Klaus Rifbjerg: Livet i badeværelset (1960)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klaus Rifbjerg: Livet i badeværelset (1960)"

Transkript

1 Klaus Rifbjerg: Livet i badeværelset (1960) Om illustrationen side 201 Ulla Diedrichsen: Bad (Foto-triptykon) (2005) Billedkunstneren Ulla Diedrichsen (født 1950) er uddannet på Det jyske Kunstakademi og har desuden læst kunsthistorie og film på Århus Universitet. Hun debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1978 og har siden haft udstillinger mange steder i landet. Hun har primært arbejdet som maler, men beskæftiger sig også med fotografi, skulptur, installationer og digtning og er kendt for sin lyst til at eksperimentere. Hendes billeder er ofte abstrakte og tager som regel udgangspunkt i en følelse eller en skarp iagttagelse.

2 Udtalelser af Ulla Diedrichsen: Polaroid kameraet er som en forbuden frugt. Har man først taget et bid er man fortabt. Det ene billede tager det andet. Man er selv processen, man er selv derinde i kameraet, som bare kører af sted med en. Man er kameraet". Det handler meget om eksistentielle øjeblikke. Få fat i livet - holde det tæt ind til kroppen i et øjeblik. Blive en del af det. Blive identisk med livet. Ta r vi "the stills" for at kunne holde ud at opleve det flygtige nu? Således er de enkelte billeder en del af en proces, og dette sammenholdt med den visuelle spænding er for mig drivkraften for at fotografere. Jeg ser ingen grund til at fotografere, hvis det kun er for at gengive det synlige. Udtalelser om Ulla Diedrichsen: Thorsten Sadowsky, leder af Kunstbygningen Århus, mag.art. Denne forvandling af ting, som er så karakteristisk for Ulla Diedrichsens arbejde: Via fotografisk reproduktion kan der iscenesættes en udvidelsesproces, som kan gentages efter forgodtbefindende, og som skaber en gådefuld billedverden, hvis oprindelige udgangspunkt næppe længere er til at genkende. (Fra kataloget: "Sammenstød", Elmuseet, 2002) Jens Henrik Sandberg, museumsleder v. Oluf Høstmuseet, mag.art. Evnen til at fascinere, til at se verden som et udtryk, et kodesprog man kan nå ind til og lære at dechifrere. Som man kan lege med, vende, dreje og sætte sammen til andre udtryk. Udtryk, der kommenterer, kritiserer, fremhæver og skaber nye verdner. Ulla Diedrichsen har været det hele igennem./ En basis, der går fra det idé-prægede til det ekspressive, som hun - måske vil vende tilbage til ind imellem for at hente stof til fremtidige billeder. (Fra kataloget: "Dobbelt-Mønstret" til separatudstillingen på Esbjerg Kunstmuseum, 1987) Mette Sandbye, kunstanmelder v. Weekendavisen, cand.mag. og ph.d. i litteraturvidenskab og moderne kultur, adjunkt Således sampler Ulla Diedrichsen billeder fra alle mulige kilder, private fotos såvel som massemediebilleder og sætter dem sammen

3 i nye konstellationer uden et entydigt budskab men med associative referencer til stemninger fra film, surreelle absurditeter eller urovarslende krimier. (Uddrag af katalogtekst til Ulla Diedrichsens retrospektive separatudstilling på ARoS Kunstmuseum "Moment Movement Monument", 2005) Jens Erik Sørensen, Museumsdirektør ARoS Kunstmuseum, Mag.art. Gennem 30 år har jagten på identitet og forløsning ført Ulla Diedrichsen gennem en række motivkredse, der alle bindes sammen af interessen for rum, territorier og det eksistentielle./ Hun fotograferer med en malers sensibilitet og hele døgnet rundt sanser hun motiverne og scanner sine omgivelser for nye og anderledes signaler. I sit udgangspunkt er Ulla Diedrichsens fotografiske værk et personligt anliggende. Hvert eneste billede er blevet til i en fortrolig dialog med selve livet, stedet og øjeblikkets stemninger./ Det er ikke mennesket, som er Ulla Diedrichsens primære motiv. / Det er langt mere de mennesketomme omgivelser og deres aftryk af noget menneskeligt. Rummet, lyset, farven - og frem for alt er den særegne stemning altid i fokus. Sådan har det været lige fra starten./ Derfor er der noget fængslende, usynligt foruroligende til stede i alle hendes billeder. Noget mere end det man umiddelbart ser, noget som netop formidler oplevelsen af at være fastholdt i et psykologisk uforløst øjeblik. Det gælder for både de tidlige fotografier med deres næsten tomme interiører som for de senere mere ekspressive billedserier./ Ud fra sin filmiske strategi skaber Ulla Diedrichsen sit særegne billedunivers. Billede efter billede lægges til år efter år. Nye motiver føjes til helheden. Men altid med samme stemning. Og da netop den psykologiske spænding er det bærende element, giver det en frihed til at sammenstille de enkelte fotografier til filmiske serier eller billeddigte". (Fra kataloget til Ulla Diedrichsens retrospektive separatudstilling på ARoS Kunstmuseum "Moment Movement Monument", 2005) Mogens Damgård, journalist, kunstkritiker Man forstår hendes fascination af miljøet (The factory N.Y.), som hun er gået ind i med åben nysgerrighed og spontanitet, som gør den lange serie til langt mere end en nøgtern dokumentation. Ikke tilfældet, men en uhyre bevidst kunstnerisk intention ligge bag de udvalgte optagelser. Billeder ikke bare af billeder, men også ekkoer af rum, mennesker og skabende aktivitet. Det sete afhænger af øjet - ja, for pokker!" (Fyens Stiftstidende 22. maj 1987)

4 Ulla Diedrichsen var en af de første "fotograferende malere" herhjemme./ Hun bevæger sig ustandselig, og samtidig er hendes kunst eksistentiel på en bedragerisk upåfaldende måde, der sender beskueren som Alice hovedkuls ned i kaninhullet på sporet af virkeligheden./ Hun sætter billederne sammen til fortællinger, der er ophørt med at være hendes egne og som for længst er adopteret af det kollektivt ubevidste" (Fyns Stiftstidende 29. marts 2005) Arbejdsopgaver til illustrationen. 1. Giv en beskrivelse af billedet og diskuter hvad det fortæller om forholdet mellem mennesker og ting. 2. Hvilken virkning har det, at vi ser motivet gengivet fra tre forskellige synsvinkler på én gang. Arbejdsopgaver til Klaus Rifbjerg: Livet i badeværelset 1. Lav en illustration til Livet i badeværelset (fx en vittighedstegning eller en tegneserie) og sammenlign jeres illustrationer. Diskuter hvilken af illustrationerne der efter jeres mening bedst afspejler den holdning, der kommer til udtryk i digtet. 2. Sammenlign Klaus Rifbjergs udkast til Livet i badeværelset (gengivet i faksimile herunder) med den tekst, der senere kom til at indgå i digtsamlingen Konfrontation. Overvej hvilken betydning de stilistiske og indholdsmæssige ændringer har for vores opfattelse af teksten. 3. Gennemskriv digtet på en sådan måde, at forløbet i teksten skildres af en udenforstående fortæller. Hvilke konsekvenser har skiftet i fortællesynsvinkel for vores oplevelse af digtet og dets budskab. 4. Inddel digtet i forskellige handlingsfaser og anvend inddelingen som udgangspunkt for en fortolkning af tekstens budskab. 5. Overvej med udgangspunkt i den karakteristik Klaus Rifbjergs selv giver af samlingen Konfrontation i det interview, der er gengivet herunder i hvor høj grad de intentioner, som forfatteren giver udtryk for i interviewet, kommer til udtryk i Livet i badeværelset.

5 Oversigt over læsninger af Livet i badeværelset Læsning 1 (Hakon Stangerup, 1962): Digtet handler om forholdet mellem tingsverden og individ Læsning 2 (Niels Barfoed, 1962): Digtet skildrer forfatterens situation Læsning (Torben Brostrøm, 1970): Sæben repræsenterer på én gang uskylden og poesien Læsning 4 (Ib Bondebjerg, 1970): Mennesket er underlagt tingenes tyranni i et tingsliggjort samfund Læsning 5 (Jørgen Bonde Jensen, 1986): Digtet er en metafor for de generelle livsbetingelser i et moderne tingsliggjort samfund Læsning 6 (Per Stounbjerg, 2004): Digtet er et eksempel på en modernistisk æstetik og skildrer en fragmenteret oplevelsesform Læsning 7 (Susanne Kemp, 2010): Der er tale om en eksistentiel skildring af et fremmedgjort jeg Opgaver til læsningerne af Klaus Rifbjerg: Livet i badeværelset 1. Sammenlign de to samtidige anmeldelser af Livet i badeværelset (tekst 1 og tekst 2). Diskuter hvad de to anmeldere hver især lægger vægt på i deres anmeldelser og overvej, hvilke konsekvenser dette har for deres opfattelse af Livet i badeværelset. Læs uddragene fra de fire anmeldelser, der er optrykt herunder, og giv en samlet karakteristik af modtagelsen af Konfrontation. Diskuter i forlængelse heraf, i hvor høj grad modtagelsen svarer til de erindringer, som Rifbjerg selv har om modtagelsen af samlingen i det interview, der er optrykt herunder. 2. Læsning 4 og Læsning 5 tager begge afsæt i en freudiansk inspireret psykoanalytisk læsning af digtet. Overvej i hvor høj grad denne metode er egnet til at forstå digtet. Inddrag evt. Lis Møllers læsning af teksten (optrykt herunder) 3. Opstil en liste over de forskellige læsemåder, der ligger bag henholdsvis læsning 4, læsning 5 og læsning 6. Diskuter i forlængelse heraf, hvilken af læsningerne der efter jeres mening giver den bedste forståelse af digtet.

6 Supplerende materiale Faksimilegengivelse af det første udkast til Livet i badeværelset. Klaus Rifbjerg: Om digtsamlingen Konfrontation (1960) es: Modernitetens anakronisme er temaet i Klaus Rifbjergs nye digtsamling. Interview med Klaus Rifbjerg i anledning af udgivelsen af Konfrontation (Litterære markvandringer (II) ( ) Lyder det prætentiøst 1, naar jeg siger, at det er modernitetens anakronisme 2, jeg har forsøgt at skildre? Bogen er fyldt med smuldrende badeanstalter, lugten fra kemiske fabrikker, pyrolyseværker 3, der bygges op med alt, hvad vi i skabelsesøjeblikket sidder inde med af teknisk viden, for ved deres indvielse allerede at være forældede. Denne fornemmelse af, at vi hele tiden halser bagefter og samtidig fornemmelsen af, at tingene, ikke menneskene af og til opleves som det egentlige det er blandt andet det, jeg har prøvet at udtrykke.. Tom tom tom saligt tom er verden for andet end ting overdrevent ambitiøst utidssvarende, forældet 3 fabrikker der beskæftiger sig med spaltningen af kemiske forbindelser i et stof

7 I trediverne måtte Hemingway og de andre fyre opsøge faren for at se det moderne menneske på bar bund. Det behøves ikke i dag: det almindelige moderne liv er vanskeligt nok. Tomheden, kedsomheden. Konfrontation det er konfrontation med den almindelige tilværelse, et forsøg på at registrere og give kunstnerisk almen udtryk for ens personlige indtryk. Det, der er lige paradoksalt hver gang, er, at der af al denne kedsomhed og tomhed opstår energi selve det at skabe et kunstnerisk udtryk er jo en livsbekræftelse. Behagelig er bogen ikke, men den har været nødvendig for mig at skrive. Og under arbejdet med den har jeg for første gang oplevet at føle indre sikkerhed over for mit stof. Modtagelsen Konfrontation vakte betydelig opmærksomhed ved udgivelsen og blev anmeldt i alle de store dagblade. I et senere interview husker Rifbjerg selv modtagelsen således: Der var selvfølgelig nogle, som ikke brød sig om Konfrontation og Camouflage, men alligevel var hovedparten af de toneangivende med på, at her var et eller andet, som var nyt. Selv Tom Kristensen, som ikke forstod så forfærdeligt meget af det, hvilket jeg i øvrigt ikke fortænker ham i, var så elskværdig at skrive om det. Jens Kruse gik fuldstændigt amok i JyllandsPosten og skrev, at dette var vældigt, og ikke siden Jobs bog var der sket noget lignende. Det vakte et kolossalt postyr. Det havde jeg ikke ventet. Men samtidig med, at jeg udgav de digte, skete der et mediegennembrud, som handlede om at pressen hørte jeg også skrev i avisen, og var fræk og vakte opsigt, beskæftigede sig med kunst og kultur på en anden måde, end før. Det var godt stof, og det fyldte mere og mere i spalterne. Fjernsynet kom til. Den ene ting trak den anden med sig, og det var altså denne kolossale eksplosion af farver og fest og ballade over det hele. Det var fantastisk skægt. Supplerende anmeldelser Torben Brostrøm: En poet med røntgenøjne (Information ) Torben Brostrøm (født 1927) cand. mag, gymnasielærer, professor ved Danmarks Lærerhøjskole, fremtrædende litteraturkritiker med særlig interesse for 1960 ernes lyriske modernisme. Har bl.a. skrevet Klaus Rifbjerg I- II (1970 og 1991) Det egentlige kendetegn for en poet er graden af hans personlige tilstedeværelse i ordene. I Klaus Rifbjergs tilfælde er der ikke megen tvivl om et sådant nærvær. Gennem alle underlige ord, uventede tanke- og sansningsforløb, chokerende sammenstillinger af fint og groft tegner han med skånselsløs præcision sin fysiologiske sjæl ned på papiret, så virkeligheden rejser sig op derfra i al sin påtrængenhed og fortæller om, hvordan den er, når analytikeren får fat i den. Og den er ikke ret munter at høre på i sin afpillede modernitet. Den ligner lastens skræmmebillede.

8 Rifbjerg har skruet teleskoplinsen fast til øjet og set på civilisationen, som den har indhentet os i sin amerikanske skikkelse, det er homo fabers forgjorte paradis, hvor lykken gror i trods, i trods/som det sidste skrig efter døden, som det siges i Rigor mortis. Bogen er en konfrontation med de materielle former vi lever iblandt, radiatorer, cementblokke, broer, kraner, drejeskiver og overdimensionerede mudderpramme, som korresponderer med dunkle impulser i os selv. Han har forsøgt at rive masken af denne tilværelse og dermed af os selv, og må gøre det ved at puste liv i de ord, som reklamen og stupiditeten har forkrammet og vildført. Bogen, der i artistisk og psykologisk formåen distancerer sig ikke så lidt fra hans første to små digtsamlinger, indledes med et par præsentationsdigte: Livet i badeværelset, hvor håndsæben taler med poetens røst: Bliv fra min krop/med disse knugende, heftige hænder./jeg er ikke for fastholdere - et udtryk for personlig integritetsfornemmelse - og Postludium, en fantasi over fortsættelsen på Otto Gelsteds programdigt Reklameskibet. Skibet sprang ikke i luften, og studenten, der nu er blevet til tre, flyver med supersonisk boomerang og har som program: Vi er her. Derfor er vi her. De kan kun begrunde deres egen eksistens med at de eksisterer. Dette fait accompli er vel bogens grundfølelse. Tom Kristensen: Lyrisk krigsdans (Politiken ) Tom Kristensen ( ), forfatter og kritiker. Bedst kendt for et omfattende skønlitterært forfatterskab, i en årrække litteraturanmelder ved Politiken. Hans digte forstås ikke på halvanden dag og en eftermiddag. Selv om hans livsholdning er klar nok. Væk med al følelelsessvindel og ordsvindelse, lad os med røntgenblik stirre så direkte på livet, at man kan se dets skelet. Hvis Klaus Rifbjerg havde kaldt det første digt Livet i badeværelset for Et stykke håndsæbes selvportræt, ville alle læsere have forstået det og betragtet det som en mægtig spøg, men det er en misforståelse, for digtet er dyb alvor: selvkritik og selvironi i ét. Terminologi må betragtes som en harsk synonymordbog: Pessar: virkelighed. Lyrik: (lyrikken, hvis den er på pynt, skal nedskæres til nul). Samme mening har digtet Nyt lys, som går ud på, at sproget for at gavne må renses med Valo. ( ) For dog ikke at skræmme læseren helt bort, bør der retfærdighedsvis gøres opmærksom på, at der blandt de sidste digte findes nogle, der godt kan opnå en vis form for popularitet: Blandt pingviner, som er lutter lystighed, eller Til bal: Hør bare en strofe: Bekendtskab med din anatomi kommer høfligt i stand efter ceremoniellets forskrifter uden upassende ophidselse

9 (..) Selvfølgelig slutter Klaus Rifbjerg sin digtsamling så drastisk, at jeg føler mig som en bedaget skønånd. Men al respekt for et stort og hensynsløst talent. Thomas Bredsdorff: Mellem nuet og tingene (Kristeligt Dagblad, ) Thomas Bredsdorff (født 1937), cand. mag. og dr. phil., professor ved Københavns Universitet og dagbladsanmelder ved forskellige aviser. Har bl.a. skrevet Sære fortællere (1967) og Den brede oplysning (2003). Det første digt er symbolsk i ligefrem betydning. Dets jeg er et stykke sæbe, der lever sit liv i badeværelset, bliver brugt, kommer i berøring med tingene, men alligevel sæbeglat undslipper enhver, der vil gribe fast om det. Det næste digt Terminologi rummer i al sin korthed mere af det, der giver Rifbjerg digte deres særpræg. Ord og begreber sættes uformidlet sammen og kan frit skabe associationer hos læseren, men det bare skønsnak er poesien ikke; den sidste linje i digtet lyder: Lyrik , hvilket lader sig læse som et billede af kunstneren, der som en klarsynet tekniker følger virkeligheden og tæller den tilbage til den eksplosion, der kan blive følgen af den tekniske virkeligheds umenneskeliggørelse. Et andet særpræg ved den rifbjergske lyrik er den nævnte forstørrelse af detaljen i en oplevelse, som er et af midlerne til at rive læseren bindet fra øjnene, at formidle konfrontationen. ( ) Rifbjergs oplevelsesmåde er måske ikke så forskellig fra andre modernisters; men ubestrideligt er det, at han er en sprogfornyer, hvis diktion er enestående i moderne dansk digtning. En følge af det er, at effekten stundom er større end virkningen. Men få kan skrue ord sammen som Rifbjerg og det tilmed sådan, at det i de fleste digte ikke virker skruet. Jens Kruuse: Nyt lys med Val o-klaus (Jyllands-Posten ) Jens Kruuse ( ), dr. phil., litteraturhistoriker og gennem mange år litteraturanmelder ved Jyllands-Posten. Han er ikke fornærmet. Han kan holde masken. Han kan le i det rette øjeblik: Det alvorlige. Alt det bør man huske, naar man sætter sig til bogs med Klaus Rifbjerg, som fornærmer mange med sin ordglæde, og som ellers forekommer nogle urimeligt respektløs og selvfremførende, naar han optræder i kulturkritikerens rolle. Men lur ham: Han mener noget med det. Man skal ikke bilde sig ind, at dette er en elefantin ordekvilbrist eller fritomvandrende og hoftebredt brølende sønnesøn af Helled Hagen. Det kunne lyde saadan: En skarp iagttager.

10 Det er svært for en mand at være en skarp iagttager. Det gør ondt et sted derinde, det kommer til at bløde. Det fortæller man ikke. Men man iagttager mere. Og det fortæller man. Sådan er processen i Klaus Rifbjerg, tror jeg. Han begynder ikke med i stor og vag stil og bred fornemmelse at hade sin tid og teknikken og elektroner og alt det, han kommer heller ikke omvendt med en beruset fornemmelse for det, en trodsig fryd ved at der er maskiner, kraner og fræselyde i vor nutid, som han nu skal besynge. Man kan i det hele taget ikke faa Klaus Rifbjerg at se i nogen positur. Han kommer ikke ud fra skovene med nogen kølle og ikke ud fra maskinerne med nogen oliedryppende tvist hejst paa sejrsmasten. Jeg spekulerer paa, om han i det hele taget bryder sig om at være digter. Det gør vist for ondt. Men nu er han besluttet paa at leve, og det er hans væsen at se og fortælle. Læserne bør have den mangel paa dannelse, at de standser og hører efter, hvad han hvisker, medens han brøler højest. ( ) Men nu er nogle advarselsord til lyrikfromme yndlingslæsere. Her kommer man ikke gratis ind og faar sat fornemmelsen i gang ved lette tryk paa de kære gamle knapper. Her er det saa svært som, næsten saa svært som at høre evangeliet i kirken. Her er ingen oplevelse at hente for dem, der som kirkegængere vil nøjes med at glæde sig over ord. Det gør ondt, og det er besværligt. Mon det ville ikke være rettest, hvis vi skulle skrive Den jævne Mands Fører til Klaus Rifbjerg, at foreslå læsning af digte som det allerførste, hvori et stykke sæbe taler. Livet i badeværelset hedder det. Prøv nu at læse det. Tænk ikke på det som en allegori. Det er ikke et portræt, og det betyder ikke digteren. Lad det stadig være sæben. Sæbe er altsaa farlig, kom ikke med gale hænder og kryst det. Enhver maa kunne fornemme noget mere end det stykke sæbe, som ligger stille. Fortættet inaktiv bag din hæl. Kald det sandheden. Kald det livet. Kald det Klaus. Kendsgerningen er, at nu er det der. Fra Gelsted til Rifbjerg Nogle anmeldere og kritikere har opfattet Livet i badeværelset som en direkte replik til forfatteren Otto Gelsteds digt Døden i badekarret (1957). Otto Gelsted: DØDEN I BADEKARRET Dagen går døden i møde forbløde, forbløde! Snart tier al kiv og kummer, det hamrende hjerte forstummer.

11 Regntunge, dryppende skove sprang ud under kolde byger, og haglene pisker som tove fra skyer, der jager og fyger. Aldrig så jeg så kold en maj og så bitterligt øde en vår i vinterens vold Forbløde, forbløde Men knopper vil briste og grønnes dog livet af løv forskønnes og fuglekvidder vil tone fra bøgens dyngvåde krone. Mellem forrevne slør segner en aftenrøde slukner og dør forbløde, forbløde Ud i karret rinder blodet fra åbnede årer. Nu svinder alle tårer og mørkner alle minder En af dem, der har beskæftiget sig med forholdet mellem Gelsteds digt og Livet i badeværelset, er den tyske filosof og kulturkritiker Hans-Magnus Enzensberger (født 1929), der i en oversigtsartikel om dansk lyrik i tidsskriftet Akzente. Zeitschrift für Dichtung (10. Jahrgang 1963) sammenligner de to badeværelsesdigte af Gelsted og Rifbjerg. Enzensberger skriver her bl.a.: Forvandlingen er fuldkommen. I stedet for den bedrøvede digter er det nu sæben, fra hvis perspektiv badeværelset ses. Døden, romantisk stiliseret af Gelsted, bliver hos Rifbjerg til det groteske uheld, som titlen oven i købet gør til en biting. Som om det slet ikke kom an på badeværelsets ejer, bruger, offer, men helt alene på sæbens eksistens, på dennes kvasi-erotiske tilstedeværelse i forbruget og på dens listige triumf, så kalder Rifbjerg sit modsvar Livet i badeværelset og ofrer kun til sidst i digtet døden et par ringeagtende linjer. (oversat fra tysk af udgiverne)

12 Supplerende læsninger Lis Møller: Konfrontationer en psykoanalytisk analyse af Klaus Rifbjergs digtsamling Konfrontation, i Kultur og Klasse 1981 Lis Møller, dr.phil., lektor, senere professor i Litteraturhistorie ved Aarhus Universitet. Tydeligst beskrives naturens placering i den moderne verden i programdigtet, Livet i badeværelset, som indleder digtsamlingen: Mit univers ser jeg fra en fordybning i væggen: Forniklede rør der rejser sig bøjede, snoede afløb, hvide hospitalsagtige fliser og bruserens flueøjne hvorfra den milde forårsregn trods alt falder Disse linier skildrer ganske præcist det univers, der beskrives i de efterfølgende digte: den sterile, teknificerede, funktionelle verden, hvor naturen, den milde forårsregn, netop kun eksisterer trods alt, hvor naturen er udbyttet således som den også bliver det i Ave Bayway, en verden, hvor regnen er bragt under kontrol og kan reguleres ved at dreje på en hane et naturbeherskende univers. Selv om al denne teknik naturligvis er menneskeskabt og oprindelig tænkt som et hjælpemiddel, et hjælpemiddel for menneskets beherskelse af naturen, fremstår den i digtet nærmest som det modsatte. Maskinerne har selvstændiggjort sig i forholdet til de subjekter, der tror at styre og beherske dem, og fremtræder som, hvad man med Adorno 4 kunne kalde en slags anden natur : teknikken er blevet ligeså mægtig i forhold til mennesket som naturen engang var det. ( ) Livet i badeværelset kan læses som en skildring af denne omvending af beherskelsesforholdet: Den teknificerede verden (badeværelset), som sæben er en del af, hvor alt tilsyneladende er lagt an på at betjene mennesket bedst muligt, rummer destruktive kræfter, som det kan vær dødsensfarligt i ordets bogstaveligste forstand at ignorere. 4 Theodor W. Adorno ( ), tysk filosof, musikkritiker og æstetisk teoretiker

13

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Tom Kristensen: Nat i Berlin 1921 (1927)

Tom Kristensen: Nat i Berlin 1921 (1927) Tom Kristensen: Nat i Berlin 1921 (1927) Om illustrationen side 160 Carl Jensen: Forsidetegning til Verdslige Sange (1927) Maleren og tegneren Carl Jensen (1887-1961) debuterede som tegner som ganske ung

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi I min morfars kones stue - Hammerhøj Bogen tager afsæt i et af Vilhelm Hammershøis billeder Interiør. Åbne døre. Strandgade 30. 1905. Sammen med

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Martin Bigum, Min egen kunst 1989-2015

Martin Bigum, Min egen kunst 1989-2015 Martin Bigum, Min egen kunst 1989-2015 I anledning af udstillingen Martin Bigum, Min egen kunst 1989-2015 har Trapholt udarbejdet undervisningsforløb til folkeskolens mellemtrin og udskoling. Martin Bigum

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

Del 1. Før læsningen

Del 1. Før læsningen Del 1 Før læsningen Hvem er Sanne Søndergaard? Født i 1980 i Ikast Stand up komiker og forfatter Uddannelse: Student fra Ikast Gymnasium 1999 Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 2004 Debut som stand

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 Det Nationale Fotomuseum, Den Sorte Diamant Søren Kierkegaards Plads 1, København K Alle dage undtagen søndag: 10-19

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 Farver ses og opleves med både intellekt og følelser. I useumsbygningen undersøger seks kunstnere, hvad farver gør ved

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

UDSKOLINGEN / DIT OG MIT DANMARK

UDSKOLINGEN / DIT OG MIT DANMARK EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / DIT OG MIT DANMARK Lærervejledning Dit og mit Danmark. Indhold og formål: Dit og mit Danmark behandler tematikken Danmark under

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Broen, der blev til kunst...

Broen, der blev til kunst... Broen, der blev til kunst... Velkommen til 2009 og velkommen til Storebælts kalender, som vi håber du vil få fornøjelse af gennem alle årets 12 måneder. I år har vi bedt 12 danske kunstnere om at komme

Læs mere

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr.

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Grundlaget for Sejrs kunstneriske virke er det klassiske maleri. Med hverdagens rum og elementer som forlæg anvender Sejr oliemaling,

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Transaktionsanalyse. Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på?

Transaktionsanalyse. Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på? Transaktionsanalyse Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på? De fleste af os er nok ikke helt bevidste om, hvordan vi taler? Ikke mindst, hvordan vi opleves af andre, når vi taler. Omvendt møder

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af »Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af Kits fine nål. Kit har gjort det digitale analogt. Det

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu...

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu... Meirrion, galaksens hovedstad og handelscentrum, er nu overtaget af Trebanden bestående af førende handelsfyrster... Herfra kontrolleres tilværelsen for milliarder af intelligensvæsner... Den mest ambitiøse

Læs mere

Tale til festreceptionen for FIU-ligestilling

Tale til festreceptionen for FIU-ligestilling Tale til festreceptionen for FIU-ligestilling Tak for invitationen til at tale her i dag. Det er ikke ofte at jeg har talt om min kunstneriske praksis i et ligestillingsperspektiv. Feminisme har ikke været

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Målgruppe: Indskoling

Målgruppe: Indskoling UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Tag på opdagelse i Robert Jacobsens skulpturelle univers! Her transformeres jernrør, fjedre, tandhjul,

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Hvilke genstande kan man forvente at finde i et tankens museum? En kortlægning af store tænkeres bedrifter? Eller objektet selv, Lenins hjerne, fx? Ikke hos Jytte Høy.

Læs mere

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Problemheste efterlyses til Klaus Hempfling-aften i Herning. Klaus Hempfling, som

Læs mere

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN 28.02.15 17.04.15 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til

Læs mere

I BEGYNDELSEN VAR LYSET

I BEGYNDELSEN VAR LYSET F O T O G R A F I S K S A L O N I BEGYNDELSEN VAR LYSET Medlemmerne i Fotografisk Salon får nu muligheden for at deltage i en vandreudstilling til Danmarks største samlede galleri! Bestyrelsen har via

Læs mere

SØRENS POESI KAN MAN IKKE VÆRGE SIG IMOD

SØRENS POESI KAN MAN IKKE VÆRGE SIG IMOD Download fra Spring nr 16 forlagetspring.dk COPYRIGHT Svend Skriver SØRENS POESI KAN MAN IKKE VÆRGE SIG IMOD Interview med Per Højholt Per Højholt og Søren Ulrik Thomsen lader sig ikke uden videre sætte

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet For hver rose vi om natten føjer til livet, / trækker dagen en sorgløs fortolkning

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. oktober 2006 Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark Lise Broe har ved mail af 21. august 2006 indgivet

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

ARTiFAKTi. Inspirationsmateriale til brug i undervisning

ARTiFAKTi. Inspirationsmateriale til brug i undervisning ARTiFAKTi Udstillingen består af 202 forskellige Fools, som museet har lånt af private kunstsamlere. Den danske kunstner Michael Kvium er kendt for at provokere, fortrylle og begejstre beskurene med sine

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske,

Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske, Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske, religiøse eller organisatoriske bindinger At faglighed, fællesskab

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Spørgsmålene nedenfor er alle fra før 2011, hvor eksamensprojektet blev indført på c-niveau, men de kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med udformningen

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness Fire SamtaleSaloner Fire lørdage formiddage Fire film med udgangspunkt i forskellige kunstarter ansporer til at sætte begreb på visdom VISDOM PÅ KANTEN er skabt i samspil med psykolog Lisbeth Bruus-Jensen.

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Kreative processer kan udvikle og styrke sproget. Birgitte Scheel Persson

Kreative processer kan udvikle og styrke sproget. Birgitte Scheel Persson Kreative processer kan udvikle og styrke sproget Jeg er Tosprogspædagog og vejleder Pædagogisk diplomuddannelse i dansk som andetsprog. Fokus på brug af billedsproglige arbejdsformer i sprogstimulering.

Læs mere

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Introduktion Danmark under forvandling er et fotoprojekt hvor 14 fotografer er blevet bedt om at give deres bud på hvordan de ser det danske

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Kulturprinsen præsenterer: 4 kunstmuseer, 2 teatre, 1 vandportal

Kulturprinsen præsenterer: 4 kunstmuseer, 2 teatre, 1 vandportal Kulturprinsen præsenterer: 4 kunstmuseer, 2 teatre, 1 vandportal PROJEKTET Vandet er et samarbejde mellem 4 kunstmuseer, 2 teatre og 1 børnekulturelt udviklingscenter. I mødet mellem billedkunst og scenekunst

Læs mere

Børns udvikling og naturen

Børns udvikling og naturen Børns udvikling og naturen Hvordan man som professionel voksen understøtter børnenes udvikling af sanser, krop, hjerne og følelser med naturen som løftestang 45 minutter Sanserne vores adgang til verden

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE KØBENHAVN FOR BØRN OG UNGE AKADEMIET FOR WWW.VlSUEL-lNNOVATlON.DK børnenes design INSPIRERENDE SOMMER SommerCampus på AVI er det mest kreative og inspirerende

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Fem film om Hanstholm

Fem film om Hanstholm Fem film om Hanstholm Forlaget Knakken, 2007 Pjece til dvd om hanstholm endelig.indd 1 09-08-2007 15:21:14 Stenbjerg, 1964. Vagt ved havet (1965) Historien drejer sig om redningsarbejdet på den jyske vestkyst,

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Livshistorien en effektiv metode til rehabiliteringsarbejdet. Sune Thor Olsen Chefkonsulent i Type2dialog Cand.mag. I filosofi og historie

Livshistorien en effektiv metode til rehabiliteringsarbejdet. Sune Thor Olsen Chefkonsulent i Type2dialog Cand.mag. I filosofi og historie Livshistorien en effektiv metode til rehabiliteringsarbejdet Sune Thor Olsen Chefkonsulent i Type2dialog Cand.mag. I filosofi og historie Reference eksempler Hillerød Kommune Slagelse Kommune Syddjurs

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

04.05.2012 INTERVIEW MED MICHAEL WÜRTZ OVERBECK_MODTAGER AF PUBLIKUMSPRISEN 2012

04.05.2012 INTERVIEW MED MICHAEL WÜRTZ OVERBECK_MODTAGER AF PUBLIKUMSPRISEN 2012 04.05.2012 INTERVIEW MED MICHAEL WÜRTZ OVERBECK_MODTAGER AF PUBLIKUMSPRISEN 2012 Michael Würtz Overbeck VINDEREN AF PUBLIKUMSPRISEN 2012 PÅ ÅRHUS Michael Würtz Overbeck modtog onsdag d. 25. april Publikumsprisen

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Anbefales af Statens Kunstfond ved Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum Generelt: De tre kunstnere udvalget har valgt at pege

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere