KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1"

Transkript

1 KIRKE+SOGN 3 Julens billeder 4 Sogneaftener og onsdagssammenkomster 5 Nyt fra menighedsrådet 6 Ny bog om Thisted kirkegårde 7 Vox-pop om ønsker til kirken 8 Om natkirke og om at være frivillig 9 Personalet i Vestergade 10 Koncerter 11 Om kirken og børnene 12 Gudstjenesteplan KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1

2 TELEFONNUMRE m.v. Thisted sogn Kirkekontoret / Kirkecentret - Vestergade 10 tlf fax Kordegn: Jesper Hoffmann - Kordegn: Solveig Kamp Christensen - Kirkecentrets bestyrer, 2. Kirketjener: Vinni Kragh tlf Sognemedhjælper: Ester Jørgensen Å BNINGSTIDER Kirkens åbningstider Sommerhalvår: mandag-fredag Vinterhalvår: mandag-fredag Kirkekontoret og kirke-center: Kontortid: Mandag-fredag kl , torsdag tillige kl Kirkegårdskontoret: Kontortid: Mandag-fredag kl , torsdag tillige kl Præsterne træffes bedst tirsdag-fredag i tidsrummet , samt efter aftale. Thisted kirke - Vestergade 3, tlf Kirketjener: Henning Vestergaard Andersen Organist: Preben N. Christensen Organistassistent: Svend O. Kombak Kirkegårdskontoret: - Møllevej 69 tlf fax Kirkegårdsleder: Sally Thorning Enevoldsen Sognepræst (kirkebogsførende Thisted og Skinnerup sogne) Line Kjær Nielsen, Islandsvej 39 - tlf: Sognepræst Gitte Ishøy - Magnoliavej 5 tlf Sognepræst Poul Henning Poulsen - Møllevej 65 tlf fax Menighedsrådsformand: Jens Kristian Eriksen tlf Kirkeværge: Niels Christensen tlf Kontaktperson og bygningskyndig: Lone Kofod tlf Kasserer: Kirsten Ringgaard tlf Skinnerup sogn: Sognepræst: Poul Henning Poulsen Kirkesanger: Julie Nørgaard Christensen Organist: Grethe Lund Graver: Ejner Ringgård Menighedsrådsformand: Thomas Kristoffersen Kirkeværge: Mads Agerholm KOL OFON Kirkebladet Kirke + Sogn udgives af Thisted menighedsråd. Medieudvalget, som tilrettelægger Kirke + Sogn, består af Jesper Hoffmann (ansv. red.), Leif Damsgaard Jensen (form.), Kirsten Margrethe Kanstrup, Alma Madsen, Kirsten Ringgaard og Poul Henning Poulsen samt Mads Agerholm, Skinnerup. Produktion: Trykkeriet Friheden. internet: 2

3 Julens billeder Vi husker i billeder. Og når vi genkalder os en begivenhed eller et menneske, er der billeder, som spontant melder sig og bærer betydningen for os. Før vi er kommet så langt som til at sætte ord på, mærker vi i det indre erindringsbillede vægten og perspektivet i vores liv af det menneske eller den begivenhed, som vi har mødt, og som vi husker. Der er tilmed erindringsbilleder, som gør noget ved os, hver gang de melder sig. De trænger ind, de forandrer, så vi går mere klarsynet videre. Også selvom vi har set de billeder for os mange gange før. Billeder fra den dag, vi oplevede den største glæde i forelskelsen, da kærligheden blev gengældt, den dag vi blev forældre, og den dag, vi mistede ham eller hende, som vi elskede, og siden har savnet. Julen rummer en række billeder, som i dybeste forstand gør noget ved os, hvert år, når de melder sig barnet i krybben, hyrderne, stjernen, englene. Og det skete i de dage... Julen er Guds opfyldelsestid. Det skete - for det er Guds vilje, der virkeliggøres i verden julenat. Maria fødte sin førstefødte. Jesus er den førstefødte. Derfor er vi førstefødte. Vi har barnekår hos Gud, og skal følge efter Guds førstefødte i opstandelsen. Fra julenat trækkes linjen til påskemorgen. Og Guds førstefødte blev svøbt og lagt i en krybbe. Han blev født i en stald, for der var ikke plads til ham andre steder. Sådan kom Guds og Marias barn til verden så fattigt, som det tænkes kan. Men sådan var det Guds vilje. Sådan havde Gud besluttet, at han skulle fødes, for på den måde igennem den virkelighed, igennem det fødselsbillede, kunne himlens og jordens skaber vise, at han vil dele kår og være sammen med alle fattige og alle der lider nød. Julen kommer i den mørkeste tid. Og højtiden rummer et budskab, der er så stærkt, så ægte og så dybt. Julens budskab er det enkle: At Gud i Jesus Kristus blev medmenneske. At Gud går ind i vores sorg og vores glæde. Gud græder med os og ler med os. Han valgte at blive menneske, fordi hvert eneste menneske for ham er af uendelig værdi og betydning. Derfor rejser der sig ud af juleevangeliet den fordring - det kærlighedens krav, at vi betragter og behandler hinanden som værdifulde mennesker. Det gælder også dem, der føler, at livet er mislykket. Det gælder ethvert menneske det menneske, der er født med et eller flere handicap, den døende, der har mistet sine kræfter, og den ulykkelige, der ikke kan finde glæden, måske i sorgen over at have mistet den, man elskede. Julens fortælling forkynder, at Jesus er hos os, som lyset i mørket. Han er i vores nød og i vores kærlighed. Fra julenat kender mennesker til håbet og tilliden og modet, til kærlighedens handlekraft, som hænger sammen med dette, at vide sig set og hørt og elsket! Det er det julens billeder gør ved os. Når julens gamle fortælling gentages, gennemlyses vores virkelighed med Guds kærlighed. Det er den kærlighed, der igen og igen giver os al mulig grund til at ønske hinanden: Glædelig jul! 3 Poul Henning Poulsen

4 Sogneaftener 18. ja n. kl Mogens S. Mogensen Bibelen og Koranen Lektor og teolog Mogens S. Mogensen, Christiansfeld, fortæller om Gudsbillede, åbenbarings- og skriftsyn og frelsesforståelse i kristendom og islam. Mogens S. Mogensen er cand.mag. i historie og kristendomskundskab.mogens S. Mogensen siger om sit foredrag: Danmark er ikke længere et mono-religiøst samfund. Overalt i Danmark møder vi i dag mennesker med en anden tro som fx hinduer, buddhister og muslimer. Især islam er blevet en meget synlig religion i dag, idet godt 4 % af befolkningen er muslimer. I mødet med islam opdager vi, at der er tankevækkende ligheder mellem Koranen og Bibelen, men også helt afgørende forskelle mellem den islamiske tro og kristentroen. Som gode naboer har muslimer og kristne meget at tale med hinanden om. 8. feb. kl Jacob Birkler, formand for Det Etiske Råd: Når etikken bliver synlig Jacob Birkler er formand for Det Etiske Råd i Danmark. Uddannet cand.mag. i filosofi og psykologi med en ph.d. i medicinsk etik. Har gennem en årrække arbejdet med etik og anvendt filosofi i sundhedsfaglig praksis. Forfatter til en lang række bøger og artikler om filosofi og etik i sundhedsvæsenet. Jacob Birkler siger selv: Med dette foredrag fokuseres på forståelse af etikkens egenart og håndtering af svære etiske valg, hvor livssyn og menneskesyn udfordres. Aktuelle etiske temaer inddrages såsom aktiv dødshjælp, senprovokeret abort og fosterdiagnostik samt en række mere konkrete eksempler på etiske dilemmaer fra det danske sundhedsvæsen. Onsdagssammenkomster 7. dec. kl Adventssammenkomst Vores nye sognepræst, Line Kjær Nielsen fortæller. Thisted Kirkes Drenge- Mandskor under ledelse af Preben Nørgaard Christensen medvirker. 4. ja n. kl Nytårsfest med amerikansk lotteri. Sognepræst Gitte Ishøy taler og underholder feb. kl Kirken i Kina Napoleon skal engang have sagt: Når Kina vågner, vil verden skælve. Og Kina er vågnet. Der er ikke en dag, hvor Kina ikke omtales på forskellig vis i vore medier. Vi bliver hele tiden mindet om den industrielle udvikling i Kina, som har stor indflydelse på vore arbejdspladser. Jo, Kina er vågnet og vi skal vågent lytte til de signaler, vi får derfra, og forsigtigt finde vores plads i Guds mission for dette land. Jeg vil i mit foredrag i ord og billeder tage jer med på en rundrejse i dette spændende land med en gammel spændende kultur, hvor vi skal møde både det gamle kejserrige og det moderne samfund, hvor kirken nu skal finde sin plads blandt højhuse i et kommunistisk diktatur. Jeg glæder mig til at være rejseleder for jer på turen onsdag d. 1. feb. kl Erik Bitsch, Lemvig

5 Nyt fra menighedsrådet Menighedsmødet Menighedsrådet havde i år valgt at afholde det obligatoriske menighedsmøde umiddelbart efter højmessen 9. oktober med tilbud om fælles frokost. I håb om at det ændrede tidspunkt ville få flere sognebørn til at deltage i debatten og være med til at præge arbejdet omkring Thisted Kirke. Menighedsmødet er naturligt delt i en tilbageskuende del, der omhandler året, der er gået. Og en del, der peger frem mod det/de kommende års arbejde. Formandens beretning og fremlæggelser fra udvalg, kirkeværge og kasserer kan Overgange Overgange er både bøvlede og spændende. I overgange ser man fremad eller tæller ned, man frygter eller glæder sig til noget. Til advent, til jul, til solen vender. Men overgange betyder altid noget nyt. I Kirkecentret er der altid nyt at opleve i efteråret og vinteren. En ny række af sogneaftner med fælles samvær omkring mad og interessante foredrag. Der er nye babyer og deres mødre i kirken, andre børn til børnetime, nye minikonfirmander og konfirmander til undervisning og gudstjenester. Det er, som om kirken og kirkecentret netop i den mørke tid emmer af aktivitet. Møbler flyttes rundt til lyden af summende stemmer, raslende porcelæn og duften af kaffe. Den 2. oktober var der især liv. Der kunne vi fejre, at Preben Nørgaard Christensen havde været ansat som organist og kantor ved Thisted Kirke i 25 år se side 10. Siden sidst Kirkens kalk er blevet istandsat og lueforgyldt. Kig efter næste gang, du går til alters, hvor smuk den er blevet. Det skrider planmæssigt fremad med forarbejdet til den indvendige renovering af Thisted Kirke næste år. Der er tilsagn fra fonde, konservatoren er udvalgt. Det bliver spændende. På børnekulturnatten var kirken igen fyldt med nysgerrige børn og voksne. Det var i år tiende gang, der afvikledes børnekulturnat i Thisted, og vi oplevede den smukkeste afslutning. Fakkeloptoget endte på kirkens område, der i mørket var oplyst af levende lys, ild og fakler. Sognemedhjælperen har aflagt årsrapport. Det lyder formelt det er det ikke. Der er iværksat så mange spændende aktiviteter og støttet op omkring ligeså mange eksisterende. Der er nu bl.a. fast børnekirke under søndagens højmesse. I det hele taget er det, som om der skyder en helt ny menighed op - i menigheden. Børn i alle aldre og deres familier, der for de flestes vedkommende ikke tidligere har haft deres gang i Thisted Kirke. Da Ester Jørgensen blev ansat, fortalte hun, at hendes mål var at sænke dørtrinnet til kirken. Det er lykkedes. Måske er det blevet helt væk? Vi ønsker alle Glædelig advent! Kirsten Ringgaard læses i en fyldig udgave på Under frokosten valgte menighedsrådet at bede de fremmødte om deres holdninger til nogle af de nye tiltag, der er iværksat i Thisted Kirke. Det affødte efterfølgende en god debat med opbakning til igangværende og forslag til nye aktiviteter. Ligesom der også blev stillet konkrete spørgsmål til praksis og priser. En dejlig eftermiddag, hvor vi snildt kunne have været flere. Det regner vi med, vi bliver næste år ved samme tid, hvor vi skal afholde nyvalg til Menighedsrådet. Velkommen også fremover til vores menighedsrådsmøder, der foregår den første torsdag i måneden. Og der er kaffe. Kirsten Ringgaard 5

6 Det Sidste Hvilested I Thisted findes tre kirkegårde med hver sit særpræg. Den ældste: Thisted Gamle Kirkegård ved kirken repræsenterer den gamle danske kirkegårdskultur fra 1700 og 1800 tallet med de sirligt udsmykkede liggesten i mange størrelser samt enkelte gravsteder med jerngitre omkring. Der arbejdes netop i disse år med planer for denne kirkegård, planer der vil ændre området i retning af mere beplantning, etablering af et nyt område for såkaldt bevaringsværdige gravminder samt anlæggelse af en J. P. Jacobsen Have. Herefter følger Thisted Søndre Kirkegård, som blev anlagt i 1857 som assistance kirkegård for byens gamle kirkegård. Denne kirkegård med det smukke gamle kapel og den helt enestående smukke beliggenhed er karakteriseret ved 1800 og 1900 tallets kirkegårdskultur med opretstående gravminder, familiegrave samt embedsmænds og erhvervsfolks imponerende gravmæler. Hverken Thisted Gamle Kirkegård eller Thisted Søndre Kirkegård er aktive kirkegårde, altså bliver ingen begravet eller bisat der mere. Thisted Vestre Kirkegård blev en realitet på grund af byens udvikling i 1800 tallet, hvor befolkningstallet seksdobledes fra 1801 til Thisted Vestre Kirkegård blev taget i brug i Denne kirkegård ligeledes med en smuk beliggenhed, er kendetegnet ved sin store frodighed, mangfoldigheden i såvel buskes og træers størrelse, som i disses farvenuancer gør området særligt smukt. Kirkegården repræsenterer 1900 tallets begravelsesformer, hvor i indgår den ændring i gravskikke, som fra 1950`erne blev præget af ligbrændingen. Ligeledes ses på kirkegården de helt nye trends med gravsten f.eks. forsynet med en hulning, en niche indhugget i stenen, hvor der kan lægges en blomst, en sten eller andre små ting. I 1985 vedtog Folketinget loven om registrering af bevaringsværdige gravminder, der blev udarbejdet en række kriterier for, hvornår et gravminde anses for bevaringsværdigt. I Thisted udvalgte kirkegårdslederen og museet i 2008 et antal gravminder på byens tre kirkegårde ud fra disse kriterier. Dette forslag blev forelagt på et provstesyn, hvor i deltog Thisted sogns provst, kirkegårdslederen i Thisted, fire medlemmer af Thisted menighedsråd samt to museumsmedarbejdere. I enighed blev der indstillet et antal gravminder, som efter provstesynet skulle registreres, altså fotograferes, opmåles, afskrives m.m. Det gælder for bevaringsværdige gravminder, at pasning og vedligehold engang efter gældende regler overgår til menighedsrådet. Jeg har haft det store privilegium at forestå dette registreringsarbejde. Hver dag på kirkegårdene var en fornøjelse, dels fik man rigtigt set og beskrevet de mange ofte finurlige detaljer på gravminderne fra svundne tider, man afsøgte dem deres historier, som ofte henledte opmærksomheden på byens og egnens lokalhistorie. Yderligere var det en stor fornøjelse at omgås de mennesker jeg mødte på kirkegårdene, såvel besøgende som de ansatte var alle meget venlige, hjælpsomme og interesserede. Som det forhåbentlig fremgår, mener jeg, at der er såvel en kulturhistorisk som en lokalhistorisk værdi i at besøge vore kirkegårde, der ligger som oaser i vor travle hverdag. Det er der kommet en bog ud af, udgivet af Thisted Museum: Det Sidste Hvilested, som fortæller om kirkegårdenes historie, om lokalhistorien og en del af de gravlagte personer. Tekst: Michael Vandet Foto: Thisted Museum 6

7 Vox-pop: Hvilke ønsker har du til kirken, så den i højere grad kan tale til folk som dig? Per Handest er 41 og har hverdagen fyldt så rigeligt op som travl VVS-mand. Han kunne godt ønske sig, at kirken havde andre åbningstider. Jeg tror fuldt og fast på, at jeg ville komme hver anden gang, hvis der var gudstjeneste klokken 13 i stedet for klokken 10, siger han. Efter en aktiv arbejdsuge, hvor han må tidligt op hver dag, sover han gerne længe om søndagen og går rundt i afslappet tøj. Det er den bedste og mest stress-fri tid på ugen, mener han. Der er tid til hygge, og intet haster. Familien fik anbefalet børnetimerne og kommer nu som regel til dem. De nyder børnetimerne, fordi forkyndelsen og det, der ellers sker ved disse korte tirsdags-gudstjenester, er mere nede på jorden. Det kunne han også godt ønske for den almindelige gudstjeneste, hvis han skal opleve, at kirken i højere grad taler til ham og hans jævnaldrende. Lone Volsgaard er 38 og arbejder som sygeplejerske på medicinsk ambulatorium. Hun glæder sig over børnetimerne. De er en fantastisk ting, siger hun. Der lærer jeg også noget som voksen, for jeg er ikke vokset op i et kirkevant hjem eller med søndagsskole. Langt de fleste voksne kender ikke bibelen fra ende til anden. Hun glæder sig især over levendegørelsen, at flere sanser kommer i brug. Lone mener også, det er et godt initiativ med børnepasning under højmessen. Og så foreslår hun øget brug af sms, som det nu blandt andet bruges forud for børnetimerne. I spejdersammenhæng benytter hun det selv flittigt og er overbevist om, at det har en god effekt. Det er nemt, hurtigt og billigt. I forbindelse med en landslejr for KFUM-Spejderne kunne man få dagens ord på sms. Kirken kunne sikkert lave noget tilsvarende. Vil man i kontakt med de unge, må man bruge deres kommunikationsformer. Rasmus Dahl er 31 og arbejder til daglig som automekaniker. Han har gjort op med sig selv, at højmessen ikke siger ham noget. Der er ingen udvikling, siger han. Rockgudstjenester, derimod, tiltaler ham, blandt andet på grund af musikken. Rasmus mener, det ville være en god ide at erstatte flere traditionelle højmesser og gudstjenester, der ligner højmessen, med gudstjenester, der er målrettet andre grupperinger. Han nævner fyraftensgudstjenester som eksempel og mener, at nye tiltag skal afprøves over længere tid for at finde den rigtige form og se, om det bærer igennem. Kunne der arrangeres fælles spisning i forlængelse af en fyraftensgudstjeneste, så han det gerne - på et niveau i stil med det fælles måltid efter børnetimerne. Rasmus er fortaler for, at der holdes specielle events på alternative tidspunkter. Søndag er jeg ganske enkelt ikke oppe til klokken 10, siger han. Tekst og foto: Leif Damsgaard Jensen 7

8 Natkirke Et udvalg bestående af præster, organist, sognemedhjælper og menighedsrådsmedlemmer arbejder med at få etableret en natkirke i Thisted. Nogle har været på besøg i andre sogne for at være med til og opleve en natkirke på egen krop og sjæl. Vi arbejder på sagen, men vil gerne have det hele på plads, inden vi starter/ afprøver vores første natkirke i Thisted. Fredag den 9. december er der By-night i Thisted by. Da arrangerer vi altså ikke natkirke - men kirken vil alligevel denne aften være åben kl , hvor det vil være muligt at sætte sig ind i stilheden, tænde Frivillig I Thisted Kirke er der 14 valgte menighedsrådsmedlemmer, der alle gør et stort frivilligt arbejde i og for sognet. Men der er grænser for, hvad de kan klare! Derudover er der også en del andre frivillige, der yder en stor indsats, men vi kan sagtens bruge flere! Når nu vi er ca medlemmer af Folkekirken i Thisted Sogn, er jeg sikker på, at der er mange, der gerne vil være med i et frivilligt arbejdsfællesskab i kirken. Frit citeret fra Den lille prins: Det er den tid man har brugt på sin rose, der gør den så værdifuld. At være med i et frivilligt arbejde skaber større engagement og 8 et lys, bede en bøn... I Kirkecentret er der også åbent. Danmission har cafe, hvor man kan købe en kop kaffe/te og hjemmebagt brød. Ester Jørgensen tilknytning til kirken. Derfor er vi i gang med at beskrive opgaver både hvad angår indhold og tidsforbrug. Opgaverne kan f.eks. være at hjælpe med at passe børn i børnekirken, at være værter for konfirmander, lave kaffe, bage kager, lave mad, være med til at arrangere børnefamiliegudstjenester, være kirkevært, være med til at arrangere ungdomsgudstjenester, sælge billetter til koncerter, hjælpe til babysalmesang, gå med på pilgrimsvandring med konfirmander, nødhjælpsindsamler, natkirkefrivillig Ester Jørgensen Nu har vi igen to kordegne Solveig Kamp Christensen er navnet på vores anden kordegn. Hun tiltrådte stillingen med virkning fra 1. september. Gudrun Knudsen valgte at gå på efterløn pr. 1.juli. Derfor var Thisted Menighedsråd hen over sommeren igennem en runde med ansøgninger, udvælgelse og samtaler for at finde den rigtige person til den ledige stilling. Med 23 ansøgere blev det en stor udfordring, men også spændende. Valget faldt med et stort flertal i menighedsrådet på Solveig Kamp Christensen. Hun er 53 år og kommer fra Erslev på Mors. Her har hun i en periode på 12 år været medlem af menighedsrådet og valgt til kasserer. Solveig Kamp Christensen er revisoruddannet og har i sine ansættelser varetaget regnskabs- og bogføringsfunktioner, og hun har en bred erfaring inden for økonomi, administration og kundeservice. Disse kompetencer var udslagsgivende for menighedsrådets valg af hende. Solveig Kamp Christensen tiltrådte sin nye stilling 1. september. Hun skal her i samarbejde med Jesper Hoffmann, som tiltrådte sin kordegnestilling 1. marts, varetage bl.a. personregistrering, sekretær- og regnskabsfunktioner, betjening af kirkekontor og deltage i kirketjenester. Tekst Leif Damsgaard Jensen

9 Personalet i Vestergade For et par numre siden bragte vi billeder af personalet på kirkegården. Denne gang er der nye billeder af personalet i Vestergade - og næste gang er det planen at bringe opdaterede billeder af vore tre præster. I Vestergade er der to kordegne: Jesper Hoffmann, hvis opgaver også omfatter nyhedsbreve og hjemmeside, og Solveig Kamp Christensen, hvis særlige område er regnskabet. Der er to kirketjenere: Henning Vestergaard Andersen, mest i kirken, og Vinni Kragh, mest i kirkecentret. Orglerne og koret tager organist Preben Nørgaard Christensen og organistassistent Svend Ole Kombak sig af. Ester Jørgensen er vores sognemedhjælper. Tekst og foto: Leif Damsgaard Jensen Preben N. Christensen Jesper Hoffmann Solveig Kamp Christensen Vinni Kragh Svend Ole Kombak Henning Vestergaard Andersen Ester Jørgensen 9

10 Koncerter i Thisted kirke December-januar-februar Søndag den 11. december kl : Afholdes den traditionelle Julemusikandagt ved Thisted Folkekor med sognepræst Gitte Ishøy, liturg. Denne kirkemusikandagt er arrangeret i samarbejde med Odd Fellow Logen Petrus Beyer. Ved orglet: organistassistent Svend Ole Kombak. Aftenen byder på en vekselvirkning mellem tekstlæsninger, korsang, orgelmusik og fællessalmer. Lørdag den 17. december kl opfører Aalborg Symfoniorkester og Thisted Kirkes Drenge- Mandskor dirigeret af Preben Nørgaard Christensen: Johann Sebastian Bachs Juleoratorium BWV 248 del I-III. Solister: Vibeke Kristensen, sopran, Ulla Kudsk Jensen, alt, David Danholt, tenor, og Sten Byriel, bas. Aalborg Symfoniorkester har i år, i samarbejde med Thisted Kirkes Drenge-Mandskor valgt at opføre disse kantater ved fire koncerter i Vor Frue Kirke, Aalborg, Abildgård Kirken, Frederikshavn, Hirtshals Kirke, og i Thisted kirke, i håbet om, at julen varer længe - og måske gerne må begynde lidt senere... Billetter kan købes på Thisted kirkes kontor fra den 1/12. Torsdag den 22. december kl er der Engelsk Julemusik på programmet, når Thisted kirkes Drenge-Mandskor og medlemmer af Aalborg Symfoniorkester inviterer til koncert i Thisted kirke med et program, hvor de kendte og højt skattede engelske christmas carols er i centrum. Ved koncerten præsenteres solister fra Aalborg Symfoniorkester og solister fra Tak Den 2. oktober kunne vi fejre, at Preben Nørgaard Christensen havde været ansat som organist og kantor ved Thisted Kirke i 25 år. Mange benyttede lejligheden til at hilse på og takke for indsatsen. Inden da fik vi nok en gang lov til i kirken at opleve en flot koncert med medlemmer af Aalborg Symfoniorkester, Thisted Kirkes Drenge-Mandskor og Preben Nørgaard Christensen i spidsen for det hele. Tekst: Kirsten Ringgaard / Foto: Leif Damsgaard Jensen Thisted Kirkes Drenge-Mandskor, ved orglet sidder Svend Ole Kombak, og dirigent er Preben Nørgaard Christensen. Småkoncerter: Igen i år inviterer vi til to halvtimes koncerter i Thisted kirke, i dagene op til jul, for at give folk en lejlighed til en stille, afstressende og andagtsfuld stund i vores smukke kirke. Disse koncerter afholdes: Mandag den 19. december kl , og tirsdag den 20. december kl Ved disse småkoncerter vil julemusikken være i centrum, og udover orgelmusik, vil der den 19/12 blive spillet julemusik for to violiner og orgel, fremført af Julie Nørgaard Christensen, Nicolai Nørgaard Christensen og Preben Nørgaard Christensen. Ved andagten den 20. december medvirker Svend Ole Kombak, orgel. Søndag den 8. januar 2011 kl : Nytårskoncert, Festlige, populære orgelværker. Ved orglet: Preben Nørgaard Christensen. Efter koncerten serveres der et glas champagne i Thisted kirkecenter. Fredag den 3. februar kl : Vi skal høre barokmusik af højeste karat, når Aalborg Symfoniorkester gæster Thisted Kirke dirigeret af Benjamin Bayl. Solister: Claus Ettrup Larsen, fløjte, og Veselin Demirev, violin. Preben Nørgaard Christensen 10

11 Børnekirke Børnekirke er et tilbud til familier med børn. Højmessen søndag formiddag i Thisted Kirke er en meget smuk gudstjeneste, men den kan også føles lidt lang for børn at deltage i. Derfor har vi i nogle måneder gjort et forsøg med Børnekirke. En flok frivillige sammen med nogle af årets konfirmander tilbyder pasning i kirkecentret under en del af gudstjenesten kl. 10 søndag formiddag. Børnene bliver inviteret med over i kirkecentret umiddelbart efter dåben, og så kan forældrene hente dem i kirkecentret enten når gudstjenesten er slut eller inden nadveren. I kirkecentret fortælles der bibelhistorie, synges og leges - alt efter børnenes alder og antal. Hvorfor? Vi vil gerne give unge familier en mulighed for at deltage i en højmesse i fred og ro - uden at skulle tysse på børnene hele tiden. Vi vil også gerne at børnene får en god oplevelse af at gå i kirke. De er med til første del af gudstjenesten i kirken og får så lidt friere rammer ovre i kirkecentret. Hvor mange? Enkelte søndage har der ikke været børn i kirken, men ellers har der været fra 3-14 deltagere i Børnekirken. Vores ønske er, at mange familier vil benytte sig af vores tilbud og opleve en times gudstjeneste som ugens frirum! Tekst: Ester Jørgensen Foto: Leif Damsgaard Jensen JULEKONCERT I SKINNERUP KIRKE Småbørn på julebesøg Skinnerup Menighedsråd har i år den glæde at kunne invitere til JULEKONCERT I SKINNERUP KIRKE TORSDAG D.8 DECEMBER KL Ved koncerten medvirker THISTED KIRKES DRENGE-MANDSKOR OG ORGANISTERNE SVEND OLE KOMBAK OG PREBEN NØRGAARD CHRISTENSEN. Vel mødt til en stor koncertoplevelse og dejlig optakt til julehøjtiden! På menighedsrådets vegne Poul Henning Poulsen Igen i år vil alle børn i dagpleje, vuggestuer og børnehaver blive inviteret til et julebesøg i Thisted Kirke i december måned. Det foregår over 4 formiddage så der ikke er så mange børn ad gangen, og alle kan se og være med. Ved ankomsten i våbenhuset får alle børnene en lille engletatovering på hånden, hvis de tør! Inde i kirken bliver der spillet et dukketeater om julens budskab. Der bliver banket og råbt og sunget med af alle børnene. Vores organister spiller på orglet, og præsterne deltager på skift. Sidste år trodsede mange børn og voksne kulde og snemasser for at komme frem. Vi glæder os til igen i år at se flokke af glade børn, der lytter og oplever. Tekst: Ester Jørgensen Foto: Leif Damsgaard Jensen 11

12 Gudstjenester D. Søndag i k.år Tid Prædikant/Bemærkninger DECEMBER s.i advent 8.30 PHP 04 2.s.i advent LKN 11 3.s.i advent PHP 11 3.s.i advent GI/Julemusikandagt i Thisted kirke Skinnerup kirke s.i advent 8.30 LKN 18 4.s.i advent GI 24 Juleaften PHP GI LKN/Skinnerup kirke PHP PHP 25 Juledag GI 26 2.Juledag LKN JA NUA R Nytårsdag PHP s. e. h. 3 k GI s. e. h. 3 k PHP/Evangelisk Alliances bedeuge s. e. h. 3.k GI s. e. h. 3 k LKN LKN/Børnetime 18 Tekno guds Finn Feilan/Tekno gudstjeneste i Ræhr kirke s. e. h. 3 k PHP/Skinnerup Kirke s. e. h. 3 k GI/Missionssøndag 29 Sidste s. e. h. 3 k LKN 29 Sidste s. e. h. 3 k PHP FEBRUA R Ungdomstjeneste Kyndelmissegudstjeneste i Thisted kirke. 05 Septuagesima GI 05 Septuagesima LKN 09 Fastelavnsgudstj GI/Gudstj. for sentudviklede og udviklingshæmmede. 12 Seksagesima PHP 12 Seksagesima LKN 19 Fastelavn GI 19 Fastelavn GI/Børne-familiegudstjeneste s. i fasten LKN/LKN Skinnerup Kirke s. i fasten PHP Vibedal og Kristianslyst Kristianslyst kl Vibedal kl /12 Kristianslyst PHP 15/12 Vibedal PHP 24/12 Kristianslyst LKN kl.10! 24/12 Vibedal GI kl.10! /1 Kristianslyst AH 12/1 Vibedal AH 25/1 Kristianslyst GI 26/1 Vibedal GI 8/2 Kristianslyst PHP 9/2 Vibedal PHP 22/2 Kristianslyst LKN 23/2 Vibedal LKN Træffetider: 2011/ /12 LKN 12/12 PHP 19/12 GI 02/01 PHP 09/01 PHP 16/01 LKN 23/01 GI 30/01 PHP 06/02 LKN 13/02 LKN 20/02 GI 27/02 PHP Missionssøndag Søndag den 22. januar 2012 er missionssøndag i Thisted. Danmission har valgt at lade provstivolontør Rikke Berg Christensen være taler til sammenkomsten i Kirkecenteret efter gudstjenesten. Læs mere om hende på Danmission Distrikt Nordthy Louise Krøyer GI = Gitte Ishøy PHP = Poul Henning Poulsen AH = Asger Hørving LKN=Line Kjær Nielsen

KIRKE+SOGN. 8 Interview: Line Kjær Nielsen 9 Diakoniens dag 10 25 års jubilæum 11 Foreningsliste Onsdagssammenkomster 12 Gudstjenester

KIRKE+SOGN. 8 Interview: Line Kjær Nielsen 9 Diakoniens dag 10 25 års jubilæum 11 Foreningsliste Onsdagssammenkomster 12 Gudstjenester KIRKE+SOGN 3 Morgensang 4 Sogneaftener 5 Nyt fra menighedsrådet 6 Menighedsmøde Nyt fra kirkegården 7 Engledag 8 Interview: Line Kjær Nielsen 9 Diakoniens dag 10 25 års jubilæum 11 Foreningsliste Onsdagssammenkomster

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ 2012. NR. 2

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ 2012. NR. 2 KIRKE+SOGN 03 Bag Langfredags nat 04 Sogneaften - Mission Onsdagssammenkomster 05 Nyt fra menighedsrådet Kirkepilot 06 Nyt fra kirkegården 07 Konfirmander har ordet 08-09 Menighedsrådsvalg 10 Koncerter

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. JUNI. JULI. AUGUST. 2012. NR. 3

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. JUNI. JULI. AUGUST. 2012. NR. 3 KIRKE+SOGN 03 - Præstespalten 04 - Sogneaften Præsterne 05 - Nyt fra menighedsrådet 06 - Indvendig restaurering Thisted Kirke 07 - Nyt fra kirkegården 08 - Støttekoncert Menighedsrådsvalg 09 - Min telefon

Læs mere

TELEFONNUMRE m.v. Å BNINGSTIDER Kirkens åbningstider

TELEFONNUMRE m.v. Å BNINGSTIDER Kirkens åbningstider KIRKE+SOGN Lad de små børn komme til mig s. 3 Arrangementer/koncerter s. 4, 5, 10 Hjem fra Australien s. 6 Nyt fra menighedsrådet s. 7 Julepynt på kirkegården s.8 KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER/JANUAR/

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. SEPTEMBER. OKTOBER. NOVEMBER. 2015. NR. 4

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. SEPTEMBER. OKTOBER. NOVEMBER. 2015. NR. 4 KIRKE+SOGN 03 Præstespalte 04 Onsdagssammenkomst - Sogneaften 05 Nyt fra menighedsrådet 06 Menighedsmøde - Nyt fra kirkegården 07 Mindeord 08 Vox-pop 09 Diakoniens Dag - Høstgudstjeneste 10 Koncerter -

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR. 2014. NR. 1

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR. 2014. NR. 1 KIRKE+SOGN 03 Fred til mennesker med Guds velbehag 04 Sogneaftener - Onsdagssammenkomster 05 Nyt fra menighedsrådet 06 Sogneindsamling Valg til provstiudvalg 07 Missionssøndag Aftrædende præst 08 Vox-pop

Læs mere

Nr. 13. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2013/2014. Vor Frue Kirke

Nr. 13. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2013/2014. Vor Frue Kirke 3 i én Nr. 13 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2013/2014 Vor Frue Kirke 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os............................ Side 2 Kobberslangen.............................

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Søndag - den første dag i ugen Det nye menighedsråd Sogneaften og onsdagssammenkomst Handicapvenlig indgang - Vestre kapel Koncerter i Thisted kirke

Søndag - den første dag i ugen Det nye menighedsråd Sogneaften og onsdagssammenkomst Handicapvenlig indgang - Vestre kapel Koncerter i Thisted kirke KIRKE SOGN Søndag - den første dag i ugen Det nye menighedsråd Sogneaften og onsdagssammenkomst Handicapvenlig indgang - Vestre kapel Koncerter i Thisted kirke KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS/APRIL/MAJ.

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

KIRKE+SOGN K I R K EBL A D FOR THIST ED SOGN. J U N I. J U LI. AUGUST 2011. N R. 3

KIRKE+SOGN K I R K EBL A D FOR THIST ED SOGN. J U N I. J U LI. AUGUST 2011. N R. 3 KIRKE+SOGN 3: På herrens Mark 4: Friluftsgudstjeneste 5: Nyt fra menighedsrådet 6: Kirkeværter Gravstedspriser 7-10: Program for sommerkoncerter 11: Velkommen til ny sognepræst 12-13: Kirkegårdens personale

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

IKAST august KIRKE 2010

IKAST august KIRKE 2010 IKAST KIRKE a u g u s t 2 0 1 0 v e d d u a t : K a l e n d e r Ved du? at man tidligere brugte Mikkelsdag d. 29.9. som markering og fejring af høsten. I dag har folkekirken ikke en officiel helligdag,

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER DEC., JAN., FEB 2014 56. årgang KIRKEBLAD: LÆS OM SPÆNDENDE AKTIVITETER I KIRKERNE Foto: Rune Lundø Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger GUD I MENNESKEHÆNDER

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Fraværende: Margit Mühlbach og Jørn Skøtt Andersen Aftenen indledtes med en salme 1. 5 min. Bjarne indledte aftenen

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 1 JUNI JULI AUGUST 2015 I N D H O L D Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 2 Ensomhed I april måned var der i medierne fokus på ensomhed. Mange mennesker

Læs mere

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Dødsfald Valg af gravsted Valg muligheder af ydelser Prisliste for diverse ydelser 1 Indledning Tanken bag dette informationskatalog er, at kunne give

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Har et areal på 30.000 m2, og rummer 2850 kistegravsteder og 800 urnegravsteder. Den ældste del af den nuværende kirkegård blev indviet

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Det årlige syn. Forberedelse, afvikling og udførelse

Det årlige syn. Forberedelse, afvikling og udførelse Det årlige syn Forberedelse, afvikling og udførelse Menighedsrådets opgaver og ansvar for synsarbejdet Et menighedsråd har det grundlæggende ansvar for, at sognets kirke og kirkegård samt de bygninger

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

KYNDELMISSE. indsamling. Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk. Maria Magdalene Kirken Hvidovre Hospital

KYNDELMISSE. indsamling. Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk. Maria Magdalene Kirken Hvidovre Hospital kirkebladet for hvidovre sogn KYNDELMISSE indsamling Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene Kirken Hvidovre Hospital HØJMESSER OG GUDSTJENESTER FEB. - MARTS Kl. 10.00 hvor intet andet anføres

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere