Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu"

Transkript

1 Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu udgave DA

2 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia, Nokia Connecting People og Navi er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller forretningskendetegn tilhørende deres respektive ejere. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den nærmeste Nokia-forhandler. Eksportkontrol Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt /1. udgave DA

3 Indhold Sikkerhed... 4 Kort vejledning... 5 Opsætning... 5 Betjeningsenhed... 6 Betjening uden CarMenu... 6 Tast til stemmestyret opkald... 6 Tasten Lyd fra... 6 Tilstandstast... 6 Opkaldstast... 7 Afslutningstast... 7 Navi-hjul... 7 Betjening med CarMenu... 7 Installation af CarMenu... 8 Brug af CarMenu med betjeningsenheden... 9 Opladning af den tilsluttede enhed Introduktion Systemkrav Kom godt i gang Installation og start af CarMenu Sådan tændes og slukkes bilsættet Tilslutning af tændingssensoren Slukning af højttalertelefonen Tilslutning af en mobilenhed til bilsættet Trådløs Bluetooth-teknologi Tilslutning af en musikafspiller til bilsættet CarMenu Driftstilstande og Nokia Maps Fælles indikatorer Navigering i telefon- og musikafspillertilstand Betjening med mobilenheden Afslutning af CarMenu Visning af en kalendernote Telefontilstand Justering af lydstyrken under et opkald Foretagelse af opkald Indtastning af et telefonnummer Søgning efter en kontakt Opkald til det senest kaldte nummer Stemmestyret opkald Hurtigkald Afslutning af opkald Besvarelse af opkald Aktivering eller deaktivering af mikrofonen Overførsel af opkald mellem bilsættet og en mobilenhed Kontakter Opkaldsinfo Beskeder Indstillinger Nokia Maps Brug af betjeningsenheden med Nokia Maps Musikafspillertilstand Oversigt Justering af lydstyrken Afspilning af musik Valg af musikkilde Indstillinger

4 Sikkerhed Sikkerhed Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele bruger- og installationsvejledningen for at få yderligere oplysninger. Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn. TÆND ENHEDEN SIKKERT Tænd ikke enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare. TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel bør være trafiksikkerheden. INTERFERENS Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden. SLUK ENHEDEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF Anvend ikke enheden, når du tanker brændstof. Anvend ikke enheden i nærheden af brændstof eller kemikalier. SLUK ENHEDEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER Respekter alle restriktioner. Anvend ikke enheden, når sprængning pågår. KVALIFICERET SERVICE Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk. EKSTRAUDSTYR Brug kun ekstraudstyr, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. TILSLUTNING TIL ANDET UDSTYR Ved tilslutning til andet udstyr er det vigtigt at læse sikkerhedsforskrifterne i brugervejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. 4

5 Kort vejledning Kort vejledning Tak, fordi du har valgt Nokia-bilsæt CK-300. Med bilsættet kan du nemt foretage og modtage opkald håndfrit og lytte til den musik, der er gemt på mobilenheden via dit stereoanlæg i bilen. Programmet CarMenu giver dig øjeblikkelig adgang til alle dine kontakter og de musiknumre, der er gemt på den kompatible mobilenhed. Du kan også bruge det sammen med programmet Nokia Maps (hvis det er installeret på din mobilenhed). I dette kapitel beskrives bilsættets grundlæggende funktioner. Læs hele bruger- og installationsvejledningen nøje på den cd-rom, der blev leveret sammen med bilsættet. Opsætning 1. Bilsættet skal installeres af en autoriseret servicetekniker med brug af de originale Nokia-dele, der følger med i salgspakken. Du kan finde yderligere instrukser i bruger- og installationsvejledningen. 2. Hvis du vil betjene bilsættet via en brugergrænseflade, der er optimeret til brug i biler, skal du hente programmet CarMenu på produktsiden på eller på det lokale Nokia-websted og installere programmet på den kompatible mobilenhed. 3. Slut den kompatible mobilenhed til bilsættet ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi. Du kan finde yderligere instrukser i bruger- og installationsvejledningen. 5

6 Kort vejledning Betjeningsenhed 1. Tast til stemmestyret opkald 2. Tasten Lyd fra 3. Tilstandstast 4. Opkaldstast 5. Afslutningstast 6. Navi TM -hjul Betjening uden CarMenu Du kan betjene bilsættet med eller uden programmet CarMenu. I dette afsnit beskrives det, hvordan du kan bruge betjeningsenheden, når CarMenu ikke er installeret på mobilenheden. Tast til stemmestyret opkald Tryk på og hold tasten til stemmestyret opkald nede for at aktivere stemmestyret opkald på en kompatibel mobilenhed, når der ikke er nogen igangværende opkald. Tasten Lyd fra Tryk på tasten Lyd fra for at overføre et opkald mellem bilsættet og en kompatibel mobilenhed. Tryk på og hold tasten Lyd fra nede for at slå mikrofonen til eller fra under et opkald. Tilstandstast Tryk på tilstandstasten for at starte, afbryde eller genoptage musikafspilning, når musikafspilleren på mobilenheden er aktiveret. 6

7 Kort vejledning Opkaldstast Tryk på opkaldstasten for at besvare et opkald. Tryk to gange på opkaldstasten for at ringe op til det nummer, som du sidst har ringet til. Afslutningstast Tryk på afslutningstasten for at afslutte det aktive opkald eller afvise et indgående opkald. Navi-hjul Tryk på og hold hjulet nede for at gøre følgende: Tænde eller slukke bilsættet, når tændingssensoren ikke er tilsluttet Tilslutte bilsættet til en forbundet enhed (tryk på og hold hjulet nede i ca. 1 sekund) Drej på hjulet for at gøre følgende: Justere lydstyrken under et opkald Springe til det næste eller det forrige musiknummer på en afspilningsliste, en kunstner eller et album, mens et musiknummer afspilles eller er midlertidigt standset Betjening med CarMenu Hvis du vil betjene bilsættet via en brugergrænseflade, der er optimeret til brug i biler, skal du hente programmet CarMenu på produktsiden på eller på det lokale Nokia-websted og installere programmet på den kompatible mobilenhed. Du kan bruge programmet Nokia Maps med CarMenu, hvis Nokia Maps er installeret på din mobilenhed. 7

8 Kort vejledning Installation af CarMenu Du skal muligvis have administratorrettigheder til din pc for at kunne udføre installationen. Du skal også bruge følgende: En kompatibel mobilenhed baseret på Series 60, version 3.0 (eller nyere). Enheden skal understøtte den Bluetooth-specifikation og de profiler, der er angivet i bruger- og installationsvejledningen. En internetforbindelse på pc'en eller mobilenheden. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster. Tre megabyte ledig hukommelse på din mobilenhed. Det USB-kabel, der følger med mobilenheden. En kompatibel pc med operativsystemet Windows XP eller Windows Vista. Sådan installerer du CarMenu på mobilenheden: 1. Hvis du vil installere CarMenu på et kompatibelt hukommelseskort, som du bruger til din mobilenhed, skal du sætte kortet i enheden. 2. Hvis du anvender en internetforbindelse på en pc, skal du lægge den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet (eller i et kompatibelt dvddrev) på pc'en. Vælg indstillingen til hentning af CarMenu i det program, der starter automatisk (hvis indstillingen til automatisk cdrom-afspilning er aktiveret i Windows). Følg den viste vejledning til at hente installationsfilen CarMenu fra Nokias websted til pc'en, og kopiér filen fra pc'en til mobilenheden eller det hukommelseskort, der er indsat i den. Du kan også hente filen fra produktsiden på eller på det lokale Nokia-websted uden at bruge cdrommen. Hvis du bruger internetbrowseren på den kompatible mobilenhed til at oprette forbindelse til internettet med, kan du hente installationsfilen CarMenu på produktsiden på eller på det lokale Nokia-websted til mobilenheden eller det hukommelseskort, der er indsat i den. 8

9 Kort vejledning 3. Start installationen, som beskrevet i brugervejledningen til mobilenheden, og følg den vejledning, der vises i installationsprogrammet. 4. Tænd bilsættet for at starte programmet CarMenu. Brug af CarMenu med betjeningsenheden Tast til stemmestyret opkald Tryk på og hold tasten til stemmestyret opkald nede for at aktivere stemmestyret opkald på en kompatibel mobilenhed, når der ikke er nogen igangværende opkald. I Nokia Maps kan du trykke på tasten til stemmestyret opkald for at få den samme funktion, som når du trykker på tasten 4 på din mobilenhed. Hvis navigationen er aktiveret, gentages den sidste stemmevejledning. Tasten Lyd fra Tryk på tasten Lyd fra for at gøre følgende: Overføre et opkald mellem bilsættet og en kompatibel mobilenhed Indstille lydstyrken for bilsættet til lydløs, når der ikke er nogen igangværende opkald Tryk på og hold tasten Lyd fra nede for at slå mikrofonen til eller fra under et opkald. Tilstandstast Tryk på tilstandstasten for at gøre følgende: Skifte mellem telefon- og musikafspillertilstand og Nokia Maps (hvis dette kører) Vende tilbage til hovedskærmen for den aktuelle tilstand Tryk på og hold tilstandstasten nede for at vende tilbage til hovedskærmen for telefontilstand fra alle tilstande. Opkaldstast Tryk på opkaldstasten i telefontilstand for at gøre følgende: Besvare et opkald Skifte mellem et aktivt opkald og et opkald i venteposition 9

10 Kort vejledning Få vist listen over senest kaldte numre på hovedskærmen Tryk på opkaldstasten i telefontilstand to gange for at ringe op til det senest kaldte nummer igen på hovedskærmen. Tryk på opkaldstasten i musikafspillertilstand for at gøre følgende: Afspille det musiknummer, der vises på mobilenheden, standse afspilningen midlertidigt eller genoptage afspilningen Afspille alle musiknumre fra den valgte afspilningsliste, kunstner eller det valgte album fra det første nummer I Nokia Maps kan du trykke på opkaldstasten for at få den samme funktion, som når du trykker på den venstre valgtast på din mobilenhed. Afslutningstast Tryk på afslutningstasten for at gøre følgende: Afslutte det aktive opkald eller afvise et opkald Slette en kalendernote fra skærmen Vende tilbage til den forrige skærm eller det forrige menuniveau Slette et enkelt tegn, når du skriver tekst eller tal Stoppe afspilningen af det viste musiknummer på hovedskærmen i musikafspillertilstand I Nokia Maps kan du trykke på afslutningstasten for at få den samme funktion, som når du trykker på den højre valgtast på din mobilenhed. Tryk på og hold afslutningstasten nede for at forlade hovedskærmen for den aktuelle tilstand. Navi-hjul Tryk på hjulet for at gøre følgende: Besvare et indgående opkald Udføre den funktion, der vises nederst på skærmen, for at vælge et element (f.eks. en menufunktion) eller for at slette en kalendernote fra skærmen 10

11 Kort vejledning I Nokia Maps kan du trykke på Navi-hjulet for at få den samme funktion, som når du trykker på den midterste valgtast, eller som når du trykker midt på navigeringstasten på mobilenheden. Tryk på og hold hjulet nede for at gøre følgende: Tænde eller slukke bilsættet, når tændingssensoren ikke er tilsluttet Tilslutte bilsættet til en forbundet enhed (tryk på og hold hjulet nede i ca. 1 sekund) Drej på hjulet i en vilkårlig retning for at gøre følgende: Rulle til et element (f.eks. en menufunktion) eller rulle gennem en liste Justere lydstyrken under et opkald Springe til det næste eller det forrige musiknummer på en afspilningsliste, en kunstner eller et album, mens et musiknummer afspilles eller er midlertidigt standset, i musikafspillertilstand I Nokia Maps kan du dreje på hjulet for at få den samme funktion, som når du trykker navigeringstasten op eller ned på din mobilenhed. Drej hjulet til venstre på hovedskærmen for at indtaste et telefonnummer eller bruge hurtigkald. Drej hjulet til højre på hovedskærmen for at søge efter en kontakt i Kontakter. Opladning af den tilsluttede enhed Du kan oplade batteriet i en kompatibel Nokia-enhed, mens du bruger bilsættet, ved at slutte enheden til bilsættet via tilslutningskablet CA-113CU. 11

12 Introduktion 1. Introduktion Med Nokia-bilsæt CK-300 kan du nemt håndtere håndfrie opkald og lytte til den musik, der er gemt på den kompatible mobilenhed. Du kan styre bilsættet med den eksterne betjeningsenhed. Hvis du har en mobilenhed, der er baseret på softwareplatformen Series 60, version 3.0 (eller nyere), kan du installere programmet CarMenu på din mobilenhed. Dette program giver dig øjeblikkelig adgang til dine kontakter, musiknumre, der er gemt på din kompatible mobilenhed, samt programmet Nokia Maps (hvis dette er installeret på din mobilenhed). Læs denne vejledning omhyggeligt. Læs også bruger- og installationsvejledningen til Nokia-bilsæt CK-300, brugervejledningen til din mobilenhed, som indeholder vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed og vedligeholdelse, samt brugervejledningen til Nokia Maps. Hvis du bruger en separat musikafspiller sammen med bilsættet, skal du også læse brugervejledningen til den. Gå ind på eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde den nyeste version af denne brugervejledning samt yderligere oplysninger, overførsler og tjenester, der er relateret til dit Nokia-produkt. Opbevar alt ekstraudstyr utilgængeligt for små børn. Systemkrav Hvis du vil installere og bruge programmet CarMenu, skal du have følgende: En kompatibel mobilenhed, S (eller nyere), som understøtter den Bluetooth-specifikation og de profiler, der er angivet i "Trådløs Bluetooth-teknologi", s. 15 En internetforbindelse på pc'en eller mobilenheden. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster. 12

13 Introduktion Tre megabyte ledig hukommelse på mobilenheden og det hukommelseskort, der er indsat i enheden (hvis der er indsat et hukommelseskort). Det USB-kabel, der følger med mobilenheden. En kompatibel pc med operativsystemet Windows XP eller Windows Vista. 13

14 Kom godt i gang 2. Kom godt i gang Installation og start af CarMenu Hvis du vil betjene bilsættet via en brugergrænseflade, der er optimeret til brug i biler, skal du hente programmet CarMenu på produktsiden på eller på det lokale Nokia-websted og installere programmet på den kompatible mobilenhed. Sådan installerer du CarMenu på mobilenheden: 1. Hvis du vil installere CarMenu på et kompatibelt hukommelseskort, som du bruger til din mobilenhed, skal du sætte kortet i enheden. 2. Hvis du anvender en internetforbindelse på en pc, skal du lægge den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet (eller i et kompatibelt dvddrev) på pc'en. Vælg indstillingen til hentning af CarMenu i det program, der starter automatisk (hvis indstillingen til automatisk cdrom-afspilning er aktiveret i Windows). Følg den viste vejledning til at hente installationsfilen CarMenu fra Nokias websted til pc'en, og kopiér filen fra pc'en til mobilenheden eller det hukommelseskort, der er indsat i den. Du kan også hente filen fra produktsiden på eller på det lokale Nokia-websted uden at bruge cdrommen. Hvis du bruger internetbrowseren på den kompatible mobilenhed til at oprette forbindelse til internettet med, kan du hente installationsfilen CarMenu på produktsiden på eller på det lokale Nokia-websted til mobilenheden eller det hukommelseskort, der er indsat i den. 3. Start installationen, som beskrevet i brugervejledningen til mobilenheden, og følg den vejledning, der vises i installationsprogrammet. 4. Tænd bilsættet for at starte programmet CarMenu. 14

15 Kom godt i gang Sådan tændes og slukkes bilsættet Hvis du ikke er sikker på, om tændingssensoren er tilsluttet eller ej, skal du kontakte den tekniker, som installerede bilsættet. Tilslutning af tændingssensoren Hvis tændingssensoren er tilsluttet, skal du tænde motoren. Når bilsættet tændes, starter programmet CarMenu, der er installeret på mobilenheden, og indikatoren på betjeningsenheden lyser. Tryk på Navi-hjulet og hold det nede, hvis tændingssensoren ikke er tilsluttet. Slukning af højttalertelefonen Hvis tændingssensoren er tilsluttet, skal du slukke motoren. Hvis du slukker motoren under et opkald, slukkes bilsættet, når du har afsluttet opkaldet, eller forbindelsen mellem bilsættet og mobilenheden afbrydes. Hvis tændingssensoren ikke er tilsluttet, skal du trykke på og holde Navi-hjulet nede, indtil indikatoren på betjeningsenheden slukkes. Når du har slukket motoren, skal du ikke efterlade mobilenheden tilsluttet bilsættet, da bilbatteriet muligvis aflades. Tilslutning af en mobilenhed til bilsættet Bilsættet kan tilsluttes en kompatibel mobilenhed ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi. Hvis du vil bruge bilsættet med programmet CarMenu, skal du installere programmet på din mobilenhed, før du opretter en binding og opretter forbindelse mellem enheden og bilsættet. Trådløs Bluetooth-teknologi Trådløs Bluetooth-teknologi gør det muligt at forbinde kompatible enheder uden brug af kabler. En Bluetooth-forbindelse kræver ikke, at der er en fri luftlinje mellem de to enheder, men den indbyrdes afstand mellem enhederne må højst være 10 meter. Forbindelsen kan blive udsat 15

16 Kom godt i gang for forstyrrelser på grund af hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre elektroniske enheder. Bilsættet er kompatibelt med Bluetooth-specifikationen 1.2, der understøtter følgende profiler: Handsfree Profile 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 og Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. Kontakt producenterne af andre enheder for at kontrollere, om de er kompatible med dette bilsæt. Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af Bluetoothteknologi i nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din tjenesteudbyder. Oprettelse af en forbindelse til mobilenheden Hvis du vil oprette en Bluetooth-forbindelse, skal du have en kompatibel mobilenhed, der understøtter trådløs Bluetooth-teknologi. Når der er oprettet forbindelse mellem enheden og bilsættet ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi, kan du f.eks. opbevare enheden i en taske, mens du bruger bilsættet. Du kan oplade batteriet i en kompatibel Nokia-enhed, mens du bruger bilsættet, ved at slutte enheden til bilsættet via det medfølgende tilslutningskabel. Hvis du vil oprette en binding og slutte enheden til bilsættet, skal du gøre følgende: 1. Tænd enheden og bilsættet (se side 15). 2. Aktivér enhedens Bluetooth-funktion, og indstil den til at søge efter Bluetooth-enheder. Se brugervejledningen til enheden for at få yderligere oplysninger. 3. Vælg bilsættet på listen over fundne enheder. 4. Indtast Bluetooth-adgangskoden 0000 for at oprette en binding og slutte bilsættet til enheden. På nogle enheder skal du oprette forbindelsen separat, efter at der er oprettet en binding. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til enheden. Det er kun nødvendigt at oprette en binding mellem bilsættet og enheden én gang. Hvis bindingen oprettes, udsender bilsættet en høj biplyd. Bilsættet vises nu i mobilenhedens menu, hvor du kan se de Bluetooth-enheder, 16

17 Kom godt i gang som aktuelt er forbundet med enheden. Hvis bindingen ikke oprettes, udsender bilsættet en lav biplyd. Forsøg at oprette bindingen igen ved omhyggeligt at følge vejledningen til oprettelse af binding. Du kan oprette en binding mellem bilsættet og op til otte mobilenheder, men du kan kun have én mobilenhed tilsluttet ad gangen. Der kan kun oprettes forbindelse mellem bilsættet og en forbundet enhed, hvis enheden er tændt, og dens Bluetooth-funktionen er aktiveret. Manuel tilslutning af bilsættet Når du tænder bilsættet, men ikke har sluttet en enhed til det, kan du indstille bilsættet til at søge efter forbundne enheder. Start søgningen ved at trykke på Navi-hjulet og holde det nede i ca. 1 sekund. Under søgningen blinker indikatoren på betjeningsenheden. Bilsættet prøver først at oprette forbindelse til den enhed, der sidst blev brugt sammen med det. Hvis der ikke kan oprettes forbindelse, prøver bilsættet at oprette forbindelse til en af de andre Bluetooth-enheder, der har været forbundet til det for nylig. Bilsættet bipper, når der oprettes forbindelse til enheden. Automatisk tilslutning af bilsættet Du kan indstille den forbundne enhed til at tillade automatisk forbindelse med bilsættet, når bilsættet er tændt. Hvis du har en Nokiaenhed, skal du ændre indstillingerne for forbundne enheder i enhedens Bluetooth-menu. Når du tænder bilsættet, forsøger det inden for 45 sekunder at oprette en Bluetooth-forbindelse til den sidst anvendte enhed. Hvis der ikke kan oprettes forbindelse, prøver bilsættet at oprette forbindelse til en af de andre Bluetooth-enheder, der har været forbundet til det for nylig. Afbrydelse af forbindelse til bilsættet Du kan afbryde forbindelsen mellem bilsættet og enheden ved at afbryde Bluetooth-forbindelsen til bilsættet i enhedens Bluetoothmenu eller ved at slukke bilsættet. Bemærk, at det ikke er nødvendigt at slette bindingen til bilsættet for at afbryde forbindelsen til det. 17

18 Kom godt i gang Nulstilling af listen med forbundne enheder Bilsættet gemmer bindingsoplysningerne for de sidste otte Bluetoothenheder, der er blevet forbundet til det. Du kan slette disse oplysninger ved at slukke bilsættet samt trykke på og holde Navi-hjulet nede i 10 sekunder. Bilsættet bipper. Tilslutning af en musikafspiller til bilsættet Du kan slutte en kompatibel musikafspiller til bilsættet ved at bruge det medfølgende tilslutningskabels 3,5 mm lydstik. 18

19 CarMenu 3. CarMenu Når bilsættet tændes, starter programmet CarMenu automatisk på mobilenheden. Driftstilstande og Nokia Maps CarMenu indeholder telefon- og musikafspillerstanden. Det kan også bruges sammen med programmet Nokia Maps (hvis det er installeret på din mobilenhed). Når CarMenu startes, vises hovedskærmen for telefontilstand. Hvis du vil skifte mellem telefon- og musikafspillertilstand og Nokia Maps, skal du trykke på tilstandstasten på hovedskærmen for den aktuelle tilstand. Fælles indikatorer Følgende oplysninger vises øverst på skærmen i telefon- og musikafspillertilstand: signalstyrke for det tilgængelige mobilnetværk på den aktuelle position, hvis disse oplysninger angives af mobilenheden. Jo højere søjlen er, jo stærkere er signalet. eller du bruger telefon- eller musikafspillertilstand. Mobilenhedens navn, der kan angives i enhedens Bluetooth-menu. Batteristatus for mobilenheden. Jo højere søjlen er, jo mere strøm er der tilbage. Navigering i telefon- og musikafspillertilstand Tryk på Navi-hjulet for at udføre den funktion, der vises nederst på skærmen. Du kan rulle til et element (f.eks. en menufunktion) eller gennem en liste ved at dreje Navi-hjulet til venstre eller højre. Tryk på Navi-hjulet for at vælge elementet. 19

20 CarMenu Tryk på for at vende tilbage til den forrige skærm eller det forrige menuniveau. Hvis du vil forlade hovedskærmen for den aktuelle tilstand, skal du holde nede eller trykke på tilstandstasten. Hvis du vil vende tilbage til hovedskærmen for telefontilstand, skal du holde tilstandstasten nede. Se "Brug af betjeningsenheden med Nokia Maps", s. 27 for at få oplysninger om, hvordan du bruger betjeningsenheden med Nokia Maps. Betjening med mobilenheden I stedet for betjeningsenheden kan du også bruge tasterne på den kompatible mobilenhed til at styre telefon- og musikafspillertilstanden. Du kan trykke navigeringstasten på mobilenheden op eller ned i stedet for at bruge Navi-hjulet på betjeningsenheden. Du kan bruge sendetasten på mobilenheden i stedet for tasten på betjeningsenheden. Du kan bruge afslutningstasten på mobilenheden i stedet for tasten på betjeningsenheden. Hvis du vil indtaste tal, kan du også bruge de alfanumeriske taster på mobilenheden. Afslutning af CarMenu Du kan forlade CarMenu ved at åbne hovedmenuen for den aktuelle tilstand og vælge Afslut. CarMenu lukkes også, når du slukker bilsættet. Visning af en kalendernote Når der vises en kalendernote, skal du trykke på for at slette noten. eller på Navi-hjulet 20

21 Telefontilstand 4. Telefontilstand Når programmet CarMenu startes, vises hovedskærmen for telefontilstand. Når du bruger telefontilstand, vises øverst på skærmen. Netværksoperatørens eller tjenesteudbyderens navn eller logo vises midt på skærmen, hvis disse oplysninger angives af mobilenheden. Når du foretager et opkald, vises det grønne håndsætsymbol. Hvis du skifter til Nokia Maps eller musikafspillertilstand, vises håndsættet i en boble. Justering af lydstyrken under et opkald Du kan justere lydstyrken under et opkald, eller når du får besked om et opkald, ved at dreje Navi-hjulet til venstre for at sætte lydstyrken ned eller til højre for at sætte den op. Når du ændrer lydstyrken, flyttes den vandrette blå bjælke øverst på skærmen i overensstemmelse hermed. Hvis du ændrer lydstyrken under et opkald, gemmes den valgte lydstyrke. Hvis du ændrer lydstyrken, når du får besked om et opkald, gemmes den valgte lydstyrke ikke. Tryk på i telefontilstand, når der ikke er nogen igangværende opkald, for at indstille lydstyrken til lydløs. Når lydstyrken indstilles til lydløs, vises. Tryk på for at gendanne den oprindelige lydstyrke. Foretagelse af opkald Du kan foretage et opkald ved at indtaste et telefonnummer eller søge efter en kontakt, der er gemt på mobilenheden. Indtastning af et telefonnummer Drej Navi-hjulet til venstre på hovedskærmen for telefontilstand for at indtaste et telefonnummer. Rul til første ciffer i telefonnummeret, og 21

22 Telefontilstand tryk på Navi-hjulet. Vælg de andre cifre i telefonnummeret på samme måde. (tryk på for at slette det sidste ciffer). Du kan også bruge tastaturet på mobilenheden til at indtaste telefonnummeret. Tryk på for at ringe op til telefonnummeret, når det vises. Du kan annullere opkaldsforsøget ved at trykke på. Søgning efter en kontakt Du kan søge efter en kontakt på mobilenhedens kontaktliste ved at dreje Navi-hjulet til højre på hovedskærmen for telefontilstand. Du kan også trykke på Navi-hjulet og vælge Kontakter. Du kan søge efter et navn ved at indtaste et enkelt eller flere begyndelsesbogstaver, afhængigt af indstillingerne under Telefonmenu > Indstil. > Kontaktsøgning. Du kan finde yderligere oplysninger under "Kontakter", s. 24. Opkald til det senest kaldte nummer Du kan åbne listen over senest kaldte numre ved at trykke på på hovedskærmen for telefontilstand. Tryk på to gange for at ringe op til det senest kaldte nummer. Stemmestyret opkald Du kan aktivere funktionen stemmestyret opkald på mobilenheden ved at trykke på og holde nede i alle tilstande, når der ikke er nogen igangværende opkald, hvis mobilenheden understøtter denne funktion med bilsættet. Fortsæt som beskrevet i brugervejledningen til mobilenheden. Hvis du vil bruge stemmestyret opkald, skal du gemme stemmekoder til de ønskede kontakter på mobilenheden. Hurtigkald Du kan ringe op til et telefonnummer, der er tildelt en hurtigkaldstast på mobilenheden, ved at dreje Navi-hjulet til venstre på hovedskærmen for telefontilstand og vælge tallet til hurtigkaldstasten. Tryk på, eller tryk på og hold Navi-hjulet nede for at foretage opkaldet. 22

