KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. JUNI. JULI. AUGUST NR. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. JUNI. JULI. AUGUST. 2012. NR. 3"

Transkript

1 KIRKE+SOGN 03 - Præstespalten 04 - Sogneaften Præsterne 05 - Nyt fra menighedsrådet 06 - Indvendig restaurering Thisted Kirke 07 - Nyt fra kirkegården 08 - Støttekoncert Menighedsrådsvalg 09 - Min telefon er from Sogneindsamling 10 - Prinsens med pigekor 11 - Nyt fra sognemedhjælperen 12 - Gudstjenester KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. JUNI. JULI. AUGUST NR. 3

2 TELEFONNUMRE m.v. Thisted sogn Kirkekontoret / Kirkecentret - Vestergade 10 tlf fax Kordegn: Jesper Hoffmann - Kordegn: Solveig Kamp Christensen - Kirkecentrets bestyrer, 2. Kirketjener: Vinni Kragh tlf Sognemedhjælper: Ester Jørgensen Å BNINGSTIDER Kirkens åbningstider Kirken er lukket på grund af renovering. Kirkekontoret og kirke-center: Kontortid: Mandag-fredag kl , torsdag tillige kl Kirkegårdskontoret: Kontortid: Mandag-fredag kl , torsdag tillige kl Præsterne træffes bedst tirsdag-fredag i tidsrummet , samt efter aftale. Thisted kirke - Vestergade 3, tlf Kirketjener: Henning Vestergaard Andersen Organist: Preben N. Christensen Organistassistent: Svend O. Kombak Kirkegårdskontoret: - Møllevej 69 tlf fax Kirkegårdsleder: Sally Thorning Enevoldsen Sognepræst (kirkebogsførende Thisted og Skinnerup sogne) Line Kjær Nielsen, Islandsvej 39 - tlf: Sognepræst Gitte Ishøy - Magnoliavej 5 tlf Sognepræst Poul Henning Poulsen - Møllevej 65 tlf fax Menighedsrådsformand: Jens Kristian Eriksen tlf Kirkeværge: Niels Christensen tlf Kontaktperson og bygningskyndig: Lone Kofod tlf Kasserer: Kirsten Ringgaard tlf Skinnerup sogn: Sognepræst: Poul Henning Poulsen Kirkesanger: Julie Nørgaard Christensen Organist: Grethe Lund Graver: Ejner Ringgård Menighedsrådsformand: Thomas Kristoffersen Kirkeværge: Mads Agerholm KOL OFON Kirkebladet Kirke + Sogn udgives af Thisted menighedsråd. Medieudvalget, som tilrettelægger Kirke + Sogn, består af Jesper Hoffmann (ansv. red.), Leif Damsgaard Jensen (form.), Kirsten Margrethe Kanstrup, Alma Madsen, Kirsten Ringgaard og Poul Henning Poulsen samt Mads Agerholm, Skinnerup. Produktion: Trykkeriet Friheden. internet: 2

3 Kirken kan være i en kuffert Det lyder måske meget praktisk i denne tid, hvor Thisted kirke er lukket, men det lyder nu også lidt fantastisk, for kirker plejer at være store bygninger, som er tydelige i landskabet. Nogle vil nok sige: Den kan da umuligt være i én kuffert! Og dog kan det lade sig gøre. Kirke er nemlig både navn på bygningen og på det, som foregår i bygningen. Bygningen er samlingssted om det, som skal foregå i kirken. Når mennesker og Gud møder hinanden, så opstår kirke. En rigtig kirke har altså ikke så meget med en gammel hvidkalket bygning med klokketårn at gøre. Kirke er dér, hvor mennesker taler med mennesker og hvor mennesker taler med Gud. Det kræver blot enkelte redskaber: Der skal være en bibel, så man kan læse om Jesus. Der skal være noget vand, så man kan døbe mennesker i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Og der skal være brød og saft, som kan uddeles i nadveren. En salmebog kan være en god ting med alle de smukke digte om tro, tak og bøn. Et lys, et kors et hjerte, en rose, en nøgle, en dør, en plante er gode symboler på det, som Jesus betyder for mennesker. Alt dette kan være i en lille kuffert. Mindre kan endda gøre det. Alle må læse i bibelen, bede til Gud og sige ham tak. Man kan bruge præsten til det, men behøver det ikke. Man er hjertens velkommen til selv at henvende sig til Gud gør man det, er det kirke. For kirken er der, hvor Gud møder mennesker. Den rigtige kirke er aldrig lukket. Gud sover ikke og rejser ikke på ferie - Han er der altid. Han er der, hvor mennesker møder ham. Derfor er kirken ikke en bunke døde sten. Det er snarere et hus bygget af levende stene. Kirken er mennesker. Bibel, vand, brød og vin er redskaber. Mennesker kan benytte redskaberne og bruge dem til at lytte til Gud og tale med ham. Nu da Thisted Kirke er lukket og vi bruger salen i Kirkecentret kan vi ikke sige, at det ene rum er bedre end det andet. Bedre kirke bliver det kun, når mennesker bruger rammerne til at samles om det, der er det væsentlige ved kirken, om det som angår Gud og mennesker for den sag er kirken altid åben. Derfor kan vi selvfølgelig godt glæde os til at kirkebygningen bliver færdig og vi igen kan flytte ind i den smukke gamle kirke. Line Kjær Nielsen 3

4 Sogneaftener i efteråret SEPT. KL.19 Professor Kirsten Nielsen: Gudsbilleder i de nyere salmer 10. OKT. KL. 19 Psykolog og organist Inge Jacobsen: Ensomhed og fællesskab 21. NOV. KL. 19 Kulturjournalist og redaktør, Erik Lindsø: Der er nu noget ved livet, man ikke finder andre steder. Om livsglædens nødvendighed. Præsterne I de seneste numre af Kirke+Sogn har vi præsenteret først personalet på kirkegården, siden personalet i kirken og kirkecentret. Sidst, men ikke mindst, er der de tre præster, som primært gør tjeneste i Thisted Sogn, men nu også i Skinnerup. Gitte Ishøy Poul Henning Poulsen Line Kjær Nielsen Kirkelige handlinger under restaurering af Thisted Kirke Som nævnt i sidste Kirke og Sogn holder vi i hele restaureringsperioden kirke i Kirkecentret. Dåb kan ligeledes afholdes her biskoppen har givet tilladelse. Omkring begravelser og bryllupper vil vi benytte Vestre Kapel og Skinnerup Kirke i det omfang, det er ønskeligt. Man er selvfølgelig også velkommen til at undersøge muligheden for at benytte vore nabokirker. Vi glæder os til at byde velkommen til Thisted kirke igen til december. 4

5 Nyt fra menighedsrådet Det er forår. Konfirmationerne er højtideligt overstået, der er pinse og sommer på vej - og kirken er lukket. For restaurering og frisk og farverig genopstandelse til advent. I mellemtiden må vi stuve os sammen i kirkecentret, nu også om søndagen. Hvor der er hjerterum, er der altid for lidt plads lyder en familiær omskrivning af det kendte ordsprog. Det, forestiller vi os, bliver tilfældet hver søndag det kommende halve år. I al sin glans nu stråler solen Grundtvigs skærsommersalme er blevet kaldt højdepunktet i dansk pinsedigtning. Da en svensk præst hørte den første gang i Trinitatis Kirke i København, gik han direkte ud i Kongens Have og græd. Det var så smukt. Skønhedsindtrykket så æstetisk overvældende, at han havde svært ved at rumme det fortalte han. Vi har sunget salmen hele vores liv til pinse og går ikke længere overvældet af skønheden ud på kirkegården for at græde. Ikke hver gang i hvert fald. Selv det bedste kan blive en vane. Nu bliver vanerne brudt. Vi skal holde kirke uden kirke. Vi kommer til at savne orglet, kirkerummet, altertavlen, lysindfaldet gennem bladene ind af vinduerne, den lidende Jesus og den indbyggede, varme højstemthed. Så meget desto klarere og knap så selvfølgelige bliver måske advents salmerne i den nye Thisted Kirke til december, hvor et nyt menighedsråd indvier herlighederne. Restaurering Forårets arbejde i menighedsrådet har naturligvis kredset om restaureringen. Møder med arkitekter og nationalmuseets eksperter omkring materialer, udtryk, farver og mulige digitale nyskabelser. Godkendelser fra alle instanser, finansiering og procedurer. Licitation, tilbud og nu er startskuddet endelig gået. Nogen har brugt meget tid her og trukket og bundet vældig mange tråde. Vi andre har lært forårets nye ord: Antependium! Tjek lige det. Thisted Kirkes Vejkirkestatus er midlertidigt sat i bero og kirkeværterne får ferie helt til næste sommer, med god tid til at læse på lektien om kirkens nye fremtoning. Nye procedurer I menighedsrådets forårskalender indgår der imidlertid andre faste punkter, der som altid kræver medlemmers fulde forårsenergi regnskab & budget! Opsummerende for regnskabet 2011 må vi sige, at resultatet er meget tilfredsstillende med en mindre positiv afvigelse. Det har været det første år med folkekirkens nye regnskabspraksis, med indarbejdelse af nye procedurer. Vi ender med at blive helt familiære med de nye måder. Vi lærer, så længe vi lever og i rådet lever vi i 4 år, der snart er gået. Valg Der er valg til det nye menighedsråd d. 13. november. Det har vi vidst, siden vi startede, så det præger ikke arbejdet i rådet som visse andre steder. Nogle håber på genvalg, andre har lovet deres andre halvdele, at nu kan det være nok, og de sidste overvejer, tæller timer og energi. Hvis du går med menighedsrådslyster, så giv dig til kende. Der er plads til mange kandidater. 5

6 Indvendig restaurering - Thisted Kirke Både det forrige og det nuværende menighedsråd har ønsket at få Thisted Kirke sat i stand indvendigt, da inventar og bygning efterhånden viser tydelige tegn på manglende vedligeholdelse. Den sidste indvendige restaurering af kirken fandt sted i 1976/77, hvilket altså nu er ca. 35 år siden. Det mest iøjnefaldende er naturligvis de kalkede overflader såsom vægge og hvælv, men også bænke, knæfald, antependium og vinduer trænger til en istandsættelse. Den eksisterende kalkning er ikke længere virkningsfuld, idet kalken begynder at krakelere og derved giver afskalninger, som igen kan være årsag til f.eks. fugtdannelser. 6 Som indledning til projektet har Nationalmuseets Bevaringsafdeling gennemført en klimaundersøgelse af kirken. Fra juni 2008 til juni 2009 blev der gennemført elektroniske målinger af lufttemperaturer og fugtigheder for hver time. Målingerne blev gemt i en datalogger, og arbejdet mundede ud i en rapport med en række anbefalinger til, hvorledes temperaturer mv. skulle reguleres i kirken i fremtiden. Sammen med Kirkeministeriets varmekonsulent fandt vi i fællesskab frem til, hvorledes vi i kunne imødekomme Nationalmuseets ønsker kombineret med, at der jo næsten dagligt er aktiviteter i Kirken. I Thisted Kirke har der i mange år været et luftbefugtningsanlæg. Dette anlæg sikrer, at der opretholdes en acceptabel luftfugtighed i kirkerummet, således at luften ikke bliver så tør, at den føles ubehagelig, men luftfugtigheden må heller ikke blive så høj, at den er til skade for bygning og inventar. Ligeledes indeholdt Nationalmuseets klimaundersøgelse anbefalinger til opvarmning af sideskib, herunder også Berregårds Kapel samt den nederste del af kirkeskibet, hvor der i dag ingen opvarmning er. Kirkens vinduer, som jo er høje, giver i kolde perioder anledning til kuldenedfald, hvilket naturligvis føles som træk, hvilket igen forstærkes af, at fugningen flere steder er mangelfuld. Menighedsrådet har igennem de sidste år ført en meget aktiv korrespondance med Thisted Provsti og Aalborg Stift angående vort ønske om at gennemføre en restaurering. Vi har haft en konstruktiv dialog med såvel Provsti som Stift, men det har været svært at finde midler til finansieringen af projektet, da der igennem de seneste år er gennemført mange byggerier i Provstiet og Stiftet, som jo naturligvis nu skal betales. Vor egen økonomi i Thisted er rimelig god, og selv om vi har opført den nye Service- og Mandskabsbygning på Vestre Kirkegård, som i øvrigt blev knap 2 mio. billigere end budgetteret, har vi kunnet finde en finansieringsmodel for kirkerestaureringen, således at vi over de næste ti år har betalt restaureringen af kirken. Til den tekniske rådgivning i forbindelse med restaureringen af kirken har vi haft P+P Arkitekter Thisted samt Brix og Kamp Thisted, og d. 28. marts var der så licitation over de bygningsmæssige arbejder. Resultatet af licitationen var indenfor budgettet, og menighedsrådet besluttede på et ekstraordinært møde d. 02. april 2012 at iværksætte restaureringen, som således påbegyndtes d. 07. maj og gerne skulle være afsluttet til advent i år. Det samlede budget er på godt 6 mio. kr., hvoraf de bygningsmæssige arbejder udgør ca. 80 pct. Til gennemførelse af projektet er valgt lokale firmaer. Det er således et større bygningsmæssigt projekt, der igangsættes, og kalkningen af de indvendige vægge og hvælv er noget af det første, der udføres - efter at inventaret er pakket ned, og orgelet er blevet inddækket. Kalkningen udføres med kalkning af 5 gange med læsket kalk og i forskellige opblandinger og koncentrationer. Inden kalkningen afsluttes, skal kalkningen godkendes af Nationalmuseets konserveringsfaglige konsulenter. Herefter skal der laves gulvvarme i nederste del af kirkeskibet, ligesom der sættes radiatorer op i sideskibet på nordvæggen og i Berregaards Kapel. Endvidere installeres ny varmeautomatik inkl. fjernstyring og overvågning via PC. Samtlige glas i vinduerne udskiftes til energiglas og omfuges. En større del af restauringsprojektet er ligeledes malerarbejdet som bl.a. omfatter: Ram-

7 mer og sokkel på altertavle, knæfald, tværbjælke mellem kor og skib, kirkebænke, smedejernslåge til kapel, radiatorer og rør. Farvesætninger sker under vejledning af anerkendt konservator i samarbejde med arkitekt og menighedsråd. Tømrer- og elektrikermæssigt er det væsentligste demontering og montering af inventar og udstyr. Byggeudvalget arbejder i øjeblikket på udkast til faste korpladser i kirkerummet nederst ved orglet for Drenge-Mandskoret, forskellige muligheder og grader for ny informationsteknologi i form af f.eks. elektroniske nummertavler, optagelse af f.eks. bryllupper og dåb samt mulighed for at anvende audiovisuelt udstyr. Byggeudvalget undersøger i øjeblikket endvidere mulighederne for at få kirkens antependium fra 1877 restaureret i samarbejde med Nationalmuseets tekstilafdeling, som vurderer, at den centrale del af antependiet med et broderi i metaltråde med blomster- og bladranker og de vævede guldbånd er særdeles bevaringsværdigt. I forbindelse med forskellige fondsansøgninger er Byggeudvalget meget taknemmelige for et tilsagn på kr. fra Augustinus fonden. Byggeudvalget ønsker at anvende disse penge til noget særskilt, som kan være til glæde for kirkebesøgende mange år frem. På byggeudvalgets vegne Niels Christensen Masser af information på Kirkegårdens egen hjemmeside Kirkegården - eller i Thisted: kirkegårdene, for vi har tre har som tidligere nævnt her i bladet fået sin egen hjemmeside. Den har adressen dk, som dels kan indtastes i webbrowserens adressefelt og dels kan findes via et link øverst til højre på kirkens hjemmeside. Når man lander på siden, ser den ud som på hosstående illustration. Menubjælken giver adgang til en masse information om kirkegårdene. Man skal blot holde sin muse-markør over det ønskede emne, så folder der sig en liste ud med valg inden for pågældende emne, hvis der er flere. Holder man musen over Praktiske informationer, får man mulighed for at læse om emner som Begravelser og bisættelser, Valg af gravsted, Fornyelse af gravstedsretten, Find din gartner. Holder man musen over Kirkegårdene, kan man vælge at se et kort over kirkegården, man kan læse om Vestre kapel og om Serviceydelser på gravsteder. Man kan downloade et pdf-dokument med kirkegårdens aktuelle takster. Der er en gennemgang af, hvad der typisk sker hen over året på kirkegårdene. Man kan læse kirkegårdens vedtægter, og man kan læse om Kirkegårdens historie. Holder man musen over Projekter, kan man komme til at se lidt ud i fremtiden. Man kan se planen over Thisted Kirkepark, og man kan læse om Omlægning af nordre afdelinger. Endelig er der naturligvis menupunkter med links og kontaktoplysninger samt en knap hjem til forsiden på kirkegårdenes hjemmeside. Leif Damsgaard Jensen 7

8 Fuldt hus til støttekoncert Støttekoncerten i Thisted Musikteater til fordel for nødlidende på Afrikas Horn søndag den 4. marts blev arrangeret i samarbejde med lokale frikirker, så halvdelen af overskuddet fra støttekoncerten gør gavn via den danske afdeling af IAS (International Aid Services), som er frikirkernes nødhjælpsorganisation. Den anden halvdel gør nytte via Folkekirkens Nødhjælp. Overskuddet ved koncerten, der trak fuldt hus, blev på kr. Leif Damsgaard Jensen Menighedsrådsvalg Tirsdag den 13. november i år skal der være menighedsrådsvalg. Menighedsrådet vælges for en 4-årig periode, og det vides allerede nu, at flere af de 14 valgte medlemmer, der sidder i det nuværende menighedsråd i Thisted sogn, ikke genopstiller. Derfor bliver der behov for, at nye kræfter stiller sig til rådighed med mulighed for at præge kirkens liv og vækst. I Thisted er der lang tradition for, at der holdes et decideret valg mellem flere lister, selv om vi også enkelte gange har nøjedes med aftalevalg. Men uanset, om der bliver fredsvalg eller kampvalg, bliver der brug 8 for nye folk til at varetage de funktioner, et menighedsråd skal tage sig af. Den 1. marts i år blev der afholdt debatmøder landet over, netop om menighedsrådene og deres arbejde. Et af møderne blev holdt i Thisted Kirkecenter. Kort efter sommerferien skal der holdes et orienteringsmøde, hvor der vil blive fortalt om, hvordan fremgangsmåden er ved menighedsrådsvalg. I Thisted sogn bliver proceduren ikke meget forskellig fra sidste gang, men det kan man alt sammen få mere at vide om ved at møde op til orienteringsmødet og ved at læse næste nummer af Kirke+Sogn, hvor mødedatoen annonceres. Gennem de snart fire år, der er gået siden sidste valg, har vi her i bladet haft en fast tilbagevendende artikel, Nyt fra menighedsrådet. Sammenlagt giver disse artikler et fint indblik i, hvad et menighedsråd laver. Ellers kan det varmt anbefales, at interesserede nye kandidater tager kontakt til et eller flere af rådets nuværende medlemmer for at høre nærmere om, hvad det indebærer at sidde i menighedsrådet ved Thisted kirke. Leif Damsgaard Jensen

9 Min telefon er from Overskriften er nok lige en stramning. Men de nye smarte telefoner med berøringsfølsom skærm og et utal af funktioner har på det seneste også fået en del danske programmer fra det kirkelige landskab. I adventstiden 2011 var Bibelselskabet klar med flere udgaver af Bibelen i digital udgave. I forvejen findes både Bibelen og Den Danske Salmebog i on-line udgaver på internettet, men de kræver jo en internetforbindelse for at kunne bruges. Bibelen med eller uden de apokryfe skrifter i seneste autoriserede oversættelse, i tidligere oversættelser og Det Ny Testamente på hverdagsdansk er det nu muligt at have med sig digitalt i telefonen. Priserne ligger mellem 100 og 200 kroner. Der findes også helt gratis digitale bibler i udenlandske versioner, endda en med bibelen i dansk oversættelse det er dog en meget ældre version. Det har i en årrække været muligt at få en mail med et skrift-ord hver dag, men nu kan man med en iphone eller smart phone se og høre en daglig video, få inspiration til bønner, få lyst velsignelsen o.s.v. med en app, der hedder Dagens ord. Den er gratis. Der er også kommet et tiltag for konfirmander: konfirmandapp. Den er gratis, men ulempen er, at den skal hente alt på nettet. Ellers er det en rigtig smart app med nyheder, videoer, bønner, trosbekendelse, fadervor med mere og med indbygget sms-funktion. Alt sammen målrettet konfirmander. På Fyn er der lavet en app, som giver nyttige oplysninger om kirkerne. Det kunne måske være interessant at lave en app om Thisted Kirke, så alle vore mange besøgende, ikke mindst turisterne, kunne være godt forberedt til et besøg i kirken, kunne læse om den bagefter eller kunne læse, mens de kiggede på bygningen og inventaret? I sangen Jeg elsker den brogede verden hedder det jo, at evig stilstand er død Leif Damsgaard Jensen Søndag den 4. marts var en god dag for Thisted sogn og for Folkekirkens Nødhjælps arbejde. Der blev samlet kr. ind, så Thisted ligger som nr. 3 på top 10 listen. Kun Haslev og Århus C har samlet flere penge ind.hvis vi lægger det beløb til, som kom ind ved støttekoncerten i Musikteateret, er vi klart nr. 1 med kr. Vi tre, der står for indsamlingen, vil gerne udtrykke en varm TAK. Tak til alle giverne. Det var rigtig hyggeligt at komme rundt til alle hjem i Thisted sogn, hvor vi mødte megen venlighed og gavmildhed. Tak til Netto og Rema, at vi måtte stille indsamlingsbøtter op der. Tak til alle indsamlerne. I gjorde et godt stykke arbejde med smil og godt humør. Tak til hjælperne i Kirkecenteret, der sendte folk ud på ruterne, der talte penge op, der fotograferede, og som sørgede for forplejning. Tak til Tican, der sponsorerede pølser til de ivrige indsamlere. Det er dejligt at tænke på den forskel, denne dag har gjort for tusinder af mennesker i den 3. verden. Mette Bower - Kirsten Ringgaard - Alma Madsen 9

10 PRINSENS MED PIGEKOR Idet Thisted Kirke som bekendt er lukket fra maj-december, grundet restaureringen, afholder Thisted Kirke ikke sin vanlige sommerkoncertrække. Og dog, en enkelt koncert bliver det til. Det bliver nemlig en sommerkoncert ud over det sædvanlige når Thisted Kirke onsdag den 27. juni kl kan præsentere Prinsens Musikkorps og Kor X, der er 25 tidligere medlemmer af DR Pigekoret dirigeret af Michael Bojesen. Koncerten finder sted i Thisted Musikteater, da Thisted Kirke er lukket p.g.a. restaurering. Danske forårs- og sommersange som Nu lyser løv i lunde, Du danske sommer, jeg elsker dig, Danmark nu blunder den lyse nat, En yndig og frydefuld sommertid med flere vil blive præsenteret af kor og orkester i traditionelle såvel som helt nye arrangementer. Det bliver stemningsfuldt, det bliver smukt og det bliver en fantastisk oplevelse. For det er ikke så tit et pigekor og et 10 messingensemble finder sammen i et repertoire, der for det mestes vedkommende kommer til at bestå af danske forårs- og sommersange. DR Pigekoret har manifesteret sig som et af verdens bedste pigekor, og det er tidligere medlemmer af dette kor, der under ledelse af korets leder gennem mere end 10 år, Michael Bojesen, har fundet sammen med Prinsens Musikkorps i denne usædvanlige koncert. Michael Bojesen er én af Danmarks mest alsidige dirigenter. Han har dirigeret kor som blandt andet kammerkoret Camerata, DR Vokalensemblet og Ars Nova, og regnes for at være én af landets førende kordirigenter. Han er freelance-dirigent for De Danske Landsdelsorkestre og dirigerer jævnligt alle DRs ensembler. Således har han dirigeret utallige cd-indspilninger med DR Big Bandet og ledet DR Underholdningsorkestret i blandt andet P4s Musikmøder, med populære kunstnere som Thomas Helmig og Michael Falck. Han har i de sidste 10 år stået i spidsen for DR Symfoniorkestrets populære julekoncerter med Sigurd Barrett. Prinsens Musikkorps er et af forsvarets tre musikkorps. Gennem de senere år har orkestret for alvor markeret sig som et af landets bedste. Det er nemlig et orkester, der kan det hele. De kan spille klassisk, jazz, rock og underholdning, og de bevæger sig frit mellem de forskellige genrer. Noget kun ganske få orkestre mestrer. De senere år har budt på mange store koncertoplevelser med Prinsens Musikkorps. I foråret 2011 spillede orkestret 2 koncerter med den danske verdens- baryton, Bo Skovhus, og samme år blev det til en koncert med den fantastiske norske trompetist, Tine Thing Helseth, der spillede Ib Glindemanns trompetkoncert. I de senere år har også deres nytårskoncertturneer været særdeles populære. Kunstnerne har nemlig været blandt Danmarks absolut bedste, og det har publikum kvitteret for ved at møde frem til nytårskoncerterne i større og større tal. I år var der udsolgt ved de fleste koncerter. Thisted Musikteatret onsdag den 27. juni 2012 kl

11 Nyt fra sognemedhjælperen v/ Ester Jørgensen Marianne Tousgård 31 år, fysioterapeut, mor til Ida Marie 2½ år og Frederik ½ år. Havde hørt fra veninder rundt i landet, at babysalmesang var et godt tilbud. Da jeg havde født Ida Marie, kiggede jeg på Thisted Kirkes hjemmeside for at se, om det fandtes her i byen, og vi var glade for at deltage. Så da Frederik kom til, var jeg ikke i tvivl om, at vi ville være med igen. Vi er en travl familie, så babysalmesang er en stjernestund i ugens løb. Der er helt ro på, ingen forstyrrelser, mor er der helt for barnet, og det kan de små mærke. Det er også en anden måde at møde sin præst på. Tidligere har jeg ikke tænkt på at gå til en præst, hvis jeg havde problemer, men nu hvor vi har danset salmesang i strømpesokker sammen, vil det ikke falde mig svært. Vi fik Børnetimer anbefalet af nogle venner. Nu sms`er vi til hinanden og følges ad. Ida Marie synes, det er en fest, når vi skal til Børnetime, og hun føler sig hjemme i kirken. Jeg er benovet over, at frivillige vil lave mad m.m., så vi kan ha` en god aften sammen med vores børn og få tid til at snakke med andre voksne, mens børnene leger. Der er ingen stress og jag og børnene er lige klar til at puttes i seng, når vi kommer hjem. Lise Tange 37 år, arkitekt ingeniør, mor til Balder 5 år, Nanna 3 år, Laust ½ år. Ved dåbssamtalen forud for Laust`s dåb, sagde sognepræst Gitte Ishøy, husk at melde jer til babysalmesang. Og så gjorde vi det! Jeg havde også tænkt på det da Nanna var lille, men jeg var lidt skeptisk og tænkte, hvad får børnene ud af det? Men kirkens rum giver ro. Det er et fint sted at være nærværende sammen med sit barn, og så har vi det også hyggeligt sammen der opstår et socialt fællesskab. Jeg hørte om børnetime til babysalmesang om formiddagen, og så fik vi lov at komme om aftenen (selvom vi ikke var tilmeldt). Og den første aften oplevede vi at blive taget ind under vingen af en af de frivillige fra babysalmesang, så vi følte os hjemme med det samme. Det er hyggeligt at være med til Børnetime. Og fornylig var jeg sammen med Balder og Nanna til Børne-familiegudstjeneste en søndag. Der hørte vi en rigtig god historie om påsken oplevet af Lea og hendes lille harekilling. Balder var meget optaget af historien og kan huske den! Sådan udvider vi vore muligheder og får øjnene op for noget af det der sker i kirken. Nu kender vi nogen, så er det lettere at komme. 11

12 Gudstjenester Dato Søndag i kirkeåret Tid Prædikant/Bemærkninger JUNI /06 Trinitatis søndag GI 03/06 Trinitatis søndag LKN 10/06 1.s.e.trinitatis LKN 10/06 1.s.e.trinitatis PHP 17/06 2.s.e.trinitatis PHP 17/06 2.s.e.trinitatis GI 24/06 3.s.e.trinitatis GI GI - Skinnerup kirke /06 3.s.e trinitatis LKN JULI /07 4.s.e.trinitatis LKN 01/07 4.s.e.trinitatis PHP 08/07 5.s.e.trinitatis PHP 08/07 5.s.e.trinitatis PHP 15/07 6.s.e.trinitatis EA 22/07 7.s.e.trinitatis LKN 22/07 7.s.e.trinitatis LKN 29/07 Ingen morgengudstj. GI Skinnerup kirke /07 8.s.e.trinitatis GI August /08 9.s.e.trinitatis GI 05/08 9.s.e.trinitatis PHP 12/08 10.s.e.trinitatis PHP PHP Skinnerup Kirke /08 10.s.e.trinitatis LKN 19/08 11.s.e.trinitatis LKN 19/08 11.s.e.trinitatis GI 21/08 Børnetime LKN 26/08 12.s.e.trinitatis GI 26/08 12.s.e.trinitatis PHP Plejehjem: Vibedal kl Kristianslyst kl /06 Kristianslyst PHP 14/06 Vibedal PHP 27/06 Kristianslyst LKN 28/06 Vibedal LKN 25/07 Kristianslyst GI 26/07 Vibedal GI 08/08 Kristianslyst AH 09/08 Vibedal AH 22/08 Kristianslyst PHP 23/08 Vibedal PHP Træffetider: /06 LKN 11/06 PHP 18/06 GI 25/06 LKN 02/07 PHP 09/07 PHP 16/07 LKN 23/07 LKN 30/07 GI 06/08 PHP 13/08 LKN 20/08 GI 27/08 PHP GI- Gitte Ishøy, LKN- Line Kjær Nielsen, PHP Poul Henning Poulsen, EA Eskil Agger, AH Asger Hørving Kollektliste: 3. juni. Thisted Sogns Menighedspleje 10. juni. Sct. Nicolai Tjenesten 17. juni. Thisted Sogns Menighedspleje 24. juni. Danmarks kristelige gymnasiastbevægelse 1. juli. Thisted Sogns Menighedspleje 8. juli. Thisted Sogns Menighedspleje 15. juli. Thisted Sogns Menighedspleje 22. juli. Århus diakonhøjskole 29. juli. Thisted Sogns Menighedspleje 5. august. Diakonissestiftelsen 12. august. Thisted Sogns Menighedspleje 19. august. KFUK`s Sociale Arbejde 26. august. Thisted Sogns Menighedspleje

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. SEPTEMBER. OKTOBER. NOVEMBER. 2012. NR. 4

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. SEPTEMBER. OKTOBER. NOVEMBER. 2012. NR. 4 KIRKE+SOGN 03- Mindestenen 04- Sogneaftener 05- Hilsen fra formanden Frivillig Kirkens Korshær 06- Nyt fra kirkegården Engledag 07- Åbenthusgudstjeneste Menighedsrådsvalg 08- Restaurering af kirken- Onsdagssammenkomst

Læs mere

APRIL- MAJ 2005 KIRKE+SOGN

APRIL- MAJ 2005 KIRKE+SOGN APRIL- MAJ 2005 KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN www.thisted-kirke.dk Talende hænder Det kan ikke nægtes, at vi ved en gudstjeneste bruger mange ord i salmer, bønner, tekster og prædiken. Men ord

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ 2012. NR. 2

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ 2012. NR. 2 KIRKE+SOGN 03 Bag Langfredags nat 04 Sogneaften - Mission Onsdagssammenkomster 05 Nyt fra menighedsrådet Kirkepilot 06 Nyt fra kirkegården 07 Konfirmander har ordet 08-09 Menighedsrådsvalg 10 Koncerter

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1 KIRKE+SOGN 3 Julens billeder 4 Sogneaftener og onsdagssammenkomster 5 Nyt fra menighedsrådet 6 Ny bog om Thisted kirkegårde 7 Vox-pop om ønsker til kirken 8 Om natkirke og om at være frivillig 9 Personalet

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. SEPTEMER. OKTOBER. NOVEMBER. 2013. NR. 4

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. SEPTEMER. OKTOBER. NOVEMBER. 2013. NR. 4 KIRKE+SOGN 03 Ydmyghed og taknemlighed 04 Sogneaftener 05 Nyt fra menighedsrådet 06 Sigurd Barrett Nyt fra kirkegården - Afskedsgudstjeneste 07 Diakoniens Dag Kirkelige foreninger 08 Vox-pop 09 Engledag

Læs mere

JUNI - JULI 2006 KIRKE+SOGN

JUNI - JULI 2006 KIRKE+SOGN JUNI - JULI 2006 KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN www.thisted-kirke.dk Kærlighed I, kære læser, kender helt sikkert tegneserien Radiserne af Schulz. Den stribe jeg vil fortæller jer, om handler om

Læs mere

KIRKE+SOGN. 8 Interview: Line Kjær Nielsen 9 Diakoniens dag 10 25 års jubilæum 11 Foreningsliste Onsdagssammenkomster 12 Gudstjenester

KIRKE+SOGN. 8 Interview: Line Kjær Nielsen 9 Diakoniens dag 10 25 års jubilæum 11 Foreningsliste Onsdagssammenkomster 12 Gudstjenester KIRKE+SOGN 3 Morgensang 4 Sogneaftener 5 Nyt fra menighedsrådet 6 Menighedsmøde Nyt fra kirkegården 7 Engledag 8 Interview: Line Kjær Nielsen 9 Diakoniens dag 10 25 års jubilæum 11 Foreningsliste Onsdagssammenkomster

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Dover Sogn. Kalender med kommende arrangementer. Carl Nielsen Sangaften Torsdag d. 24. september kl. 19:30

Dover Sogn. Kalender med kommende arrangementer. Carl Nielsen Sangaften Torsdag d. 24. september kl. 19:30 Kalender med kommende arrangementer Carl Nielsen Sangaften Torsdag d. 24. september kl. 19:30 Dover Sogn Historiegruppe Torsdag d. 8. oktober kl. 19:30 Foredrag Mari Dahl Torsdag den 29. 0ktober kl. 19:30

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

FEBRUAR- MARTS 2005 KIRKE+SOGN

FEBRUAR- MARTS 2005 KIRKE+SOGN FEBRUAR- MARTS 2005 KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN www.thisted-kirke.dk NOA OG DUEN en billedmeditation - og skabe glæde - og være lykkebringer - og opmuntre en fortvivlet - og give troen tilbage

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ. 2013. NR. 2

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ. 2013. NR. 2 KIRKE+SOGN 03 Noget om motion 04 Sogneaften onsdagssammenkomst 05 Nyt fra menighedsrådet 06-07 Menighedsrådet 2012-2016 08 Friluftsgudstjeneste Danske kirkedage 09 Nyt fra kirkegården 10 Koncerter 11 Minikonfirmand-Event

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Søndag - den første dag i ugen Det nye menighedsråd Sogneaften og onsdagssammenkomst Handicapvenlig indgang - Vestre kapel Koncerter i Thisted kirke

Søndag - den første dag i ugen Det nye menighedsråd Sogneaften og onsdagssammenkomst Handicapvenlig indgang - Vestre kapel Koncerter i Thisted kirke KIRKE SOGN Søndag - den første dag i ugen Det nye menighedsråd Sogneaften og onsdagssammenkomst Handicapvenlig indgang - Vestre kapel Koncerter i Thisted kirke KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS/APRIL/MAJ.

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER 2015. JANUAR. FEBRUAR. 2016. NR. 1

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER 2015. JANUAR. FEBRUAR. 2016. NR. 1 KIRKE+SOGN 03 Præstespalte 04 Onsdagssammenkomst - Sogneaftener 05 Nyt fra menighedsrådet 06 Nyt fra kirkegården - Skinnerup Kirke, personalenyt 07 Ny organist og kantor - Natkirke 08 Vox-pop 09 Minikonfirmander

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

TELEFONNUMRE m.v. Å BNINGSTIDER Kirkens åbningstider

TELEFONNUMRE m.v. Å BNINGSTIDER Kirkens åbningstider KIRKE+SOGN 3: Høstgudstjeneste 4: Mødeaktiviteter 5: Kirkemusen - for børn 6: Nyt fra menighedsrådet 7: Sognemedhjælper ansat 8: Engledag 9: Præstegården kostede en formue 10: Diakoniens Dag KIRKEBLAD

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER 2014. JANUAR. FEBRUAR. 2015. NR. 1

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER 2014. JANUAR. FEBRUAR. 2015. NR. 1 KIRKE+SOGN 03 Vandringsmanden 04 Sogneaftener - Onsdagssammenkomst 05 Nyt fra menighedsrådet 06 Nyt fra kirkegården - Kirkeværter 07 Nyt fra Skinnerup Sogn 08 Vox-pop 09 Missionssøndag - Sogneindsamling

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Menighedsrådsvalg Menigheds- og orienteringsmøde d

Menighedsrådsvalg Menigheds- og orienteringsmøde d Menighedsrådsvalg 2016. Menigheds- og orienteringsmøde d. 13.09.2016. Formandsindlæg: Kort information om menighedsrådet og dets arbejde. Startede 1.søndag i advent 2012 samtidig Thisted Kirke blev genindviet

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

2007 KirkeSogn Feb-marts 19/01/07 9:43 Side 1 KIRKE+SOGN. KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN www.thisted-kirke.dk

2007 KirkeSogn Feb-marts 19/01/07 9:43 Side 1 KIRKE+SOGN. KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN www.thisted-kirke.dk 2007 KirkeSogn Feb-marts 19/01/07 9:43 Side 1 FEBRUAR - MARTS 2007 KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN www.thisted-kirke.dk 2007 KirkeSogn Feb-marts 19/01/07 9:43 Side 2... men indimellem kommer fasten

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

2006 KirkeSogn Okt - Nov 27/10/06 11:37 Side 1 KIRKE+SOGN. KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN

2006 KirkeSogn Okt - Nov 27/10/06 11:37 Side 1 KIRKE+SOGN. KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN 2006 KirkeSogn Okt - Nov 27/10/06 11:37 Side 1 OKTOBER - NOVEMBER 2006 KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN www.thisted-kirke.dk 2006 KirkeSogn Okt - Nov 27/10/06 11:37 Side 2 Allehelgen Rundt om i de

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. Sept. okt. 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 28. september Høstgudstjeneste /15. søndag efter trinitatis Den 5. oktober 16. søndag efter

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere

DECEMBER - JANUAR KIRKE+SOGN. KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN www.thisted-kirke.dk

DECEMBER - JANUAR KIRKE+SOGN. KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN www.thisted-kirke.dk DECEMBER - JANUAR 200& 2006 KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN www.thisted-kirke.dk Præsteartiklen plejer at have et tema, der er aktuelt eller til opbyggelse, vejledning eller trøst. Denne gang har

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Maiken

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

a. Kvartalsrapport for 2. kvartal 2013 og referat af ØKO og FU møde. Udsendes inden mødet. b. Justeringer i Budget 2014 Godkendt.

a. Kvartalsrapport for 2. kvartal 2013 og referat af ØKO og FU møde. Udsendes inden mødet. b. Justeringer i Budget 2014 Godkendt. Menighedsrådsmøde i Dato: Torsdag den 15. Blad nr. 8 Karlslunde Menighedsråd august 2013 kl. 19,00 Formandens initialer: Sted: Sognegården Spisning kl. 18,30 AMJ Dagsorden 1. Indledning: Ved Alfred Jensen

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Spørring Menighedsråd Dagsorden torsdag d. 12. marts, 2009

Spørring Menighedsråd Dagsorden torsdag d. 12. marts, 2009 Mødedeltagere: LH,WNR,DS,KJ,PEJ,TQF,RSS,ASS,LKB Afbud: LH DAGSORDEN PKT SAGSINDHOLD BESLUTNING 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Meddelelser og info 3. Siden sidst/evaluering Se pkt. 2 Meddelelser,

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Tirsdag d. 3. november kl

Menighedsrådsmøde. Tirsdag d. 3. november kl Menighedsrådsmøde Tirsdag d. 3. november kl. 19.00-22.00 Til stede: Gitte Nyvang Hartmeyer, Lone Meyer, Hans Pedersen, Klaus Johansen, Per Ettrup, Mirella Kjærulff, Asger Hansen og Majbrit Billesø Rasmussen.

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

KIRKENS VELKOMSTPAKKE

KIRKENS VELKOMSTPAKKE KIRKENS VELKOMSTPAKKE Indhold 1. Hvad er en velkomstpakke? 2. Kontakten til nye borgere i sognet 3. De frivilliges opgave i forbindelse med et besøg. 4. Velkomstpakkens udformning 5. Forslag til indhold

Læs mere

KIRKENS VELKOMSTPAKKE

KIRKENS VELKOMSTPAKKE KIRKENS VELKOMSTPAKKE Indhold 1. Hvad er en velkomstpakke? 2. Kontakten til nye borgere i sognet 3. De frivilliges opgave i forbindelse med et besøg. 4. Velkomstpakkens udformning 5. Forslag til indhold

Læs mere

TELEFONNUMRE m.v. Å BNINGSTIDER Kirkens åbningstider

TELEFONNUMRE m.v. Å BNINGSTIDER Kirkens åbningstider KIRKE+SOGN Præstespalte - side 3 Nyt fra menighedsrådet - side 4 Menighedsmøde - side 5 Nyt fra kirkegården - side 6 Sommerkoncerter side 7-10 Skinnerup side 11 Kirkeparken side 12 Vox-pop side 13 Sognemedhjælper

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005 ÅRSBUDGET 2007 for under menighedsråd i provsti i kommune Kirkeministeriet, november 2005 Side 1 Årsbudget 2007 Budgettet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den / 2006. Der henvises i øvrigt til

Læs mere

Minikonfirmandforløb januar 2014 Ågerup kirke - Roskilde Domprovsti

Minikonfirmandforløb januar 2014 Ågerup kirke - Roskilde Domprovsti Minikonfirmandforløb januar 2014 Ågup kirke - Roskilde Domprovsti I alt 33 børn fra 3. klasse i Lindebjgskolen har været i minikonfirmandforløb i 16 tim i dagene 13.-16. og 20.-23. januar 2014. Det 79

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. SEPTEMBER. OKTOBER. NOVEMBER. 2015. NR. 4

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. SEPTEMBER. OKTOBER. NOVEMBER. 2015. NR. 4 KIRKE+SOGN 03 Præstespalte 04 Onsdagssammenkomst - Sogneaften 05 Nyt fra menighedsrådet 06 Menighedsmøde - Nyt fra kirkegården 07 Mindeord 08 Vox-pop 09 Diakoniens Dag - Høstgudstjeneste 10 Koncerter -

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

i Aglow, hvor hun fik et stort netværk, som hun satte meget pris på.

i Aglow, hvor hun fik et stort netværk, som hun satte meget pris på. Lise Jensen sov den 18. maj 2014 stille og roligt ind i sit hjem på Plejecenter Sct. Jørgensbjerg i Roskilde. Lise blev 80 år. Gennem hele sit voksenliv deltog Lise engageret og aktivt i kirkens fællesskab

Læs mere

Orø Kirkeblad. Nr. 4 november/december 2010 19. årg. ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER

Orø Kirkeblad. Nr. 4 november/december 2010 19. årg. ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER Orø Kirkeblad Nr. 4 november/december 2010 19. årg. ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt Deadline for næste nummer af Orø Kirkeblad januar/februar 2011 er

Læs mere

Dato: Onsdag d. 7. JAN. 2015 kl. 18-21

Dato: Onsdag d. 7. JAN. 2015 kl. 18-21 Menighedsrådsmøde Sydhavn Sogn Dato: Onsdag d. 7. JAN. 2015 kl. 18-21 Referat Blad nr.: 1 Formandens initialer: LR Indkaldte lemmer: Tilstede Indkaldte lemmer Tilstede Eva Larsen Henning H. Nielsen Karin

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere