Vedligeholdelsesinstruktioner / vedlikeholdsinstruksjoner Komplay

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedligeholdelsesinstruktioner / vedlikeholdsinstruksjoner Komplay"

Transkript

1 Vedligeholdelsesinstruktioner / vedlikeholdsinstruksjoner Komplay Komplay Maintenance Instruction 1 / 13 KOMPAN A/S KRH

2 Vedligeholdelsesinstruktioner / vedlikeholdsinstruksjoner INDLEDNING 3 STØDABSORBERENDE MATERIALER 3 DAGLIGT/UGENTLIGT EFTERSYN 4 MÅNEDLIGT/ÅRLIGT EFTERSYN 4 Rengøring 4 Kontrol af træstolper for skader 5 Vippedyr 6 Rutsjebaner 6 Legehuse, legeskulpturer og andre redskaber til temaleg 6 Gyngestativer og gyngesæder 7 LEGEHUSE, LEGETÅRNE OG GANGBROER 7 OPKRAVLINGER 7 NETKONSTRUKTIONER 7 Karruseller 7 Mærkning 8 DAGLIG/UGENTLIG CHECKLISTE 8 MÅNEDLIG/KVARTALSVIS CHECKLISTE 9 ÅRLIG CHECKLISTE 10 RETNINGSLINJER VED BORTSKAFFELSE/FJERNING 11 VEDLIGEHOLDELSESSKEMA 12 Komplay Maintenance Instruction 2 / 13 KOMPAN A/S KRH

3 Indledning Jævnligt eftersyn og renholdelse er grundlaget for vedligeholdelse af KOMPANs produkter. Dette arbejde skal udføres, for at børnene kan få størst mulig glæde af produkterne og for at sikre produkterne længst mulig levetid. KOMPANs garantiforpligtelser forudsætter, at produkterne har gennemgået vedligeholdelse i overensstemmelse med denne manual. Anbefalingerne er baseret på vore mangeårige erfaringer. Specielle legepladsindretninger samt lokale krav eller forordninger kan gøre, at det er nødvendigt at ændre rutinerne for vedligeholdelse og eftersyn. Der henvises til EN Vi anbefaler, at der foretages et eftersyn mindst 1 gang pr. måned, og at der desuden foretages en grundig gennemgang af legeredskaberne med 3-6 måneders mellemrum. En gang årligt bør der foretages en afvaskning af alle KOMPANprodukter. Brug kun vand og mild sæbe. Bagerst findes checkliste for henholdsvis månedligt eftersyn samt 3-6 måneders eftersyn. FALDUNDERLAG Dårligt vedligeholdt underlag kan være medvirkende årsag til alvorlige ulykker, og derfor bør de jævnlige eftersyn omfatte en kontrol af faldunderlaget, herunder at det er intakt og i det korrekte niveau. Der henvises til EN Tabel A.1 Eksempler på almindeligt brugte stødabsorberende materialer og tilsvarende kritiske faldhøjder Materiale 1) Beskrivelse Minimumsdybde Maksimal faldhøjde mm mm mm Græstørv/ < ) gresstorv/muldlag Bark kornstørrelse 20 til < < Træflis kornstørrelse 5 til < < Sand 3) kornstørrelse 0,2 til < < Grus 3) kornstørrelse 2 til < < Andre materialer og dybder Ved prøvning ifølge HIC (se EN 1177) Kritisk faldhøjde ved prøvning 1) Materialer, der er korrekt forberedt til brug på legepladser. 2) Hvis der anvendes materialer, der består af løse partikler, skal det anlægges i et lag, der er 100 mm tykkere end angivet i laboratorietest for at opfylde kravene i den krævede kritiske faldtest. (Se ) BEMÆRK: Af hensyn til forskubning af materialet ved brug. 3) Ingen bundslam- eller lerpartikler. Kornstørrelsen kan bestemmes ved en sigteprøvning, fx ifølge EN ) Se NOTE i (EN 1176 : 2008 PART 1) Vi anbefaler årligt eftersyn og test af faldunderlag som beskrevet i EN 1177 : Komplay Maintenance Instruction 3 / 13 KOMPAN A/S KRH

4 DAGLIG/UGENTLIG VEDLIGEHOLDELSE Det daglig/ugentlig eftersyn omfatter primært et visuelt check af alle typer produkter. Eftersynet skal først og fremmest tilgodese produkter, hvori der indgår bevægelige dele, som har en tendens til at blive nedslidt. Ved særligt belastede legepladser bør hyppigere eftersyn foretages. Produktdele der har løsnet sig. Bolte der har løsnet sig. Do-Nut toppe der er forsvundet. Bevægelige dele. Vær særlig omhyggelig med gyngestativer (kædeled, sjækler, gyngeophæng). Når et kædeled eller en kædegaffel er slidt 50% igennem, skal delen udskiftes. Netdele på klatrenet for slid. Dele som er brækket eller ødelagt som følge af vandalisme. MÅNEDLIGT/KVARTALSVIS EFTERSYN Rengøring Det anbefales, at der foretages rengøring af produkterne i forbindelse med 3-6 måneders eftersynet. Fej og rengør legehuse, legetårne, gangbroer, sandtårne og andre redskaber, hvor der er tendens til at jord, sand og barkflis kan samle sig. Hold pladerne fri for jord, sand, barkflis o.lign. Hold pladerne i området ved faldunderlaget fri for jord, sand, barkflis eller andet stødabsorberende materiale. Vask alle KOMPAN-plader mindst 1 gang årligt. Ved installation af produkter under træer eller anden vegetation bør hyppig afvaskning foretages. Brug kun vand og mild sæbe. Rens KOMPAN-plader for evt. graffiti. Brug ikke giftige eller kraftigt virkende kemikalier. Kontakt den lokale KOMPAN-konsulent for oplysning om egnede fabrikater. Komplay Maintenance Instruction 4 / 13 KOMPAN A/S KRH

5 Kontrol af træstolper for skader Alt træ, som udsættes for vind og vejr, vil med tiden tage skade. Levetiden af KOMPANs produkter forlænges imidlertid betydeligt, sammenlignet med ubehandlet træ, på grund af de anvendte træbeskyttelsesmidler. Da et legeredskab er udsat for forskellige slags påvirkninger, er det vigtigt at foretage eftersyn af træets tilstand med jævne mellemrum. TESTMETODE Fjern 15 cm af underlagsmaterialet rundt om stolpen og undersøg træets tilstand ved hjælp af følgende 3 tests: 1. Visuel test Hvordan ser træet ud? Træet skal se helt ud, tegn på svækkelse eller manglende overflade bør være minimal. KOMPAN-tømmer er overdimensioneret, så mindre skader vil ikke påvirke holdbarheden af hele produktet. 2. Lydtest Bank med et stumpt redskab, f.eks. en hammer. Der bør ikke være registrerbar forskel i lyden, når der bankes på forskellige dele af tømmeret (med mindre der er boret huller eller træet delvist er vådt). 3. Fysisk test Forsøg at trænge igennem træets overflade ved hjælp af et skarpt redskab, f.eks. lommekniv, søm eller skruetrækker. Alle overflader bør yde modstand. Træet er sundt, hvis alle tre tests er positive. Læg underlagsmaterialet på plads som før eller til den anbefalede højde. Hold området fri for vegetation og andre dele, der kan holde på fugten i træet. Kontrol af andre tømmerdele for skader Undersøg om alle samlinger på træplader er i god stand, især samlinger under gulvplader på huse og tårne. Alle synlige tegn på skader (f.eks. små sprækker) bør undersøges yderligere ved at skruer, bolte o.lign. fjernes. Så længe skruer, bolte o.lign. kan holde en plade ordentligt på plads, er der ikke problemer med selve konstruktionens holdbarhed. Det månedlige/årlige eftersyn skal omfatte en detaljeret gennemgang af hvert enkelt KOMPANprodukt. På de følgende sider er produkter oplistet efter type, f.eks. redskaber med en enkelt fjeder, rutschebaner, legehuse osv. Illustrationerne ved de forskellige typer produkter er kun eksempler. Alle produkter indenfor samme type skal, uanset om det er illustreret eller ej, kontrolleres i henhold til de nævnte punkter. Ved særligt belastede legepladser bør hyppigere eftersyn foretages. Komplay Maintenance Instruction 5 / 13 KOMPAN A/S KRH

6 Redskaber med fjedre Alle befæstigelser på produktet. Vær særlig omhyggelig med spænding af de blå klemsikringer i fjederen. Håndtag og fodstøtter. Rust på malede fjedre og andre malede metalbeslag. Fastgørelse og stabilitet af fundament. Bolte der holder platform og vanger fast til fjederkonstruktionerne. Bolte på vippebeslag i fjederkonstruktionen. Dele som er brækket eller ødelagt som følge af vandalisme. Befæstigelser til fundament. Stabilitet af fundament. Rutsjebaner Opkravling, platform og sikringsbræt. Grater eller andre fremspringende dele på slisken, som kan forvolde børnene Rust på undersiden af stålslisken. Befæstigelse af sliskesider på stålsliske eller plastsliske. Dele som er brækket eller ødelagt som følge af vandalisme. Stabilitet af fundament. skade. Legehuse, legeskulpturer og andre redskaber til temaleg Do-Nuts, bolte og beslag. Gulve, platforme, opkravlinger o.lign. samt tagplader. Rust på malede beslag og galvaniserede søjler. Dele som er brækket eller ødelagt som følge af vandalisme. Komplay Maintenance Instruction 6 / 13 KOMPAN A/S KRH

7 Gyngestativer og gyngesæder Kontrollér og foretag efterspænding, reparation og evt. udskiftning af følgende: Befæstigelse af gyngeoverligger på sideplader. Befæstigelse af sideplader på stolper. Rust og slid på gyngeophæng, sjækler og kædegafler. Brud på gyngeophæng og gyngesæder som følge af vandalisme. Slid på gyngekæde og gyngetov. Befæstigelser i gyngesæder. Stabilitet af fundament. Dele som er brækket eller ødelagt som følge af vandalisme. Når et kædeled eller en kædegaffel er slidt 50% igennem, skal delen udskiftes. LEGEHUSE, LEGETÅRNE OG GANGBROER Do-Nuts, bolte og beslag. Gulve, platforme og tagplader (slid og råd). Trin og gelændere på gangbroer. Befæstigelse af overliggere. Blå rør (revner eller brud). Bevægelige dele, f.eks. kikkert, kompas, maskintelegraf, sandmølle, osv OPKRAVLINGER Kontrollér og foretag efterspænding, reparation og evt. udskiftning af følgende: Do-Nuts, bolte og beslag. Trappetrin, stigetrin og gelændere. Trin, vanger og gelændere for splinter og skarpe kanter. NETKONSTRUKTIONER Vær særlig omhyggelig ved eftersyn af netkonstruktioner. Det er ikke nødvendigt med udskiftning, når stålwirer bliver synlige, men ved gennemslidning af stålwirer (stålwirer flosser) skal der foretages øjeblikkelig udskiftning. Slid på netdele. Netsamlere og kovser skal være intakte og sidde korrekt Befæstigelse af kovser på stolper, overligger, platform og gulv. Karruseller Kontrollér og foretag efterspænding, reparation og evt. udskiftning af følgende: Do-Nuts, bolte og beslag. Kontrollér at lejet stadig er i orden - rokker den øverste del? Komplay Maintenance Instruction 7 / 13 KOMPAN A/S KRH

8 Mærkning Med alle KOMPAN-redskaber følger to mærker til anbringelse i to Do-Nut hætter med oplysning om følgende: Nr. 1 Produktionsuge Produktionsår Produktnummer Nr. 2 KOMPANs adresse (datterselskab eller importørselskab) i det pågældende land Det er meget vigtigt, at disse informationer oplyses ved reklamation eller bestilling af reservedele. Meget vigtigt: Anvend ikke syntetiske eller mineralske olier eller oliebasserede produkter på komponenter af plastic eller syntetisk gummi for at genopfriske disses visuelle fremtræden. Brug af oliebasserede produkter vil nedbryde overfladen og sådanne skader er ikke dækket af vore garantibestemmelser. DAGLIGT/UGENTLIGT EFTERSYN CHECKLISTE Tag fotokopi af denne side til dagligt/ugentligt eftersyn Det daglig/ugentlig eftersyn omfatter primært et visuelt check af alle typer produkter. Eftersynet skal først og fremmest tilgodese produkter, hvori der indgår bevægelige dele, som har en tendens til at blive nedslidt. Ved særligt belastede legepladser bør hyppigere eftersyn foretages. Produktdele der har løsnet sig Bolte der har løsnet sig Do-Nut toppe der er forsvundet Komplay Maintenance Instruction 8 / 13 KOMPAN A/S KRH JA NEJ

9 Bevægelige dele. Vær særlig omhyggelig med gyngestativer (kædeled, sjækler, gyngeophæng). Når et kædeled eller en kædegaffel er slidt 50% igennem, skal delen udskiftes Netdele på klatrenet for slid. Dele som er brækket eller ødelagt som følge af vandalisme Andet CHECKLISTE Tag fotokopi af denne side til månedligt/kvartalsvis eftersyn MÅNEDLIGT/KVARTALSVIS EFTERSYN Rengøring Fej og rengør legehuse, legetårne, gangbroer, sandtårne og andre redskaber, hvor der er tendens til at jord, sand og barkflis kan samle sig Hold pladerne fri for jord, sand, barkflis o.lign. Hold pladerne i området ved faldunderlaget fri for jord, sand, barkflis eller andet stødabsorberende materiale. JA NEJ Redskaber med fjedre Alle befæstigelser på produktet. Vær særlig omhyggelig med spænding af de blå klemsikringer i fjederen Håndtag og fodstøtter Blå klemsikringer i fjederen Bolte der holder platform og vanger fast til fjederkonstruktionerne Bolte på vippebeslag i fjederkonstruktionen Brud på rød fjederholder Rutsjebaner Opkravling, platform og sikringsbræt Grater eller andre fremspringende dele på slisken, som kan forvolde børnene skade Befæstigelse af sliskesider på stålsliske eller plastsliske Legehuse, legeskulpturer og andre redskaber til temaleg JA NEJ Do-Nuts, bolte og beslag Gulve, platforme, opkravlinger o.lign. samt tagplader Komplay Maintenance Instruction 9 / 13 KOMPAN A/S KRH

10 Gyngestativer og gyngesæder Befæstigelse af gyngeoverligger på sideplader Rust og slid på gyngeophæng, sjækler og kædegafler Slid på gyngekæde og gyngetov Befæstigelser i gyngesæder Når et kædeled eller en kædegaffel er slidt 50% igennem, skal delen udskiftes. KOMBINATIONSANLÆG LEGEHUSE, LEGETÅRNE OG GANGBROER Do-Nuts, bolte og beslag Trin og gelændere på gangbroer Befæstigelse af overliggere OPKRAVLINGER Do-Nuts, bolte og beslag Trappetrin, stigetrin og gelændere Trin, vanger og gelændere for splinter og skarpe kanter..... NETKONSTRUKTIONER Vær særlig omhyggelig ved eftersyn af netkonstruktioner. Det er ikke nødvendigt med udskiftning, når stålwirer bliver synlige, men ved gennemslidning af stålwirer (stålwirer flosser) skal der foretages øjeblikkelig udskiftning. Slid på netdele. Netsamlere og kovser skal være intakte og sidde korrekt Befæstigelse af kovser på stolper, overligger, platform og gulv CHECKLISTE Tag fotokopi af denne side til årligt eftersyn Årligt sikkerhedseftersyn Rengøring Vask alle KOMPAN-plader mindst 1 gang årligt. Ved installation af produkter under træer eller anden vegetation bør hyppig afvaskning foretages. Brug kun vand og mild sæbe. Rens KOMPAN-plader for evt. graffiti. Brug ikke giftige eller kraftigt virkende kemikalier. Kontakt den lokale KOMPANkonsulent for oplysning om egnede fabrikater JA NEJ Komplay Maintenance Instruction 10 / 13 KOMPAN A/S KRH

11 Redskaber med fjedre Rust på malede fjedre og andre malede metalbeslag Fastgørelse og stabilitet af fundament Rust på malede fjedre, metalbeslag og galvaniserede dele Slid eller brud på fodstøtter Befæstigelser til fundament Stabilitet af fundament Rutsjebaner Rust på undersiden af stålslisken Stabilitet af fundament Legehuse, legeskulpturer og andre redskaber til temaleg Rust på malede beslag og galvaniserede søjler Gyngestativer og gyngesæder Brud på gyngeophæng og gyngesæder som følge af vandalisme Stabilitet af fundament Når et kædeled eller en kædegaffel er slidt 50% igennem, skal delen udskiftes. KOMBINATIONSANLÆG LEGEHUSE, LEGETÅRNE OG GANGBROER Gulve, platforme og tagplader (slid og råd) Blå rør (revner eller brud). Bevægelige dele, f.eks. kikkert, kompas, maskintelegraf, sandmølle, osv OPKRAVLINGER Do-Nuts, bolte og beslag Trappetrin, stigetrin og gelændere Trin, vanger og gelændere for splinter og skarpe kanter NETKONSTRUKTIONER Vær særlig omhyggelig ved eftersyn af netkonstruktioner. Det er ikke nødvendigt med udskiftning, når stålwirer bliver synlige, men ved gennemslidning af stålwirer (stålwirer flosser) skal der foretages øjeblikkelig udskiftning. Slid på netdele. De enkelte dele kan udskiftes med et specielt værktøj. Spørg den lokale KOMPANforhandler. Netsamlere og kovser skal være intakte og sidde korrekt. Befæstigelse af kovser på stolper, overligger, platform og gulv..... Komplay Maintenance Instruction 11 / 13 KOMPAN A/S KRH

12 Almindelige retningslinjer ved bortskaffelse/fjerning af diverse materialer: Materialer, der bør samles til genanvendelse/gjenvinning: Rustfrit stål Aluminium PE (Polyethylene) alle typer Materialer, der bør forbrændes/forbrennes ved industriel forbrænding/forbrenning (høj/høy temperatur): HPL (High Pressure Laminate) Plywood PUR (Polyurethane) Øvrige plasttyper Materialer, der bør behandles efter/etter forskrifterne i det enkelte land: Trykimpregneret træ/tre Galvaniseret stål Malet stål Komplay Maintenance Instruction 12 / 13 KOMPAN A/S KRH

13 Placering: Legeredskab: Vedligeholdelsesskema Initialer Dato Service udført på del Udført vedligeholdelse Kommentarer Komplay Maintenance Instruction 13 / 13 KOMPAN A/S KRH

Vedligeholdelsesmanual. Moments /Bloqx / Story Makers. Moments / Bloqx / Story Makers Vedligeholdelsesmanual 1 / 17 Copyright KOMPAN A/S 200309 KRH

Vedligeholdelsesmanual. Moments /Bloqx / Story Makers. Moments / Bloqx / Story Makers Vedligeholdelsesmanual 1 / 17 Copyright KOMPAN A/S 200309 KRH Vedligeholdelsesmanual Moments /Bloqx / Story Makers Moments / Bloqx / Story Makers Vedligeholdelsesmanual 1 / 17 Copyright KOMPAN A/S 200309 KRH INDHOLDSFORTEGNELSE LEGEREDSKABER................. 3 FALDUNDERLAG............

Læs mere

Vedligeholdelsesinstruktioner / vedlikeholdsinstruksjoner Elements

Vedligeholdelsesinstruktioner / vedlikeholdsinstruksjoner Elements Vedligeholdelsesinstruktioner / vedlikeholdsinstruksjoner Elements Elements Maintenance Instruction 1/ 11 KOMPAN A/S 13122011 KRH Vedligeholdelsesinstruktioner / vedlikeholdsinstruksjoner INDLEDNING 3

Læs mere

Vedligeholdelsesinstruktioner/ Vedlikeholdsinstruksjoner GALAXY

Vedligeholdelsesinstruktioner/ Vedlikeholdsinstruksjoner GALAXY Vedligeholdelsesinstruktioner/ Vedlikeholdsinstruksjoner GALAXY Galaxy Vedligeholdelsesmanual 1 / 11 Copyright KOMPAN A/S V00054DK 150109 KylHam Maintenance Instructions INDLEDNING............... 3 STØDABSORBERENDE

Læs mere

Vedligeholds Manual. KOMPAN produkter generelt

Vedligeholds Manual. KOMPAN produkter generelt Vedligeholds Manual KOMPAN produkter generelt Copyright KOMPAN A/S KOMPAN Generel vedligeholdsinstruktion Tillykke med dit nye KOMPAN produkt! Du har valgt et højkvalitetsprodukt, som vil holde til mange

Læs mere

1 Montering af KOMPAN FREEGAME legeredskaber/lekeapparater

1 Montering af KOMPAN FREEGAME legeredskaber/lekeapparater 1 Montering af KOMPAN FREEGAME legeredskaber/lekeapparater Disse instruktioner omhandler montering af KOMPAN FREEGAME legeredskaber/lekeapparater. VIGTIGT! Læs instruktionerne, før monteringen påbegyndes.

Læs mere

Vedligeholdelsesinstruktioner/ vedlikeholdsinstruksjoner

Vedligeholdelsesinstruktioner/ vedlikeholdsinstruksjoner Vedligeholdelsesinstruktioner/ vedlikeholdsinstruksjoner Vedligeholdelsesinstruktioner/vedlikeholdsinstruksjoner til Elements 1/ 12 Copyright KOMPAN A/S V00028EU 050206 KRH Vedligeholdelsesinstruktioner/

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Pinsekirkens Børnehave

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Pinsekirkens Børnehave LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Pinsekirkens Børnehave Antal beliggenheder: 1 Antal redskaber: 21 : Inspektion udført af: Certificeret Legepladsinspektør Certifikat nr. 0003 fra DS Certificering A/S Certifikat

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionssted: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionsdato: XX Inspektionsnr.: KMC 200X-XX Konsulent: Kim Munk Christensen

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. i Godthåbsparken, Jægerhusene, Albertslund

Inspektion af legepladsredskaber. i Godthåbsparken, Jægerhusene, Albertslund Legepladsinspektør Merete Hauge Lak Certifikat nr. 2014-1 Inspektion af legepladsredskaber i Godthåbsparken, Jægerhusene, Albertslund Rapporten er udarbejdet i forbindelse med certificering hos BULP Merete

Læs mere

Vedligeholds Manual. KOMPAN udendørs produkter

Vedligeholds Manual. KOMPAN udendørs produkter Vedligeholds Manual KOMPAN udendørs produkter Copyright KOMPAN A/S KOMPAN Generel vedligeholdsinstruktion Tillykke med dit nye KOMPAN produkt! Du har valgt et højkvalitetsprodukt, som vil holde til mange

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

Legepladsinspektør: Jan Donatzky Pihl Certifikat fra: DS Certificering A/S UDARBEJDET FOR: Haraldsted. Antal legepladser: 1

Legepladsinspektør: Jan Donatzky Pihl Certifikat fra: DS Certificering A/S UDARBEJDET FOR: Haraldsted. Antal legepladser: 1 Legepladsinspektør: Jan Donatzky Pihl Certifikat fra: DS Certificering A/S LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: Haraldsted Antal legepladser: 1 Inspektionstype: Hovedinspektion Inspektionen er foretaget

Læs mere

Vedligeholdelsesinstruktioner / vedlikeholdsinstruksjoner X-Ercise

Vedligeholdelsesinstruktioner / vedlikeholdsinstruksjoner X-Ercise Vedligeholdelsesinstruktioner / vedlikeholdsinstruksjoner X-Ercise X-Ercise Maintenance Instruction 1 / 9 KOMPAN A/S 20122011 KylHam Vedligeholdelsesinstruktioner / vedlikeholdsinstruksjoner INDLEDNING

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956018 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model A Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Oversigtstegning Tårn Gyngestativ Stige 3645 Tårn Gyngestativ Glidebane 580

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Klokkelyngen 2016 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Eva Nyrup Franks Grundoplysninger: Legeredskaberne

Læs mere

Gennemgang af RVP legepladser

Gennemgang af RVP legepladser Gennemgang af RVP legepladser Gennemgangen blev foretaget d. 30. oktober 2006 med Henka som konsulent. Generelt set er alle gynger ikke i overensstemmelse med tidens krav. De er tillige så dyre at få totalrenoveret

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Morten Børup Skolen

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Morten Børup Skolen Certifikat nr. 105 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176:1998 serien, EN 1177:1997 og EN 1176:2008 serien samt DS 1500. Medlem af BULP Legepladsinspektør Kent Pedersen Symfonialle 18 8700 Horsens

Læs mere

Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. Legeplads 1. Mellem nr.

Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. Legeplads 1. Mellem nr. Taastrup 14/8 2009 Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. I forbindelse med bestyrelsens fremlæggelse af legepladsrapport, og bestyrelsens

Læs mere

GRÅSTEN SKOLE. Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk

GRÅSTEN SKOLE. Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk 18.juni 2015 NIKOSTINE LEGEPLADS GRÅSTEN SKOLE Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk 18. juni 2015 NIKOSTINE LEGEPLADS Gråsten Skole Degnevænget

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. Gårdanlægget Sølvgade BK 323

Inspektion af legepladsredskaber. Gårdanlægget Sølvgade BK 323 Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut gældende til 31.12.2005 Medlem af Dansk Standards udvalg om legepladssikkerhed S-230 siden 1985. Legepladsinspektør Gert Olsen Gl. Klausdalsbrovej 481 DK 2730

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Medlemmer af BULP

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Medlemmer af BULP Certifikat nr. 308 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176:1998 serien, EN 1177:1997 og EN 1176:2008 serien samt DS 1500. Legepladsinspektør Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Medlemmer

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber

Inspektion af legepladsredskaber Inspektion af legepladsredskaber På foranledning af: Leder Claus Eskildsen KFUM Social Arbejdes Børnehave og Vuggestue Kongelyset Kongelyset 39 4200 Slagelse er der d. 11. september 2012 gennemført inspektion

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Børneinstitutionen Kongebroen

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Børneinstitutionen Kongebroen Legepladsinspektør Gert Olsen Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176: 1998 del 1-7, EN 1177:1997, DS 1500: 2002, EN 1176: 2008 del 1-7 samt 10-11. Legepladsikkerhed Aps c/o Gert

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Den integrerede institution Tusindbenhuset

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Den integrerede institution Tusindbenhuset Legepladsinspektør Gert Olsen Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176: 1998 del 1-7, EN 1177:1997, DS 1500: 2002, EN 1176: 2008 del 1-7 samt 10-11. Legepladsikkerhed Aps c/o Gert

Læs mere

Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic

Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic Tak for din tillid. Belønning vil være et kvalitetsprodukt og tilfredse børn. Forord Her får du informationer om hvordan en rustfri

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Gartnerparkens Grundejerforening

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Gartnerparkens Grundejerforening Legepladsinspektør Frank Lassen Certifikat nr. 043 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien samt DS 1500. Rapport nr. HTK-FL-89-2010 Driftsleder

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ejerlaug Ellebæk lll 7500 Holstebro

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ejerlaug Ellebæk lll 7500 Holstebro LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ejerlaug Ellebæk lll 7500 Holstebro Antal beliggenheder: 3 Antal redskaber: 15 Inspektionstype: Årlig hovedinspektion Inspektion udført af: Henrik Carlson Certificeret Legepladsinspektør

Læs mere

Besigtigelsesrapport. KMC 1176@gmail.com Besigtigelsesrapport. KMC 1176 Besigtigelsesrapport

Besigtigelsesrapport. KMC 1176@gmail.com Besigtigelsesrapport. KMC 1176 Besigtigelsesrapport KMC 1176 Besigtigelsesrapport KMC 1176@gmail.com Besigtigelsesrapport Besigtigelsesrapport Rekvirent: v/ Flemming Lönqvist Dyssegårdsvej 15 4621 Gadstrup Besigtigelsessted: Legepladsen Dyssegårdsvej 4621

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Karup 2016 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Eva Nyrup Franks Grundoplysninger: Legeredskaberne

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Legepladsservice KB Legepladsservice INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Ejerlaug Ellebæk v/jes Hansen Oluf Rings Vej 23 7500 Holstebro Inspektionssted: Ejerlaug Ellebæk v/jes Hansen Oluf Rings Vej

Læs mere

LegepladsManden.dk. Længere levetid bedre sikkerhed. www.legepladsmanden.dk Tlf: 71 99 88 98

LegepladsManden.dk. Længere levetid bedre sikkerhed. www.legepladsmanden.dk Tlf: 71 99 88 98 LegepladsManden.dk Længere levetid bedre sikkerhed LEGEPLADS MULTIBANER FITNESS PARKMØBLER 1 LegepladsManden.dk Vi er et Nordjysk legepladsfirma, vi servicerer, samt levere legepladser, multibaner, fitness

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vej- og Parkafdelingen i Høje-taastrup Kommune Lervangen 35 D Taastrup

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vej- og Parkafdelingen i Høje-taastrup Kommune Lervangen 35 D Taastrup Legepladsinspektør Boye Jakobsen Certifikat nr. 134 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien. Rapport nr. HTK-BJ-53-2014 Legepladsinspektør

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Grundejerforeningen Plantagen I Horsens

Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Grundejerforeningen Plantagen I Horsens Legepladsinspektør Kent S. Pedersen Certifikat nr. 105 fra Teknologisk Institut gældende til 31.12.2009 www.legepladskontrollen.dk Legepladsinspektør Kent S. Pedersen Symfonialle 18 DK 8700 Horsens E-mail

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken.

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken. Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken. Af Kenneth Lohmann Cert. Legepladsinspektør Legepladseftersynet Poppelvej 21 4700 Næstved Danmark Tlf: 70 70 78 17 Mail: post@legepladseftersynet.dk

Læs mere

Den sikre legeplads. Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd

Den sikre legeplads. Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd Den sikre legeplads Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd Indholdsfortegnelse Regler og love 4 Standard for naturlegeplads 5 Bygningsreglement 5 Ansvar 5 Tilsyn med legepladser 5 Brug af trykimprægneret

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Børnehuset

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Børnehuset Legepladsinspektør Gert Olsen Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176: 1998 del 1-7, EN 1177:1997, DS 1500: 2002, EN 1176: 2008 del 1-7 samt 10-11. Legepladsikkerhed Aps c/o Gert

Læs mere

Legesystem med plads til min. 6 børn. Her får de nye spændende legemuligheder.

Legesystem med plads til min. 6 børn. Her får de nye spændende legemuligheder. Niagara 1 Niagara Legesystem med plads til min. 6 børn. Her får de nye spændende legemuligheder. Jungle hytte Alle børn elsker huler. Her er der også bevægelse - nok til at skabe spænding, eventyr, fantasi,

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. Udarbejdet i 2016 for

Inspektion af legepladsredskaber. Udarbejdet i 2016 for Legepladsinspektør Gert Olsen Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176: 1998 del 1-7, EN 1177:1997, DS 1500: 2002, EN 1176: 2008 del 1-7 samt 10-11. Legepladsikkerhed Aps c/o Gert

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Kerteminde Kommune Naturbørnehaven Himmelblå

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Kerteminde Kommune Naturbørnehaven Himmelblå LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Kerteminde Kommune Naturbørnehaven Himmelblå Antal beliggenheder: 1 Antal redskaber: 12 : Inspektion udført af: Certificeret Legepladsinspektør Certifikat nr. 0001 fra DS

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Valg af et træ Vælg et træ med den rigtige struktur, og sørg for, at det træ, du vælger, er sundt det er helt afgørende for, at du får et

Læs mere

Legepladspuljen 2015 - anbefaling til fordeling

Legepladspuljen 2015 - anbefaling til fordeling Legepladspuljen 2015 - anbefaling til fordeling Institution Område Emne Niveau Beskrivelse Anbefalet Peter Aage Gården Dagtilbud Sandkassen Vedligehold/ udskftning Optagning og bortskaffelse af tømmer

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Gf H.C. Andersen kvarteret

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Gf H.C. Andersen kvarteret LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Gf H.C. Andersen kvarteret Antal beliggenheder: 6 Antal redskaber: 15 Inspektionstype: Årlig hovedinspektion Inspektion udført af: Bjarne Lundgaard Terndrup Certificeret

Læs mere

Legemiljø. www.silvan.dk

Legemiljø. www.silvan.dk Legemiljø 2007 www.silvan.dk Park er vores eget mærke indenfor alle vores legemiljø-produkter Der findes mange timers leg i Parks 2007 sortiment. Dine børn vil elske at klatre rundt på stativerne eller

Læs mere

Tilbud på legepladsudstyr til Tobøl Aktivitetspark. Glejbjerg, 24. marts 2015

Tilbud på legepladsudstyr til Tobøl Aktivitetspark. Glejbjerg, 24. marts 2015 Forslag ny legeplads Område på 16 x 15 meter indrettes med legepladsudstyr til børn i alderen 1-12 år Længde 16 mtr. Dobbeltgynge Fugleredegynge Areal 8 x 4 mtr. Areal 8 x 4 mtr. Trædestolper til at forbinde

Læs mere

Legepladsinspektør: Øystein Nielsen Certifikat fra: DS Certificering A/S CertifiKat nr. 016 Gyldig til UDARBEJDET FOR:

Legepladsinspektør: Øystein Nielsen Certifikat fra: DS Certificering A/S CertifiKat nr. 016 Gyldig til UDARBEJDET FOR: Legepladsinspektør: Øystein Nielsen Certifikat fra: DS Certificering A/S CertifiKat nr. 016 Gyldig til 01-06-2019 LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: Tumlingen Vuggestue Aabybro Antal legepladser: 1 Inspektionstype:

Læs mere

Driftsinspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vordingborg Kommune

Driftsinspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vordingborg Kommune Certifikat nr. 2002 fra Teknologisk Institut. Legepladsinspektør Helle Kjørup Østergårdstræde 1a 4772 Langebæk Telefon 55362498 helk@vordingborg.dk Driftsinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for

Læs mere

Climber Type 609301. Climber 1. Type 609301. Legesystem med plads til min. 10 børn. Her får de nye spændende legemuligheder.

Climber Type 609301. Climber 1. Type 609301. Legesystem med plads til min. 10 børn. Her får de nye spændende legemuligheder. Climber 1 Climber Legesystem med plads til min. 10 børn. Her får de nye spændende legemuligheder. Abe klatrenet Kravl op og drej på mund eller øjne og få aben til at se glad eller sur ud. Legehus Legehus

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ballerup Kommune Ballerup Legestue Præstesvinget 10

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ballerup Kommune Ballerup Legestue Præstesvinget 10 Side 1 af 12 Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ballerup Kommune Ballerup Legestue Præstesvinget 10 Medlem af brancheforeningen for legepladsinspektører. Af Einar J.S. Hansen Cert. Legepladsinspektør

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 14 Legepladsinspektør: Arvid Holm Madsen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikats nr 713039246 Gyldig til 14-03-2016 Entrepenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Tlf. Mob. 27242304 e-mail: armad@esbjergkommune.dk

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. i Godthåbsparken, Falkehusene, Albertslund

Inspektion af legepladsredskaber. i Godthåbsparken, Falkehusene, Albertslund Legepladsinspektør Merete Hauge Lak Certifikat nr. 2014-1 Inspektion af legepladsredskaber i Godthåbsparken, Falkehusene, Albertslund Rapporten er udarbejdet i forbindelse med certificering hos BULP Merete

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION Udført for: Grundejerforeningen Ørbækgård område 3 Hørsholm Inspektionsrapport Grdf. Ørbækgård område 3

LEGEPLADSINSPEKTION Udført for: Grundejerforeningen Ørbækgård område 3 Hørsholm Inspektionsrapport Grdf. Ørbækgård område 3 LEGEPLADSINSPEKTION Udført for: Grundejerforeningen Ørbækgård område 3 Hørsholm Inspektionsrapport Grdf. Ørbækgård område 3 Antal beliggenheder: 1 Antal redskaber: 2 Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Xxx Xxx Xxx Inspektionssted: Xxx Inspektionsdato: xx. xxx 2009 Inspektionsnr.: KMC 2009-xxx Projektnr.: Xxxx Konsulent: Kim Munk Christensen Certificeret Legepladsinspektør

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. Fortet Vridsløsemagle 2630 Taastrup. udarbejdet for Vej og Parkafdeling i Høje-Taastrup kommune

Inspektion af legepladsredskaber. Fortet Vridsløsemagle 2630 Taastrup. udarbejdet for Vej og Parkafdeling i Høje-Taastrup kommune Legepladsinspektør Certifikat nr. 134 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien. Legepladsinspektør Lervangen 35D DK 2630 Taastrup Telefon

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vej- og Parkafdelingen i Høje-taastrup Kommune Lervangen 35 D Taastrup

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vej- og Parkafdelingen i Høje-taastrup Kommune Lervangen 35 D Taastrup Legepladsinspektør Boye Jakobsen Certifikat nr. 134 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien. Rapport nr. HTK-BJ-53-2013 Legepladsinspektør

Læs mere

Regningslinjer for legepladserne i dagplejen.

Regningslinjer for legepladserne i dagplejen. Regningslinjer for legepladserne i dagplejen. Juli 2011 Indledning På baggrund af særlig fokus på legepladssikkerhed på børneområdet i Svendborg Kommune, har Kommunens sikkerhedskoordinator været ude og

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION Udført for: Holstedparken Brøndby Strand Holstedparken

LEGEPLADSINSPEKTION Udført for: Holstedparken Brøndby Strand Holstedparken LEGEPLADSINSPEKTION Udført for: Holstedparken Brøndby Strand Holstedparken Antal beliggenheder: 1 Antal redskaber: 11 Inspektionstype: Årlig hovedinspektion Inspektion udført af: Allan Linde Larsen - 0005

Læs mere

Kingdom Type Kingdom 1. Type

Kingdom Type Kingdom 1. Type Kingdom 1 Kingdom Stort legesystem med plads til 20 børn. Her får de nye spændende legemuligheder med klatrenet, legedyr, legehus, lianer, tårne, puzzlespil og meget mere. Abe/giraf klatrenet Kravl op

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Søborg private børnehave

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Søborg private børnehave Certifikat nr. 2017 Certificeret Legepladsinspektør Mikael Peter Bach Christensen Gribskov kommune Center for ejendomsservice Rådhusvej 3 3200 Helsinge Telefon: 7249 6934 Mpbch@gribskov.dk Inspektion af

Læs mere

Legepladsinspektør: Maria Vitten Certifikat fra: DS Certificering A/S CertifiKat nr Gyldig til UDARBEJDET FOR: Gilbjerg Børnehus

Legepladsinspektør: Maria Vitten Certifikat fra: DS Certificering A/S CertifiKat nr Gyldig til UDARBEJDET FOR: Gilbjerg Børnehus Legepladsinspektør: Maria Vitten Certifikat fra: DS Certificering A/S CertifiKat nr. 0001 Gyldig til 2015-09-01 LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: Gilbjerg Børnehus Antal legepladser: 3 Inspektionstype:

Læs mere

Til Institutionslederen København d. 18.03.2013

Til Institutionslederen København d. 18.03.2013 Til Institutionslederen København d. 18.03.2013 Vedr. Legepladsinspektion. Vi har hermed fornøjelsen at fremsende rapporten over den udførte legepladsinspektion. Hvad kan du bruge inspektionsrapporten

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Village Type Village 1. Type

Village Type Village 1. Type Village Stort legesystem med plads til min. 20 børn. Her får de nye spændende legemuligheder.- klatrenet, legedyr, legehus, lianer, tårne, puzzlespil og meget mere. Village 1 Legehus Legehus med skæve

Læs mere

Ny inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Myretuen

Ny inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Myretuen Legepladsinspektør Gert Olsen Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176: 1998 del 1-7, EN 1177:1997, DS 1500: 2002, EN 1176: 2008 del 1-7 samt 10-11. Legepladsikkerhed Aps c/o Gert

Læs mere

Forest Type Forest 1. Type

Forest Type Forest 1. Type Forest Stort legesystem med plads til 20 børn. Her får de nye spændende legeaktiviteter - klatrenet, legedyr, legehus, lianer, tårne, puzzlespil og meget mere. Forest 1 Legehus Legehus med skæve vinkler.

Læs mere

REDSKABSHUS. Brugervejledning og samleinstruktioner. Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. Best.nr. HN8922

REDSKABSHUS. Brugervejledning og samleinstruktioner. Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. Best.nr. HN8922 REDSKABSHUS Best.nr. HN8922 Brugervejledning og samleinstruktioner Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. OBS: Man skal være mindst to til at samle skuret og man må påregne en arbejdstid hertil på 2-3

Læs mere

Tilbud på legeplads til Hadsund Syd

Tilbud på legeplads til Hadsund Syd Tilbud på legeplads til Hadsund Syd Efter et behageligt møde med Julie Øland, d. 5. Februar på Fjordbakken, er jeg kommet frem til nedenstående tilbud. Skitse af området. Jeg har valgt at placere legepladsen

Læs mere

Legepladseftersyn. Gennemførselsdato..: 14. marts 2007. Udført af.: Grundoplysninger

Legepladseftersyn. Gennemførselsdato..: 14. marts 2007. Udført af.: Grundoplysninger Legepladseftersyn Gennemførselsdato..: 14. marts 2007 Udført af.: Grundoplysninger Legeredskaberne er beliggende på adressen: Solbjergskolen Kærgårdsvej 4 8355 Solbjerg Område: 7 Syd Side 1 af 18 Marts

Læs mere

Offentlige legepladser

Offentlige legepladser Offentlige legepladser Robuste & Holdbare designs Godkendt iht. EN-1176 Hy-land er specielt velegnet til: Restauranter Hoteller Butikker Daginstitutioner Idrætsforeninger Campingpladser Offentlige arealer

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Fasangården V / Steen Kledal Fasanvænget 276 2980 Kokkedal Inspektionssted: Legepladserne i Gård 11-15 Fasanvænget 2980 Kokkedal Inspektionsdato: 18. april 2011

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION Udført for: Dyringparken Brøndby strand Dyringparken 128

LEGEPLADSINSPEKTION Udført for: Dyringparken Brøndby strand Dyringparken 128 LEGEPLADSINSPEKTION Udført for: Dyringparken Brøndby strand Dyringparken 128 Antal beliggenheder: 1 Antal redskaber: 8 Inspektionstype: Årlig hovedinspektion Inspektion udført af: Allan Linde Larsen -

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Silkeborg Kommune Kultur- & Fritidsafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Inspektionssted: Legepladsen Slienvej 6 8600 Silkeborg Inspektionsdato: 18. februar 2009 Inspektionsnr.:

Læs mere

Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314

Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314 Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314 650 cm 336 cm Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler der noget,

Læs mere

Eldorado Type 606101 CG

Eldorado Type 606101 CG Nature Eldorado 1 Eldorado Legemiljø med plads til min. 10 børn. Her udvikles fantasi, evner og de social færdigheder. Køkken Her kan alle være med når der skal drejes på knapper og trækkes i skiffer.

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. Legehus, Galgebakken Torv, Albertslund

Inspektion af legepladsredskaber. Legehus, Galgebakken Torv, Albertslund Legepladsinspektør Merete Hauge Lak Certifikat nr. 2014-1 Inspektion af legepladsredskaber Legehus, Galgebakken Torv, Albertslund Rapporten er udarbejdet i forbindelse med certificering hos BULP Merete

Læs mere

Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm.

Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm. Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm. 1900 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der noget, eller

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De Montagevejledning: Brænderum vare nr. 16632-1 Grundmål: 198x198 cm. 2050 2868 2170 1980 2170 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 2 november 2011 Side 1 af 26 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0966#310995767 Gyldig til 28/2 2012 Henrik Carlson ApS Ternevej 14 7430

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET, LEGEOMRÅDE 2

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET, LEGEOMRÅDE 2 LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET, LEGEOMRÅDE 2 Antal beliggenheder: 1 Antal redskaber: 8 Inspektionstype: Årlig hovedinspektion Inspektion udført af: Poul Adamsen Certificeret

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Anlægget Bjerringbro Bjerringbro 2016 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Eva Nyrup Franks

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311219550 Gyldig til 07-04-2016 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365 e-mail: Herkr@esbjergkommune.dk

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION Udført for: Herning Kommune - DRIFT AULUM BYSKOLE

LEGEPLADSINSPEKTION Udført for: Herning Kommune - DRIFT AULUM BYSKOLE LEGEPLADSINSPEKTION Udført for: Herning Kommune - DRIFT AULUM BYSKOLE Antal beliggenheder: 3 Antal redskaber: 14 Inspektionstype: Årlig hovedinspektion Inspektion udført af: Poul Adamsen Certificeret Legepladsinspektør

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Børnehuset Stenhøjgårdsvej

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Børnehuset Stenhøjgårdsvej Legepladsinspektør Gert Olsen Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176: 1998 del 1-7, EN 1177:1997, DS 1500: 2002, EN 1176: 2008 del 1-7 samt 10-11. Legepladsikkerhed Aps c/o Gert

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION Udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET 61, LEGEOMRÅDE 2

LEGEPLADSINSPEKTION Udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET 61, LEGEOMRÅDE 2 LEGEPLADSINSPEKTION Udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET 61, LEGEOMRÅDE 2 Antal beliggenheder: 1 Antal redskaber: 8 Inspektionstype: Årlig hovedinspektion Inspektion udført af: Poul Adamsen Certificeret

Læs mere

Driftsinspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vordingborg Kommune

Driftsinspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vordingborg Kommune Certifikat nr. 2002 fra Teknologisk Institut. Legepladsinspektør Østergårdstræde 1a 4772 Langebæk Telefon 55362498 helk@vordingborg.dk Driftsinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Vordingborg

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Dagpleje.

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Dagpleje. Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Dagpleje. Knud Birkedal Nielsen Certificeret legepladsinspektør Rådgivende ingeniør Tlf. 28 69 69 99 Legepladseftersynet - Poppelvej

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Naturbørnehuset Knuden 2016 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Eva Nyrup Franks Grundoplysninger:

Læs mere

Samle- og opstillingsvejledning Carport 300 x 500

Samle- og opstillingsvejledning Carport 300 x 500 Samle- og opstillingsvejledning Carport 300 x 500 Tillykke med købet af deres nye carport! For at lette opstilling og montering anbefaler vi, at man starter med at sortere træelementer og beslag, skruer

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. Enghaven Enghavevej. udarbejdet for Vej- og Parkafdelingen i Høje-Taastrup Kommune

Inspektion af legepladsredskaber. Enghaven Enghavevej. udarbejdet for Vej- og Parkafdelingen i Høje-Taastrup Kommune Legepladsinspektør Certifikat nr. 134 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien. Legepladsinspektør Lervangen 35D DK 2630 Taastrup Telefon

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

EGEN PRODUKTION I DANMARK

EGEN PRODUKTION I DANMARK LEGEPLADS Indhold Legeværdi, sikkerhed, fleksibilitet, udfordring, livsglæde og fantasi - Nøgleord i fokus hos Indu. Grønne områder og legepladser er vores hjemmebane med børn i centrum for optimale løsninger.

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Byhaven 2016 Legepladsinspektionsrapport Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Grundoplysninger: Legeredskaberne findes på adressen: v. Biblioteket,

Læs mere