23 Telefontilstand Du kan finde flere oplysninger om hurtigkald i brugervejledningen til mobilenheden. Afslutning af opkald Du kan afslutte et aktivt opkald på hovedskærmen for alle tilstande ved at trykke på. Tryk på og hold nede for at afslutte det aktive opkald, når du ikke er på hovedskærmen for nogen tilstand. Besvarelse af opkald Du kan besvare et opkald ved at trykke på eller på Navi-hjulet i alle driftstilstande. Navnet på den person, der har ringet op, vises på skærmen, hvis det er gemt på mobilenheden. Hvis du ikke besvarer et opkald, kan du få vist navnet og telefonnummeret på den person, der har ringet op, ved at trykke på Navi-hjulet efter opkaldet, når Vis vises, hvis dette tillades af den person, der har ringet op (netværkstjeneste). Hvis du vil fjerne meddelelsen fra skærmen, skal du trykke på tilstandstasten eller. Tryk på for at afvise et indgående opkald. Hvis du har indstillet funktionen Automatisk svar til Til, besvares opkaldet automatisk af bilsættet efter en bestemt periode. Se "Indstillinger", s. 25. Hvis du har aktiveret funktionen banke på i mobilenheden, kan du besvare et andet opkald under et opkald ved at trykke på. Det første opkald sættes i venteposition. Hvis du vil skifte mellem opkaldene, skal du trykke på. Hvis du vil afslutte det aktive opkald, skal du trykke på. Du kan også trykke på Navi-hjulet, når Opkaldsvalg vises, og vælge Afslut aktivt opk.. Hvis du vil afslutte begge opkald, skal du trykke på og holde nede. Du kan også trykke på Navi-hjulet, når Opkaldsvalg vises, og vælge Afslut alle opkald. Hvis du vil forbinde de to opkald til et konferenceopkald (netværkstjeneste), skal du trykke på Navi-hjulet, når Opkaldsvalg vises, og vælge Tilføj til konf.. Hvis du vil afslutte konferenceopkaldet, skal du trykke på. 23

24 Telefontilstand Aktivering eller deaktivering af mikrofonen Tryk på og hold opkald. nede for at slå mikrofonen til eller fra under et Overførsel af opkald mellem bilsættet og en mobilenhed Du kan overføre et opkald mellem bilsættet og den kompatible mobilenhed ved at trykke på. Kontakter Du kan søge efter en kontakt på mobilenhedens kontaktliste ved at dreje Navi-hjulet til højre på hovedskærmen for telefontilstand. Du kan også trykke på Navi-hjulet og vælge Kontakter. Hvis du vil have adgang til kontakterne under et opkald, skal du trykke på Navi-hjulet og vælge Kontakter. Du kan søge efter et navn ved at indtaste et enkelt eller flere begyndelsesbogstaver, afhængigt af indstillingerne under Telefonmenu > Indstil. > Kontaktsøgning. Hvis du har valgt Et enkelt tegn, skal du vælge det første bogstav i navnet og trykke på Navi-hjulet for at få vist de navne, der starter med det pågældende bogstav (tryk på for at slette bogstavet). Rul til det ønskede navn. Hvis du har valgt Flere tegn, skal du vælge det første bogstav i navnet (vælg højre pil for at få flere tilgængelige tegn). Du kan vælge flere begyndelsesbogstaver på samme måde. Tryk på for at slette det seneste bogstav. Hvis du vil vælge et navn på kontaktlisten, skal du trykke på (eller trykke på Navi-hjulet og holde det nede) og rulle til det ønskede navn. Tryk på for at skifte tilbage fra kontaktlisten til tegnlisten. Tryk på for at ringe op til standardtelefonnummeret for det valgte navn. Hvis du vil ringe op til et andet nummer for det valgte navn, skal du trykke på Navi-hjulet, rulle til det ønskede telefonnummer og trykke på eller på Navi-hjulet. 24

25 Telefontilstand Opkaldsinfo Bilsættet registrerer telefonnumre på seneste ubesvarede, indgående og udgående opkald. Bilsættet registrerer kun ubesvarede og indgående opkald, hvis mobilnetværket understøtter disse funktioner, og den mobilenhed, der er tilsluttet bilsættet, er tændt og inden for netværkstjenestens område. Tryk på Navi-hjulet på hovedskærmen for telefontilstand, og vælg Opkaldsinfo og en opkaldstype for at få vist de seneste opkald. Tryk på Navi-hjulet for at få vist telefonnumrene for den valgte kontakt. Tryk på for at ringe til kontakten. Tip! Du kan åbne listen over senest kaldte numre ved at trykke på på hovedskærmen for telefontilstand. Beskeder Du kan få adgang til beskedmenuen ved at vælge Telefonmenu > Beskeder. Tryk på for at åbne en mappe eller en besked. Når du modtager en SMS-besked, vises der en note og. Tryk på eller på Navi-hjulet for at læse beskeden med det samme. Hvis du vil læse beskeden senere, skal du trykke på tilstandstasten eller på for at slette beskednoten. Hvis du vil læse beskeden, skal du vælge Telefonmenu > Beskeder, mappen Indbakke og beskeden. Drej på Navi-hjulet for at gennemse beskeden. Tryk på Navi-hjulet, og vælg den ønskede valgmulighed for at slette beskeden. Indstillinger Du kan angive indstillingerne for telefontilstand ved at vælge Telefonmenu > Indstil.. Tryk på Navi-hjulet for at gemme den ændrede indstilling. Hvis du vil forlade indstillingen uden at gemme ændringen, skal du trykke på. Hvis du vil tillade søgning efter kontakter ved hjælp af et enkelt begyndelsestegn eller flere begyndelsestegn, skal du vælge Kontaktsøgning og Et enkelt tegn eller Flere tegn. 25

26 Telefontilstand Hvis du vil tillade eller forhindre visning af kalenderposter på hovedskærmen for telefontilstand, skal du vælge Kalend. i inaktiv og den ønskede indstilling. Hvis du vil indstille skærmens lysstyrke, skal du vælge Lysstyrke og rulle til venstre for at sætte lysstyrken ned eller til højre for at sætte den op. Hvis du vil angive baggrundslyset til altid at være tændt eller til kun at tændes ved en aktivitet, f.eks. et indgående opkald, skal du vælge Baggrundslys og Altid til eller Aktivitetsstyret. Du kan slå automatisk svar til eller fra ved at vælge Automatisk svar og den ønskede indstilling. Hvis du vælger Til, besvarer bilsættet automatisk et indgående opkald. Se brugervejledningen til mobilenheden vedrørende tiden efter besvarelse af opkaldet. Hvis du vil indstille bilradioen til, at lyden slås fra, når bilsættet udsender en lyd (f.eks. en alarm), eller kun når du foretager eller modtager et opkald, skal du vælge Sluk bilradiolyd og Alle lydaktiviteter eller Kun telefonopkald. Hvis du vil ændre sprog for programmet CarMenu, skal du vælge Sprog og den ønskede indstilling. Hvis du vil indstille ringestyrken, skal du vælge Ringestyrke og rulle til venstre for at sætte lydstyrken ned eller til højre for at sætte den op. Hvis du vil indstille ringetonen, skal du vælge Ringetone og den ønskede tone. Hvis du vil have vist oplysninger om programmet CarMenu og bilsættet, skal du vælge Om. 26

27 Nokia Maps 5. Nokia Maps Du kan bruge programmet Nokia Maps via CarMenu, hvis Nokia Maps er installeret på din mobilenhed. Du kan starte Nokia Maps på din mobilenhed eller telefon- eller musikafspillertilstand i CarMenu. Du kan starte Nokia Maps via mobilenhedens brugergrænseflade. Se brugervejledningen til enheden. Du kan starte Nokia Maps via telefon- eller musikafspillertilstand ved at vælge Telefonmenu > Nokia Maps eller Musikafspillermenu > Nokia Maps. Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan du bruger GPS og Nokia Maps i brugervejledningen til mobilenheden og Nokia Maps. Brug af betjeningsenheden med Nokia Maps Hvis du vil bruge betjeningsenheden til bilsættet med Nokia Maps, skal du gøre følgende: Trykke på Navi-hjulet for at få den samme funktion, som når du trykker på den midterste valgtast, eller som når du trykker midt på navigeringstasten på mobilenheden. Dreje på hjulet for at få den samme funktion, som når du trykker navigeringstasten op eller ned på din mobilenhed. Trykke på for at få den samme funktion, som når du trykker på den venstre valgtast på din mobilenhed. Trykke på for at få den samme funktion, som når du trykker på den højre valgtast på din mobilenhed. Trykke på for at få den samme funktion, som når du trykker på tasten 4 på din mobilenhed. Hvis navigationen er aktiveret, gentages den sidste stemmevejledning. 27

28 Musikafspillertilstand 6. Musikafspillertilstand Hvis du vil have adgang til musikafspillertilstand fra hovedskærmen for telefontilstand, skal du trykke to gange på tilstandstasten. Hovedskærmen for musikafspillertilstand vises. Når du bruger musikafspillertilstand, vises øverst på skærmen. I musikafspillertilstand kan du afspille de musikfiler, der er gemt på en kompatibel S60- mobilenhed (eller på dens hukommelseskort), som understøtter Bluetooth-profilen A2DP. Du kan også slutte en ekstern musikafspiller til bilsættet ved hjælp af det medfølgende tilslutningskabel. I så fald kan du dog ikke bruge musikafspillertilstand, og du skal i stedet bruge musikafspilleren til at styre afspilningen. Musikafspilleren understøtter bl.a. filformaterne AAC, eaac+, MP3 og AMR. Afspilleren understøtter ikke nødvendigvis alle funktioner i et filformat eller alle varianter af filformater. Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Oversigt Følgende instruktioner gælder, hvis du bruger en kompatibel mobilenhed af typen S (eller nyere) som musikkilde. Hvis du bruger en anden type musikafspiller, er funktionerne mere begrænsede. Når du afspiller et musiknummer, angiver ikonet afspilningsforløbet på hovedskærmen for musikafspillertilstand. Hvis du vil afspille det viste musiknummer, skal du trykke på på hovedskærmen for musikafspillertilstand. Tryk på for at standse afspilningen midlertidigt eller genoptage den. Tryk på for at standse afspilningen. 28

29 Musikafspillertilstand Hvis du vil afspille det næste eller det forrige musiknummer fra en afspilningsliste, en kunstner eller et album, skal du dreje Navi-hjulet til højre eller venstre, mens et musiknummer afspilles eller er midlertidigt standset. Hvis du vil afspille det næste eller det forrige musiknummer fra en afspilningsliste, en kunstner eller et album, når der ikke afspilles et musiknummer, skal du dreje Navi-hjulet til højre eller venstre og trykke på. Hvis du besvarer et opkald, mens et musiknummer afspilles, standser musikken midlertidigt, indtil du afslutter opkaldet. Justering af lydstyrken Du kan justere lydstyrken ved at indstille lydstyrken på bilradioen. Afspilning af musik Du kan afspille de musiknumre, der er tilgængelige på den valgte musikafspiller eller på dens hukommelseskort, ved at vælge Musikafspillermenu og en af følgende indstillinger: Hvis du vil afspille musiknumrene i tilfældig rækkefølge, skal du vælge Tilfældig afspil.. Vælg Afspil.lister for at afspille musiknumrene på en afspilningsliste. Hvis du vil afspille alle musiknumre og starte med det første nummer, skal du rulle til afspilningslisten og trykke på. Hvis du vil afspille musiknumrene og starte med et bestemt nummer, skal du vælge afspilningslisten, rulle til det pågældende nummer og trykke på. Vælg Kunstnere for at afspille musiknumrene fra en bestemt kunstner. Hvis du vil afspille alle musiknumre fra en kunstner, skal du rulle til kunstneren og trykke på. Afspilningen starter fra det første musiknummer på det første album fra kunstneren. 29

30 Musikafspillertilstand Hvis du vil afspille alle musiknumre fra et album og starte med det første nummer, skal du vælge kunstneren, rulle til albummet og trykke på. Hvis du vil afspille musiknumrene fra et album og starte med et bestemt nummer, skal du vælge kunstneren og albummet, rulle til musiknummeret og trykke på. Vælg Albummer for at afspille musiknumrene fra et album. Hvis du vil afspille alle musiknumrene fra et album og starte med det første nummer, skal du rulle til albummet og trykke på. Hvis du vil afspille alle musiknumrene fra et album og starte med et bestemt nummer, skal du vælge albummet, rulle til musiknummeret og trykke på. Vælg Musiknr. for at starte afspilningen fra afspilningslisten. Hvis du vil afspille alle musiknumrene, skal du rulle til et nummer og trykke på. Valg af musikkilde Hvis du vil vælge en musikafspiller, der skal bruges, når der ikke afspilles et musiknummer, og afspilningen heller ikke er standset midlertidigt, skal du dreje Navi-hjulet til venstre eller højre på hovedskærmen for musikafspillertilstand eller vælge Musikafspillermenu > Musikkilder. Rul til den ønskede musikafspiller, og tryk på eller på Navi-hjulet. Indstillinger Du kan justere de generelle indstillinger for programmet CarMenu i musikafspillertilstand ved at vælge Musikafspillermenu > Indstil. og vælge den ønskede indstilling. Der er følgende tilgængelige indstillinger: Lysstyrke, Baggrundslys og Sprog. Yderligere oplysninger finder du under "Indstillinger", s

Nokia-bilsæt CK-300 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt CK-300 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt CK-300 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9202250 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-21W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Bruger- og installationsvejledning 9211132 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav og

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 kan du håndtere opkald håndfrit og høre din yndlingsmusik, når du er på farten.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning 9253978 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-64W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-39W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning 9203799 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-76W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-112W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 9203666 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-95W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-109

Nokia Bluetooth-headset BH-109 Nokia Bluetooth-headset BH-109 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-109 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder på samme tid. Du kan

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-200 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-200 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-200 Bruger- og installationsvejledning Udgave 2.0 DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette CK-200-produkt overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD i brugermanualen (information,

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheder forbeholdes. I Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLATION AF PC SUITE...2

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning

Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-310 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH udgave

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH udgave Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-505 3 4 5 1 2 6 7 8 9 3.0. udgave 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-505 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-215 4 5 6 7 3 3 1 2 8 9 10 11 12 9211754/1 13 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-129W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Nseries PC Suite udgave

Nokia Nseries PC Suite udgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) 9236277 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-21W er i overensstemmelse med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220)

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner

Læs mere

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om højttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-forbindelse 4 Taster og dele 5 Sådan tænder du højttaleren 6 Oprettelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt

Læs mere

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Nokia Bluetooth Display-bilsæt CK-15W Bruger- og installationsvejledning

Nokia Bluetooth Display-bilsæt CK-15W Bruger- og installationsvejledning Nokia Bluetooth Display-bilsæt CK-15W Bruger- og installationsvejledning 9200327 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HF-15 overholder de væsentlige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-140D

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W)

Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W) Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W) 9250691 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at produktet SU-27W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning

Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning 9310691 5. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HF-5 overholder de væsentlige

Læs mere

Positionering Nokia N76-1

Positionering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 1.0. udgave 2 Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-monoheadset BH-218 kan du håndtere opkald nemmere end nogensinde før. Hvis du vil besvare et opkald,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH udgave

Nokia Bluetooth-headset BH udgave Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 1. udgave 10 9 12 13 11 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-217 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia-stereoheadset WH /1

Nokia-stereoheadset WH /1 Nokia-stereoheadset WH-500 5 6 7 1 2 3 4 8 9211094/1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet for Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Brugervejledning. Installationsvejledning

Brugervejledning. Installationsvejledning Brugervejledning Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt RV-1 er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 9234594 2. udgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedramme SU-4 9310659 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Nokia multimediebilsæt CK-20W Bruger- og installationsvejledning

Nokia multimediebilsæt CK-20W Bruger- og installationsvejledning Nokia multimediebilsæt CK-20W Bruger- og installationsvejledning 9245864 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HF-20 overholder de væsentlige krav

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W 9311901 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-13W er i overensstemmelse med

Læs mere

Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning

Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning 9203867 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HF-34W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning 9356681 Udgave 3 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt TFE-4R er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugervejledning til Connection Manager

Brugervejledning til Connection Manager Brugervejledning til Connection Manager 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om programmet til forbindelsesstyring 3 Kom i gang 3 Åbning af programmet til forbindelsesstyring 3 Visning af den aktuelle forbindelsesstatus

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W 9204131 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr LD-4W overholder de væsentlige krav

Læs mere