KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1"

Transkript

1 KIRKE+SOGN 3 Julens billeder 4 Sogneaftener og onsdagssammenkomster 5 Nyt fra menighedsrådet 6 Ny bog om Thisted kirkegårde 7 Vox-pop om ønsker til kirken 8 Om natkirke og om at være frivillig 9 Personalet i Vestergade 10 Koncerter 11 Om kirken og børnene 12 Gudstjenesteplan KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1

2 TELEFONNUMRE m.v. Thisted sogn Kirkekontoret / Kirkecentret - Vestergade 10 tlf fax Kordegn: Jesper Hoffmann - Kordegn: Solveig Kamp Christensen - Kirkecentrets bestyrer, 2. Kirketjener: Vinni Kragh tlf Sognemedhjælper: Ester Jørgensen Å BNINGSTIDER Kirkens åbningstider Sommerhalvår: mandag-fredag Vinterhalvår: mandag-fredag Kirkekontoret og kirke-center: Kontortid: Mandag-fredag kl , torsdag tillige kl Kirkegårdskontoret: Kontortid: Mandag-fredag kl , torsdag tillige kl Præsterne træffes bedst tirsdag-fredag i tidsrummet , samt efter aftale. Thisted kirke - Vestergade 3, tlf Kirketjener: Henning Vestergaard Andersen Organist: Preben N. Christensen Organistassistent: Svend O. Kombak Kirkegårdskontoret: - Møllevej 69 tlf fax Kirkegårdsleder: Sally Thorning Enevoldsen Sognepræst (kirkebogsførende Thisted og Skinnerup sogne) Line Kjær Nielsen, Islandsvej 39 - tlf: Sognepræst Gitte Ishøy - Magnoliavej 5 tlf Sognepræst Poul Henning Poulsen - Møllevej 65 tlf fax Menighedsrådsformand: Jens Kristian Eriksen tlf Kirkeværge: Niels Christensen tlf Kontaktperson og bygningskyndig: Lone Kofod tlf Kasserer: Kirsten Ringgaard tlf Skinnerup sogn: Sognepræst: Poul Henning Poulsen Kirkesanger: Julie Nørgaard Christensen Organist: Grethe Lund Graver: Ejner Ringgård Menighedsrådsformand: Thomas Kristoffersen Kirkeværge: Mads Agerholm KOL OFON Kirkebladet Kirke + Sogn udgives af Thisted menighedsråd. Medieudvalget, som tilrettelægger Kirke + Sogn, består af Jesper Hoffmann (ansv. red.), Leif Damsgaard Jensen (form.), Kirsten Margrethe Kanstrup, Alma Madsen, Kirsten Ringgaard og Poul Henning Poulsen samt Mads Agerholm, Skinnerup. Produktion: Trykkeriet Friheden. internet: 2

3 Julens billeder Vi husker i billeder. Og når vi genkalder os en begivenhed eller et menneske, er der billeder, som spontant melder sig og bærer betydningen for os. Før vi er kommet så langt som til at sætte ord på, mærker vi i det indre erindringsbillede vægten og perspektivet i vores liv af det menneske eller den begivenhed, som vi har mødt, og som vi husker. Der er tilmed erindringsbilleder, som gør noget ved os, hver gang de melder sig. De trænger ind, de forandrer, så vi går mere klarsynet videre. Også selvom vi har set de billeder for os mange gange før. Billeder fra den dag, vi oplevede den største glæde i forelskelsen, da kærligheden blev gengældt, den dag vi blev forældre, og den dag, vi mistede ham eller hende, som vi elskede, og siden har savnet. Julen rummer en række billeder, som i dybeste forstand gør noget ved os, hvert år, når de melder sig barnet i krybben, hyrderne, stjernen, englene. Og det skete i de dage... Julen er Guds opfyldelsestid. Det skete - for det er Guds vilje, der virkeliggøres i verden julenat. Maria fødte sin førstefødte. Jesus er den førstefødte. Derfor er vi førstefødte. Vi har barnekår hos Gud, og skal følge efter Guds førstefødte i opstandelsen. Fra julenat trækkes linjen til påskemorgen. Og Guds førstefødte blev svøbt og lagt i en krybbe. Han blev født i en stald, for der var ikke plads til ham andre steder. Sådan kom Guds og Marias barn til verden så fattigt, som det tænkes kan. Men sådan var det Guds vilje. Sådan havde Gud besluttet, at han skulle fødes, for på den måde igennem den virkelighed, igennem det fødselsbillede, kunne himlens og jordens skaber vise, at han vil dele kår og være sammen med alle fattige og alle der lider nød. Julen kommer i den mørkeste tid. Og højtiden rummer et budskab, der er så stærkt, så ægte og så dybt. Julens budskab er det enkle: At Gud i Jesus Kristus blev medmenneske. At Gud går ind i vores sorg og vores glæde. Gud græder med os og ler med os. Han valgte at blive menneske, fordi hvert eneste menneske for ham er af uendelig værdi og betydning. Derfor rejser der sig ud af juleevangeliet den fordring - det kærlighedens krav, at vi betragter og behandler hinanden som værdifulde mennesker. Det gælder også dem, der føler, at livet er mislykket. Det gælder ethvert menneske det menneske, der er født med et eller flere handicap, den døende, der har mistet sine kræfter, og den ulykkelige, der ikke kan finde glæden, måske i sorgen over at have mistet den, man elskede. Julens fortælling forkynder, at Jesus er hos os, som lyset i mørket. Han er i vores nød og i vores kærlighed. Fra julenat kender mennesker til håbet og tilliden og modet, til kærlighedens handlekraft, som hænger sammen med dette, at vide sig set og hørt og elsket! Det er det julens billeder gør ved os. Når julens gamle fortælling gentages, gennemlyses vores virkelighed med Guds kærlighed. Det er den kærlighed, der igen og igen giver os al mulig grund til at ønske hinanden: Glædelig jul! 3 Poul Henning Poulsen

4 Sogneaftener 18. ja n. kl Mogens S. Mogensen Bibelen og Koranen Lektor og teolog Mogens S. Mogensen, Christiansfeld, fortæller om Gudsbillede, åbenbarings- og skriftsyn og frelsesforståelse i kristendom og islam. Mogens S. Mogensen er cand.mag. i historie og kristendomskundskab.mogens S. Mogensen siger om sit foredrag: Danmark er ikke længere et mono-religiøst samfund. Overalt i Danmark møder vi i dag mennesker med en anden tro som fx hinduer, buddhister og muslimer. Især islam er blevet en meget synlig religion i dag, idet godt 4 % af befolkningen er muslimer. I mødet med islam opdager vi, at der er tankevækkende ligheder mellem Koranen og Bibelen, men også helt afgørende forskelle mellem den islamiske tro og kristentroen. Som gode naboer har muslimer og kristne meget at tale med hinanden om. 8. feb. kl Jacob Birkler, formand for Det Etiske Råd: Når etikken bliver synlig Jacob Birkler er formand for Det Etiske Råd i Danmark. Uddannet cand.mag. i filosofi og psykologi med en ph.d. i medicinsk etik. Har gennem en årrække arbejdet med etik og anvendt filosofi i sundhedsfaglig praksis. Forfatter til en lang række bøger og artikler om filosofi og etik i sundhedsvæsenet. Jacob Birkler siger selv: Med dette foredrag fokuseres på forståelse af etikkens egenart og håndtering af svære etiske valg, hvor livssyn og menneskesyn udfordres. Aktuelle etiske temaer inddrages såsom aktiv dødshjælp, senprovokeret abort og fosterdiagnostik samt en række mere konkrete eksempler på etiske dilemmaer fra det danske sundhedsvæsen. Onsdagssammenkomster 7. dec. kl Adventssammenkomst Vores nye sognepræst, Line Kjær Nielsen fortæller. Thisted Kirkes Drenge- Mandskor under ledelse af Preben Nørgaard Christensen medvirker. 4. ja n. kl Nytårsfest med amerikansk lotteri. Sognepræst Gitte Ishøy taler og underholder feb. kl Kirken i Kina Napoleon skal engang have sagt: Når Kina vågner, vil verden skælve. Og Kina er vågnet. Der er ikke en dag, hvor Kina ikke omtales på forskellig vis i vore medier. Vi bliver hele tiden mindet om den industrielle udvikling i Kina, som har stor indflydelse på vore arbejdspladser. Jo, Kina er vågnet og vi skal vågent lytte til de signaler, vi får derfra, og forsigtigt finde vores plads i Guds mission for dette land. Jeg vil i mit foredrag i ord og billeder tage jer med på en rundrejse i dette spændende land med en gammel spændende kultur, hvor vi skal møde både det gamle kejserrige og det moderne samfund, hvor kirken nu skal finde sin plads blandt højhuse i et kommunistisk diktatur. Jeg glæder mig til at være rejseleder for jer på turen onsdag d. 1. feb. kl Erik Bitsch, Lemvig

5 Nyt fra menighedsrådet Menighedsmødet Menighedsrådet havde i år valgt at afholde det obligatoriske menighedsmøde umiddelbart efter højmessen 9. oktober med tilbud om fælles frokost. I håb om at det ændrede tidspunkt ville få flere sognebørn til at deltage i debatten og være med til at præge arbejdet omkring Thisted Kirke. Menighedsmødet er naturligt delt i en tilbageskuende del, der omhandler året, der er gået. Og en del, der peger frem mod det/de kommende års arbejde. Formandens beretning og fremlæggelser fra udvalg, kirkeværge og kasserer kan Overgange Overgange er både bøvlede og spændende. I overgange ser man fremad eller tæller ned, man frygter eller glæder sig til noget. Til advent, til jul, til solen vender. Men overgange betyder altid noget nyt. I Kirkecentret er der altid nyt at opleve i efteråret og vinteren. En ny række af sogneaftner med fælles samvær omkring mad og interessante foredrag. Der er nye babyer og deres mødre i kirken, andre børn til børnetime, nye minikonfirmander og konfirmander til undervisning og gudstjenester. Det er, som om kirken og kirkecentret netop i den mørke tid emmer af aktivitet. Møbler flyttes rundt til lyden af summende stemmer, raslende porcelæn og duften af kaffe. Den 2. oktober var der især liv. Der kunne vi fejre, at Preben Nørgaard Christensen havde været ansat som organist og kantor ved Thisted Kirke i 25 år se side 10. Siden sidst Kirkens kalk er blevet istandsat og lueforgyldt. Kig efter næste gang, du går til alters, hvor smuk den er blevet. Det skrider planmæssigt fremad med forarbejdet til den indvendige renovering af Thisted Kirke næste år. Der er tilsagn fra fonde, konservatoren er udvalgt. Det bliver spændende. På børnekulturnatten var kirken igen fyldt med nysgerrige børn og voksne. Det var i år tiende gang, der afvikledes børnekulturnat i Thisted, og vi oplevede den smukkeste afslutning. Fakkeloptoget endte på kirkens område, der i mørket var oplyst af levende lys, ild og fakler. Sognemedhjælperen har aflagt årsrapport. Det lyder formelt det er det ikke. Der er iværksat så mange spændende aktiviteter og støttet op omkring ligeså mange eksisterende. Der er nu bl.a. fast børnekirke under søndagens højmesse. I det hele taget er det, som om der skyder en helt ny menighed op - i menigheden. Børn i alle aldre og deres familier, der for de flestes vedkommende ikke tidligere har haft deres gang i Thisted Kirke. Da Ester Jørgensen blev ansat, fortalte hun, at hendes mål var at sænke dørtrinnet til kirken. Det er lykkedes. Måske er det blevet helt væk? Vi ønsker alle Glædelig advent! Kirsten Ringgaard læses i en fyldig udgave på Under frokosten valgte menighedsrådet at bede de fremmødte om deres holdninger til nogle af de nye tiltag, der er iværksat i Thisted Kirke. Det affødte efterfølgende en god debat med opbakning til igangværende og forslag til nye aktiviteter. Ligesom der også blev stillet konkrete spørgsmål til praksis og priser. En dejlig eftermiddag, hvor vi snildt kunne have været flere. Det regner vi med, vi bliver næste år ved samme tid, hvor vi skal afholde nyvalg til Menighedsrådet. Velkommen også fremover til vores menighedsrådsmøder, der foregår den første torsdag i måneden. Og der er kaffe. Kirsten Ringgaard 5

6 Det Sidste Hvilested I Thisted findes tre kirkegårde med hver sit særpræg. Den ældste: Thisted Gamle Kirkegård ved kirken repræsenterer den gamle danske kirkegårdskultur fra 1700 og 1800 tallet med de sirligt udsmykkede liggesten i mange størrelser samt enkelte gravsteder med jerngitre omkring. Der arbejdes netop i disse år med planer for denne kirkegård, planer der vil ændre området i retning af mere beplantning, etablering af et nyt område for såkaldt bevaringsværdige gravminder samt anlæggelse af en J. P. Jacobsen Have. Herefter følger Thisted Søndre Kirkegård, som blev anlagt i 1857 som assistance kirkegård for byens gamle kirkegård. Denne kirkegård med det smukke gamle kapel og den helt enestående smukke beliggenhed er karakteriseret ved 1800 og 1900 tallets kirkegårdskultur med opretstående gravminder, familiegrave samt embedsmænds og erhvervsfolks imponerende gravmæler. Hverken Thisted Gamle Kirkegård eller Thisted Søndre Kirkegård er aktive kirkegårde, altså bliver ingen begravet eller bisat der mere. Thisted Vestre Kirkegård blev en realitet på grund af byens udvikling i 1800 tallet, hvor befolkningstallet seksdobledes fra 1801 til Thisted Vestre Kirkegård blev taget i brug i Denne kirkegård ligeledes med en smuk beliggenhed, er kendetegnet ved sin store frodighed, mangfoldigheden i såvel buskes og træers størrelse, som i disses farvenuancer gør området særligt smukt. Kirkegården repræsenterer 1900 tallets begravelsesformer, hvor i indgår den ændring i gravskikke, som fra 1950`erne blev præget af ligbrændingen. Ligeledes ses på kirkegården de helt nye trends med gravsten f.eks. forsynet med en hulning, en niche indhugget i stenen, hvor der kan lægges en blomst, en sten eller andre små ting. I 1985 vedtog Folketinget loven om registrering af bevaringsværdige gravminder, der blev udarbejdet en række kriterier for, hvornår et gravminde anses for bevaringsværdigt. I Thisted udvalgte kirkegårdslederen og museet i 2008 et antal gravminder på byens tre kirkegårde ud fra disse kriterier. Dette forslag blev forelagt på et provstesyn, hvor i deltog Thisted sogns provst, kirkegårdslederen i Thisted, fire medlemmer af Thisted menighedsråd samt to museumsmedarbejdere. I enighed blev der indstillet et antal gravminder, som efter provstesynet skulle registreres, altså fotograferes, opmåles, afskrives m.m. Det gælder for bevaringsværdige gravminder, at pasning og vedligehold engang efter gældende regler overgår til menighedsrådet. Jeg har haft det store privilegium at forestå dette registreringsarbejde. Hver dag på kirkegårdene var en fornøjelse, dels fik man rigtigt set og beskrevet de mange ofte finurlige detaljer på gravminderne fra svundne tider, man afsøgte dem deres historier, som ofte henledte opmærksomheden på byens og egnens lokalhistorie. Yderligere var det en stor fornøjelse at omgås de mennesker jeg mødte på kirkegårdene, såvel besøgende som de ansatte var alle meget venlige, hjælpsomme og interesserede. Som det forhåbentlig fremgår, mener jeg, at der er såvel en kulturhistorisk som en lokalhistorisk værdi i at besøge vore kirkegårde, der ligger som oaser i vor travle hverdag. Det er der kommet en bog ud af, udgivet af Thisted Museum: Det Sidste Hvilested, som fortæller om kirkegårdenes historie, om lokalhistorien og en del af de gravlagte personer. Tekst: Michael Vandet Foto: Thisted Museum 6

7 Vox-pop: Hvilke ønsker har du til kirken, så den i højere grad kan tale til folk som dig? Per Handest er 41 og har hverdagen fyldt så rigeligt op som travl VVS-mand. Han kunne godt ønske sig, at kirken havde andre åbningstider. Jeg tror fuldt og fast på, at jeg ville komme hver anden gang, hvis der var gudstjeneste klokken 13 i stedet for klokken 10, siger han. Efter en aktiv arbejdsuge, hvor han må tidligt op hver dag, sover han gerne længe om søndagen og går rundt i afslappet tøj. Det er den bedste og mest stress-fri tid på ugen, mener han. Der er tid til hygge, og intet haster. Familien fik anbefalet børnetimerne og kommer nu som regel til dem. De nyder børnetimerne, fordi forkyndelsen og det, der ellers sker ved disse korte tirsdags-gudstjenester, er mere nede på jorden. Det kunne han også godt ønske for den almindelige gudstjeneste, hvis han skal opleve, at kirken i højere grad taler til ham og hans jævnaldrende. Lone Volsgaard er 38 og arbejder som sygeplejerske på medicinsk ambulatorium. Hun glæder sig over børnetimerne. De er en fantastisk ting, siger hun. Der lærer jeg også noget som voksen, for jeg er ikke vokset op i et kirkevant hjem eller med søndagsskole. Langt de fleste voksne kender ikke bibelen fra ende til anden. Hun glæder sig især over levendegørelsen, at flere sanser kommer i brug. Lone mener også, det er et godt initiativ med børnepasning under højmessen. Og så foreslår hun øget brug af sms, som det nu blandt andet bruges forud for børnetimerne. I spejdersammenhæng benytter hun det selv flittigt og er overbevist om, at det har en god effekt. Det er nemt, hurtigt og billigt. I forbindelse med en landslejr for KFUM-Spejderne kunne man få dagens ord på sms. Kirken kunne sikkert lave noget tilsvarende. Vil man i kontakt med de unge, må man bruge deres kommunikationsformer. Rasmus Dahl er 31 og arbejder til daglig som automekaniker. Han har gjort op med sig selv, at højmessen ikke siger ham noget. Der er ingen udvikling, siger han. Rockgudstjenester, derimod, tiltaler ham, blandt andet på grund af musikken. Rasmus mener, det ville være en god ide at erstatte flere traditionelle højmesser og gudstjenester, der ligner højmessen, med gudstjenester, der er målrettet andre grupperinger. Han nævner fyraftensgudstjenester som eksempel og mener, at nye tiltag skal afprøves over længere tid for at finde den rigtige form og se, om det bærer igennem. Kunne der arrangeres fælles spisning i forlængelse af en fyraftensgudstjeneste, så han det gerne - på et niveau i stil med det fælles måltid efter børnetimerne. Rasmus er fortaler for, at der holdes specielle events på alternative tidspunkter. Søndag er jeg ganske enkelt ikke oppe til klokken 10, siger han. Tekst og foto: Leif Damsgaard Jensen 7

8 Natkirke Et udvalg bestående af præster, organist, sognemedhjælper og menighedsrådsmedlemmer arbejder med at få etableret en natkirke i Thisted. Nogle har været på besøg i andre sogne for at være med til og opleve en natkirke på egen krop og sjæl. Vi arbejder på sagen, men vil gerne have det hele på plads, inden vi starter/ afprøver vores første natkirke i Thisted. Fredag den 9. december er der By-night i Thisted by. Da arrangerer vi altså ikke natkirke - men kirken vil alligevel denne aften være åben kl , hvor det vil være muligt at sætte sig ind i stilheden, tænde Frivillig I Thisted Kirke er der 14 valgte menighedsrådsmedlemmer, der alle gør et stort frivilligt arbejde i og for sognet. Men der er grænser for, hvad de kan klare! Derudover er der også en del andre frivillige, der yder en stor indsats, men vi kan sagtens bruge flere! Når nu vi er ca medlemmer af Folkekirken i Thisted Sogn, er jeg sikker på, at der er mange, der gerne vil være med i et frivilligt arbejdsfællesskab i kirken. Frit citeret fra Den lille prins: Det er den tid man har brugt på sin rose, der gør den så værdifuld. At være med i et frivilligt arbejde skaber større engagement og 8 et lys, bede en bøn... I Kirkecentret er der også åbent. Danmission har cafe, hvor man kan købe en kop kaffe/te og hjemmebagt brød. Ester Jørgensen tilknytning til kirken. Derfor er vi i gang med at beskrive opgaver både hvad angår indhold og tidsforbrug. Opgaverne kan f.eks. være at hjælpe med at passe børn i børnekirken, at være værter for konfirmander, lave kaffe, bage kager, lave mad, være med til at arrangere børnefamiliegudstjenester, være kirkevært, være med til at arrangere ungdomsgudstjenester, sælge billetter til koncerter, hjælpe til babysalmesang, gå med på pilgrimsvandring med konfirmander, nødhjælpsindsamler, natkirkefrivillig Ester Jørgensen Nu har vi igen to kordegne Solveig Kamp Christensen er navnet på vores anden kordegn. Hun tiltrådte stillingen med virkning fra 1. september. Gudrun Knudsen valgte at gå på efterløn pr. 1.juli. Derfor var Thisted Menighedsråd hen over sommeren igennem en runde med ansøgninger, udvælgelse og samtaler for at finde den rigtige person til den ledige stilling. Med 23 ansøgere blev det en stor udfordring, men også spændende. Valget faldt med et stort flertal i menighedsrådet på Solveig Kamp Christensen. Hun er 53 år og kommer fra Erslev på Mors. Her har hun i en periode på 12 år været medlem af menighedsrådet og valgt til kasserer. Solveig Kamp Christensen er revisoruddannet og har i sine ansættelser varetaget regnskabs- og bogføringsfunktioner, og hun har en bred erfaring inden for økonomi, administration og kundeservice. Disse kompetencer var udslagsgivende for menighedsrådets valg af hende. Solveig Kamp Christensen tiltrådte sin nye stilling 1. september. Hun skal her i samarbejde med Jesper Hoffmann, som tiltrådte sin kordegnestilling 1. marts, varetage bl.a. personregistrering, sekretær- og regnskabsfunktioner, betjening af kirkekontor og deltage i kirketjenester. Tekst Leif Damsgaard Jensen

9 Personalet i Vestergade For et par numre siden bragte vi billeder af personalet på kirkegården. Denne gang er der nye billeder af personalet i Vestergade - og næste gang er det planen at bringe opdaterede billeder af vore tre præster. I Vestergade er der to kordegne: Jesper Hoffmann, hvis opgaver også omfatter nyhedsbreve og hjemmeside, og Solveig Kamp Christensen, hvis særlige område er regnskabet. Der er to kirketjenere: Henning Vestergaard Andersen, mest i kirken, og Vinni Kragh, mest i kirkecentret. Orglerne og koret tager organist Preben Nørgaard Christensen og organistassistent Svend Ole Kombak sig af. Ester Jørgensen er vores sognemedhjælper. Tekst og foto: Leif Damsgaard Jensen Preben N. Christensen Jesper Hoffmann Solveig Kamp Christensen Vinni Kragh Svend Ole Kombak Henning Vestergaard Andersen Ester Jørgensen 9

10 Koncerter i Thisted kirke December-januar-februar Søndag den 11. december kl : Afholdes den traditionelle Julemusikandagt ved Thisted Folkekor med sognepræst Gitte Ishøy, liturg. Denne kirkemusikandagt er arrangeret i samarbejde med Odd Fellow Logen Petrus Beyer. Ved orglet: organistassistent Svend Ole Kombak. Aftenen byder på en vekselvirkning mellem tekstlæsninger, korsang, orgelmusik og fællessalmer. Lørdag den 17. december kl opfører Aalborg Symfoniorkester og Thisted Kirkes Drenge- Mandskor dirigeret af Preben Nørgaard Christensen: Johann Sebastian Bachs Juleoratorium BWV 248 del I-III. Solister: Vibeke Kristensen, sopran, Ulla Kudsk Jensen, alt, David Danholt, tenor, og Sten Byriel, bas. Aalborg Symfoniorkester har i år, i samarbejde med Thisted Kirkes Drenge-Mandskor valgt at opføre disse kantater ved fire koncerter i Vor Frue Kirke, Aalborg, Abildgård Kirken, Frederikshavn, Hirtshals Kirke, og i Thisted kirke, i håbet om, at julen varer længe - og måske gerne må begynde lidt senere... Billetter kan købes på Thisted kirkes kontor fra den 1/12. Torsdag den 22. december kl er der Engelsk Julemusik på programmet, når Thisted kirkes Drenge-Mandskor og medlemmer af Aalborg Symfoniorkester inviterer til koncert i Thisted kirke med et program, hvor de kendte og højt skattede engelske christmas carols er i centrum. Ved koncerten præsenteres solister fra Aalborg Symfoniorkester og solister fra Tak Den 2. oktober kunne vi fejre, at Preben Nørgaard Christensen havde været ansat som organist og kantor ved Thisted Kirke i 25 år. Mange benyttede lejligheden til at hilse på og takke for indsatsen. Inden da fik vi nok en gang lov til i kirken at opleve en flot koncert med medlemmer af Aalborg Symfoniorkester, Thisted Kirkes Drenge-Mandskor og Preben Nørgaard Christensen i spidsen for det hele. Tekst: Kirsten Ringgaard / Foto: Leif Damsgaard Jensen Thisted Kirkes Drenge-Mandskor, ved orglet sidder Svend Ole Kombak, og dirigent er Preben Nørgaard Christensen. Småkoncerter: Igen i år inviterer vi til to halvtimes koncerter i Thisted kirke, i dagene op til jul, for at give folk en lejlighed til en stille, afstressende og andagtsfuld stund i vores smukke kirke. Disse koncerter afholdes: Mandag den 19. december kl , og tirsdag den 20. december kl Ved disse småkoncerter vil julemusikken være i centrum, og udover orgelmusik, vil der den 19/12 blive spillet julemusik for to violiner og orgel, fremført af Julie Nørgaard Christensen, Nicolai Nørgaard Christensen og Preben Nørgaard Christensen. Ved andagten den 20. december medvirker Svend Ole Kombak, orgel. Søndag den 8. januar 2011 kl : Nytårskoncert, Festlige, populære orgelværker. Ved orglet: Preben Nørgaard Christensen. Efter koncerten serveres der et glas champagne i Thisted kirkecenter. Fredag den 3. februar kl : Vi skal høre barokmusik af højeste karat, når Aalborg Symfoniorkester gæster Thisted Kirke dirigeret af Benjamin Bayl. Solister: Claus Ettrup Larsen, fløjte, og Veselin Demirev, violin. Preben Nørgaard Christensen 10

11 Børnekirke Børnekirke er et tilbud til familier med børn. Højmessen søndag formiddag i Thisted Kirke er en meget smuk gudstjeneste, men den kan også føles lidt lang for børn at deltage i. Derfor har vi i nogle måneder gjort et forsøg med Børnekirke. En flok frivillige sammen med nogle af årets konfirmander tilbyder pasning i kirkecentret under en del af gudstjenesten kl. 10 søndag formiddag. Børnene bliver inviteret med over i kirkecentret umiddelbart efter dåben, og så kan forældrene hente dem i kirkecentret enten når gudstjenesten er slut eller inden nadveren. I kirkecentret fortælles der bibelhistorie, synges og leges - alt efter børnenes alder og antal. Hvorfor? Vi vil gerne give unge familier en mulighed for at deltage i en højmesse i fred og ro - uden at skulle tysse på børnene hele tiden. Vi vil også gerne at børnene får en god oplevelse af at gå i kirke. De er med til første del af gudstjenesten i kirken og får så lidt friere rammer ovre i kirkecentret. Hvor mange? Enkelte søndage har der ikke været børn i kirken, men ellers har der været fra 3-14 deltagere i Børnekirken. Vores ønske er, at mange familier vil benytte sig af vores tilbud og opleve en times gudstjeneste som ugens frirum! Tekst: Ester Jørgensen Foto: Leif Damsgaard Jensen JULEKONCERT I SKINNERUP KIRKE Småbørn på julebesøg Skinnerup Menighedsråd har i år den glæde at kunne invitere til JULEKONCERT I SKINNERUP KIRKE TORSDAG D.8 DECEMBER KL Ved koncerten medvirker THISTED KIRKES DRENGE-MANDSKOR OG ORGANISTERNE SVEND OLE KOMBAK OG PREBEN NØRGAARD CHRISTENSEN. Vel mødt til en stor koncertoplevelse og dejlig optakt til julehøjtiden! På menighedsrådets vegne Poul Henning Poulsen Igen i år vil alle børn i dagpleje, vuggestuer og børnehaver blive inviteret til et julebesøg i Thisted Kirke i december måned. Det foregår over 4 formiddage så der ikke er så mange børn ad gangen, og alle kan se og være med. Ved ankomsten i våbenhuset får alle børnene en lille engletatovering på hånden, hvis de tør! Inde i kirken bliver der spillet et dukketeater om julens budskab. Der bliver banket og råbt og sunget med af alle børnene. Vores organister spiller på orglet, og præsterne deltager på skift. Sidste år trodsede mange børn og voksne kulde og snemasser for at komme frem. Vi glæder os til igen i år at se flokke af glade børn, der lytter og oplever. Tekst: Ester Jørgensen Foto: Leif Damsgaard Jensen 11

12 Gudstjenester D. Søndag i k.år Tid Prædikant/Bemærkninger DECEMBER s.i advent 8.30 PHP 04 2.s.i advent LKN 11 3.s.i advent PHP 11 3.s.i advent GI/Julemusikandagt i Thisted kirke Skinnerup kirke s.i advent 8.30 LKN 18 4.s.i advent GI 24 Juleaften PHP GI LKN/Skinnerup kirke PHP PHP 25 Juledag GI 26 2.Juledag LKN JA NUA R Nytårsdag PHP s. e. h. 3 k GI s. e. h. 3 k PHP/Evangelisk Alliances bedeuge s. e. h. 3.k GI s. e. h. 3 k LKN LKN/Børnetime 18 Tekno guds Finn Feilan/Tekno gudstjeneste i Ræhr kirke s. e. h. 3 k PHP/Skinnerup Kirke s. e. h. 3 k GI/Missionssøndag 29 Sidste s. e. h. 3 k LKN 29 Sidste s. e. h. 3 k PHP FEBRUA R Ungdomstjeneste Kyndelmissegudstjeneste i Thisted kirke. 05 Septuagesima GI 05 Septuagesima LKN 09 Fastelavnsgudstj GI/Gudstj. for sentudviklede og udviklingshæmmede. 12 Seksagesima PHP 12 Seksagesima LKN 19 Fastelavn GI 19 Fastelavn GI/Børne-familiegudstjeneste s. i fasten LKN/LKN Skinnerup Kirke s. i fasten PHP Vibedal og Kristianslyst Kristianslyst kl Vibedal kl /12 Kristianslyst PHP 15/12 Vibedal PHP 24/12 Kristianslyst LKN kl.10! 24/12 Vibedal GI kl.10! /1 Kristianslyst AH 12/1 Vibedal AH 25/1 Kristianslyst GI 26/1 Vibedal GI 8/2 Kristianslyst PHP 9/2 Vibedal PHP 22/2 Kristianslyst LKN 23/2 Vibedal LKN Træffetider: 2011/ /12 LKN 12/12 PHP 19/12 GI 02/01 PHP 09/01 PHP 16/01 LKN 23/01 GI 30/01 PHP 06/02 LKN 13/02 LKN 20/02 GI 27/02 PHP Missionssøndag Søndag den 22. januar 2012 er missionssøndag i Thisted. Danmission har valgt at lade provstivolontør Rikke Berg Christensen være taler til sammenkomsten i Kirkecenteret efter gudstjenesten. Læs mere om hende på Danmission Distrikt Nordthy Louise Krøyer GI = Gitte Ishøy PHP = Poul Henning Poulsen AH = Asger Hørving LKN=Line Kjær Nielsen

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER 2015. JANUAR. FEBRUAR. 2016. NR. 1

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER 2015. JANUAR. FEBRUAR. 2016. NR. 1 KIRKE+SOGN 03 Præstespalte 04 Onsdagssammenkomst - Sogneaftener 05 Nyt fra menighedsrådet 06 Nyt fra kirkegården - Skinnerup Kirke, personalenyt 07 Ny organist og kantor - Natkirke 08 Vox-pop 09 Minikonfirmander

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER 2014. JANUAR. FEBRUAR. 2015. NR. 1

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER 2014. JANUAR. FEBRUAR. 2015. NR. 1 KIRKE+SOGN 03 Vandringsmanden 04 Sogneaftener - Onsdagssammenkomst 05 Nyt fra menighedsrådet 06 Nyt fra kirkegården - Kirkeværter 07 Nyt fra Skinnerup Sogn 08 Vox-pop 09 Missionssøndag - Sogneindsamling

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. SEPTEMER. OKTOBER. NOVEMBER. 2013. NR. 4

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. SEPTEMER. OKTOBER. NOVEMBER. 2013. NR. 4 KIRKE+SOGN 03 Ydmyghed og taknemlighed 04 Sogneaftener 05 Nyt fra menighedsrådet 06 Sigurd Barrett Nyt fra kirkegården - Afskedsgudstjeneste 07 Diakoniens Dag Kirkelige foreninger 08 Vox-pop 09 Engledag

Læs mere

KIRKE+SOGN. 8 Interview: Line Kjær Nielsen 9 Diakoniens dag 10 25 års jubilæum 11 Foreningsliste Onsdagssammenkomster 12 Gudstjenester

KIRKE+SOGN. 8 Interview: Line Kjær Nielsen 9 Diakoniens dag 10 25 års jubilæum 11 Foreningsliste Onsdagssammenkomster 12 Gudstjenester KIRKE+SOGN 3 Morgensang 4 Sogneaftener 5 Nyt fra menighedsrådet 6 Menighedsmøde Nyt fra kirkegården 7 Engledag 8 Interview: Line Kjær Nielsen 9 Diakoniens dag 10 25 års jubilæum 11 Foreningsliste Onsdagssammenkomster

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

APRIL- MAJ 2005 KIRKE+SOGN

APRIL- MAJ 2005 KIRKE+SOGN APRIL- MAJ 2005 KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN www.thisted-kirke.dk Talende hænder Det kan ikke nægtes, at vi ved en gudstjeneste bruger mange ord i salmer, bønner, tekster og prædiken. Men ord

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ 2012. NR. 2

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ 2012. NR. 2 KIRKE+SOGN 03 Bag Langfredags nat 04 Sogneaften - Mission Onsdagssammenkomster 05 Nyt fra menighedsrådet Kirkepilot 06 Nyt fra kirkegården 07 Konfirmander har ordet 08-09 Menighedsrådsvalg 10 Koncerter

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Menighedsrådsvalg Menigheds- og orienteringsmøde d

Menighedsrådsvalg Menigheds- og orienteringsmøde d Menighedsrådsvalg 2016. Menigheds- og orienteringsmøde d. 13.09.2016. Formandsindlæg: Kort information om menighedsrådet og dets arbejde. Startede 1.søndag i advent 2012 samtidig Thisted Kirke blev genindviet

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. JUNI. JULI. AUGUST. 2012. NR. 3

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. JUNI. JULI. AUGUST. 2012. NR. 3 KIRKE+SOGN 03 - Præstespalten 04 - Sogneaften Præsterne 05 - Nyt fra menighedsrådet 06 - Indvendig restaurering Thisted Kirke 07 - Nyt fra kirkegården 08 - Støttekoncert Menighedsrådsvalg 09 - Min telefon

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

JUNI - JULI 2006 KIRKE+SOGN

JUNI - JULI 2006 KIRKE+SOGN JUNI - JULI 2006 KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN www.thisted-kirke.dk Kærlighed I, kære læser, kender helt sikkert tegneserien Radiserne af Schulz. Den stribe jeg vil fortæller jer, om handler om

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad December 2013 - Februar 2014 Glædelig Jul Københavns tidligere biskop, Erik Norman Svendsen, udgav for nogle år siden en rigtig fin bog om vores danske salmebog:»syng for livet«. Han

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER JANUAR. FEBRUAR NR. 1

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER JANUAR. FEBRUAR NR. 1 KIRKE+SOGN 3: Advent - en tid til... 4: Møder 5: Nyt fra Menighedsrådet 6: Den nye præstebolig 7-8: 25 års jubilæum 8-9: Nye rammer på kirkegården 10: Koncertprogram 11: Kirkeværterne 40 års jubilæum 12:

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Nr. 17. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2014/15 VOR FRUE KIRKE

Nr. 17. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2014/15 VOR FRUE KIRKE 3 i én Nr. 17 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2014/15 VOR FRUE KIRKE 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Far, mor og børn.....................

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. SEPTEMBER. OKTOBER. NOVEMBER. 2015. NR. 4

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. SEPTEMBER. OKTOBER. NOVEMBER. 2015. NR. 4 KIRKE+SOGN 03 Præstespalte 04 Onsdagssammenkomst - Sogneaften 05 Nyt fra menighedsrådet 06 Menighedsmøde - Nyt fra kirkegården 07 Mindeord 08 Vox-pop 09 Diakoniens Dag - Høstgudstjeneste 10 Koncerter -

Læs mere

DECEMBER - JANUAR KIRKE+SOGN. KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN www.thisted-kirke.dk

DECEMBER - JANUAR KIRKE+SOGN. KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN www.thisted-kirke.dk DECEMBER - JANUAR 200& 2006 KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN www.thisted-kirke.dk Præsteartiklen plejer at have et tema, der er aktuelt eller til opbyggelse, vejledning eller trøst. Denne gang har

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

TELEFONNUMRE m.v. Å BNINGSTIDER Kirkens åbningstider

TELEFONNUMRE m.v. Å BNINGSTIDER Kirkens åbningstider KIRKE+SOGN Lad de små børn komme til mig s. 3 Arrangementer/koncerter s. 4, 5, 10 Hjem fra Australien s. 6 Nyt fra menighedsrådet s. 7 Julepynt på kirkegården s.8 KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER/JANUAR/

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. SEPTEMBER. OKTOBER. NOVEMBER. 2012. NR. 4

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. SEPTEMBER. OKTOBER. NOVEMBER. 2012. NR. 4 KIRKE+SOGN 03- Mindestenen 04- Sogneaftener 05- Hilsen fra formanden Frivillig Kirkens Korshær 06- Nyt fra kirkegården Engledag 07- Åbenthusgudstjeneste Menighedsrådsvalg 08- Restaurering af kirken- Onsdagssammenkomst

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ. 2013. NR. 2

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ. 2013. NR. 2 KIRKE+SOGN 03 Noget om motion 04 Sogneaften onsdagssammenkomst 05 Nyt fra menighedsrådet 06-07 Menighedsrådet 2012-2016 08 Friluftsgudstjeneste Danske kirkedage 09 Nyt fra kirkegården 10 Koncerter 11 Minikonfirmand-Event

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

FEBRUAR- MARTS 2005 KIRKE+SOGN

FEBRUAR- MARTS 2005 KIRKE+SOGN FEBRUAR- MARTS 2005 KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN www.thisted-kirke.dk NOA OG DUEN en billedmeditation - og skabe glæde - og være lykkebringer - og opmuntre en fortvivlet - og give troen tilbage

Læs mere

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges September 2014 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges Forårets konfirmander For gavernes skyld? 44 nye konfirmander tjekkede sammen med deres forældre ind

Læs mere

Vort sidste menighedsmøde holdt vi i også sidste weekend i oktober Jeg vil supplere min beretning med fotos, så det ikke bliver ord det hele.

Vort sidste menighedsmøde holdt vi i også sidste weekend i oktober Jeg vil supplere min beretning med fotos, så det ikke bliver ord det hele. Beretning for 2014/2015 søndag d.25.oktober 2015 efter højmessen. Vort sidste menighedsmøde holdt vi i også sidste weekend i oktober 2014. Jeg vil supplere min beretning med fotos, så det ikke bliver ord

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Efterårets farver er ikke blot løvfald, men også fine blomster som solsikker og sene sommerfugle som denne admiral. Foto: Bent Thøgersen Der findes en meget sød

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR. 2014. NR. 1

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR. 2014. NR. 1 KIRKE+SOGN 03 Fred til mennesker med Guds velbehag 04 Sogneaftener - Onsdagssammenkomster 05 Nyt fra menighedsrådet 06 Sogneindsamling Valg til provstiudvalg 07 Missionssøndag Aftrædende præst 08 Vox-pop

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

2006 KirkeSogn Okt - Nov 27/10/06 11:37 Side 1 KIRKE+SOGN. KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN

2006 KirkeSogn Okt - Nov 27/10/06 11:37 Side 1 KIRKE+SOGN. KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN 2006 KirkeSogn Okt - Nov 27/10/06 11:37 Side 1 OKTOBER - NOVEMBER 2006 KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN www.thisted-kirke.dk 2006 KirkeSogn Okt - Nov 27/10/06 11:37 Side 2 Allehelgen Rundt om i de

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirken har fødselsdag!

Kirken har fødselsdag! maj / juni 2013 Kirken har fødselsdag! Pinsedag for næsten 2000 år siden, blev kirken født med de første kristne i Jerusalem. Hvis vi skruer tiden frem og flytter vores blik til Danmark, så kan vi se at

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

KIRKE+SOGN. Velkommen Kordegne Barn Jesus Rejse til Rom Undervisning for voksne

KIRKE+SOGN. Velkommen Kordegne Barn Jesus Rejse til Rom Undervisning for voksne KIRKE+SOGN Velkommen Kordegne Barn Jesus Rejse til Rom Undervisning for voksne KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER/JANUAR/ FEBRUAR. NR. 1 2008 TELEFONNUMRE m.v. Kirkekontoret/kirkecenter: Vestergade 10,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Nr. 13. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2013/2014. Vor Frue Kirke

Nr. 13. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2013/2014. Vor Frue Kirke 3 i én Nr. 13 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2013/2014 Vor Frue Kirke 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os............................ Side 2 Kobberslangen.............................

Læs mere

Juleaften 2009 Herlev Hospital

Juleaften 2009 Herlev Hospital Juleaften 2009 Herlev Hospital Kom, Jesus, vær vor hyttegæst, Hold selv i os din julefest. Amen. Julen har med stemning at gøre. Vi vil så gerne i julestemning. Vi ønsker brændende, at den skal indfinde

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

God jul og godt nytår

God jul og godt nytår Til eftertanke Hvad gør julen til noget særligt? Emneuge Rundt i 9 lande Opslagstavlen Åben Skole, Gallafest, Hele skolen cykler, Feriekasser Avisen 6. og 7. kl. laver avis Brunch 2. kl. holder brunch

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 5 - F e b ru a r 2 0 1 6

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 5 - F e b ru a r 2 0 1 6 ASKOV SOGN kirkeblad December 2015 - Februar 2016 Mod jul Julenat sang Guds engle i vilden sky. Det kunne ikke blive højt nok, når der skulle råbes og synges hele vejen fra himlen til jorden. Nu er kærligheden

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere