KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1"

Transkript

1 KIRKE+SOGN 3 Julens billeder 4 Sogneaftener og onsdagssammenkomster 5 Nyt fra menighedsrådet 6 Ny bog om Thisted kirkegårde 7 Vox-pop om ønsker til kirken 8 Om natkirke og om at være frivillig 9 Personalet i Vestergade 10 Koncerter 11 Om kirken og børnene 12 Gudstjenesteplan KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1

2 TELEFONNUMRE m.v. Thisted sogn Kirkekontoret / Kirkecentret - Vestergade 10 tlf fax Kordegn: Jesper Hoffmann - Kordegn: Solveig Kamp Christensen - Kirkecentrets bestyrer, 2. Kirketjener: Vinni Kragh tlf Sognemedhjælper: Ester Jørgensen Å BNINGSTIDER Kirkens åbningstider Sommerhalvår: mandag-fredag Vinterhalvår: mandag-fredag Kirkekontoret og kirke-center: Kontortid: Mandag-fredag kl , torsdag tillige kl Kirkegårdskontoret: Kontortid: Mandag-fredag kl , torsdag tillige kl Præsterne træffes bedst tirsdag-fredag i tidsrummet , samt efter aftale. Thisted kirke - Vestergade 3, tlf Kirketjener: Henning Vestergaard Andersen Organist: Preben N. Christensen Organistassistent: Svend O. Kombak Kirkegårdskontoret: - Møllevej 69 tlf fax Kirkegårdsleder: Sally Thorning Enevoldsen Sognepræst (kirkebogsførende Thisted og Skinnerup sogne) Line Kjær Nielsen, Islandsvej 39 - tlf: Sognepræst Gitte Ishøy - Magnoliavej 5 tlf Sognepræst Poul Henning Poulsen - Møllevej 65 tlf fax Menighedsrådsformand: Jens Kristian Eriksen tlf Kirkeværge: Niels Christensen tlf Kontaktperson og bygningskyndig: Lone Kofod tlf Kasserer: Kirsten Ringgaard tlf Skinnerup sogn: Sognepræst: Poul Henning Poulsen Kirkesanger: Julie Nørgaard Christensen Organist: Grethe Lund Graver: Ejner Ringgård Menighedsrådsformand: Thomas Kristoffersen Kirkeværge: Mads Agerholm KOL OFON Kirkebladet Kirke + Sogn udgives af Thisted menighedsråd. Medieudvalget, som tilrettelægger Kirke + Sogn, består af Jesper Hoffmann (ansv. red.), Leif Damsgaard Jensen (form.), Kirsten Margrethe Kanstrup, Alma Madsen, Kirsten Ringgaard og Poul Henning Poulsen samt Mads Agerholm, Skinnerup. Produktion: Trykkeriet Friheden. internet: 2

3 Julens billeder Vi husker i billeder. Og når vi genkalder os en begivenhed eller et menneske, er der billeder, som spontant melder sig og bærer betydningen for os. Før vi er kommet så langt som til at sætte ord på, mærker vi i det indre erindringsbillede vægten og perspektivet i vores liv af det menneske eller den begivenhed, som vi har mødt, og som vi husker. Der er tilmed erindringsbilleder, som gør noget ved os, hver gang de melder sig. De trænger ind, de forandrer, så vi går mere klarsynet videre. Også selvom vi har set de billeder for os mange gange før. Billeder fra den dag, vi oplevede den største glæde i forelskelsen, da kærligheden blev gengældt, den dag vi blev forældre, og den dag, vi mistede ham eller hende, som vi elskede, og siden har savnet. Julen rummer en række billeder, som i dybeste forstand gør noget ved os, hvert år, når de melder sig barnet i krybben, hyrderne, stjernen, englene. Og det skete i de dage... Julen er Guds opfyldelsestid. Det skete - for det er Guds vilje, der virkeliggøres i verden julenat. Maria fødte sin førstefødte. Jesus er den førstefødte. Derfor er vi førstefødte. Vi har barnekår hos Gud, og skal følge efter Guds førstefødte i opstandelsen. Fra julenat trækkes linjen til påskemorgen. Og Guds førstefødte blev svøbt og lagt i en krybbe. Han blev født i en stald, for der var ikke plads til ham andre steder. Sådan kom Guds og Marias barn til verden så fattigt, som det tænkes kan. Men sådan var det Guds vilje. Sådan havde Gud besluttet, at han skulle fødes, for på den måde igennem den virkelighed, igennem det fødselsbillede, kunne himlens og jordens skaber vise, at han vil dele kår og være sammen med alle fattige og alle der lider nød. Julen kommer i den mørkeste tid. Og højtiden rummer et budskab, der er så stærkt, så ægte og så dybt. Julens budskab er det enkle: At Gud i Jesus Kristus blev medmenneske. At Gud går ind i vores sorg og vores glæde. Gud græder med os og ler med os. Han valgte at blive menneske, fordi hvert eneste menneske for ham er af uendelig værdi og betydning. Derfor rejser der sig ud af juleevangeliet den fordring - det kærlighedens krav, at vi betragter og behandler hinanden som værdifulde mennesker. Det gælder også dem, der føler, at livet er mislykket. Det gælder ethvert menneske det menneske, der er født med et eller flere handicap, den døende, der har mistet sine kræfter, og den ulykkelige, der ikke kan finde glæden, måske i sorgen over at have mistet den, man elskede. Julens fortælling forkynder, at Jesus er hos os, som lyset i mørket. Han er i vores nød og i vores kærlighed. Fra julenat kender mennesker til håbet og tilliden og modet, til kærlighedens handlekraft, som hænger sammen med dette, at vide sig set og hørt og elsket! Det er det julens billeder gør ved os. Når julens gamle fortælling gentages, gennemlyses vores virkelighed med Guds kærlighed. Det er den kærlighed, der igen og igen giver os al mulig grund til at ønske hinanden: Glædelig jul! 3 Poul Henning Poulsen

4 Sogneaftener 18. ja n. kl Mogens S. Mogensen Bibelen og Koranen Lektor og teolog Mogens S. Mogensen, Christiansfeld, fortæller om Gudsbillede, åbenbarings- og skriftsyn og frelsesforståelse i kristendom og islam. Mogens S. Mogensen er cand.mag. i historie og kristendomskundskab.mogens S. Mogensen siger om sit foredrag: Danmark er ikke længere et mono-religiøst samfund. Overalt i Danmark møder vi i dag mennesker med en anden tro som fx hinduer, buddhister og muslimer. Især islam er blevet en meget synlig religion i dag, idet godt 4 % af befolkningen er muslimer. I mødet med islam opdager vi, at der er tankevækkende ligheder mellem Koranen og Bibelen, men også helt afgørende forskelle mellem den islamiske tro og kristentroen. Som gode naboer har muslimer og kristne meget at tale med hinanden om. 8. feb. kl Jacob Birkler, formand for Det Etiske Råd: Når etikken bliver synlig Jacob Birkler er formand for Det Etiske Råd i Danmark. Uddannet cand.mag. i filosofi og psykologi med en ph.d. i medicinsk etik. Har gennem en årrække arbejdet med etik og anvendt filosofi i sundhedsfaglig praksis. Forfatter til en lang række bøger og artikler om filosofi og etik i sundhedsvæsenet. Jacob Birkler siger selv: Med dette foredrag fokuseres på forståelse af etikkens egenart og håndtering af svære etiske valg, hvor livssyn og menneskesyn udfordres. Aktuelle etiske temaer inddrages såsom aktiv dødshjælp, senprovokeret abort og fosterdiagnostik samt en række mere konkrete eksempler på etiske dilemmaer fra det danske sundhedsvæsen. Onsdagssammenkomster 7. dec. kl Adventssammenkomst Vores nye sognepræst, Line Kjær Nielsen fortæller. Thisted Kirkes Drenge- Mandskor under ledelse af Preben Nørgaard Christensen medvirker. 4. ja n. kl Nytårsfest med amerikansk lotteri. Sognepræst Gitte Ishøy taler og underholder feb. kl Kirken i Kina Napoleon skal engang have sagt: Når Kina vågner, vil verden skælve. Og Kina er vågnet. Der er ikke en dag, hvor Kina ikke omtales på forskellig vis i vore medier. Vi bliver hele tiden mindet om den industrielle udvikling i Kina, som har stor indflydelse på vore arbejdspladser. Jo, Kina er vågnet og vi skal vågent lytte til de signaler, vi får derfra, og forsigtigt finde vores plads i Guds mission for dette land. Jeg vil i mit foredrag i ord og billeder tage jer med på en rundrejse i dette spændende land med en gammel spændende kultur, hvor vi skal møde både det gamle kejserrige og det moderne samfund, hvor kirken nu skal finde sin plads blandt højhuse i et kommunistisk diktatur. Jeg glæder mig til at være rejseleder for jer på turen onsdag d. 1. feb. kl Erik Bitsch, Lemvig

5 Nyt fra menighedsrådet Menighedsmødet Menighedsrådet havde i år valgt at afholde det obligatoriske menighedsmøde umiddelbart efter højmessen 9. oktober med tilbud om fælles frokost. I håb om at det ændrede tidspunkt ville få flere sognebørn til at deltage i debatten og være med til at præge arbejdet omkring Thisted Kirke. Menighedsmødet er naturligt delt i en tilbageskuende del, der omhandler året, der er gået. Og en del, der peger frem mod det/de kommende års arbejde. Formandens beretning og fremlæggelser fra udvalg, kirkeværge og kasserer kan Overgange Overgange er både bøvlede og spændende. I overgange ser man fremad eller tæller ned, man frygter eller glæder sig til noget. Til advent, til jul, til solen vender. Men overgange betyder altid noget nyt. I Kirkecentret er der altid nyt at opleve i efteråret og vinteren. En ny række af sogneaftner med fælles samvær omkring mad og interessante foredrag. Der er nye babyer og deres mødre i kirken, andre børn til børnetime, nye minikonfirmander og konfirmander til undervisning og gudstjenester. Det er, som om kirken og kirkecentret netop i den mørke tid emmer af aktivitet. Møbler flyttes rundt til lyden af summende stemmer, raslende porcelæn og duften af kaffe. Den 2. oktober var der især liv. Der kunne vi fejre, at Preben Nørgaard Christensen havde været ansat som organist og kantor ved Thisted Kirke i 25 år se side 10. Siden sidst Kirkens kalk er blevet istandsat og lueforgyldt. Kig efter næste gang, du går til alters, hvor smuk den er blevet. Det skrider planmæssigt fremad med forarbejdet til den indvendige renovering af Thisted Kirke næste år. Der er tilsagn fra fonde, konservatoren er udvalgt. Det bliver spændende. På børnekulturnatten var kirken igen fyldt med nysgerrige børn og voksne. Det var i år tiende gang, der afvikledes børnekulturnat i Thisted, og vi oplevede den smukkeste afslutning. Fakkeloptoget endte på kirkens område, der i mørket var oplyst af levende lys, ild og fakler. Sognemedhjælperen har aflagt årsrapport. Det lyder formelt det er det ikke. Der er iværksat så mange spændende aktiviteter og støttet op omkring ligeså mange eksisterende. Der er nu bl.a. fast børnekirke under søndagens højmesse. I det hele taget er det, som om der skyder en helt ny menighed op - i menigheden. Børn i alle aldre og deres familier, der for de flestes vedkommende ikke tidligere har haft deres gang i Thisted Kirke. Da Ester Jørgensen blev ansat, fortalte hun, at hendes mål var at sænke dørtrinnet til kirken. Det er lykkedes. Måske er det blevet helt væk? Vi ønsker alle Glædelig advent! Kirsten Ringgaard læses i en fyldig udgave på Under frokosten valgte menighedsrådet at bede de fremmødte om deres holdninger til nogle af de nye tiltag, der er iværksat i Thisted Kirke. Det affødte efterfølgende en god debat med opbakning til igangværende og forslag til nye aktiviteter. Ligesom der også blev stillet konkrete spørgsmål til praksis og priser. En dejlig eftermiddag, hvor vi snildt kunne have været flere. Det regner vi med, vi bliver næste år ved samme tid, hvor vi skal afholde nyvalg til Menighedsrådet. Velkommen også fremover til vores menighedsrådsmøder, der foregår den første torsdag i måneden. Og der er kaffe. Kirsten Ringgaard 5

6 Det Sidste Hvilested I Thisted findes tre kirkegårde med hver sit særpræg. Den ældste: Thisted Gamle Kirkegård ved kirken repræsenterer den gamle danske kirkegårdskultur fra 1700 og 1800 tallet med de sirligt udsmykkede liggesten i mange størrelser samt enkelte gravsteder med jerngitre omkring. Der arbejdes netop i disse år med planer for denne kirkegård, planer der vil ændre området i retning af mere beplantning, etablering af et nyt område for såkaldt bevaringsværdige gravminder samt anlæggelse af en J. P. Jacobsen Have. Herefter følger Thisted Søndre Kirkegård, som blev anlagt i 1857 som assistance kirkegård for byens gamle kirkegård. Denne kirkegård med det smukke gamle kapel og den helt enestående smukke beliggenhed er karakteriseret ved 1800 og 1900 tallets kirkegårdskultur med opretstående gravminder, familiegrave samt embedsmænds og erhvervsfolks imponerende gravmæler. Hverken Thisted Gamle Kirkegård eller Thisted Søndre Kirkegård er aktive kirkegårde, altså bliver ingen begravet eller bisat der mere. Thisted Vestre Kirkegård blev en realitet på grund af byens udvikling i 1800 tallet, hvor befolkningstallet seksdobledes fra 1801 til Thisted Vestre Kirkegård blev taget i brug i Denne kirkegård ligeledes med en smuk beliggenhed, er kendetegnet ved sin store frodighed, mangfoldigheden i såvel buskes og træers størrelse, som i disses farvenuancer gør området særligt smukt. Kirkegården repræsenterer 1900 tallets begravelsesformer, hvor i indgår den ændring i gravskikke, som fra 1950`erne blev præget af ligbrændingen. Ligeledes ses på kirkegården de helt nye trends med gravsten f.eks. forsynet med en hulning, en niche indhugget i stenen, hvor der kan lægges en blomst, en sten eller andre små ting. I 1985 vedtog Folketinget loven om registrering af bevaringsværdige gravminder, der blev udarbejdet en række kriterier for, hvornår et gravminde anses for bevaringsværdigt. I Thisted udvalgte kirkegårdslederen og museet i 2008 et antal gravminder på byens tre kirkegårde ud fra disse kriterier. Dette forslag blev forelagt på et provstesyn, hvor i deltog Thisted sogns provst, kirkegårdslederen i Thisted, fire medlemmer af Thisted menighedsråd samt to museumsmedarbejdere. I enighed blev der indstillet et antal gravminder, som efter provstesynet skulle registreres, altså fotograferes, opmåles, afskrives m.m. Det gælder for bevaringsværdige gravminder, at pasning og vedligehold engang efter gældende regler overgår til menighedsrådet. Jeg har haft det store privilegium at forestå dette registreringsarbejde. Hver dag på kirkegårdene var en fornøjelse, dels fik man rigtigt set og beskrevet de mange ofte finurlige detaljer på gravminderne fra svundne tider, man afsøgte dem deres historier, som ofte henledte opmærksomheden på byens og egnens lokalhistorie. Yderligere var det en stor fornøjelse at omgås de mennesker jeg mødte på kirkegårdene, såvel besøgende som de ansatte var alle meget venlige, hjælpsomme og interesserede. Som det forhåbentlig fremgår, mener jeg, at der er såvel en kulturhistorisk som en lokalhistorisk værdi i at besøge vore kirkegårde, der ligger som oaser i vor travle hverdag. Det er der kommet en bog ud af, udgivet af Thisted Museum: Det Sidste Hvilested, som fortæller om kirkegårdenes historie, om lokalhistorien og en del af de gravlagte personer. Tekst: Michael Vandet Foto: Thisted Museum 6

7 Vox-pop: Hvilke ønsker har du til kirken, så den i højere grad kan tale til folk som dig? Per Handest er 41 og har hverdagen fyldt så rigeligt op som travl VVS-mand. Han kunne godt ønske sig, at kirken havde andre åbningstider. Jeg tror fuldt og fast på, at jeg ville komme hver anden gang, hvis der var gudstjeneste klokken 13 i stedet for klokken 10, siger han. Efter en aktiv arbejdsuge, hvor han må tidligt op hver dag, sover han gerne længe om søndagen og går rundt i afslappet tøj. Det er den bedste og mest stress-fri tid på ugen, mener han. Der er tid til hygge, og intet haster. Familien fik anbefalet børnetimerne og kommer nu som regel til dem. De nyder børnetimerne, fordi forkyndelsen og det, der ellers sker ved disse korte tirsdags-gudstjenester, er mere nede på jorden. Det kunne han også godt ønske for den almindelige gudstjeneste, hvis han skal opleve, at kirken i højere grad taler til ham og hans jævnaldrende. Lone Volsgaard er 38 og arbejder som sygeplejerske på medicinsk ambulatorium. Hun glæder sig over børnetimerne. De er en fantastisk ting, siger hun. Der lærer jeg også noget som voksen, for jeg er ikke vokset op i et kirkevant hjem eller med søndagsskole. Langt de fleste voksne kender ikke bibelen fra ende til anden. Hun glæder sig især over levendegørelsen, at flere sanser kommer i brug. Lone mener også, det er et godt initiativ med børnepasning under højmessen. Og så foreslår hun øget brug af sms, som det nu blandt andet bruges forud for børnetimerne. I spejdersammenhæng benytter hun det selv flittigt og er overbevist om, at det har en god effekt. Det er nemt, hurtigt og billigt. I forbindelse med en landslejr for KFUM-Spejderne kunne man få dagens ord på sms. Kirken kunne sikkert lave noget tilsvarende. Vil man i kontakt med de unge, må man bruge deres kommunikationsformer. Rasmus Dahl er 31 og arbejder til daglig som automekaniker. Han har gjort op med sig selv, at højmessen ikke siger ham noget. Der er ingen udvikling, siger han. Rockgudstjenester, derimod, tiltaler ham, blandt andet på grund af musikken. Rasmus mener, det ville være en god ide at erstatte flere traditionelle højmesser og gudstjenester, der ligner højmessen, med gudstjenester, der er målrettet andre grupperinger. Han nævner fyraftensgudstjenester som eksempel og mener, at nye tiltag skal afprøves over længere tid for at finde den rigtige form og se, om det bærer igennem. Kunne der arrangeres fælles spisning i forlængelse af en fyraftensgudstjeneste, så han det gerne - på et niveau i stil med det fælles måltid efter børnetimerne. Rasmus er fortaler for, at der holdes specielle events på alternative tidspunkter. Søndag er jeg ganske enkelt ikke oppe til klokken 10, siger han. Tekst og foto: Leif Damsgaard Jensen 7

8 Natkirke Et udvalg bestående af præster, organist, sognemedhjælper og menighedsrådsmedlemmer arbejder med at få etableret en natkirke i Thisted. Nogle har været på besøg i andre sogne for at være med til og opleve en natkirke på egen krop og sjæl. Vi arbejder på sagen, men vil gerne have det hele på plads, inden vi starter/ afprøver vores første natkirke i Thisted. Fredag den 9. december er der By-night i Thisted by. Da arrangerer vi altså ikke natkirke - men kirken vil alligevel denne aften være åben kl , hvor det vil være muligt at sætte sig ind i stilheden, tænde Frivillig I Thisted Kirke er der 14 valgte menighedsrådsmedlemmer, der alle gør et stort frivilligt arbejde i og for sognet. Men der er grænser for, hvad de kan klare! Derudover er der også en del andre frivillige, der yder en stor indsats, men vi kan sagtens bruge flere! Når nu vi er ca medlemmer af Folkekirken i Thisted Sogn, er jeg sikker på, at der er mange, der gerne vil være med i et frivilligt arbejdsfællesskab i kirken. Frit citeret fra Den lille prins: Det er den tid man har brugt på sin rose, der gør den så værdifuld. At være med i et frivilligt arbejde skaber større engagement og 8 et lys, bede en bøn... I Kirkecentret er der også åbent. Danmission har cafe, hvor man kan købe en kop kaffe/te og hjemmebagt brød. Ester Jørgensen tilknytning til kirken. Derfor er vi i gang med at beskrive opgaver både hvad angår indhold og tidsforbrug. Opgaverne kan f.eks. være at hjælpe med at passe børn i børnekirken, at være værter for konfirmander, lave kaffe, bage kager, lave mad, være med til at arrangere børnefamiliegudstjenester, være kirkevært, være med til at arrangere ungdomsgudstjenester, sælge billetter til koncerter, hjælpe til babysalmesang, gå med på pilgrimsvandring med konfirmander, nødhjælpsindsamler, natkirkefrivillig Ester Jørgensen Nu har vi igen to kordegne Solveig Kamp Christensen er navnet på vores anden kordegn. Hun tiltrådte stillingen med virkning fra 1. september. Gudrun Knudsen valgte at gå på efterløn pr. 1.juli. Derfor var Thisted Menighedsråd hen over sommeren igennem en runde med ansøgninger, udvælgelse og samtaler for at finde den rigtige person til den ledige stilling. Med 23 ansøgere blev det en stor udfordring, men også spændende. Valget faldt med et stort flertal i menighedsrådet på Solveig Kamp Christensen. Hun er 53 år og kommer fra Erslev på Mors. Her har hun i en periode på 12 år været medlem af menighedsrådet og valgt til kasserer. Solveig Kamp Christensen er revisoruddannet og har i sine ansættelser varetaget regnskabs- og bogføringsfunktioner, og hun har en bred erfaring inden for økonomi, administration og kundeservice. Disse kompetencer var udslagsgivende for menighedsrådets valg af hende. Solveig Kamp Christensen tiltrådte sin nye stilling 1. september. Hun skal her i samarbejde med Jesper Hoffmann, som tiltrådte sin kordegnestilling 1. marts, varetage bl.a. personregistrering, sekretær- og regnskabsfunktioner, betjening af kirkekontor og deltage i kirketjenester. Tekst Leif Damsgaard Jensen

9 Personalet i Vestergade For et par numre siden bragte vi billeder af personalet på kirkegården. Denne gang er der nye billeder af personalet i Vestergade - og næste gang er det planen at bringe opdaterede billeder af vore tre præster. I Vestergade er der to kordegne: Jesper Hoffmann, hvis opgaver også omfatter nyhedsbreve og hjemmeside, og Solveig Kamp Christensen, hvis særlige område er regnskabet. Der er to kirketjenere: Henning Vestergaard Andersen, mest i kirken, og Vinni Kragh, mest i kirkecentret. Orglerne og koret tager organist Preben Nørgaard Christensen og organistassistent Svend Ole Kombak sig af. Ester Jørgensen er vores sognemedhjælper. Tekst og foto: Leif Damsgaard Jensen Preben N. Christensen Jesper Hoffmann Solveig Kamp Christensen Vinni Kragh Svend Ole Kombak Henning Vestergaard Andersen Ester Jørgensen 9

10 Koncerter i Thisted kirke December-januar-februar Søndag den 11. december kl : Afholdes den traditionelle Julemusikandagt ved Thisted Folkekor med sognepræst Gitte Ishøy, liturg. Denne kirkemusikandagt er arrangeret i samarbejde med Odd Fellow Logen Petrus Beyer. Ved orglet: organistassistent Svend Ole Kombak. Aftenen byder på en vekselvirkning mellem tekstlæsninger, korsang, orgelmusik og fællessalmer. Lørdag den 17. december kl opfører Aalborg Symfoniorkester og Thisted Kirkes Drenge- Mandskor dirigeret af Preben Nørgaard Christensen: Johann Sebastian Bachs Juleoratorium BWV 248 del I-III. Solister: Vibeke Kristensen, sopran, Ulla Kudsk Jensen, alt, David Danholt, tenor, og Sten Byriel, bas. Aalborg Symfoniorkester har i år, i samarbejde med Thisted Kirkes Drenge-Mandskor valgt at opføre disse kantater ved fire koncerter i Vor Frue Kirke, Aalborg, Abildgård Kirken, Frederikshavn, Hirtshals Kirke, og i Thisted kirke, i håbet om, at julen varer længe - og måske gerne må begynde lidt senere... Billetter kan købes på Thisted kirkes kontor fra den 1/12. Torsdag den 22. december kl er der Engelsk Julemusik på programmet, når Thisted kirkes Drenge-Mandskor og medlemmer af Aalborg Symfoniorkester inviterer til koncert i Thisted kirke med et program, hvor de kendte og højt skattede engelske christmas carols er i centrum. Ved koncerten præsenteres solister fra Aalborg Symfoniorkester og solister fra Tak Den 2. oktober kunne vi fejre, at Preben Nørgaard Christensen havde været ansat som organist og kantor ved Thisted Kirke i 25 år. Mange benyttede lejligheden til at hilse på og takke for indsatsen. Inden da fik vi nok en gang lov til i kirken at opleve en flot koncert med medlemmer af Aalborg Symfoniorkester, Thisted Kirkes Drenge-Mandskor og Preben Nørgaard Christensen i spidsen for det hele. Tekst: Kirsten Ringgaard / Foto: Leif Damsgaard Jensen Thisted Kirkes Drenge-Mandskor, ved orglet sidder Svend Ole Kombak, og dirigent er Preben Nørgaard Christensen. Småkoncerter: Igen i år inviterer vi til to halvtimes koncerter i Thisted kirke, i dagene op til jul, for at give folk en lejlighed til en stille, afstressende og andagtsfuld stund i vores smukke kirke. Disse koncerter afholdes: Mandag den 19. december kl , og tirsdag den 20. december kl Ved disse småkoncerter vil julemusikken være i centrum, og udover orgelmusik, vil der den 19/12 blive spillet julemusik for to violiner og orgel, fremført af Julie Nørgaard Christensen, Nicolai Nørgaard Christensen og Preben Nørgaard Christensen. Ved andagten den 20. december medvirker Svend Ole Kombak, orgel. Søndag den 8. januar 2011 kl : Nytårskoncert, Festlige, populære orgelværker. Ved orglet: Preben Nørgaard Christensen. Efter koncerten serveres der et glas champagne i Thisted kirkecenter. Fredag den 3. februar kl : Vi skal høre barokmusik af højeste karat, når Aalborg Symfoniorkester gæster Thisted Kirke dirigeret af Benjamin Bayl. Solister: Claus Ettrup Larsen, fløjte, og Veselin Demirev, violin. Preben Nørgaard Christensen 10

11 Børnekirke Børnekirke er et tilbud til familier med børn. Højmessen søndag formiddag i Thisted Kirke er en meget smuk gudstjeneste, men den kan også føles lidt lang for børn at deltage i. Derfor har vi i nogle måneder gjort et forsøg med Børnekirke. En flok frivillige sammen med nogle af årets konfirmander tilbyder pasning i kirkecentret under en del af gudstjenesten kl. 10 søndag formiddag. Børnene bliver inviteret med over i kirkecentret umiddelbart efter dåben, og så kan forældrene hente dem i kirkecentret enten når gudstjenesten er slut eller inden nadveren. I kirkecentret fortælles der bibelhistorie, synges og leges - alt efter børnenes alder og antal. Hvorfor? Vi vil gerne give unge familier en mulighed for at deltage i en højmesse i fred og ro - uden at skulle tysse på børnene hele tiden. Vi vil også gerne at børnene får en god oplevelse af at gå i kirke. De er med til første del af gudstjenesten i kirken og får så lidt friere rammer ovre i kirkecentret. Hvor mange? Enkelte søndage har der ikke været børn i kirken, men ellers har der været fra 3-14 deltagere i Børnekirken. Vores ønske er, at mange familier vil benytte sig af vores tilbud og opleve en times gudstjeneste som ugens frirum! Tekst: Ester Jørgensen Foto: Leif Damsgaard Jensen JULEKONCERT I SKINNERUP KIRKE Småbørn på julebesøg Skinnerup Menighedsråd har i år den glæde at kunne invitere til JULEKONCERT I SKINNERUP KIRKE TORSDAG D.8 DECEMBER KL Ved koncerten medvirker THISTED KIRKES DRENGE-MANDSKOR OG ORGANISTERNE SVEND OLE KOMBAK OG PREBEN NØRGAARD CHRISTENSEN. Vel mødt til en stor koncertoplevelse og dejlig optakt til julehøjtiden! På menighedsrådets vegne Poul Henning Poulsen Igen i år vil alle børn i dagpleje, vuggestuer og børnehaver blive inviteret til et julebesøg i Thisted Kirke i december måned. Det foregår over 4 formiddage så der ikke er så mange børn ad gangen, og alle kan se og være med. Ved ankomsten i våbenhuset får alle børnene en lille engletatovering på hånden, hvis de tør! Inde i kirken bliver der spillet et dukketeater om julens budskab. Der bliver banket og råbt og sunget med af alle børnene. Vores organister spiller på orglet, og præsterne deltager på skift. Sidste år trodsede mange børn og voksne kulde og snemasser for at komme frem. Vi glæder os til igen i år at se flokke af glade børn, der lytter og oplever. Tekst: Ester Jørgensen Foto: Leif Damsgaard Jensen 11

12 Gudstjenester D. Søndag i k.år Tid Prædikant/Bemærkninger DECEMBER s.i advent 8.30 PHP 04 2.s.i advent LKN 11 3.s.i advent PHP 11 3.s.i advent GI/Julemusikandagt i Thisted kirke Skinnerup kirke s.i advent 8.30 LKN 18 4.s.i advent GI 24 Juleaften PHP GI LKN/Skinnerup kirke PHP PHP 25 Juledag GI 26 2.Juledag LKN JA NUA R Nytårsdag PHP s. e. h. 3 k GI s. e. h. 3 k PHP/Evangelisk Alliances bedeuge s. e. h. 3.k GI s. e. h. 3 k LKN LKN/Børnetime 18 Tekno guds Finn Feilan/Tekno gudstjeneste i Ræhr kirke s. e. h. 3 k PHP/Skinnerup Kirke s. e. h. 3 k GI/Missionssøndag 29 Sidste s. e. h. 3 k LKN 29 Sidste s. e. h. 3 k PHP FEBRUA R Ungdomstjeneste Kyndelmissegudstjeneste i Thisted kirke. 05 Septuagesima GI 05 Septuagesima LKN 09 Fastelavnsgudstj GI/Gudstj. for sentudviklede og udviklingshæmmede. 12 Seksagesima PHP 12 Seksagesima LKN 19 Fastelavn GI 19 Fastelavn GI/Børne-familiegudstjeneste s. i fasten LKN/LKN Skinnerup Kirke s. i fasten PHP Vibedal og Kristianslyst Kristianslyst kl Vibedal kl /12 Kristianslyst PHP 15/12 Vibedal PHP 24/12 Kristianslyst LKN kl.10! 24/12 Vibedal GI kl.10! /1 Kristianslyst AH 12/1 Vibedal AH 25/1 Kristianslyst GI 26/1 Vibedal GI 8/2 Kristianslyst PHP 9/2 Vibedal PHP 22/2 Kristianslyst LKN 23/2 Vibedal LKN Træffetider: 2011/ /12 LKN 12/12 PHP 19/12 GI 02/01 PHP 09/01 PHP 16/01 LKN 23/01 GI 30/01 PHP 06/02 LKN 13/02 LKN 20/02 GI 27/02 PHP Missionssøndag Søndag den 22. januar 2012 er missionssøndag i Thisted. Danmission har valgt at lade provstivolontør Rikke Berg Christensen være taler til sammenkomsten i Kirkecenteret efter gudstjenesten. Læs mere om hende på Danmission Distrikt Nordthy Louise Krøyer GI = Gitte Ishøy PHP = Poul Henning Poulsen AH = Asger Hørving LKN=Line Kjær Nielsen

Søndag - den første dag i ugen Det nye menighedsråd Sogneaften og onsdagssammenkomst Handicapvenlig indgang - Vestre kapel Koncerter i Thisted kirke

Søndag - den første dag i ugen Det nye menighedsråd Sogneaften og onsdagssammenkomst Handicapvenlig indgang - Vestre kapel Koncerter i Thisted kirke KIRKE SOGN Søndag - den første dag i ugen Det nye menighedsråd Sogneaften og onsdagssammenkomst Handicapvenlig indgang - Vestre kapel Koncerter i Thisted kirke KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS/APRIL/MAJ.

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Syv Kirke. Kirkenyt. December. Ørsted Kirke. Januar. Dåstrup Kirke. Februar. Gadstrup Kirke 2014/2015

Syv Kirke. Kirkenyt. December. Ørsted Kirke. Januar. Dåstrup Kirke. Februar. Gadstrup Kirke 2014/2015 Syv Kirke Ørsted Kirke Dåstrup Kirke Gadstrup Kirke Kirkenyt December Januar Februar 2014/2015 Læs mere om julens gudstjenester, vinterens foredrag og aktiviteter, Veteranklubben, nytårskoncert, indsamling

Læs mere

Balle Sogns Kirkeblad

Balle Sogns Kirkeblad Balle Sogns Kirkeblad December januar februar 2009/2010 Balle Sogn Balle Bygade 3 8600 Silkeborg www.ballesogn.dk 1 Redaktionen Kirkekontoret: Balle Bygade 3 tlf. 8681 2755, fax. 8681 2690 Åbent man.-fre.

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : 2 2 4-5 5 6 7 8-9 10 11 11 12-13 14-15 16 17-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 31-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1 SogneNYT Godt nytår Vi skal hen sidst i januar, så begynder man at ku mærke det. Sådan siger min 90-årige svigermor., som tager sig en lille

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg.

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet I denne søde juletid af Aage Arbjerg, 2011 (olie på lærred). Selv om det ikke altid er nemt at være menneske, så er det kristendommens pointe, at vi må glæde

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

Juni - august 2014. Sognebladet. for Skæve og Hørby

Juni - august 2014. Sognebladet. for Skæve og Hørby Juni - august 2014 Sognebladet for Skæve og Hørby Hvad hedder du? For først når man kender navnet, har man noget at forholde sig til. Navnet er det der adskiller en person fra mængden. Så når man hører

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Nyt fra Baptistkirken Bornholm

Nyt fra Baptistkirken Bornholm PRÆSTER Lone Møller-Hansen, Teglkåsvej 72, 3790 Hasle Email: m-h@mail.dk 56 95 10 15 Camilla Westen, blykobbevej 17, 3700 Rønne E mail: flanseflor@hotmail.com 51927755 MGH. RÅDSFORMAND Lillian Andersen.

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Nye glasmalerier i kirkerummet 3 Hvad er advent? 7 Stress en folkesygdom 8

Nye glasmalerier i kirkerummet 3 Hvad er advent? 7 Stress en folkesygdom 8 Nye glasmalerier i kirkerummet 3 Hvad er advent? 7 Stress en folkesygdom 8 ENGHOLMKIRKEN Nr. 2-2014 Kontakt Kirkekontoret: Kordegn Susan Steenbrandt Mandag fredag kl. 9-13, tirs. tillige 16-18 Tlf. 48

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere

Damefrokost med manér sif side 4

Damefrokost med manér sif side 4 Søvangs nye månebil søvang side 25 Damefrokost med manér sif side 4 Når kun det bedste er godt nok side 2 #2 DECEMBER 2011 Stilling-gram-tvaers.dk I dette nummer: lokalportræt af Freja s. 20 og EDC s.

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg.

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LERBJERG September Oktober November 2014 Nr. 3 34. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side 2 Set

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere