fraflytning privat udlejningsbyggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fraflytning privat udlejningsbyggeri"

Transkript

1 fraflytning privat udlejningsbyggeri

2 Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden op... 7 Fremvisning... 8 Forsyn... 8 Flyttesyn... 9 Om istandsættelse af lejligheder, der skal afleveres nyistandsat Om istandsættelse af lejligheder, der skal afleveres nyistandsat, og hvor der er indvendig vedligeholdel seskonto Om aflevering af lejligheder, der skal afleveres som beset Om aflevering af lejligheder, der skal afleveres som beset, og hvor der er indvendig vedligeholdelseskonto Misligholdelse Udvidet vedligeholdelse Vi gør opmærksom på, at pjecen alene er ment som en vejledende orientering om de generelle forhold. Hvad der gælder i det enkelte tilfælde fx i din lejlighed afgøres blandt andet af, hvad der står i din lejekontrakt. Du skal endvidere være opmærksom på, at det altid er gældende lovgivning samt eventuelle nævns- eller domspraksis, der regulerer dit lejeforhold i nogle tilfælde selv om der står noget andet i din lejekontrakt. 2 DEAS fraflytning

3 Kære lejer Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Lovgivningen på området er imidlertid indviklet, ligesom det kan være vanskeligt at læse og forstå lejekontrakten. Det betyder, at det kan være svært at finde ud af, hvilke rettigheder og pligter du har som lejer. Derfor har vi udarbejdet denne pjece, som beskriver de forhold, der gør sig gældende, når du flytter fra din lejlighed, herunder istandsættelse af lejemålet. Eller med andre ord: Hvad er dit ansvar, og hvad er vores. Hvis du efter at have læst din lejekontrakt eller pjecen har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os eller gå på deas.dk. Venlig hilsen DEAS DEAS fraflytning 3

4 Når du vil flytte Aflevering af lejligheden De regler, der gælder, når du flytter, er ikke ens for alle lejligheder. Det kan virke forvirrende, men præcis hvilke regler, der gælder for dit lejemål, afhænger overordnet af to ting: 1) Hvordan du i sin tid overtog din lejlighed. Overtog du den nyistandsat, eller overtog du den som beset? Udgangspunkt et er, at du altid skal aflevere lejligheden i samme stand, som du selv overtog den i. Der er principielt to måder at overtage en lejlighed og dermed aflevere den på: A. lejligheden er overtaget nyistandsat og skal afleveres nyistandsat. (Se side 5). B. lejligheden er overtaget som beset og skal afleveres i samme stand, som du overtog den. (Se side 5). 2) Om der er en indvendig vedligeholdelseskonto knyttet til din lejlighed eller ikke? (Se side 6). Svarene på disse spørgsmål fremgår af din lejekontrakt. Er du i tvivl om, hvilke regler der gælder for din lejlighed, opfordrer vi dig til at kontakte os. Du kan læse nærmere om de forskellige regler på de følgende sider. 4 DEAS fraflytning

5 Nyistandsat At aflevere en lejlighed nyistandsat betyder, at du skal aflevere lejligheden nymalet overalt, det gælder vægge, lofter, karme, gerigter mv. Gulvene skal også være nybehandlede. Det betyder som et minimum, at gulvene skal have en let slibning og lakering. Hvis gulvene ikke er lakerede, skal den aktuelle behandling foretages, fx oliering. Du skal være opmærksom på, at arbejdet skal udføres i en håndværksmæssig god kvalitet. Som beset At aflevere en lejlighed som beset betyder, at du skal aflevere lejligheden i samme stand, som du overtog den. Du skal huske, at du naturligvis skal sørge for, at lejligheden bliver vedligeholdt, mens du bor der. Du kan læse mere om vedligeholdelse i lejeperioden i pjecen Indflytning og vedligeholdelse. Du er velkommen til at rekvirere pjecen fra os eller hos viceværten, ligesom du kan downloade den på deas.dk. Du kan kun komme til at hæfte for udskiftning af inventar i det omfang, det fremgår specifikt af lejekontrakten, eller du har misligholdt lejligheden og inventaret. Du kan læse mere om misligholdelse under afsnittet Misligholdelse, side 13. DEAS fraflytning 5

6 Indvendig vedligeholdelseskonto Til mange lejemål, men langt fra alle, er der knyttet en indvendig vedligeholdelseskonto. Den indvendige vedligeholdelseskonto tilhører lejemålet og kan bruges til maling, hvidtning, tapetsering og lakering (behandling) af gulve. Denne vedligeholdelse kan påhvile dig eller udlejer. Hvis udlejer har vedligeholdelsespligten, skal udlejer afsætte et bestemt beløb pr. år på en indvendig vedligeholdelseskonto. Beløbet kan opkræves som en del af din leje. Det fremgår af din lejekontrakt, om det er dig eller udlejer, der har den indvendige vedligeholdelse, og om der er tilknyttet en vedligeholdelseskonto til lejligheden. Nyistandsat uden indvendig vedligeholdelseskonto. Nyistandsat med indvendig vedligeholdelseskonto. Som beset uden indvendig vedligeholdelseskonto. Som beset med indvendig vedligeholdelseskonto. Du kan læse mere om indvendig vedligeholdelse i vores pjece Indflytning og Vedligeholdelse. I det følgende henviser vi til de fire kombinationsmuligheder for aflevering af lejligheden og den indvendige vedligeholdelses pligt. 6 DEAS fraflytning

7 Når du siger lejligheden op Der er normalt tre måneders opsigelsesvarsel på dit lejemål. Det betyder, at du hæfter for lejen i tre måneder, efter at lejemålet er opsagt. Det gælder, uanset om du flytter fra lejligheden før selve opsigelsesvarslets udløb. Hvis du meddeler os, at du ønsker at flytte før opsigelsesvarslets udløb, vil vi selvfølgelig forsøge at genudleje lejligheden, inden de tre måneder er gået. Du skal være opmærksom på, at du i følge din lejekontrakt kan være forpligtet til at fraflytte lejligheden og aflevere alle nøgler før opsigelsesvarslets udløb. Det skyldes, at der skal bruges nogle dage til at istandsætte og/eller reparere lejligheden, inden en ny lejer flytter ind. Skal du aflevere som beset, skal du typisk være fraflyttet lejligheden en uge eller fem arbejdsdage før opsigelsesvarslets udløb. Skal du aflevere nyistandsat, skal du typisk være fraflyttet lejligheden 14 dage eller 10 arbejdsdage før opsigelsesvarslets udløb. Du kan opsige din lejlighed ved at sende en skriftlig opsigelse til os. Du hjælper os ved at anføre dit kundenummer (fremgår af breve fra os eller af lejeopkrævningen), dine kontaktoplysninger ( og telefonnummer) samt din nye adresse. Opsigelsesvarslet begynder at løbe fra den 1. i måneden, efter vi har modtaget din opsigelse. DEAS fraflytning 7

8 Fremvisning Vi har i opsigelsesperioden brug for din hjælp, når vi skal fremvise lejligheden til potentielle nye lejere. I nogle tilfælde fremgår det af din lejekontrakt, hvornår du skal fremvise lejligheden. Ellers fremgår det af lejeloven, at du har pligt til at fremvise lejligheden hver anden hverdag i to timer i tidsrummet kl Forsyn Vi har valgt at give alle vores lejere muligheden for et uforpligt ende forsyn. Det er op til dig og på dit initiativ. Du kan bede viceværten om at foretage et forsyn af din lejlighed, så du kan få en ide om, hvilke arbejder, der skal laves. Forsynet kan ligge før og efter din opsigelse. Du skal være opmærksom på, at viceværten ikke nødvendigvis kan give dig en komplet beskrivelse af alle arbejder ved forsynet. Forsynet kan ikke betragtes som et flyttesyn, men som en indikation af de arbejder, der skal udføres ved fraflytning. Du kan således bruge forsynet som en rettesnor og en hjælp, men ikke en facitliste. Flyttesyn Når vi har modtaget din opsigelse, bekræfter vi den over for dig ved et brev, hvor du får at vide, hvad du skal foretage dig i forbindelse med din fraflytning. Du skal blandt andet så hurtigt som muligt kontakte ejendommens vicevært for at aftale et tidspunkt for flyttesyn. Du skal være opmærksom på, at flyttesynet først kan gennemføres, når du er fraflyttet lejligheden. Det vil sige, hele lejligheden skal være tømt og rengjort. Dette gælder også vask og blandingsbatterier. Hvis lejligheden er overtaget med køleskab, ovn eller vaskemaskine, skal de også være rengjorte. I badeværelset skal toilet, gulv og fliser være afkalkede. 8 DEAS fraflytning

9 Pulterrum (kælder/loft) skal være tømt, og evt. hængelås fjernet. Du er naturligvis velkommen til at tage en repræsentant med til flyttesynet. Det er helt op til dig. Under alle omstændig hed er opfordrer vi dig til at deltage i flyttesynet. Ved flyttesynet gennemgår viceværten lejligheden og krydser af i en rapport, hvilke arbejder der skal laves i lejligheden. Viceværten tager så vidt muligt samtidig billeder af lejligheden som dokumen tation for lejlighedens stand ved fraflytningen. Du er velkommen til at se disse fotos, og i nogle tilfælde kan vi maile en kopi af dem til dig. Sidstnævnte afhænger af, om vice værten har en pc. Når flytterapporten er udfyldt, får du et eksemplar. Du skal skrive under på rapporten. Din underskrift er ikke en accept af, at arbejdet udføres for din regning, men en kvittering for, at du har modtaget flytterapporten. Hvis du ikke er enig i, at de anførte arbejder skal udføres for din regning, kan du enten skrive det på rapporten eller efterfølgende sende os et brev med dine indsigelser. Hvis vi modtager din indsigelse hurtigt, vil vi så vidt muligt indbringe spørgsmålet for huslejenævnet, som kan tage stilling til, hvilke arbejder du skal betale for. Men af hensyn til huslejenævnet skal det ske i løbet af ganske få dage, hvis nævnet skal have nogen praktisk mulighed for at besigtige lejemålet. Du skal være opmærksom på, at udlejer ikke har pligt til at lade de arbejder udføre, som fremgår af rapporten. I nogle tilfælde fx hvis din lejlighed moderniseres, efter du er flyttet vil vi derfor afregne dig alene på baggrund af tilbud fra håndværkere og ikke på baggrund af egentlige fakturaer. Hvis du af en eller anden årsag ikke vil underskrive rapporten med det samme, vil du efterfølgende modtage rapporten med anbefalet brev. DEAS fraflytning 9

10 Om istandsættelse af lejligheder, der skal afleveres nyistandsat (Nyistandsat uden indvendig vedligeholdelseskonto) Hvis du skal aflevere din lejlighed nyistandsat, skal du inden opsigelsen have overvejet, om du selv ønsker at stå for istandsættelsen, eller om du ønsker, vi skal gøre det. Du kan selv stå for istandsættelsen på to måder: 1) Du kan gøre arbejdet selv. 2) du kan vælge at lade momsregistrerede, professionelle håndværkere gøre arbejdet. I begge tilfælde kræver vi, at arbejdet er udført i god håndværksmæssig kvalitet. Hvis du selv udfører arbejdet, og resultatet ikke er tilfredsstillende, vil vi være nødt til for din regning at lade en håndværker rette op på arbejdet. Hvis du selv vil stå for istandsættelsen, skal du være fraflyttet og have gennemført istandsættelsen inden det tidspunkt, du ifølge din lejekontrakt skal være ude af lejligheden (typisk 14 dage eller 10 arbejdsdage før lejemålet ophører). Det skyldes, at vi skal have mulighed for at kontrollere og eventuelt eftergøre istandsættelsen, hvis ikke den lever op til kravene. Det kan være en god ide at bede viceværten om at foretage et forsyn, se side 8, hvis du selv vil stå for istandsættel sen af lejligheden. Hvis du ikke selv vil stå for istandsættelsen, sørger vi for det. I den situation skal du også være ude af lejligheden på det tidspunkt, der fremgår af din kontrakt. Du kan stadig selv vælge den håndværker, der skal udføre arbejdet. Det er selvfølgelig en betingelse, at den håndværker, du vælger, er momsregistreret og kan udføre arbejdet på det tidspunkt og i den kvalitet, vi forlanger. 10 DEAS fraflytning

11 Hvis du selv vælger en håndværker, skal vedkommende være til stede ved flyttesynet og her afgive tilbud på arbejdet, så både du og vi ved, hvad istandsættelsen koster. Om istandsættelse af lejligheder, der skal afleveres nyistandsat, og hvor der er indvendig vedligeholdelseskonto (Nyistandsat med indvendig vedligeholdelseskonto) Ud over hvad der gælder for Nyistandsat uden indvendig ved ligeholdelseskonto, så gælder også: Hvis du har en lejlighed, der er nyistandsat og med en indvendig vedligeholdelseskonto, bliver saldoen på kontoen modregnet i dine udgifter til istandsættelsen. Du er velkommen til at bede om at få oplyst saldoen på den indvendige vedligeholdelseskonto i forbindelse med, at du siger din lejlighed op. Hvis du selv vil istandsætte lejligheden, skal du, inden du eller dine momsregistrerede, professionelle håndværkere går i gang, have godkendt arbejderne af viceværten, for at du kan få dækket udgifterne af det indestående beløb på kontoen. Du skal være opmærksom på, at din egen arbejdsløn ikke kan godtgøres fra vedligeholdelseskontoen. DEAS fraflytning 11

12 Om aflevering af lejligheder, der skal afleveres som beset (Som beset uden indvendig vedligeholdelseskonto) Hvis du skal aflevere lejligheden som beset, skal der typisk ikke gøres ret meget i lejligheden. Du skal dog altid aflevere lejligheden ryddet og rengjort. Det er kun, hvis du ikke har vedligeholdt lejligheden ordentligt, mens du har boet i den, eller i øvrigt har misligholdt lejligheden, at der skal gøres noget. Om aflevering af lejlig heder, der skal afleveres som beset, og hvor der er indvendig vedligeholdelseskonto (Som beset med indvendig vedligeholdelseskonto) Hvis du har et lejemål, der er overtaget som beset og med en indvendig vedligeholdelseskonto, bliver kontoen lukket, når vi modtager din opsigelse. Derfor skal du have godkendt og afregnet arbejder inden din opsigelse, hvis du vil have betalt arbejderne over kontoen. Det kan derfor være en god ide at bede viceværten om et forsyn nogle måneder inden, du vil opsige din lejlighed. Du skal blot være opmærksom på, at hvis viceværten ved flyttesynet konstaterer forhold, der ikke er i orden, og som du hæfter for, bliver udgifterne opkrævet over flytteafregningen, hvis du ikke selv forinden har udbedret forholdene. 12 DEAS fraflytning

13 Misligholdelse Uanset hvordan du har overtaget din lejlighed, og hvordan du dermed skal aflevere den, skal du være opmærksom på, at du i hele lejeperioden er forpligtet til at sørge for, at lejligheden bliv er vedligeholdt. Du skal passe på det, du lejer. Hvis du har et lejemål med indvendig vedligeholdelseskonto (hvad enten lejemålet er overtaget som beset eller nyistandsat ), går din forpligtelse ud på at orientere viceværten eller administrator om behov for vedligeholdelse. Hvis du vil læse mere om pligter, udgifter mv., henviser vi til vores pjece Indflytning og vedligeholdelse. Hvis viceværten ved flyttesynet konstaterer, at der er skader i lejligheden, som skyldes din forkerte brug eller adfærd i bo perioden, er der tale om misligholdelse. Du hæfter altid som lejer for misligholdelse af lejligheden. Misligholdelse kan fx være, at gulvene ikke er blevet lakeret i tide, og lakken derfor er slidt igennem, og det rå gulv har taget skade. Det kan være låger eller døre, der er ridsede eller ituslåede eller håndtag og greb, der er knækkede af osv. Det kan også være, at du har haft hund eller kat i lejligheden, som har forårsaget skader på gulve og/eller karme og vægge. De skader, dine husdyr måtte have forårsaget, hæfter du for, selv om det er tilladt at holde husdyr i ejendommen. Er du i tvivl om, hvad der er misligholdelse, opfordrer vi dig til at kontakte os eller ejendommens vicevært. DEAS fraflytning 13

14 Udvidet vedligeholdelse Du kan i lejekontrakten være forpligtet til at vedligeholde andet og mere end maling af vægge og lakering af gulve. Det omtales normalt som en udvidet vedligeholdelsespligt. Du kan læse mere om den udvidede vedligeholdelsespligt i pjecen Indflytning og vedligeholdelse. Har du en sådan udvidet vedligeholdelsespligt, kan det inde bære, at du ved fraflytning hæfter for reparation af nogle dele i lejligheden, fx af et blandingsbatteri, en cisterne, en køkkenbordplade eller lignende. Ved vurderingen af, hvor stor en del af den samlede udgift til reparationen, du skal afholde, tager vi altid hensyn til den periode, du har boet i lejligheden, og hvor godt du har sørget for at vedligeholde tingene fx bordpladen. Det samme kan gælde fx hårde hvidevarer og termoruder. 14 DEAS fraflytning

15 vil du have flere oplysninger om fraflytning, så besøg DEAS.dk. Her har vi anført nogle nyttige links, hvor du kan søge yderligere information. retsinformation.dk Ejendomsforeningen Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter GI Grundejernes Investeringsfond borger.dk Forbrugerrådet Tænk Der findes et antal lokale og landsdækkende lejer organisationer, der rådgiver lejere og beboerrepræsentanter. Du kan finde flere kontaktoplysninger på internettet. Pjecen Fraflytning udgives af DEAS, tlf.: , Eftertryk kun ifølge aftale og med kildeangivelse. August DEAS fraflytning 15

16 Lad os hjælpe dig Er du i tvivl om noget vedrørende afleveringen af din lejlighed, kan du altid kontakte viceværten. Hvis du har spørgsmål til din lejekontrakt, din husleje eller andre administrative ting, kan du kontakte ejendommens administrator hos DEAS. Find vicevært og administrator på forsiden af deas.dk. Her kan du indtaste din adresse og hurtigt søge dine kontaktpersoner frem. DEAS København Dirch Passers Allé 76 DK-2000 Frederiksberg Aalborg Skibbrogade 3 DK-9000 Aalborg Aarhus Saralyst Allé 53 DK-8270 Højbjerg Tlf.: CVR-nr

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du flytter ind... 4 Indflytningssyn... 4 Når du modtager lejligheden... 5 Mens du bor i lejligheden... 6 Lejligheden skal

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014.

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014. Typeformular A, 8. udgave 4 herskabs lejligheder og 1 luksus penthouse. Lejlighederne er TOTAL renoveret af dygtige Danske håndværkere. nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv.

Læs mere

Her er en beskrivelse af de vigtigste punkter i vores nye fraflytningsprocedure. Vi vedlægger en figur, der illustrerer en typisk fraflytning.

Her er en beskrivelse af de vigtigste punkter i vores nye fraflytningsprocedure. Vi vedlægger en figur, der illustrerer en typisk fraflytning. Tak for et godt seminar Årets varmemesterseminar er overstået, og vi er vendt hjem med mange gode input og forslag, som vi kan arbejde videre med. Vi vil gerne takke jer for den indsats, I gjorde på seminaret,

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

6 Kender du nogen der mangler en bolig?

6 Kender du nogen der mangler en bolig? 21 SEP TE MBER 2010 4 Ordentlighed også når vi vælger leverandører Læs mere om vores forretningsadfærd og -politik. 6 Kender du nogen der mangler en bolig? Så er boligportalen www.findbolig. nu et godt

Læs mere

sundt miljø i boligen

sundt miljø i boligen sundt miljø i boligen Indholdsfortegnelse Et godt indeklima er vigtigt... 4 Luft ud... 4 Sørg for ventilation... 5 Sæt varme på... 6 Gode råd... 7 Begræns fugtkilderne... 8 Hold boligen ren... 11 Skimmelsvamp

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer Når du flytter Når du flytter Kære beboer Du har nu valgt at fraflytte din bolig i Baldersbo. I den forbindelse ønsker vi at sikre dig en så problemfri fraflytning som mulig. Når du læser denne brochure,

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse EBC products Preview Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 660-159 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig?

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? Hvordan fremlejer du din bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? DAB, August 1998 Fremleje af din bolig Fremleje af hele boligen Fremleje betyder

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Indhold Kontaktoplysninger... 2 Praktisk info... 3 Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Lejekontrakt og tilføjelser til lejekontrakten... 11 Elregnskab... 12 Nøgler og nøglebeviser... 13 Opsigelse

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere