KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. JUNI. JULI. AUGUST NR. 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. JUNI. JULI. AUGUST. 2012. NR. 3"

Transkript

1 KIRKE+SOGN 03 - Præstespalten 04 - Sogneaften Præsterne 05 - Nyt fra menighedsrådet 06 - Indvendig restaurering Thisted Kirke 07 - Nyt fra kirkegården 08 - Støttekoncert Menighedsrådsvalg 09 - Min telefon er from Sogneindsamling 10 - Prinsens med pigekor 11 - Nyt fra sognemedhjælperen 12 - Gudstjenester KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. JUNI. JULI. AUGUST NR. 3

2 TELEFONNUMRE m.v. Thisted sogn Kirkekontoret / Kirkecentret - Vestergade 10 tlf fax Kordegn: Jesper Hoffmann - Kordegn: Solveig Kamp Christensen - Kirkecentrets bestyrer, 2. Kirketjener: Vinni Kragh tlf Sognemedhjælper: Ester Jørgensen Å BNINGSTIDER Kirkens åbningstider Kirken er lukket på grund af renovering. Kirkekontoret og kirke-center: Kontortid: Mandag-fredag kl , torsdag tillige kl Kirkegårdskontoret: Kontortid: Mandag-fredag kl , torsdag tillige kl Præsterne træffes bedst tirsdag-fredag i tidsrummet , samt efter aftale. Thisted kirke - Vestergade 3, tlf Kirketjener: Henning Vestergaard Andersen Organist: Preben N. Christensen Organistassistent: Svend O. Kombak Kirkegårdskontoret: - Møllevej 69 tlf fax Kirkegårdsleder: Sally Thorning Enevoldsen Sognepræst (kirkebogsførende Thisted og Skinnerup sogne) Line Kjær Nielsen, Islandsvej 39 - tlf: Sognepræst Gitte Ishøy - Magnoliavej 5 tlf Sognepræst Poul Henning Poulsen - Møllevej 65 tlf fax Menighedsrådsformand: Jens Kristian Eriksen tlf Kirkeværge: Niels Christensen tlf Kontaktperson og bygningskyndig: Lone Kofod tlf Kasserer: Kirsten Ringgaard tlf Skinnerup sogn: Sognepræst: Poul Henning Poulsen Kirkesanger: Julie Nørgaard Christensen Organist: Grethe Lund Graver: Ejner Ringgård Menighedsrådsformand: Thomas Kristoffersen Kirkeværge: Mads Agerholm KOL OFON Kirkebladet Kirke + Sogn udgives af Thisted menighedsråd. Medieudvalget, som tilrettelægger Kirke + Sogn, består af Jesper Hoffmann (ansv. red.), Leif Damsgaard Jensen (form.), Kirsten Margrethe Kanstrup, Alma Madsen, Kirsten Ringgaard og Poul Henning Poulsen samt Mads Agerholm, Skinnerup. Produktion: Trykkeriet Friheden. internet: 2

3 Kirken kan være i en kuffert Det lyder måske meget praktisk i denne tid, hvor Thisted kirke er lukket, men det lyder nu også lidt fantastisk, for kirker plejer at være store bygninger, som er tydelige i landskabet. Nogle vil nok sige: Den kan da umuligt være i én kuffert! Og dog kan det lade sig gøre. Kirke er nemlig både navn på bygningen og på det, som foregår i bygningen. Bygningen er samlingssted om det, som skal foregå i kirken. Når mennesker og Gud møder hinanden, så opstår kirke. En rigtig kirke har altså ikke så meget med en gammel hvidkalket bygning med klokketårn at gøre. Kirke er dér, hvor mennesker taler med mennesker og hvor mennesker taler med Gud. Det kræver blot enkelte redskaber: Der skal være en bibel, så man kan læse om Jesus. Der skal være noget vand, så man kan døbe mennesker i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Og der skal være brød og saft, som kan uddeles i nadveren. En salmebog kan være en god ting med alle de smukke digte om tro, tak og bøn. Et lys, et kors et hjerte, en rose, en nøgle, en dør, en plante er gode symboler på det, som Jesus betyder for mennesker. Alt dette kan være i en lille kuffert. Mindre kan endda gøre det. Alle må læse i bibelen, bede til Gud og sige ham tak. Man kan bruge præsten til det, men behøver det ikke. Man er hjertens velkommen til selv at henvende sig til Gud gør man det, er det kirke. For kirken er der, hvor Gud møder mennesker. Den rigtige kirke er aldrig lukket. Gud sover ikke og rejser ikke på ferie - Han er der altid. Han er der, hvor mennesker møder ham. Derfor er kirken ikke en bunke døde sten. Det er snarere et hus bygget af levende stene. Kirken er mennesker. Bibel, vand, brød og vin er redskaber. Mennesker kan benytte redskaberne og bruge dem til at lytte til Gud og tale med ham. Nu da Thisted Kirke er lukket og vi bruger salen i Kirkecentret kan vi ikke sige, at det ene rum er bedre end det andet. Bedre kirke bliver det kun, når mennesker bruger rammerne til at samles om det, der er det væsentlige ved kirken, om det som angår Gud og mennesker for den sag er kirken altid åben. Derfor kan vi selvfølgelig godt glæde os til at kirkebygningen bliver færdig og vi igen kan flytte ind i den smukke gamle kirke. Line Kjær Nielsen 3

4 Sogneaftener i efteråret SEPT. KL.19 Professor Kirsten Nielsen: Gudsbilleder i de nyere salmer 10. OKT. KL. 19 Psykolog og organist Inge Jacobsen: Ensomhed og fællesskab 21. NOV. KL. 19 Kulturjournalist og redaktør, Erik Lindsø: Der er nu noget ved livet, man ikke finder andre steder. Om livsglædens nødvendighed. Præsterne I de seneste numre af Kirke+Sogn har vi præsenteret først personalet på kirkegården, siden personalet i kirken og kirkecentret. Sidst, men ikke mindst, er der de tre præster, som primært gør tjeneste i Thisted Sogn, men nu også i Skinnerup. Gitte Ishøy Poul Henning Poulsen Line Kjær Nielsen Kirkelige handlinger under restaurering af Thisted Kirke Som nævnt i sidste Kirke og Sogn holder vi i hele restaureringsperioden kirke i Kirkecentret. Dåb kan ligeledes afholdes her biskoppen har givet tilladelse. Omkring begravelser og bryllupper vil vi benytte Vestre Kapel og Skinnerup Kirke i det omfang, det er ønskeligt. Man er selvfølgelig også velkommen til at undersøge muligheden for at benytte vore nabokirker. Vi glæder os til at byde velkommen til Thisted kirke igen til december. 4

5 Nyt fra menighedsrådet Det er forår. Konfirmationerne er højtideligt overstået, der er pinse og sommer på vej - og kirken er lukket. For restaurering og frisk og farverig genopstandelse til advent. I mellemtiden må vi stuve os sammen i kirkecentret, nu også om søndagen. Hvor der er hjerterum, er der altid for lidt plads lyder en familiær omskrivning af det kendte ordsprog. Det, forestiller vi os, bliver tilfældet hver søndag det kommende halve år. I al sin glans nu stråler solen Grundtvigs skærsommersalme er blevet kaldt højdepunktet i dansk pinsedigtning. Da en svensk præst hørte den første gang i Trinitatis Kirke i København, gik han direkte ud i Kongens Have og græd. Det var så smukt. Skønhedsindtrykket så æstetisk overvældende, at han havde svært ved at rumme det fortalte han. Vi har sunget salmen hele vores liv til pinse og går ikke længere overvældet af skønheden ud på kirkegården for at græde. Ikke hver gang i hvert fald. Selv det bedste kan blive en vane. Nu bliver vanerne brudt. Vi skal holde kirke uden kirke. Vi kommer til at savne orglet, kirkerummet, altertavlen, lysindfaldet gennem bladene ind af vinduerne, den lidende Jesus og den indbyggede, varme højstemthed. Så meget desto klarere og knap så selvfølgelige bliver måske advents salmerne i den nye Thisted Kirke til december, hvor et nyt menighedsråd indvier herlighederne. Restaurering Forårets arbejde i menighedsrådet har naturligvis kredset om restaureringen. Møder med arkitekter og nationalmuseets eksperter omkring materialer, udtryk, farver og mulige digitale nyskabelser. Godkendelser fra alle instanser, finansiering og procedurer. Licitation, tilbud og nu er startskuddet endelig gået. Nogen har brugt meget tid her og trukket og bundet vældig mange tråde. Vi andre har lært forårets nye ord: Antependium! Tjek lige det. Thisted Kirkes Vejkirkestatus er midlertidigt sat i bero og kirkeværterne får ferie helt til næste sommer, med god tid til at læse på lektien om kirkens nye fremtoning. Nye procedurer I menighedsrådets forårskalender indgår der imidlertid andre faste punkter, der som altid kræver medlemmers fulde forårsenergi regnskab & budget! Opsummerende for regnskabet 2011 må vi sige, at resultatet er meget tilfredsstillende med en mindre positiv afvigelse. Det har været det første år med folkekirkens nye regnskabspraksis, med indarbejdelse af nye procedurer. Vi ender med at blive helt familiære med de nye måder. Vi lærer, så længe vi lever og i rådet lever vi i 4 år, der snart er gået. Valg Der er valg til det nye menighedsråd d. 13. november. Det har vi vidst, siden vi startede, så det præger ikke arbejdet i rådet som visse andre steder. Nogle håber på genvalg, andre har lovet deres andre halvdele, at nu kan det være nok, og de sidste overvejer, tæller timer og energi. Hvis du går med menighedsrådslyster, så giv dig til kende. Der er plads til mange kandidater. 5

6 Indvendig restaurering - Thisted Kirke Både det forrige og det nuværende menighedsråd har ønsket at få Thisted Kirke sat i stand indvendigt, da inventar og bygning efterhånden viser tydelige tegn på manglende vedligeholdelse. Den sidste indvendige restaurering af kirken fandt sted i 1976/77, hvilket altså nu er ca. 35 år siden. Det mest iøjnefaldende er naturligvis de kalkede overflader såsom vægge og hvælv, men også bænke, knæfald, antependium og vinduer trænger til en istandsættelse. Den eksisterende kalkning er ikke længere virkningsfuld, idet kalken begynder at krakelere og derved giver afskalninger, som igen kan være årsag til f.eks. fugtdannelser. 6 Som indledning til projektet har Nationalmuseets Bevaringsafdeling gennemført en klimaundersøgelse af kirken. Fra juni 2008 til juni 2009 blev der gennemført elektroniske målinger af lufttemperaturer og fugtigheder for hver time. Målingerne blev gemt i en datalogger, og arbejdet mundede ud i en rapport med en række anbefalinger til, hvorledes temperaturer mv. skulle reguleres i kirken i fremtiden. Sammen med Kirkeministeriets varmekonsulent fandt vi i fællesskab frem til, hvorledes vi i kunne imødekomme Nationalmuseets ønsker kombineret med, at der jo næsten dagligt er aktiviteter i Kirken. I Thisted Kirke har der i mange år været et luftbefugtningsanlæg. Dette anlæg sikrer, at der opretholdes en acceptabel luftfugtighed i kirkerummet, således at luften ikke bliver så tør, at den føles ubehagelig, men luftfugtigheden må heller ikke blive så høj, at den er til skade for bygning og inventar. Ligeledes indeholdt Nationalmuseets klimaundersøgelse anbefalinger til opvarmning af sideskib, herunder også Berregårds Kapel samt den nederste del af kirkeskibet, hvor der i dag ingen opvarmning er. Kirkens vinduer, som jo er høje, giver i kolde perioder anledning til kuldenedfald, hvilket naturligvis føles som træk, hvilket igen forstærkes af, at fugningen flere steder er mangelfuld. Menighedsrådet har igennem de sidste år ført en meget aktiv korrespondance med Thisted Provsti og Aalborg Stift angående vort ønske om at gennemføre en restaurering. Vi har haft en konstruktiv dialog med såvel Provsti som Stift, men det har været svært at finde midler til finansieringen af projektet, da der igennem de seneste år er gennemført mange byggerier i Provstiet og Stiftet, som jo naturligvis nu skal betales. Vor egen økonomi i Thisted er rimelig god, og selv om vi har opført den nye Service- og Mandskabsbygning på Vestre Kirkegård, som i øvrigt blev knap 2 mio. billigere end budgetteret, har vi kunnet finde en finansieringsmodel for kirkerestaureringen, således at vi over de næste ti år har betalt restaureringen af kirken. Til den tekniske rådgivning i forbindelse med restaureringen af kirken har vi haft P+P Arkitekter Thisted samt Brix og Kamp Thisted, og d. 28. marts var der så licitation over de bygningsmæssige arbejder. Resultatet af licitationen var indenfor budgettet, og menighedsrådet besluttede på et ekstraordinært møde d. 02. april 2012 at iværksætte restaureringen, som således påbegyndtes d. 07. maj og gerne skulle være afsluttet til advent i år. Det samlede budget er på godt 6 mio. kr., hvoraf de bygningsmæssige arbejder udgør ca. 80 pct. Til gennemførelse af projektet er valgt lokale firmaer. Det er således et større bygningsmæssigt projekt, der igangsættes, og kalkningen af de indvendige vægge og hvælv er noget af det første, der udføres - efter at inventaret er pakket ned, og orgelet er blevet inddækket. Kalkningen udføres med kalkning af 5 gange med læsket kalk og i forskellige opblandinger og koncentrationer. Inden kalkningen afsluttes, skal kalkningen godkendes af Nationalmuseets konserveringsfaglige konsulenter. Herefter skal der laves gulvvarme i nederste del af kirkeskibet, ligesom der sættes radiatorer op i sideskibet på nordvæggen og i Berregaards Kapel. Endvidere installeres ny varmeautomatik inkl. fjernstyring og overvågning via PC. Samtlige glas i vinduerne udskiftes til energiglas og omfuges. En større del af restauringsprojektet er ligeledes malerarbejdet som bl.a. omfatter: Ram-

7 mer og sokkel på altertavle, knæfald, tværbjælke mellem kor og skib, kirkebænke, smedejernslåge til kapel, radiatorer og rør. Farvesætninger sker under vejledning af anerkendt konservator i samarbejde med arkitekt og menighedsråd. Tømrer- og elektrikermæssigt er det væsentligste demontering og montering af inventar og udstyr. Byggeudvalget arbejder i øjeblikket på udkast til faste korpladser i kirkerummet nederst ved orglet for Drenge-Mandskoret, forskellige muligheder og grader for ny informationsteknologi i form af f.eks. elektroniske nummertavler, optagelse af f.eks. bryllupper og dåb samt mulighed for at anvende audiovisuelt udstyr. Byggeudvalget undersøger i øjeblikket endvidere mulighederne for at få kirkens antependium fra 1877 restaureret i samarbejde med Nationalmuseets tekstilafdeling, som vurderer, at den centrale del af antependiet med et broderi i metaltråde med blomster- og bladranker og de vævede guldbånd er særdeles bevaringsværdigt. I forbindelse med forskellige fondsansøgninger er Byggeudvalget meget taknemmelige for et tilsagn på kr. fra Augustinus fonden. Byggeudvalget ønsker at anvende disse penge til noget særskilt, som kan være til glæde for kirkebesøgende mange år frem. På byggeudvalgets vegne Niels Christensen Masser af information på Kirkegårdens egen hjemmeside Kirkegården - eller i Thisted: kirkegårdene, for vi har tre har som tidligere nævnt her i bladet fået sin egen hjemmeside. Den har adressen dk, som dels kan indtastes i webbrowserens adressefelt og dels kan findes via et link øverst til højre på kirkens hjemmeside. Når man lander på siden, ser den ud som på hosstående illustration. Menubjælken giver adgang til en masse information om kirkegårdene. Man skal blot holde sin muse-markør over det ønskede emne, så folder der sig en liste ud med valg inden for pågældende emne, hvis der er flere. Holder man musen over Praktiske informationer, får man mulighed for at læse om emner som Begravelser og bisættelser, Valg af gravsted, Fornyelse af gravstedsretten, Find din gartner. Holder man musen over Kirkegårdene, kan man vælge at se et kort over kirkegården, man kan læse om Vestre kapel og om Serviceydelser på gravsteder. Man kan downloade et pdf-dokument med kirkegårdens aktuelle takster. Der er en gennemgang af, hvad der typisk sker hen over året på kirkegårdene. Man kan læse kirkegårdens vedtægter, og man kan læse om Kirkegårdens historie. Holder man musen over Projekter, kan man komme til at se lidt ud i fremtiden. Man kan se planen over Thisted Kirkepark, og man kan læse om Omlægning af nordre afdelinger. Endelig er der naturligvis menupunkter med links og kontaktoplysninger samt en knap hjem til forsiden på kirkegårdenes hjemmeside. Leif Damsgaard Jensen 7

8 Fuldt hus til støttekoncert Støttekoncerten i Thisted Musikteater til fordel for nødlidende på Afrikas Horn søndag den 4. marts blev arrangeret i samarbejde med lokale frikirker, så halvdelen af overskuddet fra støttekoncerten gør gavn via den danske afdeling af IAS (International Aid Services), som er frikirkernes nødhjælpsorganisation. Den anden halvdel gør nytte via Folkekirkens Nødhjælp. Overskuddet ved koncerten, der trak fuldt hus, blev på kr. Leif Damsgaard Jensen Menighedsrådsvalg Tirsdag den 13. november i år skal der være menighedsrådsvalg. Menighedsrådet vælges for en 4-årig periode, og det vides allerede nu, at flere af de 14 valgte medlemmer, der sidder i det nuværende menighedsråd i Thisted sogn, ikke genopstiller. Derfor bliver der behov for, at nye kræfter stiller sig til rådighed med mulighed for at præge kirkens liv og vækst. I Thisted er der lang tradition for, at der holdes et decideret valg mellem flere lister, selv om vi også enkelte gange har nøjedes med aftalevalg. Men uanset, om der bliver fredsvalg eller kampvalg, bliver der brug 8 for nye folk til at varetage de funktioner, et menighedsråd skal tage sig af. Den 1. marts i år blev der afholdt debatmøder landet over, netop om menighedsrådene og deres arbejde. Et af møderne blev holdt i Thisted Kirkecenter. Kort efter sommerferien skal der holdes et orienteringsmøde, hvor der vil blive fortalt om, hvordan fremgangsmåden er ved menighedsrådsvalg. I Thisted sogn bliver proceduren ikke meget forskellig fra sidste gang, men det kan man alt sammen få mere at vide om ved at møde op til orienteringsmødet og ved at læse næste nummer af Kirke+Sogn, hvor mødedatoen annonceres. Gennem de snart fire år, der er gået siden sidste valg, har vi her i bladet haft en fast tilbagevendende artikel, Nyt fra menighedsrådet. Sammenlagt giver disse artikler et fint indblik i, hvad et menighedsråd laver. Ellers kan det varmt anbefales, at interesserede nye kandidater tager kontakt til et eller flere af rådets nuværende medlemmer for at høre nærmere om, hvad det indebærer at sidde i menighedsrådet ved Thisted kirke. Leif Damsgaard Jensen

9 Min telefon er from Overskriften er nok lige en stramning. Men de nye smarte telefoner med berøringsfølsom skærm og et utal af funktioner har på det seneste også fået en del danske programmer fra det kirkelige landskab. I adventstiden 2011 var Bibelselskabet klar med flere udgaver af Bibelen i digital udgave. I forvejen findes både Bibelen og Den Danske Salmebog i on-line udgaver på internettet, men de kræver jo en internetforbindelse for at kunne bruges. Bibelen med eller uden de apokryfe skrifter i seneste autoriserede oversættelse, i tidligere oversættelser og Det Ny Testamente på hverdagsdansk er det nu muligt at have med sig digitalt i telefonen. Priserne ligger mellem 100 og 200 kroner. Der findes også helt gratis digitale bibler i udenlandske versioner, endda en med bibelen i dansk oversættelse det er dog en meget ældre version. Det har i en årrække været muligt at få en mail med et skrift-ord hver dag, men nu kan man med en iphone eller smart phone se og høre en daglig video, få inspiration til bønner, få lyst velsignelsen o.s.v. med en app, der hedder Dagens ord. Den er gratis. Der er også kommet et tiltag for konfirmander: konfirmandapp. Den er gratis, men ulempen er, at den skal hente alt på nettet. Ellers er det en rigtig smart app med nyheder, videoer, bønner, trosbekendelse, fadervor med mere og med indbygget sms-funktion. Alt sammen målrettet konfirmander. På Fyn er der lavet en app, som giver nyttige oplysninger om kirkerne. Det kunne måske være interessant at lave en app om Thisted Kirke, så alle vore mange besøgende, ikke mindst turisterne, kunne være godt forberedt til et besøg i kirken, kunne læse om den bagefter eller kunne læse, mens de kiggede på bygningen og inventaret? I sangen Jeg elsker den brogede verden hedder det jo, at evig stilstand er død Leif Damsgaard Jensen Søndag den 4. marts var en god dag for Thisted sogn og for Folkekirkens Nødhjælps arbejde. Der blev samlet kr. ind, så Thisted ligger som nr. 3 på top 10 listen. Kun Haslev og Århus C har samlet flere penge ind.hvis vi lægger det beløb til, som kom ind ved støttekoncerten i Musikteateret, er vi klart nr. 1 med kr. Vi tre, der står for indsamlingen, vil gerne udtrykke en varm TAK. Tak til alle giverne. Det var rigtig hyggeligt at komme rundt til alle hjem i Thisted sogn, hvor vi mødte megen venlighed og gavmildhed. Tak til Netto og Rema, at vi måtte stille indsamlingsbøtter op der. Tak til alle indsamlerne. I gjorde et godt stykke arbejde med smil og godt humør. Tak til hjælperne i Kirkecenteret, der sendte folk ud på ruterne, der talte penge op, der fotograferede, og som sørgede for forplejning. Tak til Tican, der sponsorerede pølser til de ivrige indsamlere. Det er dejligt at tænke på den forskel, denne dag har gjort for tusinder af mennesker i den 3. verden. Mette Bower - Kirsten Ringgaard - Alma Madsen 9

10 PRINSENS MED PIGEKOR Idet Thisted Kirke som bekendt er lukket fra maj-december, grundet restaureringen, afholder Thisted Kirke ikke sin vanlige sommerkoncertrække. Og dog, en enkelt koncert bliver det til. Det bliver nemlig en sommerkoncert ud over det sædvanlige når Thisted Kirke onsdag den 27. juni kl kan præsentere Prinsens Musikkorps og Kor X, der er 25 tidligere medlemmer af DR Pigekoret dirigeret af Michael Bojesen. Koncerten finder sted i Thisted Musikteater, da Thisted Kirke er lukket p.g.a. restaurering. Danske forårs- og sommersange som Nu lyser løv i lunde, Du danske sommer, jeg elsker dig, Danmark nu blunder den lyse nat, En yndig og frydefuld sommertid med flere vil blive præsenteret af kor og orkester i traditionelle såvel som helt nye arrangementer. Det bliver stemningsfuldt, det bliver smukt og det bliver en fantastisk oplevelse. For det er ikke så tit et pigekor og et 10 messingensemble finder sammen i et repertoire, der for det mestes vedkommende kommer til at bestå af danske forårs- og sommersange. DR Pigekoret har manifesteret sig som et af verdens bedste pigekor, og det er tidligere medlemmer af dette kor, der under ledelse af korets leder gennem mere end 10 år, Michael Bojesen, har fundet sammen med Prinsens Musikkorps i denne usædvanlige koncert. Michael Bojesen er én af Danmarks mest alsidige dirigenter. Han har dirigeret kor som blandt andet kammerkoret Camerata, DR Vokalensemblet og Ars Nova, og regnes for at være én af landets førende kordirigenter. Han er freelance-dirigent for De Danske Landsdelsorkestre og dirigerer jævnligt alle DRs ensembler. Således har han dirigeret utallige cd-indspilninger med DR Big Bandet og ledet DR Underholdningsorkestret i blandt andet P4s Musikmøder, med populære kunstnere som Thomas Helmig og Michael Falck. Han har i de sidste 10 år stået i spidsen for DR Symfoniorkestrets populære julekoncerter med Sigurd Barrett. Prinsens Musikkorps er et af forsvarets tre musikkorps. Gennem de senere år har orkestret for alvor markeret sig som et af landets bedste. Det er nemlig et orkester, der kan det hele. De kan spille klassisk, jazz, rock og underholdning, og de bevæger sig frit mellem de forskellige genrer. Noget kun ganske få orkestre mestrer. De senere år har budt på mange store koncertoplevelser med Prinsens Musikkorps. I foråret 2011 spillede orkestret 2 koncerter med den danske verdens- baryton, Bo Skovhus, og samme år blev det til en koncert med den fantastiske norske trompetist, Tine Thing Helseth, der spillede Ib Glindemanns trompetkoncert. I de senere år har også deres nytårskoncertturneer været særdeles populære. Kunstnerne har nemlig været blandt Danmarks absolut bedste, og det har publikum kvitteret for ved at møde frem til nytårskoncerterne i større og større tal. I år var der udsolgt ved de fleste koncerter. Thisted Musikteatret onsdag den 27. juni 2012 kl

11 Nyt fra sognemedhjælperen v/ Ester Jørgensen Marianne Tousgård 31 år, fysioterapeut, mor til Ida Marie 2½ år og Frederik ½ år. Havde hørt fra veninder rundt i landet, at babysalmesang var et godt tilbud. Da jeg havde født Ida Marie, kiggede jeg på Thisted Kirkes hjemmeside for at se, om det fandtes her i byen, og vi var glade for at deltage. Så da Frederik kom til, var jeg ikke i tvivl om, at vi ville være med igen. Vi er en travl familie, så babysalmesang er en stjernestund i ugens løb. Der er helt ro på, ingen forstyrrelser, mor er der helt for barnet, og det kan de små mærke. Det er også en anden måde at møde sin præst på. Tidligere har jeg ikke tænkt på at gå til en præst, hvis jeg havde problemer, men nu hvor vi har danset salmesang i strømpesokker sammen, vil det ikke falde mig svært. Vi fik Børnetimer anbefalet af nogle venner. Nu sms`er vi til hinanden og følges ad. Ida Marie synes, det er en fest, når vi skal til Børnetime, og hun føler sig hjemme i kirken. Jeg er benovet over, at frivillige vil lave mad m.m., så vi kan ha` en god aften sammen med vores børn og få tid til at snakke med andre voksne, mens børnene leger. Der er ingen stress og jag og børnene er lige klar til at puttes i seng, når vi kommer hjem. Lise Tange 37 år, arkitekt ingeniør, mor til Balder 5 år, Nanna 3 år, Laust ½ år. Ved dåbssamtalen forud for Laust`s dåb, sagde sognepræst Gitte Ishøy, husk at melde jer til babysalmesang. Og så gjorde vi det! Jeg havde også tænkt på det da Nanna var lille, men jeg var lidt skeptisk og tænkte, hvad får børnene ud af det? Men kirkens rum giver ro. Det er et fint sted at være nærværende sammen med sit barn, og så har vi det også hyggeligt sammen der opstår et socialt fællesskab. Jeg hørte om børnetime til babysalmesang om formiddagen, og så fik vi lov at komme om aftenen (selvom vi ikke var tilmeldt). Og den første aften oplevede vi at blive taget ind under vingen af en af de frivillige fra babysalmesang, så vi følte os hjemme med det samme. Det er hyggeligt at være med til Børnetime. Og fornylig var jeg sammen med Balder og Nanna til Børne-familiegudstjeneste en søndag. Der hørte vi en rigtig god historie om påsken oplevet af Lea og hendes lille harekilling. Balder var meget optaget af historien og kan huske den! Sådan udvider vi vore muligheder og får øjnene op for noget af det der sker i kirken. Nu kender vi nogen, så er det lettere at komme. 11

12 Gudstjenester Dato Søndag i kirkeåret Tid Prædikant/Bemærkninger JUNI /06 Trinitatis søndag GI 03/06 Trinitatis søndag LKN 10/06 1.s.e.trinitatis LKN 10/06 1.s.e.trinitatis PHP 17/06 2.s.e.trinitatis PHP 17/06 2.s.e.trinitatis GI 24/06 3.s.e.trinitatis GI GI - Skinnerup kirke /06 3.s.e trinitatis LKN JULI /07 4.s.e.trinitatis LKN 01/07 4.s.e.trinitatis PHP 08/07 5.s.e.trinitatis PHP 08/07 5.s.e.trinitatis PHP 15/07 6.s.e.trinitatis EA 22/07 7.s.e.trinitatis LKN 22/07 7.s.e.trinitatis LKN 29/07 Ingen morgengudstj. GI Skinnerup kirke /07 8.s.e.trinitatis GI August /08 9.s.e.trinitatis GI 05/08 9.s.e.trinitatis PHP 12/08 10.s.e.trinitatis PHP PHP Skinnerup Kirke /08 10.s.e.trinitatis LKN 19/08 11.s.e.trinitatis LKN 19/08 11.s.e.trinitatis GI 21/08 Børnetime LKN 26/08 12.s.e.trinitatis GI 26/08 12.s.e.trinitatis PHP Plejehjem: Vibedal kl Kristianslyst kl /06 Kristianslyst PHP 14/06 Vibedal PHP 27/06 Kristianslyst LKN 28/06 Vibedal LKN 25/07 Kristianslyst GI 26/07 Vibedal GI 08/08 Kristianslyst AH 09/08 Vibedal AH 22/08 Kristianslyst PHP 23/08 Vibedal PHP Træffetider: /06 LKN 11/06 PHP 18/06 GI 25/06 LKN 02/07 PHP 09/07 PHP 16/07 LKN 23/07 LKN 30/07 GI 06/08 PHP 13/08 LKN 20/08 GI 27/08 PHP GI- Gitte Ishøy, LKN- Line Kjær Nielsen, PHP Poul Henning Poulsen, EA Eskil Agger, AH Asger Hørving Kollektliste: 3. juni. Thisted Sogns Menighedspleje 10. juni. Sct. Nicolai Tjenesten 17. juni. Thisted Sogns Menighedspleje 24. juni. Danmarks kristelige gymnasiastbevægelse 1. juli. Thisted Sogns Menighedspleje 8. juli. Thisted Sogns Menighedspleje 15. juli. Thisted Sogns Menighedspleje 22. juli. Århus diakonhøjskole 29. juli. Thisted Sogns Menighedspleje 5. august. Diakonissestiftelsen 12. august. Thisted Sogns Menighedspleje 19. august. KFUK`s Sociale Arbejde 26. august. Thisted Sogns Menighedspleje

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ 2012. NR. 2

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ 2012. NR. 2 KIRKE+SOGN 03 Bag Langfredags nat 04 Sogneaften - Mission Onsdagssammenkomster 05 Nyt fra menighedsrådet Kirkepilot 06 Nyt fra kirkegården 07 Konfirmander har ordet 08-09 Menighedsrådsvalg 10 Koncerter

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1 KIRKE+SOGN 3 Julens billeder 4 Sogneaftener og onsdagssammenkomster 5 Nyt fra menighedsrådet 6 Ny bog om Thisted kirkegårde 7 Vox-pop om ønsker til kirken 8 Om natkirke og om at være frivillig 9 Personalet

Læs mere

Søndag - den første dag i ugen Det nye menighedsråd Sogneaften og onsdagssammenkomst Handicapvenlig indgang - Vestre kapel Koncerter i Thisted kirke

Søndag - den første dag i ugen Det nye menighedsråd Sogneaften og onsdagssammenkomst Handicapvenlig indgang - Vestre kapel Koncerter i Thisted kirke KIRKE SOGN Søndag - den første dag i ugen Det nye menighedsråd Sogneaften og onsdagssammenkomst Handicapvenlig indgang - Vestre kapel Koncerter i Thisted kirke KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS/APRIL/MAJ.

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sogneblad for Rønne Sct.Nicolai-Nyt Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sikken voldsom trængsel og alarm Af sognepræst Peter Hauge Madsen Julen står for døren med al dens lys, glæde, glimmer

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

bladet Ærø 2 August 2013

bladet Ærø 2 August 2013 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2013 Marias gave Samtale med Conny Larsen ved Ingolf Andersen. Jeg har aftalt at møde Conny Larsen i Tranderup, hvor hun vil vise mig et kors i en kæde, der pludselig

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Monica Drøhse Munkeparken 60, Lgkl. tlf. 74 74 38 18 KFUM og KFUK på Vesteregnen Formand:

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 11 december 2013 januar februar 2014 Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådet for Løgumkloster sogn har igen haft en travl periode, med en nærmest flyvende start efter sommerferien.

Læs mere

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold Kirkebladet For Sakskøbing-egnen Indhold Et læserbrev... 2 Lokalt... 3-8 Om et logo... 9 Hvad sker hvor... 10 Gudstjenestelisten... 11 Rasmus fra Vigsnæs... 12 Vigsnæs kirke. Sommer 2013 Nr. 2 juni, juli,

Læs mere

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004 Kvaglund Kirkeblad Nr. 1 marts april maj 2004 Voksenkonfirmation................læs side 4 Hvordan bevare sin kristne tro?........læs side 5 Gospelkoncert.....................læs side 7 Se kirkens nye

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

2010 Marts April Maj. Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet

2010 Marts April Maj. Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet 2010 Marts April Maj Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd: Ole Jean Nielsen Tlf.

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT LÆS BL.A. OM: Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 21. årgang, nr. 2

LÆSØ KIRKENYT LÆS BL.A. OM: Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 21. årgang, nr. 2 LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 21. årgang, nr. 2 Spillemandsmessen søndag d. 15. juni 2014 ved Østerby kirke LÆS BL.A. OM: Du må ikke misbruge Herren din Guds navn Syng solen

Læs mere

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Efterår 2013 MOD og HÅB her midt i Trinitatis tiden Lignelsen om den uærlige godsforvalter (Lukas 16, 1 9) Lignelsen handler kort fortalt om en utro godsforvalter, der

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

KIRKEBLADET. Vive & Hadsund sogne. Juni Juli August 2009 7. årgang nr. 2

KIRKEBLADET. Vive & Hadsund sogne. Juni Juli August 2009 7. årgang nr. 2 KIRKEBLADET Vive & Hadsund sogne Medarbejderne ved Vive og Hadsund kirker har været på kursus - læs artiklen inde i bladet! Juni Juli August 2009 7. årgang nr. 2 Fra venstre: graver Poul Christensen, graver

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 13 juni - juli - august 2014 Nyt fra menighedsrådet 2 Menighedsrådet har siden deadline for sidste kirkeblad - d. 24. januar - og indtil deadline for nærværende blad - d. 28. april

Læs mere

Tema: Tre generationer under samme tag

Tema: Tre generationer under samme tag 11. årg.. nr. 3. december 2006 Tema: Tre generationer under samme tag Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst

Læs mere

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE 8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE Marts April Maj 2013 Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere