LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning"

Transkript

1 LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

2 INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse til det nye lejemål. Datoen bør være samme dato som er anført i lejekontrakten. Flyttemeddelelsen skal både ske til: - Det offentlige (www.borger.dk) - Post Danmark (http://www.postdanmark.dk/da/privat/modtag%20post/flytninger/sider/flytninger.aspx#tab) Derudover anbefales det at lejer selv sørge for at forsikre sit indbo ved at tegne en indboforsikring (inkl. glas og kumme) og tegne en ansvarsforsikring. Disse forsikringer dækker i tilfældet af brand, tyveri mm. og i forbindelse med ødelæggelser i lejemålet, som er forsaget af lejer eller lejers gæster. Ved indflytning Lejer vil inden indflytning modtage lejekontrakten for lejemålet. Vi anbefaler at lejekontrakten læses grundigt igennem inden underskrift hvis nødvendigt får én med særlig erfaring/viden til at gennemgå den. Når lejekontrakten er underskrevet og indskud, herunder depositum og forudbetalt leje, og den første måneds husleje er indbetalt til os kan nøglerne blive udleveret til lejer. Dog tidligt den begyndelsesdato som er aftalt i lejekontrakten 2. Når nøglerne til lejemålet er afleveret til lejer, overtager lejer samtidigt risikoen for den vedligeholdelse, som fremgår af lejekontrakten. Det anbefales at lejer allerede ved nøgleudleveringen tager fotos af lejemålets mangler og fremsender en mangelliste til os hurtigst muligt. Normalvis forlænges fristen til 3 uger i lejekontrakten, hvor lejeloven foreskriver14 dage. Lejer skal sikre sig at lejemålets forbrugsmålere aflæses ved indflytning, og at lejer tilmelder sig forsyningsselskaberne. Udlejer sørger typisk for dette på vegne af lejer. Indskud Der opstår til tider misforståelser ved indgåelse af en lejeaftale, herunder definitionen af lejeaftalens indskud. Depositum og forudbetalt leje udgør tilsammen lejeaftalens indskud. Lejemålets første måneds husleje indgår ikke i lejeaftalens indskud, og bliver derfor opkrævet udover indskuddet. Begreberne depositum og forudbetalt leje er defineret i Lejelovens 34 stk. 1, og de må hver udgøre maksimalt 3 måneders leje, og samlet således maksimalt 6 måneders leje. Som sagt udgør disse to poster samlet set indskuddet, og er lejers sikkerhedsstillelse for iagttagelse af sine forpligtigelser i henhold til lejeaftalen og lejelovgivningen. Forskellen mellem begreberne er alene, at depositum først kan tilbagebetales til lejer, efter at lejemålet er ophørt og efter opgørelse af evt. krav ved fraflytningen. Forudbetalt leje kan derimod bebos op i opsigelsesperioden. Udover depositum og forudbetalt leje skal der, som del af første ydelse, endvidere betales ordinær leje m.v. for den første hele eller halve måned efter overtagelsesdatoen. Ved særlig aftale kan dele af det samlede indskud aftales afdraget. Ved oprettelse af en afdragsordning, kontakt venligst os herom. 1

3 BEBOELSESPERIODEN I din lejeperiode har du ansvaret for at behandle lejemålet forsvarligt, således at det fremstår velholdt og rent. Vi vil derfor sætte pris på at du behandler lejemålet, som var det dit eget. Hertil er der en række ting, som gør at lejemålet fremstår velholdt og som bør overholdes, for undgå misvedligeholdelse af det lejede. Vi har i dette dokument samlet de vigtigste vedligeholdelsespunkter, som påhviler lejer at foretage og overholde. Der er tale om en række instruktioner og gode råd omkring vedligeholdelsen af installationer, overflader, gulve mm. Som udgangspunkt har lejeren den indvendige vedligeholdelse, herunder maling, tapetsering, hvidtning af lofter samt vedligeholdelse af låse og nøgler. Derudover kan der i lejers lejekontrakt være aftalt yderligere vedligeholdelsespligter her henvises til lejekontraktens 11. I lejekontrakten vil der tydeligt være specificeret hvilke vedligeholdelsesområder lejer og udlejer har ansvaret for. Nedenfor er der samlet en række vedligeholdelsespligter som lejer, uagtet lejekontraktens bestemmelser, har ansvaret for: Rens og rengør gulvafløb Dette gøres typisk ved at skrue risten løs, trække filteret op af afløbet, tømme det og skylle det igennem inden du sætter det fast igen. Dette bør gøres hver anden uge. Rens og afkalk vandhaner og bruserhoveder Dette gøres typisk ved at skrue filteret af vandhanen/ brusehovedet af slangen og lægge det i eddike natten over. Rens komfur og ovn ofte Dette bør udføres jævnligt, så der ikke sidder madrester, der kan være svære at fjerne senere hen. Hold hårde hvidevarer rene og fri for affaldsrester Rengøring af hårde hvidevarer bør udføres jævnligt. Afkalk fliser samt evt. badekar og brusekabiner Vær opmærksom på, at visse midler til afkalkning er meget kraftige og du skal sikre dig, at fliser og metal på brusekabine og vandhaner kan tåle det valgte middel. Udluftning Hvis din lejlighed har monteret ventilation i bad og køkken, så sørg for at holde disse åbne og rene til enhver tid. Har du ingen ventilation installeret, så er det ekstra vigtigt, at du husker at lufte ud hver dag, idet manglende udluftning kan forårsage skimmel og mug. Det anbefales at der ikke ryges i lejemålet, da der ved senere fraflytning skal males med spærremaling i hele lejemålet derudover tager hårde hvidevarer mm. skade af nikotinen. 2

4 Rengøring og behandling af vaskemaskine Dette punkt er kun relevant for lejemål hvor udlejer har stillet vaskemaskine til rådighed, såvel i lejemålet som i ejendommens vaskerum/faciliteter. Rens jævnligt filteret på vaskemaskine/tørretumbler/ kombimaskine. Tøm vaskemaskinens afløbsbakke for vand, så der undgås vandskader på gulvet ved overløb. Husk efter brug at lade lågen på maskinen stå åben, så maskinen tørrer ordentligt. Derved kan der undgås, at maskinen kommer til at lugte. Opvaskemaskinen Dette punkt er kun relevant for lejemål hvor udlejer har stillet opvaskemaskine til rådighed. Husk jævnligt at rense filteret på opvaskemaskinen, og at påfylde salt og afspændingsmiddel. Elinstallationer Hvis noget går løs eller der er mistanke om fejl på installationerne, bør lejer være opmærksomme herpå, da der er brandfare. Hold øje med dine radiatorer Hvis én af lejemålets radiatorer ikke virker, så er det oftest, fordi en lille tap bag termostaten har sat sig fast. På dette link - kan du finde en nem og tydelig instruktion til at løsne den igen. Rens jævnligt lejemålets emhætte-filter Lejer skal ofte rengøre og lufte filteret i emhætten, således at emhætten ikke tager skade på sigt. Vedligehold af loft, vægge, gulve og træværk Det er lejers ansvar løbende at vedligeholde lofter, vægge og træværk, så de til enhver tid fremstår pæne og velholdte, hvis andet i lejekontrakten ikke er aftalt. Det anbefales at lejemålet males hvert femte år, afhængig af brugen af det lejede og antal beboere. Vedligehold af u- og lakerede gulve For at vedligeholde og holde de lakerede trægulve og bundstykker pæne, skal der støvsuges jævnligt og vaskes efter behov med et neutralt rengøringsmiddel. Afvaskningen af gulve bør ske for at undgå ridser i gulvbelægningen. Over tid vil lakken blive slidt og så er lejers ansvar at lakere gulvet, inden lakken slides af, idet manglende lakering kan medføre skader på gulvet og derved fordyre opretningen ved fraflytningen væsentligt. Hvis lejeren har husdyr, bør der tages særlige forholdsregler til vedligeholdelse af vægge, træværk og især gulve. Udlejer vil til enhver tid hjælpe med at finde kvalificerede håndværkere, der kan hjælpe med at løse ovenstående vedligeholdelse, som lejer har ansvaret for. 3

5 INDEN/VED FRAFLYTNING Hvis der ikke er aftalt andet, kan lejer altid opsige sit lejemål med 3 måneders opsigelsesvarsel. Opsigelsen skal ske skriftligt til os. Skriftligt betyder, at opsigelsen skal afleveres pr. post til udlejer eller fremsendes pr. mail. Opsigelsesperioden begynder fra den 1. dag i den måned, der ligger efter opsigelsen. Er opsigelsen afleveret 22. februar, gælder opsigelsesperioden fra den 1. marts og løber frem til den 31. maj. Det er af lejekontraktens 11 typisk aftalt at lejemålet skal være fraflyttet 2 uger inden det reelle ophør. Udlejer har ret til at få adgang til at vise lejemålet frem for nye lejere i opsigelsesperioden. Hvis lejer ønsker fraflytning før opsigelsesvarslets udløb, skal det skriftligt meddeles til os. Herefter vil vi sørge for annoncering af lejemålet. Som lejer er man berettiget til at foretage istandsættelse indtil det tidspunkt, hvor man afleverer nøglerne til lejemålet til udlejer, enten pr. post eller ved det aftalte fraflytningssyn. Tidspunktet for fraflytningen regnes fra det tidspunkt, hvor lejer afleverer alle nøgler til lejemålet til udlejer. Dette er uanset om det sker før eller efter den aftalte fraflytningsdag. Når nøglerne er afleveret har lejer ikke længere ret til at få adgang til lejemålet, og kan ikke kræve at udbedre lejemålets mangler selv. Fraflytningssyn og fraflytningsrapport Fraflytningssynet bør afholdes mellem udlejer og lejer, eller lejers repræsentant. Udlejer opfordrer lejer til at tage kontakt til udlejer for at aftale tidspunkt for afholdelse af flyttesynet. Flyttesynet skal afholdes senest 14 dage inden lejemålets oprindelige ophør. Ved fraflytningssynet gennemgås lejemålets stand. Er istandsættelsen af lejer udført håndværksmæssigt korrekt, kan udlejer ikke kræve istandsættelsen foretaget på ny. Er istandsættelsen ikke foretaget korrekt af lejer, er udlejer berettiget til at få istandsættelsen lavet for lejers regning. Ved fraflytningssynet vil der bliver udarbejdet en fraflytningsrapport. Denne rapport vil indeholder oplysninger om lejemålets mangler, som udlejer mener, lejer skal betale for at få repareret. I private udlejningsejendomme er det ikke et krav, at der på flytteopgørelsen står beløb på, hvad det vil koste at udbedre eventuelle mangler. Lejer og udlejer slutter flyttesynet af med at underskrive fraflytningsrapporten. Hvis lejer ikke møder op til flyttesynet på det aftalte tidspunkt, foretages flyttesynet af udlejer, og lejer vil modtage en kopi af fraflytningsrapporten. Mangler ved flyttesynet Det anses for en mangel, når lejemålet ikke er i god og forsvarlig stand. Lejemål, der var nyistandsat ved indflytningen, skal afleveres nyistandsat, dvs. uden fradrag for almindeligt slid. Nedenfor nævnes typiske mangler, som lejer oplever ved fraflytningen: - Maling af vægge og lofter (i sær hvis der er røget i lejemålet, kræver udlejer typisk at der bliver malet med spærremaling) - Slibning af trægulve - Rengøring 4

6 Fraflytningsafregning Efter flyttesynet af afholdt og lejer har underskrevet fraflytningsrapporten, vil lejer modtage en fraflytningsafregning som indeholder oplysninger, og en opgørelse over lejers eventuelle husleje restance, tilgodehavende depositum og pris for den eventuelle istandsættelse af lejemålet, jf. fraflytningsrapporten. Fristen for at lejer skal modtage flytteafregningen/opgørelsen, er typisk i lejekontrakten 11 aftalt til 6 uger efter fraflytningen. Hvis dette ikke fremgår af 11 er fristen 14 dage. Tilbagebetalingen af lejers tilgodehavender ved fraflytning sker 8 uger efter modtagelsen af underskrevet fraflytningsafregning. 5

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer Når du flytter Når du flytter Kære beboer Du har nu valgt at fraflytte din bolig i Baldersbo. I den forbindelse ønsker vi at sikre dig en så problemfri fraflytning som mulig. Når du læser denne brochure,

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Maj 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Misligholdelse... 3 Akutte skader... 3 Maling af bolig... 3 Løbende rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 Indholdsfortegnelse Nye afgørelser og domme inden for boliglejeretten Lejeniveauet i Hovedstadsområdet Energisparepakken Lovforslag om forenkling og modernisering

Læs mere

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO i beboelseslejemål et netværk til forskel 1 INDHOLD Betalingsdage Formelle krav til påkravsskrivelse Eksempel på påkravsskrivelse Ophævelse Udsættelsesforretning Flytteopgørelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen 12.03.2015 Velkommen til PKA bebyggelsen Sandbakken/Lerdalen Højbjerg DEAS A/S har udarbejdet et beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen, 8270 Højbjerg. I dette hæfte finder

Læs mere

Brug af råderet i AlmenBolig+

Brug af råderet i AlmenBolig+ Brug af råderet i AlmenBolig+ 1. Dine muligheder 2. Forandringsarbejde 3. Forbedringsarbejde 4. Fremgangsmåde - hvordan kommer jeg i gang 5. Hvordan kommer jeg i gang med arbejder der kræver særlig tilladelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Angvilla". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere