Klaus Rifbjerg: Livet i badeværelset (1960)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klaus Rifbjerg: Livet i badeværelset (1960)"

Transkript

1 Klaus Rifbjerg: Livet i badeværelset (1960) Om illustrationen side 201 Ulla Diedrichsen: Bad (Foto-triptykon) (2005) Billedkunstneren Ulla Diedrichsen (født 1950) er uddannet på Det jyske Kunstakademi og har desuden læst kunsthistorie og film på Århus Universitet. Hun debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1978 og har siden haft udstillinger mange steder i landet. Hun har primært arbejdet som maler, men beskæftiger sig også med fotografi, skulptur, installationer og digtning og er kendt for sin lyst til at eksperimentere. Hendes billeder er ofte abstrakte og tager som regel udgangspunkt i en følelse eller en skarp iagttagelse.

2 Udtalelser af Ulla Diedrichsen: Polaroid kameraet er som en forbuden frugt. Har man først taget et bid er man fortabt. Det ene billede tager det andet. Man er selv processen, man er selv derinde i kameraet, som bare kører af sted med en. Man er kameraet". Det handler meget om eksistentielle øjeblikke. Få fat i livet - holde det tæt ind til kroppen i et øjeblik. Blive en del af det. Blive identisk med livet. Ta r vi "the stills" for at kunne holde ud at opleve det flygtige nu? Således er de enkelte billeder en del af en proces, og dette sammenholdt med den visuelle spænding er for mig drivkraften for at fotografere. Jeg ser ingen grund til at fotografere, hvis det kun er for at gengive det synlige. Udtalelser om Ulla Diedrichsen: Thorsten Sadowsky, leder af Kunstbygningen Århus, mag.art. Denne forvandling af ting, som er så karakteristisk for Ulla Diedrichsens arbejde: Via fotografisk reproduktion kan der iscenesættes en udvidelsesproces, som kan gentages efter forgodtbefindende, og som skaber en gådefuld billedverden, hvis oprindelige udgangspunkt næppe længere er til at genkende. (Fra kataloget: "Sammenstød", Elmuseet, 2002) Jens Henrik Sandberg, museumsleder v. Oluf Høstmuseet, mag.art. Evnen til at fascinere, til at se verden som et udtryk, et kodesprog man kan nå ind til og lære at dechifrere. Som man kan lege med, vende, dreje og sætte sammen til andre udtryk. Udtryk, der kommenterer, kritiserer, fremhæver og skaber nye verdner. Ulla Diedrichsen har været det hele igennem./ En basis, der går fra det idé-prægede til det ekspressive, som hun - måske vil vende tilbage til ind imellem for at hente stof til fremtidige billeder. (Fra kataloget: "Dobbelt-Mønstret" til separatudstillingen på Esbjerg Kunstmuseum, 1987) Mette Sandbye, kunstanmelder v. Weekendavisen, cand.mag. og ph.d. i litteraturvidenskab og moderne kultur, adjunkt Således sampler Ulla Diedrichsen billeder fra alle mulige kilder, private fotos såvel som massemediebilleder og sætter dem sammen

3 i nye konstellationer uden et entydigt budskab men med associative referencer til stemninger fra film, surreelle absurditeter eller urovarslende krimier. (Uddrag af katalogtekst til Ulla Diedrichsens retrospektive separatudstilling på ARoS Kunstmuseum "Moment Movement Monument", 2005) Jens Erik Sørensen, Museumsdirektør ARoS Kunstmuseum, Mag.art. Gennem 30 år har jagten på identitet og forløsning ført Ulla Diedrichsen gennem en række motivkredse, der alle bindes sammen af interessen for rum, territorier og det eksistentielle./ Hun fotograferer med en malers sensibilitet og hele døgnet rundt sanser hun motiverne og scanner sine omgivelser for nye og anderledes signaler. I sit udgangspunkt er Ulla Diedrichsens fotografiske værk et personligt anliggende. Hvert eneste billede er blevet til i en fortrolig dialog med selve livet, stedet og øjeblikkets stemninger./ Det er ikke mennesket, som er Ulla Diedrichsens primære motiv. / Det er langt mere de mennesketomme omgivelser og deres aftryk af noget menneskeligt. Rummet, lyset, farven - og frem for alt er den særegne stemning altid i fokus. Sådan har det været lige fra starten./ Derfor er der noget fængslende, usynligt foruroligende til stede i alle hendes billeder. Noget mere end det man umiddelbart ser, noget som netop formidler oplevelsen af at være fastholdt i et psykologisk uforløst øjeblik. Det gælder for både de tidlige fotografier med deres næsten tomme interiører som for de senere mere ekspressive billedserier./ Ud fra sin filmiske strategi skaber Ulla Diedrichsen sit særegne billedunivers. Billede efter billede lægges til år efter år. Nye motiver føjes til helheden. Men altid med samme stemning. Og da netop den psykologiske spænding er det bærende element, giver det en frihed til at sammenstille de enkelte fotografier til filmiske serier eller billeddigte". (Fra kataloget til Ulla Diedrichsens retrospektive separatudstilling på ARoS Kunstmuseum "Moment Movement Monument", 2005) Mogens Damgård, journalist, kunstkritiker Man forstår hendes fascination af miljøet (The factory N.Y.), som hun er gået ind i med åben nysgerrighed og spontanitet, som gør den lange serie til langt mere end en nøgtern dokumentation. Ikke tilfældet, men en uhyre bevidst kunstnerisk intention ligge bag de udvalgte optagelser. Billeder ikke bare af billeder, men også ekkoer af rum, mennesker og skabende aktivitet. Det sete afhænger af øjet - ja, for pokker!" (Fyens Stiftstidende 22. maj 1987)

4 Ulla Diedrichsen var en af de første "fotograferende malere" herhjemme./ Hun bevæger sig ustandselig, og samtidig er hendes kunst eksistentiel på en bedragerisk upåfaldende måde, der sender beskueren som Alice hovedkuls ned i kaninhullet på sporet af virkeligheden./ Hun sætter billederne sammen til fortællinger, der er ophørt med at være hendes egne og som for længst er adopteret af det kollektivt ubevidste" (Fyns Stiftstidende 29. marts 2005) Arbejdsopgaver til illustrationen. 1. Giv en beskrivelse af billedet og diskuter hvad det fortæller om forholdet mellem mennesker og ting. 2. Hvilken virkning har det, at vi ser motivet gengivet fra tre forskellige synsvinkler på én gang. Arbejdsopgaver til Klaus Rifbjerg: Livet i badeværelset 1. Lav en illustration til Livet i badeværelset (fx en vittighedstegning eller en tegneserie) og sammenlign jeres illustrationer. Diskuter hvilken af illustrationerne der efter jeres mening bedst afspejler den holdning, der kommer til udtryk i digtet. 2. Sammenlign Klaus Rifbjergs udkast til Livet i badeværelset (gengivet i faksimile herunder) med den tekst, der senere kom til at indgå i digtsamlingen Konfrontation. Overvej hvilken betydning de stilistiske og indholdsmæssige ændringer har for vores opfattelse af teksten. 3. Gennemskriv digtet på en sådan måde, at forløbet i teksten skildres af en udenforstående fortæller. Hvilke konsekvenser har skiftet i fortællesynsvinkel for vores oplevelse af digtet og dets budskab. 4. Inddel digtet i forskellige handlingsfaser og anvend inddelingen som udgangspunkt for en fortolkning af tekstens budskab. 5. Overvej med udgangspunkt i den karakteristik Klaus Rifbjergs selv giver af samlingen Konfrontation i det interview, der er gengivet herunder i hvor høj grad de intentioner, som forfatteren giver udtryk for i interviewet, kommer til udtryk i Livet i badeværelset.

5 Oversigt over læsninger af Livet i badeværelset Læsning 1 (Hakon Stangerup, 1962): Digtet handler om forholdet mellem tingsverden og individ Læsning 2 (Niels Barfoed, 1962): Digtet skildrer forfatterens situation Læsning (Torben Brostrøm, 1970): Sæben repræsenterer på én gang uskylden og poesien Læsning 4 (Ib Bondebjerg, 1970): Mennesket er underlagt tingenes tyranni i et tingsliggjort samfund Læsning 5 (Jørgen Bonde Jensen, 1986): Digtet er en metafor for de generelle livsbetingelser i et moderne tingsliggjort samfund Læsning 6 (Per Stounbjerg, 2004): Digtet er et eksempel på en modernistisk æstetik og skildrer en fragmenteret oplevelsesform Læsning 7 (Susanne Kemp, 2010): Der er tale om en eksistentiel skildring af et fremmedgjort jeg Opgaver til læsningerne af Klaus Rifbjerg: Livet i badeværelset 1. Sammenlign de to samtidige anmeldelser af Livet i badeværelset (tekst 1 og tekst 2). Diskuter hvad de to anmeldere hver især lægger vægt på i deres anmeldelser og overvej, hvilke konsekvenser dette har for deres opfattelse af Livet i badeværelset. Læs uddragene fra de fire anmeldelser, der er optrykt herunder, og giv en samlet karakteristik af modtagelsen af Konfrontation. Diskuter i forlængelse heraf, i hvor høj grad modtagelsen svarer til de erindringer, som Rifbjerg selv har om modtagelsen af samlingen i det interview, der er optrykt herunder. 2. Læsning 4 og Læsning 5 tager begge afsæt i en freudiansk inspireret psykoanalytisk læsning af digtet. Overvej i hvor høj grad denne metode er egnet til at forstå digtet. Inddrag evt. Lis Møllers læsning af teksten (optrykt herunder) 3. Opstil en liste over de forskellige læsemåder, der ligger bag henholdsvis læsning 4, læsning 5 og læsning 6. Diskuter i forlængelse heraf, hvilken af læsningerne der efter jeres mening giver den bedste forståelse af digtet.

6 Supplerende materiale Faksimilegengivelse af det første udkast til Livet i badeværelset. Klaus Rifbjerg: Om digtsamlingen Konfrontation (1960) es: Modernitetens anakronisme er temaet i Klaus Rifbjergs nye digtsamling. Interview med Klaus Rifbjerg i anledning af udgivelsen af Konfrontation (Litterære markvandringer (II) ( ) Lyder det prætentiøst 1, naar jeg siger, at det er modernitetens anakronisme 2, jeg har forsøgt at skildre? Bogen er fyldt med smuldrende badeanstalter, lugten fra kemiske fabrikker, pyrolyseværker 3, der bygges op med alt, hvad vi i skabelsesøjeblikket sidder inde med af teknisk viden, for ved deres indvielse allerede at være forældede. Denne fornemmelse af, at vi hele tiden halser bagefter og samtidig fornemmelsen af, at tingene, ikke menneskene af og til opleves som det egentlige det er blandt andet det, jeg har prøvet at udtrykke.. Tom tom tom saligt tom er verden for andet end ting overdrevent ambitiøst utidssvarende, forældet 3 fabrikker der beskæftiger sig med spaltningen af kemiske forbindelser i et stof

7 I trediverne måtte Hemingway og de andre fyre opsøge faren for at se det moderne menneske på bar bund. Det behøves ikke i dag: det almindelige moderne liv er vanskeligt nok. Tomheden, kedsomheden. Konfrontation det er konfrontation med den almindelige tilværelse, et forsøg på at registrere og give kunstnerisk almen udtryk for ens personlige indtryk. Det, der er lige paradoksalt hver gang, er, at der af al denne kedsomhed og tomhed opstår energi selve det at skabe et kunstnerisk udtryk er jo en livsbekræftelse. Behagelig er bogen ikke, men den har været nødvendig for mig at skrive. Og under arbejdet med den har jeg for første gang oplevet at føle indre sikkerhed over for mit stof. Modtagelsen Konfrontation vakte betydelig opmærksomhed ved udgivelsen og blev anmeldt i alle de store dagblade. I et senere interview husker Rifbjerg selv modtagelsen således: Der var selvfølgelig nogle, som ikke brød sig om Konfrontation og Camouflage, men alligevel var hovedparten af de toneangivende med på, at her var et eller andet, som var nyt. Selv Tom Kristensen, som ikke forstod så forfærdeligt meget af det, hvilket jeg i øvrigt ikke fortænker ham i, var så elskværdig at skrive om det. Jens Kruse gik fuldstændigt amok i JyllandsPosten og skrev, at dette var vældigt, og ikke siden Jobs bog var der sket noget lignende. Det vakte et kolossalt postyr. Det havde jeg ikke ventet. Men samtidig med, at jeg udgav de digte, skete der et mediegennembrud, som handlede om at pressen hørte jeg også skrev i avisen, og var fræk og vakte opsigt, beskæftigede sig med kunst og kultur på en anden måde, end før. Det var godt stof, og det fyldte mere og mere i spalterne. Fjernsynet kom til. Den ene ting trak den anden med sig, og det var altså denne kolossale eksplosion af farver og fest og ballade over det hele. Det var fantastisk skægt. Supplerende anmeldelser Torben Brostrøm: En poet med røntgenøjne (Information ) Torben Brostrøm (født 1927) cand. mag, gymnasielærer, professor ved Danmarks Lærerhøjskole, fremtrædende litteraturkritiker med særlig interesse for 1960 ernes lyriske modernisme. Har bl.a. skrevet Klaus Rifbjerg I- II (1970 og 1991) Det egentlige kendetegn for en poet er graden af hans personlige tilstedeværelse i ordene. I Klaus Rifbjergs tilfælde er der ikke megen tvivl om et sådant nærvær. Gennem alle underlige ord, uventede tanke- og sansningsforløb, chokerende sammenstillinger af fint og groft tegner han med skånselsløs præcision sin fysiologiske sjæl ned på papiret, så virkeligheden rejser sig op derfra i al sin påtrængenhed og fortæller om, hvordan den er, når analytikeren får fat i den. Og den er ikke ret munter at høre på i sin afpillede modernitet. Den ligner lastens skræmmebillede.

8 Rifbjerg har skruet teleskoplinsen fast til øjet og set på civilisationen, som den har indhentet os i sin amerikanske skikkelse, det er homo fabers forgjorte paradis, hvor lykken gror i trods, i trods/som det sidste skrig efter døden, som det siges i Rigor mortis. Bogen er en konfrontation med de materielle former vi lever iblandt, radiatorer, cementblokke, broer, kraner, drejeskiver og overdimensionerede mudderpramme, som korresponderer med dunkle impulser i os selv. Han har forsøgt at rive masken af denne tilværelse og dermed af os selv, og må gøre det ved at puste liv i de ord, som reklamen og stupiditeten har forkrammet og vildført. Bogen, der i artistisk og psykologisk formåen distancerer sig ikke så lidt fra hans første to små digtsamlinger, indledes med et par præsentationsdigte: Livet i badeværelset, hvor håndsæben taler med poetens røst: Bliv fra min krop/med disse knugende, heftige hænder./jeg er ikke for fastholdere - et udtryk for personlig integritetsfornemmelse - og Postludium, en fantasi over fortsættelsen på Otto Gelsteds programdigt Reklameskibet. Skibet sprang ikke i luften, og studenten, der nu er blevet til tre, flyver med supersonisk boomerang og har som program: Vi er her. Derfor er vi her. De kan kun begrunde deres egen eksistens med at de eksisterer. Dette fait accompli er vel bogens grundfølelse. Tom Kristensen: Lyrisk krigsdans (Politiken ) Tom Kristensen ( ), forfatter og kritiker. Bedst kendt for et omfattende skønlitterært forfatterskab, i en årrække litteraturanmelder ved Politiken. Hans digte forstås ikke på halvanden dag og en eftermiddag. Selv om hans livsholdning er klar nok. Væk med al følelelsessvindel og ordsvindelse, lad os med røntgenblik stirre så direkte på livet, at man kan se dets skelet. Hvis Klaus Rifbjerg havde kaldt det første digt Livet i badeværelset for Et stykke håndsæbes selvportræt, ville alle læsere have forstået det og betragtet det som en mægtig spøg, men det er en misforståelse, for digtet er dyb alvor: selvkritik og selvironi i ét. Terminologi må betragtes som en harsk synonymordbog: Pessar: virkelighed. Lyrik: (lyrikken, hvis den er på pynt, skal nedskæres til nul). Samme mening har digtet Nyt lys, som går ud på, at sproget for at gavne må renses med Valo. ( ) For dog ikke at skræmme læseren helt bort, bør der retfærdighedsvis gøres opmærksom på, at der blandt de sidste digte findes nogle, der godt kan opnå en vis form for popularitet: Blandt pingviner, som er lutter lystighed, eller Til bal: Hør bare en strofe: Bekendtskab med din anatomi kommer høfligt i stand efter ceremoniellets forskrifter uden upassende ophidselse

9 (..) Selvfølgelig slutter Klaus Rifbjerg sin digtsamling så drastisk, at jeg føler mig som en bedaget skønånd. Men al respekt for et stort og hensynsløst talent. Thomas Bredsdorff: Mellem nuet og tingene (Kristeligt Dagblad, ) Thomas Bredsdorff (født 1937), cand. mag. og dr. phil., professor ved Københavns Universitet og dagbladsanmelder ved forskellige aviser. Har bl.a. skrevet Sære fortællere (1967) og Den brede oplysning (2003). Det første digt er symbolsk i ligefrem betydning. Dets jeg er et stykke sæbe, der lever sit liv i badeværelset, bliver brugt, kommer i berøring med tingene, men alligevel sæbeglat undslipper enhver, der vil gribe fast om det. Det næste digt Terminologi rummer i al sin korthed mere af det, der giver Rifbjerg digte deres særpræg. Ord og begreber sættes uformidlet sammen og kan frit skabe associationer hos læseren, men det bare skønsnak er poesien ikke; den sidste linje i digtet lyder: Lyrik , hvilket lader sig læse som et billede af kunstneren, der som en klarsynet tekniker følger virkeligheden og tæller den tilbage til den eksplosion, der kan blive følgen af den tekniske virkeligheds umenneskeliggørelse. Et andet særpræg ved den rifbjergske lyrik er den nævnte forstørrelse af detaljen i en oplevelse, som er et af midlerne til at rive læseren bindet fra øjnene, at formidle konfrontationen. ( ) Rifbjergs oplevelsesmåde er måske ikke så forskellig fra andre modernisters; men ubestrideligt er det, at han er en sprogfornyer, hvis diktion er enestående i moderne dansk digtning. En følge af det er, at effekten stundom er større end virkningen. Men få kan skrue ord sammen som Rifbjerg og det tilmed sådan, at det i de fleste digte ikke virker skruet. Jens Kruuse: Nyt lys med Val o-klaus (Jyllands-Posten ) Jens Kruuse ( ), dr. phil., litteraturhistoriker og gennem mange år litteraturanmelder ved Jyllands-Posten. Han er ikke fornærmet. Han kan holde masken. Han kan le i det rette øjeblik: Det alvorlige. Alt det bør man huske, naar man sætter sig til bogs med Klaus Rifbjerg, som fornærmer mange med sin ordglæde, og som ellers forekommer nogle urimeligt respektløs og selvfremførende, naar han optræder i kulturkritikerens rolle. Men lur ham: Han mener noget med det. Man skal ikke bilde sig ind, at dette er en elefantin ordekvilbrist eller fritomvandrende og hoftebredt brølende sønnesøn af Helled Hagen. Det kunne lyde saadan: En skarp iagttager.

10 Det er svært for en mand at være en skarp iagttager. Det gør ondt et sted derinde, det kommer til at bløde. Det fortæller man ikke. Men man iagttager mere. Og det fortæller man. Sådan er processen i Klaus Rifbjerg, tror jeg. Han begynder ikke med i stor og vag stil og bred fornemmelse at hade sin tid og teknikken og elektroner og alt det, han kommer heller ikke omvendt med en beruset fornemmelse for det, en trodsig fryd ved at der er maskiner, kraner og fræselyde i vor nutid, som han nu skal besynge. Man kan i det hele taget ikke faa Klaus Rifbjerg at se i nogen positur. Han kommer ikke ud fra skovene med nogen kølle og ikke ud fra maskinerne med nogen oliedryppende tvist hejst paa sejrsmasten. Jeg spekulerer paa, om han i det hele taget bryder sig om at være digter. Det gør vist for ondt. Men nu er han besluttet paa at leve, og det er hans væsen at se og fortælle. Læserne bør have den mangel paa dannelse, at de standser og hører efter, hvad han hvisker, medens han brøler højest. ( ) Men nu er nogle advarselsord til lyrikfromme yndlingslæsere. Her kommer man ikke gratis ind og faar sat fornemmelsen i gang ved lette tryk paa de kære gamle knapper. Her er det saa svært som, næsten saa svært som at høre evangeliet i kirken. Her er ingen oplevelse at hente for dem, der som kirkegængere vil nøjes med at glæde sig over ord. Det gør ondt, og det er besværligt. Mon det ville ikke være rettest, hvis vi skulle skrive Den jævne Mands Fører til Klaus Rifbjerg, at foreslå læsning af digte som det allerførste, hvori et stykke sæbe taler. Livet i badeværelset hedder det. Prøv nu at læse det. Tænk ikke på det som en allegori. Det er ikke et portræt, og det betyder ikke digteren. Lad det stadig være sæben. Sæbe er altsaa farlig, kom ikke med gale hænder og kryst det. Enhver maa kunne fornemme noget mere end det stykke sæbe, som ligger stille. Fortættet inaktiv bag din hæl. Kald det sandheden. Kald det livet. Kald det Klaus. Kendsgerningen er, at nu er det der. Fra Gelsted til Rifbjerg Nogle anmeldere og kritikere har opfattet Livet i badeværelset som en direkte replik til forfatteren Otto Gelsteds digt Døden i badekarret (1957). Otto Gelsted: DØDEN I BADEKARRET Dagen går døden i møde forbløde, forbløde! Snart tier al kiv og kummer, det hamrende hjerte forstummer.

11 Regntunge, dryppende skove sprang ud under kolde byger, og haglene pisker som tove fra skyer, der jager og fyger. Aldrig så jeg så kold en maj og så bitterligt øde en vår i vinterens vold Forbløde, forbløde Men knopper vil briste og grønnes dog livet af løv forskønnes og fuglekvidder vil tone fra bøgens dyngvåde krone. Mellem forrevne slør segner en aftenrøde slukner og dør forbløde, forbløde Ud i karret rinder blodet fra åbnede årer. Nu svinder alle tårer og mørkner alle minder En af dem, der har beskæftiget sig med forholdet mellem Gelsteds digt og Livet i badeværelset, er den tyske filosof og kulturkritiker Hans-Magnus Enzensberger (født 1929), der i en oversigtsartikel om dansk lyrik i tidsskriftet Akzente. Zeitschrift für Dichtung (10. Jahrgang 1963) sammenligner de to badeværelsesdigte af Gelsted og Rifbjerg. Enzensberger skriver her bl.a.: Forvandlingen er fuldkommen. I stedet for den bedrøvede digter er det nu sæben, fra hvis perspektiv badeværelset ses. Døden, romantisk stiliseret af Gelsted, bliver hos Rifbjerg til det groteske uheld, som titlen oven i købet gør til en biting. Som om det slet ikke kom an på badeværelsets ejer, bruger, offer, men helt alene på sæbens eksistens, på dennes kvasi-erotiske tilstedeværelse i forbruget og på dens listige triumf, så kalder Rifbjerg sit modsvar Livet i badeværelset og ofrer kun til sidst i digtet døden et par ringeagtende linjer. (oversat fra tysk af udgiverne)

12 Supplerende læsninger Lis Møller: Konfrontationer en psykoanalytisk analyse af Klaus Rifbjergs digtsamling Konfrontation, i Kultur og Klasse 1981 Lis Møller, dr.phil., lektor, senere professor i Litteraturhistorie ved Aarhus Universitet. Tydeligst beskrives naturens placering i den moderne verden i programdigtet, Livet i badeværelset, som indleder digtsamlingen: Mit univers ser jeg fra en fordybning i væggen: Forniklede rør der rejser sig bøjede, snoede afløb, hvide hospitalsagtige fliser og bruserens flueøjne hvorfra den milde forårsregn trods alt falder Disse linier skildrer ganske præcist det univers, der beskrives i de efterfølgende digte: den sterile, teknificerede, funktionelle verden, hvor naturen, den milde forårsregn, netop kun eksisterer trods alt, hvor naturen er udbyttet således som den også bliver det i Ave Bayway, en verden, hvor regnen er bragt under kontrol og kan reguleres ved at dreje på en hane et naturbeherskende univers. Selv om al denne teknik naturligvis er menneskeskabt og oprindelig tænkt som et hjælpemiddel, et hjælpemiddel for menneskets beherskelse af naturen, fremstår den i digtet nærmest som det modsatte. Maskinerne har selvstændiggjort sig i forholdet til de subjekter, der tror at styre og beherske dem, og fremtræder som, hvad man med Adorno 4 kunne kalde en slags anden natur : teknikken er blevet ligeså mægtig i forhold til mennesket som naturen engang var det. ( ) Livet i badeværelset kan læses som en skildring af denne omvending af beherskelsesforholdet: Den teknificerede verden (badeværelset), som sæben er en del af, hvor alt tilsyneladende er lagt an på at betjene mennesket bedst muligt, rummer destruktive kræfter, som det kan vær dødsensfarligt i ordets bogstaveligste forstand at ignorere. 4 Theodor W. Adorno ( ), tysk filosof, musikkritiker og æstetisk teoretiker

13

321 O kristelighed. 367 Vi rækker vore hænder frem. 633 Har hånd du lagt. 726 Gak uf min sjæl. Lem O kristelighed

321 O kristelighed. 367 Vi rækker vore hænder frem. 633 Har hånd du lagt. 726 Gak uf min sjæl. Lem O kristelighed Tekster: Præd 5,9-19, 1 Tim 6,6-12, Luk 12,13-21 Salmer: Rødding 9.00: 321 O kristelighed 367 Vi rækker vore hænder frem 633 Har hånd du lagt 726 Gak uf min sjæl Lem 10.30 321 O kristelighed 307 Gud Helligånd,

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Rune Elgaard Mortensen

Rune Elgaard Mortensen «Hovedløs rytter», 59x85 cm, olie og akryl på lærred 203 «Kirurgisk saks, jazzmusiker», 55x70 cm, olie og akryl på lærred 204 «Kirurgisk saks, sløret baggrund», 55x70 cm, olie på lærred 205 «Limitless

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE

INSPIRATIONSMATERIALE INSPIRATIONSMATERIALE BANG - Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling INSPIRATION TIL UNDERVISERE I FOLKESKOLEN - Hans værker er overvældende og svære at finde mening i, men et eller andet inviterer

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

man selv bider mærke i

man selv bider mærke i 1 KUNST & TRIVSEL Kan et besøg på kunstmuseum hjælpe gæsten til at tage hånd om tilværelsens eksistentielle udfordringer, lindre stress og dermed give større livskvalitet? Med dette spørgsmål i tankerne

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

SNIT 90 ERNES LITTERATUR

SNIT 90 ERNES LITTERATUR 1 Tekst 5 SNIT 90 ERNES LITTERATUR Helle Christiansen TENDENSER I TIDENS LITTERATUR Disse typiske træk, som vi kan finde i meget af 90 ernes prosa, kan ses som vigtige tendenser i periodens litteratur.

Læs mere

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte e r i n d r i n g e n s l a n d s k a b e r Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte landskaber.

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Del 1. Før læsningen

Del 1. Før læsningen Del 1 Før læsningen Hvem er Sanne Søndergaard? Født i 1980 i Ikast Stand up komiker og forfatter Uddannelse: Student fra Ikast Gymnasium 1999 Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 2004 Debut som stand

Læs mere

at jeg forstod, at hun havde kræft.

at jeg forstod, at hun havde kræft. at jeg forstod, at hun havde kræft. I dag er løgplænen smukkere end nogensinde. Jeg står og beundrer den side om side med et gammelt ægtepar og en mand med barnevogn. Dorthealiljerne ser misfornøjede ud,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

10 måder. at knække kunsten på. 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen klasse

10 måder. at knække kunsten på. 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen klasse 10 måder at knække kunsten på 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen 4.-10.klasse Indledning 10 måder at knække kunsten på præsenterer 10 forskellige metoder til at arbejde med

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Kursus marts 2013. Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos

Kursus marts 2013. Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos Kursus marts 2013 Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos Bedømme billeder Foredrag om: William Egglestone Cindy Sherman Jeff Wall Andreas Gursky Trine Søndergård

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen Den sidste søndag i efterårsferien. Frokost bagefter. Det er blevet

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Opstandelse i musik og poesi

Opstandelse i musik og poesi Sognepræst Anders Kjærsig Kronik i Fyens Stiftstidende: Opstandelse i musik og poesi En organist skulle engang have spurgt en præst: Kan man være kristen uden at være musikalsk? Præsten mente, at det kunne

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

8 bud på billedforløb

8 bud på billedforløb 8 bud på billedforløb Center for Undervisningsmidler Slagelse, ved pædagogisk konsulent Mette Rold 1 Collage-billeder Her kan der leges med forholdet mellem real virkelighed og imaginær virkelighed. Dette

Læs mere

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig 730 Vi pløjed 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os 729 Nu falmer skoven 277 Som korn 728 Du gav mig Vi er taget i skoven for at holde takkegudstjeneste over den høst, der nu er i

Læs mere

Anmeldelse af Daniel Boysen RØNTGEN

Anmeldelse af Daniel Boysen RØNTGEN Anmeldelse af Daniel Boysen RØNTGEN Den hviler i højre hånd, med en vis tyngde, mens venstrehånds tommel og pegefinger griber om bogens åbning. Bogen presses lidt i en krumning mod venstre og bogens sider

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

1 af 15 11/02/13 11.27

1 af 15 11/02/13 11.27 FÅ NYHEDER, FERNISERINGER OG EVENTS HVER UGE I DIN MAILBOX. TILMELD DIG KOPENHAGENS UGEN MAGASIN NEWS ARTGUIDE KOPENHAGENSHOP NY DANSK KUNST NYHEDSMAIL SØG OM KOPENHAGEN KONTAKT 27.04.2012 INTERVIEW 1

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig P.E. 1 P.E. OG Q Q er min verden Hun er derude et sted. Alene. Hun er nødt til at være alene. Jeg vil ikke kunne håndtere det, hvis hun ikke er alene. Savnet brænder i mig. En dødelig lille stjerne af

Læs mere

Kapitel 1. Det l a nge blik

Kapitel 1. Det l a nge blik Kapitel 1 Det l a nge blik Kirurgen sagde:»jeg vil foretage en nethindeoperation på dit venstre øje.«det var gode nyheder, men så fortsatte han med at sige, at jeg skulle rekreere mig efter operationen

Læs mere

4. søndag efter påske

4. søndag efter påske 4. søndag efter påske Salmevalg Nu ringer alle klokker mod sky Kom, regn af det høje Se, hvilket menneske Tag det sorte kors fra graven Talsmand, som på jorderige Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

ST. KONGENSGADE 3, 1264 COPENHAGEN

ST. KONGENSGADE 3, 1264 COPENHAGEN KANT ST. KONGENSGADE 3, 1264 COPENHAGEN SUSANNE WELLM BETWEEN STILL AND MOVING SELECTED SHORT STORIES Fernisering - torsdag 2. juni 17-19 Udstillingsperiode - 3. juni - 2. juli 2016. tirsdag - fredag 12.00-18.00

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Mellemtrin

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Mellemtrin UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Mellemtrin Lærervejledning Materialet er opbygget som et forløb med et før-under-efter

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Problemheste efterlyses til Klaus Hempfling-aften i Herning. Klaus Hempfling, som

Læs mere

Titlen. Diamanthulen

Titlen. Diamanthulen Bogen handler om: Da de finder hulen, melder spørgsmålet sig: Hvor mange diamanter må de tage? Og hvad skal de bruges til? Men mellemkomsten af en tredje og lidt ældre dreng, Yakup, bringer Philip i en

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

UDSKOLINGEN / DIT OG MIT DANMARK

UDSKOLINGEN / DIT OG MIT DANMARK EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / DIT OG MIT DANMARK Lærervejledning Dit og mit Danmark. Indhold og formål: Dit og mit Danmark behandler tematikken Danmark under

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

Ernst C. K. Gelardi. Blot et liv. John Lykkegaard. Erindringer. Skrevet af. Forlaget mine erindringer

Ernst C. K. Gelardi. Blot et liv. John Lykkegaard. Erindringer. Skrevet af. Forlaget mine erindringer Ernst C. K. Gelardi Blot et liv Erindringer Skrevet af John Lykkegaard Forlaget mine erindringer Ernst C. K. Gelardi Blot et liv udgivet marts 2008 e-bog udgivet september 2011 Forside: Maleri af af det

Læs mere

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 Matt 22,34-46 s.1 Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 LIVETS MENING Hvad er meningen? Hvad i al verden er meningen? Hvad er livets mening? Mange vil sige, at der

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

morgen Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde, mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. Sl 84,1-5

morgen Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde, mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. Sl 84,1-5 indhold 1 Længsel efter Gud 2 Stands op for Guds virkelighed 3 Ånden gør levende 4 At kende Gud 5 Guds hellige mysterium 6 Menneskeligt og guddommeligt 7 Guds hemmelighed: Kristus i mig 8 Som vand over

Læs mere

Undervisningsideer. Indledning. Faglige mål: - kreativt arbejde med bogen Annas Himmel af Stian Hole. Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt

Undervisningsideer. Indledning. Faglige mål: - kreativt arbejde med bogen Annas Himmel af Stian Hole. Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt Indledning Bogen Annas Himmel tager fat på et meget stort emne for både børn og voksne, nemlig døden. Anna har mistet sin mor og gennem bogen bliver Annas sorg

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

1. Reflekser som en ninja - om personkarakteristik

1. Reflekser som en ninja - om personkarakteristik 1. Reflekser som en ninja - om personkarakteristik s. 18-39 og s. 4-20 Anslået tidsforbrug: 4-5 uger Eleven kan læse med fordobling Eleven har viden om at læse på, mellem og bag linjerne s. 4-6, 7, 9-10,

Læs mere

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015 En lærerguide Susan Hiller 14. november 2014-1. marts 2015 Susan Hiller, Channels (2013). Installation at Matt s Gallery, London. Photograph by Peter White courtesy the artist, Matt s Gallery and Timothy

Læs mere

Lyrik. Så det tager kun et øjeblik at læse det digt, der skildrer et øjeblik, (om end det kan tage noget længere tid at forstå).

Lyrik. Så det tager kun et øjeblik at læse det digt, der skildrer et øjeblik, (om end det kan tage noget længere tid at forstå). Lyrik Lyrik kan noget som prosa ikke kan. På meget kortere tid, med meget færre ord, kan lyrik sige noget om væsentlige sider ved den menneskelige tilværelse. Lyrik er ikke, som fiktionsprosaen, kendetegnet

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme Tekster: Sl 110,1-4, ApG 1,1-11, Mark 16,14-20 Salmer: 257 Vaj nu 251 Jesus himmelfaren * 261 Halleluja for lysets 254 Fuldendt 438 Hellig * 250 v.5 Mellem engle * 260 Du satte * betyder at sammen synges

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Han bryder sammen i gråd. Græder i kramper. Ung kvinde Ung mand Han går ud.

Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Han bryder sammen i gråd. Græder i kramper. Ung kvinde Ung mand Han går ud. 1.scene I en lejlighed. Lyden af stemmer fra en tv-serie. Romantisk filmmusik. Det er de samme replikker fra scenen, der gentager sig i tv-serien på et fremmedsprog. er kun optaget af skærmbilledet. står

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne.

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. marts 2015 Kirkedag: Mariæ bebudelse/a Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: SK: 106 * 441 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 LL: 106 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 Der findes

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Prædiketekst: Den fortabte søns far - Luk 15.11-24 1. maj 2011 Sognepræst, Ole Pihl

Prædiketekst: Den fortabte søns far - Luk 15.11-24 1. maj 2011 Sognepræst, Ole Pihl Indeholder: Prædiken & Konfirmandtale Prædiken: (skrevet delvist på notatform) Indledningsbøn: Herre og Gud vi beder om, at du ved din Helligånd ved dit Åndelige og levende nærvær - vil åbne vores hjerter

Læs mere

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil?

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil? [Lys] Lyset påvirker vores opfattelser af rum og vores psyke. Lyset er en meget vigtig medspiller når arkitekten skaber gode æstetiske rum til mennesker. Lyset kan langt mere end bare at give lys til mørke

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Prædiken til 1. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb

Prædiken til 1. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb 1 Prædiken til 1. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb 752 Morgenstund har guld i mund 448 Fyldt af glæde 367 - Vi rækker vore hænder frem 728 Du gav mig O Herre 321 - O kristelighed, v 6 O kærlighed

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

mimi olsen neel schucany Filmisk litteratur historie Gyldendal

mimi olsen neel schucany Filmisk litteratur historie Gyldendal Filmisk litteratur historie mimi olsen neel schucany Gyldendal eksempel Krig og mellemkrigstid Ekspressionisme 1914-1945 Ismer fra ca. 1905-1925 I perioden under og efter 1. verdenskrig finder vi en mangfoldighed

Læs mere

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed.

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 15.JULI 2012 6.SETRIN BRAHETROLLEBORG KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 AASTRUP KL. 14 (KIRKEKAFFE) Tekster: 2.Mos.20,1-17; Rom.3,23-28; Matth.19,16-26 Salmer: 392,512,493,621,444 Kom, Sandheds

Læs mere

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi I min morfars kones stue - Hammerhøj Bogen tager afsæt i et af Vilhelm Hammershøis billeder Interiør. Åbne døre. Strandgade 30. 1905. Sammen med

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 16 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge16_Eventyr.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 16 l Eventyr Det har sneet, og alt er hvidt. Hipp

Læs mere

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3.

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3. Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

8 bud på billedforløb

8 bud på billedforløb 8 bud på billedforløb Center for Undervisningsmidler Slagelse, ved pædagogisk konsulent Mette Rold 1 Collage-billeder Ud fra et tema skal et billede klippes eller stykkes sammen. Der skal lånes fra andres

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

1. Skulpturen som medie. 2. Cronhammar og skulpturer

1. Skulpturen som medie. 2. Cronhammar og skulpturer 1. Skulpturen som medie Kunst kan være mange forskellige ting både noget du møder i skolen, hjemme hos dig selv måske, ude i byen eller på et museum. Kender I nogle former for kunst? Kunst kan for eksempel

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Jeg synes der er to spørgsmål, der uvægerligt melder sig i forbindelse med evangeliet, vi lige har

Læs mere