Vedligeholds Manual. KOMPAN produkter generelt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedligeholds Manual. KOMPAN produkter generelt"

Transkript

1 Vedligeholds Manual KOMPAN produkter generelt Copyright KOMPAN A/S

2 KOMPAN Generel vedligeholdsinstruktion Tillykke med dit nye KOMPAN produkt! Du har valgt et højkvalitetsprodukt, som vil holde til mange års brug, hvis det vedligeholdes korrekt. KOMPAN s produkter er udviklet og testet i overensstemmelse med gældende sikkerhedsstandarder. Det er ejerens ansvar at vedligeholde legeredskaber og deres omgivelser for at sikre, at legepladsen fortsat fremstår sikker. Det er KOMPAN s anbefaling at alle legepladser inspiceres og vedligeholdes regelmæssigt for at opretholde sikkerhedsniveau såvel som produktgaranti. På KOMPAN s hjemmeside finder du garantibetingelser under legeredskaber. Har du spørgsmål eller på anden måde brug for assistance er du altid velkommen til at kontakte vores salgskonsulenter eller vores salgskontor: KOMPAN DICA A/S C.F. Tietgens Boulevard 32C 5220 Odense SØ Tel : Fax: Rev. 000 Side 2 Copyright KOMPAN A/S

3 ADVARSEL! Hvis du undlader at følge denne vedligeholdsmanual, kan det føre til usikre legeredskaber eller omgivelser, som I værste fald kan forårsage ulykker. KOMPAN A/S kan ikke stilles til ansvar for skader, som er forvoldt af manglende vedligehold. Regelmæssigt vedligehold i overensstemmelse med denne manual er også en forudsætning for at være dækket ind under KOMPAN s generelle garantibetingelser. og vedligehold bør udføres på dagligt/ugentligt, månedligt /sæsonvist og årlig basis. Hvis dit legeredskab benyttes ekstra meget eller er installeret I klimatisk barske omgivelser, kan det være nødvendigt med hyppigere inspektioner. På de følgende sider finder du vores generelle vedligeholdsvejledning, som specificerer nødvendige inspektions- og vedligeholdsaktiviteter. Af og til kan det være nødvendigt at udskifte dele pga. brud eller slid. Det er vigtigt at slidte eller ødelagte dele udskiftes omgående for at undgå unødig risiko. Reparation bør foretages I overensstemmelse med denne instruktion og produktets installationsvejledning. Information omkring reservedele samt installationsvejledninger for de enkelte produkter kan udleveres af din salgskonsulent, eller findes på KOMPAN Master (se næste side). Hvis reparation ikke kan udføres omgående, kan de være nødvendigt at forhindre adgang til dele af eller hele legeredskabet. Bortskaffelse og genanvendelse: Alle KOMPAN produkter er så vidt det er muligt designet til at kunne adskilles og sorteres materialevis med henblik på genanvendelse efter et langt liv på legepladsen. Genanvendelse bør ske I overensstemmelse med lokale procedurer og anbefalinger: Metalkomponenter kan genbruges direkte Plastikkomponenter er generelt mærket med plasttype og kan genanvendes efter sortering. Træ bør bortskaffes iht. nationale regler. Elektroniske komponenter bør indsamles og genanvendes iht. nationale regler. Side 3 Rev. 000

4 KOMPAN Generel vedligeholdsinstruktion KOMPAN Master På KOMPAN Master finder du en mængde relevant information heriblandt installationsvejledninger. Disse leveres også sammen med produktet, men da vi ved, de ofte forsvinder eller beskadiges under installationen, kan de genfindes her. Installationsvejledninger er også nøglen til at identificere reservedele. Følge nedenstående trin for at få adgang til KOMPAN Master: 1. Gå ind på hjemmesiden: 2. Har du ikke logget ind tidligere, klik på Apply here for at få tilsendt et brugernavn og et pass word. Begge dele sendes til dig på Log in vha. dit tilsendte brugernavn og pass word. 4. Skroll ned I bunden af siden til produktnummer boksen. Indtast nummeret på dit produkt og klik på Product search 5. Når det korrekte produkt er fundet indtaster du købsdatoen og fundamentstypen på dit produkt, klikker på pilen og derefter Find spareparts knappen. 6. Du kan nu åbne instruktionen direkte eller downloade en komplet instruktionspakke som den, du modtog med produktet. Rev. 000 Side 4 Copyright KOMPAN A/S

5 Identifikation af produkt Alle KOMPAN produkter er forsynet med to identifikations labels placeret inden i to Do-Nuts. Korrekt placeringen er angivet på installationsvejledningen Følgende information kan læses af disse labels: No. 1 Produkt ID Produktions uge og -år Produktnummer No. 2 Leverandør ID KOMPAN adresse på den relevante leverandør i det aktuelle land. Det er vigtigt at informationerne fra de to labels oplyses, hvis du ønsker at reklamere eller har brug for reservedele. I tilfælde af at ID labellen ikke er på plads og du ikke har produktnummeret fra fakturaen eller andre dokumenter, som du modtog i forbindelse med købet, anbefaler vi at du tager en række billeder og beder dit lokale KOMPAN kontor om assistance. er Daglige/ugentlige inspektioner kan udføres som visuelle inspektioner for at identificere nyopståede og potentielle problemer. Månedlige / sæsonvise inspektioner bør dokumenteres i en vedligeholdelses log. Derudover bør der årligt udføres en komplet gennemgang, som dokumenteres og opbevares sammen med øvrige relevante dokumenter for din legeplads. Vi anbefaler at ejeren eller den driftsansvarlige opretholder et arkiv for produktet eller den komplette legeplads med følgende dokumenter:: Vedligeholdsmanual. Installationsvejledning. Salg og garantibetingelser. Vedligeholdelses logs. Komplet årlig inspektionsrapport. Checklister for vedligeholdsinspektioner kan hentes på Reservedele Det er vigtigt af hensyn til sikkerhed samt for opretholdelse af garantien at der kun benyttes originale KOMPAN reservedele. Varenumre kan identificeres via installationsvejledningerne som kan findes på KOMPAN Master (se side 4).. Side 5 Rev. 000

6 Dagligt eller ugentligt Per 1-3 måned Årligt eller halv-årligt Visuel Routine Driftsinspektion Hoved KOMPAN Generel vedligeholdsinstruktion Checkliste1 Emne Vedligehold VIGTIGT! bør altid udføres I henhold til denne instruktion I kombination med installationsvejledningen for det enkelte produkt. Renholdelse Fjern sand, blade og snavs på og omkring produktet. Ødelagte eller manglende dele Kontroller for ødelagte, løse eller manglende dele. Udskift eller fastspænd om nødvendigt. Tilføjede dele Kontroller om der er tilføjet uautoriserede dele (eksempelvis tove eller beklædningsdele) Fjern Samlinger Kontroller at alle samlinger er spændte. Kontroller at nitter ikke er løse. Efterspænd eller udskift med nye boltevarer. Brug installationsvejledningen for produkter med et foreskrevet tilspændingsmoment. Det kan være nødvendigt at fjerne og evt. udskifte afdækninger. Kontroller for åbninger omkring rutschebaner, brandmandsstænger, gliderør og tage, hvor snore fra beklædningsgenstande kan sætte sig fast. Efterspænd løse eller forskubbede dele. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan en snoreafviser sandsynligvis løse problemet. Denne kan leveres fra din lokale KOMPAN repræsentant. Bevægelige dele Kontroller roterende og bevægelige dele for funktion og slid. Kontroller at afdækninger er intakte og på plads. Eksempler på bevægelige dele: Ophængte elementer Udskift, hvis delene er slidt mere ne 50%, hvis der er revner eller andre tegn på nedbrydning. Lejer Roterende dele og gyngeophæng. Udskift dele hvis bevægelsen er helt eller delvis forhindret eller foregår ujævnt. Fjedre og gummielementer: Efterspænd om nødvendigt. Udskift eller reparer hvis der er tegn på korrosion. Roterende ringe eks. Supernova Udskift dele hvis bevægelsen er helt eller delvis forhindret eller foregår ujævnt. Reparer eller udskift, hvis gummiafdækning er løs eller mangler. Rev. 000 Side 6 Copyright KOMPAN A/S

7 Dagligt eller ugentligt Per 1-3 måned Årligt eller halv-årligt Visuel Routine Driftsinspektion Hoved Checkliste 2 Emne Vedligehold Reb og tovværk Kontroller reb og net for slid: Stålwiren må være synlig, men hvis stålwiren flosser bør rebet udskiftes. Kæder Kabler for svævebaner Kontroller kæder for skader og slid. Kontroller kabler for slid, skader og korrosion. Kontroller tilspændingen. Plastik og gummi Kontroller plastik og gummidele for slid, skader eller revner. Træ HPL Paneler Metaldele generelt Malet stål Kontroller for revner, splinter eller råd. Kontroller krydsfiner for udtalt slid eller råd. Kontroller for udtalt slid eller skarpe kanter som følge af vandalisme eller andre skader. Kontroller for skarpe kanter. Kontroller svejsninger for revner eller andre skader. Kontroller for skrammer, slid eller begyndende korrosion. Galvaniseret stål: Kontroller for skrammer, slid eller begyndende korrosion. Ved mere end 50% slid bør kæden udskiftes. Hvis kabler flosser eller på anden måde viser tegn på skader bør det udskiftes.. Juster iht. installationsvejledningen hvis nødvendigt. Træ er et naturligt materiale og revner vil opstå med tiden. Mindre revner har ingen betydning for kvalitet eller sikkerhed. Reparer eller udskift om nødvendigt. Reparer maling ved at fjerne alt rust og efterfølgende male med en tilsvarende maling eller udskift dele. Små skrammer vil reparere sig selv større skader kan medføre korrosion, hvis ikke de repareres eller udskiftes. Aluminium Kontroller for skader eller slid Elektronik (ICON) skal udføres af en ICON professional iht. ICON Vedligeholdsmanual. Vedligehold skal udføres af en ICON professional iht. ICON Vedligeholdsmanual. Side 7 Rev. 000

8 Dagligt eller ugentligt Per 1-3 måned Årligt eller halv-årligt Visuel Routine Driftsinspektion Hoved Checkliste 3 Emne Vedligehold Fundamenter Fundamenter Faldmateriale Om nødvendigt fjern stødabsorberende materiale for at inspicere fundamentsdele for nedbrydning under jordniveau. Særlig opmærksomhed bør rettes mod produkter, som er afhængig af en enkelt stolpe. Kontroller at alle fundamenter er stabile og at skarpe kanter eller beton er dækket af faldunderlag. Reparer eller udskift om nødvendigt. Stabiliser fundamenter og genopret faldunderlag. Løst faldmateriale Kontroller faldunderlag iht. niveaumærkerne på produkterne Genetabler om nødvendigt. Særlig opmærksomhed bør rettes mod områder med stort slid som under gynger og ved udløb af rutschebaner. Kontroller for utilsigtede genstande I faldunderlaget Fjern om nødvendigt. Kontroller dybden af faldunderlaget iht. Tabel 4 of EN1176-1:2008. Genetabler om nødvendigt. Gummi underlag Kontroller for sand, jord og snavs på underlaget. Fjern om nødvendigt Kontroller for skader og slid. Reparer om nødvendigt. Græsmåtter Kontroller at gummifliser ligger jævnt og ikke udgør unøden snublerisiko. Hvis græsmåtter benyttes som stødabsorbering skal de friholdes for jord og sand. Genetabler om nødvendigt. Genetabler om nødvendigt. Rev. 000 Side 8 Copyright KOMPAN A/S

9 KOMPAN Generel vedligeholdsinstruktion Vedligehold boltevarer Over tid kan bolte løsne sig pga. brug og medføre at enkelte aktiviteter blive løse og ustabile. Løse komponenter kan medføre risiko for klemning eller forøget slid. Det er derfor vigtigt at alle skruer og bolte kontrolleres og efterspændes regelmæssigt. Do-Nut/Bolt og vedligehold Do-Nuts bruges i mange udformninger på KOMPAN s produkter til at afdække bolthoveder og møtrikker. 1. For at kontrollere skruer og bolte afdækket med Do-Nut forsøg at rotere Do-nutten. Hvis den kan bevæges, bør den bolt, som den dækker, efterspændes. 2. For at få adgang til bolten skal Do-nut toppen fjernes. Stik forsigtigt en skruetrækker igennem topppen og vrid toppen af. ADVARSEL! - Brug altid sikkerhedsbriller, når du fjerner en top. IMAGINATOR produkter (GSP) Brug altid værktøj på begge skruer, når du efterspænder dit IMAGINATOR produkt: Nitter og vedligehold: Husk at kontrollere at alle nitter er intakte. Hvis ikke bør, de erstattes med nye. KOMPAN DICA A/S C.F. Tietgens Boulevard 32C 5220 Odense SØ Side 9 Rev. 000

Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA)

Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA) Sikker legeplads Håndbog til ejere og andre med ansvar for v e d lig e h o ld e ls e Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA) Flere oplysninger kan rekvireres på hjemmeside: www.rospa.com/playsafety

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HRMG Att: Legepladsudvalget v/ Ann Zahle Andersen

GRUNDEJERFORENINGEN HRMG Att: Legepladsudvalget v/ Ann Zahle Andersen NIKOSTINE LEGEPLADS 20. januar 2015 GRUNDEJERFORENINGEN HRMG Att: Legepladsudvalget v/ Ann Zahle Andersen Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Peter Jakobsen +45 2711 9720 peterj@nikostine.dk Tilbuddet

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber

Inspektion af legepladsredskaber Reg.nr. 9044 Dansk Legeplads Sikkerhed Smerupvej 18 4653 Karise Telefon: 40 68 94 69 Fax: 56 71 08 03 E-mail: nz@mail.dk www.dansklegepladssikkerhed.dk Inspektion af legepladsredskaber På foranledning

Læs mere

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet Brugsanvisning Scan QR koden og læs mere om produktet XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269 Side 1 Indhold Introduktion...... 3 2 Formål, Anvendelsesområde... 3 3 Generelle

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150 Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles

Læs mere

1.1 Billede af enheden...17 2 BRUG...18

1.1 Billede af enheden...17 2 BRUG...18 DANSK...5 da 2 INDHOLD da Introduktion...5 Hoved regler for operatørens sikkerhed...8 Advarsler...10 Information vedrørende forskrifter...14 Introduktion...15 1 BESKRIVELSE AF ENHEDEN...16 1.1 Billede

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning MIKROCHIP KATTELEM Brugervejledning Bemærk venligst Læs venligst alle disse anvisninger FØR montering af SureFlap kattelem. Meget vigtigt undersøg venligst: om der er metal i det materiale, hvor kattelemmen

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

Brugervejledning DYMO. LabelWriter -printere

Brugervejledning DYMO. LabelWriter -printere Brugervejledning DYMO LabelWriter -printere Ophavsret 2009 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Revideret 7/09. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen

Læs mere

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tel.: +45 98 23 60 88 Fax: +45 98 23 61 44 Manual BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk

Læs mere

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI CZ DA DE EL MOTOR MED FORSKELLIGE UDGANGE Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2 4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM-TEKNOLOGI ORIGINAL MANUAL * Læs vejledningen, før du betjener dette værktøj

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500

Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500 Betjeningsvejledning Pumpe PS2 500 PSA2 500 DK 5000185029 03 1111 Meddelelse om ophavsret Copyright 2011 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheder, inklusive kopierings- og distributionsrettigheder,

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 2 november 2011 Side 1 af 26 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0966#310995767 Gyldig til 28/2 2012 Henrik Carlson ApS Ternevej 14 7430

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard Brugsanvisning Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard er designet til at hjælpe med at opdage uønsket indtrængen i uovervågede pools. POOLGUARD ER ET ALARM

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

Leica DM750 P Manual

Leica DM750 P Manual Leica DM750 P Manual Kapitel overblik Sikkerhedsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Parat! 25 Start! 36 Pleje af mikroskopet 38 Dimensioner 42 Leica DM 750P Brugsanvisning 2 Indhold Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere