Marsk & Muld. Glædelig Jul. Farup Sogneblad. 16. årgang nr. 1 december januar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marsk & Muld. Glædelig Jul. Farup Sogneblad. 16. årgang nr. 1 december 2010 - januar 2011"

Transkript

1 Marsk & Muld Farup Sogneblad 16. årgang nr. 1 december januar 2011 Glædelig Jul

2 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres til Villy Lønne på pr. mail diskette eller med let læselig håndskrift. Elin Hjuler - Erling Pedersen - Gert Vejlgård - Kristian Kyndi - Villy Lønne, Farup Kirkevej 14, tlf Layout: Nico Reklame, Bramming, oplag: 400 stk. NB - sidste dato for aflevering af stof til februar/marts udgaven er mandag d. 10. januar Marsk & Muld kan også ses på Stor tak til Erik Stuhr, som endnu engang har leveret forsiden til juleudgaven af M&M FÆLLESSPISNING næste dato for fællesspisning onsdag d. 9. febr. kl. 18,30 Nyd at komme i byen en ganske almindelig hverdagsaften! pris : 50 kr. for voksne- og 25 for børn 6-12 år Til melding til Dorte / Et hjertesuk. I mørke er alle katte grå! Det er i hvert fald meget svært at se andre i mørket, hvis der ikke er en eller anden form for lys på vedkommende. Jeg vil så gerne være advisiret i ordentlig tid inden mødet med andre, så jeg kan nå at træde til side og lade dig/jer komme forbi i god ro og orden, mens mine hunde sidder pænt ved min side. (Det er sommetider ønsketænkning!) På gensyn!! Mette Lind Opsamling og indsamling. Der er virkelig gang i den her i Farup! Vi samler dåser op, masker op og sidste nyt op. Unge "Halloween'ere samler slik ind under mottoet: "Slik eller Ballade" (hvem kan stå for det?) Der er indsamling af stearin til nye lys, af æggebakker til ægsælgere, kaffeposer m.m. til quilt-damerne, pap og andet til optænding til brændeovne og dåser til Landsbyfælleden. ( Gad vide om Landsbyfælleden i folkemunde vil komme til at hedde Farup Dåsefælled?) Med al den ind- og opsamling ender det nok med at Farup sogn får præmie som det mest dåse-løse sogn i Esbjerg Kommune - eller måske i hele Danmark? Mette Lind Juletræsfest i Farup Forsamlingshus Så er der igen juletræsfest i Farup Forsamlingshus. Julemanden vil aflægge besøg og danse en tur om træet. Det foregår: søndag d. 5. dec. fra kl Slikposer a 20 kr. bestilles hos Bjarne tlf (senest d. 2. dec.) Kaffe og kage til voksne pris 10 kr. Med venlig hilsen Farup Forsamlingshus 2 FARUP SOGNEBLAD

3 Generalforsamling 2011 Forsamlingshuset i Farup og Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening holder traditionen tro fælles generalforsamling i Forsamlingshuset mandag den 24. januar 2011 kl Vi starter med Forsamlingshusets generalforsamling, og efter en kort pause går vi videre til Farup Sogns Borger- og Gymnastikforenings generalforsamling. Forslag til de respektive foreninger skal være foreningerne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. Forsamlingshuset dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Formandens beretning 3. Regnskabsberetning ved kassereren 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingentet størrelse for medlemskab af Farup Forsamlingshus 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af suppleant 8. Valg af revisorer 9. Eventuelt Borgerforeningens dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelse og suppleanter. 7. Valg af 2 revisorer. 8. Eventuelt. Gør www. farupsogn.dk til din fortrukne. Kongeåens Sønderjyske Forening. Program for sæsonen : Program for foråret 2011: Mandag d. 7. febr. Rom den evige stad Sem. lektor Jørn Buch fortæller om byen, der på godt og ondt har præget historien og kristendommen her i Vesten. Tirsdag d. 15. marts Rødding Højskole dansk/tysk/dansk Mads Rykind-Eriksen, siden 2007 forstander på Rødding Højskole, vil fortælle sin personlige historie med Rødding Højskole. Tirsdag d. 5. april: Generalforsamling og Nis Petersen Efter generalforsamlingen fortæller sognepræst Thomas Kjær Hansen om digteren og forfatteren Nis Petersen. Møderne foregår i aulaen på Gredstedbro skole og begynder kl. 19,30 Medbring selv kaffe og brød Med til programmet hører hver gang flittig brug af Højskolesangbogen Farup Ungdomsklub Generalforsamling i Farup Ungdomsklub. Afholdes tirsdag d. 22. februar 2011 på Farup skole kl Dagsorden ifølge vedtægterne. Se mere på Hilsen bestyrelsen Vi er glade for at kunne fortælle at vi fra 1. november har fået nye ledere i klubben. Det er Annemette Leth Iversen, som netop er flyttet ind på Farup Kirkevej 44, og Andreas Wind som bor på Kammerslusevej 5. De to vil begge være i klubben mandag og onsdag kl Når de to har lært klubben og de unge at kende vil de planlægge nogle nye weekendaktiviteter. Følg med på - Ungdomsklubben Henrik Villadsen FARUP SOGNEBLAD 3

4 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Farup Landsbyfælled Som det er de fleste bekendt, er der ikke afsat penge til vort projekt med Farup Skole i Esbjerg Kommunes budget for Brandærgerligt, da energien og virkelysten har været stor ved de aktiviteter her op til budgetforhandlingerne. Men det betyder ikke, at projektet er skrinlagt og vi vil arbejde hårdt for, at det vil kunne realiseres i Vi har i styregruppen kontakt med Esbjerg Kommune og der vil blive afholdt et møde i slutningen af november, for at diskutere denne nye situation. Her vil vi prøve at arbejde os ind på, hvordan vi vil kunne opkvalificere projektet, så chancerne for at komme med næste gang bliver større. Ligeledes skulle dette møde gerne fastlægge linjerne for den fortsatte brug af skolen generelt og i særdeleshed for gymnastikforening og ungdomsklub. Mht. økonomien, så er arbejdet med at søge penge til projektet, via fonde og legater sat i gang. Dette vil yderligere kunne motivere de folkevalgte til at prioritere projektet højere. Men vigtigst af alt, er det lokale arrangement. Uden dette vil det ikke kunne lade sig gøre. Men det kan det i Farup! I lørdags (7/11) var ca. 50 personer trommet sammen på Flaskecentralen på Nørremarken. Flaskecentralen havde en opgave, der krævede mange hænder. For det arbejde fik vi betaling. Godt kr til arbejdet for Farup Landsbyfælled. Fantastisk godt gået til alle, der gav en hånd med. Det nytter noget. Tusind tak til Flaskecentralen fordi I tænkte på os til denne opgave og selvfølgelig til dem der mødte op. Vi kom ikke med i denne omgang, øv! Men vi skal huske på, at vi stadig har skolen, med de aktiviteter, som kører. Gymnastikken drøner derud af og ungdomsklubben samler mange børn begge dele trækker børn og unge fra Ribe til Farup! Op på hesten igen, Farup! Vi arbejder videre på Farup Landsbyfælled, som en naturlig del af Farups fremtid. Mange hilsner fra Styregruppen. NOVEMBER Tirsdag d. 30. AKTIVITETSKALENDER Tirsdagsklub i konfirmandstuen DECEMBER Søndag 5.dec kl Juletræsfest i Forsamlingshuset søndag d. 12. dec. kl. 19,00 Musikgudstjeneste m. lokale sangere 2011 JANUAR Mandag 24. jan. Kl. 19 Generalforsamlinger Forsamlingshuset og Borgerforeningen Tirsdag d. 25. januar Tirsdagsklub Lørdag d. 29.januar 9,30-15,30 Kirkehøjskole Mandag 31. januar Generalforsamling Jagtforeningen FEBRUAR Fredag 4. feb. kl Vildtaften onsdag d. 9. kl. 18,30 Fællesspisning i forsamlingshuset tirsdag d. 22. kl.19,30 Genforsamling i ungdomsklubben, Farup skole Tirsdag d. 22. feb. Tirsdagsklub MARTS Fre/lø 4. og 5. marts Fastelavnsfest Fre-sø marts Gymnastikopvisning i Bramming Fredag 11. marts Gymnastikopvisning i Farup Lørdag 19.marts Forårsarrangement i forsamlingshuset Tirsdag d. 29. marts Tirsdagsklub??? Hobby udstilling Faste møder: Strikkeklubben: Konfirmandstuen kl. 15,00 mandage i ulige uger Marsk & Muld: Marsk & Muld holder fast møde første mandag i hver anden måned Lokalarkivet: Lokalarkivet holder fast møde torsdage i ulige uger kl Andet: SE OGSÅ AKTIVITETSKALENDER PÅ 4 FARUP SOGNEBLAD

5 Det er ikke nok at bage en kage version 2.0 Ovenstående overskrift hentyder til et indlæg i Marsk og Muld tilbage i februar/marts udgaven i 2006, hvor vores daværende formand, Kent Rygaard, skrev et indlæg vedr. manglende engagement i foreningsarbejdet. Siden da er der sket meget og meget vand er løbet gennem åen. Et tilbagevendende problem hvert år i januar måned har dog været at det næsten har været umuligt at få nye folk i bestyrelsen. Afløsere for afgående medlemmer, som efter 2,4, 6 eller 8 års tro tjeneste har valgt at forlade bestyrelsen, efter et godt udført arbejde. Hvert år har man skulle tigge og bede folk om at tage en tjans ind i mellem under udøvelse af moderat fysisk pres, som er det politisk korrekte ord for tortur. Blot for at få folk til at sige jeg skal nok, jeg skal nok. Når man ser på opbakningen generelt, forstår jeg ikke at det er så stort et problem. Når der er Landsbyfest mønstrer vi sagtens op mod 200 mand m/k til fest og spisning lørdag aften. Da der skulle tjenes penge til, den forhåbentlig, kommende Farup Landsbyfælled, blev der med 14 dages varsel samlet over 40 mand m/k, som alle tog en ordentlig tørn på Ribe Flaskecentral lørdag den 6. november. Det resulterede i at flasker spansk rødvin mistede hessian frakken og kr. strøg direkte i pengekassen. Ved den seneste tur til Varde Legeborg deltog 97 mand m/k dog flest børn. Men det viser jo med al tydelighed at der er et kæmpe potentiale i borgerne i Farup sogn, men det er samtidig som om at ordet bestyrelsesmedlem er farligt. Se nu at komme ind i kampen, så vi også i fremtiden kan have et rigt foreningsliv herude i marsken. Samtlige ejendomsmæglere, som har boliger til salg i Farup, skriver i deres annoncer at der er et godt sammenhold og et aktivt foreningsliv. Det skulle de da gerne kunne blive ved med at skrive. Hvis ikke vi løfter i flok, ender det bare med at ildsjælene brænder ud, og så står vi tilbage uden noget som helst det er der formentlig heller ikke nogen der er interesseret i. Ved den kommende generalforsamling i januar 2011, forlader to nuværende medlemmer bestyrelsen. Og hvor ville det da være dejligt, hvis vi ikke skulle presse folk ind i bestyrelsen. Så mærk lige efter om ikke DU har et bestyrelsesmedlem gemt inden i dig. Med venlig hilsen Jens Nielsen formand for F.S.B.G. SÅ ER ZUMBA KOMMET TIL BYEN Zumba'en startede mandag i uge 43 med et brag. Vi var 35 friske kvinder i alle aldre der mødte op i Logitrans' hal. Her blev vi introduceret til den magiske verden af vores to instruktører Lene og Kirsten. Zumba er den nye trend inden for fitness. Den stammer fra de latinamerikanske lande og tager udgangpunkt i danse som salsa og marengo. Fordelen ved denne form for motion er at vi kan lave øvelserne i vores eget tempo. Så hvis du har lyst kan du roligt møde op, og manden er selvfølgelig også velkommen. FARUP SOGNEBLAD 5

6 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Høstfest i dagplejen. Vi dagplejebørn og vores dagplejere havde inviteret bedsteforældre til høstfest d. 6 oktober Der var rigtig mange, der havde tilmeldt sig, så det kunne blive en dejlig dag. Vi startede kl med at spise nybagte boller og hvad dertil hører, bagefter sang vi et par høstsange, " Nu falmer skoven" og " Marken er mejet". Disse sange havde vi øvet os i at synge, eller i hverfald øvet os i at sidde stille og lytte, og det var vi gode til. Kl gik vi i de inddelte hold, hvor vi skulle lave forskellige ting. 1. Hold skulle lave frokost. 2. Hold skulle finde grønsager og ordne dem. 3. Hold skulle finde bordpynt og dække bord. Når man havde lavet de opgaver på sit hold, havde man mulighed for at være ude i det dejlige vejr og kikke på Majshøsteren, som Hans Tobiasen havde stillet foran vores indgang ( Tusind tak for det Hans ), ellers var der en forhindringsbane i gymnastiksalen, som kunne benyttes. Kl. 11 fik vi frokost, som bestod af boller i karry, ris og gulerodssalat. Kl. 12 var vi puttet, da var vi meget trætte efter en meget hyggelig formiddag. Kl fik vi besøg af bedsteforældre til eftermiddagskaffe og nybagt æblekage. Vi havde en rigtig dejlig dag med rigtig stor opbakning fra bedsteforældrene. Mange Hilsner Caroline, Mascha, Alexander, Maria og Ruth, Laurids, Georg, Cecilie, Niels og Rikke, Andrea S, Andrea T, Anna Dorthe, Laura og Annette Dagplejejul Er der nogle, der har lyst, har vi julegudstjeneste for dagplejen i Farup kirke d. 8. dec. kl. 10,00. Alle er velkomne - hilsen dagplejerne Kulturnatten: Søndag den 17. oktober var der kulturnat i Ribe. Et par billeder fra St. Catarinae Kirke. Det var dejligt at være med til. Det var meget stemningsfuldt. Ragna Weidinger 6 FARUP SOGNEBLAD

7 Gør www. farupsogn.dk til din fortrukne. FARUP SOGNEBLAD 7

8 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Man bliver jo altid lidt glad, når man konstaterer, at der rent faktisk er nogen, der læser det, man skriver, og det kunne jeg konstatere for nylig, da jeg var henne og handle i nabosognet. Mens jeg står ved kassen, så siger Carl Blaaberg fra Hillerup, der befinder sig nogenlunde samme sted (altså ikke Hillerup, men Carl), at han jo havde læst, at jeg manglede lidt at skrive om til herværende skrift, og at han da mente, at hans ølsamling nok kunne være et par linjer værd. Det mente jeg også. Så en aften i nys forgangne uge tog jeg ud til Carl for at se og høre lidt om ølsamlingen, som efterhånden består af ca.1400 forskellige øl. Efter en indledende besigtigelse af samlingen skulle vi så have fundet ud af, hvad der skulle skrives, og det gjorde vi, mens vi delte en Carlsberg Hof med sidste salgsdato i Med denne smagning ville Carl dokumentere, at øl kan holde uendeligt, hvis rigtig opbevaret og behandlet. Dokumentationen var nu ikke specielt overbevisende, thi øllet var blevet noget dovent med årene, men vi blev da ikke syge bagefter, dvs undertegnede blev lettere forkølet, men der er næppe årsagssammenhæng. Vi skyllede så efter med en mørk ale fra Thisted Bryghus, og det var kvalitet fra min hjemstavn. Carl fortalte, at det nok var en samlermani, der havde sat ham i gang med at samle på øl for ca 20 år siden. Han fortalte videre, at mange af de øl, han havde stående i samlingen, ja dem havde han fået fra naboer og venner, men han købte selvfølgelig også mange af øllene selv. Hver gang han kom ind i en butik, ja så var han altid henne og se på øludbuddet, og var der øl, han ikke havde i sin samling, ja så blev der handlet. I starten havde han altid købt 2 eksemplarer, så han kunne gemme den ene i samlingen og drikke den anden; han skulle jo helst vide, hvad det var, han havde stående. Men det princip var efterhånden blevet for dyrt og også lidt hårdt ved leveren, så nu nøjes han med at drikke de øl, som han ved et - ikke uheldigt - fejlindkøb allerede har i samlingen. Samlingen består i øvrigt af øl fra mange lande. Jeg bemærkede således øl fra selvfølgelig Danmark, men Tyskland, Polen, Argentina, Tjekkiet, Norge, Kina, USA, England og ikke mindst Belgien, som jo er et fantastisk ølland med et rigt og varieret udbud af kvalitetsøl, var også repræsenteret. De udenlandske øl og øllene fra mindre lokale bryggerier udløste i øvrigt en god snak om ølkultur med mere her til lands og i udlandet, og Carl nævnte for eksempel, at det var skuffende, at han under et ophold under fjernere og varmere himmelstrøg kun havde kunnet købe Carlsberg i baren, og jeg giver ham ret. At drikke dansk øl, når man befinder sig udenlands, ja det er da lidt fattigt. Da jeg kørte hjem efter besøget, kom jeg til at tænke på, at det imponerende i en så stor ølsamling ikke er at skaffe øllet, vel nærmere at undlade at drikke det, og så kom en lille morsomhed mig i hu. En journalist spurgte mig en gang, hvad forskellen på en kamel og en journalist er? Kamelen drikker for at kunne arbejde, journalisten arbejder for at kunne drikke. Men sådan er det vel ikke i disse nypuritanske tider. Men for lige at afrunde Carls øl, så vil jeg tro, at Carl, som den venlige og gæstfrie person han er, gerne viser sin samling frem for interesserede efter foregående aftale. Af Kristian Kyndi Carls øl Mere end en delikatesse Løg fremmer sundheden. De indeholde næringsstoffer som kalcium, fosfor og askorbinsyre(c-vitaminer). Løg har i tidernes forløb været værdsat på grund af dets helbredende egenskaber. Det bruges stadig i dag mod en række lidelser: betændelse, åreforkalkning, forkølelse, sygdomme i kranspulsårerne, diabetes og astma. Løg modvirker også blodpropper, er desinficerende, betændelseshæmmende, kolesterolsænkende og kræftbekæmpende(det er videnskabeligt bevist). Der er tale om ganske almindelige husholdningsløg, en skøn grøntsag som findes i mange arter, hvide, gule, røde, grønne og violette, alle sunde og helbredsfremmende. Løg kan med held dyrkes i marskens muld. Karl Jørgensen 8 FARUP SOGNEBLAD

9 Gør www. farupsogn.dk til din fortrukne. Flaskearbejde 6. nov Lørdag den 6. november mødte ca. 45 Farup-borgere hen over dagen op på Ribe Flaskecentral for at tjene penge til Farup Landsbyfælled. Fra kl til kl med indlagte pauser, for uden mad og drikke.. - puklede store og små med at trække hessian af rødvinsflasker, som fabrikken havde samlet gennem flere år. Dan og hans medarbejdere havde svært ved at få arbejdet passet ind i dagligdagen inden nytår, hvor prisen pr. flaske vil falde drastisk derfor fik vi tilbuddet om at klare jobbet med en god fast pris pr. flaske. Alle gik til den med krum hals - hurtigt blev opgaverne fordelt. Paller fyldt med flasker blev kørt ind bag linjen nogle satte flaskerne op på bordet, her var andre bevæbnet med hobbyknive, og hessianfrakken fik et snit og blev rykket af, hvorefter andre stod klar og satte de nu nøgne flasker på paller på den anden side. Her havde Dan travlt med at køre de fyldte paller til indpakning og komme med nye paller godt hjulpet til at små palleløfterchauffører. Til frokost var borgerforeningen vært - der blev serveret pizza, som blev fortæret med god appetit. Efter pausen var alle klar igen, og flaskerne fløj over bordet. Da klokken nærmede sig 15 og kaffetørsten bredte sig, kom Lisbeth med friskbagte boller og kage samt te og kaffe lækkert, lige hvad alle trængte til. Der blev gjort status der manglede kun ca. 15 paller skulle vi klare dem nu eller dagen efter??? Alle var enige om at fortsætte, så koncentrationen steg og snakken forstummede lidt. Efter en god indsats fra alle børn/mænd/kvinder kunne Dan kl meddele, at der var kørt godt flasker gennem pakkemaskinen. Så efter en travl og aktiv dag kunne vi alle tage trætte hjem med vished om at have tjent omkring kr ,- til vores drømmebyggeri ved skolen. FARUP SOGNEBLAD 9

10 10 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Kirkesiden GUDSTJENESTELISTE - FARUP KIRKE November søndag d s.i advent kl. 10,00 Vi synger kirkeåret ind. Konfirmander medvirker Markering af Kirkehusets færdiggørelse December søndag d s.i advent kl. 10,00 Medvirkende fra babysalmesang søndag d s.i advent kl. 19,00 Farup adventskor / kaffe i Kirkehuset søndag d s.i advent kl. 10,00 juleaften d. 24. kl. 15,30 juledag d. 25. kl. 10,00 2. juledag ingen gudstjeneste I december holdes igen adventsaftensang i Sct. Catharinæ kirke de 4 onsdage før jul. Det er kl. 17,00 Januar nytårsdag d. 1. kl. 16,00 Indsamling til Bibelselskabet helligtrekongerssøndag d. 2. ingen gudstjeneste, men onsdag d. 5. kl. 19,00 søndag d. 9. jan 1.s.e. h. 3 k..- ingen gudstjeneste søndag d s.e.h.3 k. kl. 10,00 søndag d s.e.h.3 k. kl. 10,00 søndag d s.e.h.3 k. kl. 10,00 Kyndelmisse/familiegudstjeneste Der er igen aftensang/taize i Sct. Catharinæ kirke de fire onsdage i januar måned kl. 17,00 Februar søndag d s.e.h.3 k. kl. 10,00 Kirkebil kirkebil kirkebil Der kan til enhver tid bestilles kørsel til gudstjenester eller møder i Kirkehuset/konfirmandstuen. Esbjerg Taxa tlf Husk at bestille hjemtransport sammen med turen ud. Farup adventskor Vi øver stadigvæk i konfirmandstuen kl. 19,00 flg. dage: onsdag d. 1. dec. og torsdag d. 9. dec. Med lidt privatundervisning kan man stadig nå at hænge på, hvis man har lyst. Resultatet kan høres 3. søndag i advent, hvor vi også håber, børn og unge vil medvirke og hvor der desuden bliver lejlighed til at synge julesalmer. Efter gudstjenesten er der kaffe i Kirkehuset til dem, der har tid og lyst. Børnekor børnekor børnekor Vi håber, der igen er børn fra 3. kl. og op, der har lyst til at danne kor i kirken og bære lys ind, når vi d. 12. dec. holder musikgudstjeneste. Vi skal øve fredagen før d. 10. dec. kl. 16,00 til senest 17,30. Så mød op / fortæl dit barn/barnebarn, at vi synger i kirken den dag Tirsdagsklubben Tirsdag d. 30. nov. slutter vi efterårssæsonen med adventsstemning og hygge I januar lægger vi igen ud med et besøg udefra : Tirsdag d. 25. januar kommer Ingrid Sand Simonsen, Hjortkær, og fortæller om Mennesker på min vej Ingrid Sand har tidl. gæstet Tirsdagsklubben. Hun er en yderst aktiv dame stadigvæk - i mange sammenhænge, såvel inden som udenlands. Tirsdag d. 22. februar får vi besøg af Karen og /eller Ebbe Paludan, tidl. Farup, nu Oksbøl - og tirsdag d. 29. marts skal vi selv på besøg - på det nyrenoverede Ribe Kunstmuseum. Men herom senere. Tirsdagsklubben holder stadig til i konfirmandstuen, Farup Kirkevej 6, fra kl. 14,30 16,30 Kaffe 10 kr. Enhver er velkommen. Kirkehuset markering af færdiggørelsen Vi har som bekendt for længst taget Kirkehuset i brug og nyder det hver gang. Derfor kan der ikke blive tale om nogen indvielse af huset. Men markeres skal det, at vi nu efter nogle års bekosteligt og meget flot arbejde fra arkitektens og håndværkernes side og tålmodighed fra menighedsrådenes samt graverens endelig er færdige med renoveringen af det tidligere missionshus. Markeringen vil meget passende finde sted ved begyndelsen af det nye kirkeår, 1. søndag i advent d. 28. nov. efter gudstjenesten. Ved samme lejlighed vil Mille og Erik Stuhr være til stede. De har som omtalt i sidste nummer af Marsk & Muld doneret nogle billeder til Kirkehuset, som farvemæssigt og motivmæssigt passer utrolig smukt til det gamle hus. Alle er naturligvis velkomne til denne lille markering. FARUP SOGNEBLAD

11 Indre Mission december onsdag d. 8. Fællesmøde i Gredstedbro kl. 19,30 Oda Hansen Ølgod torsdag d. 16. Julefrokost og julehygge kl. 11,30 i Kirkehuset Alle er velkomne Tilmelding og senest d Pris 75 kr. januar Evangelisk Alliances Bedeuge onsdag d. 12. hos Ruth Lønne torsdag d. 13. hos Anders Nikolajsen begge dage kl.14,30 Få dine informationer på www. farupsogn.dk Årets salmesangsprojekt Rams i Ribe domkirke "Du kom til vor runde jord" lød temaet for dette års salmesamarbejde mellem skole og kirke i Ribe stift. Gå ind på kirkens hjemmeside - under Farupsogn.dk - og se fotos af Farup-børnene, der sang i domkirken tirsdag d. 23. nov. Sten Kaaløs salme var helt klart favorit. Du kom til vor runde jord, barn på bare fødder midt i engles julekor, med Himlens frakkeskøder. Du var dreng i Nazaret, stod i tømrerlære, skar dit navn i stort og småt Jesus, du min Herre! DDS 70 onsdag d. 19. Kredsmøde i Gørding kl. 19,30 v. missionær Søren Grysbæk, Horsens DANMISSION - ydre mission Torsdag d. 6. januar Hellig Tre Kongers fest kl. 19,00 i Vor Frelsers kirke, Esbjerg Taler Tomas Stær Berg, Danmission Torsdag d. 20. jan. kredsmøde hos Else Nikolajsen Onsdag d. 17. nov. var konfirmanderne fra Farup og Ribe på den årlige udflugt til Esbjerg. Vi var først på UCSyddanmark for at gå på opdagelse i Esbjergevangeliet (fotos herfra). Dernæst i Hjerting kirke (er det en kirke?! ) med Robert Jacobsens berømte alterudsmykning, i Gravlunden, hvor der er indrettet et afsnit til muslimske begravelser - og endelig besøgte vi pastor Benny i den katolske kirke. En dejlig dag, skønt der var "mange, mærkelige kirker" Mini-konfirmander Et nyt hold mini-konfirmander begynder i januar måned. Der sendes brev ud før jul til elever på 3. klassetrin. Timerne kommer til at ligge på onsdage, umiddelbart efter skoletid og hjemkørsel. Vi begynder onsdag d. 26. januar. Afslutning palmesøndag d. 17. april Babysalmesang Ved gudstjenesten 2. søndag i advent d. 5. dec. kl. 10,00 medvirker nogle af deltagerne i babysalmesang undervejs i gudstjenesten, så andre kan få lejlighed til at opleve, hvad babysalmesang i grunden er. En ny sæson med babysalmesang begynder i Sct. Catharinæ sogn i februar måned. Det sker som hidtil i et samarbejde mellem de to Ribe sogne samt Farup. Se næste nummer af Marsk & Muld eller ring/skriv til præsten for at høre nærmere. Indsamlinger V. nytårskollekten til fordel for Det danske Bibelselskab indkom 641,50 kr. V. påskens indsamling til KFUM & K 785 kr Kr. Himmelfartsdag til fordel for Folkekirkens Mission 250 kr. Efterårskollekten på 1586,50 kr blev fordelt mellem Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Korshær og Danske Sømand og Udlandskirker. Navne og telefoner Sognepræst Elin Hjuler Farup Kirkevej 6, tlf. 75 Graver Kent Rygaard Farup Kirkevej 46, tlf Formand Solveig Christiansen Købmandsvej 8, tlf Kirkeværge Bente Petermann Farupvej 9, tlf FARUP SOGNEBLAD 11

12 www. farupsogn.dk Gør www. farupsogn.dk er for alle, men til din mest fortrukne. dig/sognet. Kirkehøjskole lørdag d. 29. jan inviteres til højskoledag i Farup Kirkehus/kirke - med foredrag af Michael Brautsch, tidl. sognepræst i Darum, nu Gjesing. Michael har tidligere været i Farup med gudstjeneste og foredrag og er i det hele taget vidt berejst og kendt fra DR kirken og med foredrag om kirkelige såvel som generelt værdi-relaterede emner. Kristen identitet kalder han sit foredrag på højskoledagen og uden tvivl bliver der noget både til eftertanke og diskussion. Dagens anden foredragsholder er sygehuspræst Marianne Zeuthen, Esbjerg, som flere måske også allerede har mødt. Marianne skriver : Patientpræst, Pårørendepræst, Personalepræst. Samtaler om glæde, livet, døden, mening, meningsløshed, skyld, skyldfølelse, lidelse, angst, håbløshed og håb. En eftermiddag om mit arbejde på Sydvestjysk Sygehus Højskoledagens forløb : kl. 9,30 morgenkaffe og morgensang kl. 10,30 foredrag v. Michael Brautsch kl. 12,15 let frokost kl. 13,00 Marianne Zeuthen kl. 14,00 kaffe og debat kl. 15,30 afslutning Hele dagen koster 75 kr.. Tilmelding aht. forplejning senest d. 26. januar på tlf / mail: / Man er også velkommen kun til foredragene. Jesu fødsel. Ikonen domineres af et bjerg med en gabende grotte, som symboliserer helvede, Maria befinder sig halvsiddende på sit purpurfarvede rejseslag, foran grotten efter fødslen. Jesus ligger i krybben ved siden af hende, svøbt i et ligklæde, som forvarsel om hans død på korset. Oksen og æslet bliver de første, som ser barnet. De symboliserer jøder og hedninge. (Profetien i Esajas bog kap. 1 vers 3: Oksen kender sin ejer, æslet sin herres krybbe; men Israel kender ikke mig, mit folk fatter intet. ) Englene lovsynger Maria og Jesus fra de øverste hjørner. De hellige tre konger ankommer med deres gaver fra venstre. Gud Helligånd lyser i tre stråler ned over krybben hvor Jesus ligger, hyrden blæser på sit horn (symbol på menneskenes deltagelse i englenes kor) og kigger ind i grotten. I nederste venstre hjørne sidder Josef og grunder over situationen, og fristeren, djævelen, står ved siden af og prøver at så tvivl og vrede i hans sind. Marias øjne er rettet mod Josef med et udtryk af stor medlidenhed. I nederste højre hjørne ser vi jordemoderen og Salome bade Jesus på traditionel vis. Lukas kap. 2, v Jordemoderen bevidner at Maria, som lige har født Jesus, var jomfru ved fødselen og Salome undersøger Maria og bevidner det samme. Jakobs Forevangelium kap. 19, vers 2-3 og kap. 20, vers 1-4. Kristi Fødsel festligholdes 25. december. Ragna Weidinger Ikonen er fra Novgorodskolen ca FARUP SOGNEBLAD

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 15. årgang nr. 3 april - maj 2010

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 15. årgang nr. 3 april - maj 2010 Marsk & Muld Farup Sogneblad 15. årgang nr. 3 april - maj 2010 Fællesspisning onsdag d. 14. april kl. 18,30, tilmelding til Dorte 75431925/peternil@post10.tele.dk www. farupsogn.dk er for alle, men mest

Læs mere

13. årgang nr. 1- december 2007 - januar 2008

13. årgang nr. 1- december 2007 - januar 2008 Marsk & Muld - Farup Sogneblad 13. årgang nr. 1- december 2007 - januar 2008 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Fælles generalforsamling Sidst i januar holder Forsamlingshuset og Farup

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Marsk & Muld. 17. årgang nr. 1 December - Januar 2011/2012

Marsk & Muld. 17. årgang nr. 1 December - Januar 2011/2012 Marsk & Muld 17. årgang nr. 1 December - Januar 2011/2012 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Generalforsamling i Farup Ungdomsklub holdes tirsdag d. 21. februar eller onsdag d. 22.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 10. årgang nr. 1 - December 2004- Januar 2005

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 10. årgang nr. 1 - December 2004- Januar 2005 Marsk & Muld Farup Sogneblad 10. årgang nr. 1 - December 2004- Januar 2005 Juletræsfest den 12. december kl. 14.30-16.30 REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 1 december 2014 - januar 2015

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 1 december 2014 - januar 2015 Marsk & Muld Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 1 december 2014 - januar 2015 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld AKTIVITETSKALENDER Redaktionens spalte December Onsdag den 3.

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma.

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma. Ugebrev 48 Indskoling mandag 26.nov-fredag d.30.nov Kære forældre i indskolingen: De første nisser har indfundet sig - vi gør ellers hvad vi kan for at holde dem hen til næste fredag, hvor vi holder bedsteforældredag.

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Høkeren. Spis hvad du kan. Kokke-teamet er fra AFMM. Billetter købes hos. Torsdag 07/02 kl. 18:00. er der igen familie-café i forsamlingshuset

Høkeren. Spis hvad du kan. Kokke-teamet er fra AFMM. Billetter købes hos. Torsdag 07/02 kl. 18:00. er der igen familie-café i forsamlingshuset Torsdag 07/02 kl. 18:00 er der igen familie-café i forsamlingshuset Spis hvad du kan Voksne 40 kr. Børn 30 kr. Dessert 10 kr. Kokke-teamet er fra AFMM Ved Kommunemesterskaberne i Holsted lørdag den 5.

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 16. årgang nr. 5 august - september 2011

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 16. årgang nr. 5 august - september 2011 Marsk & Muld Farup Sogneblad 16. årgang nr. 5 august - september 2011 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres

Læs mere

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993 Dante i 1993 11.januar 1993 Der indkaldes herved til generalforsamling 4.februar 1993 i Biblioteket på Viborg Katedralskole kl.19.30. Dagsorden ifølge lovenes $ 9: 1.Formandens beretning. 2.Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19.

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19. Deadline på Nybøllen 2012 (Alle dage kl. 18.00) 20. februar 9. april 28. maj 9. juli (denne dato er ikke helt fastsat) 27. august 15. oktober 26. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 19. årgang Nr. 2 februar-marts 2014

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 19. årgang Nr. 2 februar-marts 2014 Marsk & Muld Farup Sogneblad 19. årgang Nr. 2 februar-marts 2014 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder.

Læs mere

Aadum Husholdningsforening

Aadum Husholdningsforening Aadum Husholdningsforening Eftermiddagstur Tirsdag den 11. marts kl. 14.00 16.30 besøger vi Musikgalleriet/Mariehaven i Ansager Rie og Helge Engelbrecht laver underholdning med foredrag, fællessang, besøg

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6. Nyhedsbrev uge 34 2014. Side 3. Kontakt, rengøring mm. Invitation til HØSTFESTEN

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6. Nyhedsbrev uge 34 2014. Side 3. Kontakt, rengøring mm. Invitation til HØSTFESTEN Nyhedsbrev uge 34 2014 Side 1 Side 2 Invitation til HØSTFESTEN Side 4+5 Side 6 Børnehaven Kontakt, rengøring mm. Side 3 Nyt fra bestyrelsen Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere