Data for fælles jobsamtaler for dagpengemodtagere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Data for fælles jobsamtaler for dagpengemodtagere"

Transkript

1 Data for fælles jobsamtaler for dagpengemodtagere I forbindelse med beskæftigelsesreformen, som trådte i kraft den 1. januar 15, vedtog forligskredsen et intensiveret og fælles kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret. Aftalen indebærer bl.a., at den ledige skal til tre jobsamtaler med jobcenteret med deltagelse af a-kassen. De tre fælles jobsamtaler skal afholdes: 1. inden tre til seks ugers ledighed (første samtale). Trådte i kraft 1. juli inden fem til seks måneders ledighed 3. inden 16 måneders ledighed Regler for a-kassens deltagelse A-kassen vurderer ud fra en helhedsvurdering, og bl.a. på baggrund af CVsamtalen, om a-kassen deltager ved første fællessamtale. Til anden og tredje samtale skal a-kassen deltage, med mindre den ledige har frabedt sig a-kassens deltagelse. Det gælder generelt, at den ledige i forbindelse med en fælles jobsamtale med a- kassen kan frabede sig a-kassens deltagelse, ligesom a-kassen skal deltage, hvis den ledige ønsker det. Validering af data STAR har i samarbejde med KL og Danske A-kasser gennemført en validering af data for de fælles jobsamtaler. Det har bl.a. ført til, at: KL, i samarbejde med STAR, har sendt et brev til landets jobcentre om korrekt indkaldelses- og registreringspraksis. Der blev nedsat en arbejdsgruppe mellem Danske A-kasser, KL og STAR, som har set nærmere på de gode arbejdsgange i forhold til den første fælles jobsamtale. STAR har bistået med data og løbende dialog med KL og Danske A-kasser for at validere niveauet for fælles samtalerne. I forlængelse af valideringsprocessen er det STAR s vurdering, at data på nuværende tidspunkt ikke kan kvalitetssikres yderligere fra centralt hold, og offentliggørelsen sker derfor med henblik på, at kommuner og a-kasser kan følge med i deres eget og andres niveau. Det forventes, at offentliggørelsen vil føre til en bedre og mere retvisende registrering af de fælles jobsamtaler i kommuner og a-kasser. Afholdte fællessamtaler Nedenfor følger en række opgørelser om afholdelsen af fælles jobsamtaler, herunder om a-kassen har deltaget opgjort for hele landet og på tværs af kommuner og a-

2 kasser. Opgørelserne afspejler alene kommunernes registreringer af fælles jobsamtaler og hvorvidt a-kasserne deltager i disse samtaler, og det kan ikke udelukkes, at der som følge af en forbedret registreringspraksis vil komme en stigning i antallet af fællessamtaler samt eventuelt også i a-kassernes registrerede deltagelse heri. Notat opgør først andelen af dagpengemodtagere, som har haft hhv. 1., 2. og 3. fælles jobsamtale. Dernæst opgøres hvorvidt a-kassen har deltaget i de afholdte 1., 2. og 3. samtaler. Andelen af dagpengemodtagere, som har haft en fælles jobsamtale I jobcentrenes registrering af fælles jobsamtaler fremgår det ikke, om den afholdte fælles jobsamtale er 1., 2. eller 3. samtale. Til at belyse den 1. fælles jobsamtale er der i figur 1 derfor set på, hvor stor en andel af dagpengemodtagere der i en given måned sammenlagt har haft 1½-3 mdr. ledighed, og som har deltaget i en fælles jobsamtale (uagtet om a-kassen har deltaget i denne). På det grundlag omfatter data fra maj 18 ca.. registrerede fælles samtaler. Figur 1. Andel dagpengemodtagere som har haft 1. fælles jobsamtale. August 16 maj 18. Pct. Anm: Figuren opgør andelen af dagpengemodtagere med 1,5-3 mdr. sammenlagt ledighed, der har haft minimum 1 fælles jobsamtale i deres ledighedsforløb og har første dag i dagpengeperioden efter 1.juli 16. Figuren viser ikke, om a-kassen reelt har deltaget i samtalen. Til at belyse den 2. fælles jobsamtale ses der i Figur 2 på, hvor stor en andel af dagpengemodtagere der i en given måned sammenlagt har haft 6 til 9 måneders ledighed, som tidligere i forløbet har deltaget i en fælles jobsamtale, som lå på et tidspunkt, mens de var 3-9 måneder inde i ledighedsforløbet. 2

3 jul-16 jul-16 Figur 2. Andel dagpengemodtagere som har haft 2. fælles jobsamtale. Juli 16 maj 18. Pct. Anm: Figuren opgør andelen af dagpengemodtagere, som i den givne måned har haft 6 9 mdr. sammenlagt ledighed og har haft en fælles jobsamtale 3-9 mdr. inde i deres ledighedsforløb. Figuren viser ikke, om a-kassen reelt har deltaget i samtalen. Kilde: Indberetninger af afholdte samtaler til Det Fælles Datagrundlag, samt FLEUR og RAM Til at belyse den 3. fælles jobsamtale ses der i Figur 3 på, hvor stor en andel af dagpengemodtagere der i en given måned sammenlagt har haft 16 til måneders ledighed, som tidligere i forløbet har deltaget i en fælles jobsamtale, som lå på et tidspunkt, mens de var 9- måneder inde i ledighedsforløbet. Figur 3. Andel dagpengemodtagere som har haft 3. fælles jobsamtale. Juli 16 maj 18. Pct. Anm: Figuren opgør andelen af dagpengemodtagere, som i den givne måned har haft 16 mdr. sammenlagt ledighed og har haft en fælles jobsamtale 9- mdr. inde i deres ledighedsforløb. Figuren viser ikke, om a-kassen reelt har deltaget i samtalen. Kilde: Indberetninger af afholdte samtaler til Det Fælles Datagrundlag, samt FLEUR og RAM 3

4 jul-16 jul-16 I bilag 1, 2 og 3 fremgår ovenstående tal (andelen af dagpengemodtagere, som har haft hhv. 1., 2. og 3. fælles jobsamtale) fordelt på kommuner i maj 18. A-kassens deltagelse i fælles jobsamtaler Figur 4, 5 og 6 viser andelen af de indberettede 1., 2. og 3. fælles jobsamtaler, hvor a-kassen har deltaget jf. de kommunale registreringer. Figur 4. Andel af 1. fælles jobsamtaler hvor a-kassen har deltaget. Juli 16 - maj 18. Pct. Anm: Indeholder fælles jobsamtaler i den givne periode, som er afholdt mens dagpengemodtageren har haft -3 mdrs. ledighed (1. fælles jobsamtale) og første dag i dagpengeperioden er fra 1.juli 16. Figur 5. Andel af 2. fælles jobsamtaler hvor a-kassen har deltaget. Juli 16 - maj 18. Pct. Anm.: Indeholder fælles jobsamtaler i den givne periode, som er afholdt mens dagpengemodtageren har haft 3-9 mdrs. ledighed (2. fælles jobsamtale). 4

5 HK's A-kasse (N=5) Faglig Fælles (3F) (N=764) Metals A-Kasse (N=145) Min A-kasse (N=238) FOA A-kasse (N=3) Magistrenes A-Kasse (N=228) El-Fagets A-kasse (N=26) NNFs A-kasse (N=48) Ledernes A-kasse (N=239) I alt (N=5427) ASE (N=269) Det Faglige Hus (N=3) DANA (N=19) Kristelig A-Kasse (N=549) Byggefagenes A-Kasse (N=41) Socialpæd. A-kasse (N=95) Lærernes A-kasse (N=98) BUPL, A-kasse (N=5) Teknikernes A-Kasse (N=82) Danske Sundhedsorg. (N=) Jour, Komm & Sprog (N=84) FTF-A (N=4) CA, A-kasse (N=1) Akademikernes (N=493) Frie Funktionærers (N=56) jul-16 Figur 6. Andel af 3. fælles jobsamtaler hvor a-kassen har deltaget. Juli 16 - maj 18. Pct. Anm.: Indeholder fælles jobsamtaler i den givne periode, som er afholdt mens dagpengemodtageren har haft 9- mdrs. ledighed (3. fælles jobsamtale). I figur 7, 8 og 9 fremgår andelen af de indberettede 1., 2. og 3. fælles jobsamtaler, som a-kassen har deltaget i fordelt på a-kasser i maj 18. Figur 7: Andel af 1.fælles jobsamtaler hvor a-kassen har deltaget. Fordelt på a-kasser i maj 18. Pct. Anm.: Indeholder fælles jobsamtaler i perioden, som er afholdt mens dagpengemodtageren har haft -3 mdrs. ledighed (1. fælles jobsamtale) og kun for person med første dag i dagpengeperioden efter 1.juli 16. N opgør antal fælles jobsamtaler afholdt med medlemmer af den pågældende a-kasse i perioden. 5

6 Faglig Fælles (3F) (N=239) Lærernes A-kasse (N=25) Danske Sundhedsorg. (N=9) Socialpæd. A-kasse (N=27) HK's A-kasse (N=199) Kristelig A-Kasse (N=177) I alt (N=1689) Ledernes A-kasse (N=) BUPL, A-kasse (N=44) Metals A-Kasse (N=34) Akademikernes (N=6) FOA A-kasse (N=95) El-Fagets A-kasse (N=7) Byggefagenes A-Kasse (N=9) Min A-kasse (N=45) Jour, Komm & Sprog (N=31) ASE (N=99) Det Faglige Hus (N=63) FTF-A (N=98) NNFs A-kasse (N=16) CA, A-kasse (N=64) Teknikernes A-Kasse (N=) Magistrenes A-Kasse (N=112) DANA (N=15) Frie Funktionærers (N=12) Faglig Fælles (3F) (N=499) Metals A-Kasse (N=55) FOA A-kasse (N=195) HK's A-kasse (N=3) Min A-kasse (N=114) NNFs A-kasse (N=28) Ledernes A-kasse (N=94) Socialpæd. A-kasse (N=34) BUPL, A-kasse (N=67) I alt (N=3371) Lærernes A-kasse (N=68) ASE (N=172) Akademikernes (N=395) Kristelig A-Kasse (N=3) Teknikernes A-Kasse (N=48) Magistrenes A-Kasse (N=195) FTF-A (N=7) El-Fagets A-kasse (N=9) Danske Sundhedsorg. (N=) Jour, Komm & Sprog (N=69) Byggefagenes A-Kasse (N=31) Det Faglige Hus (N=1) CA, A-kasse (N=4) Frie Funktionærers (N=29) DANA (N=18) Figur 8. Andel af 2. fælles jobsamtale hvor a-kassen har deltaget. Fordelt på a-kasser i maj 18. Pct. Anm.: Indeholder fælles jobsamtaler i perioden, som er afholdt mens dagpengemodtageren har haft 3-9 mdrs. ledighed (2. fælles jobsamtale). N opgør antal fælles jobsamtaler afholdt med medlemmer af den pågældende a-kasse i perioden. Figur 9. Andel af 3. fælles jobsamtale hvor a-kassen har deltaget. Fordelt på a-kasser i maj 18. Pct. Anm.: Indeholder fælles jobsamtaler i perioden, som er afholdt mens dagpengemodtageren har haft 9- mdrs. ledighed (3. fælles jobsamtale). N opgør antal fælles jobsamtaler afholdt med medlemmer af den pågældende a-kasse i perioden. 6

7 Ærø (N=7) Fredensborg* (N=57) Horsens (N=237) Vejen (N=74) Mariagerfjord* (N=87) Favrskov (N=86) Herlev (N=55) Thisted* (N=82) Kalundborg (N=9) Assens (N=81) Randers (N=226) Tårnby (N=87) Odense* (N=597) Greve (N=91) Gentofte* (N=159) Ringsted (N=) Nyborg (N=65) Struer (N=53) Sønderborg (N=132) Middelfart (N=89) Lolland (N=) Gribskov (N=71) Lejre (N=47) Silkeborg (N=172) Aarhus (N=63) Vordingborg (N=1) Allerød (N=29) Faxe (N=) Ballerup (N=124) Herning (N=213) Frederiksberg (N=325) Slagelse (N=216) Skanderborg (N=7) Brøndby (N=) Brønderslev* (N=68) Høje-Taastrup (N=135) Lyngby-Taarbæk (N=125) Billund (N=59) Solrød (N=44) København (N=2361) Ikast-Brande (N=1) Ishøj (N=) Hvidovre (N=127) I alt uden frikommuner (N=11181) Kerteminde (N=55) Næstved (N=2) Rebild* (N=54) Nordfyns (N=62) Rudersdal (N=5) Albertslund (N=71) Aabenraa (N=91) Morsø* (N=41) Skive (N=92) Ringkøbing-Skjern (N=87) Guldborgsund (N=122) Stevns (N=43) Kolding (N=216) I alt (N=14291) Vesthimmerland* (N=76) Helsingør (N=123) Faaborg-Midtfyn (N=1) Dragør (N=21) Frederikshavn* (N=174) Esbjerg (N=289) Holstebro (N=5) Syddjurs (N=71) Norddjurs (N=3) Frederikssund (N=86) Vallensbæk (N=39) Furesø (N=76) Rødovre (N=) Uoplyst (N=15) Holbæk (N=152) Køge (N=124) Bornholm (N=83) Langeland (N=24) Egedal (N=78) Halsnæs (N=57) Hillerød (N=92) Hedensted (N=91) Tønder (N=75) Lemvig (N=51) Varde (N=94) Læsø* (N=7) Hørsholm (N=39) Sorø (N=) Fanø (N=6) Haderslev (N=125) Odder (N=37) Gladsaxe* (N=182) Svendborg (N=152) Aalborg* (N=665) Hjørring* (N=165) Roskilde (N=198) Jammerbugt* (N=72) Odsherred* (N=54) Glostrup (N=65) Viborg* (N=196) Fredericia* (N=136) Vejle* (N=238) Samsø (N=15) Bilag 1. Andel dagpengemodtagere som har haft 1. fælles jobsamtale. Fordelt på kommuner i maj 18. Pct. Anm: Figuren opgør andelen af dagpengemodtagere med 1,5-3 mdr. ledighed, der har haft minimum 1 fælles jobsamtale i deres ledighedsforløb og har første dag i dagpengeperioden efter 1.juli 16. Figuren viser ikke, om a-kassen reelt har deltaget i samtalen. Kommuner markeret med * er frikommuner i maj 18. N opgør det samlet antal dagpengemodtagere med 1,5-3 mdr. ledighed, der har første dag i dagpengeperioden efter 1.juli 16 i den pågældende kommune i perioden.

8 Vejen (N=69) Dragør (N=33) Sønderborg (N=156) Brønderslev* (N=81) Faxe (N=88) Solrød (N=42) Odense* (N=1) Skive (N=83) Rebild* (N=55) Lyngby-Taarbæk (N=3) Randers (N=256) Silkeborg (N=169) Gribskov (N=73) Ishøj (N=2) Thisted* (N=72) Rudersdal (N=83) Vallensbæk (N=41) Slagelse (N=215) Vordingborg (N=1) Aarhus (N=78) Aabenraa (N=126) Assens (N=94) Kerteminde (N=63) Gentofte* (N=133) Tårnby (N=) Syddjurs (N=93) Vesthimmerland* (N=66) Kalundborg (N=91) Mariagerfjord* (N=88) Fredensborg* (N=85) Morsø* (N=38) Middelfart (N=) Frederikshavn* (N=166) Guldborgsund (N=136) Herlev (N=73) Horsens (N=191) Allerød (N=31) Skanderborg (N=86) Ballerup (N=87) Nordfyns (N=63) Høje-Taastrup (N=165) Egedal (N=79) Favrskov (N=88) Fanø (N=12) Frederikssund (N=72) Kolding (N=213) Hjørring* (N=186) Haderslev (N=6) Frederiksberg (N=291) Ringsted (N=79) Lolland (N=93) Rødovre (N=1) Brøndby (N=122) Holbæk (N=149) Struer (N=38) I alt uden frikommuner (N=11247) Ringkøbing-Skjern (N=99) I alt (N=14377) Billund (N=38) Herning (N=166) Greve (N=97) Nyborg (N=38) Køge (N=1) Aalborg* (N=671) Næstved (N=1) Stevns (N=45) Helsingør (N=138) København (N=25) Tønder (N=71) Esbjerg (N=276) Sorø (N=67) Odder (N=33) Faaborg-Midtfyn (N=1) Holstebro (N=) Varde (N=) Norddjurs (N=) Halsnæs (N=66) Jammerbugt* (N=99) Læsø* (N=*) Svendborg (N=157) Lemvig (N=33) Ikast-Brande (N=1) Bornholm (N=114) Hedensted (N=68) Fredericia* (N=131) Hillerød (N=95) Furesø (N=83) Hørsholm (N=38) Lejre (N=58) Viborg* (N=158) Glostrup (N=59) Albertslund (N=85) Gladsaxe* (N=182) Hvidovre (N=144) Roskilde (N=185) Odsherred* (N=54) Langeland (N=35) Vejle* (N=261) Samsø (N=13) Ærø (N=) Bilag 2. Andel dagpengemodtagere som har haft 2. fælles jobsamtale. Fordelt på kommuner i maj 18. Pct. Anm: Figuren opgør andelen af dagpengemodtagere, som i den givne måned har haft 6 9 mdr. sammenlagt ledighed og har haft en fælles jobsamtale 3-9 mdr. inde i deres ledighedsforløb. Figuren viser ikke, om a-kassen reelt har deltaget i samtalen. Kommuner markeret med * er frikommuner i maj 18. N opgør det samlet antal dagpengemodtagere, som i den givne måned har haft 6 9 mdr. sammenlagt ledighed i den pågældende kommune i perioden. N er for Læsø udeladt af hensyn til diskretion grundet tre eller færre borgere. 8

9 Vejen (N=) Solrød (N=21) Rebild* (N=15) Rudersdal (N=45) Odense* (N=325) Horsens (N=) Mariagerfjord* (N=48) Thisted* (N=32) Sønderborg (N=47) Randers (N=116) Silkeborg (N=88) Syddjurs (N=41) Halsnæs (N=24) Gentofte* (N=79) Aarhus (N=537) Brønderslev* (N=46) Assens (N=38) Herning (N=68) Slagelse (N=1) Lyngby-Taarbæk (N=52) Gribskov (N=45) Esbjerg (N=139) Dragør (N=12) Køge (N=66) Ringkøbing-Skjern (N=36) Vordingborg (N=47) Frederikshavn* (N=87) Tønder (N=39) Vesthimmerland* (N=39) Nordfyns (N=33) Faxe (N=43) Fanø (N=5) Helsingør (N=64) Haderslev (N=54) Favrskov (N=34) Rødovre (N=69) Lolland (N=) Herlev (N=44) Varde (N=35) Ishøj (N=52) Allerød (N=16) Frederiksberg (N=176) Kalundborg (N=64) Tårnby (N=63) Aabenraa (N=) Ringsted (N=46) Lemvig (N=17) Sorø (N=) Næstved (N=91) Skive (N=39) Middelfart (N=25) Holbæk (N=) Langeland (N=12) Skanderborg (N=42) Hjørring* (N=83) Høje-Taastrup (N=94) I alt uden frikommuner (N=5689) Frederikssund (N=25) Billund (N=22) Kerteminde (N=38) I alt (N=7279) København (N=1342) Guldborgsund (N=46) Hedensted (N=24) Vallensbæk (N=24) Morsø* (N=19) Stevns (N=23) Ballerup (N=65) Fredericia* (N=53) Fredensborg* (N=55) Egedal (N=) Greve (N=42) Bornholm (N=49) Svendborg (N=95) Læsø* (N=5) Nyborg (N=) Struer (N=21) Jammerbugt* (N=38) Kolding (N=97) Ikast-Brande (N=48) Samsø (N=7) Roskilde (N=4) Lejre (N=15) Norddjurs (N=53) Glostrup (N=39) Aalborg* (N=349) Hvidovre (N=77) Faaborg-Midtfyn (N=53) Hillerød (N=59) Vejle* (N=114) Holstebro (N=41) Brøndby (N=) Hørsholm (N=21) Odder (N=8) Viborg* (N=82) Odsherred* (N=35) Albertslund (N=47) Gladsaxe* (N=86) Furesø (N=28) Ærø (N=4) Bilag 3. Andel dagpengemodtagere som har haft 3. fælles jobsamtale. Fordelt på kommuner i maj 18. Pct. Anm: Figuren opgør andelen af dagpengemodtagere, som i den givne måned har haft 16 mdr. sammenlagt ledighed og har haft en fælles jobsamtale 9- mdr. inde i deres ledighedsforløb. Figuren viser ikke, om a-kassen reelt har deltaget i samtalen. Kommuner markeret med * er frikommuner i maj 18. N opgør det samlet antal dagpengemodtagere, som i den givne måned har haft 16 mdr. sammenlagt ledighed i den pågældende kommune i perioden. 9

Andel registrerede 1., 2. og 3. fællessamtale

Andel registrerede 1., 2. og 3. fællessamtale Jul 16 Aug 16 Sep 16 Okt 16 Nov 16 Dec 16 Jan 17 Feb 17 Mar 17 Apr 17 Maj 17 Jun 17 Jul 17 Aug 17 Sep 17 Okt 17 Nov 17 Dec 17 Jan 18 Feb 18 Mar 18 Apr 18 Maj 18 Jun 18 Jul 18 Aug 18 Sep 18 Nov 18 Dec 18

Læs mere

Andel registrerede 1., 2. og 3. fællessamtale

Andel registrerede 1., 2. og 3. fællessamtale Tabel 1: Antal dapengemodtagere som har fået 1., 2. og 3. fælles jobsamtale. Juli 2016 - Okotober 2018. Beskrivelse Til at belyse andelen af dagpengemodtagere, som har fået hhv. 1., og 2. og 3. fælles

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Passivandel kontanthjælp

Passivandel kontanthjælp Kontanthjælp Passivandel kontanthjælp Jul 2018 Randers 208 13,6 Skanderborg 28 14,4 Silkeborg 120 14,9 Egedal 32 17,9 Favrskov 35 18,2 Holbæk 209 19,3 Hjørring 123 21,3 Aabenraa 149 22,4 Greve 58 22,6

Læs mere

Samtaler i alt 1. halvår halvår mdr fælles samtaler mdr fælles samtaler ugers fælles samtaler. 104.

Samtaler i alt 1. halvår halvår mdr fælles samtaler mdr fælles samtaler ugers fælles samtaler. 104. Samtaler i alt 1. halvår 2016 2. halvår 2016 16 mdr fælles samtaler 6.413 5.912 6 mdr fælles samtaler 31.390 25.520 4 ugers fælles samtaler. 104.728 I alt 37.803 136.160 Fælles samtaler fordelt på kommuner

Læs mere

Privatskoleudvikling på kommuneniveau

Privatskoleudvikling på kommuneniveau Privatskoleudvikling på kommuneniveau Indhold 1) Stigning/fald i andel privatskolebørn i perioden 2003-2013 2) Andel privatskoleelever 2003-2013 3) Fremskrivning, ud fra de sidste 10 års udvikling, til

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Bilag 1. Kommunefordelinger Tabel 1 Faglig trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0-2,0 2,01-3,0 3,01-4,0 4,01-5,0 Antal svar Aabenraa

Læs mere

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- november måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen N O T A T 11. oktober 2016 Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015 Forventede udgifter til og anlæg i 2015 LCP og PL-rul) (1. indberetning) (2. indberetning) til i 2015 anlæg til anlæg i 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen kan ske til kontaktpersonen

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018?

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Indhold Figur 1.0 - Opvarmning af danske boliger med varmepumpe 3 Figur 2.0 - Interesse for grøn energi 6 Figur 3.0 - Grønt Flag Grøn Skole 7 Figur 4.0 -

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 107.487 30.807 138.294 33.777 172.071 38.463 210.534 46.034 256.568 40.037 296.605 40.271 336.876 42.827 379.703 40.985 420.688 38.372 459.060 47.809 43.807 91.616 45.563

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 107.487 138.294 137.179

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner 22. januar 2019 Akutbolig.dk har undersøgt kvadratmeterpriserne på lejeboliger i landets 98 kommuner for at klarlægge landets dyreste og billigste kommuner

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013 jan-12 mar- 12 mar- 13 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 107.487 91.616 138.294 137.179

Læs mere

2017, procentpoint Antal personer. samtaler. samtaler procentpoint

2017, procentpoint Antal personer. samtaler. samtaler procentpoint Bilag 1 - December 2018: Tabel over antal personer, andel med x antal, gens. antal og udvikling siden nov 2017, samt vægtet gennemsnit Kommune personer Dagpengemodtagere, 6-9 mdr. Jobparate kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010 Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 361 Offentligt Departementet Afdelingen for Analyse, Grundskole og Internationale Forhold MIN: UNU alm. del - spm. 361 Frederiksholms

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår 2018-2. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Overgange til ungdomsuddannelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Overgange til ungdomsuddannelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Overgange til ungdomsuddannelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationenkan

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2012

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2012 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 107.487 138.294 172.071 210.534 256.568 296.605 336.876 379.703 420.688 459.060 53.444 49.802 45.839 46.149

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår 2018-2. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2012

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2012 37.383 37.383 35.261 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 72.644 107.487 138.294 172.071 210.534 256.568 296.605 336.876 53.444 49.802 45.839 46.149 47.913 52.807 59.176 56.703 63.216 127.691

Læs mere

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017 Nøgletal for Joblog Af nedenstående figur 1 og tabel 1 fremgår dækningsgraden for Joblog blandt dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-4997490 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 174 af 18. november 2014

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed:

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner Analyseenheden Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner April 2019 Lønmodtagerbeskæftigelsen har aldrig været højere i Danmark, end den

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

CFU s Lønkort for staten pr. 1/

CFU s Lønkort for staten pr. 1/ Side 1 af 10 CFU s Lønkort for staten pr. 1/10-2018 Indholdsfortegnelse 1.0 Grundbeløb... 2 2.0 Aktuelle satser pr. år... 4 3.0 Aktuelle satser pr. måned... 6 4.0 Procentregulering i staten... 8 5.0 Lønrammer

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Maj 2016 Jun 2016 Jul 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 Maj

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 100.257 137.179 178.443 219.659 264.078 315.084 360.385 405.279 453.795 501.882 546.047 77.989 69.641

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Dimittendundersøgelse for XXXe. XXXuddannelsen i xxx

Dimittendundersøgelse for XXXe. XXXuddannelsen i xxx Dimittendundersøgelse for XXXe Kære XXX XXXuddannelsen i xxx Du dimitterede fra UCL XXXuddannelsen i mm.åååå, og vi henvender os til dig, fordi vi som et vigtigt led i fortsat udvikling af uddannelsen

Læs mere

Region Hovedstaden. Kommune

Region Hovedstaden. Kommune Dan Yu Wang April 2017 Region Hovedstaden Albertslund 12 14 13 6,1 7,3 7,1-3% 150 152 144 1,9 2,2 2,2-3% Allerød 6 6 7 3,2 3,6 4,6 27% 77 75 93 0,9 0,9 1,2 26% Ballerup 17 14 14 5,0 4,4 4,4-2% 123 92 88

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

CFU s Lønkort for staten pr. 1/4-2018

CFU s Lønkort for staten pr. 1/4-2018 Side 1 af 10 CFU s Lønkort for staten pr. 1/4-2018 Indholdsfortegnelse 1.0 Grundbeløb... 2 2.0 Aktuelle satser pr. år... 4 3.0 Aktuelle satser pr. måned... 6 4.0 Procentregulering i staten... 8 5.0 Lønrammer

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Fravær fra danskundervisning

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Fravær fra danskundervisning Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Fravær fra danskundervisning Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

ledige har fået brev om akutberedskab

ledige har fået brev om akutberedskab 8. november 2012 Michel Klos 42.000 ledige har fået brev om akutberedskab Fra januar 2013 og frem er der en betydelig del af de ledige dagpengemodtagere, der er i risiko for at opbruge retten til dagpenge.

Læs mere

Svar: Med jobpræmieordningen har regeringen giver langtidsledige et ekstra incitament til at komme i beskæftigelse.

Svar: Med jobpræmieordningen har regeringen giver langtidsledige et ekstra incitament til at komme i beskæftigelse. Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 25 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50

Læs mere

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33%

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33% 21. februar 2019 AG Side 1 af 6 Udvikling i hjemmehjælp på kommuneniveau På landsplan er hjemmehjælpen til 67+årige blevet reduceret med ca. 6,5 mio. timer 1 i perioden 2008-2017, svarende til et fald

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 100.257 137.179 178.443 150.094 219.659 196.294 264.078 243.495 315.084 360.385

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2019

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2019 34.394 35.023 38.228 37.942 47.728 53.170 50.393 49.616 52.016 66.091 60.725 59.585 63.119 62.115 57.893 60.626 59.544 58.175 52.922 53.367 54.256 65.856 54.212 55.637 57.864 53.842 48.524 57.270 58.219

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk René Christensen Rene.Christensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Ved brev af 30. april 2019 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2020 blev fastsat til 600 personer.

Ved brev af 30. april 2019 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2020 blev fastsat til 600 personer. 3. Asylkontor Til Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene 29. september 2019 Kommunekvoter for 2020 Ved brev af 30. april 2019 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2020 blev fastsat

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, juli 2019

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, juli 2019 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 50.043 70.057 67.771 67.932 74.857 73.458 68.994 90.090 102.780 96.558 97.334 167.432 176.514 167.449 169.539 34.394 35.023 38.228 37.942 47.728 53.170 50.393 49.616

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, november 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, november 2017 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170 50.393 49.616 52.016 66.091 60.725 59.585 63.119 62.115 57.893 60.626 59.544 58.175 52.922 53.367

Læs mere

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 116 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 116 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 116 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ministeren Frederiksholms Kanal

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, marts 2019

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, marts 2019 34.394 35.023 38.228 37.942 47.728 53.170 50.393 49.616 52.016 58.219 61.254 56.934 57.138 57.242 69.150 60.156 60.652 64.061 60.762 55.247 69.748 68.045 69.852 67.999 67.882 77.878 80.030 79.986 71.999

Læs mere

Dagpengemodtagere, 6-9 Gens. antal Andel m. 6. Antal personer. Kommune

Dagpengemodtagere, 6-9 Gens. antal Andel m. 6. Antal personer. Kommune Bilag 1 - December 2018: Tabel over antal personer, andel med x antal samtal Kommune Antal personer Dagpengemodtagere, 6-9 Gens. antal Andel m. 6 eller Hele landet 12.339 6,2 67% Hele landet ekskl. frikommuner**

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158 789.368 59.665

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Nøgletallene viser for en stor dels vedkommende både niveau og udvikling.

Nøgletallene viser for en stor dels vedkommende både niveau og udvikling. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse har besluttet, at KL skal udarbejde et nyt nøgletalskoncept

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, januar 2018

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, januar 2018 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 maj16 jul16 sep17 nov17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, august 2019

Statistik for anvendelsen af e-bøger, august 2019 48.324 51.577 47.469 47.228 44.013 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 54.523 54.791 56.377 56.612 51.842 53.346 45.380 51103 45541 45.571 42.278 45.240

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, juli 2019

Statistik for anvendelsen af e-bøger, juli 2019 48.324 51.577 47.469 47.228 44.013 47.100 51.966 48.170 48.553 85.674 87.960 96.566 87.525 89.294 90.414 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 46.013 48.560

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 174.639 227.252 279.758 333.495 400.849 454.760 504.218 553.514 597.399 641.698 93.150 80.945 79.863 70.709

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013 19.010 Antal downlån 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Finansudvalget 2017-18 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt 13. november 2017 J.nr. 2017-7140 Til Folketinget Finansudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 33 af 18. oktober 2017 (alm.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2017

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2017 1 - Rangliste 2017 alle midlertidige ydelser rnes placering på ranglisten for alle ydelser, 2017 Nyborg 1 1.620 1.840 1,1 220-16.300.000 (32) Frederiksberg 2 4.330 5.090 1,1 760-57.300.000 (71) Gladsaxe

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Ved denne videregivelse er medtaget oplysninger for 91 kommuner (mod 78 kommuner ved videregivelsen den 3. februar 2014), jf. vedlagte bilag.

Ved denne videregivelse er medtaget oplysninger for 91 kommuner (mod 78 kommuner ved videregivelsen den 3. februar 2014), jf. vedlagte bilag. A-kasserne AK Samvirke Forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.star.dk CVR nr. 55 56 85 10 Til brug for a-kassernes

Læs mere

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2018-19 SOU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon 33 92 93 00

Læs mere