 5 REDIGER KANAL 1 INDSTIL 2 NAVNGIV 6 JUST. DAB-ANTEN. 7 DAB DRC Det finder du i menuen RADIO AUTOMATISK SØGNING Brug denne menu til automatisk at indstille nye radiostationer. AUTO-SØGNING KUN DAB Brug denne menu til at indstille nye DAB-stationer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se beskrivelsen på modstående side. ARRANGER KANALER Brug denne menu til at slette alle radiostationer, ændre den rækkefølge, de indstillede radiostationer vises i, eller slette enkelte uønskede radiostationer fra listen over tilgængelige stationer. TILFØJ KANAL Brug denne menu til at tilføje nye stationer og navngive og gemme en tilføjet station. REDIGER KANAL Brug denne menu til at finindstille stationer og navngive og gemme de pågældende stationer. For at gå ind i menuen RADIO skal du trykke på RADIO, derefter MENU, gå ind i menuen OPSÆTNING og derefter gå ind i menuen RADIO. Hvis musiksystemet er udstyret med den indbyggede DAB-enhed, og der udsendes DAB-stationer i dit område, kan du også gemme digitale radiostationer. Praktiske råd Når du lytter til radio, kan du trykke på hjulet og holde det nede for at hente en liste over radiokanaler frem i displayet. Hvis du har fundet en radiostation, men modtagelsen er dårlig, kan du finindstille den via menuen REDIGER KANAL. Du kan også indtaste den nøjagtige frekvens for en radiostation og gemme den under et kanalnummer. Hvis stereosignalet ikke er stærkt nok til at give en acceptabel lyd, skifter musiksystemet automatisk til mono. De tilgængelige muligheder afhænger af, hvilket bånd du lytter til: FM eller DAB. For eksempel er mulighederne for INDSTIL i menuen TILFØJ KANAL for FM: BÅND Viser det aktuelle bånd. Vælg FM eller DAB. FREKVENS Viser den aktuelle frekvens. Drej på hjulet for at igangsætte indstillingen. FININDSTILLING Finindstil en indstillet station. STEREO Vælg JA for stereolyd.

13 15 DAB-udbydere (Digital Audio Broadcast) sender stationer i grupper, der kaldes ensembler*. En kanal indeholder et enkelt ensemble, og et ensemble indeholder typisk 5 10 tjenester*. Når systemet finder et DAB-signal, bliver alle stationer i signalet registreret. Når indstillingen er gennemført, og der er fundet mere end 99 stationer, kan du gennemgå en liste over de enkelte stationer og vælge dem, du vil gemme MHz 5A 5B 5C 5D 6A Channels DAB BAND III MHz A 12B 12C 12D F DR NEWS DR SOFT DR ROCK DR BOOGIE DR SPORT DAB-radiostationer udsendes i grupper, også kaldet ensembler, der er placeret på kanaler. Når nye DAB-stationer bliver tilgængelige, kan du indstille dem via funktionen for automatisk indstilling. Dermed indstilles de nye stationer, og de tidligere gemte stationer forbliver uændrede. *Nogle DAB-udbydere kalder et ensemble et multiplex og en tjeneste en station. JUST. DAB-ANTEN. Denne menu indeholder en indikatorbjælke, der viser det modtagede DABsignals styrke og risikoen for signaludfald. Se på indikatorbjælken, mens du justerer antennen. Når signalet er stærkt nok, bliver lyden transmitteret. Indikatorbjælken bliver længere mod højre, hvis signalet bliver stærkere, og går i den modsatte retning, hvis det bliver svagere. Indikatorbjælken bevæger sig gennem et gråtonet og hvidt felt. Det gråtonede felt til venstre angiver, at der er stor risiko for periodiske signaludfald. Det hvide felt til højre angiver, at risikoen for signaludfald er minimal. DAB DRC Med visse DAB-stationer kan du justere komprimeringen af lydsignalet med funktionen DRC (Dynamic Range Control). Komprimeringen kompenserer for støjkilder i dine umiddelbare omgivelser. Der er 12 mulige indstillinger med tre forskellige værdier: FRA (ingen komprimering) NOM (anbefales af DAB-udbyderen) MAKS (maksimal komprimering, dobbelt så meget som anbefalet af DAB-udbyderen). Hvis du har justeret komprimeringen af lydsignalet, og du lytter til en DAB-station, der udsendes med DRC, vises DRC i displayets nederste højre hjørne. Menuindstillinger for DAB DRC har ingen effekt på stationer, der ikke udsendes med DRC. Hvis DAB-indstillinger giver for mange stationer i programlisten > De tilgængelige stationer vises i menuen GEM KANAL. > Drej på hjulet for at flytte mellem stationer. > Tryk på GO for at gemme en station. > Hvis menuen er tom, eller hvis du ikke ønsker at gemme flere stationer, skal du trykke på EXIT for at forlade menuen. Radiotekst tekstinformation om den aktuelle station og udbyder understøttes af BeoSound 4. Du kan indstille systemet til at vise radiotekst via menuen DISPLAYVISNING. Se kapitlet Grundindstillinger på side 18, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Bemærk, at du skal vælge et kanalnummer med et signal, før du kan justere antennen. Se dine DABudbyderes web sites for at få oplysninger om kanalnumre.

14 16 Indstillinger for musik-cd er Hvis du navngiver en CD, vises navnet i displayet, hver gang du afspiller den pågældende CD. Desuden er ekstra CD-funktioner tilgængelige via hovedmenuen, hvis du har tilføjet dem i menuen MENUMULIGHEDER. Se side 18 for at få yderligere oplysninger. Funktionen RANDOM afspiller CD er og musiknumre på den isatte CD i tilfældig rækkefølge. Funktionen REPEAT afspiller den isatte CD igen og igen i op til 12 timer uden afbrydelse. Funktionerne RANDOM og REPEAT kan anvendes sammen eller hver for sig. NAVNGIV CD Det finder du i menuen NAVNGIV CD NAVNGIV CD Brug denne menu til at navngive den isatte CD. Så vises CD-navnet i displayet, når CD en bliver afspillet. For at gå ind i menuen CD skal du trykke på CD, derefter MENU, gå ind i menuen OPSÆTNING og derefter gå ind i menuen NAVNGIV CD. Praktiske råd Du kan kun navngive en CD, når den spiller. Du kan gemme op til 200 forskellige CD-navne i dit musiksystem. Se side 10 for at få yderligere oplysninger om navngivning. Hvis listen over CD-navne er fuld, beder musiksystemet dig om at slette et CD-navn, før du indtaster et nyt.

15 Lydindstillinger 17 Alle lydniveauer er indstillet på neutrale værdier fra fabrikken, men du kan foretage dine egne lydjusteringer og gemme dem. Hvis der er sluttet højttalere direkte til dit musiksystem, kan du justere lydstyrke, bas- og diskantniveau, eller ændre balancen mellem venstre og højre højttaler. Hvis du gemmer et lydniveau, starter musiksystemet med at spille på dette niveau, hver gang du tænder for det. Musiksystemet er også udstyret med en loudness-funktion, som du kan aktivere eller deaktivere. Loudnessfunktionen gør musikken mere dynamisk. Den kompenserer for det menneskelige øres manglende følsomhed over for høje og lave frekvenser, når man lytter til musik ved lav lydstyrke. LYD 1 VOLUME 2 BALANCE 3 INDSTIL TONE (BAS, DISKANT, LOUDNESS) Det finder du i menuen LYD VOLUME Brug denne menu til at indstille et lydniveau for musiksystemet. Den maksimale lydstyrke, der kan gemmes i denne menu, er 75. BALANCE Brug denne menu til at justere balancen mellem højttalerne. INDSTIL TONE (BAS, DISKANT, LOUDNESS) Brug denne menu til at justere bas og diskant, som du ønsker det, og til at slå loudnessfunktionen til eller fra. For at gå ind i menuen LYD skal du trykke på MENU, gå ind i menuen OPSÆTNING og derefter gå ind i menuen LYD. Praktiske råd Hvis du ikke gemmer de lydindstillinger, du foretager, vender musiksystemet tilbage til de forudindstillede lydniveauer, når du slukker for det. Lydstyrken kan altid justeres via nærbetjeningspanelet eller Beo4 fjernbetjeningen.

16 18 Grundindstillinger Du kan ændre musiksystemets grundlæggende indstillinger, som du ønsker. Menuen ØVR. MULIGHEDER giver dig mulighed for at indstille uret, slå Timer-funktionen til eller fra og vælge sprog. Du kan også indstille dine foretrukne grundindstillinger for displayet og vælge, hvilke kilder og funktioner der skal vises, når du trykker på knappen MENU. Hvis du føjer funktionerne RANDOM og REPEAT til MENUMULIGHEDER, kan du slå dem til eller fra for den kilde, du lytter til (CD eller A.MEM). Det betyder, at hvis du lytter til en CD og slår funktionen REPEAT til, bliver CD en gentaget i op til 12 timer, eller indtil du slukker for den. ØVR. MULIGHEDER 1 INDSTIL UR 2 TIMER 3 VÆLG SPROG 4 DISPLAYVISNING 1 RADIO 2 CD 3 A.MEM 4 STATUS (NORMAL/UDVIDET) 5 MENUMULIGHEDER Det finder du i menuen ØVR. MULIGHEDER INDSTIL UR Brug denne menu til at indstille det indbyggede ur til det korrekte tidspunkt og den korrekte dato. Denne menu er kun tilgængelig, hvis musiksystemet ikke er tilsluttet et fjernsyn. TIMER (TIL/FRA) Brug denne menu til at slå Timer-funktionen til eller fra. Vælg TIL for også at lade Timeren omfatte højttalerne i musiksystemet. VÆLG SPROG Brug denne menu til at vælge det sprog, du foretrækker til teksten i displayet, i listen over tilgængelige sprog. DISPLAYVISNING Brug denne menu til at vælge type og mængde af displayoplysninger for radio, CD og A.MEM. Indstillingerne for RADIO, CD og A.MEM bestemmer, hvad der vises øverst i displayet, f.eks. radiotekst eller CD-navn. Indstillingen for STATUS bestemmer, om der vises displayoplysninger kortvarigt dvs. ved betjening eller konstant. MENUMULIGHEDER Brug denne menu til at føje funktioner, egenskaber og menuer til den liste, der vises, når du trykker på MENU. For at gå ind i menuen ØVR. MULIGHEDER skal du trykke på MENU, gå ind i menuen OPSÆTNING og derefter gå ind i menuen ØVR. MULIGHEDER. Praktiske råd Fra fabrikken er OPSÆTNING den eneste menu, der er tilgængelig, når du trykker på MENU. Hvis musiksystemet er tilsluttet andet Bang & Olufsen udstyr, kan det være nødvendigt at indstille uret via det tilsluttede udstyr. Når musiksystemet er tilsluttet et fjernsyn, programmeres Timere via fjernsynet. Hvis du ønsker, at Timerne skal udføres på BeoSound 4, skal menuen TIMER indstilles til TIL. Det kræver, at der er sluttet højttalere til BeoSound 4. Hvis du ved en fejl har valgt et sprog, du ikke ønsker, kan du gå ind i sprogmenuen ved at trykke på MENU, gå ned til det sidste menupunkt, trykke på hjulet, trykke på 5 og derefter 3.

17 Få musiksystemet til at starte og stoppe automatisk 19 Du kan få musiksystemet til at starte eller stoppe på angivne tidspunkter i løbet af dagen eller ugen. Musiksystemet kan huske op til otte af disse Timere. Du kan indstille en Timer til at vække dig om morgenen til lyden af din yndlings-cd eller din foretrukne radiostation, og en anden til at sætte musiksystemet i stand-by om aftenen. Du kan også indstille separate Timere for arbejdsdage, weekender og ferier. Du kan navngive Timerne, så de er nemme at genkende, og slå de enkelte Timere til eller fra enkeltvis. Du kan til enhver tid ændre dine Timere. PLAY TIMER 1 TIMER 1 1 TIL/FRA 2 KILDE (KANAL) 3 START/STOP 4 DAGE 5 NAVN 8 TIMER 8 Det finder du i menuen TIMER TIL/FRA Brug denne menu til at aktivere eller deaktivere de programmerede Timere. KILDE Vælg en kilde for din programmerede Timer. Hvis du vælger radioen som Timer-kilde, skal du også vælge et kanalnummer. Hvis du vælger A.MEM som kilde, kan du også vælge nummeret på en mappe. START/STOP Brug denne menu til at indtaste start- og stoptidspunkter for din Timer. DAGE Vælg, hvilke dage i ugen Timeren skal aktiveres. Brug piletasterne til at bevæge dig gennem dagene. Drej hjulet mod uret for at fravælge en dag. Tryk på hjulet for at vælge en dag, og gå videre til den næste dag. NAVN Brug denne menu til at navngive dine forskellige Timere, så de er nemme at genkende. Menuen PLAY TIMER er kun tilgængelig, hvis du har tilføjet den i menuen ØVR. MULIGHEDER. Praktiske råd Hvis du vil standse musiksystemet, kan du programmere en Timer, der har STANDBY som kilde. Hvis du programmerer en Timer for mandag, tirsdag og torsdag, udføres den pågældende Timer på disse dage hver uge. Hvis du har sluttet musiksystemet til andet Bang & Olufsen udstyr, der også har Timer-funktion, skal du programmere Timer-indstillingerne på dette udstyr, som beskrevet i den vejledning, der følger med det pågældende udstyr. Hvis indstillingerne også skal gælde for BeoSound 4, skal du aktivere Timer-funktionen på BeoSound 4, som beskrevet på side 12. Hvis du vil bruge Timer-funktionen, skal musiksystemets indbyggede ur være korrekt indstillet. Se side 18 for at få yderligere oplysninger.

18 20 Brug af PIN-kodesystemet Hvis du bruger en PIN-kode, kan musiksystemet, hvis strømmen har været frakoblet i mere end ca. 30 minutter, kun aktiveres igen ved at tænde det og indtaste din personlige PIN-kode via nærbetjeningspanelet. Hvis PIN-koden ikke indtastes, skifter musiksystemet automatisk til stand-by efter ca. tre minutter. Du kan godt ændre din PIN-kode, men af sikkerhedsmæssige årsager er det kun muligt at ændre den fem gange i løbet af tre timer. Du vælger selv, om PIN-kodesystemet skal være aktiveret. PIN-kodesystemet deaktiveres, når du sletter din PINkode. KONFIGURER PIN 1 NY PINKODE 2 SLET PINKODE Det finder du i menuen KONFIGURER PIN NY PINKODE Brug denne menu til at indtaste eller ændre din PIN-kode. SLET PINKODE Brug denne menu til at deaktivere PIN-kodesystemet. Sådan åbner du for indtastning af en Masterkode > Mens musiksystemet beder om din PIN-kode, skal du trykke på og holde tasten nede for at gøre det muligt at indtaste en Masterkode. > Indtast Masterkoden. > Når du har indtastet Masterkoden, deaktiveres PIN-kodesystemet, og musiksystemet er klar til brug. Hvis du vil aktivere PIN-kodesystemet igen, skal du indtaste en ny PIN-kode. For at hente menuen KONFIGURER PIN frem, skal du trykke på MENU og derefter trykke på l to gange efterfulgt af STOP. Praktiske råd Hvis du indtaster en forkert PIN-kode, har du yderligere fire forsøg til at indtaste koden. Herefter slukkes systemet og kan ikke aktiveres i tre timer. Hvis SYSTEM LÅST vises i displayet, første gang du aktiverer en funktion, og du ikke har modtaget en PIN-kode fra din Bang & Olufsen forhandler, skal du kontakte din forhandler for at få en PIN-kode, før du kan gå videre. Hvis du glemmer din PIN-kode, skal du kontakte din Bang & Olufsen forhandler, som kan hjælpe dig med at fremskaffe en Masterkode fra Bang & Olufsen. Du skal bruge Masterkoden til at genaktivere musiksystemet.

19 Brug af Beo4 fjernbetjeningen 21 Hvis du bruger dit musiksystem sammen med andre Bang & Olufsen produkter, skal du se i de vejledninger, der følger med disse produkter for at få yderligere oplysninger om, hvordan de betjenes. *For at få vist de relevante ekstra knapper på Beo4 skal du føje dem til Beo4 s liste: Tilføj RANDOM og REPEAT til Beo4 for at kunne bruge funktionerne. Tilføj A.AUX for at kunne skifte til de andre kilder, der er tilsluttet til AUX-stikket. Se Beo4 s egen vejledning for at få yderligere information. Gå trinvist gennem dine radiostationer eller musiknumre. Når RANDOM eller REPEAT vises i TV LIGHT RADIO RADIO Tænder for radio Beo4 s display, skal du trykke på for at aktivere funktionen, og på for at deaktivere den DTV DVD CD CD Tænder for CD V MEM RECORD A MEM A.MEM Igangsætter afspilning fra et isat Søger gennem en CD, går trinvist gennem mapper hukommelseskort eller flytter til venstre eller højre i menuer Indtaster numre på radiostationer og musiknumre. Brug taltasterne til at vælge en nummereret Genoptager afspilningen, aktiverer kilden, accepterer indstillinger, eller aktiverer en funktion, GO valgmulighed der vises i Beo4 s display, f.eks. CLOCK TEXT 0 MENU MENU Går ind i menusystemet Viser ekstra knapper, f.eks. RANDOM, REPEAT, LIST EXIT Forlader menusystemet N.RADIO eller N.MUSIC* RANDOM N.MUSIC GO Skruer op eller ned for lydstyrken. Tryk midt på knappen for at fjerne lyden fra højttalerne, og tryk Standser til enhver tid afspilning af CD og A.MEM STOP igen for at få lyden tilbage midlertidigt LIST EXIT Sætter musiksystemet i stand-by STOP

20 22 Opsætning Det anbefales at følge nedenstående fremgangsmåde, når du sætter musiksystemet op: 1 Anbring musiksystemet dér, hvor du ønsker at bruge det. 2 Sæt højttalere og eventuelt ekstraudstyr op. 3 Sæt alle kabler i deres respektive stik bag på musiksystemet husk, at systemet ikke må tilsluttes lysnettet endnu! 4 Fastgør kablerne i kabelskjulerens riller og fastgør kabelskjuleren. 5 Monter glaslågen. 6 Slut produktet til lysnettet. Forholdsregler Sørg for, at musiksystemet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Brug kun godkendte Bang & Olufsen stande eller vægbeslag for at undgå personskade. Placer dit musiksystem på en solid overflade, helst et bord, en skænk eller stand, hvor det skal stå permanent. Musiksystemet er udelukkende beregnet til indendørs brug i tørre omgivelser og i et temperaturområde på 10 40ºC. Undgå at placere systemet i direkte sollys, nær radiatorer eller andre varmekilder. Der skal være mindst 5 cm (2") fri luft på hver side af musiksystemet for at sikre tilstrækkelig ventilation. Husk, at der skal være god plads foroven, så glaslågen kan åbnes. Hvis musiksystemet skal hænge på en væg, skal du sørge for at bruge den rigtige størrelse og type skruer og rawlplugs til montering af vægbeslaget (ekstraudstyr) og musiksystemet. Den type skruer og rawlplugs, du skal bruge, afhænger af vægmateriale og -konstruktion. Du må ikke slutte nogen af produkterne i dit system til lysnettet, før du har tilsluttet alle kablerne. Kabelskjuler og kabler: Hvis musiksystemet skal stå alene, skal du sørge for, at kablerne er ført gennem kabelskjuleren. Ellers kan netledningen blive rykket ud af stikket. Hvis du vil montere musiksystemet på en stand eller et beslag, skal du fjerne kabelskjuleren. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan du monterer musiksystemet på en stand eller et beslag, skal du se i den vejledning, der følger med standen eller beslaget.

21 23 Glaslåge: Det anbefales at slå strømmen fra musiksystemet, når du monterer glaslågen. > Placer glaslågen, så fastgøringspunkterne på glaslågen befinder sig ud for de relevante fastgøringsstik på musiksystemet. > Sørg for, at glaslågens venstre og højre side befinder sig ud for musiksystemets venstre og højre side. > Tryk forsigtigt på glaslågen (på fastgøringspunkterne), indtil du hører et klik. Klikket angiver, at glaslågen er monteret korrekt. Du kan fjerne glaslågen, f.eks. hvis du vil rengøre den på indersiden. For at fjerne glaslågen skal du åbne den og afbryde strømmen til musiksystemet på hovedafbryderen. Tryk forsigtigt øverst på glaslågen, så går den løs. 2 1

22 24 Tilslutning af kablerne Stikpanelet er placeret nederst på musiksystemet. Brug diagram og illustrationer bag på stikpanelet, når du skal finde stikkene. Sæt ikke stikket i stikkontakten, før alle de andre kabler er tilsluttet. DAB FM L ~ OUT IN R AUX POWER LINK MASTER LINK Antennetilslutninger FM/DAB* Det anbefales at tilslutte DAB-antennen, før du tilslutter de øvrige antenner. Slut DAB-antennen til stikket mærket DAB og FM-antennen til stikket mærket FM. Hvis du bruger en FM-dipolantenne Indstil på den ønskede radiostation, og drej derefter antennen vandret, indtil du modtager det bedst mulige signal. Hvis du bruger en DAB-antenne Brug menuen JUST. DAB-ANTEN., som beskrevet på side 15, for at finde ud af, hvor antennen skal placeres. Menuen viser dig, hvor stærkt DAB-signalet er. Sørg for at hænge eller montere antennen lodret. Vent med at montere musiksystemet permanent f.eks. på et vægbeslag indtil du har fundet ud af, hvor signalet er stærkest og har placeret musiksystemet dér! *BEMÆRK! DAB-stikket er kun tilgængeligt, hvis musiksystemet er udstyret med den indbyggede DAB-enhed.

23 25 Tilslutning til lysnet ~ Sæt netledningen i stikket mærket ~ på stikpanelet, men sæt ikke stikket i stikkontakten, før du har gennemført alle tilslutninger. Der kan kun slukkes helt for strømmen til musiksystemet ved at koble det fra stikkontakten. Det skal være nemt at komme til stikket på netledningen. Tilslut ekstraudstyr AUX IN L R Til tilslutning af ekstraudstyr, f.eks. en pladespiller. AUX OUT L R Til tilslutning af ekstraudstyr, f.eks. en minidisk. Højttalertilslutninger Power Link Slut dine aktive højttalere til stikkene mærket Power Link. Se de vejledninger, der følger med BeoLab højttalerne. Husk at stille L R LINE kontakten på BeoLab højttalerne på henholdsvis L og R (venstre og højre kanal). Når hovedtelefonerne er tilsluttet, er de højttalere, der er tilsluttet musiksystemet, slået fra. Hvis du lytter til høj musik over længere tid, kan det medføre høreskade! Master Link tilslutninger Brug et Master Link kabel til at forbinde stikkene mærket Master Link med stikpanelet og fjernsynet. Stikket bruges også til fordeling af lyd i hele huset via BeoLink.

24 26 Musik-/videoopsætning Du kan bruge musiksystemet som et selvstændigt system eller som et musik-/videosystem, hvis du forbinder systemerne med et Master Link kabel. Hvis du forbinder dit musiksystem og videosystem, skal du sørge for, at de er sat op, så de kan fungere sammen. Det betyder, at du er nødt til at programmere systemerne til den korrekte Option ved hjælp af Beo4, som beskrevet på denne side. Sådan programmerer du Options for musiksystemet via Beo4 fjernbetjeningen > Hold knappen nede, og tryk på LIST. > Slip begge knapper. > Tryk på LIST flere gange, indtil OPTION? vises i Beo4 s display. Tryk derefter på GO. > Tryk på LIST flere gange, indtil A.OPT vises i Beo4 s display. Indtast derefter det relevante nummer (0, 1, 2, 5 eller 6). Vælg V.OPT for at programmere en Option for dit videosystem. Musiksystemet har fem forskellige indstillinger af Options: Option 0. Bruges, når musiksystemet er sluttet til videosystemet, og der ikke er sluttet højttalere direkte til musiksystemet. Hvis du vil ændre indstillingen af en Option til 0 fra en anden indstilling, skal du ændre den til 1, før du ændrer den til 0. Option 1. Bruges, når musiksystemet er sat op alene eller er tilsluttet et videosystem, og når højttalerne er tilsluttet musiksystemet. Option 2. Bruges, når musiksystemet er sat op i et rum og tilsluttet et videosystem, der er sat op i et andet rum. Option 5. Bruges, når musiksystemet er sat op i et linkrum, hvor der også står et Bang & Olufsen fjernsyn. Option 6. Bruges, når musiksystemet er sat op i et linkrum, hvor der ikke står et Bang & Olufsen fjernsyn. Option 2 Option 0 Et musik-/videosystem. Når musiksystemet er sluttet til et videosystem, og højttalerne er sluttet til videosystemet, overtager videosystemet nogle af de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, f.eks. Timer-programmering. Option 1 Musiksystemet som et selvstændigt system. Option 1 Option 1 Et integreret musik-/videosystem sat op i ét rum. Option 2 Option 2 Et integreret musik-/videosystem sat op i to rum.

25 Vedligeholdelse 27 Normal vedligeholdelse, f.eks. rengøring af musiksystemet, er brugerens ansvar. Følg denne vejledning for at opnå det bedste resultat. Sørg for at behandle glaslågen med stor forsigtighed. Hvis den får en revne, eller der går skår i den, eller hvis den på anden måde beskadiges, skal den straks udskiftes, da der ellers kan opstå fare for alvorlig legemsbeskadigelse. Du kan bestille nye låger hos din Bang & Olufsen forhandler. Rengøring Før du rengør musiksystemet, anbefales det at afbryde strømmen til musiksystemet for at undgå, at glaslågen åbnes og lukkes. Mens strømmen er frakoblet, kan du åbne og lukke glaslågen manuelt. Det kræver kun ganske få kræfter at gøre det. Brug en blød, tør klud til at tørre støv af musiksystemet. Glaslågen kan eventuelt fjernes og rengøres på indersiden se side 23 i denne vejledning. Brug en mild vinduesrens til at rengøre glaslågen. Brug ikke sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af musiksystem, stand eller beslag! Det kan ikke anbefales at bruge specielle rense-cd er i musiksystemet. Håndter dine CD er: Hvis CD en bliver snavset af fingeraftryk, støv eller smuds, kan du tørre den af med en fnugfri, blød og tør klud. Brug aldrig opløsnings- eller slibemidler til CD erne, og aftør dem altid i en lige linie fra centrum ud mod kanten. Undgå ekstrem varme og fugtighed, og skriv aldrig på dine CD er. Hukommelseskort For at sikre en lang levetid skal hukommelseskortet behandles forsigtigt. Lad altid kortet sidde i musiksystemet, eller opbevar det i den kassette, der følger med kortet. Bemærk, at det ikke er muligt at optage eller formatere, hvis du har skrivebeskyttet kortet. Hvis der opstår problemer med afspilning, anbefaler vi dig at formatere hukommelseskortet. Husk, at alt indhold på kortet bliver slettet, når du formaterer det. Du kan skrivebeskytte SD-kortet ved at flytte skydeknappen nedad.

26 28 Indeks A.MEM Afspil fra A.MEM, 7 Afspilning i tilfældig rækkefølge, 18 Gentag afspilning, 18 Navngiv mapper og musiknumre, 10 Optag på hukommelseskort, 13 Slet fra hukommelseskort, 13 Sæt et hukommelseskort i, 6 Beo4 fjernbetjening Brug Beo4 fjernbetjeningen, 21 Betjeningspanel Oversigt over betjeningspanelet, 6 CD-afspiller Afspil en CD, 7 Afspil musiknumre i tilfældig rækkefølge, 18 Gentag en CD i op til 12 timer, 18 Navngiv CD er, 10 Sæt en CD i, 4 Hukommelseskort Formatér hukommelseskort, 13 Kompatible hukommelseskort, 13 Optag på hukommelseskort, 13 Skrivebeskyt hukommelseskort, 27 Sæt hukommelseskort i, 6 Højttalere Tilslut højttalere, 25 Indikatorlampe Indikatorlampen, 4 Indstillinger Indstil uret, 18 Lydjusteringer, 17 Kabler Arranger kablerne, 23 Tilslut kablerne, 24 DAB-radiostationer DAB-antennestik, 24 Indstil DAB-radiostationer, 15 Juster DAB-antenne, 15 Juster komprimering af DAB-lydsignal DAB DRC, 15 Displayvisninger Forstå og ændr de viste oplysninger, 4 og 18 Kontakt Kontakt Bang & Olufsen, 30 Lyd Juster lydstyrken, 6 Skift lyd fra stereo til mono, 14 Skift lydstyrke, bas, diskant eller balance, 17 Førstegangsopsætning Procedure for førstegangsopsætning, 11 Master Link Musik-/videoopsætning, 26 Programmér Options, 26 Hovedtelefoner Tilslut hovedtelefoner, 4 Menuer Sådan bruges menuerne, 9 Sådan læses menusymboler, 8

27 29 Musik-/videosystem Programmér Options, 26 Slut musiksystemet til et videosystem, 25 Rengøring Håndter dine CD er, 27 Vedligehold musiksystemet, 27 Navngivning Navngiv en CD, 10 Navngiv en mappe, 10 Navngiv en radiostation, 10 N.Music Afspil N.MUSIC, 12 Repeat Gentag en CD, 18 Sletning Formatér hukommelseskort, 13 Slet CD-navne, 16 Slet radiostationer, 14 N.Radio Afspil N.RADIO, 12 Sprog Skift sprog i displayteksterne, 18 Options Programmér musiksystemet til den korrekte Option, 26 Stikpanel Oversigt over stik, 24 PIN-kode Aktivér PIN-kodesystemet, 20 Brug din PIN-kode, 20 Har du glemt din PIN-kode?, 20 Skift eller slet din PIN-kode, 20 Åbn for Masterkode, 20 Placering Forholdsregler, 22 Radio Flyt radiostationer, 14 Indstil radiostationer, 14 Navngiv radiostationer, 10 Slet radiostationer, 14 Tænd for radioen, 7 Random Tilslutninger Antennetilslutninger, 24 Slut musiksystemet til et videosystem, 25 Tilslut hovedtelefoner, 4 Tilslut højttalere, 25 Timer Få musiksystemet til at starte eller stoppe automatisk, 19 Få vist, rediger eller slet en Timer, 19 Indtast indstillinger i det indbyggede ur, 18 Tænd for Timer-afspilningsfunktionen, 19 Ur Indtast indstillinger i det indbyggede ur, 18 Vedligeholdelse Vedligehold musiksystemet, 27 Afspil musiknumre i tilfældig rækkefølge, 18

28 30 Til din orientering Dine krav som bruger får størst mulig opmærksomhed, når et Bang & Olufsen produkt designes og udvikles, og vi bestræber os på at gøre det nemt og behageligt at betjene vores produkter. Vi håber derfor, at du vil tage dig tid til at fortælle os om dine oplevelser med dit Bang & Olufsen produkt. Alle de positive eller negative ting, du anser for vigtige, vil kunne hjælpe os i vores bestræbelser på at forbedre vores produkter yderligere. På forhånd tak! Skriv til: Bang & Olufsen a/s Kundeservice Peter Bangs Vej 15 DK 7600 Struer eller ring/send en fax til: Bang & Olufsen Kundeservice (tlf.) (fax) eller send en via:

29 31 Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) Miljøbeskyttelse Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd har udstedt et direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment WEEE). Formålet med direktivet er at forhindre affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt at fremme genbrug og andre former for genvinding af sådant affald. Direktivet vedrører således producenter, distributører og forbrugere. WEEE-direktivet kræver, at både producenter og slutbrugere bortskaffer elektrisk og elektronisk udstyr samt elektriske og elektroniske reservedele på en miljømæssig forsvarlig måde, og at udstyr og affald genbruges eller genvindes med hensyn til materialer eller energi heraf. Elektrisk og elektronisk udstyr og reservedele må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, og alt elektrisk og elektronisk udstyr samt alle reservedele skal indsamles og bortskaffes separat. Produkter og udstyr, som skal indsamles med henblik på genbrug og andre former for genvinding, er mærket med det viste piktogram. Når elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes ved hjælp af de indsamlingssystemer, der er tilgængelige i dit land, beskytter du miljøet og menneskets sundhed samt bidrager til betryggende og rationel anvendelse af naturressourcer. Indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr og affald forhindrer mulig forurening af naturen med farlige stoffer, som kan være indeholdt i elektriske og elektroniske produkter og udstyr. Din Bang & Olufsen forhandler kan hjælpe og rådgive dig om den korrekte bortskaffelsesmetode i dit land.

30 32 CLASS 1 LASER PRODUCT Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. Den sorte og gule etiket på CD-afspilleren tjener som advarsel om, at apparatet indeholder et lasersystem og er klassificeret som et klasse 1 laserprodukt. I tilfælde af problemer med CD-afspilleren bedes du kontakte en Bang & Olufsen forhandler. Apparatet må kun åbnes af uddannede serviceteknikere. Til det norske marked! Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning av komponenter innenfor kjøpslovens reklama sjonstid, som må regnes som vedlikehold av produktene. Slik ved ligehold gir ikke grunn lag for å rette mangels krav mot forhandler eller leverandør, og må bekostes af kjøper. FORSIGTIG: Anvendelse af andre styreenheder, indstillinger eller procedurer end dem, som er angivet heri, kan resultere i farlig stråling. Dette produkt indeholder copyright-teknologi, som er beskyttet i henhold til amerikanske patenter 4,631,603; 4,577,216; 4,819,098; 4,907,093; og 6,516,132, og andre immaterielle rettigheder. Tilladelse til anvendelse af denne copyright-beskyttede teknologi skal gives af Macrovision. Teknologien er udelukkende beregnet til fjernsynsbrug i hjemmet samt andre begrænsede brugsområder, medmindre tilladelse til anden anvendelse er givet af Macrovision. Baglæns engineering eller demontering er forbudt. Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

BeoSound 4. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoSound 4. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoSound 4 Vejledning Indhold Præsentation af musiksystemet, 4 Menusystem, 5 Brug af musiksystemet, 6 Find ud af, hvordan du tænder for og betjener kilder, f.eks. CD, radio eller A.MEM, via nærbetjeningspanelet

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE BeoSound 4 Tillæg Menusystem Dette tillæg indeholder rettelser til din BeoSound 4 vejledning. På grund af ny software har dit musiksystem fået nye funktioner. Menusystemet er blevet ændret i forhold til

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel BeoCenter 2 Vejledning til stikpanel CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele,

Læs mere

BeoSound 3. Vejledning

BeoSound 3. Vejledning BeoSound 3 Vejledning Supported file formats are: MP3 Sampling frequencies: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, and 48 khz Constant or variable bit rates: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112,

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning beskriver, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen gennemgår betjeningen af BeoCenter 2 både med og uden DVD-funktionalitet. Det vil sige, at der

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoSound 3. Vejledning

BeoSound 3. Vejledning BeoSound 3 Vejledning Supported file formats are: MP3 Sampling frequencies: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, and 48 khz Constant or variable bit rates: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112,

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

BeoSound Håndbog

BeoSound Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det fuldt integrerede musiksystem Når du rækker hånden ud for at betjene BeoSound 3000, glider glasdørene på magisk vis til side og inviterer dig indenfor i musikken.

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoLab 3500. Vejledning

BeoLab 3500. Vejledning BeoLab 3500 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCENTER 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465332

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCENTER 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465332 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr.

Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr. BeoTime Vejledning Dette produkt overholder bestemmelserne i direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF. Tekniske specifikationer, funktioner og brugen af disse kan ændres uden varsel. Til det norske marked!

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

BeoLab 7-6. Vejledning

BeoLab 7-6. Vejledning BeoLab 7-6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

BeoSound 3000. Håndbog

BeoSound 3000. Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det komplet integrerede musiksystem Hver gang du rækker hånden frem for at betjene BeoSound 3000, åbner glasdørene sig som ved et trylleslag og lokker dig ind i musikkens

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O C E N T E R 2 3 0 0 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

BeoSound 9000. Håndbog

BeoSound 9000. Håndbog BeoSound 9000 Håndbog PAS PÅ: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises til kvalificeret

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

BeoSound 5. Vejledning

BeoSound 5. Vejledning BeoSound 5 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoLab 7-4. Vejledning

BeoLab 7-4. Vejledning BeoLa 7-4 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. For at forhindre tilskadekomst må der kun ruges Bang & Olufsens

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét.

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. B E O S O U N D O U V E R T U R E 1 P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af

Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af BEOLAB 8000 Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

BeoVision 4. Vejledning

BeoVision 4. Vejledning BeoVision 4 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoLab 10. Vejledning

BeoLab 10. Vejledning BeoLab 10 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol.

Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol. B E O C E N T E R 9 3 0 0 1 Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol. BeoCenter 9300 indeholder en FM/AMradio,

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning

BeoLab 1. Brugervejledning BeoLab 1 Brugervejledning Denne vejledning indeholder BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan

Læs mere

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning,

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning, 2 I N D L E D N I N G 3 Indhold Deres BeoLab 4000 højttalere er et sæt meget små, aktive højttalere. Størrelsen, udformningen og alsidigheden gør BeoLab 4000 til ideelle højttalere til alle typer musik-/videosystemer,

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 2. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR Beoab 2 Vejledning FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises til kvalificeret

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

BeoSound 5 Encore. Vejledning

BeoSound 5 Encore. Vejledning BeoSound 5 Encore Vejledning Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden oplysninger om særlige funktioner fra vejledningen Kom godt i gang. Du kan bl.a.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til.

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til. B E O S O U N D 9 0 0 0 1 BeoSound 9000, der er en -afspiller med indbygget radio, er det ultimative musiksystem. En teknologisk nyskabelse og et håndværksmæssigt mesterværk såvel som et smukt stykke kunst.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

BeoRemote One. BeoRemote One BT

BeoRemote One. BeoRemote One BT BT Kære kunde Denne vejledning indeholder yderligere oplysninger om og beskriver dens funktioner i detaljer. Du kan bl.a. finde oplysninger om indstillinger. Vejledningen opdateres regelmæssigt, så den

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O S O U N D O U V E R T U R E 1 P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres

Læs mere

BeoVision MX 8000. Vejledning

BeoVision MX 8000. Vejledning BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning Vejledningen og håndbogen Vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om den mere avancerede betjening

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere