KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. JUNI. JULI. AUGUST NR. 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. JUNI. JULI. AUGUST. 2012. NR. 3"

Transkript

1 KIRKE+SOGN 03 - Præstespalten 04 - Sogneaften Præsterne 05 - Nyt fra menighedsrådet 06 - Indvendig restaurering Thisted Kirke 07 - Nyt fra kirkegården 08 - Støttekoncert Menighedsrådsvalg 09 - Min telefon er from Sogneindsamling 10 - Prinsens med pigekor 11 - Nyt fra sognemedhjælperen 12 - Gudstjenester KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. JUNI. JULI. AUGUST NR. 3

2 TELEFONNUMRE m.v. Thisted sogn Kirkekontoret / Kirkecentret - Vestergade 10 tlf fax Kordegn: Jesper Hoffmann - Kordegn: Solveig Kamp Christensen - Kirkecentrets bestyrer, 2. Kirketjener: Vinni Kragh tlf Sognemedhjælper: Ester Jørgensen Å BNINGSTIDER Kirkens åbningstider Kirken er lukket på grund af renovering. Kirkekontoret og kirke-center: Kontortid: Mandag-fredag kl , torsdag tillige kl Kirkegårdskontoret: Kontortid: Mandag-fredag kl , torsdag tillige kl Præsterne træffes bedst tirsdag-fredag i tidsrummet , samt efter aftale. Thisted kirke - Vestergade 3, tlf Kirketjener: Henning Vestergaard Andersen Organist: Preben N. Christensen Organistassistent: Svend O. Kombak Kirkegårdskontoret: - Møllevej 69 tlf fax Kirkegårdsleder: Sally Thorning Enevoldsen Sognepræst (kirkebogsførende Thisted og Skinnerup sogne) Line Kjær Nielsen, Islandsvej 39 - tlf: Sognepræst Gitte Ishøy - Magnoliavej 5 tlf Sognepræst Poul Henning Poulsen - Møllevej 65 tlf fax Menighedsrådsformand: Jens Kristian Eriksen tlf Kirkeværge: Niels Christensen tlf Kontaktperson og bygningskyndig: Lone Kofod tlf Kasserer: Kirsten Ringgaard tlf Skinnerup sogn: Sognepræst: Poul Henning Poulsen Kirkesanger: Julie Nørgaard Christensen Organist: Grethe Lund Graver: Ejner Ringgård Menighedsrådsformand: Thomas Kristoffersen Kirkeværge: Mads Agerholm KOL OFON Kirkebladet Kirke + Sogn udgives af Thisted menighedsråd. Medieudvalget, som tilrettelægger Kirke + Sogn, består af Jesper Hoffmann (ansv. red.), Leif Damsgaard Jensen (form.), Kirsten Margrethe Kanstrup, Alma Madsen, Kirsten Ringgaard og Poul Henning Poulsen samt Mads Agerholm, Skinnerup. Produktion: Trykkeriet Friheden. internet: 2

3 Kirken kan være i en kuffert Det lyder måske meget praktisk i denne tid, hvor Thisted kirke er lukket, men det lyder nu også lidt fantastisk, for kirker plejer at være store bygninger, som er tydelige i landskabet. Nogle vil nok sige: Den kan da umuligt være i én kuffert! Og dog kan det lade sig gøre. Kirke er nemlig både navn på bygningen og på det, som foregår i bygningen. Bygningen er samlingssted om det, som skal foregå i kirken. Når mennesker og Gud møder hinanden, så opstår kirke. En rigtig kirke har altså ikke så meget med en gammel hvidkalket bygning med klokketårn at gøre. Kirke er dér, hvor mennesker taler med mennesker og hvor mennesker taler med Gud. Det kræver blot enkelte redskaber: Der skal være en bibel, så man kan læse om Jesus. Der skal være noget vand, så man kan døbe mennesker i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Og der skal være brød og saft, som kan uddeles i nadveren. En salmebog kan være en god ting med alle de smukke digte om tro, tak og bøn. Et lys, et kors et hjerte, en rose, en nøgle, en dør, en plante er gode symboler på det, som Jesus betyder for mennesker. Alt dette kan være i en lille kuffert. Mindre kan endda gøre det. Alle må læse i bibelen, bede til Gud og sige ham tak. Man kan bruge præsten til det, men behøver det ikke. Man er hjertens velkommen til selv at henvende sig til Gud gør man det, er det kirke. For kirken er der, hvor Gud møder mennesker. Den rigtige kirke er aldrig lukket. Gud sover ikke og rejser ikke på ferie - Han er der altid. Han er der, hvor mennesker møder ham. Derfor er kirken ikke en bunke døde sten. Det er snarere et hus bygget af levende stene. Kirken er mennesker. Bibel, vand, brød og vin er redskaber. Mennesker kan benytte redskaberne og bruge dem til at lytte til Gud og tale med ham. Nu da Thisted Kirke er lukket og vi bruger salen i Kirkecentret kan vi ikke sige, at det ene rum er bedre end det andet. Bedre kirke bliver det kun, når mennesker bruger rammerne til at samles om det, der er det væsentlige ved kirken, om det som angår Gud og mennesker for den sag er kirken altid åben. Derfor kan vi selvfølgelig godt glæde os til at kirkebygningen bliver færdig og vi igen kan flytte ind i den smukke gamle kirke. Line Kjær Nielsen 3

4 Sogneaftener i efteråret SEPT. KL.19 Professor Kirsten Nielsen: Gudsbilleder i de nyere salmer 10. OKT. KL. 19 Psykolog og organist Inge Jacobsen: Ensomhed og fællesskab 21. NOV. KL. 19 Kulturjournalist og redaktør, Erik Lindsø: Der er nu noget ved livet, man ikke finder andre steder. Om livsglædens nødvendighed. Præsterne I de seneste numre af Kirke+Sogn har vi præsenteret først personalet på kirkegården, siden personalet i kirken og kirkecentret. Sidst, men ikke mindst, er der de tre præster, som primært gør tjeneste i Thisted Sogn, men nu også i Skinnerup. Gitte Ishøy Poul Henning Poulsen Line Kjær Nielsen Kirkelige handlinger under restaurering af Thisted Kirke Som nævnt i sidste Kirke og Sogn holder vi i hele restaureringsperioden kirke i Kirkecentret. Dåb kan ligeledes afholdes her biskoppen har givet tilladelse. Omkring begravelser og bryllupper vil vi benytte Vestre Kapel og Skinnerup Kirke i det omfang, det er ønskeligt. Man er selvfølgelig også velkommen til at undersøge muligheden for at benytte vore nabokirker. Vi glæder os til at byde velkommen til Thisted kirke igen til december. 4

5 Nyt fra menighedsrådet Det er forår. Konfirmationerne er højtideligt overstået, der er pinse og sommer på vej - og kirken er lukket. For restaurering og frisk og farverig genopstandelse til advent. I mellemtiden må vi stuve os sammen i kirkecentret, nu også om søndagen. Hvor der er hjerterum, er der altid for lidt plads lyder en familiær omskrivning af det kendte ordsprog. Det, forestiller vi os, bliver tilfældet hver søndag det kommende halve år. I al sin glans nu stråler solen Grundtvigs skærsommersalme er blevet kaldt højdepunktet i dansk pinsedigtning. Da en svensk præst hørte den første gang i Trinitatis Kirke i København, gik han direkte ud i Kongens Have og græd. Det var så smukt. Skønhedsindtrykket så æstetisk overvældende, at han havde svært ved at rumme det fortalte han. Vi har sunget salmen hele vores liv til pinse og går ikke længere overvældet af skønheden ud på kirkegården for at græde. Ikke hver gang i hvert fald. Selv det bedste kan blive en vane. Nu bliver vanerne brudt. Vi skal holde kirke uden kirke. Vi kommer til at savne orglet, kirkerummet, altertavlen, lysindfaldet gennem bladene ind af vinduerne, den lidende Jesus og den indbyggede, varme højstemthed. Så meget desto klarere og knap så selvfølgelige bliver måske advents salmerne i den nye Thisted Kirke til december, hvor et nyt menighedsråd indvier herlighederne. Restaurering Forårets arbejde i menighedsrådet har naturligvis kredset om restaureringen. Møder med arkitekter og nationalmuseets eksperter omkring materialer, udtryk, farver og mulige digitale nyskabelser. Godkendelser fra alle instanser, finansiering og procedurer. Licitation, tilbud og nu er startskuddet endelig gået. Nogen har brugt meget tid her og trukket og bundet vældig mange tråde. Vi andre har lært forårets nye ord: Antependium! Tjek lige det. Thisted Kirkes Vejkirkestatus er midlertidigt sat i bero og kirkeværterne får ferie helt til næste sommer, med god tid til at læse på lektien om kirkens nye fremtoning. Nye procedurer I menighedsrådets forårskalender indgår der imidlertid andre faste punkter, der som altid kræver medlemmers fulde forårsenergi regnskab & budget! Opsummerende for regnskabet 2011 må vi sige, at resultatet er meget tilfredsstillende med en mindre positiv afvigelse. Det har været det første år med folkekirkens nye regnskabspraksis, med indarbejdelse af nye procedurer. Vi ender med at blive helt familiære med de nye måder. Vi lærer, så længe vi lever og i rådet lever vi i 4 år, der snart er gået. Valg Der er valg til det nye menighedsråd d. 13. november. Det har vi vidst, siden vi startede, så det præger ikke arbejdet i rådet som visse andre steder. Nogle håber på genvalg, andre har lovet deres andre halvdele, at nu kan det være nok, og de sidste overvejer, tæller timer og energi. Hvis du går med menighedsrådslyster, så giv dig til kende. Der er plads til mange kandidater. 5

6 Indvendig restaurering - Thisted Kirke Både det forrige og det nuværende menighedsråd har ønsket at få Thisted Kirke sat i stand indvendigt, da inventar og bygning efterhånden viser tydelige tegn på manglende vedligeholdelse. Den sidste indvendige restaurering af kirken fandt sted i 1976/77, hvilket altså nu er ca. 35 år siden. Det mest iøjnefaldende er naturligvis de kalkede overflader såsom vægge og hvælv, men også bænke, knæfald, antependium og vinduer trænger til en istandsættelse. Den eksisterende kalkning er ikke længere virkningsfuld, idet kalken begynder at krakelere og derved giver afskalninger, som igen kan være årsag til f.eks. fugtdannelser. 6 Som indledning til projektet har Nationalmuseets Bevaringsafdeling gennemført en klimaundersøgelse af kirken. Fra juni 2008 til juni 2009 blev der gennemført elektroniske målinger af lufttemperaturer og fugtigheder for hver time. Målingerne blev gemt i en datalogger, og arbejdet mundede ud i en rapport med en række anbefalinger til, hvorledes temperaturer mv. skulle reguleres i kirken i fremtiden. Sammen med Kirkeministeriets varmekonsulent fandt vi i fællesskab frem til, hvorledes vi i kunne imødekomme Nationalmuseets ønsker kombineret med, at der jo næsten dagligt er aktiviteter i Kirken. I Thisted Kirke har der i mange år været et luftbefugtningsanlæg. Dette anlæg sikrer, at der opretholdes en acceptabel luftfugtighed i kirkerummet, således at luften ikke bliver så tør, at den føles ubehagelig, men luftfugtigheden må heller ikke blive så høj, at den er til skade for bygning og inventar. Ligeledes indeholdt Nationalmuseets klimaundersøgelse anbefalinger til opvarmning af sideskib, herunder også Berregårds Kapel samt den nederste del af kirkeskibet, hvor der i dag ingen opvarmning er. Kirkens vinduer, som jo er høje, giver i kolde perioder anledning til kuldenedfald, hvilket naturligvis føles som træk, hvilket igen forstærkes af, at fugningen flere steder er mangelfuld. Menighedsrådet har igennem de sidste år ført en meget aktiv korrespondance med Thisted Provsti og Aalborg Stift angående vort ønske om at gennemføre en restaurering. Vi har haft en konstruktiv dialog med såvel Provsti som Stift, men det har været svært at finde midler til finansieringen af projektet, da der igennem de seneste år er gennemført mange byggerier i Provstiet og Stiftet, som jo naturligvis nu skal betales. Vor egen økonomi i Thisted er rimelig god, og selv om vi har opført den nye Service- og Mandskabsbygning på Vestre Kirkegård, som i øvrigt blev knap 2 mio. billigere end budgetteret, har vi kunnet finde en finansieringsmodel for kirkerestaureringen, således at vi over de næste ti år har betalt restaureringen af kirken. Til den tekniske rådgivning i forbindelse med restaureringen af kirken har vi haft P+P Arkitekter Thisted samt Brix og Kamp Thisted, og d. 28. marts var der så licitation over de bygningsmæssige arbejder. Resultatet af licitationen var indenfor budgettet, og menighedsrådet besluttede på et ekstraordinært møde d. 02. april 2012 at iværksætte restaureringen, som således påbegyndtes d. 07. maj og gerne skulle være afsluttet til advent i år. Det samlede budget er på godt 6 mio. kr., hvoraf de bygningsmæssige arbejder udgør ca. 80 pct. Til gennemførelse af projektet er valgt lokale firmaer. Det er således et større bygningsmæssigt projekt, der igangsættes, og kalkningen af de indvendige vægge og hvælv er noget af det første, der udføres - efter at inventaret er pakket ned, og orgelet er blevet inddækket. Kalkningen udføres med kalkning af 5 gange med læsket kalk og i forskellige opblandinger og koncentrationer. Inden kalkningen afsluttes, skal kalkningen godkendes af Nationalmuseets konserveringsfaglige konsulenter. Herefter skal der laves gulvvarme i nederste del af kirkeskibet, ligesom der sættes radiatorer op i sideskibet på nordvæggen og i Berregaards Kapel. Endvidere installeres ny varmeautomatik inkl. fjernstyring og overvågning via PC. Samtlige glas i vinduerne udskiftes til energiglas og omfuges. En større del af restauringsprojektet er ligeledes malerarbejdet som bl.a. omfatter: Ram-

7 mer og sokkel på altertavle, knæfald, tværbjælke mellem kor og skib, kirkebænke, smedejernslåge til kapel, radiatorer og rør. Farvesætninger sker under vejledning af anerkendt konservator i samarbejde med arkitekt og menighedsråd. Tømrer- og elektrikermæssigt er det væsentligste demontering og montering af inventar og udstyr. Byggeudvalget arbejder i øjeblikket på udkast til faste korpladser i kirkerummet nederst ved orglet for Drenge-Mandskoret, forskellige muligheder og grader for ny informationsteknologi i form af f.eks. elektroniske nummertavler, optagelse af f.eks. bryllupper og dåb samt mulighed for at anvende audiovisuelt udstyr. Byggeudvalget undersøger i øjeblikket endvidere mulighederne for at få kirkens antependium fra 1877 restaureret i samarbejde med Nationalmuseets tekstilafdeling, som vurderer, at den centrale del af antependiet med et broderi i metaltråde med blomster- og bladranker og de vævede guldbånd er særdeles bevaringsværdigt. I forbindelse med forskellige fondsansøgninger er Byggeudvalget meget taknemmelige for et tilsagn på kr. fra Augustinus fonden. Byggeudvalget ønsker at anvende disse penge til noget særskilt, som kan være til glæde for kirkebesøgende mange år frem. På byggeudvalgets vegne Niels Christensen Masser af information på Kirkegårdens egen hjemmeside Kirkegården - eller i Thisted: kirkegårdene, for vi har tre har som tidligere nævnt her i bladet fået sin egen hjemmeside. Den har adressen dk, som dels kan indtastes i webbrowserens adressefelt og dels kan findes via et link øverst til højre på kirkens hjemmeside. Når man lander på siden, ser den ud som på hosstående illustration. Menubjælken giver adgang til en masse information om kirkegårdene. Man skal blot holde sin muse-markør over det ønskede emne, så folder der sig en liste ud med valg inden for pågældende emne, hvis der er flere. Holder man musen over Praktiske informationer, får man mulighed for at læse om emner som Begravelser og bisættelser, Valg af gravsted, Fornyelse af gravstedsretten, Find din gartner. Holder man musen over Kirkegårdene, kan man vælge at se et kort over kirkegården, man kan læse om Vestre kapel og om Serviceydelser på gravsteder. Man kan downloade et pdf-dokument med kirkegårdens aktuelle takster. Der er en gennemgang af, hvad der typisk sker hen over året på kirkegårdene. Man kan læse kirkegårdens vedtægter, og man kan læse om Kirkegårdens historie. Holder man musen over Projekter, kan man komme til at se lidt ud i fremtiden. Man kan se planen over Thisted Kirkepark, og man kan læse om Omlægning af nordre afdelinger. Endelig er der naturligvis menupunkter med links og kontaktoplysninger samt en knap hjem til forsiden på kirkegårdenes hjemmeside. Leif Damsgaard Jensen 7

8 Fuldt hus til støttekoncert Støttekoncerten i Thisted Musikteater til fordel for nødlidende på Afrikas Horn søndag den 4. marts blev arrangeret i samarbejde med lokale frikirker, så halvdelen af overskuddet fra støttekoncerten gør gavn via den danske afdeling af IAS (International Aid Services), som er frikirkernes nødhjælpsorganisation. Den anden halvdel gør nytte via Folkekirkens Nødhjælp. Overskuddet ved koncerten, der trak fuldt hus, blev på kr. Leif Damsgaard Jensen Menighedsrådsvalg Tirsdag den 13. november i år skal der være menighedsrådsvalg. Menighedsrådet vælges for en 4-årig periode, og det vides allerede nu, at flere af de 14 valgte medlemmer, der sidder i det nuværende menighedsråd i Thisted sogn, ikke genopstiller. Derfor bliver der behov for, at nye kræfter stiller sig til rådighed med mulighed for at præge kirkens liv og vækst. I Thisted er der lang tradition for, at der holdes et decideret valg mellem flere lister, selv om vi også enkelte gange har nøjedes med aftalevalg. Men uanset, om der bliver fredsvalg eller kampvalg, bliver der brug 8 for nye folk til at varetage de funktioner, et menighedsråd skal tage sig af. Den 1. marts i år blev der afholdt debatmøder landet over, netop om menighedsrådene og deres arbejde. Et af møderne blev holdt i Thisted Kirkecenter. Kort efter sommerferien skal der holdes et orienteringsmøde, hvor der vil blive fortalt om, hvordan fremgangsmåden er ved menighedsrådsvalg. I Thisted sogn bliver proceduren ikke meget forskellig fra sidste gang, men det kan man alt sammen få mere at vide om ved at møde op til orienteringsmødet og ved at læse næste nummer af Kirke+Sogn, hvor mødedatoen annonceres. Gennem de snart fire år, der er gået siden sidste valg, har vi her i bladet haft en fast tilbagevendende artikel, Nyt fra menighedsrådet. Sammenlagt giver disse artikler et fint indblik i, hvad et menighedsråd laver. Ellers kan det varmt anbefales, at interesserede nye kandidater tager kontakt til et eller flere af rådets nuværende medlemmer for at høre nærmere om, hvad det indebærer at sidde i menighedsrådet ved Thisted kirke. Leif Damsgaard Jensen

9 Min telefon er from Overskriften er nok lige en stramning. Men de nye smarte telefoner med berøringsfølsom skærm og et utal af funktioner har på det seneste også fået en del danske programmer fra det kirkelige landskab. I adventstiden 2011 var Bibelselskabet klar med flere udgaver af Bibelen i digital udgave. I forvejen findes både Bibelen og Den Danske Salmebog i on-line udgaver på internettet, men de kræver jo en internetforbindelse for at kunne bruges. Bibelen med eller uden de apokryfe skrifter i seneste autoriserede oversættelse, i tidligere oversættelser og Det Ny Testamente på hverdagsdansk er det nu muligt at have med sig digitalt i telefonen. Priserne ligger mellem 100 og 200 kroner. Der findes også helt gratis digitale bibler i udenlandske versioner, endda en med bibelen i dansk oversættelse det er dog en meget ældre version. Det har i en årrække været muligt at få en mail med et skrift-ord hver dag, men nu kan man med en iphone eller smart phone se og høre en daglig video, få inspiration til bønner, få lyst velsignelsen o.s.v. med en app, der hedder Dagens ord. Den er gratis. Der er også kommet et tiltag for konfirmander: konfirmandapp. Den er gratis, men ulempen er, at den skal hente alt på nettet. Ellers er det en rigtig smart app med nyheder, videoer, bønner, trosbekendelse, fadervor med mere og med indbygget sms-funktion. Alt sammen målrettet konfirmander. På Fyn er der lavet en app, som giver nyttige oplysninger om kirkerne. Det kunne måske være interessant at lave en app om Thisted Kirke, så alle vore mange besøgende, ikke mindst turisterne, kunne være godt forberedt til et besøg i kirken, kunne læse om den bagefter eller kunne læse, mens de kiggede på bygningen og inventaret? I sangen Jeg elsker den brogede verden hedder det jo, at evig stilstand er død Leif Damsgaard Jensen Søndag den 4. marts var en god dag for Thisted sogn og for Folkekirkens Nødhjælps arbejde. Der blev samlet kr. ind, så Thisted ligger som nr. 3 på top 10 listen. Kun Haslev og Århus C har samlet flere penge ind.hvis vi lægger det beløb til, som kom ind ved støttekoncerten i Musikteateret, er vi klart nr. 1 med kr. Vi tre, der står for indsamlingen, vil gerne udtrykke en varm TAK. Tak til alle giverne. Det var rigtig hyggeligt at komme rundt til alle hjem i Thisted sogn, hvor vi mødte megen venlighed og gavmildhed. Tak til Netto og Rema, at vi måtte stille indsamlingsbøtter op der. Tak til alle indsamlerne. I gjorde et godt stykke arbejde med smil og godt humør. Tak til hjælperne i Kirkecenteret, der sendte folk ud på ruterne, der talte penge op, der fotograferede, og som sørgede for forplejning. Tak til Tican, der sponsorerede pølser til de ivrige indsamlere. Det er dejligt at tænke på den forskel, denne dag har gjort for tusinder af mennesker i den 3. verden. Mette Bower - Kirsten Ringgaard - Alma Madsen 9

10 PRINSENS MED PIGEKOR Idet Thisted Kirke som bekendt er lukket fra maj-december, grundet restaureringen, afholder Thisted Kirke ikke sin vanlige sommerkoncertrække. Og dog, en enkelt koncert bliver det til. Det bliver nemlig en sommerkoncert ud over det sædvanlige når Thisted Kirke onsdag den 27. juni kl kan præsentere Prinsens Musikkorps og Kor X, der er 25 tidligere medlemmer af DR Pigekoret dirigeret af Michael Bojesen. Koncerten finder sted i Thisted Musikteater, da Thisted Kirke er lukket p.g.a. restaurering. Danske forårs- og sommersange som Nu lyser løv i lunde, Du danske sommer, jeg elsker dig, Danmark nu blunder den lyse nat, En yndig og frydefuld sommertid med flere vil blive præsenteret af kor og orkester i traditionelle såvel som helt nye arrangementer. Det bliver stemningsfuldt, det bliver smukt og det bliver en fantastisk oplevelse. For det er ikke så tit et pigekor og et 10 messingensemble finder sammen i et repertoire, der for det mestes vedkommende kommer til at bestå af danske forårs- og sommersange. DR Pigekoret har manifesteret sig som et af verdens bedste pigekor, og det er tidligere medlemmer af dette kor, der under ledelse af korets leder gennem mere end 10 år, Michael Bojesen, har fundet sammen med Prinsens Musikkorps i denne usædvanlige koncert. Michael Bojesen er én af Danmarks mest alsidige dirigenter. Han har dirigeret kor som blandt andet kammerkoret Camerata, DR Vokalensemblet og Ars Nova, og regnes for at være én af landets førende kordirigenter. Han er freelance-dirigent for De Danske Landsdelsorkestre og dirigerer jævnligt alle DRs ensembler. Således har han dirigeret utallige cd-indspilninger med DR Big Bandet og ledet DR Underholdningsorkestret i blandt andet P4s Musikmøder, med populære kunstnere som Thomas Helmig og Michael Falck. Han har i de sidste 10 år stået i spidsen for DR Symfoniorkestrets populære julekoncerter med Sigurd Barrett. Prinsens Musikkorps er et af forsvarets tre musikkorps. Gennem de senere år har orkestret for alvor markeret sig som et af landets bedste. Det er nemlig et orkester, der kan det hele. De kan spille klassisk, jazz, rock og underholdning, og de bevæger sig frit mellem de forskellige genrer. Noget kun ganske få orkestre mestrer. De senere år har budt på mange store koncertoplevelser med Prinsens Musikkorps. I foråret 2011 spillede orkestret 2 koncerter med den danske verdens- baryton, Bo Skovhus, og samme år blev det til en koncert med den fantastiske norske trompetist, Tine Thing Helseth, der spillede Ib Glindemanns trompetkoncert. I de senere år har også deres nytårskoncertturneer været særdeles populære. Kunstnerne har nemlig været blandt Danmarks absolut bedste, og det har publikum kvitteret for ved at møde frem til nytårskoncerterne i større og større tal. I år var der udsolgt ved de fleste koncerter. Thisted Musikteatret onsdag den 27. juni 2012 kl

11 Nyt fra sognemedhjælperen v/ Ester Jørgensen Marianne Tousgård 31 år, fysioterapeut, mor til Ida Marie 2½ år og Frederik ½ år. Havde hørt fra veninder rundt i landet, at babysalmesang var et godt tilbud. Da jeg havde født Ida Marie, kiggede jeg på Thisted Kirkes hjemmeside for at se, om det fandtes her i byen, og vi var glade for at deltage. Så da Frederik kom til, var jeg ikke i tvivl om, at vi ville være med igen. Vi er en travl familie, så babysalmesang er en stjernestund i ugens løb. Der er helt ro på, ingen forstyrrelser, mor er der helt for barnet, og det kan de små mærke. Det er også en anden måde at møde sin præst på. Tidligere har jeg ikke tænkt på at gå til en præst, hvis jeg havde problemer, men nu hvor vi har danset salmesang i strømpesokker sammen, vil det ikke falde mig svært. Vi fik Børnetimer anbefalet af nogle venner. Nu sms`er vi til hinanden og følges ad. Ida Marie synes, det er en fest, når vi skal til Børnetime, og hun føler sig hjemme i kirken. Jeg er benovet over, at frivillige vil lave mad m.m., så vi kan ha` en god aften sammen med vores børn og få tid til at snakke med andre voksne, mens børnene leger. Der er ingen stress og jag og børnene er lige klar til at puttes i seng, når vi kommer hjem. Lise Tange 37 år, arkitekt ingeniør, mor til Balder 5 år, Nanna 3 år, Laust ½ år. Ved dåbssamtalen forud for Laust`s dåb, sagde sognepræst Gitte Ishøy, husk at melde jer til babysalmesang. Og så gjorde vi det! Jeg havde også tænkt på det da Nanna var lille, men jeg var lidt skeptisk og tænkte, hvad får børnene ud af det? Men kirkens rum giver ro. Det er et fint sted at være nærværende sammen med sit barn, og så har vi det også hyggeligt sammen der opstår et socialt fællesskab. Jeg hørte om børnetime til babysalmesang om formiddagen, og så fik vi lov at komme om aftenen (selvom vi ikke var tilmeldt). Og den første aften oplevede vi at blive taget ind under vingen af en af de frivillige fra babysalmesang, så vi følte os hjemme med det samme. Det er hyggeligt at være med til Børnetime. Og fornylig var jeg sammen med Balder og Nanna til Børne-familiegudstjeneste en søndag. Der hørte vi en rigtig god historie om påsken oplevet af Lea og hendes lille harekilling. Balder var meget optaget af historien og kan huske den! Sådan udvider vi vore muligheder og får øjnene op for noget af det der sker i kirken. Nu kender vi nogen, så er det lettere at komme. 11

12 Gudstjenester Dato Søndag i kirkeåret Tid Prædikant/Bemærkninger JUNI /06 Trinitatis søndag GI 03/06 Trinitatis søndag LKN 10/06 1.s.e.trinitatis LKN 10/06 1.s.e.trinitatis PHP 17/06 2.s.e.trinitatis PHP 17/06 2.s.e.trinitatis GI 24/06 3.s.e.trinitatis GI GI - Skinnerup kirke /06 3.s.e trinitatis LKN JULI /07 4.s.e.trinitatis LKN 01/07 4.s.e.trinitatis PHP 08/07 5.s.e.trinitatis PHP 08/07 5.s.e.trinitatis PHP 15/07 6.s.e.trinitatis EA 22/07 7.s.e.trinitatis LKN 22/07 7.s.e.trinitatis LKN 29/07 Ingen morgengudstj. GI Skinnerup kirke /07 8.s.e.trinitatis GI August /08 9.s.e.trinitatis GI 05/08 9.s.e.trinitatis PHP 12/08 10.s.e.trinitatis PHP PHP Skinnerup Kirke /08 10.s.e.trinitatis LKN 19/08 11.s.e.trinitatis LKN 19/08 11.s.e.trinitatis GI 21/08 Børnetime LKN 26/08 12.s.e.trinitatis GI 26/08 12.s.e.trinitatis PHP Plejehjem: Vibedal kl Kristianslyst kl /06 Kristianslyst PHP 14/06 Vibedal PHP 27/06 Kristianslyst LKN 28/06 Vibedal LKN 25/07 Kristianslyst GI 26/07 Vibedal GI 08/08 Kristianslyst AH 09/08 Vibedal AH 22/08 Kristianslyst PHP 23/08 Vibedal PHP Træffetider: /06 LKN 11/06 PHP 18/06 GI 25/06 LKN 02/07 PHP 09/07 PHP 16/07 LKN 23/07 LKN 30/07 GI 06/08 PHP 13/08 LKN 20/08 GI 27/08 PHP GI- Gitte Ishøy, LKN- Line Kjær Nielsen, PHP Poul Henning Poulsen, EA Eskil Agger, AH Asger Hørving Kollektliste: 3. juni. Thisted Sogns Menighedspleje 10. juni. Sct. Nicolai Tjenesten 17. juni. Thisted Sogns Menighedspleje 24. juni. Danmarks kristelige gymnasiastbevægelse 1. juli. Thisted Sogns Menighedspleje 8. juli. Thisted Sogns Menighedspleje 15. juli. Thisted Sogns Menighedspleje 22. juli. Århus diakonhøjskole 29. juli. Thisted Sogns Menighedspleje 5. august. Diakonissestiftelsen 12. august. Thisted Sogns Menighedspleje 19. august. KFUK`s Sociale Arbejde 26. august. Thisted Sogns Menighedspleje

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1 KIRKE+SOGN 3 Julens billeder 4 Sogneaftener og onsdagssammenkomster 5 Nyt fra menighedsrådet 6 Ny bog om Thisted kirkegårde 7 Vox-pop om ønsker til kirken 8 Om natkirke og om at være frivillig 9 Personalet

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ 2012. NR. 2

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ 2012. NR. 2 KIRKE+SOGN 03 Bag Langfredags nat 04 Sogneaften - Mission Onsdagssammenkomster 05 Nyt fra menighedsrådet Kirkepilot 06 Nyt fra kirkegården 07 Konfirmander har ordet 08-09 Menighedsrådsvalg 10 Koncerter

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKE+SOGN. 8 Interview: Line Kjær Nielsen 9 Diakoniens dag 10 25 års jubilæum 11 Foreningsliste Onsdagssammenkomster 12 Gudstjenester

KIRKE+SOGN. 8 Interview: Line Kjær Nielsen 9 Diakoniens dag 10 25 års jubilæum 11 Foreningsliste Onsdagssammenkomster 12 Gudstjenester KIRKE+SOGN 3 Morgensang 4 Sogneaftener 5 Nyt fra menighedsrådet 6 Menighedsmøde Nyt fra kirkegården 7 Engledag 8 Interview: Line Kjær Nielsen 9 Diakoniens dag 10 25 års jubilæum 11 Foreningsliste Onsdagssammenkomster

Læs mere

Søndag - den første dag i ugen Det nye menighedsråd Sogneaften og onsdagssammenkomst Handicapvenlig indgang - Vestre kapel Koncerter i Thisted kirke

Søndag - den første dag i ugen Det nye menighedsråd Sogneaften og onsdagssammenkomst Handicapvenlig indgang - Vestre kapel Koncerter i Thisted kirke KIRKE SOGN Søndag - den første dag i ugen Det nye menighedsråd Sogneaften og onsdagssammenkomst Handicapvenlig indgang - Vestre kapel Koncerter i Thisted kirke KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS/APRIL/MAJ.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. SEPTEMBER. OKTOBER. NOVEMBER. 2015. NR. 4

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. SEPTEMBER. OKTOBER. NOVEMBER. 2015. NR. 4 KIRKE+SOGN 03 Præstespalte 04 Onsdagssammenkomst - Sogneaften 05 Nyt fra menighedsrådet 06 Menighedsmøde - Nyt fra kirkegården 07 Mindeord 08 Vox-pop 09 Diakoniens Dag - Høstgudstjeneste 10 Koncerter -

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005 ÅRSBUDGET 2007 for under menighedsråd i provsti i kommune Kirkeministeriet, november 2005 Side 1 Årsbudget 2007 Budgettet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den / 2006. Der henvises i øvrigt til

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

TELEFONNUMRE m.v. Å BNINGSTIDER Kirkens åbningstider

TELEFONNUMRE m.v. Å BNINGSTIDER Kirkens åbningstider KIRKE+SOGN Lad de små børn komme til mig s. 3 Arrangementer/koncerter s. 4, 5, 10 Hjem fra Australien s. 6 Nyt fra menighedsrådet s. 7 Julepynt på kirkegården s.8 KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER/JANUAR/

Læs mere

KIRKE+SOGN K I R K EBL A D FOR THIST ED SOGN. J U N I. J U LI. AUGUST 2011. N R. 3

KIRKE+SOGN K I R K EBL A D FOR THIST ED SOGN. J U N I. J U LI. AUGUST 2011. N R. 3 KIRKE+SOGN 3: På herrens Mark 4: Friluftsgudstjeneste 5: Nyt fra menighedsrådet 6: Kirkeværter Gravstedspriser 7-10: Program for sommerkoncerter 11: Velkommen til ny sognepræst 12-13: Kirkegårdens personale

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Fraværende: Margit Mühlbach og Jørn Skøtt Andersen Aftenen indledtes med en salme 1. 5 min. Bjarne indledte aftenen

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård

Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård 387 Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård Fraværende: Søren Fur, Kamma Povlsen, Ellen Marie Lassen, Heidi Bisgaard Dagsorden A Beslutninger: 1 P-pladsen i Dråby:

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3.

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3. Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 12. november 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),, Flemming Erland

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Referat. Skelund Menighedsråd. Møde i kirkehuset. 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00. 1. Bemærkninger til dagsorden Afbud fra Titti Busk

Referat. Skelund Menighedsråd. Møde i kirkehuset. 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00. 1. Bemærkninger til dagsorden Afbud fra Titti Busk 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00 Afbud fra Titti Busk 2. Siden sidst Lyd til udendørsarrangement Aftale om hjælp til lyd til gudstjenesten på Visborggård. 1300kr. pr. menighedsråd Frivillighed Hvordan fanger

Læs mere

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med. Tjørring sogn Referat MR - møde d. 6. marts, 2014 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Keld B. Hansen, Stig Saxbjørn, Kjeld Bruun, Else Wismar, Grethe Monrad og

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook!

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook! Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Meld dig som indsamler hos Mogens Kjærgaard blmk@hafnet.dk eller mød op i kirkecenteret, Kirkegade 15,

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

ÅRSBUDGET 2012 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing ÅRSBUDGET 212 for 26744146 under HORNBÆK i HELSINGØR i HELSINGØR Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jytte Berthelsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Aase Kjær menighedsrådets

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden. Dagsorden er godkendt.tidligere indkommet ansøgningen fra Bigum vedr. P-pladsen, tilføjes under punkt 11 C.

1 Godkendelse af dagsorden. Dagsorden er godkendt.tidligere indkommet ansøgningen fra Bigum vedr. P-pladsen, tilføjes under punkt 11 C. Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 19. juni 2014. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt uden bemærkninger

3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt uden bemærkninger Menighedsrådsmøde Kildevælds Sogn d. 23. november 2014 Mødet begyndte kl. 11.30 Til stede: Finn Trautner Steen Nielsen Anna-Lise Christensen Kirsten M. Fris Anni Jensen Ninna Jørgensen Per Wøldike Palle

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund Bilag 8. København, den 7. juni 2005 Til Grøndalslund Menighedsråd Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund sogn. Modellerne er tilvejebragt

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013

Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013 Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013 Onsdag 17. april 2013 kl. 19.00 Sang: Asger Afbud: Carl Helman, Else Marie Møllmann, Kim Ingemann Christensen 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Menighedsrådsmøde den 12. november 2014 Beslutningsprotokol

Menighedsrådsmøde den 12. november 2014 Beslutningsprotokol Menighedsrådsmøde den 12. november 2014 Beslutningsprotokol Dagsorden 1. Vedtagelse af dagsorden 2. Godkendelse af protokollen fra sidste ordinære møde i menighedsrådet (den 20. august 2014) 3. Valg til

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole Mødepunkt 1 Godkendelse af dagorden 2 Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift Referat

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden:

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden: Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus Dagsorden: 0. Orientering fra formanden 1. Meddelelser fra formanden 2. Meddelelser fra kirkeværgen 3. Meddelelser

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST 2010 De uventede møder Ganske ofte er det de møder, som man umiddelbart ikke regner for noget, der bliver de afgørende i ens liv. Et særligt menneske på det rette

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009.

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009. Ollerup den 17. december 2009. Nyhedsbrev nr. 5. Julen står for døren. Snart vil der falde lidt ro på os. Det glæder vi os alle til. Juleferien begynder i morgen, fredag den 18. december kl. 10.45. Vi

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Onsdag den 29. april 2015 Kl. 19.00 Mødet indledes med spisning kl. 18.15 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Thomas Gylnæs Nielsen Evt. stedfortrædere indkaldt: Fraværende

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min sidste vilje Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min Sidste Vilje Ved at udfylde Min Sidste Vilje hjælper du din familie med at træffe nogle af de mange valg, der er

Læs mere

Skåde Menighedsråd 11. marts 2015 Blad nr. 315 Formandens initialer: Godkendt

Skåde Menighedsråd 11. marts 2015 Blad nr. 315 Formandens initialer: Godkendt Skåde Menighedsråd 11. marts 2015 Blad nr. 315 Ordinært møde Tilstede: Bent Ole Bærenholdt, Jens Holger Geil, Ellen Goting, Andrea Gynther-Sørensen, Søren Gynther-Sørensen, Gillian Godette, Liv Krogh,

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere